Page 1

Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Przetworniki ciśnienia 3051S • Najwyższa dokładność pomiarów 0,04% • 10−letnia stabilność w warunkach procesowych • Modułowa konstrukcja gwarancją mniejszych kosztów instalacji i obsługi

Spis treści Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona .. 5 Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona .. 12 Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona .. 13 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona .. 21 Karta konfiguracyjna przetwornika 3051S HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona . 33

www.rosemount.com


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Nowy przetwornik z nowym modułem ,,SuperModule” Mamy przyjemność przedstawić nowy etap w rozwoju technologii pomiarów − przetwornik 3051S o budowie modularnej. Emerson Process Management wprowadził na rynek nową rodzinę przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień opartą o całkowicie nową koncepcję technologiczną! Wiele lat badań i doświadczeń obiektowych udowodniło, że najpoważniejszym źródłem awarii przyrządów i pogarszania się ich parametrów metrologicznych jest wpływ środowiska na delikatne elementy elektroniczne. Aby tego uniknąć Emerson Process Management proponuje konstrukcję, w której zarówno czujnik ciśnienia jak i cała elektronika jest zamknięta w hermetycznie spawanej obudowie. Takie rozwiązanie umożliwia zagwarantowanie 10−letniej stabilności pomiaru w warunkach obiektowych. Dodatkowo koncepcja budowy modularnej przetwornika pozwala na precyzyjne dopasowanie do potrzeb aplikacji. Obecnie oferujemy kilka opcji wyprowadzenia sygnału wyjściowego (szybkie

złącze, puszka z listwą zaciskową, obudowa z wyświetlaczem) oraz kilkanaście opcji połączenia przetwornika z procesem (złącze Coplanar, zblocze wielozaworowe, zintegrowane zwężki, annubary, itp.). W efekcie otrzymujemy kilkadziesiąt opcji konfiguracji przetwornika.

Urządzenia firmy Rosemount® do pomiarów ciśnień Przetwornik natężenia przepływu masowego Model 3095MV

Zintegrowana zwężka Model 1195 i przepływomierze ProPlate/Mass ProPlate

Precyzyjny pomiar różnicy ciśnień, ciśnienia statycznego i temperatury procesowej w jednym przetworniku umożliwia dynamiczne wyznaczenie w pełni skompensowanego natężenia przepływu masowego. Patrz karta katalogowa 00813−0100−4716.

Przepływomierze zbudowane w oparciu o zwężkę pomiarową, skompletowane u producenta i gotowe do montażu w rurociągach o małych średnicach. Do pomiaru czystych gazów, cieczy i pary. Patrz karta katalogowa 00813−0100−4686.

Zintegrowane zblocza Model 305 i 306

Przepływomierze annubarowe

Fabrycznie montowane na przetworniku, kalibrowane i testowane wraz z nim, zmniejszają koszty montażu. Patrz karta katalogowa 00813−0100−4733.

Seria precyzyjnych przepływomierzy zawierających czujnik annubar, do rurociągów o wielkościach od 2 do 72 cali (50,8 do 1829 mm). Patrz karta katalogowa 00813−0100−4809.

Zdalne oddzielacze Model 1199

Zwężka Model 405P

Zapewniają dokładne, zdalne pomiary ciśnienia i zabezpieczają przetwornik przed gorącymi, korozyjnymi lub lepkimi mediami procesowymi. Patrz karta katalogowa 00813−0100−4016.

Moduł bezkołnierzowy ze zwężką i zintegrowanym zbloczem. Patrz karta katalogowa 00813−0100−4810.

2


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Wybór właściwego przetwornika 3051S WYBÓR KONFIGURACJI PRZETWORNIKA Przetwornik różnicy ciśnień, ciśnienia względnego i absolutnego 3051S_C z kołnierzem Coplanar™ •

Dokładność 0,04%

Zakresowość 200:1

10−letnia stabilność

Kołnierze Coplanar umożliwiające zintegrowany montaż zblocza zaworowego, elementu wytwarzającego spadek ciśnienia i oddzielaczy

Kalibrowane zakresy pomiarowe od 0,25 mbar do 276 bar

Membrany pomiarowe ze stali nierdzewnej 316L, Hastelloy’u ® C, Monelu® , tantalu, złoconego Monelu lub złoconej stali nierdzewnej 316L

