Page 1

Instrukcja obsługi 00809-0114-4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Widełkowy przełącznik poziomu cieczy

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Widełkowy przełącznik poziomu cieczy Rosemount 2120 WAŻNA UWAGA Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Pełne zrozumienie i zastosowanie się do zawartych w instrukcji procedur gwarantuje bezpieczeństwo personelu oraz prawidłowe działanie urządzeń. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z biurem przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Telefon: (48) 22 45 89 200.

UWAGA Urządzenie NIE jest przeznaczone do pracy w aplikacjach nuklearnych. Stosowanie urządzeń nieposiadających właściwych atestów do pracy w aplikacjach nuklearnych może być przyczyną niedokładnych pomiarów. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze przedstawicielskim firmy Emerson Process Management.

UWAGA Firma Rosemount nieustannie rozwija i unowocześnia produkowane przez siebie urządzenia. Z tego powodu dane techniczne przedstawione w niniejszej dokumentacji mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Informacje zawarte w tej publikacji mają charakter informacyjny i zostały przedstawione w dobrej wierze, że są prawdziwe. Firma Rosemount nie bierze odpowiedzialności za błędy, przeoczenia i inne nieprawidziwe informacje zawarte w instrukcji obsługi. Żadna część dokumentu nie może być powielana w żaden sposób bez pisemnej zgody ze strony firmy Rosemount.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Spis treści ROZDZIAŁ 1 Wstęp Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technika pomiarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykłady zastosowań i montażu przełącznika Rosemount 2120. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabezpieczenie przed przepełnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogranicznik poziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabezpieczenie pomp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarm poziomu niskiego i wysokiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplikacje higieniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwości aplikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przenoszenie przełącznika 2120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identyfikacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwości instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punkt przełączania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsługa serwisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1−2 1−2 1−2 1−3 1−3 1−3 1−3 1−3 1−4 1−4 1−5 1−6 1−8 1−8 1−8

ROZDZIAŁ 2 Instalacja Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 Instalacja mechaniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 Prawidłowe ustawienie widełek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 Instalacja w rurociągu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Instalacja w zbiorniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Orientacja dławika kablowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Przełącznik trybu pracy / czasu opóźnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Dioda sygnalizacyjna LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−6 Instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−7 2120 z bezpośrednim przełączaniem obciążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−7 2120 w wersji PNP/PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−9 2120 z wyjściem stycznikowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−11 2120 wersja iskrobezpieczna NAMUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−13

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA lipiec 2005

ROZDZIAŁ 3 Obsługa i wykrywanie niesprawności Punkt testowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Badanie techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konserwacja przekaźnika 2120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykrywanie niesprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiana i kalibracja kaset elektroniki (PCB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedura wymiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedura kalibracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3−1 3−2 3−2 3−3 3−3 3−4 3−4 3−6

DODATEK A Dane techniczne Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−1 Konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−1 Mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−1 Metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−2 Funcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−2 Elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−4 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−5 Montaż gwintowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−5 Montaż kołnierzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−6 Montaż higieniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−7 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−8 Części zamienne i wyposażenie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−11

Spis treści−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

DODATEK B Certyfikaty urządzenia Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Informacje o dyrektywach europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Dyrektywa ATEX (94/9/EC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Dyrektywa ciśnieniowa (PED) (97/23/EC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Dyrektywa niskonapięciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej (EMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Odporność na drgania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Oznaczenie CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Zabezpieczenie przed przepełnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Atestowane zakłady produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−2 Atesty amerykańskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−2 Atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta (FM) . . . . . . . . . . . . . . . B−2 Szczegółowe instrukcje instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . B−2 Atest iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta (FM) . . . . . . . . . . . . . . . . B−4 Szczegółowe instrukcje instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . B−4 Atesty europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−7 Atest ognioszczelności ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−7 Szczegółowe instrukcje instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . B−7 (zgodnie z dyrektywą europejską ATEX 94/9/EC, uzupełnenie II, 1.0.6.) . . . . . B−7 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−9 Szczegółowe instrukcje instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . B−9

Spis treści−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

Spis treści−4

00809−0100−4030, wersja AA lipiec 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

ROZDZIAŁ 1

Rosemount 2120

WSTĘP

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−2 Przykłady aplikacji i montażu przełącznika 2120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−2 Przenoszenie przełącznika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−4 Informacje o urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−5 Informacje i zalecenia dotyczące instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−6 Wsparcie techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−8 Procedury i instrukcje opisane w niniejszej dokumentacji mogą wymagać zachowania specjalnych warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wykonujących te czynności. Informacje wskazujące na potencjalne zagrożenie oznaczone są symbolem ( ). Symbol gorącej powierzchni ( ) stosowany jest wówczas, gdy gorące powierzchnie stwarzają niebezpieczeństwo poparzeń. W przypadku zagrożenia porażeniem elektrycznym stosowany jest symbol ( ). Przed przystąpieniem do czynności poprzedzonych tymi symbolami należy zapoznać się z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy znajdującymi się na początku rozdziału.

UWAGA Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne zranienie. • Bezpieczeństwo uzyskane dzięki zgodności z normą EN61010−1 (2001) może być utracone, jeśli urządzenie wykorzystywane jest niezgodnie z przeznaczeniem. • Przełącznik Rosemount 2120 jest przełącznikiem poziomu cieczy. Może być on instalowany, podłączany, uruchamiany, obsługiwany i naprawiany tylko przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z wymaganiami właściwych norm lokalnych. • Sprawdzić, czy okablowanie jest właściwe do pobieranego prądu, a izolacja odpowiednia do napięcia zasilania, temperatury i warunków środowiskowych. Powierzchnie zewnętrzne mogą być gorące. • Przedsięwziąć właściwe środki, aby uniknąć poparzeń. Wycieki medium procesowego mogą być przyczyną śmierci lub zranienia. • Nie wolno demontować przełącznika poziomu podczas pracy instalacji. Demontaż przełącznika może spowodować wówczas wyciek medium. Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub zranienia. • Jeśli przełącznik poziomu jest zainstalowany w pobliżu źródeł wysokiego napięcia, to w przypadku awarii urządzenia lub instalacji na przewodach i zaciskach przełącznika może pojawić się wysokie napięcie. • Przy dotykaniu przewodów i zacisków należy zachować najwyższą ostrożność.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

UWAGA Wykorzystanie nieoryginalnych części zamiennych może spowodować niebezpieczeństwo i nie jest dopuszczalne w żadnych warunkach.

Informacje ogólne Przełącznik Rosemount 2120 jest przełącznikiem poziomu cieczy działającym w oparciu o technologię czujnika widełkowego. Szeroka gama przyłączy procesowych, szeroki wybór materiałów obudowy i części stykających z medium, cztery różne funkcje przełączania, wydłużone widełki, atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem i atesty do pracy w systemach zabezpieczających przed przepełnieniem umożliwiają skonfigurowanie przełączników do prawie wszystkich wymagań.

Dioda sygnalizacyjna LED

Przełącznik trybu, regulacja czasu opóźnienia Obudowy IP66/67 lub NEMA4X z plastiku, aluminium lub stali nierdzewnej 316

Bezpośrednie obciążenie, przekaźnik PLC/PNP, lub elektronika iskrobezpieczna NAMUR

Punkt testowy Dwa przepusty kablowe

Widełki krótkie lub wydłużone do 118 cali (3 m)

Widełki o konstrukcji ułatwiającej spływanie cieczy

Materiały stykające się z medium ze stali nierdzewnej, Hastelloyu lub pokrywane Halar/PFA

21210/2120 top off.tif

Przyłącze gwintowe, kołnierzowe lub higieniczne

Technologia krótkich widełek Częstotliwość drgań własnych (~1300 Hz) widełek została dobrana tak, aby uniknąć wpływu zakłóceń od drgań układów przemysłowych, co mogłoby spowodować nieuzasadnione przełączanie. Przy takiej konstrukcji widełki są krótkie i przełącznik wchodzi na niewielką głębokość w rurę lub zbiornik. Nowa technologia zastosowana w przełączniku Rosemount 2120 umożliwia pomiary właściwe wszystkich mediów ciekłych, łącznie z mediami bardzo lepkimi, cieczami napowietrzonymi i zawiesinami.

Przykłady aplikacji i montażu przełącznika 2120 Dla większości cieczy, łacznie z lepkimi i napowietrzonymi cieczami i zawiesinami, działanie przełącznika jest nieczułe na przepływ, turbulencje, pęcherzyki, pianę, drgania, cząsteczki stałe, pokrywanie (bez zlepiania widełek) oraz na własności cieczy. Przełącznik można stosować w obszarze zagrożonym wybuchem (iskrobezpieczny lub EExd) lub bezpiecznym, dla temperatur procesowych do 150˚C. Przełącznik może pracować w każdej pozycji. Dostępne są przyłącza procesowe gwintowe, kołnierzowe i higieniczne. 1−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Zabezpieczenie przed przepełnieniem Wyciek spowodowany przepełnieniem może być groźny dla człowieka i środowiska, powodując straty w produkcji i koszty związane z oczyszczaniem terenu. Przełącznik 2120 pełni rolę ogranicznika sygnalizującego osiągnięcie wysokiego poziomu cieczy.

Wyłącznik krańcowy Bardzo często zbiorniki zawierają mieszadła, które mają za zadanie zapewnić dobre mieszanie cieczy i jednorodność produktu. Stosowane czasy opóźnienia od 0.3 do 30 sekund prawie całkowicie eliminują ryzyko fałszywych przełączeń spowodowanych zalewaniem przez mieszadła.

Zabezpieczenie pomp Krótkie widełki zapewniają minimalną głębokość zanurzenia oraz niewielkie koszty instalacji w dowolnym miejscu rury lub zbiornika. Niewielka długość widełek około 50 mm (w zależności od typu przyłącza), umożliwia instalację przełącznika 2120 nawet w rurach o małej średnicy. Opcja układów elektronicznych z bezpośrednim obciążeniem czyni z przełącznika 2120 idealne rozwiązanie do niezawodnego sterowania pracą pompy i zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Alarm niskiego i wysokiego poziomu cieczy Detekcja maksymalnego i minimalnego poziomu w zbiornikach zawierających różne typy cieczy jest podstawową aplikacją przełącznika 2120. Działa on dla temperatur do 150˚C i ciśnień do 100 barg. Częstą praktyką jest instalacja niezależnego przełącznika wysokiego poziomu, spełniającego rolę dodatkowego zabezpieczenia w przypadku awarii.

