Page 1

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierze ze zwężką kompaktową Rosemount 405

Rosemount 3051SFC Przepływomierz ze zwężką kompaktową

www.rosemount.com

Rosemount 3095MFC Przepływomierz masowy ze zwężką kompaktową


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Przepływomierze ze zwężką kompaktową Rosemount 405 UWAGA Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Pełne zrozumienie i zastosowanie się do zawartych w instrukcji procedur gwarantuje bezpieczeństwo personelu oraz prawidłowe działanie urządzeń. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z biurem przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Telefon: (48) 0 22 45 89 200.

Urządzenie NIE jest przeznaczone do pracy w aplikacjach nuklearnych. Stosowanie urządzeń nieposiadających atestów do pracy w aplikacjach nuklearnych może być przyczyną niedokładnych pomiarów. Szczegółowe informacje można uzyskać w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Spis treści ROZDZIAŁ 1 Wstęp

Informacje o przetworniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odbiór przesyłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wpływ czynników środowiskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcjonalność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1−1 1−1 1−1 1−2 1−2

ROZDZIAŁ 2 Instalacja

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schemat procesu instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przenoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania odcinków prostoliniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montaż przetwornika i zwężki Rosemount 405 . . . . . . . . . . . . . . Lokalizacja i orientacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montaż bezpośredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montaż zdalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyłącza procesowe (tylko montaż zdalny). . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdalna instalacja czujnika temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2−1 2−2 2−2 2−3 2−3 2−3 2−4 2−4 2−6 2−7 2−8 2−9

ROZDZIAŁ 3 Przygotowanie do eksploatacji

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Montaż bezpośredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiary cieczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiary gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiary pary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdalny montaż zwężki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiary cieczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiary gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiary pary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3−1 3−2 3−2 3−3 3−4 3−5 3−5 3−6 3−7

ROZDZIAŁ 4 Obsługa i konserwacja

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykrywanie przyczyn niesprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsługa czujnika temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montaż zdalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4−1 4−2 4−4 4−4

DODATEK A Dane techniczne

Przepływomierz ze zwężką kompaktową Rosemount 3051SFC. . . . Dane metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwości instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacja zamówieniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A−1 A−1 A−2 A−5 A−6 A−8 A−9

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierz masowy ze zwężką kompaktową Rosemount 3095MFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwości instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacja zamówieniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwężka kompaktowa Rosemount405C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwości instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacja zamówieniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DODATEK B Atesty

Spis treści−2

A−12 A−12 A−12 A−15 A−16 A−18 A−19 A−21 A−21 A−21 A−22 A−24 A−25 A−26 A−27

Certyfikaty przepływomierza 3051SFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atestowane zakłady produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacja o dyrektywach europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . Certyfikaty przepływomierza 3095MFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atestowane zakłady produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacja o dyrektywach europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . Schematy instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B−1 B−1 B−1 B−2 B−5 B−5 B−5 B−5 B−7


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Rozdział 1

Wstęp Informacje o przetworniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−1 Odbiór przesyłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−1 Zwrot urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−1 Opis przepływomierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−2

INFORMACJE O PRZETWORNIKU

Jeśli zwężka kompaktowa 405 została zamówiona razem z przetwornikiem Rosemount 3051S, to tworzą one zespół przepływomierza ze zwężką kompaktową Rosemount 3051SFC. Informacje o instalacji, konfiguracji i obsłudze przetwornika ciśnienia Rosemount 3051S można znaleźć we właściwej instrukcji obsługi (numer 00809−0100−4801). Jeśli zwężka kompaktowa 405 została zamówiona razem z przetwornikiem Rosemount 3095MV, to tworzą one zespół przepływomierza masowego ze zwężką kompaktową Rosemount 3095MFP. Informacje o instalacji, konfiguracji i obsłudze przetwornika przepływu masowego Rosemount 3095MV można znaleźć we właściwej instrukcji obsługi (numer 00809−0100−4801).

ODBIÓR PRZESYŁKI

Przepływomierze dostępne są w różnych wersjach, z różnym wyposażeniem dodatkowym, dlatego przed instalacją należy sprawdzić, czy dostarczony został właściwy model. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić jej zawartość i zgodność listy przewozowej z zamówieniem. Wszystkie elementy wyposażone są w tabliczki znamionowe z numerem modelu, numerem seryjnym i oznaczeniem projektowym użytkownika. W przypadku uszkodzenia urządzeń należy skontaktować się z firmą przewozową.

ZWROT URZĄDZENIA

W celu zwrotu urządzenia należy skontaktować się z biurem firmy Emerson Process Management przedstawiając następujące informacje: •

Model urządzenia

Numer seryjny

Nazwę ostatniego medium, z którym stykało się urządzenie

Użytkownik otrzyma •

Numer RMA (Return Material Authorization)

Instrukcje i procedury, które należy wykonać zwracając urządzenia, które były narażone na działanie mediów agresywnych

UWAGA Jeśli urządzenie stykało się z substancjami niebezpiecznymi, to obligatoryjne jest wypełnienie karty informacyjnej (MSDS).

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

OPIS PRZEPŁYWOMIERZA Dane funkcjonalne

Przepływomierze ze zwężką kompaktową Rosemount 405 gwarantują najdokładniejsze i powtarzalne pomiary, jeśli medium mierzonym jest medium jednoskładnikowe lub para o temperaturze powyżej temperatury saturacji. Pulsacja przepływu medium będzie powodować powstawanie zaszumionego sygnału. Drgania rurociągu mogą być również przyczyną zakłóceń w sygnale wyjściowym. Przepływomierz 405 należy zainstalować na bezpiecznym odcinku rurociągu, tak daleko jak to możliwe od źródeł zakłóceń przepływu, takich jak zawory odcinające, sprężarki, pompy lub zawory regulacyjne. Przepływomierz 405 należy zainstalować w rurociągu w miejscu gwarantującym eliminację błędów związanych z zakłóceniami przepływu. Maksymalna temperatura w aplikacjach przy montażu bezpośrednim wynosi 232˚C, a przy montażu zdalnym 454˚C.

1−2


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Rozdział 2

Instalacja Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . strona 2−1 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2 Lokalizacja i orientacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−4 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−8

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez personel obsługi. Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynności należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE

Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi: • Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy obie pokrywy obudowy przetwornika są dokładnie dokręcone. Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi: • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Podczas prowadzenia prac obsługowych zwrócić szczególną uwagę na to, że medium może być gorące, co może spowodować oparzenia.

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

INSTALACJA Schemat przebiegu procesu instalacji

Na ilustracji 2−1 przedstawiono schemat procesu instalacji, który ma za zadanie ułatwić jego wykonanie. Numery kroków podane na schemacie pozwalają na sprawdzenie, czy wszystkie czynności zostały wykonane.

Ilustracja 2−1. Schemat procesu instalacji urządzenia

Start Rozpakowanie Zapoznanie się z instrukcją Wybór prawidłowej lokalizacji

Obszar zagrożony?

TAK

Kroki 1, 2

Patrz Dodatek B

Krok 3

NIE

Konfiguracja warsztatowa

Konfiguracja zabezpieczeń i alarmów Podłączenie zasilacza Podłączenie do komputera

NIE Wykonanie konfiguracji warsztatowej (opcja) Wykonanie kalibracji warsztatowej

Krok 4

Jaki model?

Kroki 5−9 Zdalny montaż elektroniki?

Kroki 5−9

TAK

Instalacja urządzenia

NIE

Instalacja przepływomierza Instalacja elektroniki Okablowanie

Kroki 11−14 Zdalny montaż elektroniki?

TAK

Przekazanie do eksploatacji

NIE Przekazanie do eksploatacji Koniec

2−2

Kroki 11−14


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przenoszenie

Przywieszka z tabliczką znamionową nie jest przeznaczona do podnoszenia zwężki i nie wytrzyma jej ciężaru. Nie wolno podnosić kryzy chwytając za otwory. Otwory mają ostre krawędzie i mogą spowodować zranienie pracowników. Przy podnoszeniu kryzę należy chwytać za obudowę.

Wymagania dotyczące odcinków prostliniowych

Strona dolotowa zwężki

TABELA 3. Wymagania odcinków prostoliniowych dla zwężki 405C

Beta

0.40

0.65

Pojedyncze kolano 90˚ lub trójnik Dwa lub więcej kolana 90 ˚ w tej samej płaszczyźnie Dwa lub więcej kolana 90˚ w różnych płaszczyznach Skręcenie do 10˚ Redukcja (1 średnica instalacji) Przepustnica (75% otwarcia)

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

Strona wylotowa zwężki

Strona dolotowa zwężki

TABELA 4. Wymagania odcinków prostoliniowych dla zwężki 405P

Beta(1) (2)

0.40

0.65

Redukcja Pojedyncze kolano 90˚ lub trójnik Dwa lub więcej kolana 90 ˚ w tej samej płaszczyźnie Dwa lub więcej kolana 90˚ w różnych płaszczyznach Rozszerzenie Zawór kulowy całkowicie otwarty Zawór odcinający całkowicie otwarty

5 (2.5) 14 (7) 18 (9) 36 (18) 16 (8) 20 (10) 12 (6) 6 (3)

11 (6) 22 (11) 32 (16) 54 (27) 25 (13) 28 (14) 16 (8) 7 (3.5)

Strona wylotowa zwężki

(1) Zalecane długości odcinków prostoliniowych zgodne są z normą ISO 5167 (2) Wartości w nawiasach powodują zwiększenie o 0.5% błędu współczynniika wypływu.

Montaż przetwornika na zwężce Rosemount 405

Jeśli zwężka 405 jest zamawiana oddzielnie od przetwornika 3051S lub 3095MV i będzie używana w konfiguracji montażu bezpośredniego, to należy zamontować ją na przetworniku. Poniżej przedstawiono procedurę montażu zwężki 405 na przetworniku z przyłączem coplanar. UWAGA Zwężki montowane fabrycznie na przetworniku są testowane ciśnieniowo i charakteryzowane fabrycznie. Dla uzyskania najwyższej jakości działania zaleca się fabryczny montaż przetwornika na zwężce. 1. Odkręcić śruby (4) z przetwornika. 2. Wyjąć śruby mocujące z łbem gniazdowym z dolnej części kołnierza coplanar i zdjąć kołnierz. UWAGA Zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić membran pomiarowych przetwornika i nie wyjmować pierścieni uszczelniających z modułu czujnika przetwornika. 3. Ostrożnie zainstalować zwężkę 4055 na przetworniku ciśnienia sprawdzając, czy poprawnie umieszczono zwężkę względem strony wysokociśnieniowej i niskociśnieniowej przetwornika. 2−3


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

4. Przy użyciu śrub dwustronnych i nakrętek dostarczanych ze zwężką 405 umocować czujnik przetwornika do głowicy zblocza zwężki 405. 5. Dokręcić momentem wstępnym 17 Nm, a następnie końcowym 34 Nm.

Przetwornik

Przetwornik

Moduł czujnika Membrany pomiarowe i pierścienie uszczelniające (nie uszkodzić)

Kołnierz Coplanar Śruby kołnierza

LOKALIZACJA I ORIENTACJA

Śruby dwustronne i nakrętki

Rosemount 405

Istnieją dwie metody montażu zwężki 405: •

montaż zintegrowany (lub bezpośredni)

montaż zdalny.

Zwężka kompaktowa 405 może być dostarczona z fabrycznie zamontowanym przetwornikiem na czujniku.

Montaż bezpośredni

UWAGA Maksymalna dopuszczalna temperatura dla montażu bezpośredniego wynosi 232˚C. Jeśli temperatura procesowa może przekroczyć tę wartość, to patrz “Montaż zdalny” na stronie 2−6. Pomiar gazu w rurociągach poziomych Zwężka 405 powinna być zainstalowana powyżej rurociągu aby skropliny nie gromadziły się na membranie czujnika. Przepływomierz powinien być zainstalowany w strefie pokazanej na ilustracji 2−3.

Ilustracja 2−3. Bezpośredni pomiar gazu w rurociągu poziomym

30 stopni

Zalecana strefa 120 stopni

30 stopni

2−4

405P_81-49312-999

Ilustracja 2−2. Montaż zwężki 405 do przetwornika


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Ciecz lub para w rurociągach poziomych Zwężka 405 powinna być zainstalowana poniżej rurociągu, aby gazy nie gromadziły się na membranie czujnika. Przepływomierz powinien być zainstalowany w strefie pokazanej na ilustracji 2−4.

Ilustracja 2−4. Bezpośredni pomiar cieczy lub pary w rurociągu poziomym

50 stopni

Zalecana strefa 80 stopni

50 stopni

Ciecz w rurociągach pionowych Zwężka 405 powinna być zainstalowana w sposób przedstawiony poniżej na ilustracji. UWAGA Zwężka 405 nie powinna być instalowana w rurociągach pionowych do pomiaru cieczy lub pary, gdy medium przepływa do dołu.

Ilustracja 2−5. Bezpośredni pomiar cieczy w rurociągu pionowym

Kierunek przepływu 2−5


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Gaz w rurociągach pionowych Dla ułatwienia usuwania skroplin, zwężka 405 powinna być zainstalowana zaworami spustowymi od dołu. UWAGA Zwężka 405 nie powinna być instalowana w rurociągach pionowych do pomiaru gazu, gdy medium przepływa do góry. Należy rozważyć możliwość zdalnego montażu przetwornika ciśnienia, aby ułatwić usuwanie skroplin.

Kierunek przepływu

Ilustracja 2−6. Bezpośredni pomiar gazu w rurociągu pionowym

Montaż zdalny

Gaz w pionowych lub poziomych rurociągach Przetwornik zainstalować powyżej zwężki 405 z rurkami pomiarowymi skierowanymi do dołu.

Kierunek przepływu

Ilustracja 2−7. Zdalny montaż przy pomiarze gazów w rurociągach pionowych lub poziomych

2−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Ciecz lub para w pionowych lub poziomych rurociągach Przetwornik zainstalować poniżej zwężki 405 z rurkami pomiarowymi skierowanymi do góry. UWAGA Zwężka 405 nie powinna być instalowana w rurociągach pionowych do pomiaru cieczy, gdy medium przepływa do dołu.

Ilustracja 2−8. Zdalny montaż przy pomiarze cieczy w rurociągach pionowych lub poziomych

Flow

Przyłącza procesowe (tylko montaż zdalny)

Zwężka 405 jest dostępna z przyłączami procesowymi 1/4 cala 18 NPT (standard) lub 1/2 cala − 14 NPT (kod opcji E). Przyłącza 1/2 cala mogą być obracane, aby uzyskać rozstaw między środkami przyłączy 2−cale (51 mm), 2 1/8−cala (54 mm) lub 2 1/4−cala (57 mm). Gwinty są klasy 2; przy wykonywaniu połączeń procesowych należy stosować smar uszczelniający. Przed podaniem ciśnienia procesowego sprawdzić, czy wszystkie cztery śruby kołnierzy są zainstalowane i dokręcone. Przy prawidłowej instalacji śruby dwustronne kołnierza wystają z obudowy modułu czujnika. UWAGA Nie wolno odkręcać lub demontować śrub kołnierzy podczas działania przepływomierza w instalacji procesowej. W celu montażu adapterów kołnierza na zwężce 405 należy wykonać poniższą procedurę. 1. Umieścić pierścień uszczelniający w wyżłobieniu kołnierza przyłącza procesowego. 2. Umieścić adaptery kołnierza nad przyłączem NPT w płycie adaptera. 3. Przełożyć śruby dwustronne przez głowicę zwężki 405, płytę adaptera i adaptery kołnierza.

