Page 1

Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Przetworniki przepływu masowego Rosemount 3095 MultiVariable™ z protokołem HART® lub FOUNDATION™ Fieldbus

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Przetwornik przepływu masowego Rosemount 3095 MultiVariable UWAGA Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Dla bezpieczeństwa osobistego i instalacji procesowej oraz w celu wykorzystania wszystkich możliwości przetwornika zalecane jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek niejasności skontaktować się z najbliższym biurem firmy Emerson Process Management.

UWAGA Urządzenie to nie jest przeznaczone do pracy w zastosowaniach nuklearnych. Wykorzystywanie w zastosowaniach nuklearnych urządzeń nieatestowanych może spowodować błędne odczyty wielkości mierzonych. Szczegółowe informacje o urządzeniach przeznaczonych do zastosowań nuklearnych można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Spis treści ROZDZIAŁ 1 Wstęp

Zawartość instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−1 Obsługa serwisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−2

ROZDZIAŁ 2 Instalacja

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 Schemat procedury instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 Odbiór przesyłki z przetwornikiem 3095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 Ustawienie przełączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Zawory blokady zapisu i poziomu alarmowego (HART). . . . . . . . 2−3 Zwory blokady i symulacji (FOUNDATION Fieldbus) . . . . . . . . . . 2−4 Opis czynników wpływających na instalację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−5 Przyłącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−5 Rurki pomiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−6 Czynniki środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−7 Wymagania dostępu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−7 Proces technologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−8 Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−10 Wskazówki dotyczące instalacji śrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−11 Lokalizacja w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . . . . . . 2−11 Połączenia elektryczne (HART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−12 Połączenia elektryczne (FOUNDATION Fieldbus) . . . . . . . . . . . 2−12 Uziemienie obudowy przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−14 Przepięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−14 Opcjonalny blok z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym . . . 2−15 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−15 Konieczne narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−15 Montaż przetwornika i instalacja śrub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−15 Przyłącza procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−16 Instalacja czujnika temperatury (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−17 Sprawdzenie szczelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−18 Okablowanie zasilania i sygnałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−18 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−19

ROZDZIAŁ 3 Przygotowanie do eksploatacji przy użyciu komunikatora HART

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−1 Program Engineering Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−2 Instalacja i konfiguracja wstępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−2 Podstawowe zasady poruszania sie po programie . . . . . . . . . . . 3−7 Procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−8 Konfiguracja konwertera Tri−Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−31 Konfiguracja przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−31 Konfiguracja off−line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−44

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

ROZDZIAŁ 4 Konfiguracja Foundation Fieldbus

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−1 Program Engineering Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−2 Instalacja i konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−2 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 Opisy urządzeń − Device Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 Adres sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 Tryby pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 Możliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−8 Opis bloku funkcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−8 Resource Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−10 FEATURES i FEATURES_SEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−10 Alarmy PlantWeb™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−11 Zalecane działania dla alarmów PlantWeb. . . . . . . . . . . . . . . . . 4−13 Blok przetworniak czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−14 Kalibracja cyfrowa zera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−14 Tłumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−14 Blok przetwornika przepływu masowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−14 Blok przetwornika wyświetlacza LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−14 Custom Meter Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−14 Blok wejścia analogowego (AI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−16 Konfiguracja bloku AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−16 Filtracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−18 Przerwanie pomiarów dla małego natężenia przepływu. . . . . . . 4−18 Alarmy procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−19 Priorytety alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−19 Opcje stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−19 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−20 Metoda Master Resetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−20 Blok przetwornika czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−20 Kalibracja czujnika, metoda kalibracji cyfrowej zera. . . . . . . . . . 4−21 Funkcja przywołania nastaw fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−21 Blok przetwornika przepływu masowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−21 Blok funkcyjny wejścia analogowego (AI). . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−21

ROZDZIAŁ 5 Określanie źródeł niesprawności

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−1 Wykorzystanie programu EA do wykrywania niesprawności. . . . . . . 5−2 Skróty alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−2 Działania naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−2 Warunki przekroczenia zakresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−3 Wartości dopuszczalne dla czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−4 Nieoczekiwana wartość zmiennej procesowej (PV) . . . . . . . . . . . 5−5 Procedury demontażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−8 Demontaż korpusu czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−8 Demontaż obudowy części elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−8 Demontaż płytki drukowanej elektroniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−8 Demontaż modułu czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−9 Procedury składania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−10 Dołączenie czujnika do obudowy części elektronicznej . . . . . . . 5−10 Umocowanie płytki drukowanej elektroniki . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−10 Montaż korpusu czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−10 Podsumowanie komunikatów błędów programu EA . . . . . . . . . . . . 5−12

Spis treści−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Komunikaty ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikaty błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazówki do wykrywania niesprawności w przypadku przetworników Foundation fieldbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok zasobów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok przetwornika czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok funkcyjny wejścia analogowego (AI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok przetwornika wyświetlacza LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5−12 5−13 5−14 5−17 5−18 5−20 5−21

DODATEK A Dane techniczne

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−1 Funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−1 Metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−5 Pomiar ciśnienia różnicowego (DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−5 Pomiar ciśnienia/ciśnienia bezwzględnego . . . . . . . . . . . . . . . . . A−7 Pomiar temperatury procesowej (PT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−7 Konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−7 Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−9 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−11 Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−14 Wykaz części zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−14 Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−16 Wyposażenie dodatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−18 Kompatybilność urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−20 Wskaźniki wersji oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−20 Dopuszczalne wartości dla czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−21 Kompatybilność elektroniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−22 Kompatybilność sprzętowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−22 Kompatybilność komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−23

DODATEK B Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Atestowane zakłady produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o dyrektywie europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atest niepalności CENELEC/BASEEFA Typ N . . . . . . . . . . . . . . . . . Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC/BASEEFA. . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem dla przetwornika 3095 HART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty amerykańskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem dla przetwornika 3095 FIELDBUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty amerykańskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schematy instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B−1 B−1 B−2 B−3 B−3 B−3 B−4 B−6 B−6 B−7

Spis treści−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

DODATEK C Alarmy krytyczne dla poprzednich wersji oprogramowania

Skróty alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarmy i warunki błędów dla wersji 12 i 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlacz LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarmy krytyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarmy i warunki błędów dla wersji 8, 9 i 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarmy i warunki błędów dla wersji 4 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DODATEK D Informacje o blokach

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−1 Blok funkcyjny wejścia analogowego (AI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−1 Tabela parametrów bloku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−2 Blok przetwornika wyświetlacza LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−6 Konfiguracja National Instrument (NI) dla LCD . . . . . . . . . . . . . . D−6 Tabela parametrów bloku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−7 Blok zasobów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−9 Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−9 Parametry i opisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−9 Blok przetwornika czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−13 Tabela parametrów bloku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−15

DODATEK E Komunikator HART

Komunikator HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porównanie możliwości pakietu EA i komunikatora HART. . . . . Kalibracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalibracja czujnika ciśnienia bezwzględnego/względnego. . . . . Kalibracja ciśnienia różnicowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalibracja czujnika temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weryfikacja obliczeń natężenia przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikaty diagnostyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlacz LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym . .

Spis treści−4

C−1 C−1 C−2 C−2 C−2 C−5

3−47 3−47 3−49 3−50 3−51 3−51 3−52 3−52 3−54 3−55 3−59


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rozdział 1

Rosemount 3095 MultiVariable

Wstęp Zawartość instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−1 Obsługa serwisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−2

ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja zawiera opis instrukcji instalacji, konfiguracji, kalibracji, wykrywania niesprawności i obsługi przetworników przepływu masowego Rosemount® 3095 Multivariable™ oraz opis współpracy z oprogramowaniem 3095 MultiVariable Engineering Assistant Software. Niniejsza instrukcja została opracowana przy założeniu, że użytkownik posiada podstawową znajomość protokołu FOUNDATION Fieldbus oraz praktykę w wykonywaniu połączeń kablowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w internecie na stronie www.plantweb.emersonprocess.com/university lub uzyskać od integratora własnego systemu zarządzającego. Instrukcja składa się z następujących rozdziałów: Rozdział 2: Instalacja Rozdział zawiera informacje na temat instalacji przepływomierza 3095, a między innymi schemat procedury instalacji, warunki instalacji oraz opis procedury instalacji w warunkach polowych. Rozdział 3: Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART Rozdział zawiera opis oprogramowania konfiguracyjnego. Obejmuje on instalację oprogramowania na komputerze osobistym, nawiązanie komunikacji z 3095, konfigurację przetwornika oraz kalibrację przepływomierza. W rozdziale tym opisano również schemat menu konfiguracyjnego. Rozdział 4: Konfiguracja przy użyciu Foundation fieldbus Rozdział 5: Wykrywanie niesprawności Jeśli podejrzewana jest nieprawidłowa praca urządzenia, to w rozdziale tym opisano procedury weryfikacji działania elementów elektronicznych przetwornika i prawidłowości wykonania przyłączy procesowych. Dodatek A: Dane techniczne Zawiera dane techniczne, rysunki wymiarowe i specyfikacje zamówieniowe. Dodatek B: Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Zawiera informacje o certyfikatach do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem oraz schematy połączeń zgodnych z normami amerykańskimi wydawanymi przez producenta (FM) i kanadyjskimi Canada Standards Association (CSA).

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Dodatek C: Alarmy krytyczne dla wcześniejszych wersji oprogramowania Dodatek D: Informacje o blokach Dodatek E: Komunikator HART

OBSŁUGA SERWISOWA

Przed zwrotem urządzenia należy skontaktować się z biurem firmy Emerson Process Management. Należy podać wówczas następujące informacje: •

Model urządzenia

Numery seryjne

Nazwę medium, z którym stykało się ostatnio urządzenie

Z biura użytkownik otrzyma: •

Numer autoryzacji zwrotu urządzenia (RMA)

Instrukcje i procedury, które należy wykonać w przypadku urządzeń stykających się z mediami niebezpiecznymi

UWAGA Jeśli urządzenie stykało się z materiałami niebezpiecznymi, to obligatoryjne jest wypełnienie specjalnej karty materiałów niebezpiecznych (MSDS), która musi zostać dołączona do zwracanego urządzenia.

1−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rozdział 2

Rosemount 3095 MultiVariable

Instalacja Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . strona 2−1 Schemat procedury instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2 Odbiór i sprawdzenie przesyłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2 Ustawienie przełączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−3 Warunki instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−4 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−15

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez personel obsługi. Informacje dotyczące czynności mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ostrzeżenia ( ). Przed wykonaniem czynności oznaczonych tym symbolem należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników. • Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora polowego 375 w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy obie pokrywy przetwornika są dokładnie dokręcone. Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi. • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. Jeśli czujnik jest instalowany w środowisku w pobliżu urządzeń wytwarzających wysokie napięcia i popełnione zostaną błędy w instalacji, to na przewodach przetwornika i zaciskach może pojawić się wysokie napięcie: • Zachować szczególną ostrożność przy dotykaniu odizolowanych przewodów i zacisków. Nieszczelności mogą być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable SCHEMAT PROCEDURY INSTALACJI

B INSTALACJA POLOWA

START A Rozpakowanie 3095

KONFIGURACJA WARSZTATOWA

Zapoznanie się z instrukcją 3095

Lokalizacja w obszarze zagrożonym?

Tak

Przejrzeć schematy Rosemount 03095−1025 lub 03095−1024 (patrz Dodatek B)

Tak

Przejrzeć schematy Rosemount 03095−1020 lub 03095−1021 (patrz Dodatek B)

Podłączyć zasilanie

Zamontować przetwornik

Podłączyć komputer lub komunikator HART

Wykonać połączenia procesowe

Nie

Wymóg niepalności?

Nie

Uwzględnić warunki instalacji

Wykonać konfigurację warsztatową

(opcja) Wykonać kalibrację warsztatową

(opcja) Zainstalować zestaw czujnika

Sprawdzić szczelność połączeń

B Konfiguracja warsztatowa?

Tak

A

Wykonano konfigurację?

Nie

Wykonać procedury kalibracji

Tak Nie B

(opcja) Wykonać kalibrację polową

KONIEC

ODBIÓR I SPRAWDZENIE PRZESYŁKI

W zależności o zamówionej konfiguracji przetwornik 3095 może zostać dostarczony w postaci trzech osobnych przesyłek: Przetwornik 3095 MultiVariable Pakunek ten zawiera przetwornik 3095. Jeśli zamówiono, to przesyłka zawiera też kabel do podłączenia czujnika temperatury i dodatkowe wyposażenie do montażu przetwornika. Pakiet oprogramowania wspomagania inżynierskiego 3095 Engineering Assistant (wyposażenie dodatkowe) W skład pakietu oprogramowania wspomagania inżynierskiego wchodzą dwa CD−ROMy, modem HART oraz komplet kabli. Elementy powyższe mogą być zamawiane także oddzielnie. Zestaw czujnika temperatury (opcja) W skład przesyłki wchodzi opcjonalny czujnik temperatury z serii 68 lub 78 wraz instrukcją podłączenia czujnika.

2−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Umieścić przesyłkę na stabilnej powierzchni i otworzyć ją zwracając uwagę, by nie uszkodzić jej zawartości i opakowania •

Sprawdzić z listem przewozowym, czy otrzymano wszystkie zamówione elementy.

Sprawdzić, czy urządzenia nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Jeśli tak, to powiadomić firmę przewozową.

Elementy urządzenia porównać z ilustracją na stronie A−9.

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKÓW Zwory blokady zapisu i wyboru poziomu alarmowego (HART)

Po skonfigurowaniu przetwornika dane konfiguracyjne mogą być zabezpieczone przez odpowiednie ustawienie zwory blokady zapisu. Ustawienie zwory w pozycji ON uniemożliwia dokonywanie zmian w pamięci konfiguracyjnej. Jako rutynowe działanie przetwornik 3095 w sposób ciągły monitoruje swoje działanie. Procedura automatycznej diagnostyki jest ciągiem sprawdzeń powtarzanym nieustannie. Jeśli procedura wykryje błąd w działaniu przetwornika, to sygnał analogowy zostaje ustawiony na poziomie poniżej 3,75 mA lub powyżej 21,75 mA, w zależności od ustawienia zwory wyboru poziomu alarmowego. Obie zwory znajdują się na płytce drukowanej pod pokrywą obudowy części elektronicznej (ilustracja 2−1). Aby nie narażać układów elektronicznych przetwornika na działanie wpływu środowiska zaleca się ustawienie zwór w warunkach warsztatowych. Nastawy fabryczne zwór są następujące: zwora blokady zapisu "OFF" (brak), zwora wyboru poziomu w pozycji "High" (stan wysoki), jeśli nie wyspecyfikowano inaczej zamawiając opcję C2 (konfiguracja użytkownika). Poziom alarmowy a poziomy nasycenia Poziom alarmowy sygnału wyjściowego różni się od poziomów sygnałów, które powstają, gdy przyłożone ciśnienie przekracza zakres pomiarowy. Gdy wartość ciśnienia przekracza zakres pomiarowy, sygnał wyjściowy podąża za zmianami ciśnienia do momentu osiągnięcia wartości nasycenia podanych w tabeli poniżej; sygnał wyjściowy nigdy nie przekracza wartości nasycenia, niezależnie od wartości ciśnienia. Dla przykładu, przy ciśnieniach spoza zakresu określonego przez punkty 4 i 20 mA, wartości nasycenia wynoszą 3,9 mA i 20,8 mA. Gdy układy diagnostyki wewnętrznej przetwornika wykryją błąd, to analogowy sygnał wyjściowy ustawiany jest na określonym poziomie alarmowym, różnym od wartości nasycenia. Poziom

Poziomy nasycenia dla 4–20 mA

Poziomy alarmowe dla 4–20 mA

Niski Wysoki

3,9 mA 20,8 mA

3,75 mA 21,75 mA

UWAGA Podane wartości mogą być zmieniane przy zastosowaniu procedury kalibracji cyfrowej wyjścia analogowego.

2−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable W celu zmiany ustawienia zwór należy wykonać poniższą procedurę: 1.

Jeśli przetwornik jest zainstalowany w instalacji procesowej, to zabezpieczyć pętlę regulacyjną i odłączyć zasilanie.

2.

Zdjąć pokrywę obudowy położoną po przeciwnej stronie w stosunku do strony przyłączy elektrycznych.

3.

Znaleźć zwory na płytce drukowanej elektroniki (patrz ilustracja 2−1) i ustawić je w żądanych pozycjach.

4.

Założyć pokrywę przetwornika. Zaleca się uzyskanie szczelności metal−na−metal.

5.

Jeśli przetwornik jest zainstalowany w instalacji procesowej, to włączyć zasilanie.

Ilustracja 2−1. Zwory blokady zapisu i poziomu alarmowego (HART) oraz blokady i symulacji (FOUNDATION Fieldbus).

Zwora blokady

Zwora symulacji

Płytka elektroniki HART

Zwory blokady i symulacji (FOUNDATION Fieldbus)

Płytka elektroniki FOUNDATION fieldbus

Blokada (zabezpieczenie) Po konfiguracji przetwornika można zabezpieczyć dane konfiguracyjne przed niepożądanymi zmianami. Każdy przetwornik wyposażony jest w zworę, która po umieszczeniu w pozycji “ON” zabezpiecza przed przypadkowymi lub niepożądanymi zmianami danych konfiguracyjnych. Zwora znajduje się na stronie czołowej modułu elektroniki i oznaczona jest SECURITY (patrz Ilustracja 2−1 na stronie 2−4). Symulacja Zwora symulacji jest wykorzystywana przez blok funkcyjny wejść analogowych (Analog Input − AI). Przełącznik ten jest wykorzystywany do symulacji pomiarów przy sprawdzaniu poprawności działania bloku funkcyjnego AI. Aby uaktywnić funkcję symulacji, należy zworę umieścić w pozycji “ENABLE” (patrz ilustracja 2−1) przy włączonym zasilaniu przetwornika. UWAGA Przy wyłączeniu i włączeniu zasilania przetwornika następuje automatyczne wyłączenie funkcji symulacji niezależnie od pozycji zwory, co zabezpiecza przed przypadkowym pozostawieniem przetwornika w trybie pracy symulowanej. Dlatego też, aby uaktywnić funkcję symulacji, zwora musi być umieszczona po włączeniu zasilania przetwornika.

WARUNKI INSTALACJI Ogólne

Dokładność pomiarów przepływu lub ciśnienia zależy w ogromnej mierze od poprawnej instalacji przetwornika i rurek pomiarowych względem instalacji procesowej. Rurki procesowe między medium procesowym a przetwornikiem 2−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable muszą dokładnie przenosić ciśnienie procesowe. Przetwornik należy montować jak najbliżej instalacji i stosować jak najkrótsze rurki. Należy zawsze mieć na uwadze łatwy dostęp do przetwornika w celu kalibracji polowej oraz montaż w odpowiednim dla przetwornika środowisku. Przetwornik powinien być zamontowany tak, aby minimalizować wpływ drgań, uderzeń i zmian temperatury. Poniższe podrozdziały zawierają informacje potrzebne do prawidłowej instalacji przetwornika.

Mechaniczne

Przetworniki 3095 mogą być montowane na wiele sposobów: w panelu, na ścianie lub bezpośrednio na rurze dwucalowej przy wykorzystaniu dodatkowej obejmy. Ilustracja 2−2 przedstawia różne sposoby instalowania przetwornika. Ilustracja A−9 przedstawia wymiary przetwornika, a ilustracja 2−3 przykładowe sposoby instalacji.

Ilustracja 2−2. Konfiguracje montażu. 2.82 (72)

4.3 (110)

7.07 (180)

3095−3095J04B, K04A, I04B

1.10 (28) 6.15 (156) 2.81 (71)

4.74 (120)

3.54 (90)

6.25 (159)

Wymiary podano w calach (mm)

Zwężka pomiarowa

Pomiary różnych mediów wymagają różnej konfiguracji podłączenia przetwornika. Przepływ cieczy Przy obsłudze cieczy należy umieścić zawory z boku, aby nie gromadziły się w instalacji osady, a sam przetwornik powinien być zamontowany na tej samej wysokości lub poniżej zwężki, by ułatwić jego odpowietrzanie. Przepływ gazów Przy pomiarach przepływu gazów zwężka pomiarowa powinna znajdować się powyżej lub na wysokości instalacji procesowej, a przetwornik na wysokości lub powyżej zwężki pomiarowej dla łatwego odprowadzania ewentualnych kondensatów.

2−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Przepływ pary Przy obsłudze pary wodnej zwężka pomiarowa wymaga umiejscowienia na poziomie instalacji procesowej i przetwornika lub niżej, co zapewnia wypełnienia rurek pomiarowych kondensatem. UWAGA Ustawienie kołnierzy Coplanar™ jest niezależne od ustawienia samego przetwornika i powinno zapewniać odpowiedni spust lub odpowietrzanie. Kołnierze należy zamontować tak jak na ilustracji 2−3, to znaczy zawór spustowo−odpowietrzający powinien znajdować się w dolnej części przy obsłudze gazów lub w górnej przy obsłudze cieczy.

UWAGA Przy obsłudze pary wodnej lub innych wysokotemperaturowych mediów temperatura przyłącza procesowego Coplanar nie może przekroczyć 85˚C.

Ilustracja 2−3. Przykłady instalacji

POMIARY PARY

3095−3095A03A, B03A, D03A, 3031−B03B

Kierunek przepływu

Kierunek przepływu

Kierunek przepływu

POMIARY GAZÓW

POMIARY CIECZY Kierunek przepływu

UWAGA Przy pomiarach pary napełnić rurki pomiarowe wodą, by uniemożliwić kontakt pary z przetwornikiem. Nie są konieczne zbiorniki skroplin, ponieważ zmiana objętości przetwornika jest pomijalna.

2−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rurki impulsowe

Rosemount 3095 MultiVariable Aby pomiary były dokładne i poprawne, rurki pomiarowe pomiędzy medium procesowym a przetwornikiem muszą dokładnie przenosić ciśnienie procesowe. Zródłem błędów przy przenoszeniu ciśnienia procesowego mogą być: nieszczelność rurek pomiarowych, drgania na skutek tarcia (szczególnie przy czyszczeniu instalacji), obecność gazów przy pomiarze cieczy, obecność cieczy przy pomiarach przepływu gazu i różnica w gęstości medium procesowego pomiędzy przewodami pomiarowymi (na przykład wskutek różnicy temperatur). Najlepsze usytuowanie przetwornika w stosunku do rurek pomiarowych zależy od samej instalacji procesowej i mierzonego medium. Przy wyborze lokalizacji przetwornika i rurek pomiarowych należy kierować się następującymi zaleceniami: •

Rurki impulsowe powinny być jak najkrótsze.

Pochylić rurki impulsowe co najmniej 8 centymetrów na metr do dołu do przetwornika w stosunku do zwężki pomiarowej przy pomiarach cieczy.

Pochylić rurki impulsowe co najmniej 8 centymetrów na metr do góry do przetwornika w stosunku do zwężki pomiarowej przy pomiarach gazów.

Unikać montażu zwężki w wysokich punktach instalacji procesowej dla cieczy i w niskich dla gazów.

Upewnić się, że obie rurki pomiarowe znajdują się w tej samej temperaturze.

Stosować rurki pomiarowe o odpowiednio dużej średnicy w celu uniknięcia efektów tarcia lub zatkania się rurek.

Odpowietrzyć rurki pomiarowe wypełnione cieczą.

Utrzymywać jednakowy poziom cieczy w rurkach pomiarowych przetwornika.

Jeśli wymagane jest przyłącze do czyszczenia, to umieścić je blisko zwężki i podłączyć rury o tej samej długości i średnicy.

Unikać czyszczenia przez przetwornik.

Nie dopuszczać do kontaktu agresywnych lub gorących (o temperaturze powyżej 121˚C) mediów z modułem czujnika lub kołnierzami.

Nie dopuszczać do powstawania osadów w rurkach pomiarowych.

Utrzymywać w równowadze ciecz w rurkach pomiarowych.

Nie dopuścić do zamarznięcia cieczy wewnątrz rurek pomiarowych.

UWAGA Przy pomiarach pary nie wolno montować przetwornika na przedłużeniu pionowych rurek impulsowych. Przed rozpoczęciem pomiarów zamknąć zawór odcinający i napełnić rurki pomiarowe wodą.

Środowiskowe

Miejsce montażu wybrać tak, by zmiany temperatury otoczenia były jak najmniejsze. W Dodatku A przedstawiono zakresy temperatur otoczenia, w których mogą pracować przetworniki w różnych wykonaniach. Przetwornik należy montować w sposób minimalizujący wpływ drgań zewnętrznych i możliwość kontaktu z materiałami agresywnymi.

2−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Wymagania dostępu

Rosemount 3095 MultiVariable Przy wyborze miejsca instalacji przetwornika należy wziąć pod uwagę wymagania dostępu do niego. Orientacja kołnierza procesowego Kołnierze procesowe muszą być tak ustawione, by umożliwić przyłączenie ich do instalacji procesowej. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę możliwość dokonania testu lub kalibracji obwodów wejściowych.

UWAGA Dla bezpieczeństwa zawór spustowo−odpowietrzający powinien być tak ustawiony, aby po jego otwarciu ciecz lub gaz nie wypływała w kierunku osób obsługi.

Obrót obudowy Obudowa części elektronicznej może być obracana dla uzyskania łatwego dostępu do obu komór. W celu obrotu o mniej niż 90˚ poluzować śrubę blokującą obrót i obrócić obudowę o mniej niż 90˚ od pozycji pokazanej na ilustracji 2−3 na stronie 2−6. W celu obrotu o więcej niż 180˚ postępować zgodnie z procedurą demontażu opisaną na stronie 6−8

UWAGA Nie wolno obracać obudowy o więcej niż 90˚. Obrót obudowy o więcej niż 90˚ spowoduje zniszczenie modułu czujnika przetwornika 3095.

Strona przyłączy elektrycznych •

Przewody elektryczne doprowadzone są przez przepusty kablowe znajdujące się w górnej części obudowy.

Strona przyłączy urządzeń polowych jest oznaczona na obudowie.

Przy montażu zwrócić uwagę na łatwy dostęp do strony przyłączy. Aby zdjąć pokrywę musi być zostawiony prześwit 19 mm.

Nieużywane dławiki kablowe trzeba zamknąć zaślepkami.

Strona obwodów drukowanych Komora z obwodami drukowanymi nie powinna być otwierana podczas działania przetwornika; zostawić jednak 19 mm prześwitu dla umożliwienia zdjęcia pokrywy.

Przyłącza procesowe

Przetwornik 3095 ma przyłącza procesowe 1/4−18 NPT. Kołnierze adaptera z przyłączami 1/2−14 NPT stanowią wyposażenie dodatkowe. Mają one gwinty klasy 2; przy wykonywaniu przyłączeń procesowych wykorzystać smar lub uszczelniacz wykorzystywany w danej instalacji. Rozstaw przyłączy procesowych na kołnierzu przetwornika wynosi 54 mm, co umożliwia bezpośrednie podłączenie trójzaworowego lub pięciozaworowego zblocza. Przez obrót jednego lub obu adapterów można uzyskać rozstaw przyłączy 51 mm, 54 mm lub 57 mm. Pod wpływem ciśnienia pierścienie uszczelniające z Teflonu® mają tendencję do płynięcia, co zwiększa ich właściwości uszczelniające. Jednak po rozłączeniu przyłącza trzeba dokładnie sprawdzić czy uszczelka jest cała, bez zarysowań i pęknięć. Jeśli widać jakiekolwiek nierówności powierzchni, to pierścień trzeba wymienić na nowy. Po wymianie pierścieni śruby kołnierzy należy ponownie dokładnie dokręcić w celu kompensacji efektu płynięcia. 2−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

OSTRZEŻENIE Założenie niewłaściwego pierścienia uszczelniającego może spowodować wyciek medium procesowego, a w konsekwencji śmierć lub zranienie pracowników. Są dwa rodzaje adapterów i każdy z nich wymaga innego pierścienia uszczelniającego, tak jak pokazano na ilustracji poniżej. Rodzaj adaptera można rozpoznać po kształcie wyżłobienia na uszczelkę. 3051/2024/3001/3095

Adapter kołnierza Pierścień uszczelniający

Inny pierścień uszczelniający

Adapter kołnierza Pierścień uszczelniający

1151

Należy używać tylko pierścieni uszczelniających odpowiednich do danego adaptera. Sprawdzić w wykazie części zamiennych (strona A−14) prawidłowy numer katalogowy adaptera i pierścienia uszczelniającego przeznaczonego dla wielofunkcyjnego przetwornika 3095 Multivariable.

2−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Montaż

Rosemount 3095 MultiVariable Na ilustracji 2−4 przedstawiono typowy sposób instalacji przetwornika 3095 i oznaczono podstawowe elementy systemu pomiarowego.

Ilustracja 2−4. Typowy schemat instalacji przetwornika 3095 3095 Przyłącze czujnika temperatury

Zespół czujnika temperatury

Kabel czujnika temperatury

3095−DATAE22A

Przyłącze procesowe

Kierunek przepływu

Masa całkowita przetwornika 3095 MV zależy od zamówionego wyposażenia dodatkowego (patrz “Specyfikacja zamówieniowa” na stronie A−11). Przetwornik musi być odpowiednio podparty. Tabela 2−1. Masa przetwornika Element Przetwornik 3095 Obejma montażowa ze stali nierdzewnej Kabel ekranowany czujnika temperatury długość 3,66 m Kabel zbrojony czujnika temperatury długość 3,66 m Kabel ekranowany czujnika temperatury długość 7,32 m Kabel zbrojony czujnika temperatury długość 7,32 m Kabel ekranowany czujnika temperatury długość 22,86 m Kabel zbrojony czujnika temperatury długość 22,86 m Kabel zbrojony czujnika temperatury długość 53 cm Kabel CENELEC czujnika długość 3,66 m Kabel CENELEC czujnika długość 7,32 m Kabel CENELEC czujnika długość 22,86 m Kabel CENELEC czujnika długość 53 cm

Masa (kg) 2,7 0,4 0,2 0,5 0,4 1,0 0,9 3,2 0,2 0,9 1,4 3,2 0,5

2−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Obejmy montażowe Dostępne obejmy montażowe do przetwornika 3095 umożliwiają jego montaż naścienny, panelowy lub na rurze 2 calowej. Do przetworników z kołnierzami Coplanar stosuje się obejmę montażową wykonaną ze stali nierdzewnej 316 i ze śrubami ze stali nierdzewnej 316. Przy montowaniu przetwornika do obejm montażowych moment dokręcający śruby powinien wynosić 14 Nm. Wpływ pozycji montażu W celu wyeliminowania wpływu pozycji montażu 3095 powinien zostać skalibrowany w warunkach polowych zgodnie z procedurą kalibracji opisaną na stronie 3−13.

Wskazówki dotyczące połączeń śrubowych

Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie uzyskania w pełni szczelnego połączenia przyłącza kołnierzowego, adaptera lub zblocza. Do połączeń używać tylko śrub dostarczanych razem z przetwornikiem lub sprzedawanych przez firmę Rosemount jako części zamienne do przetwornika 3095. Przetwornik 3095 dostarczany jest z kołnierzami Coplanar montowanymi przy użyciu czterech śrub 44 mm. Razem z przetwornikiem dostarczane są następujące śruby: •

Cztery śruby 57 mm zblocze/kołnierz do mocowania kołnierzy Coplanar na zbloczu trójzaworowym. W tej konfiguracji śruby 44 mm mogą być wykorzystane do montażu kołnierzy adapterów do strony przyłączy procesowych zblocza.

(opcja) Jeśli zamówiono adaptery kołnierzy, cztery śruby 73 mm kołnierz/adapter do mocowania adaptera na kołnierzu Coplanar.

Śruby ze stali nierdzewnej dostarczane przez Rosemount pokrywane są smarem ułatwiającym instalację. Śruby ze stali węglowej nie wymagają smarowania. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych smarów przy obu typach śrub. Rodzaj śrub dostarczanych przez firmę Rosemount można rozpoznać po oznaczeniach na łbach: Oznaczenia śrub ze stali węglowej (CS)

Oznaczenia śrub ze stali nierdzewnej (SST)

Praca w obszarze zagrożonym wybuchem

B7M

316

316 R

B8M

STM 316

316

SW 316

Przetwornik Rosemount 3095 ma obudowę przeciwwybuchową i obwody elektryczne spełniające wymagania warunków pracy iskrobezpiecznej i niepalnej. Każdy egzemplarz przetwornika posiada tabliczkę z wymienionymi atestami. W Dodatku A podano możliwe do uzyskania certyfikaty, a w Dodatku B znajdują się schematy instalacyjne.

2−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Połączenia elektryczne (HART)

Rosemount 3095 MultiVariable Komora z przyłączami elektrycznymi jest zlokalizowana w obudowie części elektronicznej oddzielonej od obwodów elektronicznych. Zasilanie Zasilacz prądu stałego powinien zapewnić napięcie stałe o zniekształceniach mniejszych niż 2%. Całkowita rezystancja obciążenia jest sumą rezystancji doprowadzeń, rezystancji sterownika, wskaźnika, rejestratora i innych podobnych elementów. Należy zauważyć, że przy wykorzystaniu bariery iskrobezpiecznej należy wziąć pod uwagę także jej rezystancję. UWAGA W celu uzyskania komunikacji między komputerem a przetwornikiem jest wymagane obciążenie pętli regulacyjnej rezystancją od 250 do 1100 omów. Przy wartości obciążenia 250 omów przetwornik musi być zasilany napięciem minimum 16.5V.(1) Gdy używa się jednego zasilacza do zasilania więcej niż jednego przetwornika 3095, zasilacz ten oraz inne obwody połączone z przetwornikami nie mogą mieć impedancji większej niż 20 omów dla częstotliwości 1200 Hz.

Ilustracja 2−5. Możliwości obciążania zasilacza.

Obciążenie (Ω)

Maks. rezystancja pętli = Napięcie zasilania−11.0 0.022 2000

Zakres roboczy 250 0 11,0

16,5(2)

42,4(1)

55

Napięcie zasilania (V)

(1) Dla spełnienia norm CSA, napięcie zasilania nie może przekraczać 42,4 V. (2) Do komunikacji HART wymagane minimalne obciążenie pętli prądowej wynosi 250−1100 omów.

Połączenia elektryczne (FOUNDATION Fieldbus)

Prawidłowe podłączenie elektryczne zapobiega powstawaniu błędów wskutek niewłaściwego uziemienia lub zakłóceń. W środowiskach o dużym poziomie zakłóceń elektrycznych zaleca się stosowanie ekranowanej skrętki. Do połączeń FOUNDATION fieldbus zaleca się kable typu A. UWAGA Po zainstalowaniu przetwornika z kilkoma atestami, nie należy go ponownie instalować wykorzystując inne atesty. Zawsze sprawdzić, czy zaznaczono na naklejce, zgodnie z którym z atestów został zainstalowany. Okablowanie polowe Zasilanie przetwornika odbywa się przez okablowanie sygnałowe. Zaleca się stosowanie kabli fieldbus typ A. Nie wolno kłaść nieekranowanych kabli sygnałowych w osłonach lub korytkach razem z kablami zasilającymi lub w pobliżu urządzeń o dużym poborze mocy. Nie wolno zdejmować pokryw przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. (1) Możliwość szybkiego określenia niesprawności: Na zaciskach przetwornika musi być napięcie nie mniejsze od 11,0 V. 2−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable UWAGA Nie wolno podłączać wysokiego napięcia (np. zasilania zmiennego) do zacisków przetwornika, gdyż spowoduje to jego zniszczenie. Uziemienie Okablowanie sygnałowe segmentu fieldbus nie może być uziemione. Uziemienie jednego tylko przewodu sygnałowego powoduje wyłączenie całego segmentu fieldbus. Uziemienie ekranu Aby zabezpieczyć segment fieldbus przed zakłóceniami zazwyczaj uziemia się ekran w jednym punkcie unikając tym samym uziemienia pętli. Punktem uziemienia jest zazwyczaj zasilacz.

Ilustracja 2−6. Podłączenie FOUNDATION Fieldbus

Maksymalnie 1900 m (w zależności od charakterystyki kabla) Zintegrowany stabilizator i filtr zasilania

Terminatory Fieldbus Segment

(Odgałęzienie) (Filtr zasilania, pierwszy terminator i narzędzie Narzędzie konfiguracyjne konfiguracyjne znajdują się FOUNDATION zazwyczaj w fieldbus sterownik systemu.)

(Odgałężienie

Zasilacz

Okablow anie

Urządzenia fieldbus w segmencie *W instalacjach iskrobezpiecznych może być podłączonych mniej urządzeń na jedną barierę wskutek ograniczenia prądowego.

Podłączenie zasilania Do podłączenia zasilania należy wykorzystać zwykły przewód miedziany o przekroju gwarantującym, że napięcie na zaciskach przetwornika nie spada poniżej 9 V dc. Przewody zasilania podłączyć do zacisków przetwornika oznaczonych “FIELDBUS WIRING”, tak jak pokazano na ilustracji 2−7. Zaciski zasilania nie mają określonej polaryzacji, co oznacza, że nie ma znaczenia, który przewód zasilania podłączony jest do którego zacisku. Przy podłączaniu do zacisków śrubowych zaleca się stosować przewody z końcówkami wtykowymi. Dokręcić zaciski śrubowe, aby zapewnić dobry kontakt elektryczny.

2−13


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Ilustracja 2−7. Blok przyłączeniowy przetworników FOUNDATION fieldbus

Zaciski zasilania

UWAGA Nie wolno uziemiać okablowania sygnałowego do obudowy przetwornika podczas korzystania z segmentu. Uziemienie przewodów sygnałowych może spowodować czasową utratę komunikacji ze wszystkimi urządzeniami w segmencie.

Uziemienie obudowy przetwornika

Obudowa przetwornika musi zostać wykonana zgodnie z narodowymi i lokalnymi normami elektrycznymi. Najbardzie efektywną metodą uziemienia obudowy przetwornika jest jej bezpośrednie podłączenie do instalacji uziomowej przy użyciu przewodu o minimalnej impedancji. Istnieją dwie metody uziemienia obudowy przetwornika: •

Wewnętrzne przyłącze uziemienia: Wewnętrzna śruba uziemienia znajduje się wewnątrz obudowy po stronie przyłączy elektrycznych. Śruba oznaczona jest symbolem ( ), i stanowi standard dla wszystkich przeworników 3095.

Zespół uziemienia zewnętrznego: Zespół ten stanowi część opcjonalnego bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (kod opcji T1), który wchodzi w skład certyfikatu ognioszczelności CESI/CENELEC (kod opcji E8), certyfikatu iskrobezpieczeństwa BASEEFA/CENELEC (kod opcji I1) i certyfikatu niepalności typu N BASEEFA/CENELEC (kod opcji N1). Zespół uziemienia zewnętrznego może być zamawiany wraz z przetwornikiem (kod opcji V5) lub jako część zapasowa (03031−0398−0001).

UWAGA Uziemienie obudowy przetwornika przy wykorzystaniu gwintu przepustu kablowego może nie być wystarczające. Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (kod opcji T1) nie spełnia swojej roli, jeśli obudowa przetwornika nie jest prawidłowo uziemiona. Obudowę uziemić zgodnie z powyższymi wskazówkami. Nie wolno prowadzić przewodu uziemiającego zabezpieczenie przeciwprzepięciowe razem z przewodami sygnałowymi, gdyż przez przewód uziemienia może płynąć bardzo duży prąd, na przykład w trakcie wyładowania elektrycznego.

2−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Przepięcia

Przetwornik jest odporny na przepięcia elektryczne o energiach spotykanych zazwyczaj przy ładunkach elektrostatycznych lub indukowanych przez przełączanie. Jednakże przepięcia o dużej energii, takie jak na przykład indukowane przez nieodległe wyładowania elektryczne mogą spowodować zniszczenie przetwornika.

Opcjonalny blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym może być zamawiany jako zainstalowana opcja (kod opcji T1 w numerze modelu przetwornika) lub jako osobna część numer 03031−0332−2002 do modyfikacji polowej przetwornika 3095. Instalacja Gdy blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym jest zamawiany jako część zamienna, to należy zainstalować go wewnątrz obudowy przetwornika zamiast standardowego bloku przyłączeniowego. Patrz strona 5−8. UWAGA Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym spełnia swoją rolę tylko wówczas, gdy obudowa przetwornika jest prawidłowo uziemiona. Możliwości Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym zwiększa odporność przetwornika 3095 na przepięcia wywołane przez wyładowania elektryczne, spawarki lub inne duże urządzenia elektryczne. Po jego instalacji przetwornik 3095 posiada wszystkie dane metrologiczne zgodne z podanymi w niniejszej instrukcji. Dodatkowo zabezpieczone obwody elektryczne spełniają wymagania normy IEEE Standard 587, kategoria B i IEEE Standard 472 odporności na przepięcia.

INSTALACJA Narzędzia

Do instalacji przetwornika konieczne są narzędzia i materiały niedostarczane razem z przetwornikiem 3095. Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, że dostępne są następujące elementy: •

Narzędzia instalacyjne

Przewody potrzebne do podłączenia zasilacza do przetwornika 3095

Bariery lub specjalne uszczelki wymagane przy pracy w obszarach zagrożonych

Dławik kablowy

Rura 2 calowa do montażu lub mocowania siodłowe

Zasilacz

Zblocze trój− lub pięciozaworowe

Rurki impulsowe

Opaski zaciskowe

W celu instalacji przetwornika 3095 należy wykonać poniższą procedurę. 1.

Przejrzeć dokładnie wszystkie uwagi związane z wyborem miejsca pracy i sposobem montażu przetwornika 3095 zawarte na stronie 2−4. 2−15


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Montaż przetwornika i instalacja śrub

Rosemount 3095 MultiVariable 2.

Zamontować przetwornik 3095 w wybranym miejscu i zainstalować śruby kołnierza lub kołnierza / adaptera. a. Wkręcić śruby palcami. b. Dokręcić śruby w sposób krzyżowy początkowym momentem siły (patrz tabela 2−2). c. Dokręcić śruby w sposób krzyżowy końcowym momentem siły.

Tabela 2−2. Momenty sił dokręcających

Materiał śrub

Początkowy moment siły

Końcowy moment siły

Stal węglowa (CS) Stal nierdzewna (SST)

34 N−m 17 N−m

73 N−m 34 N−m

UWAGA Stosować tylko śruby dostarczane z przetwornikiem 3095 lub sprzedawane przez firmę Rosemount jako części zamienne do 3095. Wykorzystanie do montażu innych śrub powoduje obniżenie wytrzymałości i zagrożenie wypadkiem. Przy montażu przetwornika do obejm montażowych moment dokręcający śrub powinien wynosić 14 Nm. UWAGA Przed podaniem ciśnienia wszystkie cztery śruby kołnierza muszą być założone i dokręcone odpowiednim momentem siły. Przy prawidłowym zainstalowaniu śrub kołnierzy przechodzą one przez górną część obudowy modułu. Wykręcenie śrub kołnierza podczas pracy przetwornika powoduje wyciek medium procesowego.

Przyłącza procesowe

3.

Podłączyć przetwornik do instalacji procesowej.

2−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Instalacja zespołu czujnika temperatury (opcja)

Rosemount 3095 MultiVariable 4.

(Opcja) Zainstalować zespół czujnika temperatury z serii 68 lub 78.

UWAGA Aby spełnione były wymagania ognioszczelności ISSep/CENELEC, do instalacji czujnika temperatury można stosować tylko zespołu kabli z europejskimi atestami ognioszczelności (kody wejść temperatury A, B lub C). a. Zamontować zestaw czujnika temperatury w żądanym miejscu. Postępować zgodnie z procedurami montażu czujnika temperatury i zaleceniami dotyczącymi jego lokalizacji. b. Podłączyć kabel od czujnika temperatury do złącza w przetworniku 3095. Wszystkie kable czujników temperatury wyposażone są w złącze.

Najpierw dokładnie umocować czarne złącze kabla do wtyków złącza czujnika.

Następnie wkręcić i dokręcić adapter kabla, aż do momentu uzyskania kontaktu metal−na−metal. Zainstalować złączkę wkrętną.

Następnie wkręcić i dokręcić nasadkę na złączkę wkrętną.

c. (Opcja) Jeśli wykorzystywany jest zbrojony, ekranowany kabel, to należy zainstalować złączkę wkrętną kabla zbrojonego w sposób przedstawiony poniżej i przy użyciu kombinerek nakręcić nasadkę na złączkę wkrętną. Ilustracja 2−8. Zespół czujnika temperatury

Złączka wkrętna

Podkładka Nakładka

Adapter 3/4 do 1/2 cala NPT (wkręcić w główkę przyłączeniową czujnika)

Nieprzewodząca tuleja z gumy (naciągnąć do końca zbrojenia kabla)

Kabel czujnika ze złączem (podłączenie do przetwornika 3095)

2−17


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable d. Wykonać wszystkie połączenia elektryczne wewnątrz główki czujnika temperatury w sposób opisany w instrukcji okablowania dostarczanej wraz z czujnikiem temperatury.

Sprawdzenie szczelności

5.

Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń procesowych.

Okablowanie zasilania i sygnałowe

6.

Wykonać wszystkie podłączenia przewodów elektrycznych (patrz ilustracja 2−6 na stronie 2−12). Podłączenia te obejmują okablowanie zasilania i przewodów sygnałowych.

OSTRZEŻENIE Przy wykonywaniu instalacji przeciwwybuchowej wybór miejsca montażu należy dokonać zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03095−1025 lub 03095−1024. Przy wykonywaniu instalacji iskrobezpiecznej wybór miejsca montażu należy dokonać zgodnie ze schematami instalacyjnymi ANSI/ISP−RP12.6 i Rosemount 03095−1020 lub 03095−1021. We WSZYSTKICH instalacjach okablowanie musi być wykonane zgodnie z lokalnymi i narodowymi normami, takimi jak na przykład NEC NFPA 70.

UWAGI • Nie prowadzić okablowania w rurach kablowych lub otwartych rynienkach razem z innymi przewodami zasilającymi lub w pobliżu urządzeń elektrycznych o dużym poborze mocy. • Przewody sygnałowe nie muszą być ekranowane, lecz zaleca się stosowanie skrętek. • Dla zapewnienia dobrej komunikacji okablowanie powinno być wykonane z przewodów o średnicy 1,2 mm lub większej, a ich długość nie powinna być większa od 1500 m. • Jeśli temperatura otoczenia przekracza 60˚C, to należy użyć kabli przystosowanych do temperatur co najmniej 90˚C. a. Zdjąć pokrywę komory przyłączeniowej oznaczonej na obudowie FIELD TERMINALS. b. Przewód od dodatniego bieguna zasilania zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego "+ SIG" lub “+PWR”. Nie zapomnieć o podłączeniu rezystancji w pętli sygnałowej. UWAGA Nieprawidłowe okablowanie może spowodować uszkodzenie przetwornika 3095. Nie wolno podłączać przewodów polowych do zacisków testowych przetwornika "TEST +". c. Przewód od ujemnego bieguna zasilania zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego "−". d. Zaślepić i uszczelnić niewykorzystane przepusty kablowe, aby woda i wilgoć nie gromadziły się w komorze przyłączeniowej przetwornika.

2−18


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable UWAGA Jeśli dławiki nie są uszczelnione, to należy zamontować przetwornik dławikami kablowymi do dołu w celu umożliwienia swobodnego wypływu cieczy. Okablowanie powinno posiadać pętlę okapową, której najniższy punkt musi znajdować się niżej niż mocowanie dławików kablowych lub dół obudowy przetwornika.

Uziemienie

7.

Zainstalować przewód uziemiający okablowanie (opcja) i uziemić obudowę przetwornika (konieczne).

Ilustracja 2−9. Okablowanie przetwornika HART 1100 Ω > RL > 250 Ω

3051−3031F02C

Zasilacz dostarczany przez użytkownika

(patrz krok 7.b) Pętla sygnałowa może być uziemiona w dowolnym punkcie lub pozostawiona nieuziemiona (patrz krok 7.a).

Uziemienie okablowania polowego a. Okablowanie sygnałowe może być uziemione w jednym dowolnym punkcie pętli sygnałowej lub może zostać nieuziemione. Zalecanym punktem uziemienia jest zacisk ujemny zasilacza. Uziemienie obudowy przetwornika b. Obudowa przetwornika powinna być zawsze uziemiona zgodnie z narodowymi i lokalnymi wymaganiami. Najbardziej efektywnym sposobem uziemienia obudowy jest jej bezpośrednie połączenie z uziomem przewodem o minimalnej impedancji. Możliwe są następujące sposoby uziemienia obudowy przetwornika: •

Zestaw do uziemienia zewnętrznego: Zestaw taki jest dostarczany razem z dodatkowym blokiem przeciwprzepięciowym. Zestaw do uziemienia zewnętrznego można zamówić jako część zamienną (03031−0398−0001).

Podłączenie uziemienia wewnętrzne: W komorze przyłączeniowej (FIELD TERMINALS) obudowy części elektronicznej znajduje się zacisk śrubowy uziemienia wewnętrznego oznaczony symbolem:

2−19


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable UWAGA Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia przed zakłóceniami, jeśli obudowa przetwornika nie jest należycie uziemiona. W celu właściwego uziemienia obudowy zastosować się do wyżej podanych wskazówek. Nie prowadzić przewodu uziemiającego barierę przeciwprzepięciową razem z przewodami sygnałowymi, ponieważ przewód uziemiający może odprowadzać do ziemi duże prądy przy wystąpieniu przepięcia. Należy podkreślić, że uziemienie przetwornika przez przyłącze gwintowe może być niewystarczające. 8.

Założyć pokrywę.

2−20


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rozdział 3

Rosemount 3095 MultiVariable

Przygotowanie do eksploatacji przy wykorzystaniu protokołu HART Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . strona 3−1 Pakiet wspomagania inżynierskiego − Engineering Assistant (EA) strona 3−2

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez personel obsługi. Informacje dotyczące czynności mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ostrzeżenia ( ). Przed wykonaniem czynności oznaczonych tym symbolem należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników. • Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora polowego 375 w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy obie pokrywy przetwornika są dokładnie dokręcone. Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi. • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. Jeśli czujnik jest instalowany w środowisku w pobliżu urządzeń wytwarzających wysokie napięcia i popełnione zostaną błędy w instalacji, to na przewodach przetwornika i zaciskach może pojawić się wysokie napięcie: • Zachować szczególną ostrożność przy dotykaniu odizolowanych przewodów i zacisków. Nieszczelności mogą być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

HART

PAKIET WSPOMAGANIA INŻYNIERSKIEGO − ENGINEERING ASSISTANT (EA)

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Pakiet wspomagania inżynierskiego 3095 Engineering Assistant (EA) jest pakietem programów dla komputerów PC do konfiguracji przetworników przepływu masowego 3095 Multivariable i przepływomierzy przepływu masowego 3095 Multivariable. Pakiet EA dostępny jest jako nakładka do programu zarządzania aparaturą obiektową AMS 6.0 i nowszego oraz jako samodzielny program obsługiwany przez AMS. Pakiet EA umożliwia konfigurację, obsługę i diagnostykę oraz spełnia rolę głównego interfejsu do przetworników 3095 oraz przepływomierzy masowych.

Instalacja i konfiguracja wstępna

Minimalne wymagania do instalacji pakietu EA 3095: •

Komputer typu PC

Procesor typu Pentium: co najmniej 800 MHz

System operacyjny: Microsoft Windows NT, 2000 lub XP

512 MB RAM

350 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku

CD−ROM

Karta graficzna, rozdzielczość 800 x 600, 256 kolorów

UWAGA Podana wyżej wymagana ilość wolnego miejsca na twardym dysku dotyczy miejsca koniecznego do instalacji programu, a nie do codziennego działania (ilość zajętego miejsca zależy od wielkości każdej instalacji, konfiguracji, liczby urządzeń, itp.). Instalacja programu Engineering Assistant 3095 MultiVariable Pakiet EA jest dostępny w wersji zarówno wraz, jak i bez modemu HART i kabli łączeniowych. Pełny pakiet składa się z oprogramowania zapisanego na płycie CD−ROM oraz jednego modemu HART z zestawem kabli łączących komputer z przetwornikiem 3095. Opcjonalny modem HART USB z kablami zawiera również oprogramowanie do instalacji modemu HART USB. Drajwery do modemu USB HART muszą być zainstalowane przed instalacją pakietu EA zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z modemem.

3−2

1.

W przypadku użytkowników wersji samodzielnej należy zainstalować pakiet 3095 klikając nazwę zbioru “setup.exe” na płycie CD.

2.

W przypadku użytkowników nakładki, AMS mieści się na dwóch płytach CD, a pakiet 3095 EA znajduje się na drugim dysku. Pakiet 3095 Engineering Assistant należy zainstalować klikając nazwę zbioru “setup.exe” na drugiej płycie CD.

3.

W procesie instalacji prowadzi użytkownika kreator instalacji (“Installation Wizard”). Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4.

Na koniec instalacji nastąpi zrestartowanie komputera i uruchomienie kreatora instalacji modemu HART. Zaleca się wybór ustawień domyślnych w komputerze.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

UWAGA W przypadku użytkowników nakładki, program AMS musi być zainstalowany i uaktywniony przez wprowadzenie właściwych numerów licencji, co umożliwi jego uruchomienie. Instalacja modemu HART Po zainstalowaniu pakietu EA następuje instalacja i konfiguracja modemu HART. Kreator instalacji modemu HART uruchamia się automatycznie po uruchomieniu pakietu 3095 EA. Jeśli kreator nie uruchamia się automatycznie, to możliwa jest konfiguracja modemu z poziomu ekranu konfiguracyjnego sieci programu AMS (Network Configuration screen). Jeśli stosowany jest modem HART USB, to drajwery do modemu muszą być zainstalowane przed instalacją pakietu EA zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z modemem. W przypadku użytkowników nakładki na AMS: 1.

Kliknąć przycisk Windows “Start”.

2.

Kliknąć “All Programs.”

3.

Kliknąć folder “AMS”.

4.

Kliknąć ikonę “AMS Configuration”.

W przypadku użytkowników wersji samodzielnej: 1.

Kliknąć przycisk Windows “Start”.

2.

Kliknąć “All Programs.”

3.

Kliknąć folder “Engineering Assistant”.

4.

Kliknąć ikonę “AMS Network”.

Po otwarciu kreatora instalacji można zainstalować modem HART. 1.

Kliknąć przycisk “Add”.

2.

Wybrać “HART Modem” i kliknąć przycisk “Install…”.

Ilustracja 3−1. Instalacja modemu HART

3−3

HART

Rosemount 3095 MultiVariable


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

HART

3.

Podać nazwę modemu HART. Domyślną nazwą jest “HART Modem 1.” Kliknąć “Next.”

4.

Określić, czy AMS będzie pełnił funkcję głównego lub drugiego urządzenia master HART podczas konfiguracji (patrz ilustracja 3−2). Jeśli konfiguracja wykonywana jest w warunkach warsztatowych, to zaleca się wybór opcji “Hand held device as a secondary HART master (AMS will be Primary HART master)” (komunikator ręczny jako drugi master HART (AMS główny master HART). W przypadku konfiguracji polowej zaleca się wybór drugiej opcji, aby zapobiec konfliktom między AMS a systemem sterowania HART. Kliknąć “Next.”

5.

Wybrać port szeregowy COM do modemu HART. Kliknąć “Next.”

6.

Jeśli do modemu HART będzie podłączone jednocześniej więcej niż jedno urządzenie (na przykład Rosemount 333 Tri−Loop), to należy zaznaczyć opcję “Multi Drop” i wybrać zakres przeszukiwanych adresów. (Ograniczenie zakresu adresów do 0−2 skraca czas odpowiedzi.) Aby zakończyć konfigurację modemu HART należy kliknąć przycisk Finish.