Aplikacje higieniczne Przy wyborze opcji polerowanych widełek, gładkość powierzchni (Ra) jest lepsza niż 0.8 μm, dzięki czemu przełącznik 2120 spełnia wymagania najbardziej rygorystycznych norm dla przemysłu przetwórstwa żywności, browarnictwa i przemysłu farmaceutycznego. Wykonany ze stali nierdzewnej przełącznik 2120 może być czyszczony przy użyciu pary (CIP) w temperaturze do 150˚C.

1−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Zalecenia dotyczące stosowania przełącznika:

• Upewnić się, że zakres temperatur i ciśnień cieczy jest zgodny z danymi technicznymi. • Sprawdzić, czy lepkość cieczy mieści się w dopuszczalnym zakresie 0.2 do 10000 cP. • Przykłady produktów, które mają za dużą lepkość: syrop czekoladowy, keczup, masło orzechowe i masa bitumiczna. Przełącznik wykrywa obecność tych produktów, lecz czas wycieku medium spomiędzy widełek może być bardzo długi. • Sprawdzić, czy gęstość cieczy jest większa niż 600 kg/m3. • Przykłady produktów o zbyt małej gęstości: aceton, pentan i heksan. • Sprawdzić, czy istnieje ryzyko tworzenia się osadów na widełkach. • Unikać sytuacji, gdy wysychający produkt może powodować tworzenie się osadu i pokrywanie widełek. • Upewnić się, że nie ma niebezpieczeństwa zablokowania widełek. • Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zablokowania widełek, to należy stosować widełki z pokryciem Halar/PFA zmniejszające ryzyko powstawania osadów. • Przykłady produktów, które mogą powodować blokowanie się widełek: gęste zawiesiny masy papierowej i masa bitumiczna. • Sprawdzić zawartość ciał stałych w cieczy. • Problemy występują, jeśli produkt pokrywa widełki i wysycha powodując zbrylanie. • Można przyjąć orientacyjnie, że średnica cząsteczek stałych w cieczy nie może przekraczać 5 mm. • Specjalną uwagę należy zwrócić, gdy cząsteczki są większe od 5 mm; wówczas należy skonsultować się z producentem. • Piana • W prawie wszystkich przypadkach przełącznik 2120 jest nieczuły na pianę (przełącznik nie zauważa piany). • W pewnych przypadkach bardzo gęste piany mogą być traktowane jak ciecz, znanymi przypadkami jest produkcja lodów i soku pomarańczowego.

Przenoszenie przełącznika 2120

1−4

Ilustracja 1−2. Nie zginać widełek przełącznika w żaden sposób.

2120/fig2.jpg

2120/fig1.jpg

Ilustracja 1−1. Nie chwytać przełącznika za widełki.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Identyfikacja urządzenia W Dodatku B opisano certyfikaty urządzenia.

2120 Vibrating Fork Level Switch

MAGNETIC TEST POINT

2120##############

99500200

DIR E C T L OAD S WIT C HING Supply 20 - 264V ac ~ 50 - 60Hz 20 - 60Vdc Output Rating: Load 20 - 500mA

2120/2120_24aa.eps

www.rosemount.com

www .rosemount.com

1−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Zalecenia instalacyjne Przed instalacją przełącznika poziomu cieczy Rosemount 2120 należy rozważyć szczegółowe zalecenia instalacji i montażu przełącznika. • Przełącznik można zainstalować w dowolnej pozycji na zbiorniku cieczy. • Przełącznik należy zainstalować tak, aby stanem normalnym był stan “on” (patrz “Instalacja elektryczna” na stronie 2−7). • Dla poziomu wysokiego poziomem “on” jest stan suchy. • Dla poziomu niskiego poziomem “on” jest stan mokry. • Podczas przygotowania do eksploatacji należy sprawdzić działanie całego systemu wykorzystując lokalny punkt testowy. (Patrz “Punkt testowy” na stronie 3−1.) • Zapewnić odpowiednią do montażu i połączeń przestrzeń wokół przełącznika (Patrz “Wymiary przełącznika” na stronie A−5).

2120/2120_28aa.eps

Ilustracja 1−3. Zapewnić właściwe prześwity wokół przełącznika na zewnątrz zbiornika

• Upewnić się, że widełki nie dotykają do ścian zbiornika oraz żadnych innych elementów wewnątrz zbiornika. • Unikać montażu przełącznika 2120 w miejscu, gdzie byłby zalewany przez ciecz wlewaną do zbiornika. • Unikać lokalizacji z silnym pryskaniem cieczy na widełki. • Zwiększenie czasu opóźnienia przełączenia zmniejsza ryzyko przypadkowego przełączenia spowodowanego bryzgami. • Unikać pokrywania (tworzenia się złogów) widełek. • Upewnić się, że nie ma ryzyka zlepienia widełek. • Upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca, by tworzące się złogi (osady) na ścianach nie zablokowały widełek czujnika. • Upewnić się, że sposób instalacji przełącznika nie spowodował powstania przestrzeni wokół widełek, w której mogłaby się gromadzić ciecz (szczególnie ważne w przypadku cieczy o dużej lepkości i dużej gęstości).

1−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

2120/fig9.eps

Ilustracja 1−4. Przykład prawidłowej i nieprawidłowej instalacji przełączników przy tworzących się osadach.

• Specjalną uwagę należy zwrócić w sytuacji, gdy drgania instalacji procesowej są zbliżone do 1300 Hz, czyli częstotliwości roboczej przełącznika 2120 • W przypadku długich widełek konieczne jest ich podparcie Ilustracja 1−5. Podparcie widełek w przypadku wysokich obciążeń dynamicznych.

>3.28 ft (1.0 m)

3.28 ft (1.0 m)

2120/2120_29aa.eps

3.28 ft (1.0 m)

1−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Punkt przełączania W ustawieniu przedstawionym na górnym schemacie, ciecz o mniejszej gęstości będzie miała punkt przełączania bliżej przełącznika. Dla cieczy o większej gęstości punkt przełączania będzie znajdował się bliżej końca widełek.

±0.039 cala (±1 mm)

0.5 cala (13 mm)

0.5 cala (13 mm)

Punkt przełączania (H20) (SP) Histereza przełączania (HY)

±0.039 cala (±1 mm)

2120/fig12.eps

0.5 cala (13 mm)

Obsługa techniczna Przed zwrotem urządzenia do producenta należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Rosemount. Po podaniu numeru seryjnego i modelu urządzenia użytkownik otrzymuje formularz zwrotu urządzenia i specjalny numer RMA. Użytkownik zobowiązany jest określić substancje z jakimi stykało się ostatnio urządzenie. Od przedstawiciela firmy Rosemount użytkownik uzyska szczegółowe informacje o procedurze zwrotu urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie stykało się z substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu norm OSHA, konieczne jest wypełnienie formularza MSDS dla każdej z substancji, z która stykało się zwracane urządzenie.

Gwarancja Firma Emerson Process Management wymieni uszkodzony lub niedziałający przełącznik 2120 na nowy przez autoryzowanego przedstawiciela w ciągu 1 roku od daty dostawy, jeśli urządzenie zostało zainstalowane i było obsługiwane zgodnie z instrukcją obsługi 00809−0100−4030. Firma Emerson Process Management zastrzega sobie prawo do zbadania uszkodzonego urządzenia i odmowy wymiany na nowe, jeśli nie zostały spełnione wymienione wyżej warunki.

1−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

ROZDZIAŁ 2

Rosemount 2120

INSTALACJA

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−1 Instalacja mechaniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2 Prawidłowe ustawienie widełek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2 Orientacja dławika kablowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−4 Przełącznik wyboru trybu pracy / czasu opóźnienia . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−4 Wskazania diody LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−6 Instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−7

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy Procedury i instrukcje opisane w niniejszej dokumentacji mogą wymagać zachowania specjalnych warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wykonujących te czynności. Informacje wskazujące na potencjalne zagrożenie oznaczone są symbolem ( ). Symbol gorącej powierzchni ( ) stosowany jest wówczas, gdy gorące powierzchnie stwarzają niebezpieczeństwo poparzeń. W przypadku zagrożenia porażeniem elektrycznym stosowany jest symbol ( ). Przed przystąpieniem do czynności poprzedzonych tymi symbolami należy zapoznać się z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy znajdującymi się na początku rozdziału.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Instalacja mechaniczna Ilustracja 2−1. Uszczelnienie Gwint NPT, BSPT (R)

Ilustracja 2−2. Dokręcenie przełącznika PTFE (Teflon)

Uszczelka płaska

Tri−Clamp

2120/fig3, fig4.eps

Gwint BSPP (G)

Uszczelnienie (część 02100−1020−0001)

Prawidłowe ustawienie widełek

Wyżłobienie

2−2

2120/fig6.eps

Sprawdzić poprawność ustawienia widełek.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

2120/fig7.eps

Instalacja w rurociągu

2120/fig8.eps

Instalacja w zbiorniku

2−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

2120/fig10.eps

Orientacja dławika kablowego

Przełącznik wyboru trybu pracy / czasu opóźnienia

Przełącznik trybu pracy / czasu opóźnienia PLC/PNP

OPERATION MODE

+

OUT

-

Dry On Mode Dry Wet

Wet Dry

1

2−4

2

3

4

Wet On Mode

Dry On

0.3 1

Wet On

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Seconds Delay

2120/fig11.eps

LED


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

1. Przełącznik trybu pracy Tryb przełącznika suchy (Dry) lub mokry (Wet). 2. Czas opóźnienia przełączania 0.3, 1, 3, 10 lub 30 sekund. Ilustracja 2−3. Tryb pracy suchy (Dry on), czas opóźnienia (Seconds Delay) 1 sekunda (detekcja wysokiego poziomu cieczy)

Wet On

0.3 1

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Seconds Delay

Tryb suchy ON

2120/fig11a, fig13b.eps

Dry On

Ilustracja 2−4. Tryb pracy mokry (Wet on), czas opóźnienia (Seconds Delay) 1 sekunda (detekcja niskiego poziomu cieczy)

Mode Wet On

0.3 1

Wet On

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Seconds Delay

2120/fig11b, fig13c.eps

Dry On

UWAGA: • Zmiana trybu pracy i opóźnienia następuje po pięciu sekundach od momentu zmiany ustawienia przełącznika. • Niewielkie wycięcie w obrotowym przełączniku wskazuje aktualnie wybrany tryb pracy i czas opóźnienia. • Zalecanym trybem pracy do detekcji wysokiego i niskiego poziomu jest tryb mokry (wet on). Nie zaleca się, aby przełącznik pracował normalnie w trybie ‘off’.