2−7


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

4. Nakręcić nakrętki na śruby. Dokręcić je momentem siły 34 Nm. Ilustracja 2−9. Instalacja adapterów kołnierza na zwężce 405

Nakrętka Adapter kołnierza Płyta adaptera

Pierścień uszczelniający 1

Pierścień uszczelniający

/4 cala NPT

Nakrętka Rosemount 405

405P_81-49313-999

Śruba dwustronna

Podczas ściskania pierścienie uszczelniające z Teflonu (PTFE) mają tendencję do płynięcia na zimno, co zwiększa ich właściwości uszczelniające. Po demontażu adapterów należy zbadać stan techniczny pierścieni uszczelniających. Jeśli widoczne są jakiekolwiek ślady zużycia lub uszkodzenia, to należy wymienić je na nowe. Jeśli nie są uszkodzone, to można je wykorzystać ponownie. Jeśli pierścienie uszczelniające są wymieniane na nowe, to należy dokręcić ponownie nakrętki po instalacji w celu skompensowania efektu płynięcia na zimno. Wersja wysokotemperaturowa (kod opcji T) Pieścienie uszczelniające z Inconelu® muszą być wymieniane na nowe przy każdorazowym demontażu przepływomierza.

INSTALACJA

Zwężkę 405 należy zainstalować zgodnie z poniższą procedurą. 1. Przepływomierz umieścić zgodnie ze wskazówkami w rozdziale “Lokalizacja i orientacja ” na stronie 2−4. Sprawdzić, czy kierunek strzałki przepływu jest zgodny z kierunkiem przepływu medium w rurociągu. 2. Włożyć dwie śruby płaskie w otwory w kołnierzach znajdujące się po stronie przeciwnej do głowicy zwężki 405. 3. Umieścić pierścień centrujący w korpusie zwężki 405 (patrz ilustracja 2−10). UWAGA Z każdą zwężką 405 dostarczany jest pierścień centrujący ANSI. Jeśli potrzebny jest pierścień centrujący dla przyłączy zgodnych z normą DIN, to należy zamówić go jako opcję wraz ze zwężką. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Emerson Process Management. 4. Włożyć uszczelki płaskie.

2−8


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

UWAGA Dla ułatwienia instalacji uszczelka płaska może być umocowana do kołnierza przy użyciu małych odcinków taśmy. Upewnić się, że uszczelka płaska i/lub taśma nie przedostaną się do wnętrza rurociągu. 5. Umieścić zwężkę 405 między kołnierzami tak, aby znaczniki na pierścieniu centrującym dotykały zainstalowanych śrub dwustronnych. Śruby dwustronne muszą dotykać do znaczników na pierścieniu centrującym, aby zagwarantować właściwe scentrowanie uszczelki. 6. Zainstalować pozostałe śruby dwustronne i nakrętki (dokręcić ręcznie). Sprawdzić, czy trzy ze śrub dwustronnych stykają się z pierścieniem centrującym. 7. Pokryć smarem śruby dwustronne i dokręcić nakrętki w sposób krzyżowy właściwym momentem siły zgodnym z normami lokalnymi. UWAGA Do stosowania ze zwężką 405 zaleca się standardowe uszczelki płaskie 1 /16 cala. Stosowanie innych uszczelek może spowodować przesunięcie poziomu stałego w pomiarach.

Ilustracja 2−10. Instalacja zwężki 405

Przetwornik (2) Nakrętka

405(1)

Śruba dwustronna

Pierścień centrujący Istniejący rurociąg z kołnierzem

Uszczelka płaska (2)

ek run u Kie epływ prz (1) Powyższy schemat instalacji dotyczy zarówno zwężki 405P, jak i 405C. (2) Dotyczy przepływomierza 3051SFC (z przetwornikiem 3051S) i 3095MFC (z przetwornikiem 3095MV ).

2−9


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Zdalna instalacja czujnika temperatury

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Zdalny czujnik temperatury wymaga modyfikacji instalacji procesowej. Należy zastosować się do określonych wymagań dla danej instalacji procesowej. Osłonę czujnika temperatury należy zainstalować w odległości co najmniej 6 średnic rurociągu od zwężki. Standardowy kabel dostarczany z czujnikiem ma długość około 4 m. W przypadku dłuższych kabli należy skontaktować się z producentem. W rurociągu należy wywiercić otwór o średnicy 5/8 cala (16 mm) do 3/4 cala (19 mm) i przyspawać dostarczany przez użytkownika łącznik o wysokości 1 cala (25mm) z gwintem 1/2 cala −14 NPT. Osłonę czujnika termoelektrycznego należy wkręcić w łącznik. Osłona wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada przyłącze 1/2 cala ANPT. Po instalacji osłona wchodzi na głębokość 11/2 cala (38 mm) do wnętrza rury. W przypadku rurociągów o średnicy mniejszej niż 2 cale (50mm) należy skontaktować się z producentem.

2−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Rozdział 3

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Przygotowanie do eksploatacji Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . strona 3−1 Montaż bezpośredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−2 Montaż zdalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−5

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez pracowników obsługi. Przed wykonaniem wszystkich procedur z niniejszego rozdziału należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników: • Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy obie pokrywy obudowy przetwornika są dokładnie dokręcone. Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi: • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. • Jeśli medium w rurociągu znajduje się pod ciśnieniem, to otwarcie zaworów może spowodować zranienie lub śmierć pracowników obsługi.

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

MONTAŻ BEZPOŚREDNI Pomiary cieczy

1. Podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 2. Otworzyć zawór wyrównawczy. 3. Otworzyć zawory po stronie nisko i wysokociśnieniowej. 4. Otworzyć zawory spustowo−odpowietrzające i spuścić medium do momentu, gdy w cieczy przestaną się pojawiać bąbelki gazu. 5. Zamknąć zawory spustowo−odpowietrzające. 6. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej. 7. Sprawdzić zero przetwornika zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi przetwornika, sygnał wyjściowy musi wskazywać zero procent zakresu pomiarowego. 8. Zamknąć zawór wyrównawczy. 9. Otworzyć zawór po stronie niskociśnieniowej. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Ilustracja 3−1. Montaż bezpośredni do pomiarów cieczy

k ne u eru pływ i K ze pr

Zawór odpowietrzający (2)

3−2

Zawór wyrównawczy

405P_81-49351_03B

Zawór po stronie niskociśnieniowej


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Pomiary gazów

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 1. Podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 2. Otworzyć zawór wyrównawczy. 3. Otworzyć zawory po stronie nisko i wysokociśnieniowej. 4. Otworzyć zawory spustowo−odpowietrzające i odpowietrzać przepływomierz do momentu, gdy przestanie wypływać ciecz. 5. Zamknąć zawory spustowo−odpowietrzające. 6. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej. 7. Sprawdzić zero przetwornika zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi przetwornika, sygnał wyjściowy musi wskazywać zero procent zakresu pomiarowego. 8. Zamknąć zawór wyrównawczy. 9. Otworzyć zawór po stronie niskociśnieniowej. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Ilustracja 3−2. Montaż bezpośredni do pomiarów gazu

Zawór odpowietrzający

Zawór wyrównawczy Zawór po stronie niskociśnieniowej

405P_81-49350A03B

Zawór po stronie wysokociśnieniowej

3−3


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Pomiary pary

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

1. Uwolnić ciśnienie z rurociągu. 2. Otworzyć zawory wyrównawcze po stronie wysoko i niskociśnieniowej. 3. Wyzerować przetwornik. 4. Wypełnić zblocze i przetwornik wodą przez zawory spustowe. 5. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej. 6. Podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 7. Ostrożnie odpowietrzyć korpus przetwornika, korpus zblocza i zwężkę z uwięzionego powietrza. 8. Wyzerować przetwornik. 9. Zamknąć zawór wyrównawczy. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Ilustracja 3−3. Pomiar pary przy montażu bezpośrednim

k ne u eru yw Ki zepł pr

Zawór po stronie niskociśnieniowej

Zawór odpowietrzający (2)

3−4

405P_81-49351_03B

Zawór wyrównawczy


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

MONTAŻ ZDALNY Pomiary cieczy

1. Wyzerować układy elektroniczne i podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 2. Otworzyć zawór wyrównawczy na zbloczu przetwornika i zwężki 405. 3. Otworzyć zawory po stronie niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej zblocza przetwornika. 4. Otworzyć zawory spustowo−odpowietrzające w przetworniku i spuścić medium do momentu, gdy w cieczy przestaną się pojawiać bąbelki gazu. 5. Zamknąć zawory spustowo−odpowietrzające. 6. Zamknąć zawór wyrównawczy w zwężce 405. 7. Sprawdzić zero przetwornika. Jeśli przetwornik nie wskazuje zera, to powtórzyć kroki 1−7. 8. Zamknąć zawór wyrównawczy na zbloczu przetwornika.

Ilustracja 3−4. Pomiary cieczy przy montażu zdalnym Zawory odpowietrzające zwężki 405

Zawór wysokociśnieniowy zwężki 405 Zawór niskociśnieniowy zwężki 405 Zawór wyrównawczy zwężki 405 Zawór wysokociśnieniowy

Zblocze przetwornika Zawory odpowietrzające zblocza Zawór niskociśnieniowy

Zawór wyrównawczy Przetwornik

3−5


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Pomiary gazów

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

1. Wyzerować układy elektroniczne i podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 2. Otworzyć zawór wyrównaczy na zbloczu przetwornika i zwężki 405. 3. Otworzyć zawory po stronie niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej zblocza przetwornika i zwężki 405. 4. Otworzyć zawory spustowo−odpowietrzające na zbloczu przetwornika i odpowietrzać przepływomierz do momentu, gdy przestanie wypływać ciecz. 5. Zamknąć zawory spustowo−odpowietrzające. 6. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej zblocza przetwornika. 7. Zamknąć zawór wyrównawczy zwężki 405. 8. Sprawdzić zero przetwornika. Jeśli przetwornik nie wskazuje zera, to powtórzyć kroki 1−7. 9. Zamknąć zawór wyrównawczy na zbloczu przetwornika. 10. Otworzyć zawór po stronie niskociśnieniowej zblocza przetwornika. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Ilustracja 3−5. Pomiar gazu przy montażu zdalnym Przetwornik Zawór niskociśnieniowy Zawór wyrównawczy Zawór wysokociśnieniowy

Zblocze przetwornika Zawór wyrównawczy zwężki 405

Zawór niskociśnieniowy zwężki 405

Zawory odpowietrzające zblocza

Zawór wysokociśnieniowy zwężki 405

Zawory odpowietrzające zwężki 405

3−6

405P_81-49318-999

Zawory odpowietrzające zblocza


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Pomiary pary

1. Uwolnić ciśnienie z rurociągu. 2. Otworzyć zawory wyrównawczy, po stronie wysoko i niskociśnieniowej w zwężce 405 i na zbloczu przetwornika. 3. Wyzerować przetwornik. 4. Wypełnić zblocze, rurki pomiarowe i zwężkę 405 wodą przez zawory spustowe na zbloczu przetwornika. 5. Zamknąć zawór wyrównawczy w zwężce 405 i zawory spustowo−odpowietrzające na zbloczu przetwornika. 6. Zamknąć zawór po stronie niskociśnieniowej. 7. Podać ciśnienie procesowe do rurociągu. 8. Ostrożnie odpowietrzyć (opukując delikatnie kluczem) korpus przetwornika, zblocze przetwornika, korpus zblocza i zwężkę 405 z uwięzionego powietrza. 9. Sprawdzić zero przetwornika. Jeśli przetwornik nie wskazuje zera, powtórzyć kroki 4−8. 10. Zamknąć zawór wyrównawczy przetwornika i otworzyć zawór po stronie niskociśnieniowej przetwornika. Przepływomierz jest gotowy do działania.

Ilustracja 3−6. Pomiar pary przy montażu zdalnym Zawory odpowietrzające zwężki 405

Zawór wysokociśnieniowy zwężki 405 Zawór niskociśnieniowy zwężki 405 Zawór wyrównawczy zwężki 405 Zawór wysokociśnieniowy

Zblocze przetwornika Zawory odpowietrzające zblocza Zawór niskociśnieniowy

Zawór wyrównawczy Przetwornik

3−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

3−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Rozdział 4

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Obsługa i konserwacja Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . strona 4−1 Wykrywanie przyczyn niesprawności . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−2 Konserwacja czujnika temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−4

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez pracowników obsługi. Czynności niosące za sobą potencjalne zagrożenie oznaczone są symbolem Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynności należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi: • Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy obie pokrywy przetwornika są dokładnie dokręcone. • Przed podłączeniem komunikatora HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. Porażenie elektryczne może spowodować śmierć lub poważne zranienie: • Nie wolno dotykać przewodów i zacisków.

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 WYKRYWANIE PRZYCZYN NIESPRAWNOŚCI

00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Jeśli zachodzi podejrzenie nieprawidłowej pracy przepływomierza mimo braku komunikatów alarmowych na wyświetlaczu komunikatora, to należy wykonać poniższe sprawdzenia, aby określić prawidłowość działania urządzeń i stanu przyłączy procesowych. W pierwszej kolejności należy należy wykonać najprostsze sprawdzenia najbardziej prawdopodobnych przyczyn.

Objawy

Prawdopodobna przyczyna

Budząca wątpliwości dokładność lub błędny sygnał przepływu

Nieprawidłowa instalacja

Nieszczelności Zabrudzenie/niedrożność Zamknięte zawory

Działania naprawcze • Czy kierunek przepływu jest zgodny z kierunkiem strzałki? • Sprawdzić, czy rurki pomiarowe są dokłądnie na jednym poziomie. • Czy odcinki prostoliniowe po stronie dolotowej i wylotowej są wystarczającej długości?

Przepływ dwufazowy

Sprawdzić szczelność rurek pomiarowych. Usunąć przecieki. Zdemontować przepływomierz i sprawdzić drożność rurek. Sprawdzić, czy zawory w 3095MFC (PH i PL) oraz (MH i ML) zblocza są otwarte. Sprawdzić, czy zawory wydmuchowe, spustowo−odpowietrzające i odcinające znajdują się we właściwej pozycji opisanej w procedurze uruchomienia. Czy kalibracja nie była zbyt duża lub zbyt mała dla mierzonego przepływu? Sprawdzić, czy strona wysokociśnieniowa elektroniki podłączona jest do strony wysokociśnieniowej przepływomierza. Wykonać sprawdzenie dla strony niskociśnieniowej. Czy w przyłączu procesowym nie zostało uwięzione powietrze? Odpowietrzyć. Nieprawidłowe ustawienie odbiegające o ponad 3 stopnie od zalecanego spowoduje błędny sygnał pomiarowy. Czy warunki robocze są zgodne ze złożonymi w zamówieniu przepływomierza? Sprawdzić dokładność obliczeń przepływu i parametrów mediu. Sprawdzić właściwy dobór średnicy wewnętrznej zwężki. Przepływomierz służy tylko do pomiarów mediów jednofazowych.

Nieprawidłowa izolacja (tylko rurociągi pionowe) Nadmierne drgania

Może zajść konieczność dodatkowej izolacji termicznej, aby zmiana fazy następowała w rurkach pomiarowych. Sprawdzić drgania rurek pomiarowych.