Przetwornik ciśnienia względnego i absolutnego 3051S_T z przyłączem gwintowym

IN−LINE/3151 _A103 B

Patrz specyfikacja zamówieniowa na stronie 25. •

Dokładność 0,04%

Zakresowość 200:1

10−letnia stabilność

Kalibrowane zakresy pomiarowe od 10,3 mbar do 689 bar

Szeroka gama przyłączy procesowych

Membrany pomiarowe ze stali nierdzewnej 316L i Hastelloy’u C

CO PLANAR/3151_E 101A

Patrz specyfikacja zamówieniowa na stronie 21

Przetwornik poziomu cieczy 3051S_L •

Dokładność 0,065%

Zakresowość 100:1

Membrany w płaszczyźnie kołnierza lub odsunięte o 2, 4 i 6 cali

Różne ciecze wypełniające

Części stykające się z medium ze stali nierdzewnej 316L, Hastelloy’u lub tantalu

COPL ANAR/315 1_E27 B

Patrz specyfikacja zamówieniowa na stronie 27

3


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S WYBÓR ODPOWIEDNIEGO PRZETWORNIKA Moduł Ultra

Moduł Classic

Dokładność 0,04%, zakresowość 200:1

Dokładność 0,065%, zakresowość 100:1

10−letnia stabilność

5−letnia stabilność

WYBÓR OBUDOWY I PRZYŁĄCZA PROCESOWEGO Obudowa z puszką przyłączeniową

Obudowa Plantweb • Do stosowania także w architekturze FOUNDATION® fieldbus, ze zintegrowanym miernikiem LCD i możliwością rozbudowy elektroniki w przyszłości

• Podstawowa obudowa tylko z przyłączami elektrycznymi

Zdalny montaż elektroniki • Do zdalnego montażu interfejsu operatora, możliwość wyeliminowania rurek impulsowych

Kołnierz Coplanar • Standard dla przetworników Model 3051S

Kołnierz tradycyjny • Do bezpośredniej wymiany tradycyjnych przetworników

• Możliwość podłączenia zbloczy różnych typów: Coplanar, tradycyjnych i typu gwintowanego

Elementy wytwarzające różnicę ciśnień • Montaż zintegrowanej zwężki pomiarowej lub rurki Pitota

• Dostępne zblocza dwu−, trzy− i pięciozaworowe

Membrany oddzielające • Możliwość podłączenia zdalnych oddzielaczy Model 1199 • Montaż zdalny lub zintegrowany

4

Zintegrowane zblocze


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S Dane techniczne

DANE METROLOGICZNE Zakres nieprzeskalowany, warunki referencyjne, wypełnienie olejem silikonowym, wykonanie ze stali nierdzewnej, przyłącza proceso we: kołnierze Coplanar (Model 3051S_C) lub 1/2 cala − 14 NPT (Model 3051S_T), kalibracja cyfrowa na cały zakres pomiarowy.

Zgodność z danymi technicznymi (±3 sigma) Wprowadzanie nowych technologii, zaawansowane techniki wytwarzania i statystyczna kontrola jakości zapewniają zgodność parametrów z publikowanymi danymi technicznymi na poziomie co najmniej ±3 sigma.

Dokładność referencyjna

(URL − górna wartość graniczna zakresu pomiarowego)

Ultra(1) Model 3051S_CD, CG

(2)

±0,04% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 10:1, dokładność = URL ± 0,005 + 0,0035  --------------------  % szerokoœci zakresu  Zakres 

Zakres 1: ±0,09% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 15:1, dokładność = URL ± 0,015 + 0,005  -------------------- % szerokoœci zakresu Zakres

Model 3051S_T

Zakres 0: ±0,09% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 2:1, dokładność = ±0,045% URL ±0,04% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 10:1, dokładność = URL ± 0,004  --------------------  % szerokoœci zakresu  Zakres 

Model 3051S_CA

±0,04% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 10:1, dokładność = URL ± 0,004  --------------------  % szerokoœci zakresu Zakres

Zakres 0: ±0,075% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 5:1, dokładność = U R L  % szerokoœci zakresu ± 0,025 + 0,01  ------------------- Zakres 

Model 3051S_L

Nie dotyczy

Classic(1) (2) ±0,065% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 10:1, dokładność = URL ± 0,015 + 0,005  --------------------  % szerokoœci zakresu  Zakres 

Zakres 1: ±0,10% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 15:1, dokładność = URL ± 0,025 + 0,005  -------------------- % szerokoœci zakresu Zakres

Zakres 0: ±0,10% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 2:1, dokładność = ±0,05% of URL ±0,065% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 10:1, dokładność = URL ± 0,0065  -------------------- % szerokoœci zakresu  Z a k r e s

±0,065% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 10:1, dokładność = URL ± 0,0065  ------------------------  % szerokoœci zakresu Zakresu

Zakres 0: ±0,075% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 5:1, dokładność = U R L  % szerokoœci zakresu ± 0,025 + 0,01  ------------------- Zakres 

±0,065% szerokości zakresu pomiarowego; dla współczynników skali mniejszych od 10:1, dokładność = URL  % szerokoœci zakresu ± 0,015 + 0,005  ------------------- Zakres 

(1) Podana dokładność referencyjna obejmuje błędy związane z liniowością, histerezą i powtarzalnością. (2) Dla przetworników z komunikacją FOUN DAT ION fieldbus, w miejsce szerokości zakresu podstawić szerokość skalibrowanego zakresu pomiarowego.