7.

Po konfiguracji modemu HART w oknie systemu AMS należy przejść ponownie do ekranu własności modemu HART i wybrać zakładkę “Connection” (połączenia). Parametr “Retry Count” (liczba prób) ustawić na wartość 6.

Ilustracja 3−2. Instalacja modemu HART

3−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Podłączenie do komputera typu PC

Ilustracja 3−3. Podłączenie komputera PC do przetwornika 3095

1100 Ω > R > 250 Ω

HART

Ilustracja 3−3 pokazuje jak podłączyć komputer do przetwornika 3095.

Zasilacz użytkownika

Modem

1.

Podłączyć zasilanie w sposób opisany w Rozdziale 2.

2.

Podłączyć złącze 9−wtykowe kabla modemu HART do 9−wtykowego portu szeregowego w komputerze PC.

UWAGA Jeśli komputer PC nie ma 9−wtykowego portu szeregowego, to konieczne jest zastosowanie modemu USB−HART, PN 03095−5105−0002. 3.

W przetworniku zdjąć pokrywę oznaczoną “Field Terminals” i podłączyć minichwytaki do zacisków oznaczonych “Comm.”

4.

Uruchomić pakiet wspomagania inżynierskiego 3095 EA.

UWAGA Może zajść konieczność zmian ustawień portu szeregowego COM w komputerze PC. W zakładce ustawień zaawansowanych określić wielkość bufora na jak najmniejszą wartość (1) i zrestartować komputer w celu zastosowania wprowadzonych zmian.

3−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

HART

a. W przypadku użytkowników nakładki na AMS: 1. Kliknąć przycisk Windows “Start”. 2. Kliknąć “All Programs.” 3. Kliknąć folder “AMS” folder. 4. Kliknąć ikonę “AMS System” . b. W przypadku użytkowników wersji samodzielnej: 1. Kliknąć przycisk Windows “Start” . 2. Kliknąć “All Programs.” 3. Kliknąć folder “Engineering Assistant”. 4. Kliknąć ikonę “Engineering Assistant”. 5.

Wprowadzić username (nazwę użytkownika) i password (hasło) i kliknąć “OK” aby zalogować się do pakietu oprogramowania (patrz ilustracja 3−4). Po zalogowaniu następuje przejście do domyślnego ekranu “Device Connection View,” na którym przedstawiono wszystkie urządzenia będące aktualnie online. (patrz ilustracja 3−5)

UWAGA Domyślna nazwa użytkownika to “admin” (małe litery) bez hasła.

Ilustracja 3−4. Ekran logowania.

3−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

HART

Ilustracja 3−5. Schemat podłączonych urządzeń (Device Connection View)

Podstawowe zasady nawigacji

Pakiet 3095 Engineering Assistant umożliwia nawigację po programie różnymi sposobami. Po zalogowaniu następuje przejście do domyślnego ekranu “Device Connection View” (ilustracja 3−5). Ekran przedstawia wszystkie urządzenia pracujące w sieci. UWAGA Jeśli nie pojawia się ekran Device Connection View, to należy przejść do pozycji menu File_Properties. W oknie Properties (właściwości) wybrać Device Connection View jako domyślną stronę. Następnie kliknąć zakłądkę Device/AMS i odznaczyć funkcję Automatic Sync Function. Kliknąć “Apply”. Główne pozycje menu File: Menu File zawiera ekrany konfiguracji całego systemu, łącznie z nastawami programu AMS i loginem użytkownika. Edit: Menu Edit zawiera standardowe rozkazy Cut i Paste. View: Menu View jest wykorzystywane do zmiany interfejsu graficznego, z którym pracuje aktualnie użytkownik. Tools: Menu Tools nie zawiera żadnych aplikacji do pakietu 3095 Engineering Assistant. Window: Menu Window może być wykorzystywane do zarządzania oknami i aplikacjami, które są aktualnie otwarte. Help: Menu Help zawiera zbiory pomocy online do interfejsu AMS / programu 3095 EA.

3−7


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Pasek narzędzi Innym sposobem szybkiej nawigacji w pakiecie 3095 Engineering Assistance Software jest wykorzystanie paska narzędzi (patrz ilustracja 3−6). HART

Ilustracja 3−6. Ikony na pasku narzędzi

Procedury

W obu wersjach pakietu 3095 EA dostęp do większości parametrów urządzenia uzyskuje się po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika (patrz ilustracja 3−7 poniżej). Konfigurację przepływu uzyskuje się po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika i wyborze 3095 Engineering Assistant lub SNAP−ON Linked Apps/3095 Engineering Assistant. Więcej informacji można znaleźć na stronie 3−33. UWAGA Opcje widoczne po kilknięciu prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika (patrz ilustracja 3−7) mogą mieć różne nazwy lub być nieobecne w zależności od wersji (nakładka lub wersja samodzielna) pakietu 3095 EA oraz od wersji oprogramowania w urządzeniu i wersji drajwera.

3−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

HART

Ilustracja 3−7. Opcje przetwornika

3−9


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Process Variables... (Zmienne procesowe)…

HART

Opcja “Process Variables…” wyświetla aktualne wartości zmiennych procesowych mierzone przez przetwornik 3095. W oknie tym zmienne procesowe są automatycznie uaktualniane co 2−3 sekundy. Wszystkie wartości są tylko do odczytu. 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “Process Variables…” z menu podręcznego.

W oknie “Process Variables…” widoczne są następujące zmienne procesowe (patrz ilustracja 3−8):

Ilustracja 3−8. Okno zmiennych procesowych

3−10

Ciśnienie bezwględne/ciśnienie względne

Ciśnienie różnicowe

Temperatura

Natężenie przepływu

Przepływ zsumowany

Sygnał na wyjściu analogowym (4−20 mA)


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Status…

1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “Status…” z menu podręcznego.

HART

Opcja “Status…” wyświetla wykaz błędów przetwornika, alarmy i uszkodzenia. Jeśli zmieniony jest stan błędu, to podświetlony jest on na czerwono.

Ilustracja 3−9. Ekran stanu przetwornika

Scan Device Opcja “Scan Device” automatycznie synchronizuje przetwornik z systemem zarządzającym, uaktualniając wszystkie parametry, odczyty, itd. 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “Scan Device” z menu podręcznego.

Diagnostics and Tests (diagnostyka i testy) Funkcja “Loop Test”, którą można znaleźć w opcji “Diagnostics and Tests” pozwala weryfikować sygnał wyjściowy 4−20mA przetwornika 3095. Użytkownik może ręcznie wybrać prąd wyjściowy przetwornika i porównać jego wartość z wartością wskazywaną przez podłączony w pętli miliamperomierz.

3−11


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “Diagnostics and Tests” z menu podręcznego.

3.

Wybrać “Loop Test” z menu.

HART

4.

Przeczytać komunikaty ostrzegawcze i kliknąć “Next.”

5.

Wybrać poziom wyjściowego sygnału analogowego przetwornika i kliknąć “Next.” Jeśli zostanie wybrana opcja “Other”, to wyświetlony zostanie kolejny ekran umożliwiający wpisanie dowolnej wartości prądu (ilustracja 3−10).

6.

Zmierzyć prąd wyjściowy przy użyciu miliamperomierza i porównać go z wartością zadaną. Jeśli konieczna jest kalibracja, to należy ją wykonać jako kalibrację konwertera cyfrowo−analogowego w funkcjach kalibracji (patrz strona 3−17).

7.

Po zakończeniu wybrać “End” i kliknąć “Next.”

8.

Przeczytać komunikaty ostrzegawcze i kliknąć “Next.”

9.

Wybrać “Finish.” Wyjście analogowe powraca do trybu pracy standardowej.

Ilustracja 3−10. Test pętli i wybór sygnału wyjściowego.

Calibrate Menu (menu kalibracji) Menu “Calibrate” zawiera trzy oddzielne aplikacje: Sensor Trim (kalibracja cyfrowa czujnika), D/A Trim (kalibracja cyfrowa przetwornika cyfrowo−analogowego) i Scaled D/A Trim (kalibracja cyfrowa przetwornika cyfrowo−analogowego w innej skali). Menu “Sensor Trim” zawiera opcje kalibracji czujników ciśnienia różnicowego, ciśnienia statycznego i temperatury (Differential Pressure, Static Pressure, Temperature). Dodatkowo można zmienić wartość ciśnienia atmosferycznego (Atmospheric Pressure) i przywrócić przetwornikowi C/A nastawy fabryczne.

3−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

HART

Ilustracja 3−11. Menu kalibracji cyfrowej czujnika

Do kalibracji cyfrowej czujnika potrzebne są, poza pakietem 3095 EA, następujące urządzenia: •

Przetwornik 3095

Kalibrator

Zasilacz i rezystor obciążenia

Pompa próżniowa lub barometr o dokładności co najmniej 3 razy większej niż czujnik 3095 AP. Zaleca się zastosowanie barometru.

3−13


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Procedura kalibracji cyfrowej czujnika

HART

1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika. Wybrać “Process Variables” aby przejrzeć mierzone zmienne procesowe i określić, czy konieczna jest kalibracja cyfrowa czujnika (patrz ilustracja 3−8).

2.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika. Wybrać kolejno “Calibrate/Sensor Trim ” z menu podręcznego.

3.

Kliknąć na zmienną procesową, która wymaga modyfikacji (DP Sens Trim, AP Sens Trim, GP Sens Trim lub Temp Sens Trim).

4.

Z ekranu kalibracyjnego (patrz ilustracja 3−12) wybrać tryb procedury kalibracji: a. W celu przejrzenia ostatnich punktów kalibracji dla wybranej zmiennej procesowej należy wybrać “Display Trim” i kliknąć “Next.” Zostaną wyświetlone wartości przesunięcia poziomu stałego (offset) i nachylenia (span). b. Aby wykonać pełną kalibrację wybranej zmiennej procesowej wybrać “Trim Sensor” i kliknąć “Next.” 1. Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.” 2. Wybrać z rozwijalnej listy jednostki miary dla zmiennej kalibrowanej i kliknąć “Next.” 3. Wybrać parametr do kalibracji offset (przesunięcie poziomu stałego) lub slope (nachylenie) i kliknąć “Next”. Najpierw należy wykonać kalibrację przesunięcia poziomu stałego, a następnie sprawdzić, czy konieczne jest wykonanie kalibracji nachylenia.

4. 5. 6. 7.

3−14

a. Przy regulacji poziomu stałego dla czujnika ciśnienia bezwzględnego podać podciśnienie na stronę nisko i wysokociśnieniową przetwornika lub skalibrować czujnik AP przy użyciu dokładnego barometru lub czujnika referencyjnego. b. Przy regulacji poziomu stałego dla czujnika ciśnienia różnicowego wyrównać ciśnienia po stronie nisko i wysokociśnieniowej przetwornika. c. Przy regulacji poziomu stałego czujnika temperatury umieścić czujnik temperatury w określonej temperaturze lub zastosować symulator czujnika. d. Przy regulacji nachylenia dla czujnika DP podać żądane ciśnienie na stronę wysokociśnieniową przetwornika. e. Przy regulacji nachylenia dla czujników AP lub GP podać jednocześnie ciśnienie referencyjne na stronę nisko i wysokociśnieniową przetwornika. f. Przy regulacji nachylenia dla czujnika temperatury umieścić czujnik temperatury w określonej temperaturze lub zastosować symulator czujnika. Wprowadzić nową wartość poziomu stałego lub nachylenia i kliknąć “Next.” Wybrać “Yes”, aby zastosować nowe punkty kalibracji i kliknąć “Next.” Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.” Kliknąć “Finish.”


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable c. Aby przywrócić nastawy fabryczne dla wybranej zmiennej procesowej należy wybrać “Factory Trim Recall” i kliknąć “Next.” 1. Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.” 2. Wybrać “Yes”, aby wybrać wartości domyślne kalibracji i kliknąć “Next.” 3. Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.” 4. Kliknąć “Finish.” d. Aby wyzerować odczyt czujnika dla wybranej zmiennej procesowej (funkcja niedostępna dla kalibracji czujnika temperatury) należy wybrać “Zero Sensor” i kliknąć “Next.” 1. Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.” 2. Wybrać “Yes” aby wyzerować odczyt z czujnika i kliknąć “Next.” 3. Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.” 4. Kliknąć “Finish.”

Ilustracja 3−12. Ekran opcji kalibracji cyfrowej czujników

*UWAGA: Nie należy zerować czujnika AP, jeśli nie jest dostępne źródło ciśnienia bezwzględnego 0 (próżnia)

3−15

HART

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Zmiana ciśnienia atmosferycznego:

HART

Czujnik ciśnienia względnego w przetworniku 3095 dokonuje pomiarów względem ciśnienia atmosferycznego. W celu zmiany wartości ciśnienia atmosferycznego należy wykonać poniższą procedurę: 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “Calibrate” z menu podręcznego.

3.

Wybrać opcję “Sensor Trim” z podmenu.

4.

Kliknąć “Atmospheric Press.”

5.

Zostanie wyświetlone okno z wartością aktualnej wartości ciśnienia atmosferycznego wykorzystywaną przez 3095. W celu zmiany tej wartości należy wybrać “Yes” i kliknąć “Next” (patrz ilustracja 3−13).

6.

Wprowadzić nową wartość ciśnienia atmosferycznego i kliknąć “Next.”

7.

Wybrać jednostki ciśnienia z rozwijalnej listy i kliknąć “Next.”

8.

Wybrać “Yes” w celu potwierdzenia nowej wartości ciśnienia atmosfeycznego i kliknąć “Next.”

9.

Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.”

10. Kliknąć “Finish.” Ilustracja 3−13. Konfiguracja ciśnienia atmosferycznego

3−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A umożliwia użytkownikowi regulację konwertera cyfrowo−analogowego sygnału wyjściowego przetwornika w celu kompensacji niedokładności przy użyciu miliamperomierza referencyjnego. 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “Calibrate” z menu podręcznego.

3.

Kliknąć “D/A Trim.”

4.

Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.”

5.

Podłączyć amperomierz i kliknąć “Next.” Przetwornik 3095 generuje prądowy sygnał wyjściowy o wartości 4 mA.

6.

Wprowadzić wartość (w mA), którą wskazuje miernik referencyjny i kliknąć “Next.”

7.

Porównać wartość wskazywaną przez miernik z wartością 4 mA i wybrać “Yes” jeśli obie wartości są równe. Jeśli wybrano “No”, to konieczne jest powtórzenie kroków 6 i 7. Kliknąć “Next.”

8.

Porównać wartość wskazywaną przez miernik i kliknąć “Next.”

9.

Porównać wartość wskazywaną przez miernik z wartością 20 mA i wybrać “Yes” jeśli obie wartości są równe. Jeśli wybrano “No”, to konieczne jest powtórzenie kroków 8 i 9. Kliknąć “Next.”

10. W celu zakończenia kalibracji cyfrowej przetwornika C/A należy kliknąć “Finish”.

3−17

HART

Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A (D/A Trim)


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A w innej skali (Scaled D/A Trim)

HART

Podczas kalibracji cyfrowej przetwornika w innej skali użytkownik może skalibrować przetwornik C/A przy wykorzystaniu innych jednostek, na przykład napięcia (przykład: przy pomiarze napięcia na zaciskach rezystora 500 omów dolna wartość graniczna jest równa 2 V, a górna 10V). 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “Calibrate” z menu podręcznego.

3.

Kliknąć “Scaled D/A Trim.”

4.

Jeśli kalibracja będzie w zakresie 4 – 20 (mA, V, itd.), to kliknąć “Proceed.” W innym przypadku kliknąć “Change.”

5.

Wprowadzić wartość odpowiadającą dolnej wartości granicznej i kliknąć “Next.”

6.

Wprowadzić wartość odpowiadającą górnej wartości granicznej i kliknąć “Next.”

7.

Wykonać kroki 5−7 standardowej procedury kalibracji cyfrowej przetwornika C/A, wykorzystując wartości wprowadzone w poprzednich krokach zamiast wartości 4 mA i 20 mA.

W celu przywrócenia nastaw fabrycznych przetwornika C/A należy: 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “Calibrate” z menu podręcznego.

3.

Wybrać “Sensor Trim” z podmenu.

4.

Kliknąć “Factory Trim.”

5.

Wybrać “Yes” i kliknąć “Next” w odpowiedzi na zapytanie, czy chcesz przywrócić nastawy fabryczne przetwornika C/A (Do you want to set the DAC (Digital−to−Analog Converter) Trim to factory defaults?).

6.

Kliknąć “Finish.”

Reset Rozkaz resetu powoduje reinicjalizację mikroprocesora przetwornika. Wykonanie tej opcji jest równoważne wyłączeniu i włączeniu zasilania 3095. UWAGA Procedura resetu nie powoduje powrotu przetwornika do nastaw fabrycznych. 1.

3−18

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Kliknąć “Reset” z menu podręcznego.

3.

Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.”

4.

Przetwornik zresetuje się automatycznie. Kliknąć “Finish” w celu zamknięcia okna.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Opcja “Assignments” umożliwia użytkownikowi przypisanie określonych zmiennych procesowych do konkretnych pętli 4−20 mA przy współpracy z Rosemount 333 HART Tri−Loop. W tabeli 3−1 przedstawiono domyślne ustawienia przypisania zmiennych do każdej z pętli regulacyjnych. Jeśli stosowany jest 333 Tri−Loop, to jego kanały mogą być konfigurowane do reprezentowania dowolnej zmiennej procesowej. Patrz strona 3−33.

Tabela 3−1. Domyślne przypisanie zmiennych procesowych w pętlach 4−20 mA

Pętla

Nazwa EA

Główna Druga Trzecia Czwarta

PV SV TV QV

Nazwa w Tri−Loop N/A Output 1 Output 2 Output 3

Domyślne Domyślna zmienna jednostki Przepływ Ciśnienie różnicowe Ciśnienie statyczne Temperatura

St. sześć / godz. in. H20 psi ˚F

W celu zmiany przypisania zmiennej procesowej do wyjścia należy: 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “Assignments” z menu podręcznego.

3.

Kliknąć pętlę regulacyjną, której przypisanie zmiennych ma ulec zmianie. W tabeli 3−1 przedstawiono domyślne ustawienia przypisania zmiennych do każdej z pętli regulacyjnych.

4.

Po pojawieniu się ekranu konfiguracyjnego wybrać z rozwijalnej listy zmienną, która ma być przypisana do wybranej pętli 4−20 mA i kliknąć “Next” (patrz ilustracja 3−14).

5.

Przeczytać komunikat ostrzegawczy i kliknąć “Next.”

6.

Kliknąć “Finish” w celu wprowadzenia wykonanych zmian.

UWAGA Jeśli wykorzystywany jest konwerter Rosemount 333 HART Tri−Loop, to kolejność zmiennych procesowych i ich jednostki muszą być takie same w przetworniku 3095 i konwerterze Tri−Loop.

Ilustracja 3−14. Zmiana przypisania głównej zmiennej procesowej

3−19

HART

Przypisanie (Assignments)


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Konfiguracja czujnika temperatury (RTD Configuration) Opcja ta umożliwia uaktywnianie lub blokowanie wejścia czujnika temperatury oraz określenia trybu pracy w wypadku awarii czujnika temperatury. HART

W trybie Normal Mode przetwornik wykorzystuje zewnętrzny czujnik temperatury do pomiarów temperatury procesowej. W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury, przetwornik wchodzi w stan alarmowy. W Fixed Mode (stała temperatura medium) przetwornik do obliczeń wykorzystuje stałą wartość temperatury wprowadzoną przez użytkownika. Funkcja Backup Mode (tryb standardowy z zabezpieczeniem) umożliwia określenie stałej temperatury wykorzystywanej przez przetwornik w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury. W przypadku awarii czujnika ta wartość wykorzystywana jest do dalszej pracy przetwornika bez wchodzenia w tryb alarmowy a przetwornik zmienia bit stanu PT w komunikacji HART. Przetwornik powraca do trybu standardowego w momencie ustąpienia awarii. UWAGA Zakres stałych temperatur pracy jest szerszy niż dopuszczalnych zmian przy zmiennej, mierzonej temperaturze: Zakres temperatur procesowych: –185 do 815˚C Zakres temperatur dla trybu fixed/z zabezpieczeniem: –273 do 1927˚C W celu zmiany konfiguracji czujnika temperatury należy:

Ilustracja 3−15. Koniguracja czujnika temperatury.

3−20

1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Kliknąć “RTD Config” z menu podręcznego.

3.

Jeśli zachodzi konieczność zmiany konfiguracji wybrać “Yes” i kliknąć “Next.”

4.

Z rozwijalnej listy wybrać żądany tryb pracy i kliknąć “Next” (patrz ilustracja 3−15).

5.

Jeśli przetwornik ma pracować w trybie ze stałą temperaturą lub z zabezpieczeniem, to wpisać wartość temperatury i kliknąć “Next.”

6.

Wybrać jednostki temperatury z rozwijalnej listy i kliknąć “Next.”

7.

Kliknąć “Finish.”


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Opcja DP Low Flow Cutoff (przerwanie pomiaru dla małych natężeń przepływu) określa minimalne ciśnienie różnicowe (DP) dla którego natężenie przepływu jest jest mierzone. Dla ciśnień mniejszych od tej wartości natężenie przepływu jest równe zeru. Najmniejsza wartość parametru DP Low Flow Cutoff równa jest 0,02 inH20 (5 Pa). W celu zmiany wartości przerwania pomiaru dla małych natężeń przepływu należy: 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Kliknąć “DP Low Flow Cutoff” z menu podręcznego.

3.

Wybrać “Yes” w celu zmiany wartości przerwania pomiaru dla małych natężeń przepływ i kliknąć “Next.”

4.

Wprowadzić wartość i kliknąć “Next.”

5.

Wybrać “differential pressure ” jako jednostki miary i kliknąć “Next.”

6.

Dla potwierdzenia zmian wybrać “Yes” i kliknąć “Next.”

7.

Kliknąć “Finish.”

Ilustracja 3−16. Wartość przerwania pomiaru dla małych natężeń przepływu

3−21

HART

Przerwanie pomiaru dla małych natężeń przepływu (DP Low Flow Cutoff)


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Zmiana nazwy (Rename) Aby zmienić nazwę, która wyświetla się przy ikonie przetwornika w programie 3095 Engineering Assistant należy: HART

1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Kliknąć “Rename” z menu podręcznego.

3.

Wpisać nową nazwę przetwornika i nacisnąć “Enter” na klawiaturze.

Skasowanie konfiguracji offline (Clear Offline Configuration or Delete) Aby skasować konfigurację offline, która została zapisana dla wybranego przetwornika 3095 należy (więcej informacji o konfiguracji offline można znaleźć na stronie 3−47): 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Kliknąć “Clear Offline Configuration” z menu podręcznego.

3.

Kliknąć “Yes” w odpowiedzi na zapytanie o skasowanie konfiguracji offline (Do you want to delete the offline configuration?).

Porównanie konfiguracji... (Compare Configurations…) “Compare Configurations” umożliwia porównanie konfiguracji aktualnej, zapisanej i offline dla wybranego 3095. 1.Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika. 2.Kliknąć “Compare Configurations” z menu podręcznego. Klikając żądaną zakładkę na górze okna można wybrać zestaw parametrów do porównania. Zielona zakładka oznacza różnice w jednym lub więcej parametrze w tej zakładce dla dwóch wybranych konfiguracji. Aby porównać dwie różne konfiguracje należy przesunąć suwak na żądane położenie (wcześniejsza, aktualna, offline) (patrz ilustracja 3−17). UWAGA Funkcja “Compare configuration” porównuje tylko nastawy parametrów konfiguracyjnych określonych tylko w “Configuration Properties” (patrz ilustracja 3−18). Zbiór konfiguracyjny przepływu nie jest uwzględniany w tym porównaniu.

Ilustracja 3−17. Suwak wyboru rodzaju konfiguracji Jeśli porównywana jest aktualna konfiguracja dla 3095, to możliwa jest równoczesna zmiana parametrów przez zmianę ich wartości i kliknięcie przycisku “Apply.”

3−22


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

HART

Ilustracja 3−18. Porównanie konfiguracji

3−23


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Własności konfiguracji... (Configuration Properties…)

HART

Ekran konfiguracji zawiera szereg modyfikowalnych parametrów, które pogrupowane są w zakładkach widocznych na górze okna. W celu przejścia do okna własności konfiguracji należy: 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Kliknąć “Configuration Properties…” z menu podręcznego.

Przy zmianie zakładek, na każdej z nich suwak wyboru konfiguracji w dolnej części okna pozwala przełączać się między konfiguracjami: poprzednimi, aktualną online i zapisaną offline. Poprzednie konfiguracje są tylko do odczytu. Po wykonaniu zmian w konfiguracji należy pamiętać o kliknięciu “Apply” lub “OK” w celu zatwierdzenia zmian i zapisaniu ich w urządzeniu. Basic Setup (Konfiguracja podstawowa) Zakładka konfiguracji podstawowej (basic setup) umożliwia dostęp do najważniejszych parametrów, które muszą być zdefiniowane przy konfiguracji wstępnej (patrz ilustracja 3−19). Obejmują one:

Ilustracja 3−19. Zakładka Basic Setup

3−24

Tag (oznaczenie technologiczne): niepowtarzalna nazwa wprowadzana przez użytkownika (8 znaków) identyfikująca przetwornik

DP AP, GP, Temp, Flow i Flow Total: jednostki miary; wybierane

URV Upper Range Value (górna wartość graniczna zakresu pomiarowego) (dla sygnału wyjściowego 20mA): wprowadzana przez użytkownika

PV Lower Range Value (dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego) (dla sygnału wyjściowego 4 mA): wprowadzana przez użytkownika

Date, Descriptor i Message (data, opis i komunikat): parametry ułatwiające identyfikację przetwornika przez użytkownika


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Zakładka Urządzenie zawiera szczegółowe informacje o przetworniku 3095. Tylko pola daty, opisu i komunikatu są modyfikowalne. Wszystkie inne pola są tylko do odczytu. •

Date, Descriptor i Message: te same parametry, co w zakładce “Basic Setup” (patrz ilustracja 3−20).

UWAGA Wszystkie pozostałe pola są tylko do odczytu. •

Model, Manufacturer i Distributor (model, producent i dystrybutor): podstawowe informacje o producencie przetwornika

Hardware Rev (wersja sprzętowa): wersja układów elektronicznych przetwornika

Software Rev (wersja oprogramowania): wersja oprogramowania płytki układów wyjściowych przetwornika

Write Protect (blokada zapisu): wskazuje pozycję zwory blokady zapisu na płytce obwodów wyjściowych. Parametr ten nie może być zmieniany programowo (patrz strona 2−3)

Final Assembly Number (numer produktu finalnego): numer przypisywany przez producenta przetwornikowi podczas montażu końcowego

Ilustracja 3−20. Zakładka Device

3−25

HART

Device Tab (Zakładka Urządzenie)


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

HART Tab (Zakładka HART) Zakładka HART jest wykorzystywana do nastawy parametrów komunikacji wykorzystującej protokół HART. HART

Tag: Ten sam parametr co w zakładce “Basic Setup”.

Poll Address (adres sieciowy): Użytkownik może przypisać przetwornikowi 3095 niepowtarzalny adres HART umożliwiający rozróżnienie przetworników pracujących w sieci.

Number of Response Preambles (liczba wymaganych nagłówków): Opcja konfiguracji komunikacji cyfrowej umożliwia zdefiniowanie ilości nagłówków w odpowiedzi wysyłanej przez przetwornik do oprogramowania EA. Standardowa liczba nagłówków wynosi pięć. Zwiększenie tej wielkości należy stosować w aplikacjach o zwiększonym poziomie zakłóceń elektrycznych.

Burst Mode (tryb nadawania): Musi być uaktywniony przy współpracy z konwerterem Rosemount 333 Tri−Loop. Przy wyborze trybu pracy Burst Mode (tryb nadawania) uzyskuje się szybszą komunikację cyfrową między przetwornikiem a systemem zarządzającym, dzięki wyeliminowaniu czasu potrzebnego dla systemu zarządzającego na wysłanie żądania otrzymania informacji z przetwornika.

Tryb nadawania nie zakłóca sygnału analogowego. Ponieważ protokół HART umożliwia jednoczesną komunikację cyfrową i analogową, to sygnał analogowy może służyć do sterowania pracą innych urządzeń znajdujących się w pętli, podczas gdy system sterujący lub Tri−Loop otrzymuje informację cyfrową. Dostęp do innych danych niż dane nadawane uzyskiwany jest w standardowy sposób zapytania/odpowiedzi z zastosowaniem protokołu HART. Oprogramowanie EA lub system zarządzający mogą żądać dowolnej dostępnej informacji, podczas gdy przetwornik znajduje się w trybie nadawania. Między każdymi dwoma komunikatami nadawanymi przez przetwornik znajduje się krótka przerwa na przyjęcie przerwania z EA lub systemu sterującego. Po przyjęciu przerwania − zapytania, przetwornik wysyła odpowiedź i wraca do trybu nadawania danych średnio trzy razy na sekundę. Przy wysyłaniu nowego zbioru konfiguracyjnego przepływu z EA tryb nadawania musi być wyłączony. Tryb nadawania nie jest zgodny z pracą sieciową, gdyż nie ma metody pozwalającej na rozróżnienie dwóch jednocześnie pracujących w trybie nadawania przetworników. •

3−26

Burst Option (opcje trybu nadawania): Z rozwijalnej listy wybrać typ danych, które będą wysyłane przez przetwornik w trybie nadawania. Przy współpracy z konwerterem 333 Tri−Loop opcja trybu nadawania musi być ustawiona na “Process vars/crnt” (HART CMD3).


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

HART

Ilustracja 3−21. Zakładka HART

DP Sensor Tab (zakładka Czujnik ciśnienia różnicowego) Zakładka Czujnik ciśnienia różnicowego zawiera informacje tylko do odczytu na temat modułu czujnika DP. •

Flange Type (typ kołnierza): Z rozwijalnej listy wybrać typ kołnierza przyłącza procesowego

Flange Material (materiał kołnierza): Z rozwijalnej listy wybrać materiał kołnierza przyłącza procesowego

O ring Material (materiał pierścienia uszczelniającego): Z rozwijalnej listy wybrać materiał pierścienia uszczelniającego przetwornika

Drain/Vent Material (materiał zaworów spustowo− odpowietrzających): Z rozwijalnej listy wybrać materiał zaworów spustowo−odpowietrzających

Ilustracja 3−22. Zakładka DP Sensor

3−27


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Flow Tab (zakładka Przepływ) Zakładka Przepływ umożliwia konfigurację tłumienia przepływu i jednostek pomiarowych (patrz ilustracja 3−23) HART

Flow USL (obliczona górna wartość graniczna zakresu pomiarowego przepływu): Ta wartość jest obliczana przez przetwornik w zależności od wartości granicznych dla czujnika DP i zbioru konfiguracyjnego przepływu.

Flow Units (jednostki przepływu): Z rozwijalnej listy wybrać żądane jednostki dla przepływu. Ten sam parametr można skonfigurować w zakładce “Basic Setup”.

Flow Damping (tłumienie przepływu): Parametr, którego nie można konfigurować w przetworniku 3095. Aby zmienić tłumienie pomiarów przepływu należy przejść do zakładki “Process Input” i zmienić tłumienie pomiarów ciśnienia różnicowego.

Ilustracja 3−23. Zakładka Flow

GP, PT, and SP Snsr Tabs (zakładki Czujniki GP, PT i SP) Zakładki konfiguracyjne Czujniki SP, GP i PT wyświetlają górną i dolną wartość zakresu roboczego czujnika. W tych zakładkach nie ma konfigurowalnych parametrów. Remote Seal Tab (zakładka Zdalny oddzielacz) Wszystkie parametry w zakładce Zdalny oddzielacz powinny mieć wartość “None,” gdyż przetwornik 3095 zazwyczaj działa bez zdalnych oddzielaczy. Wartości w polach mogą być zmieniane przez użytkownika tylko w przypadku, gdy przetwornik wyposażony jest w zdalne oddzielacze.

3−28


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable LCD Configuration Tab (zakładka Konfiguracja LCD)

Differential Pressure (ciśnienie różnicowe)

Static Pressure (ciśnienie bezwzględne)

Gage Pressure (ciśnienie względne)

Process Temperature (temperatura procesowa)

Flow (natężenie przepływu)

Flow Total (natężenie przepływu zsumowanego)

Current Output (prąd wyjściowy)

% Range (% zakresu pomiarowego)

HART

Na wyświetlaczu LCD mogą być wyświetlane następujące parametry (jeśli wskaźnik LCD został zamówiony i zainstalowany w przetworniku). Patrz ilustracja 3−24.

Display Period określa czas wyświetlania każdego wybranego parametru. Czas wyświetlania wybierany jest z zakresu od 2 do 10 sekund z krokiem 1 sekunda. Ilustracja 3−24. Zakładka LCD Configuration

Flow Total Tab (zakładka Przepływ zsumowany) Zakładka Przepływ zsumowany wyświetla aktualną wartość przepływu zsumowanego. •

Mode (tryb): Z rozwijalnej listy wybrać “Start” aby rozpocząć (lub kontynuować) sumowanie przepływu, “Stop” aby zatrzymać sumowanie, “Reset” aby wyzerować licznik przepływu zsumowanego. Aby zaimplementować wprowadzone zmiany należy kliknąć “OK” lub “Apply”.

Flow Total (przepływ zsumowany): Wyświetla aktualną wartość przepływu zsumowanego (uaktualnianą automatycznie). Parametr ten jest tylko do odczytu.

3−29


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Ilustracja 3−25. Zakładka Flow

HART Process Input Tab (zakładka Sygnały wejściowe) Zakładka Sygnały wejściowe umożliwia wybór jednostek i tłumienia dla sygnałów DP, AP/GP i Temperatury. •

Units (jednostki): Z rozwijalnej listy wybrać jednostki dla wybranego sygnału wejściowego. Parametry te można również zdefiniować w zakładce “Basic Setup”.

Damping (tłumienie): Wprowadzić żądaną wartość (w sekundach).

UWAGA Przetwornik ustawia wartość tłumienia na najbliższą dozwoloną wartość. Zostaje wyświetlony komunikat o nowej wartości tłumienia.

Ilustracja 3−26. Zakładka Process Inputs

3−30


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable •

Upper Range Value i Lower Range Value (górna i dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego): Wartości definiujące zakres pomiarowy odpowiadające sygnałom wyjściowym 4 i 20mA. Parametry te można również skonfigurować w zakładce “Basic Setup”.

UWAGA Wszystkie pozostałe pola w zakładce Wyjście analogowe są tylko do odczytu. •

Min span (minimalna szerokość zakresu pomiarowego): Wartość obliczana przez przetwornik zależna od minimalnej szerokości zakresu pomiarowego czujnika DP i zbioru konfiguracyjnego przepływu.

AO Alm Typ (poziom alarmowy wyjścia analogowego): Wskazanie położenia zwory wyboru poziomu alarmowego.

Xfer Fnctn (funkcja przenoszenia): Dla przetwornika 3095 ten parametr musi mieć wartość “linear”.

PV is (zmienną procesową jest): Parametr wskazuje jaka zmienna jest główną zmienną procesową. Określana jest ona w zakładce “Basic Setup”.

Ilustracja 3−27. Zakładka Analog Output

3−31

HART

Analog Output Tab (zakładka Wyjście analogowe)


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Spec Units Tab (zakładka Jednostki specjalne)

HART

Zakładka Jednostki specjalne umożliwia konfigurację jednostek natężenia przepływu, które są uznawane za niestandardowe przez program 3095 Engineering Assistant. UWAGA 3095 umożliwia tylko pomiary natężenia przepływu masowego lub objętościowego. •

Base Unit (jednostka bazowa): Z rozwijalnej listy wybrać żądaną jednostkę bazową.

Scaling Factor (współczynnik przeliczeniowy): Wpisać współczynnik przeliczeniowy. Współczynnik przeliczeniowy pomnożony przez jednostkę bazową jest równy jednostce specjalnej przepływu (Flow Total Special Unit).

Unit String (nazwa jednostki): Wpisać nazwę jednostki. Każda z nazw jednostek specjalnych może składać się maksymalnie z 5 znaków, obejmujących wszystkie znaki alfanumeryczne i ukośnik (“/”). Poniżej przedstawiono przykłady nazw jednostek specjalnych: _MMCFD ___GPM Po wprowadzeniu każdego z parametrów (Base Unit, Scaling Factor, Unit String) należy kliknąć “Apply”, aby wysłać parametry do przetwornika. Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego kliknąć “Yes”. Przetwornik przyjmuje w danej chwili tylko zmianę jednego parametru. Kliknąć “Apply” ponownie do momentu wypełnienia wszystkich pól (podświetlonych na żółto) i wysłania ich do przetwornika.

Ilustracja 3−28. Zakładka Special Units

UWAGA Po konfiguracji jednostek specjalnych należy pamiętać o zmianie jednostek przepływu (w zakładce “Basic Setup”) na “SPCL” i zmianie zakresu pomiarowego LRV−URV dla żądanego przepływu w nowych jednostkach. 3−32


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

1.

Uruchomić AMS.

2.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na 3095 i wybrać Configuration Properties (własności konfiguracji).

3.

Wybrać zakładkę HART.

4.

Wybrać Burst Mode (tryb nadawania) Off.

5.

Wybrać opcję trybu nadawania processvars/crnt. Jest to HART command 3. Wybrać Apply i OK.

6.

Wyjść z menu Configuration Properties.

7.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na konwerter Tri−Loop i wybrać Configuration Properties.

8.

W zakładce Basic Setup wpisać żądane oznaczenie technologiczne. Przejrzeć informacje o urządzeniu i dostępne kanały.

9.

Wybrać zakładkę Channel 1 (kanał 1). Wybrać żądaną zmienną procesową. Potwierdzić jednostki, dolną i górną wartość graniczną oraz uaktywnić wybierając Yes. Kliknąć Apply.

HART

Konfiguracja konwertera Tri−loop

Rosemount 3095 MultiVariable

10. Wybrać zakładkę Channel 2 (kanał 2). Wybrać żądaną zmienną procesową. Potwierdzić jednostki, dolną i górną wartość graniczną oraz uaktywnić wybierając Yes. Kliknąć Apply. 11. Wybrać zakładkę Channel 3 (kanał 3). Wybrać żądaną zmienną procesową. Potwierdzić jednostki, dolną i górną wartość graniczną oraz uaktywnić wybierając Yes. Kliknąć Apply. 12. Jeśli zachodzi konieczność, to wykonać procedurę kalibracji cyfrowej wyjścia dla każdej pętli regulacyjnej konwertera 333 HART Tri−Loop. 13. Po wykonaniu wszystkich procedur konfiguracji konwertera 333 Tri−Loop oraz przetwornika 3095 i przesłaniu zbioru konfiguracyjnego przepływu do przetwornika 3095, powrócić do funkcji własności konfiguracji przetwornika 3095 i w zakładce HART ustawić tryb nadawania na On.

Konfiguracja przepływu

Konfigurację przepływu dla przetwornika 3095 można uzyskać po uruchomieniu nakładki 3095 Snap−On z ekranu konfiguracji urządzenia (Device Configuration). Poniższa procedura opisuje sposób przejścia do programu konfiguracji w przetworniku 3095: 1.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

2.

Wybrać “SNAP−ON” z menu podręcznego.

3.

Kliknąć “MultiVariable Engineering Assistant” z podmenu.

3−33


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Ilustracja 3−29. Struktura menu programu 3095 Engineering Assistant. HART Podstawowe pozycje menu: Menu File “New” (nowy) otwiera nowy zbiór konfiguracyjny. Należy ją wybrać przed zaimportowaniem i otwarciem zbioru. “Open” (otwórz) umożliwia otwarcie zapisanego wcześniej zbioru. “Save” (zapisz) i “Save as” (zapisz jako) umożliwiają zapisanie aktualnie tworzonego zbioru konfiguracyjnego. Zapis zbioru może być dokonany podczas tworzenia zbioru konfiguracyjnego on−line, ten zbiór może zostać zapisany do przetwornika 3095 przy pracy w trybie on−line. “Reports” (raporty) powoduje wydrukowanie lub zapis raportów o przetworniku, elemencie wytwarzającym ciśnienie, cieczy i gazie ziemnym. Raport o przetworniku jest dostępny tylko wówczas, gdy 3095 jest on−line. Menu View (widok) Wybrać “Toolbar” aby wyświetlić lub ukryć pasek narzędzi. Wybrać “Status Bar” aby wyświetlić lub ukryć pasek stanu. Menu Configure (konfiguracja) “Configure Flow…” (konfiguracja przepływu...) uruchamia kreator konfiguracji przepływu. “Options” (opcje) uaktywnia lub wyłącza funkcje ochrony hasłem. Przed wejściem na ekran hasła należy uaktywnić funkcję zabezpieczenia.

3−34


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

“Import…” (importuj...) umożliwia otwarcie zbiorów konfiguracyjnych 3095 w starszych wersjach. Mogą być importowane tylko zbiory EA Mass Flow (*.mfl). Następuje automatyczne uruchomienie kreatora konfiguracji przepływu i zbiór zostanie zaimportowany do aktualnie wybranego formatu. “Preferences” (preferencje) jest wykorzystywany do przełączania między jednostkami amerykańskimi a metrycznymi. Jednostki domyślne będą stosowane do wszystkich nowych konfiguracji, lecz nie do aktualnie otwartej. Aby otworzyć nową konfigurację należy kliknąć “File” na pasku menu i wybrać “New” Menu Transmitter (przetwornik) “Send Configuration…” (wyślij konfigurację) powoduje zapis konfiguracji w przetworniku. Po zakończeniu działania kreatora konfiguracji przetwornik nie będzie wykorzystywał nowych parametrów konfiguracyjnych, jeśli nie zostanie wybrana funkcja “Send Configuration…”. Aby odczytać aktualną konfigurację z przetwornika należy wybrać opcję “Receive Configuration” (odczytaj konfigurację). Wybranie jej powoduje odczyt aktualnej konfiguracji z pamięci przetwornika i otwarcie kreatora konfiguracji przepływu. “Test Calculation” (test obliczeń) umożliwia zweryfikowanie dokładności konfiguracji przepływu przetwornika 3095. 1.

Wprowadzić wartości DP, AP/GP i Temp.

2.

Wybrać jednostki dla każdej ze zmiennych procesowych.

3.

Kliknąć “Calculate.” Przetwornik 3095 obliczy natężenie przepływu na podstawie wprowadzonych wartości.

4.

W oknie Test Calculation kliknięcie przycisku “Insert” powoduje zapis wyników testowych do raportu. Raport może zostać zapisany w komputerze lub wydrukowany.

“Privileges” (uprawnienia) umożliwia wykonanie zmiany lub skonfigurowanie zabezpieczeń i hasła. Toolbar (pasek narzędzi) Pasek narzędzi stanowi inną metodę wykonania pewnych podstawowych funkcji dostępnych w różnych pozycjach menu.

New Document

Save Config

Open Document

Options

Configure Flow

Receive Config

Send Config

Help

Test Calculation

3−35

HART

Rosemount 3095 MultiVariable


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Flow Configuration Wizard (kreator konfiguracji przepływu)

HART

Kolejne ekrany kreatora konfiguracji przepływu są wykorzystywane do definiowania parametrów przepływu skompensowanego i do tworzenia zbiorów konfiguracyjnych przepływu wysyłanych do przetwornika. Kreator konfiguracji przepływu można uruchomić klikając ikonę konfiguracji przepływu na pasku narzędzi lub wybrać z menu. 1.

Kliknąć “Configure” w pasku menu.

2.

Kliknąć “Configure Flow…” w rozwijalnego menu.

Poniższy schemat przedstawia kolejne ekrany podczas procesu konfiguracji. Jeśli medium mierzonym jest gaz ziemny, to wyświetlony zostanie dodatkowy ekran definiujący współczynnik ściśliwości. Ilustracja 3−30. Schemat procedury konfiguracji przepływu

Ekran wyboru medium procesowego Para Baza danych gazów Baza danych cieczy Gaz użytkownika Gaz cieczy Charakteryzacja szczegółowa (skład molowy ISO)

Charakteryzacja brutto 1 (własności fizyczne ISO)

Charakteryzacja brutto 2

Wybór elementu wytwarzającego spadek ciśnienia

Warunki robocze, jednostki, warunki referencyjne do określenia stand. jednostek objętości

Obliczone współczynniki ściśliwości i lepkości

Zapis konfiguracji przepływu

3−36


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Wybór medium procesowego

Gaz ziemny (AGA i ISO)

Para

Gaz

Ciecz

Gaz i ciecz specjalna

HART

Pierwszym ekranem kreatora konfiguracji jest wybór medium procesowego z następujących dostępnych:

Ilustracja 3−31. Ekran wyboru medium procesowego

Przepływ gazu ziemnego 1.

Wybrać “Natural Gas” (gaz ziemny) lub “Natural Gas (ISO)” (gaz ziemny ISO) z wykazu zatytułowanego “Fluid Designation Category” (kategoria medium).

2.

Wybrać metodę charakteryzacji dla ściśliwości gazu, którą wykorzysta program 3095 Engineering Assistant do obliczenia współczynnika ściśliwości. Charakteryzacja brutto jest metodą uproszczoną mającą zastosowanie w wąskim zakresie ciśnień, temperatur i składu gazu. Charakteryzacja szczegółowa uwzględnia zakresy ciśnień, temperatur i składów gazu, dla których AGA8 oblicza współczynniki ściśliwości. W tabeli 3−2 podano dopuszczalne zakresy warunków dla obu metod. Dla gazu ziemnego ISO metoda składu molowego (Molar Composition Method) jest podobna do szczegółowej metody charakteryzacji (Detail Characterization Method), a metoda własności fizycznych (Physical Property Method) do metody charakteryzacji brutto 1 (Gross Characterization 1 Method).

3.

W celu przejścia do następnego ekranu należy kliknąć NEXT.

3−37


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Tabela 3−2. Metody charakteryzacji brutto i szczegółowej

Zmienna programu Engineering Assistant

HART

Ciśnienie Temperatura Ciężar właściwy Ciepło opałowe Procent molowy azotu Procent molowy dwutlenku węgla Procent molowy siarczku wodoru Procent molowy wody Procent molowy helu Procent molowy metanu Procent molowy etanu Procent molowy propanu Procent molowy i−butanu Procent molowy n−butanu Procent molowy i−pentanu Procent molowy n−pentanu Procent molowy n−heksanu Procent molowy n−heptanu Procent molowy n−oktanu Procent molowy n−nonanu Procent molowy n−dekanu Procent molowy tlenu Procent molowy tlenku węgla Procent molowy wodoru Procent molowy argonu

Metoda brutto (1)

0–1200 psia 32 do 130 ˚F (1) 0.554–0.87 477–1150 BTU/SCF 0–50.0 0–30.0 0–0.02 0–0.05 0–0.2 45.0–100 0–10.0 0–4.0 0–1.0 0–1.0 0–0.3 0–0.3 0–0.2 0–0.2 0–0.2 0–0.2 0–0.2 0 0–3.0 0–10.0 0

Metoda szczegółowa 0–20,000 psia (1) –200 do 400 ˚F (1) 0.07–1.52 0–1800 BTU/SCF 0–100 0–100 0–100 0–punkt rosy 0–3.0 0–100 0–100 0–12 0–6 (2) 0–6 (2) 0–4 (3) 0–4 (3) 0–punkt rosy 0–punkt rosy 0–punkt rosy 0–punkt rosy 0–punkt rosy 0–21.0 0–3.0 0–100 0–1.0

UWAGA: Warunki referencyjne 14.73 psia i 60 ˚F dla metody brutto. (1) Zakres roboczy czujnika przetwornika 3095 MultiVariable może ograniczać zakres ciśnień i temperatury. (2) Sumaryczna zawartość i−butanu i n−butanu nie może przekroczyć 6%. (3) Sumaryczna zawartość i−pentanu i n−pentanu nie może przekroczyć 4%.

Przepływ pary 1.

Wybrać “Steam” z wykazu mediów “Fluid Designation Category”.

2.

Z wykazu “Fluid Type”, wybrać parę przegrzaną i nasyconą (Superheated & Saturated Steam) lub parę nasyconą (Saturated Steam).

3.

Aby przejść do następnego ekranu należy kliknąć “Next”.

UWAGA Opcję pary nasyconej (Saturated Steam) można wybrać TYLKO wówczas, gdy mierzona para będzie zawsze nasycona. W tej opcji gęstość pary nasyconej jest obliczana na podstawie pomiarów aktualnego ciśnienia statycznego. Opcja ta wymaga, aby przetwornik 3095 pracował w trybie stałej temperatury. Wartość stałej temperatury musi być wartością z zakresu dla pary nasyconej dla zakresu ciśnień roboczych wprowadzonych w kreatorze konfiguracji przepływu.

3−38


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable 1.

Wybrać Database Gas (gaz z bazy danych), Database Fluid (ciecz z bazy danych), Custom Gas (gaz użytkownika) lub Custom Fluid (ciecz specjalna) z wykazu “Fluid Designation Category”.

2.

Jeśli wybrano gaz lub ciecz z bazy danych, to należy z wykazu “Fluid Type” wybrać mierzone medium. Tabela 3−3 zawiera wykaz mediów znajdujących się w bazie danych.

3.

Jeśli wybrano gaz lub ciecz specjalną, to w polu “Fluid Name” należy podać nazwę gazu lub cieczy specjalnej.

4.

Kliknąć “Next”, aby przejść do następnego ekranu.

Tabela 3−3. Ciecze i gazy w bazie danych przetwornika 3095 Aceton Acetylen Akrylan metylu Aldehyd benzoesowy Aldehyd masłowy Alkohol alilowy Alkohol benzylowy Amoniak Argon Azot Benzen Chlor Chlorek winylu Chloropren Chlorowodór Cyjanowodór Czterochlorek węgla Cykloheksan Cykloheksan winylu Cyklopentan Cyklopenten Cyklopropan Czterometylometan Dekan Dwufenyl Dwuwinyloeter Dwutlenek siarki Dwutlenek węgla Etan

Etanol Eter metylowo winylowy Etyloamina Etylobenzen Etylen Fenol Fluoren Furan Glikol etylenowy Heksan Hel 4 Hydrazyna Izobutan Izobuten Izopren Izopropanol Keton metylowoetylowy Kwas azotowy Kwas octowy Metan Metanol m−chloronitrobenzen m−dwuchlorobenzen Nadtlenek wodoru n−butan n−butanol n−dodekan Neon

n−heptadekan n−heptan Nitrobenzen Nitroetan Nitrometan Nitryl octowy Nitryl akrylowy Nitryl kwasu masłowego n−oktan n−pentan Octan winylu Pięciofluoroetan Podtlenek azotu Powietrze Propan Propadien Propylen Pyren Siarkowodór Styren Tlen Tlenek azotu Tlenek etylenu Tlenek węgla Toluen Trójchloroetylen Trójfluoroetylen Woda Wodór

1−buten 1−decen 1−dekanal 1−dekanol 1−dodecen 1−dodekanol 1−heptanol 1−heksadekanol 1−heksen 1−oktanol 1−okten 1−nonanal 1−nonanol 1−pentadekanol 1−pentanol 1−penten 1−undekanol 1,2,4−trójchlorobenzen 1,1,2−trójchloroetan 1,1,2,2−czterofluoroetan 1,2−butadien 1,3−butadien 1,3,5−trójchlorobenzen 1,4−dioksan 1,4−heksadien 2−metyl−1−penten 2,2−dwumetylobutan

3−39

HART

Przepływ gazu i cieczy


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Współczynnik ściśliwości gazu (tylko gaz ziemny) Następny ekran służy określeniu składu gazu lub charakteryzacji brutto, w zależności od wyboru dokonanego na wcześniejszym ekranie. HART

Metoda charakteryzacji szczegółowej (AGA) i składu molowego (ISO) Jeśli wybrano metodę charakteryzacji szczegółowej (Detail Characterization) lub składu molowego (Molar Composition), to zostanie wyświetlona tabela składu gazu. 1.

2.

Ilustracja 3−32. Skład gazu

3−40

Wprowadzić procentową zawartość molową dla każdego składnika gazu. W tabeli 3−2 na stronie 3−37 przedstawiono dopuszczalne wartości wprowadzanych parametrów. Suma wszystkich procentów molowych musi wynosi 100%. •

Aby wyzerować wszystkie 21 pól należy kliknąć “Clear”.

Przycisk normalizacji pozwala automatycznie zmodyfikować wszystkie niezerowe wartości tak, aby suma była równa 100%.

Kliknąć “Next”, aby przejść do następnego ekranu.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

1.

2.

HART

Metoda charakteryzacji brutto 1 (AGA) i własności fizycznych: SGRG−88 (ISO) Metoda brutto 1 wykorzystuje gęstość gazu, ciepło opałowe i liczbę składników niebędących węglowodorami do obliczania współczynnika ściśliwości gazu zgodnie z AGA8. SGRG−88 jest równoważnym współczynnikiem ściśliwości dla aplikacji ISO. Wpisać wartości następujących parametrów: •

Rzeczywista gęstość względna gazu (względem powietrza)

Zawartość procentowa molowa CO2

Wartość ciepła opałowego objętościowego brutto

Zawartość procentowa molowa H2 (opcja)

Kliknąć “Next”.

Ilustracja 3−33. Metoda configuracji brutto I i SGRG−88

Metoda charakteryzacji brutto 2 (AGA) Metoda brutto 2 wykorzystuje gęstość gazu i liczbę składników niebędących węglowodorami do obliczania współczynnika ściśliwości gazu zgodnie z AGA8. 1.

2.

Wpisać wartości następujących parametrów: •

Rzeczywista gęstość względna gazu (względem powietrza)

Zawartość procentowa molowa CO2

Zawartość procentowa molowa N2

Zawartość procentowa molowa H2 (opcja)

Zawartość procentowa molowaCO (opcja)

Kliknąć “Next”.

3−41


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Wybór elementu wytwarzającego spadek ciśnienia

HART

Ekran Primary Element Selection umożliwia określenie elementu wytwarzającego spadek ciśnienia współpracującego z 3095. Poniższe kroki dotyczą wszystkich typów mediów (gaz, ciecz, gaz ziemny, para). 1.

Wybrać ogólny typ elementu wytwarzającego spadek ciśnienia z wykazu “Category“.

2.

Wybrać szczegółowy typ elementu wytwarzającego spadek ciśnienia z wykazu “Specific Primary Element”.

UWAGA Aby uzyskać zgodność z normami AGA3 dla gazu ziemnego, element wytwarzający spadek ciśnienia powinien być kryzą z przyłączami kołnierzowymi AGA. Jeśli zostanie wybrany element skalibrowany, to na następnym ekranie użytkownik musi podać wartości współczynników przepływu w funkcji liczb Reynoldsa. Jeśli zostanie wybrany element o określonej stałej Cd, to na następnym ekranie użytkownik musi podać wartości współczynników wypływu. 3.

Wpisać średnicę kryzy, wielkość czujnika i stosunek wielkość−beta. Parametr ten będzie zależny od wybranego typu elementu wytwarzającego spadek ciśnienia w poprzednich dwóch krokach.

UWAGA Aby uzyskać zgodność z właściwymi normami narodowymi i międzynarodowymi, stosunki beta i średnice elementów wytwarzających spadek ciśnienia muszą być ograniczone do wartości podanych w normach. Program EA wyświetli komunikat ostrzegawczy, jeśli któraś z tych wartości przekroczy dopuszczalne wartości. Jednakże program EA nie przerwie procedury konfiguracji przy błędzie tego typu.

3−42

4.

