Page 1

Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600

This product is a core component of the PlantWeb digital plant architecture.

www.rosemount.com


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać instrukcję. Ze względów bezpieczeństwa, a także dla uzyskania optymalnego działania urządzenia, przed rozpoczęciem instalacji, użytkowania lub konserwacji urządzenia należy upewnić się, że całość instrukcji została zrozumiana. W Stanach Zjednoczonych Rosemount Inc. posiada dwie bezpłatne infolinie: Customer Central: 1-800-999-9307(7:00 do 19:00 czasu CST) Pomoc techniczna i zapytania ofertowe. North American Response Center:1-800-654-7768 (24 godziny na dobę – obejmuje także Kanadę) Pomoc serwisowa i sprzętowa.

Urządzenia opisane w tej instrukcji NIE są skonstruowane do pracy w zastosowaniach nuklearnych. Wykorzystywanie w zastosowaniach nuklearnych urządzeń nie atestowanych może spowodować błędne odczyty. Szczegółowe informacje o urządzeniach przeznaczonych do zastosowań nuklearnych można uzyskać w lokalnym biurze handlowym firmy Emerson Process Management. Rosemount 5600 jest chroniony patentem USA oraz innymi patentami USA i zagranicznymi. Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami handlowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fisher-Rosemount. HART jest zastrzeżonym znakiem handlowym HART Communication Foundation. Teflon, VITON i Kalrez są zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours & Co. FOUNDATION jest znakiem handlowym Fieldbus Foundation. DeltaV jest znakiem handlowym grupy firm Emerson Process Management. Wszystkie pozostałe znaki należą odpowiednio do właścicieli. Zdjęcie na okładce: 5600_01ad

www.rosemount.com


Instrukcja 00809-100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Spis treści CZĘŚĆ 1 Wstęp

Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Szczególne wymagania FCC (tylko USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6

CZĘŚĆ 2 Instalacja mechaniczna

Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Narzędzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Kołnierze dostarczane przez użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Ogólne wymagania instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Wymagania instalacyjne dotyczące anteny stożkowej w rurze wewn./komorze rurowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Wymagania instalacyjne dotyczące wydłużonej anteny stożkowej . . . 2-8 Zasięg pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11 Montaż anteny prętowej, wersja z kołnierzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 Montaż anteny prętowej, wersja gwintowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16 Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19 Montaż anteny z izolacją procesową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22 Montaż anteny stożkowej w rurze wewn./komorze rurowej. . . . . . . . 2-25 Montaż anteny parabolicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27 Montaż wydłużonej anteny stożkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-33 Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania . . . . . . . 2-36

CZĘŚĆ 3 Instalacja elektryczna

Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Przewody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Połączenia zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 Podłączanie przyrządów HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Podłączanie wyświetlacza 2210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Pomiary temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11

www.rosemount.com


Instrukcja

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

CZĘŚĆ 4 Obsługa

Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Główne ikony konfiguracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Ręczny komunikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 HART skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Przestawianie pętli na sterowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Używanie komunikatora HART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Przykładowa konfiguracja poziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Wyświetlacz Rosemount 2210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Przeglądanie danych dotyczących poziomu. . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 Ustawienia wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Instalacja przetwornika Rosemount 5600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14

CZĘŚĆ 5 Konfiguracja

Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 Przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2 Podstawowa konfiguracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2 Zaawansowana konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2 Antena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3 Geometria zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4 Zaawansowana konfiguracja geometrii zbiornika. . . . . . . . . . . . . . 5-5 Wyjście analogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 Warunki procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Pomiar temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Obliczanie objętości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Funkcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10 Wykrywanie zakłócających ech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10 Wykrywanie echa dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13 Wykrywanie pełnego zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13 Wykrywanie pustego zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14 Szukanie powierzchni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14 Filtracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16

CZĘŚĆ 6 Serwis i usuwanie problemów

Przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 Tabela usuwania problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 Obsługa przy użyciu wyświetlacza Rosemount 2210 . . . . . . . . . . . . . 6-2 Aktualizacje po instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Połączenie przez Sensor Bus Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

treść-2


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

ZAŁĄCZNIK A Informacje dodatkowe

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 Ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 Pomiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2 Wyświetlacz/konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2 Elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3 Mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5 Środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-6 Rysunki z wymiarami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7 Informacje dotyczące zamawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11

ZAŁĄCZNIK B Certyfikaty

Zatwierdzone zakłady produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1 Dyrektywy Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 a europejska dyrektywa ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1 Wyświetlacz 2210 a europejska dyrektywa ATEX . . . . . . . . . . . . . B-4 Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . B-5 Przetwornik seria 5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5 Wyświetlacz 2210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7

ZAŁĄCZNIK C Rysunki wg certyfikatu

treść-3


Instrukcja

Rosemount seria 5600

treść-4

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Część

1

Rosemount seria 5600

Wstęp Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1-1 Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1-2 Szczególne wymagania FCC (tylko USA) . . . . . . . . . . . . . strona 1-6 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1-6

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem, należy przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności, znajdujące się na początku rozdziału.

Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności.

Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji.

Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym, więc w obszarze zagrożonym wybuchem musi być instalowany zgodnie z wymaganiami certyfikatu EC Type Examination Certificate. Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi, państwowymi i lokalnymi standardami i warunkami iskro-bezpieczeństwa oraz instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Dostęp do elektroniki jest zabroniony podczas działania urządzenia.

www.rosemount.com


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 PRZEGLĄD

Instrukcja ta zawiera informacje dotyczące mechanicznej i elektrycznej instalacji radarowego przetwornika poziomu seria 5600, a także jego uruchomienia i konfiguracji. Książka ta ma służyć jako przewodnik do instalacji i obsługi radarowego przetwornika poziomu serii 5600. Nie zawiera ona instrukcji związanych z serwisem urządzenia, takich jak wymiana płytek montażowych lub wewnętrznego oprogramowania. Część 2: Instalacja mechaniczna •

Instrukcje dotyczące instalacji mechanicznej

Część 3: Instalacja elektryczna •

Instrukcje dotyczące instalacji elektrycznej

Część 4: Obsługa •

Techniki obsługi i konserwacji (tylko protokół HART).

Protokół Fieldbus - patrz podręcznik Fieldbusa dla radarowego przetwornika poziomu seria 5600 (dokument nr 00809-0100-4025).

Część 5: Konfiguracja •

Rozruch przy oddawaniu do eksploatacji i obsługa

Funkcje oprogramowania

Parametry konfiguracji

Zmienne online

Część 6: Serwis i usuwanie problemów •

Techniki rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów w obsłudze (tylko protokół HART).

Protokół Fieldbus - patrz podręcznik Fieldbusa dla radarowego przetwornika poziomu seria 5600 (dokument nr 00809-0100-4025).

Załącznik A: Informacje dodatkowe •

Parametry

Rysunki z wymiarami

Informacje dotyczące zamówień (protokoły HART i Fieldbus)

Załącznik B: Certyfikaty •

Informacje dotyczące iskro-bezpieczeństwa

Europejska dyrektywa ATEX

Załącznik C: Rysunki wg certyfikatu •

1-2

Rysunki wg certyfikatu dla protokołów HART i Fieldbus


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 jest dobrym narzędziem do bezkontaktowych pomiarów poziomu w zbiornikach procesowych, magazynowych lub innych. Został zaprojektowany do łatwej instalacji i obsługi nie wymagającej konserwacji. Specjalnie zaprojektowany pakiet oprogramowania Radar Master umożliwia konfigurację i udostępnia funkcje serwisowe. Zapewnia on także funkcje prezentacji danych pomiarowych. Przy zastosowaniu technologii HART można konfigurować i monitorować dane pomiarowe poprzez ręczny komunikator lub komputer klasy PC.

Rysunek 1-1. Integracja systemu przy pomocy ręcznego komunikatora

4-20 mA/HART

Układ sterowania

Ręczny komunikator

PC z oprogramowaniem Radar Master do konfiguracji

5600/PDS/BILD_1.EPS

Modem HART

Oddzielny wyświetlacz (opcjonalnie)

W systemach autonomicznych lub jako uzupełnienie dla PC lub układu sterowania można monitorować dane dotyczące poziomu za pomocą jednego lub dwóch wyjść analogowych, w zależności od konfiguracji sprzętu. Radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 można dodatkowo wyposażyć w łatwy w użyciu panel wyświetlacza Rosemount 2210. Zapewnia on zasadniczo taką samą funkcjonalność jak pakiet Radar Master. Cztery klawisze dają dostęp do konfiguracji, procedur serwisowych i monitorowania poziomu. Rozmieszczenie informacji dotyczących protokołu Fieldbus można znaleźć w tabeli 1-1. Ta instrukcja (00809-0100-4024) dotyczy tylko protokołu HART. Tabela 1-1. Lokalizacja informacji dotyczących protokołów HART i FOUNDATION fieldbus Dział

HART

Fieldbus

Instalacja Konfiguracja Obsługa i konserwacja Usuwanie problemów Informacje dodatkowe Certyfikaty

00809-0100-4024 00809-0100-4024 00809-0100-4024 00809-0100-4024 00809-0100-4024 00809-0100-4024

00809-0100-4025 00809-0100-4025 00809-0100-4025 00809-0100-4025 00809-0100-4024 00809-0100-4025

1-3


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Zasada działania Poziom produktu w zbiorniku mierzony jest za pomocą sygnału radarowego, wysyłanego z anteny na szczycie zbiornika. Sygnał radarowy odbity od powierzchni produktu jest odbierany przez antenę. Sygnał charakteryzuje się zmienną czestotliwością, więc echo ma odrobinę inną częstotliwość niż nadawany w danym momencie sygnał. Różnica częstotliwości jest proporcjonalna do odległości od powierzchni produktu i może być dokładnie obliczona. Metoda ta nosi nazwę FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave - Fali Ciągłej o Modulacji Częstotliwościowej) i jest wykorzystywana we wszystkich radarowych przetwornikach wysokiej jakości. Rysunek 1-2. Fala ciągła o modulowanej częstotliwości

Wysyłany Odbijany Częstotliwość (GHz)

fmax f1 f f0 fmin

f

t

d

Czas

t0

t1 t

d f1

1-4

f0

5600_PDS_FMCW.EPS

Metoda FMCW oparta jest na okresowej ciągłej zmianie częstotliwości.


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wysyła w kierunku powierzchni produktu sygnał mikrofalowy o stale zmieniającej się częstotliwości. Kiedy odbity sygnał powraca do anteny, miesza się z sygnałem wychodzącym. Ponieważ przetwornik stale zmienia częstotliwość nadawanego sygnału i fala odbita przychodzi z pewnym opóźnieniem, istnieje różnica między częstotliwością sygnału nadawanego, a powracającego po odbiciu. W przetworniku następuje mieszanie obydwu sygnałów, czego wynikiem jest sygnał o niskiej częstotliwości, proporcjonalnej do odległości od powierzchni produktu. Sygnał ten może być zmierzony bardzo dokładnie, co pozwala na szybkie, pewne i dokładne pomiary poziomu. Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wykorzystuje mikrofale w celu zmniejszenia wrażliwości na opary, pianę i zanieczyszczenie anteny. Wiązka radarowa jest wąska, co minimalizuje wpływ ścian zbiornika i innych obiektów na wyniki pomiaru. Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wykorzystuje szybką transformatę Fouriera (Fast Fourier Transformation - FFT), która jest dobrze znaną techniką przetwarzania sygnałów i pozwala na uzyskanie pełnego spektrum częstotliwości wszystkich ech w zbiorniku. Spośród tych ech wybierana jest fala odbita od powierzchni produktu. FFT w połączeniu z procedurą do rozróżniania ech Echofixer umożliwia pomiary w zbiornikach z mieszadłami i innymi obiektami utrudniającymi pomiary. Echofixer pozwala dopasować pomiary (adaptacja) do różnych sytuacji, dzięki wykorzystaniu informacji z poprzednich pomiarów.

1-5


Instrukcja

Rosemount seria 5600 SZCZEGÓLNE WYMAGANIA FCC (TYLKO USA)

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

To urządzenie działa zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych interferencji, (2) musi akceptować wszelkie interferencje, w tym te wywołujące działania nieporządane. Model Rosemount 5600 generuje i wykorzystuje fale radiowe. Jeżeli nie jest odpowiednio (w ścisłej zgodzie z instrukcją producenta) instalowany i użytkowany, może naruszyć przepisy FCC dotyczące emisji częstotliwości radiowych. Ten certyfikat nie obejmuje instalacji na niemetalowych zbiornikach, zbiornikach otwartych oraz z pływającym dachem itp. Taka instalacja wymaga licencji Part 90 site-licence. W takim wypadku pomocy przy uzyskaniu licencji udzieli lokalny przedstawiciel firmy Emerson Process Management.

SERWIS

Jeżeli istnieją powody by sądzić, że radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 może wymagać oddania do serwisu, należy skontaktować się ze specjalistą ds. pomiarów poziomu w biurze obsługi klienta firmy Rosemount (1-800-999-9307) lub w lokalnym biurze przedstawicielskim. Pomoże on ustalić najlepszą metodę postępowania w danej sytuacji. UWAGA Większość problemów z radarem, które mogą się pojawić w instalacji, jest związana z aplikacją i dlatego najłatwiej można je rozwiązać na miejscu. Przedstawiciel organizujący zwrot do serwisu poprosi o podanie modelu i numerów seryjnych urządzenia i dostarczy numer zwrotny RMA. Poprosi też o podanie rodzaju substancji procesowych, z którymi radar miał styczność. Jeżeli radar miał styczność z substancjami niebezpiecznymi, należy dostarczyć kopie dokumentu MSDS (Material Safety Data Sheet). Przedstawiciel organizujący zwrot poda dodatkowe informacje i procedury konieczne do zwrotu urządzenia wystawionego na działanie niebezpiecznych substancji. Części zamienne Stosowanie innych niż wymagane części zamiennych do napraw może obniżyć bezpieczeństwo i nie jest dozwolone w żadnym wypadku.

1-6


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Część

2

Rosemount seria 5600

Instalacja mechaniczna Montaż anteny prętowej - wersja z kołnierzem . . . . . . . . . . . strona 2-12 Montaż anteny prętowej - wersja gwintowana . . . . . . . . . . . . strona 2-16 Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE . . . . . . . . . . strona 2-19 Montaż anteny z izolacją procesową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-22 Montaż anteny stożkowej na rurze wewn./kom. rurowej . . . strona 2-25 Monteż anteny parabolicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-27 Montaż wydłużonej anteny stożkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-33 Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania .strona 2-36

Środki ostrożności

Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem należy przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności, znajdujące się na początku rozdziału.

Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem nazleży upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem, należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności.

Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji.

www.rosemount.com


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym, więc w obszarze zagrożonym wybuchem musi byc instalowany zgodnie z wymaganiami certyfikatu EC Type Examination Certificate. Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi, państwowymi i lokalnymi standardami i warunkami iskro-bezpieczeństwa oraz z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Dostęp do elektroniki podczas działania urządzenia jest zabroniony.

Wstęp

Ten rozdział opisuje instalację mechaniczną. Należy zacząć od przeczytania ogólnych wymagań instalacyjnych dla anteny, w tym wymagań dotyczących zamocowania, oraz wolnej przestrzeni. Istnieją szczególne wymagania w przypadku instalacji stożkowej anteny w rurze wewnętrznej/komorze rurowej lub wydłużonej anteny stożkowej. Rozdział ten zakończony jest instrukcjami montażu dla wszystkich typów anten.

Narzędzia

Do instalacji przetwornika poziomu seria 5600 potrzebne są następujące narzędzia: •

Śrubokręt

Klucz nastawny

Klucz do śrub z wpustem sześciokątnym w główce

Szczypce - napinacz do zabezpieczeń

Klucz z pazurem do nakrętek z wpustem na obwodzie

Kołnierze dostarczone przez użytkownika

Prostota konstrukcji przykołnierzowych na zbiorniku pozwala na użycie kołnierza dostarczonego przez użytkownika. Przewiercenie otworu w ślepym kołnierzu może spowodować obniżenie jego wytrzymałości na ciśnienie. W takim wypadku należy zmienić oznaczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.

Ogólne wymagania instalacyjne

Należy ustawić przetwornik w taki sposób, by mikrofale rozchodziły się bez zakłóceń wywołanych przez ściany zbiornika. W celu uzyskania optymalnego działania należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia: •

Starać się ustawić antenę w taki sposób, by wiązka nie napotykała na przeszkody.

Zamontować przetwornik z dala od rur wlotowych wywołujących wzburzenie powierzchni.

Wybrać możliwie dużą antenę, by zapewnić maksymalną czułość.

Zaleca się by antena wystawała poza krawędź wlotu do zbiornika w celu uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów. Patrz rysunek 2-2.

Wymagania dotyczące zamocowania Aby zapewnić niezakłócone rozchodzenie się mikrofal, wymiary dotyczące mocowania powinny być utrzymane w granicach określonych poniżej dla każdej z anten.

2-2


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Lmax

SOCKET_REQUIREMENT

Rysunek 2-1. Wymagania dotyczące zamocowania, patrz tabela 2-1

Ømin

Tabela 2-1. Wymagania dotyczące zamocowania Antena

Lmax mm (cale)

Średnicamin mm (cale)

Prętowa

300 (11,8)

42 (1,65)

Stożkowa 3 calowa.

245 (9,6)

75 (2,9)

Stożkowa 4 calowa.

300 (11,8)

98 (3,8)

Stożkowa 6 calowa.

410 (16,1)

146 (5,7)

Stożkowa 8 calowa.

525 (20,6)

194 (7,6)

Paraboliczna Z izolacją procesową, 4 calowa.

600 (23,6) 300 (11,8)

500 (19,7) 100 (3,9) 150 (5,9)

Z izolacją procesową, 6 calowa.

300 (11,8)

Wydłużona stożkowa, 3 calowa.

495 (19,5)

75 (3,0)

Wydłużona stożkowa 4 calowa.

495 (19,5)

98 (3,9)

Wydłużona stożkowa 6 calowa.

495 (19,5)

146 (5,8)

Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania 4 calowa.

300 (11,8)

98 (3,9)

Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania, 6 calowa.

410 (16,1)

146 (5,8)

Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania, 8 calowa.

525 (20,7)

194 (7,6)

SOCKET_REQ

Rysunek 2-2. Końcówka anteny poza krawędzią wlotu do zbiornika

2-3


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni Rysunek 2-3. Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni, patrz tabela 2-2

A

B

D

FREESPACE_V2

C

Tabela 2-2. Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni A. A.Przestrzeń konieczna do obsługi Wszystkie anteny

Odległość mm (cale) 550 (22)

B. Wysokość konieczna do obsługi Antena

Odległość mm (cale)

Prętowa Stożkowa, wydłużona stożkowa, z przyłączami do przepłukiwania Z izolacją procesową Paraboliczna

700 (27) 650 (25) 800 (31) 700 (27)

C. Odchylenie od pionu Antena

Maksymalny kąt

Prętowa Stożkowa Z izolacją procesową Paraboliczna

3° 1° 3° 2°

D. Minimalna odległośc od ścian zbiornika(1) Antena

Odległość mm (cale)

Prętowa Stożkowa Z izolacją procesową Paraboliczna

300 (12) 600 (24) 600 (24) 600 (24)

(1)

2-4

Urządzenie można zamontować bliżej ścian zbiornika, jeśi dopuszcza się mniejszą dokładność.


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Skupienie wiązki

Rysunek 2-4. Kąt skupienia wiązki, patrz tabela 2-3

Tabela 2-3. Kąt skupienia wiązki Kąt skupienia wiązki

Antena Stożkowa 3 cale Prętowa/Stożkowa 4 calowa/z izolacją procesową 4 calowa Stożkowa 6 calowa/ z izolacją procesową 6 calowa Stożkowa 8 calowa Paraboliczna

18° 15° 10°

BILD_24

Kąt skupienia wiązki

25° 21°

Rysunek 2-5. Odległość a szerokość strumienia, patrz tabela 2-4

Odległość

5m 10m

BEAMAREA

15m 20m

Tabela 2-4. Odległość a szerokość strumienia Średnica wiązki w różnych odległościach od kołnierza, m (stopy) Antena Stożkowa 3 calowa Prętowa/Stożkowa 4calowa/ z izolacją procesową 4 calowa Stożkowa 6 calowa/ z izolacją procesową 6 calowa Stożkowa 8 calowa Paraboliczna

5m (16 stóp)

10 m (33 stopy)

15 m (49 stóp)

20 m (66 stóp)

2,2 (7,2) 1,9 (6,2)

4,4 (14) 3,7 (12)

6,7 (22) 5,6 (18)

8,9 (29) 7,4 (24)

1,6 (5,2)

3,1 (10)

4,7 (15)

6,3 (24)

1,0 (3,3) 3,0 (0,9)

2,4 (7,9) 5,6 (1,7)

3,9 (13) 8,5 (2,6)

5,2 (17) 11 (3,5)

Specjalne wymagania dotyczące anten i odległości Instalacja na rurze Patrz str. 2-6 i str. 2-25. Instalacja wydłużonej anteny stożkowej Patrz str. 2-8 i str. 2-33. 2-5


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Wymagania instalacyjne dotyczące anteny stożkowej w rurze wewnętrznej/komorze rurowej

Radarowy przetwornik poziomu Seria 5600 nadaje się do pomiarów w komorach rurowych. Zdolność do cyfrowego przetwarzania sygnałów umożliwia pomiary nawet przy istnieniu kilku rur doprowadzających.

20,03

Rysunek 2-6. Przykładowy montaż na komorze rurowej

Montaż na rurze wewnętrznej lub komorze rurowej jest zalecany przy zbiornikach z płynnym gazem, którego powierzchnia jest wyjątkowo wzburzona. Użycie rury zmniejsza wpływ piany i wzburzenia powierzchni na pomiary. 1. 3, 4 i 6-calowe anteny są zaprojektowane tak, by pasowały do odpowiednich rur. Odległość pomiędzy wylotem anteny a rurą nie może przekroczyć 10 mm (0,4 cala). W przypadku rur wewnętrznych z małymi lub bez rur doprowadzających, odstęp ten nie ma wpływu na pomiary.

max 10 mm (0,4 cala)

2-6

20,07_MAX10MM_01

Rysunek 2-7. 3, 4, i 6-calowa antena stożkowa - odległość pomiędzy rurą a anteną


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 2. W przypadku rur z rurami doprowadzającymi rzędu 3 cali lub większymi, a także rur, gdzie spodziewane jest duże zanieczyszczenie, antena powinna zostać dopasowana w celu uzyskania optymalnego działania. W takim wypadku należy wykonać następujące czynności: a. Zmierzyć wewnętrzną średnicę rury. b. Przyciąć antenę stożkową tak, by pasowała do rury. c. Upewnić się, że odległość pomiędzy anteną i rurą jest mniejsza niż 10 mm. Informacje o fabrycznie przycinanych antenach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Emerson Process Management.

max 1 mm (0,04 cala)

2-calowe lub większe rury z rurami doprowadzającymi

20,07_MAX1MM

Rysunek 2-8. 2-calowe lub większe rury z rurami doprowadzającymi

2-7


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Wymagania instalacyjne dotyczące wydłużonej anteny stożkowej Rysunek 2-9. Wymiary wydłużonej anteny stożkowej

200 (7,87)

400 (15,75)

UWAGI Kąt 15° Inne długości wydłużonej anteny stożkowej dostępne na zamówienie. Należy skontaktować się z dostawcą. Wymiary podane w mm (calach).

70 (2,76) (3-calowy) 93 (3,66) (4-calowy) 141 (5,55) (6-calowy)

5600_PDS_MS_2BB.EPS

500 (19,69)

Wydłużona antena stożkowa jest odpowiednia do zbiorników o długich otworach wlotowych lub zbiorników, w których powinno się unikać pomiarów w pobliżu otworu wlotowego. Wydłużonej anteny stożkowej nalezy użyć, jeśli:

2-8

otwór wlotowy jest wysoki, patrz rysunek 2-10: antena ANSI 3” dla otworów wlotowych wyższych niż 250 mm, antena ANSI 4” dla otworów wlotowych wyższych niż 300 mm, antena ANSI 6” dla otworów wlotowych wyższych niż 400 mm,

w pobliżu otworu zbiornika znajdują się przeszkody, patrz rysunek 2-11 lub

wewnętrzna powierzchnia otworu wlotowego nie jest gładka lub istnieje różnica w wysokości po przeciwnych stronach otworu wlotowego, patrz rysunek 2-12


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

TANK_UNDERGROUND

Rysunek 2-10. Przykład wysokiego otworu wlotowego

TANK_INSULATED

Rysunek 2-11. Przykład przeszkody w pobliżu otworu wlotowego zbiornika

Rdza lub osad

Różnica wysokości

Złe spawy

5600/ROUGH_SURFACES

Rysunek 2-12. Przykładowe kłopotliwe powierzchnie

2-9


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Rysunek 2-13. Całkowita odległość pomiędzy kołnierzem a poziomem cieczy

A

minimum 20 mm (0,8 cala) min. 30 mm (1,2 cala) maksymalny poziom

20,04

15°

1. Zmierzyć całkowitą odległość A między kołnierzem a maksymalnym poziomem płynu. 2. Standardowa długość wydłużonej anteny stożkowej wynosi 500 mm (20 cali). Jeżeli A jest mniejsze niż 500 mm (20 cali), stożek można przyciąć. Ze względu na skośne zakończenie anteny kierunek wiązki radarowej jest nieco przesunięty w stronę krótszej strony stożka. Jeżeli w pobliżu znajdują się obiekty, które mogłyby wywołać zakłócające echo, antena powinna zostać ustawiona w taki sposób, by te obiekty nie powodowały interferencji. Krótsza strona powinna być zwrócona w stronę, gdzie nie ma obiektów mogących powodować zakłócenia.