Dokładność całkowita Model 3051S_C CD Zakresy 2−3 i CG Zakresy 2−5

Ultra (1)

Classic (1)

±0,125% szerokości zakresu pomiarowego; dla zmiany temperatury o ±28˚C, 0−100% wilgotności względnej, dla ciśnień statycznych do 68,9 bar (tylko model CD), dla współczynników skali 1:1 do 5:1.

±0,15% szerokości zakresu pomiarowego; dla zmiany temperatury o ±28˚C, 0−100% wilgotności względnej, dla ciśnień statycznych do 68,9 bar (tylko model CD), dla współczynników skali 1:1 do 5:1.

(1) Dokładność całkowita jest oparta na sumie błędów dokładności w warunkach referencyjnych, wpływu temperatury otoczenia i ciśnienia statycznego.

Stabilność długoczasowa /długoterminowa/ Model 3051S_C CD Zakresy 2−3 i CG Zakresy 2−5

Ultra

Classic

±0,20% URL przez 10 lat; przy zmianie temperatury o ±28˚C, 0−100% wilgotności względnej, dla ciśnień statycznych do 68,9 bar (tylko model CD)

±0,125% URL przez 5 lat; przy zmianie temperatury o ±28˚C, 0−100% wilgotności względnej, dla ciśnień statycznych do 68,9 bar (tylko model CD)

5


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S Własności dynamiczne

Całkowity czas odpowiedzi (Td + Tc ) (2): Model 3051S_C, Zakresy 2−5: 100 milisekund Zakres 1: 255 milisekund Zakres 0: 700 milisekund Model 3051S_T: 100 milisekund Model 3051S_L: Zależny od aplikacji Czas martwy (Td) 45 milisekund (nominalny) Częstotliwość uaktualniania 22 razy na sekundę

152 milisekund 307 milisekund 752 milisekund 152 milisekund Zależny od aplikacji 97 milisekund 22 razy na sekundę

Typowy czas odpowiedzi przetwornika Sygnał wyjściowy w funkcji czasu Zmiana ciśnienia

Td 100%

Td = Czas martwy Tc = Stała czasowa

Tc

Czas odpowiedzi= Td +T c 63.2% całości zmiany

36.8%

(1) Czas martwy i częstotliwość uaktualniania dotyczą wszystkich modeli i zakresów; tylko wyjście analogowe. (2) Nominalny całkowity czas odpowiedzi w temperaturze 24 ˚C, w warunkach referencyjnych. (3) Tylko wyjście FOUN DAT ION fieldbus przetwornika; nie uwzględniono czasu trwania makrocyklu.

0%

Czas

30 51-305 1_17A

Protokół FOUNDA TION 4 − 20 mA (protokół HART ®)(1) Fieldbus (3)

Wpływ temperatury otoczenia (dla zmiany temperatury o 28˚C) dla różnych współczynników skali Model 3051S_CD, CG

Model 3051S_T

Model 3051S_CA

Model 3051S_L

Ultra

Classic

± (0,009% URL + 0,04% zakresu) dla 1:1 do 10:1 ± (0,018% URL + 0,08% zakresu) dla 10:1 do 200:1 Zakres 0: ± (0,25% URL + 0,05% zakresu) Zakres 1: ± (0,1% URL + 0,25% zakresu) ± (0,0125% URL + 0,125% zakresu) dla 1:1 do 10:1 ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla 10:1 do 200:1 Zakres 1: ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla 1:1 do 10:1 ± (0,05% URL + 0,125% zakresu) dla 10:1 do 200:1 Zakres 5: ± (0,1% URL + 0,15% zakresu) ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla 1:1 do 30:1 ± (0,035% URL + 0,125% zakresu) dla 30:1 do 200:1 Zakres 0: ± (0,1% URL + 0,25% zakresu) Nie dotyczy

