Page 1

Instrukcja obsługi PN 5105081A/rev.A Czerwiec 2002 ________

Model 5081A Dwuprzewodowy przetwornik chloru, rozpuszczonego tlenu i ozonu


ISTOTNE ZALECENIA! Rosemount Analytical projektuje, wytwarza i testuje swoje produkty, aby spełnić wymagania wielu narodowych i międzynarodowych standardów. Ponieważ urządzenia te są zaawansowanymi technologicznie produktami należy je prawidłowo instalować, obsługiwać i konserwować, aby zapewnić im ciągła pracę w ich normalnych warunkach. Poniższe instrukcje powinny zostać przyswojone i dodane do Państwa programu bezpieczeństwa podczas instalowania, obsługi i konserwacji produktów Rosemount Analytical. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może być przyczyną jednej z następujących sytuacji : utraty życia, zranienia pracownika, uszkodzenia mienia, uszkodzenia przyrządu i utratę gwarancji. - Przeczytaj całą instrukcję przed instalowaniem, rozpoczęciem pracy z przyrządem i serwisowaniem. Jeśli ta instrukcja nie jest właściwa prosimy zadzwonić na numer +22 54 85 200 i właściwa instrukcja zostanie Państwu przesłana. - Jeśli coś jest dla Państwa niezrozumiałe w tej instrukcji prosimy o kontakt z przedstawicielami firmy Emerson Process Management celem wyjaśnienia - Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji - Należy poinformować i przeszkolić cały personel na temat prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji produktu. - Należy zainstalować sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w poniższej instrukcji i zgodnie z lokalnymi zasadami i standardami. Każde urządzenie należy podłączyć do właściwych źródeł ciśnienia i prądu. - Aby zapewnić prawidłową eksploatację do instalowania, obsługi, aktualizowania, programowania i konserwacji należy zatrudnić wykwalifikowany personel. - Kiedy wymagane są części zamienne, należy sprawdzić, czy wykwalifikowany personel używa części zamiennych określonych przez Rosemount Analytical. Części nieznanego pochodzenia oraz procedury mogą wpłynąć na pogorszenie warunków pracy przyrządu i spowodować zagrożenie w miejscu pracy. Mogą to być pożary, zwarcia elektryczne lub nieprawidłowe działanie. -Należy sprawdzić, czy wszystkie drzwiczki przyrządu są zamknięte i zabezpieczone pokrywami, za wyjątkiem konserwacji przeprowadzanej przez wykwalifikowany personel, aby zapobiec zwarciom elektrycznym i zranieniu personelu.

OSTRZEŻENIE Jeśli uniwersalny komunikator HART® model 275 jest używany z tymi przetwornikami, oprogramowanie modelu 275 może wymagać modyfikacji. Jeśli potrzebne są modyfikacje oprogramowania należy skontaktować się z lokalnym serwisem Emerson Process Management lub Punktem Obsługi Klienta pod numerem 1-800-654-7768.

Emerson Process Management Rosemount Analytical Inc. 2400 Barranca Parkway Irvine, CA 92606 USA Tel: (949) 757-8500 Fax: (949) 474-7250 http://www.raihome.com

© Rosemount Analytical Inc. 2002


MODEL 5081-A

SPIS TREŚCI

MODEL 5081-A PRZETWORNIK MIKROPROCESOROWY SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł

Strona

1.0

OPIS I SPECYFIKACJA ................................................................................................1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

Funkcje i zastosowania ..................................................................................................1 Specyfikacja – informacje ogólne ...................................................................................2 Specyfikacja – tlen ........................................................................................................3 Specyfikacja – wolny chlor ............................................................................................3 Specyfikacja – pH .........................................................................................................3 Specyfikacja – całkowity chlor .......................................................................................3 Specyfikacja – ozon ......................................................................................................3 Wyświetlacz przetwornika podczas kalibracji i programowania .......................................4 Pilot na podczerwień ......................................................................................................4 FOUNDATION Fieldbus .......................................................................................................5 Asset Management Solutions (AMS) ..............................................................................5 Informacje do zamawiania ..............................................................................................8 Akcesoria .......................................................................................................................8

2.0

INSTALACJA ................................................................................................................9

2.1 2.2 2.3 2.4

Rozpakowanie i sprawdzanie .........................................................................................9 Orientacja płyty wyświetlacza .........................................................................................9 Instalowanie ...................................................................................................................9 Połączenia kablowe zasilacza ...................................................................................... 12

3.0

POŁĄCZENIA KABLOWE CZUJNIKÓW...................................................................... 13

3.1 3.2 3.3

Połączenia kablowe czujników model 499A tlenu, chloru i ozonu .................................. 13 Połączenia kablowe czujników model 499ACL-01(wolny chlor) i pH .............................. 14 Połączenia kablowe czujników model Hx438 i Gx448 .................................................... 16

4.0

INSTALACJE Z ISKROBEZPIECZNE I PRZECIWWYBUCHOWE................................ 17

5.0

WYŚWIETLACZ I PRACA Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ........................................ 18

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Ekrany wyświetlacza ..................................................................................................... 18 Pilot na podczerwień (IRC) – funkcje klawiszy ............................................................... 19 Drzewo menu................................................................................................................20 Komunikaty diagnostyczne............................................................................................ 20 Bezpieczeństwo ............................................................................................................ 20 Funkcja HOLD .............................................................................................................. 20

6.0

PRACA Z FOUNDATION FIELDBUS I SYSTEMEM STEROWANIA DELTAV ................... 22

6.1 6.2 6.3 6.4

Przegląd ...................................................................................................................... 22 Konfiguracja AI Blok...................................................................................................... 23 Operacje na bloku przetwornika — konfiguracja i kalibracja........................................... 24 Model 5081-A-FF — krótki opis urządzenia .................................................................. 25

i


MODEL 5081-A

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł

Strona

7.0

PROGRAMOWANIE..................................................................................................... 29

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Informacje ogólne.......................................................................................................... 29 Ustawienia domyślne ................................................................................................... 29 Ustawienia temperatury................................................................................................. 31 Wyświetlacz .................................................................................................................. 33 Ustawianie kalibracji......................................................................................................35 Częstotliwość lini........................................................................................................... 38 Pomiar pH..................................................................................................................... 39 Ciśnienie barometryczne ............................................................................................... 43

8.0

KALIBRACJA — TEMPERATURA............................................................................... 45

8.1 8.2 8.3

Wprowadzenie .............................................................................................................. 45 Procedura przy użyciu pilota na podczerwień ................................................................ 46 Procedura przy użyciu DeltaV ....................................................................................... 46

9.0

KALIBRACJA — TLEN ................................................................................................ 47

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

Wprowadzenie .............................................................................................................. 47 Procedura — zerowanie czujnika przy wykorzystaniu pilota na podczerwień.................. 48 Procedura — zerowanie czujnika przy wykorzystaniu DeltaV......................................... 49 Procedura — kalibracja w powietrzu przy wykorzystaniu pilota na podczerwień ............. 51 Procedura — kalibracja w powietrzu przy wykorzystaniu DeltaV .................................... 52 Procedura — kalibracja w procesie przy wykorzystaniu pilota na podczerwień............... 53 Procedura — kalibracja w procesie przy wykorzystaniu DeltaV...................................... 54

10.0

KALIBRACJA — WOLNY CHLOR ............................................................................... 54

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

Wprowadzenie ..............................................................................................................54 Procedura — zerowanie czujnika przy wykorzystaniu pilota na podczerwień.................. 55 Procedura — zerowanie czujnika przy wykorzystaniu DeltaV......................................... 56 Procedura — kalibracja pełnej skali przy wykorzystaniu pilota na podczerwień .............. 57 Procedura — kalibracja pełnej skali przy wykorzystaniu DeltaV ..................................... 58 Podwójna krzywa kalibracji............................................................................................ 59

11.0

KALIBRACJA — CAŁKOWITY CHLOR....................................................................... 61

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6

Wprowadzenie ..............................................................................................................61 Procedura — zerowanie czujnika przy wykorzystaniu pilota na podczerwień ................. 62 Procedura — zerowanie czujnika przy wykorzystaniu DeltaV......................................... 63 Procedura — kalibracja pełnej skali przy wykorzystaniu pilota na podczerwień .............. 64 Procedura — kalibracja pełnej skali przy wykorzystaniu DeltaV ..................................... 65 Podwójna krzywa kalibracji............................................................................................ 66

12.0

KALIBRACJA — OZON ............................................................................................... 68

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5

Wprowadzenie ..............................................................................................................68 Procedura — zerowanie czujnika przy wykorzystaniu pilota na podczerwień ................. 69 Procedura — zerowanie czujnika przy wykorzystaniu DeltaV......................................... 70 Procedura — kalibracja pełnej skali przy wykorzystaniu pilota na podczerwień .............. 71 Procedura — kalibracja pełnej skali przy wykorzystaniu DeltaV .................................... 72

ii


MODEL 5081-A

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł

Strona

13.0

KALIBRACJA — pH..................................................................................................... 73

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9

Wprowadzenie ..............................................................................................................73 Procedura — Autokalibracja przy wykorzystaniu pilota na podczerwień ........................ 74 Procedura — Autokalibracja przy wykorzystaniu DeltaV ............................................... 75 Procedura — Ręczne kalibracja przy wykorzystaniu pilota na podczerwień................... 76 Procedura — Ręczne kalibracja przy wykorzystaniu DeltaV ......................................... 77 Standaryzowanie przy wykorzystaniu pilota na podczerwień ......................................... 78 Standaryzowanie przy wykorzystaniu DeltaV................................................................. 79 Ustawianie nachylenia pH przy wykorzystaniu pilota na podczerwień ............................ 80 Ustawianie nachylenia pH przy wykorzystaniu DeltaV.................................................... 81

14.0

DIAGNOSTYKA............................................................................................................ 82

14.1 14.2 14.3 14.4

Informacje ogólne.......................................................................................................... 82 Komunikaty diagnostyczne dla rozpuszczonego tlenu.................................................... 82 Komunikaty diagnostyczne dla ozonu i całkowitego chloru............................................. 82 Komunikaty diagnostyczne dla wolnego chloru .............................................................. 83

15.0

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK ..................................................................... 84

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13

Ostrzeżenia i komunikaty o błędach .............................................................................. 84 Wykrywanie i usuwanie usterek..................................................................................... 85 Problemy pomiaru temperatury i kalibracji ..................................................................... 89 Problemy pomiaru tlenu i kalibracji ................................................................................ 90 Problemy pomiaru wolnego chloru i kalibracji ................................................................ 92 Problemy pomiaru całkowitego chloru i kalibracji ........................................................... 94 Problemy pomiaru ozonu i kalibracji .............................................................................. 95 Problemy pomiaru pH i kalibracji ................................................................................... 97 Symulacja prądów wejściowych — rozpuszczony tlen ................................................... 99 Symulacja prądów wejściowych — chlor i ozon ............................................................. 99 Symulacja wejść — pH ............................................................................................... 100 Symulacja temperatury................................................................................................ 101 Pomiar napięcia odniesienia........................................................................................ 102

16.0

KONSERWACJA........................................................................................................ 103

16.1 16.2

Przegląd ..................................................................................................................... 103 Konserwacja przetwornika........................................................................................... 103

17.0

ZWROT MATERIAŁU ................................................................................................. 105

Dodatek Tytuł A

Strona

CIŚNIENIA BAROMETRYCZNE JAKO FUNKCJA WYSOKOŚCI ...............................106

iii


MODEL 5081-A

SPIS TREŚCI

SPIS RYSUNKÓW Numer Tytuł 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 5-1 5-2 5-3 5-4 6-1 9-1 10-1 10-2 11-1 11-2 11-3 12-1 13-1 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 16-1

Strona

Wyświetlacz przetwornika podczas kalibracji i programowania ........................................4 Pilot na podczerwień .......................................................................................................4 Blokowy schemat funkcjonalny przetwornika model 5081-A-FF .......................................5 Asset Management Solutions (AMS) Ekran konfiguracji...................................................5 Asset Management Solutions (AMS) Ekran pomiaru .......................................................6 Model 5081-A Rysunki montażowe i wymiarowe..............................................................7 Montaż modelu 5081-A na płaskiej powierzchni ............................................................ 10 Wykorzystanie zestawu montażowego do mocowania modelu 5081-A na rurociągu ..... 11 Połączenia kablowe zasilacza ....................................................................................... 12 Typowe okablowanie elektryczne sieci Fieldbus ............................................................ 12 Czujniki amperometryczne ze standardowym kablem .................................................... 13 Czujniki amperometryczne z optymalnym kablem EMI/RFI lub kablem Variopol............. 13 Czujnik wolnego chloru ze standardowym kablem i czujnik 399VP-09 pH bez wewnętrznego przedwzmacniacza ................................................................................ 14 Czujnik wolnego chloru ze standardowym kablem i czujnik 399-14 pH z wewnętrznym przedwzmacniaczem..................................................................................................... 14 Czujnik wolnego chloru ze standardowym kablem i czujnik 399-09-62 pH bez wewnętrznego przedwzmacniacza ................................................................................ 15 Czujnik wolnego chloru z optymalnym kablem EMI/RFI lub kablem Variopol i czujnik 399VP-09 pH bez wewnętrznego przedwzmacniacza ...................................... 15 Czujnik wolnego chloru z optymalnym kablem EMI/RFI lub kablem Variopol i czujnik 399-14 pH z wewnętrznym przedwzmacniaczem ............................................ 15 Czujnik wolnego chloru z optymalnym kablem EMI/RFI lub kablem Variopol i czujnik 399-09-62 pH bez wewnętrznego przedwzmacniacza ..................................... 15 Czujniki Hx438 i Gx448 ................................................................................................. 16 Ekran wyświetlacza procesu.......................................................................................... 18 Ekran wyświetlacza programu ....................................................................................... 18 Pilot na podczerwień ..................................................................................................... 19 Drzewo menu................................................................................................................20 Schemat blokowy funkcjonalny przetwornika model 5081-A-FF ..................................... 22 Prąd czujnika jako funkcja stężenia rozpuszczonego tlenu ........................................... 47 Prąd czujnika jako funkcja stężenia wolnego chloru....................................................... 54 Kalibracja z podwójnym nachyleniem ............................................................................ 59 Określenie całkowitego chloru ...................................................................................... 61 Prąd czujnika jako funkcja stężenia całkowitego chloru.................................................. 61 Kalibracja z podwójnym nachyleniem ........................................................................... 66 Prąd czujnika jako funkcja stężenia ozonu..................................................................... 68 Kalibracja nachylenia i offset ........................................................................................ 73 Symulacja rozpuszczonego tlenu .................................................................................. 99 Symulacja chloru i ozonu .............................................................................................. 99 Symulacja pH ............................................................................................................. 100 Konfigurowanie trzyprzewodowego czujnika RTD ....................................................... 100 Symulacja wejść RTD ................................................................................................. 101 Sprawdzanie elektrody odniesienia ............................................................................. 102 Rozwinięty widok przetwornika model 5081-A ............................................................. 103

SPIS TABEL Numer Tytuł 6-1 6-2 7-1 16-1

Strona

Wartości konfiguracyjne bloku wejść analogowych ....................................................... 23 Model 5081-A-FF Parametry i metody ........................................................................... 26 Domyślne ustawienia .................................................................................................... 30 Części zamienne przetwornika model 5081-A ............................................................. 104

iv


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA MODEL 5081A

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA MODEL 5081A • MIERZY rozpuszczony tlen (poziom ppm i ppb), wolny chlor, całkowity chlor i ozon. • DRUGIE WEJŚCIE DLA CZUJNIKA pH UMOŻLIWIA AUTOMATYCZNĄ KOREKCJĘ pH przy pomiarze wolnego chloru. Nie wymaga drogich reagentów. • AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE ROZTWORÓW BUFOROWYCH przy kalibrowaniu czujnika do pomiaru pH. • OBUDOWA NEMA 4X zabezpiecza przetwornik przed szkodliwymi wpływami środowiska. • DOSTĘPNE PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE HART I ® FOUNDATION FIELDBUS .

1.1 FUNKCJE I ZASTOSOWANIA Model przetwornika 5081-A z właściwym czujnikiem mierzy rozpuszczony tlen (poziom ppm i ppb), wolny chlor, całkowity chlor oraz ozon w różnych mediach procesowych. Przetwornik jest kompatybilny z czujnikami amperometrycznymi Rosemount Analytical 499A dla tlenu, chloru i ozonu; oraz z czujnikami tlenu Hx438 i Gx448. Przy pomiarze wolnego chloru dostępna jest ręczna i automatyczna korekcja pH. Korekcja pH jest konieczna, ponieważ amperometryczne czujniki chloru reagują tylko na kwas podchlorawy, a nie na wolny chlor, który jest sumą kwasu podchlorawego i jonu podchlorynu. Aby zmierzyć wolny chlor, najlepsze przyrządy konkurencyjne wymagają kwaśnej próbki. Kwas zmniejsza pH i zamienia jon podchlorynu na kwas podchlorawy. Model 5081-A eliminuje potrzebę brudnych i kosztownych warunków próbkowania korzystając z pH próbki, aby skorygować sygnał czujnika. Jeżeli pH jest względnie stałe, można zastosować stałą korekcję pH. Jeśli pH jest większe niż 7.0 i zmienia się o więcej niż 0.2 jednostki, konieczny jest ciągły pomiar pH i automatyczna korekcja pH. Korekcja jest dostępna do pH 9.5. Przetwornik całkowicie kompensuje odczyty tlenu, ozonu, wolnego chloru i całkowitego chloru ze względu na przepuszczalność membrany spowodowaną zmianami temperatury.

Dla pomiarów pH — pH jest dostępne tylko dla wolnego chloru — 5081-A cechuje się automatycznym rozpoznawaniem roztworów buforowych przy kalibrowaniu pH. Diagnostyka impedancji szkła ostrzega użytkownika o starzeniu się lub uszkodzeniu czujnika pH. Dane są wyświetlane na 20 mm siedmiosegmentowym wyświetlaczu numerycznym. pH (tylko dla chloru) i temperatura pojawia się jako 7 mm cyfry. Przetwornik posiada odporną na wstrząsy i warunki atmosferyczne obudowę (NEMA 4X i IP65) z aluminium pokrytego żywicą. Obudowa spełnia wymagania standardów przeciwwybuchowych NEMA 7B. Przetwornik wykorzystuje komunikację HART i FOUNDATION Fieldbus. Komunikacja cyfrowa pozwala na dostęp do AMS (Asset Management Solutions). Należy używać AMS do ustawiania i konfigurowania przetwornika, odczytu zmiennych procesowych oraz problemów z wykrywaniem i usuwaniem problemów z komputera PC na obiekcie. Do programowania można użyć również pilota na podczerwień lub komunikatora HART model 275. ®

FOUNDATION jest zastrzeżonym znakiem Fieldbus Foundation.

1


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA MODEL 5081A

1.2 SPECYFIKACJA – INFORMACJE OGÓLNE Obudowa: Aluminium o niskiej zawartości miedzi pokryte farbą poliestrową. NEMA 4X (IP65). Neoprenowy O-ring uszczelniający obudowę. Wymiary: Patrz rysunek. Otwory kablowe: ¾-cala FNPT Temperatura pracy: -20 do 65°C (4 do 149°F) Temperatura przechowywania: -30 do 80°C (-22 do 176°F) Wilgotność względna: 0 do 95% (niekondensująca) Masa/Masa w transporcie: 4.5/5.0 kg Wyświetlacz: Dwuwierszowy wyświetlacz LCD; pierwszy wiersz pokazuje zmienną procesu (tlen, ozon lub chlor), drugi wiersz pokazuje temperaturę i prąd wyjściowy. Dla zestawienia pH/chlor, drugi wiersz może być przełączony na wyświetlanie pH. Komunikaty o błędach i ostrzeżenia, jeśli występują, pojawiają się wymiennie z odczytem temperatury i prądu. Zmienna procesu: 7-segmentowy wyświetlacz LCD, wysokość 20 mm. Temperatura/wyjście/pH: 7-segmentowy wyświetlacz LCD, wysokość 7mm. Płyta wyświetlacza może być obrócona o 90 stopni zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Podczas kalibracji i programowania komunikaty i zapytania pojawiają się w drugim wierszu. Zakres temperatur: 0-100°C (0-150°C dla czujników serii Hx) Rozdzielczość temperatury: 0.1°C Dokładność przy użyciu RTD: ±0.5°C między 0 i 50°C, ±1°C powyżej 50°C Dokładność przy użyciu 22k NTC: ±0.5°C między 0 i 50°C, ±2°C powyżej 50°C RFI/EMI:

EN-50081-2 EN-50082-2

Powtarzalność (wejście): ±0.1% zakresu Liniowość (wejście): ±0.3% zakresu Zakresy wejścia: 0-330 nA, 0.3-4 µA, 3.7-30 µA, 27-100 µA FOUNDATION Fieldbus: Cztery (4) bloki Al. przypisane do pomiaru (tlen, ozon lub chlor), temperatura, pH, i prąd czujnika; czas wykonania 75 ms. Jeden blok PID; czas wykonania 150 ms. Typ urządzenia: 4083. Numer wersji urządzenia: 1. Certyfikat do ITK 4.01.

2


MODEL 5081-A

1.3 SPECYFIKACJA — TLEN

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA MODEL 5081A

1.6 SPECYFIKACJA — CHLOR CAŁKOWITY

Zakres pomiaru: 0-99 ppm (mg/L), 0-200% nasycenia Rozdzielczość: 0.01 ppm, 0.1 ppb dla 499A czujnika TrDO Korekcja temperatury dla przepuszczalności membrany: automatyczna między 0 i 50°C (może być wyłączona) Kalibracja: kalibracja na powietrzu (użytkownik musi wprowadzić ciśnienie barometryczne) lub kalibracja w stosunku do przyrządu standardowego

Zakres pomiaru: 0-20 ppm (mg/L) jako Cl2 Rozdzielczość: 0.001 ppm (Autozakresy przy 0.999 do 1.00 i 9.99 do 10.0) Korekcja temperatury dla przepuszczalności membrany: automatyczna między 5 i 35°C (może być wyłączona) Kalibracja: w stosunku do próbki analizowanej przy użyciu przenośnego zestawu testowego.

CZUJNIKI — TLEN:

Model 499A CL-02-54 (musi być używany z SCS 921)

Model 499A DO-54 dla poziomu ppm Model 499A TrDO-54 dla poziomu ppb Hx438 i Gx448 czujniki tlenu

1.4 SPECYFIKACJA — WOLNY CHLOR Zakres pomiaru: 0-20 ppm (mg/L) jako Cl2 Rozdzielczość: 0.001 ppm (Autozakresy przy 0.999 do 1.00 i 9.99 do 10.0) Korekcja temperatury dla przepuszczalności membrany: automatyczna między 0 i 50°C (może być wyłączona) Korekcja pH: Automatyczna między pH 6.0 i 9.5. Dostępna jest także ręczna korekcja pH. Kalibracja: w stosunku do próbki analizowanej przy użyciu przenośnego zestawu testowego.

CZUJNIK — WOLNY CHLOR: Model 499A CL-01-54

1.5 SPECYFIKACJA — pH Zastosowanie: pomiar pH dostępny tylko z wolnym chlorem Zakres pomiaru: 0-14 pH Rozdzielczość: 0.01 pH Diagnostyka czujnika: impedancja szkła (dla pękniętej lub zestarzałej elektrody) i offset odniesienia. Impedancja odniesienia(dla zużytego złącza odniesienia) nie jest dostępna. Powtarzalność: ±0.01 pH przy 25°C

CZUJNIK — CHLOR CAŁKOWITY:

1.7 SPECYFIKACJA — OZON Zakres pomiarowy: 0-10 ppm (mg/L) Rozdzielczość: 0.001 ppm (Autozakresy przy 0.999 do 1.00 i 9.99 do 10.0) Korekcja temperatury dla przepuszczalności membrany: automatyczna między 5 i 35°C (może być wyłączona) Kalibracja: w stosunku do próbki analizowanej przy użyciu przenośnego zestawu testowego.

CZUJNIK — OZON: Model 499A OZ-54

AKCESORIA ZASILACZ: Zastosuj Model 515 Power Supply, aby doprowadzić zasilanie dc do przetwornika. Model 515 posiada dwa izolowane źródła przy 24Vdc i 200mA każde. Szczegółowe informacje na opisie produktu 71-515.

CZUJNIKI — pH: Używaj Modeli 399-09-62, 399-14 lub 399VP-09. Patrz na instrukcję czujnika pH w poszukiwaniu pełnej informacji do zamówienia.

3


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA MODEL 5081A

1.8 WYŚWIETLACZ PRZETWORNIKA PODCZAS KALIBRACJI I PROGRAMOWANIA(Rys. 1-1) 1. Ciągłe wyświetlanie odczytu tlenu, chloru lub ozonu. 2. Jednostki: ppm, ppb lub % nasycenia. 3. Bieżące menu pojawia się tutaj. 4. Podmenu, zapytania i odczyty diagnostyczne pojawiają się tutaj. 5. Komendy dostępne w każdym podmenu lub przy każdym zapytaniu pojawiają się tutaj. 6. Hold pojawia się kiedy przetwornik jest w stanie zatrzymania (Hold). 7. Fault pojawia się, kiedy przetwornik stwierdzi błąd czujnika lub przyrządu.

1.9 PILOT NA PODCZERWIEŃ (Rys. 1-2) 1. Naciśnięcie klawisza menu pozwala użytkownikowi na dostęp do menu programowania lub diagnostyki. 2. Naciśnięcie ENTER zapisuje dane i ustawienia. Naciśnięcie NEXT powoduje przejście do następnego podmenu. Naciśnięcie EXIT pozwala na wyjście bez zapisywania zmian. 3. Używaj klawiszy edycyjnych do przewijania listy dostępnych ustawień lub do zmiany numerycznych ustawień na żądane wartości. 4. Naciśnięcie HOLD ustawia przetwornik w stan zatrzymania i wysyła prąd wyjściowy na zaprogramowaną wcześniej wartość. Naciśnięcie RESET spowoduje porzucenie aktualnej operacji i powrót do głównego menu.

4


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA MODEL 5081A

1.10 FOUNDATION FIELDBUS (Rys. 1-3) Rys. 1-3 pokazuje schemat blokowy przetwornika 5081-A-FF. AMS z Rosemount Analytical pozwala obsłudze na obiekcie odczytywać zmienne procesu i w pełni konfigurować przetworniki FOUNDATION Fieldbus.

1.11 ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS (AMS) (Rys. 1-4) Okno Rosemount Analytical AMS umożliwia dostęp do wszystkich pomiarów przetwornika i zmiennych konfiguracyjnych. Użytkownik może odczytać nieprzetworzone dane, dane końcowe i ustawienia programu oraz zrekonfigurować przetwornik na obiekcie. Rysunki 1-4 i 1-5 pokazują dwa spośród wielu dostępnych ekranów konfiguracyjnych i pomiarowych.

Rys. 1-4 EKRAN KONFIGURACJI W AMS 5


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA MODEL 5081A

RYS. 1-5 EKRAN POMIARU W AMS

6


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA MODEL 5081A

7


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA MODEL 5081A

1.12 INFORMACJE DO ZAMAWIANIA Model 5081-A we współpracy z odpowiednim czujnikiem służy do pomiaru poziomu tlenu (ppm i ppb), wolnego chloru, całkowitego chloru i ozonu. Przy pomiarach wolnego chloru, które często wymagają ciągłej korekcji pH, dostępne jest drugie wejście dla czujnika pH. Przetwornik jest umieszczony w obudowie wodoszczelnej i odpornej na korozję. Do konfigurowania i kalibracji przetwornika potrzebny jest pilot na podczerwień. Model 5081-A Kod FF HT

2-przewodowy inteligentny przetwornik mikroprocesorowy Komunikacja Foundation Fieldbus Sygnał 4-20mA z nałożonym sygnałem cyfrowym HART

Kod 20 21

Dostępne możliwości Pilot na podczerwień Bez pilota

Kod 60 67 69 73 5081-A

Certyfikaty Bez certyfikatów FM CSA CENELEC -FF –20 –60 PRZYKŁAD

iskrobezpieczeństwo wymagana bariera bezpieczeństwa

1.13 AKCESORIA MODEL /PN 515 23572

OPIS Zasilacz DC (patrz karta 71-515) Pilot na podczerwień (wymagany, jeden pilot może obsługiwać wiele przetworników 3081/5081) 2002577 Zestaw do montażu na rurze 2-calowej 9241178 Tabliczka ze stali nierdzewnej (znakowanie klienta) Oprogramowanie AMS Aby zamówić oprogramowanie, zadzwoń do biura Emerson Process Management Sp. z o.o. +22 54 85 200 5081-A -FF -20 -60 EXAMPLE

8


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALOWANIE

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA 2.1 Rozpakowanie i sprawdzanie 2.2 Orientacja płyty wyświetlacza 2.3 Instalacja 2.4 Połączenia kablowe zasilacza

2.1 ROZPAKOWANIE I SPRAWDZANIE Należy sprawdzić opakowanie transportowe. Jeśli jest uszkodzone, należy skontaktować się z przewoźnikiem. Zachować opakowanie. Jeśli nie ma widocznych uszkodzeń, należy wyjąć przetwornik. Należy sprawdzić, czy wszystkie pozycje z listu przewozowego znajdują się w opakowaniu. Jeśli czegoś brakuje, należy natychmiast powiadomić biuro Emerson Process Management Sp. z o.o. w Warszawie.

2.2 ORIENTACJA PŁYTY WYŚWIETLACZA Płyta wyświetlacza może być obracana o 90 stopni, zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w stosunku do położenia pierwotnego. Aby zmienić położenie wyświetlacza należy : 1. Odkręcić nakrętkę kontrującą na pokrywie, aż do rozłączenia jej od końca. Odkręcić przykrywkę. 2. Wyjąć trzy śruby mocujące płytę z obwodami. 3. Podnieść i obrócić płytę wyświetlacza o 90 stopni do żądanego położenia. 4. Umieścić płytę wyświetlacza na wspornikach. Założyć i dokręcić śruby. 5. Założyć przykrywkę.

2.3 INSTALACJA 2.3.1 Informacje ogólne 1. Przetwornik toleruje trudne warunki środowiskowe. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zainstalować przetwornik w obszarze gdzie jest zminimalizowany wpływ takich czynników: ekstremalne temperatury, drgania, zakłócenia elektromagnetyczne lub radiowe. 2. Aby zapobiec niepotrzebnemu narażaniu obwodów przetwornika na środowisko przemysłowe należy zadbać o to, aby pokrywa była zamknięta nad przykrywką obwodu. Patrz rys. 2-1. Aby wyjąć przykrywkę obwodu należy odkręcić nakrętkę kontrującą, aż do rozłączenia. Następnie odkręcić pokrywę. 3. Przetwornik posiada dwa ¾-calowe otwory kablowe, po jednym z każdej strony obudowy. Patrz rys. 2-1. 4. Należy stosować wodoszczelne dławiki kablowe, aby wilgoć nie dostawała się do wnętrza przetwornika. Jeśli stosowany jest zarówno czujnik chloru jak i pH, należy zainstalować dławik kabla z uszczelnieniem podwójnego otworu. 5. Jeśli kable prowadzone są w rurach, należy włożyć je i uszczelnić połączenia, aby zapobiec dostawaniu się wilgoci do wnętrza przetwornika. UWAGA ! Wilgoć gromadząca się wewnątrz obudowy może wpływać na działanie przetwornika oraz może spowodować utratę gwarancji.