Wybrać materiał elementu wytwarzającego spadek ciśnienia (patrz tabela 3−4 i ilustracja 3−34 na stronie 3−34).

5.

Wybrać średnicę wewnętrzną rurociągu (pipe ID) i jednostki temperatury referencyjnej.

6.

Wybrać materiał rurociągu.

7.

Kliknąć “Next”.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Annubar Annubar® Diamond II (Discontinued 1999) Annubar® Diamond II+ / Mass ProBar Calibrated Annubar® Diamond II (Discontinued 1999) Calibrated Annubar® Diamond II + / Mass ProBar 485 Annubar® / 3095MFA Mass ProBar 485 Annubar® / 3095MFA Mass ProBar, Constant K Calibrated 485 Annubar® / 3095MFA Mass ProBar Dysze Long Radius Wall Taps, ASME Long Radius Wall Taps, ISO ISA 1932, ISO Calibrated Cd Constant Cd Dysze Venturiego Nozzle, ISO Rough Cast/Fabricated Inlet, ASME Rough Cast Inlet, ASME Machined Inlet, ASME Machined Inlet, ISO Welded Inlet, ISO Calibrated Cd Constant Cd Inne Area Averaging Meter Standard V−Cone® Wafer−Cone® Calibrated Standard V−Cone® Calibrated Wafer−Cone®

Kryzy 1195 Mass ProPlate 1195 Mass ProPlate, Calibrated Cd 1195 Mass ProPlate, Cd with Bias 2˝ D & 8D Taps, ASME Calibrated Cd: 2˝ D & 8D Taps Calibrated Cd: Flange, Corner, D & D/2 Taps Constant Cd: 2.5D & 8D Taps Constant Cd: Flange, Corner, D & D/2 Taps Corner Taps, ASME Corner Taps, ISO Corner Taps, ISO 99 Amendment 1 D & D/2 Taps, ASME D & D/2 Taps, ISO D & D/2 Taps, ISO 99 Amendment 1 Flange Taps, AGA Flange Taps, ASME Flange Taps, ISO Flange Taps, ISO 99 Amendment 1 Small Bore Orifice, Corner Taps, ASME Small Bore Orifice, Flange Taps, ASME 405P Compact Orifice Calibrated Cd: Flange, Corner, D & D/2 Taps: ISO−5167 (2002) Constant Cd: Flange, Corner, D & D/2 Taps: ISO−5167 (2002) Corner Taps, ISO−5167 (2002) D & D/2 Taps, ISO−5167 (2002) Flange Taps, ISO−5167 (2002)

Ilustracja 3−34. Wybór elementu wytwarzającego spadek ciśnienia

(1) Lista może ulec zmianie.

3−43

HART

Tabela 3−4. dostępne elementy spiętrzające(1)


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Warunki robocze i referencyjne (Operating & Reference Conditions)

HART

Po wpisaniu informacji o elemencie wytwarzającym spadek ciśnienia na następnym ekranie należy podać wartości określające warunki środowiskowe i robocze. Ekran ten dotyczy wszystkich mediów procesowych.

Ilustracja 3−35. Warunki działania i referencyjne

3−44

1.

Wpisać zakres ciśnień roboczych i jednostki.

2.

Wpisać zakres temperatur roboczych i jednostki.

3.

W razie potrzeby zmienić wartość ciśnienia atmosferycznego, jednostki przepływu lub warunki referencyjne.

4.

Kliknąć “Next”, aby przejść do następnego ekranu.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Na następnym ekranie wyświetlane są wartości gęstości i lepkości obliczone na podstawie wartości wpisanych na poprzednich ekranach kreatora konfiguracji przepływu. Wszystkie pola danych można zmieniać. Jeśli zostanie zmieniona wartość gęstości lub lepkości, to program 3095 EA przyjmuje, że medium staje się medium definiowanym przez użytkownika “Custom Fluid.” Kliknąć “Finish”, aby opuścić ten ekran. Ilustracja 3−36. Gęstość, lepkość i ściśliwość

3−45

HART

Konfiguracja gęstości, lepkości i ściśliwości (Density, Viscosity, and Compressibility Configuration)


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Zapis konfiguracji przepływu (Saving the Flow Configuration)

HART

Po zakończeniu działania kreatora konfiguracji przepływu wyświetlone zostanie okno z zapytaniem, czy zapisać nowy zbiór konfiguracji przepływu. Możliwy jest zapis na twardym dysku komputera, w pamięci przetwornika lub w obu lokacjach. Zaznaczyć pola wyboru miejsca zapisu i kliknąć “OK.” UWAGA Zaleca się zapis konfiguracji w komputerze, aby można łatwo odczytać zbiór w czasie późniejszym lub przy instalacji.

Ilustracja 3−37. Opcje zapisu

UWAGA Jeśli wybrano medium użytkownika lub dokonano zmian gęstości lub lepkości w bazie danych mediów, to należy upewnić się, że zapisano zmiany w zbiorze konfiguracyjnym, aby mógł być on wykorzystany w przyszłości. Mimo, iż możliwy jest odczyt zbioru konfiguracyjnego z przetwornika, to NIE jest możliwe odzyskanie informacji o gęstości, lepkości lub elemencie wytwarzającym spadek ciśnienia wprowadzonych przez użytkownika. Dlatego tak ważne jest, aby zapisać dane konfiguracyjne medium użytkownika do oddzielnego zbioru.

3−46


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

W trybie off−line program 3095 Engineering Assistant nie komunikuje się bezpośrednio z przetwornikiem. Zbiór konfiguracyjny przepływu jest zapisywany w komputerze i przepisywany do pamięci przetwornika, gdy ten jest podłączony on−line. Aby uruchomić pakiet 3095 MultiVariable Engineering Assistant w trybie off−line należy: 1.

Na domyślnym ekranie połączeń urządzeń (Device Connection) kliknąć dwukrotnie ikonę “Plant Database”.

2.

Rozwinąć folder “Area” klikając kwadrat z “+” .

3.

Rozwinąć folder “Unit”.

4.

Rozwinąć folder “Equipment Module”.

5.

Kliknąć prawym klawiszem myszy folder “Control Module”.

6.

Wybrać “Add Future Device” z menu podręcznego.

7.

Wybrać “3095 template” z wykazu urządzeń i kliknąć “OK.”

8.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika.

9.

Uruchomić aplikację MultiVariable Engineering Assistant (w menu SNAP−ON w przypadku użytkownków nakładki AMS Snap−on).

Możliwe jest wówczas uruchomienie kreatora konfiguracji przepływu i zapis zbioru konfiguracyjnego (*.mv). Aby utworzyć nowy zbiór konfiguracyjny należy wykonać te same procedury, które zostały opisane na stronie 3−33 lub 3−36.

3−47

HART

Konfiguracja Off−line

Rosemount 3095 MultiVariable


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Ilustracja 3−38. Konfiguracja Off−Line HART 3−48

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi

Rozdział 4

Rosemount 3095 MultiVariable

Konfiguracja FOUNDATION Fieldbus Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . strona 4−1 Program Engineering Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−2 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−6 Informacje ogólne o blokach funkcyjnych . . . . . . . . . . . . strona 4−8 Blok zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−10 Blok przetwornika czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−15 Blok przetwornika przepływu masowego . . . . . . . . . . . . . strona 4−16 Blok przetwornika wyświetlacza LCD . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−16 Blok wejść analogowych (AI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−18 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−22

INFORMACJE OGÓLNE

W rozdziale niniejszym opisano podstawowe procedury obsługi, działania i konfiguracji przetworników 3095 Multivariable™ z FOUNDATION Fieldbus. Informacje pogrupowane są zgodnie z opisami poszczególnych bloków. Szczegółowe informacje na temat bloków funkcyjnych można znaleźć na stronie D−1 oraz w instrukcji obsługi “Bloki FOUNDATION Fieldbus” numer 00809−0100−4783.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez pracowników obsługi. Informacje dotyczące czynności mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ostrzeżenia ( ). Przed wykonaniem czynności oznaczonych tym symbolem należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

www.rosemount.com

FIELDBUS

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

OSTRZEŻENIE FIELDBUS

Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników. • Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora polowego 375 w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy obie pokrywy przetwornika są dokładnie dokręcone. Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi. • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. Jeśli czujnik jest instalowany w pobliżu urządzeń wytwarzających wysokie napięcia i popełnione zostaną błędy w instalacji, to na przewodach przetwornika i zaciskach może pojawić się wysokie napięcie: • Zachować szczególną ostrożność przy dotykaniu odizolowanych przewodów i zacisków. Nieszczelności mogą być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników.

PROGRAM ENGINEERING ASSISTANT Instalacja i konfiguracja

Instalacja programu 3095 Engineering Assistant dla przetworników FOUNDATION Fieldbus Do prawidłowego działania programu konieczna jest instalacja programu 3095 Engineering Assistant (EA) dla FOUNDATION Fieldbus i drajwerów komunkacyjnych karty FOUNDATION Fieldbus. Programy 3095 Engineering Assistant dla Foundation Fieldbus i 3095 Engineering Assistant dla HART mogą być jednocześnie zainstalowane na tym samym komputerze. Jednakże nie można jednocześnie uruchomić obu programów. Uaktualnienia programów można pobrać ze strony www.rosemount.com. 1.

W celu instalacji żądanego oprogramowania należy wykonać poniższe kroki. a. Umieścić drugą płytę z programem 3095 EA w napędzie komputera. b. Przejrzeć zawartość i wybrać folder EA−Ff (Windows NT, 2000 lub XP). c. Otworzyć zbiór ReadMe.txt file i wykonać instrukcje w nim zawarte.

2.

4−2

Zainstalować kartę Foundation Fieldbus PCMCIA zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z kartą. Instalacja karty nie jest konieczna do pracy offline programu 3095 EA dla FOUNDATION Fieldbus.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

1.

Podłączyć 9−wtykowy kabel do portu w karcie PCMCIA znajdującej się w komputerze.

2.

Podłączyć okablowanie komunikacyjne do zacisków kablowych oznaczonych "D+" i "D−".

3.

Otworzyć pokrywę przetwornika od strony przyłączy elektrycznych ("Field Terminals"). Podłączyć przewody komunikacyjne do zacisków przetwornika 3095 oznaczonych "Fieldbus Wiring".

4.

Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania.

5.

Uruchomić program 3095 Engineering Assistant dla FOUNDATION Fieldbus. Wybrać 3095 Engineering Assistant for FOUNDATION Fieldbus z menu programów lub kliknąć ikonę skrótu 3095 EA for FF.

6.

Wybrać Scan w celu przejrzenia zawartości segmentu FOUNDATION Fieldbus i wyświetlenia podłączonych przetworników 3095 FOUNDATION fieldbus. Na ekranie widoku urządzeń (Device view) zostanie wyświetlone oznaczenie technologiczne (tag) przetwornika oraz stan każdego przetwornika.

7.

Stan komunikacji FOUNDATION Fieldbus wskazywany jest w dolnym, prawym rogu ekranu. Jeśli stan jest ONLINE, to została nawiązana komunikacja. Jeśli stan jest OFFLINE, to komunikacja nie została nawiązana i/lub urządzenie zostało odłączone.

Ilustracja 4−1. Ekran Device View

Scan fieldbus Segment 3095 Device Tag Name(s) on Segment

Selected Device Status

Communication Status ONLINE or OFFLINE

4−3

FIELDBUS

Nawiązanie komunikacji z przetwornkiem 3095 FOUNDATION Fieldbus przy wykorzystaniu programu 3095 EA dla FOUNDATION Fieldbus


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Tworzenie i wysyłanie zbioru konfiguracji przepływu masowego przy użyciu programu 3095 EA dla FOUNDATION Fieldbus FIELDBUS

Zbiór konfiguracyjny przepływu masowego może być utworzony zarówno w trybie OFFLINE, jak i ONLINE. 1.

Wybrać oznaczenie technologiczne urządzenia wymagającego nowego lub uaktualnionego zbioru konfiguracyjnego przepływu masowego. Wybrana nazwa zostanie podświetlona. Informacja o wybranym urządzeniu wyświetlona zostanie w dolnej części ekranu Device Status.

2.

Wybrać kreator EA. Wyświetlony zostanie ekran "Welcome to Rosemount Engineering Assistant for FOUNDATION Fieldbus" (witaj w programie Rosemount Engineering Assistant dla FOUNDATION Fieldbus).

Ilustracja 4−2. Otwieranie kreatora EA Nazwa zbioru konfiguracyjnego przepływu masowego Otwórz kreator EA Wybór oznaczenia technologicznego urządzenia

Start kreatora EA Skanowanie segmentu FOUNDATION fieldbus w poszukiwaniu przetworników 3095

3.

4−4

Wyszukiwanie i otwieranie istniejących zbiorów

Wybrać "Start new file in Flow Wizard" (nowy zbiór w kreatorze konfiguracji przepływu) lub "Open existing configuration files" (otworzyć istniejący zbiór). W celu uzyskania pełnej konfiguracji przepływu masowego należy postępować zgodnie z poleceniami na kolejnych ekranach kreatora EA (szczegóły patrz strona 3−33.)


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

EA Wizard

4.

Po zakończeniu konfiguracji przepływu masowego przy użyciu kreatora EA zbiór może zostać zapisany na dysku. Zbiór musi zostać zapisany, aby w przyszłości mógł być przeglądany lub edytowany. Zbiory konfiguracyjne przepływu masowego FOUNDATION Fieldbus nie mogą być odczytywane z bloku przetwornika przepływu masowego. Jeśli zbiór nie został zapisany, to nie jest możliwe jego odzyskanie.

5.

W celu zapisu zbioru konfiguracyjnego przepływu masowego do bloku przetwornika przepływu masowego należy naciśnąć klawisz "Send" (wyślij). Wysłanie zbioru powoduje nadpisanie istniejącego zbioru w bloku przetwornika przepływu masowego. Aby możliwe było zapisanie zbioru w bloku przetwornika, to blok musi znajdować się w stanie OOS (out of service).

6.

Po naciśnięciu “Send” zostanie wyświetlone okno z komunikatem żądającym potwierdzenia wysłania zbioru konfiguracyjnego przepływu do bloku przetwornika. Naciśnięcie "OK" powoduje wysłanie zbioru do bloku przetwornika.

7.

Potwierdzeniem prawidłowego zakończenia procedury zapisu zbioru do bloku przetwornika przepływu masowego jest wyświetlenie komunkatu "Installation Completed Successfully" (instalacja zakończona pomyślnie). Wybrać OK.

8.

Instalacja została zakończona i właściwy komunikat pojawi się na pasku stanu urządzenia.

9.

Przywrócić przetwornik do eksploatacji używając systemu zarządzania, na przykład DeltaV.

4−5

FIELDBUS

Ilustracja 4−3. Pierwszy ekran kreatora EA


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

FIELDBUS

Ilustracja 4−4. Zapis zbioru konfiguracyjnego przepływu masowego

Wybrane urządzenie (podświetlone)

Wysłanie zbioru konfiguracyjnego przepływu masowego do wybranego urządzenia

Stan potwierdzający instalację zbioru konfiguracyjnego przepływu masowego

INFORMACJE OGÓLNE Opisy urządzeń (Device Description)

Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia należy sprawdzić, czy system nadrzędny posiada właściwy zbiór opisów urządzeń (Device Description) dla tego urządzenia. Zbiór DD można znaleźć na stronie www.rosemount.com. Pierwsza wersja przetworników 3095 z protokołem FOUNDATION fieldbus ma numer 1.

Adres węzła

Przetwornik jest dostarczany od producenta z adresem czasowym (248). Umożliwia to systemowi nadrzędnemu FOUNDATION fieldbus automatyczną identyfikację urządzenia i przypisanie stałego adresu.

Tryby pracy

Bloki zasobów, przetwornika i wszystkie bloki funkcyjne mogą pracować w różnych trybach. Tryby te określają działanie bloku. Każdy blok obsługuje tryby automatyczny (AUTO) i wyłączony z działania (OOS). Bloki mogą też obsługiwać inne tryby pracy. Zmiana trybu pracy Aby zmienić tryb pracy należy wybrać żądaną wartość parametru MODE_BLK.TARGET. Po krótkiej chwili parametr MODE_BLOCK.ACTUAL wskazuje na uaktualny tryb pracy bloku, jeśli blok działa prawidłowo. Tryby dozwolone Możliwe jest zabezpieczenie przed nieautoryzowanymi zmianami trybu pracy bloku. W tym celu należy skonfigurować MODE_BLOCK.PERMITTED, tak aby dozwolone były tylko określone tryby pracy. Zaleca się, aby zawsze jednym z dozwolonych trybów był tryb OOS.

4−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Typy trybów pracy

AUTO Blok realizuje przypisane mu funkcje. Jeśli blok posiada wyjścia, to są one uaktualniane. Tryb ten jest standardowym trybem działania bloku. Wyłączony z działania − Out of Service (OOS) Blok nie realizuje przypisanych mu funkcji. Jeśli blok posiada wyjścia, to nie są one uaktualniane i wartości przesyłane do kolejnych bloków mają status “BAD”. Aby wykonać jakiekolwiek zmiany w konfiguracji bloku, musi on znajdować się on w trybie OOS. Po zakończeniu zmian należy powrócić do trybu AUTO. MAN W tym trybie, dla celów testowych lub przesterowania, zmienne wychodzące z bloku mogą mieć wartości przypisywane ręczne. Inne rodzaje trybów pracy Inne tryby pracy to Cas, RCas, ROut, IMan i LO. Niektóre z tych trybów mogą być obsługiwane przez przetwornik 3095. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcji obsługi bloków funkcyjnych (numer 00809−0100−4783). UWAGA Gdy blok nadrzędny jest w trybie OOS, to ma to wpływ na stan wyjść wszystkich bloków zależnych. Ilustracja poniżej przedstawia hierarchię bloków:

Blok zasobów

Blok przetwornika

Wejście analogowe (Blok AI)

Inne bloki funkcyjne

4−7

FIELDBUS

W niniejszej instrukcji obsługi opisywane są następujące tryby pracy:


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Możliwości

Virtual Communication Relationship (VCR) − związki komunikacji wirtualnej

FIELDBUS

Dostępnych jest 20 VCR. Jeden jest stały, a 18 może być w pełni konfigurowanych przez system nadrzędny. Dostępnych jest 25 obiektów linkujących. Tabela 4−1. Parametry Związki komunikacji wirtualnej (VCRs) VCR Obiekty linkujące

Wartość 20 25

Zalecenia ustawień czasowych systemu nadrzędnego T1 T2 T3

Wartość 96000 192000 480000

Parametry sieciowe Slot Time − okno czasowe do wyboru zarządcy komunikacji Maximum Response Delay − maksymalny czas dozwolony na żądanie odpowiedzi Maximum Inactivity to Claim LAS Delay − maksymalny czas braku aktywności Minimum Inter DLPDU Delay − minimalna odległość czasowa między dwoma komunikatami w segmencie fieldbus Time Sync class − klasa synchronizacji Maximum Scheduling Overhead − maksymalny czas przekroczenia wybierania Per CLPDU PhL Overhead − maksymalny czas przekroczenia wybierania w transmisji bezpołączeniowej Maximum Inter−channel Signal Skew − maksymalne przesunięcie sygnału między kanałami Required Number of Post−transmission−gab−ext Units − wymagana liczba znaków końca transmisji Required Number of Preamble−extension Units − wymagana liczba nagłówków Czasy wykonania bloku Wejścia analogowe (Analog Input) PID Arytmetyczny Wybór wejść (Input Selection) Charakteryzacja sygnału (Signal Characterizer) Całkowania (Integrator) Rozdział wyjść (Output Splitter) Sterowanie wyjściami (Control Selector) Wyjście analogowe (Analog Output)

INFORMACJE OGÓLNE O BLOKACH FUNKCYJNYCH

Wartość 8 2 32 8 4 (1ms) 21 4 0 0 1 Wartość 60ms 90 ms 60 ms 65 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms

Szczegółowe informacje o blokach zasobów, przetwornika przepływu masowego, przetwornika czujnika, AI, przetwornika LCD znajdują się w Dodatku D. Szczegółowe informacje o blokach ISEL, INT, ARTH, SGCR i PID można znaleźć w instrukcji obsługi bloków funkcyjnych (instrukcja numer 00809−0100−4783. Blok zasobów (Resource Function Block) (1000) Blok zasobów zawiera informacje diagnostyczne, sprzętowe i elektroniczne. Blok nie posiada żadnych wejść ani wyjść. Blok przetwornika czujnika (Sensor Transducer Function Block) (1100)

4−8

Blok przetwornika czujnika zawiera informacje o czujniku obejmujące diagnostykę i możliwości kalibracji czujników ciśnienia, temperatury i ciśnienia różnicowego lub przywołania nastaw fabrycznych kalibracji.


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Blok przetwornika przepływu masowego (Mass Flow Transducer Block) (1200) Zawiera informacje konfiguracyjne i diagnostyczne do obliczeń w pełni skompensowanego przepływu masowego. Zawiera zmienną procesową przepływu masowego (PV). Natężenie przepływu masowego obliczane jest na podstawie procesowego ciśnienia różnicowego i ciśnienia. Temperatura może być zmienną procesową lub wartością stałą. Blok przetwornika wyświetlacza LCD (LCD Transducer Block) (1300) Blok przetwornika wyświetlacza LCD jest wykorzystywany do konfiguracji wyświetlacza LCD. Blok wejść analogowych (Analog Input Block) (1400 do 1800) Blok wejść analogowych przetwarza sygnały z wejścia analogowego i udostępnia je innym blokom funkcyjnym. Posiada funkcje konwersji, filtrowania, pierwiastkowania, przerywania pomiarów dla małych natężeń przepływu i zarządzania alarmami. Blok wyjść analogowych (Analog Output Block) (1900) Blok wyjść analogowych zapewnia wartości analogowe wykorzystywane do generowania analogowego sygnału wyjściowego. Posiada funkcje ograniczania wartości, konwersji, zachowania w warunkach alarmowych i inne. Blok wyboru wejść (Input Selector Block) (2200) Blok posiada cztery wejścia analogowe, które mogą być wybrane przez parametr wejścia zgodnie z kryterium jako pierwsze dobre, maksymalne, pośrednie i średnie. Blok całkowania (Integrator Block) (2100) Blok całkuje zmienną funkcję w dziedzinie czasu. Wyposażony jest w drugie wejście przepływu, które może być wykorzystane w następujących aplikcjach: sumowanie przepływu netto, zmiany natężenia przepływu objętościowego/ masowego i precyzyjne sterowanie stosunkiem natężenia przepływu. Blok arytmetyczny (Arithmetic Block) (2300) Ten blok wykonuje zdefiniowane obliczenia do aplikacji przepływu skompensowanego, HTG, sterowania składem i innych. Blok przetwarzania sygnału (Signal Characterizer Block) (2400) Blok posiada możiwość charakteryzacji dwóch sygnałów w oparciu o tę samą krzywą. Drugie wejście ma opcję zamiany parametrów “x” i “y”, co stanowi najprostszy sposób zastosowania funkcji odwrotnej, co może być wykorzystywane w charakteryzacji wstecznej zmiennych procesowych. Blok PID (PID Block) (2000) Umożliwia wybór algorytmu standardowego ISA lub szeregowego. Blok realizuje funkcje sterowania proporcjonalno/całkowo/różniczkowego (PID) dla zmiennej procesowej lub dla błędu. Dodatkowe rozszerzenie zapewniają współczynniki beta i gamma dla mnożników proporcjonalnych i różniczkujących tworząc system o “dwóch stopniach swobody”.

4−9

FIELDBUS

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Blok wyboru sterowania (Control Selector Block) (2500) FIELDBUS

Blok wyboru sterowania jest wykorzystywany do wyboru najbardziej właściwego wyjścia kontrolnego w oparciu o określone kryteria. Wyjścia z trzech bloków PID mogą być wejściami bloku wyboru sterowania. Blok wyboru sterowania określa na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów (maksimum, minimum, środek lub pierwsze dobre), które wyjście sterujące ma być przekazane do bloków podrzędnych. Blok rozdziału sygnału wyjściowego (Blok Output Splitter Block) (2600) Blok rozdziału sygnału wyjściowego jest wykorzystywany do przesyłania sygnału z pojedynczego bloku PID do jednego lub dwóch bloków wyjść analogowych w zależności od warunków procesowych. Aplikacje takie jak regulacja temperatury mogą wymagać chłodzenia lub grzania w zależności od warunków procesowych. Blok rozdziału umożliwia przesłanie sygnału wyjściowego z bloku PID przez dwa różne bloki AO do dwóch różnych elementów wykonawczych.

BLOK ZASOBÓW FEATURES i FEATURES_SEL

Parametry FEATURES i FEATURE_SEL określają opcjonalne zachowanie przetwornika 3095. FEATURES Parametr FEATURES jest tylko do odczytu i definiuje funkcje obsługiwane przez przetwornik 3095. Poniżej przedstawiono wykaz funkcji FEATURES obsługiwanych przez przetwornik 3095. UNICODE Wszystkie konfigurowane łańcuchy znaków w 3095, poza oznaczeniem projektowym, są łańcuchami ośmioznakowymi. Możliwe jest kodowanie ASCII lub Unicode. Jeśli urządzenie konfiguracyjne generuje łańcuchy zmiennych Unicode, to należy wybrać bit opcji Unicode. REPORTS 3095 obsługuje raporty alarmów. Aby można było korzystać z tej funkcji należy uaktywnić bit opcji Reports w łańcuchu bitów features. Jeśli bit nie jest wybrany, to system nadrzędny musi przeglądać sieć w poszukiwaniu alarmów. FAULT STATES Warunek błędu zdefiniowany jest przez utratę komunikacji z blokiem wyjść, gdy stan błędu jest przekazywany do bloku wyjść lub przez fizyczne zwarcie właściwych kontaktów. Jeśli stan błędu jest wybrany, to bloki wyjściowe podejmują działania określone przez parametr FSTATE. Rosemount 3095 obsługuje działania stanu błędu. Aby można było wykorzystać tę funkcję należy wybrać bit opcji stanu błędu. SOFT W LOCK i HARD W LOCK Funkcja zabezpieczenia i blokady zapisu realizowana jest przez bity blokady zapisu parametru FEATURE_SEL, parametr WRITE_LOCK i parametr DEFINE_WRITE_LOCK.

4−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Parametr WRITE_LOCK zabezpiecza przed modyfikacją wszystkie pozostałe parametry urządzenia. Podczas blokady blok zasobów działa prawidłowo uaktualniając wejścia i wyjścia oraz wykonując algorytmy. Gdy parametr WRITE_LOCK jest kasowany, to następuje wygenerowanie alarmu WRITE_ALM o priorytecie odpowiadającym parametrowi WRITE_PRI. Parametr FEATURE_SEL umożliwia użytkownikowi korzystanie (lub nie) z opcji blokady programowej lub sprzętowej. Aby uaktywnić sprzętową blokadę zapisu należy uaktywnić bit HW_W_LOCK w parametrze FEATURE_SEL. Po uaktywnieniu tego bitu parametr WRITE_LOCK staje się parametrem tylko do odczytu i odzwierciedla ustawienie przełącznika sprzętowego. Aby uaktywnić programową blokadę zapisu należy uaktywnić bit SOFT_W_LOCK w parametrze FEATURE_SEL. Po uaktywnieniu tego bitu parametr WRITE_LOCK może być wybrany jako “Locked” lub “Unlocked.” Gdy parametr WRITE_LOCK ma wartość “Locked”, wszystkie żądania zapisu przez użytkownika kontrolowane przez parametr DEFINE_WRITE_LOCK będą odrzucone. Parametr DEFINE_WRITE_LOCK umożliwia użytkownikowi określenie, czy funkcja blokady zapisu (programowa i sprzętowa) dotyczyć będzie wszystkich bloków, czy tylko bloków zasobów i przetwornika. Ograniczenia nie dotyczą wewnętrznie uaktualnianych danych, takich jak zmienne procesowe i diagnostyczne. Poniższa tabela przedstawia wszystkie możliwe konfiguracje parametru WRITE_LOCK. FEATURE_SEL HW_SEL bit

FEATURE_SEL SW_SEL bit

PRZEŁĄCZNIK BLOKADY

WRITE_LOCK

WRITE_LOCK Odczyt/zapis

DEFINE_WRITE_LOCK

0 (off) 0 (off) 0 (off)

0 (off) 1 (on) 1 (on)

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu

1 (brak blokady) 1 (brak blokady) 2 (blokada)

Tylko odczyt Odczyt/zapis Odczyt/zapis

Brak wpływu Brak wpływu Sprzętowa

0 (off) 1 (on) 1 (on)

1 (on) 0 (off)(1) 0 (off)

Brak wpływu 0 (brak blokady) 1 (blokada)

2 (blokada) 1 (brak blokady) 2 (blokada)

Odczyt/zapis Tylko odczyt Tylko odczyt

Programowa i sprzętowa Brak wpływu Sprzętowa

1 (on)

0 (off)

1 (blokada)

2 (blokada)

Tylko odczyt

Programowa i sprzętowa

Zapis do bloków Wszystkie Wszystkie Tylko bloki funkcyjne Żaden Wszystkie Tylko bloki funkcyjne Żaden

(1) Bity wyboru blokady sprzętowej i programowej wzajemnie się wykluczają i wybór sprzętowy ma najwyższy priorytet. Gdy bit HW_SEL ma wartość 1 (on), to bit SW_SEL ma automatycznie ustawianą wartość 0 (off) i staje się bitem tylko do odczytu.

FEATURES_SEL FEATURES_SEL jest parametrem do uaktywniania każdej z obsługiwanych opcji. Nastawa domyślna nie wybiera żadnej z dodatkowych opcji, należy je wybrać, jeśli zachodzi taka potrzeba. MAX_NOTIFY Wartość parametru MAX_NOTIFY jest maksymalną liczbą raportów alarmów, które urządzenie może wysłać bez uzyskania potwierdzenia, co odpowiada ilości wolnej przestrzeni bufora dla komunikatów alarmów. Do kontroli przepływu alarmów liczba może być ustawiona na niewielką wartość przez zmianę wartości parametru LIM_NOTIFY. Jeśli LIM_NOTIFY ma wartość zero, to alarmy nie są raportowane.

4−11

FIELDBUS

Rosemount 3095 MultiVariable


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Alarmy PlantWeb™

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

FIELDBUS

Blok zasobów odgrywa rolę koordynatora alarmów PlantWeb. Istnieją trzy parametry alarmowe (FAILED_ALARM, MAINT_ALARM i ADVISE_ALARM), które zawierają informacje o błędach urządzeń, które są wykrywane przez oprogramowanie przetwornika. Parametr RECOMMENDED_ACTION jest wykorzystywany do wyświetlania zalecanych działań dla alarmu o najwyższym priorytecie, a parametry HEALTH_INDEX (0 − 100) wskazują na stan ogólny przetwornika. Najwyższy priorytet ma alarm FAILED_ALARM, następnie jest MAINT_ALARM, a najniższy priorytet ma alarm ADVISE_ALARM. FAILED_ALARMS Alarm wskazujący, że nastąpiło uszkodzenie urządzenia które spowodowało, że niektóre z jego elementów nie działają. Oznacza to, że urządzenie wymaga naprawy i musi być ona wykonana natychmiast. Jest pięć parametrów związanych tylko z FAILED_ALARMS opisanych poniżej. FAILED_ENABLED Parametr ten zawiera wykaz uszkodzeń urządzenia powodujących jego niesprawność i wysłanie powiadomienia. Poniżej przedstawiono listę uszkodzeń według priorytetu. 1.

Elektronika

2.

Pamięć stała

3.

Niekompatybilność sprzętu i oprogramowania

4.

Główna zmienna procesowa

5.

Pomocnicza zmienna procesowa

FAILED_MASK Parametr ten maskuje dowolny z warunków niesprawności wymienionych w FAILED_ENABLED. Wybranie bitu oznacza, że warunek jest maskowany i alarm nie będzie raportowany. FAILED_PRI Określa priorytet alarmu FAILED_ALM, patrz “Priorytety alarmów” na stronie 4−21. Wartość domyślna to 0, zaleca się wartości z zakresu od 8 do 15. FAILED_ACTIVE Parametr ten wyświetla, który z alarmów jest aktywny. Wyświetlany jest tylko jeden alarm o najwyższym priorytecie. Priorytet ten nie ma wartości takiej samej jak parametr FAILED_PRI opisany powyżej. Priorytet ten jest na stałe zakodowany w urządzeniu i nie może być zmieniony. FAILED_ALM Alarm wskazujący na uszkodzenie urządzenia powodujące, że urządzenie jest niesprawne.

4−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable MAINT_ALARMS FIELDBUS

Alarmy obsługi wskazują, że urządzenie lub jego część będzie wkrótce wymagało konserwacji. Zignorowanie alarmu może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Jest pięć parametrów związanych z MAINT_ALARMS opisanych poniżej. MAINT_ENABLED Parametr ten zawiera wykaz uszkodzeń urządzenia wskazujących, że urządzenie lub jego część będzie wkrótce wymagać konserwacji. Poniżej przedstawiono listę warunków według priorytetu. 1.

Degradacja głównej zmiennej procesowej

2.

Degradacja pomocniczej zmiennej procesowej

3.

Błąd konfiguracji

4.

Błąd kalibracji

MAINT_MASK Parametr ten maskuje dowolny z warunków niesprawności wymienionych w MAINT_ENABLED. Wybranie bitu oznacza, że warunek jest maskowany i alarm nie będzie raportowany. MAINT_PRI Określa priorytet alarmu MAINT_ALM, patrz “Priorytety alarmów” na stronie 4−21. Wartość domyślna to 0, zaleca się wartości z zakresu od 3 do 7. MAINT_ACTIVE Parametr ten wyświetla, który z alarmów jest aktywny. Wyświetlany jest tylko jeden alarm o najwyższym priorytecie. Priorytet ten nie ma wartości takiej samej jak parametr MAINT_PRI opisany powyżej. Priorytet ten jest na stałe zakodowany w urządzeniu i nie może być zmieniony. MAINT_ALM Alarm wskazujący, że urządzenie lub jego część będzie wkrótce wymagać konserwacji. Zignorowanie alarmu może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

4−13


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Alarmy informacyjne FIELDBUS

Alarm informacyjny wskazuje na warunki, które nie mają bezpośredniego wpływu na główne funkcje urządzenia. Jest pięć parametrów związanych z ADVISE_ALARMS opisanych poniżej. ADVISE_ENABLED Parametr ADVISE_ENABLED zawiera wykaz warunków generujących alarm informacyjny, lecz niewpływających na główne funkcje urządzenia. Poniżej przedstawiono listę warunków według priorytetu. 1.

Opóźnienie czasowe zapisu pamięci stałej

2.

Wykryto anomalię w przetwarzaniu zmienej procesowej

ADVICE_MASK Parametr ten maskuje dowolny z warunków wymienionych w ADVICE_ENABLED. Wybranie bitu oznacza, że warunek jest maskowany i alarm nie będzie raportowany. ADVICE_PRI Określa priorytet alarmu ADVICE_ALM, patrz “Priorytety alarmów” na stronie 4−21. Wartość domyślna to 0, zaleca się wartości 1 lub 2. ADVICE_ACTIVE Parametr ten wyświetla, który z alarmów jest aktywny. Wyświetlany jest tylko jeden alarm o najwyższym priorytecie. Priorytet ten nie ma wartości takiej samej jak parametr ADVICE_PRI opisany powyżej. Priorytet ten jest na stałe zakodowany w urządzeniu i nie może być zmieniony. ADVISE_ALM ADVISE_ALM jest alarmem informacyjnym, informującym o warunkch, które nie mają bezpośredniego wpływu na proces technologiczny lub integralność urządzenia.

4−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

RECOMMENDED_ACTION Parametr RECOMMENDED_ACTION wyświetla łańcuch tekstowy, który zawiera ogólne informacje o zalecanych działaniach dla konkretnych aktywnych alarmów PlantWeb.

Tabela 4−2. RECOMMENDED_ACTION Typ alarmu Brak Informacyjny

Alarmy PlantWeb

Obsługowy

Awaria

Zdarzenie aktywne Failed/Maint/Advise None (brak) LOI Failure (niesprawność interfejsu operatora) Process Anomaly Detected (SPM) (anomalie w procesie) Plugged Impulse Line Detected (wykryto niedrożne rurki pomiarowe) Secondary Value Degraded (druga zmienna procesowa ma złą wartość) Sensor Module Memory Warning (ostrzeżenie o możliwej niesprawności pamięci modułu czujnika) Sensor Module Memory Failure (uszkodzenie pamięci modułu czujnika) Secondary Value Failure (nieprawidłowa wartość drugiej zmiennej procesowej) Primary Value Failure (nieprawidłowa wartość głównej zmiennej procesowej) NV Memory Failure (uszkodzenie pamięci stałej) Memory Failure (uszkodzenie pamięci)

BLOK PRZETWORNIKA CZUJNIKA

Zalecane działanie Łańcuch znaków No action required (Brak działań) Check display and sensor connections (Sprawdzić wyświetlacz i podłączenie czujnika) Check the Statistical Process Monitor Status in the ADB Block (sprawdzić stan monitorowania statystycznego procesu w bloku ADB) Check the device Impulse Line(s) (sprawdzić drożność przewodów impulsowych)

The Instrument Body Temperature may be too Hot or too Cold. Confirm that it is within the Operating Rage of the Transmitter. (sprawdzić, czy temperatura otoczenia mieści się w dopuszczalnych granicach) Replace the Sensor Module at the next scheduled maintenance (wymienić moduł czujnika przy następnym przeglądzie technicznym)

Replace the Sensor Module (wymienić moduł czujnika)

Check the Interface Cable between the Sensor Module and the Fieldbus Electronics Board (sprawdzić, czy temperatura otoczenia mieści się w dopuszczalnych granicach) Check the Interface Cable between the Sensor Module and the Fieldbus Electronics Board (sprawdzić, czy warunki procesowe zgodne z zakresem pomiarowym czujnika i/lub sprawdzić konfigurację czujnika i okablowanie) Reset the Device the Download the Device Configuration (zresetować urządzenie i ponownie załadować zbiór konfiguracyjny urządzenia) Replace the Fieldbus Electronics Board (wymienić obwód drukowany układów elektronicznych fieldbus)

Przed uruchomieniem przetwornika należy wykonać procedurę kalibracji cyfrowej zera i ustawić tłumienie. UWAGA Zmiana jednostek w XD_SCALE powoduje automatycznie zmianę jednostek w bloku przetwornika na takie same. JEST TO JEDYNY SPOSÓB ZMIANY JEDNOSTEK W BLOKU PRZETWORNIKA CZUJNIKA.

Kalibracja cyfrowa zera

Po zainstalowaniu przetwornika, a przed jego przekazaniem do eksploatacji należy wykonać procedurę kalibracji cyfrowej zera. Jest ona opisana w rozdziale 5.

4−15

FIELDBUS

Zalecane działania dla alarmów PlantWeb

Rosemount 3095 MultiVariable


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Tłumienie

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

FIELDBUS

Parametr tłumienia w bloku przetwornika może być wykorzystany do filtrowania szumów pomiarowych. Zwiększenie czasu tłumienia powoduje wolniejszą odpowiedź przetwornika, lecz również zmniejszenie szumów, które są przenoszone na główną wartość bloku przetwornika (Transducer Block Primary Value). Ponieważ zarówno blok wyświetlacza LCD jak i blok AI pobierają sygnał z bloku przetwornika, to zmiana tłumienia wpływa na działanie obu bloków. UWAGA Blok AI ma swój własny parametr filtrowania o nazwie PV_FTIME. Lepsze efekty daje filtrowanie sygnału w bloku przetwornika, gdyż tłumienie będzie wpływać na główną zmienną przy każdym uaktualnieniu czujnika. Jeśli filtrowanie wykonywane jest w bloku AI, to tłumienie będzie działać na sygnał wyjściowy w każdym makrocyklu. Wyświetlacz LCD wyświetla wartości z bloku przetwornika.

BLOK PRZETWORNIKA PRZEPŁYWU MASOWEGO

Blok przetwornika przepływu masowego jest opcjonalnie licencjonowanym blokiem przetwornika. Blok ten konfiguruje się przy użyciu programu EA dla FOUNDATION fieldbus. Blok może być skonfigurowany do wykorzystania zmiennych procesowych mierzonych przez przetwornik 3095 Multivariable obejmujących: ciśnienie różnicowe, ciśnienie (względne lub bezwzględne) i temperaturę. Pomiary zmiennych procesowych mogą być wykonywane na podstawie niezależnych urządzeń pomiarowych w segmencie FOUNDATION fieldbus. Blok przetwornika przepływu masowego może również wykorzystywać stałą procedurę do obliczania natężenia przepływu masowego.

BLOK PRZETWORNIKA WYŚWIETLACZA LCD

Wyświetlacz LCD podłączany jest bezpośrednio do obwodu drukowanego wyjścia FOUNDATION fieldbus przetwornika 3095. Wskaźnik wyświetla aktualną wartość sygnału wyjściowego oraz skrócone komunikaty diagnostyczne. Ekran posiada czterowierszowy wyświetlacz i wskaźnik słupkowy 0−100%. Pierwszy wiersz pięcioznakowy wyświetla wartość mierzoną przez czujnik, drugi siedmiocyfrowy wyświetla aktualną wartość, trzeci sześcioznakowy wyświetla nazwę jednostek, a czwarty wyświetla komunikat “Error”, jeśli przetwornik wykrył stan alarmowy. Wyświetlacz LCD może również wyświetlać komunikaty diagnostyczne. Każdy parametr skonfigurowany do wyświetlania wyświetlany jest przez krótki czas na wyświetlaczu, a po nim następny parametr. Jeśli status parametru jest zły (bad), to LCD wyświetla cyklicznie komunikat diagnostyczny po błędnej zmiennej.

Wyświetlacz − konfiguracja użytkownika

4−16

Przy dostawie od producenta parametr #1 jest skonfigurowany do wyświetlania głównej zmiennej (ciśnienie) z bloku przetwornika LCD. Parametry 2 – 4 nie są skonfigurowane. W celu zmiany konfiguracji parametru #1 lub konfiguracji dodatkowych parametrów 2 – 4, należy zastosować parametry konfiguracyjne przedstawione poniżej.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Blok przetwornika LCD może być skonfigurowany do sekwencyjnego wyświetlania czterech różnych zmiennych procesowych, jeśli parametry te są pobierane z bloku funkcyjnego, który został przypisany do wykonania w przetworniku 3095. Jeśli blok funkcyjny przypisany do przetwornika 3095 wykorzystuje zmienną procesową z innego urządzenia w segmencie, to ta zmienna procesowa może być wyświetlana na wyświetlaczu LCD. DISPLAY_PARAM_SEL Parametr DISPLAY_PARAM_SEL określa ile zmiennych procesowych będzie wyświetlanych. Możliwy jest wybór do czterech parametrów. BLK_TAG_#(1) Wprowadzić oznaczenia bloku funkcyjnego, które zawierają parametry do wyświetlania. Domyślne oznaczenia bloku funkcyjnego są następujące: TRANSDUCER AI 1400 PID 2000 INTEG 2100 ISEL 2200 ARITH 2300

CHAR 2400 AO 1900 CSEL 2500 OSPL 2600 MASS FLOW 1200

BLK_TYPE_#(1) Wprowadzić typ bloku funkcyjnego, który zawiera parametr do wyświetlenia. Parametr ten jest zazwyczaj wybierany z rozwijalnego wykazu możliwych typów bloków (np. Transducer, PID, AI, itd.). PARAM_INDEX_#(1) Parametr PARAM_INDEX_# jest zazwyczaj wybierany z rozwijalnego wykazu dostępnych nazw parametrów dla wybranego typu bloku funkcyjnego. Wybrać parametr, który ma być wyświetlany. CUSTOM_TAG_#(1) CUSTOM_TAG_# jest opcjonalnym identyfikatorem określanym przez użytkownika, który może być wyświetlany razem z parametrem zamiast oznaczenia bloku. Identyfikator może posiadać do pięciu znaków. UNITS_TYPE_#(1) Parametr UNITS_TYPE_# jest zazwyczaj wybierany z rozwijalnego wykazu zawierającego następujące opcje: AUTO, CUSTOM i NONE. Wybrać AUTO tylko wówczas, gdy wyświetlane mają być ciśnienie, temperatura lub pomiar w procentach zakresu pomiarowego. W przypadku innych parametrów wybrać CUSTOM i skonfigurować parametr CUSTOM_UNITS_#. Wybrać NONE, jeśli parametr ma być wyświetlany bez jednostek. CUSTOM_UNITS_#(1) Określa nazwę jednostek użytkownika wyświetlaną z parametrem. Nazwa może mieć do pięciu znaków. Aby wyświetlić jednostki użytkownika parametr UNITS_TYPE_# musi być określony jako CUSTOM.

(1)

# reprezentuje określony numer parametru.

4−17

FIELDBUS

Rosemount 3095 MultiVariable


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Blok funkcyjny wejść analogowych (AI) realizuje połączenia zmiennych procesowych w bloku przetwornika z segmentem FOUNDATION fieldbus. Przetwornik Rosemount 3095 wykonuje pomiary następujących zmiennych procesowych: ciśnienie statyczne (bezwzględne lub względne), ciśnienie różnicowe, temperatura procesowa i temperatura czujnika. Jako obliczana zmienna procesowa dostępne jest w pełni skompensowane natężenie przepływu masowego.

Konfiguracja bloku AI

Do konfiguracji bloku AI wymagane są minimum cztery parametry. Parametry mogą być zmieniane w warunkach polowych przy użyciu dowolnego systemu zarządzającego FOUNDATION fieldbus lub narzędzia konfiguracyjnego obsługującego metody DD.

FIELDBUS

BLOK WEJŚĆ ANALOGOWYCH (AI)

CHANNEL Kanał definiuje, które z pomiarów bloku przetwornika wykorzystywane są przez blok AI. Należy wybrać kanał odpowiadający żądanym pomiarom. Kanał

Pomiary

1

Ciśnienie różnicowe

2

Ciśnienie statyczne

3

Temperatura procesowa

4

Temperatura czujnika

5

Natężenie przepływu masowego

L_TYPE Parametr L_TYPE definiuje relację między pomiarami czujnika (ciśnienie lub temperatura czujnika) a sygnałem wyjściowym z bloku AI. Zależność może być direct, indirect lub indirect square root. Direct Wybrać wartość direct, gdy sygnał wyjściowy ma być taki sam, jak pomiary czujnika (ciśnienie lub temperatura czujnika). Indirect Wybrać wartość indirect, gdy sygnał wyjściowy jest obliczany na podstawie pomiarów czujnika (np. pomiary ciśnienia wykorzystywane są do obliczania poziomu cieczy w zbiorniku). Związek między pomiarami czujnika a obliczoną wielkością jest liniowy. Indirect Square Root Wybrać wartość indirect square root, gdy sygnał wyjściowy jest obliczany na podstawie pomiarów czujnika i zależność między pomiarami czujnika a obliczaną wielkością jest pierwiastkowa (np. natężenie przepływu).

4−18


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable XD_SCALE i OUT_SCALE obejmują cztery parametry: 0%, 100%, engineering units (jednostki) i precision (kropka dziesiętna). Wybór parametru odbywa się na podstawie wartości parametru L_TYPE: L_TYPE jest Direct Jeśli wyjście ma być mierzoną zmienną, to XD_SCALE musi reprezentować zakres roboczy procesu technologicznego. OUT_SCALE musi być zgodny z XD_SCALE. L_TYPE jest Indirect Jeśli pomiary mają być przeliczone na podstawie pomiarów czujnika, to XD_SCALE reprezentuje zakres roboczy, który czujnik będzie mierzył w procesie technologicznym. Określić przeliczone wartości, które będą odpowiadać punktom XD_SCALE 0 i 100% i zdefiniować wartości dla parametru OUT_SCALE. L_TYPE jest Indirect Square Root Jeśli pomiary opierają się na odczytach z czujnika i zależność między żądanymi pomiarami a mierzonymi jest pierwiastkowa, to XD_SCALE reprezentuje zakres roboczy, który czujnik będzie mierzył w procesie technologicznym. Określić przeliczone wartości, które będą odpowiadać punktom XD_SCALE 0 i 100% i zdefiniować wartości dla parametru OUT_SCALE. UWAGA Aby uniknąć błędów konfiguracji należy dla XD_SCALE i OUT_SCALE wybrać tylko te jednostki, które są obsługiwane przez urządzenie: Ciśnienie (kanały 1 i 2) Pa kPa bar mPa mbar torr atm psi g/cm2 kg/cm2 inH2O at 68 ˚F mmH2O at 68 ˚F in.H2O at 4 ˚F mmH2O at 4 ˚F ftH2O at 68 ˚F inHg at 0 ˚C mmHg at 0 ˚C

Temperatura (kanały 3 i 4) ˚C ˚F K

Natężenie przepływu masowego (kanał 5) lbm/sec lbm/min lbm/hour lbm/day kg/sec kg/min kg/hour grams/sec grams/min grams/hour StdCuFt/sec StdCuFt/min StdCuFt/hour StdCuFt/day StdCuM/hour StdCuM/day NmlCuM/hour NmlCuM/day

Zmiana jednostek w XD_SCALE powoduje automatycznie zmianę jednostek PRIMARY_VALUE_RANGE w bloku przetwornika na takie same. JEST TO JEDYNY SPOSÓB ZMIANY JEDNOSTEK W BLOKU PRZETWORNIKA CZUJNIKA dla parametru PRIMARY_VALUE_RANGE.

4−19

FIELDBUS

XD_SCALE i OUT_SCALE


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Filtracja

Ilustracja 4−5. Schemat filtrowania PV_FTIME. OUT (tryb man)

OUT (tryb auto)

PV

63% zmiany

FIELD_VAL

Czas (sekundy) PV_FTIME

Przerwanie pomiarów dla małego natężenia przepływu (Low Cut)

Jeśli przeliczona wartość wejściowa jest mniejsza od wartości granicznej określonej przez parametr LOW_CUT i opcja Low Cutoff I/O (IO_OPTS) jest uaktywniona (True), to przeliczona zmienna procesowa przyjmuje wartość zero. Opcja ta jest stosowana do eliminacji błędnych odczytów, gdy wartość ciśnienia różnicowego jest bliska zeru oraz w urządzeniach wykorzystujących pomiary względem zera, na przykład w przepływomierzach. UWAGA Low Cutoff jest jedyną funkcję I/O obsługiwaną przez blok AI. Wybrać ją można tylko w trybie pracy bloku Manual lub Out of Service.

4−20

FIELDBUS-FBUS_03A

FIELDBUS

Funkcja filtracji zmienia czas odpowiedzi urządzenia w celu uzyskania gładkiego sygnału wyjściowego przy gwałtownej zmianie sygnału wejściowego. Regulacja czasu filtrowania (w sekundach) wykonywana jest przy wykorzystaniu parametru PV_FTIME. Aby wyłączyć tę funkcję należy ustawić stałą czasową filtra na wartość zero.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Detekcja alarmu odbywa się w oparciu o wartość OUT. Możliwe jest skonfigurowanie następujących alarmów standardowych: •

Wysoki (HI_LIM)

Wysoki wysoki (HI_HI_LIM)

Niski (LO_LIM)

Niski niski (LO_LO_LIM)

FIELDBUS

Alarmy procesowe

Rosemount 3095 MultiVariable

Aby uniknąć częstego włączania i wyłączania alarmu w przypadku, gdy zmienna procesowa oscyluje w pobliżu wartości granicznej alarmu, należy określić histerezę alarmu w procentach szerokości zakresu pomiarowego PV wykorzystując parametr ALARM_HYS. Priorytet każdego z alarmów jest ustawiany przy wykorzystaniu następujących parametrów:

Priorytety alarmów

HI_PRI

HI_HI_PRI

LO_PRI

LO_LO_PRI

Alarmy są podzielone na pięć grup o różnych priorytetach: Priorytet alarmu 0 1 2 3−7 8−15

Opcje stanu

Opis Priorytet stanu alarmowego zmienia się na 0 po usunięciu przyczyny alarmu. Warunki alarmowe o priorytecie 1 są zauważone przez system, lecz nie są raportowane operatorowi. Warunki alarmowe o priorytecie 2 są raportowane operatorowi, lecz nie wymagają jego interwencji (takiej jak diagnostyka lub alarmy systemowe). Warunki alarmowe o rosnących priorytetach 3–7 są alarmami wspomagającymi. Warunki alarmowe o rosnących priorytetach 8–15 są alarmami krytycznymi.

Parametr STATUS_OPTS posiada następujące opcje wskazywania statusu w blokach AI: Propagate Fault Forward (przekazanie błędu dalej) Jeśli wartość statusu z czujnika jest Bad, Device failure lub Bad, Sensor failure, to przekazywana jest do wyjścia OUT bez generowania alarmu. Wykorzystanie sub−statusów w OUT jest określone przez tę opcję. Wykorzystując tę opcję użytkownik może określić, czy wysłanie alarmu będzie generowane przez blok, czy będzie przekazywane do następnych bloków. Uncertain if Limited (nieokreślony przy przekroczeniu zakresu) Ustawia wartość statusu wyjścia bloku AI na Uncertain (nieokreślony), gdy wartość mierzona lub obliczana jest ograniczana. BAD if Limited (błędny przy przekroczeniu zakresu) Ustawia wartość statusu wyjścia na Bad (błędna), gdy wartość mierzona czujnika przekracza dolną lub górną wartość graniczną. Uncertain if in Manual mode (nieokreślony w trybie Manual) Status wyjścia ma wartość Uncertain (niekreślony), gdy tryb pracy bloku jest Man.

4−21


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

FIELDBUS

UWAGA Aby można było wybrać opcję wskazywania statusu, urządzenie musi być w trybie OOS.

OBSŁUGA

Każdy system nadrzędny FOUNDATION fieldbus i narzędzia konfiguracyjne wyświetlają i wykonują procedury w różny sposób. Niektóre systemy wykorzystują opisy urządzeń (Device Descriptions − DD) i metody DD (DD Methods) do zakończenia konfiguracji urządzenia i wyświetlają w identyczny sposób informacje na wszystkich platformach. Zbiory opisów urządzeń (DD) można znaleźć na stronie www.rosemount.com. Nie jest konieczne, aby system nadrzędny lub narzędzie konfiguracyjne obsługiwało opisy. Informacje w tym rozdziale opisują w ogólny sposób korzystanie z metod. Jeśli system lub narzędzie nie obsługuje metod, to w tym rozdziale opisano sposób ręcznej konfiguracji parametrów występujących w każdej z metod. Szczegółowe informacje o stosowaniu metod można znaleźć w instrukcji obsługi systemu nadrzędnego lub narzędzi konfiguracyjnych.

Master Reset

Aby wykonać master reset należy uruchomić metodę Master Reset. Jeśli system zarządzania nie obsługuje metod, to należy ręcznie skonfigurować parametry bloku zasobów w sposób opisany poniżej: 1.

Dla RESTART wybrać jedną z poniższych opcji: a. Ustawić Run w stanie nominalnym bez restartu (nastawa domyślna) b. Blok zasobów nie używany przez urządzenie c. Ustawić wszystkie parametry urządzenia na wartości domyślne FOUNDATION Fieldbus d. Procesor wykonuje reset programowy CPU

Blok przetwornika czujnika

Metody kalibracji czujnika oraz kalibracji cyfrowej górnej i dolnej wartości granicznej. Aby skalibrować przetwornik należy uruchomić metody kalibracyjne (Lower and Upper Trim Methods). Jeśli system nadrzędny nie obsługuje metod, to należy skonfigurować parametry bloku przetwornika ręcznie w sposób opisany poniżej.

4−22

1.

Ustawić parametr MODE_BLK.TARGET na wartość OOS.

2.

Wybrać CAL_UNIT jednostki obsługiwane przez blok przetwornika.