± (0,0125% URL + 0,0625% zakresu) dla 1:1 do 5:1 ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla 5:1 do 100:1 Zakres 0: ± (0,25% URL + 0,05% zakresu) Zakres 1: ± (0,1% URL + 0,25% zakresu) ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla 1:1 do 30:1 ± (0,035% URL + 0,125% zakresu) dla 30:1 do 100:1 Zakres 1: ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla 1:1 do 10:1 ± (0,05% URL + 0,125% zakresu) dla 10:1 do 100:1 Zakres 5: ± (0,1% URL + 0,15% zakresu) ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla 1:1 do 30:1 ± (0,035% URL + 0,125% zakresu) dla 30:1 do 100:1 Zakres 0: ± (0,1% URL + 0,25% zakresu) Patrz oprogramowanie Rosemount Instrument Toolkit™

Wpływ ciśnienia statycznego (dla zmiany ciśnienia o 69 bar) Dla ciśnień statycznych powyżej 137,9 bar i zakresów 4−5, patrz dokumentacja techniczna numer 00809−0100−4801

Model 3051S_CD

Ultra

Classic

Błąd zera (1) ± 0.035% URL dla ciśnień statycznych 0 do 137,9 bar Zakres 0: ± 0,125% URL na 6,89 bar Zakres 1: ± 0,25% URL

Błąd zera(1) ± 0.05% URL dla ciśnień statycznych 0 do 137,9 bar Zakres 0: ± 0,125% URL na 6,89 bar Zakres 1: ± 0,25% URL

Błąd zakresu ± 0,1% odczytu Zakres 0: ± 0,15% odczytu na 6,89 bar Zakres 1: ± 0,4% odczytu

Błąd zakresu ± 0,1% odczytu Zakres 0: ± 0,15% odczytu na 6,89 bar Zakres 1: ± 0,4% odczytu

(1) Błąd zera może być usunięty przez wyzerowanie w obecności ciśnienia procesowego

Wpływ pozycji pracy Ultra i Classic Model 3051S_C Model 3051S_L

Model 3051S_T i Model 3051S_CA

6

Przesunięcie zera maksymalnie o ±3,11 mbar z możliwością korekcji; brak wpływu na zakres Z kołnierzami do pomiaru poziomu cieczy w płaszczyźnie pionowej, przesunięcie zera maksymalnie o 25,4 mm H 2O; z kołnierzami w płaszczyźnie poziomej maksymalnie o 127 mm H 2 O plus wartość odsadzenia; przesunięcie zera może być usunięte po montażu; brak wpływu na zakres pomiarowy Przesunięcie zera maksymalnie o 63,5 mm H 2 O z możliwością korekcji; brak wpływu na zakres pomiarowy


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Wpływ drgań

Zabezpieczenie przed przepięciami (OpcjaT1)

Wszystkie modele:

Wszystkie modele:

Mniejszy niż ±0,1% URL przy testach zgodnie z wymaganiami normy IEC60770−1 w warunkach polowych lub w rurociągach z wysokimi poziomami wibracji (10−60 Hz amplituda 0.21mm / 60−2000 Hz 3g).

Spełnia wymagania normy IEEE Standard 587, Category B

Kody opcji 1J, 1K, 1L Mniejszy od ±0,1% URL przy testach zgodnie z wymaganiami normy IEC60770−1 w warunkach polowych lub w rurociągach z niskimi poziomami wibracji (10−60 Hz amplituda 0.15mm / 60−2000 Hz 2g).

Spełnia wymagania normy IEEE Standard 472, odporność na przebicie

Impuls 1 kV (10 × 1000 mikrosekund) Impuls 3 kV (8 × 20 mikrosekund) Impuls 6 kV (12 × 50 mikrosekund)

Impuls SWC 2.5 kV, 1 MHz Dane ogólne: Czas zadziałania: < 1 nanosekundy

Wpływ zmian napięcia zasilania

Prąd zwarcia: 5000 A do obudowy

Wszystkie modele:

Napięcie dopuszczalne: 100 V dc

Mniejszy od ±0,005% skalibrowanego zakresu pomiarowego na jeden wolt zmiany napięcia

Impedancja: < 25 omów Normy: IEC 801−4, IEC 801−5

Wpływ pól elektromagnetycznych

UWAGA:

Wszystkie modele:

Kalibracja w temperaturze 20˚C zgodnie z normą ASMEZ210.1(ANSI)

±0,1% szerokości zakresu pomiarowego dla częstotliwości od 20 do 1000 MHz i pól o natężeniu do 30 V/m

DANE FUNKCJONALNE Zakresy działania przetworników i czujników Zakres

Minimalna szerokość zakresu pomiarowego 3051S_

Wartości graniczne zakresu pomiarowego i działania czujnika Model 3051S_ Dolna (LRL)

Ultra

Classic

Górna (URL)