9


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALOWANIE

2.3.2 Montaż na płaskiej powierzchni.

10


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALOWANIE

2.3.3 Montaż na rurze.

11


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALOWANIE

2.4 POŁĄCZENIA KABLOWE ZASILACZA Odniesienie do rys. 2-3 i 2-4. Należy prowadzić przewody zasilające/sygnałowe przez otwory najbliższe 15 i 16 zaciskowi. Należy stosować kabel ekranowany i uziemiać ekran przy zasilaczu. Aby uziemić przetwornik, należy dołączyć ekran do śruby uziemiającej wewnątrz obudowy przetwornika. Trzeci przewód może być także użyty do połączenia obudowy przetwornika do ziemi. UWAGA! Dla optymalnego zabezpieczenia przed EMI/RFI, kabel zasilający/wyjściowy powinien być ekranowany i zamknięty w uziemionej metalowej rurce. Nie należy prowadzić kabli zasilających/sygnałowych w tej samej rurce z przewodami zasilania AC lub kablami sygnałowymi z przekaźników. Należy zachować dystans co najmniej 2 m od ciężkiego sprzętu elektrycznego .

12


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 3.0 POŁĄCZENIA KABLOWE CZUJNIKÓW

ROZDZIAŁ 3.0 POŁĄCZENIA KABLOWE CZUJNIKÓW 3.1 Połączenia kablowe czujników model 499A tlenu, chloru i ozonu 3.2 Połączenia kablowe czujników model 499ACL-01 (wolnego chloru) i pH 3.3 Połączenia kablowe czujników model Hx438 i Gx448

UWAGA! Model 5081-A przetwornika jest fabrycznie skonfigurowany do współpracy z czujnikiem Model 499ADO (ppm rozpuszczony tlen). Jeśli czujnik 499ADO nie jest używany, należy przejść do rozdziału 7.5.3 i skonfigurować przetwornik do żądanego pomiaru (ppb tlen, tlen mierzony przy wykorzystaniu czujnika, wolny chlor, całkowity chlor lub ozon) przed podłączeniem czujnika do przetwornika. Praca z przetwornikiem i czujnikiem dłużej niż 5 minut przy nieprawidłowo skonfigurowanym przetworniku znacznie zwiększa czas stabilizacji czujnika. Należy się upewnić, czy zasilanie przetwornika jest odłączone przed podłączeniem czujnika.

3.1 POŁĄCZENIA KABLOWE CZUJNIKÓW MODEL 499A TLENU, CHLORU I OZONU Wszystkie czujniki 499A (499ADO, 499ATrDO, 499ACL-01, 499ACL-02 i 499AOZ) mają identyczne połączenia kablowe. Jeśli więcej niż jeden przewód musi być dołączony do pojedynczego zacisku, należy zastosować końcówki i nakrętki kabli dostarczone z czujnikiem.

13


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 3.0 POŁĄCZENIA KABLOWE CZUJNIKÓW

3.2 POŁĄCZENIA KABLOWE CZUJNIKÓW MODEL 499ACL-01 (wolny chlor) i pH Jeśli wolny chlor jest mierzony, a pH medium zmienia się o więcej niż 0.2 pH, konieczne jest zastosowanie ciągłej korekcji pH. Dlatego, czujnik pH musi być dołączony przewodami do przetwornika. Ten rozdział pokazuje schematy okablowania dla typowych używanych czujników pH. Kiedy stosuje się czujnik 499ACL-01 (wolny chlor) z czujnikiem pH, należy zastosować RTD do pomiaru temperatury. NIE UŻYWAĆ RTD w czujniku. Czujnik pH wymaga RTD do pomiaru temperatury podczas kalibracji buforu. Podczas normalnej pracy, czujnik RTD w czujniku pH wykonuje pomiar temperatury, wymagany do korekcji przepuszczalności membrany. Sprawdzić w tabeli, aby wybrać właściwy diagram. Większość schematów okablowania wymaga dwóch lub więcej przewodów ekranowanych dołączonych do pojedynczego zacisku. Używać kabli krosowych i śrubek na przewody dostarczonych z czujnikiem chloru, aby wykonać połączenia. Zaizolować nieużywane przewody. Kabel czujnika wolnego chloru Standard Standard Standard EMI/RFI lub Variopol EMI/RFI lub Variopol EMI/RFI lub Variopol

czujnik pH 399VP-09 399-14 399-09-62 399VP-09 399-14 399-09-62

Rysunek 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8

14


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 3.0 POŁĄCZENIA KABLOWE CZUJNIKÓW

15


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 3.0 POŁĄCZENIA KABLOWE CZUJNIKÓW

3.3 POŁĄCZENIA KABLOWE DO CZUJNIKÓW Hx438 i Gx448

16


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 4.0 INSTALACJA WEWNĘTRZNIE BEZPIECZNA I PRZECIWWYBUCHOWA

ROZDZIAŁ 4.0 INSTALACJA WEWNĘTRZNIE BEZPIECZNA I PRZECIWWYBUCHOW

TA STRONA CELOWO POZOSTAŁA PUSTA

17


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 5.0 WYŚWIETLACZ I PRACA Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ

ROZDZIAŁ 5.0 WYŚWIETLACZ I PRACA Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ 5.1 Ekrany wyświetlacza 5.2 Pilot na podczerwień (IRC) – Funkcje klawiszy 5.3 Drzewo menu 5.4 Komunikaty diagnostyczne 5.5 Bezpieczeństwo 5.6 Funkcja (HOLD) 5.1 Ekrany wyświetlacza Rys. 5-1 pokazuje ekran wyświetlacza w trybie pracy. Rys. 5-2 pokazuje ekran wyświetlacza w trybie programowania.

18


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 5.0 WYŚWIETLACZ I PRACA Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ

5.2 PILOT NA PODCZERWIEŃ (IRC) – FUNKCJE KLAWISZY Pilot na podczerwień jest używany do kalibracji i programowania przetwornika oraz do wyświetlania komunikatów diagnostycznych. Patrz rysunek 5-3 w celu zapoznania się z funkcjami poszczególnych klawiszy. Pilota należy trzymać w odległości 2 m od przetwornika i nie więcej niż 15 stopni od centralnego okna wyświetlacza.

RESET - Naciśnięcie RESET kończy bieżącą operację i powraca do głównego wyświetlacza. Zmiany NIE będą zachowane. RESET NIE przywraca przetwornika do domyślnych ustawień fabrycznych. KLAWISZE STRZAŁEK – Użycie klawiszy

Ï i Ð powoduje zwiększenie lub zmniejszenie liczby lub przewinięcie pozycji na liście. Użycie klawiszy Í i Î przesuwa kursor na kolejną cyfrę w liczbie. Migające słowo lub cyfra pokazują pozycję kursora.

CAL -Naciśnięcie CAL daje dostęp do menu kalibracji PROG – Naciśnięcie PROG daje dostęp do menu programowania

HOLD - Naciśnięcie HOLD daje użytkownikowi dostęp do włączania i wyłączania funkcji zatrzymania (hold) .

ENTER - Naciśnięcie ENTER powoduje przejście z podmenu do pierwszego zapytania. Naciśnięcie ENTER zapamiętuje także zmiany w pamięci i powoduje przejście do następnego zapytania. NEXT - Naciśnięcie NEXT powoduje przejście do następnego podmenu lub opuszczenie ekranu komunikatu. EXIT - Naciśnięcie EXIT kończy bieżącą operację. Zmiany nie są zachowane.

DIAG -Naciśnięcie DIAG pozwala na odczyt komunikatów diagnostycznych

.

Rys. 5-3. Pilot na podczerwień

19


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 5.0 WYŚWIETLACZ I PRACA Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ

5.3 DRZEWO MENU Przetwornik Model 5081-A posiada trzy menu: kalibracja (CALIBRATE), programowanie (PROGRAM) i diagnostyka (DIAGNOSE). W menu kalibracji i programowania znajduje się wiele podmenu. W każdym z podmenu jest wiele zapytań. Menu diagnostyczne pokazuje zmienne diagnostyczne, które są użyteczne przy wykrywaniu i usuwaniu usterek. Rys. 5-4, umieszczony na następnej stronie pokazuje całe drzewo menu.

5.4 KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE Gdy tylko zostanie przekroczona granica błędu lub ostrzeżenia przetwornik wyświetla komunikat diagnostyczny o błędzie. Wyświetlacz przełącza się między głównym wyświetlaczem a komunikatem diagnostycznym. Znaczenie komunikatów o błędach i ostrzegawczych podano w rozdziale 15.0

5.5 BEZPIECZEŃSTWO 5.5.1 Cel. Należy stosować kod zabezpieczający, aby zapobiec przypadkowej zmianie ustawień programowych i kalibracyjnych. Programowanie kodu zabezpieczającego opisano w rozdziale 7.5. 1. Jeśli ustawienia są zabezpieczone kodem, naciśnięcie klawisza PROG lub CAL na pilocie spowoduje pojawienie się ekranu Id. 2. Przy wykorzystaniu klawiszy strzałek wprowadź kod bezpieczeństwa. Naciśnij ENTER. 3. Jeśli kod jest prawidłowy, na ekranie pojawi się pierwsze podmenu. Jeśli kod jest nieprawidłowy, ponownie pojawi się wyświetlacz procesu. 4. Aby odzyskać zapomniany kod należy wprowadzić 555 przy zapytaniu Id. Aktualna wartość kodu pojawi się. 5.5.2 Zmiana kodu bezpieczeństwa prz pomocy Fieldbus. Dostęp: DeltaV Explorer/Transducer Block/Properties zakładka Identification Parametr: Kod dostępu dla pilota (LOCAL_OPERATOR_INTERFACE_TAG) Wprowadzić właściwy kod (0 - 999)

5.6 UŻYCIE TRYBU ZATRZYMANIA (HOLD) Podczas kalibracji, czujnik może być wystawiony na roztwory mające stężenia poza normalnym zakresem. Aby zapobiec fałszywym alarmom i niepożądanym operacjom pomp dozujących, podczas kalibracji należy przetwornik przeprowadzić w tryb zatrzymania. Włączenie zatrzymania powoduje ustawienie wyjścia przetwornika na ostatniej wartości lub ustawienie wyjścia na poprzednio określoną wartość. Patrz rozdział 7.3, zakresy wyjść, na szczegóły. Po kalibracji, należy zainstalować ponownie czujnik w strumieniu procesowym. Należy poczekać aż odczyty się ustabilizują przed wyłączeniem zatrzymania. Aby włączyć lub wyłączyć Hold należy: 1. Nacisnąć przycisk HOLD na pilocie. 2. Zapytanie HoLd pojawi się na wyświetlaczu. Nacisnąć Ï lub Ð aby przechodzić między włączonymi wyłączonym zatrzymaniem. 3. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać.

20


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 5.0 WYŚWIETLACZ I PRACA Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ

21


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 6.0 PRACA z FOUNDATION FIELDBUS I SYSTEMEM STEROWANIA DELTAV

ROZDZIAŁ 6.0 Praca z FOUNDATION Fieldbus i systemem sterowania DeltaV 6.1 PRZEGLĄD Ten rozdział opisuje podstawowa pracę przetwornika i funkcjonalność oprogramowania. Szczegółowe opisy bloków funkcjonalnych wspólnych dla wszystkich urządzeń Fieldbus opisano w instrukcji FisherRosemount Fieldbus FOUNDATION Function Blocks, publikacja numer 00809-4783. Rysunek 6-1 ilustruje, jak sygnał przewodności przechodzi przez bloki przetwornika do sterowni i urządzenie konfiguracji FOUNDATION Fieldbus. Funkcjonalność oprogramowania. Oprogramowanie modelu 5081-A jest zaprojektowane, aby umożliwić zdalne testowanie i konfigurowanie przetwornika przy pomocy systemu sterowania Rosemount DeltaV lub innego hosta zgodnego z FOUNDATION fieldbus. Blok przetwornika. Blok przetwornika zawiera rzeczywiste dane pomiarowe. W skład tych danych wchodzą : typ czujnika, jednostki, zmiany zakresów, tłumienie, kompensacja temperatury, kalibrowanie i diagnostykę. Blok zasobów. Blok zasobów zawiera fizyczne informacje o urządzeni, zwierając dostępną pamięć, identyfikację producenta, typ urządzenia i cechy. Bloki funkcjonalne FOUNDATION Fieldbus. Model 5081-A zawiera w standardowej ofercie cztery bloki funkcjonalne wejść analogowych (AI) i jeden blok PID. Wejście analogowe. Blok wejść analogowych (AI) przetwarza pomiar i udostępnia go innym blokom funkcjonalnym. Pozwala także na filtrowanie, ustawianie alarmów i zmianę jednostek. Blok PID. Blok PID otrzymuje pomiar z bloku AI, wykonuje działanie sterujące PID i udostępnia sygnał sterujący dostępnym w bloku wyjść analogowych (AO).

22


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 6.0 PRACA z FOUNDATION FIELDBUS I SYSTEMEM STEROWANIA DELTAV

6.2 Konfigurowanie Bloku AI 5081A-FF ma kanały przypisywane do mierzonych wartości ( tlen, ozon lub chlor), temperatury, prądu czujnika i pH (tylko wolny chlor). Do prawidłowej pracy, blok AI musi być przypisany do kanału odpowiadającego żądanemu pomiarowi, a jednostki w parametrze XD_SCALE bloku AI muszą być zgodne z jednostkami pomiaru. Tabela 6-1, poniżej, pokazuje przypisanie kanałów i jednostek dla każdego trybu 5081A-FF. BLOK PRZETWORNIKA 5081A-FF PRIMARY_VALUE_TYPE CHAN PRIMARY_VALUE_TYPE NEL Rozpuszczony tlen (0xFFF0) Rozpuszczony tlen 1 ppm ppb % o Temperatura 2 C o F Prąd czujnika 3 nA Wolny chlor (0xFFF1) Wolny chlor Temperatura

1 2

Prąd czujnika pH

3 4

Ozon

1

Temperatura

2

Prąd czujnika

3

Całkowity chlor (0xFFF2) całkowity chlor Temperatura

1 2

Prąd czujnika

3

Chloramina (0xFFF2) chloramina Temperatura

1 2

Prąd czujnika

3

CHAN NEL 1 1 1 2 2 3

BLOK AI jednostki XD_SCALE ppm (1423) ppb (1424) % (1342) o C (1001) o F (1002) nA (1213)

ppm o C o F nA pH

2 2 3 4

C (1001) F (1002) nA (1213) pH (1422)

ppm ppb o C o F nA

1 1 2 2 3

ppm (1423) ppb (1424) o C (1001) o F (1002) nA (1213)

ppm o C o F nA

1 2 2 3

ppm (1423) o C (1001) o F (1002) nA (1213)

ppm o C o F nA

1 2 2 3

ppm (1423) o C (1001) o F (1002) nA (1213)

o

o

Ozon (0xFFF3)

23


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 6.0 PRACA z FOUNDATION FIELDBUS I SYSTEMEM STEROWANIA DELTAV

6.3 Operacje bloku przetwornika — Konfigurowanie i Kalibrowanie 6.3.1 Interfejs bloku przetwornika DeltaV Explorer 1. Menu kontekstowe

DeltaV Explorer ustala metody zmiany zmiennej procesowej, zerowania i standaryzowania czujników, kalibracji czujników tlenu w powietrzu, standaryzowania pomiaru temperatury i standaryzowania i kalibracji czujnika pH (tylko wolny chlor). 2. Własności bloku przetwornika

Okno własności bloku przetwornika pozwala na pełną konfigurację 5081A-FF. Blok przetwornika musi być w trybie poza pracą - Out of Service Mode (OOS), aby umożliwić konfigurowanie parametrów do zmiany. Następujące parametry są ustalane na każdej zakładce: • Zakładka Mode (tryb): Pozwala na przełączanie między trybami Auto i Out of Service Modes. • Zakładka Measurement (pomiar): Pokazuje wszystkie pracujące pomiary 5081A-FF i ich status status. • Zakładka Amperometric Sensor (czujnik amperometryczny): Zawiera wszystkie konfiguracje i kalibracje parametrów dla czujnika tlenu, chloru lub ozonu. • Zakładka Temperature Compensation: Zawiera wszystkie parametry konfiguracyjne do kompensacji temperatury i pomiaru temperatury. • Zakładka Identification: Zawiera numer seryjny i numer wersji oraz kod dostępu do pilota na podczerwień. • Zakładka pH Compensation (tylko wolny chlor): Zawiera wszystkie parametry do konfiguracji, kalibracji i diagnostyki czujnika pH.

24


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 6.0 PRACA z FOUNDATION FIELDBUS I SYSTEMEM STEROWANIA DELTAV

3. Status bloku przetwornika

Okno statusu bloku przetwornika pokazuje wszystkie uszkodzenia diagnostyczne, ostrzeżenia i błędy. Znaczenie tych komunikatów diagnostycznych i procedury wykrywania i usuwania usterek można znaleźć w rozdziale 15 tej instrukcji. Dodatkowo oprócz bieżących komunikatów diagnostycznych okno status bloku przetwornika pokazuje także trzy ostatnie stany błędu: odpowiednio: fault_history_0, fault_history_1, fault_history_2.

6.4 Model 5081-A-FF- Streszczenie urządzenia Producent : Rosemount Analytical (524149) Typ urządzenia : 4083 Numer wersji : 1 Bloki funkcyjne : cztery (4) bloki AI, jeden (1) blok PID Link Active Scheduler: Tak ITK Version:

4.01

Kanały:

1 — Pomiar (tlen, chlor lub ozon) 2 — Temperatura 3 — Prąd czujnika 4 — pomiar pH (tylko w trybie wolnego chloru)

UWAGA! W rozdziałach tej instrukcji opisujących pracę z DeltaV, pomiary tlenu, chloru i ozonu określane są łącznie jako pomiary amperometrycznych. Czujniki nazywane są czujnikami amperometrycznymi.

25


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 6.0 PRACA z FOUNDATION FIELDBUS I SYSTEMEM STEROWANIA DELTAV

Tabela 6-2 Model 5081-A-FF Parametry i metody RI Mnemonik parametru FF

Opis

Typ Zapis Odczyt danych, /zapis rozmiar

Parametry pomiarów amperometrycznych Method_change_pv_type Zmiana pierwszego typu wartości 13

PRIMARY_VALUE_TYPE

14

PRIMARY_VALUE

15

PRIMARY_VALUE_RANGE

16 35

PRIMARY_VALUE_UNIT SENSOR_CURRENT

19

ZERO_CURRENT

20

SENSIVITY

Tlen (0xFFF0); wolny chlor (0xFFF1); całkowity chlor (0xFFF2); ozon(0xFFF3); chloramina (0xFFF4) Wartość stężenia amperometrycznego i status, DS.-65 Właściwy zakres jest podawany przez 508 A-FF 1423(ppm); 1424(ppb);%=1342 (%) Wartość prądu czujnika i status, zawsze DS.-65 w nA (1213) Prąd czujnika amperometrycznego, kiedy czujnik był ostatnio zerowany, zawsze w nA (1213) Nachylenie kalibracji w nA/ppm

uns 16, 2

S

RW

DS-65, 5

D

R

DS-68, 11 uns 16, 2 DS-65, 5

S

R

S

RW R

float, 4

S

RW

float, 4

S

RW

D

84

uns8, 1

float, 4

S

RW

float, 4

S

RW

float, 4

S

RW

float, 4

S

RW

2-bajtowe komunikaty o błędzie

uns16,2

D

R

2-bajtowe komunikaty o ostrzeżeniu

uns16,2

D

R

2-bajtowe komunikaty o błędzie i statusie

uns16,2

D

R

Historia błędu (najnowszy błąd) komunikat o błędzie – najstarszy bit=1 komunikat ostrzeżenie – najstarszy bit=0 Historia błędu (poprzedni błąd) komunikat o błędzie – najstarszy bit=1 komunikat ostrzeżenie – najstarszy bit=0 Historia błędu (kolejny poprzedni błąd) komunikat o błędzie – najstarszy bit=1 komunikat ostrzeżenie – najstarszy bit=0

uns16,2

N

R

uns16,2

N

R

uns16,2

N

R

uns 16, 2

S

RW

float, 4

S

RW

Parametry pomiarów amperometrycznych method_sensor_zero zerowanie czujnika amp. method_pv_cal kalibracja czujnika amp. W

(SENSOR_ZERO_CAL)

18 (SAMPLE_CAL) 21 AMP_STABILIZE_TIME 22 AMP_SPAN_STABILIZE_VALUE 23 AMP_ZERO_STABILIZE_VALUE

zmiana offsetu prądu czujnika na zero odczytu; 1- początek kalibracji zera bez offsetu; 2=abort; 3=execute kalibracja jednopunktowa ;ub pierwszy punkt podwójnego nachylenia krzywej czas , w którym odczyt powinien być stabilny przed akceptacją odczytu jako wejście kalibracji maksymalna fluktuacja odczytu przed akceptacją odczytu jako wejście kalibracji maksymalna fluktuacja odczytu przed akceptacją odczytu jako wejście kalibracji w jednostkach stężenia

Diagnostyka 48 ADDITIONAL_TRANSMITTER_ST ATUS_FAULTS 49 ADDITIONAL_TRANSMITTER_ST ATUS_WARNINGS 50 ADDITIONAL_TRANSMITTER_ST ATUS_ERROR 72 FAULT_HISTORY_0 73

FAULT_HISTORY_1

74

FAULT_HISTORY_2

Parametry rozpuszczonego tlenu method_oxygen_air_cal kalibracja w powietrzu czujnika tlenu 17

SENSOR_TYPE_OXYGEN

24

SALINITY

domyślny=499ADO(oxFFF0); 499TRDO (0xFFF1); SdO1 (0xFFF2); SdO2(0xFFF3) Wartość zasolenia używana przy pomiarze tlenu, w ppt

26


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 6.0 PRACA z FOUNDATION FIELDBUS I SYSTEMEM STEROWANIA DELTAV

Tabela 6-2 Model 5081-A-FF Parametry i metody (ciąg dalszy) 25

BAR_PRESSURE

ciśnienie barometryczne używane przy kalibracji float, 4 tlenu w powietrzu 26 BAR_PRESSURE_UNIT jednostka ciśnienia barometrycznego. uns16, 2 Akceptowane jednostki: cale Hg (1155); mm Hg (1157); kPa (1133); atm (1140) W (AIR_CAL) Każda niezerowa wartość przy wykonywaniu D kalibracji czujnika tlenu w powietrzu 27 PERCENT_SATURATION_ Ciśnienie używane do obliczania procentowego float, 4 PRESSURE nasycenia, które może być inne niż ciśnienie powietrza podczas kalibracji; Akcept jednostki: cale Hg (1155); mm Hg (1157); kPa (1133); atm (1140)

S

RW

S

RW

85

uns8, 1

S

RW

uns 8,1

S

RW

DS-65, 5 uns 16, 2 uns8, 1

D S

R RW

S

RW

float, 4

S

RW

uns16, 2

D

R

float, 4

S

W

DS-65, 5 uns 8, 1

D S

R RW

float, 4 float, 4 float, 4 float, 4

S D S S

RW R RW RW

float, 4 float, 4

S S

W RW

float, 4

S

RW

float, 4

S

RW

float, 4

S

RW

uns8, 1

D

W

uns8, 1

S

RW

uns8, 1

N

R

float, 4

N

R

uns8, 1

D

W

Parametry chloru 28 CHLORINE_CALIBRATION wybrać jedno=1 lub dwu=2 zakresową kalibrację _RANGES czujnika chloru

Parametry temperatury method_sv_cal 29 SECONDARY_VALUE 30 SECONDARY_VALUE_UNI T 31 SENSOR_TEMP 32 SENSOR_TEMP_MAN_VA LUE 33

SENSOR_TYPE_TEMP

34

(TEMP_SENSOR_CAL)

Standaryzacja temperatury wartość temperatury procesu i status, DS-65 Stopień C (1001) lub stopień F (1002) wskazuje ręczną (1) lub automatyczną (2) kompensację temperatury wartość temperatury używana w ręcznej kompensacji; jednostki są podane w SECONDARY_VALUE_UNIT Typ czujnika temperatury jest automatycznie rozpoznawany i dostępny pod tym indeksem. 128=Pt100, 200=Pt1000 a 0xFFFE=22K termistor Odczyt żądanej temperatury po kalibracji

Parametry pH (tylko dla trybu wolnego chloru) 36 PH_VALUE 38 PH_COMPENSATION_MO DE_AND_PREAMP_SELE CTON 39 MANUAL_PH_VALUE 40 PH_SENSOR_MV 43 PH_SLOPE 44 PH_ZERO

wartość pH, DS-65, jednostki zawsze w pH (1422) ręczna (0) lub auto (1) z przedwzm. wewn ręczna (2) lub auto (3) z przedwzm. zewn wartość pH używana do ręcznej kompensacji pH wyjście czujnika w mV jednostki w mV/pH jednostki w mV

Kalibracja pH (tylko dla trybu wolnego chloru) method_standarize_ph method_ph_buffer_cal 37 (PH_SAMPLE_CAL) 41 (PH_CAL_POINT_HI) 42

(PH_CAL_POINT_LO)

59

PH_STABILIZE_TIME

60

PH_STABILIZE_VALUE

57 (BEGIN_PH_AUTO_CALIB RATION) 58 BUFFER_STANDARD 61

(AUTOBUFFER_INDEX)

62

(AUTOBUFFER_VALUE)

63 (SELECT_NEXT_AUTOBU FFER)

Standaryzacja pH Kalibracja w buforze pH Żądany odczyt pH po kalibracji Wprowadzenie wartości inicjuje ręczną kalibrację pH w buforze Wprowadzenie wartości kończy ręczną kalibrację pH w buforze czas , w którym odczyt powinien być stabilny przed akceptacją odczytu jako wejście kalibracji w sekundach maksymalna fluktuacja odczytu przed akceptacją odczytu jako wejście kalibracji Wskazuje start autokalibracji pH. Każda niezerowa wartość rozpoczyna kalibrację. Tabela standardowych buforów używana w auto. rozpoznawaniu buforów. 0=ręczna; 1=Std; 2=DIN; 3=Ingold; 4=Merck index standardu bufora w tabeli standardowej, używana w auto. rozpoznawaniu buforów wartość standardu bufora w tabeli standardowej, używana w auto. rozpoznawaniu buforów wybór następnego standardu bufora w tabeli standardu. Niezerowa wartość wybiera następny bufor, używana w auto. rozpoznawaniu buforów

27


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 6.0 PRACA z FOUNDATION FIELDBUS I SYSTEMEM STEROWANIA DELTAV

Tabela 6-2 Model 5081-A-FF Parametry i metody (ciąg dalszy) 64 (SELECT_PREVIOUS_AUT wybór poprzedniego standardu bufora w tabeli OBUFFER) standardu. Niezerowa wartość wybiera poprzedni bufor, używana w auto. rozpoznawaniu buforów 65 (AUTOBUFFER_NUMBER) wskazuje pierwszy lub drugi punkt kalibracji, używana w auto. rozpoznawaniu buforów

uns8, 1

D

W

uns 8, 1

N

W

impedancja szklanej elektrody pH w MΩ (1283) włączenie/wyłączenie funkcji diagnostyki 0=wyłącz 1=włącz impedancja szkła powyżej górnego ograniczenia w MΩ (1283) impedancja szkła poniżej dolnego ograniczenia w MΩ (1283) maksymalne dopuszczalne zero w mV (1243)

float, 4 uns 8, 1

S S

R RW

float, 4

S

RW

float, 4

S

RW

float, 4

S

RW

Włącz/wyłącz kompensację temperaturową impedancji szkła 0=wyłącz 1=włącz

uns 8, 1

S

RW

uns16, 2 uns 8, 1 uns32, 4

S S S

R R R

Hasło pilota na podczerwień, które jest uns16, 2 rozpoznawane. Musi być w zakresie od 0 do 999 Wprowadza urządzenie w stan HOLD: 0-bez HOLD uns 8 1-HOLD Reset na płycie CPU. 1=Włączenie zasilania; uns 8, 1 2=Reset EEPROMu użytkownika (Index #71, bit0=0; 2=Reset wszystkich EEPROMów (Index #71=0. Cała lista do odczytania po zapisie wraz z #117 i #118

S

RW

S

RW

S

W

Diagnostyka pH (tylko w trybie wolnego chloru) 45 PH_GLASS_IMPEDANCE 66 ENABLE/DISABLE_DIAGN OSTIC_FAULT_SETPOINT 67 GLASS_FAULT_HIGH_SE TPOINT 68 GLASS_FAULT_LOW_SET POINT 69 PH_ZERO_OFFSET_ERR OT_LIMIT 70 IMPEDANCE_TEMP_COM PENSATION

Parametry identyfikacji i lokalnych ustawień 51 S/W_REV_LEVEL 52 H/W_REV_LEVEL 54 FINAL_ASSEMBLY_NUMB ER 55 LOCAL_OPERATOR_INTE RFACE_TAG 56 EXIT_HOLD_MODE 47

RESET_TRANSDUCER

Numer wersji oprogramowania płyty CPU Numer wersji hardware’u płyty CPU Końcowy numer zespołu płyty CPU

Parametry standardowego bloku przetwornika 1

ST_REV

2 3

TAG_DESC STRATEGY

4

ALERT_KEY

5

MODE_BLK

6

BLOCK_ERR

7 8 9

UPDATE_EVT BLOCK_ALM TRANSDUCER_DIRECTO RY 10 TRANSDUCER_TYPE 11 XD_ERROR

Poziom wersji danych statycznych związanych z blokiem funkcyjnym. Używane przez hosta do odczytania danych statycznych. Opis użytkownika zalecanego zastosowania bloku pole to może być użyte do identyfikacji bloków. Może być użyte w dowolnym celu. Numer identyfikacyjny może być użyty przez hosta do sortowania alarmów i innych informacji. Pozwala użytkownikowi ustawić docelowy, zabroniony i domyślny tryb pracy. Wyświetla aktualny tryb. Pokazuje status błędu związanego ze sprzętem i oprogramowaniem w bloku. Jest to ciąg bitów tak, że można pokazać różne błędy.

R RW RW RW int8, 1

D

R

int16, 2

D

R

int16, 2

D

R

Katalog, który określa numer i początkowy index przetworników bloku. Określa typ przetwornika (65535) Kod bloku przetwornika. XD_ERROR zawiera alarm najwyższego priorytetu, który jest aktywny w parametrach TB_DETAILED_STATUS. 12 COLECTION_DIRECTORY Katalog, który określa ilość, startowy index i id pozycji DD zbiorów danych w każdym przetworniku z bloku. Używane przez host do efektywnego przesyłu informacji.

28


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE 7.1 Informacje ogólne 7.2 Ustawienia domyślne 7.3 Ustawienia temperatury 7.4 Wyświetlacz 7.5 Ustawienie kalibracji 7.6 Częstotliwość linii 7.7 Pomiar pH 7.8 Ciśnienie barometryczne

7.1 INFORMACJE OGÓLNE Ten rozdział opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. włączyć i wyłączyć automatyczną korekcję temperatury 2. zaprogramować typ pomiaru (tlen, ozon lub chlor) 3. ustawić kryteria stabilizacji do kalibracji 4. włączyć automatyczną korekcję pH dla pomiarów chloru 5. wybrać jednostki dla ciśnienia barometrycznego (tylko tlen) 6. wybrać wartości liczbowe dla komunikatów diagnostycznych o błędzie. Każdy rozdział składa się z definicji użytych terminów, instrukcji programowania przy użyciu pilota na podczerwień i instrukcji programowania przy wykorzystaniu DeltaV.

7.2 USTAWIENIA DOMYŚLNE Tabela 7-1 wymienia domyślne ustawienia przetwornika 5081-A. Przetwornik jest skonfigurowany fabrycznie do mierzenia tlenu. UWAGA! Zanim zostanie zmienione jakiekolwiek ustawienie domyślne, należy skonfigurować przetwornik do żądanego pomiaru: tlen, wolny chlor, całkowity chlor lub ozon. Zmiana pomiaru ZAWSZE powoduje powrót przetwornika do fabrycznych ustawień domyślnych.