2−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Wskazania diody LED

2−6

Częstotliwość błyskania diody LED

Stan przełącznika

Świecenie ciągłe

Wyjście w stanie on

1 na sekundę

Wyjście w stanie off

1 na 2 sekundy

Brak kalibracji

1 na 4 sekundy

Niewłaściwe obciążenie; zbyt duży prąd obciążenia; zwarcie w obwodzie obciążenia

2 razy na sekundę

Wskazanie pomyślnego zakończenia kalibracji

3 razy na sekundę

Błąd wewnętrzny (mikroprocesor, ROM lub RAM)

Nie świeci

Innego rodzaju niesprawność (np. brak zasilania)


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Instalacja elektryczna Przed podłącznikiem przełącznika lub demontażem elektroniki należy odłączyć napięcie zasilania. Zacisk uziemienia musi być podłączony do zewnętrznej instalacji uziomowej.

Bezpośrednie przełączanie obciążenia • Bezpośrednie przełączanie obciążenia (2 przewody, czerwona naklejka) OPERATION MODE Dry On Mode Dry Wet

LOAD LINE

Wet Dry

1

2

PE (Ground)

R

Fuse 2A(T) DPST (see note)

IL Neutral

0V

Live

+V

Wet On

0.3 1

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Wet On Mode

3

Dry On

Seconds Delay

Direct Load Switching

WARNING Isolate Supply Before Removing

Obciążenie zewnętrzne (musi być

R = podłączone) External load (must be fitted)

U = 20 - 264V ~ (ac) (50/60Hz) IOFF < 3mA IL = 20 - 500mA = Bez obciążenia î = 5A, 40ms U = 20 - 60V (dc) IOFF < 3mA IL = 20 - 500mA î = 5A, 40ms

=Z obciążeniem

UWAGA: DPST = przełącznik dwubiegunowy jednopołożeniowy (on/off) − musi być zainstalowany w celu bezpiecznego odłączenia napięcia zasilania. Wyłącznik należy umieścić jak najbliżej przełącznika 2120. Nie wolno utrudniać dostępu do przełącznika. Przełącznik musi być wyposażony w naklejkę informującą, że jest to wyłącznik zasilania przełącznika 2120. OSTRZEŻENIE PRZY PODŁĄCZANIU OBCIĄŻENIA: Przełącznik Rosemount 2120 wymaga minimalnego prądu obciążenia 3mA, który płynie w stanie ‘off’ przełącznika. Jeśli do przełącznika 2120 podłączony jest szeregowo stycznik, to użytkownik musi sprawdzić, czy spadek napięcia na styczniku jest większy niż napięcie generowane na cewce stycznika, gdy przez cewkę płynie prąd 3mA.

2−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Sygnalizacja wysokiego poziomu Dry = ON Dry On

0.3 1

Sygnalizacja niskiego poziomu Wet = ON Dry On

Wet On

0.3 1

0.3 1

3

3

3

3

10 30

10

10 30

30

Seconds Delay

Seconds Delay

ΔU Fuse 2A(T)

IL

L +V

Dioda LED świeci się w sposób ciągły

N 0V

<3mA

12V

Fuse 2A(T)

DPST

DPST

2−8

ΔU

<3mA

12V

N 0V

0.3 1

10 30

IL

Wet On

IL

Fuse 2A(T)

DPST

L +V

Dioda LED błyska raz na sekundę

N 0V

IL

Fuse 2A(T)

DPST

L +V

Dioda LED świeci się w sposób ciągły

N 0V

L +V

Dioda LED błyska raz na sekundę


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Wersja PNP/PLC • Wyjście PNP do przełączania obciążenia lub bezpośredniego przełączania PLC (3 przewody, żółta naklejka) PLC/PNP

OPERATION MODE

OUT

+

-

Dry On Mode Dry Wet

Wet Dry

2

3

4

Fuse 2A(T)

1

Earth (Ground)

+V

Wet On Mode

U = 20 - 60V I < 4mA + IL O/P

0V

Dry On

0.3 1

Wet On

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Seconds Delay

(dc)

IL (MAX) = 0 - 500mA î = 5A, 40ms U OUT(ON) = U - 2.5V IL (OFF) < 100μA

2−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Sygnalizacja poziomu wysokiego Dry = ON Dry On

Sygnalizacja poziomu niskiego Wet = ON Dry On

Wet On

0.3 1

0.3 1

0.3 1

3

3

3

3

10

10 30

10

10 30

30

PLC (wejście dodatnie)

-

OUT

Seconds Delay

+

ΔU IL

+

I/P

PNP dc

+

ΔU R

Fuse 1A(T)

IL

+

Dioda LED świeci się w sposób ciągły

2−10

ΔU

+

I/P

I/P

<100μA

+

Dioda LED błyska raz na sekundę

I/P PLC

+

-

OUT

+

ΔU IL

Fuse 1A(T)

IL

+ PLC

-

OUT

-

OUT

<100μA IL

R

<3V

+

<3V

PLC

-

OUT

-

OUT

+

IL

PLC

+

-

OUT

<100μA

<3V

+

0.3 1

30

Seconds Delay

+

Wet On

R

<3V

R

Fuse 1A(T)

-

OUT

IL

+

Dioda LED świeci się w sposób ciągły

IL

Fuse 1A(T)

<100μA

+

Dioda LED błyska raz na sekundę


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Wyjście stycznikowe • Wyjście stycznika, SPCO (zielona naklejka) RELAY

OPERATION MODE

N

Dry On Mode Dry Wet

L

Wet Dry

1

2

PE (Ground)

3

Dry On

0.3 1 3

3 10 30

U = 20 - 264V ~ (ac) (50/60Hz) I < 6mA

0V

+V

U = 20 - 60V I < 6mA

NO

4

5

6

NC

C

NO

U MAX = 250V ~ (ac)

DPST (see note) Live

C

Seconds Delay

Fuse 0.5A (T)

N

NC 0.3 1

10 30

Wet On Mode

Wet On

IMAX = 5A P MAX' = 1250VA, resistive P MAX' = 1000VA, inductive

(dc)

U MAX = 60V

(dc)

IMAX = 5A, U < 30V IMAX = 1.5A, U < 60V

= Obciążenie Off = Obciążenie On

UWAGA: DPST = przełącznik dwubiegunowy jednopołożeniowy (on/off) − musi być zainstalowany w celu bezpiecznego odłączenia napięcia zasilania. Wyłącznik należy umieścić jak najbliżej przełącznika 2120. Nie wolno utrudniać dostępu do przełącznika. Przełącznik musi być wyposażony w naklejkę informującą, że jest to wyłącznik zasilania przełącznika 2120.

2−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Sygnalizacja poziomu wysokiego Dry = ON Dry On

0.3 1

Sygnalizacja poziomu niskiego Wet = ON Dry On

Wet On

0.3 1

0.3 1

3

3

3

3

10 30

10

10 30

30

Seconds Delay

Seconds Delay

C

NO

Dioda LED świeci się w sposób ciągły

2−12

0.3 1

10 30

NC

Wet On

NC

C

NO

Dioda LED błyska raz na sekundę

NC

C

NO

Dioda LED świeci się w sposób ciągły

NC

C

NO

Dioda LED błyska raz na sekundę


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Wersja iskrobezpieczna NAMUR • Wersja iskrobezpieczna NAMUR układów elektronicznych (niebieska naklejka i kaseta) OPERATION MODE

-

Dry On Mode Dry Wet

+

Wet Dry

1

2

Wet On Mode

Dry On

0.3 1

Wet On

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Intrinsically Safe EN 50227/ NAMUR

Seconds Delay

ION = 2.2 ... 2.5 mA IOFF = 0.8 ... 1.0 mA

_

+

W celu spełnienia wymagań instalacji iskrobezpiecznych konieczna Isolating amplifier to NAMUR (IEC60947-5-6, — jest instalacja wzmacniacza separującego zgodnego zEN50227) normą NAMUR (IEC60947−5−6, EN50227) must be used to meet I.S. requirements

UWAGA: Kaseta iskrobezpieczna nie może być wymieniona na żadną inną.

2−13


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Sygnalizacja poziomu wysokiego Dry = ON Dry On

0.3 1

Dry On

Wet On

0.3 1

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Sygnalizacja poziomu niskiego Wet = ON

+

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Seconds Delay

Seconds Delay

-

Wet On

-

+

-

+

-

+

>2.2 mA

<1.0 mA

>2.2 mA

<1.0 mA

Dioda LED świeci się w sposób ciągły

Dioda LED błyska raz na sekundę

Dioda LED świeci się w sposób ciągły

Dioda LED błyska raz na sekundę

2−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

ROZDZIAŁ 3

Rosemount 2120

OBSŁUGA I WYKRYWANIE NIESPRAWNOŚCI

Punkt testowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−1 Badanie stanu technicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−2 Konserwacja przełącznika 2120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−2 Wykrywanie niesprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−3 Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−3 Wymiana i kalibracja kaset elektroniki (PCB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−4

Punkt testowy

Punkt testowy

BEZ MAGNESU

www.rosemount.com

Z MAGNESEM

2120/fig17.jpg

Magnetyczny punkt testowy znajdujący się z boku obudowy umożliwia sprawdzenie działania przełącznika 2120. Zbliżenie magnesu do oznaczonego punktu zmiania stan wyjścia przełącznika tak długo, jak długo zbliżony jest magnes.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Badanie stanu technicznego

• Zbadać wizualnie stan przełącznika 2120. Jeśli widoczne są uszkodzenia, to nie można go używać. • Upewnić się, że pokrywa i dławik kablowy są prawidłowo założone. • Sprawdzić, czy dioda LED błyska z częstotliwością 1 Hz lub świeci się w sposób ciągły. Jeśli sposób świecenia diody jest inny, to patrz “Wskazania diody LED” na stronie 2−6.