3.

Podać na czujnik ciśnienie o wartości odpowiadającej dolnemu punktowi kalibracji i odczekać do ustabilizowania się odczytu. Ciśnienie musi zawierać się w granicach określonych przez parametr PRIMARY_VALUE_RANGE.

4.

Nadać parametrowi CAL_POINT_LO wartość odpowiadającą ciśnieniu podanemu do czujnika.

5.

Podać na czujnik ciśnienie o wartości odpowiadającej górnemu punktowi kalibracji.

6.

Nadać wartość parametrowi CAL_POINT_HI


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

FIELDBUS

UWAGA CAL_POINT_HI musi zawierać się w granicach określonych przez parametr PRIMARY_VALUE_RANGE i być większy niż CAL_POINT_LO + CAL_MIN_SPAN 7.

Parametrowi SENSOR_CAL_DATE przypisać aktualną datę.

8.

Parametrowi SENSOR_CAL_WHO przypisać nazwisko osoby odpowiedzialnej ze kalibrację.

9.

Parametrowi SENSOR _CAL_LOC przypisać lokalizację kalibracji.

10. Parametrowi SENSOR_CAL_METHOD nadać wartość User Trim. 11. Ustawić parametr MODE_BLK.TARGET na wartość AUTO.

Kalibracja czujnika, metoda kalibracji cyfrowej zera

Metoda powrótu do nastaw fabrycznych

Blok przetwornika przepływu masowego

4−23

W celu zerowania przetwornika należy uruchomić metodę Zero Trim Method. Jeśli system nadrzędny nie obsługuje metod, to należy skonfigurować parametry bloku przetwornika ręcznie w sposób opisany poniżej. 1.

Ustawić parametr MODE_BLK.TARGET na wartość OOS.

2.

Przyłożyć ciśnienie równe zero do czujnika i odczekać do ustabilizowania się odczytu .

3.

Parametrowi CAL_POINT_LO nadać wartość 0.

4.

Parametrowi SENSOR_CAL_DATE przypisać datę.

5.

Parametrowi SENSOR_CAL_WHO przypisać nazwisko osoby odpowiedzialnej ze kalibrację.

6.

Parametrowi SENSOR _CAL_LOC przypisać lokalizację kalibracji.

7.

Parametrowi SENSOR_CAL_METHOD nadać wartość User Trim.

Aby powrócić do nastaw fabrycznych przetwornika należy uruchomić metodę Recall Factory Trim. Jeśli system nadrzędny nie obsługuje metod, to należy skonfigurować parametry bloku przetwornika ręcznie w sposób opisany poniżej. 1.

Ustawić parametr MODE_BLK.TARGET na wartość OOS.

2.

Ustawić parametr SENSOR_CAL_METHOD na wartość Factory Trim.

3.

Ustawić parametr SET_FACTORY_TRIM na wartość Recall.

4.

Parametrowi SENSOR_CAL_DATE przypisać datę.

5.

Parametrowi SENSOR_CAL_WHO przypisać nazwisko osoby odpowiedzialnej ze kalibrację.

6.

Parametrowi SENSOR _CAL_LOC przypisać lokalizację kalibracji.

7.

Ustawić parametr MODE_BLK.TARGET na wartość AUTO

Do utworzenia i zapisania w przetworniku zbioru konfiguracyjnego przepływu masowego należy wykorzystać program Rosemount Engineering Assistant (EA) dla FOUNDATION Fieldbus.


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Blok funkcyjny wejść analogowych (AI)

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Status

FIELDBUS

Wraz ze zmierzoną lub obliczoną wartością zmiennej procesowej PV, każdy blok Foundation Fieldbus przesyła dodatkowy parametr zwany STATUS. PV i STATUS przesyłane są z bloku przetwornika do bloku wejść analogowych. STATUS może mieć jedną z następujących wartości: GOOD, BAD lub UNCERTAIN. Jeśli nie występują żadne problemy wykrywane przez układy autodiagnostyki, to STATUS ma wartość GOOD. Jeśli występują problemy z układami elektronicznymi urządzenia lub następuje pogorszenie jakości zmiennej procesowej, to STATUS przyjmuje wartość BAD lub UNCERTAIN w zależności od przyczyny niesprawności. Ważne jest, aby strategia sterowania w bloku wejść analogowych uwzględniała monitorowanie parametru STATUS i przewidywała podjęcie właściwych działań, gdy STATUS przestaje mieć wartość GOOD. Symulacja Symulacja powoduje zamianę wartości z kanału pomiarowego z bloku przetwornika czujnika na wartość symulowaną. Dla celów testowych możliwe jest ręczne wymuszenie uzyskania na wyjściu bloku AI żądanej wartości. Można to wykonać na dwa sposoby. Tryb ręczny: Aby zmienić tylko wartość OUT_VALUE bez zmiany OUT_STATUS w bloku AI, należy zmienić wartość TARGET MODE na MANUAL. Następnie należy zmienić OUT_VALUE na żądaną wartość. Włączenie trybu symulacji 1.

Jeśli przełącznik SIMULATE znajduje się w pozycji OFF, należy go przełączyć w pozycję ON. Jeśli zwora SIMULATE jest już w pozycji ON, to należy ją wyjąć i ponownie umieścić w pozycji ON.

UWAGA Dla zapewnienia bezpieczeństwa przełącznik musi zostać zresetowany po każdorazowym wyłączeniu zasilania urządzenia w celu uaktywnienia funkcji SIMULATE. Takie rozwiązanie zabezpiecza urządzenie, które było testowane w warunkach warsztatowych przed instalacją z ciągle aktywną funkcją SIMULATE. 2.

W celu zmiany obu parametrów OUT_VALUE i OUT_STATUS w bloku AI, należy parametr TARGET MODE ustawić na wartość AUTO.

3.

Parametr SIMULATE_ENABLE_DISABLE ustawić jako ‘Active’.

4.

Wprowadzić żądaną wartość SIMULATE_VALUE w celu zmiany OUT_VALUE i SIMULATE_STATUS_QUALITY w celu zmiany OUT_STATUS.

Jeśli wystąpi błąd przy wykonaniu powyższych kroków, to należy upewnić się, że zwora SIMULATE została zresetowana po włączeniu zasilania urządzenia.

4−24


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rozdział 5

Rosemount 3095 MultiVariable

Określanie źródeł niesprawności Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . strona 5−1 Problemy z komunikacją z programem EA . . . . . . . . . . . . strona 5−2 Procedury demontażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−8 Procedury składania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−10 Podsumowanie komunikatów błędów programu EA . . . . strona 5−12 Wskazówki dotyczące określania niesprawności przetwornika 3095 Foundation fieldbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−16 Blok zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−19 Blok przetwornika czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−20 Analog Input (AI) Function Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−21 Blok przetwornika wyświetlacza LCD . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−23

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez pracowników. Informacje dotyczące czynności mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ostrzeżenia ( ). Przed wykonaniem czynności oznaczonych tym symbolem należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

OSTRZEŻENIE Można stosować tylko procedury i nowe części opisane w niniejszej instrukcji. Nieoryginalne części i nieautoryzowane procedury mogą wpływać na jakość działania przetwornika i jakość sygnału wyjściowego wykorzystywanego w systemach sterowania, co może stanowić zagrożenie. Wszystkie pytania dotyczące opisanych procedur i części należy kierować bezpośrednio do firmy Rosemount Inc. Nie wolno zdejmować pokryw przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu. Aby uniknąć zniszczeń prowadzących do niedokładnych pomiarów, nie wolno zarysowywać, przebijać ani naciskać membrany oddzielacza. Sprawdzić, czy ciśnienie robocze przetwornika jest zgodne z właściwymi certyfikatami do prac w obszarach zagrożonych wybuchem. Aby uniknąć uszkodzeń prowadzących do niedokładnych pomiarów nie wolno używać żadnych chlorków ani roztworów kwasów do czyszczenia membran. Wycieki medium procesowego mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń pracowników obsługi.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable PROBLEMY Z KOMUNIKACJĄ Z PROGRAMEM EA Oznaczenia alarmów

Tabela 5−1. Oznaczenia alarmów

W tabeli 5−1 przedstawiono standardowe oznaczenia alarmów wykorzystywane w Dodatku C: Alarmy krytyczne dla poprzednich wersji oprogramowania.

Skrót LOL UOL LRL URL LRV URV URL+ LRL–

Działania naprawcze

Definicja Dolna wartość zakresu działania (określana przez użytkownika przy użyciu EA) Górna wartość zakresu działania (określana przez użytkownika przy użyciu EA) Dolna dopuszczalna wartość zakresu roboczego Górna dopuszczalna wartość zakresu roboczego Dolna wartość zakresu pomiarowego Górna wartość zakresu pomiarowego URL + (10%URL) (na przykład, URL+ = 250 + (0,10 x 250) = 275 LRL – (10%LRL) (na przykład, LRL– = –250 –[0,10 x (250)] = –275

W tabeli 5−2 przedstawiono najczęstsze przyczyny błędów komunikacji między programem Engineering Assistant (EA) a przetwornikiem 3095.

Tabela 5−2. Działania naprawcze przy błędach komunikacji z EA Objawy

Brak komunikacji między programem EA a przetwornikiem Rosemount 3095

5−2

Działania naprawcze Okablowanie pętli (HART) • Komunikacja HART wymaga obecności w pętli rezystancji z zakresu 250–1100 omów. • Sprawdzić napięcie zasilania przetwornika. (Przy podłączonym przetworniku i rezystancji w pętli 250 omów, minimalne napięcie zasilania wynosi 16,5 V dc.) • Sprawdzić, czy nie ma zwarć, rozwarć lub uziemień w kilku punktach. • Sprawdzić pojemność na rezystorze obciążenia. Pojemność powinna być mniejsza niż 0,1 μF. EA dla instalacji HART • Sprawdzić, czy program instalacyjny zmodyfikował zbiór CONFIG.SYS. • Sprawdzić, czy komputer został zrestartowany po instalacji programu EA. • Sprawdzić poprawność wyboru portu COMM. • Sprawdzić, czy notebook nie jest w trybie oszczędzania energii (następuje wówczas wyłączenie portów COMM). • Sprawdzić, czy drajwer HART jest zainstalowany i załadowany. Jeśli wykorzystywany jest modem HART USB, to zainstalować drajwery z płyty dostarczonej wraz z modemem. •Program EA dla HART nie może być uruchomiony równocześnie z programem EA dla FOUNDATION fieldbus. Dla uzyskania prawidłowej komunikacji należy zamknąć program EA dla FOUNDATION fieldbus. Sprawdzić, czy bufor odbiorczy komputera nastawiony jest na najniższą wartość (1) w ustawieniach zaawansowanych portu COMM i zrestartować komputer. Okablowanie pętli (FOUNDATION fieldbus) • Protokół komunikacji fieldbus wymaga napięcia zasilania stabilizowanego z dwoma terminatorami. • Sprawdzić napięcie zasilania przetwornika. Napięcie na zaciskach musi wynosić co najmniej 9 V dc. • Sprawdzić, czy nie ma zwarć lub rozwarć. • Sprawdzić, czy żadne z zakończeń magistrali nie jest uziemione. Protokół fieldbus nie zezwala na uziemienie żadnego z zakończeń magistrali. EA dla instalacji FOUNDATION fieldbus • Sprawdzić, czy komputer został zrestartowany po instalacji programu EA dla FOUNDATION fieldbus. • Sprawdzić, czy drajwer do karty PCMCIA został zainstalowany. •Program EA dla HART nie może być uruchomiony równocześnie z programem EA dla FOUNDATION fieldbus. Dla uzyskania prawidłowej komunikacji należy zamknąć program EA dla FOUNDATION fieldbus.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Przekroczenie zakresu

Warunki przekroczenia zakresu wskazują zazwyczaj na błąd, że czujnik lub pomiary przepływu przekroczyły dopuszczalne wartości i zostaną podstawione specjalne wartości.

W tabeli 5−3 przedstawiono sygnały na wyjściach analogowym i cyfrowym w warunkach przekroczenia zakresu. W tabeli 5−4 przedstawiono zalecane działania naprawcze i ich wpływ na obliczenia natężenia przepływu. Tabela 5−3. Warunki przekroczenia zakresu. Komunikat EA (Diagnostics, Error Info)

Wyjście analogowe AP/GP

Wyjście cyfrowe Przepływ zsumowany Przepływ

Przepływ

DP

PT

DP

AP/GP

DP above URL+

Nasycenie takie jak pozycja zwory

Poziom nasycenia wysoki (1)

Nasycenie takie jak pozycja zwory

DP below LRL–

Poziom nasycenia niski(2)

Poziom nasycenia niski(2)

Poziom nasycenia niski(2)

AP/GP above URL+

Nasycenie takie jak pozycja zwory

Nasycenie takie jak pozycja zwory

Poziom nasycenia wysoki(1)

Nasycenie takie jak pozycja zwory

URL+

URL+

AP/GP below LRL–

Nasycenie takie jak pozycja zwory

Nasycenie takie jak pozycja zwory

Poziom nasycenia niski (2)

Nasycenie takie jak pozycja zwory

URL–

URL–

PT

Przepływ zsum.

URL+

zero

URL–

zero

PT above URL+

Nasycenie takie jak pozycja zwory

Poziom nasycenia wysoki(1)

Nasycenie takie jak pozycja zwory

URL+

PT below LRL–

Nasycenie takie jak pozycja zwory

Poziom nasycenia niski(2)

Nasycenie takie jak pozycja zwory

URL–

ST above URL+

Nasycenie takie jak pozycja zwory

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

ST below LRL–

Nasycenie takie jak pozycja zwory

NAN(3))

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

(1) Poziom nasycenia wysoki przy wyjściu nieodwracającym (URV>LRV), poziom nasycenia niski przy wyjściu odwracającym (URV<LRV). (2) Poziom nasycenia niski przy wyjściu nieodwracającym (URV>LRV), poziom nasycenia wysoki przy wyjściu odwracającym (URV<LRV). (3) NAN oznacza “Not a Number.” Systemy DCS i master HART odczytają wartość “7F A0 00 00h.”

Tabela 5−4. Działania naprawcze: przekroczenie zakresu. Komunikat EA (Diagnostics, Error Info)

Komunikat na wyświetlaczu LCD

“DP above URL+”

Wpływ na obliczenia przepływu(1) C’

( ) 0.5

“DP_OL”

URL+

URL+

“DP below LRL–”

“DP_OL”

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

“AP/GP above URL+ “

“SP_OL”

UOL

URL+

“AP/GP below LRL–”

“SP_OL”

LOL

LRL–

“PT above URL+”

“PT_OL”

UOL

URL+

“PT below LRL– “

“PT_OL”

LOL

LRL–

“ST above URL+”

Brak komunikatu

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

“ST below LRL–”

Brak komunikatu

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

Działania naprawcze Komunikat informuje, że odczyt ciśnienia różnicowego przez przetwornik przekracza wartości dopuszczalne pracy czujnika o więcej niż 10%. Istnieją dwie możliwe przyczyny: za duże (małe) ciśnienie przetwornika lub uszkodzenie czujnika. Sprawdzić ciśnienie na wejściu przetwornika. Jeśli ciśnienie za duże (małe), to zmienić warunki pracy, jeśli nie to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−9. Komunikat informuje, że odczyt ciśnienia bezwzględnego przez przetwornik przekracza wartości dopuszczalne pracy czujnika o więcej niż 10%. Istnieją dwie możliwe przyczyny: za duże (małe) ciśnienie przetwornika lub uszkodzenie czujnika. Sprawdzić ciśnienie na wejściu przetwornika. Jeśli ciśnienie za duże (małe), to zmienić warunki pracy, jeśli nie to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−10. Sprawdzić złącze czujnika temperatury i zaciski śrubowe czujnika. Sprawdzić, czy temperatura medium procesowego zawiera się w przedziale −148 do 815˚C. Sprawdzić, czy wersja układów wyjściowych przetwornika jest właściwa dla mierzonego zakresu temperatur. Komunikaty wskazują, że przekroczone zostały dopuszczalne temperatury otoczenia pracy przetwornika. Sprawdzić czy temperatura otoczenia pracy przetwornika zawiera się w przedziale od −40 do 85˚C. Jeśli zakres ten jest przekroczony, to zmienić temperaturę otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest poprawna, to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−9.

(1) Tylko parametr, który przekracza wartości graniczne jest ograniczany do zakresu roboczego przetwornika lub czujnika i nie ma to wpływu na inne parametry wejściowe wykorzystywane do obliczeń.

5−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Tabela 5−5. Wyjątki wartości natężenia przepływu dla przetwornika Rosemount 3095.

Komunikat na wyświetlaczu LCD

Komunikat EA (Diagnostics, Error Info)

Wpływ na obliczenia przepływu(1) C’

( )0.5

(2)

brak komunikatu

“AP/GP is above UOL”

brak komunikatu(2)

“AP/GP is below LOL”

LOL

brak komunikatu(2)

“PT is above UOL”

UOL

brak komunikatu(2)

“PT is below LOL”

LOL

brak komunikatu(2)

“Flow math error”

Błąd obliczeń

Błąd obliczeń

brak komunikatu(2)

“–2 inH20 < DP < low−flow cutoff”(4)

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

brak komunikatu(2)

“DP < –2 inH20”

Wyjście analogowe przepływu

Wyjście cyfrowe przepływu

Nasycenie stan określony przez zworę

NAN (3)

UOL

0 Stan nasycenia niski(5)

zero

(1) Tylko parametr, który przekracza wartości graniczne jest ograniczany do zakresu roboczego przetwornika lub czujnika i nie ma to wpływu na inne parametry wejściowe wykorzystywane do obliczeń. (2) Nie ma specjalnego komunikatu na wskaźniku LCD. W trakcie trwania tego błędu na wskaźniku wyświetlane są zmienne procesowe. (3) NAN oznacza "Not a Number" (nie liczba). Systemy nadrzędne DCS i master HART odczytują "7F A0 00 00h". (4) Wartość przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu = 0,02 inH2O. (5) Nasycenie w stanie niskim przy wyjściu nieodwracającym (URV>LRV). Nasycenie w stanie wysokim przy wyjściu odwracającym (URV<LRV).

Wartości graniczne działania czujnika

W tabeli A−3 na stronie A−21 przedstawiono wartości graniczne dla czujników przetworników Rosemount 3095 o numerze seryjnym mniejszym od 40000.

5−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Nieoczekiwane odczyty zmiennej procesowej

Rosemount 3095 MultiVariable Program EA umożliwia wyświetlenie na ekranie komputera aktualnych wartości zmiennych procesowych i wyliczonej wartości natężenia przepływu. OSTRZEŻENIE Podane poniżej czynniki mogą wpływać na dokładność i bezpieczeństwo działania przetwornika. Instalacje krytyczne powinny być wyposażone w odpowiednie układy diagnostyczne oraz systemy backupu danych. Przetwornik ciśnienia jest wypełniony częściowo cieczą obojętną chemicznie. Służy ona do przenoszenia ciśnienia procesowego z membrany oddzielacza do elementu czujnika. W rzadkich przypadkach może nastąpić wyciek oleju z układu przetwornika. Przyczyną może być uszkodzenia membrany oddzielacza, zamarznięcie cieczy, korozja oddzielacza na skutek zastosowania niewłaściwego materiału, itp. Przetwornik, w którym następuje wyciek cieczy wypełniającej może prawidłowo działać przez pewien czas. Nadmierny wyciek oleju powoduje przekroczenie dopuszczalnych wartości błędów mierzonych wartości, przy jednoczesnym płynięciu punktu pracy. Objawami nadmiernego wycieku oleju lub innych problemów niekoniecznie związanych z wyciekiem mogą być: • Długotrwałe płynięcie zakresu i zera lub zmiana punktu pracy lub oba zjawiska • Nieliniowa odpowiedź na zwiększanie lub zmniejszanie ciśnienia lub na obie zmiany • Ograniczona szybkość zmiany sygnału wyjściowego lub bardzo nieliniowa zmiana lub oba objawy • Zmiana poziomu szumów układu • Zauważalne płynięcie punktu pracy w sygnale wyjściowym • Niedopuszczalna zmiana szybkości płynięcia zera, zakresu lub obu wielkości • Niestabilny sygnał wyjściowy • Sygnał wyjściowy nasycony na poziomie wysokim lub niskim.

5−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Table 5-6. Nieoczekiwane odczyty zmiennej procesowej Objawy Stan zmiennej procesowej wysoki

Działania naprawcze ELEMENT WYTWARZAJĄCY SPADEK CIŚNIENIA • Sprawdzić poprawność doboru elementu wytwarzającego spadek ciśnienia. • Sprawdzić instalację i warunki pracy elementu wytwarzającego spadek ciśnienia. • Sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany właściwości medium procesowego, które mogą wpłynąć na sygnał wyjściowy. RURKI IMPULSOWE • Sprawdzić poprawność wykonania podłączenia do instalacji procesowej. • Sprawdzić szczelność i drożność rurek. • Sprawdzić, czy zawory odcinające są całkowicie otwarte. • Sprawdzić, czy w rurkach nie zgromadził się gaz w przypadku obsługi cieczy lub ciecz w przypadku obsługi gazów. • Sprawdzić, czy nie uległa zmianie gęstość cieczy wypełniającej rurki pomiarowe. • Sprawdzić, czy przyłącze procesowe przetwornika nie jest pokryte osadem. • Sprawdzić, czy ciecz procesowa nie zamarzła w okolicy przyłącza procesowego. ZASILANIE • Sprawdzić napięcie zasilania na zaciskach przetwornika. Wymagane jest napięcie zasilania od 11 do 55 V bez obciążenia. Uwaga: Nie podłączać wyższego napięcia zasilania od wyspecyfikowanego. Może spowodować to uszkodzenie układów elektronicznych przetwornika. UKŁADY ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKA • Podłączyć komputer do przetwornika i korzystając z programu EA sprawdzić wartości graniczne pracy czujnika. Upewnić się, że regulacje i kalibracje były wykonane w zakresie roboczym czujnika, a kalibracja jest odpowiednia do przyłożonego ciśnienia. • Podłączyć komputer do przetwornika i korzystając z programu EA wybierając opcję Diagnostics, Error Info (patrz strona 4−54) sprawdzić, czy nie ma uszkodzenia układów elektronicznych. • Upewnić się, że złącza wewnątrz przetwornika są czyste. • Sprawdzić, czy obudowa części elektronicznej jest odpowiednio uszczelniona i chroni przed wpływem wilgoci. • Jeśli w dalszym ciągu zachodzą podejrzenia co do poprawności działania układów elektronicznych, to wymienić płytkę drukowaną na nową. CZUJNIK • Czujnika nie można naprawić w warunkach polowych. Jeśli zachodzi podejrzenie jego niesprawności, to należy wymienić go na nowy. Po wyjęciu sprawdzić czy membrany nie są uszkodzone, czy nie ma wycieków i skontaktować się z lokalnym biurem firmy Rosemount.

5−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Table 5-6. Nieoczekiwane odczyty zmiennej procesowej Błędny odczyt zmiennej procesowej

Za mała wartość zmiennej procesowej lub brak odczytu zmiennej procesowej

ELEMENT WYTWARZAJĄCY SPADEK CIŚNIENIA • Sprawdzić instalację i warunki pracy elementu wytwarzającego spadek ciśnienia. PĘTLA SYGNAŁOWA • Sprawdzić napięcie zasilania na zaciskach przetwornika. Wymagane jest napięcie zasilania od 11 do 55 V (9 do 32 V dc dla fieldbus) bez obciążenia. • Sprawdzić, czy nie ma zwarć, rozwarć lub uziemień w kilku miejscach. Uwaga: Nie podłączać wyższego napięcia zasilania od wyspecyfikowanego. Może spowodować to uszkodzenie układów elektronicznych przetwornika. PULSACJA ZMIENNEJ PROCESOWEJ • Zmienić stałą tłumienia (patrz strona 4−17). UKŁADY ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKA • Podłączyć komputer do przetwornika i korzystając z programu EA sprawdzić wartości graniczne pracy czujnika. Upewnić się, że regulacje i kalibracje były wykonane w zakresie roboczym czujnika, a kalibracja jest odpowiednia do przyłożonego ciśnienia. • Podłączyć komputer do przetwornika i korzystając z programu EA wybierając opcję Diagnostics, Error Info (patrz strona 4−54) sprawdzić czy nie ma uszkodzenia układów elektronicznych. • Upewnić się, że złącza wewnątrz przetwornika są czyste. • Sprawdzić, czy obudowa części elektronicznej jest odpowiednio uszczelniona i chroni przed wpływem wilgoci. • Jeśli w dalszym ciągu zachodzą podejrzenia co do poprawności działania układów elektronicznych, to wymienić płytkę drukowaną na nową. RURKI POMIAROWE • Sprawdzić, czy w rurkach nie zgromadził się gaz w przypadku obsługi cieczy lub ciecz w przypadku obsługi gazów. • Sprawdzić, czy ciecz procesowa nie zamarzła w okolicy przyłącza procesowego. CZUJNIK • Czujnika nie można naprawić w warunkach polowych. • Jeśli zachodzi podejrzenie jego niesprawności, to należy wymienić go na nowy. Po wyjęciu sprawdzić czy membrany nie są uszkodzone, czy nie ma wycieków i skontaktować się z lokalnym biurem firmy Rosemount. ELEMENT WYTWARZAJĄCY SPADEK CIŚNIENIA • Sprawdzić instalację i warunki pracy elementu wytwarzającego spadek ciśnienia. • Sprawdzić czy nie nastąpiły zmiany właściwości medium procesowego, które mogą wpłynąć na sygnał wyjściowy. PĘTLA SYGNAŁOWA • Sprawdzić napięcie zasilania na zaciskach przetwornika. Wymagane jest napięcie zasilania od 11 do 55 V dc dla HART (9 do 32 V dc dla fieldbus) bez obciążenia. • Sprawdzić, czy wydajność prądowa zasilacza jest wystarczająca do zasilenia wszystkich podłączonych przetworników. • Sprawdzić, czy nie ma zwarć lub uziemień w kilku miejscach. • Sprawdzić poprawność polaryzacji podłączonego zasilania. • Sprawdzić impedancję pętli regulacyjnej. • Sprawdzić izolację kabli zasilających w celu znalezienia możliwego zwarcia do masy. Uwaga: Nie podłączać wyższego napięcia zasilania od wyspecyfikowanego. Może spowodować to uszkodzenie układów elektronicznych przetwornika. RURKI POMIAROWE • Sprawdzić poprawność wykonania podłączenia do instalacji procesowej. • Sprawdzić szczelność i drożność rurek. • Sprawdzić, czy zawory odcinające są całkowicie otwarte. • Sprawdzić, czy w rurkach nie zgromadził się gaz w przypadku obsługi cieczy lub ciecz w przypadku obsługi gazów. • Sprawdzić czy nie uległa zmianie gęstość cieczy wypełniającej rurki pomiarowe. • Sprawdzić, czy przyłącze procesowe przetwornika nie jest pokryte osadem. • Sprawdzić, czy ciecz procesowa nie zamarzła w okolicy przyłącza procesowego. UKŁADY ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKA • Podłączyć komputer do przetwornika i korzystając z programu EA sprawdzić wartości graniczne pracy czujnika. Upewnić się, że regulacje i kalibracje były wykonane w zakresie roboczym czujnika, a kalibracja jest odpowiednia do przyłożonego ciśnienia. • Podłączyć komputer do przetwornika i korzystając z programu EA wybierając opcję Diagnostics, Error Info (patrz strona 4−54) sprawdzić czy nie ma uszkodzenia układów elektronicznych. • Upewnić się, że złącza wewnątrz przetwornika są czyste. • Sprawdzić, czy obudowa części elektronicznej jest odpowiednio uszczelniona i chroni przed wpływem wilgoci. • Jeśli w dalszym ciągu zachodzą podejrzenia co do poprawności działania układów elektronicznych, to wymienić płytkę drukowaną na nową. CZUJNIK • Czujnika nie można naprawić w warunkach polowych. Jeśli zachodzi podejrzenie jego niesprawności, to należy wymienić go na nowy. Po wyjęciu sprawdzić czy membrany nie są uszkodzone, czy nie ma wycieków 5−7 i skontaktować się z lokalnym biurem firmy Rosemount.


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Table 5-6. Nieoczekiwane odczyty zmiennej procesowej Sygnał wyjściowy niestabilny / płynięcie sygnału wyjściowego

ELEMENT WYTWARZAJĄCY SPADEK CIŚNIENIA • Sprawdzić instalację i warunki pracy elementu wytwarzającego spadek ciśnienia. RURKI POMIAROWE • Sprawdzić szczelność i drożność rurek. • Sprawdzić, czy zawory odcinające są całkowicie otwarte. • Sprawdzić, czy w rurkach nie zgromadził się gaz w przypadku obsługi cieczy lub ciecz w przypadku obsługi gazów. • Sprawdzić, czy nie uległa zmianie gęstość cieczy wypełniającej rurki pomiarowe. • Sprawdzić, czy przyłącze procesowe przetwornika nie jest pokryte osadem. • Sprawdzić, czy ciecz procesowa nie zamarzła w okolicy przyłącza procesowego. UKŁADY ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKA • Podłączyć komputer do przetwornika i korzystając z programu EA wybierając opcję Diagnostics, Error Info (patrz strona 4−54) sprawdzić czy nie ma uszkodzenia układów elektronicznych. • Sprawdzić poprawność nastawy tłumienia. • Sprawdzić, czy obudowa części elektronicznej jest odpowiednio uszczelniona i chroni przed wpływem wilgoci. CZUJNIK • Czujnika nie można naprawić w warunkach polowych. Jeśli zachodzi podejrzenie jego niesprawności, to należy wymienić go na nowy. Po wyjęciu sprawdzić czy membrany nie są uszkodzone, czy nie ma wycieków i skontaktować się z lokalnym biurem firmy Rosemount. • Sprawdzić, czy obudowa części elektronicznej jest odpowiednio uszczelniona i chroni przed wpływem wilgoci.

PROCEDURY DEMONTAŻU

Przed przystąpieniem do demontażu przetwornika należy dokładnie zapoznać się z poniżej przedstawioną procedurą. Opis dotyczy demontażu modułu czujnika i obudowy części elektronicznej. Na ilustracji 2−3 na stronie 2−3 przedstawiono przetwornik w widoku perspektywicznym.

Demontaż korpusu czujnika

UWAGA Przetwornik nie powinien być pozostawiony w instalacji po stwierdzeniu jego uszkodzenia. Należy przestrzegać następujących zasad:

Demontaż obudowy części elektronicznej

Kołnierze procesowe powinny zostać odkręcone przez wyjęcie czterech śrub mocujących kołnierz i dwóch śrub centrujących.

Membrany oddzielające powinny być czyszczone miękką ściereczką przy użyciu delikatnych środków myjących, a następnie obficie spłukane wodą.

W celu łatwiejszego montażu kołnierze adapterów i kołnierze procesowe można obrócić.

Zawsze po odłączeniu kołnierzy adapterów lub przyłączy procesowych należy sprawdzić stan pierścieni uszczelniających z teflonu. Po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń, zarysowań lub pęknięć należy pierścień niezwłocznie wymienić na nowy.

Po wymianie teflonowych pierścieni uszczelniających moduł czujnika, po zainstalowaniu przetwornika należy ponownie dokręcić śruby kołnierzy w celu skompensowania efektu zimnego płynięcia.

Zaciski podłączeń elektrycznych znajdują się w części przyłączeniowej przetwornika opisanej FIELD TERMINALS na obudowie części elektronicznej. Dostęp po nich uzyskuje się odkręceniu pokrywy komory. Blok przyłączy sygnałowych można wyjąć po odkręceniu dwóch małych śrub znajdujących się w pozycji na godzinę czwartą i dziewiątą. Należy najpierw odłączyć wszystkie przewody od bloku sygnałowego, a następnie wyjąć można cały blok.

5−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Demontaż obwodów drukowanych

Rosemount 3095 MultiVariable Obwód drukowany części elektronicznej przetwornika znajduje się po stronie przeciwnej do strony przyłączy. UWAGA W celu uniknięcia uszkodzenia obwodów elektronicznych przetwornika zasilanie musi być odłączone przed zdjęciem pokrywy. W celu wyjęcia obwodu drukowanego przetwornika należy: 1.

Zdjąć pokrywę przetwornika ze strony przeciwnej do strony zacisków elektrycznych.

2.

Odkręcić dwie śruby przytrzymujące płytkę układu elektronicznego.

UWAGA Obwód drukowany jest bardzo czuły na ładunki elektrostatyczne. W celu uniknięcia zniszczenia układów elektronicznych należy zachować szczególną ostrożność i stosować prawidłowe uziemienie osób obsługujących i przyrządów.

Demontaż modułu czujnika

3.

Powoli wyjąć płytkę drukowaną z obudowy. Po wcześniejszym odkręceniu dwóch śrub uwięzionych płytka drukowana jest związana z obudową tylko przez wstążkę przewodów.

4.

Rozłączyć wstążkę przewodów i wyjąć płytkę z obudowy.

5.

Złożyć ostrożnie wstążkę z przyłączem i umieścić ją całkowicie w wewnętrznej osłonie zabezpieczającej. Wewnętrzna osłona zapobiega uszkodzeniu kabla podczas odkręcania obudowy.

UWAGA Nie zdejmować obudowy, jeśli kabel połączeniowy nie został całkowicie umieszczony wewnątrz osłony zabezpieczającej. Osłona zabezpiecza kabel przed uszkodzeniem, które może nastąpić podczas obrotu obudowy. 6.

Lekko odkręcić śrubę blokującą obrót obudowy przy użyciu klucza sztorcowego 5/64" i wykonać jeden pełny obrót do tyłu.

UWAGA Przed wyjęciem modułu czujnika z obudowy części elektronicznej należy odłączyć kabel zasilający moduł czujnika od obwodu drukowanego części elektronicznej, co zapobiegnie uszkodzeniu wstążki łączącej czujnik. 7.

Wykręcić obudowę części elektronicznej z bloku czujnika upewniając się, czy obudowa zabezpieczająca i wstążka nie zaczepiły się o obudowę. Przewód połączeniowy może ulec uszkodzeniu, jeśli obraca się razem z obudową. Ostrożnie zdjąć obudowę zwracając szczególną uwagę na moduł czujnika.

UWAGA Przy zdjętych kołnierzach Coplanar należy zwrócić uwagę na membranę oddzielającą. Jakiekolwiek uszkodzenie jej prowadzi do błędnego działania przetwornika.

5−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Moduł czujnika stanowi jedną całość fabrycznie złożoną i nie może być dalej demontowany.

PROCEDURY SKŁADANIA Montaż modułu czujnika w obudowie części elektronicznej

W celu prawidłowego złożenia przetwornika należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

1.

Sprawdzić wszystkie pierścienie uszczelniające pokrywę i obudowę (niestykajace się z medium) − przy wykryciu jakichkolwiek uszkodzeń należy je wymienić na nowe. W celu zapewnienia dokładnego uszczelnienia powierzchnie dociskane należy posmarować lekko smarem silikonowym.

2.

Ostrożnie złożyć przewody połączeniowe w środku wewnętrznej osłony. W celu mocnego umocowania kabla obrócić osłonę i przewód o jeden obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

3.

Nałożyć obudowę części elektronicznej na blok czujnika, wprowadzić wewnętrzną osłonę i kabel do środka osłony zewnętrznej.

4.

Dokręcić obudowę części elektronicznej do modułu czujnika obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA Przy przykręcaniu obudowy należy zwrócić uwagą na osłonę wewnętrzną i przewód do czujnika. Przewód nie może obracać się razem z obudową przy jej dokręcaniu. Jeśli złącze kabla wypadło z osłony przed dokręceniem obudowy należy je ponownie włożyć do osłony. 5.

Sprawdzić przyłącza procesowe gwintowe.

UWAGA Powierzchnia dolna obudowy części elektronicznej może znajdować się w odległości co najwyżej 1,5 mm od modułu czujnika w celu zapewnienia warunków przeciwwybuchowości.

Montaż obwodu drukowanego elektroniki

6.

Dokręcić śrubę blokady obrotu obudowy części elektronicznej.

1.

Wyjąć kabel ze złączem z wewnętrznej osłony i podłączyć do obwodu drukowanego części elektronicznej.

2.

Scentrować położenie złącza szpilkowego ze złączem wewnątrz obudowy części elektronicznej.

UWAGA Jeśli złącze ma założoną osłonę z czarnej gumy, to przed instalacją nowej płytki należy ją zdjąć. Chwycić ostrożnie osłonę dwoma palcami i zsunąć ją ze złącza. 3.

Włożyć obwód drukowany do obudowy i dokręcić śruby mocujące.

4.

Założyć pokrywę części elektronicznej. Zalecane jest uszczelnienie metal na metal.

5−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Montaż korpusu czujnika

Rosemount 3095 MultiVariable 1.

Sprawdzić stan pierścieni uszczelniających z teflonu. Jeśli są nieuszkodzone, to można je ponownie wykorzystać. Jeśli natomiast wykazują jakiekolwiek ślady zużycia, pęknięcia, zadrapania i nie ma pewności, że będą pracować poprawnie, to należy je wymienić na nowe. W celu ich wymiany należy: a. Usunąć delikatnie uszkodzony pierścień uszczelniający z wyżłobienia, tak aby nie uszkodzić powierzchni membrany izolującej. b. Wymienić uszkodzony pierścień na nowy i umieścić go w wyżłobieniu.

2.

Zainstalować kołnierz procesowy na module czujnika. Najpierw przykręcić dwie śruby z łbami sześciokątnymi w celu odpowiedniego ustawienia kołnierza. Na śruby te nie działa ciśnienie procesowe i dlatego mogą być dokręcone tylko palcami. Nie można ich przekręcić, gdyż wpływa to na wzajemne położenie modułu czujnika i kołnierza.

3.

Przykręcić odpowiednie śruby mocujące kołnierz: •

Przy instalacji kołnierzy przyłączeniowych wymagających przyłączy /4−18 NPT użyć śrub mocujących kołnierz o długości 44 mm. Najpierw należy dokręcić je palcami, a potem w sposób krzyżowy kluczem dynamometrycznym z momentem siły 74 Nm (34 Nm dla śrub wykonanych ze stali nierdzewnej). Po dokręceniu śruby powinny wystawać z górnej części bloku czujnika. 1

4.

Przy instalacji kołnierzy przyłączeniowych wymagających przyłączy 1 /2−14 NPT, należy trzymając w odpowiedniej pozycji kołnierze adaptera i pierścienie uszczelniające przykręcić palcami cztery śruby o długości 72 mm. (W przetworniku ciśnienia względnego wykorzystać dwie śruby 72 mm i dwie śruby 44 mm.) Dokręcić śruby w sposób opisany wyżej. Po dokręceniu śruby powinny wystawać z górnej części bloku czujnika. Jeśli śruby nie wystają ponad obudowę oznacza to, że użyto śrub o złej długości. Należy je wtedy wykręcić i powtórzyć całą procedurę wykorzystując właściwe śruby.

Przy instalacji zblocza trójzaworowego należy ustawić poosiowo kołnierz procesowy i zblocze trójzaworowe. Do montażu użyć czterech śrub o długości 57 mm. Dokręcić śruby w sposób opisany wyżej. Po dokręceniu śruby powinny wystawać z górnej części bloku czujnika. Jeśli śruby nie wystają ponad obudowę oznacza to, że użyto śrub o złej długości. Należy je wtedy wykręcić i powtórzyć całą procedurę wykorzystując właściwe śruby. Kołnierze adapterów mogą być zamocowane na stronie przyłącza procesowego zblocza przy użyciu śrub o długości 44 mm dostarczanych z przetwornikiem. Jeśli dokonano wymiany teflonowych pierścieni uszczelniających, może okazać się konieczne powtórne dokręcenie wszystkich śrub kołnierzy po instalacji przetwornika ze względu na skompensowanie płynięcia teflonu na zimno.

5−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable 5.

W celu instalacji zaworu spustowo−odpowietrzającego należy wykonać następujące czynności: a. Założyć taśmę uszczelniającą na gwincie zaworu. Nakładanie taśmy należy rozpocząć od strony korpusu zaworu w kierunku jego końca, założyć dwa pełne zwoje taśmy w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. b. Należy pamiętać, że otwór spustowy powinien znajdować się od strony spodniej, tak aby ewentualny wyciek medium procesowego nie spowodował obrażeń osób obsługujących. c. Dokręcić zawór spustowo−odpowietrzający momentem siły 28 Nm.

PODSUMOWANIE KOMUNIKATÓW BŁĘDÓW PROGRAMU EA Komunikaty ostrzegawcze

Program EA ostrzega operatora przy każdorazowej zmianie prametru, który wpływa na wyjściowy sygnał analogowy:

Program EA ostrzega również operatora przed zakończeniem czynności powodującej zmianę wyjściowego sygnału analogowego:

5−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Komunikaty błędów Tabela 5−7. Zestawienie komunikatów błędów programu EA. Tekst wyświetlany w menu Diagnostics, Error Info The transmitter and Engineering Assistant are not in communication. Communications Error: Device is in write protect mode

Communications Error: Entered analog current value is too low Communications Error: Number of preambles requested is too high Communications Error: Number of preambles requested is too low Communications Error: Requested burst command is invalid Communications Error: Requested burst mode is invalid Communications Error: Requested local keys control code is invalid Communications Error: Sensor slope trim point value is too high Communications Error: Sensor slope trim point value is too low Communications Error: Sensor offset trim point value too high Communications Error: Sensor offset trim point value too low Communications Error: Excess trim correction was attempted Communications Error: Trim span from offset to slope values too small DP (Differential Press) is below Lower Internal Limit DP (Differential Press) is above Upper Internal Limit SP (Static Press) is below Lower Internal Limit SP (Static Press) is above Upper Internal Limit PT (Process Temp) is below Lower Internal Limit PT (Process Temp) is above Upper Internal Limit ST (Sensor Temp) is below Lower Internal Limit ST (Sensor Temp) is above Upper Internal Limit Static Pressure Sensor is Open Static Pressure Sensor is Shorted Process Temp Sensor is Disconnected Sensor Module is Not Updating Sensor Module Microprocessor is Not Responding Sensor Hardware is Incompatible Sensor Board EEPROM Not Initialized Sensor Board EEPROM Burn Failure RAM Failure Transmitter Self Test Failed Output Board EEPROM Not Initialized Output Board EEPROM Burn Failure Flow Application − AP is above Upper Operating Limit Flow Application − AP is below Lower Operating Limit Flow Application − PT is above the Upper Operating Limit Flow Application − PT is below Lower Operating Limit

Dodatkowe działania naprawcze (jeśli są konieczne) 1. Sprawdzić prawidłowość podłączenia kabli. 2. Patrz tabela 5−3. Zmienić ustawienie zwory blokady (zabezpieczenia) na płytce obwodów wyjściowych (patrz ilustracja 2−4).

Komunikaty te pojawiają się po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości. Wprowadzić prawidłową wartość i powtórzyć operację.

Patrz tabela 5−4.

Patrz tabela 5−3.

Patrz tabela 5−3.

5−13


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Instalacja opisów urządzeń (DD) dla pakietu EA dla Fieldbus

Rosemount 3095 MultiVariable Jeśli po przejrzeniu segmentu Fieldbus pojawi się komunikat “Unable to read device tag” (nie można odczytać oznaczenia technologicznego urządzenia), to należy sprawdzić, czy został zainstalowany potrzebny opis urządzeń (DD).

W celu zainstalowania opisów urządzeń Fieldbus dla standardu National Instruments należy wykonać następującą procedurę: 1.

Zapisać zbiory DD (*.ffo, *.sym) na lokalnym komputerze.

2.

Zamknąć program Engineering Assistant i NI−FBUS.

3.

Uruchomić program NI Interface Configuraction Utility.

5−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable 4.

Kliknąć przycisk “Import DD/CFF”.

5.

Wskazać lokalizację zbiorów DD i wybrać zbiór .ffo. Kliknąć “Open”.

6.

Kliknąć “OK”. (Wyskoczy okienko informujące, że import zakończył się sukcesem.)

7.

Uruchomić program Engineering Assistant dla Fieldbus.

5−15


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OKREŚLANIA NIESPRAWNOŚCI PRZETWORNIKA 3095 FOUNDATION FIELDBUS Ilustracja 5−1. Schemat procedury określania niesprawności PROBLEMY Z KOMUNIKACJĄ Urządzenie nie pozostaje w segmencie

Urządzenie nie pojawia się w segmencie

1. Sprawdzić okablowanie urządzenia. 2. Włączyć i wyłączyć zasilanie. 3. Uszkodzenie elektroniki. Szczegółowe informacje − patrz “Urządzenie nie pojawia się w segmencie” w tabeli 5−8.

Problem zidentyfikowany?

Tak

Nie

Sprawdzić segment. Szczegółowe informacje − patrz “Urzadzenie nie pozostaje w segmencie” w tabeli 5−8

Problem zidentyfikowany? Wykonać zalecane działania z tabeli 5−8. Tak

Wykonać zalecane działania, patrz strona 2−6

Nie

Jeśli problem nie ustępuje, to skontaktować się z Emerson Process Management

5−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Ilustracja 5−2. Schemat określania nieprawności komunikacji KOMUNIKACJA NAWIĄZANA, LECZ PARAMETR “ALARM” WSKAZUJE “BLOCK_ERR”.

Patrz “Alarmy PlantWeb” na stronie 4−12

Problem zidentyfikowany?

Wykonać zalecane działania z tabeli 2−1.

Tak

Nie

Odczytać następujące parametry w bloku zasobów, aby określić zalecane działania BLOCK_ERR (patrz tabela 5−9) SUMMARY_STATUS (patrz tabela 5−10) DETAILED_STATUS (patrz tabela 5−11)

Problem zidentyfikowany

Tak

Jeśli nie ma błędu w bloku zasobów, to problem tkwi w konfiguracji, patrz “Warunki AI BLOCK_ERR” w tabeli 5−14

Nie

Wykonać zalecane działania, patrz tabela 5−1

Szczegółowe informacje Problem zidentyfikowany

Wykonać następujące kroki w bloku przetwornika czujnika w celu określenia zalecanych działań. BLOCK_ERR (patrz tabela 5−12) XD_ERR (patrz tabela 5−12) DETAILED_STATUS (patrz tabela 5−13) RECOMMENDED_ACTION (patrz tabela 5−13)

Tak

Nie

Wykonać zalecane działania, tabela 5−15.

Problem zidentyfikowany

Tak

Nie

Jeśli problem nie ustępuje, to skontaktować się z Emerson Process Management.

Wykonać zalecane działania z tabeli 5−13.

5−17


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Tabela 5−8. Wskazówki dotyczące niesprawności przetwornika. Objawy(1)

Przyczyna

Zalecane działania

Urządzenie nie jest widziane w segmencie

Nieznana Brak zasilania

Wyłączyć i włączyć zasilanie urządzenia 1. Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do segmentu. 2. Sprawdzić napięcie na zaciskach przetwornika. Powinno wynosić 9–32Vdc. 3. Sprawdzić, czy urządzenie pobiera prąd. Nominalny pobór prądu to 17 mA.

Urządzenie nie pozostaje w segmencie(2)

Problem z segmentem Niesprawna elektronika Nieprawidłowa konfiguracja sieci Nieprawidłowe poziomy sygnałów Patrz instrukcja obsługi systemu nadrzędnego Zbyt wysoki poziom szumów w segmencie Patrz instrukcja obsługi systemu nadrzędnego Niesprawna elektronika Inne

1. Wymienić urządzenie. Zmienić parametry w systemie nadrzędnym. Patrz instrukcja obsługi systemu nadrzędnego. 1. Sprawdzić oba terminatory. 2. Zbyt długie kable. 3. Zły zasilacz lub stabilizator 1. Sprawdzić prawidłowość uziemienia. 2. Sprawdzić prawidłowość ekranowania kabli. 3. Dokręcić zaciski przewodów. 4. Sprawdzić, czy zaciski nie skorodowały lub nie są zawilgocone. 5. Sprawdzić sprawność zasilacza. 1. Wymienić urządzenie. 1. Sprawdzić, czy przetwornik nie jest zalany wodą.

(1) Działania naprawcze muszą być skonsultowane z integatorem systemu. (2) Okablowanie i instalacja 31,25 kbit/s, tryb napięciowy, przewód standardowy AG−140 dostępny z fieldbus Foundation.

5−18


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

BLOK ZASOBÓW

Rozdział niniejszy opsiuje warunki alarmowe, które mogą wystąpić w bloku zasobów. Na podstawie tabel 5−9 do 5−11 należy określić właściwe działania naprawcze.

Tabela 5−9. Wartości parametru BLOCK_ERR w bloku zasobów

Błędy bloku W tabeli 5−9 przedstawiono warunki alarmowe raportowane przez parametr BLOCK_ERR. Nazwa warunków i opis Other − inne Simulate Active: Komunkat wskazujący, że przełącznik symulacji znajduje się w pozycji włączonej. Nie jest to wskazanie, że bloki wejść/wyjść wykorzystują dane symulowane. Device Fault State Set: Wybrano stan wskazujący na błąd urządzenia. Device Needs Maintenance Soon −Urządzenie będzie wkrótce wymagać naprawy. Device Needs Maintenance Now − Urządzenie wymaga natychmiastowej naprawy. Memory Failure: Błąd pamięci FLASH, RAM lub EEPROM. Lost NV Data: Nastąpiła utrata danych zawartych w pamięci stałej. Out of Service: Aktualny tryb pracy to Out of service.

Tabela 5−10. Komunikaty SUMMARY_STATUS w bloku zasobów

Tabela 5−11. Wartości parametru DETAILED_STATUS

Komunikat Uninitialized − blok niezainicjalizowany No repair needed − naprawa nie jest konieczna Repairable − możliwość naprawy Call Service Center − skontaktować się z producentem

Komunikat błędu

Zalecane działania

Błąd bloku przetwornika wyświetlacza LCD

1. Zrestartować komputer. 2. Sprawdzić podłączenie wyświetlacza. 3. Skontaktować się z serwisem firmowym. 1. Zrestartować komputer. 2. Sprawdzić kabel do SuperModułu. 3. Skontaktować się z serwisem firmowym. 1. Zrestartować komputer. 2. Skontaktować się z serwisem firmowym. 1. Zrestartować komputer. 2. Skontaktować się z serwisem firmowym. 1. Zrestartować komputer. 2. Skontaktować się z serwisem firmowym. 1. Zrestartować komputer. 2. Sprawdzić detekcję błędu. 3. Skontaktować się z serwisem firmowym.

Błąd blok przetwornika czujnika

Błąd integralności bloku Mfg Błąd integralności bloku pamięci stałej Błąd integralności pamięci ROM Błąd bloku przetwornika ADB

5−19


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

BLOK PRZETWORNIKA CZUJNIKA

Tabela 5−12. Warunki BLOCK_ERR i XD_ERR

Rosemount 3095 MultiVariable W tabeli 5−12 podano warunki określane przez parametry BLOCK_ERR i XD_ERROR. Warunki napisane drukiem wytłuszczonym są dostępne dla użytkownika, warunki napisane kursywą są nieaktywne w bloku przetwornika i zostały wymienione tylko w celach informacyjnych.

Kod

Nazwa i opis

0

Inne

1

Block Configuration Error (błąd konfiguracji bloku)

2

Link Configuration Error (błąd konfiguracji połączeń)

3

Simulate Active (symulacja aktywna)

4

Local Override (lokalne przesterowanie)

5

Device Fault State Set (ustawiony błędny stan urządzenia)

6

Device Needs Maintenance Soon (urządzenie będzie wymagało wkrótce konserwacji)

7

Input Failure/Process Variable Has Bad Status (błąd wejścia/zmienna procesowa ma zły status)

8

Output Failure (błąd wyjścia)

9

Memory Failure (błąd pamięci)

10

Lost Static Data (utracone dane statyczne)

11

Lost NV Data (utracone dane NV)

12

Readback Check Failed (błąd kontroli odczytu).

13

Device Needs Maintenance Now (urządzenie wymaga natychmiastowej obsługi technicznej)

14

Power Up: Urządzenie zostało właśnie włączone.

15

Out of Service: Aktualny tryb pracy to Out of service (wyłączony z działania).

17

General Error: Wystąpił błąd, który nie może zostać określony.

20

Electronic Failure: Uszkodzenie części elektronicznej.

22

I/O Failure: Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.

23

Data integrity Error: Dane przechowywane w urządzeniu są nieprawidłowe z powodu błędu sumy kontrolnej pamięci stałej lub dane nie przeszły weryfikacji po błędzie zapisu.

25

Algorithm Error: Algorytm wykorzystywany przez blok przetwornika spowodował powstanie błędu przekroczenia zakresu, błędnych danych, itp.

5−20


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Diagnostyka Poza parametrami BLOCK_ERR i XD_ERROR, bardziej szczegółowe informacje o stanie pomiarów można uzyskać przez odczyt parametru TB_DETAILED_STATUS. W tabeli 5−13 przedstawiono potencjalne błędy i zalecane działania naprawcze. Działania naprawcze uszeregowano w kolejności zwiększającego się zakresu czynności naprawczych. W pierwszej kolejności należy zawsze zresetować przetwornik wyłączając i włączając zasilanie. Jeśli błąd nie znika, to wykonać czynności opisane w tabeli poniżej.

Tabela 5−13. Opis wartości parametru TB_DETAILED_STATUS

Wartość

Opis

Działania naprawcze

0x00002000

ST Sensor Failure Uszkodzenie czujnika ST

1. Sprawdzić połączenia modułu. 2. Zrestartować procesor. 3. Wysłać do serwisu.

0x00001000

PT Sensor Failure Uszkodzenie czujnika PT

1. Sprawdzić połączenia modułu. 2. Zrestartować procesor. 3. Wysłać do serwisu.

0x00000800

SP Sensor Failure Uszkodzenie czujnika SP

1. Sprawdzić połączenia modułu. 2. Zrestartować procesor. 3. Wysłać do serwisu.

0x00000400

DP Sensor Failure Uszkodzenie czujnika DP

1. Sprawdzić połączenia modułu. 2. Zrestartować procesor. 3. Wysłać do serwisu.

0x00000200

ST Out of Range ST poza zakresem pomiarowym

1. Sprawdzić temperaturę otoczenia. 2. Zrestartować procesor.

0x00000100

PT Out of Range PT poza zakresem pomiarowym

1. Sprawdzić temperaturę procesową. 2. Zrestartować procesor.

0x00000080

SP Out of Range SP poza zakresem pomiarowym

1. Sprawdzić ciśnienie procesowe. 2. Zrestartować procesor.

0x00000040

DP Out of Range DP poza zakresem pomiarowym

1. Sprawdzić ciśnienie procesowe. 2. Zrestartować procesor.

0x00000020

Sensor HW Failure Uszkodzenie czujnika HW

1. Sprawdzić połączenia modułu. 2. Zrestartować procesor. 3. Wysłać do serwisu.

0x00000010

Sensor Module not Responding Moduł czujnika nie odpowiada

1. Sprawdzić połączenia modułu. 2. Zrestartować procesor. 3. Wysłać do serwisu.

0x00000008

Sensor Module not Updating Moduł czujnika nie wysyła aktualnych pomiarów

1. Sprawdzić połączenia modułu. 2. Zrestartować procesor. 3. Wysłać do serwisu.

0x00000004

HW/SW Incompatible Niekompatybilność HW/SW

1. Zrestartować procesor. 2. Wysłać do serwisu.

0x00000002

Sensor Factory EEPROM Corrupt Uszkodzona pamięć fabryczna EEPROM czujnika

1. Zrestartować procesor. 2. Wysłać do serwisu.

0x00000001

Sensor User EEPROM Corrupt Uszkodzona pamięć użytkownika EEPROM czujnika

1. Zrestartować procesor. 2. Wysłać do serwisu.

5−21


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

BLOK FUNKCYJNY WEJŚĆ ANALOGOWYCH (AI)

Rozdział ten opisuje warunki błędów obsługiwane przez blok AI. Działania naprawcze należy podjąć na podstawie informacji podanych w tabeli 5−15.