29


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

Tabela 7-1 Ustawienia domyślne MNEMONIK

MOŻLIWE WARTOŚCI

DOMYŚLNA

A. Kompensacja temperatury 1. Automatyczna 2. Ręczna

POZYCJA

tEMP tAUtO tMAn

On lub Off o -25.0 do 150 C

On o 25 C

B. Wyświetlacz 1. Typ pomiaru 2. Jednostki (tylko tlen) 3. Jednostki (tylko ozon) 4. Czujnik (tylko tlen) 5. Jednostki temperatury 6. Jednostki prądu wyjściowego 7. Kod bezpieczeństwa

dISPLAY tYPE Unit Unit SEnSOr tEMP OutPut CodE

tlen, ozon, wolny chlor, całkowity chlor ppm, ppb lub % ppm lub ppb 499ADO, 499AtrDO, Hx438 lub Gx338 inny biofarm o o C lub F mA lub % pełnej skali 000 do 999

tlen ppm ppm 499ADO o C mA 000

00 do 99 s

10 s

0.01 do 9.99 ppm 1 do 100% 0.01 do 9.99 ppm 0.01 do 9.99 ppm 0.0 do 36.0 pojedyncze lub podwójne

0.05 ppm 1% 0.01 ppm 0.05 ppm 0.0 pojedyncze

00.00 do 10.00 ppm 000.0 do 999.9 ppb 000.0 do 999.9 % 00.00 do 10.00 ppm 00.00 do 10.00 ppm

0.05 ppm 2 ppb 1% 0.01 ppm 0.05 ppm

C. Ustawienia do kalibracji 1. Kryteria stabilizacji a. czas b. zmiana jeśli tlen (ppm lub ppb) jeśli tlen (%) jeśli ozon jeśli chlor 2. Zasolenie (tylko tlen) 3. Nachylenie (tylko chlor) 4. Maksymalne ograniczenie zera a. jeśli tlen (ppm) b. jeśli tlen (ppb) c. jeśli tlen (%) d. jeśli ozon e. jeśli chlor

CAL SEtUP StAbiLiSE tiME dELtA

SALntY SLOPE LiMit

D. Częstotliwość linii

LinE FrEq

50 lub 60 Hz

60 Hz

E. HART 1. Adres 2. Nagłówek 3. Impuls 4. ID

HArt AddrESS PrEAMb bUrSt Id

00 do 15 05 do 20 on lub off 0000000 do 9999999

00 05 off 0000000

pH Man PAMP dIAgnOStIC rOFFSEt diAG IMPtC

on lub off 0.00 do 14.00 przetwornik lub czujnik

on 7.00 przetwornik

0 do 999 on lub off on lub off

60 off on

GFH GFL PH CAL bAUtO

0 do 2000 MOhm 0 do 900 MOhm

1000MOhm 10MOhm

buFFEr StAbiLiSE tiME dELtA

patrz tabela w rozdziale 13.1

standard

0 do 99 s 0.02 do 0.50

10 s 0.02

mm Hg, kPa, atm, bar, cale Hg 0 do 9999

mm Hg 760 mm Hg

F. Ustawienia pH (tylko wolny chlor) 1. Automatyczna korekcja pH 2. Ręczna korekcja pH 3. Położenie przedwzmacniacza 4. Diagnostyka czujnika pH a. offset odniesienia b. diagnostyka (1) korekcja temp. impedancji szkła (2) wysoka impedancja szkła (3) niska impedancja szkła 5. Ustawienia kalibracji a. automatyczne kalibracja buforu b. wykaz buforów c. kryteria stabilizacji (1) czas (2) zmiana G. Ustawienia ciśnienia (tylko tlen) a. jednostki b. ciśnienie do obliczeń % nasycenia

on lub off

Bar PrESS Unit % SAt P

30


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.3 USTAWIENIA TEMPERATURY 7.3.1 Cel Ten rozdział opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. Włączyć i wyłączyć automatyczną kompensację temperatury 2. Ustawić wartość ręcznej kompensacji temperatury dla pomiaru tlenu, chloru, ozonu i pH 3. Podać typ termoelementu w czujniku. 7.3.2 Definicje 1. AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA TEMPERATURY – TLEN, CHLOR I OZON. Czujniki tlenu, chloru i ozonu używane z przetwornikiem 5081-A są amperometrycznymi czujnikami pokrytymi membraną. Przepuszczalność membrany lub łatwość, z którą analit przechodzi przez membranę jest funkcją temperatury. Kiedy temperatura rośnie, przepuszczalność wzrasta i analit dyfunduje bardziej przez membranę. Ponieważ prąd czujnika zależy od stopnia dyfuzji, więc wzrost temperatury powoduje wzrost prądu czujnika i odczytu przetwornika, nawet jeśli stężenie analitu pozostaje stałe. Równanie korekcji w programie automatycznie koryguje zmiany przepuszczalności membrany spowodowane przez temperaturę. Temperatura jest także używana do korekcji pH przy odczycie wolnego chloru i przy automatycznym kalibrowaniu powietrzem czujników tlenowych. W automatycznej korekcji temperatury, przetwornik wykorzystuje zmierzoną temperaturę przez czujnik do wszystkich obliczeń, w których jest używana temperatura. 2. RĘCZNA KOMPENSACJA TEMPERATURY - TLEN, CHLOR I OZON. W ręcznej kompensacji temperatury, przetwornik używa temperatury wprowadzonej przez użytkownika do przepuszczalności membrany, korekcji pH i do obliczeń kalibracji powietrzem. Nie wykorzystuje rzeczywistej temperatury procesu. Ręczna korekcja temperatury NIE jest wykonywana dopóki temperatury kalibracji i pomiaru różnią się o nie więcej niż 2°C. Ręczna korekcja temperatury jest użyteczna, jeśli element temperaturowy czujnika jest uszkodzony i nie jest dostępny zamienny. 3. AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA TEMPERATURY - pH. Przetwornik wykorzystuje współczynnik zależny od temperatury do zamiany mierzonego napięcia komory na pH. W automatycznej kompensacji temperatury przetwornik mierzy temperaturę i automatycznie oblicza prawidłowy współczynnik konwersji. Temperatura jest także używana przy automatycznym rozpoznawaniu roztworów buforowych. Dla maksymalnej dokładności, należy stosować automatyczną korekcję temperatury. 4. RĘCZNA KOMPENSACJA TEMPERATURY - pH. W ręcznej kompensacji temperatury, przetwornik zamienia mierzona napięcia na pH, korzystając z temperatury wprowadzonej przez użytkownika. Nie wykorzystuje rzeczywistej temperatury procesu. Ręczna korekcja temperatury NIE jest wykonywana dopóki temperatura procesu nie zmienia się o więcej niż 2°C lub pH znajduje się w przedziale między 6 i 8. Ręczna korekcja temperatury jest użyteczna, jeśli element temperaturowy czujnika jest uszkodzony i nie jest dostępny zamienny.

31


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.3.3 Procedura przy wykorzystaniu pilota na podczerwień 1. Nacisnąć PROG na pilocie.

2. Naciskać NEXT aż pojawi się podmenu tEMP. Nacisnąć ENTER. 3. Ekran wyświetli zapytanie tAUtO (automatyczna kompensacja temperatury). Nacisnąć Ï lub Ð , aby przełączyć między On i OFF. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. . 4. Jeśli tAuto zostało wyłączone (Off), pojawi się zapytanie tMAN. Przy użyciu klawiszy strzałek zmienić temperaturę na wymaganą wartość. Aby wprowadzić wartość ujemną naciskać Ï lub Ð , aż cyfra zacznie migać. Następnie nacisnąć Ï lub Ð , aby wyświetlić znak ujemny. Temperatura wprowadzona w tym kroku będzie używana we wszystkich pomiarach (tlen, chlor, ozon lub pH), bez względu na wartość temperatury procesu. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 5. Nacisnąć RESET, aby powrócić do wyświetlacza procesu.

7.3.4 Procedura przy wykorzystaniu DeltaV Dostęp: DeltaV Explorer/Transducer Block/Properties/Temperature Compensation 1. Parametr: Auto/Manual Selection (SENSOR_TEMP_COMP) Wybrać automatyczną lub ręczną kompensację temperatury 2. Jeśli została wybrana ręczna kompensacja temperatury: Parametr: Manual Temperature (SENSOR_TEMP_MAN_VALUE) Wprowadzić wartość temperatury do użycia w ręcznej kompensacji temperatury.

32


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.4 WYŚWIETLACZ 7.4.1 Cel Ten rozdział opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. Skonfigurować przetwornik do pomiaru tlenu, wolnego chloru, całkowitego chloru lub ozonu 2. Wybrać jednostki stężenia 3. Ustawić jednostki temperatury (°C lub °F) 4. Ustawić wyjście na prąd lub procent pełnej skali 5. Wprowadzić kod zabezpieczający. 7.4.2 Definicje 1. POMIAR. Przetwornik może być skonfigurowany do pomiaru rozpuszczonego tlenu (poziom ppm i ppb), wolnego chloru, całkowitego chloru lub ozonu. 2. WOLNY CHLOR. Wolny chlor jest produktem dodawania podchlorynu sodowego (środka bielącego), podchlorynu wapniowego (wapna chlorowanego) lub chloru gazowego do świeżej wody. Wolny chlor jest sumą kwasu podchlorawego (HOCl) i jonu podchlorynu (OCl-) 3. CAŁKOWTY CHLOR. Całkowity chlor jest sumą chloru wolnego i związanego. Związany chlor odnosi się do utleniaczy chlorowych, w których chlor jest związany z amoniakiem lub organicznymi aminami. Monochloramina, używana do dezynfekcji wody pitnej, jest przykładem związanego chloru. Termin całkowity chlor odnosi się także do innych utleniaczy chlorowych takich jak dwutlenek chloru. Aby zmierzyć całkowity chlor, próbka musi być potraktowana mieszaniną kwasu octowego i jodku potasowego. Całkowity chlor reaguje z jodkiem wytwarzając równoważną ilość jodku, który czujnik mierzy. 4. PRĄD WYJŚCIOWY. Przetwornik generuje sygnał wyjściowy 4-20 mA wprost proporcjonalny do stężenia tlenu, chloru lub ozonu w próbce. Sygnał wyjściowy może być wyświetlany jako prąd (w mA) lub jako procent pełnej skali. 5. KOD ZABEZPIECZAJĄCY. Kod zabezpieczający odblokowuje przetwornik i pozwala mieć dostęp do całego menu. 7.4.3 Procedura przy wykorzystaniu pilota na podczerwień 1. Nacisnąć PROG na pilocie. 2. Naciskać NEXT, aż pojawi się podmenu diSPLAy. Nacisnąć ENTER. 3. Nacisnąć Ï lub Ð , aby wyświetlić żądany pomiar. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. O2 ClrA TCl FCl O3

Rozpuszczony tlen (przejdź do kroku 4) Monochloramina Całkowity chlor Wolny chlor Ozon (przejdź do kroku 7)

Chociaż wśród możliwości występuje monochloramina, to czujnik monochloraminy NIE jest aktualnie dostępny w Rosemount Analytical. 4. Jeśli w kroku 3 został wybrany O2, pojawi się ekran po lewej. Nacisnąć Ï lub Ð , aby wyświetlić żądane jednostki: ppm, ppb lub %. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. Następnie przejść do kroku 6, aby dokonać zalecanych ustawień dla różnych typów czujników. 5. Pojawi się ekran po lewej. Nacisnąć Ï lub Ð , aby wyświetlić typ czujnika. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. AdO TrdO SdO1 SdO2

499ADO 499AtrDO Czujnik Hx438 lub Gx448 Czujnik od innego dostawcy

Przejść do kroku 6, aby dokonać ustawień jednostek do typu czujnika Procedura jest kontynuowana na następnej stronie.

33


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

6. Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy wykonać następujące ustawienia na wybranym czujniku. Czujnik 499ADO 499ATrDO Gx448 Hx438

Jednostki ppm lub % ppb ppm lub % ppm lub %

7. Jeśli wybrano O3 w kroku 3, pojawi się ekran po lewej. Nacisnąć Ï lub Ð , aby przełączać między ppm i ppb. Nacisnąć ENTER, aby zapisać. 8. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

7.4.4 Procedura przy wykorzystaniu z DeltaV Dostęp: DeltaV Explorer/Context menu Zmienić typ zmiennej procesowej: (method_change_pv_type). Wybrać żądany pomiar (PV) Choć wśród opcji dostępna jest monochloramina, czujnik monochloraminy NIE jest obecnie dostępny w Rosemount Analytical. 2. Jeśli wybrano O2, wybrać czujnik z poniższej tabeli: AdO TrdO SdO1 SdO2

499ADO 499AtrDO czujnik Hx438 lub Gx448 czujnik czujnik od innego dostawcy

Dostęp: DeltaV Explorer/Transducer Block/Properties, zakładka Amperometric Sensor Parametr: typ czujnika tlenu (SENSOR_TYPE_OXYGEN) Wybrać właściwy czujnik 3. Na zakładce Amperometric Sensor Parametr: jednostka (PRIMARY_VALUE_UNIT) Wybrać żądaną jednostkę. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy wybrać zgodnie z informacjami w poniższej tabeli: Czujnik 499ADO 499ATrDO Gx448 Hx438

Jednostki ppm lub % ppb ppm lub % ppm lub %

34


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.5 USTAWIENIA KALIBRACJI 7.5.1 Cel Ten rozdział opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. Wprowadzić kryteria stabilizacji przy kalibracji 2. Wprowadzić górne ograniczenie dla zera czujnika 3. Wprowadzić wartość zasolenia dla kalibracji powietrzem rozpuszczonego tlenu 4. Włączyć kalibrację z podwójnym nachyleniem dla czujników wolnego i całkowitego chloru. 7.5.2 Definicje 1. KRYTERIA STABILIZACJI. Przetwornik może być zaprogramowany, aby nie akceptować danych kalibracyjnych dopóki odczyt nie pozostanie w określonym zakresie stężenia przez określony czas. Na przykład: kryterium stabilizacji 0.05 ppm przez 10 sekund oznacza, że dane kalibracyjne nie zostaną zaakceptowane dopóki odczyt nie będzie się zmieniał o mniej niż 0.05 ppm przez 10 sekund. Przetwornik oblicza stężenie korzystając z istniejących danych kalibracyjnych lub w przypadku pierwszej kalibracji z domyślnej czułości. 2. OGRANICZENIE ZERA CZUJNIKA. Nawet przy całkowitym braku substancji określanej, wszystkie czujniki amperometryczne generują niewielki prąd zwany zerowym lub resztkowym. Przetwornik kompensuje prąd resztkowy odejmując go od prądu mierzonego przed zamianą wyniku na wartość stężenia. Prąd zerowy zmienia się w zależności od czujnika. Przetwornik może być zaprogramowany, aby nie akceptować prądu zerowego dopóki wartość nie spadnie poniżej rozsądnego ograniczenia. 3. ZASOLENIE (TYLKO ROZPUSZCZONY TLEN). Stopień zasolenia tlenu w wodzie zależy od stężenia rozpuszczonych soli w wodzie. Zwiększone stężenie zmniejsza zasolenie. Jeśli stężenie soli jest większe niż około 1000 ppm, dokładność pomiaru może być zwiększona przez zastosowanie korekcji zasolenia. Należy wprowadzić zasolenia jako (‰). Jeden % to dziesięć ‰. 4. PODWÓJNA KRZYWA KALIBRACJI (WOLNY I CAŁKWITY CHLOR). Czujniki wolnego i całkowitego chloru z Rosemount Analytical (Model 499ACL-01 i 499ACL-02) stają się nieliniowe przy wysokich stężeniach chloru. Kalibracja z podwójną krzywą kalibracji pozwala na korekcję nieliniowości czujnika. Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale 10.4 lub 11.4. 7.5.3 Procedura przy wykorzystaniu pilota 1. Nacisnąć PROG na pilocie 2. Naciskać NEXT aż pojawi się podmenu CAL SEtUP. Nacisnąć ENTER. 3. Ekran wyświetli zapytanie SPAn CAL. Aby ustawić kryteria stabilności, nacisnąć ENTER. 4. Ekran wyświetli zapytanie StABiLiSE. Nacisnąć ENTER.

5. Ustawić czas stabilizacji między 0 i 99 sekund. Domyślną wartością jest 10 sekund. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. Procedura kontynuowana na następnej stronie.

35


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

6. Ustawić zakres stabilizacji między 0.01 i 9.99 ppm. Domyślne wartości są pokazane w tabeli. Naciśnij ENTER, aby zapamiętać. tlen wolny chlor całkowity chlor ozon

0.05 ppm lub 1% 0.05 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm

7. Wyświetlacz powraca do zapytania StABiLiSE. Nacisnąć NEXT. Następny ekran zależy od wybranego wcześniej pomiaru. Dla wolnego i całkowitego chloru, patrz krok 8. Dla tlenu, patrz krok 9. Dla ozonu, patrz krok 10. 8. Jeśli pomiar dotyczy wolnego lub całkowitego chloru, pojawi się zapytanie SLOPE. Nacisnąć Ï lub Ð , aby przejść między SnGL (pojedyncza) lub duAL (podwójna) krzywa kalibracji. Nacisnąć ENTER. Przejść do kroku 10. UWAGA! Dla zdecydowanej większości zastosowań, wystarczy kalibracja z pojedynczym nachyleniem. Kalibracja z podwójnym nachyleniem jest potrzebna w mniej niż 5 % zastosowań. 9. Jeśli mierzony jest tlen, pojawi się zapytanie SALnty (zasolenie).Przy pomocy strzałek wprowadzić zasolenie wody. Nacisnąć ENTER. Przejść do kroku 10. 10. Wyświetlacz powróci do ekranu SPAn CAL. Naciśnij NEXT.

11. Pojawi się ekran 0 CAL. Naciśnij ENTER.

12. Wprowadź żądane ograniczenie zera. Jednostki są takie same jak zaprogramowane w rozdziale 7.5. Domyślne ograniczenia podano w tabeli. tlen (ppm) tlen (ppb) tlen (% nasycenia) wolny chlor całkowity chlor ozon

0.05 ppm 2.0 ppb 1% 0.05 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm lub 10 ppb

13. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

36


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.5.4 Procedure using DeltaV Dostęp: DeltaV Explorer/Transducer Block/Properties, zakładka Amperometric Sensor 1. Parametr: Czas stabilizacji czujnika (AMP_SPAN_STABILIZE_TIME) Ustawić czas stabilizacji między 0 i 99 sekund. Domyślna wartość wynosi 10 sekund. 2. Parametr: wartość stabilizacji czujnika (AMP_SPAN_STABILIZE_VALUE) Ustawić czas między 0.01 i 9.99 ppm. Domyślne wartości pokazano w tabeli: tlen wolny chlor całkowity chlor ozon

0.05 ppm lub 1% 0.05 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm

3. Parametr: Zasolenie (SALINITY). Wprowadzić zasolenie wody. 4. Parametr: Ograniczenie zera (AMP_ZERO_STABILIZE_VALUE) Wprowadzić wartość ograniczenia zera. Domyślne wartości podano w tabeli: tlen (ppm) tlen (ppb) tlen (% nasycenia) wolny chlor całkowity chlor ozon

0.05 ppm 2.0 ppb 1% 0.05 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm lub 10 ppb

37


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.6 CZĘSTOTLIWOŚĆ LINII 7.6.1 Cel Ten rozdział opisuje jak zminimalizować zakłócenia przez wprowadzenie częstotliwości głównego zasilania przetwornika. 7.6.2 Procedura przy wykorzystaniu z pilota na podczerwień 1. Nacisnąć PROG na pilocie.

2. Naciskać NEXT aż pojawi się podmenu LinE FrEq. Nacisnąć ENTER. 3. Nacisnąć Ï lub Ð , aby przejść między częstotliwością 50 i 60 Hz. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 4. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

38


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.7 POMIAR pH UWAGA ! Podmenu pomiaru pH pojawia się tylko wtedy, kiedy przetwornik jest skonfigurowany do pomiaru wolnego chloru. Przy innych pomiarach pH jest niedostępne. 7.7.1 Cel Ten rozdział opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. Włączyć i wyłączyć automatyczną korekcję pH do pomiaru wolnego chloru 2. Ustawić wartość pH do ręcznej korekcji pH 3. Włączyć i wyłączyć diagnostykę czujnika pH 4. Ustawić dolne i górne ograniczenie do diagnostyki impedancji szkła 5. Włączyć i wyłączyć automatyczną kalibrację pH 6. Ustawić kryteria stabilności do automatycznej kalibracji bufora pH. 7.7.2 Definicje 1. AUTOMATYCZNA KOREKCJA pH. Wolny chlor jest sumą kwasu podchlorawego (HOCl) i jonu podchlorynu (OCl-). Względna ilość każdego zależy od pH. Ze wzrostem pH stężenie HOCl maleje, a stężenie OCl- rośnie. Ponieważ czujnik reaguje tylko na HOCl, potrzebna jest korekcja pH, aby prawidłowo zamienić prąd czujnika na odczyt wolnego chloru. Przetwornik ma możliwość zarówno automatycznej jak i ręcznej korekcji pH. Przy automatycznej korekcji pH przetwornik w sposób ciągły monitoruje pH próbki i koryguje odczyt wolnego chloru w zależności od zmian pH. Przy ręcznej korekcji pH, użytkownik wprowadza pH próbki. Przyjmuje się, że jeśli pH zmienia się o więcej niż 0.2 w krótkim okresie czasu, najlepsza jest automatyczna korekcja pH. Jeśli pH jest względnie stabilne lub podlega tylko sezonowym zmianom, wystarczająca jest ręczna korekcja pH. 2. OFFSET ODNIESIENIA. Odczyt przetwornika może być zmieniony, aby dopasować go do odczytu drugiego pHmetru. Jeśli różnica (zamieniona na mV) między odczytem przetwornika i żądaną wartością przekracza zaprogramowane ograniczenie, przetwornik nie zaakceptuje nowego odczytu. Aby wyliczyć millivoltową różnicę, trzeba pomnożyć różnicę w pH przez 60. 3. DIAGNOSTYKA CZUJNIKA pH. Przetwornik w sposób ciągły monitoruje prawidłowość pracy czujnika pH. Błąd oznacza, że czujnik jest uszkodzony lub prawdopodobnie bliski uszkodzenia. Jedyną diagnostyką czujnika pH dostępną w modelu 5081-A jest impedancja szkła. 4. IMPEDANCJA SZKŁA. Przetwornik monitoruje stan czułej na pH szklanej membrany czujnika w czujniku przez ciągły pomiar impedancji membrany. Typowo impedancja znajduje się w zakresie od 100 do 500 MΩ. Zbyt niska impedancja (<10 MΩ) oznacza uszkodzenie szklanej membrany i czujnik musi być wymieniony. Zbyt wysoka impedancja (>1000MΩ) oznacza, że czujnik się starzeje i może wkrótce wymagać wymiany. Wysoka impedancja może także oznaczać, że szklana membrana nie jest zanurzona w medium procesowym. 5. AUTOMATYCZNA KALIBRACJA pH. Przetwornik ma możliwość zarówno automatycznej jak i ręcznej kalibracji pH. Przy automatycznej kalibracji, ekran przeprowadza użytkownika bezpośrednio przez dwupunktową kalibrację w buforze. Przetwornik rozpoznaje bufory i używa skorygowanych temperaturowo wartości w kalibracji. Tabela w rozdziale 13.1 pokazuje standardowe bufory rozpoznawane przez przetwornik. Przetwornik rozpoznaje także kilka technicznych buforów: Merck, Ingold i DIN 19267. Podczas automatycznej kalibracji, przetwornik nie akceptuje danych dopóki nie zostaną spełnione kryteria stabilności. 6. RĘCZNA KALIBRACJA pH. Jeśli automatyczna kalibracja pH jest wyłączona, użytkownik musi wykonać ręczną kalibrację. W ręcznej kalibracji użytkownik ocenia kiedy odczyt jest stabilny i ręcznie wprowadza wartości ph bufora. Ponieważ ręczna kalibracja znacznie zwiększa ryzyko popełnienia błędu, dlatego zdecydowanie zaleca się stosowanie automatycznej kalibracji.

39


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.7.3 Procedura wykorzystująca pilota na podczerwień 1. Nacisnąć PROG na pilocie. 2. Naciskać NEXT, aż pojawi się podmenu PH. On będzie migać, wskazując, że pomiar pH i automatyczna korekcja pH wolnego chloru są włączone. Aby pozostawić włączoną automatyczną korekcję pH, nacisnąć ENTER. Przejść do kroku 3. Aby wyłączyć automatyczną korekcję pH, Naciskając Ï lub Ð zmienić On na OFF i nacisnąć ENTER. Pojawi się zapytanie MAn. Przy pomocy klawiszy strzałek wprowadzić pH próbki. Nacisnąć ENTER, aby zapisać. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza. 3. Ekran wyświetli zapytanie PAMP (przedwzmacniacz). Nacisnąć Ï lub Ð , aby przejść między trAnS i SnSr. trAnS SnSr

przedwzmacniacz jest w przetworniku przedwzmacniacz jest w przetworniku lub w skrzynce połączeniowej. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 4. Ekran wyświetli nagłówek podmenu dIAgnOStIC. Zapytanie pod tym nagłówkiem pozwala użytkownikowi na zmianę offsetu odniesienia i ograniczenia diagnostyki czujnika pH. Domyślne ustawienia są następujące: offset odniesienia 60 mV diagnostyka czujnika pH off Aby pozostawić ustawienia domyślne, nacisnąć NEXT. Przejść do kroku 11. Aby zmienić offset odniesienia lub włączyć i zmienić ustawienia diagnostyki szkła, nacisnąć ENTER. Przejść do kroku 5. 5. Pojawia się zapytanie rOFFSEt (offset odniesienia). Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić offset na żądaną wartość w mV. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 6. Pojawia się zapytanie dIAg (diagnostyka). Nacisnąć Ï lub Ð , aby przejść między OFF (wyłączenie) a On (włączenie). Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać.

7. Pojawia się zapytanie MPtC (korekcja temperaturowa impedancji szkła). Nacisnąć Ï lub Ð , aby przejść między OFF (wyłączenie) a On (włączenie). Ponieważ impedancja szkła jest silnie zależna od temperatury, zdecydowanie zaleca się stosowanie korekcji impedancji szkła w zależności od temperatury. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 8. Pojawia się zapytanie GFH (górna wartość błędu szkła). Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić ustawienie na żądaną wartość. Domyślne ustawienie wynosi 1000 MΩ. Wprowadzenie 0000 wyłącza tę funkcję. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. Kiedy impedancja szklanej elektrody wychodzi poza zakres, przetwornik wyświetla komunikat diagnostyczny GLASSFAIL i ustawia stan błędu. 9. Pojawia się zapytanie GFL (dolna wartość błędu szkła). Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić ustawienie na żądaną wartość. Domyślne ustawienie wynosi 10 MΩ. Wprowadzenie 0000 wyłącza tę funkcję. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. Kiedy impedancja szklanej elektrody wychodzi poza zakres, przetwornik wyświetla komunikat diagnostyczny GLASSFAIL i ustawia stan błędu.

40


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

10. Kiedy zostały ustawione ograniczenia diagnostyczne, wyświetlacz powraca do nagłówka podmenu dIAgnOStIC. Nacisnąć NEXT. 11. Pojawia się nagłówek podmenu PH CAL. Zapytanie w tym nagłówku pozwala użytkownikowi włączyć lub wyłączyć automatyczną kalibrację w buforze, wybrać używany bufor i ustalić kryteria stabilizacji dla kalibracji pH. Domyślne ustawienia są następujące : Automatyczna kalibracja w buforze On Bufory Standard (patrz rozdział 7.8.2) Stabilizacja <0.02 pH w 10 sekund Aby zmienić parametry kalibracji pH, nacisnąć ENTER. Przejść do kroku 12. Aby pozostawić ustawienia na ich domyślnych wartościach nacisnąć EXIT, aby opuścić podmenu. 12. Pojawi się zapytanie bAUtO (automatyczna kalibracja w buforze). Nacisnąć Ï lub Ð , aby przejść między OFF (wyłączona) i On (włączona). Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. Zdecydowanie zaleca się pozostawienie włączonej automatycznej kalibracji w buforze. 13. Pojawia się zapytanie buFFEr. Nacisnąć Ï lub Ð , aby przewinąć listę dostępnych buforów. Patrz w rozdziale 13.1, na wykaz wartości buforów. Std ErC InG din

Standardowe bufory bufory Merck bufory Ingold bufory DIN 19267

Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 14. Pojawia się zapytanie StAbiLiSE (stabilizacja). Aby zmienić kryteria stabilizacji, nacisnąć ENTER. Aby pozostawić domyślne wartości kryteriów stabilizacji, nacisnąć EXIT. 15. Ustawić czas stabilizacji między 0 i 99 sekund. Wartość domyślna wynosi 10 sekund. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 16. Ustawić zakres stabilizacji między 0.02 i 0.50 pH. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 17. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

41


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.7.4 Procedura przy wykorzystaniu DeltaV Dostęp: DeltaV Explorer/Transducer Block/Properties, zakładka pH Compensation 1. Kompensacja pH (auto/ręczna) i położenie przedwzmacniacza Parametr: Kompensacja pH/Położenie przedwzmacniacza (PH_COMPENSATION_MODE) Wybrać tryb kompensacji i położenie przedwzmacniacza z poniższej tabeli: Opis Automat. kompensacja pH z przedwzm. w przetworniku Ręczna kompensacja pH z przedwzm. w przetworniku Automat. kompensacja pH z przedwzm. w czujniku Ręczna kompensacja pH z przedwzm. w czujniku

Wartość Auto, Int. Man, Int. Auto, Sensor Man, Sensor

Odp. cyfrowy 0 1 2 3

2. Jeśli została wybrana ręczna kompensacja pH, Parametr: Ręczna wartość pH (MANUAL_PH_VALUE) Wprowadzić ręczna wartość pH. 3. Włączyć/wyłączyć diagnostykę impedancji: Parametr: Diagnostyka impedancji (ENABLE_DIAGNOSTIC_FAULT_SETPOINT) Wprowadzić żądaną wartość. 4. Wprowadzić górne ograniczenie błędu impedancji szkła. Domyślnie jest to 1000 MΩ. Parametr: Górny poziom błędu szkła (GLASS_FAULT_HIGH_SETPOINT) 5. Wprowadzić dolne ograniczenie błędu impedancji szkła. Domyślnie jest to 10 MΩ. Parametr: Dolny poziom błędu szkła (GLASS_FAULT_LOW_SETPOINT) 6. Włączyć lub wyłączyć korekcję temperaturową impedancji szkła. Ponieważ impedancja szkła jest silną funkcją temperatury, zdecydowanie zaleca się temperaturową korekcję impedancji szkła. Parametr: Kompensacja temp. impedancji (IMPEDANCE_TEMPERATURE_COMPENSATION_PH) 7. Wprowadzić ograniczenie offsetu odniesienia. Domyślnie jest to 60 mV. Parametr: Ograniczenie offsetu odniesienia (ZERO_OFFSET_ERROR_LIMIT) 8. Wybrać ręczną kalibrację w buforze lub automatyczną kalibrację w buforze korzystając z buforów wymienionych w tabeli poniżej. Więcej informacji o wymienionych buforach można znaleźć w rozdziale 13.1. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z automatycznej kalibracji w buforze Opis Wartość Ręczna kalibracja w buforze Manual Standardowe bufory Std Bufor DIN 19267 DIN Bufory Ingold Ingold Bufory Merck Merck Parametr: Kalibrowanie w buforze (BUFFER_STANDARD)

Odp. cyfrowy 0 1 2 3 4

9. Ustawić czas stabilizacji dla automatycznej kalibracji w buforze. Zakres wynosi od 0 do 99 s. Domyślna wartość wynosi 10 s. Parametr: Czas stabilizacji pH (PH_STABILIZE_TIME) Wprowadzić żądaną wartość. 10. Ustawić wartość stabilizacji dla automatycznej kalibracji w buforze. Zakres wynosi 0.02 do 0.50 pH. Domyślna wartość wynosi 0.02 pH. Parametr: Wartość stabilizacji pH (PH_STABILIZE_VALUE) Wprowadzić żądaną wartość.