Kalibracja Połączenia (tylko montaż zdalny) Kieszenie powietrzne (pomiary cieczy) Nieprawidłowe ustawienie przetwornika 3095MFC Warunki robocze

Sygnał przepływu z chwilowymi pikami Sygnał przepływu z chwilowymi pikami (pomiary pary) Wyjście prądowe wskazuje zero

Instrukcja obsługi

• • • •

Sprawdzić, czy polaryzacja zasilania jest prawidłowa Sprawdzić napięcie na zaciskach (powinno być 10–55V dc) Sprawdzić diodę w listwie zaciskowej Wymienić obwód drukowany z listwą zaciskową

Nie można nawiązać komunikacji cyfrowej

• • • •

Sprawdzić napięcie na zaciskach zasilania (minimum 10.5V) Sprawdzić rezystancję obciążenia (minimum 250 omów) Sprawdzić poprawność adresu przepływomierza Wymienić obwód elektroniczny

Sygnał prądowy wysoki lub niski

• • • •

Sprawdzić, czy zmienna procesowa nie ma wartości nasycenia Sprawdzić, czy wyjście nie jest w stanie alarmowym Wykonać kalibrację cyfrową wyjścia 4–20 mA Wymienić obwód elektroniczny

Brak odpowiedzi na zmianę natężenia przepływu

• • • • • •

Sprawdzić urządzenia testowe Sprawdzić drożność rurek pomiarowych Sprawdzić, czy nie jest wyłączona funkcja regulacji zakresu pomiarowego Sprawdzić ustawienie przełącznika zabezpieczenia elektroniki Sprawdzić nastawy kalibracji (punkty 4 i 20 mA) Skontaktować się z producentem w celu wymiany urządzenia

Odczyt za mały/za duży

• • • •

Sprawdzić drożność rurek pomiarowych Sprawdzić urządzenia testowe Wykonać pełną kalibrację cyfrową czujnika (dla wersji 35 lub nowszej) Skontaktować się z producentem w celu wymiany urządzenia

Błędny odczyt ciśnienia

• • • •

Sprawdzić drożność rurek pomiarowych Sprawdzić wartość tłumienia Sprawdzić poziom zakłóceń elektromagnetycznych Skontaktować się z producentem w celu wymiany urządzenia

4−2


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Sprawdzenie kierunku przepływu medium Sprawdzić, czy strzałka na korpusie zwężki 405 jest skierowana zgodnie z kierunkiem przepływu medium. Jeśli zwężka 405 jest montowana zdalnie do przetwornika różnicy ciśnień, to sprawdzić poprawność podłączeń rurek pomiarowych łączących zwężkę z przetwornikiem (strona wysokociśnieniowa z wysokociśnieniową i niskociśnieniowa z niskociśnieniową). Sprawdzenie orientacji instalacji Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną niedokładnych pomiarów. Sprawdzenie zera Przetwornik może przekłamywać (wskazywać za dużą lub za małą wartość), jeśli nie został prawidłowo wyzerowany podczas przygotowania do eksploatacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika. Sprawdzenie zaworów Prawidłowe ustawienie zaworów podczas pomiarów jest następujące: zawór wyrównawczy całkowicie zamknięty, zawory po stronie wysoko i niskociśnieniowej całkowicie otwarte. Sprawdzenie konfiguracji/skalowania Czy górna wartość graniczna zakresu pomiarowego URL dla 20mA jest ustawiona prawidłowo? Może zajść konieczność skorzystania z programu Toolkit dla potwierdzenia doboru zwężki 405. Sprawdzić, czy DCS lub PLC i przetwornik ze zwężką 405 są wyskalowane identycznie. Czy nie wybrano pierwiastkowania sygnału w DCS lub przetworniku podłączonym do 405? Pierwiastkowanie nie powinno być wybrane w obu urządzeniach. Sprawdzenie konfiguracji przetwornika 3095MV Jeśli wykorzystywany jest przetwornik Rosemount 3095MV, to podczas określania przyczyn niesprawności należy wykorzystać jego zwiększone możliwości funkcjonalne. Pierwiastkowanie nie powinno być wybrane w DCS, jeśli wykorzystywany jest przetwornik 3095MV. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika Rosemount 3095MV (numer 00809−0100−4716).

4−3


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

KONSERWACJA CZUJNIKA TEMPERATURY

W rozdziale niniejszym opisano procedurę wymiany czujnika temperatury.

Zdalnie montowany czujnik temperatury

Jeśli zachodzi konieczność wymiany czujnika temperatury przy zdalnej instalacji, to należy wykonać poniższą procedurę: 1. Zamknąć zawory odcinające, aby ciśnienie procesowe zostało odcięte od przetwornika. 2. Otworzyć zawory spustowe w przetworniku, aby uwolnić ciśnienie procesowe. 3. Zdjąć pokrywę. 4. Odłączyć przewody czujnika od listwy zaciskowej. 5. Zdjąć obudowę zacisków z główki. 6. Wyjąć kabel czujnika ze złączki i wyjąć czujnik. Czujnik znajduje się w osłonie, tak więc nie ma bezpośredniego dostępu do medium procesowego. 7. Zainstalować nowy czujnik i przełożyć kabel czujnika przez złączkę. 8. Stosując właściwy smar uszczelniający lub taśmę zainstalować obudowę zacisków na zdalnej główce. 9. Podłączyć przewody czujnika do zacisków w listwie zaciskowej. Przedstawiony sposób podłączenia jest typowy dla czujników rezystancyjnych. 10. Otworzyć zawory odcinające. Podkładka

Złączka

Tuleje

Zacisk Pokrywa Adapter 3/4 do 1/2–cala NPT (wkręcany w główkę przyłączeniową czujnika)

4−4

Podłączenie do przetwornika 3095-0020D01A

Kauczukowa tuleja (Nasunąć do krawędzi zbrojenia kabla)

Pokrywa

Zacisk


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4801, wersja BA Październik 2003

Dodatek A

Dane techniczne Przepływomierze 3051SFC ze zwężką kompaktową . . . . strona A−1 Przepływomierze masowe 3095MFC ze zwężką kompaktową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−12 Zwężka kompaktowa 405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−21 Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−29

PRZEPŁYWOMIERZE ROSEMOUNT 3051SFC ZE ZWĘŻKĄ KOMPAKTOWĄ Dane metrologiczne

Dokładność referencyjna Procent (%) natężenia przepływu objętościowego TABELA A−1. Przepływomierz 3051SFC ze zwężką kompaktową Typ 3051SFCC 3051SFCC 3051SFCP(2)(3) 3051SFCP (5)

Beta 0.4 0.65 0.4 0.65(4) 0.4 0.65(4)

Classic (WZS(1) 8:1)

Ultra (WZS 8:1)

Ultra dla przepływu (WZS 14:1)

±1.05% ±1.20%

±0.85% ±1.05%

±0.75% ±0.95%

±2.00%

±1.90%

±1.85%

±1.55%

±1.45%

±1.40%

(1) WZS − współczynnik zakresowości skali (2) Dla średnic 1/2 do 11/2 cala. (12.7 do 38.1 mm). (3) Błąd współczynnika wypływu dla średnicy 1/2 cala i beta = 0.65 wynosi +2.25%. Dokładność pomiarów przepływu można uzyskać u producenta. (4) Dla 0.65 beta i ReD< 10000 należy dodać 0.5% do błędu współczynnika wypływu. (5) Dla średnic 2 do 8 cali (50.8 do 203.2 mm)

Powtarzalność ±0.1% Średnice • 1/2 cala (15 mm) – niedostępna dla 3051SFCC • 1 cal (25 mm) – niedostępna dla 3051SFCC • 11/2 cala (40 mm) – niedostępna dla 3051SFCC • 2 cale (50 mm) • 3 cale (80 mm) • 4 cale (100 mm) • 6 cali (150 mm) • 8 cali (200 mm) Wymagania konieczne do uzyskania dokładności fabrycznej • Zmierzona średnica wewnętrzna rurociągu • Niedokładność określenia gęstości ±2.2% • Układy elektroniczne skalibrowane cyfrowo dla optymalnej dokładności pomiaru natężenia przepływu

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Funkcjonalne

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Media mierzone • Ciecz • Gaz • Para Dopuszczalne temperatury procesowe Montaż bezpośredni elektroniki • 232 ˚C Montaż zdalny elektroniki • 454 ˚C – stal nierdzewna Dopuszczalne temperatury dla elektroniki Otoczenia • –40 do 85 ˚C • Ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD : –20 do 80 ˚C Składowanie • –46 do 110 ˚C • Ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD: –40 do 85 ˚C Zasilanie Opcja 4–20 mA • Wymagany zewnętrzny zasilacz. Standardowy przetwornik (4–20 mA) działa w zakresie napięć zasilania 10.5 do 42.4 V dc bez obciążenia Opcja FOUNDATION Fieldbus • Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przetwornik działa w zakresie napięć zasilania 9.0 do 32.0 V dc na zaciskach przetwornika Dopuszczalne ciśnienia(1) Bezpośredni montaż elektroniki • Wytrzymałość na ciśnienie zgodne z wymaganiami normy ANSI B16.5 600# lub DIN PN

(1) Ciśnienie statyczne może wpływać na dopuszczalne ciśnienie statyczne.

A−2


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Czas gotowości do pracy Przepływomierz osiąga wyspecyfikowaną dokładność po mniej niż 2.0 sekundach od włączenia zasilania przetwornika Tłumienie Odpowiedź wyjścia analogowego na skokową zmianę sygnału wejściowego jest ustawiana przez użytkownika w zakresie od 0 do 60 sekund. Ta stała tłumienia dodaje się do stałej tłumienia czujnika. Możliwości obciążania Maksymalna rezystancja pętli zależy od napięcie zasilania, w sposób nastęujący:

Obciążenie (Ω)

Maks. rezystancja pętli = 43.5 (Napięcie zasilania– 10.5) 4–20 mA dc 1387 1000 Zakres roboczy

500 0

10.5

20

30 42.4 Napięcie zasilania

55

Komunikacja HART wymaga w pętli minimalnej rezystancji 250 omów.

Dopuszczalne ciśnienie statyczne • Zakres 1A: Przepływomierz działa zgodnie ze specyfikacją w zakresie ciśnień statycznych od 0.5 psia do 2000 psig (0.03 do 138 bar) • Zakresy 2A– 3A: Przepływomierz działa zgodnie ze specyfikacją w zakresie ciśnień statycznych od 0.5 psia do 3626 psig (0.03 bar−A do 250 bar−G) Dopuszczalna wilgotność • 0–100% wilgotności względnej Szybkość działania

Częstotliwość uaktualniania

FOUNDATION Fieldbus (3)

100 milisekund 255 milisekund 700 milisekund 100 milisekund Patrz Instrument Toolkit™. 45 milisekund (nominalnie) 22 razy na sekundę

152 milisekund 307 milisekund 752 milisekund 152 milisekund Patrz Instrument Toolkit 97 milisekund

Czas odpowiedzi typowego przetwornika Sygnał wyjściowy przetwornika

22 razy na sekundę

(1) Czas martwy i częstotliwość uaktualniania dotyczą wszystkich modeli i zakresów; tylko wyjście analogowe (2) Nominalny czas odpowiedzi w warunkach referencyjnych 24 ˚C. (3) Dotyczy tylko wyjścia fieldbus przetwornika, nie obejmuje czasu makrocyklu segmentu.

Zmiana ciśnienia Td 100%

Tc

Td = Czas martwy Tc = Stała czasowa Czas odpowiedzi= Td +Tc 63.2% zmiany całkowitej

36.8%

0%

Time

A−3

3051-3051_17A

Całkowity czas odpowiedzi (Td + Tc)(2): 3051S_C, Zakresy 2−5: Zakres 1: Zakres 0: 3051S_T: 3051S_L: Czas martwy (Td)

4 − 20 mA (HART®)(1)


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Tryb alarmowy HART 4–20mA (kod wyjścia A) • Jeśli procedury autodiagnostyki wykryją błąd krytyczny, to sygnał analogowy przyjmuje wartość określoną przez użytkownika. Dostępne są poziomy alarmowe standardu Rosemount, NAMUR oraz specjalne (patrz tabela A−2 poniżej) • Stan niski lub wysoki może być wybierany programowo lub przy użyciu opcjonalnego przełącznika (opcja D1) TABELA A−2. Stany alarmowe Rosemount Zgodny z NAMUR (1) Specjalne(2)

Poziom wysoki

Poziom niski

≥ 21.75 mA ≥ 22.5 mA 20.2 − 23.0 mA

≤ 3.75 mA ≤ 3.6 mA 3.6 − 3.8 mA

(1) Sygnały alarmowe zgodne z normą NAMUR NE 43. (2) Stan alarmowy niski musi być mniejszy o 0.1 mA od dolnego stanu nasycenia, a stan alarmowy wysoki wyższy o 0.1 mA od górnego stanu nasycenia.

FOUNDATION Fieldbus (kod wyjścia F) • Bloki AI umożliwiają konfigurację HI−HI, HI, LO lub LO−LO alarmów FOUNDATION Fieldbus (kod wyjścia F) Zasilanie • Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przetwornik działa w zakresie napięć zasilania 9.0 do 32.0 V dc na zaciskach przetwornika Pobór prądu • 17.5 mA dla wszystkich konfiguracji (łącznie z wyświetlaczem LCD) Dopuszczalne przeciążenie Przepływomierze wytrzymują następujące ciśnienie bez uszkodzenia: • Zakres 1A: 2000 psig (138 bar) • Zakresy 2A–3A: 3626 psig (250 bar) TABELA A−3. Dopuszczalne przeciążenie(1) Standard ANSI/ASME ANSI/ASME ANSI/ASME

Typ Class 150 Class 300 Class 600

Stal węglowa 285 (20) 740 (51) 1480 (102)

Stal nierdzewna 275 (19) 720 (50) 1440 (99)

Dla temperatury 38 ˚C, przy zwiększaniu temperatury maksymalne ciśnienie maleje.

DIN DIN DIN

PN 10/40 PN 10/16 PN 25/40

580 (40) 232 (16) 580 (40)

580 (40) 232 (16) 580 (40)

Dla temperatury 120 ˚C, przy zwiększaniu temperatury maksymalne ciśnienie maleje. (1) Ciśnienie dopuszczalne w psig (bar).

Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną Opcja niedostępna dla klasy 3: ultra dla przepływu

A−4


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Wymagania dotyczące odcinków prostoliniowych TABELA A−4. Dla przepływomierza 3051SFCC (1) Po stronie dolotowej zwężki

Beta Redukcja (1 średnica instalacji) Pojedyncze kolano 90˚ lub trójnik Dwa lub więcej kolan 90˚ w tej samej płaszczyźnie Dwa lub więcej kolan 90˚ w różnych płaszczyznach Skręcenie do 10˚ Przepustnica (75% otwarcia)

Strona wylotowa zwężki

0.40

0.65

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2

2

0.40

0.65

5 16 10 50 12 12

12 44 44 60 28 18

6

7

TABELA A−5. Dla przepływomierza 3051SFCP(1)(2) Beta Po stronie dolotowej zwężki

Wymagania instalacyjne

Redukcja (1 średnica instalacji) Pojedyncze kolano 90˚ lub trójnik Dwa lub więcej kolan 90˚ w tej samej płaszczyźnie Dwa lub więcej kolan 90˚ w różnych płaszczyznach Rozszerzenie(3) Zawór kulowy / odcinający (otwarty)

Po stronie wylotowej zwężki

(1) Jeśli źródło zakłóceń przepływu nie jest wymienione, to skontaktować się z Emerson Process Management. (2) Zalecane długości odcinków prostoliniowych zgodne są z normą ISO 5167 (3) Jeśli stosowane są prostownice przepływu, to zalecane długości odcinków prostoliniowych określ a norma ISO 5167.

