Page 1

Instrukcja instalacji P/N 20001714, Rev. A Luty 2004

Przetworniki Micro Motion速 Model 1700 i Model 2700 Instrukcja instalacji

TM

Micro Motion


Przetworniki Micro Motion® Model 1700 i Model 2700 Instrukcja instalacji

Wsparcie techniczne on−line w systemie EXPERT2™ www.expert2.com. Wsparcie techniczne można również uzyskać w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management: • W Polsce, telefon +48 (22) 45 89 200 • W Europie, telefon +31 (0) 318 495 670

©2004, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Micro Motion jest zastrzeżonym znakiem towarowym Micro Motion, Inc. Logo Micro Motion i Emerson są zatrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki zastrzeżone są przez ich prawowitych właścicieli.


Spis treści

Rozdział 1

Przed instalacją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rozdział 2

1 1 2 2 3 3 3

Instalacja przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1 2.2

2.3

2.4 2.5

2.6 2.7

Rozdział 3

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementy przepływomierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ przetwornika, typ instalacji i typ układów wyjściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skróty używane w niniejszej instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedury instalacji przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dokumentacja przepływomierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wybór właściwego miejsca instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2.1 Wymagania środowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2.2 Praca w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2.3 Zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2.4 Długość kabli przepływomierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2.5 Dostęp do prac serwisowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Montaż przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.3.1 Montaż zintegrowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.3.2 Instalacja przetwornika przy wykorzystaniu kabla 4−żyłowego lub ze zdalnym procesorem lokalnym i przetwornikiem . . . . . . . . . . . . . 11 2.3.3 Instalacja przetwornika przy wykorzystaniu kabla 9−żyłowego . . . . . . . . 12 Montaż zdalnego procesora lokalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Uziemienie elementów przetwornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.5.1 Uziemienie przy instalacji zintegrowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.5.2 Uziemienie przy instalacji z wykorzystaniem kabla 4−żyłowego . . . . . . . 15 2.5.3 Uziemienie przy instalacji z wykorzystaniem kabla 9−żyłowego . . . . . . . 16 2.5.4 Uziemienie przy instalacji zdalnej procesora lokalnego i zdalnym przetworniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Podłączenie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Obrót wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Połączenie przetwornika z czujnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1 3.2

3.3 3.4 3.5

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typy kabli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Kabel 4−żyłowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Kabel 9−żyłowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okablowanie przy instalacji z wykorzystaniem kabla 4−żyłowego . . . . . . . . . . . . . . Okablowanie przy instalacji z wykorzystaniem kabla 9−żyłowego . . . . . . . . . . . . . . Uziemienie przy instalacji zdalnej procesora lokalnego i zdalnym przetworniku. . . .

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

19 19 19 20 20 21 22

i


Spis treści ciąg dalszy

Rozdział 4

Okablowanie wyjść – przetworniki Model 1700/2700 AN . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.1 4.2 4.3

Rozdział 5

Okablowanie wyjść – przetworniki Model 1700/2700 IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5.1 5.2 5.3

5.4

Rozdział 6

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaciski wyjściowe i typy wyjść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okablowanie w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1 Okablowanie wyjść prądowych w obszarze zagrożonym wybuchem . . . 5.3.2 Okablowanie wyjścia częstotliwościowego/dyskretnego w obszarze zagrożonym wybuchem Okablowanie wyjść w obszarze bezpiecznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1 Parametry obszarów bezpiecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.2 Okablowanie wyjść prądowych w obszarze bezpiecznym. . . . . . . . . . . . 5.4.3 Okablowanie wyjścia częstotliwościowego/dyskretnego w obszarze bezpiecznym

33 33 34 34 36 37 37 39 39

Okablowanie wyjść – przetworniki Model 2700 CIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Dodatek A

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zaciski wyjściowe i typy wyjść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Okablowanie wyjść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okablowanie wyjścia prądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okablowanie wyjścia częstotliwościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okablowanie wyjścia dyskretnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okablowanie wejścia dyskretnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 41 42 44 47 50

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 A.1

A.2

A.3 A.4

Dane funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.1.1 Przyłącza elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.1.2 Sygnały wejścia/wyjścia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.1.3 Komunikacja cyfrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.1.4 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.1.5 Wymagania środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.1.6 Wpływ temperatury otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.1.7 Zgodność elektromagnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.2.1 UL i CSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.2.2 ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.4.1 Obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.4.2 Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.4.3 Interfejs/wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.4.4 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.4.5 Wymiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 53 54 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 61 62 62 63

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ii

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


1.1

Przed instalacją

Rozdział 1 Przed instalacją

Informacje ogólne W rozdziale niniejszym zawarto informacje na temat wykorzystania instrukcji instalacji. Niniejsza instrukcja opisuje procedury instalacji przetworników z serii 1000 i 2000: Model 1700 lub Model 2700 z wyjściami analogowymi

Model 1700 lub Model 2700 w wyjściami iskrobezpiecznymi

Model 2700 z konfigurowanymi wejściami i wyjściami

Instalacja przetwornika

W rozdziale 1.4 opisano sposób identyfikacji typu przetwornika na podstawie numeru modelu znajdującego się na tabliczce znamionowej. Uwaga: Informacje o instalacji przetworników Model 2700 z wyjściami FOUNDATION™ fieldbus lub Profibus-PA znajdują się w oddzielnej instrukcji. Patrz właściwa instrukcja obsługi. Uwaga: Informacje o instalacji przetworników Model 1500 lub Model 2500 znajdują się w oddzielnej instrukcji. Patrz właściwa instrukcja obsługi 1.2

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy

OSTRZEŻENIE Nieprawidłowa instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem może być przyczyną wybuchu.

Wyjścia – Przetworniki analogowe

Informacje dotyczące aplikacji w obszarach zagrożonych wybuchem można znaleźć w instrukcjach instalacji Micro Motion zgodnych z normami ATEX, ICEx, CSA lub UL dostarczanych wraz z przetwornikiem lub na stronie internetowej Micro Motion.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczne napięcie może być przyczyną zranienia lub śmierci. Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzić, czy odłączone jest zasilanie przetwornika.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

Okablowanie czujnika

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy pojawiające się w całej instrukcji mają za zadanie ochronę personelu i urządzeń. Przed wykonaniem kolejnych czynności należy dokładnie zapoznać się z tymi komunikatami.

1


Przed instalacją ciąg dalszy

OSTRZEŻENIE Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną błedów pomiarowych lub uszkodzenia przepływomierza. Gwarancją prawidłowego działania przetwornika jest jego poprawna instalacja.

1.3

Elementy przetwornika Przetwornik Model 1700 lub 2700 jest jednym z elementów przepływomierza Micro Motion. Pozostałe elementy obejmują: •

Czujnik, który spełnia funkcje pomiarowe

Procesor lokalny, który spełnia funkcje gromadzenia i przetwarzania sygnału

Aby zainstalować przetwornik konieczna jest znajomość typu przetwornika i opcji sygnałów wyjściowych. Poniższy rozdział opisuje sposób identyfikacji przetwornika. 1.4

Typ przetwornika, typ instalacji i opcje wyjść Aby zainstalować przetwornik konieczna jest znajomość typu przetwornika i opcji sygnałów wyjściowych. Niniejszy rozdział opisuje sposób uzyskania tych informacji. Kody opisane poniżej są kodami, które były wykorzystywane do zamówienia przetwornika. 1. Odczytać numer modelu, który znajduje się na tabliczce znamionowej umocowanej do przetwornika. •

Przetworniki Model 1700 mają numery postaci 1700xxxxxxxxxx.

Przetworniki Model 2700 mają numery postaci 2700xxxxxxxxxx.

2. Piąty znak numeru (xxxxXxxxxxxxxx) określa typ instalacji przetwornika: •

R = zdalny (instalacja z wykorzystaniem kabla 4-żyłowego)

I = zintegrowany (przetwornik zamontowany na czujniku)

C = zespół przetwornik/procesor lokalny (instalacja z wykorzystaniem kabla 9-żyłowego)

B = zdalny procesor lokalny ze zdalnym przetwornikiem

Uwaga: Więcej informacji o typach instalacji - patrz Ilustracja 2-1. 3. Ósmy znak numeru (xxxxxxxXxxxxxx) określa opcję układów wyjścia. •

A = przetwornik z wyjściami analogowymi (jedno mA, jedno częstotliwościowe, jedno RS-485)

B = przetwornik z płytką wyjść konfigurowanych, domyślna konfiguracja (dwa mA, jedno częstotliwościowe)

C = przetwornik z płytką wyjść konfigurowanych, konfiguracja użytkownika

D = przetwornik z płytką wyjść iskrobezpiecznych

Uwaga: Pozostałe znaki numeru modelu oznaczają opcję niewpływające na instalację przetwornika.

2

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Przed instalacją ciąg dalszy

Przed instalacją

Poniższe przykłady ilustrują określenie typu przetwornika, typu instalacji i typu płytki wyjść na podstawie numeru modelu: 1700RxxAxxxxxx = Przetwornik Model 1700 do montażu zdalnego z płytką wyjść

analogowych •

2700CxxDxxxxxx = Zespół przetwornik/procesor lokalny Model 2700 z wyjściami

iskrobezpiecznymi 1.5

Skróty stosowane w instrukcji W niniejszej instrukcji: AN = oznacza przetwornik z wyjściami analogowymi

IS = oznacza przetwornik z wyjściami iskrobezpiecznymi

CIO = oznacza przetwornik z płytką konfigurowanych wejść/wyjść Instalacja przetwornika

1.6

Procedura instalacji przetwornika W celu instalacji przetwornika, konieczne jest wykonanie następujących procedur: Instalacja przetwornika – patrz rozdział 2

Połączenie przetwornika z czujnikiem – patrz rozdział 3

Okablowanie wyjść przetwornika -

Dla przetworników Model 1700 lub 2700 AN, patrz rozdział 4.

-

Dla przetworników Model 1700 lub 2700 IS, patrz rozdział 5.

-

Dla przetworników Model 2700 CIO, patrz rozdział 6.

Dokumentacja techniczna przepływomierzy

Okablowanie czujnika

1.7

W tabeli 1-1 przedstawiono dokumentację zawierającą inne informacje. Tabela 1−1 Informacje o przepływomierzu Zagadnienie

Dokument

Instalacja czujnika

Instrukcje dostarczane wraz z czujnikiem

Instalacja procesora lokalnego (jesli zamontowany zdalnie od czujnika)

Niniejsza instrukcja

Konfiguracja przetwornika Uruchomienie i obsługa przetwornika Naprawy przetwornika

Konfiguracja i obsługa przetwornika: Przetworniki z serii 1000 i 2000 Wyjścia – Przetworniki analogowe

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

3


4

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


2.1

Przed instalacją

Rozdział 2 Instalacja przetwornika

Informacje ogólne Niniejszy rozdział opisuje sposób instalacji przetworników Micro Motion Model 1700 i 2700. Konieczne jest wykonanie następujących kroków: Wybór lokalizacji przetwornika i innych elementów przepływomierza (patrz rozdział 2.2)

Montaż przetwornika (patrz rozdział 2.3)

Montaż procesora lokalnego, jeśli to konieczne (patrz rozdział 2.4)

Uziemienie elementów przepływomierza (patrz rozdział 2.5)

Włączenie zasilania przepływomierza (patrz rozdział 2.6)

Obrót wyświetlacza, jeśli przetwornik ma wyświetlacz i zachodzi taka konieczność (patrz rozdział 2.7)

Instalacja przetwornika

2.2

Wybór właściwej lokalizacji montażu przetwornika

Okablowanie czujnika

Aby wybrać właściwe miejsce instalacji przetwornika, należy wziąć pod uwagę wymagania temperaturowe przetwornika i procesora lokalnego, klasyfikację obszarów zagrożonych wybuchem, lokalizację źródeł zasilania, długości kabli, możliwość dostępu przy prowadzeniu prac konserwacyjnych i widoczność wyświetlacza (jeśli przetwornik ma wyświetlacz). Cztery typy instalacji przetwornika przedstawiono na ilustracji 2-1. Sposób montażu, okablowanie czujnika i wymagania uziemienia zależą od wybranej konfiguracji. Typ instalacji powinien być zgodny z tpem instalacji określonym w numerze modelu przetwornika (patrz rozdział 1.4).

Wyjścia – Przetworniki analogowe

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

5


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

Ilustracja 2−1 Typy instalacji Przetwornik Zintegrowany Procesor lokalny

Czujnik

Zdalny przy użyciu kabla 4−żyłowego

Przetwornik Czujnik

Kabel 4−żyłowy

Procesor lokalny

Przetwornik Zdalny przy użyciu kabla 9−żyłowego

Czujnik Procesor lokalny

Kabel 9−żyłowy Skrzynka przyłączeniowa

Przetwornik

Zdalny procesor lokalny i przetwornik

Kabel 4−żyłowy

Czujnik

Procesor lokalny

Skrzynka przyłączeniowa

6

Kabel 9−żyłowy

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

2.2.1

Wymagania środowiskowe

Dopuszczalne temperatury Przetwornik należy zainstalować w środowisku, gdzie temperatura otoczenia zawiera się w przedziale między –40 a +60 °C. Jeśli możliwe, to unikać lokalizacji, w których przetwornik jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed instalacją

Wymagania środowiskowe obejmują wymagania dotyczące temperatury, wilgotności i drgań.

Zakres temperatur otoczenia może zależeć od rodzaju instalacji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach instalacji ATEX, IECEx, CSA lub UL dostarczanych wraz z czujnkiem oraz dostępnych na stronach intenetowych Micro Motion. Dopuszczalna wilgotność Instalacja przetwornika

Przetwornik należy zainstalować w środowisku, gdzie wilgotność względna jest w zakresie od 5 do 95%, bez kondensacji w temperaturze 60 °C. Dopuszczalne drgania Przetwornik spełnia wymagania normy IEC 68.2.6, test wytrzymałościowy, 5 do 2000 Hz, 50 cykli przy 1.0 g. 2.2.2

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Jeśli planowana jest instalacja przetwornika w obszarze zagrożonym wybuchem to: •

Sprawdzić, czy przetwornik posiada wszystkie właściwe atesty. Każdy przetwornik posiada tabliczkę z atestami umocowaną do obudowy.

Upewnić się, że kabel łączący przetwornik z czujnikiem spełnia wymagania instalacji zagrożonych wybuchem.

2.2.3

Zasilanie

Przetwornik należy podłączyć do zasilacza AC lub DC. Przetwornik automatycznie rozpoznaje rodzaj zasilacza.

Okablowanie czujnika

Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji obszarów zagrożonych wybuchem można znaleźć w rozdziale A.2.