2-10


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Zasięg pomiarów

Diagramy poniżej przedstawiają wpływ typu anteny, stałej dielektrycznej płynu (εr) i warunków procesu na zasięg pomiarów. Dla uzyskania optymalnego działania maksymalna odległość pomiarów powinna utrzymywać się w zakresie oznaczonym na diagramie kolorem ciemniejszym. Podane wartości dotyczą pomiarów dla swobodnego rozchodzenia się fali bez rur wewnętrznych (komór rurowych). W przypadku płynów o εr mniejszym niż 1,9, jak np. skroplone gazy, doradza się użycia anteny o średnicy co najmniej 8 cali przy pomiarach dla swobodnego rozchodzenia się fali. Wtedy typowy zasięg pomiaru przy spokojnej powierzchni płynu wynosi 15 m. W celu zwiększenia zasięgu pomiarów w zbiornikach ze wzburzoną powierzchnią cieczy można użyć rury wewnętrznej. Przy wzburzonej powierzchni cieczy o εr mniejszym niż 1,9 typowy zasięg pomiarów przetwornika zamontowanego na rurze wewnętrznej wynosi 35-50 m.

Tabela 2-5. Rodzaje płynów a b c

Ropa naftowa, benzyna i inne węglowodory i substancje ropopochodne (stała dielektryczna εr=1.9-4.0) Alkohole, stężone kwasy, organiczne rozpuszczalniki, mieszaniny ropy naftowej z wodą i aceton (εr=4.0-10) Ciecze przewodzące prąd, np. roztwory wodne, rozcieńczone kwasy i zasady (εr > 10)

6” z izolacją procesową

4” z izolacją procesową

3”Stożkowa

0 a b c

0 a b c

0 a b c

Prętowa/ 4”Stożkowa

8” Stożkowa

6” Stożkowa 0 a b c

Paraboliczna 0 a b c

33 (10)

33 (10)

33 (10)

0 a b c 33 (10)

0 a b c

33 (10)

33 (10)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

131 (40)

131 (40)

131 (40)

131 (40)

131 (40)

131 (40)

131 (40)

164 (50)

164 (50)

164 (50)

164 (50)

164 (50)

164 (50)

164 (50)

33 (10)

5600-OC_1AA

Rysunek 2-14. Zastosowania przy spokojnej powierzchni płynu(1)

Rysunek 2-15. Zastosowania, w których płyn jest lekko wzburzony(1) 3”Stożkowa 0 a

b

c

0 a

33 (10)

33 (10)

66 (20)

66 (20)

98 (30)

98 (30)

131 (40)

b

c

131 (40) 164 (50)

164 (50)

6” z izolacją procesową 0 a

b

Prętowa/ 4”Stożkowae 0 a

c

b

0 a

b

Paraboliczna

8” Stożkowa

6” Stożkowa

c

0 a

c

b

c

0 a

33 (10)

33 (10)

33 (10)

33 (10)

33 (10)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

131 (40) 164 (50)

131 (40)

131 (40)

131 (40)

131 (40)

164 (50)

164 (50)

164 (50)

164 (50)

b

c

5600-OC_2AB

4” z izolacją procesową

Rysunek 2-16. Zastosowania, w których powierzchnia płynu jest wzburzona(1) 4” z izolacją procesową

0 a

0 a

b

c

b

c

6” z izolacją procesową 0 a

b

c

Prętowa/ 4”Stożkowa 0 a

b

c

6” Stożkowa 0 a

b

c

8” Stożkowa 0 a

b

c

Paraboliczna 0 a

33 (10)

33 (10)

33 (10)

33 (10)

33 (10)

33 (10)

33 (10)

66 (20) 98 (30)

66 (20) 98 (30)

66 (20) 98 (30)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

66 (20)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

98 (30)

b

c

5600-OC_3AA

3”Stożkowa

Uwaga: Nie doradza się użycia 4- lub 6-calowych anten z izolacją procesową przy wzburzonym płynie

(1)

Zasięg pomiarów w stopach (m). 2-11


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 MONTAŻ ANTENY PRĘTOWEJ - WERSJA Z KOŁNIERZEM Rysunek 2-17. Wymiary anteny prętowej - wersja z kołnierzem

200 (7,87)

Plakietka identyfikacyjna anteny

Długość części nieaktywnej 100 (3,94) lub długość części nieaktywnej 250 (9,84)

UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

300 (11,81)

ROD_MOUNT_DIMENSIONS

400 (15,75)

1. Kołnierz należy zamontować na płycie anteny prętowej i upewnić się, że spodnia strona kołnierza jest płaska i że wszystkie części są czyste i suche.

ROD_MOUNT_FLANGE

Rysunek 2-18. Montaż kołnierza

2-12


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 2. Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej i upewnić się, że nakrętka ściśle przylega do kołnierza.

Nakrętka mocująca

ROD_MOUNT_NUT

Rysunek 2-19. Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej

3. Adapter należy zamontować na końcu tulei izolującej.

Pierścień blokujący Adapter O-ring Falowód Tuleja izolująca ROD_MOUNT_APDATER

Rysunek 2-20. Montowanie adaptera

2-13


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

4. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia blokującego. Rysunek 2-21. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia blokującego

ROD_MOUNT_RING

Pierścień blokujący

5. Należy ostrożnie umieścić kołnierz i antenę prętową na otworze wlotowym zbiornika, wkładając w środek odpowiednią uszczelkę, a następnie docisnąć śruby i nakrętki.

ROD_MOUNT.EPS

Rysunek 2-22. Kołnierz i antenę prętową należy zamontować na otworze wlotowym zbiornika

Uszczelka

2-14


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 6. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu.

Górny falowód

WAVEGUIDE_TUBE.EPS

Rysunek 2-23. Montaż główki przetwornika

Przewód falowodu O-ring

7. Na kołnierzu należy umieścić rękaw ochronny, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie.

TH40HEAD_NOZZLE.EPS

Rysunek 2-24. Zakończona instalacja mechaniczna

8. Należy przejść do instalacji elektrycznej.

2-15


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 MONTAŻ ANTENY PRĘTOWEJ - WERSJA GWINTOWANA Rysunek 2-25. Wymiary anteny prętowej - wersja gwintowana

200 (7,87)

Długość części nieaktywnej 100 (3,94) lub długość części nieaktywnej 250 (9,84)

UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

300 (11,81)

1. Należy ostrożnie umieścić antenę prętową w gwintowanym otworze zbiornika i wkręcić. UWAGA W przypadku zastosowania adapterów z gwintami NPT, połączenia ciśnieniowe mogą wymagać uszczelnienia.

2-16

5600/9150074-921AA.EPS

400 (15,75)


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Rysunek 2-26. Montaż anteny prętowej

ROD_MOUNT_BSP.EPS

Plakietka identyfikacyjna anteny

Uszczelka dla gwintu typu BSP (G)

2. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu.

Górny falowód Przewód falowodu O-ring

WAVEGUIDE_TUBE.EPS

Rysunek 2-27. Montaż główki przetwornika

3. Na końcówce anteny, umieszczonej w otworze wlotowym, należy umieścić tulejkę ochronną, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie.

2-17


Instrukcja

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

TH40HEAD_NOZZLE_BSP.EPS

Rysunek 2-28. Zakończona instalacja mechaniczna

4. Należy przejść do instalacji elektrycznej.

2-18


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ USZCZELNIENIE PTFE Rysunek 2-29. Wymiary anteny stożkowej

200 (7,87)

400 (15,75) Skrzynka połączeniowa

95 (3,74) (3-calowy stożek) 150 (5,91) (4-calowy stożek) 260 (10,24) (6-calowy stożek) 370 (14,57) (8-calowy stożek) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

70 (2,76)(3-calowy stożek) 93 (3,66) (4-calowy stożek) 141 (5,55) (6-calowy stożek) 189 (7,44) (8-calowy stożek)

1. Kołnierz należy zamontować na płytce anteny stożkowej i upewnić się, że spodnia strona kołnierza jest płaska i że wszystkie części są czyste i suche. Rysunek 2-30. Montaż kołnierza

FLANGE_MOUNT_PTFE_50%

Plakietka identyfikacyjna anteny

2-19


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

2. Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej i upewnić się, że nakrętka ściśle przylega do kołnierza.

CONE_FLANGE_ASSY_PTFE_50%

Rysunek 2-31. Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej

3. Adapter należy zamontować na końcu tulei izolującej. Rysunek 2-32. Montowanie adaptera

Pierścień mocujący Adapter O-ring Falowód Tuleja izolująca ADAPTER_TOPVIEW, ADAPTER_MOUNT_PTFE

Adapter widok z góry

Rysunek 2-33. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia zabezpieczającego

2-20

Pierścień mocujący

ADAPTER_LOCKRING_PTFE

4. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia zabezpieczającego.


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 5. Należy ostrożnie umieścić kołnierz i antenę stożkową na otworze wlotowym zbiornika. 6. I docisnąć przy pomocy śrub i nakrętek.

CONETANK_PTFE.EPS

Rysunek 2-34. Kołnierz i antenę stożkową należy zamontować na otworze wlotowym zbiornika

Uszczelka

7. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że uszczelka, która powinna znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu.

Górny falowód

WAVEGUIDE_TUBE

Rysunek 2-35. Montaż główki przetwornika

Przewód falowodu O-ring

2-21


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

8. Na kołnierzu należy umieścić zabezpieczającą tuleję izolacyjną, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie.

TH40HEAD_NOZZLE

Rysunek 2-36. Zakończona instalacja mechaniczna

9. Należy przejść do instalacji elektrycznej.

MONTAŻ ANTENY Z IZOLACJĄ PROCESOWĄ Rysunek 2-37. Wymiary anteny z izolacją procesową

200 (7,87)

UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

5600/PDS/MS_4.EPS

550 (21,65) 4-calowa z izolacją procesową 650 (25,59) 6-calowa z izolacją procesową

160 (6,30) 4-calowa z izolacją procesową 218 (8,58) 6-calowa z izolacją procesową

2-22


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Przygotowanie:

Powierzchnia kołnierza Tolerancja: d< ±0,05 mm

d

Powierzchnia kołnierza Tolerancja: d< ±0,05 mm

NOZZLE_FLATNESS_COVEX_V2

d

NOZZLE_FLATNESS_CONCAVE_V2

NOZZLE_FL NOZZLE,

Ważne jest, by powierzchnia kołnierza zbiornika była płaska. Maksymalne odchylenie nie może przekraczać wartości podanych na ilustracji:

W celu zamontowania anteny należy wykonać następujące czynności: 1. Umieścić dostarczoną przez Emerson Process Management teflonową uszczelkę na powierzchni kołnierza i zamontować antenę. UWAGA Teflonowe uszczelki są optymalnie przystosowane do używania ze sprzętem emitującym mikrofale. Żadne inne uszczelki, poza oryginalnymi firmy Rosemount, nie mogą być użyte przy antenach z izolacją procesową.

2-23


Instrukcja

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

2. Umieścić kołnierz na antenie.

FALNGE_MOUNT_PS

Rysunek 2-38. Kołnierz należy umieścić na antenie

3. Docisnąć kołnierz do anteny przy pomocy śrub i nakrętek. Należy użyć smaru, by zminimalizować tarcie podczas dokręcania śrub.

ANTENNA_FLANGE_SCREW_ASSY

Rysunek 2-39. Dociskanie kołnierza

UWAGA Śruby należy ostrożnie dokręcić do zalecanego momentu siły (tabela 2-6). Należy dokręcać parami przeciwległe śruby.

2-24


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 4. Wsunąć przewód falowodu do górnego falowodu (patrz rysunek 2-35 na str. 2-21). 5. Zamontować główkę przetwornika na adapterze. 6. Docisnąć nakrętkę i upewnić się, że główka przetwornika ściśle przylega do anteny. Moment siły Śruby na kołnierzu należy dokręcić do następującego momentu siły: Tabela 2-6. Zalecany moment siły (Nm) PTFE Kołnierz DIN DN100 DN150 Kołnierz ANSI 4 cale

MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ NA RURZE WEWN./KOM. RUROWEJ

PN16 11 15 150 Psi 11

PN40 15 300 Psi 15

1. Antenę i główkę przetwornika należy zamontować w ten sam sposób, jak w przypadku standardowej anteny stożkowej (patrz “Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE” na str. 2-19).

Rysunek 2-40. Montaż anteny i główki przetwornika

Nakrętka Przewód falowodu Tuleja zabezpieczająca

ANTENNA_HEAD_MOUNT

Adapter

Uszczelka Antena

2. Należy upewnić się, że odchylenie przetwornika od pionu jest mniejsze niż 1°.

2-25


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Odległość pomiędzy końcem anteny a najbliższą rurą wlotową musi być >50 mm

max 1°

20,07_INCLINATION

Rysunek 2-41. Odchylenie mniejsze niż 1°

3. W celu zminimalizowania zakłóceń wywołanych przez echa od rur doprowadzających i odprowadzających można obrócić główkę przetwornika o 90°. Rysunek 2-42. Przykład obrócenia główki w celu ograniczenia zakłócających ech

Zamek pokrywy

90˚

2-26

BRIDLE_HEADROTATE

90˚


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

MONTEŻ ANTENY PARABOLICZNEJ Rysunek 2-43. Wymiary anteny parabolicznej 200 (7,87)

.5600/9150074-920AA.EPS

460 (18,11)

162 (6,4)

UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

441 (17,36)

Montaż tulei z końcówką kulistą (wychyłową) 1. Grubość kołnierza powinna wynosić od 6 do 30 mm. Średnica otworu musi wynosić 96 mm.

Żłobek pozycjonujący

50

PARANT_FLANGE

R3 O96

Rysunek 2-44. Żłobek pozycjonujący

6-30

2. W kołnierzu należy wykonać mały żłobek pozycjonujący.

2-27


Instrukcja

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

3. Należy umieścić O-ring na kołnierzu, a następnie włożyć w otwór tuleję wychyłową. Bolec z boku tulei powinien wchodzić w żłobek pozycjonujący w kołnierzu. Rysunek 2-45. Na kołnierzu należy umieścić O-ring

Tuleja z końcówką kulistą

Nakrętka

PARANT_FLANGEBALL

O-ring

4. Należy docisnąć nakrętkę i upewnić się, że tuleja dobrze przylega do kołnierza. 5. Należy zablokować nakrętkę, wkręcając śrubkę zabezpieczającą. Rysunek 2-46. Zablokowanie nakrętki

PARANT_NUT_LOCKSCREW

Śrubka zabezpieczająca

2-28


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Montaż anteny 1. Należy umieścić reflektor paraboliczny na doprowadzeniu antenowym i włożyć na miejsce pięć, dostarczonych przez Emerson Process Management, śrub M5.

Rysunek 2-47. Pozycje śrub M5

Reflektor paraboliczny

Doprowadzenie antenowe

PARANT_PARABOLICREFLECTOR

M5 x 5

2. Docisnąć śruby. 3. Dwa O-ringi należy umieścić w rowkach na górnej powierzchni tulei wyhyłowej.

2 O-ringi

Tuleja wychyłowa

PARANT_FLANGEBALL

Rysunek 2-48. Dwa O-ringi należy umieścić w rowkach

2-29


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

4. Kołnierz należy odwrócić i umieścić na doprowadzeniu antenowym. Należy włożyć na miejsce podkładki i nakrętki.

Nakrętka zabezpieczająca Nakrętka motylkowa

Podkładka odginana Podkładka

Podkładka zabezpieczająca Kołnierz

Rowek

Doprowadzenie antenowe

PARANT_FEEDERINSERT_T30

Rysunek 2-49. Położenie podkładek i nakrętek

5. Lekko przykręcić nakrętkę motylkową i nakrętkę zabezpieczającą. 6. Antenę umieścić na otworze zbiornika i dokręcić śruby na kołnierzu.

PARANT_TANKNOZZLE_T30

Rysunek 2-50. Należy dokręcić śruby na kołnierzu

Rysunek 2-51. Rowek na doprowadzeniu antenowym

Doprowadzenie antenowe Rowek

2-30

PARANTANTENNAFEEDER.EPS

7. Antenę należy obrócić tak, żeby rowek na doprowadzeniu antenowym był skierowany pod kątem 90° do ściany zbiornika.


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 8. Dokręcić nakrętkę motylkową oraz nakrętkę zabezpieczającą. 9. Adapter należy umieścić na doprowadzeniu antenowym, luźno przykręcając nakrętkę, tak, żeby przetwornik można było ustawić w pionie. Zazwyczaj najkorzystniejsze jest ustawienie anteny pod kątem 0°. Czasami jednak, np. gdy produkt jest stały lub w zbiorniku znajdują się obiekty powodujące zakłócające echa, lekkie odchylenie anteny może poprawić osiągi. 10. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu.

Górny falowód Przewód falowodu

PA_WAVEGUIDETUBE.EPS

Rysunek 2-52. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu

11. Ostrożnie umieścić główkę przetwornika na adapterze i ręcznie dokręcić nakrętkę górnego falowodu. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie.

Nakrętka górnego falowodu Adapter

PARANT_PRO_THMOUNT_T30.EPS

Rysunek 2-53. Montaż przetwornika

2-31


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

12. Główkę przetwornika należy obrócić tak, żeby zamek pokrywy był przesunięty o 90° w stosunku do rowka na doprowadzeniu antenowym. Rysunek 2-54. Przykład obrócenia główki w celu ograniczenia zakłócających ech

Zamek pokrywy

90˚

BRIDLE_HEADROTATE

90˚

Rysunek 2-55. Końcowe dokręcanie anteny

Doprowadzenie antenowe Rowek

PARANTANTENNAFEEDER.EPS

13. Mocno docisnąć nakrętkę adaptera, gdyż nieprawidłowe ustawienie główki może spowodować obniżenie jakości pomiarów.

14. Kiedy antena zostanie ustawiona w optymalnej pozycji, mocno docisnąć nakrętkę motylkową i nakrętkę zabezpieczającą, a następnie odgiąć podkładkę odginaną.

2-32


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

MONTAŻ WYDŁUŻONEJ ANTENY STOŻKOWEJ

Rosemount seria 5600 1. Antenę i główkę przetwornika należy zamontować w ten sam sposób, jak przetwornik ze standardową anteną stożkową (patrz “Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE” na str. 2-19).

Rysunek 2-56. Montaż anteny i główki przetwornika

Nakrętka Przewód falowodu Tuleja zabezpieczająca

ANTENNA_HEAD_MOUNT

Adapter

Uszczelka Antena

2. Po zmontowaniu przetwornika ustawić następujące parametry anteny za pomocą oprogramowania służącego do konfiguracji: •

Długość przyłącza do zbiornika (TCL),

Strefa martwa (H).

Więcej informacji dotyczących sposobu ustawiania powyższych parametrów dla wydłużonej anteny stożkowej znajduje się na str. 2-34 i str. 2-35. Dodatkowe informacje dotyczące tych parametrów znajdują się w części 5: Konfiguracja.

2-33


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Ustawienia przyłącza do zbiornika (TCL)

W celu ustawienia długości przyłącza do zbiornika należy użyć jednej z poniższych procedur dla standardowej i niestandardowej wydłużonej anteny stożkowej. Niestandardowa wydłużona antena stożkowa Aby ustawić TCL należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master. 2. Z listy typów anten wybrać User Defined (określony przez użytkownika). 3. Wpisać nową wartość TCL. Długość przyłącza do zbiornika (TCL) należy obliczyć w następujący sposób: TCLwydł = TCLstożk + K*(Lwydł - Lanteny), Gdzie: •

TCLwydł = TCL dla wydłużonej anteny stożkowej (patrz tabela 2-7).

TCLstożk = domyślna wartość TCL dla standardowej, nie wydłużonej anteny stożkowej. Są różne wartości TCL dla uszczelnienia PTFE i kwarcowego - patrz tabela poniżej.

Lwydł = zmierzona długość wydłużonej anteny stożkowej.

Lanteny = długość standardowej, nie wydłużonej anteny stożkowej.

K = stała związana ze średnicą anteny.

Typ anteny

3-calowa średnica = 68mm

4-calowa średnica = 90mm

6-calowa średnica = 138mm

K Lanteny TCLstożk/PTFE TCLstożk/kwarcowe

0.035 0.094 0.475 0.515

0.020 0.148 0.475 0.515

0.008 0.261 0.475 0.515

Standardowa wydłużona antena stożkowa Wartość TCLwydł dla 20-calowej (500 mm) wydłużonej anteny stożkowej: Tabela 2-7. Standardowa wydłużona antena stożkowa

2-34

Typ Anteny

3-calowa średnica = 68mm

4-calowa średnica = 90mm

6-calowa średnica = 138mm

TCLwyd³/PTFE TCLwyd³/kwarcowe

0.489 0.529

0.482 0.522

0.477 0.517


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Ustawianie strefy martwej Aby ustawić strefę martwą należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne. 2. W polu Hold Off/New wpisać odpowiednią długość strefy martwej. Długość strefy martwej (H) należy obliczyć w następujący sposób: H=0.03 m + Lwydł lub (H=1.2 cala + Lwydł) gdzie: •

Lwydł jest dłuością wydłużonej anteny stożkowej

Lwydł

Strefa martwa(H)

30 mm, 1,2 cala

CONE_EXTENSION_1B

Rysunek 2-57. Wydłużona antena stożkowa

2-35


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO PRZEPŁUKIWANIA Rysunek 2-58. Wymiary anteny stożkowej ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania

200 (7,87)

Połączenie do rurki

130 (5,12) (4-calowa stożkowa) 240 (9,45) (6-calowa stożkowa) 355 (13,98) (8-calowa stożkowa)

96 (3,66 (4-calowa stożkowa) 141(5,55) (6-calowa stożkowa) 189 (7,44) (8-calowa stożkowa)

5600_PDS_MS_2C.EPS

UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

400 (15,75)

1. Kołnierz jest częścią układu antenowego i jest zespawany z anteną stożkową. Układ antenowy należy, wraz z odpowiednią uszczelką, ostrożnie umieścić na otworze wlotowym zbiornika. Rysunek 2-59. Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania na otworze zbiornika

Uszczelka

2-36

FLUSHING_CONE_ANTENNA

Układ antenowy


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 2. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu.

Górny falowód Przewód falowodu O-ring

WAVEGUIDE_TUBE

Rysunek 2-60. Wsuwanie przewodu falowodu

3. Następnie należy zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek 2-61. Montaż główki przetwornika

Nakrętka Górny falowód

Bolce

FLUSHING_ANTENNA_HEAD

Tuleja

2-37


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

4. W celu czyszczenia lub chłodzenia do anteny należy podłączyć rurkę o minimalnej średnicy 0,4 cala (10 mm). Typowe używane substancje to: •

azot,

powietrze,

woda lub

para.

Połączenie do rurki

2-38

FLUSHING_ANTENNA_CONNECT

Rysunek 2-62. Podłączanie rurki do anteny


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Część

3

Rosemount seria 5600

Instalacja elektryczna Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-1 Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-2 Przewody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-3 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-3 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-4 Połączenia zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-5

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem, należy przeczytać poniższe informacje dotyczące środków ostrożności.

Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. W obszarze zagrożonym wybuchem nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przy włączonym zasilaniu.

Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji. Wysokie napięcie, które może występować na przewodach, może spowodować udar elektryczny: Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. Przed przystąpieniem do okablowania radarowego przetwornika poziomu seria 5600, należy upewnić się, że główne zasilanie przetwornika jest wyłączone, a przewody łączące przetwornik z innymi zewnętrznymi źródłami zasilania są odłączone.

www.rosemount.com


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 PRZEGLĄD

Zasilanie Zasilanie należy podłączyć do zacisków 3 i 4 w nieiskrobezpiecznej skrzynce przyłączeniowej (EEx e). Wyjścia analogowe Są dwa wyjścia analogowe, które mogą być typu pasywnego lub aktywnego (odpowiednio zewnętrzne lub wewnętrzne zasilanie pętli). Pierwotne wyjście ma interfejs HART. Pierwotne wyjście analogowe należy podłączyć do zacisków 1 i 2. W zastosowaniach nie wymagających iskrobezpieczeństwa należy użyć skrzynki przyłączeniowej EExe, a w wymagających iskrobezpieczeństwa skrzynki przyłączeniowej EExi. Komunikacja cyfrowa Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 może być wyposażony w interfejs HART i może być podłączony zgodnie z warunkami EExe lub EExi. Foundation fieldbus może być podłączony do iskrobezpiecznej (EExi) albo do nieiskrobezpiecznej (EExe) skrzynki przyłączeniowej. Wyświetlacz Iskrobezpieczny oddzielny wyświetlacz Rosemount 2210 należy podłączyć do zacisków 5, 6 i 7 i uziemić w iskrobezpiecznej skrzynce przyłączeniowej (EExi). Skrzynka przyłączeniowa przetwornika Standardowa wersja wyposażona jest w dwie osobne skrzynki przyłączeniowe. Jedna z nich jest nieiskrobezpieczna, a druga iskrobezpieczna. Istnieje także wersja z dwiema nieiskrobezpiecznymi skrzynkami.

Rysunek 3-1. Skrzynki przyłączeniowe X1 i X2

Ognioszczelna obudowa

Pierwotne wyjście analogowe lub komunikacja szeregowa (FM: wlot pod dławik kablowy) Zasilanie (FM: wlot pod dławik kablowy)

3-2

ATEX: EEx i (ewentualnie: EEx e) FM: iskrobezpieczne (opcjonalnie: przeciwwybuchowe) Iskrobezpieczne wyjście analogowe (lub dławiki pod nieiskrobezp. wyjścia)

TH40HEAD_ED3

ATEX: EEx e FM: ognioszczelne

Przyłącze do wyświetlacza, patrz str. 3-9


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Rysunek 3-2. Schemat połączeń przetwornika Rosemount 5600

Skrzynka przyłączeniowa

Pierwotne wyjście nieiskrobezp.

Skrzynka przyłączeniowa X1

X2

Level

Wyjście wtórne

6.767

m

7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 X1

Pierwotne wyjście iskrobezp.

7 8 9 4 5 6 1 2 3

7 8 9 4 5 6 1 2 3

EEx e (dodatkowo)

X2 4 3 2 1

PRZEWODY

Wyjście wtórne 1 i 2 nie używane

5600-CONFIG_EXAMPLE2, 3, 4_ED3, TH40HEAD_ED3_2

Interfejs HART®

W zależności od miejscowych wymogów, do połączenia z nieiskrobezpieczną skrzynką przyłączeniową (EEx e) należy użyć dławików kablowych lub przeciwwybuchowych rurek izolacyjnych. Do połączenia z iskrobezpieczną skrzynką przyłączeniową (EEx i) należy użyć dławików kablowych ze zintegrowanym przyłączem ekranu dla przewodów o średnicy 6-12 mm lub rurek izolacyjnych. Dla wyjść analogowych i komunikacji szeregowej należy użyć kabla ekranowanego o przekroju 0,5 mm2 (AWG 20) i kabla o minimalnym przekroju 0,5 mm2 dla zasilania.

ZASILANIE

Można użyć zarówno prądu stałego, jak i zmiennego, gdyż wbudowany zasilacz dopuszcza szeroki typ i zakres napięć wejściowych: •

24-240 V

DC/AC 0-60 Hz

10 W

15 VA

W zasilaczu nie ma przełącznika zakresu, ponieważ układ elektroniczny jest w stanie dostosować się do napięć zgodnych z powyższą specyfikacją.

3-3


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 UZIEMIENIE

ATEX Ognioszczelna obudowa musi być podłączona do sieci wyrównującej potencjał, powłoki zbiornika lub zgodnie z normami państwowymi. To uziemienie służy też jako uziemienie zabezpieczające. Nie poleca się dodatkowego połączenia z ochronnym przyłączem uziemiającym X1 w skrzynce przyłączeniowej EExe, chyba że jest to wymagane przez normy państwowe. Może powstać pętla z przepływem prądu. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji Bezpieczeństwa.

DO P

5600-GROUNDING

HAZ

TO

NE

ED. N. IO

ES

WHEN EN PEN E T O RIR SOUS RGIZ TE NO OUV NS AS

T IGNITI ON EVEN PR US ATMOSPH OF DO ER AR

Rysunek 3-3. Połączenie uziemiające

FM Uziemienie tworzy się za pomocą rurek kablowych.

3-4


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Nieiskrobezpieczna część skrzynki przyłączeniowej EEx e Ta część skrzynki przyłączeniowej jest przeznaczona do nieiskrobezpiecznych połączeń i do zasilania.

Rysunek 3-4. Przyłącze przetwornika (okablowanie nieiskrobezpieczne)

A

75

C

1

2

3

1

4

+4 -2 or 0m -4-2 Bus A or 0mA B Po us w N/L er Po 1/+ w L/L er 2/-

2

3 4

X1

X1

5600_JB_EEXE

POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE

Rosemount seria 5600

1-2 Nieiskrobezpieczne pierwotne wyjście analogowe HART/4-20 mA lub nieiskrobezpieczny Fieldbus FOUNDATION. 3-4 Wejście zasilania A

Zacisk uziemienia zasilającego

UWAGA Zacisk jest nadmiarowy, kiedy przetwornik jest uziemiony zgodnie z ATEX. Ekrany kabli Podłączyć ekrany kabli do dławików kablowych.

3-5


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Iskrobezpieczna część skrzynki przyłączeniowej EEx i Ta część skrzynki przyłączeniowej jest przeznaczona do iskrobezpiecznych połączeń i podłączenia wyświetlacza. Rysunek 3-5. Przyłącze przetwornika (okablowanie iskrobezpieczne) A

5C

X2

1

2

4

5

6

7

X2 + PO PO + SO SO + DP DA / DP DB / DP

X1

3

5600_JB_EEXI

7

1-2 Iskrobezpieczne pierwotne wyjście analogowe HART/4-20 mA lub iskrobezpieczny Fieldbus FOUNDATION 3-4 Wtórne wyjście analogowe 5-7 Wyświetlacz (zaciski 6-7 również używane przez magistralę Sensor Bus, patrz str. 6-3) A

Zacisk uziemiający wyświetlacza Ekrany kabli Podłączyć ekrany kabli do dławików kablowych.

3-6


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Opcjonalna nieiskrobezpieczna skrzynka przyłączeniowa Jest to standardowa iskrobezpieczna skrzynka przyłączeniowa (EExi) z dołączonym alternatywnym złączem do podłączenia nieiskrobezpiecznego wyjścia, jeżeli jest ono wymagane.

A

C

X2T

75

1

EEx e

1

2

3

NO ED US T NO ED US

4 2

+ O 3S O 4S

5600-JB_EEXIE, TH40HEAD_ED4

Rysunek 3-6. Alternatywna, nieiskrobezpieczna skrzynka przyłączeniowa

1-2 Nie używane 3-4 Nieiskrobezpieczne wtórne wyjście analogowe A

Zacisk do uziemienia (nie używany) Ekrany kabli Podłączyć ekrany kabli do dławików kablowych.

Rysunek 3-7. Typowe wyjście aktywne (pierwotne) dla ręcznego komunikatora

Wyjście aktywne (wewnętrzne zasilanie pętli) Dla przetworników z aktywnym wyjściem ręczny terminal lub modem HART można podłączyć w następujący sposób:

Skrzynka przyłączeniowa EEx e

1 2 3 4 X1

24-240 V DC/AC 0-60 Hz 10 W 15 VA

Oporność wejściowa<300 Ohm

5600-ANALOGOUT_ACTIVE_ED3

Podłączanie przyrządów HART

3-7


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Wyjście pasywne (zewnętrzne zasilanie pętli)

Ręczny terminal lub modem HART nie powiniem być podłączany bezpośrednio do zewnętrznego zasilania, ale do rezystancji obciążenia o wartości ok. 250 Ohm. Rysunek 3-8. Typowe wyjście pasywne dla ręcznego komunikatora

Skrzynka przyłączeniowa EEx e

Napięcie 7-30 V

1 2 3 4

5600-ANALOGOUT_PASSIVE_V2_ED3

Vs

250

X1

24-240 V DC/AC 0-60 Hz 10 W 15 VA

Warunki iskrobezpieczeństwa Ręczny, iskrobezpieczny komunikator HART można podłączyć w obszarze zagrożonym wybuchem. Interfejs HART w obszarze nie zagrożonym wybuchem musi być podłączony poprzez barierę iskrobezpieczną (Zenera). Można także użyć iskrobezpiecznego interfejsu HART, zawierającego taką barierę. Rysunek 3-9. Typowe podłączenie ręcznego komunikatora w warunkach iskrobezpieczeństwa

Bariera iskrobezpieczna (Zenera)

Interfejs HART

Przyrząd analogowy i/lub wejście do systemu sterowania (DCS)

Iskrobezpieczny ręczny komunikator

3-8

5600-HART_IS_EXNONEX

Rosemount 5600


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Warunki nie wymagające iskrobezpieczeństwa

Rysunek 3-10. Typowe podłączenie ręcznego komunikatora w warunkach nie wymagających iskrobezpieczeństwa

Rosemount 5600

Przyrząd analogowy i/lub wejście do systemu sterowania (DCS)

Ręczny komunikator

Podłączanie wyświetlacza 2210

5600-HART_NONIS_EXNONEX

Interfejs HART

Wyświetlacz Rosemount 2210 może być fabrycznie zamontowany na obudowie radarowego przetwornika poziomu seria 5600 lub montowany oddzielnie. Wyświetlacz może być używany zarówno do konfiguracji przetwornika, jak i do przedstawiania danych dotyczących dna zbiornika (informacje dotyczące obsługi przetwornika przy pomocy wyświetlacza znajdują się w części 4: Obsługa).

5600-PRO_RDU40, RDU40

Rysunek 3-11. Podłączanie wyświetlacza Rosemount 2210

3-9


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Wyświetlacz jest podłączony do iskrobezpiecznej skrzynki przyłączeniowej na przedniej stronie główki przetwornika:

A

5C

7

1

2

3

4

5

6

7

X2 + PO PO + SO SO + DP DA / DP DB / DP

Iskrobezpieczna skrzynka przyłączeniowa (EEX i)

5600-TH40HEAD_ED3, JB_EEXI_01AA.EPS

Rysunek 3-12. Iskrobezpieczna skrzynka przyłączeniowa

Wyświetlacz jest dostępny w trzech wersjach: •

Zamontowany na przetworniku

Montowany oddzielnie - do 100 m (330 stóp)

Montowany oddzielnie z kartą pomiarów temperatury. Karta ta umożliwia podłączenie maksymalnie sześciu czujników temperatury. Patrz “Pomiary temperatury” na str. 3-11.

Wyświetlacz należy podłączyć do zacisku X2 w iskrobezpiecznej skrzynce przyłączeniowej za pomocą następujących czterech przewodów: •

Przewód uziemiający do przyłącza uziemiającego

Przewody sygnałowe do zacisków 6 i 7

Zasilanie do zacisku 5

Rysunek 3-13. Podłączenie skrzynki przyłączeniowej z i bez opcji temperaturowych

12345678

1 2 3 4

X11

12345678

X12 1234

z opcją temperaturową

7 6 5 4 3 2 1

X12:4 X12:3 X12:2 1234

X12:1

Główka przetwornika Iskrobezpieczna skrzynka przyłączeniowa (EEx i)

3-10

X11 X12

1234

bez opcji temperaturowej

5600-RDU40_X12_TH_X2

X2

IS Ground DP DB DP DA DP +


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Podłączenie wyświetlacza Rosemount 2210 1. Zasilanie podłączyć pomiędzy złącze X2, pozycja 5, a złącze X12, pozycja 1. 2. Kablem komunikacyjnym połączyć końcówkę 6 w X2 z 6 w X12, natomiast pozycję 7 w X2 z pozycją 3 w X12. 3. Na koniec podłączyć przewód od zacisku uziemienia w X2 do końcówki 4 w złączu X12.

Pomiary temperatury

Do pomiarów temperatury można użyć od 1 do 3 niezależnych, 3-kablowych czujników rezystancyjnych lub od 1 do 6 3-kablowych czujnków rezystancyjnych ze wspólną masą. Czujniki są podłączone do złączy X17 i X18 na dodatkowej płytce TP40. W zależności od typu używanego czujnika, muszą być ustawione różne zworki X24, X25, X26, X27 i X28. Patrz rysunek 3-14, rysunek 3-15 i rysunek 3-16.

Rysunek 3-14. Płytka TP40 A B C

Closed Open C B A

X18

X25

X24

X17 12345678

X11

12345678

X28 X27

X12 1234

Position 2

Position 1

RDU40_TP40

1 2 3 4

X26

3-11


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Niezależne, izolowane 3-kablowe czujniki rezystancyjne Rysunek 3-15. Podłączenie czujników izolowanych

X17:2 (czerwony) X17:3 (biały) X17:4 (biały) X17:6 (czerwony) X17:7 (biały)

X18:2 (czerwony) X18:3 (biały) X18:4 (biały)

5600-RDU40_TP40

X17:8 (biały)

Ustawienia zworek X24 X25 X26 X27 X28

A, B, C otwarte A, B, C zamknięte pozycja 1 pozycja 1 pozycja 1

3-kablowe czujniki rezystancyjne ze wspólną masą Rysunek 3-16. Podłączenie czujników ze wspólną masą

X17:2 (brązowy) X17:6 (czerwony) X18:2 (pomarańczowy) X18:5 (żółty)

X18:7 (niebieski) X18:8 (czarny) X17:4 (czarny)

Ustawienia zworek X24 X25 X26 X27 X28

3-12

A, B, C zamknięte A, B, C zamknięte pozycja 2 pozycja 2 pozycja 2

5600-RDU40_TP40

X18:6 (zielony)


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Część

4

Rosemount seria 5600

Obsługa Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4-1 Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4-1 AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4-1 Oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master . . . . . . . page 4-2 Ręczny komunikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4-4 Wyświetlacz Rosemount 2210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4-8

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Procedury i instrukcje zawarte w tym rozdziale mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem należy przeczytać poniższe informacje dotyczące środków ostrożności

Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. W obszarze zagrożonym wybuchem nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przy włączonym zasilaniu.

PRZEGLĄD

Radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 musi być odpowiednio skonfigurowany, żeby mógł być w pełni wykorzystany. Aby skonfigurować przetwornik należy wejść do parametrów konfiguracji i przypisać im odpowiednie wartości. Preferowanym interfejsem do konfiguracji jest oprogramowanie Rosemount Radar Master. Konfigurację można również przeprowadzić za pomocą wyświetlacza 2210, komunikatora HART 275 lub komunikatora polowego 375, AMS, DeltaV lub innych, jednak pomoc niektórych z tych narzędzi, przy pewnych parametrach konfiguracji, jest ograniczona.

AMS

Radarowy przetwornik poziomu model 5600 może być konfigurowany przy pomocy AMS. Literaturę związaną z konfiguracją radarowego przetwornika poziomu model 5600 można znaleźć na stronie http://www.emersonprocess.com/ams/.

www.rosemount.com


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 OPROGRAMOWANIE KONFIGURACYJNE RADAR MASTER

Instalacja

Rosemount Radar Master jest interaktywnym i wydajnym narzędziem konfiguracyjnym, które pomoże poprawnie skonfigurować przetwornik 5600 do danego zastosowania. Oprogramowanie to jest dostarczane wraz z radarem i jest pomocne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Program instalacyjny Installation Wizard pomaga w podstawowych ustawieniach, w tym w krokach koniecznych do uruchamiania prostych aplikacji. Inne części oprogramowania umożliwiają szczegółowe ustawienia i posiadają cechy takie, jak: •

Obszerna pomoc online, zastępująca podręcznik na papierze. Pomoc ta nie ogranicza się jedynie do opisu samego oprogramowania, ale zawiera także wskazówki dotyczące konfiguracji przetwornika.

Instalacja offline do konfiguracji i ustawiania przetworników, które nie zostały fizycznie zainstalowane ani podłączone do zasilania.

Wykres amplitudy w funkcji odległości (spektrum) przedstawia sytuację i warunki w zbiorniku w sposób, w jaki widzi je przetwornik.

Opcja zachowywania danych, która umożliwia zapisywanie danych pomiarowych wraz z innymi ważnymi informacjami.

Zaawansowana pomoc w ustawianiu przetwornika przy bardziej skomplikowanych zastosowaniach.

Program na CD uruchomi się automatycznie i zaproponuje instalację oprogramowania Radar Master. Przed uruchomieniem programu Radar Master należy ponownie uruchomić komputer. UWAGA W Windows 2000 oraz Windows XP należy najpierw ustawić bufory portu COM na 1. W tym celu należy wykonać następujące kroki: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na Mój komputer. 2. Wybrać zakładkę Sprzęt. 3. Kliknąć przycisk Menedżer urządzeń. 4. Odnaleźć Porty na liście sprzętu. 5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na Port komunikacyjny (COM 1) i wybrać Właściwości. 6. Wybrać zakładkę Ustawienia portu. 7. Kliknąć Zaawansowane. 8. Ustawić suwaki przy Buforze odbioru i Buforze transmisji na wartość 1. 9. Kliknąć OK. 10. Ponownie uruchomić komputer. 11. Powtórzyć dla COM 2, jeżeli jest dostepny.

Główne ikony konfiguracji

Wizard Program pomagający przy podstawowych ustawieniach konfiguracyjnych, takie jak numer znamionowy (instalacyjny, deskryptor) HART, typ anteny, geometria zbiornika, przypisywanie zmiennych, objętość itp. General (ogólne) Ustawienia jednostek: opis deskryptora HART, jednostki podawane na wyświetlaczu itp.

4-2


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Tank (zbiornik) Ta ikona pozwala (o ile wymagane) na ustawienie typu anteny, geometrii zbiornika, rodzaju środowiska i objętości.

5600/MAINWINDOWS WITH TANKGEOMETRY.TIF

Rysunek 4-1. Radar Master ustawienia zbiornika

Output (wyjście) Ta ikona dotyczy wyjść analogowych, przypisywania zmiennych i konfiguracji czujników temperatury. Echo Tuning (analiza odbić) To okno zawiera wykres przedstawiający spektrum ech w zbiorniku. Pomaga w oddzieleniu zakłócających ech, ustawieniu wartości progowych itp.

5600/ECHO TUNING.TIF

Rysunek 4-2. Radar Master analiza odbić

4-3


Instrukcja

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

RĘCZNY KOMUNIKATOR

W celu dokonania konfiguracji należy połączyć przetwornik z komunikatorem. W obszarze zagrożonym wybuchem, przed podłączeniem komunikatora, należy upewnić się, że wszystkie urządzenia pracujące w pętli są iskrobezpieczne. Należy podłączyć komunikator do zacisków w pętli prądowej.

275/0275J01A.EPS

Rozruch przy oddawaniu do eksploatacji polega na przetestowaniu przetwornika i sprawdzeniu danych konfiguracyjnych. Przetwornik 5600 może być konfigurowany zarówno przed, jak i po zainstalowaniu.

Aby komunikacja była możliwa, oporność szeregowa zasilania pętli, widziana z zacisków komunikatora, musi wynosić co najmniej 250 Ohm. Nie wolno stosować zabezpieczeń indukcyjnych na wyjściu przetwornika 5600. Podczas korzystania z ręcznego komunikatora, każda zmiana ustawień musi być przesłana do przetwornika poprzez naciśnięcie klawisza "send" (F2) i klawisza "apply" dla AMS. Wskazówki dotyczące połączenia komunikatora z przetwornikiem znajdują się na rys. 3-7 i rys. 3-10 na str. 3-9. Więcej informacji dotyczących komunikatora HART 275 znaleźć można w dokumencie 00275-8026-0002, a polowego komunikatora 375 - w dokumencie 00809-0100-4276.

4-4


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Rysunek 4-3. Drzewo menu komunikatora HART dla radarowego przetwornika poziomu Rosemount 5600 Online Menu 1 DEVICE SETUP (ustawienia urządzenia) 2 PV 3 SV 4 AO1 5 AO2 6 Poziom 7 Poziom sygnału

1 PROCESS VARIABLE (zmienne procesowe)

2 DIAGNOSTICS AND SERVICE (diagnostyka i serwis)

1 VARIABLE MAPPING 2 Level 3 Distance (Ullage) 4 Level Rate 5 Signal Strength 6 Volume 7 Temp Sensor 1 8 Temp Sensor 2 9 Temp Sensor 3 10 Temp Sensor 4 11 Temp Sensor 5 12 Temp Sensor 6 1 Diagnostics

1 Device Errors 2 Device Warnings 3 Meas Status 4 AOut1 Status 5 AOut2 Status

5 Advanced Service 1 Measure Units 2 Guided Setup 3 Tank

1 Level 2 Distance 3 Level Rate 4 Signal Strength 5 Volume 6 Temp Sensor 1 7 Temp Sensor 2 8 Temp Sensor 3 9 Temp Sensor 4 10 Temp Sensor 5 11 Temp Sensor 6

2 Start Code

1 Reset To Factory Settings 2 D/A Trim/Calibrate Analog Out 1 3 D/A Trim/Calibrate Analog Out 2 4 Sw Options 1 Distance Unit 2 Lev. Rate Unit 3 Temperature Unit 4 Volume Unit 1 Antenna Type 2 Pipe Diameter 3 Tank Height 4 Tank Type 5 Tank Bottom Type 6 Tank Environment 7 Basic Volume

4 Detailed Setup (nastawy szczegółowe)

Revisions

1 Ideal Vert Cylinder 2 Ideal Horiz Cylinder 3 Ideal Sphere 4 Strapping Table

1 Number of Sensors 2 Type of Sensors

1 PV (Aout 1) 2 SV (Aout2)

Universal Revision Field Dev Revision Software Revision

1 Sw Boot 2 Sw Appl

1 Rapid Level 2 Foam 3 Turbulent Surface 4 Solid Product

1 Process Connection 2 Product DC

4 Output

Manufacturer Mode Tag Tag Descriptor Message Date

1 Start Code 1 2 Start Code 2

3 Software Version 4 Operation Time 5 Hw Config 6 Sw Config 7 Unit ID

1 Tank Shape 2 Tank Diameter 3 Tank 4 Height/Length 5 Level Offset 6 Volume Offset

8 Temperature

1 Device Information

1 Unit Code 1 2 Unit Code 2 3 Unit Code 3 4 Unit Code 4

1 Unit Code

2 Config Report 3 Surface Search 4 SW Reset

3 Basic Setup (ustawienia podstawowe)

1 Variable Re-map 2 PV is 3 SV is 4 TV is 5 QV is

1 RTD Pt100 2 RTD Cu100

1 PV Source 2 Upper Range Value 3 Lower Range Value 4 Alarm Mode 1 SV Source 2 Upper Range Value 3 Lower Range Value 4 Alarm Mode

Poll Addr Num of req preams 2 HART

Review Menus (menu przeglądania)

3 Advanced Tank

Distance Offset Lower null zone Calibration Distance Upper null zone Tank Presentation General Threshold TCL

Show negative values as zero Level alarm is NOT set if tank is empty Level alarm is NOT set if tank is full Slow Search Bottom always visible if tank is empty

4-5


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 HART skróty klawiszowe Funkcja Typ anteny Podstawowa objętość Informacje o przyrządzie Diagnostyka Jednostka odległości Adres w pracy sieciowej Zmienne pierwotne Alarm PV Dolna wartość zakresu PV Górna wartość zakresu PV Żródło PV (przypisane) Wersja oprogramowania Poszukiwanie powierzchni Wysokość zbiornika Temperatura

HART Fast Key 1, 3, 3, 1 1, 3, 3, 7 1, 4, 1 1, 2, 1 1, 3, 1, 1 1, 4, 2, 1 1, 1, 1, 1 1, 3, 4, 1, 4 1, 3, 4, 1, 3 1, 3, 4, 1, 2 1, 3, 4, 1, 1 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 3, 3 1, 3, 3, 8

Przestawienie pętli na sterowanie ręczne

W przypadku wysyłania lub pobierania danych mogących zakłócić działanie pętli lub zmienić sygnał na wyjściu przetwornika, należy przejść do sterowania ręcznego w pętli. Kiedy zajdzie taka potrzeba, komunikator HART sam zaproponuje taką zmianę. Przyjęcie do wiadomości tego przypomnienia nie oznacza jeszcze zmiany na sterowanie ręczne. Czynność tę trzeba wykonać oddzielnie.

Połączenia

Podłączony w sterowni lub w innym punkcie pętli komunikator HART jest w stanie wymieniać informacje z przetwornikiem 5600 znajdującym się na instalacji. Komunikator HART powinien być połączony równolegle z przetwornikiem. Należy używać zacisków pętli na tylnej ściance komunikatora HART. Zaciski te nie wymagają określonej polaryzacji. W atmosferze wybuchowej nie wolno wykonywać połączeń do portu szeregowego ani do ładowarki do ogniw NiCad.