2120/2120_27aa.eps

OK

2120/fig18a, fig18b, fig18c.eps

Konserwacja przełącznika 2120

UWAGA Jeśli do czyszczenia używana jest szczotka, to musi być ona miękka.

3−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Wykrywanie niesprawności Jeśli przełącznik działa nieprawidłowo, to skorzystać z tabeli 3−1 w celu określenia prawodpodobnej przyczyny niesprawności. Tabela 3−1. Określanie źródeł niesprawnosci. Objawy Wskazania diagnostyczne Przełącznik nie przełącza

Działania zaradcze

• Nie świeci się dioda LED; brak zasilania

• Sprawdzić zasilanie; (sprawdzić obciążenie w modelach z bezpośrednim przełączaniem obciążenia)

• Dioda LED błyska 3 razy na sekundę

• Błąd wewnętrzny; skontaktować się z dostawcą

• Dioda LED błyska 1 raz na 2 sekundy

• Przełącznik nieskalibrowany; zwrócić do dostawcy

• Dioda LED błyska 1 raz na 4 sekundy

• Niewłaściwe obciążenie wyjścia; prąd obciążenia zbyt wysoki, zwarty obwód obciążenia; sprawdzić połączenia kablowe

• Uszkodzone widełki

• Wymienić

• Zbyt gruba warstwa złogów pokrywająca widełki

• Ostrożnie oczyścić widełki

• 5 sekundowe opóźnienie w zmianie trybu pracy / opóźnieniu przełączania

• Odczekać 5 sekund

Nieprawidłowe przełączanie

• Nieprawidłowe ustawienie Dry = On, Wet = On

• Wybrać właściwy tryb pracy przełącznika

Błędne przełączanie

• Turbulencje przepływu

• Ustawić większy czas opóźnienia przełączania

• Zbyt wysoki poziom zakłóceń elektrycznych

• Usunąć przyczynę zakłóceń

Części zamienne Patrz “Części zamienne i wyposażenie dodatkowe” na stronie A−11.

3−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Wymiana i kalibracja kaset elektroniki (PCB) Przy wymianie uszkodzonej lub nieprawidłowo działającej kasety, konieczna jest kalibracja nowej kasety względem częstotliwości roboczej zespołu widełek. W niniejszym rozdziale opisano działania, które należy wykonać przed samą kalibracją. Przed przystąpieniem do ich wykonania należy dokładnie zapoznać się z procedurą kalibracji. Czynności w krokach od 3 do 13 zależą od czasu i muszą być wykonane w podanym czasie. Wprowadzenie ograniczeń czasowych i sekwencji przełączania ma na celu zabezpieczenie przełącznika przed przypadkowym wykonaniem kalibracji. Jeśli wymiana dokonywana jest w obszarze zagrożonym wybuchem, to może jej dokonać tylko przeszkolona osoba. Wszystkie prace w obszarze niebezpiecznym muszą być wykonywane zgodnie z lokalnymi normami. Ogólne wymagania do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem dla przełączników 2120 przedstawiono w Dodatku B: Certyfikaty urządzenia. Procedura kalibracji wymaga pewnej praktyki, dlatego nie należy być zaskoczonym, jeśli kalibracja za pierwszym razem zakończy się niepowodzeniem.

Procedura wymiany W urządzeniach iskrobezpiecznych zaleca się wykonanie procedur wymiany i kalibracji kaset w obszarze bezpiecznym. UWAGA: Kasety iskrobezpieczne mogą być wymieniane tylko na kasety iskrobezpieczne. Kastey nieiskrobezpieczne mogą być wymieniane na inne kasety nieiskrobezpieczne, lecz konieczne jest naklejenie nowej naklejki z przeniesionym oryginalnym numerem seryjnym urządzenia. Przed rozpoczęciem procedury wymiany i kalibracji należy upewnić się, że wykonywane procedury nie wpłyną na proces technologiczny.

3−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

W celu wymiany kasety należy wykonać następującą procedurę: 1. Wyłączyć i odłączyć zasilanie przełącznika 2120. Zabezpieczyć końcówki przewodów. UWAGA: W urządzeniach z wyjściem stycznikowym może być więcej niż jedno źródło zasilania. 2. Odkręcić pokrywę i odłączyć przewody, zapisując sposób podłączenia (ilustracja 3−1). Należy zanotować również ustawienie przełącznika trybu pracy (ilustracja 3−2) w kasecie, która ma być wymieniona. 3. Wykręcić dwie śruby mocujące z podstawy kasety i wyjąć kasetę. 4. Włożyć nową kasetę, wkręcić śruby, podłączyć przewody i ustawić przełącznik w trybie Wet = ON z opóźnieniem 1 sekunda (ilustracja 3−3). 5. Podłączyć zasilanie przełącznika. (wykonać czynności w kolejności odwrotnej niż w kroku 1). Ilustracja 3−1. Kaseta do wymiany.

Ilustracja 3−2. Przełącznik trybu pracy Dry = ON, opóźnienie 1 sekunda. Jest to tylko przykładowy wygląd kasety. Zanotować ustawienia rzeczywiste. Dry On

0.3 1

Wet On

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Seconds Delay Ilustracja 3−3. Przełącznik trybu pracy nowej kasety ustawiony Wet = ON, opóźnienie 1 sekunda. Dry On

0.3 1

Wet On

0.3 1

3

3

10

10 30

30

Seconds Delay

UWAGA: Opóźnienie przełączania: 0.3, 1, 3, 10 lub 30 sekund (razem z wyborem trybu pracy) Dioda stanu LED: świecenie ciągłe: Wyjście ON Jeden błysk na sekundę: Wyjście OFF Jeden błysk na 4 sekundy: Niewłaściwe obciążenie (zbyt duży pobór prądu, zwarcie lub brak obciążenia)

3−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Procedura kalibracji W celu kalibracji kasety należy wykonać poniższą procedurę: 1. Sprawdzić, czy widełki są suche, a przełącznik trybu pracy ustawiony na Wet = On, czas opóźnienia 1 sekunda. 2. Sprawdzić, czy dioda LED błyska raz na sekundę. Jeśli świeci się w sposób ciągły, to przejść do kroku 8. 3. Przyłożyć magnes do punktu testowego. Przy dławiku kablowym ustawionym od strony użytkownika, punkt testowy znajduje się po prawej stronie na połowie wysokości obudowy na osi kasety. Na obudowie punkt testowy jest oznaczony. (Patrz strona 3−1). 4. Po jednej sekundzie dioda zaświeci się w sposób ciągły. 5. W ciągu trzech sekund należy obrócić przełącznik wyboru trybu pracy o dwie działki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 6. Po dwóch sekundach dioda LED zgaśnie. 7. W ciągu trzech sekund należy obrócić przełącznik wyboru trybu pracy o dwie działki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przejść do kroku 13. 8. Przyłożyć magnes do punktu testowego wskazanego na zewnętrznej naklejce (patrz strona 3−1). 9. Po jednej sekundzie dioda LED zacznie błyskać raz na sekundę. 10. W ciągu trzech sekund należy obrócić przełącznik wyboru trybu pracy o dwie działki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 11. Po dwóch sekundach dioda LED zgaśnie. 12. W ciągu trzech sekund należy obrócić przełącznik wyboru trybu pracy o dwie działki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 13. Po jednej sekundzie dioda LED zacznie błyskać dwa razy na sekundę. 14. Jeśli dioda LED błyska dwa razy na sekundę, to oznacza, że kalibracja zakończyła się pomyślnie. Odsunąć magnes. Po sekundzie urządzenie powróci do normalnego trybu pracy. Przejść do kroku 17. 15. Jeśli dioda LED błyska raz na sekundę lub świeci się w sposób ciągły, oznacza to, że kalibracja zakończyła się niepowodzeniem. Jeśli tak się stanie, to należy odsunąć magnes, odczekać dziesięć sekund, a następnie powtórzyć procedurę od kroku 2. 16. Jeśli dioda LED nie świeci się po dwóch sekundach w kroku 13, oznacza to, że czujnik nie działa prawidłowo. Sprawdzić, czy widełki są czyste i suche. Sprawdzić, czy żadne ciało nie znalazło się między widełkami lub nie dotyka do czujnika. Jeśli nie zostanie wykryta przyczyna niesprawności czujnika, to należy oddać cały przełącznik do naprawy. 17. Ustawić przełącznik w oryginalnym ustawieniu zanotowanym w kroku 2 procedury wymiany. Odczekać pięć sekund do uaktywnienia nowych nastaw. 18. Założyć pokrywę i sprawdzić poprawność działania całego systemu.

3−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

DODATEK A

Rosemount 2120

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−1 Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−5 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−8

Dane techniczne Konstrukcyjne Urządzenie Kompaktowy, widełkowy przełącznik poziomu cieczy Rosemount 2110 Zasada pomiaru Drgające widełki Aplikacje Większość cieczy łącznie z cieczami pokrywającymi, napowietrzonymi i zawiesinami

Mechaniczne Obudowa Kod obudowy Materiał obudowy

A

D

Nylon PA66 30%GF

Okno diody LED

X

Stop Al ASTM B26 356−T6 lub LM25 TF

PMMA 1

Przepust kablowy

M20

Klasa ochrony

IP66/67 zgodnie z EN60529

/2 cala NPT

Y

S

Stal nierdzewna 316C12

brak M20

3

/4 cala NPT

IP66/67 zgodnie z EN60529, NEMA 4X

T

brak M20

3

/4 cala NPT

IP66/67 zgodnie z EN60529, NEMA 4X

Przyłącza Patrz przyłącza procesowe / typy na stronie A−8. Dostępne długości Dostępne standardowo do długości 3000 mm, inne długości na życzenie Materiał części stykających się z medium Stal nierdzewna 316L (1.4404), Hastelloy C lub pokrycie polimerowe Halar (ECTFE) / PFA (maksymalna długość widełek 1000 mm). Przyłącza higieniczne mogą być ręcznie polerowane do gładkości lepszej niż 0.8mm. Uszczelki do przyłączy 3/4 cala i 1 cal BSPP (G) wykonane są z bezazbestowego BS7531 Grade X włókna węglowego nasycanego kauczukiem. Rysunki wymiarowe Patrz “Rysunki wymiarowe” na stronie 9

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Metrologiczne Histereza (woda) ± 1mm nominalnie.