42


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.8 CIŚNIENIE BAROMETRYCZNE UWAGA ! Podmenu ciśnienia barometrycznego pojawia się tylko, jeśli przetwornik jest skonfigurowany do pomiaru tlenu. 7.8.1 Cel Ten rozdział opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. Ustawić jednostki dla ciśnienia barometrycznego 2. Wprowadzić ciśnienie inne niż ciśnienie kalibracji dla procentowego pomiaru nasycenia. 7.8.2 Definicje 1. CIŚNIENIE BAROMETRYCZNE. Ponieważ prąd generowany przez amperometryczny czujnik tlenu jest wprost proporcjonalny do cząstkowego ciśnienia tlenu, czujnik jest ogólnie skalibrowany przez zanurzenie go w powietrzu nasyconym wodą. Patrz w rozdziale 9.1 na więcej informacji. Aby obliczyć równoważne stężenie tlenu w wodzie w ppm, przetwornik musi znać temperaturę i ciśnienie barometryczne. To podmenu pozwala użytkownikowi określić jednostki dla ciśnienia barometrycznego. 2. CIŚNIENIE PROCENTOWEGO NASYCENIA. Tlen jest czasami mierzony w jednostkach procentu nasycenia. Procentowe nasycenie jest stężeniem tlenu podzielonym przez maksymalną ilość tlenu, jaka może się rozpuścić w wodzie (stężenie nasycenia) przy temperaturze i ciśnieniu pomiaru. Zwykle, ciśnienie podczas pomiaru jest przyjmowane jako ciśnienie takie samo jak podczas kalibracji czujnika. Jeśli ciśnienia pomiaru i kalibracji różnią się, pomiar ciśnienia powinien być wprowadzony jako osobna zmienna. 7.8.3 Procedura przy wykorzystaniu pilota na podczerwień 1. Nacisnąć PROG na pilocie. 2. Naciskać NEXT dopóki nie pojawi się podmenu bAr PRESS. Nacisnąć ENTER. 3. Pojawi się zapytanie Unit. Nacisnąć Ï lub Ð , aby przewinąć listę jednostek: nnHG 1000PA Atn bAr InHG

mm Hg kPa atm bar cale Hg

Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 4. Jeśli została wybrana jednostka % nasycenia w rozdziale 7.5, pojawi się zapytanie % SAt P (ciśnienie nasycenia). Nacisnąć NEXT. 5. Przy pomocy klawiszy strzałek wprowadzić żądane ciśnienie. Przetwornik będzie używał tego ciśnienia do obliczania procentowego nasycenia. Nacisnąć ENTER. 6. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

43


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 7.0 PROGRAMOWANIE

7.8.4 Procedura przy użyciu DeltaV Dostęp: DeltaV Explorer/Transducer Block/Properties, zakładka Amperometric Sensor 1. Wprowadzić żądane jednostki ciśnienia spośród poniższych: mm Hg kPa atm bar cal Hg Parametr: Jednostka ciśnienia barometrycznego (BAR_PRESSURE_UNIT) 2. Jeśli jednostki % nasycenia zostały wybrane , wprowadzić żądane % ciśnienie nasycenia. Parametr: Procentowe ciśnienie nasycenia (PERCENT_SATURATION_PRESSURE)

44


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 8.0 KALIBRACJA - TEMPERATURA

ROZDZIAŁ 8.0 KALIBRACJA — TEMPERATURA 8.1 WPROWADZENIE Wszystkie cztery czujniki (tlenu, ozonu, wolnego chloru i całkowitego chloru) są czujnikami pokrytymi membraną. Kiedy czujnik pracuje, analit (substancja mierzona) dyfunduje przez membranę i jest wchłaniana przy elektrodzie zaraz za membraną. Reakcja wytwarza prąd, który zależy od stopnia w jakim analit dyfunduje przez membranę. Stopień dyfuzji, z kolei, zależy od stężenia analitu i od łatwości przenikania przez membranę (przepuszczalności membrany). Ponieważ przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury, prąd czujnika będzie się zmieniał wraz ze zmianą temperatury. Aby skorygować zmiany prądu czujnika spowodowane przez temperaturę, przetwornik automatycznie stosuje korekcję przepuszczalności membrany. Chociaż przepuszczalność membrany jest różna dla każdego czujnika, zmiana wynosi około 3%/°C przy 25°C, więc błąd 1°C w temperaturze powoduje 3% błąd odczytu. Temperatura odgrywa dodatkową rolę przy pomiarze tlenu. Czujniki tlenu są kalibrowane poprzez zanurzenie ich w powietrzu nasyconym wodą, które, z punktu widzenia czujnika, jest równoważne wodzie nasyconej tlenem atmosferycznym (patrz do rozdziału 9.1 po więcej informacji). Podczas kalibracji, przetwornik oblicza rozpuszczalność tlenu w wodzie korzystając z następujących kroków. Najpierw przetwornik mierzy temperaturę. Z temperatury przetwornik wylicza ciśnienie pary wodnej i korzystając z ciśnienia barometrycznego, oblicza cząstkowe ciśnienie tlenu atmosferycznego. Kiedy przetwornik zna ciśnienie cząstkowe, oblicza równoważną rozpuszczalność tlenu w wodzie korzystając z zależnego od temperatury współczynnika zwanego współczynnikiem Bunsena. Ponadto błąd 1°C w pomiarze temperatury powoduje 2% błąd w rozpuszczalności obliczanej podczas kalibracji i mniej więcej taki sam błąd w dalszych pomiarach. Temperatura jest także ważna w pomiarze pH wymaganym do korekcji odczytu wolnego chloru. 1. Przetwornik używa współczynnika zależnego od temperatury do zamiany mierzonego napięcia komory na pH. Normalnie, niewielka niedokładność w odczycie temperatury jest mało ważna dopóki odczyt pH jest znacząco różny od 7.00. Wtedy błąd jest mały. Na przykład, przy pH 12 i 25°C, błąd 1°C powoduje błąd pH mniejszy niż ±0.02. 2. Podczas autokalibracji, przetwornik rozpoznaje używany bufor i oblicza rzeczywiste pH bufora przy mierzonej temperaturze. Ponieważ pH większości buforów zmienia się tylko nieznacznie z temperaturą, znaczące błędy w temperaturze nie powodują wielkich błędów w pH buforu. Na przykład, błąd 1°C powoduje co najwyżej błąd ±0.03 w obliczeniach pH buforu. Bez kalibracji dokładność pomiaru temperatury wynosi około ±0.4°C. Należy skalibrować przetwornik jeśli: 1. dokładność ±0.4°C jest niewystarczająca 2. podejrzane jest, że pomiar temperatury jest błędny. Kalibrację temperatury należy wykonać poprzez porównanie odczytu przetwornika z temperaturą mierzoną standardowym termometrem.

45


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 8.0 KALIBRACJA - TEMPERATURA

8.2. PROCEDURA PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA NA PODCZERWIEŃ 1. Umieścić czujnik i skalibrowany termometr odniesienia w pojemniku z wodą o temperaturze otoczenia. Sprawdzić, czy element temperaturowy czujnika jest całkowicie zanurzony przytrzymując czubek czujnika co najmniej 8 cm pod poziomem wody. Ciągle mieszać. Pozostawić na co najmniej 20 minut, aby standardowy termometr, czujnik i woda osiągnęły stałą temperaturę. 2. Nacisnąć CAL na pilocie. 3. Naciskać NEXT, aż pojawi się podmenu tEMP AdJ. Nacisnąć ENTER. 4. Pojawi się zapytanie tEMP. Przy pomocy klawiszy strzałek ustawić temperaturę jaka jest odczytana na standardowym termometrze. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 5. Pojawi się podmenu tEMP AdJ. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

8.3. PROCEDURA PRZY WYKORZYSTANIU Z DeltaV 1. Umieścić czujnik i skalibrować termometr odniesienia w zbiorniku z wodą o temperaturze otoczenia. Należy zapewnić, aby element temperaturowy był całkowicie zanurzony utrzymując szczyt czujnika co najmniej 8 cm poniżej poziomu wody. Ciągle mieszać. Pozostawić na co najmniej 20 minut, aby standardowy termometr, czujnik i woda osiągnęły stałą temperaturę. 2. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Standaryzowanie temperatury (method_sv_cal) Kroki metody: a. Czy temperatura jest stabilna?: Tak; Nie; wyjście b. Jeśli wybrano tak, wprowadzić wartość temperatury.

46


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 9.0 KALIBRACJA - TLEN

ROZDZIAŁ 9.0 KALIBRACJA — TLEN 9.1 WPROWADZENIE Jak pokazano na rys. 9-1, czujniki tlenowe generują prąd wprost proporcjonalny do stężenia tlenu rozpuszczonego w próbce. Kalibracja czujnika wymaga wprowadzenia do roztworu nie zawierającego tlenu (standard zerowy) i do roztworu zawierającego znaną ilość tlenu (standard pełnej skali). Standard zerowy jest konieczny, ponieważ czujniki tlenowe nawet kiedy nie ma tlenu w próbce generują niewielki prąd zwany prądem resztkowym. Analizator kompensuje prąd resztkowy odejmując go od mierzonego prądu przed zamianą rezultatu na wartość rozpuszczonego tlenu. Nowe czujniki wymagają zerowania przed umieszczeniem w serwisie, a czujniki powinny być zerowane po każdej wymianie roztworu elektrolitu. Zalecanym standardem zerowym jest 5% siarczyn sodowy w wodzie, chociaż można użyć także beztlenowego azotu. Model czujnika 499A TrDO, używany do określania śladowego poziomu tlenu (ppb), posiada bardzo mały prąd resztkowy i normalnie nie wymaga zerowania. Resztkowy prąd w czujniku 499A TrDO jest równoważny mniej niż 0.5 ppb tlenu. Celem standardu pełnej skali jest ustalenie nachylenia krzywej kalibracji. Ponieważ rozpuszczalność tlenu atmosferycznego w wodzie jako funkcja temperatury i ciśnienia barometrycznego jest dobrze znana, naturalnym wyborem na standard pełnej skali jest woda nasycona powietrzem. Jednakże, woda nasycona powietrzem jest trudna do przygotowania i użycia, więc uniwersalną praktyką jest użycie powietrza do kalibracji. Z punktu widzenia czujnika tlenowego, powietrze i woda nasycona powietrzem są identyczne. Równoważność bierze się stąd, że czujnik rzeczywiście mierzy potencjał chemiczny tlenu. Potencjał chemiczny jest to siła, która powoduje dyfuzję cząsteczek tlenu z próbki do czujnika, gdzie mogą być mierzone. Jest to także siła, która powoduje rozpuszczanie cząsteczek tlenu z powietrza w wodzie, dopóki woda nie jest nasycona tlenem. Kiedy woda jest nasycona, potencjał chemiczny tlenu w dwóch fazach (powietrzu i wodzie) jest taki sam. Czujniki tlenowe generują prąd wprost proporcjonalny do wielkości, przy której cząsteczki tlenu dyfundują przez membranę naciągniętą na końcówkę czujnika. Stopień dyfuzji zależy od różnicy w potencjale chemicznym między tlenem w czujniku i tlenem w próbce. Reakcja elektrochemiczna, która rozbija cząsteczki tlenu wchodzące do czujnika, utrzymuje stężenie (i potencjał chemiczny) tlenu wewnątrz czujnika równy zero. Dlatego, potencjał chemiczny tlenu w samej próbce określa stopień dyfuzji i prąd czujnika. Kiedy czujnik jest kalibrowany, potencjał chemiczny tlenu w standardzie określa prąd czujnika. Nie ma znaczenia, czy czujnik jest kalibrowany w powietrzu, czy w wodzie nasyconej powietrzem. Potencjał chemiczny tlenu jest taki sam w każdej fazie. Normalnie, aby wykonać obliczenie rozpuszczalności w jednostkach wspólnych (jak ppm DO) prościej, wygodnie jest użyć powietrza nasyconego wodą do kalibracji. Automatyczna kalibracja w powietrzu jest standardem. Użytkownik po prostu wkłada czujnik do powietrza nasyconego wodą i utrzymuje w ciśnieniu barometrycznym. Przetwornik monitoruje prąd czujnika. Kiedy prąd jest stabilny, przetwornik zapamiętuje prąd i mierzy temperaturę. Z temperatury przetwornik wylicza ciśnienie pary nasyconej wody. Następnie, wylicza ciśnienie suchego powietrza odejmując ciśnienie pary od ciśnienia barometrycznego. Korzystając z faktu, że suche powietrze zawsze zawiera 20.95% tlenu, przetwornik wylicza ciśnienie cząstkowe tlenu. Kiedy przetwornik zna cząstkowe ciśnienie tlenu, korzysta ze współczynnika Bunsena do wyliczenia równoważnej rozpuszczalności tlenu atmosferycznego w wodzie przy panującej temperaturze. Przy 25°C i 760 mm Hg, równoważna rozpuszczalność wynosi 8.24 ppm. Często zbyt trudnym lub kłopotliwym, aby wyjmować czujnik z medium procesowym do kalibracji. W takim przypadku, czujnik może być kalibrowany w stosunku do pomiaru wykonanego przenośnym przyrządem laboratoryjnym. Przyrząd laboratoryjny typowo używa czujnika amperometrycznego przykrytego membraną, który był kalibrowany względem powietrza nasyconego wodą. 47


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 9.0 KALIBRACJA - TLEN

9.2 PROCEDURA — ZEROWANIE CZUJNIKA PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Umieścić czujnik w świeżym 5% roztworze siarczynu sodowego (Na2SO3) w wodzie. Upewnić się, czy pęcherzyki powietrza nie zostały uwięzione przy membranie. Prąd spadnie raptownie najpierw, a następnie stopniowo osiągnie stabilną wartość zerową. Aby monitorować prąd czujnika należy przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć DIAG, a następnie NEXT. Pojawi się zapytanie SenSor Cur. Nacisnąć ENTER, aby zobaczyć prąd czujnika. Zanotować jednostki: nA to nanoampery; µA to mikroampery. Tabela podaje typowe wartości zerowe dla czujników Rosemount Analytical. Czujnik 499ADO 499ATrDO Hx438 i Gx448

Prąd zerowy < 50 nA < 5 nA < 1 nA

Nowy czujnik lub czujnik, w którym został wymieniony roztwór elektrolitu może wymagać kilku godzin (sporadycznie nawet całą noc), aby osiągnąć minimalny prąd. NIE ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA DOPÓKI CZUJNIK NIE PRZEBYWA W ROZTWORZE ZEROWYM CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY. 2. Nacisnąć CAL na pilocie.

3. Pojawi się zapytanie SEnSor O. Nacisnąć ENTER.

4. Ekran pokaże wartość (w jednostkach wybranych w rozdziale 7.5.3) poniżej której odczyt musi się znajdować, zanim prąd zerowy zostanie zaakceptowany. Ekran pokazuje 0.02. Dlatego, odczyt musi być poniżej 0.02 ppm zanim zero będzie zaakceptowane. Dla czujnika 499ADO 0.02 ppm odpowiada około 50 nA. Aby zmienić wartość ograniczenia zera, patrz rozdział 7.6.3. Nacisnąć ENTER. UWAGA! Wielkość pokazana na głównym wyświetlaczu może się zmieniać. Podczas kroku zerowania, skasowany jest poprzedni prąd zerowy i stężenie pokazywane na głównym wyświetlaczu jest wyliczane przyjmując jako prąd resztkowy zero. Kiedy przetwornik zaakceptuje nowy prąd zerowy, jest on używany we wszystkich następnych pomiarach. 5. Na ekranie pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie do czasu, aż prąd zerowy znajdzie się poniżej ograniczenia stężenia pokazanego na poprzednim ekranie. Jeśli prąd już jest poniżej ograniczenia komunikat tiME dELAy nie pojawi się. Aby obejść opóźnienie czasowe należy nacisnąć ENTER. 6. Komunikat O donE pokazuje, że krok zerowania został zakończony. Nacisnąć EXIT. 7. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza. 48


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 9.0 KALIBRACJA - TLEN

9.3 PROCEDURA — ZEROWANIE CZUJNIKA PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Umieścić czujnik w świeżym 5% roztworze siarczynu sodowego (Na2SO3) w wodzie. Upewnić się, czy pęcherzyki powietrza nie zostały uwięzione przy membranie. Prąd spadnie raptownie najpierw, a następnie stopniowo osiągnie stabilną wartość zerową. Aby monitorować prąd czujnika należy przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć DIAG, a następnie NEXT. Pojawi się zapytanie SenSor Cur. Nacisnąć ENTER, aby zobaczyć prąd czujnika. Uwaga na jednostki: nA to nanoampery; µA to mikroampery. Tabela podaje typowe wartości zerowe dla czujników Rosemount Analytical. Czujnik 499ADO 499ATrDO Hx438 i Gx448

Prąd zerowy < 50 nA < 5 nA < 1 nA

Nowy czujnik lub czujnik, w którym został wymieniony roztwór elektrolitu może wymagać kilku godzin (sporadycznie nawet całą noc), aby osiągnąć minimalny prąd. NIE ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA DOPÓKI CZUJNIK NIE PRZEBYWA W ROZTWORZE ZEROWYM CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY. 2. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Zerowanie czujnika Amperometrycznego (method_sensor_zero) Kroki metody: a. Wyświetlone:

Current Oxygen Measurement Zero limit Czy wartość procesowa mniejsza niż ograniczenie?: Tak; Nie; Wyjście UWAGA! Wybranie “Tak” , przy pomiarze większym od ograniczenia zera spowoduje zaakceptowanie pomiaru jako wartość zerowa. Wybranie “Nie” spowoduje powtórny odczyt pomiaru tlenu. Nowy pomiar tlenu może być bliższy ograniczeniu zera. Jeśli pomiar tlenu jest znacząco większy niż ograniczenie zera, metoda powinna zostać przerwana (“Abort”) i wystartowana ponownie po wystarczającym czasie na to, aby odczyt tlenu zbliżył się do ograniczenia zera. b. Jeśli wybrano “Yes”, wyświetlone zostaną bieżący odczyt prądu i nowa wartość prądu zerowego. Metoda jest zakończona.

49


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 9.0 KALIBRACJA - TLEN

9.4 PROCEDURA — KALIBRACJA W POWIETRZU PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Wyjąć czujnik z medium procesowego. Miękką szmatką i strumieniem wody z tryskawki wyczyścić membranę. Wytrzeć do sucha. Membrana musi być sucha podczas kalibracji w powietrzu. 2. Nalać trochę wody do zlewki i zawiesić czujnik z membraną około 1 cm powyżej powierzchni wody. Aby uniknąć dryftów spowodowanych zmianami temperatury, należy trzymać czujnik z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. 3. Monitorować odczyt rozpuszczonego tlenu i temperatury. Kiedy odczyty ustabilizują się, można rozpocząć kalibrację. Może to zająć 10 -15 minut, aby odczyt czujnika w powietrzu ustabilizował się. Czas stabilizacji może być nawet dłuższy jeśli temperatura procesu jest znacząco różna od temperatury powietrza. Dla dokładnej kalibracji, temperatura mierzona przez czujnik musi być stabilna. 4. Nacisnąć CAL na pilocie.

5. Nacisnąć NEXT. Pojawi się podmenu SEnSor CAL. Nacisnąć ENTER. 6. Pojawi się zapytanie Air CAL. Nacisnąć ENTER.

7. Ekran pokaże jednostki wybrane dla ciśnienia barometrycznego. Nacisnąć NEXT. 8. Przy pomocy klawiszy strzałek wprowadzić ciśnienie barometryczne. Nacisnąć ENTER. UWAGA! Należy być pewnym wprowadzenia rzeczywistego ciśnienia barometrycznego. Prognoza pogody i porty lotnicze zwykle podają ciśnienie barometryczne sprowadzone do poziomu morza; nie podają rzeczywistego ciśnienia barometrycznego. Aby wyliczyć ciśnienie barometryczne z wysokości patrz do Dodatku A. 9. Pojawi się komunikat tiME dELAy pozostanie tak długo dopóki odczyt czujnika nie spełni kryteriów stabilności ustawionych w rozdziale 7.6. Aby obejść opóźnienie czasowe, nacisnąć ENTER. 10. Ten ekran pojawia się, kiedy kalibracja jest zakończone. Stężenie pokazane na głównym wyświetlaczu jest rozpuszczalnością tlenu w wodzie przy temperaturze otoczenia i ciśnieniu barom. Nacisnąć EXIT. 11. Aby powrócić do głównego wyświetlacza, nacisnąć RESET. 12. Podczas kalibracji, przetwornik wylicza czułość (nA/ppm) czujnika. Aby sprawdzić czułość przejść do głównego menu. Nacisnąć DIAG. Naciskać NEXT aż pojawi się zapytanie SenSitvtY (czułość). Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić czułość w nA/ppm. Typowe wartości przy temperaturze 25°C podano w tabeli. Sensor 499ADO 499ATrDO Hx438 i Gx448

nA/ppm 1,800 – 3,100 3,600 – 6,100 4.8 – 9.8 50


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 9.0 KALIBRACJA - TLEN

9.5 PROCEDURA — KALIBRACJA W POWIETRZU PRZY WYKORZYSTANIU DELTAV 1. Wyjąć czujnik z medium procesowego. Miękką szmatką i strumieniem wody z tryskawki wyczyścić membranę. Wytrzeć do sucha. Membrana musi być sucha podczas kalibracji w powietrzu. 2. Nalać trochę wody do zlewki i zawiesić czujnik z membraną około 1 cm powyżej powierzchni wody. Aby uniknąć dryftów spowodowanych zmianami temperatury, należy trzymać czujnik z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. 3. Monitorować odczyt rozpuszczonego tlenu i temperatury. Kiedy odczyty ustabilizują się, można rozpocząć kalibrację. Może to zająć 10 -15 minut, aby odczyt czujnika w powietrzu ustabilizował się. Czas stabilizacji może być nawet dłuższy jeśli temperatura procesu jest znacząco różna od temperatury powietrza. Dla dokładnej kalibracji, temperatura mierzona przez czujnik musi być stabilna. 4. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Czujnik tlenu kalibrowany w powietrzu (method_oxygen_air_cal) Kroki metody: a. Wyświetlone: Current Oxygen Measurement Bieżący pomiar temperatury Zapytanie: Czy wartości są stabilne?: Yes; No; Abort Jeśli wybrano “No”, bieżąca wartość zostanie odczytana ponownie. b. Jeśli wybrano “Yes”: Zapytanie: Wybrać jednostki ciśnienia. Wprowadzić jednostki ciśnienia. c. Zapytanie: Wprowadzić ciśnienie barometryczne. d. Wyświetlone: bieżący pomiar tlenu Bieżący pomiar temperatury Nowa wartość czułości Metoda jest zakończona. Typowe wartości czułości przy 25C podano w poniższej tabeli: Sensor 499ADO 499ATrDO Hx438 i Gx448

nA/ppm 1,800 – 3,100 3,600 – 6,100 4.8 – 9.8

51


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 9.0 KALIBRACJA - TLEN

9.6 PROCEDURA — KALIBRACJA ON-LINE PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Przetwornik i czujnik mogą być kalibrowane względem standardowego przyrządu. Dla czujników tlenu zainstalowanych w basenach napowietrzania w oczyszczalni ścieków, kalibracja względem drugiego przyrządu jest często preferowana. Aby dokładnie skalibrować należy zapewnić żeby: a. Przyrząd standardowy instrument był wyzerowany i skalibrowany względem powietrza nasyconego wodą zgodnie z instrukcją producenta. b. Czujnik standardowy był włożony do płynu tak blisko jak to możliwe czujnika w procesie. c. Należy dać odpowiedni czas czujnikowi standardowemu na ustabilizowanie przed kalibracją przyrządu procesowego. 2. Nacisnąć CAL na pilocie.

3. Nacisnąć NEXT. Pojawi się podmenu SEnSor CAL. Nacisnąć ENTER. 4. Nacisnąć NEXT. Pojawi się zapytanie Air CAL. Nacisnąć NEXT.

5. Pojawi się zapytanie In ProCESS. Nacisnąć ENTER.

6. Komunikat tiME dELAy pojawi się i pozostanie dopóki odczyt czujnika nie spełni kryteriów stabilności ustawionych w rozdziale 7.6. Aby obejść czas opóźnienia, nacisnąć ENTER. 7. Pojawi się komunikat GrAb SPL (próbka uchwycona). Nacisnąć ENTER.

8. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na wartość wskazywaną przez standardowy przyrząd. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 9. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

52


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 9.0 KALIBRACJA - TLEN

9.7 PROCEDURA — KALIBRACJA ON-LINE PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Przetwornik i czujnik mogą być kalibrowane względem standardowego przyrządu. Dla czujników tlenu zainstalowanych w basenach napowietrzania w oczyszczalni ścieków, kalibracja względem drugiego przyrządu jest często preferowana. Aby dokładnie skalibrować należy zapewnić żeby: a. Przyrząd standardowy instrument był wyzerowany i skalibrowany względem powietrza nasyconego wodą zgodnie z instrukcją producenta. b. Czujnik standardowy był włożony do płynu tak blisko jak to możliwe czujnika w procesie. c. Należy dać odpowiedni czas czujnikowi standardowemu na ustabilizowanie przed kalibracją przyrządu procesowego. 2. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Kalibrowanie czujnika amperometrycznego (method_pv_cal) Kroki metody: a. Wyświetlone: Bieżący pomiar zmiennej procesowej Zapytanie: Czy jest stabilny?: Yes; No; Abort Jeśli wybrano “No”(Nie), zmienna procesowa zostanie ponownie odczytana. b. Jeśli wybrano “Yes”(Tak), pokaże się pomiar zmiennej procesowej i nowa wartość czułości. Metoda jest zakończona.

53


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 10.0 KALIBRACJA – WOLNY CHLOR

ROZDZIAŁ 10.0 KALIBRACJA – WOLNY CHLOR 10.1 WPROWADZENIE Jak pokazano na rys.10-1, czujnik wolnego chloru generuje prąd wprost proporcjonalny do stężenia wolnego chloru w próbce. Kalibracja czujnika wymaga wprowadzenia go do roztworu nie zawierającego chloru (standard zerowy) i do roztworu zawierającego znaną ilość chloru (standard pełnej skali). Standard zerowy jest konieczny, ponieważ czujniki chloru nawet przy braku chloru w próbce generują niewielki prąd zwany prądem resztkowym. Przetwornik kompensuje prąd resztkowy odejmując go od zmierzonej wartości prądu przed zamianą wyniku na wartość chloru. Nowe czujniki wymagają zerowania przed włączeniem do pracy i powinny być zerowane po każdej wymianie elektrolitu. Każdy z poniższych może być dobrym standardem zerowym: • Woda demineralizowana zawierająca około 500 ppm chlorku sodowego. Rozpuścić 0.5 g (1/8 łyżeczki do herbaty) soli kuchennej w 1 l wody. NIE STOSOWAĆ CZYSTEJ WODY DEMINERALIZOWANEJ DO ZEROWANIA CZUJNIKA. PRZEWODNOŚĆ WODY ZEROWEJ MUSI BYĆ WIĘKSZA NIŻ 50 µS/cm. • Woda wodociągowa nie zawierająca chloru. Pozostawić wodę wodociągową na słońcu przez co najmniej 24 godziny. Celem standardu pełnej skali jest ustalenie nachylenia krzywej kalibracyjnej. Ponieważ nie istnieją stabilne standardy chloru, czujnik musi być kalibrowany względem serii próbnej na pobranej próbce medium procesowego. Kilku producentów oferuje przenośne zestawy testowe do tego celu. Należy przestrzegać poniższych zaleceń przy pobieraniu i testowaniu próbki. • Pobrać próbkę z miejsca jak najbliższego czujnika. Zapewnić, aby pobieranie próbki nie zmieniło przepływu próbki do czujnika. Najlepiej zainstalować zawór do próbkowania w strumieniu za czujnikiem. • Roztwory chloru są niestabilne. Test należy przeprowadzić natychmiast po pobraniu próbki. Starać się kalibrować czujnik, kiedy stężenie chloru jest w górnej części zakresu normalnej pracy. Pomiary wolnego chloru wykonane czujnikiem 499ACL-01 wymagają dodatkowo korekcji pH. Wolny chlor jest sumą kwasu podchlorawego (HOCl) i jonu podchlorynu (OCl-). Względna ilość każdego zależy od pH. Ze wzrostem pH stężenie HOCl maleje, a stężenie OCl- rośnie. Ponieważ czujnik reaguje tylko na HOCl, potrzebna jest korekcja pH, aby prawidłowo zamienić prąd czujnika na odczyt wolnego chloru. Przetwornik ma możliwość zarówno automatycznej jak i ręcznej korekcji pH. Przy automatycznej korekcji pH przetwornik w sposób ciągły monitoruje pH próbki i koryguje odczyt wolnego chloru w zależności od zmian pH. Przy ręcznej korekcji pH, przetwornik wykorzystuje wartość pH próbki, wprowadzoną przez użytkownika do wykonani korekcji. Przyjmuje się, że jeśli pH zmienia się o więcej niż 0.2 w krótkim okresie czasu, najlepsza jest automatyczna korekcja pH. Jeśli pH jest względnie stabilne lub podlega tylko sezonowym zmianom, wystarczająca jest ręczna korekcja pH. Podczas kalibracji przetwornik musi znać pH próbki. Jeśli przetwornik stosuje automatyczną korekcję pH, czujnik pH (prawidłowo skalibrowany) musi znajdować się w medium procesowym przed rozpoczęciem kalibracji. Jeśli przetwornik stosuje ręczną korekcję pH, należy wprowadzić wartość pH przed rozpoczęciem kalibracji. Czujnik wolnego chloru model 499ACL-01 traci czułość przy wyższych stężeniach chloru. Przetwornik 5081-A posiada funkcję podwójnej krzywej kalibracji, która pozwala użytkownikowi kompensować nieliniowość czujnika. Jednakże dla większości zastosowań, podwójna krzywa kalibracji nie jest konieczna.

54


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 10.0 KALIBRACJA – WOLNY CHLOR

10.2 PROCEDURA — ZEROWANIE CZUJNIKA PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Umieścić czujnik w zerowym standardzie (patrz rozdział 10.1). Upewnić się, czy pęcherzyki powietrza nie zostały uwięzione przy membranie. Prąd spadnie raptownie najpierw, a następnie stopniowo osiągnie stabilną wartość zerową. Aby monitorować prąd czujnika należy przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć DIAG, a następnie NEXT. Pojawi się zapytanie SenSor Cur. Nacisnąć ENTER, aby zobaczyć prąd czujnika. Zanotować jednostki: nA to nanoampery; µA to mikroampery. Typowy prąd zerowy dla czujnika wolnego chloru wynosi od -10 do +10 nA. Nowy czujnik lub czujnik, w którym został wymieniony roztwór elektrolitu może wymagać kilku godzin (sporadycznie nawet całą noc), aby osiągnąć minimalny prąd. NIE ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA DOPÓKI CZUJNIK NIE PRZEBYWA W ROZTWORZE ZEROWYM CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY. 2. Nacisnąć CAL na pilocie.