Orientacja rurociągu Zalecane orientacje rurociągu dla przepływomierza 3051SFCC ze zwężką kondycjonującą i dla 3051SFCP ze zwężką kompaktową. Medium procesowe(1) Orientacja/kierunek przepływu

Gaz

Ciecz

Para

Poziomy Pionowy/przepływ do góry Pionowy/przepływ do dołu

D/R R D/R

D/R D/R NR

D/R R NR

(1) D = Montaż bezpośredni dopuszczony (zalecany) R = Zalecany montaż zdalny NR = Niezalecany

A−5


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Konstrukcyjne

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Materiały konstrukcyjne Korpus / płyta kryzy • Stal nierdzewna 316 Nakrętki i śruby dwustronne kołnierza • Dostarczane przez użytkownika • Dostępne jako części zapasowe Nakrętki i śruby dwustronne podłączenia przetwornika • Śruby– A193 Grade B8M • Nakrętki– A194 Grade 8M Uszczelki płaskie i pierścienie uszczelniające • Uszczelki płaskie dostarczane są przez użytkownika. • Zaleca się stosowanie uszczelek z włókna Durlon 8500. Możliwość stosowania innych uszczelek należy skonsultować z przedstawicielem Emerson Process Management. • Dostępne jako części zapasowe UWAGA Uszczelki płaskie i pierścienie uszczelniające należy wymienić przy każdorazowym demontażu zwężki 405. Podłączenie przetwornika Montaż zdalny • Dostępne przyłącza1/4 cala (standard) lub 1/2 cala (opcja kod E). Typy kryzy • Ostrokrawędziowa • Z odbiorem przytarczowym • Współśrodkowa • Bezkołnierzowa Masa Średnica rury 1

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm) (1) Wartości w kg.

A−6

Montaż bezpośredni (D3)(1)

Montaż zdalny (R3)(1)

5.08 5.31 5.65 5.99 6.32 6.78 9.28 11.32

3.63 3.86 4.20 4.54 5.33 6.12 7.83 9.87


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Pomiary temperatury Zdalny czujnik rezystancyjny temperatury • Pt 100 ze złączką wkrętną 1/2 cala NPT i złączką (seria 078 z obudową Rosemount 644) • Standardowym kablem do czujnika temperatury jest ekranowany kabel zbrojony o długości 3.66 m Osłona termiczna z czujnikiem rezystancyjnym • 1/2 cala x 1/2 cala NPT, stal nierdzewna 316 UWAGA Zdalne pomiary temepratury nie są dostępne dla średnic 1/2 cala, 1 cal i 11/2 cala. Przyłącza elektryczne do montażu zdalnego Przepusty kablowe 1/2–14 NPT, G1/2 i M20 × 1.5 (CM20). W przypadku kodu wyjścia A zaciski do podłączenia interfejsu HART są umocowane na stałe do listwy zaciskowej. Przyłącza procesowe Możliwy montaż między następującymi kołnierzami: DIN: ASME B16.5 (ANSI): • PN16 • Class 150 • PN40 • Class 300 • PN100 • Class 600 Pierścień centrujący ANSI stanowi część dostawy. Średnice otworu (d) Dla 3051SFCC, Beta (β) jest obliczana dla 2 x d / średnica rury. TABELA A−6. β = 0.4 (1)(2) Średnica rury

3051SFCC

3051SFCP

1

Opcja niedostępna Opcja niedostępna Opcja niedostępna 0.413 (10.490) 0.614 (15.596) 0.805 (20.447) 1.213 (30.810) 1.596 (40.538)

0.249 (6.325) 0.420 (10.668) 0.644 (16.358) 0.827 (21.006) 1.227 (31.166) 1.610 (40.894) 2.426 (61.620) 3.192 (81.077)

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm)

TABELA A−7. β = 0.65(1)(2) Średnica rury

3051SFCC

3051SFCP

1

Opcja niedostępna Opcja niedostępna Opcja niedostępna 0.620 (15.748)(3) 0.997 (25.324) 1.308 (33.223) 1.971 (50.063) 2.594 (65.888)

0.404 (10.262) 0.682 (17.323) 1.047 (26.594) 1.344 (34.138) 1.994 (50.648) 2.617 (66.472) 3.942 (100.127) 5.188 (131.775)

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm)

(1) Pomiary w calach (mm) (2) Dokładność = ±0.002 cala (3) Beta (β) = 0.60 cala (15.24 mm) dla średnicy rury 2 cale.

A−7


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

RYSUNKI WYMIAROWE Przepływomierz Rosemount 3051SFC ze zwężką kompaktową Widok od góry

C

B kod P)

Zwężka kompaktowa

Widok ze zwężką z boku

D

A

1.0 (25.4)

D

C

B kod C)

(element wytwarzający spadek ciśnienia

Zwężka kondycjonująca przepływ

(element wytwarzający spadek ciśnienia

Widok ze zwężką od przodu

A

1.0 (25.4)

TABELA A−8. Wymiary(1) Typ zwężki

Wysokość przetwornika

A

B

Type P

patrz tabela poniżej

Type C

patrz tabela poniżej

Wysokość przetwornika +A Wysokość przetwornika +A

7.75 (197) 7.75 (197)

C

D

7.75 (197) − zamknięty 8.25 (210) − otwarty 7.75 (197) − zamknięty 8.25 (210) − otwarty

6.00 (152) − zamknięty 6.25 (159) − otwarty 6.00. (152) − zamknięty 6.25 (159) − otwarty

TABELA A−9. Wymiar A w zależności od klasy ciśnieniowej kołnierza i średnicy(1) Wytrzymałość kołnierza

Średnica(1)(1) 0.5(2)

1(2)

1.5(2)

2

150# (PN 16) 2.350 (59.69) 2.365 (60.07) 2.490 (63.25) 2.240 (56.90) 300# (PN 40) 2.225 (56.52) 2.050 (52.07) 1.930 (49.02) 1.990 (50.55) 600# (PN 100) 2.225 (56.52) 2.050 (52.07) 1.930 (49.02) 1.990 (50.55) (1) Wymiary podano w calach (mm). (2) Tylko dla zwężki kod P.

A−8

3 2.300 (58.42) 1.925 (48.90) 1.925 (48.90)

4

6

2.540 (64.52) 3.800 (95.52) 2.040 (51.82) 3.050 (77.74) 1.665 (42.29) 2.300 (58.42)

8 3.800 (96.52) 3.050 (77.47) 2.300 (58.42)


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIOWA Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051SFC ze zwężką kompaktową Model

Opis urządzenia

3051SFC

Przepływomierz ze zwężką kompaktową

Kod

Typ pomiarów

D Kod

Ciśnienie różnicowe Rodzaj elementu wytwarzającego spadek ciśnienia

C P Kod

Zwężka kondycjonująca przepływ Zwężka kompaktowa Materiał

S Kod

Stal nierdzewna 316 (SST) Średnica

005(1) 010(1) 015(1) 020 030 040 060 080

1 /2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm)

Kod

Typ kryzy

N

Ostrokrawędziowa

Kod

Stosunek beta

040 065(2)

0.40 (β) 0.65 (β)

Kod

Pomiary temperatury

R 0 9

Zdalna osłona i czujnik rezystancyjny Bez czujnika temperatury Specjalny

Kod

Sposób podłączenia elektroniki

3 7

Montaż bezpośredni, zintegrowane zblocze 3−zaworowe, stal nierdzewna Montaż zdalny, przyłącze 1/4 cala NPT

Kod

Zakres pomiaru ciśnień różnicowych

1A(3) 2A 3A

0 do 25 in H2O (0 do 62.2 mbar) 0 do 250 in H2O (0 do 623 mbar) 0 do 1000 in H2O (0 do 2.5 bar)

Kod

Sygnały wyjściowe

A B(4) F Kod

4–20 mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART 4–20 mA do systemów zabezpieczeń z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART (wymaga obudowy PlantWeb) FOUNDATION fieldbus: bloki AI, Link Master, Input Selector (wymaga obudowy PlantWeb) Typ obudowy części elektronicznej Materiał Przepust kablowy

1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2E 2F 2G

Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Skrzynka przyłączeniowa Skrzynka przyłączeniowa Skrzynka przyłączeniowa Skrzynka przyłączeniowa z wyjściem do zdalnego wyświetlacza Skrzynka przyłączeniowa z wyjściem do zdalnego wyświetlacza Skrzynka przyłączeniowa z wyjściem do zdalnego wyświetlacza

Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

1

/2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2

A−9


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051SFC ze zwężką kompaktową Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L

1

2J 2M Kod

Skrzynka przyłączeniowa Skrzynka przyłączeniowa z wyjściem do zdalnego wyświetlacza Klasa dokładności układów elektronicznych

3 1 2

Ultra do przepływu: dokładność do 0.75% natężenia przepływu, współczynnik zakresowości skali 14:1, 10 letnia stabilność, 12 letnia gwarancja Ultra: dokładność do 0.85% natężenia przepływu, współczynnik zakresowości skali 8:1, 10 letnia stabilność, 12 letnia gwarancja Classic: dokładność do 1.05% natężenia przepływu, współczynnik zakresowości skali 8:1, 5 letnia stabilność

Kod

Opcje

Akcesoria instalacyjne G Pierścień centrujący DIN (PN 16) H Pierścień centrujący DIN (PN 40, PN 100) Zdalne adaptery E Adaptery kołnierza ze stali nierdzewnej 316 (1/2 cala NPT) Aplikacje wysokotemperaturowe T Uszczelnienie zaworu z grafitu (Tmax = 850 ˚F) Kalibracja przepływu WC(5) Weryfikacja współczynnika wypływu (3 punktowa) WD(5) Weryfikacja współczynnika wypływu (pełna 10 punktowa) Test hydrostatyczny P1 Test hydrostatyczny Czyszczenie specjalne P2 Cyszczenie do zastosowań specjalnych PA Czyszczenie zgodne z normą ASTM G93 poziom D (rozdział 11.4) Badania specjalne QC1 Badania wizualne i wymairowe z certyfikatem QC7 Certyfikat badań i dokładności Certyfikat kalibracji przetwornika Q4 Certyfikat kalibracji przetwornika QP Certyfikat kalibracji i zastosowań morskich przetwornika Certyfikaty materiałowe Q8 Certyfikat materiałów zgodny z normą ISO 10474 3.1.B i EN 10204 3.1.B Certyfikat bezpieczeństwa QS Certyfikat jakości do układów zabezpieczeń Kod zgodności J2 ANSI B31.1 J3 ANSI B31.3 J4 ANSI B31.8 J5(6) NACE MR−0175 / ISO 15156 Certyfikaty krajowe J1 Rejestracja kanadyjska Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem E1 Atest ognioszczelności ATEX I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX N1 Atest niepalności ATEX Typ n K1 Atesty ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa, niepalności typu n i niepalności pyłów ATEX ND Atest niepalności pyłów ATEX E5 Atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta FM I5 Atesty przeciwwybuchowości i niepalności wydawane przez producenta K5 Atesty przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawane przez producenta E6 Atest przeciwwybuchowości CSA I6 Atesty przeciwwybuchowości i niepalności CSA K6 Atesty przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA E7 Atest ognioszczelności i DIP SAA I7 Atest iskrobezpieczeństwa IECEx N7 Atest niepalności IECEx Typ n K7 Atesty ognioszczelności i DIP SAA, iskrobezpieczeństwa i niepalności typu n IECEx

A−10

/2−14 NPT /2−14 NPT

1


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza Rosemount 3051SFC ze zwężką kompaktową KA Atesty ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa ATEX i CSA (połączenie atestów E1, I1, E6 i I6) KB Atesty przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa w strefie 2 wydawane przez producenta i CSA KC Atesty przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawane przez producenta i ATEX ALternatywne materiały konstrukcyjne przetwornika L1(3) Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną (opcja niedostępna dla zakresu kod 1A) L2 Pierścienie uszczelniające z Teflonu® (PTFE) wzmacnianego włóknem węglowym (3) LA Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną i pierścienie uszczelniające z Teflonu® (PTFE) wzmacnianego włóknem węglowym Wyświetlacz M5 Wyświetlacz LCD PlantWeb (wymaga obudowy PlantWeb) M7 Zdalny wyświetlacz LCD i interfejs, obudowa PlantWeb, bez kabla, obejma ze stali nierdzewnej M8 Zdalny wyświetlacz LCD i interfejs, obudowa PlantWeb, kabel długość 15 m, obejma ze stali nierdzewnej(7) M9 Zdalny wyświetlacz LCD i interfejs, obudowa PlantWeb, kabel o długości 30 m, obejma ze stali nierdzewnej(7) Listwa zaciskowa T1 Listwa zaciskowa z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym Zblocze zaworowe do montażu zdalnego F2 Zblocze 3 zaworowe, stal nierdzewna F6 Zblocze 5 zaworowe, stal nierdzewna Oprogramowanie sterujące PlantWeb Control Anywhere A01 Oprogramowanie sterujące: PID, działania arytmetyczne, charakteryzacja sygnału, całkowanie, itp.(wymaga obudowy PlantWeb i FOUNDATION fieldbus) Oprogramowanie diagnostyczne PlantWeb D01 Oprogramowanie diagnostyczne: diagnostyka drożności rurek impulsowych i SPM (wymaga obudowy PlantWeb i FOUNDATION fieldbus) Sygnały alarmowe C4(7) Sygnały alarmowe i nasycenia zgodne z NAMUR, alarm stan wysoki C5(7) Sygnały alarmowe i nasycenia zgodne z NAMUR, alarm stan niski C6(7) Sygnały alarmowe i nasycenia użytkownika, alarm stan wysoki C7(7) Sygnały alarmowe i nasycenia użytkownika, alarm stan niski C8(7) Alarm stan niski (poziomy alarmowe i nasycenia zgodne ze standardem Rosemount) Specjalna konfiguracja przetwornika (sprzętowa) D1(7) Kalibracja sprzętowa (zero, zakres pomiarowy, zabezpieczenie) D4 Zewnętrzny zacisk uziemienia DA(7) Kalibracja sprzętowa (zero, zakres pomiarowy, zabezpieczenie) i zewnętrzny zacisk uziemienia Typowy numer zamówieniowy: 3051SFC D C S 040 N 040 0 3 1A A 1A 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Opcja niedostępna dla zwężki typ C. Dla średnicy 2 cale (50.8 mm) dla zwężki typ C stosunek beta wynosi 0.6. Opcja niedostępna dla klasy dokładności 3. Wymaga wyboru specjalnej konfiguracji sprzętowej kod D1. Opcja niedostępna dla konfiguracji ze skalowaną zmienną . Opcja niedostępna dla zwężki typu P. Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE norma MR 01−75 / ISO 15156. Każdy materiał ma konkretne ograniczenia środowiskowe. Skonsultować się z producentem. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR103 do pracy w środowiskach kwaśnych. (7) Opcja niedostępna z protokołem FOUNDATION fieldbus.