Używanie komunikatora HART

UWAGA Podczas korzystania z ręcznego komunikatora każda zmiana ustawień musi być przesłana do przetwornika, aby zmiany zostały zaakceptowane.

Przykładowa konfiguracja poziomu

Aby ustawić przetwornik w trybie podawania POZIOMU (wyjście analogowe jest wprost proporcjonalne do poziomu), przy przetworniku okablowanym jak na str. 3-7, należy podłączyć komunikator jak pokazano. Ustawienie jednostek w przetworniku komunik. HART

1, 3, 2, 1

Ustawienie jednostek w przetworniku:

4-6

ft (stopy)

m

in (cale)

cm

mm


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Ustawienia wysokości odniesienia przetwornika komunik. HART

1, 3, 4

Podczas ustawiania wysokości odniesienia przetwornika należy pamiętać, że wartość ta jest używana do wszystkich pomiarów wykonywanych przez przetwornik Rosemount 5600. Ustawianie punktów 4 i 20 mA komunik. HART

1, 3, 3

Podczas ustawiania wielkości zakresu możliwe jest bezpośrednie wpisanie tych wartości lub użycie wielkości aktualnych. UWAGA Wielkość pierwotna musi być ustawiona na poziom (domyślne ustawienie fabryczne).

4-7


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 WYŚWIETLACZ ROSEMOUNT 2210 Rysunek 4-4. Drzewo menu wyświetlacza Rosemount 2210

View (widok)

Service (obsługa)

Setup (ustawienia)

User Defined Single Value Standard View Temperature View Config Report Echo Search Factory Settings... SW Reset Super Test Overfill Alarm Adv Service

Guided...

IReg - typed... HReg - typed... RDU IReg... RDU HReg...

Antenna Type Tank Type Tank Height Tank Bottom Type Environment

Start Radar

Custom

Geometry

Antenna Type Pipe Diam Tank Env Product DC Advanced Start Code

Source(PV) 4mA 20mA Alarm D/A Trim

Aout 1 Aout 2 False Echo Volume

Source(SV) 4mA 20mA Alarm D/A Trim

Display Panel (wyświetlacz)

4-8

User Defined Language Units Password

Length Velocity Volume Temperature

Tank Type Tank Height Bottom Type Calibration Dist Hold Off Advanced

Dist Offset Min Level Offs TCL

Tank Echoes Reg. False Echoes

Temperature

NoOfSensors Type Pos6 Pos5 Pos4 Pos3 Pos2 Pos1

TankPresentation Empty Tank Zone Full Tank Zone Double Bounce Search Speed

Tank Shape Diameter Length Zero Offset Vol Offset Vol Control


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Obsługa

Rosemount seria 5600 Wyświetlacz Rosemount 2210 może być używany zarówno do konfiguracji, jak i do przeglądania danych pomiarowych. Cztery przyciski umożliwiają poruszanie się po różnych menu oraz wybieranie wielu opcji związanych z serwisem i konfiguracją. (Informacje dotyczące sposobu podłączania wyświetlacza Rosemount 2210 znajdują się w części 2: Instalacja mechaniczna). W przypadku pozostawienia wyświetlacza w trybie Service lub Setup bez naciskania żadnego z przycisków przez 10 minut (ustawiane w User Defined), wyświetlacz automatyczne przejdzie do trybu View, przedstawiając ostatnio wyświetlane dane pomiarowe. Menu główne składa się z następujących opcji:

MAINMENU_43.EPS

Rysunek 4-5. Menu główne

Opcja View umożliwia przeglądanie danych dotyczących poziomu i poziomu sygnału.

Opcja Service umożliwia przeglądanie ustawień konfiguracyjnych, edytowanie rejestrów, resetowanie ich do wartości fabrycznych, resetowanie oprogramowania lub rozpoczęcie poszukiwania echa powierzchni (odbicia od powierzchni).

Opcja Setup umożliwia konfigurację przetwornika.

Opcja Display Panel umożliwia ustawienie jednostek wartości mierzonych, języka oraz zmianę hasła użytkownika.

Ustawianie kontrastu wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) Kontrast wyświetlacza można zwiększyć poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków po prawej stronie. Naciśnięcie lewych przycisków powoduje zmniejszenie kontrastu. Zmiana kontrastu wyświetlacza z minimalnego na maksymalny trwa ok. 10 sekund.

4-9


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Podawanie hasła

Niektóre okna są chronione hasłem. Hasło podaje się poprzez naciśnięcie trzech pustych przycisków w ustalonym porządku (maksimum 12 znaków). Każdy przycisk odpowiada jednej cyfrze. Fabryczne ustawienie hasła jest puste, tzn. okno chronione hasłem można otworzyć poprzez naciśnięcie samego OK. Aby wykorzystać ochronę zapewnianą przez hasło, należy ustawić je zgodnie z instrukcją w ustawieniach wyświetlacza oraz poniżej.

PASSWORD.EPS

Rysunek 4-6. Hasło

Przykład: Jeżeli hasłem jest "231", należy najpierw nacisnąć drugi przycisk, następnie trzeci, a na końcu pierwszy. Hasło można zmienić w każdej chwili w Display Panel. Przyciski W zależności od tego, które okno jest otwarte, przyciski mają różne znaczenie. Przyciski oznaczone strzałkami przeznaczone są do poruszania się góra/dół (albo w niektórych oknach lewo/prawo). Stosuje się je również do zmiany wartości, gdy taka zmiana jest wymagana.

VIEWMENU_43.EPS

Rysunek 4-7. Menu View

Powrót do poprzedniego menu

4-10

Poruszanie kursora góra/dół

Otwieranie wybranego menu


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Prezentacja danych pomiarowych Przyciski mają różne znaczenie w zależności od otwartego w danej chwili okna. Przyciski odpowiadające strzałkom służą do przesuwania kursora w górę i w dół (w niektórych oknach na boki), a także do zmiany liczb podczas podawania wartości.

Rysunek 4-8. Wyświetlanie danych

Stan pomiaru

Mierzona zmienna

Zmień tryb wyświetlania

Powrót do menu view

VIEWDISP_43.EPS

Jednostka pomiaru

Zmień wyświetlaną zmienną pomiarową

Wybieranie spośród różnych możliwości Podczas konfiguracji przetwornika 5600 klawiszom będą przyporządkowywane różne funkcje umożliwiające wybieranie poszczególnych opcji oraz zachowywanie obecnych ustawień. Kiedy kursor znajdzie się na ostatniej pozycji przeskoczy do pierwszej po naciśnięciu strzałki "w dół".

ANTTYPE.EPS

Rysunek 4-9. Ustawianie typu anteny

UWAGA Jeżeli pojawi się słowo MARK, należy nacisnąć odpowiadający mu przycisk, aby zachować ustawienia.

4-11


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Wprowadzanie wartości liczbowych

Przy pomocy strzałki "w górę" należy wpisać pożądaną wartość. Każde naciśnięcie strzałki zwiększa wartość danej cyfry o jeden od 0 do 9 (a następnie cykliczny przeskok z 9 do 0). Przycisk Next przesuwa kursor do następnej cyfry. Kiedy kursor osiągnie ostatnią cyfrę naciśniecie NEXT spowoduje powrót do pierwszej cyfry.

STARTCODE.EPS

Rysunek 4-10. Wprowadzanie kodu startowego

Przeglądanie danych dotyczących poziomu

Menu View Menu View zawiera opcje umożliwiające przeglądanie danych dotyczących zbiornika i odpowiednich danych w przetworniku:

VIEWMENU_43.EPS

Rysunek 4-11. Menu View

Naciśnięcie Back powoduje powrót do menu głównego

Strzałki umożliwiają przemieszczanie kursora w górę lub w dół.

Naciśnięcie Next powoduje otwarcie wybranego menu.

Określane przez użytkownika Wejście w User Defined umożliwia przeglądanie danych pomiarowych zgodnie z narzuconymi ustawieniami. Przy pierwszym otwarciu powyższego podmenu należy zdefiniować pożądane ustawienia. Pojedyncza wartość Wybranie Single Value umożliwia podglądanie mierzonej wartości. 4-12


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Należy nacisnąć Item, aby wybrać spośród następujących: •

Level (poziom)

Ullage (rezerwa ekspansywna zbiornika - odległość)

Level Rate (prędkość zmiany poziomu)

Signal Strength (poziom sygnału)

Volume (objętość)

Aby przełączać się pomiędzy następującymi trybami wyświetlania: •

Numerical (liczbowy) - dane pomiarowe przedstawiane jako wartość,

Bar graph - diagram.

Widok standardowy Wybranie Standard View z menu View umożliwia obejrzenie listy mierzonych zmiennych.

VIEWSTANDARD_43.EPS

Rysunek 4-12. Menu Standard View

Wyświetlanie pomiaru temperatury Wybranie Temperature View z menu View umożliwia obejrzenie wskazań temperatury z podłączonych czujników temperatury.

Ustawienia wyświetlacza

Opcje ustawienia wyświetlacza (Display Setup) umożliwiają wybranie wyświetlanych jednostek, języka i ustawienie hasła. Jeżeli nie chce się zmieniać ustawień fabrycznych należy pominąć ten krok i przejść do szczegółowych ustawień (Custom Setup). Aby skonfigurować panel wyświetlacza należy wejść do ustawień wyświetlacza (Display Setup) poprzez wybranie panelu wyświetlacza (Display Panel) z menu głównego i naciśnięcie Next.

4-13


Instrukcja

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Ustawienia podglądu 1. Należy wybrać User Defined i nacisnąć Next. 2. Liczba wybranych pozycji określa czy następnym razem należy wybrać typ (type) czy tryb (mode). Jeżeli została wybrana jedna pozycja należy wybrać typ i nacisnąć Next. Jeśli dwie lub więcej wybrać tryb i nacisnąć Next. W przypadku trybu cyklicznego (toggling) należy także określić czas wyświetlania poszczególnych pozycji i nacisnąć Next. 3. Należy ustalić jednostki dla wybranych zmiennych i nacisnąć Next. 4. Należy ustawić czas (w minutach), po którym wyświetlacz powraca do widoku ustawionego jako domyślny i nacisnąć Save. Język 1. Należy wybrać Language i nacisnąć Next. 2. Ustawić kursor na wybrany język i nacisnąć Mark. 3. Należy ustawić czas (w minutach), po którym wyświetlacz powraca do widoku ustawionego jako domyślny i nacisnąć Save. Jednostki 1. Należy wybrać menu Units i nacisnąć Next. 2. Wybrać Length (długość), Velocity (prędkość), Volume (objętość) albo Temperature (temperatura) i nacisnąć Next. Wybrać jednostkę, która ma być użyta do prezentacji danych i nacisnąć Save. Hasło Aby zmienić hasło panelu wyświetlacza należy wybrać opcję Password. Hasło to będzie wymagane do zmiany konfiguracji przetwornika. Należy postępować zgodnie z procedurą podaną w akapicie “Podawanie hasła”.

Instalacja przetwornika Rosemount 5600

1. Należy wybrać Setup z menu głównego, a następnie jedną z opcji konfiguracji przetwornika. UWAGA Okienko Setup zostaje otwarte automatycznie podczas pierwszego uruchamiania przetwornika. Inteligentny setup (Guided Setup) Opcja inteligentnego setupu umożliwia dokonanie podstawowej konfiguracji przetwornika radarowego 5600. Szczegółowy (Custom Setup) Opcja szczegółowych ustawień umożliwia wykorzystanie takich opcji, jak np. obliczanie objętości i wykrywanie zakłócającego echa.

4-14


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Inteligentny setup (Guided Setup) Guided Setup umożliwia wykonanie podstawowych kroków potrzebnych do uruchomienia przetwornika. Prowadzi krok po kroku przez sekwencję okienek konfiguracyjnych. Okienka te są otwierane automatycznie w ustalonym porządku. W celu skonfigurowania nowego przetwornika przy pomocy opcji inteligentnego setupu należy wykonać następujące czynności: 1. Z menu głównego wybrać Setup. 2. Wpisać hasło i nacisnąć przycisk. Hasło jest definiowane poprzez przyciśnięcie pierwszych trzech przycisków w odpowiedniej kolejności. Za każdym naciśnięciem przycisku pojawia się gwiazdka. 3. Z Setup Menu wybrać "Guided Setup" i nacisnąć Next. 4. Ustawić Antenna Type (typ anteny), przechodząc kursorem na wybraną antenę, a następnie zaznaczając ją poprzez naciśnięcie przycisku Mark (patrz rys. 4-9 na str. 4-11). Std = standardowa; P = uszczelnienie PTFE; Q = uszczelnienie kwarcowe; HP = opcja używana tylko fabrycznie; C = opcja używana tylko fabrycznie. Na koniec należy nacisnąć Save. Czasem trzeba przewinąć listę za pomocą strzałki, aby zobaczyć wszystkie dostępne typy anten. UWAGA Wymiary należy podawać w metrach. Wartości mogą być wyświetlane w systemie metrycznym lub angielskim. 5. Ustawić Tank Type (typ zbiornika). Należy ustawić kursor na odpowiednim typie zbiornika za pomocą przycisku oznaczonego strzałką, a następnie nacisnąć przycisk Mark. Szczególowe informacje dotyczące typów zbiornika można znaleźć w części 5: Konfoguracja. 6. Ustawić Tank Height (wysokość zbiornika)(R). Wysokość zbiornika jest definiowana jako odległość pomiędzy górnym (wyznaczanym przez Distance Offset (G)), a dolnym (poziom zerowy) punktem odniesienia. Zakończyć naciskając Save. 7. Jeżeli wybrany typ zbiornika wymaga określenia typu dna zbiornika (Tank Bottom Type), należy ustawić kursor na odpowiednim typie zbiornika za pomocą przycisku oznaczonego strzałką, a następnie nacisnąć przycisk Mark. 8. Wybrać opcję Tank Environment (warunki w zbiorniku). Należy określić powierzchnię produktu, zaznaczając za pomocą przycisku Mark opcje, które najbardziej odpowiadają rzeczywistym warunkom w zbiorniku. Szczególowe informacje dotyczące ustawień warunków w zbiorniku patrz część 5: Configuration. UWAGA Dalsze informacje dotyczące sposobu ustawiania parametrów geometrii zbiornika znaleźć można w dziale “Geometria zbiornika” na str. 5-4.

4-15


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Szczegółowy (Custom Setup) Szczegółowy setup (Custom Setup)

W celu skonfigurowania przetwornika przy pomocy Custom Setup należy wykonać następujące czynności: 1. Z menu głównego wybrać Setup. 2. Wpisać hasło i nacisnąć OK. 3. Z Setup Menu wybrać Custom i nacisnąć Next. 4. Z menu Custom Setup wybrać Start Radar. a. Z menu Start Radar wybrać opcję Antenna Type (typ anteny). Przykłady dostępnych anten to: prętowa, stożkowa, z izolacją procesową i paraboliczna. b. Wybrać typ anteny, który został zamontowany na przetworniku i nacisnąć Save, żeby przejść do menu Start Radar. c. Wybrać opcję Tank Environment (środowisko zbiornika). Wybrać odpowiednie warunki powierzchniowe. Zaznaczyć opcję, która najlepiej opisuje warunki w zbiorniku naciskając Mark. UWAGA Aby uzyskać optymalne działanie, należy zaznaczać tylko te opcje, które odpowiadają rzeczywistym warunkom (w zbiorniku). Nie powinno się wybierać więcej niż dwóch opcji. Więcej informacji o możliwych ustawieniach można znaleźć na str. 5-8 . d. Nacisnąć Save aby zachować obecne ustawienie.

e. Wybrać opcję Product DC (stała dielektryczna produktu). Stała dielektryczna produktu określa jak dobrze produkt odbija mikrofale. Odpowiednią wartość można znaleźć w karcie zawierającej dane dotyczące substancji (00813-0100-4024). Wybrać odpowiedni przedział i nacisnąć przycisk. Po zaznaczeniu Unknown (nieznana) przetwornik może nie działać optymalnie dla badanej substancji. f. Wybrać opcję Start Code. Potwierdzenie kodu startowego następuje po naciśnięciu Save. Przetwornik jest fabrycznie wyposażony w kod startowy udostępniający zamówione opcje oprogramowania. W przypadku potrzeby zmiany zestawu dostępnych opcji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania nowego kodu startowego. Należy sprawdzić listę dostępnych opcji. W celu dodania jednej lub więcej opcji oprogramowania należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem. Jeżeli lista jest poprawna, należy potwierdzić naciskając OK. g. Nacisnąć Back aby powrócić do menu Custom Setup. Opcja Advanced umożliwia zawansowane ustawienia rejestrów w setupie Tank Enviroment (tylko dla osób przeszkolonych).

4-16


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 5. Wybrać opcję Geometry (geometria) z menu Custom Setup. a. Wybrać Tank Type (typ zbiornika) i nacisnąć Next. Wybrać opcję kształtu zbiornika i nacisnąć Save. b. Wybrać Tank Height (wysokość zbiornika) i nacisnąć Next. Wysokość zbiornika (R) jest zdefiniowana jako odległość pomiędzy górnym i dolnym (poziom zerowy) punktem odniesienia. Należy ustawić wysokość zbiornika i nacisnąć Save. c. Wybrać Bottom Type (typ dna) i nacisnąć Next. Wybrać odpowiedni typ dna i nacisnąć Save. d. Calibration Distance (odległość kalibracyjna) jest fabrycznie ustawiona na zero. Umożliwia ona takie ustawienie przetwornika, by pomiary poziomu odpowiadały wartościom uzyskanym ręcznie przy pomocy zanurzanej listwy. Zazwyczaj wystarcza niewielka poprawka. Może na przykład wystąpić różnica pomiędzy właściwą wysokością zbiornika a wartością znajdującą się w bazie danych przetwornika. Należy ustawić Calibration Distance i nacisnąć Save. UWAGA Dalsze informacje dotyczące sposobu ustawiania parametrów geometrii zbiornika znaleźć można w rozdziale “Geometria zbiornika” na str. 5-4. e. Wybrać menu Advanced (zaawansowane) i nacisnąć Next. Ustawić Distance Offset (przesuniecie) (G). Distance Offset (G) jest zdefiniowany jako odległość pomiędzy górnym punktem odniesienia i kołnierzem (kołnierz jest określany jako punkt odniesienia przetwornika - Transmitter's Reference Point). Distance Offset można użyć do ustalenia własnego punktu odniesienia w górnej części zbiornika. Jeżeli kołnierz ma być górnym punktem odniesienia, Distance Offset należy ustawić na zero. Distance Offset jest dodatni jeżeli górny punkt odniesienia znajduje się powyżej punktu odniesienia przetwornika. Distance Offset jest używany, kiedy poziom mierzony przez przetwornik powinien odpowiadać wartościom uzyskanym przy pomocy zanurzanej ręcznie listwy. f. Ustawić Minimum Level Offset (odległość do minimalnego poziomu) (C). Minimum Level Offset (C) definiuje dolną strefę martwą, która pozwala na rozszerzenie zakresu pomiarów w dół, poza poziom zerowy, do dna zbiornika. Minimum Level Offset jest zdefiniowany jako odległość pomiędzy poziomem zerowym (punktem referencyjnym), a minimalnym akceptowalnym poziomem, tzn. dnem zbiornika. Jeżeli dno zbiornika jest używane jako poziom zerowy, Minimum Level Offset należy ustawić na zero. W przeciwnym razie, jeżeli jako poziom zerowy oznaczony jest wybrany wyższy punkt, należy dla niego zdefiniować wartość Minimum Level Offset. Minimum Level Offset nie może przyjmować wartości ujemnych. g. Ustawić Tank Connection Length (TCL - długość przyłącza do zbiornika). Parametr Tank Connection Length ustawia się jedynie dla typu anteny User Defined (określana przez użytkownika). Dla anten standardowych wartość TCL ustawiana jest automatycznie.

4-17


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

6. Z menu Custom Setup wybrać opcję Analog Out 1 (wyjście analogowe 1) (nieobowiązkowe). Jeżeli przetwornik jest wyposażony w wyjście analogowe, zakres wyjścia jest kalibrowany automatycznie tak, by pasował do ustawień zbiornika (przesunięcie i wysokość zbiornika). W przypadku potrzeby zmiany tego ustawienia należy: a. Wpisać Source (źródło). Dostępne opcje to: poziom (level), rezerwa ekspansywna zbiornika (ullage), prędkość zmiany poziomu (level rate), poziom sygnału (signal strength) i objętość (volume), ewentualnie średnia temperatura T1-T6 płynu w zbiorniku. b. Wpisać wartości, które odpowiadają na wyjściu analogowym wartościom odpowiednio 4 i 20 mA. c. Wybrać Alarm Mode: Low Current (niskie natężenie), High Current (wysokie natężenie), Freeze (zatrzymanie), BinHigh, BinLow. d. D/A Trim (dopasowanie). Ta opcja służy do ustawienia przetwornika cyfrowo-analogowego tak, by odpowiadał wartościom nominalnym 4 i 20 mA. UWAGA Wyjście analogowe jest ustawiane na stałą wartość prądu w trakcie kalibracji. Aby skalibrować przetwornik cyfrowo-analogowy należy: a. Wybrac opcję D/A Trim b. Nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować (lub CNCL aby zakończyć bez kalibracji). c. Wpisać zmierzoną wartość, która odpowiada ustawieniu 4 mA. d. Nacisnąć przycisk DONE. e. Wpisać zmierzoną wartość, która odpowiada ustawieniu 20 mA. f. Nacisnąć przycisk DONE. Kalibracja przetwornika została zakończona i wyjście analogowe nie jest już ustawione na stały prąd. 7. Z menu Custom Setup wybrać opcję Analog Out 2 (wyjście analogowe 2) (dodatkowe). Jeżeli przetwornik jest wyposażony w dodatkowe wyjście analogowe, należy wykonać analogiczną procedurę konfiguracyjną, jak w przypadku wyjścia analogowego 1. Patrz krok 6 (powyżej).

4-18


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 8. Z menu Custom Setup wybrać opcję False Echo (fałszywe echo) (nieobowiązkowe). Podczas normalnego działania przetwornik porównuje wykryte echa z listą zarejestrowanych ech zakłócających. Na tej podstawie określa, które odbicie pochodzi od powierzchni produktu. Aby przeglądać listę wykrytych przez przetwornik ech, należy wybrać opcję Tank Echoes (echa w zbiorniku). Z listy tej należy wybrać echa i dodać je do listy zarejestrowanych ech. Dodawać należy jedynie echa, które zostały zidentyfikowane jako wywołane przez obiekt w zbiorniku. Aby dodać do listy echo zakłócające należy: a. Ustawić kursor na echo, które ma być dodane do listy. b. Naicsnąć Edit. c. Przesunąć kursor na Add to list (dodaj do listy) i nacisnąć Mark. d. Aby dodać do listy zaznaczone echo należy nacisnąć Save. e. Powtórzyć kroki od a do d aby dodać więcej ech zakłócających. Opcja Set as surface (ustaw jako powierzchnię) umożliwia zdefiniowanie echa jako odbitego od powierzchni. Aby ręcznie dodać echa należy wybrać opcję Add new false (dodaj nowe fałszywe). Opcja ta może być przydatna na przykład w sytuacji, gdy wiadomo, że pod powierzchnią produktu znajdują się obiekty powodujące zakłócenia, których przetwornik nie może wykryć podczas instalacji. f. Aby powrócić do menu False Echo należy nacisnąć CNCL. Aby przeglądać obecną listę zarejestrowanych ech zakłócających należy wybrać Reg. False Echoes (zarejestrowane fałszywe echa). Aby usunąć z listy zarejestrowane echo zakłócające, należy: -Ustawić kursor na echu, które ma być usunięte. -Nacisnąć Edit. -Wybrać opcję Remove echo (usuń echo) i nacisnąć MARK. -Nacisnąć Save, aby usunąć wybrane echo. Aby ręcznie dodać fałszywe echo do listy zarejestrowanych ech zakłócających, należy wybrać opcję Add new false. Aby usunąć całą listę zarejestrowanych ech zakłócających, należy wybrać Clear list (wyczyść listę). Opcja ta może być przydatna, jeżeli chce się utworzyć zupełnie nową listę. 9. Z menu Custom Setup wybrać opcję Volume (objętość). Opcja ta umożliwia ustawienie przetwornika 5600 na obliczanie objętości. Można wybrać zdefiniowany kształt, jak np. kula, czy poziomy lub pionowy walec, lub wpisać wartości poziomu i objętości do tabeli objętości (interpolacyjnej). a. Wybrać Shape (kształt) i nacisnąć Edit. Wybrać kształt zbiornika, który ma być używany do obliczania objętości i nacisnąć Save.

b. Wybrać Diam (średnica) i nacisnąć Edit. Podać średnicę zbiornika i nacisnąć Save. c. Wybrać Zero Level Offset i nacisnąć Edit. Podać odległość pomiędzy poziomem zerowym a dnem zbiornika i nacisnąć Save. d. Wybrać Volume Offset (przesunięcie dla objętości) i nacisnąć Edit. Podać wartość przesunięcia dla objętości i nacisnąć Save. e. Wybrać Volume Control (ustawienia objętości) i nacisnąć Edit. Zaznaczyć opcję NegVolDisabled (objętość ujemna niedozwolona) i nacisnąć Save. 4-19


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB GrudzieĹ&#x201E; 2005

Rosemount seria 5600

4-20


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Część

5

Rosemount seria 5600

Konfiguracja Antena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-3 Geometria zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-4 Wyjście analogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-6 Warunki procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-8 Pomiar temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-8 Obliczanie objętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-9 Funkcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-10

Środki ostrożności

Procedury i instrukcje zawarte w tym rozdziale mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem należy przeczytać poniższe informacje dotyczące środków ostrożności.

Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. W obszarze zagrożonym wybuchem nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przy włączonym zasilaniu.

www.rosemount.com


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 PRZEGLĄD

Radarowy przetwornik poziomu model 5600 musi być odpowiednio skonfigurowany, żeby mógł być w pełni wykorzystany. Aby skonfigurować przetwornik należy wejść do parametrów konfiguracji i przypisać im odpowiednie wartości. W tej części instrukcji można znaleźć opis używanych parametrów oraz ich wpływu na działanie przetwornika w danej aplikacji. Preferowanym interfejsem do konfiguracji jest oprogramowanie Rosemount Radar Master. Konfigurację można również przeprowadzić za pomocą wyświetlacza 2210, komunikatora HART 275 lub polowego komunikatora 375, AMS, DeltaV lub innych, jednak niektóre z tych narzędzi oferują ograniczoną pomoc przy pewnych parametrach konfiguracji.

Podstawowa konfiguracja

Parametry dzielą się na kilka kategorii wymienionych poniżej. Konfiguracja obejmuje podanie parametrów dla:

Zaawansowana konfiguracja

“Antena” na str. 5-3

“Geometria zbiornika” na str. 5-4

“Wyjście analogowe” na str. 5-6

“Warunki procesowe” na str. 5-8

“Pomiar temperatury” na str. 5-8

“Obliczanie objętości” na str. 5-9

Podstawowa konfiguracja na ogół zapewnia optymalne działanie przetwornika dla danej aplikacji. Jednak w niektórych przypadkach przetwornik powinien być dodatkowo skonfigurowany przy pomocy funkcji zaawansowanych (Advanced Functions). Może to wpłynąć, poprzez aktualizację wcześniej ustawionych parametrów, na wcześniejsze podstawowe ustawienia. •

5-2

“Funkcje zaawansowane” na str. 5-10


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Do wyboru dostępnych jest kilka typów anten. Konfiguracja zawsze musi uwzględniać ten wybór. Ponadto, przy stosowaniu uszczelki procesowej (od strony zbiornika), należy także podać typ uszczelki. Anteny niestandardowe (określane przez użytkownika) objęte są nazwą User Defined. Używane są następujące parametry:

Strefa martwa (Hold Off Distance, UNZ)

UNZ określa, jak blisko punktu odniesienia przetwornika (transmitter's reference point) może się znajdować poziom produktu, by był akceptowany. Normalnie parametr ten ustawiany jest automatycznie i nie ma potrzeby go zmieniać. Jeżeli jednak w górnej części zbiornika występują echa zakłócające, np. powodowane przez wlot do zbiornika, można zwiększyć strefę martwą (Hold Off Distance), aby uniknąć pomiarów w pobliżu anteny.

5600/HOLDOFF DISTANCE.TIF

ANTENA

Rosemount seria 5600

Strefa martwa (Hold Off Distance, UNZ)

Wewnętrzna średnica rury

Długość przyłącza do zbiornika (TCL)

Wartość ta ma pomóc zrekompensować mniejszą prędkość rozchodzenia się mikrofal wewnątrz rury. Błędna wartość prędkości, przy mierzonym czasie przelotu fali, spowoduje błąd w skali odległości. Dotyczy to tylko anten zamontowanych w rurach. W przypadku używania lokalnie zakupionych rur wewnętrznych należy zmierzyć wewnętrzną średnicę rury przed jej instalacją. Dla typu anteny User Defined należy podać wartość parametru TCL. Wartość ta jest ustawiana automatycznie tylko dla anten standardowych. Wartości TCL dla anteny wydłużonej 500 mm podane są w tabeli 5-1.

Tabela 5-1. Wartości TCLwydł dla standardowych anten wydłużonych 500 mm Uszczelnienie PTFE Kwarcowe

3” stożkowa

4” stożkowa

6” stożkowa

0,489 0,529

0,482 0,522

0,477 0,517

Tabela 5-2. Domyślne ustawienia strefy martwej (metry) Typ anteny

Strefa martwa

TCL

Nietypowa Prętowa 100 Prętowa 250 Stożkowa 3 cale PTFE Stożkowa 4 cale PTFE Stożkowa 6 cali PTFE Stożkowa 8 cali PTFE Rura, PTFE Paraboliczna Z izolacją procesową 4 cale PTFE Z izolacją procesową 6 cali PTFE

0,000 0,600 0.783 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,793 0,563 0,623

0,000 0,595 0,738 0,120 0,170 0,280 0,400 0,060 0,200 0,200 0,200 5-3


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 GEOMETRIA ZBIORNIKA

Należy dokonać następującej podstawowej konfiguracji geometrii zbiornika:

Wysokość zbiornika (R)

Wysokość zbiornika jest zdefiniowana jako odległość pomiędzy górnym punktem odniesienia (górna powierzchnia otworu zbiornika) a poziomem zerowym (zero level). Poziom odniesienia (Transmitter’s Reference Point)

Wysokość zbiornika (R)

Poziom zerowy

Typ zbiornika Typ dna zbiornika

Zdefiniowanie typu zbiornika i dna powoduje ustawienie wartości domyślnych niektórych parametrów. W ten sposób przetwornik jest dostosowywany do danej kombinacji typu zbiornika i dna. Ustawienie typu dna dotyczy pionowych cylindrycznych i prostopadłościennych zbiorników. Typu dna nie ustawia się dla zbiorników kulistych i poziomych cylindrycznych. Jeżeli nachylenie dna wynosi między 10 a 30 stopni, lub jeśli nachylenie nie przekracza 10o ale na dnie zbiornika znajdują się obiekty powodujące zakłócenia, należy ustawić typ dna zbiornika jako płaskie nachylone (flat inclined).

Możliwe są następujące kombinacje typów zbiornika i dna zbiornika: Tabela 5-3. Dno zbiornika

Płaskie

5-4

Kopuła

Typ dna zbiornika Płaskie, kopuła, stożkowe, płaskie nachylone Nie dotyczy Nie dotyczy Płaskie, kopuła, stożkowe, płaskie nachylone

Płaskie nachylone

Stożkowe

Kulisty

Kulisty

5600_C_01A.EPS

Typ zbiornika Pionowy cylindryczny Poziomy cylindryczny Kulisty Prostopadłościenny


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Zaawansowana konfiguracja obejmuje następujące parametry:

Distance Offset (przesunięcie) (G)

Minimum Level Offset (odległość do minimalnego poziomu)(C)

Calibration Distance (odległość kalibracyjna)

Show Negative Values as Zero (pokaż wartości ujemne jako zero)

Distance Offset (G) jest zdefiniowany jako odległość pomiędzy górnym punktem odniesienia i kołnierzem (kołnierz jest określany jako punkt odniesienia przetwornika (Transmitter's Reference Point). Distance Offset można użyć do ustalenia własnego punktu odniesienia w górnej części zbiornika. Jeżeli kołnierz ma być górnym punktem odniesienia, Distance Offset należy ustawić na zero. Distance Offset jest dodatni, jeżeli górny punkt odniesienia znajduje się powyżej punktu odniesienia przetwornika. Distance Offset jest używany, kiedy poziom mierzony przez przetwornik powinien odpowiadać wartościom otrzymanym przy użyciu ręcznie zanurzanej listwy (łaty). Minimum Level Offset (C) definiuje dolną strefę martwą, która pozwala na rozszerzenie zakresu pomiarów w dół, poza poziom zerowy, do dna zbiornika. Minimum Level Offset jest zdefiniowany jako odległość pomiędzy poziomem zerowym (punktem referencyjnym) a minimalnym akceptowalnym poziomem, tzn. dnem zbiornika. Jeżeli dno zbiornika jest używane jako poziom zerowy, Minimum Level Offset należy ustawić na zero. W przeciwnym razie, jeżeli jako poziom zerowy oznaczony jest wybrany wyższy punkt, należy dla niego zdefiniować wartość Minimum Level Offset. Minimum Level Offset nie może przyjmować wartości ujemnych. Odległość kalibracyjna jest fabrycznie ustawiona na zero. Umożliwia ona takie ustawienie przetwornika, by pomiary poziomu odpowiadały wartościom uzyskanym ręcznie przy pomocy zanurzanej listwy. Zazwyczaj wystarcza niewielka poprawka. Może na przykład wystąpić różnica pomiędzy właściwą wysokością zbiornika a wartością znajdującą się w bazie danych przetwornika. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie poziomów poniżej punktu odniesienia przy dnie zbiornika jako zero. Opcja ta może być użyta po wcześniejszym ustawieniu odległości do minimalnego poziomu podczas konfiguracji geometrii zbiornika.

Przesunięcie (G)

Strefa martwa (UNZ)

Wysokość zbiornika (R)

Odległość do minimalnego poziomu (C)

5600/SCREEN DUMPS/11GEOMETRYADVANCED.TIF

Zaawansowana konfiguracja geometrii zbiornika

Rosemount seria 5600

5-5


Instrukcja

Rosemount seria 5600 WYJŚCIE ANALOGOWE

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Model 5600 może posiadać do dwóch osobno konfigurowalnych wyjść analogowych. Jeżeli jednak przetwornik jest wyposażony w pierwotne wyjście 4-20 mA HART, należy użyć wyjścia analogowego 1 (Analog Output 1). (Wyjście analogowe 1 nie jest dostępne jako wyjście pierwotne w przypadku zastosowania protokołów komunikacyjnych innych niż HART).

Żródło wyjścia (Output Source) Górna granica zakresu (upper range value) Dolna granica zakresu (lower range value) Tryb alarmowy (Alarm Mode)

Nie ustawianie alarmu poza zakresem (Disable Limit Alarm if Out of Range)

5-6

Należy wybrać źródło do kontroli wyjścia analogowego. Należy podać granice zakresu odpowiadające wartościom wyjść analogowych 4 i 20 mA. Można podać dowolne wartości, ale górna granica zakresu musi być wyższa niż dolna. Jeżeli zmierzona wartość wykracza poza granice zakresu, przetwornik przechodzi do trybu alarmowego. Należy ustawić wybrany tryb alarmowy. Tryb alarmowy ustala stan wyjścia analogowego, gdy pojawi się błąd pomiarowy, lub kiedy wartość zmierzona wykracza poza granice zakresu. Wysoki: natężenie prądu na wyjściu jest ustawione na 22 mA. Niski: natężenie prądu na wyjściu jest ustawione na 3,8 mA. Utrzymanie wartości prądu (freeze current): wartość prądu pozostaje niezmieniona na czas wystąpienia błędu. Binarny wysoki: wyjście prądowe jest na poziomie 4 mA w normalnych warunkach, natomiast w przypadku wystąpienia błędu lub wyjścia poza zakres prąd jest ustawiany na 20 mA. Binarny niski: wyjście prądowe jest na poziomie 20 mA w normalnych warunkach, natomiast w przypadku wystąpienia błędu lub wyjścia poza zakres prąd jest ustawiany na 4 mA. Jeżeli poziom wyjdzie poza granicę górną lub dolną, to przetwornik nie przechodzi do stanu alarmowego.


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Rysunek 5-1 ilustruje zależność między właściwym mierzonym poziomem produktu, a podanymi górną i dolną granicą zakresu. Jak widać na rysunku, jeżeli źródło sygnału przekroczy granicę górną lub spadnie poniżej granicy dolnej, prąd na wyjściu ustawi się zgodnie z ustawieniami dla opcji alarmu. Jeżeli przetwornik wyposażony jest w dodatkowe wyjście analogowe (wyjście analogowe 2), należy je skonfigurować zgodnie z powyższą instrukcją.

Rysunek 5-1. Ustawienia opcji trybu alarmowego Level

Poziom produktu

Upper

Lower Time Analog Output

Tryb alarmowy niskie natężenie prądu

20 mA

4 mA 3.8 mA

Time Analog Output

Tryb alarmowy wysokie natężenie prądu

22 mA 20 mA

4 mA

Time Analog Output

Tryb alarmowy utrzymanie wartości prądu

20 mA

4 mA

Time Analog Output

Tryb alarmowy binarny wysoki

20 mA

4 mA

20 mA

4 mA

Time

5600_C_02A.EPS

Time Analog Output

Tryb alarmowy binarny niski

Natężenie prądu na wyjściu analogowym jako funkcja poziomu produktu dla różnych ustawień trybu alarmowego. Obszar zacieniowany oznacza wyjście analogowe w trybie alarmowym. Wykresy są ważne, gdy opcja "nie ustawianie alarmu poza zakresem (Disable Limit Alarm if Out of Range)" nie jest wybrana.

5-7


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 WARUNKI PROCESOWE

Warunki w zbiorniku należy opisać zgodnie z poniższą listą warunków procesowych. Aby uzyskać optymalne działanie przetwornika, należy wybrać co najwyżej dwie pasujące opcje. Gwałtowne zmiany poziomu (Rapid Level Changes)

Wzburzona powierzchnia (Turbulent Surface)

Piana (Foam)

Produkty stałe (Solid Products)

POMIAR TEMPERATURY

Pozwala dostosować przetwornik do warunków pomiarowych charakteryzujących się szybkimi zmianami poziomu, spowodowanymi napełnianiem i opróżnianiem zbiornika. Standardowo skonfigurowany przetwornik jest w stanie wyśledzić zmiany poziomu nie przekraczające 100 mm/s. Po wybraniu opcji gwałtownych zmian poziomu wartość ta wzrasta do 200 mm/s. Parametr ten powinien być używany, jeśli powierzchnia płynu w zbiorniku jest wzburzona. Przyczyną wzburzenia mogą być rozpryski, wrzenie produktu lub działanie mieszadeł. Zazwyczaj fale w zbiorniku są niewielkie i powodują lokalne gwałtowne zmiany poziomu. Wybranie tej opcji pozwala na lepsze działanie przetwornika przy małych i gwałtownych amplitudach poziomu. Ustawienie tego parametru pozwala dostosować przetwornik do warunków charakteryzujących się słabymi i zmiennymi amplitudami echa powierzchni, typowymi dla piany. Ustawienie tego parametru pozwala dostosować przetwornik do produktów stałych, takich jak beton lub ziarno, które nie są przeźroczyste dla sygnałów radarowych. Opcja ta może być użyta na przykład w przypadku silosu.

Do wyświetlacza model 2210 można podłączyć do sześciu czujników temperaturowych. Można użyć 1 do 3 rozseparowanych elementów lub 1 do 6 elementów ze wspólnym przewodem. Wszystkie czujniki temperaturowe muszą być tego samego typu, np. Pt100 lub Cu90. Informacje dotyczące sposobu podłączania czujników temperaturowych znaleźć można w rozdziale “Pomiary temperatury” na str. 3-11. Należy użyć jednej z poniższych metod przetwarzania pomiarów temperatury: •

Pt100

Cu90

Określana przez użytkownika tabela linearyzacji (User Defined Linearization Table). Właściwości czujnika są określane w tabeli przedstawiającej zależność oporu od temperatury.

Wzór określony przez użytkownika (User Defined Formula). Właściwości czujnika są określane wzorem matematycznym: R=R0 *(1+A*T+B*T2), gdzie R oznacza opór w temperaturze T, R0 opór w temperaturze 0 oC, a A i B są stałymi.

Poziom montowania czujników 1-6 Liczba czujników

5-8

Należy podać wysokość (od dna zbiornika), na której znajdują się poszczególne czujniki. Pierwszy powinien być zamontowany najniżej w zbiorniku, drugi nieco wyżej itd. Należy podać liczbę czujników temperatury podłączonych do wyświetlacza. Podłączyć można nie więcej niż sześć czujników. W przypadku wybrania zera, opcja pomiaru temperatury zostaje wyłączona.


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

OBLICZANIE OBJĘTOŚCI

Rosemount seria 5600 Obliczanie objętości jest wykonywane przy użyciu jednej z dwóch metod: zdefiniowanego kształtu zbiornika lub tabeli objętości. Interpolacyjna tabela objętości jest funkcją dodatkową. W przypadku potrzeby jej użycia, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Rosemount (Emerson Process Management). Aby skonfigurować przetwornik 5600 do obliczania objętości, należy wybrać jedną z powyższych metod. Jeżeli jeden z dostępnych w pamięci przetwornika wzorców kształtów zapewnia wystarczającą dokładność obliczeń, należy go wybrać. Jeżeli jednak zbiornik ma nietypowy kształt, można użyć tabeli interpolacyjnej. Podanie poziomów i odpowiadających im objętości zapewnia dużą zgodność pomiędzy właściwą i obliczoną objętością. Opcja ta powinna być używana, jeżeli kształt zbiornika znacznie odbiega od idealnej kuli, czy walca, lub kiedy wymagana jest duża dokładność obliczeń. UWAGA Przetwornik jest fabrycznie wyposażony w kod startowy udostępniający zamówione opcje oprogramowania, w tym obliczanie objętości przy pomocy tabeli interpolacyjnej. W przypadku potrzeby zmiany zestawu dostępnych opcji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Rosemount. Idealny kształt zbiornika Opcji tej należy używać, jeśli kształt zbiornika jest wystarczająco zbliżony do jednego z dostępnych do wyboru kształtów idealnych. Należy podać następujące parametry: •

Średnica zbiornika (Tank Diameter) (i długość w przypadku zbiornika poziomego).

Przesunięcie objętości (Volume Offset): Parametru tego należy użyć, jeśli zerowa objętość nie ma odpowiadać poziomowi zerowemu (np. dla uwzględnienia objętości poniżej poziomu zerowego).

Interpolacyjna tabela objętości •

Należy podać poziomy i odpowiadające im objętości, zaczynając od dna zbiornika. Wartości te można zwykle uzyskać z rysunków zbiornika lub certyfikatu producenta zbiornika. Jeżeli tabela jest oparta na punkcie odniesienia różnym od własnego(str. 5-5) punktu odniesienia, można użyć opcji przesunięcia (Level Offset) i przesunięcia objętości (Volume Offset). Wartość przesunięcia objętości jest dodawana do każdej wartości w odpowiedniej kolumnie.

Należy wybrać metodę interpolacji, która ma być użyta do obliczania objętości pomiędzy zawartymi w tabeli punktami. Normalnie najlepszą metodą jest interpolacja liniowa. W przypadku zbiorników kulistych interpolacja kwadratowa może zapewnić mniejsze błędy. Wybranie interpolacji liniowej i podanie wystarczającej liczby wartości w tabeli objętości zazwyczaj wystarczy do zminimalizowania błędów.

5-9


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 FUNKCJE ZAAWANSOWANE

W niektórych przypadkach przetwornik musi zostać jeszcze skonfigurowany przy pomocy funkcji zaawansowanych (Advanced Functions). Może to wpłynąć na wcześniejsze podstawowe ustawienia poprzez aktualizację wcześniej ustawionych parametrów.

Wykrywanie zakłócających ech

Dostępne są trzy metody wykrywania zakłócających ech: •

Typowy poziom dla detekcji amplitudowej

Tabelaryzacja poziomu szumów (Customized Noise Threshold Table)

Rejestracja fałszywych ech

W instrukcji zawarte są wskazówki dotyczące rejestracji fałszywych ech i zadań auto konfiguracji. Rysunek 5-2. Echa zakłócające

Obiekty powodujące zakłócenia

Echo powierzchni

Powierzchnia 5600_C_03A.EPS

Echo obiektu zakłócającego

Funkcja fałszywego echa zapewnia lepsze działanie przetwornika, kiedy w pobliżu powierzchni produktu znajduje się płaska powierzchnia stacjonarnego obiektu powodującego zakłócenia. Jeżeli obiekt ten znajduje się ponad powierzchnią, powoduje powstawanie echa. Jeżeli to echo i echo odbite od powierzchni są zbliżone, mogą interferować i obniżać skuteczność działania przetwornika. Pozycje obiektów powodujących zakłócenia można przechowywać w pamięci przetwornika. Jeżeli pozycja danego obiektu została zarejestrowana, przetwornik może dokonywać z większą dokładnością pomiarów poziomu powierzchni produktu znajdującej się w pobliżu tego obiektu. Do odnalezienia ech zakłócających należy wykorzystać wykres. Aby uzyskać pełny obraz zakłócających ech w zbiorniku, należy kilkakrotnie powtórzyć tę czynność i nie bazować na pojedynczym pomiarze (patrz rysunek 5-3).

5-10


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

5600/CHAPTER4/SPECTRUM.TIF

Rysunek 5-3. Wykres dla typowych spokojnych warunków

A: Typowy poziom dla detekcji amplitudowej B: Amplitude Threshold Point (APT) - próg detekcji C: Strefa martwa (Hold Off Distance - UNZ) D: Krzywa echa

Typowy poziom dla detekcji amplitudowej

Echa o amplitudach poniżej typowego poziomu dla detekcji amplitudowej nie będą brane pod uwagę. Zalecane wartości progu detekcji to: • Warunki spokojne: bez wzburzenia, piany i kondensacji. Typowy poziom dla detekcji amplitudowej należy ustawić na około 20% amplitudy echa powierzchni • Piana, mieszadła lub niska stała dielektryczna produktu: sygnał echa powierzchni może spaść do 200-300 mV. Zalecana wartość typowego poziomu dla detekcji amplitudowej to 150 mV. Uwaga: Podane wartości są przybliżone. W wielu przypadkach może zajść potrzeba użycia zdecydowanie różnych od podanych tu wartości. Inne czynniki: • Jeżeli przed wprowadzeniem produktu do zbiornika przeprowadzana jest próba z wodą, należy pamiętać, że prawdopodobnie wystąpi różnica pomiędzy amplitudą sygnału dla wody i produktu. Do ustawienia progu detekcji należy wykorzystać amplitudę sygnału odbitego od produktu. • Poruszająca się powierzchnia może spowodować zmniejszenie amplitudy sygnału.

5-11


Instrukcja

Rosemount seria 5600 Tabelaryzacja poziomu szumów(ATP)

Rejestracja fałszywych ech

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Przez utworzenie tablicy zawierającej informacje o poziomie zakłóceń w funkcji odległości można odfiltrować silniejsze zakłócenia. Ta metoda powinna być stosowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. przy dnie zbiorników ze stosunkowo (w odniesieniu do standardowego poziomu detekcji) silnymi echami zakłócającymi w pobliżu dna. W takim zbiorniku, jeżeli jest pusty, przetwornik może potraktować echo zakłócające jako echo powierzchni i zblokować się na nim. Odpowiednie ustawienie poziomu detekcji w tym obszarze gwarantuje, że przetwornik zacznie śledzić powierzchnię produktu przy napełnianiu. Echo zakłócające musi być słabsze niż echo pochodzące od powierzchni produktu. (Patrz rysunek 5-4). Funkcja ta może być również używana w obszarach, gdzie zdarzają się silne echa. W takich sytuacjach rejestracja ech może nie być odpowiednia. Co więcej, tablica ATP może być stosowana do usuwania wpływu otworów i krawędzi na górze zbiornika. W takich przypadkach może być również stosowana strefa martwa (UNZ). Nie należy rejestrować w tablicy obszarów, w których znajdują się zarejestrowane fałszywe echa. Typowy poziom dla detekcji amplitudowej jest dolną granicą zakłóceń podaną w tabeli (patrz rysunek 5-4). Funkcja fałszywego echa (False Echo) umożliwia przetwornikowi rejestrację zakłócających ech wywoływanych przez obiekty w zbiorniku. Umożliwia to wykrycie echa powierzchni produktu w pobliżu echa zakłócającego, nawet jeśli echo powierzchni jest słabsze. Kiedy rejestrować? Przed rejestracją nowych ech zakłócających należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania: • Przed rejestracją jakiegokolwiek echa zakłócającego należy upewnić się, że ustalony został odpowiedni poziom amplitudy. Patrz opis okienka SpectraThreshold . • Liczba zarejestrowanych ech powinna być możliwie mała. • Listę zakłócających ech należy porównać z rysunkiem zbiornika lub sprawdzić naocznie. Należy zwrócić uwagę na obiekty takie jak belki, spirale grzejne, mieszadła itp., których położenie odpowiada znalezionym echom. Rejestrować należy jedynie te echa, które można zidentyfikować jako obiekty w zbiorniku. • Przed rejestracją echa zakłócającego należy upewnić się, że poziom produktu jest stabilny. Wahający się poziom może wywolać tymczasowe zakłócenia, nie spowodowane przez obiekty w zbiorniku. • Echa zakłócającego nie należy rejestrować, jeśli jego amplituda jest zdecydowanie mniejsza od amplitudy echa powierzchni, a obiekt powodujący zakłócenia znajduje się na tym samym poziomie co powierzchnia. (W niektórych przypadkach słabe echa zakłócające mogą być odfiltrowane poprzez tablicę zakłóceń detekcji - ATP). • Rejestracja nowych ech zakłócających może się okazać konieczna na późniejszym etapie, kiedy, po obniżeniu poziomu, nowe obiekty staną się widoczne.