Wymagania dotyczące zasilaczy AC Jeśli wykorzystywany jest zasilacz AC, to musi on spełniać następujące wymagania: 85–265 VAC

50/60 Hz

6 W typowo, 11 W maksymalnie

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

Wyjścia – Przetworniki analogowe

7


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

Wymagania dotyczące zasilaczy DC Uwaga: Podane wymagania dotyczą podłączenia tylko jednego przetwornika. Należy unikać podłączania kilku przetworników jednym kablem do zasilacza. Jeśli wykorzystywany jest zasilacz DC, to musi on spełniać następujące wymagania: •

18–100 VDC

6 W typowo, 11 W maksymalnie

Przy włączeniu, zasilacz przetwornika musi zagwarantować pobór prądu równy 1 A przez krótki czas.

Długość i typ kabla muszą być tak dobrane, aby napięcie na zaciskach zasilania nie było mniejsze od 18 VDC przy obciążeniu pętli prądem 0.5 A. W celu doboru kabli, patrz tabela 2-1 i poniższy wzór: Minimalne napięcie zasilania = 18 V+ (Rezystancja kabla x Długość kabla x 0.5 A)

Tabela 2−1 Typowe rezystancje kabli w 20 °C Oznaczenie

Rezystancja(1)

14 AWG

0.0050 Ω/stopę

16 AWG

0.0080 Ω/stopę

18 AWG

0.0128 Ω/stopę

20 AWG

0.0204 Ω/stopę

2,5 mm

2

0,0136 Ω/metr

1,5 mm

2

0,0228 Ω/metr

1 mm

0,0340 Ω/metr

2

0,75 mm 0,5 mm2

2

0,0460 Ω/metr 0,0680 Ω/metr

(1) Wartości te dotyczą kabli miedzianych i obejmują rezystancję obu żył w kablu. Jeśli stosowany jest iiny materiał nie miedź, to należy wykorzystać właściwy współczynnik rezystancji kabla.

Przykład

Przetwornik zamontowany jest 350 stóp do zasilacza DC. Jeśli ma być stosowany kabel 16 AWG, to wymagane napięcie zasilania DC należy obliczyć w następujący sposób: Minimalne napięcie zasilania = 18 V+ (Rezystancja kabla x Długość kabla x 0.5 A) Minimalne napięcie zasilania = 18 V+ (0.0080 oma/stopę x 350 stóp x 0.5 A) Minimalne napięcie zasilania = 19.4 V ""

8

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

2.2.4

Długości kabli przepływomierza

Tabela 2−2 Maksymalne długości kabli Typ kabla

Przekrój

Maksymalna długość

Kablel 9−żyłowy Micro Motion

Nie dotyczy

20 m

Kabel 4−żyłowy Micro Motion

Nie dotyczy

300 m

Przed instalacją

Wymagania te nie dotyczą montażu zintegrowanego (patrz ilustracja 2-1). Dla innych typów instalacji (patrz ilustracja 2-1) maksymalne długości kabli między elementami przepływomierza zależą od typu instalacji i typu kabla. Patrz ilustracja 2-1. a następnie tabela 2-2.

Kabel 4−żyłowy dostarczany przez użytkownika 22 AWG (0,35 mm2)

• Kable zasilania (VDC)

2 2

18 AWG (0,8 mm ) • Kable sygnałowe (RS−485)

2.2.5

2

22 AWG (0,35 mm ) lub większe

150 m

Instalacja przetwornika

20 AWG (0,5 mm )

90 m

300 m 300 m

Dostęp do prac konserwacyjnych

Przetwornik powinien być zainstalowany w miejscu, w którym będzie łatwy dostęp do zacisków i wyświetlacza (jeśli przetwornik ma wyświetlacz). 2.3

Montaż przetwornika Przetwornik może być zainstalowany w dowolnej pozycji, z wyjątkiem takiej, w której przepusty kablowe są skierowane do góry. Wymiary przetwornika podano w Dodatku A.. Okablowanie czujnika

UWAGA Zawilgocenie lub dostanie się wody do przetwornika może spowodować jego uszkodzenie, co może prowadzić do błędnych pomiarów lub zniszczenia przepływomierza. W celu zmniejszenia ryzyka błędnych pomiarów lub zniszczenia przepływomierza należy: • •

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

Wyjścia – Przetworniki analogowe

• • • •

Sprawdzić stan uszczelek i pierścieni uszczelniających Pierścienie uszczelniające pokryć smarem przy każdorazowym otwarciu i zamknięciu obudowy przetwornika lub procesora lokalnego. Przepusty kablowe nie mogą być skierowane do góry. Wykonać pętle okapowe na kablach i osłonach. Uszczelnić wszystkie przepusty kablowe. Mocno dokręcić pokrywę przetwornika.

9


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

2.3.1

Instalacja zintegrowana

Jeśli wybranan została instalacja zintegrowana (patrz ilustracja 2-1), to nie ma specjalnych instrukcji montażu przetwornika. Możliwy jest obrót zintegrowanego przetwornika o 360° z krokiem 90°, w jedną czterech możliwych pozycji na podstawie procesora lokalnego. Patrz ilustracja 2-2. Ilustracja 2−2 Obrót przetwornika Przetwornik Pierścień pośredni Procesor lokalny 4 X śruba (4 mm) Podstawa

Czujnik

UWAGA Uszkodzenie przewodów łączących przetwornik z procesorem lokalnym może być przyczyną błędnych pomiarów lub uszkodzenia przepływomierza. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przewodów, nie wolno wyjmować przetwornika na odległość większą niż kilka centymatrów od procesora lokalnego. Przy składaniu przepływomierza należy upewnić się, że przewody nie zostaną przytrzaśnięte przez obudowę.

W celu obrotu przetwornika na procesorze lokalnym należy: 1. Odkręcić cztery śruby (4 mm), które mocują przetwornik do podstawy. 2. Obrócić przetwornik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby ustawić śruby mocujące w pozycji odblokowanej. 3. Ostrożnie podnieść przetwornik do góry, odłączając go od podstawy. Nie odłączać i nie uszkodzić przewodów łączących przetwornik z procesorem lokalnym. 4. Obrócić przetwornik w żądaną pozycję i ustawić śruby w wycięciach. Nie rozciągać lub dziurawić przewodów. 5. Ostrożnie ustawić przetwornik na podstawie wkładając śruby w wycięcia.

10

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

7. Dokręcić śruby momentem siły 2,3 do 3,4 N-m.

UWAGA

Przed instalacją

6. Obrócić przetwornik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby ustawić śruby mocujące w pozycji zablokowanej.

Zgięcie procesora lokalnego powoduje zniszczenie czujnika. Aby zmniejszyć ryzyko zniszczenia czujnika, nie wolno obracać procesora lokalnego.

2.3.2

Instalacja zdalna przy użyciu kabla 4−żyłowego lub zdalna procesora lokalnego i przetwornika

Ilustracja 2−3 Montaż naścienny lub na wsporniku z wykorzystaniem kabla 4−żyłowego

Okablowanie czujnika

Obejma montażowa (montaż naścienny)

Obejma montażowa (montaż na wsporniku)

Wyjścia – Przetworniki analogowe

W celu montażu przetwornika należy: 1. Zidentyfikować elementy pokazane na ilustracji 2-4. Wymiary podano w Dodatku A. 2. Jeśli konieczne, to zmienić ustawienie przetwornika na obejmie. a. Zdjąć pokrywę z obudowy skrzynki przyłączeniowej. b. Odkręcić cztery śruby (4 mm) znajdujące się wewnątrz obudowy skrzynki przyłączeniowej. c. Obrócić obejmę tak, by przetwornik znalazł się w żądanej pozycji. d. Dokręcić śruby momentem siły 3 do 4 N-m. e. Założyć pokrywę. Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

Instalacja przetwornika

Jeśli wybrano instalację zdalną przy użyciu kabla 4-żyłowego lub zdalną procesora lokalnego i przetwornika (patrz ilustracja 2-1), to na ilustracji 23 przedstawiono wygląd obejmy montażowej dostarczanej wraz z przetwornikiem. Na ilustracji pokazano montaż naścienny i na wsporniku. Upewnić się, że przetwornik zainstalowany jest tak, że łatwy jest dostęp do zacisków i wyświetlacza (jeśli przetwornik ma wyświetlacz).

11


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

3. Umocować obejmę montażową do ściany lub wspornika. W przypadku montażu na wsporniku konieczne są dwie śruby typu U dostarczne przez użytkownika. Zestaw do montażu naściennego można zamówić w firmie Micro Motion. Ilustracja 2−4 Elementy przetwornika – instalacja zdalna przy użyciu kabla 4−żyłowego lub zdalna procesora lokalnego i przetwornika Śruba uziemienia

Główna obudowa Przepust do kabla 4−żyłowego

Obejma montażowa Obudowa skrzynki przyłączeniowej

4 X śruba (4 mm)

Pokrywa skrzynki przyłączeniowej

Gniazdo łącznika Łącznik

2.3.3

Instalacja zdalna przy użyciu kabla 9−żyłowego

Jeśli wybrano montaż zdalny przy użyciu kabla 9-żyłowego (patrz ilustracja 2-1), to na ilustracji 2-5 przedstawion wygląd obejmy dostarczanej wraz z zespołem przetwornik/procesor lokalny. Upewnić się, że przetwornik zainstalowany jest tak, że łatwy jest dostęp do zacisków i wyświetlacza (jeśli przetwornik ma wyświetlacz). Ilustracja 2−5 Instalacja zdalna przy użyciu kabla 9−żyłowego – montaż naścienny lub na wsporniku

Obejma montażowa (montaż naścienny)

12

Obejma montażowa (montaż na wsporniku)

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

W celu montażu zespołu przetwornik/procesor lokalny należy: Przed instalacją

1. Zidentyfikować elementy pokazane na ilustracji 2-6. Wymiary podano w Dodatku A. 2. Jeśli konieczne, to zmienić ustawienie przetwornika na obejmie. a. Odkręcić cztery śruby (4 mm). b. Obrócić obejmę tak, by przetwornik znalazł się w żądanej pozycji. c. Dokręcić śruby momentem siły 3 do 4 N-m. 3. Umocować obejmę montażową do ściany lub wspornika. W przypadku montażu na wsporniku konieczne są dwie śruby typu U dostarczne przez użytkownika. Zestaw do montażu naściennego można zamówić w firmie Micro Motion. Ilustracja 2−6 Zespół przetwornik/procesor lokalny – widok perspektywiczny

Instalacja przetwornika

Przetwornik

Procesor lokalny

4 X śruba (4 mm) Obudowa procesora lokalnego Przepust do kabla 9−żyłowego

Pokrywa

2.4

Montaż procesora lokalnego Uwaga: Krok ten konieczny jest tylko w przypadku zdalnej instalacji przetwornika i zdalnej procesora lokalnego (patrz ilustracja 2-1). Jeśli przetwornik jest zintegrowany lub montowany zdalnie przy użyciu kabla 4-żyłowego lub 9-żyłowego to należy przejść do rozdziału 2.5.

Okablowanie czujnika

Obejma montażowa

Jeśłi wybrano zdalny montaż procesora lokalnego i zdalny przetwornika (patrz ilustracja 2-1), to na ilustracji 2-3 przedstawiono wygląd obejmy dostarczanej wraz z przetwornikiem. Przedstawiono montaż naścienny i na wsporniku. Wyjścia – Przetworniki analogowe

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

13


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

Ilustracja 2−7 Zdalny procesor lokalny – montaż naścienny lub na wsporniku

Obejma montażowa (montaż naścienny)

Obejma montażowa (montaż na wsporniku)

W celu montażu procesora lokalnego należy: 1. Zidentyfikować elementy pokazane na ilustracji 2-8. Wymiary podano w Dodatku A. 2. Jeśli konieczne, to zmienić ustawienie obudowy procesora lokalnego na obejmie. a. Odkręcić cztery śruby (4 mm). b. Obrócić obejmę tak, by procesor lokalny znalazł się w żądanej pozycji. c. Dokręcić śruby momentem siły 3 do 4 N-m. 3. Umocować obejmę montażową do ściany lub wspornika. W przypadku montażu na wsporniku konieczne są dwie śruby typu U dostarczne przez użytkownika. Zestaw do montażu naściennego można zamówić w firmie Micro Motion. Ilustracja 2−8 Elementy procesora lokalnego do montażu zdalnego Pokrywa procesora lokalnego 4 X śruba (4 mm) Przepust do kabla 4−żyłowego

Przepust do kabla 9−żyłowego Obejma montażowa

14

Obudowa procesora lokalnego

Pokrywa

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

2.5

Uziemienie elementów przepływomierza Przed instalacją

Wymagania uziemienia zależą od konfiguracji instalacji (patrz ilustracja 2-1).

UWAGA Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną błędnych pomiarów. W celu zmniejszenia ryzyka powstania błędów pomiarowych należy: • •

Instalacja przetwornika

Uziemić przepływomierz do ziemi lub do lokalnej instalacji uziomowej. W przypadku instalacji wymagających iskrobezpieczeństwa czujnik musi być zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji iskrobezpiecznych Micro Motion zgodnych z normami ATEX, IECEx, UL lub CSA dostarczanymi wraz z czujnikiem i dostępnych na stronach internetowych Micro Motion. W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem w Europie należy stosować się norm EN 60079−14, jeśli nie obowiązują normy narodowe.

Jeśli brak jest norm narodowych, zastosować się do poniższych zaleceń: •

Zastosować przewód miedziany o przekroju 2.5 mm2 (14 AWG) lub większym.

Przewody uziemiające muszą być jak najkrótsze, o impedancji mniejszej od 1 Ω..

Podłączyć przewody uziemiające bezpośrednio do uziomu lub zgodnie z normami zakładowymi. Uziemienie przy instalacji zintegrowanej

W przypadku instalacji zdalnej konieczny tylko jeden punkt uziemienia, gdyż wszystkie elementy są zamontowane razem. Zalecaną metodą uziemienia zespołu czujnik/procesor lokalny/przetwornik jest uziemienie przez rurociąg, jeśli płaszczyzny przyłączy procesowych są przewodzące. Jeśli taki sposób nie jest możliwy, to wykorzystać zewnętrzną lub wewnętrzną śrubę uziemienia przetwornika (patrz ilustracja 2-4 i 2-9). Zespół uziemić zgodnie z wymaganiami norm lokalnych. 2.5.2

Okablowanie czujnika

2.5.1

Uziemienie przy instalacji zdalnej z wykorzystaniem kabla 4−żyłowego

Wykorzystać zewnętrzną lub wewnętrzną śrubę uziemienia przetwornika (patrz ilustracja 2-4 i 2-9). Przetwornik uziemić zgodnie z wymaganiami norm lokalnych. Zalecaną metodą uziemienia zespołu czujnik/procesor lokalny jest uziemienie przez rurociąg, jeśli płaszczyzny przyłączy procesowych są przewodzące. Jeśli taki sposób nie jest możliwy, to wykorzystać śrubę uziemienia procesora lokalnego. Zespół uziemić zgodnie z wymaganiami norm lokalnych.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

15

Wyjścia – Przetworniki analogowe

W przypadku instalacji zdalnej z wykorzystaniem kabla 4-żyłowego, konieczne jest oddzielne uziemienie zespołu czujnik / procesor lokalny i przetwornika.