A−11


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

PRZEPŁYWOMIERZ MASOWY ROSEMOUNT 3095MFC ZE ZWĘŻKĄ KOMPAKTOWĄ Dane metrologiczne

Dokładność referencyjna W procentach (%) natężenia przepływu masowego TABELA A−10. Przepływomierz masowy 3095MFC Typ

Beta

Dokładność pomiaru natężenia przepływu masowego (współczynnik zakresowości skali 8:1)

0.4 0.65 0.4 0.65(3) 0.4 0.65(3)

3095MFCC 3095MFCP (1)(2) 3095MFCP (4) 1

±0.70% ±0.90% ±2.00% ±1.40%

1

(1) Dla średnic od /2 do 1 /2 cala (12.7 do 38.1 mm). (2) Błąd współczynnika wypływu dla średnicy 1/2 cala i beta = 0.65 wynosi +2.25%. Dokładność pomiarów przepływu można uzyskać u producenta. (3) Dla 0.65 beta i ReD< 10000 należy dodać 0.5% do błędu współczynnika wypływu. (4) Dla średnic 2 do 8 cali (50.8 do 203.2 mm)

Powtarzalność ±0.1% Współczynnik zakresowości skali 8:1 Średnice • 1/2 cala (15 mm) – niedostępne dla 3095MFCC • 1 cala (25 mm) – niedostępne dla 3095MFCC • 11/2 cala (40 mm) – niedostępne dla 3095MFCC • 2 cale (50 mm) • 3 cale (80 mm) • 4 cale (100 mm) • 6 cali (150 mm) • 8 cali (200 mm) Wymagania konieczne do uzyskania dokładności fabrycznej • Zmierzona średnica wewnętrzna rurociągu • Układy elektroniczne skalibrowane cyfrowo Opcjonalne klasy dokładności Ultra dla przepływu (kod U3): dokładność pomiaru natężenia przepływu do 0.75%, współczynnik zakresowości skali 10:1, 10 letnia stabilność, 12 letnia gwarancja.

Funkcjonalne

Media mierzone • Ciecz • Gaz • Para Czujnik ciśnienia różnicowego Zakresy • Kod 1: 0–0.12 do 0–6.22 kPa

A−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 • Kod 2: 0–0.62 do 0–62.2 kPa • Kod 3: 0–2.48 do 0–248 kPa Wartości dopuszczalne • Kod 1: –6.22 do 6.22 kPa • Kod 2: –62.2 do 62.2 kPa • Kod 3: –248 do 248 kPa Czujnik ciśnienia bezwzględnego Zakresy • Kod 3: 0–8 do 0–800 psia (0–55.16 do 0–5515.8 kPa). • Kod 4: 0–36.26 do 0–3,626 psia (0–250 do 0–25000 kPa). Wartości dopuszczalne • Kod 3: 0.5 to 800 psia (3.4 to 5515.8 kPa). • Kod 4: 0.5 to 3,626 psia (3.4 to 25000 kPa). Czujnik ciśnienia Zakresy • Kod C: 0–8 do 0–800 psig (0–55.16 do 0–5515.8 kPa). • Kod D: 0–36.26 do 0–3,626 psig (0–250 do 0–25000 kPa). Wartości dopuszczalne • Kod C: 0 do 800 psig (0 do 5515.8 kPa). • Kod D: 0 do 3,626 psig (0 do 25000 kPa). Czujnik temperatury Zakres temperatur procesowych • –185 do 815 ˚C Tryb pracy ze stałą temperaurą • –273 do 1927 ˚C Dopuszczalne temperatury procesowe Montaż bezpośredni elektroniki • 232 ˚C Montaż zdalny elektroniki • 454 ˚C – stal nierdzewna

A−13


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Dopuszczalne temperatury dla elektroniki Otoczenia • –40 do 85˚C • Ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD : –20 do 80˚C Składowanie • –46 do 110˚C • Ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD: –40 do 85˚C Dopuszczalne ciśnienia(1) Bezpośredni montaż elektroniki • Wytrzymałość na ciśnienie zgodne z wymaganiami normy ANSI B16.5 600# lub DIN PN 100 Zasilanie Opcja 4–20 mA • Wymagany zewnętrzny zasilacz. Standardowy przetwornik (4–20 mA) działa w zakresie napięć zasilania 11 do 55 V dc bez obciążenia Sygnał wyjściowy W systemie dwuprzewodowym 4–20 mA, zmienna DP, AP, GP, PT, natężenie przepływu masowego lub przepływ zsumowany wybierany przez użytkownika. Cyfrowy protokół HART nałożony na sygnał prądowy 4–20 mA, dostępny dla wszystkich systemów wykorzystujących protokół HART. Czas gotowości do pracy Zmienne procesowe cyfrowa i analogowa osiągają dokładność zgodną ze specyfikacją po 7 – 10 sekundach od włączenia zasilania przetwornika. Sygnał analogowy i cyfrowy przepływu osiągają dokładność zgodną ze specyfikacją po 10 − 14 sekundach od włączenia zasilania przetwornika. Tłumienie Odpowiedź wyjścia analogowego na skokową zmianę sygnału wejściowego jest ustawiana przez użytkownika w zakresie od 0 do 29 sekund. Ta stała tłumienia dodaje się do stałej tłumienia modułu czujnika. Możliwości obciążania Maksymalna rezystancja pętli zależy od napięcie zasilania, w sposób następujący:

Obciążenie (Ω)

Maks. rezystancja pętli = Napiecie zasilania – 11.0 0.022 4–20 mA dc 2000

Zakres roboczy

250 0

10.5 16.5

42.4 Napięcie zasilania

55

W przypadku atestów CSA, napięcie zasilania nie może przekraczać 42.4 V dc. Komunikacja HART wymaga w pętli minimalnej rezystancji 250 omów.

(1) Ciśnienie statyczne może wpływać na dopuszczalne ciśnienie statyczne. A−14


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Dopuszczalne ciśnienie statyczne Przepływomierz działa zgodnie ze specyfikacją w zakresie ciśnień statycznych od 0.5 psia (34 mbar) i górną wartością graniczną (URL) czujnika ciśnienia statycznego. Dopuszczalna wilgotność • 0–100% wilgotności względnej Tryb alarmowy HART 4–20mA (kod wyjścia A) • Jeśli procedury autodiagnostyki wykryją błąd krytyczny, to sygnał analogowy przyjmuje wartość poniżej 3.75 mA lub powyżej 21.7 mA. Wybór poziomu alarmowego dokonuje użytkownik przez właściwe ustawienie wewnętrznej zawory. Dopuszczalne przeciążenie • Od zera do dwukrotnej wartości górnej pomiaru ciśnienia bezwzględnego, lecz nie więcej niż 3626 psia (250 bar). Wymagania dotyczące odcinków prostoliniowych TABELA A−11. Dla przepływomierza 3095MFCC (1) Po stronie dolotowej zwężki

Beta Redukcja (1 średnica instalacji) Pojedyncze kolano 90˚ lub trójnik Dwa lub więcej kolan 90 ˚ w tej samej płaszczyźnie Dwa lub więcej kolan 90˚ w różnych płaszczyznach Skręcenie do 10˚ Przepustnica (75% otwarcia)

Strona wylotowa zwężki

TABELA A−12. Dla przepływomierza 3095MFCP

0.40

0.65

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2

2

0.40

0.65

5 16 10 50 12 12

12 44 44 60 28 18

6

7

(1)(2)(3)

Beta Po stronie dolotowej zwężki

Wymagania instalacyjne

Redukcja (1 średnica instalacji) Pojedyncze kolano 90˚ lub trójnik Dwa lub więcej kolan 90 ˚ w tej samej płaszczyźnie Dwa lub więcej kolan 90˚ w różnych płaszczyznach Rozszerzenie Zawór kulowy / odcinający (otwarty)

Po stronie wylotowej zwężki

(1) Jeśli źródło zakłóceń przepływu nie jest wymienione, to skontaktować się z Emerson Process Management. (2) Zalecane długości odcinków prostoliniowych zgodne są z normą ISO 5167 (3) Jeśli stosowane są prostownice przepływu, to zalecane długości odcinków prostoliniowych określ a norma ISO 5167

Orientacja rurociągu Zalecane orientacje rurociągu dla przepływomierza 3095MFCC ze zwężką kondycjonującą i dla 3095MFCP ze zwężką kompaktową. Medium procesowe(1) Orientacja/kierunek przepływu

Gaz

Ciecz

Para

Poziomy Pionowy/przepływ do góry Pionowy/przepływ do dołu

D/R R D/R

D/R D/R NR

D/R R NR

(1) D = Montaż bezpośredni dopuszczony (zalecany) R = Zalecany montaż zdalny NR = Niezalecany

A−15


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Konstrukcyjne

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Materiały konstrukcyjne Korpus / płyta kryzy • Stal nierdzewna 316 Głowica zblocza/zawory • Stal nierdzewna 316 Nakrętki i śruby dwustronne kołnierza • Dostarczane przez użytkownika • Dostępne jako części zapasowe Nakrętki i śruby dwustronne podłączenia przetwornika • Śruby– A193 Grade B8M • Nakrętki– A194 Grade 8M Uszczelki płaskie i pierścienie uszczelniające • Uszczelki płaskie dostarczane są przez użytkownika. • Zaleca się stosowanie uszczelek z włókna Durlon 8500. Możliwość stosowania innych uszczelek należy skonsultować z przedstawicielem Emerson Process Management. • Dostępne jako części zapasowe UWAGA Uszczelki płaskie i pierścienie uszczelniające należy wymienić przy każdorazowym demontażu zwężki 405. Podłączenie przetwornika Montaż zdalny • Dostępne przyłącza1/4 cala (standard) lub 1/2 cala (opcja kod E). Typy kryzy • Ostrokrawędziowa • Z odbiorem przytarczowym • Współśrodkowa • Bezkołnierzowa Masa Średnica rury 1

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm) (1) Wartości w kg.

A−16

Montaż bezpośredni (D3)(1)

Montaż zdalny (R3)(1)

5.08 5.31 5.65 5.99 6.32 6.78 9.28 11.32

3.63 3.86 4.20 4.54 5.33 6.12 7.83 9.87


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Pomiary temperatury Zdalny czujnik rezystancyjny temperatury • Pt 100 ze złączką wkrętną 1/2 cala NPT i złączką (seria 078 z obudową Rosemount 644) • Standardowym kablem do czujnika temperatury jest ekranowany kabel zbrojony o długości 3.66 m • Zdalny czujnik temperatury znajduje się w obudowie ze stali nierdzewnej Osłona termiczna z czujnikiem rezystancyjnym • 1/2 cala x 1/2 cala NPT, stal nierdzewna 316 UWAGA Zdalne pomiary temepratury nie są dostępne dla średnic 1/2 cala, 1 cal i 1 1/2 cala. Przyłącza elektryczne do montażu zdalnego Przepusty kablowe 1/2–14 NPT, G1/2 i M20 × 1.5 (CM20). W przypadku kodu wyjścia A zaciski do podłączenia interfejsu HART są umocowane na stałe do listwy zaciskowej. Przyłącza procesowe Możliwy montaż między następującymi kołnierzami: ASME B16.5 (ANSI): • Class 150 • Class 300 • Class 600

DIN: • PN16 (wymagana opcja G) • PN40 (wymagana opcja H) • PN100 (wymagana opcja H)

Pierścień centrujący ANSI stanowi część dostawy. Średnice otworu (d) Dla 3095MFCC, Beta (β) jest obliczana dla 2 x d / średnica rury. TABELA A−13. β = 0.4 (1)(2) Średnica rury

3095MFCC

3095MFCP

1

Opcja niedostępna Opcja niedostępna Opcja niedostępna 0.413 (10.490) 0.614 (15.596) 0.805 (20.447) 1.213 (30.810) 1.596 (40.538)

0.249 (6.325) 0.420 (10.668) 0.644 (16.358) 0.827 (21.006) 1.227 (31.166) 1.610 (40.894) 2.426 (61.620) 3.192 (81.077)

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm)

TABELA A−14. β = 0.65(1)(2) Średnica rury

3095MFCC

3095MFCP

1

Opcja niedostępna Opcja niedostępna Opcja niedostępna 0.620 (15.748)(3) 0.997 (25.324) 1.308 (33.223) 1.971 (50.063) 2.594 (65.888)

0.404 (10.262) 0.682 (17.323) 1.047 (26.594) 1.344 (34.138) 1.994 (50.648) 2.617 (66.472) 3.942 (100.127) 5.188 (131.775)

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm)

(1) Pomiary w calach (mm) (2) Dokładność = ±0.002 cala (3) Beta (β) = 0.60 cala (15.24 mm) dla średnicy rury 2 cale.

A−17


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Rysunki wymiarowe Przepływomierz masowy Rosemount 3095MFC ze zwężką kompaktową

Zwężka kompaktowa

(element wytwarzający spadek ciśnienia kod P)

Widok ze zwężką od przodu

Widok ze zwężką z boku

Widok od góry

D

C

B A

(element wytwarzający spadek ciśnienia kod C)

Zwężka kondycjonująca przepływ

1.0 (25.4)

D

C

B A

1.0 (25.4)

TABELA A−15. Wymiary(1) Typ zwężki Type P Type C

A

B

patrz tabela poniżej patrz tabela poniżej

Wysokość przetwornika + A Wysokość przetwornika + A

6.25 cali (159 mm) 6.25 cali (159 mm)

C

D

7.75 (197) − zamknięty 8.25 (210) − otwarty 7.75 (197) − zamknięty 8.25 (210) − otwarty

6.00 cala (152 mm) − zamknięty 6.25 cali (159 mm) − otwarty 6.00 cala (152 mm) − zamknięty 6.25 cali (159 mm) − otwarty

Średnica(1)

Wytrzymałość kołnierza

0.5(2)

150# (PN 16) 300# (PN 40) 600# (PN 100)

2.350 (59.69) 2.225 (56.52) 2.225 (56.52)

1(2)

1.5(2)

2

3

4

2.365 (60.07) 2.490 (63.25) 2.240 (56.90) 2.300 (58.42) 2.540 (64.52) 2.050 (52.07) 1.930 (49.02) 1.990 (50.55) 1.925 (48.90) 2.040 (51.82) 2.050 (52.07) 1.930 (49.02) 1.990 (50.55) 1.925 (48.90) 1.665 (42.29)

(1) Wymiary podano w calach (mm). (2) Tylko dla zwężki kod P.