5600_C_05A.EPS

Rysunek 5-4. Poziom detekcji

5-12


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Wykrywanie echa dna Parametr ten jest ustawiany automatycznie w zależności od typu zbiornika i dna. Po ustawieniu tego parametru echo dna będzie traktowane jak echo zakłócające, co ułatwi wykrycie słabego echa powierzchni blisko dna zbiornika. Jeżeli parametr ten nie jest ustawiony, poszukiwanie zgubionego sygnału powierzchni jest ograniczone do obszaru przy dnie zbiornika. Parametr ten należy ustawiać tylko, jeśli echo dna jest widoczne. Rysunek przedstawia sytuacje (zaznaczone krzyżykiem), w których echo dna jest widoczne. Przed wybraniem tej opcji zawsze należy sprawdzić, czy przetwornik pokazuje poziom dna przy pustym zbiorniku. Opcja ta jest ustawieniem fabrycznym jedynie dla zbiorników o płaskim dnie. Parametr ten ustawia się w zaawansowanych opcjach - w Advanced Service. Jeżeli wykrywanie pustego zbiornika (Empty Tank Handling) jest ustawione na automatyczne, wybór dna zbiornika determinuje ustawienie parametru “echo dna widoczne”. Parametr ten jest zawsze ustawiony dla płaskiego typu dna. Jeżeli funkcja wykrywania pustego zbiornika (Empty Tank Handling) nie jest ustawiona na automatyczne, parametr “echo dna widoczne” jest ustawiany ręcznie dla wszystkich typów zbiornika. Parametr ten jest jednak zawsze ustawiony dla płaskiego typu dna.

Alarm błędnego poziomu nie jest uruchamiany, jeżeli zbiornik jest pusty

Jeżeli echo powierzchni zostanie zgubione w pobliżu dna zbiornika, wybranie tego parametru powstrzymuje wyświetlenie komunikatu o błędnym poziomie: "invalid".

Alarm błędnego poziomu nie jest uruchamiany, jeżeli zbiornik jest pusty

Jeżeli echo powierzchni zostanie zgubione w pobliżu szczytu zbiornika, wartość poziomu jest zwykle wyświetlana jako "invalid" (błędny). Wybranie tego parametru powstrzymuje wyświetlenie komunikatu "invalid".

5600_C_06A.EPS

Echo dna widoczne

Wykrywanie pełnego zbiornika

Uwaga Po ustawieniu tego parametru wyjście analogowe nie przejdzie do trybu alarmowego, jeżeli sygnał zostanie zgubiony w pobliżu dna zbiornika lub anteny.

5-13


Instrukcja

Rosemount seria 5600 Wykrywanie pustego zbiornika

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Obszar wykrywania pustego zbiornika

Opcja wykrywania pustego zbiornika (Empty Tank Handling) ma pomóc w sytuacji, kiedy echo powierzchni zostanie zgubione w pobliżu dna zbiornika. Funkcja ta powoduje, że jeżeli echo powierzchni zostanie zgubione, przetwornik przedstawia wynik pomiaru jako poziom zerowy. Włączony zostaje także alarm, chyba że został on zablokowany. Funkcja ta jest ustawieniem domyślnym, jeżeli wybrany został jeden z następujących typów dna zbiornika: stożkowe, kopuła, płaskie nachylone lub nieznane (unknown). Funkcja ta wymaga również, aby opcja “echo dna widoczne” nie była wyłączona. W przeciwnym razie funkcja ta nie jest dostępna. Przetwornik będzie poszukiwał echa powierzchni w obszarze wykrywania pustego zbiornika. Obszar wykrywania pustego zbiornika jest obliczany jako procent wysokości zbiornika (R) + odległość do minimalnego poziomu (Minimum Level Offset) (C) - przesunięcie (Distance Offset) (G). Dolny limit wynosi 400 mm, a górny 1000 mm. Zastosowany obszar wykrywania pustego zbiornika jest podany w Advanced Setup i może być dopasowany ręcznie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako że przetwornik będzie poszukiwał echa powierzchni w obszarze wykrywania pustego zbiornika, ważne jest, aby w tym obszarze nie było żadnych zakłóceń. Jeżeli takie zakłócenia istnieją, może zajść potrzeba ich odfiltrowania (patrz “Wykrywanie zakłócających ech” na str. 5-10 i “Geometria zbiornika” na str. 5-4).

Powolne szukanie

Zmienna ta określa sposób poszukiwania powierzchni jeśli echo powierzchni zostanie zgubione. Kiedy parametr ten jest ustawiony, przetwornik rozpoczyna poszukiwania powierzchni na jej ostatnim znanym poziomie i stopniowo rozszerza obszar poszukiwań, aż do momentu odnalezienia powierzchni. Jeżeli parametr ten nie jest ustawiony, przetwornik szuka w całym zbiorniku. Opcja ta jest zwykle używana przy wzburzonej powierzchni produktu w zbiorniku. Po zgubieniu echa powierzchni przetwornik rozpoczyna poszukiwania powierzchni na jej ostatnim znanym poziomie w celu odnalezienia echa. Ten parametr decyduje jak szybko obszar poszukiwań ma być rozszerzany. Wskazuje, że w zbiorniku znajdują się dwie ciecze lub piana, czego rezultatem są dwie powierzchnie odbijające. Górna ciecz lub warstwa piany muszą częściowo przepuszczać sygnał radarowy. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, można wybrać jedną z powierzchni wykorzystując parametr wybierz niższą powierzchnię (Select Lower Surface). Podanie dokładnej wartości stałej dielektrycznej górnego produktu zapewni większą dokładność przy pomiarze poziomu dolnej powierzchni. Jeżeli echo powierzchni zostanie zgubione w pobliżu anteny, wyświetlana jest informacja o pełnym zbiorniku, a szukanie echa powierzchni zostaje ograniczone do obszaru w pobliżu anteny. Funkcja ta powinna być używana tylko jeśli aktywna jest funkcja podwójnej powierzchni. Po wybraniu tej opcji niższa powierzchnia będzie przedstawiana jako powierzchnia produktu. W przeciwnym razie przetwornik będzie śledził górną powierzchnię.

Szukanie powierzchni

Prędkość powolnego szukania

Podwójna powierzchnia

Stała dielektryczna górnego produktu Poziom powyżej min. odstępu możliwy

Wybierz niższą powierzchnię (Select Lower Surface)

5-14


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Możliwe podwójne odbicie

Część fal radarowych jest odbijana od dachu zbiornika, a następnie od powierzchni zanim zostaną wykryte przez przetwornik. Sygnały te mają zwykle niską amplitudę i są zaniedbywane przez przetwornik. Przy kulistych i poziomych cylindrycznych zbiornikach amplituda ta może być w niektórych przypadkach wystarczająco duża, żeby przetwornik zinterpretował podwójnie odbity sygnał jako echo powierzchni. Ustawienie tego parametru może być w takiej sytuacji pomocne. Funkcja ta powinna być używana jedynie w przypadku, kiedy problemu nie można rozwiązać poprzez zmianę pozycji przetwornika.

Poziom właściwy

5600_C_07A.EPS

Poziom pozorny. Po odbiciu sygnału od powierzchni produktu i od dachu, poziom ten może zostać uznany za poziom właściwy.

Przesunięcie punktu wtórnego odbicia (Double Bounce Offset, DBO)

Przesunięcie punktu wtórnego odbicia (Double Bounce Offset, DBO) pozwala zdefiniować odległość pomiędzy kolejnymi wykrytymi odbiciami. Aby wyznaczyć przesunięcie punktu wtórnego odbicia, należy porównać spektra amplitudy sygnału z odległością od echa lub odczytać wykryte echa z wyświetlacza. Odległość pomiędzy kolejnymi pozornymi poziomami jest stała. Aby otrzymać wartość DBO, należy od odległości od pierwszego pozornego poziomu (B) odjąć podwojoną odległość od poziomu powierzchni (A). Przesunięcie punktu wtórnego odbicia przyjmuje wartości ujemne, jeżeli punkt odbicia (zwykle dach zbiornika) znajduje się poniżej punktu odniesienia przetwornika. DBO = B - 2A DBO: przesunięcie punktu wtórnego odbicia B: odległości od pierwszego pozornego poziomu A: odległość od powierzchni

Punkt odniesienia przetwornika

Dach zbiornika

DBO Przes. punktu wtórnego odbicia (tu ujemne) A

B Odl. od 1-go pozornego poz.

5600_C_08A.EPS

Odległość od powierzchni

5-15


Instrukcja

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Filtracja Współczynnik filtracji odległości (Distance Filter Factor)

Uruchom filtr skoków (Activate Jump Filter)

Uruchom filtr średniokwadratowy (Activate Least square Filter)

Uruchom filtr adaptacyjny (Activate Adaptive Filter)

Opóźnienie poszukiwania echa (Echo Timeout)

Otoczenie poszukiwania powierzchni (Close Distance Window)

5-16

Współczynnik filtracji odległości określa, w jakim stopniu zmiany poziomu powinny być filtrowane. Niski współczynnik sprawi, że jako nowy poziom podawana będzie suma poprzedniego poziomu i małej części (np. 1%) zmiany poziomu. Ustawienie wysokiego współczynnika powoduje zwykle podawanie najnowszych wyników pomiarów jako nowego poziomu. W związku z powyższym niski współczynnik zapewnia ustabilizowaną wartość poziomu, ale przetwornik reaguje powoli na zmiany poziomu produktu. Z kolei wysoki współczynnik zapewnia szybką reakcję na zmiany poziomu, ale wartość poziomu może zmieniać się skokowo. Jeżeli echo powierzchni zostanie zgubione i ponownie odnalezione, filtr skoków opóźni przeskok do nowego poziomu. Przez ten czas nowe echo musi być wciąż aktualne. Przy filtrze skoków nie stosuje się współczynnika filtracji odległości. Może być on natomiast stosowany równolegle z Least square Filter lub Adaptive Filter. Filtr skoków jest zwykle używany przy wzburzonej powierzchni produktu i umożliwia bardziej płynne śledzenie echa powierzchni, kiedy poziom produktu przekracza mieszadło. Ten filtr oblicza nową wartość poziomu metodą średniokwadratową i zapewnia zwiększoną dokładność przy powolnym napełnianiu lub opróżnianiu zbiorników. Mierzona wartość poziomu podąża za zmianami z dużą dokładnością i bez opóźnień. Kiedy poziom produktu ustabilizuje się, filtr średniokwadratowy spowoduje, że zmiany w mierzonej wartości poziomu będą trwały nieco dłużej, zanim dostosuje się on do właściwej wartości poziomu. Filtr adaptacyjny śledzi wahania poziomu i ciągle dopasowuje do nich poziom filtracji. Filtr ten najlepiej stosować w zbiornikach, w których ważne jest szybkie śledzenie zmian poziomu i gdzie wzburzenie powierzchni powoduje czasem, że wartości poziomu są niestabilne. Parametr opóźnienia poszukiwania echa określa czas w sekundach, po którym przetwornik rozpocznie poszukiwanie zgubionego echa powierzchni. Po zgubieniu echa powierzchni, przetwornik nie rozpocznie poszukiwań, ani nie ustawi opcji "invalid level" przed upływem tego czasu. Ten parametr definiuje obszar, z którego musi pochodzić echo, aby mogło być uznane za echo powierzchni. Jego środkiem jest obecna pozycja powierzchni. Wielkość tego obszaru to CloseDist. Echa pochodzące spoza tego obszaru nie będą uznawane za echa powierzchni. Przetwornik natychmiast przeskoczy na najsilniejsze echo pochodzące z tego obszaru. Jeżeli w zbiorniku występują gwałtowne zmiany poziomu, szerokość otoczenia poszukiwania powierzchni może zostać zwiększona, aby przetwornik nadążył za zmianami poziomu. Z drugiej strony zbyt duża wartość może sprawić, że przetwornik uzna niewłaściwe echo za echo powierzchni.


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Część

6

Rosemount seria 5600

Serwis i usuwanie problemów Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6-1 Tabela usuwania problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6-1 Obsługa przy użyciu wyświetlacza Rosemount 2210 . . . strona 6-2 Aktualizowanie po instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6-2 Połączenie przez Sensor Bus Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6-3

PRZEGLĄD

Ten rozdział zawiera jedynie informacje dotyczące usuwania problemów związanych z modelem Rosemount 5600 dla protokołu HART. Jeżeli istnieje podejrzenie wadliwego działania mimo braku jakichkolwiek wiadomości diagnostycznych na wyświetlaczu komunikatora HART i innych narzędziach konfiguracyjnych, należy wykonać opisane tu procedury w celu sprawdzenia, czy hardware przetwornika i połączenia procesowe są sprawne. Zawsze należy zacząć od najważniejszych punktów kontrolnych.

TABELA USUWANIA PROBLEMÓW

Tabela 6-1 zawiera streszczone wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z obsługą. Informacje dotyczące protokołu Fieldbus znaleźć można w podręczniku Fieldbusa dla modelu 5600 (00809-0100-4025).

Tabela 6-1. Tabela usuwania problemów dla modelu Rosemount 5600 SYMPTOM Brak odczytu poziomu Nieprawidłowy odczyt poziomu

Błąd komunikacji szeregowej

Okienko wyświetlacza jest puste Słaby kontrast wyświetlacza

www.rosemount.com

NALEŻY Sprawdzić zasilanie. Sprawdzić kable komunikacji szeregowej. Sprawdzić ustawienia przetwornika. Sprawdzić, czy przyczyną nie jest obiekt powodujący zakłócenia. Sprawdzić, czy instalacja mechaniczna została poprawnie przeprowadzona. W programie Radar Master sprawdzić ustawienia portu komunikacyjnego. Sprawdzić adres komunikacji szeregowej. Sprawdzić połączenia kabli i upewnić się, czy użyte zostały odpowiednie kable. Sprawdzić zasilanie Aby zwiększyć kontrast wyświetlacza LCD, należy nacisnąć dwa prawe przyciski przy wyświetlaczu.


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 OBSŁUGA PRZY UŻYCIU WYŚWIETLACZA ROSEMOUNT 2210

Menu Serwis pozwala na przeglądanie statusu konfiguracji, edycję lub resetowanie rejestrów do wartości fabrycznych, resetowanie oprogramowania, rozpoczęcie poszukiwania echa powierzchni. Dostępne są informacje dotyczące typu anteny, wersji oprogramowania, czasu działania, stanu błędów i kodu jednostki. Funkcji serwisowych powinno się używać tylko, jeżeli jest się obeznanym z funkcjami zaawansowanymi radarowego przetwornika poziomu Rosemount 5600. Tabela 6-2. 5600 - funkcje zaawansowane Funkcje zaawansowane Raport konfiguracyjny (Config Report) Poszukiwanie echa (Echo Search) Ustawienia fabryczne (Factory Settings) Resetowanie oprogramowania (Software Reset) Super Test

Alarm przepełnienia (Overfill Alarm) Zaawansowany serwis (Advanced Service)

AKTUALIZOWANIE PO INSTALACJI

Cel Pokazuje informacje dotyczące typu anteny, wersji oprogramowania, konfiguracji hardwaru, czasu działania, stanu błędów i kodu jednostki. Rozpoczyna poszukiwanie echa powierzchni. Resetuje wybrane rejestry do ustawień fabrycznych. Rozpoczyna procedurę ponownego uruchamiania oprogramowania

Udostępnia wszystkie opcje oprogramowania na jeden tydzień. Pozwala na przetestowanie opcji nie udostępnionych w przetworniku. Opcja ta pozwala na uaktywnienie lub deaktywację alarmu przepełnienia. Umożliwia przeglądanie rejestrów wejściowych oraz przeglądanie i edycję rejestrów pamięciowych. Okienko Advanced Service jest chronione odrębnym hasłem. Hasło to można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Rosemount.

Znakowanie Każdy przetwornik radarowy jest indywidualnie znakowany. Dlatego niezbędne jest, żeby kody certyfikatów dokładnie odzwierciedlały stan aktualny. Etykietka obudowy dotyczy jedynie certyfikatów obudowy i protokołu transmisyjnego. Etykietka na przetworniku ma odzwierciedlać model powstałego w wyniku wymiany części składowych przetwornika.

Oznakowanie anteny

6-2

5600/LABEL.TIF

Rysunek 6-1. Przykładowe oznakowania anteny i główki przetwornika Rosemount 5600


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

POŁĄCZENIE PRZEZ SENSOR BUS PORT

Rosemount seria 5600 Poza standardowymi portami komunikacyjnymi, gdzie głównymi używanymi protokołami są HART i FOUNDATION Fieldbus, dostępny jest dodatkowy port (Sensor Bus Port). Ten port służy głównie do wczytywania nowych wersji oprogramowania firmowego lub na użytek oprogramowania Radar Master w połączeniu z przetwornikiem wyposażonym w wyjście FOUNDATION Fieldbus. Aby skorzystać z tego portu, należy podłączyć modem RS485 do zacisków 6 i 7 po iskrobezpiecznej stronie przetwornika. Wymagane oprogramowanie to standardowe oprogramowanie Rosemount Radar Master. Jako że zaciski 6 i 7 są wykorzystywane przez wyświetlacz Rosemount 2210, należy go najpierw odłączyć. Więcej informacji dotyczących Sensor Bus Port uzyskać można w pomocy on-line oprogramowania Radar Master lub u lokalnego przedstawiciela firmy Rosemount. UWAGA W Windows 2000 oraz Windows XP należy najpierw ustawić bufory portu COM zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na Mój komputer. 2. Wybrać zakładkę Sprzęt. 3. Kliknąć przycisk Menedżer urządzeń. 4. Odnaleźć Porty na liście sprzętu. 5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na Port komunikacyjny (COM 1) i wybrać Właściwości. 6. Wybrać zakładkę Ustawienia portu. 7. Kliknąć Zaawansowane. 8. Ustawić suwaki przy Buforze odbioru i Buforze transmisji na wartość 1. 9. Kliknąć OK. 10. Ponownie uruchomić komputer. 11. Powtórzyć dla COM 2, jeżeli jest dostepny.

6-3


Instrukcja

Rosemount seria 5600

6-4

00809-0100-4024, Rev AB GrudzieĹ&#x201E; 2005


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Załącznik A

Rosemount seria 5600

Informacje dodatkowe Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page A-1 Rysunki z wymiarami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page A-7 Informacje dotyczące zamawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . page A-11

DANE TECHNICZNE Ogólne

Oznaczenie produktu Radarowy przetwornik poziomu model 5600 Zasada działania Radar 10 GHz FMCW Kąt skupienia wiązki Patrz rys. 2-4 i tabela 2-3 na str. 2-5 Wyjściowa moc mikrofal Max 1,0 mW Kalibracja wewnętrzna Wewnętrzna cyfrowa referencja do automatycznej kompensacji przy zmianie częstotliwości radarowej Obróbka sygnału Zaawansowana cyfrowa obróbka sygnału wykorzystująca szybkie przekształcenie Fouriera i zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania fal odbitych Pomiar temperatury 1-3 niezależne elementy, PT100 lub CU90, lub 6 elementów ze wspólną masą. Dokładność wejścia 0,5oC (0,9oF)

www.rosemount.com


Instrukcja

Rosemount seria 5600 Pomiary

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Dokładność przyrządu (w warunkach referencyjnych) 5 mm (0,2 cala) Rozdzielczość 1mm (0,04 cala) Powtarzalność 1mm (0,04 cala) Zasięg pomiarów 0-50 m (0-164 stopy) Okres aktualizacji 100 ms Procesory 32-bitowe zmiennoprzecinkowe procesory sygnałowe (DSP)

Wyświetlacz/ konfiguracja

Wyświetlacz (fabrycznie zamontowany na przetworniku) Kategoria zabezpieczenia IP67 Z osłoną zabezpieczającą przed wodą i zabrudzeniem; graficzny wyświetlacz LCD 128 na 64 piksele z 4 przyciskami kontrolnymi i 7 wierszami tekstu (16 znaków w wierszu) do wyświetlania i konfiguracji. Wyświetlacz (montowany oddzielnie) Jak wyżej, montowany w osobnej obudowie, kategoria zabezpieczenia IP67; maksymalna długość kabla wyświetlacz - przetwornik radarowy: 100 m (330 stóp); typ kabla: 4-żyłowy ekranowany, min. 0,5 mm2 (AWG 20). Wyświetlacz z wejściami temperaturowymi (montowany oddzielnie) Jak wyżej, montowany w osobnej obudowie, kategoria zabezpieczenia IP67; maksymalna długość kabla wyświetlacz - przetwornik radarowy: 100 m (330 stóp); typ kabla: 4-żyłowy ekranowany, min. 0,5 mm2, (AWG 20). 1-3 niezależne elementy, PT100 lub CU90, lub 6 elementów ze wspólną masą. Przyrząd HART Ręczny komunikator Rosemount 275 lub 375 Oprogramowanie Rosemount AMS PC/zdalna konfiguracja (1) (UWAGA: wymagany modem HART, patrz str. A-17) Rosemount Radar Master, oprogramowanie oparte na Windows.

(1)

A-2

Dane techniczne rekomendowanego hardwaru PC: tem operacyjny Windows NT lub Windows2000.

procesor 1 GHz, 128 MB RAM, sys-


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Elektryczne

Rosemount seria 5600 Zasilanie 24-240 V AC lub DC 0-60 Hz Pobór mocy Maksimum 10 W, nominalny 5 W Wyjścia Wyjście pierwotne: Możliwość 1: HART + pętla 4-20 mA (wersja nieiskrobezpieczna lub iskrobezpieczna) Możliwość 2: FOUNDATION Fieldbus (dodatkowa wersja iskrobezpieczna) Wyjścia wtórne: Analogowe: pętla 4-20 mA, aktywne lub pasywne (wersja nieiskrobezpieczna lub iskrobezpieczna) Charakterystyka wyjść analogowych Typ Analogowe: pętla prądowa 4-20 mA, aktywne (z) lub pasywne (bez zasilania pętli) Izolacja galwaniczna > 1500 V RMS lub DC Charakterystyka wyjść analogowych Patrz załącznik B-1 Zakres 4-20 mA Poziomy alarmów 3,8 mA, 22 mA utrzymanie poziomu; NAMUR, Rosemount Alarm Rozdzielczośc 0,5µA (0,003%) Liniowość ±0,01% Dryf temperaturowy ±50 ppm/°C (± 28 ppm/°F) Impedancja wyjściowa >10 MW Zgodność napięciowa 7-30 V (wyjście pasywne) Opór zewnętrznej części pętli <700 Ω (wyjście pasywne z zasilaniem zewnętrznym 24 V) A-3


Instrukcja

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

<300 Ω (wyjście aktywne) Charakterystyka wyjścia Fieldbus Zakres napięć: 9 to 32 V Pobór prądu: 12,5 mA Dla zastosowań iskrobezpiecznych: Ui < 30 V Ii < 300 mA Pi < 1,3 W Ci = 0 µF Li = 0 mH Okablowanie wyjścia Skrętka ekranowana; min. 0,5 mm2 (AWG 20) Wloty kablowe 3 x 1/2 cala NPT; dla dławików kablowych lub rurek kablowych Opcjonalnie zestaw: 3 x EEx e (ATEX) dławiki kablowe 1/2 cala NPT Opcjonalnie zestaw: 3 x EEx e (ATEX) adaptery 1/2 cala NPT/M20 Charakterystyka wyjścia wyświetlacza Z wejściem temperaturowym Patrz “Wyświetlacz 2210” na str. B-7 Bez wejścia temperaturowego Patrz “Wyświetlacz 2210” na str. B-7

A-4


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Mechaniczna

Rosemount seria 5600 Obudowa Odlew aluminiowy, chromowany, pokrywany lakierem proszkowym Kołnierze Wg standardu ANSI lub DIN Materiał: stal nierdzewna 316L i stal nierdzewna EN 1.4404 Opcjonalne: cynkowana na gorąco stal węglowa Waga (bez kołnierza) 8 kg (18 lb) Wysokość od kołnierza 400 mm (15 cali) Wymiary anteny Stożkowa: patrz rys. A-2 na str. 7 Prętowa: patrz rys. A-1 na str. 7 Z izolacją procesową: patrz rys. A-3, i A-2 na str. A-8 Wydłużona stożkowa: patrz rys. A-4 na str. A-9 Stożkowa ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania: patrz rys. A-5 na str. A-9 Paraboliczna: patrz rys. A-6 na str. 10

Tabela A-1. Tworzywo anteny i wybór O-ringu Antena prętowa Tworzywo: Stal nierdzewna 316L Hastelloy® C22 Tantal Monel® 400 PTFE Izolacja zbiornika: PTFE O-ringi: Viton Kalrez EPDM Buna-N

(1)

Antena stożkowa

Dający się zastosować

- Nie dający się zastosować

Antena z izolacją Wydłużona Stożkowa z przyłączem procesową antena stożkowa do przepłukiwania

Antena paraboliczna

-

-

-

(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) Antena prętowa to połączenie stali nierdzewnej 316L i PTFE.