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

2.5.3

Uziemienie przy instalacji zdalnej z wykorzystaniem kabla 9−żyłowego

W przypadku instalacji zdalnej z wykorzystaniem kabla 9-żyłowego, konieczne jest oddzielne uziemienie zespołu przetwornik / procesor lokalny i czujnika. Wykorzystać zewnętrzną lub wewnętrzną śrubę uziemienia przetwornika (patrz ilustracja 2-4 i 2-9) lub wewnętrzną śrubę uziemienia procesora lokalnego (patrz ilustracja 3-2). Zespół przetwornik / procesor lokalny uziemić zgodnie z wymaganiami norm lokalnych. Zalecaną metodą uziemienia czujnika jest uziemienie przez rurociąg, jeśli płaszczyzny przyłączy procesowych są przewodzące. Jeśli taki sposób nie jest możliwy, to wykorzystać śrubę uziemienia w skrzynce przyłączeniowej czujnika. Czujni uziemić zgodnie z wymaganiami norm lokalnych. 2.5.4

Uziemienie przy instalacji zdalnej procesora lokalnego i przetwornika

W przypadku instalacji zdalnej procesora lokalnego i przetwornika, konieczne jest oddzielne uziemienie przetwornika, procesora lokalny i czujnika. Zalecaną metodą uziemienia czujnika jest uziemienie przez rurociąg, jeśli płaszczyzny przyłączy procesowych są przewodzące. Jeśli taki sposób nie jest możliwy, to wykorzystać śrubę uziemienia w skrzynce przyłączeniowej czujnika. Czujni uziemić zgodnie z wymaganiami norm lokalnych. Wykorzystać zewnętrzną lub wewnętrzną śrubę uziemienia przetwornika (patrz ilustracja 2-4 i 2-9) lub wewnętrzną śrubę uziemienia procesora lokalnego (patrz ilustracja 3-10). Przetwornik i procesor lokalny uziemić zgodnie z wymaganiami norm lokalnych. 2.6

Zasilanie We wszystkich instalacjach zasilanie musi być podłączone do przetwornika. Wymagania dotyczące zasilania przetwornika podano w rozdziale 2.2.3. Napięcie zasilania podłączyć do zacisków 9 i 10 pod osłoną. Przewód biegnący od dodatniego bieguna źródła zasilania podłączyć do zacisku 10, a od ujemnego do zacisku 9. Zasilanie uziemić, zacisk uziemienia znajduje się również pod osłoną. Patrz ilustracja 2-9.

Ilustracja 2−9 Podłączenie zasilania przetwornika 9 10

Uziemienie Osłona

16

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

2.7

Obrót wyświetlacza Przed instalacją

Jeśli przetwornik wyposażony jest w wyświetlacz, to można go obracać na przetworniku w zakresie 360° z krokiem 90°.

OSTRZEŻENIE Zdjęcie pokrywy wyświetlacza w atmosferze zagrożonej wybuchem może być przyczyną wybuchu. W celu zmniejszenia ryzyka wybuchu, przed zdjęciem pokrywy wyświetlacza w obszarze zagrożonym wybuchem konieczne jest odłączenie zasilania i odczekanie pięciu minut.

Instalacja przetwornika

OSTRZEŻENIE Wycieranie pokrywy wyświetlacza suchą ściereczką może spowodować powstanie ładunków elektrycznych prowadzące do wybuchu w atmosferze zagrożonej wybuchem. W celu zmniejszenia ryzyka wybuchu, w atmosferze zagrożonej wybuchem pokrywę wyświetlacza należy przecierać wilgotną szmatką.

W celu obrotu wyświetlacza należy wykonać poniższą instrukcję: 1. Wyłączyć zasilanie przetwornika. 3. Zdjąć pokrywę wyświetlacza odkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 4. Ostrożnie odkręcić (i wyjąć w razie potrzeby) śruby uwięzione mocujące moduł wyświetlacza. 5. Ostrożnie wyciągnąć moduł wyświetlacza z obudowy do całkowitego rozłączenia łącznika. 6. Obrócić wyświetlacz do żądanej pozycji.

Okablowanie czujnika

2. Zdjąć obejmę blokującą pokrywę odkręcając śrubę. Patrz ilustracja 2-10.

7. Ostrożnie wsunąć modułl wyświetlacza zwracając szczególną uwagę, aby szpili złącza weszły w gniazdo w module. 8. Jeśli wyjęto śruby mocujące, to włożyć je i wkręcić. Wyjścia – Przetworniki analogowe

9. Założyć pokrywę wyświetlacza i dokręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 10. Założyć obejmę blokującą pokrywę i dokręcić śrubę. 11. Włączyć zasilanie przetwornika.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

17


Instalacja przetwornika ciąg dalszy

Ilustracja 2−10Elementy wyświetlacza Obudowa

Szpilki złącza

Podstawa

Moduł wyświetlacza

Pokrywa wyświetlacza

Śruby wyświetlacza

Obejma blokująca Śruba

18

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


3.1

Przed instalacją

Rozdział 3 Połączenie przetwornika z czujnikiem

Informacje wstępne W niniejszym rozdziale opisano sposób połączenia przetworników Micro Motion Model 1700 i 2700 i czujników Micro Motion. Instalacja przetwornika

Uwaga: Jeśli przetwornik jest zintegrowany z czujnikiem, to nie zachodzi konieczność wykonywania połączeń między czujnikiem a przetwornikiem. Kolejnym krokiem jest okablowanie wyjść przetwornika (Rozdziały 4, 5 lub 6). Wymagania dotyczące kabli między czujnikiem a przetwornikiem zależą od typu instalacji (patrz ilustracja 2-1): •

Jeśli przetwornik zdalny połączony kablem 4-żyłowym, to patrz informacje o kablu 4-żyłowym w rozdziale 3.2, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 3.3.

Jeśli przetwornik zdalny połączony kablem 9-żyłowym, to patrz informacje o kablu 9-żyłowym w rozdziale 3.2, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 3.4.

Jeśli instalacja zawiera zdalny przetwornik i zdalny procesor lokalny, to patrz informacje o kablu 4-żyłowym i 9-żyłowym w rozdziale 3.2, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 3.3. Okablowanie czujnika

UWAGA Silne pola elektromagnetyczne mogą oddziaływać na sygnały komunikcyjne przepływomierza. Nieprawidłowa instalacja kabla lub osłony może być przyczyną błędów pomiarowych lub uszkodzenia przepływomierza. Dla zmniejszenia ryzyka błędów pomiarowych lub uszkodzenia przepływomierza, należy kable lub osłony rurowe prowadzić z dala od transformatorów, silników lub linii energetycznych wytwarzających silne pola elektromagnetyczne.

Wyjścia – Przetworniki analogowe

3.2

Typy kabli W rozdziale tym opisano typy kabli 4- i 9-żyłowych wykorzystywanych do połączenia czujnika z przetwornikiem. 3.2.1

Kabel 4−żyłowy

Micro Motion oferuje dwa typy kabli 4-żyłowych: ekranowany i uzbrojony. Oba kable zawierają ekrany uziemiające.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

19


Połączenie przetwornika z czujnikiem ciąg dalszy

Kabel 4-żyłowy musi spełniać następujące wymagania: •

Konstrukcja ze skrętek

Przekroje podane w tabeli 2-2

Wymagania norm pracy w obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli procesor lokalny jest zainstalowany w obszarze zagrożonym wybuchem (patrz schematy ATEX, IECEx, CSA lub UL dostarczane wraz z przetwornikiem lub na stronach internetowych Micro Motion)

3.2.2

Kabel 9−żyłowy

Micro Motion oferuje trzy typy kabli 9-żyłowych: w osłonie plastikowej, ekranowany i zbrojony. Szczegółowy opis kabli i pomoc w wyborze właściwego typu można znaleźć w instrukcji Micro Motion Instrukcja przygotowania i instalacji 9-żyłowego kabla przepływomierza. 3.3

Zdalna instalacja przy wykorzystaniu kabla 4−żyłowego W celu podłączenia kabla należy wykonać poniższe kroki. 1. Przygotować kabel w sposób opisany w instrukcji instalacji czujnika. 2. Podłączyć kabel do procesora lokalnego w sposób opisany w instrukcji instalacji czujnika. 3. W celu podłączenia kabla do przetwornika: a. Zidentyfikować przewody w kablu 4-żyłowym. Kabel 4-żyłowy dostarczany przez Micro Motion składa się ze skrętki przewodów 18 AWG (0,75 mm2) (czerwony i czarny), która powinna być wykorzystana do podłączenia zasilania VDC i skrętki 22 AWG (0,35 mm2) (zielony i biały), która powinna być wykorzystana do komunikacji RS-485. b. Podłączyć przewody z procesora lokalnego do zacisków 1-4 w przetworniku. Patrz ilustracja 3-1. Nie uziemiać ekranów, oplotów lub przewodów masowych od strony przetwornika.

Ilustracja 3−1 Połączenie kablem 4−żyłowym procesora lokalnego z przetwornikiem Zaciski procesora lokalnego VDC+ RS−485B (czerwony) (zielony)

Kabel 4−żyłowy Maksymalna długość kabli: patrz tabela 2−2

Kabel fabryczny lub użytkownika

VDC– (czarny)

20

Zaciski przetwornika do podłączenia czujnika

VDC+ VDC– RS−485A RS−485B

RS−485A (biały)

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Połączenie przetwornika z czujnikiem ciąg dalszy

3.4

Zdalna instalacja przy wykorzystaniu kabla 9−żyłowego Przed instalacją

Przy wyborze zdalnej instalacji z użyciem kabla 9-żyłowego (patrz ilustracja 2-1), 9-żyłowy kabel wykorzystywany jest do połączenia skrzynki przyłączeniowej czujnika z procesorem lokalnym w zespole przetwornik / procesor lokalny.

UWAGA Kontakt elektryczny przewodów uziemienia kabla ze skrzynką przyłączeniową czujnika może być przyczyną błędnych pomiarów przepływomierza. Nie wolno dopuścić do kontaktu elektrycznegoprzewodów uziemienia ze skrzynką przyłączeniową czujnika.

1. Szczegółowy opis przygotowania i uziemienia kabla można znaleźć w instrukcji Micro Motion Instrukcja przygotowania i instalacji 9-żyłowego kabla przepływomierza: •

Od strony czujnika postępować zgodnie z instrukcją przygotowania kabla.

Od strony przetwornika postępować zgodnie z instrukcją przygotowania kabla 9-żyłowego do przetwornika MVD.

2. W celu podłączenia przewodów patrz Instrukcja przygotowania i instalacji 9-żyłowego kabla przepływomierzato Micro Motion i instrukcja instalacji czujnika. Dodatkowe informacje podano poniżej:

Instalacja przetwornika

W celu podłączenia kabla należy wykonać następującą procedurę:

a. Zidentyfikować elementy pokazane na ilustracji 2-6. b. Zdjąć pokrywę. c. Podłączyć kable do wtyków w przetworniku. Okablowanie czujnika

d. Włożyć wtyki do gniazd w dolnym pierścieniu z przepustami. Patrz ilustracja 3-2. Ilustracja 3−2 Połączenie kablem 9−żyłowym między czujnikiem a procesorem lokalnym (w przetworniku) 9−żyłowy kabel z czujnika

Procesor lokalny (w przetworniku) Czarny (masy ze wszystkich skrętek) Brązowy Czerwony

Śruba Black Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

Zielony Biały

Wtyki i gniazda

Pomarańczowy Fioletowy Żółty

Śruba mocująca

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

Niebieski Szary Pomarańcz.

21

Wyjścia – Przetworniki analogowe

Niebieski Szary


Połączenie przetwornika z czujnikiem ciąg dalszy

3. Uziemienie kabla. Jeśli stosowany jest kabel nieekranowany: a. Przewody masowe (czarne) uziemieć tylko od strony procesora lokalnego, podłączając je do śruby uziemienia wewnątrz dolnego pierścienia z przepustem kablowym. Nie wolno uziemić przewodów podłączając je do śruby mocującej procesora lokalnego. Nie wolno uziemiać przewodów od strony skrzynki przyłączeniowej czujnika. Jeśli stosowany jest kabel ekranowany lub zbrojony: a. Przewody masowe (czarne) uziemieć tylko od strony procesora lokalnego, podłączając je do śruby uziemienia wewnątrz dolnego pierścienia z przepustem kablowym. Nie wolno uziemić przewodów podłączając je do śruby mocującej procesora lokalnego. Nie wolno uziemiać przewodów od strony skrzynki przyłączeniowej czujnika. b. Uziemić oplot kabla na obu końcach, odcinając go wewnątrz dławików kablowych. 4. Sprawdzić stan techniczny uszczelek płaskich, pokryć smarem wszystkie pierścienie uszczelniające, zamknąć pokrywy skrzynki przyłączeniowej i procesora lokalnego, dokręcić wszystkie śruby.

UWAGA Uszkodzenie przewodów łączących przetwornik z czujnikiem może spowodować błędne pomiary lub uszkodzenie przepływomierza. Aby zmniejszyć ryzyko błędnych pomiarów lub uszkodzenia procesora lokalnego należy przy zamykaniu pokryw zwrócić uwagę, czy dokręcanie pokryw nie spowoduje uszkodzenia lub zwarcia przewodów.

3.5

Instrukcja okablowania w przypadku zdalnego procesora lokalnego i zdalnego przetwornika Procedura składa się z dwóch części:

22

Zadanie 1: Połączenie zdalnego procesora lokalnego z przetwornikiem (kabel 4-żyłowy)

Zadanie 2: Połączenie czujnika ze zdalnym procesorem lokalnym (kabel 9-żyłowy)

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Połączenie przetwornika z czujnikiem ciąg dalszy

Zadanie 1: Połączenia zdalnego procesora lokalnego z przetwornikiem •

Jeśli stosowany jest kabel nieekranowany w metalowej osłonie rurowej zapewniającej ekranowanie na całym obwodzie, to należy przejść do zadanie 1, krok 6.

Jeśli instalowany jest dławik kablowy użytkownika z kablem ekranowanym lub zbrojonym, to zakończyć ekrany w dławiku kablowym. Zakończyć zarówno oplot kabla zbrojonego, jak i ekrany kabli ekranowanych. Przejść do zadania 1, krok 6.

Jeśli instalowany jest dławik kablowy Micro Motion w obudowie procesora lokalnego: Na ilustracji 3-3 przedstawiono wszystkie dławiki kablowe.

-

Przygotować kabel i założyć koszulkę termokurczliwą (patrz ilustracja 3-4). Koszulka termokurczliwa może być stosowana w przypadku kabli, w których ekran składa się z foli, a nie jest wykonany z plecionki. Przejść do zadania 1, krok 2 .