A−18

Wysokość przetwornika

6

8

3.800 (95.52) 3.050 (77.74) 2.300 (58.42)

3.800 (96.52) 3.050 (77.47) 2.300 (58.42)


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Specyfikacja zamówieniowa Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza masowego Rosemount 3095MFC ze zwężką kompaktową Model

Opis urządzenia

3095MFC Kod

Przepływomierz masowy ze zwężką kompaktową Rodzaj elementu wytwarzającego spadek ciśnienia

C P Kod

Zwężka kondycjonująca przepływ Zwężka kompaktowa Materiał

S Kod

Stal nierdzewna 316 (SST) Średnica

005(1) 010(1) 015(1) 020 030 040 060 080 Kod

1

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm) Typ kryzy

N Kod

Ostrokrawędziowa Stosunek beta

040 065(2) Kod

0.40 (β) 0.65 (β) Pomiary temperatury

R 0 9 Kod

Zdalna osłona i czujnik rezystancyjny Bez czujnika temperatury Specjalny Sposób podłączenia elektroniki

3 7 Kod

Montaż bezpośredni, zintegrowane zblocze 3−zaworowe, stal nierdzewna Montaż zdalny, przyłącze 1/4 cala NPT Zakres pomiaru ciśnień różnicowych

1(3) (4) 2 3 Kod

0 do 62.2 mbar 0 do 623 mbar 0 do 2.5 bar Zakres pomiaru ciśnień statycznych

B C D E Kod

0 – 8 do 0 – 800 psia (0 –55.16 do 0 – 5515.8 kPa) 0 – 8 do 0 – 800 psig (0 –55.16 do 0 – 5515.8 kPa) 0 – 36.2 do 0 – 3626 psia (0 –250 do 0 – 25000 kPa) 0 – 36.2 do 0 – 3626 psig (0 –250 do 0 – 25000 kPa) Sygnały wyjściowe

A V Kod

4–20 mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART FOUNDATION fieldbus Materiał obudowy przetwornika Przepust kablowy

1A 1B 1C 1J 1K 1L Kod

Aluminium pokrywne farbą poliuretanową Aluminium pokrywne farbą poliuretanową Aluminium pokrywne farbą poliuretanową Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Opcje

1

/2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2−14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2

Klasa dokładności układów elektronicznych U3(5)

Ultra do przepływu: dokładność do 0.75% natężenia przepływu, współczynnik zakresowości skali 14:1, 10 letnia stabilność, 12 letnia gwarancja Oprogramowanie sterujące PlantWeb Control Anywhere A01 Oprogramowanie sterujące: PID, działania arytmetyczne, charakteryzacja sygnału, całkowanie, itp. Akcesoria instalacyjne G Pierścień centrujący DIN (PN 16) A−19


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Specyfikacja zamówieniowa przepływomierza masowego Rosemount 3095MFC ze zwężką kompaktową H Pierścień centrujący DIN (PN 40, PN 100) Zdalne adaptery E Adaptery kołnierza ze stali nierdzewnej 316 (1/2 cala NPT) Aplikacje wysokotemperaturowe T Uszczelnienie zaworu z grafitu (Tmax = 850 ˚F) Kalibracja przepływu WC(6) Weryfikacja współczynnika wypływu (3 punktowa) WD(5) Weryfikacja współczynnika wypływu (pełna 10 punktowa) Test hydrostatyczny P1 Test hydrostatyczny Czyszczenie specjalne P2 Cyszczenie do zastosowań specjalnych PA Czyszczenie zgodne z normą ASTM G93 poziom D (rozdział 11.4) Badania specjalne QC1 Badania wizualne i wymiarowe z certyfikatem QC7 Certyfikat badań i dokładności Certyfikat kalibracji przetwornika Q4 Certyfikat kalibracji przetwornika Certyfikaty materiałowe Q8 Certyfikat materiałów zgodny z normą ISO 10474 3.1.B i EN 10204 3.1.B Certyfikat bezpieczeństwa QS Certyfikat jakości do układów zabezpieczeń Kod zgodności J2 ANSI B31.1 J3 ANSI B31.3 J4 ANSI B31.8 J5(7) NACE MR−0175 / ISO 15156 Certyfikaty krajowe J1 Rejestracja kanadyjska Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem E1 Atest ognioszczelności ATEX I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX N1 Atest niepalności ATEX Typ n K1 Atesty ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa, niepalności typu n i niepalności pyłów ATEX ND Atest niepalności pyłów ATEX E5 Atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta FM I5 Atesty przeciwwybuchowości i niepalności wydawane przez producenta K5 Atesty przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawane przez producenta E6 Atest przeciwwybuchowości CSA I6 Atesty przeciwwybuchowości i niepalności CSA K6 Atesty przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa CSA K7 Atesty ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa SAA E4 Atest ognioszczelności JIS Alternatywne materiały konstrukcyjne przetwornika L1(3)(8) Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną (opcja niedostępna dla zakresu kod 1A) Wyświetlacz M5 Wyświetlacz LCD PlantWeb (wymaga obudowy PlantWeb) Listwa zaciskowa T1 Listwa zaciskowa z zabezpieczenim przeciwprzepięciowym Zblocze zaworowe do montażu zdalnego F2 Zblocze 3 zaworowe, stal nierdzewna F6 Zblocze 5 zaworowe, stal nierdzewna Typowy numer zamówieniowy: 3051MFC C S 040 N 040 0 3 B A 1A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Opcja niedostępna dla zwężki typ C. Dla średnicy 2 cale (50.8 mm) dla zwężki typ C stosunek beta wynosi 0.6. Opcja niedostępna dla klasy dokładności kod U3: Ultra dla przepływu. Opcja niedostępna dla ciśnień statycznych kody D i E. Opcja niedostępna dla zakresu ciśnień różnicowych kod 1A. Opcja niedostępna dla kodu opcji L1. Opcja niedostępna dla zwężki typu P. Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE norma MR 01−75 / ISO 15156. Każdy materiał ma konkretne ograniczenia środowiskowe. Skonsultować się z producentem. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR103 do pracy w środowiskach kwaśnych. (8) Opcja niedostępna dla ciśnień statycznych kody B i D oraz dla zakresu ciśnień różnicowych kod 1.

A−20


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

ZWĘŻKA KOMPAKTOWA ROSEMOUNT 405 Metrologiczne

Błąd określenia współczynnika wypływu TABELA A−16. Błędy dla różnych typów zwężek Typ

Beta

Błąd współczynnika wypływu

Zwężka kondycjonująca

0.4 0.65 0.4 0.65 0.4 0.65

±0.50% ±0.75% ±1.75% ±1.75% ±1.25% ±1.25%

Standardowa (1)(2) Standardowa (3)

(1) Dla średnic od 1/2 do 11/2 cala (12.7 do 38.1 mm). (2) Błąd współczynnika wypływu dla średnicy 1/2 cala i beta = 0.65 wynosi +2.25%. (3) Dla średnic od 2 do 8 cali (50.8 do 203.2 mm)

Średnice • 1/2 cala (15 mm) – niedostępna dla zwężki 405C • 1 cala (25 mm) – niedostępna dla zwężki 405C • 11/2 cala (40 mm) – niedostępna dla zwężki 405C • 2 cale (50 mm) • 3 cale (80 mm) • 4 cale (100 mm) • 6 cali (150 mm) • 8 cali (200 mm) Dobór Przy doborze przepływomierza należy skontaktować się z biurem Emerson Process Management. Do sprawdzenia poprawności doboru konieczne jest wypełnienie karty konfiguracyjnej.

Funkcjonalne

Media mierzone • Ciecz • Gaz • Para Zakres temperatur procesowych Standardowy (montaż bezpośredni/zdalny): • –40 do 232˚C Wysokotemperaturowy (tylko montaż zdalny z opcją kod T): • –100 do 454˚C Maksymalne ciśnienie robocze • Wytrzymałość na ciśnienia zgodna z normą ANSI B16.5 600# lub DIN PN100

A−21


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Montaż fabryczny na przetworniku Aby otrzymać fabrycznie złożony zespół składający się ze zwężki kompaktowej 405 i przetwornika ciśnienia Rosemount należy wybrać opcję kod C11 w przypadku przetwornika ciśnienia Rosemount 3051S (lub opcję kod S3 w przypadku przetworników Rosemount 3051C lub 3095MV). Jeśli zwężka 405 i przetwornik nie są składane fabrycznie, to mogą być dostarczone oddzielnie. W celu uzgodnienie i konsolodacji dostawy należy skontaktować się z firmą Emerson Process Management przy składaniu zamówienia.

Konstrukcyjne

Materiały konstrukcyjne Korpus / płyta kryzy • Stal nierdzewna 316 Głowica zblocza/zawory • Stal nierdzewna 316 Nakrętki i śruby dwustronne kołnierza • Dostarczane przez użytkownika • Dostępne jako części zapasowe Nakrętki i śruby dwustronne podłączenia przetwornika • Śruby– A193 Grade B8M • Nakrętki– A194 Grade 8M Uszczelki płaskie i pierścienie uszczelniające • Uszczelki płaskie dostarczane są przez użytkownika. • Zaleca się stosowanie uszczelek z włókna Durlon 8500. Możliwość stosowania innych uszczelek należy skonsultować z przedstawicielem Emerson Process Management. • Dostępne jako części zapasowe UWAGA Uszczelki płaskie i pierścienie uszczelniające należy wymienić przy każdorazowym demontażu zwężki 405. Przyłącza procesowe Możliwy montaż między następującymi kołnierzami: ASME B16.5 (ANSI): • Class 150 • Class 300 • Class 600

DIN: • PN16 (wymagana opcja G) • PN40 (wymagana opcja H) • PN100 (wymagana opcja H)

Pierścień centrujący ANSI stanowi część dostawy.

A−22


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Średnice otworu (d) Dla 405C, Beta (β) jest obliczana dla 2 x d / średnica rury. TABELA A−17. β = 0.4 (1)(2) Średnica rury

405C

405P

1

Opcja niedostępna Opcja niedostępna Opcja niedostępna 0.413 (10.490) 0.614 (15.596) 0.805 (20.447) 1.213 (30.810) 1.596 (40.538)

0.249 (6.325) 0.420 (10.668) 0.644 (16.358) 0.827 (21.006) 1.227 (31.166) 1.610 (40.894) 2.426 (61.620) 3.192 (81.077)

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm)

TABELA A−18. β = 0.65(1)(2) Średnica rury

405C

405P

1

Opcja niedostępna Opcja niedostępna Opcja niedostępna 0.620 (15.748)(3) 0.997 (25.324) 1.308 (33.223) 1.971 (50.063) 2.594 (65.888)

0.404 (10.262) 0.682 (17.323) 1.047 (26.594) 1.344 (34.138) 1.994 (50.648) 2.617 (66.472) 3.942 (100.127) 5.188 (131.775)

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm)

(1) Pomiary w calach (mm) (2) Dokładność = ±0.002 cala (3) Beta (β) = 0.60 cala (15.24 mm) dla średnicy rury 2 cale.

Podłączenie przetwornika Montaż bezpośredni • Montowana bezpośrednio na przetwornikach 3051 i 395, zakresy 1, 2 i 3. Montaż zdalny • Dostępne przyłącza1/4 cala (standard) lub 1/2 cala (opcja kod E). Typy kryzy • Ostrokrawędziowa • Z odbiorem przytarczowym • Współśrodkowa • Bezkołnierzowa Masa Średnica rury 1

/2 cala (15 mm) 1 cala (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm)

Montaż bezpośredni (D3)(1)

Montaż zdalny (R3)(1)

1.81 2.04 2.38 2.72 3.06 3.52 6.01 8.05

3.63 3.86 4.20 4.54 5.33 6.12 7.82 9.87

(1) Wartości w kg.

A−23


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Wymagania instalacyjne

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Wymagania dotyczące odcinków prostoliniowych Aby zminimalizować wpływ elementów zakłócających przepływ konieczna jest instalacja odcinków prostoliniowych po stronie dolotowej i wylotowej zwężki 405. W tabelach 19 i 20 podano zalecane długości odcinków prostoliniowych zgodne z normą ISO 5167. TABELA A−19. Dla przepływomierza 3095MFCC (1) Po stronie dolotowej zwężki

Beta Redukcja (1 średnica instalacji) Pojedyncze kolano 90˚ lub trójnik Dwa lub więcej kolan 90˚ w tej samej płaszczyźnie Dwa lub więcej kolan 90˚ w różnych płaszczyznach Skręcenie do 10˚ Przepustnica (75% otwarcia)

Strona wylotowa zwężki

0.40

0.65

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2

2

0.40

0.65

5 16 10 50 12 12

12 44 44 60 28 18

6

7

TABELA A−20. Dla przepływomierza 3095MFCP(1)(2)(3) Po stronie dolotowej zwężki

Beta Redukcja (1 średnica instalacji) Pojedyncze kolano 90˚ lub trójnik Dwa lub więcej kolan 90˚ w tej samej płaszczyźnie Dwa lub więcej kolan 90˚ w różnych płaszczyznach Rozszerzenie Zawór kulowy / odcinający (otwarty)

Po stronie wylotowej zwężki

(1) Jeśli źródło zakłóceń przepływu nie jest wymienione, to należy skontaktować się z Emerson Process Management. (2) Zalecane długości odcinków prostoliniowych zgodne są z normą ISO 5167 (3) Jeśli stosowane są prostownice przepływu, to zalecane długości odcinków prostoliniowych określa norma ISO 5167

A−24


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Rysunki wymiarowe Zwężka kompaktowa Rosemount 405 (montowana do przetwornika)

ZAWÓR PO STRONIE WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

kod P)

Zwężka kompaktowa

Adapter kołnierzowy (R3 z opcją E)

1/2" NPT

1/4" NPT

2.13 (54.1) ZAWÓR PO STRONIE NISKOCIŚNIENIOWEJ

PŁYTA ADAPTERA ZAWÓR WYRÓWNAWCZY

.85 (21.6)

2.13 (54.1)

ADAPTER KOŁNIERZA

ZAWÓR PO STRONIE WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

ZAWÓR PO STRONIE NISKOCIŚNIENIOWEJ

PŁYTA ADAPTERA ZAWÓR WYRÓWNAWCZY

.85 (21.6)

1.0 (25.4)

1/4" NPT

ZAWÓR PO STRONIE WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

kod C)

(element wytwarzający spadek ciśnienia

Zwężka kondycjonująca przepływ

(element wytwarzający spadek ciśnienia

Płyta adaptera (R3)

PŁYTA ADAPTERA

1.0 (25.4)

1/2"− NPT

2.13 (54.1) ZAWÓR PO STRONIE NISKOCIŚNIENIOWEJ

ZAWÓR PO STRONIE WYSOKOCIŚNIENIOWEJ PŁYTA ADAPTERA

ZAWÓR WYRÓWNAWCZY .85 (21.6)

2.13 (54.1)

ADAPTER KOŁNIERZA ZAWÓR PO STRONIE NISKOCIŚNIENIOWEJ

ZAWÓR WYRÓWNAWCZY .85 (21.6)

1.0 (25.4)

1.0 (25.4)

A−25


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Zwężka kompaktowa Rosemount 405 (Montaż bezpośredni)

Zwężka kompaktowa Zwężka kondycjonująca przepływ

(element wytwarzający spadek ciśnienia (element wytwarzający spadek ciśnienia kod C) kod P)

Widok od przodu (przyłącze przetwornika A3)

Widok od przodu (przyłącze przetwornika D3)

1.30 (33)

ZAWÓR PO STRONIE WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

2.13 (54.1)

ZAWÓR PO STRONIE NISKOCIŚNIENIOWEJ

PŁYTA ADAPTERA ZAWÓR WYRÓWNAWCZY

2.13 (54.1)

ZAWÓR PO STRONIE WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

ZAWÓR PO STRONIE NISKOCIŚNIENIOWEJ

ZAWÓR WYRÓWNAWCZY .70 (18)

1.0 (25.4)

1.0 (25.4)

1.30 (33)

1.30 (33)

ZAWÓR PO STRONIE WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

2.13 (54.1)

ZAWÓR PO STRONIE WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

2.13 (54.1)

ZAWÓR PO STRONIE NISKOCIŚNIENIOWEJ

ZAWÓR PO STRONIE NISKOCIŚNIENIOWEJ

ZAWÓR WYRÓWNAWCZY

ZAWÓR WYRÓWNAWCZY

1.0 (25.4)

1.0 (25.4)

UWAGA Przyłącze do przetwornika kod A3 jest stosowane do podłączenia przetworników tradycyjnych (takich jak Rosemount 1151). Przyłącze to stanowi płyta adaptera ze stali nierdzewnej, która umożliwia bezpośredni montaż tradycyjnych przetworników.