A-5


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Środowisko

Temperatura otoczenia -40 do 70 oC (-40 do 158 oF) Zakres temperatur dla różnych O-ringów (patrz rys. A-1, rys. A-2, rys. A-3, rys. A-4 i rys. A-5) Tworzywo O-ringu Viton EPDM Kalrez 6375 Buna-N

Temperatura minimalna w powietrzu °C (°F) -15 (5 ) -40 (-40) -20- (-4) -35 (-31)

Temperatura maks. w powietrzu °C (°F) 200 (392) 130 (266) 200 (392) 110 (230)

Dopuszczenia emisji FCC: K8CPRO, K8CPROX R&TTE: E813268O-CC Wilgotność IEC 60068-2-3 Klasa klimatyczna/klasa korozyjna IEC 68-2-1, IEC 60068-2-52 test KB severity 2 Klasa obudowy IP66, NEMA 4 Wibracje IEC 721-3-4 klasa 4M4 Ochrona przed UV ISO 4892-2 Kompatybilność elektromagnetyczna EN61326, odporność EN 50081-2, emisja EN50081-1 Zabezpieczenie przed wyładowaniami EN61326, EN61000-4-5, IEC801-5, poziom 2 kV Wahania zasilania IEC 92 Część 504 paragraf 3.5

A-6


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

RYSUNKI Z WYMIARAMI Rysunek A-1. Wymiary anteny prętowej 200 (7,87)

25 bar przy 100°C

1 363 psig przy 212°F 16 bar przy 200°C

2 232 psig przy 392°F

-1.0 bar przy 200°C

3 -15 psig przy 392°F 4

-1,0 bar przy -40°C -15 psig przy -40°F

UWAGA Wymiary podane w mm (calach)

300 (11,81)

25 (363)

2

16 (232)

0 -1,0 (-15)

4

-40 (-40)

PDS_MS_1, 5600/RODV3.EPS

Długość części nieaktywnej 100 (3,94) Długość części nieaktywnej 250 (9,84)

Ciśnienie w barach (psig)

1 400 (15,75)

3 0 100 (212) 200 (392) (32) Temperatura °C (°F)

Rysunek A-2. Wymiary anteny stożkowej 200 (7,87)

10 bar przy 100°C 1 145 psig przy 212°F

95 (3,74) (3” stożek) 150 (5,91) (4” stożek) 260 (10,24) (6” stożek) 370 (14,57) (8” stożek)

70 (2,76) (3” stożek) 93 (3,66) (4” stożek) 141 (5,55) (6” stożek) 169 (7,44) (8” stożek)

UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

-1,0 bar przy 200°C 3 -15 psig przy 392°F Stożkowa, uszczelnienie PTFE 1

10 (145)

2

5 (73) 0 -1 (-15) -40 (-40)

0 (32)

100 (212) Temperatura °C (°F)

3 200 (392)

5600/PDS/MS_2,5600/VST1V2-4O5-PAGE6.EPS

400 (15,75)

Ciśnienie w barach (psig)

5 bar przy 200°C 2 73 psig przy 392°F

A-7


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Rysunek A-3. Wymiary anteny z izolacją procesową 200 (7,87)

0 bar przy 150°C

1 0 psig przy 302°F -1.0 bar przy -40°C

Ciśnienie w barach (psig)

3

550 (21,65) 4” z izolacją procesową 650 (25,59) 6” z izolacją procesową UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

5 bar przy -40°C 73 psig przy -40°F 6” PTFE 4” PTFE

3 5 (73)

2 (29)

1 0

2 -1 (-15)

0 (32)

-40 (-40)

160 (6,30) 4” z izolacją procesową 218 (8,58) 6” z izolacją procesową

100 (212)

150 200 (302) (392)

5600/PDS/MS_4.EPS, 5600/PVST1V2-2O3.EPS

2 -15 psig przy -40°F

Temperatura °C (°F)

5 3 45°

+20 F-1 Obszar do znakowania

Dh±1

5600_D.D._9150070836AA

Ds±1

Di±1 D±1.5

Tabela A-2. Wymiary anteny z izolacją procesową przy kołnierzu z galwanizowanej węglowej i nierdzewnej stali. Wymiary podane w milimetrach (calach) Kołnierz

Di

D

Dh

DS

F

4-calowy ANSI klasa 150 6-calowy ANSI klasa 150 DN100 PN16 DN150 PN16

96 (3,78) 125,5 (4,94) 96 (3,78) 125,5 (4,94)

229 (9,02) 279 (10,98) 220 (8,66) 285 (11,22)

191 (7,52) 241 (9,49) 180 (7,09) 240 (9,45)

22 (0,87) 22 (0,87) 18 (0,71) 22 (0,87)

22 (0,87) 22 (0,87) 22 (0,87) 22 (0,87)

A-8


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Rysunek A-4. Wymiary wydłużonej anteny stożkowej przy kołnierzu ze stali nierdzewnej 200 (7,87)

10 bar przy 100°C 1 145 psig przy 212°F

500 (19,69)

-1,0 bar przy 200°C 3 -15 psig przy 392°F Stożkowa, uszczelnienie PTFE 1

10 (145)

2

5 (73) 0 -1 (-15) -40 (-40)

0 (32)

100 (212) Temperatura °C (°F)

3 200 (392)

Kąt 15° 70 (2,76) (3” stożek) 93 (3,66) (4” stożek) 141 (5,55) (6” stożek)

5600/PDS/MS_2,5600/VST1V2-4O5-PAGE6.EPS

400 (15,75)

Ciśnienie w barach (psig)

5 bar przy 200°C 2 73 psig przy 392°F

UWAGI Inne długości wydłużonej anteny stożkowej dostępne na zamówienie. Należy skontaktować się z dostawcą. Wymiary podane w milimetrach (calach)

Rysunek A-5. Antena stożkowa ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania. Wymiary dla kołnierza ze stali nierdzewnej 200 (7,87)

Maksimum: 10 bar przy 200°C (145 psig at 392°F)

400 (15,75)

130 (5,12) (4” stożek) 240 (9,45) (6” stożek) 355 (13,98) (8” stożek) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

93 (3,66) (4” stożek) 141 (5,55) (6” stożek) 169 (7,44) (8” stożek)

5600_PDS_MS_2C.EPS

Połączenie do rurki

A-9


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Rysunek A-6. Wymiary anteny parabolicznej przy kołnierzu ze stali nierdzewnej

1 10 bar przy 200°C 145 psig przy 392°F

200 (7,87)

2 0,2 bar przy 200°C 2,9 psig przy 392°F

UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach)

162 (6,4)

1

10 (145)

5 (73) 0,2 (2,9) 0 -0,2 (-2,9) -40 0 (-40) (32) Temperatura °C (°F)

2

.5600RODV2-1.EPS

460 (18,11)

Ciśnienie w barach (psig)

3 -0,2 bar przy 200°C -2,9 psig przy 392°F

3 200 (392)

Antena o kodzie 45S (wersja spinana) 441 (17.36)

A-10

Antena o kodzie 46S (wersja spawana)


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA Tabela A-3. Wybór radarowego przetwornika poziomu Rosemount 5600 Model

Opis produktu

5601

Radarowy przetwornik poziomu do zastosowań procesowych

Kod

Pasmo częstotliwości

U S A

Tylko rynek USA (10 GHz) Tylko rynek szwajcarski (10 GHz) Wszystkie pozostałe rynki (10 GHz)

Kod

Certyfikat produktu

NA E1 E5

Brak ATEX ognioszczelny FM przeciwwybuchowy

Kod

Zasilanie

5601

Radarowy przetwornik poziomu do zastosowań procesowych

Kod

Wyjście pierwotne

5A 5B 5C 5D 7A 7B Kod 0 1 2 3 4 Kod N P R T Kod E V

4-20 mA z komunikacją HART, wyjście pasywne 4-20 mA z komunikacją HART, wyjście pasywne, obwód iskrobezpieczny 4-20 mA z komunikacją HART, wyjście aktywne 4-20 mA z komunikacją HART, wyjście aktywne, obwód iskrobezpieczny Foundation Fieldbus Foundation Fieldbus, obwód iskrobezpieczny Wyjście wtórne Brak 4-20 mA, wyjście pasywne (1) 4-20 mA, wyjście pasywne, obwód iskrobezpieczny 4-20 mA, wyjście aktywne (1) 4-20 mA, wyjście aktywne, obwód iskrobezpieczny Wyświetlacz Brak LOI, fabrycznie zamontowany na przetworniku LOI, montowany oddzielnie LOI, montowany oddzielnie z wejściami temp. (1-6 elementów ze wspólną masą) Obliczanie objętości Podstawowe równania objętości (standardowe) Tabela interpolacyjna objętości - do 100 punktów

Przykład typowego kodu: 5601 S E1 P 5A 0 P E kod wyboru anteny (2) (1) Nie może być łączone z wyświetlaczami o kodach P, R lub T. (2) Należy wybrać typ i opcje anteny, korzystając z tabel: A-4, A-5, A-6, A-8 i A-9.

A-11


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Tabela A-4. Antena prętowa Kod

Typ anteny

Rozmiar anteny

Materiał

Uwaga

11S

1,5" wersja gwintowana

SST 316L i PTFE

12S

2" pod wlot (DN50)

SST 316L i PTFE

13S

3" pod wlot (DN80)

SST 316L i PTFE

14S

4" pod wlot (DN100)

SST 316L i PTFE

11L

1,5" wersja gwintowana

SST 316L i PTFE

12L

2" pod wlot (DN50)

SST 316L i PTFE

13L

3" pod wlot (DN80)

SST 316L i PTFE

14L

4" pod wlot (DN100)

SST 316L i PTFE

1XX

Nietypowa antena lub materiał

Dł. części nieaktywnej 100 mm (4 cale) Dł. części nieaktywnej 100 mm (4 cale) Dł. części nieaktywnej 100 mm (4 cale) Dł. części nieaktywnej 100 mm (4 cale) Dł. części nieaktywnej 250 mm (10 cali) Dł. części nieaktywnej 250 mm (10 cali) Dł. części nieaktywnej 250 mm (10 cali) Dł. części nieaktywnej 250 mm (10 cali) Należy skonsultować się z dostawcą

Prętowa

Kod N Kod V K E B

Uszczelnienie zbiornika Nie dotyczy Materiał O-ringu Viton Kalrez 6375 EPDM Buna-N

Kod

Przyłącze procesowe

NR

Antena z dyskiem międzykołnierzowym

XX

UWAGA: Kołnierz dostarczany przez klienta lub patrz tabela A-13 na str. A-17 (opcje kołnierza) Nietypowe przyłącze procesowe Należy skonsultować się z dostawcą Wersja gwintowana

TN TB Kod Q8

Gwintowana 1,5" NPT Gwintowana 1,5" G Opcje dodatkowe Certyfikat zgodności materiałowej z EN 10204 3.1.B

Przykład typowego kodu: wybrany kod z tabeli A-3 na str. A-11 11S N V TN

A-12


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Tabela A-5. Antena stożkowa Kod

Typ anteny

Rozmiar anteny

Materiał

Uwaga Tylko instalacja na rurze Swobodne rozchodzenie się fali lub 4" rura Swobodne rozchodzenie się fali lub 6" rura Tylko swobodne rozchodzenie się fali Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Należy skonsultować się z dostawcą

Cone 23S 24S

3" pod wlot (DN80) 4" pod wlot (DN100)

SST 316L SST 316L

26S

6" pod wlot (DN150)

SST 316L

28S

8" pod wlot (DN200)

SST 316L

23H

3" pod wlot (DN80)

Hastelloy C22

24H

4" pod wlot (DN100)

Hastelloy C22

26H

6" pod wlot (DN150)

Hastelloy C22

28H

8" pod wlot (DN200)

Hastelloy C22

23M

3" pod wlot (DN80)

Monel 400

24M

4" pod wlot (DN100)

Monel 400

26M

6" pod wlot (DN150)

Monel 400

28M

8" pod wlot (DN200)

Monel 400

23Z

3" pod wlot (DN80)

Tantal

24Z

4" pod wlot (DN100)

Tantal

26Z

6" pod wlot (DN150)

Tantal

28Z

8" pod wlot (DN200)

Tantal

2XX

Nietypowa antena lub materiał

Kod P Kod V K E B

Uszczelnienie zbiornika PTFE Materiał O-ringu Viton Kalrez 6375 EPDM Buna-N

Kod

Przyłącze procesowe

NR

Antena z dyskiem międzykołnierzowym

XX

UWAGA: Kołnierz dostarczany przez klienta lub patrz tabela A-13 na str. A-17 (opcje kołnierza) Nietypowe przyłącze procesowe Należy skonsultować się z dostawcą

Kod Q8

Opcje dodatkowe Certyfikat zgodności materiałowej z EN 10204 3.1.B

Przykład typowego kodu: wybrany kod z tabeli A-3 na str. A-11 24S P V NR

A-13


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Tabela A-6. Antena z izolacją procesową Kod

Typ anteny

Rozmiar anteny

Materiał

34S 36S

4" pod wlot (DN100) 6" pod wlot (DN150)

PTFE PTFE

Kod

Uszczelnienie zbiornika

Uwaga

Z izolacją procesową

P

PTFE

Kod

Materiał O-ringu

N

Nie dotyczy

Kod

Przyłącze procesowe

NF XX

Brak, dostawa kołnierza (o wymiarach podanych na rys. A-3) należy do klienta Nietypowe przyłącze procesowe Należy skonsultować się z dostawcą

CA DA JA KA

4-calowy ANSI klasa 150 6-calowy ANSI klasa 150 DN100 PN16 DN150 PN16

CC

4-calowy ANSI klasa 150

DC

6-calowy ANSI klasa 150

JC

DN100 PN16

KC

DN150 PN16

Kołnierz ze stali nierdzewnej

Kołnierz z galwanizowanej stali węglowej

Kod

Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą Dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą

Opcje dodatkowe

Q8

Certyfikat zgodności materiałowej z EN 10204 3.1.B

Przykład typowego kodu: wybrany kod z tabeli A-3 na str. A-11 34S P N JA

Tabela A-7. Antena paraboliczna Kod

Typ anteny

Rozmiar anteny

Materiał

Uwaga

45S 46S 4XX

ø440mm (18 cali) ø440mm (18 cali) Nietypowa

SST z tuleją wyhyłową SST z tuleją wyhyłową Nietypowa

Spinana, -0,2 do 0,2 bar (-2,9 do 2,9 psi) Spawana, -0,2 do 10 bar (-2,9 do 145 psi) Należy skonsultować się z dostawcą

Kod

Uszczelnienie zbiornika

Paraboliczna

P Kod V Kod NF XX Kod Q8

PTFE Materiał O-ringu Viton Przyłącze procesowe Brak, przygotowane do kołnierza Nietypowe przyłącze procesowe Opcje dodatkowe Certyfikat zgodności materiałowej z EN 10204 3.1.B

Przykład typowego kodu: wybrany kod z tabeli A-3 na str. A-11 45S P V NR

A-14

Należy skonsultować się z dostawcą


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Tabela A-8. Wydłużona antena stozkowa Kod

Typ anteny

Rozmiar anteny

Materiał

Uwaga

3" pod wlot (DN80) 4" pod wlot (DN100) 6" pod wlot (DN150) Nietypowa antena lub materiał

SST 316L SST 316L SST 316L

Długość standardowa 500 mm (20 cali) Długość standardowa 500 mm (20 cali) Długość standardowa 500 mm (20 cali) Należy skonsultować się z dostawcą

Wydłużona 73S 74S 76S 7XX Kod

Uszczelnienie zbiornika

P

PTFE

Ko

Materiał O-ringu

V K E B

Viton Kalrez 6375 EPDM Buna-N

Kod

Przyłącze procesowe

NR

Antena z dyskiem międzykołnierzowym

XX

UWAGA: Kołnierz dostarczany przez klienta lub patrz tabela A-13 na str. A-17 (opcje kołnierza) Nietypowe przyłącze procesowe Należy skonsultować się z dostawcą

Kod

Opcje dodatkowe

Q8

Certyfikat zgodności materiałowej z EN 10204 3.1.B

Przykład typowego kodu: wybrany kod z tabeli A-3 na str. A-11 76S P V NR

Tabela A-9. Antena stożkowa ze zintegrowanym przyłączen do przepłukiwania Kod

Typ anteny

Rozmiar anteny

Materiał

Uwaga

94S 96S 98S

4" pod wlot (DN100) 6" pod wlot (DN150) 8" pod wlot (DN200)

SST 316L SST 316L SST 316L

Należy skonsultować się z dostawcą Należy skonsultować się z dostawcą Należy skonsultować się z dostawcą

Kod

Uszczelnienie zbiornika

Stożkowa z przyłączem do przepłukiwania

P Kod V K E B Kod XX

PTFE Materiał O-ringu Viton Kalrez 6375 EPDM Buna-N Przyłącze procesowe Nietypowe przyłącze procesowe

Należy skonsultować się z dostawcą

Kołnierz ze stali nierdzewnej zespawany z anteną CL DL FL JL KL LL Kod Q8

4-calowy ANSI klasa 150 6-calowy ANSI klasa 150 8-calowy ANSI klasa 150 DN100 PN16 DN150 PN16 DN200 PN16

Max 7 bar przy 200°C Max 10bar przy 200°C Max 10bar przy 200°C Max 5 bar przy 200°C Max 6 bar przy 200°C Max 6 bar przy 200°C

Opcje dodatkowe Certyfikat zgodności materiałowej z EN 10204 3.1.B

Przykład typowego kodu: wybrany kod z tabeli A-3 na str. A-11 94S P K KL

A-15


Instrukcja

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Tabela A-10. Opcje przetwornika (możliwość wielokrotnego wyboru) Kod Q4 C1 C4 C8 G1 P1

Opcje dodatkowe Certyfikaty kalibracji Certyfikaty kalibracji Konfiguracja oprogramowania Szczegółowa konfiguracja oprogramowania (CDS wymagane z zamówieniem) Granice alarmów NAMUR poziom alarmowy, poziom wysoki Poziom niski (standardowy alarm Rosemount) Dławiki do wlotów kablowych Zestaw dławików kablowych 1/2 cala NPT Procedury specjalne Próba wodna

Tabela A-11. Przykłady typowych kodów 5601 A E5 P 5A 0 P E 24S P V NR Dopuszczenie FM, pasywne wyjście pierwotne HART i wyświetlacz zamontowany na przetworniku. Podstawowe obliczanie objętości. 4-calowa antena stożkowa, SST z uszczelnieniem PTFE i O-ringami z Vitonu. Brak opcji dodatkowych. 5601 U NA P 7A 2 T V 94S P K CL C1 Brak certyfikatów Ex, wyjście FOUNDATION™ Fieldbus i oddzielnie montowany wyświetlacz z wejściami temperaturowymi i wtórnym iskrobezp. wyjściem pasywnym 4-20 mA. Tabela objętości do 100 punktów. 4-calowa antena stożkowa ze zintegrowanym oczyszczaniem, uszczelnieniem PTFE i O-ringami z kalrezu dla wysokiej temp. i ciśnienia. 4-calowy kołnierz ANSI klasa 150 ze stali nierdzewnej. Wybrana konfiguracja szczegółowa.

A-16


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Akcesoria

Tabela A-12. Numery kodowe akcesoriów Numer kodowy Modemy 03300-7004-0001 05600-5004-0001 Akcesoria do anten 05600-5001-0001

Opis

Uwaga

Modem HART i kable Modem K2 RS485 i kable

“Viator” - MacTec Do magistrali Sensor Bus

Osłona PTFE (torba teflonowa)

Tylko do anteny parabolicznej

Kołnierz Tabela A-13. Numery części kołnierzy nie zespawanych Kołnierze ze stali nierdzewnej Numer kodowy

Rozmiar kołnierza

Wymiary

Materiał

05600-1811-0211 05600-1811-0231 05600-1811-0311 05600-1811-0331 05600-1811-0411 05600-1811-0431 05600-1811-0611 05600-1811-0811 05600-1810-0231 05600-1810-0311 05600-1810-0331 05600-1810-0411 05600-1810-0431 05600-1810-0611 05600-1810-0811

2" ANSI klasa 150 2" ANSI klasa 300 3" ANSI klasa 150 3" ANSI klasa 300 4" ANSI klasa 150 4" ANSI klasa 300 6" ANSI klasa 150 8" ANSI klasa 150 DN50 PN40 DN80 PN16 DN80 PN40 DN100 PN16 DN100 PN40 DN150 PN16 DN200 PN16

Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1

SST 316L (1) SST 316L (1) SST 316L SST 316L SST 316L SST 316L SST 316L SST 316L EN 1.4404 (2) EN 1.4404 (2) EN 1.4404 (2) EN 1.4404 (2) EN 1.4404 (2) EN 1.4404 (2) EN 1.4404 (2)

Kołnierze z galwanizowanej stali węglowej (uwaga: dłuższy czas dostawy, należy skonsultować się z dostawcą) Numer kodowy

Rozmiar kołnierza

Wymiary

Materiał

05600-1811-0210 05600-1811-0230 05600-1811-0310 05600-1811-0330 05600-1811-0410 05600-1811-0430 05600-1811-0610 05600-1811-0810 05600-1810-0230 05600-1810-0310 05600-1810-0330 05600-1810-0410 05600-1810-0430 05600-1810-0610 05600-1810-0810

2" ANSI klasa 150 2" ANSI klasa 300 3" ANSI klasa 150 3" ANSI klasa 300 4" ANSI klasa 150 4" ANSI klasa 300 6" ANSI klasa 150 8" ANSI klasa 150 DN50 PN40 DN80 PN16 DN80 PN40 DN100 PN16 DN100 PN40 DN150 PN16 DN200 PN16

Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg ANSI B16.5 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1 Wg EN 1092-1

CS (1) CS (1) CS CS CS CS CS CS CS (2) CS (2) CS (2) CS (2) CS (2) CS (2) CS (2)

(1) Należy użyć uszczelki typu la. (2) Typ uszczelki wg EN 1514-1, a śruby i nakrętki wg EN 1514-.

A-17


Instrukcja

Rosemount seria 5600

A-18

00809-0100-4024, Rev AB GrudzieĹ&#x201E; 2005


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Załącznik B

Certyfikaty

ZATWIERDZONE ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Saab - Rosemount – Gothenburg, Szwecja

DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 a europejska dyrektywa ATEX

Ten dokument wymienia szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby instalacja i użytkowanie radarowego przetwornika poziomu serii 5600 w obszarze zagrożonym wybuchem były bezpieczne. Niespełnienie poniższych wymogów może zagrozić bezpieczeństwu i w takiej sytuacji Rosemount nie może być obciążany odpowiedzialnością za bezpieczeństwo.