Punkt przełączania (woda) 13mm od końcówki (pionowo) / od krawędzi (poziomo) widełek (wartość zależna od gęstości cieczy)

Funkcjonalne Maksymalne ciśnienie robocze Zależne od dopuszczalnego ciśnienia dla przyłącza zbiornika Przyłącze gwintowe Patrz ilustracja A−1. Uwaga: Regulowany dławik (02120−2000−0001), patrz strona A−11, ogranicza maksymalne ciśnienie robocze do 18.85 psig (1.3 barg).

Przyłącze higieniczne 435 psig (30 barg)

Przyłącze kołnierzowe Patrz ilustracja A−1 i tabela A−1(mniejsza z tych wielkości). Tabela A−1. Maksymalne ciśnienie robocze dla przyłącza kołnierzowego Standard Wytrzymałość Kołnierz ze stali nierdzewnej ANSI ANSI ANSI DIN DIN DIN DIN

275 psig(1) 720 psig(1) 1,440 psig(1) 10/16 barg(2) 25/40 barg(2) 64 barg(2) 100 barg(2)

150 lb. 300 lb. 600 lb. PN 10/16 PN 25/40 PN 64 PN 100

(1) W temperaturze 100˚F (38˚C), wytrzymałość spada ze zwiększaniem temperatury. (2) W temperaturze 248˚F (120˚C), wytrzymałość spada ze zwiększaniem temperatury.

1450 (100) 1160 (80)

0 (0) −3.62 (−0.25) −40 0 (−40) (0)

122 (50)

302 (150)

Temperatura procesowa ˚F (˚C)

A−2

2120/2120_18ab.eps

Ciśnienie procesowe psig (barg)

Ilustracja A−1. Ciśnienie procesowe


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Temperatura Patrz ilustracja A−2.

176 (80)

122 (50) 0 (0) −40 (−40) −40 0 (−40) (0)

140 (60)

302 (150)

Temperatura procesowa ˚F (˚C)

2120/2120_18ac.eps

Temperatura otoczenia ˚F (˚C)

Ilustracja A−2. Temperatura

Gęstość cieczy Minimum 600 kg/m3 Zakres dopuszczalnych lepkości 0.2 do 10000 cP Zawartość ciał stałych i pokrywanie Maksymalna, dopuszczalna średnica cząstek ciał stałych to 5 mm. W przypadku produktów pokrywających należy unikać sytuacji, w której widełki są sklejane przez medium. Opóźnienie przełączania Wybierana przez użytkownika 0.3, 1, 3, 10, 30 sekund suchy/mokry lub mokry/suchy Czyszczenie CIP (Clean In Place) Możliwość czyszczenia przy użyciu pary w temperaturze do 150˚C

A−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Elektryczne Tryb przełączania Wybierany przez użytkownika (suchy = on lub mokry =o n) Zabezpieczenie Nieczuły na polaryzację zasilania. Zabezpieczenie przed brakiem obciążenia / zwarciem Zaciski śrubowe (średnica przewodu) Maksymalnie 2.5 mm2 (Patrz normy narodowe) Zaślepki / dławiki kablowe Obudowa metalowa EE xd: • Do obszarów zagrożonych wybuchem obudowa dostarczana z dwoma mosiężnymi zaślepkami. Obudowa plastikowa: • Z elektroniką do bezpośredniego obciążenia, PNP/PLC i iskrobezpieczną dostarczana jest z jednym dławikiem PA66(1) i jedną zaślepką. • Z przekaźnikami elektronicznymi dostarczana jest z dwoma dławikami kablowymi PA66(1). Uziemienie Przełącznik 2120 powinien być zawsze uziemiony przez wtyk złącza elektrycznego lub przy wykorzystaniu zewnętrznego zacisku uziemienia. Podłączenia elektryczne • Bezpośrednie przełączanie obciążenia (dwa przewody) • Wyjście z tranzystora PNP do bezpośredniego podłączenia PLC (trzy przewody) • Wyjście stycznikowe do zwierania kontaktów beznapięciowych • Iskrobezpieczne (IS) zgodne z NAMUR i normami DIN 19234, IEC 60947−5−6

(1) Średnica kabla od 5 do 8 mm

A−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Rysunki wymiarowe Przyłącze gwintowe Nylon wzmacniany włóknem szklanym

Aluminium/Stal nierdzewna

A

B

A

B

Dławik kablowy 1.575 (40) A/F sześciokąt 3 /4 lub 1 cal

C 3

/4− or 1−in.

2.72 1.73 (69) (44)

Przepust kablowy M20x1.5 lub 1 /2 cala NPT 1.575 (40) A/F sześciokąt

0.51(13) Switchpoint Punkt przełączania

1.14 (29)

0.51 (13) Punkt przełączania

3

/4 lub 1 cal

2.72 1.73 (69) (44)

E (M)

0.51(13) Punkt przełączania

B

Dławik kablowy M20x1.5 lub 3 /4 cala NPT

C 5.60 (142)

2120/2120_02aa, 2120_03aa, 20120_17aa

Nylon wzmacniany włóknem szklanym A

0.51 (13) Punkt przełączania

91 (23)

0.51(13) Punkt 0.51(13) Punkt przełączania przełączania

91 (23)

Uwaga Wymiary podano w calach (mm)

Tabela A−2. Długość widełek. Wymiary podano w calach (mm) Gwint 3

/4 cala 1 cal

Długość standardowa Kod A

Długość minimalna Kod E (M)

Długość maksymalna Kod E (M)

1.73 (44) 1.73 (44)

3.74(95) 3.70 (94)

118.11 (3000) 118.11 (3000)

Tabela A−3. Wymiary obudowy. Wymiary podano w calach (mm) Materiał

A

Nylon wzmacniany włóknem szklanym Aluminium Stal nierdzewna 316

B

C

3.52 (90)

4.02 (102)

4.72 (120)

2.76 (70) 2.76 (70)

4.13 (105) 4.13 (105)

6.30 (160) 6.30 (160)

A−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 Montaż kołnierzowy

Pokazano obudowę z nylonu wzmacnianego włóknem szklanym. A B

2120/2120_09aa.eps

C Dławik kablowy

E (M) Uwaga Wymiary podano w calach (mm) 0.51 (13) Punkt przełączania

1.14 (29)

0.51 (13) Punkt przełączania

Tabela A−4. Wymiary podano w calach (mm) Materiał Stal nierdzewna Halar/PFA pokrywane polimerem

Długość standardowa Kod H

Długość minimalna Kod E (M)

Długość maksymalna Kod E (M)

4 (102)

3.50 (89)

118.11 (3000)

4 (102)

3.50 (89)

39.37 (1000)

Tabela A−5. Wymiary obudowy. Wymiary podano w calach (mm) C(1)

Materiał

A

B

Nylon wzmacniany włóknem szklanym Aluminium Stal nierdzewna 316

3.52 (90)

4.02 (102)

6.30 (160)

2.76 (70) 2.76 (70)

4.13 (105) 4.13 (105)

7.87 (200) 7.87 (200)

(1)

A−6

Wymiar zależny od wytrzymałości kołnierza i grubości. “C” jest maksymalną grubością i umożliwia montaż kołnierza o grubości do 45 mm. Odpowiada to kołnierzowi 4 cale ANSI, 600lb. RF.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Przyłącze higieniczne Pokazano obudowę z nylonu wzmanianego włóknem szklanym. 3.56 (90)

3.56 (90)

4.02 (102)

4.02 (102) 4.96 (126) Dławik kablowy E (M)

4.96 (126) Dławik kablowy

1.5 lub 2 cale Tri−Clamp 2.52 (64) 1.73 (44)

1.73 (44)

0.51 (13) Punkt przełączania

1.14 (29)

4.96 (126) Uszczelka 1 cal BSPP

1.5 lub 2 cale Tri−Clamp

Dławik kablowy (40) A/F sześciokąt

3.07 (78)

0.51 (13) 0.51 (13) 0.91 Punkt Punkt (23) 0.51 (13) przełączania przełączania Punkt przełączania 0.51 (13) Uwaga Punkt Wymiary podano w calach (mm) przełączania

0.91 (23) 0.51 (13) Punkt przełączania

Tabela A−6. Wymiary podano w calach (mm) Przyłącze Tri−Clamp Z pierścieniem uszczelniającym (1 cal BSPP)

Długość standardowa Kod A

Długość minimalna Kod E (M)

Długość maksymalna Kod E (M)

1.7 (44)

4.13 (105)

118.11 (3000)

1.7 (44)

NA

NA

A−7

2120/2120_05aa, 2120_10aa, 2120_20aa.eps

3.52 (90) 4.02 (102)


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Specyfikacja zamówieniowa Model 2120 Kod

Opis urządzenia Przełącznik poziomu cieczy Materiały konstrukcyjne: przyłącze procesowe/widełki

F(3)

Stal nierdzewna 316L (1.4404) Stal nierdzewna 316L SST (1.4404) zgodna z normami NACE MR 0175:2003 (ISO 15156:2003), MR 0103−2003 Halar/PFA, pokrywana stal nierdzewna 316L (1.4404)

C(4) Kod

Hastelloy C Przyłącze procesowe / typ

D N(1)(2)

Gwintowe 0A

3

0B

3

0D

3

1A

1 cal BSPT (R)

1B

1 cal BSPP (G)