Model 3051S_CD

Model 3051S_CG

Model 3051S_LD

0 1 2

0,125 mbar 0,62 mbar 3,11 mbar

0,25 mbar 1,24 mbar 6,23 mbar

7,5 mbar 62,3 mbar 0,62 bar

–7,5 mbar –62,3 mbar –0,62 bar

NA –62,3 mbar –0,62 bar

NA NA –0,62 bar

3 4 5

12,4 mbar 103,4 mbar 689,5 mbar

24,9 mbar 206,8 mbar 1,38 bar

2,49 bar 20,7 bar 137,9 bar

2,49 bar –20,7 bar –137,9 bar

34,5 mbar 34,5 mbar 34,5 mbar

–2,49 bar –20,7 bar NA

Wartości graniczne zakresu pomiarowego i działania czujnika Model 3051S_CA Minimalna szerokość zakresu pomiarowego Górna (URL)

Dolna (LRL)

11,5 mbar

0,34 bar

0 bar

20,7 mbar 0,103 bar 0,55 bar

2,07 bar 10,34 bar 55,16 bar

0 bar 0 bar 0 bar

2,76 bar

275,8 bar

0 bar

Zakres

Ultra

Classic

0

11,5 mbar

1 2 3

20,7 mbar 51,7 mbar 275,8 mbar

4

1,38 bar

7


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Wartości graniczne zakresu pomiarowego i działania czujnika Model 3051S_T Zakres

Górna (URL)

Dolna (LRL) (ciśnienie absolutne)

Dolna (1) (LRL) (ciśnienie względne)

20,7 mbar 0,103 bar

2,07 bar 10,34 bar

0 bar 0 bar

–1,01 bar –1,01 bar

0,55 bar 2,76 bar 137,9 bar

55,16 bar 275,8 bar 689,5 bar

0 bar 0 bar 0 bar

–1,01 bar –1,01 bar –1,01 bar

Minimalna szerokość zakresu pomiarowego Ultra

Classic

1 2

10,3 mbar 51,7 mbar

3 4 5

275,8 mbar 1,38 bar 68,9 bar

(1) Przy założeniu, że ciśnienie atmosferyczne wynosi 1,01 bara.

Media mierzone

Wytrzymałość na przeciążenia

Ciecz, gaz i para

Przetwornik wytrzymuje następujące ciśnienia bez uszkodzenia:

4–20 mA (kod opcji wyjścia A)

Model 3051S_CD, CG Zakres 0: 51,7 bar

Regulacja zera i szerokości zakresu pomiarowego

Zakres 1: 137,9 bar

Zero i szerokość zakresu pomiarowego mogą być regulowane dowolnie, przy uwzględnieniu zakresu pracy danego czujnika. Szerokość zakresu pomiarowego musi być równa lub większa od minimalnej szerokości zakresu pomiarowego.

Zakresy 2–5: 250,0 bar; 310,3 bar dla kodu opcji P9

Sygnał wyjściowy

Zakres 1: 51,7 bar

Sygnał 4–20 mA w systemie dwuprzewodowym o charakterystyce liniowej lub pierwiastkowej wybieranej przez użytkownika. Sygnał cyfrowy nałożony na sygnał analogowy 4–20 mA, dostępny dla każdego systemu sterowania posługującego się protokołem HART lub komunikatora.

Zakres 2: 20,7 bar

Model 3051S_CA Zakres 0: 4,13 bar

Zakres 3: 110,3 bar Zakres 4: 413,7 bar Model 3051S_TG, TA Zakres 1: 51,7 bar

Zasilanie Wymagany zewnętrzny zasilacz. Standardowy przetwornik bez obciążenia (4–20 mA) pracuje w zakresie napięć zasilania od 10.5 do 42.4 V dc.

Zakres 2: 103,4 bar Zakres 3: 110,3 bar Zakres 4: 413,7 bar Zakres 5: 1034,2 bar

Ograniczenie obciążenia Maksymalne obciążenie pętli regulacyjnej jest określone przez wartość napięcia zasilania:

O bciążenie (Ω )

Maks. obciążenie pętli = 43.5 (Napięcie zasilania – 10.5)

Model 3051S_LD, LG Zakres pracy wynosi 0 kPa abs do wartości wytrzymałości przyłącza lub do górnej wartości granicznej pracy czujnika, w zależności, która jest mniejsza (patrz tabela poniżej).

Standard

Zakres roboczy

Napięcie (V dc) Dla komunikacji cyfrowej minimalne obciążenie pętli musi wynosić 250 Ω.