3. Pojawi się zapytanie SEnSor O. Nacisnąć ENTER. 4. Ekran pokaże wartość (w jednostkach wybranych w rozdziale 7.5.3) poniżej której odczyt musi się znajdować, zanim prąd zerowy zostanie zaakceptowany. Ekran pokazuje 0.02. Dlatego, odczyt musi być poniżej 0.02 ppm zanim zero będzie zaakceptowane. Dla czujnika 499ACL-01 0.02 ppm odpowiada około 7nA. Aby zmienić wartość ograniczenia zera, patrz rozdział 7.6.3. Nacisnąć ENTER. UWAGA! Wielkość pokazana na głównym wyświetlaczu może się zmieniać. Podczas kroku zerowania, skasowany jest poprzedni prąd zerowy i stężenie pokazywane na głównym wyświetlaczu jest wyliczane przyjmując jako prąd resztkowy zero. Kiedy przetwornik zaakceptuje nowy prąd zerowy, jest on używany we wszystkich następnych pomiarach. 5. Na ekranie pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie do czasu, aż prąd zerowy znajdzie się poniżej ograniczenia stężenia pokazanego na poprzednim ekranie. Jeśli prąd już jest poniżej ograniczenia komunikat tiME dELAy nie pojawi się. Aby obejść opóźnienie czasowe należy nacisnąć ENTER. 6. Komunikat O donE pokazuje, że krok zerowania został zakończony. Nacisnąć EXIT. 7. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

55


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 10.0 KALIBRACJA – WOLNY CHLOR

10.3 PROCEDURA — ZEROWANIE CZUJNIKA PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Umieścić czujnik w zerowym standardzie (patrz rozdział 10.1). Upewnić się, czy pęcherzyki powietrza nie zostały uwięzione przy membranie. Prąd spadnie raptownie najpierw, a następnie stopniowo osiągnie stabilną wartość zerową. Aby monitorować prąd czujnika należy przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć DIAG, a następnie NEXT. Pojawi się zapytanie SenSor Cur. Nacisnąć ENTER, aby zobaczyć prąd czujnika. Zanotować jednostki: nA to nanoampery; µA to mikroampery. Typowy prąd zerowy dla czujnika wolnego chloru wynosi od -10 do +10 nA. Nowy czujnik lub czujnik, w którym został wymieniony roztwór elektrolitu może wymagać kilku godzin (sporadycznie nawet całą noc), aby osiągnąć minimalny prąd. NIE ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA DOPÓKI CZUJNIK NIE PRZEBYWA W ROZTWORZE ZEROWYM CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY.2. 2. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Zerowanie czujnika Amperometrycznego (method_sensor_zero) Kroki metody: a. Wyświetlone:

Current Free Chlorine Measurement Zero limit Czy wartość procesowa mniejsza niż ograniczenie?: Yes; No; Abort UWAGA! Wybranie “Yes”(Tak) , przy pomiarze większym od ograniczenia zera spowoduje zaakceptowanie pomiaru jako wartość zerowa. Wybranie “Nie” spowoduje powtórny odczyt pomiaru wolnego chloru. Nowy pomiar wolnego chloru może być bliższy ograniczeniu zera. Jeśli pomiar wolnego chloru jest znacząco większy niż ograniczenie zera, metoda powinna zostać przerwana (“Abort”) i wystartowana ponownie po wystarczającym czasie na to, aby odczyt wolnego chloru zbliżył się do ograniczenia zera. b. Jeśli wybrano “Yes”(Tak), wyświetlone zostaną bieżący odczyt prądu i nowa wartość prądu zerowego. Metoda jest zakończona.

56


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 10.0 KALIBRACJA – WOLNY CHLOR

10.4 PROCEDURA — KALIBRACJA PEŁNEJ SKALI PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Umieścić czujnik w medium procesowym. Jeśli stosowana jest automatyczna korekcja pH, skalibrować czujnik pH (patrz rozdział 13.0) i umieścić go w medium procesowym. Jeśli stosowana jest ręczna korekcja pH, zmierzyć pH medium procesowego i wprowadzić wartość (patrz rozdział 7.8). Ustawić przepływ próbki, aby znajdował się w zalecanym zakresie dla czujnika chloru. Sprawdzić to można w instrukcji czujnika. 2. Nastawić stężenie chloru, aby znajdowało się blisko górnej granicy zakresu pracy. Poczekać aż odczyt ustabilizuje się, zanim rozpocznie się kalibracja. 3. Nacisnąć CAL na pilocie.

4. Nacisnąć NEXT. Pojawi się podmenu SEnSor CAL.

5. Nacisnąć ENTER. Pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie dopóki odczyt czujnika nie spełni kryterium stabilności ustawionego w rozdziale 7.6. Aby obejść opóźnienie czasowe, nacisnąć ENTER. UWAGA! Kiedy kryterium stabilności zostanie spełnione (lub zostanie naciśnięty ENTER, aby obejść opóźnienie czasowe), przetwornik zapamiętuje prąd czujnika. Dlatego, jeśli poziom chloru dryfuje w medium procesowym, kiedy próbka jest testowana, nie ma potrzeby kompensacji zmian przy wprowadzaniu wyników testu w kroku 7. 6. Pojawi się zapytanie GrAb SPL (pobrać próbkę). Pobrać próbkę medium procesowego i natychmiast określić stężenie wolnego chloru w próbce. Nacisnąć ENTER.

7. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na wartość stężenia chloru określone do w pobranej próbce. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 8. Nacisnąć RESET, aby przejść do głównego wyświetlacza. 9. Podczas kalibracji, przetwornik oblicza czułość czujnika (nA/ppm). Aby sprawdzić wartość czułości należy przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć DIAG. Naciskać NEXT aż pojawi się zapytanie SenSitvtY (czułość). Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić czułość w nA/ppm. Czułość czujnika 499ACL-01 mieści się w zakresie 250 - 350 nA/ppm przy temperaturze 25°C i pH 7.

57


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 10.0 KALIBRACJA – WOLNY CHLOR

10.5 PROCEDURA — KALIBRACJA PEŁNEJ SKALI PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Umieścić czujnik w medium procesowym. Jeśli stosowana jest automatyczna korekcja pH, skalibrować czujnik pH (patrz rozdział 13.0) i umieścić go w medium procesowym. Jeśli stosowana jest ręczna korekcja pH, zmierzyć pH medium procesowego i wprowadzić wartość (patrz rozdział 7.8). Ustawić przepływ próbki, aby znajdował się w zalecanym zakresie dla czujnika chloru. Sprawdzić to można w instrukcji czujnika. 2. Nastawić stężenie chloru, aby znajdowało się blisko górnej granicy zakresu pracy. Poczekać aż odczyt ustabilizuje się, zanim rozpocznie się kalibracja. 3.

Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Kalibracja czujnika amperometrycznego (method_pv_cal) Kroki metody:

a.

Wyświetlone: Bieżący pomiar zmiennej procesowej Zapytanie: Czy wartość jest stabilna?: Yes; No; Abort Jeśli wybrano “No”(NIE), powtarzany jest pomiar zmiennej procesowej

b.

Jeśli wybrano “Yes”(TAK), pomiar zmiennej procesowej i nowa wartość czułości zostanie wyświetlona. Metoda została zakończona.

58


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 10.0 KALIBRACJA – WOLNY CHLOR

10.6 PODWÓJNA KRZYWA KALIBRACJI Rysunek 10-2 pokazuje zasadę podwójnej krzywej kalibracji. Między zerem i stężeniem C1, odpowiedź czujnika jest liniowa. Kiedy stężenie chloru przekracza wartość C1, odpowiedź jest nieliniowa. Pomimo nieliniowości, odpowiedź czujnika może być przybliżona przez linię prostą między punktem 1 i punktem 2. Podwójna krzywa kalibracji rzadko jest potrzebna. Prawdopodobnie jest użyteczna w mniej niż 5% zastosowań. 1. Sprawdzić, czy przetwornik jest skonfigurowany do podwójnej krzywej kalibracji. Patrz rozdział 7.6. 2. Wyzerować czujnik. Patrz rozdział 10.2. 3. Umieścić czujnik w medium procesowym. Jeśli jest stosowana automatyczna korekcja pH, skalibrować czujnik pH (rozdział 13.0) i umieścić go w medium procesowym. Jeśli stosowana jest ręczna korekcja pH, zmierzyć pH medium procesowego i wprowadzić wartość. Patrz rozdział 7.8. Ustawić przepływ próbki, aby znajdował się w zalecanym zakresie dla czujnika chloru. Sprawdzić to można w instrukcji czujnika. 4. Nacisnąć CAL na pilocie. Nacisnąć NEXT.

5. Pojawi się zapytanie SEnSor CAL. Nacisnąć ENTER.

6. Pojawi się zapytanie CAL Pt 1. Ustawić stężenie chloru, aby było w pobliżu górnego punktu liniowego zakresu czujnika. Nacisnąć ENTER. 7. Pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie dopóki odczyt czujnika nie spełni kryterium stabilności ustawionego w rozdziale 7.6. Aby obejść opóźnienie czasowe, nacisnąć ENTER. UWAGA! Kiedy kryterium stabilności zostanie spełnione (lub zostanie naciśnięty ENTER, aby obejść opóźnienie czasowe), przetwornik zapamiętuje prąd czujnika. Dlatego, jeśli poziom chloru dryfuje w medium procesowym, kiedy próbka jest testowana, nie ma potrzeby kompensacji zmian przy wprowadzaniu wyników testu w kroku 7. 8. Pojawi się zapytanie GrAb SPL (pobrać próbkę). Pobrać próbkę medium procesowego i natychmiast określić stężenie wolnego chloru w próbce. Nacisnąć ENTER. 59


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 10.0 KALIBRACJA – WOLNY CHLOR

9. Pojawia się zapytanie Pt1. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na stężenie chloru określone w pobranej próbce. Naciśnij ENTER, aby zapisać. 10. Pojawi się zapytanie CAL Pt 2. Ustawić stężenie chloru, aby było w pobliżu końca zakresu, tj. blisko stężenia C2 pokazanego na rysunku 10-2. Nacisnąć ENTER.

11. Pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie dopóki odczyt czujnika nie spełni kryterium stabilności ustawionego w rozdziale 7.6. Aby obejść opóźnienie czasowe, nacisnąć ENTER. 12. Pojawi się zapytanie GrAb SPL (pobrać próbkę). Pobrać próbkę medium procesowego i natychmiast określić stężenie wolnego chloru w próbce. Nacisnąć ENTER.

13. Pojawia się zapytanie Pt2. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na stężenie chloru określone w pobranej próbce. Naciśnij ENTER, aby zapisać. 14. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

60


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 11.0 KALIBRACJA – CAŁKOWITY CHLOR

ROZDZIAŁ 11.0 KALIBRACJA — CAŁKOWITY CHLOR 11.1 WPROWADZENIE Całkowity chlor jest sumą chloru wolnego i związanego. Ciągłe określanie całkowitego chloru wymaga dwóch kroków. Patrz Rys. 11-1. Najpierw próbka wpływa do systemu kondycjonowania (SCS 921), gdzie pompa w sposób ciągły dodaje kwas octowy i jodek potasu do próbki. Kwas obniża pH, co pozwala na ilościowe utlenienie całkowitego chloru w próbce w reakcji z jodem. W drugim kroku, oczyszczona próbka przepływa do czujnika. Czujnik jest czujnikiem amperometrycznym pokrytym membraną, którego wyjście jest proporcjonalne do stężenia jodu. Ponieważ stężenie jodu jest proporcjonalne do stężenia całkowitego chloru, analizator może być skalibrowany do odczytu całkowitego chloru. Rys. 11-2 pokazuje typową krzywą kalibracji dla czujnika całkowitego chloru. Ponieważ czujnik rzeczywiście mierzy jod, kalibracja czujnika wymaga wprowadzenia go do roztworu nie zawierającego jodu (standard zerowy) i do roztworu zawierającego znaną ilość jodu (standard pełnej skali). Standard zerowy jest konieczny, ponieważ czujnik, nawet przy braku jodu, generuje niewielki prąd zwany prądem resztkowym. Przetwornik kompensuje prąd resztkowy przez odejmowanie go od mierzonego prądu przed zamianą wyniku na wartość całkowitego chloru. Nowe czujniki wymagają zerowania przed wprowadzeniem do pracy, jak również czujniki powinny być zerowane po wymianie roztworu elektrolitu. Najlepszym standardem zerowym jest próbka bez dodanego reagentu. Celem standardu pełnej skali jest ustalenie nachylenia krzywej kalibracji. Ponieważ nie istnieją stabilne standardy całkowitego chloru, czujnik musi być kalibrowany względem serii próbnej na pobranej próbce medium procesowego. Kilku producentów oferuje przenośne zestawy testowe do tego celu. Należy przestrzegać poniższych zaleceń przy pobieraniu i testowaniu próbki. • Pobrać próbkę z miejsca jak najbliższego wlotu systemu kondycjonowania SCS 921. Zapewnić, aby pobieranie próbki nie zmieniło przepływu próbki przez SCS921. Przepływ próbki musi pozostać w zakresie między 80 a 100mL/min. • Roztwory chloru są niestabilne. Test należy przeprowadzić natychmiast po pobraniu próbki. Starać się kalibrować czujnik, kiedy stężenie chloru jest w górnej części zakresu normalnej pracy. Czujnik wolnego chloru model 499ACL-02 traci czułość przy wyższych stężeniach chloru. Przetwornik 5081-A posiada funkcję podwójnej krzywej kalibracji, która pozwala użytkownikowi kompensować nieliniowość czujnika. Jednakże dla większości zastosowań, podwójna krzywa kalibracji nie jest konieczna.

61


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 11.0 KALIBRACJA – CAŁKOWITY CHLOR

11.2 PROCEDURA — ZEROWANIE CZUJNIKA PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Wykonać sekwencję uruchomieniową opisaną w instrukcji obsługi SCS921. Ustawić przepływ próbki między 80 i 100 mL/min oraz ustawić ciśnienie próbki między 3 i 5 psig. 2. Wyjąć rurkę do pobierania reagentu z butelki reagentu i pozostawić ją w powietrzu. Pompa perystaltyczna będzie pompować powietrze do próbki. 3. Pozwolić systemowi pracować aż do ustabilizowania się prądu czujnika. Prąd najpierw gwałtownie spadnie, a następnie stopniowo osiągnie stabilną wartość. Nacisnąć DIAG, potem NEXT. Pojawi się zapytanie SEnSor Cur. Nacisnąć ENTER, aby zobaczyć prąd czujnika. Zanotować jednostki: nA to nanoAmpery; µA to mikroAmpery. Typowy prad zerowy dla czujnika całkowitego chloru wynosi od -10 do +30 nA. Nowy czujnik lub czujnik, w którym został wymieniony roztwór elektrolitu może wymagać kilku godzin (sporadycznie nawet całą noc), aby osiągnąć minimalny prąd. NIE ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA DOPÓKI CZUJNIK NIE PRZEBYWA W ROZTWORZE ZEROWYM CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY. 4. Nacisnąć CAL na pilocie.

5. Pojawi się zapytanie SEnSor O. Nacisnąć ENTER. 6. Ekran pokaże wartość (w jednostkach wybranych w rozdziale 7.5.3) poniżej której odczyt musi się znajdować, zanim prąd zerowy zostanie zaakceptowany. Ekran pokazuje 0.02. Dlatego odczyt musi być poniżej 0.02 ppm zanim zero będzie zaakceptowane. Dla czujnika 499ACL-02 0.02 ppm odpowiada około 20nA. Aby zmienić wartość ograniczenia zera, patrz rozdział 7.6.3. Nacisnąć ENTER. UWAGA! Wielkość pokazana na głównym wyświetlaczu może się zmieniać. Podczas kroku zerowania, skasowany jest poprzedni prąd zerowy i stężenie pokazywane na głównym wyświetlaczu jest wyliczane przyjmując jako prąd resztkowy zero. Kiedy przetwornik zaakceptuje nowy prąd zerowy, jest on używany we wszystkich następnych pomiarach. 7. Na ekranie pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie do czasu, aż prąd zerowy znajdzie się poniżej ograniczenia stężenia pokazanego na poprzednim ekranie. Jeśli prąd już jest poniżej ograniczenia komunikat tiME dELAy nie pojawi się. Aby obejść opóźnienie czasowe należy nacisnąć ENTER. 8. Komunikat O donE pokazuje, że krok zerowania został zakończony. Nacisnąć EXIT. 9. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

62


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 11.0 KALIBRACJA – CAŁKOWITY CHLOR

11.3 PROCEDURA — ZEROWANIE CZUJNIKA PRZY WYKORZYSTANIU DELTAV 1. Wykonać sekwencję uruchomieniową opisaną w instrukcji obsługi SCS921. Ustawić przepływ próbki między 80 i 100 mL/min oraz ustawić ciśnienie próbki między 3 i 5 psig. 2. Wyjąć rurkę do pobierania reagentu z butelki reagentu i pozostawić ją w powietrzu. Pompa perystaltyczna będzie pompować powietrze do próbki. 3. Pozwolić systemowi pracować aż do ustabilizowania się prądu czujnika. Prąd najpierw gwałtownie spadnie, a następnie stopniowo osiągnie stabilną wartość. Nacisnąć DIAG, potem NEXT. Pojawi się zapytanie SEnSor Cur. Nacisnąć ENTER, aby zobaczyć prąd czujnika. Zanotować jednostki: nA to nanoAmpery; µA to mikroAmpery. Typowy prad zerowy dla czujnika całkowitego chloru wynosi od -10 do +30 nA. Nowy czujnik lub czujnik, w którym został wymieniony roztwór elektrolitu może wymagać kilku godzin (sporadycznie nawet całą noc), aby osiągnąć minimalny prąd. NIE ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA DOPÓKI CZUJNIK NIE PRZEBYWA W ROZTWORZE ZEROWYM CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY. 4. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Zerowanie czujnika Amperometrycznego (method_sensor_zero) Kroki metody: a. Wyświetlone:

Current Total Chlorine Measurement Zero limit Czy wartość procesowa mniejsza niż ograniczenie?: Tak; Nie; Abort UWAGA! Wybranie “Tak” , przy pomiarze większym od ograniczenia zera spowoduje zaakceptowanie pomiaru jako wartość zerowa. Wybranie “Nie” spowoduje powtórny odczyt pomiaru wolnego chloru. Nowy pomiar wolnego chloru może być bliższy ograniczeniu zera. Jeśli pomiar wolnego chloru jest znacząco większy niż ograniczenie zera, metoda powinna zostać przerwana (“Abort”) i wystartowana ponownie po wystarczającym czasie na to, aby odczyt wolnego chloru zbliżył się do ograniczenia zera. b. Jeśli wybrano “Yes”, wyświetlone zostaną bieżący odczyt prądu i nowa wartość prądu zerowego. Metoda jest zakończona.

63


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 11.0 KALIBRACJA – CAŁKOWITY CHLOR

11.4 PROCEDURA — KALIBRACJA PEŁNEJ SKALI PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Jeśli czujnik został właśnie wyzerowany, należy umieścić rurkę do pobierania próbki w butelce. Kiedy rozpocznie się przepływ reagentu, po około jednej minucie prąd czujnika zacznie rosnąć. Ale ustabilizowanie się odczytu może zająć godzinę lub więcej. Należy zapewnić, aby przepływ próbki utrzymywał się na poziomie między 80 i 100 mL/min a ciśnienie znajdowało się w zakresie między 3 i 5 psig. 2. Ustawić stężenie chloru, żeby doszło niemal do górnego zakresu. Poczekać aż odczyt ustabilizuje się, zanim rozpocznie się kalibracja. 3. Nacisnąć CAL na pilocie.

4. Nacisnąć NEXT. Pojawi się podmenu SEnSor CAL.

5. Nacisnąć ENTER. Pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie dopóki odczyt czujnika nie spełni kryterium stabilności ustawionego w rozdziale 7.6. Aby obejść opóźnienie czasowe, nacisnąć ENTER. UWAGA! Kiedy kryterium stabilności zostanie spełnione (lub zostanie naciśnięty ENTER, aby obejść opóźnienie czasowe), przetwornik zapamiętuje prąd czujnika. Dlatego, jeśli poziom chloru dryfuje w medium procesowym, kiedy próbka jest testowana, nie ma potrzeby kompensacji zmian przy wprowadzaniu wyników testu w kroku 7. 6. Pojawi się zapytanie GrAb SPL (pobrać próbkę). Pobrać próbkę medium procesowego i natychmiast określić stężenie wolnego chloru w próbce. Nacisnąć ENTER.

7. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na wartość stężenia chloru określone do w pobranej próbce. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 8. Nacisnąć RESET, aby przejść do głównego wyświetlacza. 9. Podczas kalibracji, przetwornik oblicza czułość czujnika (nA/ppm). Aby sprawdzić wartość czułości należy przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć DIAG. Naciskać NEXT aż pojawi się zapytanie SenSitvtY (czułość). Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić czułość w nA/ppm. Czułość czujnika 499ACL-02 wynosi około 1300 nA/ppm przy temperaturze 25°C.

64


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 11.0 KALIBRACJA – CAŁKOWITY CHLOR

11.5 PROCEDURA — KALIBRACJA PEŁNEJ SKALI PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Jeśli czujnik został właśnie wyzerowany, należy umieścić rurkę do pobierania próbki w butelce. Kiedy rozpocznie się przepływ reagentu, po około jednej minucie prąd czujnika zacznie rosnąć. Ale ustabilizowanie się odczytu może zająć godzinę lub więcej. Należy zapewnić, aby przepływ próbki utrzymywał się na poziomie między 80 i 100 mL/min a ciśnienie znajdowało się w zakresie między 3 i 5 psig. 2. Ustawić stężenie chloru, żeby doszło niemal do górnego zakresu. Poczekać aż odczyt ustabilizuje się, zanim rozpocznie się kalibracja. 3.

Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Kalibracja czujnika amperometrycznego (method_pv_cal) Kroki metody:

a.

Wyświetlone: Bieżący pomiar zmiennej procesowej Zapytanie: Czy wartość jest stabilna?: Yes; No; Abort Jeśli wybrano “No”(NIE), powtarzany jest pomiar zmiennej procesowej

b.

Jeśli wybrano “Yes”(TAK), pomiar zmiennej procesowej i nowa wartość czułości zostanie wyświetlona. Metoda została zakończona.

65


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 11.0 KALIBRACJA – CAŁKOWITY CHLOR

11.6 PODWÓJNA KRZYWA KALIBRACJI Rysunek 11-3 pokazuje zasadę podwójnej krzywej kalibracji. Między zerem i stężeniem C1, odpowiedź czujnika jest liniowa. Kiedy stężenie chloru przekracza wartość C1, odpowiedź jest nieliniowa. Pomimo nieliniowości, odpowiedź czujnika może być przybliżona przez linię prostą między punktem 1 i punktem 2. Podwójna krzywa kalibracji rzadko jest potrzebna. Prawdopodobnie jest użyteczna w mniej niż 5% zastosowań. 1. Sprawdzić, czy przetwornik jest skonfigurowany do podwójnej krzywej kalibracji. Patrz rozdział 7.6. 2. Wyzerować czujnik. Patrz rozdział 11.2. 3. Umieścić czujnik w medium procesowym. Jeśli jest stosowana automatyczna korekcja pH, skalibrować czujnik pH (rozdział 13.0) i umieścić go w medium procesowym. Jeśli stosowana jest ręczna korekcja pH, zmierzyć pH medium procesowego i wprowadzić wartość. Patrz rozdział 7.8. Ustawić przepływ próbki, aby znajdował się w zalecanym zakresie dla czujnika chloru. Sprawdzić to można w instrukcji czujnika. 4. Nacisnąć CAL na pilocie. Nacisnąć NEXT.

5. Pojawi się zapytanie SEnSor CAL. Nacisnąć ENTER.

6. Pojawi się zapytanie CAL Pt 1. Ustawić stężenie chloru, aby było w pobliżu górnego punktu liniowego zakresu czujnika. Nacisnąć ENTER. 7. Pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie dopóki odczyt czujnika nie spełni kryterium stabilności ustawionego w rozdziale 7.6. Aby obejść opóźnienie czasowe, nacisnąć ENTER. UWAGA! Kiedy kryterium stabilności zostanie spełnione (lub zostanie naciśnięty ENTER, aby obejść opóźnienie czasowe), przetwornik zapamiętuje prąd czujnika. Dlatego, jeśli poziom chloru dryfuje w medium procesowym, kiedy próbka jest testowana, nie ma potrzeby kompensacji zmian przy wprowadzaniu wyników testu w kroku 7. 8. Pojawi się zapytanie GrAb SPL (pobrać próbkę). Pobrać próbkę medium procesowego i natychmiast określić stężenie wolnego chloru w próbce. Nacisnąć ENTER.

66


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 11.0 KALIBRACJA – CAŁKOWITY CHLOR

9. Pojawia się zapytanie Pt1. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na stężenie chloru określone w pobranej próbce. Naciśnij ENTER, aby zapisać. 10. Pojawi się zapytanie CAL Pt 2. Ustawić stężenie chloru, aby było w pobliżu końca zakresu, tj. blisko stężenia C2 pokazanego na rysunku 10-2. Nacisnąć ENTER.

11. Pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie dopóki odczyt czujnika nie spełni kryterium stabilności ustawionego w rozdziale 7.6. Aby obejść opóźnienie czasowe, nacisnąć ENTER. 12. Pojawi się zapytanie GrAb SPL (pobrać próbkę). Pobrać próbkę medium procesowego i natychmiast określić stężenie wolnego chloru w próbce. Nacisnąć ENTER.

13. Pojawia się zapytanie Pt2. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na stężenie chloru określone w pobranej próbce. Naciśnij ENTER, aby zapisać. 14. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

67


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 12.0 KALIBRACJA – OZON

ROZDZIAŁ 12.0 KALIBRACJA — OZON 12.1 WPROWADZENIE Jak pokazano na rys.12-1, czujnik ozonu generuje prąd wprost proporcjonalny do stężenia ozonu w próbce. Kalibracja czujnika wymaga wprowadzenia go do roztworu nie zawierającego ozonu (standard zerowy) i do roztworu zawierającego znaną ilość ozonu (standard pełnej skali). Standard zerowy jest konieczny, ponieważ czujniki ozonu nawet przy braku ozonu w próbce generują niewielki prąd zwany prądem resztkowym. Przetwornik kompensuje prąd resztkowy odejmując go od zmierzonej wartości prądu przed zamianą wyniku na wartość ozonu. Nowe czujniki wymagają zerowania przed włączeniem do pracy i powinny być zerowane po każdej wymianie roztworu elektrolitu. Każdy z poniższych może być dobrym standardem zerowym: • Woda demineralizowana. • Woda wodociągowa nie zawierająca ozonu. Pozostawić wodę wodociągową na powietrzu bezozonowym na kilka godzin. Celem standardu pełnej skali jest ustalenie nachylenia krzywej kalibracyjnej. Ponieważ nie istnieją stabilne standardy ozonu, czujnik musi być kalibrowany względem serii próbnej na pobranej próbce medium procesowego. Kilku producentów oferuje przenośne zestawy testowe do tego celu. Należy przestrzegać poniższych zaleceń przy pobieraniu i testowaniu próbki. • Pobrać próbkę z miejsca jak najbliższego czujnika. Zapewnić, aby pobieranie próbki nie zmieniło przepływu próbki do czujnika. Najlepiej zainstalować zawór do próbkowania w strumieniu za czujnikiem. • Roztwory ozonu są niestabilne. Test należy przeprowadzić natychmiast po pobraniu próbki. Starać się kalibrować czujnik, kiedy stężenie ozonu jest w górnej części zakresu normalnej pracy.

68


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 12.0 KALIBRACJA – OZON

12.2 PROCEDURA — ZEROWANIE CZUJNIKA PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Umieścić czujnik w zerowym standardzie (patrz rozdział 12.1). Upewnić się, czy pęcherzyki powietrza nie zostały uwięzione przy membranie. Prąd spadnie raptownie najpierw, a następnie stopniowo osiągnie stabilną wartość zerową. Aby monitorować prąd czujnika należy przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć DIAG, a następnie NEXT. Pojawi się zapytanie SenSor Cur. Nacisnąć ENTER, aby zobaczyć prąd czujnika. Zanotować jednostki: nA to nanoampery; µA to mikroampery. Typowy prąd zerowy dla czujnika ozonu wynosi od -10 do +10 nA. Nowy czujnik lub czujnik, w którym został wymieniony roztwór elektrolitu może wymagać kilku godzin (sporadycznie nawet całą noc), aby osiągnąć minimalny prąd. NIE ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA DOPÓKI CZUJNIK NIE PRZEBYWA W ROZTWORZE ZEROWYM CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY. 2. Nacisnąć CAL na pilocie.

3. Pojawi się zapytanie SEnSor O. Nacisnąć ENTER. 4. Ekran pokaże wartość (w jednostkach wybranych w rozdziale 7.5.3) poniżej której odczyt musi się znajdować, zanim prąd zerowy zostanie zaakceptowany. Ekran pokazuje 0.02. Dlatego, odczyt musi być poniżej 0.02 ppm zanim zero będzie zaakceptowane. Dla typowego czujnika ozonu 0.02 ppm odpowiada około 7nA. Aby zmienić wartość ograniczenia zera, patrz rozdział 7.6.3. Nacisnąć ENTER. UWAGA! Wielkość pokazana na głównym wyświetlaczu może się zmieniać. Podczas kroku zerowania, skasowany jest poprzedni prąd zerowy i stężenie pokazywane na głównym wyświetlaczu jest wyliczane przyjmując jako prąd resztkowy zero. Kiedy przetwornik zaakceptuje nowy prąd zerowy, jest on używany we wszystkich następnych pomiarach. 5. Na ekranie pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie do czasu, aż prąd zerowy znajdzie się poniżej ograniczenia stężenia pokazanego na poprzednim ekranie. Jeśli prąd już jest poniżej ograniczenia komunikat tiME dELAy nie pojawi się. Aby obejść opóźnienie czasowe należy nacisnąć ENTER. 6. Komunikat O donE pokazuje, że krok zerowania został zakończony. Nacisnąć EXIT. 7. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

69


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 12.0 KALIBRACJA – OZON

12.3 PROCEDURA — ZEROWANIE CZUJNIKA PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Umieścić czujnik w zerowym standardzie (patrz rozdział 12.1). Upewnić się, czy pęcherzyki powietrza nie zostały uwięzione przy membranie. Prąd spadnie raptownie najpierw, a następnie stopniowo osiągnie stabilną wartość zerową. Aby monitorować prąd czujnika należy przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć DIAG, a następnie NEXT. Pojawi się zapytanie SenSor Cur. Nacisnąć ENTER, aby zobaczyć prąd czujnika. Zanotować jednostki: nA to nanoampery; µA to mikroampery. Typowy prąd zerowy dla czujnika ozonu wynosi od -10 do +10 nA. Nowy czujnik lub czujnik, w którym został wymieniony roztwór elektrolitu może wymagać kilku godzin (sporadycznie nawet całą noc), aby osiągnąć minimalny prąd. NIE ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA DOPÓKI CZUJNIK NIE PRZEBYWA W ROZTWORZE ZEROWYM CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY.2. 2. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Zerowanie czujnika Amperometrycznego (method_sensor_zero) Kroki metody: a. Wyświetlone:

Current Ozone Measurement Zero limit Czy wartość procesowa mniejsza niż ograniczenie?: Tak; Nie; Abort UWAGA! Wybranie “Tak” , przy pomiarze większym od ograniczenia zera spowoduje zaakceptowanie pomiaru jako wartość zerowa. Wybranie “Nie” spowoduje powtórny odczyt pomiaru ozonu. Nowy pomiar ozonu może być bliższy ograniczeniu zera. Jeśli pomiar ozonu jest znacząco większy niż ograniczenie zera, metoda powinna zostać przerwana (“Abort”) i wystartowana ponownie po wystarczającym czasie na to, aby odczyt ozonu zbliżył się do ograniczenia zera. b. Jeśli wybrano “Yes”, wyświetlone zostaną bieżący odczyt prądu i nowa wartość prądu zerowego. Metoda jest zakończona.

70


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 12.0 KALIBRACJA – OZON

12.4 PROCEDURA — KALIBRACJA PEŁNEJ SKALI PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Umieścić czujnik w medium procesowym. Ustawić przepływ próbki, aby znajdował się w zalecanym zakresie dla ozonu. Sprawdzić to można w instrukcji czujnika. 2. Nastawić stężenie ozonu, aby znajdowało się blisko górnej granicy zakresu pracy. Poczekać aż odczyt ustabilizuje się, zanim rozpocznie się kalibracja. 3. Nacisnąć CAL na pilocie.