1D

1 cal NPT

/4 cala BSPT (R) /4 cala BSPP (G) /4 cala NPT

Przyłącze higieniczne 1P

1 cal BSPP (G), z pierścieniem uszczelniającym

5R

1.5 cala (38 mm) Tri−Clamp

2R

2 cale (51 mm) Tri−Clamp Kołnierzowe ANSI

A−8

5G

1.5 cala ANSI, 150 lb. RF

5H

1.5 cala ANSI, 300 lb. RF

5J

1.5 cala ANSI, 600 lb. RF

2G

2 cale ANSI, 150 lb. RF

2H

2 cale ANSI, 300 lb. RF

2J

2 cale ANSI, 600 lb. RF

3G

3 cale ANSI, 150 lb. RF

3H

3 cale ANSI, 300 lb. RF

3J

3 cale ANSI, 600 lb. RF

4G

4 cale ANSI, 150 lb. RF

4H

4 cale ANSI, 300 lb. RF

4J

4 cale ANSI, 600 lb. RF


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Kołnierzowe DIN (EN) 5K

DN40, PN 10/16

5L

DN40, PN 25/40

5M

DN40, PN 64

5N

DN40, PN 100

2K

DN50, PN 10/16

2L

DN50, PN 25/40

2M

DN50, PN 64

2N

DN50, PN 100

7K

DN65, PN 10/16

7L

DN65, PN 25/40

7M

DN65, PN 64

7N

DN65, PN 100

3K

DN80, PN 10/16

3L

DN80, PN 25/40

3M

DN80, PN 64

3N

DN80, PN 100

4K

DN100, PN 10/16

4L

DN100, PN 25/40

4M

DN100, PN 64

4N

DN100, PN 100 Inne przyłącze procesowe

XX(5) Kod S B R C Kod

Określone przez użytkownika Typ układów elektronicznych

Dostępność certyfikatów

Bezpośrednie obciążenie (2 przewody) 20 do 264Vac 50/60Hz, 20 do 60 Vdc PNP/PLC przekaźnik niskonapięciowy (3 przewody) 20 do 60Vdc Stycznik (SPDT/SPCO) Iskrobezpieczne NAMUR (EEx ia) Wykończenie powierzchni (części stykające się z medium)

1

Standardowe wykończenie powierzchni

2

Ręcznie polerowana (Ra <0.8 μm)

I1, I5 Dostępność przyłączy Wszystkie Tylko przyłącze higieniczne Dostępność obudów

S, B, R

A, D

Przeciwwybuchowość FM

NA

E5(6)

NA, E1, E5, G5

Brak atestów Do stosowania w obszarze bezpiecznym Ognioszczelność ATEX

Certyfikaty urządzenia

E1

NA, E1, E5, G5

Dostępność układów elektronicznych

Kod

G5(6)

NA, E1, E5, G5

S, B, R

Y, T

S, B, R

X, S

S, B, R

Y, T

I1

Iskrobezpieczeństwo ATEX

C

A, D

I5

Iskrobezpieczeństwo FM

C

Kod

Obudowa

X

Nylon wzmacniany włóknem szklanym, przepusty M20 Nylon wzmacniany włóknem szklanym, przepusty 1/2 cala NPT Stop aluminium, przepusty M20

Y

Stop aluminium, przepusty 3/4 cala NPT

A D

S

Stal nierdzewna, przepusty M20

T

Stal nierdzewna, przepusty 3/4 cala NPT

A, D Dostępność certyfikatów NA, I1, I5 NA, I1, I5 E1 E5, G5 E1 E5, G5

A−9


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120 Kod A

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Długość widełek

Dostępność przyłączy

Długość standardowa 44 mm

Wszystkie modele poza kołnierzowymi

H(2)

Standardowa długość kołnierza 102 mm

B(2)

Wydłużone 150 mm

Wszystkie poza Tri−clamp 5R i 2R

C(2)

Wydłużone 300 mm

Wszystkie poza Tri−clamp 5R i 2R

D(2)

Wydłużone 500 mm

Wszystkie poza Tri−clamp 5R i 2R

L(7)

Wydłużone 116 mm

1A, 1B i 1D

Wszystkie modele kołnierzowe

Specjalna długość widełek E(8)

Wydłużone, długość określona przez użytkownika w dziesiętnych częściach cala

M(8)

Wydłużona, długość określona przez użytkownika w milimetrach

xxxx(8)

Wszystkie poza 1 cal. BSPP z pierścieniem uszczelniającym, 1P

Wszystkie poza 1 cal. BSPP z pierścieniem uszczelniającym, 1P Długość określona przez użytkownika w calach w milimetrach, jeśli wybrano długość E lub M

Kod

Opcje

Q4

Certyfikat testów funkcjonalnych

Certyfikat danych kalibracyjnych Certyfikaty meteriałowe Q8(1)(2)

Certyfikaty materiałowe zgodne z normą EN 10204 3.1B Procedury specjalne

P1(9)

Test hydrostatyczny Przepełnienie

U1(10)

Zebezpieczenie przed przepełnieniem DIBt/WHG Tabliczki znamionowe

ST

Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej , grawerowana (maksymalnie 16 znaków)

Tabliczka znamionowa z papieru laminowanego (maksymalnie 40 znaków) WT Typowy numer zamówieniowy: 2120 D 0A C 1 I1 A A Q8 ST (1) Opcja dostępna tylko dla części stykających się z medium. (2) Opcja niedostępna dla polerowanych części stykających się z medium. (3) Pokrycie Halar/PFA jest niedostępne z przyłączem gwintowym. (4) Opcja dostępna z przyłączami gwintowanymi BSPT i NPT kody 0A, 0D, 1A i 1D jako standard, inne na życzenie. (5) Inne przyłącza procesowe dostępne na życzenie. (6) Patrz certyfikaty urządzeń na stronie 8. E5 obejmuje wymagania G5. G5 jest do stosowania tylko w obszarze bezpiecznym. (7) Opcja dostępna tylko dla materiału konstrukcyjnego D i obudowie z nylonu kody A i D. (8) Minimalna długość dostępna dla przyłącza gwintowego 3/4 cala wynosi 95 mm, dla 1 calowego 94 mm, dla kołnierzowego 89 mm i dla Tri−Clamp 105 mm. Maksymalna długość to 3000 mm, poza pokryciem Halar/PFA i przyłączem polerowanym dla których wynosi 1000 mm. Przykład: Kod E1181 oznacza 118.1 cali. Kod M3000 oznacza 3000 mm. (9) Opcja ograniczona do urządzeń o długości widełek nie większej niż 1500 mm. Opcja niedostępna dla pokryć Halar/PFA. (10) Opcja niedostępna dla obudów ze stali nierdzewnej kody S i T.

A−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Numer części

Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

02100−1000−0001

Uszczelka do przyłącza 1 cal BSPP (G1A). Materiał: Włókno węglowe bezazbestowe BS7531 grade X wypełniane kauczukiem 1.54 (39) 1.30 (34) 0.12 (3)

02100−1010−0001

Adapter do przyłącza higienicznego 1 cal. BSPP. Materiał: stal nierdzewna 316 , pierścień uszczelniający z Vitonu 0.18 (4.5)

1.20 (30.5) 1 cal BSPP 1.54 (39)

2.36 (60)

02100−1020−0001

Zestaw przyłącza zaciskowego Tri−clamp 2 cale (51 mm) łącznie z zaciskiem, pierścieniem i uszczelką. Materiał: Stal nierdzewna 316 , guma nitrylowa NBR

02100−1030−0001 02100−1040−0001

Magnes na wysięgniku teleskopowym Uszczelka do przyłącza 3/4 cala BSPP (G3/4A) Materiał: Włókno węglowe bezazbestowe BS7531 grade X wypełniane kauczukiem. 1.26 (32) 1.04 (26.5 0.08 (2)

02120−2000−0001

Regulowane przyłącze 1 cal. Materiał: Stal austenityczna 316, uszczelka silikonowal 1−in.

Pmax = 1.3 barg Tmax = 257˚F (125˚C) 11/2 cala BSPP

A−11


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120 Numer części

Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Wymienne kasety

02120−3000−0001 02120−3010−0001 02120−3020−0001 02120−3030−0001 02120−3040−0001 02120−3050−0001 02120−3060−0001

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Dostępność do obudów A, D

Przełącznik z bezpośrednim obciążeniem (2 przewody) (czerwona) (patrz strona 2−7) Kaseta PNP/PLC (żółta) (patrz strona 2−9) A, D Kaseta iskrobezpieczna (niebieska) (patrz strona 2−13) A, D Kaseta z wyjściem stycznikowym (zielona) (patrz strona 2−11) A, D Kaseta Exd z bezpośrednim obciążeniem (2 przewody) X, Y, S, T (czerwony) (patrz strona 2−7) Kaseta Exd FM PNP/PLC (żółta) (patrz strona 2−9) X, Y, S, T Kaseta Exd FM z wyjściem stycznikowym (zielona) X, Y, S, T (patrz strona 2−11)

UWAGA: Kasety iskrobezpieczne mogą być wymienione tylko na kasety iskrobezpieczne. Kasety nieiskrobezpieczne mogą być wymienione na inne kasety nieiskrobezpieczne, lecz należy umieścić nową naklejkę i wpisać oryginalny numer części.

A−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

DODATEK B

Rosemount 2120

CERTYFIKATY PRODUKTU

Atest amerykański do prac w obszarze bezpiecznym wydawany przez producenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−1 Informacje o dyrektywach europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−1 Zabezpieczenie przed przepełnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−1 Atestowane zakłady produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−1 Certyfikaty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . . strona B−2 Atesty amerykańskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−2 Atesty europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−7

Atest amerykański do prac w obszarze bezpiecznym wydawany przez producenta G5

Przełącznik został zbadany i przetestowany w laboratorium (NRTL) atestowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) w celu określenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i pożarowymi zadeklarowanymi przez producenta.