FO UNDATION fieldbus (kod opcji wyjścia F)

Typ

Wykonanie ze Wykonanie ze stali węglowej stali nierdzewnej

ANSI/ASME Class 150 285 psig 275 psig ANSI/ASME Class 300 740 psig 720 psig ANSI/ASME Class 600 1480 psig 1440 psig Wartości dla temperatury 38˚C, przy zwiększaniu temperatury wytrzymałość maleje. DIN PN 10–40 40 bar 40 bar DIN PN 10/16 16 bar 16 bar DIN PN 25/40 40 bar 40 bar Wartości dla temperatury 120˚C, przy zwiększaniu temperatury wytrzymałość maleje.

Maksymalne ciśnienie statyczne

Zasilanie Tylko dla Modelu 3051S_CD

8

Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przetwornik pracuje w zakresie napięć zasilania od 9.0 do 32.0 V dc.

Zakres działania zgodnego ze specyfikacją w zakresie ciśnień statycznych od 0,03 do 250 bar; 310,3 bar dla kodu opcji P9

Pobierany prąd

Zakres 0: 0,03 do 51,71 bar

17.5 mA dla wszystkich konfiguracji (łącznie z opcją miernika LCD)

Zakres 1: 0,03 do137,90 bar


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Ciśnienie niszczące przetwornik

Wilgotność

Ciśnienie niszczące przetwornik z kołnierzami Coplanar lub tradycyjnymi wynosi 689,5 bar.

0–100% wilgotności względnej

Ciśnienie niszczące dla przetwornika Model 3051S_T:

Czas gotowości do pracy

Zakresy 1–4: 758,4 bar

Osiągnięcie podanej dokładności pomiarów po mniej niż dwóch sekundach od włączenia zasilania

Zakres 5: 1792,64 bar

Zmiana objętości komory pod wpływem ciśnienia

Dopuszczalne temperatury:

Mniejsza niż 0,08 cm 3

Temperatura otoczenia –40 do 85˚C

Tłumienie

Z lokalnym wskaźnikiem: –20 do 80˚C

Czas reakcji wyjścia analogowego na skokową zmianę sygnału wejściowego jest wybierana przez użytkownika w zakresie od 0 do 60 s. Stała ta dodaje się do stałej czasowej modułu czujnika.

Temperatura składowania –46 do 110˚C

Poziomy alarmowe

Z lokalnym wskaźnikiem: –40 do 85˚C Temperatura medium procesowego

HART 4−20mA (kod wyjścia A)

Dla ciśnienia atmosferycznego i powyżej.

Jeśli procedury wewnętrznej diagnostyki wykryją awarię przetwornika, to sygnał analogowy zostaje ustawiony na wartość alarmową wybraną przez użytkownika. Dostępne są poziomy alarmowe zgodne z normami Rosemount, NAMUR lub określone przez użytkownika (patrz tabela poniżej).

Model 3051S_C Coplanar Wypełnienie czujnika olejem silikonowym(1) z kołnierzem Coplanar

–40 do 121˚C (2) –40 do 149˚C) (2) –40 do 149˚C (2) –40 do 149˚C (2)

z kołnierzem tradycyjnym z kołnierzem do pomiaru poziomu ze zintegrowanym zbloczem 305 Wypełnienie czujnika chemicznie obojętne(1)

–18 do 85˚C (3) (4)

TABELA 1. Poziomy alarmowe

Model 3051S_T (ciecz wypełniająca) Wypełnienie czujnika olejem

silikonowym(1)

Wypełnienie czujnika chemicznie obojętne

(1)

–40 do

Stan wysoki

Stan niski

Rosemount Zgodny z NAMUR (1)

≥ 21.75 mA ≥ 22.5 mA

≤ 3.75 mA ≤ 3.6 mA

Definiowany(2)

20.2 − 23.0 mA

3.6 − 3.8 mA

121˚C (2)

–30 do 121˚C

(2)

Model 3051S_L strona niskociśnieniowa Wypełnienie czujnika olejem silikonowym(1)

–40 do 121˚C (2)

Wypełnienie czujnika chemicznie obojętne(1)

–18 do 85˚C (2)

Model 3051S_L strona wysokociśnieniowa (ciecz wypełniająca) ®

Wybór poziomu alarmowego może być dokonany programowo lub sprzętowo przez ustawienie opcjonalnego przełącznika (opcja D1).

Syltherm XLT D.C. Silicone 704 ®(5) D.C. Silicone 200

–73 do 149˚C 15 do 205˚C –40 do 205˚C

Wypełnienie chemicznie obojętne Gliceryna i woda Neobee M−20 ®

–45 do 177˚C –18 do 93˚C –18 do 205˚C

Glikol propylenu i woda

–18 do 93˚C

(1) Sygnały analogowe są zgodne z zaleceniami NAMUR NE 43 (27 czerwca 1996) (2) Niski stan alarmowy musi być o 0.1 mA mniejszy niż dolny poziom nasycenia, a wysoki stan alarmowy o 0.1 mA większy niż górny poziom nasycenia.