-

W przypadku kabli zbrojonych, gdzie ekran składa się z plecionki, przygotować kabel w sposób opisany poniżej, lecz nie stosować koszulki termokurczliwej. Przejść do zadania 1, krok 2.

Ilustracja 3−3 Dławiki kablowe Dławik kablowy • do kabla 4−żyłowego

Okablowanie czujnika

Dławik kablowy • 3/4″–14 NPT • do kabla 9−żyłowego

Instalacja przetwornika

-

Przed instalacją

1. W celu ekranowania kabla wykorzystać jedną z poniższych metod:

Dławik kablowy • 1/2″–14 NPT lub M20 x 1.5 • do przetwornika

2. Zdjąć pokrywę obudowy procesora lokalnego. 3. Nasunąć nakrętkę dławika i wkładkę zaciskową na kabel.

Wyjścia – Przetworniki analogowe

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

23


Połączenie przetwornika z czujnikiem ciąg dalszy

Ilustracja 3−4 Dławik kablowy Micro Motion i koszulka termokurczliwa 4 1/2 cala (114 mm) 3/4 cala (19 mm)

Nakrętka dławika Wkładka zaciskowa 7/8 cala dławika (22 mm)

7/8 cala (22 mm)

Korpus dławika

Koszulka termokurczliwa

4. Od strony procesora lokalnego kabel należy przygotować w sposób następujący (w przypadku kabla zbrojonego pominąć kroki d, e, f i g): a. Zdjąć 114 mm koszulki kabla. b. Zdjąć przezroczystą taśmę wewnętrz koszulki kabla i usunąć materiał wypełniający materiał między żyłami. c. Zdjąć folię ekranującą z przewodów, pozostawiając 19 mm foli lub oplotu odsłoniętego i rozdzielić przewody. d. Obwinąć przewody uziemienia dwukrotnie wokół odsłoniętej folii. Nadmiar przewodów odciąć. Patrz ilustracja 3-5. Ilustracja 3−5 Okręcenie przewodów uziemienia

e. Nasunąć ekranowaną koszulkę termokurczliwą na przewody uziemienia. Koszulka musi całkowicie zakryć przewody uziemienia. Patrz ilustracja 3-6. f.

24

Ogrzać koszulkę (120 °C) w celu jej obkurczenia (unikając opalenia przewodów).

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Połączenie przetwornika z czujnikiem ciąg dalszy

Ilustracja 3−6 Założenie koszulki termokurczliwej Przed instalacją

g. Nasunąć wkładkę zaciskową dławika tak, by koniec wkładki dotykał do koszulki termokurczliwej. h. Obwinąć koszulkę folią ekranującą lub oplotem na długości o 3 mm większej niż pierścień uszczelniający. Patrz ilustracja 3-7. Instalacja przetwornika

Ilustracja 3−7 Owinięcie ekranów

i.

Zainstalować korpus dławika kablowego w przepuście obudowy procesora lokalnego. Patrz ilustracja 3-8. Okablowanie czujnika

Ilustracja 3−8 Korpus dławika i obudowa procesora lokalnego

Wyjścia – Przetworniki analogowe

5. Przełożyć przewody przez korpus dławika i złożyć dławik dokręcając nakrętkę dławika. 6. Zidentyfikować przewody. Kabel 4-żyłowy Micro Motion składa się z jednej skrętki przewodów 18 AWG (0,75 mm2) (czerwony i czarny), która powinna być wykorzystana do zasilania VDC i jednej skrętki przewodów 22 AWG (0,35 mm2) (zielony i biały), która powinna być wykorzystana do komunikacji RS-485. Podłączyć przewody do właściwych zacisków śrubowych w sposób odpowiadający podłączeniu od strony przetwornika. Patrz ilustracja 3-9.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

25


Połączenie przetwornika z czujnikiem ciąg dalszy

Ilustracja 3−9 Podłączenie przewodów w procesorze lokalnym

Zasilanie + (czerwony)

RS−485B (zielony)

Zasilanie –(czarny)

RS−485A (biały)

Wewnętrzna śruba uziemienia obudowy procesora lokalnego • Do uziemienia, gdy czujnik nie może być uziemiony przez instalację procesową i lokalne normy wymagają uziemienia wewnętrznego • Nie podłączać ekranów kabli do tego zacisku

7. Założyć pokrywę obudowy procesora lokalnego.

OSTRZEŻENIE Zgięcie procesora lokalnego może spowodować zniszczenie czujnika. Nie wolno zginać procesora lokalnego.

8. Od strony przetwornika podłączyć cztery przewody biegnące od procesora lokalnego do zacisków 1–4 przetwornika. Patrz ilustracja 3-1. Nie uziemiać ekranów, oplotów lub przewodów masowych od strony przetwornika. Zadanie 2: Połączenie czujnikaze zdalnym procesorem lokalnym

UWAGA Kontakt elektryczny przewodów uziemiających ze skrzynką przyłączeniową czujnika może być przyczyną błędnych pomiarów. Przewody uziemienia nie mogą dotykać skrzynki przyłączeniowej czujnika.

1. Przygotować kabel zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji Micro Motion Przygotowanie i instalacja kabla 9-żyłowego Micro Motion:

26

Od strony czujnika postępować zgodnie z typem kabla.

Od strony procesora lokalnego postępować zgodnie z instrukcjami dla kabla 9-żyłowego MVD. Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Połączenie przetwornika z czujnikiem ciąg dalszy

a. Zidentyfikować elementy pokazane na ilustracji 2-8. b. Zdjąć pokrywę końcową.

Przed instalacją

2. Podłączyć kabel zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji Micro Motion Przygotowanie i instalacja kabla 9-żyłowego Micro Motion i instrukcjami podłączenia kabla 9-żyłowego w instrukcji obsługi czujnika. Dodatkowe informacje na temat podłączenia przewodów od strony procesora lokalnego podano poniżej:

c. Podłączyć przewody do wtyczki dostarczonej wraz z procesorem lokalnym. d. Włożyć wtyczkę w gniazdo wewnątrz dolnego pierścienia z przepustem. Patrz ilustracja 3-10. Ilustracja 3−10Połączenie kablem 9−żyłowym czujnika i procesora lokalnego 9−żyłowy kabel z czujnika

Procesor lokalny

Brązowy Czerwony

Instalacja przetwornika

Czarny (ekrany wszystkich skrętek)

Śruba uziemienia Czarny Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

Zielony Biały Niebieski Szary

Gniazda i wtyki

Pomarańczowy Fioletowy Żółty

Śruba mocująca

Niebieski Szary Pomarańczowy

Jeśli stosowany jest kabel nieekranowany: a. Uziemić przewody masowe (czarne) tylko od strony procesora lokalnego, podłączając je do śruby uziemienia wewnątrz dolnego pierścienia z przepustem. Nie podłączać do śruby mocującej procesor lokalny. Nie uziemiać kabla od strony skrzynki przyłączeniowej czujnika.

Okablowanie czujnika

3. Uziemienie kabla.

Jeśli stosowany jest kabel ekranowany lub zbrojony:

b. Uziemić oplot na obu końcach, kończąc je wewnątrz dławików kablowych. 4. Sprawdzić stan techniczny wszystkich uszczelek, pokryć smarem wszystkie pierścienie uszczelniające, założyć pokrywy skrzynki przyłączeniowej i procesora lokalnego i dokręcić wszystkie śruby.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

27

Wyjścia – Przetworniki analogowe

a. Uziemić przewody masowe (czarne) tylko od strony procesora lokalnego, podłączając je do śruby uziemienia wewnątrz dolnego pierścienia z przepustem. Nie podłączać do śruby mocującej procesor lokalny. Nie uziemiać kabla od strony skrzynki przyłączeniowej czujnika.


UWAGA Uszkodzenie kabli łączących przetwornik z czujnikiem może być przyczyną błędów pomiarowych lub uszkodzenia przepywomierza. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa błędnych pomiarów lub uszkodzenia przepływomierza, podczas zamykania pokryw czujnika i procesora lokalnego należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić kabli.

28

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


4.1

Przed instalacją

Rozdział 4 Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki analogowe (AN)

Informacje wstępne Instalacja przetwornika

W rozdziale niniejszym przedstawiono informacje na temat okablowania wyjść przetworników Model 1700 lub 2700 AN (przetworników z opcją wyjść analogowych). Uwaga: Jeśli użytkownik nie wie jaką opcję układów wyjściowych ma posiadany przez niego przetwornik, to patrz rozdział 1.4. Sposób okablowania wyjść w przetwornikach Model 1700/2700 z wyjściami iskrobezpiecznymi, patrz rozdział 5. Sposób okablowania wyjść w przetwornikach Model 1700/2700 z konfigurowanymi wejściami/wyjściami, patrz rozdział 6. Odpowiedzialność za sprawdzenie wymagań instalacyjnych i zgodność z normami lokalnymi i narodowymi ponosi użytkownik. 4.2

Zaciski wyjściowe i typy wyjść W tabeli 4-1 przedstawiono wyjścia i protokoły komunikacyjne dostępne dla przetworników Model 1700 lub 2700 AN.

Zaciski

Typ wyjścia w Modelu 1700 (1)

Typ wyjścia w Modelu 2700 (1)

Okablowanie czujnika

Tabela 4−1 Zaciski i typy wyjść Komunikacja

1&2

Prądowe/Bell 202

Prądowe/Bell 202

3&4

Częstotliwościowe

• Częstotliwościowe (domyślne) • Dyskretne

Brak

5&6

RS−485

RS−485

• Modbus (domyślna) • HART

HART

(1) Sygnał Bell 202 jest nałożony na analogowy sygnał prądowy mA.

4.3

Okablowanie wyjść

Na ilustracji 4-1 przedstawiono wymagania dotyczące okablowania wyjścia prądowego (zaciski 1 i 2) i wyjścia częstotliwościowego (zaciski 3 i 4).

Na ilustracji 4-2 przedstawiono wymagania dotyczące okablowania wyjścia prądowego (zaciski 1 i 2), jeśli poza sygnałem analogowym będzie wykorzystane do komunikacji HART.

Na ilustracji 4-3 przedstawiono wymagania dotyczące komunikacji RS-485 przy wykorzystaniu wyjścia RS-485 (zaciski 5 i 6).

Na ilustracji 4-4 przedstawiono wymagania dotyczące okablowania przy podłączeniu przetwornika do sieci HART.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

29

Wyjścia – Przetworniki analogowe

Sposób okablowania zależy od wykorzystania sygnałów analogowych i protokołów HART lub Modbus. W rozdziale niniejszym opisano kilka możliwych konfiguracji:


Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki analogowe (AN) ciąg dalszy

Odpowiedzialność za sprawdzenie wymagań instalacyjnych i zgodność z normami lokalnymi i narodowymi ponosi użytkownik. Ilustracja 4−1 Podstawowe okablowanie analogowe +

– Pętla wyjściowa prądowa Maksymalna rezystancja pętli 820 Ω +

– 00042

Urządzenie odbiorcze Napięcie wyjściowe +24 VDC ± 3%

Ilustracja 4−2 Okablowanie HART/analogowe w pojedynczej pętli

+

Urządzene typu HART − np. sterownik

Maksymalna rezystancja pętli 820 Ω Dla komunikacji HART: • Maksymalna rezystancja pętli 600 Ω • Minimalna rezystancja pętli 250 Ω

30

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki analogowe (AN) ciąg dalszy

Ilustracja 4−3 Okablowanie RS−485 Przed instalacją

Główny sterownik

Multiplekser RS−485A

RS−485B Instalacja przetwornika

Inne urządzenia

Uwaga: Kable do komunikacji RS-485 muszą być ekranowane.

Ilustracja 4−4 Okablowanie sieciowe HART z przetwornikami SMART FAMILY™ i urządzeniem konfiguracyjnym

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

Zasilacz 24 VDC do urządzeń pasywnych HART 4–20 mA pracujących w pętli

Uwaga: Dla uzyskania prawidłowej komunikacji HART, upewnić się, że pętla sygnałowa jest uziemiona tylko w jednym punkcie to masy zasilacza .

31

Wyjścia – Przetworniki analogowe

Maksymalna rezystancja pętli 600 Ω Minimalna rezystancja pętli 250 Ω

Przetworniki SMART FAMILY™

Okablowanie czujnika

Sterownik lub system nadrzędny kompatybilny z protokołem HART

Przetworniki zgodne z HART Przetwornik Model 1700 lub 2700 AN


32

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


5.1

Wyjścia iskrobezpieczne

Rozdział 5 Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki iskrobezpieczne (IS)

Informacje wstępne

Wyjścia iskrobezpieczne wymagają zewnętrznego zasilacza. “Zewnętrzny zasilacz” oznacza, że zaciski muszą być podłączone do niezależnego zasilacza. Instrukcje okablowania wyjść obejmują konfigurację wyświetlacza i jego podłączenie. Uwaga: Termin “pasywne” jest czasami używany do oznaczenia wyjść z zewnętrznym zasilaniem Okablowanie wyjść zależy od tego, czy przetwornik instalowany jest w obszarze bezpiecznym, czy w zagrożonym wybuchem. W rozdziale niniejszym opisano kilka możliwych konfiguracji: •

W rozdziale 5.3 opisano wymagania okablowania, gdy przetwornik jest instalowany w obszarze bezpiecznym.

W rozdziale 5.4 opisano wymagania okablowania, gdy przetwornik jest instalowany w obszarze zagrożonym wybuchem.

Odpowiedzialność za sprawdzenie wymagań instalacyjnych i zgodność z normami lokalnymi i narodowymi ponosi użytkownik. Uwaga: Jeśli użytkownik nie wie jaką opcję układów wyjściowych ma posiadany przez niego przetwornik, to patrz rozdział 1.4. Sposób okablowania wyjść w przetwornikach Model 1700/2700 z wyjściami analogowymi, patrz rozdział 4. Sposób okablowania wyjść w przetwornikach Model 1700/2700 z konfigurowanymi wejściami/wyjściami, patrz rozdział 6. 5.2

Zaciski wyjściowe i typy wyjść W tabeli 5-1 przedstawiono wyjścia i protokoły komunikacyjne dostępne dla przetworników Model 1700 lub 2700 IS. Tabela 5−1 Zaciski i typy wyjść Zaciski

Typ wyjścia w Modelu 1700 (1)

Typ wyjścia w Modelu 2700 (1)

Komunikacja

1&2

Prądowe/Bell 202

Prądowe/Bell 202

HART

3&4

Częstotliwościowe

• Częstotliwościowe (domyślne) • Dyskretne

Brak

5&6

Niewykorzystane

Prądowe

Brak

(1) Sygnał Bell 202 jest nałożony na analogowy sygnał prądowy mA.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

33

Konfigurowane wejścia/wyjścia

W rozdziale niniejszym przedstawiono informacje na temat okablowania wyjść przetworników Model 1700 lub 2700 IS (przetworników z opcją wyjść iskrobezpiecznych).


Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki iskrobezpieczne (IS) ciąg dalszy

5.3

Okablowanie wyjść w obszarze bezpiecznym Poniższe informacje i schematy stanowią tylko wskazówki przy okablowaniu wyjść przetworników Model 1700 lub Model 2700 w oszarze bezpiecznym. 5.3.1

Okablowanie wyjścia prądowego w obszarze bezpiecznym

Poniższe schematy okablowania wyjścia 4–20 mA stanowią przykłady prawidłowego okablowania wyjść głównego w Modelu 1700 oraz głównego i drugiego w Modelu 2700. Uwaga: Poniższy chemat przedstawia Model 2700, który posiada drugie wyjście prądowe. W przetworniku Model 1700 drugie wyjście prądowe nie istnieje.

Ilustracja 5−1 Schemat okablowania wyjść prądowych w obszarze bezpiecznym

VDC

+

+ –

Rload

– mA1

+

VDC

+ –

– mA2

Rload

Uwaga: Wartości napięć i rezystancji podano na ilustracji 5-2.

34

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki iskrobezpieczne (IS) ciąg dalszy

Wyjścia iskrobezpieczne

Ilustracja 5−2 Dopuszczalne rezystancje obciążenia wyjścia prądowego przy instalacji przetwornika w obszarze bezpiecznym Rmax = (Vsupply – 12)/0.023 Przy komunikacji HART konieczna jest minimalna rezystancja 250 Ω i napięcie 17.5 V 1000 900

700 600 500

Konfigurowane wejścia/wyjścia

Zewnętrzny rezystor Rload (Ω)

800

400 300

ZAKRES ROBOCZY

200 100 0 12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Napięcie zasilania VDC (V)

Ilustracja 5−3 Schemat okablowania wyjścia prądowego/HART w obszarze bezpiecznym + VDC

+ –

mA1

Rload (rezystancja 250–600 Ω)

Sterownik lub system nadrzędny zgodny z HART

Uwaga: Wartości napięć i rezystancji podano na ilustracji 5-2.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

35


Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki iskrobezpieczne (IS) ciąg dalszy

Ilustracja 5−4 Okablowanie sieciowe HART z przetwornikami SMART FAMILY™ i urządzeniem konfiguracyjnym w obszarze bezpiecznym Przetworniki zgodne z HART Przetwornik Model 1700 lub 2700 AN

Sterownik lub system nadrzędny kompatybilny z protokołem HART

Maksymalna rezystancja pętli 600 Ω Minimalna rezystancja pętli 250 Ω

5.3.2

Przetworniki SMART FAMILY™

Zasilacz 24 VDC do urządzeń pasywnych HART 4–20 mA pracujących w pętli

Uwaga: Dla uzyskania prawidłowej komunikacji HART, upewnić się, że pętla sygnałowa jest uziemiona tylko w jednym punkcie to masy zasilacza .

Okablowanie wyjścia częstotliwościowo−dyskretnego w obszarze bezpiecznym

Poniższe schematy okablowania wyjścia częstotliwościowo-dyskretnego stanowią przykłady prawidłowego okablowania wyjść częstotliwościowego w Modelu 1700 oraz częstotliwościowo-dyskretnego w Modelu 2700. Ilustracja 5−5 Okablowanie wyjścia częstotliwościowo−dyskretnego w obszarze bezpiecznym

+

VDC

Licznik

+ –

+ 00042 – Rload

Uwaga: Wartości napięć i rezystancji podano na ilustracji 5-6. 36

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki iskrobezpieczne (IS) ciąg dalszy

Wyjścia iskrobezpieczne

Ilustracja 5−6 Dopuszczalne rezystancje obciążenia wyjścia częstotliwościowo−dyskretnego przy instalacji przetwornika w obszarze bezpiecznym Rmax = (Vsupply – 4)/0.003 Rmin = (Vsupply – 25)/0.006 Absolutne minimum = 100 omów dla napięć zasilania mniejszych od 25.6 V

10000

8000 7000 6000 Konfigurowane wejścia/wyjścia

Zewnętrzny rezystor podciągający Rload (Ω)

9000

5000 4000 ZAKRES ROBOCZY

3000 2000 1000 0 5

5.4

7

9

11

13 15 17 19 21 Napięcie zasilania VDC (V)

23

25

27

29

Okablowanie wyjść w obszrze zagrożonym wybuchem Poniższe informacje i schematy stanowią tylko wskazówki przy okablowaniu wyjść przetworników Model 1700 lub Model 2700 w oszarze zagrożonym wybuchem. 5.4.1

Parametry obszaru zagrożonego wybuchem

Prawidłowy wybór bariery zależy od typu wyjścia, rodzaju atestu i wielu innych,specyficznych parametrów dla każdej aplikacji. Informacje o wyborze bariery iskrobezpiecznej stanowią tylko przegląd ogólny. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dostarczanej wraz barierą. Szczegółowe pytania związane z konkretną aplikacją należy kierować do producenta bariery lub do Micro Motion.

OSTRZEŻENIE Porażenie elektryczne grozi śmiercią lub kalectwem. W celu zmniejszenia ryzyka porażenia, konieczne jest wyłączenie zasilania przed przystąpieniem do okablowania wyjść przetwornika .

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

37


Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki iskrobezpieczne (IS) ciąg dalszy

OSTRZEŻENIE Nieprawidłowo okablowany przetwornik w obszarze zagrożonym wybuchem może spowodować wybuch. W celu zmniejszenia ryzyka wybuchu należy: • •

Sprawdzić, czy okablowanie przetwornika spełnia wymagania norm lokalnych. Przetwornik należy zainstalować w środowisku zgodnym z klasyfikacją podaną na tabliczce z atestami. Patrz Dodatek A.

Tabela 5−2 Parametry dopuszczalne Wartość Parametr

Wyjście 4–20 mA

Wyjście częstotliwościowo−dyskretna

Napięcie (Ui)

30 V

30 V

Prąd (Ii)

300 mA

100 mA

Moc (Pi)

1.0 W

0.75 W

Pojemność (Ci)

0.0005 µF

0.0005 µF

Indukcyjność (Li)

0.0 mH

0.0 mH

Napięcie w obszarze zagrożonym wybuchem Parametry dopuszczalne dla przetworników Model 1700 lub 2700 wymagają, aby napięcie rozwartego obwodu dla wybranej bariery było mniejsze od 30 VDC (Vmax = 30 VDC). Napięcie to jest sumą maksymalnego napięcia bezpiecznego bariery (typowo 28 VDC) i dodatkowych 2 VDC dla komunikacji HART w obszarze zagrożonym wybuchem. Prąd w obszarze zagrożonym wybuchem Parametry dopuszczalne dla przetworników Model 1700 lub 2700 wymagają, aby prąd zwarcia dla wybranej bariery był mniejszy od 300 mA (Imax = 300 mA) dla wyjścia prądowego lub od 100 mA (Imax = 100 mA) dla wyjścia częstotliwościowo-dyskretnego. Pojemność w obszarze zagrożonym wybuchem Pojemność (Ci) przetwornika Model 1700 lub 2700 wynosi 0.0005 µF. Suma tej wartości oraz pojemności kabla (Ccable) musi być mniejsza niż maksymalna dopuszczalna pojemność (Ca) wyspecyfikowana dla bariery iskrobezpiecznej. W celu obliczenia maksymalnej długości kabla między przetwornikiem a barierą należy wykorzystać poniższe równanie: Ci + Ccable ≤ Ca Indukcyjność w obszarze zagrożonym wybuchem Indukcyjność (Li) przetwornika Model 1700 lub 2700 wynosi 0.0 mH. Suma tej wartości oraz indukcyjność okablowania polowego (Lcable) musi być mniejsza niż maksymalna dopuszczalna indukcyjność (La) wyspecyfikowana dla bariery iskrobezpiecznej. W celu obliczenia maksymalnej długości kabla między przetwornikiem a barierą należy wykorzystać poniższe równanie: Li + Lcable ≤ La 38

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki iskrobezpieczne (IS) ciąg dalszy

Okablowanie wyjścia prądowego w obszarze zagrożonym wybuchem

Wyjścia iskrobezpieczne

5.4.2

Poniższe schematy okablowania wyjścia 4–20 mA stanowią przykłady prawidłowego okablowania w obszarze zagrożonym wybuchem wyjść w Modelu 1700 oraz głównego wyjścia prądowego w Modelu 2700. Ilustracja 5−7 Okablowanie wyjścia prądowego w obszarze zagrożonym wybuchem

Obszar zagrożony wybuchem

Obszar bezpieczny

Konfigurowane wejścia/wyjścia

Vin Rbarrier

Vout

4−20 mA

Rload

Ground

Uwaga: Rezystancje Rbarrier i Rload należy zsumować aby poprawnie okreśłić Vin. Patrz ilustracja 5-2.

5.4.3

Okablowanie wyjścia częstotliwościowo−dyskretnego w obszarze zagrożonym wybuchem

Poniższe schematy okablowania wyjścia częstotliwościowo-dyskretnego stanowią przykłady prawidłowego okablowania wyjść częstotliwościowego w Modelu 1700 oraz częstotliwościowo-dyskretnego w Modelu 2700 w obszarze zagrożonym wybuchem: •

Schemat na ilustracji 5-8 wykorzystuje izolację galwaniczną, którą realizuje wewnętrzny rezystor 1000 Ω do pomiaru prądu: -

ON > 2.1 mA

-

OFF < 1.2 mA

Schemat na ilustracji 5-9 przedstawia wykorzystanie bariery z zewnętrznym rezystorem obciążenia.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

39


Okablowanie wyjść – Model 1700/2700 przetworniki iskrobezpieczne (IS) ciąg dalszy

Ilustracja 5−8 Okablowanie wyjścia częstotliwościowo−dyskretnego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu izolacji galwanicznej Obszar zagrożony wybuchem

Obszar bezpieczny Zewnętrzny zasilacz

Vout

LICZNIK

Rload

Izolacja galwaniczna

Ilustracja 5−9 Okablowanie wyjścia częstotliwościowo−dyskretnego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu zewnętrznego rezystora obciążenia

Obszar zagrożony wybuchem

Obszar bezpieczny

Vin Rbarrier

Vout Rload

LICZNIK

Masa

Uwaga: Rezystancje Rbarrier i Rload należy zsumować aby poprawnie okreśłić Vin. Patrz ilustracja 5-6.

40

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


6.1

Wyjścia iskrobezpieczne

Rozdział 6 Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO)

Informacje wstępne

Uwaga: Jeśli użytkownik nie wie jaką opcję układów wyjściowych ma posiadany przez niego przetwornik, to patrz rozdział 1.4. Sposób okablowania wyjść w przetwornikach Model 1700/2700 z wyjściami analogowymi, patrz rozdział 4. Sposób okablowania wyjść w przetwornikach Model 1700/2700 z wyjściami iskrobezpiecznymi, patrz rozdział 5. Wymagania dotyczące okablowania wyjść zależą od konfiguracji zacisków przetwornika. Opcje konfiguracji przedstawiono w tabeli 6-1 i na ilustracji 6-1. Jeśli kanał B został skonfigurowany jako wejście częstotliwościowe lub dyskretne, to może być ono zasilane wewnętrznie lub zewnętrznie. Kanał C może być skonfigurowany jako zasilany wewnętrznie lub zewnętrznie, niezależnie od konfiguracji wyjścia. •

“Zasilanie wewnętrzne” oznacza, że zaciski są automatycznie zasilane przez przetwornik. Instrukcje instalacji nie zawierają konfiguracji zasilacza i okablowania.

“Zewnętrzne zasilanie” oznacza, że zaciski muszą być podłączone do niezależnego zasilacza. Instrukcje okablowania wyjść obejmują konfigurację wyświetlacza i jego podłączenie.

Uwaga: Terminy “aktywne” i “pasywne” są czasami używane do określenia wyjść zasilanych wewnętrznie i zewnętrznie. Odpowiedzialność za sprawdzenie wymagań instalacyjnych i zgodność z normami lokalnymi i narodowymi ponosi użytkownik. 6.2

Konfiguracja kanałów Sześć zacisków podzielonych jest na trzy pary zwane kanałami A, B i C. Kanał A to zaciski 1 i 2; kanał B to zaciski 3 i 4; i kanał C to zaciski 5 i 6. Do kanałów można przypisać różne zmienne. W tabeli 6-1 i na ilustracji 6-1 przedstawiono możliwości konfiguracji kanałów i opcje zasilania. Do konfiguracji kanałów można wykorzystać komunikator HART lub program ProLink II. Sposób konfiguracji kanałów opisano w instrukcji Konfiguracja i obsługa przetworników: Przetworniki z serii 1000 i 2000. Uwaga: Możliwa jest następująca kombinacja konfiguracji: Kanał B = wyjście dyskretne, kanał C = wyjście częstotliwościowe. Jeśli zachodzi konieczność wykorzystania wyjścia częstotliwościowego i dyskretnego, to należy wybrać następującą konfigurację: kanał B = wyjście częstotliwościowe, kanał C = wyjście dyskretne. Informacje szczegółowe, patrz instrukcja zatytułowana Konfiguracja i obsługa przetworników: Przetworniki z serii 1000 i 2000.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

41

Konfigurowane wejścia/wyjścia

W rozdziale niniejszym przedstawiono informacje na temat okablowania wyjść przetworników Model 2700 CIO (przetworników z opcją konfigurowanych wejść/wyjść).


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Tabela 6−1 Konfiguracja kanałów Kanał

Zaciski

Opcje konfiguracji

Zasilanie (1)

Wewnętrzne

A

1&2

Wyjście prądowe z HART/Bell 202

B

3&4

• Wyjście prądowe (domyślne)

Wewnętrzne

• Wyjście częstotliwościowe

Wewnętrzne lub zewnętrzne(2)

C

5&6

• Wyjście dyskretne

Wewnętrzne lub zewnętrzne

• Wyjście częstotliwościowe (domyślne)(3)

Wewnętrzne lub zewnętrzne

• Wyjście dyskretne

Wewnętrzne lub zewnętrzne

• Wyjście dyskretne

Wewnętrzne lub zewnętrzne

(1) Sygnał Bell 202 jest nałożony na prądowy sygnał analogowy. (2) Jeśli jest wybrane zasilanie zewnętrzne, to użytkownik musi podłączyć zewnętrzny zasilacz. (3) Jeśli skonfigurowano dwa wyjścia częstotliwościowe (podwójne),to sygnał wyjścia częstotliwościowego 2 jest generowany na podstawie tego samego sygnału, który jest wysyłany na pierwsze wyjście częstotliwościowe. Wyjście częstotliwościowe 2 jest elektrycznie izolowane. lecz nie jest niezależne.