Tabela 5−14. Warunki BLOCK_ERR dla bloku AI. Numer 0 1

3 7 14 15

Nazwa i opis Inne Block Configuration Error (błąd konfiguracji bloku): pomiary w wybranym kanale mają niezgodne jednostki z wybranymi przez parametr XD_SCALE, parametr L_TYPE nie jest skonfigurowany lub CHANNEL = zero. Simulate Active (symulacja aktywna): Symulacja jest aktywna i blok wykorzystuje dane symulowane. Input Failure/Process Variable Has Bad Status (błąd sprzętu/zmienna procesowa ma zły stan) Power Up: Urządzenie zostało właśnie włączone. Out of Service: Aktualny tryb pracy to Out of service (wyłączony z działania).

Tabela 5−15. Przyczyny niesprawności bloku AI Objawy

Brak odczytu temperatury lub zły odczyt (odczytać parametr AI “BLOCK_ERR”)

Parametr OUT ma wartość UNCERTAIN a substatus wartość EngUnitRangViolation.

Możliwe przyczyny

Zalecane działania

BLOCK_ERR ma wartość OUT OF SERVICE (OOS) BLOCK_ERR ma wartość CONFIGURATION ERROR

1. Tryb docelowy bloku AI wybrany OOS. 2. Blok zasobów w trybie OUT OF SERVICE. 1. Sprawdzić parametr CHANNEL (patrz “KANAŁ” na stronie 4−18) 2. Sprawdzić parametr L_TYPE (patrz “L_TYPE” na stronie 4−19) 3. Sprawdzić jednostki XD_SCALE (patrz “XD_SCALE i OUT_SCALE” na stronie 4−19) Zapisać procedurę obsugi do bloku. Patrz instrukcja obsługi systemu nadrzędnego. 1. Blok przetwornika czujnika w trybie Out Of Service (OOS) 2. Blok zasobów w trybie Out of Service (OOS) 1. Sprawdzić parametr XD_SCALE. 2. Sprawdzić parametr OUT_SCALE (patrz “XD_SCALE i OUT_SCALE” na stronie 4−19) Patrz rozdział 3, gdzie opisano procedury kalibracji cyfrowej.

BLOCK_ERR ma wartość POWERUP BLOCK_ERR ma wartość BAD INPUT Brak BLOCK_ERR, lecz odczyty nieprawidłowe. W trybie Indirect, możliwe błędne skalowanie. Brak BLOCK_ERR. Konieczność kalibracji czujnika lub kalibracji cyfrowej zera. Nastawy parametrów Out_ScaleEU_0 i EU_100 są nieprawidłowe.

Patrz “XD_SCALE i OUT_SCALE” na stronie 4−19.

5−22


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

BLOK PRZETWORNIKA WYŚWIETLACZA LCD

Rosemount 3095 MultiVariable Rozdział niniejszy opsiuje warunki alarmowe, które mogą wystąpić w bloku przetwornika LCD. Na podstawie tabeli 5−16 należy określić właściwe działania naprawcze. Procedura autotestowania wyświetlacza LCD Parametr SELF_TEST w bloku zasobów służy do testowania segmentów wyświetlacza LCD. Po uruchomieniu testu wszystkie segmenty wyświetlacza powinny zaświecić się na około 5 sekund. Jeśli system nadrzędny obsługuje metody, to szczegółowe informacje o sposobie przeprowadzenia testu można znaleźć w instrukcji obsługi. Jeśli system nie obsługuje metod, to test ten można wykonać ręcznie w sposób opisany poniżej. 1. Ustawić blok zasobów w trybie “OOS” (Out of Service). 2. Przejść do parametru “SELF_TEST” i wpisać wartość Self test (0x2). 3. Obserwować ekran wyświetlacza LCD. Wszystkie segmenty powinny zaświecić się na około 5 sekund. 4. Przywrócić tryb pracy bloku zasobów “AUTO”.

Tabela 5−16. Wartości parametru dla przetwornika wskaźnika LCD BLOCK_ERR

Nazwa warunków i opis Other − inne Out of Service: Aktualny tryb pracy to Out of service.

Objawy

Możliwe przyczyny

Zalecane działania

Na ekranie LCD komunikat “DSPLY#INVLID.” Odczytać parametr BLOCK_ERR i jeśli ma wartość “BLOCK CONFIGURATION” to wykonać zalecane działania. Wyświetlany jest napis “3095” lub nie są wyświetlane wszystkie wartości.

Jeden lub kilka parametrów nie są prawidłowo skonfigurowane.

Patrz “Blok przetwornika LCD” na stronie 4−16.

Parametr bloku LCD “DISPLAY_PARAMETER_SELECT nie jest prawidłowo skonfigurowany. Blok zasobów i/lub blok przetwornika LCD są w trybie OOS. Uszkodzeniu uległy niektóre segmenty wyświetlacza LCD.

Patrz “Blok przetwornika LCD” na stronie 4−16.

Wyświetlacz wyświetla OOS Trudno odczytać informacje na ekranie.

Temperatura otoczenia przekroczyła dopuszczalny zakres dla wyświetlacza LCD. (−20 do 80˚C)

Sprawdzić, czy bloki są w trybie “AUTO”. Wykonać test wyświetlacza. Jeśli uległ uszkodzeniu, to wymienić na nowy. Sprawdzić temperaturę otoczenia.

5−23


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

5−24

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Dodatek A

Rosemount 3095 MultiVariable

Dane techniczne Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−1 Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−10 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−12 Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−15 Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−17 Wyposażenie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−19 Kompatybilność urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−21

DANE TECHNICZNE Dane funkcjonalne

Media mierzone Gaz, ciecz i para Czujnik ciśnienia różnicowego Zakres roboczy • Kod 1: 0 do 25 inH2O (−0,062 do 0,062 bar) • Kod 2: –250 do 250 inH2O (–0,622 do 0,622 bar) • Kod 3: –1000 do 1000 inH2O (–2,49 do 2,49 bar) Czujnik ciśnienia bezwzględnego Zakres roboczy • Kod 3: 0,5 do 800 psia (0,0344 do 55,2 bar) • Kod 4: 0,5 do 3626 psia (0,0344 do 250 bar) Czujnik ciśnienia względnego Zakres roboczy • Kod C: 0–800 psig (0–55,2 bar) • Kod D: 0–3626 psig (0–250 bar) Czujnik temperatury Zakres temperatur procesowych • –101 do 816˚C Zakres dla przetwornika bez czujnika temperatury • –273 do 1927˚C Możliwości przeciążania 0 psia do dwukrotnej wartości granicznej czujnika ciśnienia bezwzględnego, lecz nie więcej niż 3626 psia (250 bar).

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Dopuszczalne ciśnienie statyczne Przetwornik działa zgodnie ze specyfikacją dla ciśnień statycznych od 0,5 psia (34,4 mbar) i górnej wartości granicznej dla czujnika ciśnienia bezwzględnego. Wyjście 4−20 mA (kod opcji A) Regulacja zera i szerokości zakresu pomiarowego Zero i szerokość zakresu pomiarowego może być ustawione w dowolnym punkcie zakresu roboczego czujnika, jeśli tylko zakres pomiarowy jest większy lub równy minimalnej wartości szerokości zakresu pomiarowego. Sygnał wyjściowy Dwuprzewodowy 4–20 mA, wybierany przez użytkownika do reprezentowania DP, AP, GP, PT, przepływu masowego lub przepływu zsumowanego. Sygnał cyfrowy zgodny z protokołem HART nałożony na sygnał analogowy 4–20 mA, dostępny dla każdego systemu sterowania wykorzystującego protokół HART. Zasilanie Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przetwornik działa dla napięć 11–55 V dc mierzonych na zaciskach zasilania. Możliwości obciążania wyjścia Możliwość obciążania wyjścia zależy od wartości napięcia zasilania w sposób przedstawiony poniżej :

Obciążenie (Ω)

Maks. rezystancja pętli = Napięcie zasilania −11,0 0.022 2000

Zakres roboczy 250 0 11,0

16,5(2)

42,4(1)

55

Napięcie zasilania (V)

(1) W przypadku atestu CSA napięcie zasilania nie może przekroczyć wartości 42,4 V dc. (2) Komunikacja HART wymaga obecności w pętli sygnałowej rezystancji 250−1100 omów.

FOUNDATION fieldbus (kod opcji V) Zasilanie Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przetwornik działa dla napięć 9–32 V dc mierzonych na zaciskach zasilania. Pobór prądu 17,5 mA dla wszystkich konfiguracji (łącznie z opcją wyświetlacza LCD). Wigotność 0–100% wilgotności wstępnej. Czas gotowości do pracy Dokładność analogowych i cyfrowych zmiennych pomiarowych zgodna ze specyfikacją po 7–10 sekundach od włączenia zasilania. A−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Sygnał analogowy i cyfrowy natężenia przepływu zgodny ze specyfikacją po 10–14 sekundach od włączenia zasilania. Stan alarmowy Kod wyjścia A Jeśli procedury diagnostyczne wykryją błąd w działaniu przetwornika, to sygnał analogowy przyjmuje wartość poniżej 3,75 mA lub powyżej 21,75 mA w zależności od ustawienia zwory wyboru stanu alarmowego. Kod wyjścia V Jeśli procedury diagnostyczne wykryją błąd w działaniu przetwornika, to odpowiedni stan błędu nadawany jest wraz ze zmienną cyfrową. Konfiguracja: Komunikator ręczny HART (model 275 lub 375) • Realizuje standardowe funkcje przetwornika smart Pakiet oprogramowania Engineering Assistance (EA) dla przetwornika 3095 • Wbudowana baza danych własności fizycznych mediów • Umożliwia konfigurację przepływu masowego, obsługę i diagnostykę przy użyciu modemu HART (kod wyjścia A) • Umożliwia konfigurację przepływu masowego przez interfejs PCMIA dla wersji FOUNDATION fieldbus (kod wyjścia V) Elementy wytwarzające spadek ciśnienia: Przetwornik może współpracować z 25 różnymi elementami spiętrzającymi: • Uśredniająca rurka Pitota Annubar • Zintegrowana zwężka Model 1195 • Zwężka Model 405 • ISO/ASME zwężka z odbiorem kołnierzowym • Skalibrowane, niestandardowe elementy • AGA zwężka z odbiorem kołnierzowym • ISO/ASME zwężka Venturiego • ISO/ASME dysza Venturi • ISO/ASME zwężka z odbiorem przytarczowym • Zwężka uśredniająca • V−Cone Baza danych własności fizycznych: • Zawarta w pakiecie programu Engineering Assistant • Własności ponad 110 mediów • Dane dla gazu ziemnego zgodne z AGA • Dane dla pary i wody zgodne z ASME • Zgodna z American Institute of Chemical Engineers (AIChE) • Możliwość uzupełniania przez użytkownika

A−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Bloki funkcyjne FOUNDATION fieldbus (kod wyjścia V) Obsługiwane są następujące bloki: • Blok wejść analogowych • Blok wyjść analogowych • Blok PID • Blok wyboru wejść • Blok charakteryzacji sygnału • Blok arytmetyczny • Blok całkowania • Blok sterowania wyborem • Blok rozdziału wyjść Dopuszczalne temperatury Medium procesowe (przy membranie przetwornik dla ciśnień atmosferycznych i powyżej) • Wypełnienie olejem silikonowym: –40 do 121˚C • Wypełnienie cieczą obojętną chemicznie: –18 do 85˚C (Dla temperatur procesowych wyższych od 85˚C zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia należy zmniejszyć w stosunku 1.5:1.) Otoczenie: • −40 do 85˚C • z lokalnym wyświetlaczem: −20 do 80˚C (Dla temperatur procesowych wyższych od 85˚C zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia należy zmniejszyć w stosunku 1.5:1.) Składowanie: • −46 do 110˚C • z lokalnym wyświetlaczem: −40 do 85˚C Tłumienie Szybkość odpowiedzi na skokową zmianę sygnału wejściowego, ustawiana przez użytkownika w zakresie od 0 do 29 sekund. Obliczenia przepływu pary: Gęstości pary obliczane zgodnie z tablicami ASME. Konfiguracja pomiarów pary nasyconej przy wykorzystaniu obliczeń gęstości dla określonych ciśnień statycznych. Obliczenie przepływu gazu ziemnego: Obliczenia zgodne z 1992 AGA (American Gas Association) Report No 3 lub ISO−5167 (2003). Obliczenia ściśliwości zgodne z AGA Report No 8 lub ISO−12213.

A−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Dane metrologiczne

Rosemount 3095 MultiVariable (Zakres nieprzeskalowany, warunki referencyjne, wypełnienie olejem silikonowym, membrany oddzielające ze stali nierdzewnej 316, wyjście analogowe 4–20 mA) Wiarygodność danych metrologicznych Przetworniki Model 3095 MV spełniają podane parametry metrologiczne na poziomie ufności co najmniej 3σ. Natężenie przepływu masowego W pełni skompensowane względem zmian ciśnienia, temperatury, gęstości i lepkości w całym zakresie roboczym. Qm=NCdEY1d2{DP(p)}1/2. Dokładność referencyjna natężenia przepływu masowego dla wersji “ultra dla przepływu” (opcja U3)(1) • ±1,0% wartości mierzonej natężenia przepływu dla współczynników skali zakresowości 10:1 (100:1 dla różnicy ciśnień dla cieczy i gazów) Dokładność referencyjna natężenia przepływu masowego • ±1,0% wartości mierzonej dla współczynników skali 8:1 (64:1 dla różnicy ciśnień dla cieczy i gazów) Przepływ zsumowany masy • ±1,0% wartości mierzonej Element nieskalibrowany wytwarzający różnicę ciśnień (zwężka) zainstalowany zgodnie z ASME MFC3M lub ISO 5167−1. Błędy współczynnika wypływu, średnicy otworu zwężki i średnicy instalacji oraz współczynnika rozszerzalności gazu zgodne z ASME MFC3M lub ISO 5167−1. Błąd gęstości 0,1%. Dla uzyskania optymalnej dokładności/zakresowości ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 1/10 pełnego zakresu DP.)

Ciśnienie różnicowe (DP)

Zakres 1 • 0–0,5 do 0–25 inH2O (0–0,00124 do 0–0,0623 bar) (dopuszczalny współczynnik skali zakresowości 50:1) Zakres 2 • 0–2,5 do 0–250 inH2O (0–6,22 do 0–622,7 mbar) (dopuszczalny współczynnik skali zakresowości 100:1) Zakres 3 • 0–10 do 0–1000 inH2O (0–24,9 do 0–2490,9 mbar) (dopuszczalny współczynnik skali zakresowości 100:1)

(1)

Wersja przetwornika “Ultra dla przepływu” (opcja U3) dostępna tylko dla zakresów różnicy ciśnień 2−3 z membranami ze stali nierdzewnej i wypełnieniem olejem silikonowym.

A−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Dokładność (obejmujący liniowość, histerezę i powtarzalność)(1) Zakres 2−3 dla opcji ultra dla przepływu (opcja U3)(2) • ±0,05% odczytu DP dla współczynników skali zakresowości 1:1 do 3:1 URL(3) • Dla współczynników skali zakresowości większych od 3:1 URL URL Dokładność = 0,05 + 0,0145 ⎛ −−−−−−−−−⎞ %odczytu ⎝ odczyt⎠

Zakres 2−3 • ±0,075% szerokości zakresu pomiarowego dla współczynników skali zakresowości 1:1 do 10:1 URL • Dla współczynników skali zakresowości większych od 10:1 URL URL Dokładność = 0,025 + 0,005 ⎛ −−−−−−−−−⎞ %zakresu ⎝ zakres⎠

Zakres 1 • ±0,10% szerokości zakresu pomiarowego dla współczynników skali zakresowości 1:1 do 15:1 URL • Dla współczynników skali zakresowości większych od 15:1 URL URL Dokładność = 0,025 + 0,005 ⎛ −−−−−−−−−⎞ %zakresu ⎝ zakres⎠

Wpływ zmiany temperatury otoczenia o 28˚C(2) Zakres 2−3: “ultra dla przepływu” (opcja U3)(2) • ±0,130% odczytu dla współczynników skali zakresowości 1:1 do 3:1 URL • ±[0,05 + 0,0345 (URL/odczyt)]% odczyt dla współczynników skali zakresowości od 3:1 do 100:1 URL Zakres 2−3: • ±(0,025% URL + 0,125% szerokości zakresu pomiarowego) dla współczynników skali zakresowości 1:1 do 30:1 • ±(0,035% URL − 0,175% szerokości zakresu pomiarowego) dla współczynników skali zakresowości 30:1 do 100:1 Zakres 1: • ±(0,20% URL + 0,25% szerokości zakresu pomiarowego) dla współczynników skali zakresowości 1:1 do 30:1 • ±(0,24% URL + 0,15% szerokości zakresu pomiarowego) dla współczynników skali zakresowości 30:1 do 50:1 Wpływ ciśnienia statycznego Zakres 2−3: • Błąd zera = ±0,05% URL na 1000 psi (68,9 bar) • Błąd szerokości zakresu pomiarowego= ±0,20% odczytu na 1000 psi (68,9 bar) Zakres 1: • Błąd zera = ±0,05% URL na 800 psi (55,1 bar) • Błąd szerokości zakresu pomiarowego= ±0,40% odczytu na 800 psi (55,1 bar) (1) (2) (3)

A−6

Dla przetworników FOUNDATION fieldbus należy stosować zakres skalibrowany zamiast zakresu pomiarowego. Wersja przetwornika “Ultra dla przepływu” (opcja U3) dostępna tylko dla zakresów różnicy ciśnień 2−3 z membranami ze stali nierdzewnej i wypełnieniem olejem silikonowym. URL − górna wartość graniczna zakresu pomiarowego


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Stabilność Zakres 2−3: “ultra dla przepływu” (opcja U3)(1) • ±0,25% URL na 10 lat dla zmiany temperatury o ±28˚C i ciśnienia statycznego do 1000 psi (68,9 bar) Zakres 2−3: • ±0,125% URL na 5 lat dla zmiany temperatury o ±28˚C i ciśnienia statycznego do 1000 psi (68,9 bar). Zakres 1: • ±0,2% URL na 1 rok

Ciśnienie bezwzględne/względne

Zakres 3 (bezwzględne), Zakres C (względne) • 0–8 do 0–800 psi (0–0,55 do 0–55,1 bar) (dopuszczalny współczynnik skali zakresowości 100:1) Zakres 4 (bezwzględne)/ Zakres D (względne) • 0–36,26 do 0–3626 psi (0–2,5 do 0–250,0 bar) (dopuszczalny współczynnik skali zakresowości 100:1) Dokładność (obejmujący liniowość, histerezę i powtarzalność) ±0,075% szerokośći zakresu pomiarowego dla współczynników skali zakresowości 1:1 to 6:1 URL Dla współczynników skali zakresowości 6:1 URL Dokładność = 0,025 + 0,005 ⎛ −−−−−−−−−⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

Wpływ zmiany temperatury otoczenia o 28 ˚C ±(0,050% URL + 0,125% szerokości zakresu pomiarowego) dla współczynników skali zakresowości 1:1 do 30:1 ±(0,060% URL – 0,175% szerokości zakresu pomiarowego) dla współczynników skali zakresowości 30:1 do 100:1 Stabilność ±0,125% URL na 5 lat dla zmiany temperatury o ±28˚C i ciśnienia statycznego do 1000 psi (68,9 bar).

Temperatura procesowa

Dane o temperaturze procesowej dotyczą tylko przetwornika. Nie uwzględniono błędów spowodowanych przez czujnik temperatury. Przetwornik może współpracować z każdym czujnikiem rezystancyjnym Pt100 zgodnym z normą IEC 751 Class B, o nominalnej wartości rezystancji 100 omów w temperaturze 0˚C i ∝ = 0.00385. Zaleca się wybór czujników Rosemount z serii 68 i 78. Zakres pomiarowy czujnika –101 do 816˚C Dokładność pomiaru temperatury (obejmująca dokładność, histerezę i powtarzalność) Dla kabli o długości 3 i 8 m • 0,56 ˚C dla temperatur procesowych od –101do 649˚C • Dla temperatur powyżej 649˚C dodać 0,56˚C na 38˚C (1)

Wersje przetworników “Ultra dla przepływu” (opcja U3) dostępne tylko dla przetworników DP zakresy 2−3 z oddzielaczami ze stali nierdzewnej i wypełnieniem olejem silikonowym.

A−7


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Dla kabli o długości 25 m: • 1,12 ˚C dla temperatur procesowych od –101 do 649˚C • Dla temperatur powyżej 649˚C dodać 0,56 ˚C na 38˚C Stabilność ±0,56 ˚C na 12 miesięcy

Dane konstrukcyjne

Zabezpieczenie Odpowiednie ustawienie zwory blokady przetwornika zamontowanej na płytce drukowanej uniemożliwia dokonanie jakichkolwiek zmian w danych konfiguracyjnych przetwornika. Program Engineering Assistant umożliwia zastosowanie dwupoziomowego zabezpieczenia dostępu hasłem. Przepusty kablowe 1 /2–14 NPT, M20 x 1.5 (CM20), PG−13.5 Wejście czujnika temperatury 100−omowy czujnik rezystancyjny Pt zgodny IEC−751 Class B Przyłącza procesowe Przetwornik: 1/4–18 NPT rozstaw 21/8 cala. 1/2–14 NPT z rozstawem 2−, 21/8− lub 21/4 cala z opcjonalnymi adapterami kołnierzy. Czujnik temperatury: przyłącze zależy od typu czujnika. Części stykające się z medium Membrany pomiarowe • Stal nierdzewna 316L lub Hastelloy C−276®. CF−8M (odlewana stal nierdzewna, material zgodny z ASTM−A743) Zawory spustowo−odpowietrzające • Stal nierdzewna 316 lub Hastelloy C® Kołnierze • Stal węglowa platerowana, stal nierdzewna 316 lub Hastelloy C Pierścienie uszczelniające • TFE wzmacniane włóknem szklanym Części niestykające się z medium Obudowa przetwornika • Aluminium niskomiedziowe. NEMA 4X, obudowa CSA Typ 4X, IP 65, IP 66, IP 68 Śruby i nakrętki • Stal węglowa platerowana zgodna z normą ASTM A449, Grade 5 lub austenityczna stal nierdzewna 316 Ciecz wypełniająca • Olej silikonowy lub ciecz chemicznie obojętna (Ciecz chemicznie obojętna dostępna tylko dla czujników ciśnienia względnego.) Wykończenie (tylko obudowa z aluminium) • Farba poliuretanowa Pierścienie uszczelniające • Buna−N

A−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Masy Element Przetwornik Model 3095 MV Obejma montażowa ze stali nierdzewnej Kabel ekranowany 3.66 m do czujnika temp. Kabel zbrojony 3.66 m do czujnika temp. Kabel ekranowany 7.32 m do czujnika temp. Kabel zbrojony 7.32 m do czujnika temp. Kabel ekranowany 22.8 m do czujnika temp. Kabel zbrojony 22.8 m do czujnika temp. Kabel zbrojony 53 cm do czujnika temp. Kabel CENELEC 3.66 m do czujnika temp. Kabel CENELEC 7.32 m do czujnika temp. Kabel CENELEC 22.86 m do czujnika temp. Kabel CENELEC 53 cm do czujnika temp.

Masa w kg 2,7 0,4 0,2 0,5 0,4 1,0 0,9 3,2 0,2 0,9 1,4 3,2 0,5

A−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable RYSUNKI WYMIAROWE

Widok perspektywiczny przetwornika Rosemount 3095 Tabliczka z certyfikatami

Obudowa Blok przyłączeniowy (HART) Pierścień uszczelniający Pokrywa

Obwód elektroniczny

Tabliczka znamionowa

Pierścień uszczelniający modułu

Śruba blokady obrotu obudowy

Moduł czujnika

Pierścień uszczelniający adaptera procesowego

Zawór spustowo−odpowietrzający

Kołnierz Coplanar Pierścień uszczelniający adaptera kołnierza Opcjonalne adaptery kołnierza

Śruby

Blok przyłączeniowy (Fieldbus)

A−10

Zespół wyświetlacza LCD Pokrywa wyświetlacza LCD

3095-3095A08B, 3051-3031B05A, 03031-0332-2001

Przyłącze czujnika temperatury


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095MV 5.0 (127) 4.3 (110)

Pokrywa miernika (opcja)

4.20 (107)

1

2.15 (55)

0.75 (19) Prześwit do zdjęcia pokrywy

/2−14 NPT przepust kablowy (dwa otwory − bez dławików)

4.09 (104)

0.75 (19) Prześwit do zdjęcia pokrywy

Strona przyłączy elektrycznych

Strona obwodów elektronicznych

Tabliczka z certyfikatami

Tabliczka znamionowa Zawór spustowo− odpowietrzający

7.07 (180) 8.17 (208)

6.4 (163) 1 /2−14 NPT przy montażu opcjonalnych adapterów. Adaptery mogą być obracane by uzyskać rozstaw przyłączy 2.00 (51) lub 2.25 (57).

3095−3095G05B, HO5A

Śruba blokady obudowy

1

/4−18 NPT na kołnierzu Coplanar do przyłącza ciśnieniowego bez adapterów montażowych.

Konfiguracje montażu 2.82 (72)

4.3 (110)

7.07 (180)

6.15 (156)

2.81 (120) 6.25 (159) 4.73 (12)

3.54 (90)

3095−3095JO4B, KO4A,

1.10 (28)

UWAGA: Wymiary podano w calach (milimetrach)

A−11


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIOWA Model

Opis urządzenia

3095 Kod

Przetwornik wielofunkcyjny Multivariable Sygnały wyjściowe

A V Kod

4–20 mA z nałożonym sygnałem cyfrowym HART Protokół FOUNDATION fieldbus Zakresy pomiarów różnicy ciśnień

1(1) 2 3 Kod

0–0,5 do 0–25 cali H2O (0–1,25 do 0–62,3 mbar) 0–2,5 do 0–250 cali H2O (0–6,22 do 0–622,7 mbar) 0–10 do 0–1000 cali H2O (0–0,024 do 0–2,49 bar) Zakresy pomiarów ciśnień statycznych

3 4 C D Kod

0–8 do 0–800 psia (0–0,55 do 0–55,1 bar), ciśnienie bezwzględne 0–36,26 do 0–3626 psia (0–2,5 do 0–250 bar), ciśnienie bezwzględne 0–8 do 0–800 psig (0–0,55 do 0–55,1 bar), ciśnienie względne 0–36,26 do 0–3626 psig (0–2,5 do 0–250 bar), ciśnienie względne Materiał membrany Ciecz wypełniająca

A B(2) J(3) K(2)(3) Kod

Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Typ kołnierza

A B C F(4) J 0 Kod

Coplanar Coplanar Coplanar Coplanar Kołnierz tradycyjny (DIN), śruby adaptera/zblocza ze stali nierdzewnej (10 mm) Brak (wymaga kodu opcji S5 lub S3) Materiał zaworów spustowo−odpowietrzających

A C(2) 0 Kod

Stal nierdzewna Hastelloy C Brak (wymaga kodu opcji S5 lub S3) Pierścień uszczelniający

1 Kod

TFE wzmacniane włóknem szklanym Wejście czujnika temperatury (czujnik zamawiany oddzielnie)

0 1 2 7 3 4 5(5) 8 A B C D(5) Kod

Stała temperatura procesowa (bez kabla) Wejście czujnika temperatury z kablem ekranowanym o długości 3,66 m (przeznaczony do stosowania z osłoną kablową) Wejście czujnika temperatury z kablem ekranowanym o długości 7,32 m (przeznaczony do stosowania z osłoną kablową) Wejście czujnika temperatury z kablem ekranowanym o długości 22,86 m (przeznaczony do stosowania z osłoną kablową) Wejście czujnika temperatury z kablem ekranowanym, zbrojonym o długości 3,66 m Wejście czujnika temperatury z kablem ekranowanym, zbrojonym o długości 7,32 m Wejście czujnika temperatury z kablem ekranowanym, zbrojonym o długości 53 cm Wejście czujnika temperatury z kablem ekranowanym, zbrojonym o długości 22,86 m Wejście czujnika temperatury z kablem ognioszczelnym ATEX o długości 3,66 m Wejście czujnika temperatury z kablem ognioszczelnym ATEX o długości 7,32 m Wejście czujnika temperatury z kablem ognioszczelnym ATEX o długości 22,86 m Wejście czujnika temperatury z kablem ognioszczelnym ATEX o długości 53 cm (typowy kabel do atestu kod H) Materiał obudowy przetwornika Przepust kablowy (bez dławików)

A B C J K L Kod

Aluminium pokrywane farbą poliuretanową Aluminium pokrywane farbą poliuretanową Aluminium pokrywane farbą poliuretanową Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Listwa zaciskowa

A B

A−12

olej silikonowy olej silikonowy ciecz chemicznie obojętna ciecz chemicznie obojętna Materiał

1

/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) PG 13.5 1 /2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) PG 13.5

Standardowa Ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

Stal węglowa Stal nierdzewna Hastelloy C Stal nierdzewna, bez przedmuchu Stal nierdzewna, śruby 7/16 — 20 NPT


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Kod

Wskaźnik lokalny

0 1 Kod

Brak Miernik LCD Obejma

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kod

Brak Obejma ze stali nierdzewnej do kołnierzy Coplanar SST do montażu panelowego lub na rurze 2 calowej, śruby ze stali nierdzewnej Obejma do kołnierza tradycyjnego do montażu na rurze 2 calowej, śruby ze stali węglowej Obejma do kołnierza tradycyjnego do montażu panelowego, śruby ze stali węglowej Obejma płaska do kołnierza tradycyjnego do montażu na rurze 2 calowej, śruby ze stali węglowej Obejma do kołnierza tradycyjnego do montażu na rurze 2 calowej, śruby ze stali nierdzewnej Obejma do kołnierza tradycyjnego do montażu panelowego, śruby ze stali nierdzewnej Obejma płaska do kołnierza tradycyjnego do montażu na rurze 2 calowej, śruby ze stali nierdzewnej Obejma ze stali nerdzewnej do kołnierza tradycyjnego do montażu na rurze 2 calowej, śruby ze stali nierdzewnej Obejma płaska ze stali nerdzewnej do kołnierza tradycyjnego do montażu na rurze 2 calowej, śruby ze stali nierdzewnej Śruby

0 1 N Kod

Stal węglowa Stal nierdzewna austanityczna 316 Brak (wymaga kodu opcji S5 lub S3) Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

0 F G H P A B C D J K L P T V W Y 4 5 Kod

Brak Certyfikat iskrobezpieczeństwa ATEX Certyfikat niepalności typu N ATEX Certyfikat ognioszczelności ATEX Atest niepalności pyłów ATEX Atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta − Factory Mutual (FM) Połączenie atestów przeciwwybuchowości i niepalności/iskrobezpieczeństwa wydawanych przez producenta − Factory Mutual (FM) Atest przeciwwybuchowości Canadian Standards Association (CSA) Połączenie atestów przeciwwybuchowości i niepalności/iskrobezpieczeństwa Canadian Standards Association (CSA) Atest iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta − Factory Mutual (FM) Atest iskrobezpieczeństwa CSA Atesty ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa, niepalności typu N i zapłonu pyłów (połączenie F, G, H i P) Atest pyłoszczelności ATEX Atest iskrobezpieczeństwa ATEX FISCO; tylko do protokołu FOUNDATION fieldbus Atest iskrobezpieczeństwa ATEX FM; tylko do protokołu FOUNDATION fieldbus Atest iskrobezpieczeństwa CSA FISCO; tylko do protokołu FOUNDATION fieldbus Atest iskrobezpieczeństwa IECEx FISCO; tylko do protokołu FOUNDATION fieldbus Atest iskrobezpieczeństwa IECEx; tylko do protokołu FOUNDATION fieldbus Atest niepalności IECEx typu n; tylko do protokołu FOUNDATION fieldbus Wyjście

B V

Natężenie przepływu masowego i mierzone zmienne procesowe (DP, P i T) w protokole HART Pomiary zmiennej procesowej przy użyciu protokołu FOUNDATION fieldbus

A−13


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Kod

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Opcje

Klasa dokładności U3(6) “Ultra dla przepływu”: dokładność pomiaru różnicy ciśnień ±0.05%, współczynniki zakresowości skali do 100:1, 10−letnia stabilność, 12−letnia ograniczona gwarancja Funkcjonalność regulacji PlantWeb A01 Zestaw bloków funkcyjnych sterowania: PID, arytmetyczny, charakteryzacji sygnału, całkowania, itp.; wymaga FOUNDATION fieldbus Konfiguracja użytkownika C2(7) Konfiguracja przepływu (wymaga wypełnienia karty konfiguracyjnej 00806−0100−4716.) S3 Montaż na zwężce Model 405 (wymaga podania numeru zamówieniowego zwężki, patrz 00813−0100−4810) S4(8) Montaż na uśredniającej rurce Pitota Annubar lub zintegrowanej zwężce Model 1195 (wymaga podania numerów zamówieniowych, patrz 00813−0100−4809, 00813−010004760, lub 00813−0100−4686) Zblocze zintegrowane S5 Montaż ze zintegrowanym zbloczem zaworowym Model 305 (wymaga podania numeru zamówieniowego zblocza – patrz 00813−0100−4733) S6 Montaż z systemem Rosemount 309 Hookups (wymaga kołnierza tradycyjnego kody J, K lub L) Test hydrostatyczny P1 Test hydrostatyczny Czyszczenie P2 Czyszczenie do zastosowań specjalnych Karta kalibracyjna Q4 Certyfikat kalibracji Certyfikaty materiałowe Q8(9) Certyfikaty materiałów konstrukcyjnych zgodnie z normą EN 10204 3.1B Adaptery kołnierza DF(10) Adaptery kołnierzowe — typ adaptera określa materiał kołnierza: stal węglowa platerowana, stal nierdzewna, Hastelloy C Typowy numer zamówieniowy 3095 A 2 3 A A A 1 3 A B 0 1 1 0 B (1) Dostępny tylko dla modułów czujnika 3 lub C i opcji A wykonanie ze stali nierdzewnej 316L i wypełnienia olejem silikonowym. (2) Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE norma MR 01−75 / ISO 15156. Każdy materiał ma konkretne ograniczenia środowiskowe. Skonsultować się z producentem. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR103 do pracy w środowiskach kwaśnych. (3) Dostępny tylko dla modułów czujnika ciśnienia względnegoC lub D. (4) Wymaga wyboru kodu opcji zaworów spustowo−oddzielających 0 (brak). (5) Do stosowania z Annubarami ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. (6) Opcja dostępna tylko dla przetworników o zakresach różnicy ciśnień 2−3 z membranami ze stali nierdzewnej i wypełnieniem olejem silikonowym. (7) Opcja niedostępna dla kodu wyjścia V. (8) Przy zainstalowanym elemencie wytwarzającym spadek ciśnienia, maksymalne ciśnienie robocze będzie mniejszą z wartości granicznych dla elementu i przetwornika. (9) Opcja ta jest dostępna dla obudowy modułu czujnika, kołnierzy Coplanar i adapterów kołnierzy Coplanar. (10) Niedostępna przy montażu przetwornika ze zintegrowaną zwężką Model 1195 kod S4.

A−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

CZĘŚCI ZAMIENNE Wykaz części zamiennych Kategoria(1)

B

A

A

A

Opis części Moduł czujnika wypełniony olejem silikonowym Ciśnienie różnicowe: 0–0,5/25 inH2O, Zakres 1/Bezwzględne: 0–8/800 psia, Zakres 3 Stal nierdzewna 316L Ciśnienie różnicowe: 0–0,5/25 inH2O, Zakres 1/Względne: 0–8/800 psia, Zakres C Stal nierdzewna 316L Ciśnienie różnicowe: 0–2,5/250 inH2O, Zakres 2/Bezwzględne: 0–8/800 psia, Zakres 3 Stal nierdzewna 316L Hastelloy® C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–2,5/250 inH2O, Zakres 2/Bezwzględne: 0–36,26/3626 psia, Zakres 4 Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–10/1000 inH2O, Zakres 3/Bezwzględne: 0–8/800 psia, Zakres 3 Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–10/1000 inH2O, Zakres 3/Bezwzględne: 0–36,26/3626 psia, Zakres 4 Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–2,5/250 inH2O, Zakres 2/Względne: 0–8/800 psig, Zakres C Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–2,5/250 inH2O, Zakres 2/Względne: 0–36,26/3626 psig, Zakres D Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–10/1000 inH2O, Zakres 3/Względne: 0–8/800 psig, Zakres C Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–10/1,000 inH2O, Zakres 3/Względne: 0–36,26/3626 psig, Zakres D Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Moduł czujnika wypełniony cieczą chemicznie obojętną Ciśnienie różnicowe: 0–2,5/250 inH2O, Zakres 2/Względne: 0–8/800 psig, Zakres C Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–2,5/250 inH2O, Zakres 2/Względne: 0–36,26/3626 psig, Zakres D Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–10/1000 inH2O, Zakres 3/Względne: 0–8/800 psig, Zakres C Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Ciśnienie różnicowe: 0–10/1000 inH2O, Zakres 3/Względne: 0–36.26/3,626 psig, Zakres D Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Zespół obwodu drukowanego elektroniki Obwód drukowany sygnałów wyjściowych HART, przepływ masowy Obwód drukowany sygnałów wyjściowych FOUNDATION fieldbus, przepływ masowy Wyświetlacz LCD (HART) Zestaw wyświetlacza LCD do standardowej obudowy z aluminium(2) Zestaw wyświetlacza LCD do obudowy ze stali nierdzewnej 316(2) Wyświetlacz LCD (obejmuje wyświetlacz i elementy mocujące) Zespół pokrywy wyświetlacza LCD do obudowy aluminiowej Zespół pokrywy wyświetlacza LCD do obudowy ze stali nierdzewnej 316 Wyświetlacz LCD (HART) Zestaw wyświetlacza LCD do standardowej obudowy z aluminium Zestaw wyświetlacza LCD do obudowy ze stali nierdzewnej 316

Numer części

03095−0345−1312 03095−0345−1812 03095−0345−2312 03095−0345−2313 03095−0345−2412 03095−0345−2413 03095−0345−3312 03095−0345−3313 03095−0345−3412 03095−0345−3413 03095−0345−2812 03095−0345−2813 03095−0345−2912 03095−0345−2913 03095−0345−3812 03095−0345−3813 03095−0345−3912 03095−0345−3913

03095−0345−2822030 95−0345−2823 03095−0345−2922030 95−0345−2923 03095−0345−3822030 95−0345−3823 03095−0345−3922030 95−0345−3923 03095−0303−1005 03095−0303−0050 03095−0492−0001 03095−0492−0002 03095−0492−0101 03031−0193−0002 03031−0193−0002 03095−0292−0003 03095−0292−0004

A−15


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Kategoria(1)

B A B A

B A

B

A

B B B B

B

A B

A−16

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Opis części Standardowa obudowa z aluminium (HART) Obudowa części elektronicznej bez bloku przyłączeniowego (przepust 1/2−14 NPT z filtrem RFI) Pokrywa części elektronicznej Zespół standardowego bloku przyłączeniowego Zespół bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym Zestaw uziemienia zewnętrznego Obudowa ze stali nierdzewnej 316 SST Obudowa części elektronicznej bez bloku przyłączeniowego (przepust 1/2−14 NPT z filtrem RFI) Zestaw pokrywy Kołnierze procesowe Kołnierz Coplanar™ Stal węglowa niklowana Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Śruba centrująca kołnierz Coplanar (zestaw 12 śrub) Kołnierz tradycyjny do pomairu ciśnienia różnicowego Kołnierz tradycyjny zgodny z normą DIN, stal nierdzewna, śruby łączące adapter/zblocze 7/16 Łącznik kołnierza adaptera Stal węglowa niklowana Stal nierdzewna 316 Hastelloy C Zestawy zaworów spustowo−odpowietrzających Zestaw trzpienia i gniazda zaworu ze stali nierdzewnej 316 Zestaw trzpienia i gniazda zaworu z Hastelloyu C Seat Kit (każdy zestaw zawiera części do jednego przetwornika.) Zestawy pierścieni uszczelniających Obudowa części elektronicznej, pokrywa (standardowa lub do wyświetlacza) Obudowa części elektronicznej, moduł Kołnierz procesowy, Teflon wypełniany włóknem szklanym Kołnierz adaptera, Teflon wypełniany włóknem szklanym (Każdy zestaw zawiera 12 pierścieni uszczelniajacych.) Zestawy obejm montażowych Zesatw obejmy do kołnierzy Coplanar (ilustracja 2) Obejma i śruby ze stali nierdzewnej do montażu na wsporniku 2 cale lub montażu panelowego Zestaw obejmy do kołnierza tradycyjnego do montażu na wsporniku 2 cale, śruby ze stali węglowej Blok przyłączeniowy (FOUNDATION fieldbus) Zespół standardowego bloku przyłączeniowego Zespół bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

Numer części 03031−0635−0201 03031−0292−0001 03031−0332−0007 03031−0332−0008 03031−0398−0001 03031−0635−0241 03031−0292−0202

03031−0388−0025 03031−0388−0022 03031−0388−0023 03031−0309−0001 03031−1350−0012 02024−0069−0005 02024−0069−0002 02024−0069−0003 01151−0028−0022 01151−0028−0023

03031−0232−0001030 31−0233−000103031− 0234−000103031−024 2−0001

03031−0189−0003 03031−0313−0001 03031−0332−2001 03031−0332−2002


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Kategoria(1) B

Rosemount 3095 MultiVariable Opis części

Numer części

Zestawy części Kołnierz Coplanar Zestaw śrub kołnierza Stal węglowa (zestaw 4 szt.) 03031−0312−0001 Stal nierdzewna 316 (zestaw 4 szt.) 03031−0312−0002 Zestaw śrub kołnierz/adapter Stal węglowa (zestaw 4 szt.) 03031−0306−0001 Stal nierdzewna 316 (zestaw 4 szt.) 03031−0306−0002 Zestaw śrub zblocze/kołnierz Stal węglowa (zestaw 4 szt.) 03031−0311−0001 Stal nierdzewna 316 (zestaw 4 szt.) 03031−0311−0002

B

(Każdy zestaw zawiera śruby do jednego przetwornika) Zblocze Stal węglowa Stal nierdzewna 316 Kable do czujnika temperatury, adaptery i zaślepki Kabel ekranowany o długości 3,66 m (do stosowania z osłoną kablową) Kabel ekranowany o długości 7,22 m (do stosowania z osłoną kablową) Kabel zbrojony, ekranowany o długości 3,66 m Kabel zbrojony, ekranowany o długości 7,32 m Kabel zbrojony, ekranowany o długości 53 cm Kabel ekranowany o długości 22,86 m (do stosowania z osłoną kablową) Kabel zbrojony, ekranowany o długości 22,86 m Kabel ognioszczelny zgodny z normą CENELEC o długości 3,66 m Kabel ognioszczelny zgodny z normą CENELEC o długości 7,32 m Kabel ognioszczelny zgodny z normą CENELEC o długości 22,86 m Kabel ognioszczelny zgodny z normą CENELEC o długości 53 cm Adapter 3/4−14 nao 1/2−14 NPT (adapter do przepustu do główki przyłączeniowej) Uszczelka zaciskowa do kabla zbrojonego Adapter 1/2 cala z gwintem zewnętrznym na CM20 z gwintem wewnetrznym z mosiądzu UWAGA: Następujące elementy przeznaczone są do podłączenia do złącza czujnika temperatury w przetworniku 3095MV: Zaślepka przyłącza czujnika temperatury (do przetworników bez czujnika) Adapter kabla czujnika 1/2−14 NPT Oprogramowanie wspomagania inżynierskiego 3095 Modem HART® i kable do portu szeregowego Model HART i kable do portu USB Karta FOUNDATION fieldbus PCMCIA i kable Tylko kable

Wykorzystać śruby dostarczane ze zbloczem 03095−0320−0011 03095−0320−0012 03095−0320−0001 03095−0320−0002 03095−0320−0003 03095−0320−0013 03095−0320−0007 03095−0320−0021 03095−0320−0022 03095−0320−0023 03095−0320−0024 03095−0308−0001 03095−0325−0001 00444−0282−0001

03095−0323−0001 03095−0322−0001 03095−5105−0001 03095−5105−0002 03095−5108−0001 03095−5109−0001

(1) Kategoria: A=jedna część zapasowa na 25 przetworników. B=jedna część zapasowa na 50 przetworników. (2) Obejmuje wyświetlacz LCD, elementy montażowe i zestaw pokrywy.

OPCJE

Konfiguracja standardowa Jeśli nie wyspecyfikowano inaczej, to przetwornik dostarczany jest w następującej konfiguracji: Jednostki pomiarowe: Ciśnienie różnicowe Ciśnienie/ciśnienie bezwzględne Sygnał wyjściowy Typ kołnierza: Materiał kołnierza: Materiał pierścienia uszczelniającego: Zawory spustowo−odpowietrzające: Parametry konfiguracji przepływu: Oznaczenie projektowe

inH2O (zakres 2) psi (wszystkie zakresy) Kod opcji Kod opcji Kod opcji Kod opcji Kod opcji Nastawy domyślne (puste)

A−17


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Poza powyższymi parametrami przetwornik dostarczany jest w następującej konfiguracji: • Trzy zmienne procesowe są skalibrowane cyfrowo względem dolnej i górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego. • W przypadku pomiaru natężenia przepływu masowego i zmiennych pomiarowych (kod B), kolejność zmiennych procesowych jest następująca: przepływ, DP, AP/GP, PT. • Przepływ jest skonfigurowany do przepływu powietrza przy wykorzystaniu zwężki ASME: wykonanie kołnierzowe, średnica zwężki 0.5 cala (stal nierdzewna), średnica rury 2 cale (stal węglowa), zakres pomiarowy natężenia przepływu 0–8262 SCFH, zakres roboczy ciśnień 10–100 psia i zakres roboczy temperatur 50–100˚F. Konfiguracja użytkownika (kod opcji C2) Jeśli wybrano kod opcji C2, to użytkownik musi podać wartości parametrów konfiguracyjnych. Stała temperatura procesowa (kod opcji 0) Jeśli wybrano kod o stałej temperaturze procesowej, to zostanie wprowadzona stała temperatura równa 68˚F (20˚C) jeśli nie podano inaczej w zamówieniu. Oznaczenia Dostępne są trzy opcje oznaczania przetworników: • Standardowa tabliczka ze stali nierdzewnej przywieszana do przetwornika. Wysokość znaków 3,18 mm, maksymalnie 85 znaków. • Oznaczenie projektowe może być na stałe wybite na tabliczce znamionowej. Wysokość znaków 1,59 mm, maksymalnie 65 znaków. • Oznaczenie projektowe może być zapisane w pamięci przetwornika. Oznaczenie projektowe (maksymalnie 8 znaków) pozostaje puste, jeśli nie określono w zamówieniu. • Oznaczenie projektowe (maksymalnie 8 znaków) pozostaje puste, jeśli nie określono w zamówieniu Informacje dodatkowe Przetworniki są dostępne w postaci fabrycznie złożonych i skalibrowanych przepływomierzy. Poniżej podano numery kart katalogowych elementów wytwarzających spadek ciśnień: • Przepływomierze z serii Annubar:00813−0100−4809 Rosemount 3051SFA ProBar Rosemount 3095MFA Mass ProBar Czujnik Rosemount 485 Annubar • Przepływomierze z serii Proplate: 00813−0100−4686 Rosemount 3051SFP Proplate Rosemount 3095MFP Mass Proplate Zintegrowana zwężka Rosemount 1195 • Przepływomierze kompaktowe: 00813−0100−4810 Przepływomierz Rosemount 3051SFC Przepływomierz masowy Rosemount 3095MFC Zwężka kompaktowa Rosemount 405 • Systemy zwężek: 00813−0100−4792 Zwężki Rosemount 1495 Zwężka kołnierzowa Rosemount 1496 Zwężka pomiarowa Rosemount 1497

A−18


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Opcjonalne zintegrowane zblocze Model 305 Przetwornik Model MV i zintegrowane zblocze zaworowe Model 305AC (Model 305BC) są składane, kalibrowane i testowane fabrycznie. Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie katalogowej PDS 00813−0100−4733. Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe Firma Rosemount oferuje szeroką gamę czujników temperatury i wyposażenia dodatkowego. Konwerter sygnału HART na analogowy Model 333 HART Tri−Loop™ Konwerter Model 333 HART Tri−Loop może być zainstalowany w pętli sygnałowej przetwornika 3095 bez konieczności zmiany istniejącego okablowania. Konwerter Tri−Loop daje możliwość uzyskania trzech dodatkowych sygnałów analogowych do monitorowania lub sterowania procesu bez konieczności wykonywania dodatkowych punktów penetracji instalacji technologicznej. Konwerter HART Tri−Loop zamienia cyfrowe sygnały z przetwornika 3095 na trzy niezależne sygnały analogowe 4–20 mA. Dowolna ze zmiennych procesowych przetwornika Model 3095 MV (DP, AP, GP, PT lub przepływ) może być odczytana przez konwerter Tri−Loop. Konwerter Model 333 HART Tri−Loop Model

Opis urządzenia

333 Kod U D Kod

HART Tri−Loop (konfiguracja standardowa) Stan alarmowy Stan wysoki Stan niski Opcje konfiguracji

(brak) C2

Konfiguracja standardowa Konfiguracja niestandardowa. Wymaga wypełnienia karty konfiguracyjnej 00806−0100−4754) Typowy numer zamówieniowy: 333 U

OBSZAR ZAGROŻONY WYBUCHEM

Model 3095

000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00000

Konwerter HART Tri−Loop zamontowany na szynie Każdy kanał Tri−Loop zasilany jest ze sterowni

Ch. 3 Ch. 2 Ch. 1 Wejście nadawania do Tri−Loop

Aby konwerter działał musi być zasilony kanał 1

RL > 250 Ω HART Tryb nadawania 3/ Wyjście analogowe Bariera iskrobezpieczna

Urządzenie zasilane ze sterowni systemu

Sterownia

OBSZAR BEZPIECZNY

3095−1006B03A,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

A−19


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Wyposażenie dodatkowe konwertera HART Tri−Loop Opis Modem HART i kable do portu szeregowego Modem HART i kable do portu USB Interfejs PCMCIA FOUNDATION fieldbus i kable

Numer zamówieniowy 03095−5105−0001 03095−5105−0002 03095−5108−0001

Pakiet oprogramowania Engineering Assistant MV do przetwornika Rosemount 3095 Pakiet oprogramowania do przetwornika 3095 Engineering Assistant jest dostępny do protokołów zarówno HART, jak i FOUNDATION fieldbus. Pakiet może być zamówiony wraz lub bez modemu i kabli łączących. Wszystkie elementy są pakowane oddzielnie. Do prawidłowego działania oprogramowania EA zaleca się następującą konfigurację sprzętową: • Komputer PC z procesorem Pentium, 800 MHz lub lepszy • 512 MB RAM • 350 MB wolnego miejsca na dysku • Mysz lub inne urządzenie wskazujące • Kolorowy monitor • Windows NT, 2000 lub XP Programy Engineering Assistant Kod

Opis produktu

EA

Program Engineering Assistant

Kod

Typ nośnika

2(1)

EA wersja 5, CD−ROM (łącznie z programem do konfiguracji HART Tri−Loop)

Kod

E Kod

O H B C Kod

N Kod

1 2

Język

Angielski Modem HART i kable łączące

Brak Modem HART szeregowy i kable połączeniowe Modem HART USB i kable połączeniowe Karta interfejsu PCMCIA FOUNDATION fieldbus i kable System operacyjny

EA wersja. 5 Licencja

Pojedyncze stanowisko Sieciowa

Typowy numer zamówieniowy: EA 2 E O N 1 (1) EA HART: Wersja 5.3, 5.4 i 5.5 działa w systemie Windows NT, 200 i XP i może być upgrade’owana tylko w Windows 98. EA−FOUNDATION fieldbus działa w systemie Windows 2000 i XP.

A−20


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ

Rosemount 3095 MultiVariable Przy wymianie części lub modyfikacji przetwornika 3095 należy uwzględnić kompatybilność następujących elementów: •

Wersja płytki drukowanej układów wyjściowych

Wersja oprogramowania modułu czujnika

Wyświetlacz LCD

Kompatybilność urządzeń elektronicznych

Jeśli użytkownik zamierza wymienić elementy przetwornika Rosemount 3095 na nowe, to musi dokładnie zapoznać się z tym rozdziałem.

Określenie wersji

Wersję płytki drukowanej obwodów wyjściowych przetwornika Rosemount 3095 i modułu czujnika można określić przy użyciu pakietu Engineering Assistant (EA) lub komunikatora HART. Pakiet EA Z menu podręcznego AMS, wybrać kolejno Configuration Properties (własności konfiguracji) < Device Tab (zakładka Device) < Software Rev (wersja oprogramowania). Komunikator HART Wybrać kolejno1 Device Setup (konfiguracja urządzenia), 3 Basic Setup (konfiguracja podstawowa), 4 Device Info (informacja o urządzeniu) i 9 Revisions (wersje).

A−21


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Układ elektroniczny

Do określenia wersji oprogramowania układów elektronicznych przetwornika Rosemount 3095 służy tabela A−1. Tabela A−1. Wersje oprogramowania układów elektronicznych

Wersja oprogramowania(1) Wersja 13 Wersja 15 Wersja 12 Wersja 10 Wersja 9 Wersja 8 Wersja 5 Wersja 4

Numer seryjny czujnika 32400 i powyżej 55660 i powyżej 28600 i powyżej 20000 i powyżej 15600 i powyżej 10000 i powyżej 3675 i powyżej 2822 i powyżej

Początek dostaw 3/99 12/00 11/98 12/97 5/97 8/96 1/96 10/95

(1) Układy elektroniczne fieldbus Multivariable są kompatybilne z modułami czujnika o numerach seryjnych powyżej 2527425. Numer seryjny modułu znajduje się na tabliczce znamionowej czujnika oraz jest zapisany w urządzeniu w pamięci stałej (może być odczytany przy użyciu komunikacji fieldbus).

Moduł czujnika W tabeli A−2 podano wersje modułów czujnika, numery seryjne przetworników, datę rozpoczęcia dostaw i zakres temperatur procesowych. Tabela A−2. Wersje oprogramowania modułów czujnika

Wersja modułu czujnika(1) 149 142(b) 142(a)

Numer seryjny przetwornika >28600 10000–40000 0–9999

Data dostawy

Zakres temperatur procesowych –101 do 815˚C(2) –40 do 649˚C –40 do 204˚C

11/98 8/96 10/95

(1) Układy elektroniczne fieldbus Multivariable są kompatybilne z modułami czujnika o numerach seryjnych powyżej 2527425. Numer seryjny modułu znajduje się na tabliczce znamionowej czujnika oraz jest zapisany w urządzeniu w pamięci stałej (może być odczytany przy użyciu komunikacji fieldbus). (2) Obwody elektroniczne wersja 12 i 13 obsługują zakresy temperatur –184 do 815˚C

Zakres pracy czujnika

Tabele A−3, A−4 i A−5 określają zakresy robocze czujników Rosemount 3095.