F OU NDATION Fieldbus (kod wyjścia F) Bloki AI umożliwiają konfigurację alarmów HI−HI, HI, LO lub LO−LO.

DANE KONSTRUKCYJNE

(1) Temperatury procesowe powyżej 85˚C wymagają przeskalowania zakresu temperatury otoczenia o współczynnik 1,5.

Przyłącza elektryczne

(2) 104˚C wartość graniczna przy zastosowaniach próżniowych; 54˚C dla ciśnień absolutnych poniżej 0.03 bar.

Przepusty kablowe 1/2–14 NPT, G1/2 i M20 × 1.5 (CM20). Na stałe umieszczone zaciski do podłączenia komunikatora HART przy kodzie wyjścia A.

(3) 71˚C wartość graniczna przy zastosowaniach próżniowych. (4) Niedostępne dla przetwornika Model 3051S_CA. (5) Górna wartość graniczna wynosi 315˚C w przypadku oddzielaczy Model 1199 zamontowanych zdalnie od przetwornika oraz 260˚C przy montażu bezpośrednim kołnierza z odsadzeniem.

Przyłącza procesowe Model 3051S_C 1/4 –18

NPT, rozstaw 21/8 cala

1/2 –14

NPT i RC 1 /2, rozstaw 2 cale (50.8mm), 2 1/8 cala (54.0 mm) lub 2 1/4 cala (57.2mm) (przy użyciu adapterów procesowych)

9


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S Model 3051S_T

Kołnierz montażowy

1

Stal węglowa kadmowano−cynkowana lub stal nierdzewna 316.

/2 –14 NPT z gwintem wewnętrznym, niegwintowane kołnierzowe (dostępne tylko dla wykonań ze stali nierdzewnej dla zakresów 1–4), G1/2 A DIN 16288 z gwintem zewnętrznym (dostępne tylko dla wykonań ze stali nierdzewnej dla zakresów 1–4) lub autoklawowe typ F−250−C (ciśnieniowe z gwintem 9/16–18; wysokociśnieniowe 1/4 cala średnicy zewnętrznej stożkowe 60˚; dostępne tylko dla wykonań ze stali nierdzewnej dla zakresu 5).

Przyłącze kołnierzowe referencyjne (strona niskociśnieniowa) Membrany pomiarowe Stal nierdzewna 316L lub Hastelloy C−276. Kołnierz referencyjny i adapter

Model 3051S_L Strona wysokociśnieniowa: 2 cale (50,8 mm), 3 cale (72 mm), lub 4 cale (102 mm), kołnierze ASME B 16.5 (ANSI) Class 150, 300 lub 600; 50, 80 lub 100 mm, kołnierze DIN 2501 PN 40 lub 10/16

Aluminium niskomiedziowe lub CF−3M (odlewana stal nierdzewna 316L) NEMA 4X, IP 65, IP 66

Materiały części stykających się z medium

Obudowa modułu czujnika przy kołnierzach Coplanar

Membrany pomiarowe

CF−3M (odlewana stal nierdzewna 316L)

T

CA

Stal nierdzewna 316L

• • •

• •

L

Patrz poniżej

CD, CG

Monel 400 pokrywany złotem Stal nierdzewna 316L pokrywana złotem

Śruby

Model 3051S_

Materiał membrany pomiarowej ®

Stal węglowa platerowana ASTM A449, Typ 1: stal nierdzewna austenityczna 316, ASME B 16.5 (ANSI)/ASTM−A−193−B7M, lub Monel. Ciecz wypełniająca moduł czujnika Olej silikonowy lub wypełnienie obojętne chlorowęglowe (wypełnienie obojętne niedostępne dla Modelu 3051S_CA.) Modele z przyłączem gwintowym wykorzystują Fluorinert ® FC−43.

Zawory spustowo−odpowietrzające

Ciecz wypełniająca dla przetworników poziomu

Stal nierdzewna 316, Hastelloy C−276 lub Monel 400 (Monel nie jest dostępny dla przetworników Model 3051S_L).