Ilustracja 6−1

Konfiguracja konfigurowanych zacisków wejścia/wyjścia (I/O) +

Zaciski 1 i 2 (kanał A) Wyjście mA1 Tylko wewnętrznie zasilane Protokół HART (Bell 202)

+ Zaciski 3 i 4 (kanał B) Wyjście mA2 LUB FO LUB DO1 Zasilanie: • mA – tylko wewnętrzne • FO lub DO – zewnetrzne lub wewn. Brak komunikacji

+ Zaciski 5 i 6 (kanał C) FO LUB DO2 LUB DI Zasilanie: wewnętrzne lub zewnętrzne Brak komunikacji

mA = wyjście prądowe FO = wyjście częstotliwościowe DO = wyjście dyskretne DI = wejście dyskretne

6.3

Okablowanie wyjścia prądowego Poniższe schematy okablowania wyjścia 4–20 mA stanowią przykłady prawidłowego okablowania wyjść prądowych głównego i drugiego w Modelu 2700. Przedstawiono następujące opcje:

42

Podstawowy schemat okablowania wyjścia prądowego (ilustracja 6-2)

Schemat okablowania wyjścia prądowego/HART (ilustracja 6-3)

Okablowanie sieciowe HART (ilustracja 6-4)

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Podstawowe okablowanie analogowe

Wyjścia iskrobezpieczne

Ilustracja 6−2

+

Maksymalna rezystancja pętli 820 Ω

– mA1

+

Maksymalna rezystancja pętli 420 Ω

Konfigurowane wejścia/wyjścia

mA2

Ilustracja 6−3

Okablowanie HART/analogowe w pojedynczej pętli

+

Urządzene typu HART − np. sterownik

Maksymalna rezystancja pętli 820 Ω Dla komunikacji HART: • Maksymalna rezystancja pętli 600 Ω • Minimalna rezystancja pętli 250 Ω

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

43


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Ilustracja 6−4

Okablowanie sieciowe HART z przetwornikami SMART FAMILY™ i urządzeniem konfiguracyjnym Przetworniki Przetwornik zgodne z HART Model 2700 CIO (wyjście zasilane wewnętrznie)

Sterownik lub system nadrzędny kompatybilny z protokołem HART

Maksymalna rezystancja 600 Ω Minimalna rezystancja 250 Ω Przetwornik Model 2700 CIO (wyjście zasilane zewnętrznie)

6.4

Przetworniki SMART FAMILY™

Zasilacz 24 VDC do urządzeń pasywnych HART 4–20 mA pracujących w pętli

Uwaga: Dla uzyskania prawidłowej komunikacji HART, upewnić się, że pętla sygnałowa jest uziemiona tylko w jednym punkcie to masy zasilacza .

Okablowanie wyjścia częstotliwościowego Okablowanie wyjścia częstotliwościowego zależy od tego, czy podłączane są zaciski 3 i 4 (kanał B) czy 5 i 6 (kanał C) oraz od tego czy wybrano zasilanie wewnętrzne lub zewnętrzne. Poniższe schematy stanowią przykłady prawidłowego okablowania następujących konfiguracji: •

kanał B, zasilanie wewnętrzne – ilustracja 6-5

kanał B, zasilanie zewnętrzne – ilustracja 6-6

kanał C, zasilanie wewnętrzne – ilustracja 6-7

kanał C, zasilanie zewnętrzne – ilustracja 6-8

Uwaga: Jeśli kanał B i C skonfigurowano jako dwa wyjścia częstotliwościowe (podwójne),to sygnał wyjścia częstotliwościowego C jest generowany na podstawie tego samego sygnału, który jest wysyłany na wyjście B wraz z przesunięciem fazy określonym przez użytkownika. Sygnał są elektrycznie izolowane. lecz nie są niezależne. Informacje szczegółowe, patrz instrukcja zatytułowana Konfiguracja i obsługa przetworników: Przetworniki z serii 1000 i 2000.

44

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Wyjście częstotliwościowe − zaciski 3 i 4 (kanał B) − zasilanie wewnętrzne

Wyjścia iskrobezpieczne

Ilustracja 6−5

+ –

00042

Licznik Konfigurowane wejścia/wyjścia

Poziom napięcia wyjściowego +15 VDC ± 3%

Uwaga: Zależność rezystancji obciążenia w funkcji napięcia zasilania przedstawiono na ilustracji 6-13.

Ilustracja 6−6

Wyjście częstotliwościowe − zaciski 3 i 4 (kanał B) − zasilanie zewnętrzne

+

3–30 VDC

Licznik

+ –

+ 00042 –

Rezystor podciągający

Uwaga: Zależność rezystancji obciążenia w funkcji napięcia zasilania przedstawiono na ilustracji 6-15.

UWAGA Nadmierny prąd może uszkodzić przetwornik. Napięcie wejściowe nie może przekraczać 30 VDC. Prąd płynący przez zaciski musi być mniejszy od 500 mA.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

45


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Ilustracja 6−7

Wyjście częstotliwościowe − zaciski 5 i 6 (kanał C) − zasilanie wewnętrzne

+ –

00042 Licznik Poziom napięcia wyjściowego +15 VDC ± 3%

Uwaga: Zależność rezystancji obciążenia w funkcji napięcia zasilania przedstawiono na ilustracji 6-14.

Ilustracja 6−8

Wyjście częstotliwościowe − zaciski 5 i 6 (kanał C) − zasilanie zewnętrzne

3–30 VDC

+

+ –

+ –

00042 Licznik

Rezystor podciągający

Uwaga: Zależność rezystancji obciążenia w funkcji napięcia zasilania przedstawiono na ilustracji 6-15.

UWAGA Nadmierny prąd może uszkodzić przetwornik. Napięcie wejściowe nie może przekraczać 30 VDC. Prąd płynący przez zaciski musi być mniejszy od 500 mA.

46

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Okablowanie wyjścia dyskretnego Okablowanie wyjścia dyskretnego zależy od tego, czy podłączane są zaciski 3 i 4 (kanał B) czy 5 i 6 (kanał C) oraz od tego czy wybrano zasilanie wewnętrzne lub zewnętrzne. Poniższe schematy stanowią przykłady prawidłowego okablowania następujących konfiguracji: •

kanał B, zasilanie wewnętrzne – ilustracja 6-9

kanał B, zasilanie zewnętrzne – ilustracja 6-10

kanał C, zasilanie wewnętrzne – ilustracja 6-11

kanał C, zasilanie zewnętrzne – ilustracja 6-12

Ilustracja 6−9

Wyjścia iskrobezpieczne

6.5

Wyjście dyskretne − zaciski 3 i 4 (kanał B) − zasilanie wewnętrzne Konfigurowane wejścia/wyjścia

+

Całkowite obciążenie

Uwaga: Zależność rezystancji obciążenia w funkcji napięcia zasilania przedstawiono na ilustracji 6-13.

Ilustracja 6−10 Wyjście dyskretne − zaciski 3 i 4 (kanał B) − zasilanie zewnętrzne

3–30 VDC

+ –

Rezystor podciągający lub stycznik DC + –

Uwaga: Zależność rezystancji obciążenia w funkcji napięcia zasilania przedstawiono na ilustracji 6-15.

UWAGA Nadmierny prąd może uszkodzić przetwornik. Napięcie wejściowe nie może przekraczać 30 VDC. Prąd płynący przez zaciski musi być mniejszy od 500 mA.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

47


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Ilustracja 6−11 Wyjście dyskretne 2 − zaciski 5 i 6 (kanał C) − zasilanie wewnętrzne

+ –

Całkowite obciążenie

Uwaga: Zależność rezystancji obciążenia w funkcji napięcia zasilania przedstawiono na ilustracji 6-14 .

Ilustracja 6−12 Wyjście dyskretne 2 − zaciski 5 i 6 (kanał C) − zasilanie wewnętrzne

3–30 VDC

+ –

Rezystor podciągający lub stycznik DC + –

Uwaga: Zależność rezystancji obciążenia w funkcji napięcia zasilania przedstawiono na ilustracji 6-15.

UWAGA Nadmierny prąd może uszkodzić przetwornik. Napięcie wejściowe nie może przekraczać 30 VDC. Prąd płynący przez zaciski musi być mniejszy od 500 mA.

48

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Maximum output voltage = 15 VDC ± 3% 16 15 14 12 11 10 9 8 7

Konfigurowane wejścia/wyjścia

Wysoki poziom napięcia (V)

13

6 5 4 3 2 1 0 0

500

1000

1500

2000

2500

Rezystancja obciążenia (Ω)

Ilustracja 6−14 Napięcie wyjściowe w funkcji rezystancji obciążenia – zaciski 5 i 6 (kanał C) – zasilanie wewnętrzne Maks. napięcie wyjściowe = 15 VDC ± 3%

16 15 14 13 Wysoki poziom napięcia (V)

Wyjścia iskrobezpieczne

Ilustracja 6−13 Napięcie wyjściowe w funkcji rezystancji obciążenia – zaciski 3 & 4 (kanał B) – zasilanie wewnętrzne

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1000

2000

3000

4000

5000

Rezystancja obciążenia (Ω)

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

49


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Rezystor podciągający (Ω)

Ilustracja 6−15 Zalecana wartość rezystora podciągającego w funkcji napięcia zasilania – zasilanie zewnętrzne 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

Zakres zalecanych wartości rezystancji

5

10

15

20

25

30

Napięcie zasilania (V)

Uwaga: Jeśli wyjście dyskretne służy do sterowania pracą stycznika, to rezystor dobrać tak, aby ograniczyć prąd do 500 mA.

6.6

Okablowanie wejść dyskretnych Okablowanie wejść dyskretnych zależy od tego, czy zaciski 5 i 6 (kanał C) zostały skonfigurowane jako zasilane zewnętrznie lub wewnętrznie. Poniższe schematy stanowią przykłady okablowania w tych konfiguracjach. Jeśli wybrano zasilanie zewnętrzne, to zasilanie może być pobierane z PLC lub innego urządzenia lub bezpośrednio z zasilacza DC. W tabeli 6-2 podano zakresy napięć wejściowych. Tabela 6−2 Zakresy napięć wejściowych w przypadku zasilania zewnętrznego

50

VDC

Zakres

3–30

Poziom wysoki

0–0.8

Poziom niski

0.8–3

Nieokreślony

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Okablowanie wyjść – Model 2700 przetworniki z konfigurowanymi we/wy (CIO) ciąg dalszy

Wyjścia iskrobezpieczne

Ilustracja 6−16 Wejście dyskretne − zaciski 5 i 6 (kanał C) − zasilanie wewnętrzne

+ –

Konfigurowane wejścia/wyjścia

Ilustracja 6−17 Wejście dyskretne − zaciski 5 i 6 (kanał C) − zasilanie zewnętrzne

+

PLC lub inne urządzenie

+ – –

VDC (patrz tabela 6−2)

LUB

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

Zasilacz DC (patrz tabela 6−2)

51


52

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Dodatek A Dane techniczne

A.1

Dane funkcjonalne Dane funkcjonalne przetworników Model 1700 lub Model 2700 obejmują: •

Przyłącza elektryczne

Sygnały wejścia/wyjścia

Komunikacja cyfrowa

Zasilanie

Wymagania środowiskowe

Wpływ temperatury otoczenia

Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)

A.1.1

Przyłącza elektryczne

Przyłącza wyjściowe Przetwornik wyposażony jest w następujące przyłącza wyjściowe: •

Dwie (Model 1700) lub trzy pary (Model 2700) zacisków wyjściowych przetwornika.

Model 1700/2700 w wersji z wyjściami analogowymi: jedna para zacisków do komunikacji cyfrowej (Modbus lub HART na RS485).

Zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie jednego lub dwóch przewodów jednożyłowych 14 do 12 AWG (2,5 do 4,0 mm2) lub jednego lub dwóch przewodów splatanych 22 do 14 AWG (0,34 do 2,5 mm2). Zaciski zasilania Przetwornik wyposażony jest w dwie pary zacisków zasilania: •

Jedna para przeznaczona jest do podłączenia zasilania AC lub DC.

Jeden zacisk uziemienia wewnętrznego zasilania.

Zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie jednego lub dwóch przewodów jednożyłowych 14 do 12 AWG (2,5 do 4,0 mm2) lub jednego lub dwóch przewodów splatanych 22 do 14 AWG (0,34 do 2,5 mm2). Przyłącze serwisowe Przetwornik wyposażony jest w dwa zaciski do czasowego podłączenia urządzeń serwisowych.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

53


Dane techniczne ciąg dalszy

Przyłącza procesora lokalnego Przetwornik posiada dwie pary zacisków do podłączenia kabla 4-żyłowego łączącego procesor lokalny z przetwornikiem: •

Jedna para służy do komunikacji RS-485.

Druga para służy do zasilania procesora lokalnego.

Złącza wtykowe umożliwiają podłączenie przewodów jednożyłowych lub splatanych, 24 do 12 AWG (0,2 do 2,5 mm2). A.1.2

Sygnały wejściowe/wyjściowe

Sygnał wejściowy z czujnika •

Zdalne podłączenie kablem 4-żyłowym: jedno iskrobezpieczne złącze 4-żyłowe

Zdalne podłączenie kablem 9-żyłowym: dwa iskrobezpieczne bloki przyłączeniowe z 3 gniazdami i jedno iskrobezpieczne z 4 gniazdami (tylko 3 wykorzystane)

Zdalny procesor lokalny ze zdalnym przetwornikiem: -

Procesor lokalny: dwa iskrobezpieczne bloki przyłączeniowe z 3 gniazdami i jedno iskrobezpieczne z 4 gniazdami (tylko 3 wykorzystane)

-

Przetwornik: jedno iskrobezpieczne złącze 4-żyłowe

Przetworniki Model 1700/2700 z nieiskrobezpiecznymi wyjściami analogowymi (kod obwodów wyjścia A) Jedno wyjście 4–20 mA •

Nieiskrobezpieczne

Wewnętrznie zasilane (aktywne)

Izolacja ±50 VDC od wszystkich innych wyjść i masy

Maksymalne obciążenie: 820 omów

W Modelu 1700 sygnał wyjściowy może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego; w Modelu 2700 sygnał wyjściowy może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego, gęstość, temperaturę lub prąd cewek pobudzających; przetworniki z aktywną funkcją API mogą generować również sygnał proporcjonalny do standardowego przepływu objętościowego lub gęstość w temperaturze referencyjnej

Liniowy względem zmiennej procesowej w zakresie od 3.8 do 20.5 mA, zgodnie z normą NAMUR NE43 (czerwiec 1994)

Jedno wyjście częstotliwościowe/impulsowe (Model 1700) lub częstotliwościowe/impulsowe/dyskretne (Model 2700): •

Nieiskrobezpieczne

Wewnętrznie zasilane (aktywne)

Maksymalny prąd: 100 mA

Napięcie wyjściowe: +24 VDC ±3%, z rezystorem podciągającym 2.2 kΩ

Wyjście częstotliwościowe/impulsowe (Model 1700/2700): -

54

Może służyć do wskazywania natężenia przepływu masowego lub przepływu zsumowanego; w Modelu 1700 reprezentuje te same zmienne procesowe co wyjście mA, w Modelu 2700 wyjście jest niezależne od wyjścia prądowego