4. Nacisnąć NEXT. Pojawi się podmenu SEnSor CAL.

5. Nacisnąć ENTER. Pojawi się komunikat tiME dELAy i pozostanie dopóki odczyt czujnika nie spełni kryterium stabilności ustawionego w rozdziale 7.6. Aby obejść opóźnienie czasowe, nacisnąć ENTER. UWAGA! Kiedy kryterium stabilności zostanie spełnione (lub zostanie naciśnięty ENTER, aby obejść opóźnienie czasowe), przetwornik zapamiętuje prąd czujnika. Dlatego, jeśli poziom ozonu dryfuje w medium procesowym, kiedy próbka jest testowana, nie ma potrzeby kompensacji zmian przy wprowadzaniu wyników testu w kroku 7. 6. Pojawi się zapytanie GrAb SPL (pobrać próbkę). Pobrać próbkę medium procesowego i natychmiast określić stężenie ozonu w próbce. Nacisnąć ENTER.

7. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na wartość stężenia ozonu określone do w pobranej próbce. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 8. Nacisnąć RESET, aby przejść do głównego wyświetlacza. 9. Podczas kalibracji, przetwornik oblicza czułość czujnika (nA/ppm). Aby sprawdzić wartość czułości należy przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć DIAG. Naciskać NEXT aż pojawi się zapytanie SenSitvtY (czułość). Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić czułość w nA/ppm. Czułość czujnika 499AOZ wynosi 350 nA/ppm przy temperaturze 25°C.

71


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 12.0 KALIBRACJA – OZON

12.5 PROCEDURA — KALIBRACJA PEŁNEJ SKALI PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Umieścić czujnik w medium procesowym. Ustawić przepływ próbki, aby znajdował się w zalecanym zakresie dla czujnika ozonu. Sprawdzić to można w instrukcji czujnika. 2. Nastawić stężenie ozonu, aby znajdowało się blisko górnej granicy zakresu pracy. Poczekać aż odczyt ustabilizuje się, zanim rozpocznie się kalibracja. 3.

Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Kalibracja czujnika amperometrycznego (method_pv_cal) Kroki metody:

a.

Wyświetlone: Bieżący pomiar zmiennej procesowej Zapytanie: Czy wartość jest stabilna?: Yes; No; Abort Jeśli wybrano “No”(NIE), powtarzany jest pomiar zmiennej procesowej

c.

Jeśli wybrano “Yes”(TAK), pomiar zmiennej procesowej i nowa wartość czułości zostanie wyświetlona. Metoda została zakończona.

72


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA – pH

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA — pH 13.1 WPROWADZENIE Nowy czujnik musi być skalibrowany przed użyciem. Zalecana jest także regularna rekalibracja. Komora pomiarowa pH (czujnik pH i mierzony roztwór) może być narysowana jako bateria o bardzo dużej rezystancji wewnętrznej. Napięcie baterii zależy od pH roztworu. pH-metr, który jest po prostu woltomierzem o bardzo dużej impedancji wewnętrznej, mierzy napięcie komory i oblicza pH na podstawie współczynnika konwersji. Wartość współczynnika konwersji napięcia na pH zależy od czułości czujnika pH (i temperatury). Element czuły na pH jest cienką szklaną membraną przy końcu czujnika. Ponieważ szklana membrana starzeje się, czułość spada. Regularna rekalibracja koryguje tą utratę czułości. Standardy kalibracji pH, zwane także buforami, są łatwo dostępne.. Standardowa jest kalibracja dwupunktowa. Dostępna jest zarówno kalibracja automatyczna jak i ręczna. Autokalibracja pozwala uniknąć większości pułapek i zmniejsza błędy. Zaleca się jej stosowanie. W automatycznej kalibracji przetwornik rozpoznaje bufor i stosuje skorygowanej temperaturowo wartości pH. Tabela poniżej podaje wykaz standardowych buforów rozpoznawanych przez sterownik. Przetwornik rozpoznaje także kilka technicznych buforów: Merck, Ingold i DIN 19267. Dane Temperatura-pH zapisane w sterowniku są prawidłowe w zakresie od co najmniej 0 do 60°C. pH przy 25°C (nominalne pH)

Standardy

1.68 3.56 3.78 4.01 6.86 7.00 7.41 9.18 10.01 12.45

NIST, DIN 19266, JSI 8802, BSI (patrz uwaga 1) NIST, BSI NIST NIST, DIN 19266, JSI 8802, BSI NIST, DIN 19266, JSI 8802, BSI (patrz uwaga 2) NIST NIST, DIN 19266, JSI 8802, BSI NIST, JSI 8802, BSI NIST, DIN 19266

Note 1: NIST to National Institute of Standards, DIN to Deutsche Institute für Normung, JSI to Japan Standards Institute a BSI to British Standards Institute. Note 2: bufor pH 7 nie jest standardowym buforem. Jest to popularny bufor przemysłowy w USA.

Podczas automatycznej kalibracji, sterownik mierzy także zakłócenia i dryf i nie akceptuje danych z kalibracji dopóki odczyty się nie ustabilizują. Dane kalibracji będą zaakceptowane dopiero, kiedy nie będą się zmieniać w fabrycznie ustawionym zakresie 0.02 pH przez 10 sekund. Kryteria stabilności mogą być zmieniane. Patrz rozdział 7.8. Przy ręcznej kalibracji, użytkownik ocenia kiedy odczyty pH są stabilne. Musi także sprawdzić pH bufora przy temperaturze pracy i wprowadzić wartość do przetwornika. Kiedy przetwornik zakończy kalibrację, oblicza nachylenie krzywej kalibracji i offset. Nachylenie jest podawane przy temperaturze 25°C. Rys. 13-1 definiuje terminologię. Przetwornik może być także standaryzowany. Standaryzacja jest procesem wymuszania odczytu przetwornika, aby był zgodny z odczytem z innego pH-metru. Standaryzacja czasami nazywana jest jednopunktową kalibracją.

73


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA – pH

13.2 PROCEDURA — AUTOKALIBRACJA PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Sprawdzić, czy włączona jest autokalibracja. Patrz rozdział 7.8. 2. Należy pozyskać dwa roztwory buforowe. Najlepiej, żeby wartości pH roztworów były w pobliżu skrajnych zakresów mierzonych. 3. Wyjąć czujnik z medium procesowego. Jeśli temperatura bufora znacznie różni się od temperatury w procesie należy umieścić czujnik w zbiorniku z wodą wodociągową o temperaturze bufora. Nie rozpoczynać kalibracji dopóki czujnik nie osiągnie temperatury bufora. Zwykle wystarczy pół godziny.. 4. Nacisnąć CAL na pilocie. 5. Naciskać NEXT aż pojawi się podmenu PH CAL. Nacisnąć ENTER.

6. Pojawi się podmenu AUtO CAL. Nacisnąć ENTER.

7. Pojawi się zapytanie CAL bF1. Opłukać czujnik i umieścić go w pierwszym buforze. Sprawdzić, czy bańka szklana i złącze odniesienia są całkowicie zanurzone. Zamieszać czujnikiem. Główny wyświetlacz pokaże pH bufera oparte na poprzedniej kalibracji. Nacisnąć ENTER. 8. bF1 miga dopóki odczyt pH nie spełni zaprogramowanego w rozdziale 7.8 kryterium stabilności. 9. Kiedy odczyt jest stabilny, wyświetlacz zmieni się i będzie wyglądał jak na rysunku po lewej. Migająca liczba stanowi nominalną wartość pH, tzn. pH bufora przy temperaturze 25°C. Jeśli migająca liczba nie odpowiada nominalnemu pH, naciskać Ï lub Ð , aż pojawi się prawidłowe pH. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 10. Pojawi się zapytanie CAL bF2. Wyjąć czujnik z pierwszego bufora. Opłukać czujnik i umieścić go w drugim buforze. Sprawdzić, czy bańka szklana i złącze odniesienia są całkowicie zanurzone. Zamieszać czujnikiem. Główny wyświetlacz pokaże pH bufora oparte na poprzedniej kalibracji. Nacisnąć ENTER. 11. bF2 miga dopóki odczyt pH nie spełni zaprogramowanego w rozdziale 7.8 kryterium stabilności. 12. Kiedy odczyt jest stabilny, wyświetlacz zmieni się i będzie wyglądał jak na rysunku po lewej. Migająca liczba stanowi nominalną wartość pH, tzn. pH bufora przy temperaturze 25°C. Jeśli migająca liczba nie odpowiada nominalnemu pH, naciskać Ï lub Ð , aż pojawi się prawidłowe pH. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 13. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

74


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA – pH

13.3 PROCEDURA — AUTOKALIBRACJA PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Sprawdzić, czy włączona jest autokalibracja. Patrz rozdział 7.8. 2. Należy pozyskać dwa roztwory buforowe. Najlepiej, żeby wartości pH roztworów były w pobliżu skrajnych zakresów mierzonych. 3. Wyjąć czujnik z medium procesowego. Jeśli temperatura bufora znacznie różni się od temperatury w procesie należy umieścić czujnik w zbiorniku z wodą wodociągową o temperaturze bufora. Nie rozpoczynać kalibracji dopóki czujnik nie osiągnie temperatury bufora. Zwykle wystarczy pół godziny.. 4. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Kalibracja bufora pH (method_ph_buffer_cal) UWAGA! Aby można przeprowadzić automatyczną kalibrację, parametr standardowego bufora (BUFFER_STANDARD) musi być ustawiony na standardowy bufor, a nie na “Manual” (ręczna). Kroki metody: a. Zapytanie: Umieścić czujnik w buforze 1. b. Wyświetlone:

aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury Komunikat: Oczekiwanie na stabilizację wejścia. c. Wyświetlone:

aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury Zapytanie: Czy bufor = x.xx pH?: Yes; Następny bufor; Poprzedni bufor Przyciskami następny lub poprzedni bufor wybrać wartość używanego buforu 1. Wybrać “Yes”, kiedy wartość bufora została wybrana. d. Zapytanie: Umieścić czujnik w buforze 1. e. Wyświetlone:

aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury Komunikat: Oczekiwanie na stabilizację wejścia. f. Wyświetlone: aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury Zapytanie: Czy bufor = x.xx pH?: Yes; Następny bufor; Poprzedni bufor Przyciskami następny lub poprzedni bufor wybrać wartość używanego buforu 1. Wybrać “Yes”, kiedy wartość bufora została wybrana. g. Jeśli są błędy kalibracji, zostaną wyświetlone i odpowiadające im błędy będą pokazane w DeltaV Explorer/Status/zakładka Errors. h. Wyświetlone:

aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury nowa wartość nachylenia pH nowa wartość offsetu zera pH

Koniec metody.

75


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA – pH

13.4 PROCEDURA — RĘCZNA KALIBRACJA PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Sprawdzić, czy włączona jest ręczna kalibracja. Patrz rozdział 7.8. 2. Należy pozyskać dwa roztwory buforowe. Najlepiej, żeby wartości pH roztworów były w pobliżu skrajnych zakresów mierzonych. 3. Wyjąć czujnik z medium procesowego. Jeśli temperatura bufora znacznie różni się od temperatury w procesie należy umieścić czujnik w zbiorniku z wodą wodociągową o temperaturze bufora. Nie rozpoczynać kalibracji dopóki czujnik nie osiągnie temperatury bufora. Zwykle wystarczy pół godziny.. 4. Nacisnąć CAL na pilocie.

5. Naciskać NEXT aż pojawi się podmenu PH CAL. Nacisnąć ENTER.

6. Pojawi się podmenu AUtO CAL. Nacisnąć ENTER.

7. Pojawi się zapytanie CAL bF1. Opłukać czujnik i umieścić go w pierwszym buforze. Sprawdzić, czy bańka szklana i złącze odniesienia są całkowicie zanurzone. Zamieszać czujnikiem. Główny wyświetlacz pokaże pH bufora oparte na poprzedniej kalibracji. Nacisnąć ENTER. 8. Poczekać aż odczyt pH na głównym wyświetlaczu ustali się. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na wartość bufora przy temperaturze pomiaru. Nacisnąć ENTER. 9. Pojawi się zapytanie CAL bF2. Opłukać czujnik i umieścić go w pierwszym buforze. Sprawdzić, czy bańka szklana i złącze odniesienia są całkowicie zanurzone. Zamieszać czujnikiem. Główny wyświetlacz pokaże pH bufora oparte na poprzedniej kalibracji. Nacisnąć ENTER. 10. Poczekać aż odczyt pH na głównym wyświetlaczu ustali się. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na wartość bufora przy temperaturze pomiaru. Nacisnąć ENTER. 11. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

76


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA – pH

13.4 PROCEDURA — RĘCZNA KALIBRACJA PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Sprawdzić, czy włączona jest ręczna kalibracja. Patrz rozdział 7.8. 2. Należy pozyskać dwa roztwory buforowe. Najlepiej, żeby wartości pH roztworów były w pobliżu skrajnych zakresów mierzonych. 3. Wyjąć czujnik z medium procesowego. Jeśli temperatura bufora znacznie różni się od temperatury w procesie należy umieścić czujnik w zbiorniku z wodą wodociągową o temperaturze bufora. Nie rozpoczynać kalibracji dopóki czujnik nie osiągnie temperatury bufora. Zwykle wystarczy pół godziny.. 4. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Kalibracja bufora pH (method_ph_buffer_cal) UWAGA! Aby można przeprowadzić ręczną kalibrację, parametr standardowego bufora (BUFFER_STANDARD) musi być ustawiony na “Manual” (ręczna). Kroki metody: a. Zapytanie: Umieścić czujnik w buforze 1. b. Wyświetlone:

aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury Zapytanie: Czy wartości stabilne? Yes; No: Abort Wybór „No”(Nie) spowoduje ponowny odczyt pomiaru c. Jeśli wybrano „Yes”(Tak) Wyświetlone: aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury Zapytanie: Wprowadzić wartość bufora 1. d. Zapytanie: Umieścić czujnik w buforze 1. e. Wyświetlone:

aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury Zapytanie: Czy wartości stabilne? Yes; No: Abort Wybór „No”(Nie) spowoduje ponowny odczyt pomiaru f. Jeśli wybrano „Yes”(Tak) Wyświetlone: aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury Zapytanie: Wprowadzić wartość bufora 1. g. Jeśli są błędy kalibracji, zostaną wyświetlone i odpowiadające im błędy będą pokazane w DeltaV Explorer/Status/zakładka Errors. h. Wyświetlone:

aktualny pomiar pH aktualny pomiar temperatury nowa wartość nachylenia pH nowa wartość offsetu zera pH

Koniec metody.

77


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA – pH

13.6 STANDARYZACJA PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. pH mierzone przez przetwornik może być zmienione, aby dopasować do odczytu z innego przyrządu. Proces uzgadniania dwóch odczytów nazywa się standaryzacją lub jednopunktową kalibracją. 2. Podczas standaryzacji różnica między dwoma wartościami pH jest zamieniana na równoważne napięcie. Napięcie, zwane napięciem offsetu odniesienia, jest dodawane do wszystkich następnych mierzonych napięć komory przed zamianą na pH. Jeśli czujnik, który był kalibrowany z buforami, jest następnie standaryzowany i umieszczony z powrotem w buforze, mierzone pH będzie różnić się od pH bufora o ilość równoważną offsetowi standaryzacji. 3. Włożyć czujnik do medium procesowego. Kiedy odczyty są stabilne, zmierzyć pH medium przy wykorzystaniu przyrządu odniesienia. Normalnie dopuszcza się testowanie pobranej próbki. Ponieważ pH medium procesowego może zmieniać się ze zmianą temperatury, zmierzyć pH natychmiast po pobraniu próbki. Dla próbek, które trudno buforować, najlepiej określić pH ciągle przepływającej próbki jak najbliżej czujnika procesowego. 4. Nacisnąć CAL na pilocie. 5. Naciskać NEXT aż pojawi się podmenu PH CAL. Nacisnąć ENTER.

6. Naciska NEXT aż pojawi się podmenu Std PH. Nacisnąć ENTER. 7. Sprawdzić, czy pH i temperatura procesu są stabilne. Zmierzyć pH medium procesowego przyrządem odniesienia. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz, aby odpowiadał odczytowi przyrządu odniesienia. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 8. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

78


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA – pH

13.6 STANDARYZACJA PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. pH mierzone przez przetwornik może być zmienione, aby dopasować do odczytu z innego przyrządu. Proces uzgadniania dwóch odczytów nazywa się standaryzacją lub jednopunktową kalibracją. 2. Podczas standaryzacji różnica między dwoma wartościami pH jest zamieniana na równoważne napięcie. Napięcie, zwane napięciem offsetu odniesienia, jest dodawane do wszystkich następnych mierzonych napięć komory przed zamianą na pH. Jeśli czujnik, który był kalibrowany z buforami, jest następnie standaryzowany i umieszczony z powrotem w buforze, mierzone pH będzie różnić się od pH bufora o ilość równoważną offsetowi standaryzacji. 3. Włożyć czujnik do medium procesowego. Kiedy odczyty są stabilne, zmierzyć pH medium przy wykorzystaniu przyrządu odniesienia. Normalnie dopuszcza się testowanie pobranej próbki. Ponieważ pH medium procesowego może zmieniać się ze zmianą temperatury, zmierzyć pH natychmiast po pobraniu próbki. Dla próbek, które trudno buforować, najlepiej określić pH ciągle przepływającej próbki jak najbliżej czujnika procesowego. 4. Dostęp: DeltaV Explorer/Context Menu Standaryzacja pH (method_standardize_ph) Kroki metody: a. Wyświetlane:

Pomiar aktualnego pH Pomiar aktualnej temperatury

Zapytanie: Czy wartości są stabilne?: Yes; No; Abort Wybór “No” spowoduje powtórny odczyt pomiaru b. Jeśli wybrano “yes”: Wyświetlane: Pomiar aktualnego pH Pomiar aktualnej temperatury Nowy offset zera pH Koniec metody.

79


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA – pH

13.8 USTAWIANIE NACHYLENIA pH PRZY WYKORZYSTANIU PILOTA 1. Jeśli nachylenie szklanej elektrody jest znane z innych pomiarów, można je wprowadzić bezpośrednio do przetwornika. Nachylenie musi być wprowadzone jak dla temperatury 25°C. Aby wyliczyć nachylenie przy temperaturze 25°C z nachylenia przy innej temperaturze t°C, skorzystać z następującego wzoru: 298 nachylenie przy 25°C = (nachylenie przy t°C) --------------------t°C + 273 Zmiana nachylenia nadpisuje nachylenie określone przy poprzedniej kalibracji z bufora.

2. Nacisnąć CAL na pilocie.

3. Naciskać NEXT aż pojawi się PH CAL. Nacisnąć ENTER. 4. Naciskać NEXT aż pojawi się PH SLOPE. Nacisnąć ENTER.

5. Pojawi się zapytanie SLOPE. Przy pomocy klawiszy strzałek zmienić migający wyświetlacz na żądane nachylenie. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać. 6. Nacisnąć RESET, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

80


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 13.0 KALIBRACJA – pH

13.9 USTAWIANIE NACHYLENIA pH PRZY WYKORZYSTANIU DeltaV 1. Jeśli nachylenie szklanej elektrody jest znane z innych pomiarów, można je wprowadzić bezpośrednio do przetwornika. Nachylenie musi być wprowadzone jak dla temperatury 25°C. Aby wyliczyć nachylenie przy temperaturze 25°C z nachylenia przy innej temperaturze t°C, skorzystać z następującego wzoru: 298 nachylenie przy 25°C = (nachylenie przy t°C) --------------------t°C + 273 Zmiana nachylenia nadpisuje nachylenie określone przy poprzedniej kalibracji z bufora. 2. Dostęp: DeltaV Explorer/Transducer Block/Properties, zakładka pH Compensation Parametr: nachylenie pH (PH_SLOPE) Wprowadzić żądaną wartość nachylenia pH.

81


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 14.0 DIAGNOSTYKA

ROZDZIAŁ 14.0 DIAGNOSTYKA 14.1 OGÓLNE Przetwornik 5081-A może wyświetlać informacje diagnostyczne, które są użyteczne przy wykrywaniu i usuwaniu usterek. Dostępna diagnostyka jest zależna od wykonywanego pomiaru. Aby odczytać informację diagnostyczną, należy przejść do głównego wyświetlacz i nacisnąć DIAG na pilocie. Należy następnie naciskać NEXT, aż pojawi się mnemonik żądanej informacji. Więcej informacji można znaleźć w tabeli poniżej.

14.2 KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE DLA ROZPUSZCZONEGO TLENU TYPE O2 SEnSor Cur SEnSivitY 0 CurrEnt bAr PreSS 5081-A-FF FAULtS

Przetwornik mierzy tlen. Po naciśnięciu NEXT można zobaczyć diagnostykę. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić prąd czujnika (jednostki ) Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić czułość. Czułość jest obliczana podczas kalibracji. Jest to stosunek mierzonego prądu podzielonego przez stężenie. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić prąd zerowy zmierzony podczas kalibracji (jednostki) Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić ciśnienie barometryczne używane przez przetwornik podczas kalibracji w powietrzu. To jest numer modelu. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić wersję oprogramowania (SFtr). Nacisnąć NEXT, aby zobaczyć wersję sprzętu (HArdr) Nacisnąć ENTER, aby przewinąć istniejące komunikaty o błędach.

14.3 KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE DLA OZONU I CAŁKOWITEGO CHLORU TYPE O3 lub tCl SEnSor Cur SenSivitY 0 CurrEnt 5081-A-FF FAULtS

Przetwornik mierzy ozon (lub całkowity chlor). Po naciśnięciu NEXT można zobaczyć diagnostykę. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić prąd czujnika (jednostki ) Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić czułość. Czułość jest obliczana podczas kalibracji. Jest to stosunek mierzonego prądu podzielonego przez stężenie. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić prąd zerowy zmierzony podczas kalibracji (jednostki) To jest numer modelu. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić wersję oprogramowania (SFtr). Nacisnąć NEXT, aby zobaczyć wersję sprzętu (HArdr) Nacisnąć ENTER, aby przewinąć istniejące komunikaty o błędach.

82


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 14.0 DIAGNOSTYKA

14.4 KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE DLA WOLNEGO CHLORU

TYPE FCl SEnSor Cur SEnSivitY 0 CurrEnt PH InPut SLOPE OFFSt GIMP 5081-A-FF FAULtS

Przetwornik mierzy wolny chlor. Po naciśnięciu NEXT można zobaczyć diagnostykę. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić prąd czujnika (jednostki ) Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić czułość. Czułość jest obliczana podczas kalibracji. Jest to stosunek mierzonego prądu podzielonego przez stężenie. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić prąd zerowy zmierzony podczas kalibracji (jednostki) Nacisnąć ENTER, aby zobaczyć diagnostykę pH. Nacisnąć NEXT, aby pominąć diagnostykę pH Prąd czujnika pH w miliwoltach Nachylenie czujnika w mV na jednostkę pH. Nachylenie jest wyliczane podczas kalibracji bufora. Napięcie czujnika w mV w buforze pH 7 Impedancja szkła w MOhm To jest numer modelu. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić wersję oprogramowania (SFtr). Nacisnąć NEXT, aby zobaczyć wersję sprzętu (HArdr) Nacisnąć ENTER, aby przewinąć istniejące komunikaty o błędach.

83


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13

Ostrzeżenia i komunikaty o błędach Wykrywanie i usuwanie usterek kiedy pokazuje się ostrzeżenie lub komunikat o błędzie Problemy pomiaru temperatury i kalibracji Problemy pomiaru tlenu i kalibracji Problemy pomiaru wolnego chloru i kalibracji Problemy pomiaru całkowitego chloru i kalibracji Problemy pomiaru ozonu i kalibracji Problemy pomiaru pH i kalibracji Symulacja prądów wejściowych — rozpuszczony tlen Symulacja prądów wejściowych — chlor i ozon Symulacja wejść — pH Symulacja temperatury Pomiar napięcia odniesienia

15.1 OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY O BŁĘDACH Przetwornik model 5081-A w sposób ciągły monitoruje czujnik i przetwornik na okoliczności, które mogą spowodować błędne pomiary. Kiedy problem pojawi się, przetwornik wyświetla ostrzeżenie lub komunikat o błędzie. Ostrzeżenie alarmuje użytkownika, że występują warunki potencjalnie blokujące pomiar. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pomiar jest błędny. Ostrzeżenie alarmuje użytkownika, że występują warunki blokujące pomiar. Jeśli komunikat o błędzie jest pokazywany, wszystkie pomiary należy uznać za błędne. Kiedy występują warunki OSTRZEŻENIA: 1. Główny wyświetlacz pozostaje stabilny; nie miga. 2. Komunikat ostrzeżenia pojawia się na przemian z odczytem temperatury i wyjścia w drugim wierszu wyświetlacza. Patrz rozdział 15.4 na wyjaśnienie komunikatów ostrzegawczych i zalecanych sposobów rozwiązania problemu. Kiedy występuje BŁĄD: 1. Główny wyświetlacz miga. 2. Słowa FAULT i HOLD pojawiają się na głównym wyświetlaczu. 3. Komunikat o błędzie pojawia się na przemian z odczytem temperatury i wyjścia w drugim wierszu wyświetlacza. Patrz rozdział 15.4 na wyjaśnienie komunikatów o błędzie i zalecanych sposobów rozwiązania problemu. 4. Prąd wyjściowy pozostanie na poziomie bezpośrednio przed błędem lub ustawi się na poziomie uprzednio zaprogramowanym dla stanu błędu. Patrz rozdział 7.3 na opis jak zaprogramować prąd generowany podczas występowania błędu. 5. Jeśli przetwornik jest w stanie zawieszenia (HOLD), kiedy wystąpi błąd wyjście pozostanie na zaprogramowanej wartości dla stanu hold. Aby zaalarmować użytkownika, że wystąpił błąd słowo FAULT pojawi się na wyświetlaczu i wyświetlacz będzie migać. Pojawi się także błąd lub komunikat diagnostyczny. 6. Jeśli przetwornik symuluje prąd wyjściowy, kiedy wystąpi błąd, przetwornik będzie kontynuował generowanie symulowanego prądu. Aby zaalarmować użytkownika, że wystąpił błąd słowo FAULT pojawi się na wyświetlaczu i wyświetlacz będzie migać.

84


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK KIEDY POKAZUJE SIĘ OSTRZEŻENIE LUB KOMUNIKAT O BŁĘDZIE Komunikat OuEr rAnGE AMP FAIL bAd SEnSor 0 too bIG CAL Error nEEd 0 CAL bAd rtd TEMP HI TEMP LO rtd OPEn SenSE OPEn pH In SLOPE HI SLOPE LO -0- OFFSEt GLASS FAIL FACt FAIL CPU FAIL ROM FAIL AdC bAD Gnd In too biG RitE Err

Wyjaśnienie Poza zakresem, pomiar przekracza ograniczenie wyświetlacza Uszkodzenie czujnika amperometrycznego, za duży prąd czujnika Zły czujnik, prąd czujnika jest dużą liczbą ujemną Prąd zerowy za duży, czujnik zerowany przy prądzie większym niż 100nA Błąd kalibracji, czułość (nA/ppm) jest za duża lub za mała czujnik wymaga powtórnego zerowania, odczyt jest zbyt ujemny Zły odczyt temperatury Odczyt temperatury przekracza 150oC Odczyt temperatury poniżej –15oC RTD lub termistor ma przerwę Linia zwrotna nie podłączona Odczyt mV z czujnika pH za duży nachylenie czujnika pH przekracza 62 mV/pH nachylenie czujnika pH jest mniejsze niż 40 mV/pH Offset zera podczas standaryzowania przekracza zaprogramowane ograniczenia Mierzona impedancja szkła jest mniejsza od zaprogramowanego ograniczenia Przyrząd nie został skalibrowany fabrycznie Wewnętrzny CPU nie przeszedł pomyślnie testów Błąd pamięci wewnętrznej Błąd przetwornika analogowo-cyfrowego Błąd uziemienia sygnał w mV z czujnika pH jest za duży brak łącznika CPU PCB (JP-1)

Patrz rozdział 15.2.1 15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5 15.2.6 15.2.6 15.2.6 15.2.6 15.2.7 15.2.8 15.2.9 15.2.9 15.2.10 15.2.11 15.2.12 15.2.13 15.2.13 15.2.14 15.2.15 15.2.16 15.2.17

15.2.1 OuEr rAnGE i AMP FAIL. Te komunikaty o błędzie pojawiają się kiedy prąd czujnika jest za duży. Normalnie, nadmierny prąd czujnika wynika z tego, że albo czujnik amperometryczny jest źle okablowany lub uszkodzony. 1. Sprawdzić, czy okablowanie jest prawidłowe, a połączenia ni poluzowały się. Sprawdzić połączenia na skrzynce połączeniowej. Patrz rozdział 3.0. 2. Wymienić membranę czujnika i roztwór elektrolitu oraz wyczyścić katodę jeśli to konieczne. Inne szczegóły można znaleźć w karcie czujnika 3. Wymienić czujnik.