Tabela A−3. Zakresy robocze modułów czujników wersja 149. Typ czujnika Przepływ DP zakres 1 DP zakres 2 DP zakres 3 AP zakres 3 AP zakres 4 GP zakres C GP zakres D PT (5) Czujnik temperatury (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A−22

LRL– (1) Bez ograniczeń –27,5 inH2O dla 68˚F –275 inH20 dla 68˚F –1100 inH20 dla 68˚F 0 psia(4) 0 psia(4) –15 psig –15 psig –109˚C(6) –44˚C

LRL 0 –25 inH2O dla 68˚F –250 inH20 dla 68˚F –1000 inH20 dla 68˚F 0,5 psia 0,5 psia 0 psig 0 psig –101˚C(7) –40˚ C

URL obliczany(3) 25 inH2O dla 68˚F 250 inH20 dla 68˚F 1000 inH20 dla 68˚F 800 psia 3626 psia 800 psig 3626 psig 815˚C 85˚C

LRL– jest równe LRV i dolnej wartości granicznej kalibracji cyfrowej czujnika. URL– jest równe URV i górnej wartości granicznej kalibracji cyfrowej czujnika. Przepływ w warunkach, gdy DP=URL+, AP=UOL, i PT=LOL. Wartość ta obliczana jest przez EA. Dla obwodów układów wyjściowych w wersji poniżej 10, LRL– jest równe 0,45 psia. W trybie stałej temperatury, PT mieści się w zakresie –273 do 1927˚C. Obwody elektroniczne w wersji 12 i 13 można stosować dla temperatur do –201˚C. Obwody elektroniczne w wersji 12 i 13 można stosować dla temperatur do –185˚C.

URL+(2) Bez ograniczeń 27,5 inH2O dla 68˚F 275 inH20 dla 68˚F 1100 inH20 dla 68˚F 880 psia 3988 psia 880 psig 3988 psig 843˚C 93.5˚C


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Table A-4. Zakresy robocze modułów czujników wersja 142B LRL– (1)

Typ czujnika Przepływ DP zakres 2 DP zakres 3 AP zakres 3 AP zakres 4 GP zakres C GP zakres D PT (5) Czujnik temperatury (1) (2) (3) (4) (5)

LRL

Bez ograniczeń –275 inH20 dla 68˚F –913 inH20 dla 68˚F 0 psia(4) 0 psia(4) –15 psig –15 psig –42˚C –44˚C

URL+(2)

URL

0 –250 inH20 dla 68˚F –830 inH20 dla 68˚F 0,5 psia 0,5 psia 0 psig 0 psig –40˚C –40˚C

(3)

obliczany 250 inH20 dla 68˚F 830 inH20 dla 68˚F 800 psia 3626 psia 800 psig 3626 psig 649˚C 85˚C

Bez ograniczeń 275 inH20 dla 68˚F 913 inH20 dla 68˚F 880 psia 3988 psia 880 psig 3988 psig 660˚C 93.5˚C

LRL– jest równe LRV i dolnej wartości granicznej kalibracji cyfrowej czujnika. URL– jest równe URV i górnej wartości granicznej kalibracji cyfrowej czujnika. Przepływ w warunkach, gdy DP=URL+, AP=UOL, i PT=LOL. Wartość ta obliczana jest przez EA. Dla obwodów układów wyjściowych w wersji poniżej 10, LRL– jest równe 0,45 psia. W trybie stałej temperatury, PT mieści się w zakresie –273 do 1927˚C.

Table A-5. Zakresy robocze modułów czujników wersja 142A LRL– (1)

Typ czujnika Przepływ DP zakres 2 DP zakres 3 AP zakres 3 AP zakres 4 PT (5) Czujnik temperatury (1) (2) (3) (4) (5)

Bez ograniczeń –275 inH20 dla 68˚F –913 inH20 dla 68˚F 0,45 psia(4) 0,45 psia(4) –42˚C –44˚C

LRL

URL+(2)

URL

0 –250 inH20 dla 68˚F –830 inH20 dla 68˚F 0,5 psia 0,5 psia –40˚C –40˚C

obliczany(3) 250 inH20 dla 68˚F 830 inH20 dla 68˚F 800 psia 3626 psia 205˚C 85˚C

Bez ograniczeń 275 inH20 dla 68˚F 913 inH20 dla 68˚F 880 psia 3988 psia 224,4˚C 93,5˚C

LRL– jest równe LRV i dolnej wartości granicznej kalibracji cyfrowej czujnika. URL– jest równe URV i górnej wartości granicznej kalibracji cyfrowej czujnika. Przepływ w warunkach, gdy DP=URL+, AP=UOL, i PT=LOL. Wartość ta obliczana jest przez EA. Dla obwodów układów wyjściowych w wersji poniżej 10, LRL– jest równe 0.45 psia. W trybie stałej temperatury, PT mieści się w zakresie –273 do 1927 ˚C.

Kompatybilność oprogramowania układów elektronicznych Tabela A−6. Tabela kompatybilności układów elektronicznych

W tabeli A−6 przedstawiono kompatybilność oprogramowania układow elektroniki, modułu czujnika i wyświetlacza LCD.

Oprogramowanie płytki obowdów elektronicznych(1) Wersje 4 i 5 Wersje 8, 9 i 10 Wersje 12, 13 i 15

Wersja oprogramowania modułu czujnika Wersja 142(a) Kompatybilne Kompatybilne Kompatybilne

Wersj a142(b) Kompatybilne Kompatybilne Kompatybilne

Wersja 149 Brak Brak Kompatybilne

Wyświetlacz LCD Brak Brak Kompatybilne

(1) Układy elektroniczne fieldbus Multivariable są kompatybilne z modułami czujnika o numerach seryjnych powyżej 2527425. Numer seryjny modułu znajduje się na tabliczce znamionowej czujnika oraz jest zapisany w urządzeniu w pamięci stałej (może być odczytany przy użyciu komunikacji fieldbus).

A−23


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Kompatybilność sprzętowa

W tabeli A−7 przedstawiono kompatybilność sprzętową nowej i starej obudowy z elementami wewnętrznymi.

Tabela A−7. Kompatybilność sprzętowa Obudowa Nowa Old

Blok przyłączeniowy Nowy Kompatybilne Kompatybilne

Płytka obwodów elektroniki

Stary Niekompatybilne Kompatybilne

Nowa(1) Kompatybilne Kompatybilne

Stara(2) Kompatybilne Kompatybilne

Moduł czujnika Nowy Kompatybilne Kompatybilne

Stary Kompatybilne Kompatybilne

Wyświetlacz LCD Kompatybilne Kompatybilne

(1) Wersje 12, 13 i 15. (2) Wersje 10 i wcześniejsze.

Kompatybilność komunikacji

Oprogramowanie elektroniki wersja 8 i starsza EA 4.0 i starsza EA 5.0 i nowsze

Kompatybilne Niekompatybilne

Oprogramowanie elektroniki wersja 9 i nowsza Kompatybilne Kompatybilne

Oprogramowanie modułu czujnika wersje 149 i 142 Kompatybilne Kompatybilne

Wersje pakietu EA

Wersja EA

3.5

4.0

5.0 5.1

5.2

A−24

Data wprowadzenia

Charakterystyka

11/97

• Najstarsza zalecana wersja pakietu EA. Należy skontaktować się z biurem Emerson Process Management w celu aktualizacji oprogramowania EA. • Sprawdzić wartości graniczne zakresu pomiarowego, czy nie zostały nadpisane przy wysłaniu do przetwornika nowego zbioru konfiguracyjnego przepływu.

11/98

• Wymagana do wskaźnika LCD i konfiguracji przepływu zsumowanego. • Jednostki specjalne dla przepływu i przepływu zsumowanego. • Obsługa konfiguracji przerwania pomiarów dla małego natężenia przepływu (Low Flow Cutoff). • Obsługa rozszerzonego zakresu temperatur i zakres 1 DP. • Obsługa czujnika Annubar® Diamond II+ / Mass ProBar®. • Wbudowana instrukcja obsługi On−Line.

11/00 6/01

• 32 bitowa platforma dla Microsoft® Windows® 95, 98 i NT 4.0, wykorzystuje ograniczoną wersję AMS do komunikacji z przetwornikiem 3095 oraz Rosemount 333. • Obsługa czujników ISO5167 Amd. 1, kołnierzowe i z króćcami D i D/2.

10/02

• • • •

Platforma dla Microsoft Windows 98, NT i 2000. Obsługa gazu ziemnego ISO 12213. Obsługa zwężki kompaktowej Rosemount 405P (1/2 − 4”). Obsługa czujników Rosemount 485 Annubar / Mass ProBar. • Funkcje drukowania.


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

5.3

5/03

• Platforma dla Microsoft Windows NT, 2000 i XP.

5.4

5/04

• Dostępna tylko jako uaktualnienie. Może być wykorzystana do upgradu EA−5.0 i nowszych. • Platforma dla Microsoft Windows NT, 2000 i XP. • Obsługa kryz Rosemount 405C i 1595.

5.5

2/05

• Instalacja tylko w Microsoft Windows 2000 i XP. • Obsługa kryz Rosemount 405P (6 − 8 cali).

Wersje oprogramowania komunikatora HART Wersja opisów urządzeń

A−25

Data wprowadzenia

Charakterystyka

1, DD Rev. 5

10/95

• Początkowa wersja Rosemount 3095 DD.

1, DD Rev. 7

9/97

• Wprowadzenie ciśnienie względnego jako zmiennej procesowej. • Kompatybilność z trybem pracy z temepraturą awaryjną. • Brak komunikacji z płytką obwodów elekronicznych w wersji 12 (11/98), jeśli “Flow Total” jest wybrana jako zmienna procesowa.

2, DD Rev. 1

12/98

• Konieczne do konfiguracji wskaźnika LCD i licznika przepływu zsumowanego. • Konfiguracja jednostek specjalnych dla przepływu i przepływu zsumowanego. • Obsługa konfiguracji przerwania pomiarów dla małego natężenia przepływu (Low Flow Cutoff). • Obsługa rozszerzonego zakresu temperatur i zakres 1 DP. • Obsługa czujnika Annubar® Diamond II+ / Mass ProBar®.

2, DD Rev 2

3/00

• Usunięte tłumienie zmiennej procesowej PV. • Dodane komunikaty ostrzegawcze pętli.

2, DD Rev 3

6/04

• Dodano metryczne jednostki natężenia przepływu masowego: tony metryczne na minutę, godzinę i dzień. • Dodano komunikat informujący o przekroczeniu górnej wartości dopuszczalnej przepływu masowego obliczanego przez program EA.


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

A−26

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Dodatek B

Rosemount 3095 MultiVariable

Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem Lokalizacja zakładów produkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−1 Informacje o Dyrektywach Europejskich . . . . . . . . . . . . . strona B−1 Certyfikat niepalności ATEX typu n . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−2 Certyfikat iskrobezpieczeństwa ATEX . . . . . . . . . . . . . . . strona B−3 Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem przetwornika 3095 HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−4 Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem przetwornika 3095 FIELDBUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−6 Schematy instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−10

LOKALIZACJA ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH

Rosemount Inc. — Chanhassen, Minnesota USA Emerson Process Management GmbH & Co. — Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited — Singapur Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited – Beijing, Chiny

INFORMACJE O DYREKTYWACH EUROPEJSKICH

Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Europejskimi dla tego urządzenia jest dostępna na stronie www.rosemount.com. Kopię można również uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Dyrektywa ATEX (94/9/EC) Zgodność z Dyrektywą ATEX. Dyrektywa europejska dla sprzętu ciśnieniowego (PED) (97/23/EC) 3095F_2/3,4/D i 3095M_2/3,4/D Przetworniki przepływu — Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20 pełna gwarancja jakości (Moduł H) Wszystkie inne przetworniki/sterowniki poziomu 3095_ — zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice) Wyposażenie dodatkowe: kołnierz procesowy − zblocze — zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice) Zgodność elektromagnetyczna (EMC) (89/336/EEC) Przetworniki przepływu 3095 — EN 50081−1: 1992; EN 50082−2:1995; EN 61326−1:1997 – przemysłowa

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Certyfikaty producenta do pracy w obszarze bezpiecznym Standardowo, przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i pożarowymi. Badania przeprowadzane są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

CERTYFIKAT NIEPALNOŚCI ATEX TYPU N

Przetworniki przepływu masowego Rosemount 3095 Multivariable, które mają umocowane przedstawione poniżej tabliczki spełniają wymagania dyrektywy 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowanej w Dzienniku Ustaw Wspólnoty Europejskiej No. L 100/1 dnia 19 kwietnia 1994.

Na tabliczce znamionowej przetwornika znajdują się następujące informacje: •

Nazwa i adres producenta (może być jeden z poniższych): •Rosemount USA •Rosemount Germany •Rosemount Singapore

Pełny numer zamówieniowy (patrz Dodatek A).

Numer seryjny urządzenia

Rok produkcji

Oznaczenie zabezpieczenia przed wybuchem:

II 3 G

•EEx nL IIC T5 (–45˚C ≤ Totoczenia ≤ 40˚C) •EEx nL IIC T4 (–45˚C ≤ Totoczenia ≤ 70˚C) •Ui = 55 Vdc maksymalnie •Numer certyfikatu BASEEFA: BAS 98 ATEX 3360X •EEx nA nL IIC T5 (−45˚C ≤ Totoczenia ≤ 40˚C) (FIELDBUS) •EEx nA nL IIC T4 (–45˚C ≤ Totoczenia ≤ 70˚C) (FIELDBUS) •Numer certyfikatu BASEEFA: Baseefa05ATEX0022X (FIELDBUS)

B−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Przetworniki Rosemount 3095 z blokiem przeciwprzepięciowym (kod B) nie przechodzą testu izolacji 500 V wymaganego przez normę EN50 021, klauzula 9.1 (1998). Należy uwzględnić ten fakt przy instalacji przetwornika.

CERTYFIKAT ISKROBEZPIECZEŃSTWA ATEX

Przetworniki przepływu masowego Rosemount 3095 Multivariable, które mają umocowane przedstawione poniżej tabliczki spełniają wymagania dyrektywy 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowanej w Dzienniku Ustaw Wspólnoty Europejskiej No. L 100/1 dnia 19 kwietnia 1994.

Na tabliczce znamionowej przetwornika znajdują się następujące informacje: •

Nazwa i adres producenta (może być jeden z poniższych): •Rosemount USA •Rosemount Germany •Rosemount Singapore 1180

Pełny numer zamówieniowy (patrz Dodatek A).

Numer seryjny urządzenia

Rok produkcji

Oznaczenie zabezpieczenia przed wybuchem:

II 1 G

•EEx ia IIC T5 (–45˚C ≤ Totoczenia ≤ 40˚C) •EEx ia IIC T4 (–45˚C ≤ Totoczenia ≤ 70˚C) •Ui = 30 Vdc Ii = 200 mA Pi = 1,0 W Ci = 0,012 μF •Numer certyfikatu BASEEFA ATEX: BAS 98 ATEX 1359X •Ui = 30 Vdc Ii = 300 mA Pi = 1,3 W Ci = 3,3 nF Li = 0 μH (FIELDBUS) •Numer certyfikatu BASEEFA ATEX: Baseefa05ATEX0022X (FIELDBUS) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X):

B−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Model 3095 z blokiem przeciwprzepięciowym (kod B) nie przechodzi testu izolacji 500 V wymaganego przez normę EN50 020, klauzula 6.4.12 (1994). Uwzględnić ten fakt przy instalacji przetwornika.

CERTYFIKATY DO PRACY W OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM PRZETWORNIKA 3095 HART Atesty amerykańskie

Atesty wydawane przez producenta (FM) A

Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Atest zapłonu pyłów w klasie II/klasie III, strefa 1, grupy E, F i G. Obudowa typu NEMA 4X. Fabrycznie uszczelniona. Przyłącze do czujnika temperatury spełniające wymagania niepalności w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D.

J

Atest iskrobezpieczeństwa do stosowania w klasie I, II i III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G w warunkach polowych. Niepalność w klasie I, strefa 2, grupa A, B, C i D. Kod temperatury T4. Fabrycznie uszczelniony. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1020 (podano również parametry wejściowe).

Atesty kanadyjskie(CSA) C

Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Atest zapłonu pyłów w klasie II/klasie III, strefa 1, grupy E, F i G. Obudowa CSA typ 4X do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i w warunkach polowych. Przyłącze do czujnika temperatury spełniające wymagania niepalności w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Obudowa fabrycznie uszczelniona. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1024. Dopuszczony w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D.

K

Atest iskrobezpieczeństwa do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D, jeśli zainstalowano zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1021. Kod temperatury T3C. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1021 (podane parametry wejściowe).

Certyfikaty europejskie

F

Iskrobezpieczeństwo ATEX Numer certyfikatu: BAS98ATEX1359X II 1 G EEx ia IIC T5 (Totoczenia = –45˚C do 40˚C) EEx ia IIC T4 (Totoczenia = –45˚C do 70˚C) 1180

Tabela B−1. Parametry wejściowe (zaciski sygnałowe/zasilania) Ui = 30V Ii = 200 mA Pi = 1.0 W Ci = 0.012 μF Li = 0

B−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Tabela B−2. Parametry przyłącza czujnika temperatury Uo = 30V Io = 19 mA Po = 140 mW Ci = 0.002 μF Li = 0

Tabela B−3. Parametry przyłącza czujnika temperatury Co = 0,066 μF Co = 0,560 μF Co = 1,82 μF Lo = 96 mH Lo = 365 mH Lo = 696 mH Lo/Ro = 247 μH/Ω Lo/Ro = 633 μH/Ω Lo/Ro= 633 μH/Ω

Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Model 3095 z blokiem przeciwprzepięciowym (kod B) nie przechodzi testu izolacji 500 V wymaganego przez normę EN50 020, klauzula 6.4.12 (1994). Uwzględnić ten fakt przy instalacji przetwornika. G

Atest niepalności ATEX Typ N Numer certyfikatu: BAS98ATEX3360X II 3 G EEx nL IIC T5 (Totoczenia = –45˚C do 40˚C) EEx nL IIC T4 (Totoczenia = –45˚C do 70˚C) Ui = 55V Urządzenie ma możliwość podłączenia zewnętrznego rezystancyjnego czujnika temperatury Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Model 3095 z blokiem przeciwprzepięciowym (kod B) nie przechodzi testu izolacji 500 V wymaganego przez normę EN50 021, klauzula 9.1 (1995). Uwzględnić ten fakt przy instalacji przetwornika.

H

Atest ognioszczelności ATEX Numer certyfikatu: KEMA02ATEX2320X EEx d IIC T5 (−50˚C ≤ Totoczenia ≤ 80˚C) T6 (−50˚C ≤ Totoczenia ≤ 65˚C) 1180

II 1/2 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i obsługi dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.

B−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable P

Atest niepalności pyłów ATEX Numer certyfikatu: KEMA02ATEX2321 V = 55 Vdc maksymalnie I = 23 mA maksymalnie IP66 1180

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

II 1 D

Połączenie certyfikatów Jeśli wyspecyfikowano opcjonalne atesty, to tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami, nie powinno być ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenia zostało zainstalowane. B

Połączenie atestów A i J

D

Połączenie atestów C i K

L

Połączenie atestów F, G, H i P

CERTYFIKATY DO PRACY W OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM PRZETWORNIKA 3095 FIELDBUS Atesty amerykańskie

Atesty wydawane przez producenta (FM) A

Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Atest zapłonu pyłów w klasie II/klasie III, strefa 1, grupy E, F i G. Obudowa typu NEMA 4X fabrycznie uszczelniona. Przyłącze do czujnika temperatury spełniające wymagania niepalności w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D.

J

Atest iskrobezpieczeństwa do stosowania w klasie I, II i III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G w warunkach polowych. Niepalność w klasie I, strefa 2, grupa A, B, C i D. Kod temperatury T4. Fabrycznie uszczelniony. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1020 (podano również parametry wejściowe).

V

Atest FISCO do stosowania w klasie I, II i III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G w warunkach polowych. Kod temperatury T4. Fabrycznie uszczelniony. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1020 (podano również parametry wejściowe).

Atesty kanadyjskie(CSA) C

B−6

Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Atest zapłonu pyłów w klasie II/klasie III, strefa 1, grupy E, F i G. Obudowa CSA typ 4X do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i w warunkach polowych. Przyłącze do czujnika temperatury spełniające wymagania niepalności w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Obudowa fabrycznie uszczelniona. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1024. Dopuszczony w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Certyfikaty europejskie

Rosemount 3095 MultiVariable K

Atest iskrobezpieczeństwa do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D, jeśli zainstalowano zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1021. Kod temperatury T3C. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1021 (podane parametry wejściowe).

W

Atest FISCO do stosowania w klasie I, II i III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G w warunkach polowych. Kod temperatury T4. Instalować zgodnie ze schematami montażowymi Rosemount 03095−1021 (podano również parametry wejściowe).

F

Iskrobezpieczeństwo ATEX Numer certyfikatu: Baseefa05ATEX0022X EEx ia IIC T5 (Totoczenia = –45˚C do40˚C) EEx ia IIC T4 (Totoczenia = –45˚C do 70˚C) 1180

II 1 G

Tabela B−4. Parametry wejściowe (zaciski sygnałowe/zasilania) Ui = 30V Ii = 300 mA Pi = 1,3 W Ci = 3,3 nF Li = 0

Tabela B−5. Parametry przyłącza czujnika temperatury Uo = 30V Io = 19 mA Po = 140 mW Ci = 0,002 μF

Tabela B−6. Parametry przyłącza czujnika temperatury Co = 0,066 μF Co = 0,560 μF Co = 1,82 μF Lo = 96 mH Lo = 365 mH Lo = 696 mH Lo/Ro = 247 μH/Ω Lo/Ro = 633 μH/Ω Lo/Ro= 633 μH/Ω

Gruoa gazów IIC Gruoa gazów IIB Gruoa gazów IIA Gruoa gazów IIC Gruoa gazów IIB Gruoa gazów IIA Gruoa gazów IIC Gruoa gazów IIB Gruoa gazów IIA

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Przetworniki z blokiem przeciwprzepięciowym (kod B) nie przechodzą testu izolacji 500 V wymaganego przez normę EN50 020, klauzula 6.4.12 (1994). Uwzględnić ten fakt przy instalacji przetwornika.

B−7


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable G

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Atest niepalności ATEX Typ N Numer certyfikatu: Baseefa05ATEX0023X EEx nL IIC T5 (Totoczenia = –45˚C do 40˚C) EEx nL IIC T4 (Totoczenia = –45˚C do 70˚C) Ui = 55V

II 3 G

Urządzenie ma możliwość podłączenia zewnętrznego rezystancyjnego czujnika temperatury. Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Przetworniki z blokiem przeciwprzepięciowym (kod B) nie przechodzą testu izolacji 500 V wymaganego przez normę EN50 021, klauzula 9.1 (1995). Uwzględnić ten fakt przy instalacji przetwornika. H

Atest ognioszczelności ATEX Numer certyfikatu: KEMA02ATEX2320X EEx d IIC T5 (−50˚C ≤ Totoczenia ≤ 80˚C) T6 (−50˚C ≤ Totoczenia ≤ 65˚C) 1180

II 1/2 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i obsługi dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. P

Numer certyfikatu niepalności pyłów ATEX: KEMA02ATEX2321 V = 55 Vdc maksymalnie I = 23 mA maksymalnie IP66 1180

Y

Atest iskrobezpieczeństwa ATEX FISCO Numer certyfikatu: Baseefa05ATEX0022X EEx ia IIC T4 (Totoczenia = –45˚C do 70˚C) 1180

II 1 G

Tabela B−7. Parametry wejściowe (zaciski sygnałowe/zasilania) Ui = 17.5 V Ii = 380 mA Pi = 5.32 W Ci = 3.3 nF Li = 0

Tabela B−8. Parametry przyłącza czujnika temperatury Uo = 30V Io = 19 mA Po = 140 mW Ci = 0.002 μF

B−8

II 1 D


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Tabela B−9. Parametry przyłącza czujnika temperatury Co = 0,066 μF Co = 0,560 μF Co = 1,82 μF Lo = 96 mH Lo = 365 mH Lo = 696 mH Lo/Ro = 247 μH/Ω Lo/Ro = 633 μH/Ω Lo/Ro= 633 μH/Ω

Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA Grupa gazów IIC Grupa gazów IIB Grupa gazów IIA

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania Przetworniki z blokiem przeciwprzepięciowym (kod B) nie przechodzą testu izolacji 500 V wymaganego przez normę EN50 020, klauzula 6.4.12 (1994). Uwzględnić ten fakt przy instalacji przetwornika.

CERTYFIKATY IECEX Y

Atest iskrobezpieczeństwa FISCO IECEx Numer certyfikatu: IECEx BAS 05.0023X EEx ia IIC T4 (Totoczenia = –45˚C do 70˚C)

Tabela B−10. Parametry wejściowe (zaciski sygnałowe/zasilania) Ui = 17,5 V Ii = 380 mA Pi = 5,32 W Ci = 3,3 nF Li = 0

4

Atest iskrobezpieczeństwa IECEx Numer certyfikatu: IECEx BAS 05.0023X EEx ia IIC T5 (Totoczenia = –45˚C do 40˚C) EEx ia IIC T4 (Totoczenia = –45˚C do 70˚C)

Tabela B−11. Parametry wejściowe (zaciski sygnałowe/zasilania) Ui = 30 V Ii = 300 mA Pi = 1,3 W Ci = 3,3 nF Li = 0

4

Atest niepalności typu n IECEx Numer certyfikatu: IECEx BAS 05.0024X Ex nC IIC T5 (Totoczenia = –45˚C do 40˚C) Ex nC IIC T4 (Totoczenia = –45˚C do 70˚C) Ui = 55 V

B−9


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Połączenie certyfikatów Jeśli wyspecyfikowano opcjonalne atesty, to tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami, nie powinno być ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenia zostało zainstalowane.

SCHEMATY INSTALACYJNE

B

Połączenie atestów A i J

D

Połączenie atestów C i K

L

Połączenie atestów F, G, H i P

Wykaz schematów iskrobezpiecznych wydawanych przez producenta do przetwornika 3095 (schematy instalacyjne numer 03095−1020, wersja AD) Schematy instalacji przeciwwybuchowych przetwornika Rosemount 3095 zgodnych z normami kanadyjskimi CSA (schematy instalacyjne numer 03095−1024, wersja AA) Wykaz schematów iskrobezpiecznych zgodnych z normami CSA do przetwornika 3095 (schematy instalacyjne numer 03095−1021, wersja AC) Schematy instalacji przeciwwybuchowych przetwornika Rosemount 3095 zgodnych z normami amerykańskimi wydawanymi przez producenta (schematy instalacyjne numer 03095−1025, wersja AA)

B−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Electronic Master - PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - Rosemount Proprietary

B−11


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master - PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - Rosemount Proprietary

B−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Electronic Master - PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - Rosemount Proprietary

B−13


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master - PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - Rosemount Proprietary

B−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary

B−15


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary

B−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Proprietary

B−17


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary

B−18


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary B−19


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary B−20


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary

B−21


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master - PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - Rosemount Proprietary

B−22


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary

B−23


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary

B−24


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary

B−25


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary

B−26


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Pro prietary

B−27


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

B−28

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

B−29


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

B−30

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Proprietary

B−31


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Proprietary

B−32


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Electronic Master − PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED − Rosemount Proprietary

B−33


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

B−34

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Dodatek C

Rosemount 3095 MultiVariable

Alarmy krytyczne w poprzednich wersjach oprogramowania Oznaczenia alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona C−1 Alarmy i warunki błędów dla wersji 12 i 13 . . . . . . . . . . . strona C−1 Alarmy i warunki błedów dla wersji 8, 9 i 10 . . . . . . . . . . strona C−2 Alarmy i warunki błędów dla wersji 4 i 5 . . . . . . . . . . . . . strona C−5

OZNACZENIA ALARMÓW

ALARMY I WARUNKI BŁĘDÓW DLA WERSJI 12 I 13

Standardowe skróty alarmów stosowane w niniejszym dodatku: •

LOL: Lower Operating Limits (dolna wartość zakresu działania określana przez Użytkownika przy użyciu programu EA)

UOL: Upper Operating Limits (górna wartość zakresu działania określana przez Użytkownika przy użyciu programu EA)

LRL: Lower Range Limits − dolna wartość graniczna zakresu roboczego

URL: Upper Range Limits − górna wartość graniczna zakresu roboczego

LRV: Lower Range Value − dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego

URV: Upper Range Value − górna wartość graniczna zakresu pomiarowego

URL+URL + (10%URL) (na przykład, URL+ = 250 + (0,10 x 250) = 275

LRL–LRL – (10%LRL) (na przykład, LRL– = –250 –[0,10 x 250] = –275

Przetwornik Rosemount 3095 wyposażony jest w alarmy analogowe i cyfrowe. Jeśli powstaną warunki alarmowe lub wystąpi błąd, to zostanie wyświetlony właściwy komunikat w programie EA, na komunikatorze HART lub na wyświetlaczu LCD. Niektóre błędy niezwiązane z przepływem mogą dać komunikat po 2 sekundach, natomiast niektóre z błędów związanych z przepływem mogą dać komunikat po 10 sekundach. Patrz opis komunikatów błędów w programie EA. UWAGA Alarmy nie są ani zapisywane, ani archiwizowane. Alarmy i warunki błędów wyświetlane w menu Diagnostics, Error Info (diagnostyka, informacja o błędach) wskazują na aktualny stan przetwornika Rosemount 3095.

UWAGA Opis alarmów krytycznych dla poprzednich wersji układów elektronicznych i modułu czujnika podano w dodatku D. Zagadnienia kompatybilności zostały omówione w dodatku A.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Wyświetlacz LCD

Alarmy krytyczne i warunki przekroczenia zakresu są wyświetlane tak jak jedna ze zmiennych procesowych. W momencie wystąpienia alarmu krytycznego lub przekroczenia zakresu, na ekranie wyświetlane są wszystkie zmienne i komunikat błędu przez określony czas wybrany przez użytkownika. Więcej informacji podano w tabeli C−1 na stronie C−2.

Alarmy krytyczne

Alarmy krytyczne mają najwyższy priorytet wśród alarmów przetwornika Rosemount 3095 i zazwyczaj wskazują na błędy uniemożliwiające przeprowadzenie dokładnych pomiarów przepływu. W tabeli C−1 przedstawiono komunikaty na wyświetlaczu LCD, w programie EA, stan wyjść analogowych i cyfrowych oraz zalecane działania naprawcze.

Tabela C−1. Alarmy krytyczne. Wyświetlacz LCD

Ekran programu EA (Diagnostics, Error Info)

Wyjście analogowe

Wyjście cyfrowe

Zalecane działania

Błąd “OB_FT”

Output Board EEPROM Not Initialized Nie zainicjalizowany EEPROM Output Board EEPROM Burn Failure Niesprawny EEPROM układów wyjściowych

Układy elektroniczne wyjściowe zostały skonfigurowane fabrycznie nieprawidłowo. Wymienić obwód drukowany układów wyjściowych w sposób opisany na stronie 5−8. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem.

Błąd “SM_FT”

SB EEProm Burn Failure Uszkodzenie pamięci EEProm modułu czujnika SB EEProm Not Initialized Pamięć EEProm modułu czujnika nie zainicjalizowana

Moduł czujnika nie został prawidłowo zainicjalizowany fabrycznie. Wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−8. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem.

Błąd (bez komunikatu)(2)

Sensor Hardware is incompatible Czujnik niekompatybilny

Układy elektroniczne przetwornika uległy uszkodzeniu lub wystąpił błąd oprogramowania. Wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−8. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem.

Błąd “SM_FT”

Sensor Module is Not Updating Moduł czujnika nie dostarcza danych

Błąd (bez komunikatu(2)

RAM Failure Uszkodzenie pamięci RAM

Error “OB_FT”

Transmitter Self Test Failed Przetwornik nie przeszedł procedury autotestu

Układy elektroniczne przetwornika uległy uszkodzeniu lub wystąpił błąd oprogramowania. Przy połączeniu przetwornika z programem EA, przeprowadzić “self−test recovery” w menu Error Info. Przy połączeniu z komunikatorem HART, przeprowadzić “self−test recovery” w sposób następujący: 4 Detailed Setup – 1 Output Conditioning – 2 HART Output. Po przeprowadzeniu autotestu konieczna jest weryfikacja kalibracji cyfrowej przetwornika.

Błąd (bez komunikatu(2)

Static Pressure Sensor is Open Czujnik ciśnienia statycznego jest rozwarty

Komunikat informuje, że odczyt ciśnienia bezwzględnego przez przetwornik przekracza wartości dopuszczalne pracy czujnika. Istnieją dwie możliwe przyczyny: za duże ciśnienie przetwornika lub uszkodzenie czujnika. Sprawdzić czy jest prawidłowe ciśnienie na wejściu przetwornika. Jeśli nie, to zmienić warunki pracy, jeśli tak to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−8.

Błąd (bez komunikatu(2)

Process Temp Sensor is Disconnected Czujnik temperatury jest odłączony

Sprawdzić złącze czujnika temperatury i zaciski śrubowe czujnika. Alarm ten nie może pojawić się w trybie pracy ze stałą temperaturą określoną w menu Error Info. Jeśli przetwornik jest w trybie pracy z zabezpieczeniem, to przetwornik nie wejdzie w stan alarmowy, lecz wyświetlony zostanie komunikat “PT is disconnected” (czujnik temperatury odłączony” w menu Error Info.

Alarm stanem określonym przez ustawienie zwory

NAN (1)

Rozłączeniu mogła ulec wstążka ze złączem 10−wtykowym, układy elektroniczne przetwornika uległy uszkodzeniu lub wystąpił błąd oprogramowania. Skontaktować się z lokalnym biurem. Wysłać rozkaz resetujący (master reset) do przetwornika w sposób opisany w rozdziale 4.

(1) NAN oznacza "Not a Number" (nie liczba). Układy zarządzające i HART odczytują "7F A0 00 00h". (2) Nie ma specjalnego komunikatu na wskaźniku LCD. W trakcie trwania tego błędu na wskaźniku wyświetlane są zmienne procesowe.

ALARMY I WARUNKI BŁEDÓW DLA WERSJI 8, 9 I 10

C−2

Przetwornik Rosemount 3095 wyposażony jest w alarmy analogowe i cyfrowe. Jeśli powstaną warunki alarmowe lub wystąpi błąd, to zostanie wyświetlony właściwy komunikat w programie EA, na komunikatorze HART lub na wyświetlaczu LCD. Niektóre błędy niezwiązane z przepływem mogą dać komunikat po 2 sekundach, natomiast niektóre z błędów związanych z przepływem mogą dać komunikat po 10 sekundach. Patrz opis komunikatów błędów w programie EA.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable UWAGA Alarmy nie są ani zapisywane, ani archiwizowane. Alarmy i warunki błędów wyświetlane w menu Diagnostics, Error Info (diagnostyka, informacja o błędach) wskazują na aktualny stan przetwornika Rosemount 3095. Alarmy krytyczne Alarmy krytyczne mają najwyższy priorytet wśród alarmów przetwornika Rosemount 3095 i zazwyczaj wskazują na błędy uniemożliwiające przeprowadzenie dokładnych pomiarów przepływu. Wyjście analogowe i cyfrowe odpowiadają na warunki w sposób opisany w tabeli C−2. Przekroczenie zakresu Przekroczenie zakresu wskazuje zazwyczaj na sytuację, w której czujnik lub pomiary przepływu osiągnęły wartości przekroczenia zakresu i zostały podstawione wartości zastępcze. W tabeli C−3 przedstawiono stany wyjść analogowego i cyfrowego w warunkach przekroczenia zakresu. Puste kratki oznaczają brak reakcji. W tabeli C−4 zawarto sugestie działań w przypadku konkretnych sytuacji alarmowych oraz opisano wpływ przekroczenia zakresu na pomiary przepływu.

Tabela C−2. Alarmy krytyczne. Ekran programu EA (Diagnostics, Error Info)

Wyjście analogowe

Wyjście cyfrowe

Zalecane działania

Output Board EEPROM Not Initialized(1) Nie zainicjalizowany EEPROM Output Board EEPROM Burn Failure(2) Niesprawny EEPROM układów wyjściowych Sensor hardware is incompatible(3) Niekompatybilny układ czujnika.

Układy elektroniczne wyjściowe zostały skonfigurowane fabrycznie nieprawidłowo. Wymienić obwód drukowany układów wyjściowych w sposób opisany na stronie 5−8. Skontaktować się z serwisem. Układy elektroniczne przetwornika uległy uszkodzeniu lub wystąpił błąd oprogramowania. Wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−9. Skontaktować się z serwisem.

Sensor Module is Not Updating(3) Moduł czujnika nie dostarcza danych

Rozłączeniu mogła ulec wstążka ze złączem 10−wtykowym, układy elektroniczne przetwornika uległy uszkodzeniu lub błąd oprogramowania. Skontaktować się z lokalnym biurem.

Static Pressure Sensor is Shorted Czujnik ciśnienia statycznego jest zwarty

Moduł czujnika uległ uszkodzeniu lub wystąpił błąd oprogramowania. Moduł czujnika jest niekompatybilny. Wymienić płytkę modułu czujnika w sposób opisany na stronie 5−9. Skontaktować się z serwisem.

RAM Failure Uszkodzenie pamięci RAM Transmitter Self Test Failed Przetwornik nie przeszedł procedury autotestu

Alarm stanem określonym przez ustawienie zwory

NAN (4)

Wysłać rozkaz resetujący (master reset) do przetwornika w sposób opisany na stronie 4−54. Układy elektroniczne przetwornika uległy uszkodzeniu lub wystąpił błąd oprogramowania. Moduł czujnika jest niekompatybilny. Wymienić płytkę modułu czujnika w sposób opisany na stronie 5−9.

Static Pressure Sensor is Open Czujnik ciśnienia statycznego jest rozwarty

Komunikat informuje, że odczyt ciśnienia bezwzględnego przez przetwornik przekracza wartości dopuszczalne pracy czujnika. Istnieją dwie możliwe przyczyny: za duże ciśnienie przetwornika lub uszkodzenie czujnika. Sprawdzić czy jest prawidłowe ciśnienie na wejściu przetwornika. Jeśli nie, to zmienić warunki pracy, jeśli tak to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−8.

Process Temp Sensor is Disconnected (5) Czujnik temperatury jest odłączony

Sprawdzić złącze czujnika temperatury i zaciski śrubowe czujnika.

Configuration Incomplete(1) Niekompletna konfiguracja

Podłączyć komputer z oprogramowaniem EA i ponownie wysłać konfigurację do przetwornika.

(1) (2) (3) (4) (5)

W wersji 8 nie ma alarmu na wyjściu analogowym i wyjście cyfrowe nie jest ustawiana na warość NAN. Error info (strona 4−54) raportuje ten błąd. W wersji 8 nie ma alarmu na wyjściu analogowym i wyjście cyfrowe nie jest ustawiana na warość NAN. W wersji 8 komunikat ten jest poprzedzony przez 5 dodatkowych błędów. Wyjście analogowe i wyjście cyfrowe zachowują się w sposób opisany w tabeli. NAN oznacza "Not a Number" (nie liczba). Układy zarządzające i HART odczytują "7F A0 00 00h". Ten błąd nie może wystąpić, jeśli przetwornik pracuje w trybie stałej temperatury procesowej. Jeśli przetwornik pracuje w trybie z awaryjną temperaturą stałą, to dodatkowy bit stanu wskazuje odłączenie zmiennej procesowej PT, lecz przetwornik nie wchodzi w stan alarmowy.

C−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Tabela C−3. Przekroczenie zakresu Wyjście analogowe

Komunikat w EA (Diagnostics, Error Info)

AP/GP

Wyjście cyfrowe

Przepływ

DP

DP above URL+ (DP powyżej URL+)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan wysoki(1)

PT

DP below LRL– (DP poniżej LRL−)

Nasycenie stan niski(2)

Nasycenie stan niski(2)

AP/GP above URL+ (AP/GP powyżej URL+)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan wysoki(1)

AP/GP below LRL– (AP/GP poniżej LRL−)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan niski(2)

PT above URL+ (PT powyżej URL+)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan wysoki(1)

PT below LRL– (PT poniżej LRL−)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan niski(2)

Przepływ

DP

AP/GP

PT

URL+

zero

URL– URL+

URL+

URL–

URL–

URL+

URL–

ST above URL+ (ST powyżej URL+)

Nasycenie stan określony przez zworę

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

ST below LRL– (ST poniżej LRL−)

Nasycenie stan określony przez zworę

NAN(3))

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

(1) Nasycenie w stanie wysokim przy wyjściu nieodwracającym (URV>LRV). Nasycenie w stanie niskim przy wyjściu odwracającym (URV<LRV). (2) Nasycenie w stanie niskim przy wyjściu nieodwracającym (URV>LRV). Nasycenie w stanie wysokim przy wyjściu odwracającym (URV<LRV). (3) NAN oznacza "Not a Number" (nie liczba). Układy zarządzające i HART odczytują "7F A0 00 00h".

Tabela C−4. Działania naprawcze: przekroczenie zakresu. Komunikat w EA (Diagnostics, Error Info) DP above URL+ (DP powyżej URL+)

Wpływ na obliczenia przepływu(1) C’

()

URL+

URL+

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

AP/GP above URL+ (AP/GP powyżej URL+)

UOL

URL+

AP/GP below LRL– (AP/GP poniżej LRL−)

LOL

LRL–

PT above URL+ (PT powyżej URL+)

UOL

URL+

DP below LRL– (DP poniżej LRL−)

PT below LRL– (PT poniżej LRL−)

Działania naprawcze

0.5

LOL

LRL–

ST above URL+ (ST powyżej URL+)

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

ST below LRL– (ST poniżej LRL−)

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

Komunikat informuje, że odczyt ciśnienia różnicowego przez przetwornik przekracza wartości dopuszczalne pracy czujnika o więcej niż 10%. Istnieją dwie możliwe przyczyny: za duże (małe) ciśnienie przetwornika lub uszkodzenie czujnika. Sprawdzić ciśnienie na wejściu przetwornika. Jeśli ciśnienie za duże (małe), to zmienić warunki pracy, jeśli nie to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−9. Komunikat informuje, że odczyt ciśnienia bezwzględnego przez przetwornik przekracza wartości dopuszczalne pracy czujnika o więcej niż 10%. Istnieją dwie możliwe przyczyny: za duże (małe) ciśnienie przetwornika lub uszkodzenie czujnika. Sprawdzić ciśnienie na wejściu przetwornika. Jeśli ciśnienie za duże (małe), to zmienić warunki pracy, jeśli nie to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−9. Sprawdzić złącze czujnika temperatury i zaciski śrubowe czujnika. Sprawdzić, czy temperatura medium procesowego zawiera się w przedziale −40 do 204˚C. Sprawdzić, czy wersja układów wyjściowych przetwornika jest właściwa dla mierzonego zakresu temperatur. Komunikaty wskazują, że przekroczone zostały dopuszczalne temperatury otoczenia pracy przetwornika. Sprawdzić czy temperatura otoczenia pracy przetwornika zawiera się w przedziale od −40 do 85˚C. Jeśli zakres ten jest przekroczony, to zmienić temperaturę otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest poprawna, to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−9.

(1) Tylko parametr, który przekracza wartości graniczne jest ograniczany do zakresu roboczego przetwornika lub czujnika i nie ma to wpływu na inne parametry wejściowe wykorzystywane do obliczeń.

C−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Tabela C−5. Wyjątki wartości natężenia przepływu dla Modelu 3095 MV Wpływ na obliczenia przepływu(1) Komunikat w EA AP/GP is above UOL (AP/GP powyżej UOL)

UOL

AP/GP is below LOL (AP/GP poniżej LOL)

LOL

PT is above UOL (PT powyżej UOL)

UOL

PT is below LOL (PT poniżej LOL)

LOL

Flow math error (Błąd obliczeń przepływu) –2 inH20 < DP < low−flow cutoff(3)

DP < –2 inH20

Wyjście analogowe

Wyjście cyfrowe

Nasycenie stan określony przez zworę

NAN (2)

Nasycenie stan niski(4)

zero

( )0.5

C’

Błąd obliczeń

Błąd obliczeń

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

0

(1) Tylko parametr, który przekracza wartości graniczne jest ograniczany do zakresu roboczego przetwornika lub czujnika i nie ma to wpływu na inne parametry wejściowe wykorzystywane do obliczeń. (2) NAN oznacza "Not a Number" (nie liczba). Układy zarządzające i HART odczytują "7F A0 00 00h". (3) Wartość natężenia przepływu odcięcia = 0.02 inH2O. (4) Nasycenie w stanie niskim przy wyjściu nieodwracającym (URV>LRV). Nasycenie w stanie wysokim przy wyjściu odwracającym (URV<LRV).

ALARMY I WARUNKI BŁĘDÓW DLA WERSJI 4 I5

Podane niżej informacje dotyczą układów elektronicznych w wersji 4 i 5 przetwornika 3095. Alarmy krytyczne mają najwyższy priorytet wśród alarmów przetwornika Rosemount 3095 i zazwyczaj wskazują na błędy uniemożliwiające przeprowadzenie dokładnych pomiarów przepływu. Wyjście analogowe i cyfrowe odpowiadają na warunki w sposób opisany w tabeli C−6.

Tabela C−6. Alarmy krytyczne. Ekran programu EA (Diagnostics, Error Info)

Wyjście analogowe

Wyjście cyfrowe

Zalecane działania

Output Board EEPROM Not Initialized(1) Nie zainicjalizowany EEPROM Output Board EEPROM Burn Failure(2) Niesprawny EEPROM układów wyjściowych Sensor hardware is incompatible(3) Niekompatybilny układ czujnika.

Układy elektroniczne wyjściowe zostały skonfigurowane fabrycznie nieprawidłowo. Wymienić obwód drukowany układów wyjściowych w sposób opisany na stronie 5−10. Skontaktować się z serwisem. Układy elektroniczne przetwornika uległy uszkodzeniu lub wystąpił błąd oprogramowania. Wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−10. Skontaktować się z serwisem.

Sensor Module is Not Updating(3) Moduł czujnika nie dostarcza danych

Rozłączeniu mogła ulec wstążka ze złączem 10−wtykowym, układy elektroniczne przetwornika uległy uszkodzeniu lub błąd oprogramowania. Skontaktować się z lokalnym biurem.

Static Pressure Sensor is Shorted Czujnik ciśnienia statycznego jest zwarty

Moduł czujnika uległ uszkodzeniu lub wystąpił błąd oprogramowania. Moduł czujnika jest niekompatybilny. Wymienić płytkę modułu czujnika w sposób opisany na stronie 5−10. Skontaktować się z serwisem.

Static Pressure Sensor is Open Czujnik ciśnienia statycznego jest rozwarty

Process Temp Sensor is Disconnected Czujnik temperatury jest odłączony Configuration Incomplete(1) Niekompletna konfiguracja (1) (2) (3) (4)

Alarm stanem określonym przez ustawienie zwory

NAN (4)

Komunikat informuje, że odczyt ciśnienia bezwzględnego przez przetwornik przekracza wartości dopuszczalne pracy czujnika. Istnieją dwie możliwe przyczyny: za duże ciśnienie przetwornika lub uszkodzenie czujnika. Sprawdzić czy jest prawidłowe ciśnienie na wejściu przetwornika. Jeśli nie, to zmienić warunki pracy, jeśli tak to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−10. Sprawdzić złącze czujnika temperatury i zaciski śrubowe czujnika. Alarm nie może wystąpić, gdy przetwornik pracuje w trybie stałej temperatury. Podłączyć komputer z oprogramowaniem EA i ponownie wysłać konfigurację do przetwornika.

W wersji 4 nie ma alarmu na wyjściu analogowym i wyjście cyfrowe nie jest ustawiana na warość NAN. Error info (strona 4−54) raportuje ten błąd. W wersji 4 nie ma alarmu na wyjściu analogowym i wyjście cyfrowe nie jest ustawiana na warość NAN. W wersji 4 komunikat ten jest poprzedzony przez 5 dodatkowych błędów. Wyjście analogowe i wyjście cyfrowe zachowują się w sposób opisany w tabeli. NAN oznacza "Not a Number" (nie liczba). Układy zarządzające i HART odczytują "7F A0 00 00h".

C−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Przekroczenie zakresu

Przekroczenie zakresu wskazuje zazwyczaj na sytuację, w której czujnik lub pomiary przepływu osiągnęły wartości przekroczenia zakresu i zostały podstawione wartości zastępcze. W tabeli C−3 przedstawiono stany wyjść analogowego i cyfrowego w warunkach przekroczenia zakresu. Puste kratki oznaczają brak reakcji. W tabeli C−4 zawarto sugestie działań w przypadku konkretnych sytuacji alarmowych oraz opisano wpływ przekroczenia zakresu na pomiary przepływu.

Tabela C−7. Przekroczenie zakresu Komunikat w EA (Diagnostics, Error Info)

Wyjście analogowe AP/GP

Wyjście cyfrowe

Przepływ

DP

PT

DP above URL+ (DP powyżej URL+)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan wysoki(1)

DP below LRL– (DP poniżej LRL−)

Nasycenie stan niski(2)

Nasycenie stan niski(2)

AP/GP above URL+ (AP/GP powyżej URL+)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan wysoki(1)

AP/GP below LRL– (AP/GP poniżej LRL−)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan niski(2)

PT above URL+ (PT powyżej URL+)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan wysoki(1)

PT below LRL– (PT poniżej LRL−)

Nasycenie stan określony przez zworę

Nasycenie stan niski(2)

Prze−pływ

DP

AP/GP

PT

URL+

zero

URL– URL+

URL+

URL–

URL–

URL+

URL–

ST above URL+ (ST powyżej URL+)

Nasycenie stan określony przez zworę

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

ST below LRL– (ST poniżej LRL−)

Nasycenie stan określony przez zworę

NAN(3))

NAN(3)

NAN(3)

NAN(3)

(1) Nasycenie w stanie wysokim przy wyjściu nieodwracającym (URV>LRV). Nasycenie w stanie niskim przy wyjściu odwracającym (URV<LRV). (2) Nasycenie w stanie niskim przy wyjściu nieodwracającym (URV>LRV). Nasycenie w stanie wysokim przy wyjściu odwracającym (URV<LRV). (3) NAN oznacza "Not a Number" (nie liczba). Układy zarządzające i HART odczytują "7F A0 00 00h".

C−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Tabela C−8. Działania naprawcze: przekroczenie zakresu. Wpływ na obliczenia przepływu(1)

Komunikat w EA (Diagnostics, Error Info) DP above URL+ (DP powyżej URL+)

C’

()

URL+

URL+

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

AP/GP above URL+ (AP/GP powyżej URL+)

UOL

URL+

AP/GP below LRL– (AP/GP poniżej LRL−)

LOL

LRL–

PT above URL+ (PT powyżej URL+)

UOL

URL+

PT below LRL– (PT poniżej LRL−)

LOL

LRL–

ST above URL+ (ST powyżej URL+)

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

ST below LRL– (ST poniżej LRL−)

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

DP below LRL– (DP poniżej LRL−)

Działania naprawcze

0.5

Komunikat informuje, że odczyt ciśnienia różnicowego przez przetwornik przekracza wartości dopuszczalne pracy czujnika o więcej niż 10%. Istnieją dwie możliwe przyczyny: za duże (małe) ciśnienie przetwornika lub uszkodzenie czujnika. Sprawdzić ciśnienie na wejściu przetwornika. Jeśli ciśnienie za duże (małe), to zmienić warunki pracy, jeśli nie to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−9. Komunikat informuje, że odczyt ciśnienia bezwzględnego przez przetwornik przekracza wartości dopuszczalne pracy czujnika o więcej niż 10%. Istnieją dwie możliwe przyczyny: za duże (małe) ciśnienie przetwornika lub uszkodzenie czujnika. Sprawdzić ciśnienie na wejściu przetwornika. Jeśli ciśnienie za duże (małe), to zmienić warunki pracy, jeśli nie to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−9. Sprawdzić złącze czujnika temperatury i zaciski śrubowe czujnika. Sprawdzić, czy temperatura medium procesowego zawiera się w przedziale −40 do 204˚C. Sprawdzić, czy wersja układów wyjściowych przetwornika jest właściwa dla mierzonego zakresu temperatur. Komunikaty wskazują, że przekroczone zostały dopuszczalne temperatury otoczenia pracy przetwornika. Sprawdzić czy temperatura otoczenia pracy przetwornika zawiera się w przedziale od −40 do 85˚C. Jeśli zakres ten jest przekroczony, to zmienić temperaturę otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest poprawna, to wymienić moduł czujnika w sposób opisany na stronie 5−9.

(1) Tylko parametr, który przekracza wartości graniczne jest ograniczany do zakresu roboczego przetwornika lub czujnika, i nie ma to wpływu na inne parametry wejściowe wykorzystywane do obliczeń.

Tabela C−9. Wyjątki wartości natężenia przepływu dla Modelu 3095 MV Wpływ na obliczenia przepływu(1) Komunikat w EA C’ AP/GP is above UOL (AP/GP powyżej UOL)

UOL

AP/GP is below LOL (AP/GP poniżej LOL)

LOL

PT is above UOL (PT powyżej UOL)

UOL

PT is below LOL (PT poniżej LOL)

LOL

Flow math error (Błąd obliczeń przepływu) –2 inH20 < DP < low−flow cutoff(3)

DP < –2 inH20

Wyjście analogowe

Wyjście cyfrowe

Nasycenie stan określony przez zworę

NAN (2)

Nasycenie stan niski(4)

zero

( )0.5

Błąd obliczeń

Błąd obliczeń

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

Niewiarygodna wartość przepływu

0

(1) Tylko parametr, który przekracza wartości graniczne jest ograniczany do zakresu roboczego przetwornika lub czujnika i nie ma to wpływu na inne parametry wejściowe wykorzystywane do obliczeń. (2) NAN oznacza "Not a Number" (nie liczba). Układy zarządzające i HART odczytują "7F A0 00 00h". (3) Wartość natężenia przepływu odcięcia = 0.02 inH2O. (4) Nasycenie w stanie niskim przy wyjściu nieodwracającym (URV>LRV). Nasycenie w stanie wysokim przy wyjściu odwracającym (URV<LRV).

C−7


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

C−8

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Dodatek D

Rosemount 3095 MultiVariable

Informacje o blokach Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−1 Blok wejścia analogowego (AI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−1 Blok przetwornika LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−5 Blok zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−8 Blok przetwornika czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−12

INFORMACJE OGÓLNE

Rozdział niniejszy zawiera informacje o blokach funkcyjnych wykorzystywanych przez przetwornik 3095 Multivariable™ z FOUNDATION Fieldbus. Przedstawiono również informacje o parametrach, błędach i diagnostyce bloku przetwornika.