A−26


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Specyfikacja zamówieniowa Specyfikacja zamówieniowa zwężki kompaktowej Rosemount 405 Model

Opis urządzenia

405

Zwężka kompaktowa

Kod

Rodzaj elementu wytwarzającego spadek ciśnienia

C

Zwężka kondycjonująca przepływ

P

Zwężka kompaktowa

Kod

Materiał

S

Stal nierdzewna 316

Kod

Średnica

005(1)

1

010(1)

1 cala (25 mm)

015(1)

11/2 cala (40 mm)

020

2 cale (50 mm)

/2 cala (15 mm)

030

3 cale (80 mm)

040

4 cale (100 mm)

060

6 cali (150 mm)

080

8 cali (200 mm)

Kod

Typ kryzy

N

Ostrokrawędziowa

Kod

Stosunek beta

040

0.40 (β)

065(2)

0.65 (β)

Kod

Podłączenie przetwornika

D3

Coplanar, montaż bezpośredni, zintegrowane zblocze 3−zaworowe, stal nierdzewna

R3

Montaż zdalny, przyłącze 1/4 cala NPT

A3

Tradycyjne, montaż bezpośredni, zintegrowane zblocze 3−zaworowe z płytą adaptera, stal nierdzewna

Kod

Opcje

Akcesoria instalacyjne G

Pierścień centrujący DIN (PN 16)

H

Pierścień centrujący DIN (PN 40, PN 100)

Zdalne adaptery Adaptery kołnierza ze stali nierdzewnej 316 (1/2 cala NPT)

E

Aplikacje wysokotemperaturowe T

Uszczelnienie zaworu z grafitu (Tmax = 850 ˚F)

Kalibracja przepływu WC(3)

Weryfikacja współczynnika wypływu (3 punktowa)

WD(5)

Weryfikacja współczynnika wypływu (pełna 10 punktowa)

Czyszczenie specjalne P2

Cyszczenie do zastosowań specjalnych

PA

Czyszczenie zgodne z normą ASTM G93 poziom D (rozdział 11.4)

Badania specjalne QC1

Badania wizualne i wymairowe z certyfikatem

QC7

Certyfikat badań i dokładności

Certyfikaty materiałowe Q8

Certyfikat materiałów zgodny z normą ISO 10474 3.1.B i EN 10204 3.1.B

Kod zgodności J2

ANSI B31.1

J3

ANSI B31.3

J4

ANSI B31.8

J5(4)

NACE MR−0175 / ISO 15156

Certyfikaty krajowe J1

Rejestracja kanadyjska

Typowy numer zamówieniowy: (1) (2) (3) (4)

405 C

S 040

N

040

D

Opcja niedostępna dla zwężki typ C. Dla średnicy 2 cale (50.8 mm) dla zwężki typ C stosunek beta wynosi 0.6. Opcja niedostępna dla zwężki typ P. Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE norma MR 01−75 / ISO 15156. Każdy materiał ma konkretne ograniczenia środowiskowe. Skonsultować się z producentem. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR103 do pracy w środowiskach kwaśnych.

CZĘŚCI ZAMIENNE

A−27


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Śruby montażowe i nakrętki

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Zestawy uszczelek

Numer części

Opis części

Numer części

Opis części

08951−0100−0101 08951−0100−0102 08951−0100−0103 08951−0100−0104 08951−0100−0105 08951−0100−0106 08951−0100−0107 08951−0100−0108 08951−0100−0201 08951−0100−0202 08951−0100−0203 08951−0100−0204 08951−0100−0205 08951−0100−0206 08951−0100−0207 08951−0100−0208 08951−0100−0301 08951−0100−0302 08951−0100−0303 08951−0100−0304 08951−0100−0305 08951−0100−0306 08951−0100−0307 08951−0100−0308 08951−0101−0101 08951−0101−0102

1

08951−0200−0101 08951−0200−0102 08951−0200−0103 08951−0200−0104 08951−0200−0105 08951−0200−0106 08951−0200−0107 08951−0200−0108 08951−0200−0201 08951−0200−0202 08951−0200−0203 08951−0200−0204 08951−0200−0205 08951−0200−0206 08951−0200−0207 08951−0200−0208 08951−0200−0301 08951−0200−0302 08951−0200−0303 08951−0200−0304 08951−0200−0305 08951−0200−0306 08951−0200−0307 08951−0200−0308

1

/2" 150# zestaw montażowy 1" 150# zestaw montażowy 11/2" 150# zestaw montażowy 2" 150# zestaw montażowy 3" 150# zestaw montażowy 4" 150# zestaw montażowy 6" 150# zestaw montażowy 8" 150# zestaw montażowy 1 /2" 300# zestaw montażowy 1" 300# zestaw montażowy 11/2" 300# zestaw montażowy 2" 300# zestaw montażowy 3" 300# zestaw montażowy 4" 300# zestaw montażowy 6" 300# zestaw montażowy 8" 300# zestaw montażowy 1 /2" 600# zestaw montażowy 1" 600# zestaw montażowy 11/2" 600# zestaw montażowy 2" 600# zestaw montażowy 3" 600# zestaw montażowy 4" 600# zestaw montażowy 6" 600# zestaw montażowy 8" 600# zestaw montażowy DN15 PN16 zestaw montażowy DN25 PN16 zestaw montażowy

/2" 150# zestaw uszczelek 1" 150# zestaw uszczelek 11/2" 150# zestaw uszczelek 2" 150# zestaw uszczelek 3" 150# zestaw uszczelek 4" 150# zestaw uszczelek 6" 150# zestaw uszczelek 8" 150# zestaw uszczelek 1 /2" 150# zestaw uszczelek 1" 150# zestaw uszczelek 11/2" 150# zestaw uszczelek 2" 150# zestaw uszczelek 3" 150# zestaw uszczelek 4" 150# zestaw uszczelek 6" 150# zestaw uszczelek 8" 150# zestaw uszczelek 1 /2" 150# zestaw uszczelek 1" 150# zestaw uszczelek 11/2" 150# zestaw uszczelek 2" 150# zestaw uszczelek 3" 150# zestaw uszczelek 4" 150# zestaw uszczelek 6" 150# zestaw uszczelek 8" 150# zestaw uszczelek

Zestawy modyfikacyjne do montażu zdalnego

08951−0101−0103

DN40 PN16 zestaw montażowy

Numer części

Opis części

08951−0101−0104

DN50 PN16 zestaw montażowy

08951−0300−0001

08951−0101−0105 08951−0101−0106 08951−0101−0107

DN80 PN16 zestaw montażowy DN100 PN16 zestaw montażowy DN150 PN16 zestaw montażowy

08951−0300−0002

Zestaw do montażu zdalnego, 1 /4" NPT Zestaw do montażu zdalnego, 1 /2" NPT

08951−0101−0108

DN200 PN16 zestaw montażowy

Numer części

Opis części

08951−0101−0201 08951−0101−0202 08951−0101−0203 08951−0101−0204 08951−0101−0205 08951−0101−0206 08951−0101−0207 08951−0101−0208 08951−0101−0301 08951−0101−0302 08951−0101−0303 08951−0101−0304 08951−0101−0305 08951−0101−0306 08951−0101−0307 08951−0101−0308 08951−0101−0107

DN15 PN40 zestaw montażowy DN25 PN40 zestaw montażowy DN40 PN40 zestaw montażowy DN50 PN40 zestaw montażowy DN80 PN40 zestaw montażowy DN100 PN40 zestaw montażowy DN150 PN40 zestaw montażowy DN200 PN40 zestaw montażowy DN15 PN100 zestaw montażowy DN25 PN100 zestaw montażowy DN40 PN100 zestaw montażowy DN50 PN100 zestaw montażowy DN80 PN100 zestaw montażowy DN100 PN100 zestaw montażowy DN150 PN100 zestaw montażowy DN200 PN100 zestaw montażowy DN150 PN16 zestaw montażowy

08951−0400−0001 08951−0401−0001 08951−0402−0001 08951−0402−0002 08951−0402−0003 08951−0402−0004 08951−0402−0005 08951−−0402−0006 08951−−0402−0007 08951−−0402−0008

Zestaw zaworów spust−odp. Pokrywa zaworu, stal nierdzewna Zapasowy pierścień centr. 1/2" Zapasowy pierścień centr. 1" Zapasowy pierścień centr. 11/2" Zapasowy pierścień centr. 2" Zapasowy pierścień centr. 3" Zapasowy pierścień centr. 4" Zapasowy pierścień centr. 6" Zapasowy pierścień centr. 8"

A−28

Inne części


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Dodatek B

Atesty Certyfikaty przepływomierza 3051SFC . . . . . . . . . . . . . . . strona B−1 Certyfikaty przepływomierza 3095MFC . . . . . . . . . . . . . . strona B−7 Schematy instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−10

CERTYFIKATY PRZEPŁYWOMIERZA 3051SFC Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Rosemount Inc. — Chanhassen, Minnesota USA Emerson Process Management GmbH & Co. — Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited — Singapur Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD — Beijing, Chiny

Informacje o Dyrektywach Europejskich

Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Europejskimi dla tego urządzenia jest dostępna na stronie www.rosemount.com. Kopię można również uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Dyrektywa ATEX (94/9/EC) Zgodność z Dyrektywą ATEX. Dyrektywa europejska dla sprzętu ciśnieniowego (PED) (97/23/EC) Modele 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5; (także z opcją P9) Przetworniki ciśnienia — Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20, pełna gwarancja jakości Moduł H Wszystkie inne przetworniki ciśnienia Model 3051S— zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Wyposażenie dodatkowe: Membrany oddzielające − Kołnierz procesowy − Zblocze − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Element wytwarzający spadek ciśnienia − przepływomierz − patrz właściwe instrukcje obsługi Zwężka kompaktowa 405 − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Zgodność elektromagnetyczna (EMC) (89/336/EEC) Wszystkie modele: EN 50081−1: 1992; EN 50082−2:1995; EN 61326−1:1997 – przemysłowa

www.rosemount.com


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Standardowo przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i pożarowymi. Badania przeprowadzane są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Certyfikaty amerykańskie Atesty wydawane przez producenta (FM)

E5

Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D; niepalność pyłów w klasie II i klasie III, strefa 1, grupy E, F i G; obudowa Typ 4X, niewymagane osłony kablowe, jeśli podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1003.

I5

Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D; klasie II, strefa 1, grupy E, F i G; klasie III, strefa 1; klasa I, Zone 0 AEx ia IIC, jeśli podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1006; niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D Obudowa typ 4X Parametry dopuszczalne przedstawiono na schematach instalacyjnych 03151−1006.

Atesty kanadyjskie Canadian Standards Association (CSA)

E6

Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D; niepalność pyłów w klasie II i w klasie III, strefa 1, grupy E, F i G; możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D, jeśli podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1013, obudowa CSA Typ 4X; niewymagane uszczelnione dławiki kablowe.

I6

Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D, jeśli podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1016; Parametry dopuszczalne przedstawiono na schematach instalacyjnych 03151−1016.

Certyfikaty europejskie I1

Iskrobezpieczeństwo ATEX Certyfikat numer: BAS01ATEX1303X EEx ia IIC T5 (−60˚C ≤ Ta ≤ 40˚C) T4 (−60˚C ≤ Ta ≤ 70˚C) T4 (−60˚C ≤ Ta ≤ 40˚C) (FISCO) 1180

II 1G

TABELA B−1. Parametry wejściowe

B−2

Pętla / zasilanie

Grupa urządzeń

Ui = 30 V Ui = 17.5 V Ii = 300 mA Ii = 380 mA Pi = 1.0 W Pi = 1.3 W Pi = 5.32 W

HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS FISCO HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS FISCO HART / Remote Display / SIS FOUNDATION Fieldbus FISCO


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

TABELA B−1. Parametry wejściowe Pętla / zasilanie

Grupa urządzeń

Ci = 30 nF Ci = 11.4 nF Ci = 0 Li = 0 Li = 60 μH

SuperModule™ HART / SIS FOUNDATION Fieldbus / Zdalny wyświetlacz / FISCO HART / FOUNDATION Fieldbus/ SIS / FISCO Zdalny wyświetlacz

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Urządzenia, oprócz 3051 S−T i 3051 S−C (z przyłączem gwintowym i Coplanar SuperModuł), nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500V wymaganego przez klauzulę 6.4.12 normy EN50020. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia. 2. Zaciski w Typie 3051 S−T i 3051 S−C muszą być zabezpieczone z klasą ochrony co najmniej IP20. N1

Atest niepalności ATEX Typ n Certyfikat numer: BAS01ATEX3304X EEx nL IIC T5 (Ta = −40 ˚C do 70 ˚C) Ui = 45 Vdc max IP66

II 3 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500V wymaganego przez klauzulę 9.1 normy EN50021:1999. Przy instalowaniu urządzenia należy to uwzględnić. ND

Atest niepalności pyłów ATEX Certyfikat numer: BAS01ATEX1374X T105˚C (−20 ˚C ≤ Tamb ≤ 85 ˚C) Vmax = 42.4 V max A = 24 mA IP66 1180

II 1 D

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Użytkownik musi zapewnić, aby maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania i prąd (42.4 V, 22 mA prądu stałego) nie zostały przekroczone. Wszystkie podłączenia do innych urzadzeń muszą również spełniać powyższe wymagania, co jest równoważne kategorii "ib" obwodów, zgodnie z normą EN 50020. 2. Stosowane dławiki kablowe muszą zapewnić klasę ochrony obudowy co najmniej IP66. 3. Niewykorzystane przepusty kablowe muszą być zaślepione przy wykorzystaniu zaślepek gwarantujących klasę ochrony obudowy co najmniej IP66. 4. Dławiki kablowe i zaślepki muszą być odpowiednie do zakresu temperatur urządzenia i muszą przechodzić test udaru 7J. 5. Przetwornik 3051S musi być odpowiednio umocowany, aby zapewnić właściwą klasę ochrony obudowy.

B−3


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 E1

Atest ognioszczelności ATEX Certyfikat numer: KEMA00ATEX2143X EEx d IIC T6 (−50 ˚C ≤ Tamb ≤ 65 ˚C) EEx d IIC T5 (−50 ˚C ≤ Tamb ≤ 80 ˚C) Vmax = 42.4V 1180

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

II 1/2 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i obsługi dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. Przetwornik ciśnienia model 3051S musi się znajdować w obudowie serii 300S zintegrowanej z modułem czujnika model 3051S, zgodnie ze schematami Rosemount numer 03151−1023. Certyfikaty australijskie E7

Atest przeciwwybuchowości i DIP SAA Certyfikat numer: AUS Ex 3798X Ex d IIC T6 (Ta = 60˚C) IP66 DIP A21 TA T6 (Ta = 60˚C) IP66 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x):

1. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każdy przetwornik został przetestowany ciśnieniowo przez producenta zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.3 normy AS 2380.2 dla minimalnego ciśnienia 1450 kPa. Jeśli obudowa model 300S przeszła test ciśnieniowy dla ciśnienia 4 razy większego niż ciśnienie referencyjne (400 kPa dla jedno i 3800 kPa dla dwukomorowych obudów) i nie jest konstrukcją spawaną, to przetworniki mogą być wyłączone z procedury testowej zgodnej z klauzulą 4.3 normy AS2380.2. 2. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każdy moduł przetwornika i obudowa zostały przez producenta poddane testowi na przebicie elektryczne zgodnie z wymaganiami klauzuli 6.2 normy AS 2380.1 z następującymi modyfikacjami. Napięcie przyłożone do konstrukcji jedno i dwukomorowych nie może być mniejsze od 500 V, 47 do 62 Hz, czas trwania nie krótszy niż 1 minuta, a prąd przebicia mniejszy od 5 mA 3. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każda obudowa była podłączona do obwodów zewnętrznych przy użyciu odpowiednich osłon kablowych z dławikami kablowymi posiadającymi atesty australijskie SAA. Tam, gdzie wykorzystywany jest tylko jeden przepust kablowy, pozostałe muszą zostać zaślepione za pomocą zaślepek dostarczonych przez producenta urządzenia lub posiadających właściwy atest australijski.