85


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.2.2 bAd SEnSor. Ten błąd (zły czujnik) oznacza, że prąd czujnika jest dużą liczbą ujemną. 1. bAd SEnSor może pojawić się na chwilę po pierwszym umieszczeniu czujnika na miejscu pracy. Należy obserwować prąd czujnika (przejść do SEnSor Cur w menu diagnostycznym). Jeśli prąd czujnika zaczyna przesuwać się w kierunku dodatnim, to prawdopodobnie nic złego i komunikat o błędzie powinien wkrótce zniknąć. 2. Sprawdzić, czy okablowanie jest prawidłowe. Zwrócić szczególną uwagę na połączenia anody i katody. 3. Sprawdzić, czy przyrząd jest skonfigurowany do prawidłowego pomiaru. Skonfigurowanie pomiaru (oprócz innych rzeczy) ustawi polaryzację napięcia. Zastosowanie nieprawidłowej polaryzacji napięcia do czujnika może spowodować ujemny prąd. 4. Wymienić membranę czujnika i roztwór elektrolitu oraz wyczyścić katodę, jeśli to konieczne. Inne szczegóły na karcie czujnika. 5. Wymienić czujnik 15.2.3 0 too bIG Normalnie, przetwornik nie akceptuje prądu zerowego dopóki nie spadnie poniżej rozsądnego poziomu. W rozdziale o kalibrowaniu opisano wymagania na analit dla typowych prądów zerowych. Jednakże, użytkownik może wymusić n przetworniku zaakceptowanie występującego prądu jako wartości zerowej. Ostrzeżenie 0 too bIG pojawia się, jeśli prąd podczas zerowania czujnika jest większy niż 100 nA. Ponieważ przetwornik odejmuje prąd zerowy od prądu mierzonego przed zamianą wyniku na stężenie, zbyt wczesne zerowanie może spowodować zbyt niskie odczyty. 1. Należy dać przetwornikowi odpowiedni czas, nawet całą noc, na ustabilizowanie przed rozpoczęciem procedury zerowania. 2. Sprawdzić, czy roztwór używany do zerowania czujnika nie zawiera analitu. Sprawdzić szczegóły we właściwym rozdziale o kalibrowaniu. 3. Wymienić membranę czujnika i roztwór elektrolitu oraz wyczyścić katodę, jeśli to konieczne. Szczegóły w karcie czujnika. 4. Wymienić czujnik. 15.2.4 CAL Error W ostatnim kroku kalibracji, przetwornik oblicza czułość w nA/ppm. Jeśli czułość jest poza normalnie oczekiwanym zakresem, przetwornik wyświetla komunikat CAL Error i przetwornik nie zaktualizuje kalibracji. Pomocy należy szukać w rozdziale o wykrywaniu i usuwaniu usterek dla konkretnego czujnika. 15.2.5 nEEd 0 CAL nEEd 0 CAL oznacza, że stężenie analitu jest zbyt ujemne. 1. Sprawdzić prąd zerowy (przejść do 0 CurrEnt w menu diagnostycznym). Jeśli prąd zerowy jest znacząco większy niż prąd mierzony, pojawi się ostrzeżenie nEEd 0 CAL. 2. Sprawdzić, czy prąd zerowy jest zbliżony do wartości podanej w rozdziale o kalibrowaniu dla określanego analitu. 3. Wyzerować ponownie czujnik. Pomocy należy szukać w rozdziale o kalibrowaniu oraz wykrywaniu i usuwaniu usterek dla konkretnego czujnika. 15.2.6 bAd rtd, TEMP HI, TEMP LO i rtd OPEn Te komunikaty zwykle oznaczają, że czujnik RTD (lub termistor w przypadku czujników Hx438 i GX448) ma przerwę lub jest zwarty lub występuje przerwa lub zwarcie w obwodach połączeniowych. 1. Sprawdzić wszystkie połączenia przewodów, również w skrzynce połączeniowej, jeśli jest taka używana. 2. Odłączyć przewody RTD IN, RTD SENSE i RTD RETURN lub przewody termistora przy przetworniku. Sprawdzić, kolory przewodów i gdzie są dołączone. Zmierzyć rezystancję między przewodami RTD IN i RETURN. Dla termistora, zmierzyć napięcie miedzy dwoma przewodami. Rezystancja powinna być bliska wartości w tabeli z rozdziału 15.11 Jeśli element temperaturowy ma przerwę lub zwarcie, wymienić czujnik. W międzyczasie należy zastosować ręczna kompensację temperatury. 3. Dla pomiarów tlenu korzystających z HX438, Gx448 lub innego czujnika posiadającego element 22kNTC, błąd TEMP HI pojawi się, jeśli sterownik nie został prawidłowo skonfigurowany. Szczegóły w rozdziale 7.4.3 lub 7.4.4. 86


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.2.7 SenSE OPEn Większość czujników Rosemount Analytical stosuje Pt100 lub Pt1000 w trzyprzewodowej konfiguracji (Patrz rysunek 15-4). Przewody wejściowe i powrotne włączają RTD do obwodów pomiarowych w analizatorze. Trzeci przewód, zwany linią zwrotną, jest dołączony do przewodu powrotnego. Linia zwrotna pozwala analizatorowi na korektę rezystancji przewodów wejściowych i powrotnych ze względu na zmianę rezystancji przewodów wraz ze zmianą temperatury otoczenia. 1. Sprawdzić wszystkie połączenia, wraz ze skrzynką połączeniową , jeśli taka jest używana. 2. Odłączyć przewody RTD SENSE i RTD RETURN. Zmierzyć rezystancję między przewodami. Powinna być mniejsza niż 5 Ω. Jeśli linia zwrotna ma przerwę, jak najszybciej wymienić czujnik. 3. Przetwornik może pracować z przerwą na linii zwrotnej. Pomiar będzie mniej dokładny ponieważ przetwornik nie może kompensować rezystancji przewodów. Jednakże, jeśli czujnik ma być używany przy w przybliżeniu stałej temperaturze otoczenia, błąd rezystancji przewodów doprowadzających może być wyeliminowany przez kalibrację czujnika przy temperaturze pomiaru. Błędy spowodowane przez zmianę temperatury otoczenia nie mogą być wyeliminowane. Aby komunikat o błędzie zniknął, należy połączyć zaciski RTD SENSE i RETURN łącznikiem. 15.2.8 pH In pH In oznacza, że napięcie z komory pomiarowej czujnika pH jest za duże. 1. Sprawdzić wszystkie połączenia kablowe, wraz z połączeniami w skrzynce połączeniowej. 2. Sprawdzić, czy czujnik pH jest całkowicie zanurzony w medium procesowym. 3. Sprawdzić czystość czujnika pH. Jeśli czujnik jest zabrudzony należy go oczyścić. Sprawdzić w instrukcji czujnika procedurę czyszczenia. 4. Wymienić czujnik. 15.2.9 SLOPE HI lub SLOPE LO Po zakończeniu dwupunktowej kalibracji pH (ręcznej lub automatycznej), przetwornik oblicza nachylenie czujnika przy temperaturze 25°C. Jeśli nachylenie jest większe niż 62 mV/pH przetwornik wyświetla błąd SLOPE HI. Jeśli nachylenie jest mniejsze niż 45 mV/pH, przetwornik wyświetla błąd SLOPE LO. Przetwornik nie aktualizuje wtedy kalibracji. 1. Sprawdzić bufory. Sprawdzić, czy roztwory buforowe nie mają widocznych śladów zanieczyszczenia, takich jak zmętnienie lub pleśń. Neutralne i lekko kwasowe bufory są wysoce podatne na pleśń. Bufory alkaliczne (pH 9 i większe), jeśli znajdują się w powietrzu przez dłuższy czas także mogą być niedokładne. Bufory alkaliczne absorbują dwutlenek węgla z atmosfery, który obniża pH. Jeśli bufor o wysokim pH był użyty w błędnej kalibracji, należy powtórzyć kalibrację wykorzystując świeży bufor. Jeśli świeży bufor nie jest dostępny, należy zastosować bufor o niższym pH. Na przykład, zastosować bufory o pH 4 i pH 7 zamiast buforów o pH 7 i pH 10. 2. Pozwolić przez odpowiedni czas na zrównoważenie temperatury. Jeśli czujnik był w medium procesowym znacznie cieplejszym lub chłodniejszym niż bufor, należy go umieścić w zbiorniku o temperaturze otoczenia na co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem kalibracji. 3. Jeśli przeprowadzono ręczną kalibrację, należy sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowe wartości pH. 4. Sprawdzić wszystkie połączenia kablowe, również w skrzynce połączeniowej. 5. Sprawdzić czystość czujnika pH. Jeśli czujnik jest zabrudzony należy go oczyścić. Sprawdzić w instrukcji czujnika procedurę czyszczenia. 6. Wymienić czujnik.

87


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.2.10 -0- OFFSEt Komunikat -0- OFFSEt pojawia się, jeśli standaryzacyjny offset (w mV) przekracza zaprogramowane ograniczenia. Domyślne ograniczenie wynosi 60 mV, które jest równoważne zmianie jednostki w pH. Zanim zostanie zwiększone ograniczenie, aby spowodować zniknięcie komunikatu -0- OFFSEt, należy sprawdzić następujące czynności : 1. Sprawdzić, miernik odniesienia pH pracuje prawidłowo i jest prawidłowo skalibrowany. 2. Sprawdzić, czy czujnik pH w procesie działa. Sprawdzić jego odpowiedź w buforach. 3. Jeśli przetwornik jest standaryzowany w stosunku do pH określonego dla pobranej próbki, sprawdzić czy pH jest mierzone zanim temperatura pobranej próbki zmieni się o więcej niż kilka stopni. 4. Sprawdzić, czy czujnik procesowy jest całkowicie zanurzony w medium. Jeśli czujnik nie jest całkowicie zatopiony, może być mierzone pH warstwy płynu pokrywającego czujnik. pH tej warstwy może być różne od pH całego płynu. 5. Sprawdzić, czy czujnik pH nie jest zabrudzony. Jeśli czujnik wygląda na brudny, wyczyścić go. Sprawdzić w instrukcji czujnika procedurę czyszczenia. 6. Duży offset standaryzacji może być spowodowany zabrudzoną elektrodą odniesienia. Cząstki brudu mogą powodować zwiększenie offsetu pH nawet do dwóch jednostek pH. Aby sprawdzić napięcie odniesienia, patrz rozdział 15.13. 15.2.11 GLASS FAIL GLASS FAIL oznacza, że impedancja szkła jest poza zaprogramowanym zakresem. Aby odczytać impedancję szkła, przejść do głównego wyświetlacza i nacisnąć DIAG. Przewinąć do zapytania PH i nacisnąć ENTER. Naciskać NEXT dopóki nie pokaże się GIMP (impedancja szkła). Domyślne ograniczenie dolne wynosi 10 MΩ. Domyślne ograniczenie górne wynosi 1000 MΩ. Mała impedancja oznacza, że szklana membrana jest uszkodzona. Wysoka impedancja szkła oznacza, że membrana się zestarzała zbliża się koniec jej pracy. Większa impedancja może oznaczać, że czujnik pH nie jest całkowicie zanurzona w medium procesowym. 1. Sprawdzić okablowanie czujnika, wraz ze skrzynką połączeniową. 2. Sprawdzić, czy czujnik jest całkowicie zanurzony w medium procesowym. 3. Sprawdzić, czy przełącznik programowy określający położenie przedwzmacniacza jest prawidłowo ustawiony. Patrz rozdział 7.8.3. 4. Sprawdzić odpowiedź czujnika w buforze. Jeśli czujnik może być skalibrowany, to oznacza że jest on w dostatecznie dobrym stanie. Aby wyłączyć komunikat GLASS FAIL należy przeprogramować ograniczenie impedancji szkła, aby zawierało zmierzoną impedancję. Jeśli czujnik nie może być skalibrowany to oznacza, że jest uszkodzony i trzeba go wymienić. 15.2.12 FACt FAIL FACt FAIL oznacza, że przyrząd nie został fabrycznie skalibrowany. Zadzwonić do producenta. Przetwornik będzie musiał prawdopodobnie wrócić do producenta celem kalibracji. 15.2.13 CPU FAIL i ROM FAIL CPU FAIL oznacza, że jednostka przetwarzająca nie przeszła pomyślnie testów wewnętrznych. ROM FAIL oznacza, że wewnętrzna pamięć jest uszkodzona. 1. Odłączyć zasilanie. Zostawić przetwornik bez zasilania na około 30 sekund i powtórnie załączyć. 2. Jeśli wyłączenie zasilania nie pomogło skasować komunikatu o błędzie, płyta CPU prawdopodobnie jest do wymiany. Zadzwonić do producenta po pomoc. 88


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.2.14 AdC AdC oznacza, że przetwornik analogowo-cyfrowy jest uszkodzony. 1. Sprawdzić, czy okablowanie przetwornika jest prawidłowe i styki dokręcone. Sprawdzić połączenia w skrzynce połączeniowej, jeśli jest zamontowana. Zajrzeć do rozdziału 3.0. 2. Odłączyć czujnik(i) i zasymulować temperaturę i wejście czujnika. Do zasymulowania rozpuszczony tlen ozon lub chlor pH temperatura

Patrz rozdział 15.9 15.10 15.11 15,12

3. Jeśli przetwornik nie reaguje na symulowane sygnały, to najprawdopodobniej uszkodzona jest płyta PCB. Zadzwonić do producenta po pomoc. 15.2.15 bAd Gnd bAd Gnd zwykle oznacza problem z płytą analogową PCB. Zadzwonić do producenta po pomoc. 15.2.16 In too biG In too biG oznacza, że sygnał mV z czujnika pH jest za duży. 1. Sprawdzić, czy okablowanie czujnika jest prawidłowe i styki dokręcone. Sprawdzić połączenia w skrzynce połączeniowej, jeśli jest zamontowana. Zajrzeć do rozdziału 3.0. 2. Wymienić czujnik pH na czujnik, który gdzieś pracował. 3. Jeśli wymiana czujnika pH nie spowodowała zniknięcia komunikatu, zadzwonić do producenta po pomoc. 15.2.17 RitE Err Ustawienia programowe w 5081-A mogą być zabezpieczone przed przypadkowymi zmianami przez ustawienie trzycyfrowego kodu bezpieczeństwa. Ustawienia mogą być dalej zabezpieczone przez wyjęcie łącznika (JP-1) z płyty CPU. Jeśli łącznik JP-1 został wyjęty ustawienia programowe nie mogą zostać zmienione.

15.3 PROBLEMY POMIARU TEMPERATURY I KALIBRACJI 15.3.1 Temperatura mierzona przez standardowy termometr różniła się o więcej niż 1°C od przetwornika. 1. Czy standardowy termometr, RTD lub termistor są dokładne? Termometry cieczowe szklane ogólnego przeznaczenia, szczególnie te źle obsługiwane mogą mieć zaskakująco duże błędy. 2. Czy element temperaturowy w czujniku jest całkowicie zanurzony w medium? 3. Czy standardowy czujnik temperatury jest zanurzony do właściwego poziomu?

89


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.4 PROBLEMY POMIARU TLENU I KALIBRACJI Problem Prąd zerowy jest znacznie większy od wartości w rozdziale 9.2 Prąd zerowy jest niestabilny Prąd czujnika podczas kalibracji w powietrzu różni się znacznie od wartości w rozdziale 9.3 Odczyty przyrządu procesowego i standardowego podczas kalibracji on-line różnią się znacznie Błędne odczyty procesowe Dryf odczytu Czujnik nie reaguje na zmiany poziomu tlenu Odczyty tlenu są za małe

Patrz rozdział 15.4.1 15.4.2 15.4.3 15.4.4 15.4.5 15.4.6 15.4.7 15.4.8

15.4.1 Prąd zerowy jest znacznie większy od wartości w rozdziale 9.2 1. Czy czujnik jest prawidłowo dołączony do przetwornika? Patrz rozdział 3.0. 2. Czy membrana jest całkowicie pokryta roztworem zerowym i czy nie ma pęcherzyków powietrza uwięzionych przy membranie? Poruszać czujnikiem, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza. 3. Czy roztwór zerowy jest świeży i prawidłowo przygotowany? Czujnik należy zerować w 5% roztworze siarczynu sodowego w wodzie. Przygotować roztwór bezpośrednio przed użyciem. Może stać na półce tylko kilka dni. 4. Jeśli czujnik jest zerowany azotem, sprawdź czy nie zawiera tlenu i czy przepływ jest odpowiedni, aby zapobiec wstecznej dyfuzji powietrza do komory. 5. Główny udział w prądzie zerowym ma tlen rozpuszczony w roztworze elektrolitu wewnątrz czujnika. Długi okres zerowania zwykle oznacza, że pęcherzyki powietrza dostają się do elektrolitu. Aby zapewnić, że czujnik 499ADO lub 499A TrDO nie zawiera pęcherzyków powietrza, ostrożnie wykonać procedurę napełniania czujnika z instrukcji czujnika. Jeśli roztwór elektrolitu został właśnie wymieniony, należy pozwolić prze kilka godzin stabilizować się prądowi zerowemu. Rzadko, ale może trwać to nawet całą noc. 6. Sprawdzić, czy membrana nie jest uszkodzona i w razie potrzeby wymienić. 15.4.2 Odczyt zerowy jest niestabilny. 1. Czy czujnik jest prawidłowo dołączony do przetwornika? Patrz rozdział 3.0. Sprawdzić styki połączeń. 2. Odczyty są często błędne, kiedy nowy lub naprawiony czujnik jest pierwszy raz umieszczony w medium. Odczyty zwykle stabilizują się po godzinie. 3. Czy przestrzeń między membraną i katodą jest wypełniona roztworem elektrolitu i czy droga przepływu między zbiornikiem elektrolitu i membrana jest czysta? Często przepływ elektrolitu może być rozpoczęty przez zwykłe złapanie czujnika z membraną końcem w dół i wstrząśnięcie kilkukrotne jak termometrem lekarskim. Jeśli wstrząśnięcie nie pomaga, należy wykonać sprawdzenia poniższe. Dodatkowych informacji należy szukać w instrukcji czujnika. Dla czujników 499ADO i 499A TrDO sprawdzić, czy otwory przy podstawie trzonu elektrody są otwarte (przy pomocy spinacza biurowego oczyścić otwór). Sprawdzić także, czy pęcherzyki powietrza nie blokują otworów. Napełnić zbiornik i zestawić przepływ elektrolitu do katody. Szczegółowe procedury można znaleźć w instrukcji czujnika. Dla czujników Gx438 i Hx438, najlepszym sposobem zapewnienia, że roztwór elektrolitu jest odpowiednio podawany jest wlanie świeżego roztworu elektrolitu do czujnika. Szczegółowe procedury można znaleźć w instrukcji czujnika.

90


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.4.3 Prąd czujnika podczas kalibracji w powietrzu różni się znacznie od wartości w rozdziale 9.3. 1. Czy czujnik jest prawidłowo dołączony do przetwornika? Patrz rozdział 3.0. Sprawdzić, czy wszystkie styki są dokręcone. 2. Czy membrana jest sucha? Membrana musi być sucha podczas kalibracji powietrzem. Kropla wody na membranie podczas kalibracji powietrzem zmniejsza prą czujnika i powoduje niedokładność kalibracji. 3. Czy prąd czujnika w powietrzu jest bardzo mały i czy czujnik jest nowy, albo przepływ elektrolitu jest zatrzymany albo membrana jest uszkodzona lub luźna. Sposób udrożnienia przepływu elektrolitu opisano w rozdziale 15.4.2 lub sprawdzić w instrukcji czujnika. Jak wymienić uszkodzoną membranę podano w instrukcji czujnika. 4. Czy temperatura jest niska? Prąd czujnika jest mocno uzależniony od temperatury. Prąd czujnika zmniejsza się o 3% na każdy 1°C spadku temperatury. 5. Czy membrana jest zabrudzona lub pokryta czymś? Brudna membrana utrudnia dyfuzję tlenu przez membranę, zmniejszając prąd czujnika. Wyczyścić membranę spłukując ją strumieniem wody z tryskawki lub delikatnie wycierając membranę miękką szmatką. Jeśli oczyszczenie membrany nie zwiększy odpowiedzi czujnika, należy wymienić membranę i roztwór elektrolitu. Jeśli to konieczne, wypolerować katodę. Dodatkowe informacje zawarte w instrukcji czujnika. 15.4.4 Odczyty przyrządu procesowego i standardowego podczas kalibracji on-line różnią się znacznie. Ten błąd pojawia się, jeśli odczyt z procesu różni się znacznie w stosunku do odczytu ze standardowego przyrządu. 1. Czy standardowy instrument został prawidłowo wyzerowany i skalibrowany? 2. Czy czujnik standardowy i procesowy mierzą tę samą próbkę? Umieścić czujniki tak blisko siebie jak to tylko możliwe. 3. Czy czujnik procesowy pracuje prawidłowo? Sprawdzić odpowiedź czujnika procesowego w powietrzu i w roztworze siarczynu sodowego. 15.4.5 Błędne odczyty procesowe. 1.

Odczyty są często błędne, kiedy nowy lub naprawiony czujnik jest po raz pierwszy włożony do medium. Prąd zwykle stabilizuje się po kilku godzinach.

2.

Czy przepływ próbki jest w zalecanym zakresie? Duży przepływ próbki może być przyczyną błędnego odczytu. Sprawdzić w instrukcji czujnika zalecane wielkości przepływu.

3.

Pęcherzyki gazu uderzające w membranę mogą powodować błędne odczyty. Położenie czujnika pod kątem do pionu może zmniejszyć zakłócenia.

4.

Otwory między membraną i zbiornikiem elektrolitu mogą być zatkane (dotyczy tylko modeli czujników499A DO i 499A TrDO). Patrz do rozdziału 15.4.2.

5.

Sprawdzić prawidłowość okablowania. Zwrócić szczególną uwagę na połączenia ekranu i uziemienia.

6.

Czy membrana jest w dobrym stanie i czy czujnik jest wypełniony roztworem elektrolitu? Wymienić roztwór wypełniający i elektrolit. Szczegóły opisano w instrukcji czujnika.

15.4.6 Dryf odczytu. 1.

Czy temperatura czujnika zmienia się? Przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury. Dla czujników 499ADO i 499ATrDO, stała czasowa odpowiedzi na zmianę temperatury wynosi około pięć (5) minut. Dlatego, odczyt może dryfować przez chwilę po nagłej zmianie temperatury. Stała czasowa dla czujników Gx438 i Hx448 jest znacznie krótsza; te czujniki reagują prawie natychmiast na zmianę temperatury.

2.

Czy membrana jest czysta? Dla czujnika do prawidłowej pracy tlen musi swobodnie dyfundować przez membranę. Osad na membranie zakłóca przejście tlenu, powodując wolniejszą odpowiedź.

3.

Czy czujnik jest w bezpośrednim świetle słonecznym? Jeśli czujnik jest w bezpośrednim nasłonecznieniu podczas kalibracji powietrzem, odczyty będą dryfować kiedy czujnik nagrzeje się. Ponieważ odczyt temperatury opóźnia

91


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

się w stosunku do prawdziwej temperatury membrany, kalibracja czujnika w bezpośrednim nasłonecznieniu może wprowadzać błąd.

4. Czy przepływ próbki jest w zalecanym zakresie? Znaczne zmniejszenie przepływu próbki spowoduje dryf w dół. 5. Czy czujnik jest nowy lub był ostatnio naprawiany? Nowe lub naprawiane czujniki mogą wymagać kilkugodzinnej stabilizacji. 15.4.7 Czujnik nie reaguje na zmiany poziomu tlenu. 1. Jeśli odczyty są porównywane z przenośnym przyrządem laboratoryjnym, sprawdzić czy przyrząd laboratoryjny działa prawidłowo. 2. Czy membrana jest czysta? Wyczyścić membranę i wymienić jeśli konieczne. Sprawdzić, czy otwory przy podstawie trzonu katody są otwarte. Przy pomocy spinacza biurowego odblokować je. Wymienić roztwór elektrolitu. 3. Wymienić czujnik. 15.4.8 Odczyty tlenu są za małe. 1. Małe odczyty mogą być spowodowane prze zerowanie czujnika przed osiągnięciem przez prąd resztkowy stabilnego minimum. Prąd resztkowy jest prądem, który czujnik generuje nawet przy braku tlenu w próbce. Ponieważ prąd resztkowy jest odejmowany od mierzonego prądu, zerowanie przed osiągnięciem minimum prądu prowadzi do za małych wyników. Przykład: prawdziwa wartość prądu resztkowego (zerowego) dla czujnika 499ADO wynosi 0.05 µA, a czułość oparta na kalibrowaniu w powietrzu nasyconym wodą wynosi 2.35 µA/ppm. Przyjmijmy, że prąd mierzony wynosi 2.00 µA. Prawdziwe stężenie wynosi więc (2.00 - 0.05)/2.35 czyli 0.83 ppm. Jeśli czujnik był zerowany za wcześnie, kiedy prąd był 0.2 µA, mierzone stężenie wyniesie (2.00 - 0.2)/2.35 czyli 0.77 ppm. Błąd wynosi 7.2%. Przypuśćmy, że mierzony prąd wynosi 5.00 µA. Prawdziwe stężenie wynosi 2.11 ppm, a mierzona wartość to 2.05 ppm. Teraz błąd wyniesie 3.3%. Bezwzględna różnica między odczytami pozostaje niezmienna, 0.06 ppm. 2.

Odpowiedź czujnika zależy od przepływu. Jeśli przepływ jest za mały, odczyty będą małe, a przepływ wrażliwy. Sprawdzić, czy przepływ za czujnikiem równa się lub przekracza minimalną wartość. Zalecane przepływy podano w instrukcji czujnika. Jeśli czujnik jest w basenie napowietrzania, przesuń czujnik do obszaru, gdzie przepływ lub mieszanie jest większe.

15.5 PROBLEMY POMIARU WOLNEGO CHLORU I KALIBRACJI Problem Prąd zerowy jest znacznie poza zakresem -10 to 10 nA Odczyt zera jest niestabilny Prąd czujnika podczas kalibracji jest znacznie mniejszy niż 250 nA/ppm przy 25°C i pH 7 Odczyty procesowe są błędne Dryf odczytów Czujnik nie reaguje na zmianę poziomu chloru Odczyt chloru impulsowo reaguje na gwałtowne zmiany pH (tylko przy automatycznej korekcji pH) Odczyty chloru są za małe

Patrz rozdział 15.5.1 15.5.2 15.5.3 15.5.4 15.5.5 15.5.6 15.5.7 15.5.8

15.5.1 Prąd zerowy jest znacznie poza zakresem -10 to 10 nA. 1. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do przetwornika? Patrz rozdział 3.0. 2. Czy roztwór zerowy nie zawiera chloru? Wziąć próbkę roztworu i sprawdzić zawartość chloru. Stężenie powinno być mniejsze niż 0.02 ppm. 3. Czy upłynął wystarczający czas, aby czujnik osiągnął stabilne minimum prądu resztkowego? Może to zająć kilka godzin, czasami nawet całą noc, aby nowy czujnik ustabilizował się. 4. Sprawdzić , czy membrana nie jest uszkodzona i wymienić jeśli potrzeba. 92


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.5.2 Odczyt zera jest niestabilny. 1. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do przetwornika? Patrz rozdział 3.0. Sprawdzić, czy podłączenia są dokręcone. 2. Odczyty są często błędne, kiedy założony jest nowy czujnik lub po naprawie. Odczyty zwykle się stabilizują po kilku godzinach. 3. Czy przewodność roztworu zerowego jest większa niż 50 µS/cm? NIE UŻYWAĆ WODY DESTYLOWANEJ LUB DEMINERALIZOWANEJ DO ZEROWANIA CZUJNIKA. Roztwór zerowy powinien zawierać co najmniej 0.5 grama chlorku sodu na litr. 4. Czy przestrzeń miedzy membraną i katodą jest wypełniona roztworem elektrolitu oraz czy droga przepływu miedzy zbiornikiem elektrolitu i membraną jest czysta? Często przepływ elektrolitu można odblokować przytrzymując czujnik z membraną w dół i potrząsając czujnikiem kilka razy jak termometrem lekarskim. Jeśli wstrząsanie nie pomogło trzeba spróbować oczyścić otwór wokół trzonu katody. Przytrzymać czujnik membraną w dół. Odkręcić uchwyt membrany i wyjąć zespół membrany. Sprawdzić czy pierścień drewniany pozostał w zespole membrany. Ostrym końcem spinacza biurowego wyczyścić otwory przy trzonie elektrody. Wymienić membranę. Sprawdzić, czy czujnik jest wypełniony roztworem elektrolitu. Szczegóły można znaleźć w instrukcji czujnika. 15.5.3 Prąd czujnika podczas kalibracji jest znacznie mniejszy niż 250 nA/ppm przy 25°C i pH 7. 1. Czy temperatura jest niska lub pH wysokie? Prąd czujnika jest silnie zależny od pH i temperatury. Prąd czujnika zmniejsza się o około 3% na każdy 1°C spadku temperatury. Prąd czujnika spada również przy wzroście pH. Powyżej pH 7, wzrost pH o 0.1 powoduje spadek prądu około 5%. 2. Prąd czujnika zależy od wielkości przepływu próbki przez szczyt czujnika. Jeśli przepływ jest za mały, odczyty chloru będą niskie. W instrukcji czujnika należy sprawdzić zalecaną wielkość przepływu próbki. 3. Niska wartość prądu może być spowodowana przez brak przepływu elektrolitu do katody i membrany. Patrz krok 4 w rozdziale 15.5.2. 4. Czy membrana jest zabrudzona? Zabrudzona membrana blokuje dyfuzję wolnego chloru przez membranę, redukując prąd czujnika i zwiększając czas odpowiedzi. Wyczyścić membranę spłukując ją strumieniem wody z tryskawki. NIE UŻYWAĆ ściereczki do wycierania membrany. 5. Jeśli czyszczenie membrany nie poprawiło odpowiedzi czujnika, wymienić membranę i roztwór elektrolitu. Jeśli to konieczne to należy wypolerować katodę. Szczegóły można znaleźć w instrukcji czujnika. 15.5.4 Odczyty procesowe są błędne. 1. Odczyty są często błędne, kiedy założony jest nowy czujnik lub po naprawie. Odczyty zwykle się stabilizują po kilku godzinach. 2. Czy przepływ próbki mieści się w zalecanym zakresie? Za duży przepływ próbki może spowodować błędne odczyty. 3. Czy są otwory między membraną i zbiornikiem elektrolitu są otwarte? Zajrzyj do rozdziału 15.5.2. 4. Sprawdzić, czy połączenia kablowe są prawidłowe. Zwrócić szczególną uwagę na połączenia ekranu i uziemienia. 5. Jeśli stosowana jest automatyczna korekcja pH, sprawdzić odczyt pH. Jeśli odczyt pH jest zakłócony, odczyt chloru będzie także zakłócony. Jeśli przyczyną zakłóceń jest czujnik pH, należy włączyć ręczną korekcję pH, dopóki problem z czujnikiem pH nie zostanie rozwiązany. 6. Czy membrana jest w dobrym stanie i czy czujnik jest wypełniony roztworem elektrolitu? Wymienić roztwór wypełniający i elektrolit. Szczegóły można sprawdzić w instrukcji obsługi.

93


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.5.5 Dryf odczytu. 1. Czy temperatura próbki zmienia się? Przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury. Stała czasowa czujnika 499ACL-01 wynosi około pięć minut. Dlatego odczyt może dryfować przez chwilę po nagłej zmianie temperatury. 2. Czy membrana jest czysta? Do prawidłowej pracy czujnika, chlor musi swobodnie dyfundować przez membranę. Narosty na membranie będą zakłócały przejście chloru, powodując wolną odpowiedź. Wyczyścić membranę przez opłukanie jej strumieniem wody z tryskawki. NIE UŻYWAĆ ściereczki do wycierania membrany. 3. Czy przepływ próbki znajduje się w zalecanym zakresie? Nagły spadek przepływu powoduje spadek wartości odczytu. 4. Czy czujnik jest nowy lub po naprawie? Nowe lub naprawione czujniki potrzebują kilku godzin na stabilizację. 5. Czy zmienia się pH procesu? Jeśli stosowana jest ręczna korekcja pH, nagła zmiana pH spowoduje nagłą zmianę odczytu chloru. Kiedy pH wzrasta, odczyty chloru zmniejszy się, nawet jeśli poziom wolnego chloru (określonego przez test próbki) pozostawał stały. Jeśli pH zmienia się o nie więcej niż około 0.2, zmiana odczytu chloru wyniesie nie większa niż 10%. Jeśli pH zmienia się o więcej niż 0.2, należy stosować automatyczną korekcję pH. 15.5.6 Czujnik nie reaguje na zmianę poziomu chloru. 1. Czy test pobranej próbki jest dokładny? Czy pobrana próbka jest reprezentatywna dla próbki płynącej przez czujnik? 2. Czy kompensacja pH jest prawidłowa? Jeżeli przetwornik posiada ręczną kalibrację pH, sprawdzić, czy wartość pH w przetworniku jest równa rzeczywistej wartości pH w przybliżeniu ±0.1 pH. Jeśli przetwornik posiada automatyczną korekcję pH, sprawdzić kalibrację czujnika pH. 3. Czy membrana jest czysta? Wyczyścić membranę i wymienić jeśli potrzeba. Sprawdzić, czy otwory przy podstawie katody są otwarte. Ostrym końcem spinacza biurowego wyczyścić z elementów blokujących otwory. Wymienić roztwór elektrolitu. 4. Wymienić czujnik. 15.5.7 Odczyt chloru impulsowo reaguje na gwałtowne zmiany pH. Zmiany pH zmieniają względną ilość kwasu podchlorawego (HOCl) i jonu podchlorynowego (OCl-) w próbce. Ponieważ czujnik reaguje tylko na HOCl, wzrost pH powoduje spadek prądu czujnika (i odpowiednio poziomu chloru), nawet pomimo tego, że stężenie wolnego pozostaje na stałym poziomie. Aby skorygować wpływ pH, przetwornik automatycznie stosuje korekcję. Zwykle czujnik pH reaguje szybciej niż czujnik chloru. Po nagłej zmianie pH, przetwornik będzie tymczasowo przekompensowany i stopniowo powróci do prawidłowej wartości. Stała czasowa powrotu do normalnego stanu wynosi około pięć (5) minut. 15.5.8 Odczyty chloru są za małe. 1. Czy próbka był atestowana zaraz po pobraniu? Roztwory chloru są niestabilne. Próbkę należy testować natychmiast po pobraniu. Unikać wystawiania próbki na światło słoneczne. 2. Niskie odczyty mogą być spowodowane przez zerowanie czujnika przed osiągnięciem stabilnej minimalnej wartości prądu resztkowego. Prąd resztkowy jest prądem, który czujnik generuje nawet przy braku chloru w próbce. Ponieważ prąd resztkowy jest odejmowany od następnych mierzonych prądów, zerowanie przed osiągnięciem przez prąd minimum prowadzi do zbyt niskich wyników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 15.4.8.Odpowiedź czujnika zależy od przepływu. Jeśli przepływ jest zbyt mały, odczyty mogą być niskie i czułe na przepływ. Sprawdzić, czy przepływ przez czujnik jest większy lub równy minimalnej wartości. Patrz do instrukcji czujnika na zalecane przepływy.