BLOK WEJŚCIA ANALOGOWEGO (AI)

Blok funkcyjny wejścia analogowego (AI) przetwarza pomiary wykonywane przez urządzenie polowe i udostępnia je innym blokom funkcyjnym. Wartość wyjściowa z bloku AI jest podawana w wybranych jednostkach i zawiera stan wskazujący na jakość pomiarów. Urządzenie pomiarowe może dokonywać wielu pomiarów lub obliczać zmienne dostępne w różnych kanałach. Należy wówczas podać numer kanału dla zdefiniowania zmiennej, którą blok AI ma przetwarzać. Blok AI obsługuje alarmy, skalowanie sygnału, filtrowanie sygnału, obliczanie stanu sygnału, sterowanie trybem pracy i symulację. W trybie pracy automatycznej parametry wyjściowe bloku (OUT) reprezentują wartość zmiennej procesowej (PV) i jej stan. W trybie pracy ręcznej (MANUAL), sygnały wyjściowe mogą być nastawiane ręcznie. Stan pracy ręcznej jest wskazywany na wyjściu stanu. Wyjście dyskretne (OUT_D) jest przeznaczone do wskazywania wybranych warunków alarmowych. Detekcja alarmu opiera się na porównaniu wartości OUT z wartościami alarmowymi zdefiniowanymi przez użytkownika. Na ilustracji D−1 przedstawiono budowę wewnętrzną bloku AI, a w tabeli D−1 wykaz parametrów, ich jednostki, opisy i numery indeksów.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Ilustracja D−1. Schemat bloku funkcyjnego wejścia analogowego AI

Pomiar analogowy

ALARM_TYPE Dostęp do pomiarów analogowych

HI_HI_LIM HI_LIM LO_LO_LIM LO_LIM

KANAŁ

Detekcja alarmów

OUT_D

ALARM_HYS LOW_CUT OUT Filtr

Oblicze− nie stanu

SYMULACJA L_TYPE

FIELD_VAL

PV_FTIME

IO_OPTS

TRYB

STATUS_OPTS

OUT_SCALE XD_SCALE

OUT = Wartość wyjściowa bloku i status OUT_D = Wyjście dyskretne sygnalizujące określone warunki alarmowe

Tabela parametrów bloku AI Tabela D−1. Wykaz parametrów bloku AI Parametr

Numer indeksu

Dopuszczalne wartości

ACK_OPTION

23

ALARM_HYS

24

0 = Auto Ack Disabled 1 = Auto Ack Enabled 0 – 50

ALM_SEL

38

ALARM_SUM

Jednostki

Wartość domyślna

Zapis/odczyt

Opis

Brak

Zapis i odczyt

Procent

0 wszystkie wyłączone 0.5

Zapis i odczyt

HI_HI, HI, LO, LO_LO

Brak

Nie określana

Zapis i odczyt

22

Enable/Disable

Brak

Aktywna (enable)

Zapis i odczyt

ALERT_KEY

04

1 – 255

Brak

0

Zapis i odczyt

BLOCK_ALM

21

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Tylko odczyt

Wykorzystywany do wyboru automatycznego potwierdzania alarmów. Wartość w procentach wartości alarmowej, o którą musi zostać przekroczona wartość graniczna alarmu po zaniku stanu alarmowego, aby wyłączyć aktywny alarm. Wykorzystywany do wyboru warunków alarmowych, które spowoduja wybranie parametru OUT_D. Alarm zbiorczy jest wykorzystywany dla wszystkich alarmów procesowych w bloku. Przyczyna alarmu jest podawana w polu subkodu. Pierwszy aktywny alarm ustawia stan Active w parametrze Status. Jak tylko stan Unreported zostaje zdjęty przez zadanie raportowania alarmu, może być raportowany inny alarm bloku bez zdejmowania stanu Active, jeśli zmianie uległ subkod. Numer identyfikacyjny przetwornika − może być wykorzystywany przez system nadrzędny do sortowania alarmów. Alarm bloku jest wykorzystywany dla wszystkich błędów konfiguracji, sprzętu, oprogramowania, połączeń lub błędów systemowych bloku. Przyczyna alarmu jest podawana w polu subkodu. Pierwszy aktywny alarm ustawia stan Active w parametrze Status. Jak tylko stan Unreported zostaje zdjęty przez zadanie raportowania alarmu, może być raportowany inny alarm bloku bez zdejmowania stanu Active, jeśli zmianie uległ subkod.

D−2

FIELDBUS-FBUS_02A

Cutoff

Konwersja

PV


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Parametr

Numer indeksu

Dopuszczalne wartości

Jednostki

Wartość domyślna

Zapis/odczyt

Opis

BLOCK_ERR

06

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Tylko odczyt

CAP_STDDEV

40

>=0

Sekundy

0

Zapis i odczyt

Parametr ten przedstawia stan błędów sprzętu lub oprogramowania powiązanego z blokiem. Jest to łańcuch bitów, dlatego można wskazać większą liczbę błędów. Możliwe odchylenie standardowe przy obliczaniu parametru VAR_INDEX. Wartość CHANNEL jest wykorzystywana do wyboru wartości mierzonej (patrz instrukcja obsługi konkretnego urządzenia). Parametr CHANNEL należy skonfigurować przed konfiguracją parametru XD_SCALE. Wartość i stan bloku przetwornika lub z symulowanego wejścia, gdy aktywna jest funkcja symulacji. Opcje kontroli dostępu komputera nadrzędnego lub lokalnych paneli sterujących do parametrów operacyjnych, strojenia i alarmów bloku. Niewykorzystywany przez urządzenie. Dane alarmu HI, obejmujące wartość alarmu, znacznik czasowy zdarzenia i stan alarmu Dane alarmu HI HI, obejmujące wartość alarmu, znacznik czasowy zdarzenia i stan alarmu. Nastawa wartości granicznej alarmu do detekcji warunków alarmowych HI HI. Priorytet alarmu HI HI. Nastawa wartości granicznej alarmu do detekcji warunków alarmowych HI. Priorytet alarmu HI. Umożliwia wybór opcji wejścia/wyjścia do zmiany PV. Uaktywnienie funkcji przerwania pomiarów dla małej wartości zmiennej procesowej jest jedyną wybieralną opcją. Typ linearyzacji. Określa, czy wartość z urządzenia polowego jest wykorzystywana bezpośrednio (Direct), przeliczana liniowo (Indirect) lub pierwiastkowo (Indirect Square Root). Dane alarmu LO, obejmujące wartość alarmu, znacznik czasowy zdarzenia i stan alarmu Nastawa wartości granicznej alarmu do detekcji warunków alarmowych LO. Dane alarmu LO LO, obejmujące wartość alarmu, znacznik czasowy zdarzenia i stan alarmu. Nastawa wartości granicznej alarmu do detekcji warunków alarmowych LO LO. Priorytet alarmu LO LO. Priorytet alarmu LO. Procentowa wartość sygnału wejściowego przetwornika, poniżej poziomu którego PV = 0. Tryby pracy bloku: Target (docelowy): Tryb do którego blok przechodzi Actual (aktualny): Tryb w którym blok aktualnie się znajduje Permitted (dozwolony): Dopuszczalne tryby pracy bloku Normal: Standardowy tryb aktualnej pracy bloku Wartość wyjściowa bloku i jej status. Wyjście dyskretne do wskazania wybranego stanu alarmowego. Górna i dolna wartość graniczna, kod jednostek pomiarowych oraz liczba cyfr na prawo do kropki dziesiętnej związane z wartością OUT. Zmienna procesowa wykorzystywana przy wykonaniu bloku. Stała czasowa filtru PV pierwszego rzędu. Jest to czas potrzebny do zmiany wertości PV lub OUT o 63%.

(1)

CHANNEL

15

1 = Ciśnienie 2 = Temperatura zacisków

Brak

AI : kanał = 1 AI2: kanał = 2

Zapis i odczyt

FIELD_VAL

19

0 – 100

Procent

Nie dotyczy

Tylko odczyt

GRANT_DENY

12

Brak

Nie dotyczy

Zapis i odczyt

HI_ALM

34

Program Tune Alarm Local Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Tylko odczyt

HI_HI_ALM

33

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Tylko odczyt

HI_HI_LIM

26

Out_Scale(2)

Out_Scale(2)

Nie dotyczy

Zapis i odczyt

HI_HI_PRI HI_LIM

25 28

0 – 15 Out_Scale(2)

Brak Out_Scale(2)

1 Nie dotyczy

Zapis i odczyt Zapis i odczyt

HI_PRI IO_OPTS

27 13

0 – 15 Low Cutoff Enable/Disable

Brak Brak

1 Disable (wyłączona)

Zapis i odczyt Zapis i odczyt

L_TYPE

16

Direct Indirect Indirect Square Root

Brak

Direct (bezpośrednia)

Zapis i odczyt

LO_ALM

35

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Tylko odczyt

Out_Scale

Nie dotyczy

Zapis i odczyt

(2)

(2)

LO_LIM

30

Out_Scale

LO_LO_ALM

36

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Tylko odczyt

LO_LO_LIM

32

Out_Scale(2)

Out_Scale(2)

Nie dotyczy

Zapis i odczyt

LO_LO_PRI LO_PRI LOW_CUT

31 29 17

0 – 15 0 – 15 >=0

Brak Brak Out_Scale(2)

1 1 0

Zapis i odczyt Zapis i odczyt Zapis i odczyt

MODE_BLK

05

Auto Manual Out of Service

Brak

Nie dotyczy

Zapis i odczyt

OUT OUT_D

08 37

Out_Scale(2) ± 10% Discrete_State 1 – 16

Out_Scale(2) Brak

Zapis i odczyt Zapis i odczyt

OUT_SCALE

11

Dowolny zakres wyjściowy

Wszystkie dostępne

Nie dotyczy Disabled (wyłączona) Brak

PV

07

Nie dotyczy

Out_Scale(2)

Nie dotyczy

Tylko odczyt

PV_FTIME

18

>=0

Sekundy

0

Zapis i odczyt

Zapis i odczyt

D−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Parametr

Numer indeksu

Dopuszczalne wartości

Jednostki

Wartość domyślna

Zapis/odczyt

Opis

SIMULATE

09

Nie dotyczy

Brak

Disable (wyłączona)

Zapis i odczyt

ST_REV

01

Nie dotyczy

Brak

0

Tylko odczyt

Grupa danych zawierających aktualną wartość przetwornika i status, symulowaną wartość przetwornika i status oraz bit aktywności/nieaktywności bloku. Wersja danych statycznych związanych z blokiem funkcyjnym − parametr inkrementowany przy zmianie wartości parametru statycznego bloku.

STATUS_OPTS

14

0

Zapis i odczyt

STDDEV

39

Propagate fault forward Uncertain if Limited Bad if Limited Uncertain if Man Mode 0 – 100

Procent

0

Zapis i odczyt

STRATEGY

03

0 – 65535

Brak

0

Zapis i odczyt

TAG_DESC

02

32 znaki tekstowe

Brak

Brak

Zapis i odczyt

UPDATE_EVT

20

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Tylko odczyt

XD_SCALE

10

Any sensor range

inH2O (68 ˚F) inHg (0 ˚C) ftH2O (68 ˚F) mmH2O (68 ˚F) mmHg (0 ˚C) psi bar mbar g/cm2 kg/cm2 Pa kPa torr atm deg C deg F

AI1(1): Określone przez użytkownika lub inH2O (68 ˚F) dla DP/GP zakresu 1, 2, 3) lub psi dla DP/GP zakresy 4, 5 AP/644 wszystkie zakresy AI2 ˚C

(1) System nadrzędny może zmienić wartości domyślne skonfigurowane fabrycznie przez Rosemount Inc. (2) Zakładając, że L_Type = Direct, użytkownik konfiguruje Out_Scale jako równe XD_Scale

D−4

Średni błąd między PV i jej poprzednią wartością średnią w czasie określonym przez VAR_SCAN. Parametr pomocny przy grupowaniu bloków (niesprawdzany i nieprzetwarzany przez blok). Oznaczenie technologiczne bloku definiowene przez użytkownika. Alarm ten jest generowany przy każdorazowej zmianie danych statycznych. Kod jednostek XD_SCALE musi być taki sam, jak kod jednostek kanału pomiarowego w bloku przetwornika.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

BLOK PRZETWORNIKA LCD

Rosemount 3095 MultiVariable Wyświetlacz LCD może wyświetlać do czterech różnych parametrów. Jeśli ma być wyświetlany parametr z bloku funkcyjnego, to ten blok funkcyjny musi być załadowany. Jeśli ma być wyświetlany parametr z innego urządzenia, to urządzenie to musi być podłączone do bloku w przetworniku Rosemount 3095 z wyświetlaczem LCD. Wyświetlacz może wyświetlać dowolny parametr wyjściowy lub wejściowy dowolnego bloku przetwornika Rosemount 3095. Pierwszą wyświetlaną domyślnie wartością jest wartość bloku przetwornika z Rosemount 3095. Wartość ta może zostać bez zmian lub być zmieniona. 1.

Otworzyć blok LCD klikając dwukrotnie blok przetwornika LCD w eksloratorze Deltav.

Dla każdego parametru n (n od 1 do 4) wyświetlanego przez wyświetlacz LCD konieczne jest wypełnienie kilku pól w zakładce “Local Display” (wyświetlacz lokalny).

Konfiguracja LCD zgodna z National Instrument (NI)

1.

W polu pierwszego parametru “BLOCK TAG_n” należy wpisać właściwą nazwę bloku, który ma być wyświetlany. Musi być to ta sama nazwa, która jest zapisana w urządzeniu.

2.

Następnie należy wybrać “BLOCK TYPE_n”. Z rozwijalnej listy dostępnych opcji wybrać żądany blok do wyświetlania w polu “BLK_TYPE_n”.

3.

Wybrać “UNITS_TYPE_n”. Dla tego parametru wybrać “Custom”, jeśli wartość będzie przesyłana z innego urządzenia niż przetwornik Rosemount 3095. Parametr “Auto” ma tylko jednostki ciśnienia, które mogą być zgodne lub nie z żądanymi.

4.

Następny parametr nosi nazwę “CUSTOM_TAG_n.” Jest to opcjonalny parametr identyfikujący, który parametr, blok lub urządzenie będzie wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Parametr ten stanowi dowolną nazwę składającą się z maksymalnie pięciu znaków.

5.

Wybrać “PARAM_INDEX_n”. Z rozwijalnej listy dostępnych opcji wybrać żądany parametr do wyświetlania w polu “PARAM_INDEX_n”.

6.

Wybrać “CUSTOM_UNITS_n” jeśli w polu “UNITS_TYPE_n” definiowanym wcześniej wybrano wartość “Custom”. Nazwa jednostek może mieć maksymalnie pięć znaków.

7.

Aby wyświetlić więcej niż jeden parametr należy zaznaczyć właściwą liczbę opcji w polu parametru “Display Parameter Select”.

Poniżej opisano krótką procedurę umożliwiającą wyświetlanie wielu urządzeń na wyświetlaczu LCD przetwornika Rosemount 3095. Jeśli ma być wyświetlany parametr z bloku funkcyjnego, to ten blok funkcyjny musi być załadowany. Jeśli wartość pochodzi z innego urządzenia, to urządzenie to musi być podłączone do bloku w przetworniku Rosemount 3095 z wyświetlaczem LCD i załadowane. Wyświetlacz LCD może wyświetlać do czterech różnych parametrów. Mogą to być dowolne parametry wyjściowe lub wejściowe dowolnego bloku przetwornika Rosemount 3095. Pierwszą wyświetlaną domyślnie wartością jest wartość bloku przetwornika z Rosemount 3095. Wartość ta może być zmieniona.

D−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

1.

Otworzyć blok LCD. Wybrać zakładkę “Others”. Przewinąć wykaz parametrów i wybrać “DISPLAY_PARAM_SEL.” Wyświetlona zostanie rozwijalna lista menu. Wybrać żądaną liczbę wartości, które mają być wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Następnie kliknąć przycisk “Write Changes”.

2.

Pierwszy parametr nosi nazwę “BLK_TYPE_n”. Z rozwijalnej listy dostępnych opcji wybrać żądany blok do wyświetlania w polu “BLK_TYPE_n”.

3.

W polu parametru “BLK_TAG_n” należy wpisać właściwą nazwę bloku, który ma być wyświetlany. Musi być to ta sama nazwa, która jest zapisana w urządzeniu lub wyświetlona na ekranie konfiguratora NI.

4.

Następnie wybrać “PARAM_INDEX_n.” W tym kroku należy wykorzystać program NI_Dialog. W tym kroku należy określić numer indeksu, który będzie wyświetlany. Przy użyciu programu NI−Dialog należy otworzyć “GetParamList” bloku, do którego należy parametr. Przewijać listę, aż do momentu wyświetlenia żądanego parametru. Otworzyć wykaz “GetParamList” dla bloku LCD i przypisać parametrowi “PARAM_INDEX_n” wartość (heksadecymalną) uzyskaną w powyższym wykazie.

5.

Następny parametr nosi nazwę “CUSTOM_TAG_n.” Jest to opcjonalny parametr identyfikujący, który parametr, blok lub urządzenie będzie wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Parametr ten stanowi dowolną nazwę składającą się z maksymalnie pięciu znaków.

6.

Wybrać “UNITS_TYPE_n”. Dla tego parametru wybrać “Custom”, jeśli wartość będzie przesyłana z innego urządzenia niż przetwornik Rosemount 3095. Parametr “Auto” ma tylko jednostki ciśnienia, które mogą być zgodne lub nie z żądanymi.

7.

Wybrać “CUSTOM_UNITS_n” jeśli w polu “UNITS_TYPE_n” definiowanym wcześniej wybrano wartość “Custom”. Nazwa jednostek może mieć maksymalnie pięć znaków.

Wykaz parametrów bloku LCD Ilustracja D−2. Wykaz parametrów bloku przetwornika LCD i ich opisy Parameter

Indeks

Opis

ST_REV TAG_DESC STRATEGY ALERT_KEY MODE_BLK BLOCK_ERR

1 2 3 4 5 6

UPDATE_EVT BLOCK_ALM

7 8

Wersja danych stałych związanych z blokiem funkcyjnym. Oznaczenie technologiczne bloku definiowene przez użytkownika. Parametr pomocny przy grupowaniu bloków, Numer identyfikacyjny urządzenia. Aktualny, decelowy, dozwolony i normalny tryb pracy bloku. Parametr ten odzwierciedla status błędu związanego z elementami sprzętowymi lub programowymi bloku. Jest to łańcuch bitów, tak więc możliwe jest wskazywanie kilku błędów. Alarm ten jest generowany przy każdorazowej zmianie danych statycznych. Parametr jest wykorzystywany dla wszystkich awarii konfiguracyjnych, sprzętowych i komunikacyjnych lub problemów systemowych w bloku. Przyczyna alarmu znajduje się w polu subkodu. Pierwszy aktywny alarm wybiera bit statusu Active w parametrze Status. Natychmiast po skasowaniu statusu Unreported w wyniku raportowanego zadania może być zgłaszany nowy alarm bloku bez kasowania statusu Active, jeśli zmianie uległ subkod.

D−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Parameter

Indeks

Opis

TRANSDUCER_DIRCTORY TRANSDUCER_TYPE XD_ERROR COLLECTION_DIRECTORY

9 10 11 12

DISPLAY_PARAM_SEL

13

BLK_TYPE_1 BLK_TAG_1 PARAM_INDEX_1 CUSTOM_TAG_1 UNITS_TYPE_1 CUSTOM_UNITS_1 BLK_TYPE_2 BLK_TAG_2 PARAM_INDEX_2 CUSTOM_TAG _2 UNITS_TYPE_2 CUSTOM_UNITS _2 BLK_TYPE_3 BLK_TAG_3 PARAM_INDEX_3 CUSTOM_TAG _3 UNITS_TYPE_3 CUSTOM_UNITS _3 BLK_TYPE_4 BLK_TAG_4 PARAM_INDEX_4 CUSTOM_TAG _4 UNITS_TYPE_4 CUSTOM_UNITS _4

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Folder, który określa liczbę i indeksy startowe przetworników w bloku przetwornika. Identyfikuje typ przetwornika. Zawiera dodatkowe kody błędów związane z blokami przetworników. Folder, który określa liczbę, indeksy startowe i opisy urządzeń (DD) zbiorów danych w każdym przetworniku. Parametr, który określa, które parametry wyświetlacza (Display Parameters) są aktywne. Bit 0 = DP1 Bit 1 = DP2 Bit 2 = DP3 Bit 3 = DP4 Bit 4 = aktywny wyświetlacz słupkowy Numer typu bloku dla bloku DP1. Oznaczenie bloku zawierającego DP1. Indeks względny DP1 w zakresie bloku. Opis bloku, który jest wyświetlany dla DP1. Parametr ten określa, skąd pochodzą jednostki wyświetlanego parametru. Jednostki wprowadzone przez użytkownika, które są wyświetlane gdy UNITS_TYPE_1=Custom. Numer typu bloku dla bloku DP2. Oznaczenie bloku zawierającego DP2. Indeks względny DP2 w zakresie bloku. Opis bloku, który jest wyświetlany dla DP2. Parametr ten określa, skąd pochodzą jednostki wyświetlanego parametru. Jednostki wprowadzone przez użytkownika, które są wyświetlane gdy UNITS_TYPE_2=Custom. Numer typu bloku dla bloku DP3. Oznaczenie bloku zawierającego DP3. Indeks względny DP3 w zakresie bloku. Opis bloku, który jest wyświetlany dla DP3. Parametr ten określa, skąd pochodzą jednostki wyświetlanego parametru. Jednostki wprowadzone przez użytkownika, które są wyświetlane gdy UNITS_TYPE_3=Custom. Numer typu bloku dla bloku DP4. Oznaczenie bloku zawierającego DP4. Indeks względny DP4 w zakresie bloku. Opis bloku, który jest wyświetlany dla DP4. Parametr ten określa, skąd pochodzą jednostki wyświetlanego parametru. Jednostki wprowadzone przez użytkownika, które są wyświetlane gdy UNITS_TYPE_4=Custom. Uwaga: DP = Parametry wyświetlania

D−7


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

BLOK ZASOBÓW

Rozdział ten zawiera szczegółowe informacje o bloku zasobów przetwornika Rosemount 3095MV: opis wszystkich parametrów bloku, błędów i diagnostyki. Opisano również tryby działania, detekcję alarmów, obsługę stanu i wykrywanie źródeł niesprawności.

Definicja

Blok zasobów określa fizyczne zasoby przetwornika. Blok zasobów definiuje również dane funkcjonalne, takie jak czasy opóźnienia, które są wspólne dla wszystkich bloków. Blok zasobów nie ma wejść i wyjść, które można połączyć z innymi blokami.

Parametry i ich opisy

W poniższej tabeli wykaz wszystkich konfigurowalnych parametrów bloku zasobów wraz z ich opisem i numerem (indeksem).

D−8

Parametr

Numer indeksu

ACK_OPTION

38

ADVISE_ACTIVE

82

ADVISE_ALM

83

ADVISE_ENABLE

80

ADVISE_MASK

81

ADVISE_PRI

79

ALARM_SUM

37

ALERT_KEY

04

BLOCK_ALM

36

BLOCK_ERR

06

CLR_FSTATE

30

CONFIRM_TIME

33

CYCLE_SEL

20

CYCLE_TYPE

19

DD_RESOURCE

09

DD_REV

13

DEFINE_WRITE_LOCK

60

DETAILED_STATUS

55

DEV_REV

12

DEV_STRING

43

Opis ACK_OPTION określa, czy alarmy związane z blokiem funkcyjnym będą automatycznie potwierdzane. Ponumerowany wykaz warunków informacyjnych w urządzeniu. Alarm wskazujący na alarm informacyjny. Warunki pracy nie mają bezpośredniego wpływu na proces technologiczny lub integralność urządzenia. Aktywacja alarmu informacyjnego ADVISE_ALM. Odpowiada bitom w ADVISE_ACTIVE. Wybranie bitu powoduje uaktywnienie odpowiednich warunków alarmowych i ich detekcję. Niewybranie bitu oznacza wyłączenie warunków alarmowych i brak ich detekcji. Maskowanie ADVISE_ALM. Odpowiada bitom w ADVISE_ACTIVE. Wybranie bitu oznacza zamaskowanie warunków i wyłączenie ich z detekcji. Parametr definiujący priorytet ADVISE_ALM. Parametr wskazuje aktualny stan alarmu, stanów niepotwierdzonych, stanów nieraportowanych i stanów nieaktywnych związanych z blokiem funkcyjnym. ALERT_KEY wskazuje numer identyfikacyjny urządzenia polowego. Alarm wykorzystywany we wszystkich konfiguracjach, awariach sprzętu i połączeń lub problemach systemowych. Przyczyna alarmu jest wprowadzana w polu subkodu. Pierwszy aktywny alarm zmienia status na aktywny w parametrze statusu. Gdy status nieraportowany jest kasowany przez program raportujący alarmy, to inny alarm bloku może być raportowany bez kasowania stanu aktywnego, jeśli subkod został zmieniony. Parametr ten przedstawia status błędów sprzętu lub oprogramowania powiązanego z blokiem. Jest to łańcuch bitów, dlatego można wskazać większą liczbę błędów. Wpisanie wartości Clear dla tego parametru powoduje skasowanie wszystkich FAIL_SAFE urządzenia w dowolnym polu stanu błędów. Parametr ten oznacza minimalny czas między dwoma próbami raportowania stanów alarmowych. Ponowna próba nie będzie podejmowana, gdy CONFIRM_TIME=0. Parametr ten wybiera metodę wykonania bloku dla tych zasobów. Przetwornik 3095 obsługuje następujące metody: Scheduled (zgodna z wykazem): Bloki wykonywane są w oparciu o wykaz w bloku. Block Execution (wykonanie blokowe): Blok może być wykonany przez łącze z innym blokiem. Parametr ten identyfikuje dostępne metody wykonania bloku dla tych zasobów. Łańcuch identyfikuje oznaczenie programowe zasobów, które zawiera opis urządzeń dla tych zasobów. DD_REV jest wersją opisu urządzenia (DD) związanego z zasobami − wykorzystywany przez urządzenie interfejsu do lokalizacji zbioru DD dla zasobów. Parametr pozwala określić zachowanie WRITE_LOCK. Początkowa wartość to “lock everything” (blokowanie wszystkich bloków). Jeśli wartość jest “lock only physical device”, to zablokowaniu ulegną bloki zasobów i przetwornika, natomiast dopuszczalne jest wykonywanie zmian w blokach funkcyjnych. Dodatkowy łańcuch bitów stanu. Parametr ten reprezentuje wersję urządzenia związaną z zasobami − wykorzystywany przez urządzenie interfejsu do lokalizacji zbioru DD dla zasobów. Wykorzystywany do załadowania nowych licencji do urządzenia. Wartość może być zapisana, lecz zawsze odczytana jest wartość 0.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Parametr

Numer indeksu

DEV_TYPE

11

DIAG_OPTIONS

46

DISTRIBUTOR

42

DOWNLOAD_MODE

67

FAULT_STATE

28

FAILED_ACTIVE

72

FAILED_ALM

73

FAILED_ENABLE

70

FAILED_MASK

71

FAILED_PRI

69

FB_OPTIONS

45

FEATURES

17

FEATURE_SEL

18

FINAL_ASSY_NUM

54

FREE_SPACE

24

FREE_TIME

25

GRANT_DENY

14

HARD_TYPES

15

HARDWARE_REV

52

ITK_VER

41

LIM_NOTIFY

32

MAINT_ACTIVE

77

MAINT_ALM

78

MAINT_ENABLE

75

MAINT_MASK

76

MAINT_PRI

74

MANUFAC_ID

10

MAX_NOTIFY

31

MEMORY_SIZE

22

MESSAGE_DATE

57

MESSAGE_TEXT

58

MIN_CYCLE_T

21

MISC_OPTION

47

Opis Parametr ten reprezentuje model urządzenia związany z zasobami − wykorzystywany przez urządzenie do lokalizacji zbioru DD dla zasobów. Wskazuje, które procedury diagnostyczne są aktywne. Wskazuje dystrybutora urządzenia. Udostępnia kod bloku bootującego do kopiowania. 0 = Niezainicjalizowany 1 = Tryb wykonawczy 2 = Tryb zapisu Parametr ten wskazuje na warunki błędu spowodowane utratą komunikacji z blokiem wyjść lub uszkodzenie bloku wyjść. Jeśli powstaną takie warunki, to blok wyjściowy wykonuje działania określone przez FAIL_SAFE. Ponumerowany wykaz warunków uszkodzenia dla urządzenia. Alarm wskazujący na uszkodzenie urządzenia, które powoduje, że urządzenie jest niesprawne. Aktywacja alarmu FAILED_ALM. Odpowiada bitom w FAILED_ACTIVE. Wybranie bitu powoduje uaktywnienie odpowiednich warunków alarmowych i ich detekcję. Niewybranie bitu oznacza wyłączenie warunków alarmowych i brak ich detekcji. Maskowanie FAILED_ALM. Odpowiada bitom w FAILED_ACTIVE. Wybranie bitu oznacza zamaskowanie warunków i wyłączenie ich z detekcji. Parametr definiujący priorytet FAILED_ALM. Parametr wskazuje, które opcje bloku funkcyjnego są dostępne. Parametr wskazuje opcje obsługiwane przez blok zasobów. Obsługiwane opcje to: SOFT_WRITE_LOCK_SUPPORT, HARD_WRITE_LOCK_SUPPORT, REPORTS i UNICODE Parametr do wskazania wybranych opcji bloku zasobów. Numer wykorzystywany do identyfikacji urządzenia. Parametr ten określa procentowo część pamięci dostępnej dla dalszej konfiguracji (zero w konfiguracji wstępnej urządzenia). Parametr ten określa w procentach wolny czas przetwarzania bloku, który może być wykorzystywany do przetwarzania dodatkowych bloków. Opcje zdalnego dostępu systemu nadrzędnego i lokalnych paneli do obsługi, strojenia i parametrów alarmowych bloku (niewykorzystywane przez urządzenie). HARD_TYPES określa typy dostępnych kanałów. Parametr ten określa wersję sprzętową bloku zasobów. Wersja programu testującego wymienność FOUNDATION Fieldbus. Maksymalna dopuszczalna liczba niepotwierdzonych komunikatów alarmów. Ponumerowany wykaz warunków uszkodzenia dla urządzenia. Alarm wskazujący na konieczność obsługi urządzenia. Jeśli ostrzeżenie zostanie zignorowane, to urządzenie może ulec uszkodzeniu. Aktywacja alarmu MAINT_ALM. Odpowiada bitom w MAINT_ACTIVE. Wybranie bitu powoduje uaktywnienie odpowiednich warunków alarmowych i ich detekcję. Niewybranie bitu oznacza wyłączenie warunków alarmowych i brak ich detekcji. Maskowanie MAINT_ALM. Odpowiada bitom w MAINT_ACTIVE. Wybranie bitu oznacza zamaskowanie warunków i wyłączenie ich z detekcji. Parametr definiujący priorytet MAINT_ALM Numer identyfikacyjny producenta — wykorzystywany przez urządzenie interfejsu do lokalizacji zbioru DD. Maksymalna możliwa liczba niepotwierdzonych komunikatów alarmów. Dostępna pamięć konfiguracyjna w pustym bloku zasobów. Należy sprawdzić przed zapisem. Data związana z parametrem MESSAGE_TEXT. MESSAGE_TEXT jest wykorzystywany do wskazania zmian wykonanych przez użytkownika podczas instalacji, konfiguracji i kalibracji. Najkrótszy czas cyklu, który może wykonać blok zasobów. Określa jakie opcje licencji są aktywne.

D−9


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Parametr

Numer indeksu

MODE_BLK

05

NV_CYCLE_T

23

OUTPUT_BOARD_SN

53

RB_SFTWR_REV_ALL

51

RB_SFTWR_REV_BUILD

50

RB_SFTWR_REV_MAJOR

48

RB_SFTWR_REV_MINOR

49

RECOMMENDED_ACTION

68

RESTART

16

RS_STATE

07

SAVE_CONFIG_BLOCKS

62

SAVE_CONFIG_NOW

61

SECURITY_IO

65

SELF_TEST

59

SET_FSTATE

29

SHED_RCAS

26

SHED_ROUT

27

SIMULATE_IO

64

SIMULATE_STATE

66

ST_REV

01

START_WITH_DEFAULTS

63

D−10

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Opis Tryby pracy bloku: Target (docelowy): Tryb do którego blok przechodzi Actual (aktualny): Tryb w którym blok aktualnie się znajduje Permitted (dozwolony): Dopuszczalne tryby pracy bloku Normal: Standardowy tryb aktualnej pracy bloku Czas między kolejnymi zapisami parametrów stałych (NV) do pamięci stałej NV. Zero oznacza, że parametry nigdy nie są zapisywane w pamięci NV. Na końcu cyklu NV_CYCLE_T, tylko te parametry, które się zmieniły muszą być uaktualnione w NVRAM. Parametr określa numer seryjny płytki elektroniki. Łańcuch wersji programowej zawiera następujące pola: Główna wersja: 1−3 znaki, liczba dziesiętna 0−255 Wersja pomocnicza: 1−3 znaki, liczba dziesiętna 0−255 Wersja programu tworzącego: 1−5 znaków, liczba dziesiętna 0−255 Czas utworzenia: 8 znaków, xx:xx:xx Dzień tygodnia utworzenia: 3 znaki, Sun, Mon,... Miesiąć utworzenia: 3 znaki, Jan, Feb. Dzień miesiąca utworzenia: 1−2 znaki, liczba dziesiętna 1−31 Rok utworzenia: 4 znaki, liczba dziesiętna Oznaczenie programu: 7 znaków, nazwa programu Parametr ten określa program, który został wykorzystany do stworzenia bloku zasobów. Parametr ten określa wersję główną programu, który został wykorzystany do stworzenia bloku zasobów. Parametr ten określa pomocniczą wersję programu, który został wykorzystany do stworzenia bloku zasobów. Ponumerowany wykaz zalecancyh działań wyświetlany przy alarmie urządzenia. Umożliwia ręczną inicjację funkcji ponownego uruchomienia − restartu. Możliwe są różne stopnie restartu: 1 Run: Stan normalny 2 Restart resource: Niewykorzystywany 3 Restart with defaults: Ustawienie parametrów na wartości domyślne (patrz START_WITH_DEFAULTS poniżej, gdzie określono parametry domyślne). 4 Restart processor: Gorący start centralnego procesora (CPU). RS_STATE określa stan bloku funkcyjnego aplikacji. Liczba bloków w pamięci EEPROM, które zostały zmodyfikowane od ostatniego zapsiu pamięci. Wartość ta przyjmuje zero po zapisie konfiguracji. Parametr ten umożliwia użytkownikowi natychmiastowy zapis wszystkich informacji w pamięci stałej. Określa stan przełącznika blokady zapisu. SELF_TEST powoduje wykonanie przez blok zasobów autotestu. Parametr ten umożliwia ręczną inicjalizację warunków błędu przez wybór parametru Set. Parametr ten określa czas, po którym nastąpuje zapisanie bloku funkcyjnego RCas z komputera. Parametr ten określa czas, po którym nastąpuje zapisanie bloku funkcyjnego ROut z komputera. Określa stan przełącznika trybu pracy symulacyjnej. Określa stan przełącznika trybu pracy symulacyjnej; 0 = Niezainicjalizowana funkcja 1 = Przełącznik wyłączony, symulacja niedozwolona 2 = Przełącznik włączony, symulacja niedozwolona (konieczność wył/wł zasilania) 3 = Przełącznik włączony, symulacja dozwolona Wersja danych statycznych związanych z blokiem funkcyjnym. 0 = Funkcja niezainicjalizowana 1 = Przy włączeniu zasilania nie ładować wartości domyślnych z pamięci stałej 2 = Przy włączeniu zasilania domyślny adres sieciowy 3 = Przy włączeniu zasilania domyślny pd_tag i adres sieciowy 4 = Przy włączeniu zasilania domyślne wszystkie dane komunikacyjne (bez danych aplikacyjnych)


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Parametr

Numer indeksu

STRATEGY

03

SUMMARY_STATUS

56

TAG_DESC

02

TEST_RW

08

UPDATE_EVT

35

WRITE_ALM

40

WRITE_LOCK

34

WRITE_PRI

39

XD_OPTIONS

44

Opis Pole może być wykorzystywane do identyfikacji grupy bloków. Parametr ten reprezentuje obliczoną wartość analizy napraw. Oznaczenie bloku definiowane przez użytkownika. Parametr wykorzystywany przez system nadrzędny do testowego zapisu i odczytu. Alarm generowany w momencie jakichkolwiek zmian w danych statycznych. Alarm generowany po zdjęciu parametru blokady zapisu. Jeśli ustawiony, to nie jest możliwy zapis w pamięci urządzenia, poza skasowaniem parametru WRITE_LOCK. Wejścia bloków są w dalszym ciągu uaktualniane. WRITE_PRI określa priorytety alarmów generowanych w momencie kasowania blokady zapisu. Parametr wskazuje na dostępne i aktywne opcje bloku przetwornika.

D−11


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

BLOK PRZETWORNIKA CZUJNIKA

Blok przetwornika zawiera wszystkie aktualne dane pomiarowe, łącznie z odczytami ciśnienia i temperatury. Blok przetwornika zawiera informacje o typie czujnika, jednostkach, linearyzacji, zmianie zakresu pomiarowego, kompensacji temperaturowej i diagnostyce.

Numer

Opis

Parametr

01

ST_REV

02

TAG_DESC

03

STRATEGY

04

ALERT_KEY

05

MODE_BLK

06

BLOCK_ERR

07

UPDATE_EVT

08

BLOCK_ALM

09

TRANSDUCER_DIRECTORY

10

TRANSDUCER_TYPE_1

11

XD_ERROR_1

12

COLLECTION_DIRECTORY_1

13

PRIMARY_VALUE_TYPE_1

14

PRIMARY_VALUE_1

15

PRIMARY_VALUE_RANGE_1

16

CAL_POINT_HI_1

17

CAL_POINT_LO_1

18

CAL_MIN_SPAN_1

19

CAL_UNIT_1

20

SENSOR_TYPE_1

21

SENSOR_RANGE_1

22

SENSOR_SN_1

23

SENSOR_CAL_METHOD_1

24

SENSOR_CAL_LOC_1

25

SENSOR_CAL_DATE_1

26

SENSOR_CAL_WHO_1

27

SENSOR_ISOLATOR_MTL_1

28

SENSOR_FILL_FLUID_1

29

SECONDARY_VALUE

30

SECONDARY_VALUE_UNIT

31

PRIMARY_FILTER_1

32

SECONDARY_FILTER

33

TRANSDUCER_TYPE_2

34

XD_ERROR_2

35

COLLECTION_DIRECTORY_2

36

PRIMARY_VALUE_TYPE_2

D−12

Wersja danych stałych związanych z blokiem funkcyjnym. Nazwa aplikacji w bloku określona przez użytkownika. Pole, które może być wykorzystane do identyfikacji grupy bloków. Numer identyfikacyjny urządzenia. Tryby pracy bloku: Target (docelowy), Actual (aktualny), Permitted (dozwolony), Normal (standardowy) Parametr ten odzwierciedla status błędu związanego z elementami sprzętowymi lub programowymi bloku. Jest to łańcuch bitów, tak więc możliwe jest wskazywanie kilku błędów.

Folder, który określa liczbę i indeksy startowe przetworników w bloku przetwornika. TRANSDUCER_DIRECTORY[0] jest liczbą bloków przetwornika. TRANSDUCER_DIRECTORY[1] jest offsetem bloku przetwornika 1. TRANSDUCER_DIRECTORY[2] jest offsetem bloku przetwornika 2. TRANSDUCER_DIRECTORY[3] jest offsetem bloku przetwornika 3. Identyfikuje typ przetwornika o offsecie 1. Zawiera dodatkowe kody błędów związane z blokami przetworników. Folder, który określa liczbę, indeksy startowe i opisy urządzeń (DD) zbiorów danych w każdym przetworniku. Typ pomiarów reprezentowanych przez główną zmienną procesową. Wartość mierzona i status dostępne dla bloku funkcjnego. Dolna i górna wartość graniczna zakresu pomiarowego, kod jednostek i liczba cyfr na prawo od kropki dziesiętnej wykorzystywane przy wyświetlaniu wartości procesowej. Górna wartość punktu kalibracji. Dolna wartość punktu kalibracji. Dopuszczalna minimalna wartości szerokości kalibrowanego zakresu pomiarowego. Informacja ta jest konieczna do określenia po kalibracji, czy dwa punkty kalibracji nie są zbyt blisko siebie. Indeks jednostek opisu urządzenia dla wartości kalibracyjnych. Typ czujnika podłączony do przetwornika. Dolna i górna wartość graniczna zakresu pomiarowego, kod jednostek i liczba cyfr na prawo od kropki dziesiętnej dla czujnika. Numer seryjny czujnika. Metoda ostatniej kalibracji. Lokalizacja ostatniej kalibracji. Data ostatniej kalibracji.W zamierzeniu ma określać datę kalibracji tej części czujnika, która styka się z medium. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za ostatnią kalibrację. Materiał konstrukcyjny oddzielacza. Typ cieczy wypełniającej czujnik. Druga zmienna procesowa związana z czujnikiem. Jednostki dla SECONDARY_VALUE. Czas tłumienia głównej zmiennej procesowej wyrażony w sekundach. Czas tłumienia drugiej zmiennej procesowej wyrażony w sekundach. Identyfikuje typ przetwornika 2. Zawiera dodatkowe kody błędów związane z blokami przetworników. Parametr dzielony między wszystkimi przetwornikami. Folder, który określa liczbę, indeksy startowe i opisy urządzeń (DD) zbiorów danych w każdym przetworniku. Typ pomiarów reprezentowanych przez główną zmienną procesową. Informacje szczegółowe − tabela D−3.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Numer

Parametr

37

PRIMARY_VALUE_2

38

PRIMARY_VALUE_RANGE_2

39

CAL_POINT_HI_2

40

CAL_POINT_LO_2

41

CAL_MIN_SPAN_2

42

CAL_UNIT_2

43

SENSOR_TYPE_2

44

SENSOR_RANGE_2

45

SENSOR_SN_2

46

SENSOR_CAL_METHOD_2

47

SENSOR_CAL_LOC_2

48

SENSOR_CAL_DATE_2

49

SENSOR_CAL_WHO_2

50

SENSOR_ISOLATOR_MTL_2

51

SENSOR_FILL_FLUID_2

52

PRIMARY_FILTER_2

53

TRANSDUCER_TYPE_3

54

XD_ERROR_3

55

COLLECTION_DIRECTORY_3

56

PRIMARY_VALUE_TYPE_3

57

PRIMARY_VALUE_3

58

PRIMARY_VALUE_RANGE_3

59

CAL_POINT_HI_3

60

CAL_POINT_LO_3

61

CAL_MIN_SPAN_3

62

CAL_UNIT_3

63

SENSOR_TYPE_3

64

SENSOR_RANGE_3

65

SENSOR_SN_3

66

SENSOR_CAL_METHOD_3

67

SENSOR_CAL_LOC_3

68

SENSOR_CAL_DATE_3

69

SENSOR_CAL_WHO_3

70

SENSOR_CONNECTION_3

71

PRIMARY_FILTER_3

72

FACTORY_CAL_RECALL

73

TB_DETAILED_STATUS

74

MODULE_SW_REV

75

MODULE_UPDATE_RATE

Rosemount 3095 MultiVariable Opis Wartość mierzona i status dostępne dla bloku funkcjnego. Dolna i górna wartość graniczna zakresu pomiarowego, kod jednostek i liczba cyfr na prawo od kropki dziesiętnej wykorzystywane przy wyświetlaniu wartości procesowej. Górna wartość punktu kalibracji. Dolna wartość punktu kalibracji. Dopuszczalna minimalna wartość szerokości kalibrowanego zakresu pomiarowego. Informacja ta jest konieczna do określenia po kalibracji, czy dwa punkty kalibracji nie są zbyt blisko siebie. Indeks jednostek opisu urządzenia dla wartości kalibracyjnych stosowany przez opisy urządzeń DD. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−2. Typ czujnika podłączony do przetwornika. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−5. Dolna i górna wartość graniczna zakresu pomiarowego, kod jednostek i liczba cyfr na prawo od kropki dziesiętnej dla czujnika. Numer seryjny czujnika. Metoda ostatniej kalibracji. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−6. Lokalizacja ostatniej kalibracji. Data ostatniej kalibracji.W zamierzeniu ma określać datę kalibracji tej części czujnika, która styka się z medium. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za ostatnią kalibrację. Materiał konstrukcyjny oddzielacza. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−8. Typ cieczy wypełniającej czujnik. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−9. Czas tłumienia głównej zmiennej procesowej wyrażony w sekundach. Identyfikuje typ przetwornika 3. Zawiera dodatkowe kody błędów związane z blokami przetworników. Parametr dzielony między wszystkimi przetwornikami. Folder, który określa liczbę, indeksy startowe i opisy urządzeń (DD) zbiorów danych w każdym przetworniku. Typ pomiarów reprezentowanych przez główną zmienną procesową. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−3. Wartość mierzona i status dostępne dla bloku funkcjnego. Dolna i górna wartość graniczna zakresu pomiarowego, kod jednostek i liczba cyfr na prawo od kropki dziesiętnej wykorzystywane przy wyświetlaniu wartości procesowej. Górna wartość punktu kalibracji. Dolna wartość punktu kalibracji. Dopuszczalna minimalna wartość szerokości kalibrowanego zakresu pomiarowego. Informacja ta jest konieczna do określenia po kalibracji, czy dwa punkty kalibracji nie są zbyt blisko siebie. Indeks jednostek opisu urządzenia dla wartości kalibracyjnych. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−2. Typ czujnika podłączony do przetwornika. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−5. Dolna i górna wartość graniczna zakresu pomiarowego, kod jednostek i liczba cyfr na prawo od kropki dziesiętnej dla czujnika. Numer seryjny czujnika. Metoda ostatniej kalibracji. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−4. Lokalizacja ostatniej kalibracji. Data ostatniej kalibracji.W zamierzeniu ma określać datę kalibracji tej części czujnika, która styka się z medium. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za ostatnią kalibrację. Typ zewnętrznego czujnika temperatury. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−10. Czas tłumienia głównej zmiennej procesowej wyrażony w sekundach. 1:. Powrót do nastaw fabrycznych kalibracji czujnika dla głównej zmiennej procesowej (DP). 2:. Powrót do nastaw fabrycznych kalibracji czujnika dla drugiej zmiennej procesowej (SP). 3:. Powrót do nastaw fabrycznych kalibracji czujnika dla czujnika temperatury (PT). 4:. Zapis nastaw fabrycznych kalibracji wszystkich czujników do późniejszego wykorzystania. Wskazuje na stan przetwornika. Parametr ten zawiera określone kody odpowiadające blokowi przetwornika i czujnikowi ciśnienia. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−7. Numer wersji oprogramowania modułu czujnika 205. Częstotliwość uaktualniania dla kodułu czujnika 205.

D−13


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Numer

Parametr

76

FLANGE_TYPE

77

FLANGE_MTL

78

REM_SEAL_NUM

79

REM_SEAL_TYPE

80

REM_SEAL_ISO_MTL

81

REM_SEAL_FILL

82

O_RING_MTL

83

DRAIN_VENT_MTL

84

RTD_INSTALLED

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Opis Wskazuje na typ kołnierza zamontowanego do urządzenia. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−12. Wskazuje typ materiału kołnierza. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−11. Wskazuje na liczbę zdalnych oddzielaczy zamontowanych do urządzenia. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−13. Wskazuje na typ zdalnych oddzielaczy zamontowanych do urządzenia. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−16. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−15. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−14. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−18. Wskazuje na typ materiału konstrukcyjnego zaworów spustowo−odpowietrzających zamontowanych na kołnierzu. Szczegółowe informacje − patrz tabela D−17. Wskazuje, czy zainstalowany jest czujnik temperatury.

Tabele parametrów dla bloku przetwornika czujnika Tabela D−2. Kody jednostek ciśnienia / temperatury (atestowane)

Wartość Ciśnienie 1130 paskale 1132 megapaskale 1133 kilopaskale 1137 bar 1138 mbar 1139 torr @ 0C 1140 atm 1141 pso 1142 psiA 1143 psiG 1144 g/cm^2 1145 kg/cm^2 1147 cale H2O @ 4C 1148 cale H2O @ 68F 1150 mm H2O @ 4C 1151 mm H2O @ 68F 1154 stopy H2O @ 68F 1156 cale Hg @ 0C 1158 mm Hg @ 0C Temperatura 1001 stopnie Celsjusza 1002 stopnie Fahrenheita 1000 kelwiny Natężenie przepływu masowego 1330 funktym/s 1331 funtym/min 1332 funtym/godz 1333 funtym/dzień 1322 kg/s 1323 kg/min 1324 kg/godz 1318 gramy/s

D−14

Opis


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Wartość

Opis

1319 1320 ** 1360 1361 ** 1529 1530 1524 1525

gramy/min gramy/godz standardowe stopy sześcienne na sekundę (StdCuFt/sec) standardowe stopy sześcienne na minutę (StdCuFt/min) standardowe stopy sześcienne na godzinę (StdCuFt/hour) standardowe stopy sześcienne na dzień (STdCuFt/day) standardowe metry sześcienne na godzinę (STdCuM/hour) standardowe metry sześcienne na dzień (StdCuM/day) normalne metry sześcienne na godzinę (NmlCuM/hour) normalne metry sześcienne na dzień (NmlCuM/day)

** Dla przetworników Fieldbus kody tych jednostek nie są zdefiniowane. Do obsługi tych jednostek konieczne jest użycie przez operatora bloku arytmetycznego (i specjalnych jednostek na wyświetlaczu LCD)

Tabela D−3. Kody typów głównej zmiennej procesowej (atestowane)

Tabela D−4. Kody typów przetwornika (atestowane)

Wartość 104 107 108 109 65535

Wartość 100 101 65535

Tabela D−5. Kody typów czujnika (atestowane)

Opis Ciśnienie standardowe z kalibracją Standardowa temperatura z kalibracją inne

Wartość 117 121 124 128 65534 65535

Tabela D−6. Kody typów kalibracji (atestowane)

Opis temperatura procesowa ciśnienie różnicowe ciśnienie względne ciśnienie bezwzględne inne

Wartość 100 101 102 103 104 105 106 255

Opis Pojemnościowy Nieznany czujnik ciśnienia Strain gauge PT100_A_385 (IEC 751) Niewykorzystywane NIestandardowy

Opis Objętościowa Statyczna obciążnikowa Dynamiczna obciążnikowa Standardowa kalibracja cyfrowa fabryczna Standardowa kalibracja cyfrowa użytkownika Specjalna kalibracja cyfrowa fabryczna Specjalna kalibracja cyfrowa użytkownika Inna

D−15


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Tabela D−7. Kody stanu szczegółowego bloku przetwornika czujnika (atestowane)

Kolejne wartości bitów 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tabela D−8. Kody materiału oddzielacza czujnika (atestowane)

Wartość

Tabela D−9. Kody cieczy wypełniającej czujnik (atestowane)

Wartość

D−16

2 3 4 5 15 251 252 252

0 1 2 3 7

Opis Uszkodzona pamięć EEPROM czujnika użytkownika Uszkodzona pamięć EEPROM czujnika fabrycznego Niekompatybilność sprzętu i oprogramowania Brak uaktualniania pomiarów z modułu czujnika Moduł czujnika nie odpowiada Uszkodzenie sprzętowe czujnika DP poza zakresem SP poza zakresem PT poza zakresem ST poza zakresem Uszkodzenie czujnika DP Uszkodzenie czujnika SP Uszkodzenie czujnika PT Uszkodzenie czujnika ST Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany Niezdefiniowany

Opis Stal nierdzewna 316 Hastelloy C™ Monel Tantal Złocony Monel “Brak” “Nieznany” “Specjalny”

Opis Niezdefiniowany Olej silikonowy Ciecz chemicznie obojętna Niezdefiniowany Neobee


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Wartość 251 252 253

Tabela D−10. Kody przyłączy czujnika (atestowane)

OPis Stal węglowa Stal nierdzewna 316 Hastelloy C™ Monel Kynar™ “Nieznany” “Specjalny”

Wartość 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 44 45 46 252 253

Tabela D−13. Kody liczby zdalnych oddzielaczy (atestowane)

Opis 4−przewodowy

Wartość 0 2 3 4 24 252 253

Tabela D−12. Kody typów kołnierza (atestowane)

“Brak” “Nieznany” “Specjalny”

Wartość 4

Tabela D−11. Kody materiału kołnierza (atestowane)

Opis

Opis Kołnierz tradycyjny Coplanar Zdalne oddzielacza Kołnierz do pomiaru poziomu; 3 cale, 150 lb. Kołnierz do pomiaru poziomu; 4 cale, 150 lb. Kołnierz do pomiaru poziomu; 3 cale, 300 lb. Kołnierz do pomiaru poziomu; 4 cale, 300 lb. Kołnierz do pomiaru poziomu; DN 80, PN 40 Kołnierz do pomiaru poziomu; DN 100, PN 40 Kołnierz do pomiaru poziomu; DN 100, PN 10/16 Kołnierz do pomiaru poziomu; 2 cale, 150 lb. Kołnierz do pomiaru poziomu; 2 cale, 300 lb. Kołnierz do pomiaru poziomu; DN 50, PN 6 Kołnierz do pomiaru poziomu; DN 50, PN 40 0.5 cala NPTF DIN 16288G 1/2 A z gwintem zewnętrznym .25 cala NPT Nieznany Specjalny

Wartość 1 2 251 252 253

Opis Jeden oddzielacz Dwa oddzielacze Brak Nieznana Specjalna

D−17


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Tabela D−14. Kody cieczy wypełnajacej zdalne oddzielacze (atestowane)

Wartość

Tabela D−15. Kody materiału zdalnych oddzielaczy (atestowane)

Wartość

Tabela D−16. Kody typów zdalnych oddzielaczy (atestowane)

Wartość

Tabela D−17. Kody materiałów zaworów spustowo− odpowietrzających (atestowane)

Wartość

D−18

2 3 4 5 7 6 251 252 253

2 3 5 9 251 252 253

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 251 252 253

2 3 4 251 252 253

Opis Olej silikonowy Syltherm 800 Ciecz obojętna chemicznie (Holocarbon) Gliceryna z wodą Neobee M−20 Glikol propylenowy z wodą Brak Nieznana Specjalna

Opis Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Tantal Co−Cr−Ni Brak Nieznany Specjalny

Opis Niezdefiniowany Zarezerwowany CTW EFW (Kołnierz z odsunięciem) PFW (bezkołnierzowy) RFW (zdalny kołnierzowy) RTW (zdalny gwintowy) SCW SSW Wersja wysokotemperaturowa FFW kołnierzowy płaski UCW TSW Brak Nieznany Specjalny

Opis Stal nierdzewna 316 Hastelloy C™ Monel Brak Nieznany Specjalny


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Tabela D−18. Kody materiałów pierścieni uszczelniających (atestowane)

Rosemount 3095 MultiVariable Wartość 10 11 12 13 −−− −−− 252 253

Opis PTFE (Teflon−TM) Viton Buna−N Etylenopropylen TFE wzmacniane włóknem szklanym TFE wzmacniane włóknem węglowym Nieznany Specjalny

D−19


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

D−20

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Dodatek E

Rosemount 3095 MultiVariable

Komunikator HART Porównanie oprogramowania EA i komunikatora HART . strona E−1 Kalibracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona E−5 Wyświetlacz LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona E−11 Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona E−14

Porównanie oprogramowania EA i komunikatora HART Tabela E−1. Porównanie funkcji programu EA i komunikatora HART.

www.rosemount.com

W tabeli E−1 podano funkcje realizowane przez program wspomagania inżynierskiego EA i komunikator HART.