Rysunek B-1. Plakietki zgodności z dyrektywami dla przetwornika 5600 oraz anteny

Oznakowanie ATEX i kod certyfikatu EX Oznakowanie ATEX

www.rosemount.com

Kod

Wyjścia

II 1/2 G

EEx de IIC T6 (-40°C do +70°C)

II (2) (1) 1/2 G

EEx de [ib] [ia] IIC T6 (-40°C do +70°C)

II (1) 1/2 G

EEx de [ia] IIC T6 (-40°C do +70°C)

Nieiskrobezpieczne pierwotne i/lub wtórne wyjścia Iskrobezpieczne wyjście wyświetlacza Iskrobezpieczne wyjście pierwotne i/lub iskrobezpieczne wyjście wtórne Iskrobezpieczne wyjście wyświetlacza Nieiskrobezpieczne wyjście pierwotne i/lub nieiskrobezpieczne wyjście wtórne


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Iskrobezpieczeństwo (IS), parametry

Urządzenie można wyposażyć w różne typy wyjść, każde z wyjść iskrobezpiecznych ma własne parametry. Konfiguracja wyjść jest podana na głównej plakietce każdego urządzenia. •

Analogowe wyjście pasywne 4-20mA, identyfikator na plakietce = HART passive, zakres napięć 7-30V, Ui < 30V, Ii < 200mA, Pi < 1,3W, Ci = 0µF, Li = 0mH

Analogowe wyjście aktywne 4-20mA, identyfikator na plakietce = HART active, max. oporność obciążenia 300Ω, Uo < 23,1 V, Io < 125,7 mA, Po < 0,726 W, Cext <0,14 µF, Lext < 2,2 mH

Foundation Fieldbus, identyfikator na plakietce = Foundation Fieldbus Ui < 30 V, Ii < 300 mA, Pi < 1,3 W, Ci = 0 µF, Li = 0 mH

Instrukcje do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 posiada certyfikat zgodności z dyrektywą 94/9/EC Parlementu Europejskiego i Rady Europy, jak opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr L 100/1. Poniższe instrukcje dotyczą sprzętu objętego certyfikatem nr Sira03ATEX1294X: 1. Sprzęt może być używany w obecności palnych gazów i oparów (dotyczy urządzeń z grupy IIC). 2. Główka przetwornika jest dopuszczona do instalacji w obszarach o kategorii 1 oraz użytkowania przy temperaturze otoczenia z przedziału -40°C do +70°C. Główka nie powinna być używana w temperaturach spoza tego zakresu. 3. Antena wraz z uszczelnieniem została zaprojektowana do montażu na granicy obszarów kategorii 1 i 2. Jest wiele obszarów kategorii 1 z zakresu -40°C do +400°C, -1 do 55 bar, które można wziąć pod uwagę. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za wybór anteny (w tym uszczelnienia) odpowiedniej do warunków procesowych (patrz tabela poniżej). Typ anteny, rozmiar i materiał uszczelnienia procesowego można odczytać z plakietki na antenie.

B-2

Typ anteny

Rozmiar

Materiał uszczelnienia procesowego

Stożkowa, rura

Wszystkie

PTFE

-40 do +200°C

Stożkowa,rura Stożkowa/przepłukiwanie Stożkowa/przepłukiwanie Z uszczelnieniem procesowym Z uszczelnieniem procesowym Prętowa100 Prętowa250

Wszystkie Wszystkie

kwarc PTFE

-40 do +400°C -40 do +200°C

-1 do 10 bar przy -40°C -1 do 10 bar przy 100°C -1 do 5 bar przy 200°C -1 do 55 bar -1 do 10 bar

Wszystkie

kwarc

-40 do +400°C

-1 do 10 bar

4 cale/ DN100 6 cale/ DN150 Wszystkie

PTFE

-40 do +150°C

PTFE

-40 do +150°C

PTFE

-40 do +200°C

Paraboliczna Paraboliczna

18” / spawana 18” / spinana

PTFE

-40 do +230°C -40 do +230°C

-1 do 5 bar przy -40°C 0 bar przy +150°C -1 do 2 bar przy -40°C 0 bar przy +150°C 25 bar przy -40°C 25 bar przy100°C 16 bar przy 200°C -1 do 10 bar -0,5 do 0,5 bar

Zakres temperatur

Zakres ciśnienia (interpolacja liniowa pomiędzy węzłami)


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 4. Produkt musi być instalowany przez odpowiednio przeszkolony personel i użytkowany zgodnie z normami międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi dotyczącymi urządzeń iskrobezpiecznych oraz instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. 5. Naprawa tego urządzenia powinna być wykonywana przez producenta, zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. 6. Wszystkie podłączane zewnętrznie aparaty iskrobezpieczne muszą spełniać podane parametry iskrobezpieczeństwa. 7. Ognioszczelnej/przeciwwybuchowej obudowy nie wolno otwierać, kiedy obwód jest zasilany. 8. Oznaczenia certyfikatów są wyjaśnione na rysunkach 9150076-931 oraz 9150076-932. 9. Certyfikat może być związany ze szczególnymi warunkami bezpiecznej eksploatacji. Wskazuje na to X na końcu numeru certyfikatu. Należy zwrócić na to uwagę podczas instalacji urządzenia. 10. Certyfikat urządzenia opiera się na zastosowaniu następujących materiałów: Jeżeli urządzenie może mieć styczność z substancjami żrącymi, użytkownik powinien zastosować odpowiednie środki ostrożności, tak by urządzenie nie zostało przez nie uszkodzone. Należy zapewnić urządzeniu pełną ochronę przed skutkami kontaktu z substancjami agresywnymi. Substancje agresywne - np. rozpuszczalniki mogą uszkodzić tworzywa polimerowe. Odpowiednie środki ostrożności- np. regularne sprawdzanie podczas rutynowych kontroli albo sprawdzenie w kartach materiałowych, że tworzywo jest odporne na daną substancję. Szczególne warunki bezpiecznej eksploatacji (X) 1. Jako że obudowa (oraz inne dostępne powierzchnie) może być wykonana ze stopów, to w rzadkich przypadkach iskry spowodowane uderzeniem lub tarciem mogą być źródłem zapłonu. Należy wziąć to pod uwagę, jeżeli urządzenie ma być instalowane w obszarze zagrożonym wybuchem, wymagającym grupy II, kategorii 1G. 2. W krańcowych przypadkach niemetalowe części urządzenia mogą zgromadzić ładunek elektrostatyczny wystarczający do spowodowania zapłonu. Dlatego, jeśli urządzenie ma być instalowane w obszarze wymagającym stosowania urządzeń z grupy II, kategorii 1, nie należy umieszczać go w miejscu, gdzie warunki zewnętrzne sprzyjają gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego na takich powierzchniach. Dodatkowo, niemetalowe części urządzenia należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.

B-3


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Wyświetlacz 2210 a Europejska dyrektywa ATEX

Wyświetlacz 2210 może być instalowany jako oddzielny przyrząd do odczytywania wskazań przetwornika 5600 lub być fabrycznie zamontowany bezpośrednio na obudowie główki przetwornika. Wersja oddzielna może posiadać opcjonalną kartę TP40 z zaciskami do pomiarów temperatury. Wyświetlacz 2210 posiada certyfikat zgodności z dyrektywą 94/9/EC Parlementu Europejskiego i Rady Europy, jak opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr LO 100/1.

5600/ATEX LABEL_2210

Rysunek B-2. Plakietka zgodności z dyrektywami dla wyświetlacza 2210.

Oznakowanie ATEX i kod certyfikatu EX 2210 DU bez TP40: 2210 DU z TP40:

II 2 G II 2 (1) G

EEx ib IIC T4 (Temp. = -40°C do +70°C) EEx ib ia IIC T4 (Temp. = -40°C do +70°C)

Iskrobezpieczeństwo (IS), parametry

B-4

Złącze X2: Ui = 12V, Ii = 400 mA, Pi = 0,7 W

Opcjonalna TP40, złącze X17 i X18: Uo = 5,88 V, Io = 172,4 mA, Po = 0,253 W Pojemność, indukcyjność, stosunek indukcyjności do rezystancji (L/R) kabla podłączonego do złączy X17 i X18 nie może przekraczać poniższych wartości:

Grupa gazów

Pojemność µF

Indukcyjność µH

IIC IIB IIA

43 1000 1000

0,7 5,2 10

lub

Stosunek L/R µH/Ω 140 560 1120


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem

Rosemount seria 5600 Instrukcje do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem Poniższe instrukcje dotyczą sprzętu objętego certyfikatem nr Sira 00ATEX2062: 1. Sprzęt może być używany w obecności palnych gazów i oparów (dotyczy urządzeń z grup IIC, IIB i IIA i klas temperatury T1, T2, T3 i T4). 2. Urządzenie jest dopuszczone do użytkowania przy temperaturze otoczenia z przedziału -40°C do +70°C i nie powinno być używane w temperaturach spoza tego zakresu. 3. Instalację należy przeprowadzać zgodnie z odpowiednimi przepisami/normami technicznymi. 4. Oznaczenia certyfikatów są wyjaśnione na rysunkach 9150 074-980 i 9150 074-981.

Przetwornik seria 5600

E1 Certyfikat: Sira 03ATEX 1294X Z nieiskrobezpiecznym wyjściem pierwotnym i iskrobezpiecznym wyjściem wyświetlacza: Oznaczenie ATEX II (1) 1/2 G EEx de [ia] IIC T6, (Totocz -40°C, +70°C) Z iskrobezpiecznymi wyjściami pierwotnym i wtórnym oraz iskrobezpiecznym wyjściem wyświetlacza: Oznaczenie ATEX II (2) (1) 1/2 G EEx de [ib] [ia] IIC T6 (Totocz -40°C, +70°C) Z nieiskrobezpiecznymi wyjściami (wyjście wyświetlacza niedostępne): Oznaczenie ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6, (Totocz -40°C, +70°C) Pasywne wyjście analogowe 4-20mA, Identyfikator na plakietce = HART passive. Zgodność napięciowa 7-30V: Ui < 30 V Ii < 200 mA Pi < 1,3 W Ci = 0 µF Li = 0 mH

B-5


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Aktywne wyjście analogowe 4-20mA, Identyfikator na plakietce = HART active. Maks. obciążenie 300Ω: Uo < 23,1 V Io < 125,7 mA Po < 0,726 W Cext <0,14 µF Lext < 2,2 mH

FOUNDATION Fieldbus, Identyfikator na plakietce = FOUNDATION fieldbus. Ui < 30 V Ii < 300 mA Pi < 1,3 W Ci = 0 µF Li = 0 mH Factory Mutual (FM) - certyfikat producenta. Certyfikat: J.I. 4D5A9.AX E5 Z iskrobezpiecznymi wyjściami: (Wszystkie wersje poza wymienionymi poniżej) Przeciwwybuchowy z iskrobezpiecznymi wyjściami dla obszarów zagrożonych wybuchem. Klasa I, strefa 1, grupa A, B, C i D, Max temperatura pracy +70°C Należy użyć przewodników o znamionowej temp. przynajmniej 85°C Instalacja wg rysunku 9150074-994. E5 Z wyjściem wtórnym o kodzie 1 lub 3: Przeciwwybuchowy Klasa I, strefa 1, grupa A, B, C i D, Max temperatura pracy +70°C Należy użyć przewodników o znamionowej temp. przynajmniej 85°C

B-6


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Wyświetlacz 2210

Rosemount seria 5600 Certyfikaty iskrobezpieczeństwa SIRA/ATEX. Grupa sprzętu II, kategoria 2 (1) G Certyfikat: SIRA 00ATEX2062 E1 Z wyświetlaczem o kodzie P lub R: Oznaczenie ATEX

II 2 G

EEx ib IIC T4, (Totocz -40°C, +70°C) E1 Z wyświetlaczem o kodzie T: Oznaczenie ATEX

II 2 (1) G

EEx ib [ia] IIC T4, (Totocz -40°C, +70°C) Łącze X2: Ui < 12 V Ii < 400 mA Pi < 0,7 W Opcjonalna TP 40, łącza X17 i X18: Uo=5,88V Io=172,4mA Po=0,253W Certyfikaty północnoamerykańskie Factory Mutual (FM) - certyfikat producenta Certyfikat: J.I. 4D5A9.AX E5 Z wyświetlaczem o kodzie P, R lub T: Iskrobezpieczny dla obszarów zagrożonych wybuchem Klasa I, strefa 1, grupa A, B, C i D T4 Max temperatura pracy +70°C Instalacja wg rysunku 9150074-997.

B-7


Instrukcja

Rosemount seria 5600

B-8

00809-0100-4024, Rev AB GrudzieĹ&#x201E; 2005


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rysunki wg certyfikatu

5600APPROVAL01.EPS

Załącznik C

Rosemount seria 5600

www.rosemount.com


Instrukcja

5600APPROVAL02.EPS

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB GrudzieĹ&#x201E; 2005

C-2


Instrukcja

Rosemount seria 5600

5600APPROVAL03.EPS

00809-0100-4024, Rev AB GrudzieĹ&#x201E; 2005

C-3


Instrukcja

5600APPROVAL04.EPS

Rosemount seria 5600

00809-0100-4024, Rev AB GrudzieĹ&#x201E; 2005

C-4


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Indeks A Alarm błędnego poziomu nie jest uruchamiany, jeżeli zbiornik jest pusty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13 Aktualizowanie po instalacji . . . . 6-2 Znakowanie . . . . . . . . . . . . 6-2 Antena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3 Długość przyłącza do zbiornika (TCL) . . . . . . . . 5-3 Strefa martwa (UNZ) . . . . . . 5-3 Wewnętrzna średnica rury . . 5-3 Antena paraboliczna Montaż . . . . . . . . . . . . . . 2-27 Antena prętowa Wersja gwintowana . . . . . . 2-16 Antena stożkowa Wydłużona Montaż . . . . . . . . . . . 2-33 Z uszczelnieniem PTFE Montaż . . . . . . . . . . . 2-19 Antena z izolacją procesową Montaż . . . . . . . . . . . . . . 2-22

C Certyfikaty . . . . . . . . . . . . . . . .B-5 Północnoamerykańskie . . . .B-7 FM . . . . . . . . . . . . . .B-7

D Długość przyłącza do zbiornika . 5-3 Drzewo menu Komunikator HART . . . . . . . 4-5 Wyświetlacz 2210 . . . . . . . . 4-8

Uruchom filtr średniokwadratowy . . . . 5-16 Współczynnik filtracji odległości . . . . . . . . . . 5-16

G Geometria zbiornika . . . . . . . Typ dna zbiornika . . . . . . Wysokość zbiornika . . . . Typ zbiornika . . . . . . . . . Gwałtowne zmiany poziomu . Gwintowana wersja Antena prętowa . . . . . .

.. .. .. .. ..

5-4 5-4 5-4 5-4 5-8

. 2-16

H HART skróty klawiszowe . . . . . . .4-6 Hasło Rosemount 2210 . . . . . . . 4-14

I Idealny kształt zbiornika Obliczanie objętości . . . . . . 5-9 Instalacja Rosemount 2210 . . . . . . . 4-14 Narzędzia . . . . . . . . . . . . . 2-2 Wymagania Wolna przestrzeń . . . . 2-4 Zamocowanie . . . . . . . 2-2 Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5 Inteligentny setup Rosemount 2210 . . . . . . 4-15 Interpolacyjna tabela objętości Obliczanie objętości . . . . . . 5-9

E Echo dna widoczne . . . . . . . . . 5-13

F Filtracja . . . . . . . . . . . . . . . . Opóźnienie poszukiwania echa . . . . . . . . . . . . . Otoczenie poszukiwania powierzchni . . . . . . . . Uruchom filtr adaptacyjny Uruchom filtr skoków. . . .

www.rosemount.com

. 5-16

J Jednostki Rosemount 2210 . . . . . . . 4-14 Język Rosemount 2210 . . . . . . 4-14

. 5-16 . 5-16 . 5-16 . 5-16

K Klawisze HART . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Rosemount 2210 . . . . . . 4-10

Komunikator HART Połączenia . . . . . . . . . . . . . 4-6 Przestawienie pętli na sterowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Przykładowa konfiguracja poziomu . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Rozruch . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 Komunikator HART-drzewo menu 4-5 Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 Podstawowa Geometria zbiornika . . . 5-4 Zaawansowana . . . . . . . . . . 5-5

L Liczba czujników . . . . . . . . . . . . 5-8

M Menu View Rosemount 2210 . . . . . . . . Montaż Antena paraboliczna . . . . . Antena prętowa Wersja gwintowana . . . Antena stożkowa Wydłużona . . . . . . . . . Uszczelnienie PTFE . . Rura wewn./komora rurowa . . . . . . . . . . Antena z izolacją procesową . . . . . . . . . . . Możliwe podwójne odbicie . . . .

4-12 2-27 2-16 2-33 2-19 2-25 2-22 5-15

O Obliczanie objętości . . . . . . . . . . 5-9 Idealny kształt zbiornika . . . . 5-9 Interpolacyjna tabela objętości . . . . . . . . . . . . . 5-9 Obsługa Rosemount 2210 . . . . . . . . . 4-9 Obszar wykrywania pustego zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14 Obszary zagrożone wybuchem Certyfikaty FM . . . . . . . . . . . . . . . B-5 Odległość do minimalnego poziomu . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600 Odległość kalibracyjna . . . . . . . .5-5 Określane przez użytkownika Rosemount 2210 . . . . . . . 4-12 Opóźnienie poszukiwania echa 5-16 Oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 Otoczenie poszukiwania powierzchni . . . . . . . . . . . . . 5-16

P Piana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Podawanie hasła Rosemount 2210 . . . . . . . 4-10 Podwójna powierzchnia . . . . . . 5-14 Pojedyncza wartość Rosemount 2210 . . . . . . . 4-12 Pokaż wartości ujemne jako zero 5-5 Połączenia Komunikator HART . . . . . . . 4-6 Pomiar temperatury . . . . . . . . . . 5-8 Liczba czujników . . . . . . . . 5-8 Poziom montowania czujników 1-6 . . . . . . . . . 5-8 Powolne szukanie . . . . . . . . . . 5-14 Prędkość . . . . . . . . . . . . . 5-14 Poziom montowania czujników 1-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Poziom powyżej minimalnego odstępu możliwy . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14 Prezentacja danych pomiarowych Rosemount 2210 . . . . . . . 4-11 Produkty stałe. . . . . . . . . . . . . . 5-8 Przeglądanie danych dotyczących poziomu Rosemount 2210 . . . . . . . 4-12 Przestawianie pętli na sterowanie ręczne Komunikator HART . . . . . . . 4-6 Przesunięcie. . . . . . . . . . . . . . . 5-5 Przesunięcie punktu wtórnego odbicia . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15 Przykładowa konfiguracja poziomu Komunikator HART . . . . . . . 4-6

R Radar Master . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Rejestracja fałszywych ech . . . 5-12 Rosemount 2210 . . . . . . . . . . . 4-9 Rosemount 5600 Rosemount 2210 Inteligentny setup . . . . 4-15 Instalacja . . . . . . . . . 4-14 Szczegółowy setup . . 4-16 Rozruch komunikator HART . . . . . . . 4-4 Rura wewnętrzna/komora rurowa Montaż . . . . . . . . . . . . . . 2-25 Indeks-2

S Serwis Wyświetlacz Rosemount 2210 . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Części zamienne . . . . . . . . 1-6 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Stała dielektryczna górnego produktu . . . . . . . . . . . . . . . .5-14 Strefa martwa (UNZ) . . . . . . . . . 5-3 Symptom Tabela usuwania problemów 6-1 Szczególne wymagania FCC . . . 1-6 Szczegółowy setup Rosemount 2210 . . . . . . 4-16 Szukanie powierzchni . . . . . . . .5-14 Możliwe podwójne odbicie 5-15 Podwójna powierzchnia . . 5-14 Powolne szukanie . . . . . . 5-14 Poziom powyżej minimalnego odstępu możliwy . . . . . . 5-14 Prędkość powolnego szukania . . . . . . . . . . . 5-14 Przesunięcie punktu wtórnego odbicia . . . . . 5-15 Stała dielektryczna górnego produktu . . . . . . . . . . . . 5-14

Ś Środki ostrożności . . . . . . . 1-1, 2-1

T Tabelaryzacja poziomu szumów (ATP) . . . . . . . . . Typ dna zbiornika . . . . . . . . . Typ zbiornika . . . . . . . . . . . . Typowy poziom dla detekcji dowej . . . . . . . . . . . . . . . .

. 5-12 . . 5-4 . . 5-4 amplitu-

. .5-11

U Uruchom filtr adaptacyjny . . . . 5-16 Uruchom filtr skoków . . . . . . . 5-16 Uruchom filtr średniokwadratowy 5-16 Ustawianie kontrastu wyświetlacza ciekłokrystalicznego Wyświetlacz Rosemount 2210 . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Ustawienia podglądu . . . . . . . 4-14 Ustawienia wyświetlacza Rosemount 2210 . . . . . . . 4-13 Usuwanie problemów Tabela . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 Uszczelnienie PTFE Montaż . . . . . . . . . . . . . . .2-19

W Warunki procesowe . . . . . . . . . .5-8

Gwałtowne zmiany poziomu . 5-8 Piana . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Produkty stałe . . . . . . . . . . . 5-8 Wzburzona powierzchnia . . . 5-8 Wewnętrzna średnica rury . . . . . 5-3 Widok standardowy Wyświetlacz Rosemount 2210 . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Wprowadzanie wartości liczbowych Rosemount 2210 . . . . . . . 4-12 Współczynnik filtracji odległości . 5-16 Wybieranie spośród różnych możliwości Rosemount 2210 . . . . . . . . 4-11 Wydłużona Antena stożkowa Montaż . . . . . . . . . . . 2-33 Wyjście analogowe . . . . . . . . . . 5-6 Wykrywanie echa dna 5-13 Alarm błędnego poziomu nie jest uruchamiany, jeżeli zbiornik jest pusty . . . . . . . . . . . . . . . 5-13 Echo dna widoczne . . . . . . 5-13 Wykrywanie pełnego zbiornika . 5-13 Alarm błędnego poziomu nie jest uruchamiany, jeżeli zbiornik jest pusty . . . . . . . . . . . . . . . 5-13 Wykrywanie pustego zbiornika . 5-14 Obszar wykrywania pustego zbiornika . . . . . . . . . . . . 5-14 Wykrywanie zakłócających ech . 5-10 Rejestracja fałszywych ech. 5-12 Tablica zakłóceń detekcji (ATP) . . . . . . . . . . . . . . 5-12 Typowy poziom dla detekcji amplitudowej . . . . . . . . . . . . . 5-11 Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni . . . . . . . . . . . . . 2-4 Wymagania FCC . . . . . . . . . . . . 1-6 Wysokość zbiornika . . . . . . . . . . 5-4 Wyświetlacz Rosemount 2210. . . 4-8 Drzewo menu . . . . . . . . . . . 4-8 Instalacja przetwornika . . . 4-14 Inteligentny setup . . . . 4-15 Szczegółowy setup . . . 4-16 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Podawanie hasła . . . . . . . . 4-10 Prezentacja danych pomiarowych . . . . . . . . . 4-11 Przeglądanie danych dotyczących poziomu. . . . . . . . . . . . . 4-12 Menu View . . . . . . . . 4-12 Określane przez użytkownika . . . . . . . . . . . . . 4-12 Pojedyncza wartość . . 4-12 Widok standardowy . . . 4-13 Wyświetlanie pomiaru temperatury . . . . . . . . . . . 4-13


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Przyciski . . . . . . . . . . . . . 4-10 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Ustawienia wyświetlacza . . 4-13 Hasło . . . . . . . . . . . . 4-14 Jednostki . . . . . . . . . 4-14 Język . . . . . . . . . . . . 4-14 Ustawienia podglądu . 4-14 Wprowadzanie wartości liczbowych . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 Wybieranie spośród różnych możliwości . . . . . . . . . . . . . . 4-11 Wyświetlanie pomiaru temperatury Rosemount 2210 . . . . . . . 4-13 Wzburzona powierzchnia . . . . . . 5-8

Z Zaawansowana konfiguracja . . . 5-5 Filtracja . . . . . . . . . . . . . . 5-16 Obliczanie objętości . . . . . . 5-9 Odległość do minimalnego poziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5 Odległość kalibracyjna . . . . 5-5 Pokaż wartości ujemne jako zero . . . . . . . . . . . . 5-5 Pomiar temperatury . . . . . . 5-8 Liczba czujników . . . . . 5-8 Poziom montowania czujników 1-6 . . . . . . . . . . 5-8 Przesunięcie . . . . . . . . . . . 5-5 Szukanie powierzchni . . . . 5-14 Warunki procesowe . . . . . . 5-8 Gwałtowne zmiany poziomu . . . . . . . . . . 5-8 Piana . . . . . . . . . . . . . 5-8 Produkty stałe . . . . . . . 5-8 Wzburzona powierzchnia 5-8 Wyjście analogowe . . . . . . . 5-6 Wykrywanie echa dna . . . . 5-13 Wykrywanie pełnego zbiornika . . . . . . . . . . . 5-13 Wykrywanie pustego zbiornika . . . . . . . . . . . 5-14 Wykrywanie zakłócających ech . . . . . . . . . . . . . . . 5-10 Zasada działania . . . . . . . . . . . . 1-4 Znakowanie . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Indeks-3


Instrukcja

Rosemount seria 5600

Indeks-4

00809-0100-4024, Rev AB GrudzieĹ&#x201E; 2005


Instrukcja 00809-0100-4024, Rev AB Grudzień 2005

Rosemount seria 5600

Emerson Process Management Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA T (U.S.) 1-800-999-9307 T (International) (952) 906-8888 F (952) 949-7001 www.rosemount.com

Emerson Process Management Heath Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England Tel 44 (1243) 863 121 Fax 44 (1243) 867 5541

¢00816-0100-4661¬¤

© 2005 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Emerson Process Management Singapore Pte Ltd. 1 Pandan Crescent Singapore 128461 Tel (65) 777-8211 Fax (65) 777-0947

Polska Emerson Process Management sp. z o. o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa tel. (48) 22 458 92 00 faks. (48) 22 458 92 31

Radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600  

Radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 - instrukcja obsługi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you