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Dane techniczne ciąg dalszy

-

Skalowane w zakresie do 10000 Hz

-

Sygnał wyjściowy liniowy względem zmiennej procesowej do 12500 Hz

-

Konfiguracja polaryzacji: aktywny stan niski lub wysoki

Wyjście dyskretne (tylko Model 2700): -

Może reprezentować zdarzenie 1, zdarzenie 2, zdarzenie 1 i 2, kierunek przepływu, zmianę kierunku przepływu, trwanie kalibracji lub wystąpienie błędu

-

Maksymalny pobór prądu: 500 mA

-

Konfiguracja polaryzacji: aktywny stan niski lub wysoki

Przetworniki Model 1700/2700 z wyjściami iskrobezpiecznymi (kod obwodów wyjścia D) Model 1700 ma jedno wyjście 4–20 mA; Model 2700 na dwa wyjścia 4–20 mA: •

Iskrobezpieczne

Zewnętrznie zasilane (pasywne)

Izolacja ±50 VDC od wszystkich innych wyjść i masy

Maksymalne napięcie wejściowe: 30 VDC, 1 W maksymalnie

Maksymalny prąd: 300 mA

W Modelu 1700 sygnał wyjściowy może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego; w Modelu 2700 sygnał wyjściowy może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego, gęstość, temperaturę lub prąd cewek pobudzających; przetworniki z aktywną funkcją API mogą generować również sygnał proporcjonalny do standardowego przepływu objętościowego lub gęstość w temperaturze referencyjnej

Liniowy względem zmiennej procesowej w zakresie od 3.8 do 20.5 mA, zgodnie z normą NAMUR NE43 (czerwiec 1994)

Maksymalne obciążenie: patrz wykres poniżej Możliwość obciążania wyjścia mA Rmax = (Vsupply − 12)/0.023* *Jeśli konieczna jest komunikacja HART, to w pętli musi znajdować się rezystancja 250 Ω a napięcie zasilania musi być co najmniej 17.75 V 1000

Zewnętrzna rezystancja (Ω)

900 800 700 600 500 400 300

Zakres roboczy

200 100 0 12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Napięcie zasilania (V)

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

55


Dane techniczne ciąg dalszy

Jedno wyjście częstotliwościowe/impulsowe (Model 1700) lub częstotliwościowe/impulsowe/dyskretne (Model 2700): •

Iskrobezpieczne

Zewnętrznie zasilane (pasywne)

Maksymalne napięcie wejściowe: 30 VDC, 0.75 W maksymalnie

Maksymalny prąd: 100 mA

Wyjście częstotliwościowe/impulsowe (Model 1700/2700): -

Może służyć do wskazywania natężenia przepływu masowego lub przepływu zsumowanego; w Modelu 1700 reprezentuje te same zmienne procesowe co wyjście mA, w Modelu 2700 wyjście jest niezależne od wyjścia prądowego

-

Skalowane w zakresie do 10000 Hz

-

Sygnał wyjściowy liniowy względem zmiennej procesowej do 12500 Hz

-

Konfiguracja polaryzacji: aktywny stan niski lub wysoki

-

Maksymalne obciążenie: patrz wykres poniżej Możliwość obciążania wyjścia częstotliwościowego Rmax = (Vsupply − 4)/0.003 *Rmin = (Vsupply − 25)/0.006 *Absolutne minimum = 100 omów dla Vsupply < 25.6 V 10000

Zewnętrzna rezystancja (Ω)

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Zakres roboczy

2000 1000 0 5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

Napięcie zasilania (V)

56

Wyjście dyskretne (tylko Model 2700): -

Może reprezentować zdarzenie 1, zdarzenie 2, zdarzenie 1 i 2, kierunek przepływu, zmianę kierunku przepływu, trwanie kalibracji lub wystąpienie błędu

-

Maksymalny pobór prądu: 500 mA

-

Konfiguracja polaryzacji: aktywny stan niski lub wysoki

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Dane techniczne ciąg dalszy

Przetworniki Model 2700 z nieiskrobezpiecznymi konfigurowanymi wejściami/wyjściami (opcje kodów wyjść B lub C) Jedno lub dwa aktywne wyjście 4–20 mA •

Kanał A jest zawsze wyjściem mA; kanał B może być skonfigurowany jako wyjście mA

Nieiskrobezpieczne

Odizolowane do ±50 VDC od wszystkich innych wyjść i masy

Maksymalne obciążenie: -

Kanał A (mA1): 820 ohms

-

Kanał B (mA2): 420 ohms

Sygnał wyjściowy może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego, gęstość, temperaturę lub prąd cewek pobudzających; przetworniki z aktywną funkcją API mogą generować również sygnał proporcjonalny do standardowego przepływu objętościowego lub gęstość w temperaturze referencyjnej

Sygnał wyjściowy jest liniowy względem zmiennej procesowej w zakresie od 3.8 do 20.5 mA, zgodnie z normą NAMUR NE43 (czerwiec 1994)

Jedno lub dwa wyjścia częstotliwościowo/impulsowe •

Kanały B i C są konfigurowalne jako wyjścia częstotliwościowe lub impulsowe

Jeśli oba kanały wybrano jako częstotliwościowo/impulsowe to: -

Przetwornik realizuje wyjście podwójne impulsowe, które reprezentuje jedną zmienną procesową. Kanały są elektrycznie odizolowane, ale nie są niezależne

-

Sygnał wyjściowy w kanale C może mieć przesunięcie fazowe 0, 90 lub 180 stopni względem sygnału B lub wyjście podwójne impulsowe może działać w trybie specjalnym

Nieiskrobezpieczne

Mogą być zasilane wewnętrznie lub zewnętrznie (aktywne lub pasywne): -

Wewętrzne zasilanie: 15 VDC ±3%, wewnętrzny rezystor podciągający 2.2 kΩ

-

Zasilanie zewnętrzne: 3–30 VDC maksymalnie, pobór prądu 500 mA dla 30 VDC

Skalowane w zakresie do 10000 Hz

Mogą reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego, co można wykorzystać do wskazywania natężenia przepływu masowego lub przepływu zsumowanego

Sygnał wyjściowy jest liniowy względem zmiennej procesowej do 12500 Hz

Konfiguracja polaryzacji: aktywny stan niski lub wysoki

Jedno lub dwa wyjścia dyskretne: •

Kanały B i C są konfigurowane jako wyjścia dyskretne

Mogą reprezentować zdarzenie 1, zdarzenie 2, zdarzenie 1 i 2, kierunek przepływu, zmianę kierunku przepływu, trwanie kalibracji lub wystąpienie błędu

Maksymalny pobór prądu 500 mA

Konfiguracja zasilania wewnętrznego lub zewnętrznego (aktywne lub pasywne):

-

Wewętrzne zasilanie 15 VDC ±3%, wewnętrzny rezystor podciągający 2.2 kΩ

-

Zasilanie zewnętrzne maksymalnie 3–30 VDC, pobór prądu 500 mA dla 30 VDC

Konfiguracja polaryzacji: aktywny stan niski lub wysoki

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

57


Dane techniczne ciąg dalszy

Jedno wejście dyskretne: •

Kanał C może byc konfigurowane jako wejście dyskretne

Nieiskrobezpieczne

Konfiguracja zasilania wewnętrznego lub zewnętrznego:

A.1.3

-

Wewnętrzne zasilanie: 15 VDC, maksymalny pobór prądu 7 mA

-

Zewnętrzne zasilanie: 3–30 VDC maksymalnie

Może być wykorzystane do uruchomienia procedury zerowania przepływomierza, kasowania licznika przepływu masowego zsumowanego, kasowania licznika przepływu objętościowego zsumowanego lub kasowania wszystkich liczników Komunikacja cyfrowa

Przetworniki Model 1700/2700 obsługują następujące tryby komunikacji cyfrowej: Przyłącza serwisowe •

Tylko do czasowego wykorzystania w celach serwisowych

Adres 111

Wykorzystuje sygnał RS-485 Modbus RTU, 38.4 kilobodów, jeden bit stopu, brak parzystości

HART/Bell202 Sygnał HART Bell 202 jest nałożony na sygnał mA i jest dostępny dla każdego systemu nadrzędnego: •

Częstotliwość: 1.2 i 2.2 kHz

Amplituda: 0.8 mA peak-to-peak

1200 bodów

Wymaga rezystancji obciążenia 250 do 600 omów w pętli

HART/RS485 lub Modbus/RS485 (tylko przetworniki z wyjściami analogowymi) Jedna para zacisków umożliwia komunikację RS-485: •

Możliwość podłączenia bezpośredniego do systemu nadrzędnego HART lub Modbus

Dopuszczalne prędkości transmisji od 1200 bodów do 38.4 kilobodów

A.1.4

Zasilanie

Zasilanie przetworników Model 1700/2700: •

Przetworniki wyposażone są w układ automatycznego przełączania AC/DC

Zgodność z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC norma IEC 1010-1 z uzupełnieniem 2

Spełniają wymagania instalacyjne (przepięciowe) katagoria II, stopień zanieczyszczenia 2

Bezpiecznik zwłoczny IEC 127–1.25

Wymagania dotyczące zasilania AC 85 do 265 VAC, 50/60 Hz, 6 W typowo, 11 W maksimum

58

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Dane techniczne ciąg dalszy

Wymagania dotyczące zasilania DC •

18 do 100 VDC, 6 W typowo, 11 W maksimum

Przy uruchamianiu, zasilacz przetwornika musi umożliwić krótkotrwały pobór prądu 1.8 A przy napięciu 18 V na zaciskach przetwornika

Minimum 22 VDC przy kablu 300 m 18 AWG (0,8 mm2)

A.1.5

Wymagania środowiskowe

Zakres temperatur otoczenia •

Praca: –40 do +60 °C

Składowanie: –40 do +60 °C

W temperaturze poniżej -20 °C następuje zwolnienie reakcji wyświetlacza i trudności w jego odczytaniu. W temperaturze powyżej 55 °C może nastąpić ściemnienie wyświetlacza.. Jeśli możliwe, to unikać lokalizacji, w których przetwornik jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zakres temperatur otoczenia może zależeć od rodzaju instalacji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach instalacji ATEX, IECEx, CSA lub UL dostarczanych wraz z czujnkiem oraz dostępnych na stronach intenetowych Micro Motion. Dopuszczalna wilgotność Przetwornik należy zainstalować w środowisku, gdzie wilgotność względna jest w zakresie od 5 do 95%, bez kondensacji w temperaturze 60 °C. Dopuszczalne drgania Przetwornik spełnia wymagania normy IEC 68.2.6, test wytrzymałościowy, 5 do 2000 Hz, 50 cykli przy 1.0 g. A.1.6

Wpływ temperatury otoczenia

Na wyjście analogowe ±0.005% szerokości zakresu pomiarowego na °C A.1.7

Zgodność elektromagnetyczna

Przetwornik spełnia wymagania następujących norm zakłóceń elektromagnetycznych: •

NAMUR NE21 (May 1999) z wyjątkiem Voltage Dip przy zasilaniu 24 VDC

Dyrektywy zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC norma EN 61326 przemysłowa

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

59


Dane techniczne ciąg dalszy

A.2

Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem Przetwornik może mieć tabliczkę z oznaczeniami obszarów zagrożonych wybuchem, które wskazują, gdzie może być zainstalowany. A.2.1

UL i CSA

Dla uzyskania zgodności z normami UL temperatura otoczenia ograniczona do –40 do +55 °C Dla uzyskania zgodności z normami CSA temperatura otoczenia ograniczona do –40 do +60 °C Przetwornik Klasa I, strefa 1, grupy C i D. Klasa II, strefa 1, grupy E, F i G przeciwwybuchowości (jeśli zainstalowano z atestowanymi dławikami kablowymi). W innym przypadku klasa I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Wyjścia Niepalne wyjścia czujnika do stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; lub wyjścia iskrobezpieczne czujnika do stosowania w klasie I, sterfa 1, grupy C i D lub w klasie II, strefa 1, grupy E, F i G. A.2.2

ATEX i IECEx

Dla uzyskania zgodności z normami ATEX i IECEx temperatura otoczenia ograniczona do +55 °C. Przetwornik Model 1700 lub 2700 z wyjściami analogowymi lub konfigurowanymi wejściami/wyjściami Wszystkie modele ATEX posiadają oznaczenie CE 0575 II 2G i są przeznaczone do instalacji w strefie 1 (gaz) obszarów zagrożonych wybuchem i posiadają następujące kody oznaczenia: Tabela A−1 Kody oznaczenia ATEX i IECEx dla przetworników Model 1700/2700 AN lub CIO ATEX

IECEx

• Z wyświetlaczem

EEx d [ib] IIB+H2 T5

Ex d [ib] IIB+H2 T5

• Bez wyświetlacza

EEx d [ib] IIC T5

Ex d [ib] IIC T5

• Z wyświetlaczem

EEx de [ib] IIB+H2 T5

Ex de [ib] IIB+H2 T5

• Bez wyświetlacza

EEx de [ib] IIC T5

Ex de [ib] IIC T5

Ognioszczelność, jeśli zainstalowano z atestowanymi dławikami kablowymi:

Zwiększony poziom bezpieczeństwa, jeśli zainstalowano z atestowanymi dławikami kablowymi

60

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Dane techniczne ciąg dalszy

Przetwornik Model 1700 lub 2700 z wyjściami iskrobezpiecznymi Wszystkie modele ATEX posiadają oznaczenie CE 0575 II 2(1)G i są przeznaczone do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem i posiadają następujące kody oznaczenia:: Tabela A−2 Kody oznaczenia ATEX i IECEx dla przetworników Model 1700/2700 IS ATEX

IECEx

• Z wyświetlaczem

EEx d [ia/ib] IIB+H2 T5

Ex d [ia/ib] IIB+H2 T5

• Bez wyświetlacza

EEx d [ia/ib] IIC T5

Ex d [ia/ib] IIC T5

• Z wyświetlaczem

EEx de [ia/ib] IIB+H2 T5

Ex de [ia/ib] IIB+H2 T5

• Bez wyświetlacza

EEx de [ia/ib] IIC T5

Ex de [ia/ib] IIC T5

Ognioszczelność, jeśli zainstalowano z atestowanymi dławikami kablowymi:

Zwiększony poziom bezpieczeństwa, jeśli zainstalowano z atestowanymi dławikami kablowymi

A.3

Dane metrologiczne Patrz dane techniczne czujników.

A.4

Dane konstrukcyjne Dane konstrukcyjne obejmują: •

Obudowę

Monta z

Interfejs/wyświetlacz (opcja)

Masę

Wymiary

A.4.1

Obudowa

Obudowa wykonana z lanego aluminium pokrytego farbą eopksysową ma klasę ochrony NEMA 4X (IP67). Komora zacisków zawiera zaciski wyjściowe, zaciski zasilania i zaciski serwisowe. Zaciski wyjściowe oddzielone są od zacisków zasilania i serwsiowych. •

Komora obwodów elektronicznych zawiera wszystkie układy elektroniczne i wyświetlacz.