Funkcja Konfiguracja przepływu skompensowanego Ciecz, gaz, para lub gaz ziemny Typ elementu spiętrzającego Średnica elementu spiętrzającego Średnica wewnętrzna rury Zakres bezpiecznych ciśnień statycznych Zakres temperatur roboczych Warunki referencyjne ciśnienia Warunki referencyjne temperatury 12 lub 63 punkty danych gęstości 4 punkty danych lepkości Gęstość w warunkach standardowych Masa cząsteczkowa Wykładnik adiabaty Tryb pracy ze stałą temperaturą Konfiguracja przetwornika Wartości graniczne (przepływ, DP, AP, GP, T) Jednostki (przepływ, DP, AP, GP, T) Tłumienie (DP, AP, GP, T) Główna zmienna procesowa Informacje o urządzeniu (oznaczenie, data, opis....) Konfiguracja wyświetlacza LCD Konfiguracja sumatora Jednostki specjalne Przerwanie pomiarów dla małych natężeń Tryb nadawania Adres Obsługa Zmiana hasła Odczyt sygnału wyjściowego

EA

HART

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK

NIE TAK


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Informacje o module (zakres, materiał, kołnierz....) Informacje identyfikacyjne (numer seryjny, wersja) Kalibracja cyfrowa czujnika (DP, AP, GP, T) Tryb pomiaru temperatury procesowej Kalibracja cyfrowa wyjścia Test pętli Obliczenia testowe przepływu Komunikaty diagnostyczne

E−2

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Ilustracja E−1. Schemat menu komunikatora HART w odniesieniu do przetwornika 3095. 1 PROCESS VARIABLES

1 Absolute AP 2 AP % Range 3 A01 4 VIEW FIELD DEV VARS

1 Differential Pressure 2 Absolute Pressure (AP) 3 Process Temperature 4 Gage Pressure (GP) 5 Flow Rate 6 Flow Total

5 VIEW OUTPUT VARS

1 Identify Primary Var. 2 Pri. Value 3 Pri. Range 4 A01 5 Change Pri. Var. Assignment

1 VIEW PRI. VAR ANALOG 1 2 VIEW SECOND VAR.

1 Identify Secondary Var. 2 Sec. Value 3 Change Sec. Var. Assignment

3 VIEW TERT. VAR.

1 Identify Tertiary Var. 2 Tertiary Value 3 Change Ter. Var. Assignment

4 VIEW 4TH VAR.

1 Identify Fourth Var. 2 Fourth Value 3 Change Fourth Var. Assignment 1 Primary Var. Units 2 Secondary Var. Units 3 Tertiary Var Units 4 Fourth Var. Units

5 OUTPUT VAR UNITS

2 DIAGNOSTICS/ SERVICE

1 Loop Test 2 View Status 3 Reset

1 TEST/STATUS

1 SENSOR TRIM

2 CALIBRATION

Online Menu

1 DP Sens Trim 2 AP Sens Trim 3 GP Sens Trim 4 Temp Sens Trim

1 DEVICE SETUP 2 PV 3 PV AO 4 PV LRV 5 PV URV

1 D/A Trim 2 Scaled D/A Trim 3 Factory Trim

2 ANALOG TRIM

3 BASIC SETUP

1 Tag 2 XMTR Var Eng Units 3 Range Values

4 DEVICE INFO

1 DP Unit 2 AP Unit 3 Process Temp Unit 4 GP Unit 5 Flow Unit 6 Flow Total Unit 1 Tag 2 Descriptor 3 Message 4 Date 5 Final Assembly No. 6 Manufacturer 7 Model 8 Write Protect 9 REVISIONS

5 CONSTRUCTION MATERIALS 1 ANALOG OUPUT

4 DETAILED SETUP 1 OUTPUT CONDITIONING 2 SIGNAL CONDITIONING

2 HART OUTPUT

1 CALIBRATION 2 RTD Config 3 Atm Press Cnfg 4 DP Damping 5 XMTR VAR DAMPING 6 XMTR VAR ENG UNITS

5 REVIEW

3 LCD

1 Display Period 2 Local Display

4 TOTALIZER

1 Mode 2 Total

5 SPECIAL UNITS

1 Flow

6 DP LOW FLOW CUTOFF

2 Total

1 Universal Rev 2 Fld Dev Rev 3 Software Rev 4 Hardware Rev 5 Snsr Module sw Rev 6 Snsr Module hw Rev

1 AO Alarm Type 2 Loop Test 3 ANALOG TRIM

1 DP Sensor Range 2 SP Sensor Range 3 SP Type 4 Isolator Material 5 Fill Fluid 6 Flange Material 7 Flange Type 8 Drain Vent Material 9 O-Ring Material 10 RS Type 11 RS Fill Fluid 12 RS Isolator Material 13 Number of Rmt Seals

1 D/A Trim 2 Scaled D/A Trim 3 Factory Trim

1 Poll Address 2 No. Request Pream 3 No. Response PreaM 4 BURST MODE OPER

1 Burst 6 BurstOption Option 7 Burst Mode 2 8 Xmtr Var Slot Assn 3

1 SENSOR TRIM 2 ANALOG TRIM

1 DP Units 2 AP Units 3 Temp Units 4 GP Units 5 Flow Units 6 Flow Total Unit 1 Base Unit 2 Scaling Factor 3 Unit String

1 D/A Trim 2 Scaled D/A Trim 3 Factory Trim

1 DP Sens Trim 2 AP Sens Trim 3 GP Sens Trim 4 Temp Sens Trim

1 DP Damping 2 AP Damping 3 Temp Damping 4 GP Damping

1 Base Unit 2 Scaling Factor 3 Unit String

E−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Tabela E−2. Sekwencje naciskania klawiszy komunikatora HART dla przetwornika 3095

E−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Funkcja

% rnge (% zakresu) % rnge (% zakresu) 4V is (czwarta zmienna procesowa to) AO Alrm typ (typ alarmu wyjścia analogowego) AO1 (wyjście analogowe 1) AO1 (wyjście analogowe 1) AP Damping (tłumienie ciśnienia bezwzględnego) AP Sens Trim (kalibracja cyfrowa czujnika ciśnienia bezwzględnego) AP Units (jednostki ciśnienia bezwzględnego) Absolute (AP) (ciśnienie bezwzględne) Atm Press Cnfg (konfiguracja ciśnienia atm.) Burst mode (tryb nadawania) Burst option (opcje trybu nadawania) Change PV Assgn (zmiana przypisania PV) Change SV Assgn (zmiana przypisania SV) Change TV Assgn (zmiana przypisania TV) Change 4V Assgn (zmiana przypisania 4V) D/A trim (kalibracja cyfrowa przetwornika C/A) DP Low Flow Cutoff (przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu) DP LRV (dolna wartość graniczna ciśnienia różnicowego) DP Sens Trim (kalibracja cyfrowa czujnika różnicy ciśnień) DP Snsr Range (zakres pracy czujnika ciśnienia różnicowego) DP URV (górna wartość graniczna ciśnienia różnicowego)

Rosemount 3095 MultiVariable Sekwencja klawiszy komunikatora HART

Funkcja

Sekwencja klawiszy komunikatora HART

1, 1, 2 1, 1, 5, 1, 3 1, 1, 5, 4, 1 1, 4, 1, 1, 1 1, 1, 3 3 1, 4, 2, 5, 2

GP Units (jednostki ciśnienia) Gage (GP) (ciśnienie) Hardware rev (wersja układów elektronicznych) Isoltr matl (materiał membrany oddzielającej) LCD Settings (konfiguracja wskaźnika LCD) Loop test (test pętli) Manufacturer (producent)

1, 3, 2, 4 1, 1, 4, 4 1, 3, 4, 9, 4 1, 3, 5, 4 1, 4, 3 1, 2, 1, 1 1, 3, 4, 6

1, 2, 2, 1, 2

Message (komunikat)

1, 3, 4, 3

1, 3, 2, 2 1, 1, 4, 2 1, 4, 2, 3 1, 4, 1, 2, 4, 2 1, 4, 1, 2, 4, 1 1, 1, 5, 1, 5 1, 1, 5, 2, 3 1, 1, 5, 3, 3 1, 1, 5, 4, 3 1, 2, 2, 2, 1

Model 1, 3, 4, 7 Num remote seal (liczba zdalnych oddzielaczy) 1, 3, 5, 13 Num req preams (wymagana liczba nagłówków) 1, 4, 1, 2, 2 Num resp preams (wymagana liczba nagł.odp.) 1, 4, 1, 2, 3 Oring matl (materiał pierścieni uszczelniających) 1, 3, 5, 9 PV is (główna zmienna procesowa to) 1, 1, 5, 1, 1 Poll addr (adres sieciowy) 1, 4, 1, 2, 1 Process temp unit (jednostki temperatury) 1, 3, 2, 3 Process temp (temperatura procesowa) 1, 1, 4, 3 RS fill fluid (ciecz wypełniająca zdalny oddz.) 1, 3, 5, 11

1, 4, 6

RS isoltr matl (materiał zdalnego oddzielacza)

1, 3, 5, 12

4

RS type (typ zdalnego oddzielacza)

1, 3, 5, 10

1, 2, 2, 1, 1

RTD Config (konfiguracja czujnika temperatury) 1, 4, 2, 2

1, 3, 5, 1

Range values (wartości graniczne zakresu)

1, 3, 3

5

Reset

1, 2, 1, 3

DP unit (jednostki ciśnienia różnicowego)

1, 3, 2, 1

Date (data) Descriptor (opis)

1, 3, 4, 4 1, 3, 4, 2

Diff pres damp (tłumienie ciśnienia różnicowego) 1, 4, 2, 4 Diff pres (ciśnienie różnicowe)

1, 1, 1

Diff pres (ciśnienie różnicowe)

2

Drain vent matl (materiał zaworów spust.−odp.) Factory Trim (kalibracja fabryczna) Fill fluid (ciecz wypełniająca)

1, 3, 5, 8 1, 2, 2, 2, 3 1, 3, 5, 5

Final asmbly num (numer zespołu czujnika)

1, 3, 4, 5

Flange type (typ kołnierza) Fld dev rev (wersja urządzenia)

1, 3, 5, 7 1, 3, 4, 9, 2

Flnge matl (materiał kołnierza)

1, 3, 5, 6

Flo rate (natężenie przepływu) Flow Rate Special Units (specjalne jednostki natężenia przepływu) Flow Units (jednostki natężenia przepływu) GP Damping (tłumienie ciśnienia) GP Sens Trim (kalibracja cyfrowa czujnika ciśnienia)

1, 1, 4, 5

SP Snsr Range (zakres roboczy czujnika ciśnienia) SP Type (typ czujnika ciśnienia) SV is (druga zmienna procesowa to) Scaled D/A trim (kalibracja przetwornika C/A w innej skali) Snsr module hw rev (wersja sprzętu modułu czujnika) Snsr module sw rev (wersja oprogramowania modułu czujnika) Software rev (wersja oprogramowania) Status group 1 (grupa parametrów stanu 1) Totalizer (sumator) Totalizer Special Units (jednostki specjalne sumatora) TV is (trzecia zmienna procesowa to) Tag (ozanczenie programowe) Temp Sens Trim (kalibracja cyfrowa czujnika temperatury) Temp damp (tłumienie temperatury)

1, 3, 5, 2 1, 3, 5, 3 1, 1, 5, 2, 1 1, 2, 2, 2, 2 1, 3, 4, 9, 6 1, 3, 4, 9, 5 1, 3, 4, 9, 3 1, 6 1, 4, 4 1, 4, 5, 2 1, 1, 5, 3, 1 1, 3, 1 1, 2, 2, 1, 4 1, 4, 2, 5, 3

1, 4, 5, 1

Universal rev (wersja ogólna)

1, 3, 4, 9, 1

1, 3, 2, 5 1, 4, 2, 5, 4

View status (przegląd stanu) Write protect (zabezpieczenie przed zapisem)

1, 2, 1, 2 1, 3, 4, 8

1, 2, 2, 1, 3

Xmtr Var Slot Assn

1, 4, 1, 2, 4, 3

E−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable KALIBRACJA

Kalibracja czujnika ciśnienia statycznego bezwzględnego/ względnego

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Procedury opisane w tym rodziale wykorzystują oprogramowanie Engineering Assistant w wersji 5.0 lub nowszej. Poza weryfikacją komputera przepływu wszystkie opisane funkcje można wykonać przy użyciu komunikatora HART. 1.

Skonfigurować kalibrator ciśnienia tak, aby można było przyłożyć ciśnienie do strony niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej przetwornika 3095.

2.

Przy otwartych przyłączach procesowych do atmosfery kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika 3095 na ekranie podłączonych urządzeń (device connection view) i kliknąć Process Variables (zmienne procesowe) w celu przejrzenia wartości mierzonych. Jeśli przetwornik 3095 ma czujnik ciśnienia względnego, to powinien wskazywać 0 (zero) PSI ciśnienia względnego. Jeśli przetwornik nie ma czujnika, to należy wykonać kalibrację zera czujnika GP klikając prawym klawiszem myszy ikonę urządzenia i z opcji Calibrate, Sensor Trim, GP Sensor Trim wybrać funkcję “Zero Sensor” (zerowanie czujnika). Wykonać funkcję kalibracji cyfrowej zera, aby wysłać zmierzoną wartość do przetwornika 3095. Jeśli przetwornik 3095 posiada czujnik ciśnienia bezwzględnego, to powinien on wskazywać ciśnienie atmosferyczne jako wartość ciśnienia bezwzględnego. Jeśli przetwornik nie posiada czujnika ciśnienia bezwzględnego, to należy wykonać procedurę kalibracji, lecz NIE ZEROWAĆ czujnika; zamiast tego przejść do funkcji Offset Value (przesunięcie poziomu stałego). Wykonać procedurę kalibracji cyfrowej przesunięcia poziomu stałego (Offset Trim), aby przesłać wartość do przetwornika 3095.

3.

Podać testowe ciśnienie referencyjne odpowiadające standardowemu ciśnieniu roboczemu. Zapisać tę wartość jako wartość warunków pomiarowych.

4.

Jeśli przetwornik 3095 wykorzystuje czujnik ciśnienia względnego i wartość zmierzona przez czujnik ciśnienia jest zgodna z wartością testową ciśnienia, to nie jest konieczna dalsza kalibracja. Zapisać tę wartość jako wartość końcową. −lub− Jeśli przetwornik 3095 jest wyposażony w czujnik ciśnienia bezwzględnego i pomiar ciśnienia bezwzględnego jest równy sumie testowego ciśnienia referencyjnego względnego i dokładnej wartości ciśnienia atmosferycznego, to nie jest konieczna dalsza kalibracja. Zapisać tę wartość jako wartość końcową. −lub− Jeśli pomiary cyfrowe ciśnienia zmiennej procesowej nie są zgodne ze specyfikacją, to należy wykonać kalibrację czujnika ciśnienia przetwornika 3095. Kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę urządzenia i z opcji Calibrate, Sensor Trim i GP or AP Sensor Trim wybrać opcję “Trim Sensor” (kalibracja cyfrowa czujnika).

5.

E−6

Jeśli wykonano procedurę zerowania czujnika (Zero Sensor) z procedury przesunięcie poziomu stałego czujnika (Offset Sensor) zgodnie z krokiem 2 opisanym powyżej i podane jest ciśnienie referencyjne, to wybrać funkcję “Slope Trim” (kalibracja cyfrowa nachylenia). Jeśli przetwornik 3095 wykorzystuje czujnik ciśnienia względnego, to wprowadzić wartość testowego ciśnienia


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable referencyjnego jako wartość kalibracji nachylenia (Slope Trim). Jeśli przetwornik 3095 jest wyposażony w czujnik ciśnienia bezwzględnego, to sumę testowego ciśnienia referencyjnego względnego i dokładnej wartości ciśnienia atmosferycznego wprowadzić jako wartość kalibracji nachylenia “Slope Trim”. Aby przesłać tę wartość do przetwornika należy zakończyć procedurę kalibracji.

Kalibracja ciśnienia różnicowego

6.

Jeśli pomiary cyfrowe ciśnienia zmiennej procesowej z przetwornika 3095 w dalszym ciągu nie są zgodne z wartością testową, to powtórzyć krok 5. Zapisać wartość jako wartość końcową.

7.

Jeśli przetwornik 3095 wykorzystuje czujnik ciśnienia względnego, to odczytać wartość ciśnienia atmosferycznego (Atmospheric Pressure). Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika 3095 i z opcji Calibrate, Sensor Trim, Atmospheric Press wybrać ostatnią. Wartość ciśnienia atmosferycznego powinna być średnią reprezentatywną dla ciśnienia atmosferycznego dla danej instalacji procesowej.

1.

Skonfigurować kalibrator ciśnienia tak, aby przyłożyć ciśnienie tylko do strony wysokociśnieniowej przetwornika 3095.

2.

Przy otwartych zaworach wyrównawczych lub przy obu przyłączach procesowych otwartych do amosfery przejść do ekranu zmiennych procesowych (Process Variables) i odczytać wartości mierzone. Przetwornik 3095 powinien wskazywać 0 (zero) DP. Jeśli nie, to konieczna jest kalibracja zera czujnika DP. Kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę przetwornika i z opcji Calibrate, Sensor Trim, DP Sensor Trim wybrać “Zero Trim” (kalibracja cyfrowa zera). Zakończenie procedury kalibracji zera powoduje przesłanie nowej wartości do przetwornika 3095.

3.

Podać testowe ciśnienie referencyjne odpowiadające standardowemu roboczemu ciśnieniu różnicowemu. Zapisać tę wartość jako wartość warunków pomiarowych.

4.

Jeśli wartość mierzona przez czujnik ciśnienia różnicowego przetwornika 3095 jest zgodna z wartością testową ciśnienia, to nie jest konieczna dalsza kalibracja. Zapisać tę wartość jako wartość końcową. Jeśli nie jest, to należy skalibrować czujnik ciśnienia różnicowego przetwornika 3095. Kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę przetwornika i z opcji Calibrate, Sensor Trim, DP Sensor Trim wybrać opcję “Trim Sensor” (kalibracja cyfrowa czujnika).

5.

Jeśli wcześniej wykonano procedurę zerowania czujnika (Zero Sensor) zgodnie z krokiem 2 opisanym powyżej i podane jest ciśnienie referencyjne, to wybrać funkcję “Slope Trim” (kalibracja cyfrowa nachylenia). Wprowadzić wartość testowego ciśnienia referencyjnego jako wartość kalibracji nachylenia (Slope Trim). Aby przesłać tę wartość do przetwornika należy zakończyć procedurę kalibracji.

6.

Jeśli pomiary cyfrowe ciśnienia różnicowego zmiennej procesowej z przetwornika 3095 w dalszym ciągu nie są zgodne z wartością testową, to powtórzyć krok 5. Zapisać wartość jako wartość końcową.

E−7


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Kalibracja czujnika temperatury

Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego

E−8

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

1.

W kalibratorze wybrać symulację rezystancyjnego czujnika temperatury typu Pt100−385. Dwa czerwone przewody z kabla czujnika przetwornika 3095 podłączyć do jednego zacisku, dwa białe do drugiego.

2.

Ustawić temperaturę równą normalnej temperaturze procesowej. Odczytać mierzoną temperaturę na ekranie zmiennych procesowych (Process Variables). Zapisać tę wartość jako wartość warunków pomiarowych.

3.

Jeśli wartość zmiennej procesowej przetwornika 3095 jest równa wartości nastawionej z dokładnością do dwóch stopni, to nie jest potrzebna dalsza kalibracja. Zapisać wartość jako wartość końcową. Jeśli NIE JEST równa, to należy skalibrować czujnik temperatury przetwornika 3095.

4.

Ustawić w kalibratorze temperaturę odpowiadającą minimalnej temperaturze procesowej (np. 32˚F). Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika 3095 i z opcji Calibrate, Sensor Trim, Temp Sensor Trim wybrać Temp Trim Sensor (kalibracja cyfrowa czujnika). Następnie wybrać Offset Trim (kalibracja cyfrowa przesunięcia poziomu stałego) i wpisać nastawioną temperaturę jako wartość przesunięcia poziomu stałego Offset Trim. Aby przesłać tę wartość do przetwornika należy zakończyć procedurę kalibracji.

5.

Ustawić w kalibratorze temperaturę odpowiadającą maksymalnej temperaturze procesowej (np. 140˚F). Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika 3095 i z opcji Calibrate, Sensor Trim, Temp Sensor Trim wybrać Temp Trim Sensor (kalibracja cyfrowa czujnika). Następnie wybrać Slope Trim (kalibracja cyfrowa nachylenia) i wpisać nastawioną temperaturę jako wartość nachylenia Slope Trim. Aby przesłać tę wartość do przetwornika należy zakończyć procedurę kalibracji.

6.

Powtórzyć kroki 2 i 3. Jeśli wartość zmiennej procesowej wskazywana przez przetwornik 3095 nie jest równa wartości nastawionej z dokładnością do dwóch stopni, to należy powtórzyć kroki 4 i 5. Jeśli wartości są równe, to zapisać tę wartość jako wartość końcową.

1.

Podłączyć zewnętrzny miernik cyfrowy do pomiaru prądu stałego w zakresie 4−20 mA.

2.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika 3095. Z menu Diagnostics and Tests wybrać Loop test (test pętli). Wybrać sygnał wyjściowy 4 mA i odczytać wartość prądu wskazywaną przez miernik referencyjny. Zapisać tę wartość jako wartość warunków pomiarowych. Wybrać prąd 20 mA i ponownie odczytać wartość na mierniku referencyjnym. Zapisać tę wartość jako wartość warunków pomiarowych. Jeśli wartości są równe z dokładnością 0.04 mA, to nie jest konieczna dalsza kalibracja. Jeśli NIE SĄ równe, to należy wykonać kalibrację cyfrową wyjścia analogowego (D/A trim).

3.

Kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę przetwornika. Z menu Calibrate wybrać D/A Trim. Gdy przetwornik 3095 ma generować sygnał wyjściowy 4 mA, odczytać wartość na mierniku referencyjnym i wpisać ją na ekranie kalibracji wyjścia analogowego (D/A trim screen). To samo wykonać dla sygnału wyjściowego 20 mA.

4.

Powtórzyć krok 2. Zapisać wartości jako wartości końcowe.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Weryfikacja obliczeń natężenia przepływu

Rosemount 3095 MultiVariable 1.

Zweryfikować wartości LRV i URV (4−20 mA). Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika 3095 i przejść do Configuration Properties. Na stronie Basic Setup (konfiguracja podstawowa), odczytać wartości LRV i URV oraz jednostki miary natężenia przepływu. W razie potrzeby zmienić. Kliknąć przycisk “OK” aby wprowadzić zmiany i zamknąć okno.

2.

Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę przetwornika 3095. Przejść do opcji SNAP−ON/Link Apps. Kliknąć MultiVariable Engineering Assistant. Po wyświetleniu paska postępu “connecting to device” (łączenie z urządzeniem), pojawi się pusty ekran programu EA. Kliknąć opcję “transmitter” i przewinąć do Test Calculation (obliczenia testowe).

3.

Po wyświetleniu okna Test Calculation, wprowadzić wartość ciśnienia różnicowego DP, ciśnienia (bezwzględnego) i temperatury. Wartości te należy pobrać z arkusza kalkulacyjnego dla danego elementu spiętrzającego (na przykład kryza) i powinny być reprezentatywne dla warunków NORMALNYCH przepływu. Jeśli arkusz kalkulacyjny podaje ciśnienie względne, to należy do niego dodać wartość ciśnienia atmosferycznego.

4.

W oknie Test Calculation kliknąć przycisk “calculate” (oblicz). Po wyświetleniu wyniku, jeśli otrzymana wartość jest równa obliczonej w arkuszu kalkulacyjnym z dokładnością 0.5%, to nie jest konieczna kalibracja komputera przepływu. Jeśli wyniki różnią się, to konieczne jest wykorzystanie programu EA do odczytu konfiguracji “receive configuration” z przetwornika 3095. Następnie należy kliknąć Configure and Configure Flow w celu odczytu zbioru konfiguracyjnego przepływu i określenia przeczyny rozbieżności.

5.

Gdy funkcja Test Calculation jest aktywna możliwa jest obserwacja analogowego sygnału wyjściowego przetwornika 3095 mA w celu weryfikacji jego zgodności z obliczanym natężeniem przepływu. Zapisać wartości cyfrowe natężenia przepływu wyświetlane na ekranie Test Calculation oraz wartości sygnału wyjściowego mA. Do wykonania zrzutu ekranu można wykorzystać kombinację klawiszy “Alt” i “Print Screen”; następnie w dokumencie tekstowym Worda kliknąć prawym klawiszem myszy i wykonać polecenie wklej. Wydrukować lub zapisać jako rekord.

UWAGA Jeśli pomiary czujników DP, AP−GP lub temperatury nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie, to dzięki funkcji “Factory Trim Recall” można przywołać wartości kalibracji fabrycznej czujników wykonanej w zakładach Rosemount.

E−9


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable Komunikaty diagnostyczne

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich komunikatów diagnostycznych mogących pojawić się na ekranie komunikatora HART wraz z ich krótkim opisem. Parametry zostały w tekście komunikatu zaznaczone jako <parametr>. Odwołanie do nazwy innego komunikatu jest zaznaczone jako <komunikat>.

Komunikat Add item for ALL device types or only for this ONE device type Command not implemented Communication error

Opis

Pytanie do użytkownika, czy opcja dodawana do menu klawisza skrótu ma odnosić się do wszystkich urządzeń czy tylko do tego podłączonego. Podłączone urządzenie nie może wykonać tej funkcji (tego rozkazu). Urządzenie przesyła odpowiedź, która informuje, że wysłany przez komunikator rozkaz nie jest rozumiany lub komunikator nie rozumie odpowiedzi przychodzącej z urządzenia. Configuration memory not compatible with connected Dane konfiguracyjne urządzenia zawarte w pamięci komunikatora są niekompatybilne device z urządzeniem, do którego mają zostać przesłane. Device busy Podłączone urządzenie jest zajęte wykonywaniem innego zadania. Device disconnected Urządzenie nie odpowiada na wysłany rozkaz. Device write protected Urządzenie jest zablokowane do zapisu i dane nie mogą zostać przepisane. Device write protected. Do you still want to shut off? Urządzenie jest zablokowane do zapisu i dane nie mogą zostać przepisane. Nacisnąć klawisz YES w celu wyłączenia zasilania komunikatora i utraty danych nie wysłanych. Display value of variable on hotkey menu? Pytanie do użytkownika, czy wartość zmiennej znajdującej się w wykazie menu klawisza skrótu ma być wyświetlana po dokonaniu modyfikacji opcji menu klawisza skrótu. Download data from configuration memory Pytanie do użytkownika, czy wysłać dane konfiguracyjne z pamięci przetwornika do urządzenia. to device Po naciśnięciu klawisza SEND nastąpi przesłanie danych. Exceed field width Wskazuje szerokość pola dla aktualnej zmiennej arytmetycznej przekraczającą wartość wyspecyfikowaną w formacie opisu urządzenia. Exceed precision Wskazuje na dokładność aktualnej zmiennej arytmetycznej przekraczającą wartość wyspecyfikowaną w formacie opisu urządzenia. Ignore next 50 occurrences of status? Pytanie po wyświetleniu stanu urządzenia. Odpowiedź przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza definiowanego programowo określa, czy następnych 50 komunikatów o stanie będzie wyświetlonych, czy nie. Illegal character Został wprowadzony niedozwolony znak przy edycji zmiennej. Illegal date Część daty określająca dzień jest niedozwolona. Illegal month Część daty określająca miesiąc jest niedozwolona. Illegal year Część daty określająca rok jest niedozwolona. Incomplete exponent Część będąca wykładnikiem potęgi, przy zapisie wykładniczym, jest nieprawidłowa. Incomplete field Wartość nadana edytowanej zmiennej jest niekompletna. Looking for a device Komunikator poszukuje urządzeń pracujących w sieci o adresach od 1 do 15. Mark as read only variable on hotkey menu? Pytanie do użytkownika czy zmienna znajdująca się w wykazie menu gorącego klawisza może być edytowana i zmieniana przez Użytkownika, czy nie. No device configuration in configuration memory W pamięci konfiguracyjnej komunikatora nie ma danych konfiguracyjnych dostępnych do konfigurowania offline lub gotowych do przesłania do urządzenia. No device found Nie znaleziono urządzenia o adresie zero przy wyłączonej funkcji automatycznego przeszukiwania lub nie ma żadnych urządzeń o adresach 1−15 jeśli komunikator ma włączoną funkcję przeszukiwania. No hotkey menu available for this device. Nie ma menu klawisza skrótu w opisie tego urządzenia. No offline devices available Brak jest dostępnych opisów urządzeń wykorzystywanych do konfigurowania urządzenia offline. No simulation Brak jest dostępnych opisów urządzeń wykorzystywanych do wykonania funkcji symulacji devices available urządzenia. No UPLOAD_VARIABLES in ddl for this device Brak jest menu o nazwie ""upload_variable"" w opisie urządzenia. To menu jest konieczne do wykonania konfigurowania offline dla tego urządzenia. No valid items Wybrane menu lub edytowana wartość nie zawierają ważnych elementów. OFF KEY DISABLED Komunikat pojawia się jeśli użytkownik próbuje wyłączyć zasilanie komunikatora przed przesłaniem zmodyfikowanych danych lub przed zakończeniem wykonywanej procedury. Online device disconnected with unsent data. RETRY W pamięci konfiguracyjnej komunikatora znajdują się dane konfiguracyjne poprzednio or OK to lose data podłączonego urządzenia. Naciśnięcie RETRY ponowia próbę przesłania danych, a naciśnięcie OK powoduje wykasowanie danych i odłączenie urządzenia. Out of memory for hotkey configuration. Delete Brak pamięci do zapisu kolejnych opcji dodawanych do menu gorącego klawisza. Niepotrzebne unnecessary items. procedury powinny zostać usunięte.

E−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Komunikat

Rosemount 3095 MultiVariable Opis

Overwrite existing configuration memory

Komunikat wymagający potwierdzenia skasowania danych zawartych w pamięci konfiguracyjnej komunikatora przez przepisanie danych z urządzenia do komunikatora lub procedurę konfigurowania offline. Odpowiedź uzyskuje się przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza definiowanego programowo. Press OK... Naciśnij klawisz definiowany programowo OK. Komunikat ten pojawia się zazwyczaj po komunikacie o błędzie w działaniu lub po wykonaniu przez komunikator czynności związanych z wymianą danych. Restore device value? Edytowana i przesłana do urządzenia dana została źle określona. Odpowiedż ""Yes"" na ten komunikat powoduje przywrócenie oryginalnej wartości zmiennej. Save data from device to configuration memory Komunikat informujący, że po naciśnięciu klawisza definiowanego programowo SAVE nastąpi przepisanie danych konfiguracyjnych z urządzenia do pamięci konfiguracyjnej komunikatora. Saving data to configuration memory Komunikat informujący o przepisywaniu danych konfiguracyjnych z urządzenia do pamięci konfiguracyjnej komunikatora. Sending data to device Komunikat informujący o przepisywaniu danych konfiguracyjnych z pamięci konfiguracyjnej komunikatora do urządzenia. There are write only variables which have not been Komunikat informuje, że wartości niektórych parametrów danych konfiguracyjnych nie zostały edited. Please edit them określone. Należy nadać wartości tym zmiennym, w przeciwnym razie do urządzenia mogą zostać przesłane błędne dane. There is unsent data. Send it before shutting off? Nacisnąć ""YES"" w celu przesłania nieprzesłanych jeszcze danych i wyłączenia komunikatora HART. Nacisnąć ""NO"" w celu wyłączenia zasilania komunikatora, co powoduje utratę nie przesłanych danych. Too few data bytes received Komunikat informuje o przesłaniu zbyt małej ilości danych konfiguracyjnych. Transmitter fault Komunikat informujący o niesprawności podłaczonego urządzenia. Units for <variable label> has changed. Unit must be Jednostki inżynierskie dla tej zmiennej były edytowane i zostały zmienione. Należy najpierw sent before editing, or invalid data will be sent. wysłać nowe jednostki do urządzenia, a dopiero potem edytować zmienną. W pamięci konfiguracyjnej komunikatora znajdują się dane konfiguracyjne poprzednio Unsent data to online device. SEND or LOSE podłaczonego urządzenia. Dane muszą zostać przesłane do urządzenia lub zostaną data skasowane. Use up/down arrows to change contrast. Press Wskazówki do zmiany kontrastu wyświetlacza ciekłokrystalicznego komunikatora HART.

DONE when done. Value out of range <message> occurred reading/writing <variable label> <variable label> has an unknown value. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent.

Wartość zmiennej wprowadzona przez użytkownika nie zawiera się w dopuszczalnych granicach wyspecyfikowanych w opisie urządzenia. Komunikat może wskazywać na zbyt małą liczbę danych przesłanych z komunikatora, błąd przetwornika, błędny kod odpowiedzi, błędną odpowiedż, błędne pola zmiennych wprowadzanych, błędy w odczycie lub/i zapisie, itp. Dokonano edycji zmiennej i wpisana wartość jest błędna. Przed edycją należy przesłać nowe jednostki, w przeciwnym razie zostaną wysłane błędne dane.

E−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable WYŚWIETLACZ LCD

Wyświetlacz LCD umożliwia lokalne wyświetlanie zmiennych procesowych, obliczeń i komunikatów diagnostycznych przetwornika Rosemount 3095. Wyświetlacz montowany jest od strony obwodów elektronicznych, nie utrudniając dostępu do zacisków sygnałowych. Montaż wymaga użycia wydłużonej pokrywy. Na ilustracji E−1 przedstawiono przetwornik z wyświetlaczem LCD i pokrywą wydłużoną. UWAGA Jeśli zainstalowany jest wyświetlacz, to konieczne jest pozostawienie prześwitu 76 mm w celu umożliwienia zdjęcia pokrywy.

Ilustracja E−2. Przetwornik Rosemount 3095 z opcjonalnym wskaźnikiem LCD

Płytka drukowana elektroniki Zespół wyświetlacza

3095-3031A05A

Pokrywa wyświetlacza

Wyświetlacz LCD może być zamówiony wraz z przetwornikiem lub oddzielnie, jako część zestawu modyfikacyjnego do zainstalowanego już przetwornika 3095 (patrz “Wykaz części zamiennych” na stronie A−14). UWAGA Szczegółowe dane o kompatybilności części zamiennych, patrz Dodatek A. Wyświetlacz LCD wyposażony jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetlający zmienne procesowe i obliczenia przepływu przetwornika Rosemount 3095. Do zmiany parametrów wyświetlanych na ekranie należy wykorzystać program EA lub komunikator HART (patrz ilustracja E−3 nan stronie E−12). Dowolny z poniżej podanych parametrów może być wyświetlany: Nazwa parametru Natężenie przepływu Ciśnienie różnicowe Przepływ zsumowany Ciśnienie statyczne Temperatura Wyjście analogowe Procent zakresu

E−12

Nazwa parametru na wyświetlaczu LCD FLOW PRESS FLOW TOTAL SP TEMP OUT OUT

Jednostki (wartość przykładowa) SCF / H INH2O SCF PSI ˚F MA %


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable Domyślny czas wyświetlania parametru to trzy sekundy. Użytkownik ma możliwość zmiany czasu wyświetlania w zakresie od dwóch do dziesięciu sekund z krokiem jedna sekunda. Przed ponownym rozpoczęciem wyświetlania parametrów przewijany jest wykaz wszystkich wyświetlanych parametrów. Wyświetlacz LCD wykorzystuje dwie linie do wyświetlenia jednostek i nazwy zmiennej, a w trzeciej wyświetlana jest wartość parametru.

3095-3095_7A

Ilustracja E−3. Wyświetlacz LCD

W stanie alarmu krytycznego lub przekroczenia zakresu wyświetlane są naprzemiennie nazwa parametru i alarm krytyczny lub przekroczenie zakresu. Szczegółowe informacje na temat alarmów można znaleźć w rozdziale 5.

Wyświetlanie przepływu zsumowanego

Wyświetlacz LCD może wyświetlać przepływ zsumowany. W zależności od wybranych jednostek przepływu zsumowanego, na ekranie będą wyświetlane wartości pomiarów ze zmiennym położeniem kropki dziesiętnej. W tabeli E−3 przedstawiono dostępne jednostki zsumowanego przepływu masowego oraz maksymalne wartości, które mogą być wyświetlane. Sumatory stałe przechowują informację o przepływie zsumowanym w pamięci stałej przetwornika. Czas między kolejnymi wpisami do pamięci wynosi około pięć minut. W przypadku zaniku napięcia, maksymalnie pięć minut informacji o przepływie zsumowanym jest tracone bezpowrotnie.

Tabela E−3. Wyświetlanie przepływu zsumowanego w przetworniku Rosemount 3095

. Jednostki przepływu zsumowanego Standardowe stopy sześcienne Normalne metry sześcienne Standardowe metry sześcienne Normalne litry Uncje Funty Tony metryczne Short Tony Long Tony Gramy Kilogramy Jednostki specjalne

Nazwa wyświetlana SCF NCM SCM NLT OZ LB MTON STON LTON GM KGM Definicja użytkownika

Maksymalna Maksymalna wyświetlana wartość na wyświetlana wartość na komunkatorze HART lub ekranie LCD przez program EA ≤ 1.100E 12 SCF lub(1) ≤ 4.29 mld funtów ≤ 1.100E 12 NCM lub(1) ≤ 4.29 mld funtów ≤ 1.100E 12 SCM lub(1) ≤ 4.29 mld funtów ≤ 1.100E 12 NLT lub(1) ≤ 4.29 mld funtów 6.800E 10 OZ 4.290E 09 LB 1.900E 06 MTON 2.100E 06 STON 1.900E 06 LTON 1.100E 12 GM 1.900E 09 KGM ≤ 1.100E 12 SCF or(1) ≤ 4.29 mld funtów

Przepływ równoważny 4.29 mld funtów Przepływ równoważny 4.29 mld funtów Przepływ równoważny 4.29 mld funtów Przepływ równoważny 4.29 mld funtów 6.800E 10 OZ 4.290E 09 LB 1.900E 06 MTON 2.100E 06 STON 1.900E 06 LTON 1.950E 12 GM 1.900E 09 KGM Przepływ równoważny 4.29 mld funtów

(1) Wyświetlacz automatycznie skaluje wskazanie przepływu zsumowanego. Standardowo wyświetlane są dwa miejsca dziesiętne. Gdy przepływ przekracza wartość 1000000, to kropka dziesiętna przesuwa się w prawo. Gdy przepływ przekracza wartość 100000000, to wartość wyświetlana jest w postaci eksponencjalnej. Na przykład wartość 100000000 wyświetlana będzie jako 1.000 E 08

E−13


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Wskaźnik LCD sumuje przepływ do maksymalnej wartości 4.29 mld funtów lub do wartości równoważnej wyrażonej w innych jednostkach. Po przekroczeniu wartości maksymalnej następuje wyzerowanie licznika. Maksymalną wartość przepływu zsumowanego w standardowych jednostkach przepływu objętościowego można obliczyć dzieląc 4.29 mld funtów lub 190 mld kg przez gęstość standardową. Na przykład, dla gazu ziemnego o gęstości standardowej 0.04 lbs/ft3 lub 0.68 kg/m3; maksymalna wartość przepływu zsumowanego wynosi: 4.29 miliardów / 0.04 lbs/ft3 = 107.2 miliardów SCF 190 miliardów kg / 0.68 kg/m3 = 2.86 miliardów SCM Maksymalna wyświetlana wartość na ekranie LCD przetwornika Model 3095MV jest mniejszą z dwóch następujących wartości: Jednostki bazowe przepływu objętościowego wyrażone w postaci 1.1E 12 lub wartość przepływu zsumowanego w jednostkach bazowych objętości, która jest równoważna 4.29 mld funtów. Przepływ zsumowany ≤ 1.100E 12 SCF lub Przepływ zsumowany ≤ 4.29 miliardów funtów

Instalacja

Do instalacji wyświetlacza w przetworniku 3095 konieczny jest mały wkrętak i zespół wyświetlacza (PN 3095−0492−0001 do obudowy aluminiowej, PN 3095−0492−0002 do obudowy ze stali nierdzewnej). Zestaw wskaźnika obejmuje:

Tabela E−4. Kompatybilność układów elektronicznych

jeden zespół wyświetlacza LCD

jedną pokrywę wydłużoną z zainstalowanym pierścieniem uszczelniającym pokrywy

dwie śruby mocujące

jedną łączówkę (10−wtykową)

Wersja płytki drukowanej obwodów elektronicznych 4i5 8, 9 i 10 12 i 13

Moduł czujnika

Wersja 142(a) Kompatybilne Kompatybilne Kompatybilne

Wersja 142(b) Kompatybilne Kompatybilne Kompatybilne

Wersja 149 Niekompatybilne Niekompatybilne Kompatybilne

Wyświetlacz LCD Niekompatybilne Niekompatybilne Kompatybilne

UWAGA Wyświetlacz LCD wymaga płytki elektronicznej w wersji 12 lub wyższej. Patrz tabela E−4.

E−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable W celu instalacji wskaźnika należy wykonać poniższą procedurę. Patrz ilustracja E−2 na stronie E−11). 1.

Jeśli przetwornik pracuje w pętli, to przełączyć sterowanie urządzeń na ręczne i odłączyć zasilanie przetwornika.

2.

Zdjąć pokrywę przetwornika przeciwną do strony przyłączy polowych.

3.

Zanotować położenie zwór zabezpieczenia/alarmu. Wyjąć zwory. Włożyć złącze wyświetlacza w gniazdo 10−wtykowe na płytce drukowanej (patrz ilustracja E−2).

4.

Wykręcić dwie śruby mocujące płytkę drukowaną, najpierw odkręcić zwalniając płytkę, wyciągnąć śruby do góry i kontynuować odkręcanie do całkowitego ich wykręcenia.

5.

Obudowa części elektronicznej może być obracana w celu uzyskania dobrego dostępu do obu komór. Aby obrócić obudowę o mniej niż 180˚ należy odkręcić śrubę blokady obudowy i obrócić obudowę o nie więcej niż 180˚.

6.

W celu obrotu obudowy o więcej niż 180˚, patrz “Obrót obudowy” na stronie 5−12.

UWAGA W celu uzyskania dobrej widoczności ekranu, wyświetlacz może być instalowany w czterech pozycjach. Jeden z czterech wtyków na tylnej ścianie zespołu wyświetlacza musi pasować do złącza wyświetlacza. Obrót obudowy o więcej niż 180 stopni bez wykonania procedury demontażu może spowodować zniszczenie modułu czujnika 3095. 7.

Wybrać orientację instalacji wyświetlacza. Włożyć dwie śruby wyświetlacza w otwory w zespole wyświetlacza pokrywające się z otworami w płytce drukowanej.

8.

Umocować zespół wyświetlacza wkręcając śruby. Dokręcić silnie śruby zabezpieczając zespół wyświetlacza i płytkę drukowaną do wsporników. Śruby wyświetlacza są śrubami uwięzionymi, tak więc najpierw muszą być wkręcone przez gwint wspornika a następnie dokręcone ponownie w celu umocowanie zespołu wyświetlacz/obwód drukowany do obudowy.

9.

Włożyć zwory zabezpieczenia i wyboru poziomu alarmowego w żądanej pozycji.

10. Założyć i dokręcić wydłużoną pokrywę.

BLOK PRZYŁĄCZENIOWY Z ZABEZPIECZNIEM PRZECIWPRZEPIĘCIOWYM Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym zwiększa odporność przetwornika 3095 na impulsy elektryczne napięciowe (przepięcia) spowodowane wyładowaniami elektrycznymi, spawarkami i innymi urządzeniami o dużym poborze mocy. Przetwornik 3095 wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe spełnia standardowe wymagania opisane w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, przetwornik spełnia wymagania stawiane przez normę IEEE Standard 587, Kategoria B oraz IEEE Standard 472, Surge Withstand Capability.

E−15


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przepięciowym może być zamontowany fabrycznie (przy wyborze odpowiedniej opcji) lub zamówiony jako oddzielna część do zamontowania w pracującym już przetworniku 3095. Patrz “Wykaz części zapasowych” na stronie A−14. Przy zamówieniu bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym wraz z przetwornikiem 3095 jest on montowany fabrycznie. Poniższa procedura opisuje sposób montażu bloku, jeśli był on zamówiony oddzielenie jako część zamienna w celu zamiany w pracującym przetworniku. 1.

Zdjąć pokrywę przetwornika Rosemount 3095 z obudowy części elektronicznej od strony oznaczonej FIELDS TERMINALS (strona przyłączy).

2.

Odkręcić dwie śruby mocujące blok przyłączeniowy i wyciągnąć standardowy blok przyłączeniowy.

3.

Jeśli do bloku podłączone były przewody sygnałowe, to odłączyć je od starego bloku i przyłączyć do nowego bloku z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Sprawdzić czy przewód sygnałowy + jest dołączony do zacisku SIG + lub PWR+, a przewód sygnałowy − do zacisku SIG − lub PWR−.

4.

Umieścić blok przyłączeniowy nad złączem szpilkowym i wcisnąć go na miejsce.

5.

Wykorzystując dwie śruby mocujące blok dokręcić blok do obudowy części elektronicznej.

6.

Uziemić blok przyłączeniowy w jeden ze sposobów opisany na stronie 2−13.

7.

Założyć pokrywę przetwornika 3095.

8.

Jeśli zachodzi konieczność, to wykonać procedurę kalibracji cyfrowej przetwornika (patrz Kalibracja cyfrowa czujnika na stronie 3−13).

UWAGA Jeśli przetwornik 3095 nie został w sposób odpowiedni uziemiony, to zainstalowany blok przepięciowy nie spełnia swojej roli. Informacje o uziemieniu przetwornika zawarto na stronie 2−21.

Ilustracja E−4. Blok przeciwprzepięciowy z zespołem zewnętrznego uziemienia.

E−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Zespół zewnętrznego zacisku uziemienia

E−17

3051-3031E02C, F02A

Rosemount 3095 MultiVariable


Instrukcja obsługi

Rosemount 3095 MultiVariable

E−18

00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−44716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable

Indeks Symbole 4−10, 4−11

A Alarmy Priorytety . . . . . . . . . . . . .4−19 Procesowe . . . . . . . . . . . .4−19 Wartości alarmowe i nasycenia . . . . . . . . . . .2−3 Alarmy krytyczne . . . . . . . . . . . C−2 Alarmy procesowe . . . . . . . . . .4−19 Autotest . . . . . . . . . . . . . . . . . .5−21

B BAD if Limited . . . . . . . . . . . . .4−19 BLK_TAG_# . . . . . . . . . . . . . .4−15 BLK_TYPE_# . . . . . . . . . . . . .4−15 Blok funkcyjny Wejścia analogowe . . . . . .4−16 Blok zasobów . . . . . . . . . .4−10 Blok przetwornika czujnika4−14 Blok funkcyjny wejść analogowych (AI) . . . . . . . . . .5−20 BLOCK_ERR . . . . . . . . . .5−20 IO_OPTS . . . . . . . . . . . . .4−18 LOW_CUT . . . . . . . . . . . .4−18 PV_FTIME . . . . . . . . . . . .4−18 Stan . . . . . . . . . . . . . . . . .4−19 Wykrywanie niesprawności5−20 Blok przetwornika Parametry BLOCK_ERR . . . . . .5−18 ELECTRONICS_STATUS . 5−19 XD_ERROR . . . . . . .5−18 Blok przetwornika czujnika4−14, 5−18 Błędy bloku . . . . . . . . . . . .5−18 Diagnostyka . . . . . . . . . . .5−18 Tłumienie . . . . . . . . . . . . .4−14 Wykrywanie niesprawności5−18 Blok przetwornika LCD . . . . . .5−21 Autotest. . . . . . . . . . . . . . .5−21 Błędy bloku . . . . . . . . . . . .5−21 Blok zasobów. . . . . . . . 4−10, 5−17 Alarmy PlantWeb Zalecane działania . .4−13

www.rosemount.com

advisory alarms . . . failed_alarms . . . . . maint_alarms . . . . . Błędy bloku . . . . . . . . . . . Charakterystyka . . . . . . . Opis . . . . . . . . . . . . . features_sel . . . . . . hard w lock . . . . . . . max_notify . . . . . . . reports . . . . . . . . . . soft w lock . . . . . . . . Unicode . . . . . . . . . . Features_sel . . . . . . . . . Parametry BLOCK_ERR . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . Stan szczegółowy . . . . . . BLOCK_ERR Blok AI . . . . . . . . . . . . . . Blok przetwornika . . . . . . Blok zasobów . . . . . . . . . Błędy bloków . . . . . . . . . . . . .

4−13 4−11 4−12 5−17 4−10 4−10 4−11 4−10 4−11 4−10 4−10 4−10 4−10 5−17 5−17 5−17 5−20 5−18 5−17 5−20

C CUSTOM_TAG_# . . . . . . . . . 4−15 CUSTOM_UNITS_# . . . . . . . 4−15

D DISPLAY_PARAM_SEL . . . . 4−14

E ELECTRONICS_STATUS Blok przetwornika . . . . . . 5−19 Engineering Assistant Kalibracja polowa . . . . . . . 2−3

F Fieldbus patrz Foundation Fieldbus 4−1 Filtracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−18 Blok AI . . . . . . . . . . . . . . 4−18 Foundation Fieldbus Informacje o bloku Inicjalizacja bloku . . . . 4−8 Link Active Scheduler 4−8

Możliwości . . . . . . . . . 4−8 Tryby. . . . . . . . . . . . . . 4−6 Blok funkcyjny Blok przetwornika czujnika . . . . . . . . . . 4−14 Blok zasobów . . . . . . 4−10 Wejścia analogowe . 4−16

H HI_HI_LIM . . . . . . . . . . . . . . . HI_HI_PRI . . . . . . . . . . . . . . . HI_LIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . HI_PRI . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4−19 4−19 4−19 4−19

I Informacje o blokach Inicjalizacja bloku. . . . . . . . 4−8 Link Active Scheduler . . . . 4−8 Możliwości . . . . . . . . . . . . . 4−8 Tryby . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 Instalacja Blok przeciwprzepięciowy 3−60 Czynniki procesowe. . . . . 2−12 Instalacja śrub . . . . . . . . . 2−11 Konfiguracje montażu . . . . 2−5 Momenty sił dokręcających śruby. . . . . . . . . . . . . . . 2−16 Obejmy montażowe. . . . . 2−11 Przykładowe instalacje . . . 2−6 Rezystancja pętli . . . . . . . 2−12 Rozważania mechaniczne. 2−5 Rurki impulsowe . . . . . . . . 2−6 Schemat instalacji . . . . . . . 2−2 Warunki montażu. . . . . . . 2−12 Wpływ pozycji montażu . . 2−11 Wymagania dostępu . . . . . 2−7 Wymagania środowiskowe2−12 Zwory poziomu alarmowego2−3 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . 2−12 Instalacja śrub . . . . . . . . . . . . 2−11 IO_OPTS Blok AI . . . . . . . . . . . . . . 4−18


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount 3095 MultiVariable K Kalibracja polowa. . . . . . . . . . . .2−3 Konfiguracja Wyświetlacz użytkownika .4−14 Konfiguracje montażu . . . . . . . .2−5 Konserwacja Procedura demontażu . . . .5−8

L LO_LIM . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−19 LO_LO_LIM . . . . . . . . . . . . . .4−19 LO_LO_PRI . . . . . . . . . . . . . .4−19 LO_PRI . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−19 LOW_CUT Blok AI . . . . . . . . . . . . . . .4−18

M Możliwości montażu. . . . . . . . .2−12

LOW_CUT . . . . . . . . . . . 4−18 PARAM_INDEX_# . . . . . 4−15 PV_FTIME . . . . . . . . . . . 4−18 STATUS_OPTIONS . . . . 4−19 UNITS_TYPE_# . . . . . . . 4−15 Pierścienie uszczelniające adaptera kołnierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−9 Priorytety alarmów . . . . . . . . . 4−19 Propagacja błędu . . . . . . . . . . 4−19 PV_FTIME Blok AI . . . . . . . . . . . . . . 4−18 Przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu . 4−18 Przetwornik o małym poborze mocy Wartości alarmów . . . . . . . 2−3 Wartości nasycenia. . . . . . 2−3

R Rezystancja pętli . . . . . . . . . . 2−12 Rurki impulsowe . . . . . . . . . . . . 2−6

N Nieokreśloność sygnału Limited . . . . . . . . . . . . . . .4−19 Man Mode . . . . . . . . . . . .4−19 Numer RMA . . . . . . . . . . . . . . .1−2

S Schemat instalacji . . . . . . . . . . 2−2 Stan Blok AI . . . . . . . . . . . . . . 4−19 STATUS_OPTIONS . . . . . . . . 4−19

O Obejmy montażowe . . . . . . . . .2−11 Obrót obudowy. . . . . . . . . . . . . .2−8 Opcje Blok przeciwprzepięciowy .3−59 Konfiguracja użytkownika .3−60 Pakiet oprogramowania Engineering Assistant . .3−59 Wyświetlacz LCD . . . . . . .3−55 Orientacja kołnierzy procesowych . . . . . . . . . . . . . . .2−7

P PARAM_INDEX_# . . . . . . . . .4−15 Parametr BLK_TAG_# . . . . . . . . . . .4−15 BLK_TYPE_# . . . . . . . . .4−15 BLOCK_ERR . . . . 5−17, 5−20 CUSTOM_TAG_# . . . . . .4−15 CUSTOM_UNITS_# . . . .4−15 DISPLAY_PARAM_SEL . .4−14 HI_HI_LIM . . . . . . . . . . . .4−19 HI_HI_PRI . . . . . . . . . . . .4−19 HI_LIM . . . . . . . . . . . . . . .4−19 HI_PRI . . . . . . . . . . . . . . .4−19 IO_OPTS . . . . . . . . . . . . .4−18 LO_LIM . . . . . . . . . . . . . .4−19 LO_LO_LIM . . . . . . . . . . .4−19 LO_LO_PRI . . . . . . . . . . .4−19 LO_PRI . . . . . . . . . . . . . .4−19

Indeks−2

T Typowa instalacja . . . . . . . . . . 2−10

U UNITS_TYPE_# . . . . . . . . . . 4−15 Uziemienie obudowy przetwornika . . . . . . . . . . . . . . 2−20

X XD Errors . . . . . . . . . . . . . . . 5−18 XD_ERROR blok przetwornika . . . . . . 5−18

W Wartości alarmowe. . . . . . . . . . 2−3 Wartości nasycenia . . . . . . . . . 2−3 Warunki procesowe . . . . . . . . 2−12 Wejście analogowe . . . . . . . . 4−16 Konfiguracja . . . . . . . . . . 4−16 channel . . . . . . . . . . 4−16 L_type . . . . . . . . . . . 4−16 out_scale . . . . . . . . 4−16 xd_scale . . . . . . . . . 4−16 Wpływ pozycji montażu . . . . . 2−11 Wskaźnik LCD . . . . . . . . . . . . 3−55 Wykrywanie niesprawności Alarmy krytyczne. . . . . . . . C−2

Blok funkcyjny wejścia analogowego (AI) . . . . 5−20 Blok przetwornika czujnika5−18 Blok przetwornika LCD . . 5−21 Blok zasobów . . . . . . . . . 5−17 Błędny odczyt zmiennej procesowej . . . . . . . . . . . 5−7 Nieoczekiwane wartości zmiennej procesowej . . . . . . . . . . . 5−5 Niski odczyt lub brak zmiennej procesowej . . . . . . . . . . 5−7 Niestabilny sygnał wyjściowy . . . . . . . . . . . . 5−8 Problemy z komunikacją . . 5−2 Tabela referencyjna . . . . . 5−14 Wartości alarmów . . . . . . . 2−3 Wartości nasycenia . . . . . . 2−3 Wyjątki przepływu . . . . . . . 5−4 Wysoki odczyt zmiennej procesowej . . . . . . . . . . . 5−6 Wymagania dostępu . . . . . . . . . 2−7

Z Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . 2−12 Zwory alarmu . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Zwory poziomu alarmowego. . . 2−3 Zwrot urządzenia . . . . . . . . . . . 1−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4716, wersja HA Maj 2005

Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym jednej z grup koncernu Emerson Process Management. Wszystkie inne znaki są własnością ich prawowitych właścicieli.

Emerson Process Management Emerson Process Management sp. z o.o. 02−673 Warszawa ul. Konstruktorska 11A T (48) 22 45 89 200 F (48) 22 45 89 231 www.emersonprocess.pl

© 2005 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przetwornik przepływu masowego Rosemount 3095  

Przetwornik przepływu masowego Rosemount 3095 MultiVariable™ z protokołem HART® lub FOUNDATION™ Fieldbus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you