15.6 PROBLEMY POMIARU CAŁKOWITEGO CHLORU I KALIBRACJI Wskazówki do wykrywania i usuwania usterek można znaleźć w instrukcji do SCS921. 94


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.7 PROBLEMY POMIARU OZONU I KALIBRACJI Problem Prąd zerowy jest znacznie poza zakresem –10 to 10 nA Odczyt zera jest niestabilny Prąd czujnika podczas kalibracji jest znacznie mniejszy niż 350 nA/ppm przy 25°C Odczyty procesowe są błędne Dryf odczytu Czujnik nie reaguje na zmiany poziomu ozonu Odczyty ozonu są za małe

Patrz rozdział 15.7.1 15.7.2 15.7.3 15.7.4 15.7.5 15.7.6 15.7.7

15.7.1 Prąd zerowy jest znacznie poza zakresem -10 to 10 nA. 1. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do przetwornika? Patrz rozdział 3.0. 2. Czy roztwór zerowy nie zawiera ozonu? Sprawdzić poziom ozonu w roztworze zerowym. Stężenie powinno bć mniejsze niż 0.02 ppm. 3. Czy czujnik miał wystarczająco dużo czasu, aby osiągnąć minimalny stabilny prąd resztkowy? Może to trwać kilka godzin, czasami nawet całą noc, aby nowy czujnik ustabilizował się. 4. Sprawdzić, czy membrana nie jest uszkodzona i w razie potrzeby wymienić ją. 15.7.2 Odczyt zera jest niestabilny. 1. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do przetwornika? Patrz rozdział 3.0. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są dokręcone. 2. Odczyty są często błędne, kiedy założony jest nowy czujnik lub po naprawie. Odczyty zwykle się stabilizują po kilku godzinach. 3. Czy przestrzeń miedzy membraną i katodą jest wypełniona roztworem elektrolitu oraz czy droga przepływu miedzy zbiornikiem elektrolitu i membraną jest czysta? Często przepływ elektrolitu można odblokować przytrzymując czujnik z membraną w dół i potrząsając czujnikiem kilka razy jak termometrem lekarskim. Jeśli wstrząsanie nie pomogło trzeba spróbować oczyścić otwór wokół trzonu katody. Przytrzymać czujnik membraną w dół. Odkręcić uchwyt membrany i wyjąć zespół membrany. Sprawdzić czy pierścień drewniany pozostał w zespole membrany. Ostrym końcem spinacza biurowego wyczyścić otwory przy trzonie elektrody. Wymienić membranę. Sprawdzić, czy czujnik jest wypełniony roztworem elektrolitu. Szczegóły można znaleźć w instrukcji czujnika. 15.7.3 Prąd czujnika podczas kalibracji jest znacznie mniejszy niż 350 nA/ppm przy 25°C. 1. Prąd czujnika jest silnie zależny od temperatury. Prąd czujnika zmniejsza się około 3% na każdy 1°C spadku temperatury. 2. Prąd czujnika zależy od wielkości przepływu próbki przez szczyt czujnika. Jeśli przepływ jest za mały, odczyty ozonu będą niskie. W instrukcji czujnika należy sprawdzić zalecaną wielkość przepływu próbki. 3. Niska wartość prądu może być spowodowana przez brak przepływu elektrolitu do katody i membrany. Patrz krok 3 w rozdziale 15.7.2. 4. Czy membrana jest zabrudzona? Zabrudzona membrana blokuje dyfuzję ozonu przez membranę, redukując prąd czujnika i zwiększając czas odpowiedzi. Wyczyścić membranę spłukując ją strumieniem wody z tryskawki. NIE UŻYWAĆ ściereczki do wycierania membrany. 5. Jeśli czyszczenie membrany nie poprawiło odpowiedzi czujnika, wymienić membranę i roztwór elektrolitu. Jeśli to konieczne to należy wypolerować katodę. Szczegóły można znaleźć w instrukcji czujnika.

95


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.7.4 Błędne odczyty procesowe. 1. Odczyty są często błędne, kiedy nowy lub naprawiony czujnik jest po raz pierwszy włożony do medium. Prąd zwykle stabilizuje się po kilku godzinach. 2. Czy przepływ próbki jest w zalecanym zakresie? Duży przepływ próbki może być przyczyną błędnego odczytu. Sprawdzić w instrukcji czujnika zalecane wielkości przepływu. 3. Czy są otwory między membraną i zbiornikiem elektrolitu? Patrz do rozdziału 15.7.2. 4. Sprawdzić prawidłowość okablowania. Zwrócić szczególną uwagę na połączenia ekranu i uziemienia. 5. Czy membrana jest w dobrym stanie i czy czujnik jest wypełniony roztworem elektrolitu? Wymienić roztwór wypełniający i elektrolit. Szczegóły opisano w instrukcji czujnika. 15.7.5 Dryf odczytu. 1. Czy temperatura czujnika zmienia się? Przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury. Stała czasowa dla czujnik 499AOZ wynosi około pięć (5) minut. Dlatego, odczyt może dryfować przez chwilę po nagłej zmianie temperatury. 2. Czy membrana jest czysta? Dla czujnika do prawidłowej pracy ozon musi swobodnie dyfundować przez membranę. Osad na membranie zakłóca przejście ozonu, powodując wolniejszą odpowiedź. Wyczyścić membranę spłukując ją strumieniem wody z tryskawki lub delikatnie wytrzeć membranę miękką szmatką. 3. Czy przepływ próbki jest w zalecanym zakresie? Znaczne zmniejszenie przepływu próbki spowoduje dryf w dół. 4. Czy czujnik jest nowy lub był ostatnio naprawiany? Nowe lub naprawiane czujniki mogą wymagać kilkugodzinnej stabilizacji. 15.7.6 Czujnik nie reaguje na zmiany poziomu ozonu. 1. Czy test pobranej próbki jest dokładny? Czy pobrana próbka jest reprezentatywna dla próbki płynącej przez czujnik? 2. Czy membrana jest czysta? Wyczyścić membranę i wymienić jeśli konieczne. Sprawdzić, czy otwory przy podstawie trzonu katody są otwarte. Przy pomocy spinacza biurowego odblokować je. Wymienić roztwór elektrolitu. 3. Wymienić czujnik. 15.7.7 Odczyty chloru są za małe. 1. Czy próbka był atestowana zaraz po pobraniu? Roztwory chloru są niestabilne. Próbkę należy testować natychmiast po pobraniu. 2. Niskie odczyty mogą być spowodowane przez zerowanie czujnika przed osiągnięciem stabilnej minimalnej wartości prądu resztkowego. Prąd resztkowy jest prądem, który czujnik generuje nawet przy braku ozonu w próbce. Ponieważ prąd resztkowy jest odejmowany od następnych mierzonych prądów, zerowanie przed osiągnięciem przez prąd minimum prowadzi do zbyt niskich wyników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 15.4.8. 3. Odpowiedź czujnika zależy od przepływu. Jeśli przepływ jest zbyt mały, odczyty mogą być niskie i czułe na przepływ. Sprawdzić, czy przepływ przez czujnik jest większy lub równy minimalnej wartości. Patrz do instrukcji czujnika na zalecane przepływy.

96


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.8 PROBLEMY POMIARU pH I KALIBRACJI Problem Pokazuje się komunikat SLOPE HI lub SLOPE LO Pokazuje się komunikat -0- OFFSEt Przetwornik nie akceptuje ręcznego nachylenia Czujnik nie reaguje na znaną zmianę pH pH procesu jest nieco inne od spodziewanej wartości Odczyt pH procesu zmienia się ze zmianą przepływu pH procesu jest w grubym błędzie lub zakłócone Odczyty procesu są zakłócone

Patrz rozdział 15.8.1 15.8.2 15.8.3 15.8.4 15.8.5 15.8.6 15.8.7 15.8.8

15.8.1 Pokazuje się komunikat SLOPE HI lub SLOPE LO. Po pomoc proszę zajrzeć do rozdziału 15.2.9. 15.8.2 Pokazuje się komunikat -0- OFFSEt. Po pomoc proszę zajrzeć do rozdziału 15.2.10. 15.8.3 Przetwornik nie akceptuje ręcznego nachylenia. Jeśli nachylenie czujnika jest znane z innych źródeł, można je wprowadzić bezpośrednio do przetwornika. Przetwornik nie akceptuje nachylenia (przy 25°) poza zakresem od 45 do 60 mV/pH. Jeśli użytkownik przystępuje do wprowadzania nachylenia poniżej 45 mV/pH, przetwornik automatycznie zmieni wartość na 45. Jeśli użytkownik przystępuje do wprowadzania nachylenia powyżej 60 mV/pH, przetwornik automatycznie zmieni wartość na 60. Patrz w rozdziale 14.8.1 na wykrywanie i usuwanie usterek związanych z nachyleniem czujnika. 15.8.4 Czujnik nie reaguje na znaną zmianę pH. 1. Czy rzeczywiście nastąpiła oczekiwana zmiana pH? Jeśli odczyt pH procesu nie był tym, którego oczekiwano, należy sprawdzić wyniki czujnika w buforach. Można także użyć drugiego pH-metra, aby sprawdzić zmiany. 2. Czy czujnik został właściwie przyłączony do przetwornika? 3. Czy szkło nie zostało uszkodzone? Sprawdzić impedancję szklanej elektrody. Patrz rozdział 14.1 4. Czy przetwornik pracuje prawidłowo? Sprawdzić przetwornik symulując mu wejście pH. 15.8.5 pH procesu jest nieco inne od spodziewanej wartości. Różnice między odczytami pH wykonanymi przyrządem on-line a laboratoryjnym lub przenośnym są normalne. Przyrząd on-line jest zależny od zmiennych procesowych, na przykład potencjału uziemienia, napięć błądzących i efektu ustawienia, które nie wpływają na przyrząd laboratoryjny lub przenośny. Aby uzgodnić odczyt przyrządu z przyrządem odniesienia, patrz rozdział 13.4. 15.8.6 Odczyt pH procesu zmienia się ze zmianą przepływu. Czujnik 399 pH zalecany do współpracy z przetwornikiem 5081A posiada kilka stopni czułości przepływu, tzn., zmieniający się przepływ próbki powoduje zmianę odczytu pH. Czułość przepływu zmienia się w zależności od czujnika. Czułość przepływu może być źródłem błędu, jeżeli komory czujników pH i chloru są połączone szeregowo. Czujnik chloru wymaga szybkiego przepływu próbki, podczas gdy duże przepływy mogą wpływać na odczyt pH. Typowo, różnica w odczycie pH czujnika 399 pH przy szybko (16 gph) i wolno (<2 gph) płynącej próbce jest mniejsza niż około 0.05. Jeśli zmiana jest większa niż 0.05, czujniki pH i chloru powinny być instalowane w równoległych strumieniach. 97


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.8.7 pH procesu jest w grubym błędzie lub zakłócone. Gruby błąd lub zakłócenie odczytu sugeruje pętlę uziemienia (system pomiarowy połączony do zacisku uziemienia w więcej niż jednym punkcie), pływający system (brak uziemienia) lub zakłócenie wprowadzone do przetwornika przez kabel sygnałowy. Problem wynika z procesu lub instalacji. Nie jest to błąd przetwornika. Problem powinien zniknąć po wyjęciu czujnika z systemu. Sprawdzić następujące: 1. Czy występuje pętla na uziemieniu? a. Sprawdzić, czy system działa prawidłowo w buforze. Sprawdzić, czy nie ma bezpośrednich połączeń elektrycznych między zbiornikami buforów i medium procesowym lub rurociągiem. b. Odłączyć końce przewodu sygnałowego. Dołączyć jeden koniec przewodu do rurociągu procesowego lub umieścić go w medium procesowym. Drugi koniec przewodu umieścić w zbiorniku bufora z czujnikiem. Przewód będzie stanowił elektryczne połączenie między procesem i czujnikiem. c. Jeśli offsety i zakłócenia pojawiają się po wykonaniu połączenia to znaczy że występuje pętla na uziemieniu. 2. Czy proces jest uziemiony? a. System pomiarowy wymaga jednej ścieżki do uziemienia: przez medium procesowe i rurociąg. Plastikowy rurociąg, zbiorniki z włókna szklanego i nieuziemione lub słabo uziemione zbiorniki nie tworzą ścieżki. Pływający system może przejmować błądzące napięcia od innych przyrządów elektrycznych. b. Uziemić rurociąg lub zbiornik do lokalnego uziemienia. c. Jeśli zakłócenia dalej występują, proste uziemienie nie stanowi problemu. Zakłócenie jest prawdopodobnie wnoszone do przyrządu przez kable czujnika. 3. Uprościć połączenia kablowe czujnika. a. Najpierw sprawdzić, czy czujnik pH jest połączony prawidłowo. b. Odłączyć wszystkie przewody czujników przy przetworniku za wyjątkiem pH/mV IN, REFERENCE IN, RTD IN i RTD RETURN. Schemat okablowania pokazano w rozdziale 3.0. Jeśli czujnik jest połączony z przetwornikiem przez skrzynkę połączeniową zawierającą przedwzmacniacz, odłączyć przewody po stronie czujnika w skrzynce połączeniowej. c. Zawinąć taśmą odłączone końcówki przewodów, aby uniknąć przypadkowego stykania się w innymi przewodami lub zaciskami. d. Połączyć zaciski RTD RETURN i RTD SENSE (patrz schemat okablowania w rozdziale 3.0). e. Jeśli zakłócenia i/lub offset znikną, to znaczy że zakłócenia wchodzą do przetwornika przez jeden z przewodów czujnika. System może pracować na stałe z uproszczonym połączeniem kablowym. 4. Sprawdzić dodatkowe połączenia uziemienia lub indukowane zakłócenia. a. Jeśli kabel czujnika jest prowadzony wewnątrz rury, może wystąpić zwarcie miedzy kablem i rurą. Poprowadzić przewód poza rurą. Jeśli objawy znikną, to znaczy że zwarcie jest między przewodem i rurą. Prawdopodobnie ekran jest uszkodzony i dotyka rury. Naprawić kabel i zainstalować ponownie w rurze. b. Aby uniknąć indukowanych zakłóceń w kablu czujnika, należy go poprowadzić jak najdalej przewodów zasilających, przekaźników i silników elektrycznych. Okablowanie czujników należy prowadzić z dala od tras kablowych i pełnych paneli. c. Jeśli pętla występuje należy skontaktować się z producentem. Może być potrzebna wizyta serwisowa, aby rozwiązać problem. 15.8.8 Odczyty procesu są zakłócone. 1. Jaka jest przewodność próbki? Pomiar pH w próbach mających przewodność mniejszą niż 50uS/cm może być bardzo trudne. Potrzebne są często specjalne czujniki (na przykład, the Model 320HP) i należy zwrócić specjalną uwagę na uziemienie i wielkość przepływu próbki. UWAGA! Pomiar wolnego chloru w próbkach mających małą przewodność także może być problemem. Zwykle, do poprawnego pomiaru chloru, przewodność powinna być większa niż 50 µS/cm. 2. Czy czujnik jest zabrudzony? Zawiesina w próbce może osadzać się na złączu odniesienia i zakłócać połączenie elektryczne między czujnikiem a medium procesowym. Wynikiem jest często zakłócony odczyt. 3. Czy czujnik jest prawidłowo połączony z przetwornikiem? Patrz rozdział 3.0. 4. Czy występuje pętla na uziemieniu? Patrz rozdział 15.8.7. 98


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.9 SYMULACJA WEJŚCIA PRĄDOWEGO – ROZPUSZCZONY TLEN Aby sprawdzić działanie przetwornika, można zastosować opornicę dekadową, aby symulować prąd z czujnika tlenowego. A. Odłączyć przewody anody i katody od zacisków 13 & 14 i podłączyć opornicę dekadową jak pokazano na rys. 15-1. Nie jest konieczne odłączanie przewodów RTD. B. Ustawić opornicę dekadową na rezystancję pokazaną w tabeli. Czujnik 499ADO 499ATrDO Hx438 i Gx448

Napięcie polaryzujące -675 mV -800 mV -675 mV

Rezystancja 34 kΩ 20 kΩ 8.4 kΩ

Oczekiwany prąd 20 mA 40 mA 80 mA

C. Zanotować prąd czujnika. Aby zobaczyć prąd czujnika, należy przejść do głównego wyświetlacza i nacisnąć DIAG. Następnie nacisnąć NEXT. Pojawi się komunikat SEnSor Cur. Nacisnąć ENTER. Wyświetlacz pokaże prąd czujnika. Zanotować jednostki: µA to mikroampery: nA nanoampery. D. Zmienić rezystancję opornicy dekadowej i sprawdzić , czy pokazywany jest prawidłowy prąd. Prąd można wyliczyć z równania : napięcie (mV) prąd (µA) = rezystancja(kΩ)

15.10 SYMULACJA WEJŚCIA PRĄDOWEGO CHLOR i OZON Aby sprawdzić działanie przetwornika, można zastosować opornicę dekadową, aby symulować prąd z czujnika. Bateria, która ma przeciwne napięcie jest konieczna, aby prąd czujnika miał prawidłowy znak. A. Odłączyć przewody anody i katody od zacisków 13 & 14 i podłączyć opornicę dekadową jak pokazano na rys. 15-1. Nie jest konieczne odłączanie przewodów RTD. B. Ustawić opornicę dekadową na rezystancję pokazaną w tabeli. Czujnik Napięcie polaryzujące 499ACL-01 (wolny chlor) 200 mV 499ACL-02 (całkowity chlor) 250 mV 499AOZ 200 mV

Rezystancja 28 M 675 k 2.7 M

Oczekiwany prąd 500 nA 2000 nA 500 nA

C. Zanotować prąd czujnika. Powinien być bliski wartości w tabeli. Rzeczywista wartość zależy od napięcia baterii. Aby zobaczyć prąd czujnika, należy przejść do głównego wyświetlacza i nacisnąć DIAG. Następnie, nacisnąć NEXT. Na wyświetlaczu pojawi się SEnSor Cur. Nacisnąć ENTER. Wyświetlacz pokaże prąd czujnika. Zanotować jednostki: µA to mikroampery: nA nanoampery. D. Zmienić rezystancję opornicy dekadowej i sprawdzić , czy pokazywany jest prawidłowy prąd. Prąd można wyliczyć z równania : Vbattery – Vpolarizing (mV) prąD (µA) = rezystancja(kΩ) Napięcie świeżej baterii 1.5 V wynosi około 1.6 V (1600 mV).

99


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.11 SYMULACJA WEJŚĆ - pH 15.11.1 Ogólnie Ten rozdział opisuje jak symulować wejście pH do przetwornika. Aby symulować pomiar pH, należy dołączyć standardowe źródło millivoltowe do przetwornika. Jeśli przetwornik pracuje prawidłowo, zmierzy dokładnie napięcie wejściowe i zamieni je na pH. Chociaż ogólnie procedura jest taka sama, szczegóły okablowania zależą od tego, czy przedwzmacniacz znajduje się w czujniku, skrzynce połączeniowej, czy w przetworniku. 15.11.2 Symulacja wejścia pH, kiedy przedwzmacniacz znajduje się w analizatorze. 1. Wyłączyć automatyczną korekcję temperatury i ustawić ręcznie temperaturę na 25°C (Rozdział 7.4). 2. Odłączyć czujnik pH. Także odłączyć przewód anody czujnika chloru. Włożyć łącznik między zaciskami pH IN i REF IN. 3. Potwierdzić, że przetwornik odczytuje prawidłową wartość mV. Na głównym wyświetlaczu, nacisnąć DIAG. Naciskać NEXT, aż wyświetlacz pokaże PH. Nacisnąć ENTER. Wyświetlacz pokaże komunikat InPUt, a za nim liczbę. Liczba jest sygnałem wejściowym w mV. Mierzone napięcie powinno być 0 mV. 4. Potwierdzić, że przetwornik odczytuje prawidłową wartość mV. Przejść do głównego wyświetlacza. Nacisnąć Ï lub Ð. Drugi wiersz wyświetlacz pokaże pH. pH powinno być około 7.00. Ponieważ dane kalibracyjne zapisane w analizatorze mogą mieć offset napięcia wejściowego, wyświetlane pH może nie być dokładnie 7.00. 5. Jeśli dostępne jest standardowe źródło milivoltowe, wyjmij łącznik między zaciskami pH IN i REF IN i włącz źródło napięcia jak pokazano na rysunku 15.3. 6. Skalibrować przetwornik przy użyciu procedury w rozdziale 13.3. Korzystać 0.0 mV dla Bufora 1 (pH 7.00) i -177.4 mV dla Bufora 2 (pH 10.00). Jeśli analizator pracuje prawidłowo, powinno to potwierdzić kalibracja. Nachylenie powinno być 59.16 mV/pH, a offset powinien być zero. 7. Aby sprawdzić liniowość, ustawić źródło napięcia na wartość podaną w tabeli i sprawdzić, że odczyty pH i millivolty odpowiadają wartościom w tabeli. Napięcie (mV) 295.8 177.5 59.5 59.2 177.5 295.8

o

pH (przy 25 C) 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

15.11.3 Symulacja wejścia pH, kiedy przedwzmacniacz jest w skrzynce połączeniowej. Procedura jest taka sama jak opisano w rozdziale 15.11.2. Należy utrzymać połączenie między analizatorem i skrzynką połączeniową. Odłączyć czujnik po stronie czujnika od skrzynki połączeniowej i podłączyć źródło napięcia po stronie czujnika skrzynki połączeniowej. 15.11.4 Symulacja wejścia pH, kiedy przedwzmacniacz jest w czujniku. Przedwzmacniacz w czujniku zamienia sygnał o wysokiej impedancji na sygnał o małej impedancji bez wzmacniania go. Aby symulować wartości pH, wykonać procedurę w rozdziale 15.11.2.

100


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.12 SYMULACJA TEMPERATURY 15.12.1 Ogólnie Przetwornik akceptuje albo Pt100 RTD (używane przy pH, czujników 499ADO, 499ATrDO, 499ACL-01, 499ACL-02 i 499AOZ) lub termistor 22k NTC (używany w czujnikach HX438 i Gx448 DO i większości czujników od innych producentów). Pt100 RTD ma konfigurację trzyprzewodową. Patrz Rys. 15-4. Przetwornik ma konfigurację dwuprzewodową. 15.12.2 Symulacja temperatury Aby symulować wejście temperatury, należy dołączyć opornicę dekadową do analizatora lub skrzynki połączeniowej jak pokazano na Rys.15.5.

Chociaż tylko dwa przewody są potrzebne do dołączenia RTD do analizatora, korzystanie z trzeciego przewodu pozwala analizatorowi na korekcję rezystancji przewodów i zmiany rezystancji z temperaturą.

Aby sprawdzić dokładność pomiaru temperatury, ustawiać rezystor symulujący RTD na wartość wskazywaną w tabeli i zanotować odczyty temperatury. Mierzona temperatura może nie zgadzać się z wartością w tabeli. Podczas kalibracji czujnika może wystąpić offset, aby pomiar temperatury był zgodny ze standardowym termometrem. Offset jest także stosowany do symulowanej rezystancji. Sterownik mierzy temperaturę prawidłowo, jeśli różnica między mierzoną temperaturą równa jest różnicy między wartościami w tabeli ±0.1°C. Na przykład, rozpocząć z symulowaną rezystancją 103.9 Ω, która odpowiada 10.0°C. Załóżmy, że offset z kalibracji czujnika wynosi -0.3 Ω. Z powodu offsetu, analizator oblicza temperaturę jako 103.6 Ω. Wynik jest 9.2°C. Teraz zmienia się rezystancję na 107.8 Ω, która odpowiada 20.0°C. Analizator używając 107.5 Ω oblicza temperaturę, tak że wyświetlacz pokazuje 19.2°C. Ponieważ różnica między wyświetlanymi temperaturami jest tak sama (10.0°C) jak różnica miedzy symulowanymi temperaturami, więc analizator działa prawidłowo.

Rysunek pokazuje połączenia przewodów dla czujnika zawierającego PT 00 RTD. Dla czujników używających termistora 22kNTC (czujniki Hx438 i Gx448), dołączyć opornicę dekadową do zacisków 1 i 3 na TB6. o

Temperatura ( C) 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 85 90 100

Pt100 (Ω) 100.0 103.9 107.8 109.7 111.7 115.5 119.4 123.2 127.1 130.9 132.8 134.7 138.5

22k NTC (Ω) 64.88 41.33 26.99 22.00 18.03 12.31 8.565 6.072 4.378 3.208 2.761 2.385 1.798

101


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 15.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15.13 POMIAR NAPIĘCIA ODNIESIENIA Niektóre procesy zawierają substancje, które są toksyczne lub przesuwają potencjał elektrody odniesienia. Dobrym przykładem jest siarczek. Przedłużone przebywanie w siarczku zmienia elektrodę odniesienia z elektrody srebro/ chlorek srebra na elektrodę srebro/ siarczek srebra. Zmiana napięcia odniesienia wynosi kilkaset mV. Dobrym sposobem na sprawdzenie toksyczności jest porównanie napięcia odniesienia elektrody z dobrą elektrodą srebro/ chlorek srebra. Napięcie odniesienia z nowego czujnika jest najlepsze. Patrz rys. 15-6. Jeśli elektroda odniesienia jest dobra, różnica napięcia nie może być większa niż około 20 mV. Toksyczna elektroda odniesienia zwykle wymaga wymiany.

Schemat okablowania czujnika powinien pozwolić na identyfikację przewodów odniesienia, Laboratoryjna elektroda srebro/ chlorek srebra może być użyta zamiast drugiego czujnika.

102


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 16.0 KONSERWACJA

ROZDZIAŁ 16.0 KONSERWACJA 16.1 PRZEGLĄD Ten rozdział podaje ogólne procedury rutynowej konserwacji przetwornika 5081-A. Przetwornik prawie nie wymaga rutynowej konserwacji.

16.2 KONSERWACJA PRZETWORNIKA Okresowo oczyścić okno przetwornika środkiem do czyszczenia szkła. Detektor pilota na podczerwień jest umieszczony na górze przetwornika. Okno z przodu detektora musi być czyste. Większość elementów przetwornika jest wymienne. Na rysunku 16-1 i w tabeli 16-1 pokazano części i ich numery.

Rys. 16-1. Rozłożony widok przetwornika model 5081-A Trzy śrubki (część 13 na rysunku) utrzymują płyty obwodów na miejscu. Wyjęcie tych śrubek pozwala łatwo wyjąć płytę wyświetlacza (część 2) i płytę CPU (część 3).Taśma przewodów łączy płyty. Taśma jest włączana na płycie CPU i jest na stałe włączona do płyty wyświetlacza. 16 pin i złącze gniazdowe łączą CPU i płytę analogową (część 4). Pięć śrubek mocuje blok zacisków (część 5) do środka obudowy (część 7) a 16 pinów na bloku zacisków łączy się z 16 pinowym gniazdem na spodzie płyty analogowej. Należy postępować ostrożnie przy rozłączaniu bloku zacisków i płyty analogowej. Wtyczka siedzi ciasno w gnieździe.

103


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 16.0 KONSERWACJA

TABELA 16-1. Części zamienne dla modelu przetwornika 5081-A Numer części na Rys. 16-1 1

PN 23992-01

2 5 6 7 8 9

23652-01 33337-02 23593-01 33360-00 33362-00 6560135 9550187

12 13 14

UWAGA UWAGA 33342-00 UWAGA

Opis

Masa

Zestaw płyt składający się z płyt CPU, komunikacyjnej i analogowej; płyta wyświetlacza nie należy do zestawu; płyty CPU, komunikacyjna i analogowa są kalibrowane fabrycznie i nie mogą być zamawiane oddzielnie. Płyta wyświetlacza LCD Blok zacisków Pokrywa czołowa z okienkiem szklanym Pokrywa tylna osuszacz w torebce o-ring (2-252), jeden, przednia i tylna pokrywa wymaga o-ringu. śruba, 8-32 x 0.5 cala, do przykręcenia bloku zacisków do środkowej obudowy. śruba, 8-32 x 1.75 cala, do stosu płyt do środkowej obudowy. zamknięcie pokrywy nakrętka zamykająca śruba, 10-24 x 0.38 cala, do przykręcenie zamknięcia do środkowej obudowy.

0.5 kg

0.5 kg 0.5 kg 1.5 kg 1.5 kg 1.0 kg 0.5 kg 0.5 kg * * 0.5 kg *

UWAGA : Tylko dla informacji. Śrub nie można kupić w Rosemount Analytical. • Masy zaokrąglono do 0.5kg

104


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 17.0 ZWROT MATERIAŁU

ROZDZIAŁ 17.0 ZWROT MATERIAŁU 17.1 INFORMACJE OGÓLNE.

17.3 NAPRAWA POGWARANCYJNA.

Aby wykonać naprawę i zwrot materiału, ważna jest komunikacja między klientem i producentem. Należy zadzwonić na numer 1-949-757-8500, aby otrzymać numer autoryzacji zwracanego materiału (RMA).

Poniżej opisano procedurę zwrotu do naprawy części po upływie gwarancji:

17.2 NAPRAWA GWARANCJNA.

4. Dostarczyć dowód zakupu i nazwisko i telefon osoby, z którą należy się kontaktować, jeśli będą potrzebne dodatkowe informacje.

Poniżej opisano procedurę zwrotu przyrządów znajdujących się na gwarancji: 1. Zadzwonić do Rosemount Analytical w celu uzyskania autoryzacji. 2. Aby sprawdzić gwarancję, należy dostarczyć numer zamówienia lub oryginalny numer zakupu. W przypadku indywidualnych części lub podzespołów numer seryjny przyrządu musi być dostarczony.

1. Zadzwonić do Rosemount Analytical w celu uzyskania autoryzacji.

5. Wykonać kroki 3 i 4 z rozdziału 17.2. UWAGA! Skonsultować się z producentem na temat dodatkowych informacji dotyczących naprawy.

3. Ostrożnie zapakować materiały i załączyć “Letter of Transmittal” (patrz Gwarancja). Jeśli to możliwe, należy zapakować materiały w taki sam sposób jak zostały dostarczone. 4. Wysłać przesyłkę na adres: Rosemount Analytical Inc., Uniloc Division Uniloc Division 2400 Barranca Parkway Irvine, CA 92606 Attn: Factory Repair RMA No. ____________ Mark the package: Returned for Repair Model No. ____

105


MODEL 5081-A

ROZDZIAŁ 17.0 ZWROT MATERIAŁU

DODATEK A CIŚNIENIE BAROMETRYCZNE JAKO FUNKCJA WYSOKOŚCI Tabela pokazuje jak zmienia się ciśnienie barometryczne z wysokością. Wartości ciśnienia nie biorą pod uwagę wilgotności i frontów atmosferycznych. Wysokość m stopy 0 0 250 820 500 1640 750 2460 1000 3280 1250 4100 1500 4920 1750 5740 2000 6560 2250 7380 2500 8200 2750 9020 3000 9840 3250 10660 3500 11480

Bar 1.013 0.983 0.955 0.927 0.899 0.873 0.846 0.821 0.795 0.771 0.747 0.724 0.701 0.679 0.658

Ciśnienie barometryczne mm Hg cale Hg 760 29.91 737 29.03 716 28.20 695 27.37 674 26.55 655 25.77 635 24.98 616 24.24 596 23.47 579 22.78 560 22.06 543 21.38 526 20.70 509 20.05 494 19.43

kPa 101.3 98.3 95.5 92.7 89.9 87.3 84.6 82.1 79.5 77.1 74.7 72.4 70.1 67.9 65.8

106

Przetwornik chloru, rozpusz. tlenu i ozonu 5081A  

Przetwornik chloru, rozpuszczonego tlenu i ozonu 5081A - instrukcja obsługi

Przetwornik chloru, rozpusz. tlenu i ozonu 5081A  

Przetwornik chloru, rozpuszczonego tlenu i ozonu 5081A - instrukcja obsługi

Advertisement