Informacje o dyrektywach europejskich Deklarację zgodności ze wszystkimi właściwymi dyrektywami europejskimi dla tego urządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.rosemount.com. Kopię deklaracji zgodności można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Dyrektywa ATEX (94/9/EC) Zgodność z dyrektywą ATEX. Dyrektywa ciśnieniowa (PED) (97/23/EC) Dyrektywa PED nie obejmuje przełącznika 2120. Dyrektywa niskonapięciowa EN61010−1 Pollution degree 2, Category II (264V max), Pollution degree 2, Category III (150V max) Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej (EMC) EN61326 emisja w klasie B. Odporność na zakłócenia w obszarach przemysłowych. Odporność na drgania EN60721 poziomie 3M6/4M6 Oznaczenie CE Zgodność z właściwymi dyrektywami (EMC, ATEX)

Zabezpieczenie przed przepełnieniem Opcja dostępna dla DIBt/WHG

Atestowane zakłady produkcyjne Slough, UK

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Certyfikaty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem Atesty amerykańskie Atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta (FM) E5

Projekt ID: 3024095 Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D Klasa temperaturowa T6 (Tamb −40˚C do +75˚C) Obudowa: Typ 4X

Instrukcje dotyczące instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem 1. Urządzenie może być wykorzystywane do obsługi gazów palnych i par gazów palnych, przy zastosowaniu innych urządzeń w klasie 1, strefa 1, grupy A, B, C i D. 2. Urządzenie ma atest do stosowania w temperaturach otoczenia od −40˚C do +80˚C, przy maksymalnej temperaturze procesowej 150˚C. 3. Proces instalacji urządzenia może być wykonany tylko przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z właściwymi, lokalnymi normami. 4. Badania techniczne i konserwacja urządzenia mogą być wykonane tylko przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z właściwymi, lokalnymi normami. 5. Użytkownik nie może naprawiać urządzenia we własnym zakresie. 6. Certyfikacja tego urządzenia zależy od materiałów konstrukcyjnych: Korpus: Pokrywa:

Stop aluminium ASTM B26 356−T6 lub LM25 TF lub stal nierdzewna 316C12 Stop aluminium ASTM B26 356−T6 lub LM25 TF lub stal nierdzewna 316C12 Stal nierdzewna 316 lub Hastelloy C276 UNS N10276 lub równoważny

Przełącznik: Wypełnienie przełącznika: Perlit Uszczelka Silikon pokrywy:

Jeśli urządzenie będzie stykało się z substancjami agresywnymi, to użytkownik jest odpowiedzialny za przedsięwzięcie właściwych środków zabezpieczających przed zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa urządzenia. Substancje agresywne:

Właściwe zabezpieczenie:

np. kwasy ciekłe lub gazy, które mogą atakować metal, lub rozpuszczalniki, które mogą wpływać na materiały polimerowe np. regularne sprawdzenia jako część rutynowych badań technicznych lub wybór materiałów odpornych na działanie konkretnych związków chemicznych

UWAGA: Stop metaliczny wykorzystany do konstrukcji obudowy może być w rzadkich przypadkach źródłem iskry przy uderzeniu lub wskutek tarcia. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji przełącznika 2120 w miejscach, w których wymagane jest stosowanie urządzeń do klasy 1, strefa 1.

B−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za: a. wybór właściwego połączenia między przełącznikiem a ścianą zbiornika, kompatybilnego z medium procesowym. b. szczelność połączenia i właściwy dobór materiału uszczelniającego. 8. Widełki przełącznika poddawane są niewielkim naprężeniom związanymi z drganiami, jako część normalnego działania. Dlatego też zalecane jest sprawdzenie stanu technicznego widełek co 2 lata (czy nie noszą śladów uszkodzeń). 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór właściwych dławików kablowych przy podłączaniu przełącznika. 10. Dane techniczne: Kod: Klasa 1, strefa 1, grupy A, B, C i D T6 (Ta = −40˚C do + 75˚C) T4 (Ta = −40˚C do +125˚C) T3 (Ta = −40˚C do +150˚C) Ta = wyższa z temperatur: otoczenia lub procesowa. Informacje o danych elektrycznych i wytrzymałości ciśnieniowej podano w rozdziale 2 i w dodatku A. 11. Szczegółowe informacje o naklejkach i certyfikatach. Poniżej przedstawiono typową naklejkę. Pominięto dane techniczne czujnika. ww

w .rosem ount.com

RO SEMOUNT 2120 EXPL XPLOSION OSION PROOF VIBRA TING FORK LEVEL SWIT TING CH SWITCHTYPE TYPE ########### ###########MODEL No 2120############# SERIAL No. ###### SUPPL Y ############# OUTPUT #############

YEAR YE AR ########## ##########

MAX POWER ######## MAX W .P.AT T 20 ˚ C (bar) ###### FMRC APPR PRO VED FOR:Class I Div 1 Groups , & A,B,C D MAX PROCESS T EMP ˚ (C) ####

Enclosure : ype T 4X

RE RA TIN

EW

REFER OT IN STRUCTION INSTR UCTIO N MANU AL AT TS UI GR ND O EFE Manufactured in UK C LL R TO M A N UA L.SEA L A

LO SU R

D O NO NOT T OPEN WHEN AN XPL XPLOSIVE E OSIVE ATMOSPHERE TMOSPHERE MA Y BE PRESENT

EN C

TU RA PE TEM LE

W ARNIN ARNING

2120_32aa.eps

CA B

A LL

TEMPERA TURE CLASS TEMPERATURE T6 amb (T -40°C to +75 °C) T4 amb (T -40°C to +125 °C) T3 amb (T -40°C to +150 °C)

12. Dobór kabla: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór kabla. Poniższa tabela przedstawia ogólne zalecenia doboru kabli: Klasa T

Dopuszczalna temperatura kabla (klasa temperaturowa)

T6 T5 T4 T3

Powyżej 85˚C Powyżej 100˚C Powyżej 135˚C Powyżej 160˚C

13. Przepusty: Uszczelnić wszystkie przepusty w obudowie.

B−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Atest iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta (FM) I5

Projekt ID: 3024095 Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D Klasa I, strefa 0, AEx ia IIC Kod temperatury: T5 (Tamb −40˚C do +80˚C, Tproc < 80˚C) Schemat instalacyjny: 71097/1154 Ui=15 V, Ii=32 mA, Pi=0.1 W, Ci=211 nF, Li=0.06 mH

UWAGA W przypadku instalacji iskrobezpiecznej konieczna jest instalacja wzmacniacza separującego NAMUR.

Instrukcje dotyczące instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem Opisywane modele: 2120XXXCXI5XX (“X” oznacza opcje konstrukcyjne, funkcjonalne i materiałowe.) Poniższe instrukcje dotyczą urządzeń posiadających atest wydany przez producenta: 1. Iskrobezpieczny przetwornik Rosemount 2120 może być wykorzystany do obsługi palnych gazów i par w klasie 1, strefa 1, grupy A, B, C i D oraz w klasie 1, strefa 0, grupa IIC, jeśli jest zainstalowany zgodnie ze schematami instalacyjnymi 71097/1154. 2. Układy elektroniczne urządzenia są certyfikowane do pracy w temperaturze otoczenia od −40˚C do +80˚C. Nie wolno ich używać poza podanym zakresem. Przełącznik może być umieszczony w medium o temperaturze wyższej niż dopuszczalna dla układów elektronicznych, lecz nie wyższej niż dopuszczalna dla danej klasy temperaturowej dla danego medium. Temperatura procesowe 80˚C 115˚C 150˚C

Klasa temperaturowa T1, T2, T3, T4, T5 T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3

Warunkiem spełnienia wymagań atestu jest, aby temperatura obudowy części elektronicznej zawierała się w zakresie od −40˚C do +80˚C. Nie wolno używać przełącznika poza tym zakresem temperatur. Może zajść konieczność ograniczenia zewnętrznej temperatury otoczenia, jeśli temperatura procesowa jest zbyt wysoka. (Patrz dane techniczne poniżej.) 3. Proces instalacji urządzenia może być wykonany tylko przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z właściwymi, lokalnymi normami. 4. Użytkownik nie może naprawiać urządzenia we własnym zakresie. 5. Jeśli urządzenie będzie stykało się z substancjami agresywnymi, to użytkownik jest odpowiedzialny za przedsięwzięcie właściwych środków zabezpieczających przed zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa urządzenia. Substancje agresywne – np. kwasy ciekłe lub gazy, które mogą atakować metal, lub rozpuszczalniki mogące wpływać na materiały polimerowe. Właściwe zabezpieczenia – np. regularne sprawdzenia jako część rutynowych badań technicznych lub wybór materiałów odpornych na działanie konkretnych związków chemicznych.

B−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

6. Jeśli obudowa jest wykonana ze stopu lub plastiku, to należy przestrzegać poniższych zaleceń: a. Stop metaliczny wykorzystany do konstrukcji obudowy może być w pewnych wyjątkowych przypadkach źródłem iskry przy uderzeniu lub wskutek tarcia. b. W pewnych ekstremalnych warunkach, części niemetaliczne stanowiące część obudowy przełącznika Rosemount 2120 mogą być źródłem ładunków elektrostatycznych o wielkości mogącej być przyczyną powstania iskry. Dlatego też, gdy urządzenie jest wykorzystywane w instalacjach wymagających zastosowania urządzeń do grupy II, to nie należy go instalować w miejscu, gdzie warunki środowiskowe mogą sprzyjąć gromadzeniu się ładunków na powierzchni. Dodatkowo należy pamiętać, że obudowa przełącznika Rosemount 2120 może być czyszczona tylko przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki. 7. Dane techniczne: Atest: Klasa 1, strefa 1, grupy A, B, C i D Klasa 1, strefa 0, AEx ia IIC T5 (Ta = −40˚C do +80˚C) T4 (Ta = −40˚C do +115˚C) T3 (Ta = −40˚C do +150˚C) Ta = wyższa z temperatur: procesowej i otoczenia. Parametry wejściowe: Vmax:15V, Imax:32mA, Pi:100mW, Ci:211nF, Li:60μH Temperatura:procesowa (Tp) −40˚C do 150˚C Zewnętrzna (Ta) −40˚C do +80˚C (do Tp=80˚C, zmniejszanie liniowe do 50˚C przy Tp=150˚C) Materiały: Patrz wykaz części zamiennych.