B−4


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

4. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby po każdorazowej wymianie bloku przyłączeniowego wykonany został test wytrzymałości dielektrycznej, zarówno dla obudów z dwoma, jak i z jedną komorą. Prąd przebicia musi być mniejszy niż 5 mA po przyłożeniu przez 1 minutę napięcia 500 V, 47 do 62 Hz. Uwaga: jeżeli test wykonywany jest przy zainstalowanym opcjonalnym bloku przyłączeniowym z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym T1, to zadziała zabezpieczenie i nie będzie przepływu prądu. 5. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każdy moduł przetwornika był umieszczony w obudowie Model 300S, co jest konieczne do spełnienia wymagań norm ognioszczelności. 6. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każda obudowa Model 300S z modułem przetwornika posiadała ten sam atest. Przy wymianie oryginalnej obudowy Model 300S na nową, nowa obudowa musi posiadać takie same atesty, co poprzednia. Certyfikaty IECEx I7

Iskrobezpieczeństwo IECEx Certyfikat numer: IECExBAS04.0017X Ex ia IIC T5 (Ta = −60 ˚C do 40 ˚C) −Hart/SIS/Zdalny wyświetlacz Ex ia IIC T4 (Ta = −60 ˚C do 70 ˚C) −Hart/SIS/Zdalny wyświetlacz Ex ia IIC T4 (Ta = −60 ˚C do 70 ˚C) −Foundation Fieldbus Ex ia IIC T4 (Ta = −60 ˚C do 40 ˚C) −FISCO IP66

TABELA B−2. Parametry wejściowe Pętla / zasilanie

Grupy urządzeń

Ui = 30 V Ui = 17.5 V Ii = 300 mA Ii = 380 mA Pi = 1.0 W Pi = 1.3 W Pi = 5.32 W Ci = 30 nF Ci = 11.4 nF Ci = 0 Li = 0 Li = 60 μH

HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS FISCO HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS FISCO HART / Zdalny wyświetlacz / SIS FOUNDATION Fieldbus FISCO SuperModule™ HART / SIS FOUNDATION Fieldbus / Zdalny wyświetlacz / FISCO HART / FOUNDATION Fieldbus/ SIS / FISCO Zdalny wyświetlacz

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Modele 3051S HART 4−20 mA, 3051S Fieldbus, 3051S Profibus i 3051S FISCO nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500V wymaganego przez klauzulę 6.4.12 normy IEC 60079−11. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia. 2. Zaciski w Typie 3051 S−T i 3051 S−C muszą być zabezpieczone z klasą ochrony co najmniej IP20. N7

Atest niepalności IECEx typ n Certyfikat numer: IECExBAS04.0018X Ex nC IIC T5 (Ta = −40 ˚C do 70 ˚C) Ui = 45 Vdc max IP66

B−5


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500V wymaganego przez klauzulę 8 normy IEC 79−15:1987. Połączenia certyfikatów Jeśli wyspecyfikowano opcjonalne atesty, to tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami, nie powinno być ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenia zostało zainstalowane.

B−6

K1

Połączenie E1, I1, N1 i ND

K5

Połączenie E5 i I5

K6

Połączenie E6 i I6

K7

Połączenie E7, I7 i N7

KA

Połączenie E1, I1, E6 i I6

KB

Połączenie E5, I5, I6 i E6

KC

Połączenie E5, E1, I5 i I1

KD

Połączenie E5, I5, E6, I6, E1 i I1


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

CERTYFIKATY PRZEPŁYWOMIERZA 3095MFC Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Rosemount Inc. — Chanhassen, Minnesota USA Emerson Process Management GmbH & Co. — Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited — Singapur Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD — Beijing, Chiny

Informacje o Dyrektywach Europejskich

Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Europejskimi dla tego urządzenia jest dostępna na stronie www.rosemount.com. Kopię można również uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Dyrektywa europejska dla sprzętu ciśnieniowego (PED) (97/23/EC) Modele 3095M_2/3/4/D przetworniki przepływu Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20, pełna gwarancja jakości Moduł H Wszystkie inne przetworniki Model 3095_ — zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Wyposażenie dodatkowe: Kołnierz procesowy − Zblocze − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Przepływomierz 3095MFP ze zintegrowaną zwężką − patrz deklaracja zgodności dla zwężki zintegrowanej 1195 Zwężka kompaktowa 405 − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Zgodność elektromagnetyczna (EMC) (89/336/EEC) Wszystkie modele: EN 50081−1: 1992; EN 50082−2:1995; EN 61326−1:1997 – przemysłowa Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Standardowo przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i pożarowymi. Badania przeprowadzane są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Certyfikaty amerykańskie Atesty wydawane przez producenta (FM)

E5

Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Niepalność pyłów w klasie II/klasa III, strefa 1, grupy E, F i G. Obudowa typ NEMA 4X. Fabrycznie uszczelniony. Nieiskrzące przyłącze do czujnika temperatury do stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D.

I5

Iskrobezpieczeństwo w klasie I, II i III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G. Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Kod temperatury T4. Fabrycznie uszczelniony. Parametry dopuszczalne przedstawiono na schematach instalacyjnych 03095−1020.

B−7


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Atesty kanadyjskie Canadian Standards Association (CSA)

E6

Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Niepalność pyłów w klasie II/Class III, strefa 1, grupy E, F i G. Obudowa CSA Typ 4X do stosowania w warunkach polowych. Nieiskrzące przyłącze do czujnika temperatury do stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Fabrycznie uszczelniony. Instalować zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03095−1024. Możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D.

I6

Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D, jeśli zainstalowano zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03095−1021. Kod temperatury T3C. Parametry dopuszczalne przedstawiono na schematach instalacyjnych 03095−1021.

Certyfikaty europejskie I1

Iskrobezpieczeństwo ATEX Certyfikat numer: BAS98ATEX1359X II 1 G EEx ia IIC T5 (Tamb = –45 ˚C do 40 ˚C) EEx ia IIC T4 (Tamb = –45 ˚C do 70 ˚C) 1180

TABELA B−3. Parametry dopuszczalne (zaciski zasilania/sygnałowe) Ui = 30V Ii = 200 mA Pi = 1.0 W Ci = 0.012 μF Li = 0

TABELA B−4. Parametry dopuszczalne przyłącza tempratury Uo = 30V Io = 19 mA Po = 140 mW Ci = 0.002 μF Li = 0

TABELA B−5. Parametry dopuszczalne zacisków przyłącza czujnika Co = 0.066 μF Co = 0.560 μF Co = 1.82 μF Lo = 96 mH Lo = 365 mH Lo = 696 mH Lo/Ro = 247 μH/Ω Lo/Ro = 633 μH/Ω Lo/Ro= 633 μH/Ω

Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Przepływomierze 3095, jeśli są wyposażone w listwę zaciskową z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (kod B), nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500V wymaganego przez klauzulę 6.4.12 normy EN50020 (1994). Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia.

B−8


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 N1

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Atest niepalności ATEX Typ N Certyfikat numer: BAS98ATEX3360X II 3 G EEx nL IIC T5 (Tamb = –45 ˚C do 40 ˚C) EEx nL IIC T4 (Tamb = –45 ˚C do 70 ˚C) Ui = 55V Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia zdalnego czujnika temperatury, takiego jak czujnik rezystancyjny Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Przepływomierze 3095, jeśli są wyposażone w listwę zaciskową z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (kod B), to nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500V wymaganego przez klauzulę 9.1 normy EN50021 (1995). Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia.

E1

Atest ognioszczelności ATEX Certyfikat numer: KEMA02ATEX2320X EEx d IIC T5 (−50˚C ≤ Tamb ≤ 80˚C) T6 (−50˚C ≤ Tamb ≤ 65˚C) 1180

II 1/2 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i obsługi dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. ND

Atest niepalności pyłów ATEX Certyfikat numer: KEMA02ATEX2321 V = 55 Vdc MAX I = 23 mA MAX IP66 1180

II 1 D

Połączenia certyfikatów Jeśli wyspecyfikowano opcjonalne atesty, to tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami, nie powinno być ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenia zostało zainstalowane.

B−9

K5

Połączenie atestów E5 i I5

K6

Połączenie atestów E6 i I6

K1

Połączenie atestów I1, N1, E1 i ND


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 SCHEMATY INSTALACYJNE

B−10

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Szczegółowe informacje o przetwornikach można znaleźć w następujących instrukcjach obsługi: •

Przetworniki ciśnienia Rosemount 3051S (numer 00809−0100−4801)

Przetworniki przepływu masowego Rosemount 3095MV (numer 00809−0100−4716)


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Indeks Liczby 3051SFC Atesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B−1 Atesty do prac w obszarze zagrożonym wybuchem . . . .B−2 Dane funkcjonalne . . . . . . . . .A−2 Dane konstrukcyjne . . . . . . . .A−6 Dane metrologiczne . . . . . . . .A−1 Możliwości instalacji . . . . . . . .A−5 Rysunki wymiarowe . . . . . . . .A−8 3095MFC Atesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B−5 Atesty do prac w obszarze zagrożonym wybuchem . . .B−5 Dane funkcjonalne . . . . . . . .A−12 Dane metrologiczne . . . . . . .A−12 Dane konstrukcyjne . . . . . . .A−16 Możliwości instalacji . . . . . .A−15 Rysunki wymiarowe . . . . . . .A−18 Specyfikacja zamówieniowa A−19 405 Możliwości instalacji . . . . . .A−24 Rysunki wymiarowe . . . . . . .A−25 405C Dane funkcjonalne . . . . . . . .A−21 Dane konstrukcyjne . . . . . . .A−22 Dane metrologiczne . . . . . . .A−21 Rysunki wymiarowe . . . . . . .A−26

C Ciecze Montaż bezpośredni Rurociągi poziome. . . . . . 2−5 Rurociągi pionowe . . . . . . 2−5 Montaż zdalny Rurociągi poziome . . . . . 2−7 Rurociągi pionowe . . . . . 2−7 Przygotowanie . . . . . . . . 3−2, 3−6 Części zamienne Specyfikacja zamówieniowa .A−27

D Dane techniczne Funkcjonalne 3051SFC . . . . . . . . . . . .A−2 3095MFC . . . . . . . . . . .A−12 405C . . . . . . . . . . . . . . .A−21

www.rosemount.com

Instalacja 3051SFC . . . . . . . . . . . . A−5 3095MFC . . . . . . . . . . A−15 405 . . . . . . . . . . . . . . . A−24 Konstrukcyjne 3051SFC . . . . . . . . . . . . A−6 3095MFC . . . . . . . . . . A−16 405C . . . . . . . . . . . . . . A−22 Metrologiczne 3051SFC . . . . . . . . . . . . A−1 3095MFC . . . . . . . . . . A−12 405C . . . . . . . . . . . . . . A−21

G Gaz Montaż bezpośredni Rurociągi poziome . . . . . .2−4 Rurociągi pionowe . . . . . .2−6 Montaż zdalny Rurociągi poziome . . . . .2−6 Rurociągi pionowe . . . . .2−6 Przygotowanie . . . . . . . . . . . .3−6

I Instalacja 405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−8 Montaż zdalny Przyłącza procesowe . . . .2−7 Procedura instalacji. . . . . . . . .2−2 Przenoszenie . . . . . . . . . . . . .2−3 Przetwornik na 405 . . . . . . . .2−3 Schematy . . . . . . . . . . . . . . . B−7 Warunki 3051SFC . . . . . . . . . . . . A−5 3095MFC . . . . . . . . . . A−15 405 . . . . . . . . . . . . . . . A−24 Wymagania odcinków prostoliniowych. . . . . . . . . . .2−3 Zdalny czujnik temperatury . . .2−9

L Lokalizacja i orientacja Montaż bezpośredni . . . . . . . .2−4

M Montaż bezpośredni Ciecz Przygotowanie . . . . . . . . Rurociągi poziome . . . . Gaz Przygotowanie . . . . . . . . Rurociągi poziome . . . . . Rurociągi pionowe . . . . . Rurociągi pionowe . . . . . Para Przygotowanie . . . . . . . . Rurociągi poziome . . . . . Montaż zdalny Ciecz Przygotowanie . . . . . . . . Rurociągi poziome . . . . Rurociągi pionowe . . . . . Gaz Przygotowanie . . . . . . . . Rurociągi poziome . . . . . Rurociągi pionowe . . . . . Para Przygotowanie . . . . . . . . Rurociągi poziome . . . . . Rurociągi pionowe . . . . .

3−2 2−5 3−3 2−4 2−6 2−5 3−4 2−5

3−5 2−7 2−7 3−6 2−6 2−6 3−5 2−7 2−7

O Odbiór przesyłki . . . . . . . . . . . . . . 1−1 Określanie przyczyn niesprawności4−2

P Para Montaż bezpośredni Rurociągi poziome . . . . . 2−5 Montaż zdalny Rurociągi poziome . . . . 2−7 Rurociągi pionowe . . . . . 2−7 Przygotowanie . . . . . . . 3−4, 3−7 Przetwornik . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−1 Montaż na 405 . . . . . . . . . . . 2−3 Schematy instalacyjne. . . . . . B−7


Przepływomierze Rosemount ze zwężką kompaktową 405 Przygotowanie do eksploatacji Montaż bezpośredni Ciecz . . . . . . . . . . . . . . . 3−2 Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−3 Para . . . . . . . . . . . . . . . . 3−4 Montaż zdalny Ciecz . . . . . . . . . . . . . . . 3−5 Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Para . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 Przyłącza procesowe . . . . . . . . . . . 2−7

R Rurociągi pionowe Ciecz Montaż bezpośredni . . . . 2−5 Montaż zdalny . . . . . . . . 2−7 Gaz Montaż bezpośredni . . . . 2−6 Montaż zdalny . . . . . . . . 2−6 Para Montaż zdalny . . . . . . . . . 2−7 Rurociągi poziome Ciecz Montaż bezpośredni . . . . 2−5 Montaż zdalny . . . . . . . . 2−7 Gaz Montaż bezpośredni . . . . 2−4 Montaż zdalny . . . . . . . . 2−6 Para Montaż bezpośredni . . . . 2−5 Montaż zdalny . . . . . . . . . 2−7

S Schematy Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . .B−7 Instalacja 405 . . . . . . . . . . . . 2−9 Wymiary 3051SFC . . . . . . . . . . . .A−8 3095MFC . . . . . . . . . . .A−18 405 . . . . . . . . . . . . . . . .A−25 Specyfikacja zamówieniowa 3051SFC . . . . . . . . . . . . . . . .A−9 3095MFC . . . . . . . . . . . . . . .A−19 405C . . . . . . . . . . . . . . . . . .A−26 Części zamienne . . . . . . . . .A−27

W Wymiana czujnika temepratury . . . 4−4

Z Zdalny czujnik temperatury Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . 2−9 Zwrot urządzenia . . . . . . . . . . . . . . 1−1

Indeks−2

Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003


Instrukcja obsługi 00809−0100−4810, wersja BA Październik 2003

Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym koncernu emerson Process Management. Wszystkie inne znaki są własnością ich prawowitych właścieli.

Emerson Process Management Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA T (U.S.) 1−800−999−9307 T (International) (952) 906−8888 F (952) 949−7001

Emerson Process Management Sp. z o.o ul. Konstruktorska 11A 02−667 Warszawa T (22) 45 89 200 F (22) 45 89 231

www.rosemount.com

© 2005 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przepływomierze ze zwężką kompaktową Rosemount 405  

Przepływomierze ze zwężką kompaktową Rosemount 405 - instrukcja obslugi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you