Komora czujnika zawiera zaciski do podłączenia do procesora lokalnego w czujniku.

W obudowie znajduje się zacisk do uziemienia obudowy. Przepusty kablowe mogą mieć gwinty 1/2″-14 NPT lub M20 x 1.5 z gwintem wewnętrznym.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

61


Dane techniczne ciąg dalszy

A.4.2

Montaż

Przetworniki Model 1700/2700 mogą być zintegrowane z czujnikami Micro Motion lub być zamontowane zdalnie w dwóch konfiguracjach. •

Przetwornik do montażu zdalnego posiada obejmę montażową i wymaga wykorzystania kabla 4- lub 9-żyłowego do połączenia czujnika z przetwornikiem. Maksymalna długość kabli zależy od typu instalacji i typu kabla, tak jak przedstawiono w tabeli A-3.

Przetwornik może być obracany na czujniku lub obejmie montażowej do 360° z krokiem 90°.

Tabela A−3 Maksymalne długości kabli Typ kabla

Przekrój

Maksymalna długość

Kabel 9−żyłowy Micro Motion

Nie dotyczy

20 m

Kabel 4−żyłowy Micro Motion

Nie dotyczy

300 m

22 AWG (0.35 mm2)

90 m

20 AWG (0.5 mm2)

150 m

Kabel 4−żyłowy użytkownika • Kabel zasilania (VDC)

2

18 AWG (0.8 mm ) • Kable sygnałowe (RS−485)

A.4.3

2

22 AWG (0.35 mm ) lub większy

300 m 300 m

Interfejs/wyświetlacz

Przetwornik może być zamówiony bez lub z wyświetlaczem. Podstawowe własności wyświetlacza: •

A.4.4

Dwuwierszowy, segmentowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z przełącznikami optycznymi i diodą stanu LED przeznaczony do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem -

1 wiersz wyświetla wartość zmiennej procesowej, wiersz 2 jednostki wyświetlanej zmiennej przez bezpodbiciowe szkło hartowane

-

Przełączniki dotykowe, optyczne działają przez szkło, a czerwona dioda LED wskazuja na “naciśnięcie” klawisza

Dla umożliwienia różnych orientacji montażu, wyświetlacz może być obracany na przetworniku do 360° z krokiem 90° Masa

W przypadku przetworników zintegrowanych z czujnikiem, patrz dane techniczne czujnika. W przypadku przetworników montowanych zdalnie z wykorzystaniem kabla 4-żyłowego: •

Z wyświetlaczem: 3,6 kg

Bez wyświetlacza: 3,2 kg

W przypadku przetworników montowanych zdalnie z wykorzystaniem kabla 9-żyłowego:

62

Z wyświetlaczem: 14 lb (6,3 kg)

Bez wyświetlacza: 13 lb (5,9 kg)

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Dane techniczne ciąg dalszy

A.4.5

Wymiary

Na ilustracjach A-1 do A-5 przedstawiono wymiary przetworników Model 1700 lub 2700 bez lub z wyświetlaczem, zespołu przetwornik/procesor lokalny bez lub z wyświetlaczem i samego procesora lokalnego. Wymiary przetworników zintegrowanych z czujnikiem podano w instrukcji instalacji czujników.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

63


Dane techniczne ciąg dalszy

Ilustracja A−1 Wymiary – Przetwornik Model 1700/2700 z wyświetlaczem Wymiary w

cale (mm)

6 13/16 (174) 3 15/16 (99)

3X 1/2″–14 NPT lub M20 X 1.5

2 13/16 (71) 4 1/2 (114)

4X ∅3/8 (10)

∅ 4 11/16 (119)

2 11/16 (69) 4 11/16 (119) 1 7/8 (47)

1 (25) 3 11/16 (93) 2 13/16 (71)

2 7/16 (62)

2 1/4 (57)

4 5/16 (110)

Montaż naścienny

1 3/4 (45)

4 1/2 (114)

2 1/4 (57)

8 7/16 (214)

9 5/16 (237) Do osi rury 2″ (montaż na rurze)

Do 1/2 NPT lub M20

4 3/4 (120)

Uwaga: Wymiary dotyczą zdalnego montażu przetwornika przy wykorzystaniu kabla 4-żyłowego lub zdalnego procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem. Patrz ilustracja 2-1.

64

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Dane techniczne ciąg dalszy

Ilustracja A−2 Wymiary – Przetwornik Model 1700/2700 bez wyświetlacza Wymiary w

cale (mm)

5 13/16 (148) 2 15/16 (74) 13/16 (21)

3X 1/2″–14 NPT lub M20 X 1.5

2 11/16 (69)

1 (25) 3 11/16 (93) 2 13/16 (71)

2 13/16 (71) 4 1/2 (114)

4X ∅3/8 (10)

2 7/16 (62)

∅ 4 1/16 (104)

4 7/16 (113)

1 7/8 (47)

2 1/4 (57)

4 5/16 (110)

4 1/2 (114)

1 3/4 (45) 7 7/16 (188)

2 1/4 (57)

8 5/16 (211) Do osi rury 2″ (montaż na rurze)

Montaż naścienny

4 3/4 (120)

Do 1/2 NPT lub M20

Uwaga: Wymiary dotyczą zdalnego montażu przetwornika przy wykorzystaniu kabla 4-żyłowego lub zdalnego procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem. Patrz ilustracja 2-1.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

65


Dane techniczne ciąg dalszy

Ilustracja A−3 Wymiary – Zespół przetwornik Model 1700/2700/procesor lokalny z wyświetlaczem Wymiary w

cale (mm)

2X 1/2″ –14 NPT lub M20 x 1.5

6 13/16 (174) 3 15/16 (99)

2 7/16 (62)

2 11/16 (69) 2 5/8 (66)

∅4 11/16 (119)

6 5/16 (160)

3 13/16 (97)

2 13/16 (71) 5 7/16 2 13/16 (139) (71)

2 13/16 (71) 4 1/2 (114)

4X ∅3/8 (10)

13/16 (21) 7 3/16 (182) 8 11/16 (220) 9 5/8 (244) Do osi rury 2″ (montaż na rurze) 3 1/16 (78)

3/4″–14 NPT

6 3/16 (158)

3 (76)

5 11/16 (144)

Uwaga: Wymiary dotyczą montażu zespołu przetwornik/procesor lokalny przy wykorzystaniu kabla 9-żyłowego. Patrz ilustracja 2-1.

66

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Dane techniczne ciąg dalszy

Ilustracja A−4 Wymiary – Zespół przetwornik Model 1700/2700/procesor lokalny bez wyświetlacza Wymiary w

cale (mm)

2X 1/2″–14 NPT lub M20 x 1.5

5 13/16 (148) 2 15/16 (74) 13/16 (21)

2 7/16 (62)

2 11/16 (69) 2 5/8 (66) 5 7/16 (139) 2 13/16 (71) 2 13/16 (71) 4 1/2 (114)

4X ∅3/8 (10)

∅4 1/16 (104)

6 1/16 (154)

3 13/16 (97)

2 13/16 (71)

6 3/16 (158) 3 1/16 (78) 4 9/16 (116) 7 11/16 (195) 8 5/8 (219) Do osi rury 2″ (montaż na rurze)

3/4″–14 NPT

3 (76) 5 11/16 (144)

Uwaga: Wymiary dotyczą montażu zespołu przetwornik/procesor lokalny przy wykorzystaniu kabla 9-żyłowego. Patrz ilustracja 2-1.

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

67


Dane techniczne ciąg dalszy

Ilustracja A−5 Wymiary – Zdalny procesor lokalny Wymiary w

cale (mm)

∅4 3/8 (111)

5 11/16 (144) 2X 3 (76)

5 1/2 (140) Montaż na rurze 4 9/16 (116) Montaż naścienny 2 1/4 (57)

Do osi rury 2″ (montaż na rurze)

2 1/2 (64)

1/2″–14 NPT lub M20 X 1.5 2 3/8 (61) 1 11/16 (43)

2 5/8 (67) 6 3/16 (158)

4X ∅3/8 (10)

2 13/16 (71)

3 5/16 (84)

3/4″–14 NPT

2 13/16 (71) 4 1/2 (114)

Uwaga: Wymiary dotyczą elementów procesora lokalnego przy zdalnym montażu procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem. Patrz ilustracja 2-1.

68

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Indeks ciąg dalszy

Indeks Liczby 4-żyłowy kabel instalacja 6 instrukcja okablowania 20 9-żyłowy kabel instalacja 6 instrukcja okablowania 21 A Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem 7 dane techniczne 58 ATEX dane techniczne 58 wymagania instalacyjne 7 B Bezpieczeństwo komunikat 1 okablowanie przetworników Model 1700/2700 IS w obszarze zagrożonym wybuchem 35 C Czujnik 2 CSA dane techniczne 58 wymagania instalacyjne 7 D Dane konstrukcyjne 59 Dane metrologiczne 59 Dane techniczne 51 funkcjonalne 51 interfejs/wyświetlacz 60 klasyfikacja obszarów zagrożonych 58 komunikacja cyfrowa 56 konstrukcyjne 59 masa 60 metrologiczne 59 montaż 59 obudowa 59 podłączenia elektryczne 51 sygnały wejściow/wyjściowe 52 wpływ temperatury otoczenia 57 wymagania środowiskowe 57 Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

wymiary 60 zasilacz 56 zgodność elektromagnetyczna 57 Drgania 7 I Instalacja dane techniczne przetwornika 51 drgania dopuszczalne 7 instrukcje okablowania przy instalacji z wykorzystaniem kabla 4-żyłowego 20 instrukcje okablowania przy instalacji z wykorzystaniem kabla 9-żyłowego 21 instrukcje okablowania przy zdalnym procesorze lokalnym ze zdalnym procesorem 22 konfiguracja kanałów 39 maksymalna długość kabli 9 montaż przetwornika 9 zdalny procesor lokalny ze zdalnym przetwornikiem 11 zdalny przy użyciu kabla 4-żyłowego 11 zdalny przy użyciu kabla 9-żyłowego 12 zintegrowany 10 montaż zdalnego procesora lokalnego 13 obrót wyświetlacza 17 obszar zagrożóny 7 ograniczenia temperaturowe 7 okablowanie wyjść Przetworniki Model 1700/2700 AN 27 Przetworniki Model 1700/2700 IS 31 Przetworniki Model 2700 CIO 39 podłączenie przetwornika do czujnika 19 typy 2 typy kabli 19 uziemienie 15 wilgotność dopuszczalna 7 wymagania środowiskowe 7 wymagania zasilania 7 zasilacz 16 Instalacja zintegrowana schemat 6 Interfejs/wyświetlacz dane techniczne 60

69


Indeks ciąg dalszy

K Kable maksymalna długość kabli 9 typy 19 4-żyłowy 19 9-żyłowy 20 Komunikacja cyfrowa dane techniczne 56 Konfiguracja kanałów 39

zaciski wyjściowe i typy wyjść 31 podłączenie HART/analogowe w pojedynczej pętli 35 podłączenie sieciowe HART 36 wyjścia analogowe 36 zaciski wyjściowe i typy wyjść 34 Przetworniki Model 2700 CIO 39 podłączenie HART/analogowe w pojedynczej pętli 41 praca sieciowa HART 42 wejście dyskretne 48 wyjście częstotliwościowe 42 wyjście dyskretne 45 wyjście prądowe 40 zaciski wyjściowe i typy wyjść 39

L Lokalizacja, prawidłowy wybór 5 M Masa dane techniczne 60 Montaż dane techniczne 59 przetwornik 9 instalacja przy użyciu kabla 4-żyłowego 11 instalacja przy użyciu kabla 9-żyłowego 12 instalacja zdalnego procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem 11 instalacja zintegrowana 10 zdalny procesor lokalny 13 O Obrót wyświetlacza 17 Obudowa dane techniczne 59 Ograniczenia temperaturowe 7 Okablowanie instrukcje instalacja zdalna z kablem 4-żyłowym 20 instalacja zdalna z kablem 9-żyłowym 21 instalacja zdalnego procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem 22 maksymalna długość kabli 9 przetwornik do czujnika 19 Okablowanie wyjść Przetworniki Model 1700/2700 AN 27 podłączenie HART/analogowe w pojedynczej pętli 28 podłączenie sieciowe HART 29 wyjścia analogowe 28 zaciski wyjściowe i typy wyjść 27 Przetworniki Model 1700/2700 IS 31 obszar bezpieczny 32 obszar zagrożony wybuchem 35 parametry dopuszczalne 35 wyjście częstotliwościowe/dyskretne 37 wyjścia prądowe 37 70

P Procesor lokalny 2 elementy procesora lokalnego 14 montaż zdalny 13 Przepływomierz elementy 2 Przetwornik 2 elementy instalacja zdalna z kablem 4-żyłowym 12 instalacja zdalna z kablem 9-żyłowym 13 instalacja zdalnego procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem 12 instalacja 1, 5 montaż 9 instalacja zdalna z kablem 4-żyłowym 11 instalacja zdalna z kablem 9-żyłowym 12 instalacja zdalnego procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem 11 instalacja zintegrowana 10 typ 2 typy układów wyjściowych 2 Przyłącza elektryczne dane techniczne 51 S Skrzynka przyłączeniowa 2 Sygnały wejścia/wyjścia dane techniczne 52 U UL dane techniczne 58 wymagania instalacyjne 7 Uziemienie wymagania instalacyjne 15

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


Indeks ciąg dalszy

W Wilgotność dopuszczalna 7 Wpływ temperatury otoczenia dane techniczne 57 Wymagania środowiskowe 7 dane techniczne 57 Wymiary dane techniczne 60 Wyświetlacz elementy 18 obrót 17 Z Zasilacz dane techniczne 56 instalacja 16 Zasilanie wymagania 7 Zdalny procesor lokalny ze zdalnym przetwornikiem instrukcje okablowania 22 schemat 6 Zgodność elektromagnetyczna dane techniczne 57

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700

71


72

Instrukcja instalacji: Przetworniki Model 1700 i 2700


© 2004, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. P/N 20001714, Rev. A

*20001714*

Najnowsze informacje o produktach Micro Motion można znaleźć w Internecie na stronie www.micromotion.com

Emerson Process Management Sp. z o.o ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa T (22) 45 89 200 F (22) 45 89 231

Micro Motion Inc. USA Worldwide Headquarters 7070 Winchester Circle Boulder, Colorado 80301 T (303) 530−8400 (800) 522−6277 F (303) 530−8459

Micro Motion Europe Emerson Process Management Wiltonstraat 30 3905 KW Veenendaal The Netherlands T +31 (0) 318 495 670 F +31 (0) 318 495 689

TM

Micro Motion

Instrukcje i schematy instalacyjne ATEX  

Instrukcje i schematy instalacyjne ATEX do obszarów zagrożonych wybuchem - instrukcja obsługi

Advertisement