B−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120 Ilustracja B−1. Schemat instalacyjny

B−6

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Atesty europejskie Atest ognioszczelności ATEX E1

Certyfikat: Sira 05ATEX1129 Ognioszczelność: Oznaczenie ATEX II 1/2 G D EEx d IIC T6 (Tv −40˚C do +75˚C)

Instrukcje dotyczące instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem (Zgodnie z dyrektywą europejską ATEX 94/9/EC, uzupełnienie II, 1.0.6.) Poniższe instrukcje dotyczą przełączników 2120 z certyfikatem numer Sira 05ATEX1129: 1. Urządzenie może być wykorzystywane do obsługi gazów palnych i par gazów palnych, przy zastosowaniu innych urządzeń do pracy w grupie IIA, IIB i IIC i w klasach temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 i T6. 2. Urządzenie ma atest do stosowania w temperaturach otoczenia od −40˚C do +80˚C, przy maksymalnej temperaturze procesowej 150˚C. 3. Urządzenie nie jest urządzeniem wpływającym na bezpieczeństwo w rozumieniu dyrektywy 94/9/EC uzupełnienie II, rozdział 1.5. 4. Proces instalacji urządzenia może być wykonany tylko przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z właściwymi, lokalnymi normami. 5. Badania techniczne i konserwacja urządzenia mogą być wykonane tylko przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z właściwymi, lokalnymi normami. 6. Użytkownik nie może naprawiać urządzenia we własnym zakresie. 7. Certyfikacja tego urządzenia zależy od materiałów konstrukcyjnych: Korpus: Stop aluminium ASTM B26 356−T6 lub LM25 TF lub stal nierdzewna 316C12 Pokrywa: Stop aluminium ASTM B26 356−T6 lub LM25 TF lub stal nierdzewna 316C12 Przełącznik: Stal nierdzewna 316 lub Hastelloy C276 UNS N10276 lub równoważny Wypełnienie przełącznika: Perlit Uszczelka pokrywy: Silikon Jeśli urządzenie będzie stykało się z substancjami agresywnymi, to użytkownik jest odpowiedzialny za przedsięwzięcie właściwych środków zabezpieczających przed zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa urządzenia. Substancje agresywne – np. kwasy ciekłe lub gazy, które mogą atakować metal, lub rozpuszczalniki, które mogą wpływać na materiały polimerowe. Właściwe zabezpieczenia – np. regularne sprawdzenia jako część rutynowych badań technicznych lub wybór materiałów odpornych na działanie konkretnych związków chemicznych. Uwaga: Stop metaliczny wykorzystany do konstrukcji obudowy może być w rzadkich przypadkach źródłem iskry przy uderzeniu lub wskutek tarcia. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji przełącznika 2120 w miejscach, w których wymagane jest stosowanie urządzeń do grupy II, kategoria 1G.

B−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a. wybór właściwego połączenia między przełącznikiem a ścianą zbiornika, kompatybilnego z medium procesowym. b. szczelność połączenia i właściwy dobór materiału uszczelniającego. 9. Widełki przełącznika, w trakcie normalnego działania, poddawane są niewielkim naprężeniom związanymi z drganiami. Dlatego też zalecane jest sprawdzenie stanu technicznego widełek co 2 lata (czy nie noszą śladów uszkodzeń). 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór właściwych dławików kablowych przy podłączaniu przełącznika. 11. Dane techniczne: Kod: II 1/2 G D EEx d IICT6 (Ta = −40˚C do + 75˚C) T4 (Ta = −40˚C do +125˚C) T3 (Ta = −40˚C do +150˚C) Ta = wyższa z temperatur: procesowej i otoczenia. 12. Informacje o danych elektrycznych i wytrzymałości ciśnieniowej podano w rozdziale 2 i w dodatku A. Szczegółowe informacje o naklejkach i certyfikatach. Poniżej przedstawiono typową naklejkę. Pominięto dane techniczne czujnika. ww

w .rosem ount.com

RO SEMOUNT 2120

FLAMEPROOF FLAMEPR OOF VIBRA TING FORK LEVEL SWIT TING CH SWITCHTYPE TYPE ########### ###########MODEL No 2120############# SERIAL No. ###### SUPPL Y ############# OUTPUT #############

YEAR YE AR ########## ##########

MAX W .P.AT T 20 ˚ C (bar) ###### MAX PROCESS T EMP ˚ (C) ####

W ARNIN ARNING

D O NO NOT T OPEN WHEN AN XPL XPLOSIVE E OSIVE ATMOSPHERE TMOSPHERE MA Y BE PRESENT 0518 ENCL. IP66/67 US ES U IT A BLY

REFER OT IN STRUCTION INSTR UCTIO N MANU AL

ED C TEM PERATU RE RAT

LE AB

13. Dobór kabla: Użytkownik ponosi odpowiedzialność z właściwy dobór kabla. Poniższa tabela przedstawia ogólne zalecenia doboru kabli:

B−8

Klasa T

Dopuszczalna temperatura kabla (klasa temperaturowa)

T6 T5 T4 T3

Powyżej 85˚C Powyżej 100˚C Powyżej 135˚C Powyżej 160˚C


Instrukcja obsługi 00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount 2120

Atest iskrobezpieczeństwa ATEX I1

Certyfikat: Sira 05ATEX2130X Iskrobezpieczeństwo: Oznaczenie ATEX II 1 G D EEx ia IIC T5 (Tamb −40˚C do +80˚C) Ui=15 V, Ii=32 mA, Pi=0.1 W, Ci=12 nF, Li=0.06 mH

UWAGA W przypadku instalacji iskrobezpiecznej konieczna jest instalacja wzmacniacza separującego NAMUR.

Instrukcje dotyczące instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem Opisywane modele: 2120XXXCXI1XX (“X” oznacza opcje konstrukcyjne, funkcjonalne i materiałowe.) Poniższe instrukcje dotyczą urządzeń posiadających atest Sira 05ATEX2130X: 1. Iskrobezpieczny przetwornik Rosemount 2120 może być wykorzystany do obsługi palnych gazów i par łącznie z urządzeniami przeznaczonymi do pracy w grupach IIC, IIB i IIA i w klasach temperaturowych T1, T2, T3, T4 i T5. 2. Układy elektroniczne urządzenia są certyfikowane do pracy w temperaturze otoczenia od −40˚C do +80˚C. Nie wolno ich używać poza podanym zakresem. Przełącznik może być umieszczony w medium o temperaturze wyższej niż dopuszczalna dla układów elektronicznych, lecz nie wyższej niż dopuszczalna dla danej klasy temperaturowej dla danego medium. Temperatura procesowa 80˚C 115˚C 150˚C

Klasa temperaturowa T1, T2, T3, T4, T5 T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3

Warunkiem dla tego atestu jest, aby temperatura obudowy części elektronicznej zawierała się w zakresie od −40˚C do +80˚C. Nie wolno używać przełącznika poza tym zakresem temperatur. Może zajść konieczność ogranieczenia zewnętrznej temperatury otoczenia, jeśli temperatura procesowa jest wysoka. (Patrz dane techniczne poniżej.) 3. Proces instalacji urządzenia może być wykonany tylko przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z właściwymi, lokalnymi normami. 4. Użytkownik nie może naprawiać urządzenia we własnym zakresie. 5. Jeśli urządzenie będzie stykało się z substancjami agresywnymi, to użytkownik jest odpowiedzialny za przedsięwzięcie właściwych środków zabezpieczających przed zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa urządzenia. Substancje agresywne – np. kwasy ciekłe lub gazy, które mogą atakować metal, lub rozpuszczalniki, które mogą wpływać na materiały polimerowe. Właściwe zabezpieczenia – np. regularne sprawdzenia jako część rutynowych badań technicznych lub wybór materiałów odpornych na działanie konkretnych związków chemicznych.

B−9


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

6. Jeśli obudowa jest wykonana ze stopu lub plastiku, to należy przestrzegać poniższych zaleceń: a. Stop metaliczny wykorzystany do konstrukcji obudowy może być w pewnych wyjątkowych przypadkach źródłem iskry przy uderzeniu lub wskutek tarcia. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji przełącznika 2120 w miejscach, w których wymagane jest stosowanie urządzeń do grupy II, kategoria 1G. b. W pewnych ekstremalnych warunkach, części niemetaliczne stanowiące część obudowy przełącznika Rosemount 2120 mogą być źródłem ładunków elektrostatycznych o wielkości mogącej być przyczyną powstania iskry. Dlatego też, gdy urządzenie jest wykorzystywane w instalacjach wymagających zastosowania urządzeń do grupy II, kategorii 1, nie należy go instalować w miejscu, gdzie warunki środowiskowe mogą sprzyjąć gromadzeniu się ładunków na powierzchni. Dodatkowo należy pamiętać, że obudowa przełącznika Rosemount 2120 może być czyszczona tylko przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki. 7. Dane techniczne: Oznaczenie kodowe: II 1 G D, EEx ia IIC T5 (Ta = −40˚C do + 80˚C) T4 (Ta = −40˚C do + 115˚C) T3 (Ta = −40˚C do + 150˚C) Ta = wyższa z temperatur: procesowej i otoczenia. Parametry wejściwe: Ui:15V, Ii:32mA, Pi:100mW, Ci:12nF, Li:60μH Temperatura: procesowa (Tp) −40˚C do 150˚C Zewnętrzna (Ta) −40˚C do +80˚C (do Tp=80˚C, zmniejszenie liniowe do 50˚C dla Tp=150˚C) Materiały: Patrz wykaz części zamiennych.

B−10


Instrukcja obsługi

Rosemount 2120

00809−0100−4030, wersja AA Lipiec 2005

Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. VITON jest zastrzeżonym znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours & Co. Hastelloy and Hastelloy C są zastrzeżonymi znakami towarowymi Haynes International. Pozostałe znaki są własnością ich prawowitych właścicieli.

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−667 Warszawa T (22) 45 89 200 F (22) 45 89 219

www.rosemount.com

Kompaktowy przełącznik Rosemount 2120  
Kompaktowy przełącznik Rosemount 2120  

Kompaktowy przełącznik poziomu cieczy Rosemount 2120 - instrukcja obsługi

Advertisement