Model 3051S_L: Syltherm XLT, D.C. Silicone 704, D.C. Silicone 200, wypełnienie chemicznie obojętne, gliceryna z wodą, Neobee M−20, glikol propylenowy lub woda

Kołnierze procesowe i adaptery Stal węglowa platerowana, CF−8M (odlewana stal nierdzewna 316, zgodna z normą ASTM−A743), CW−12MW (odlewany Hastelloy C−276, zgodny z normą ASTM A494), M−30C (odlewany Monel 400, zgodny z normą ASTM A494). Pierścienie uszczelniające TFE wzmacniane włóknem szklanym (TFE wzmacniane włóknem węglowym dla kodu opcji 6)

Materiał części przetwornika Model 3051S_L stykających się z medium Przyłącze procesowe kołnierzowe (strona wysokociśnieniowa) Membrany uszczelniające, włączając powierzchnie uszczelniające Stal nierdzewna 316L, Hastelloy C−276 lub tantal Odsadzenie CF−3M (odlewana stal nierdzewna 316L, zgodna z normą ASTM−A743) lub CW−12MW (odlewany Hastelloy C, zgodny z normą ASTM A494); zgodne z typoszeregiem rur 40 i 80.

10

Materiał części niestykających się z medium Obudowa części elektronicznej

Strona niskociśnieniowa: 1/4–18 NPT lub 1/2–14 NPT dla adapterów.

Hastelloy C−276 Monel 400 Tantal

CF−3M (odlewana stal nierdzewna 316L, zgodna z normą ASTM−A743).

Pokrycie obudowy Farba poliuretanowa Pierścienie uszczelniające obudowę Buna−N


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Masa przetworników Model 3051S i wyposażenia dodatkowego TABELA 2. Masa SuperModułu SuperModuł

Masa w kg

Coplanar (1) Gwintowany

1,4 0,64

TABELA 3. Masa przetwornika bez wyposażenia dodatkowego Kompletny przetwornik(1)

Dodać kg

Model 3051S_C z obudową skrzynki przyłączeniowej Model 3051S_T z obudową skrzynki przyłączeniowej Model 3051S_C z obudową PlantWeb Model 3051S_T z obudową PlantWeb

(1) Bez masy kołnierza i śrub.

3,1 1,5 3,3 1,6

(1) Kompletny przetwornik z listwą przyłączeniową, pokrywami i kołnierzami ze stali nierdzewnej.

TABELA 4. Masy przetworników Model 3051S_L bez wyposażenia dodatkowego Kołnierz 2 cale, 150 3 cale, 150 4 cale, 150 2 cale, 300 3 cale, 300 4 cale, 300 2 cale, 600 3 cale, 600 DN 50 / PN 40 DN 80 / PN 40 DN 100 / PN 10/16 DN 100 / PN 40

Bez odsadzenia kg

Odsadzenie 2 cale kg

5,7 7,9 10,7 7,9 10,2 14,7 6,9 11,4 6,2 8,8 8,1 10,5

— 8,8 12,0 — 11,1 16,1 — 12,3 — 9,7 9,0 11,5

Odsadzenie 4 cale kg — 9,3 12,9 — 11,6 17,0 — 12,8 — 10,2 9,5 11,9

Odsadzenie 6 cali kg — 9,7 13,8 — 12,0 17,9 — 13,2 — 10,6 9,9 12,3

TABELA 5. Masy wyposażenia dodatkowego przetworników Kod 1J, 1K, 1L 2A, 2B, 2C 1A, 1B, 1C M5 B4 B1, B2, B3 B7, B8, B9 BA, BC F12, F22 F13, F23 E12, E22 F14, F24 F15, F25 G21 G22 G11 G12 G31 G41

Opcja Obudowa PlantWeb ze stali nierdzewnej Obudowa skrzynki przyłączeniowej z aluminium Obudowa PlantWeb z aluminium Wskaźnik ciekłokrystaliczny do aluminiowej obudowy PlantWeb(1), Wskaźnik ciekłokrystaliczny do obudwy PlantWeb ze stali nierdzewnej(1) Obejma montażowa ze stali nierdzewnej do kołnierza Coplanar Obejma montażowa do kołnierza tradycyjnego Obejma montażowa do kołnierza tradycyjnego ze śrubami ze stali nierdzewnej Obejma montażowa ze stali nierdzewnej do kołnierza tradycyjnego Kołnierz tradycyjny ze stali nierdzewnej(2) Kołnierz tradycyjny z Hastelloy’u Kołnierz Coplanar ze stali nierdzewnej(2) Kołnierz tradycyjny z Monelu Kołnierz tradycyjny (stal nierdzewna, zawory spustowo−odpowietrzające z Hastelloy’u) Kołnierz do pomiaru poziomu — 3 cale, 150 Kołnierz do pomiaru poziomu — 3 cale, 300 Kołnierz do pomiaru poziomu — 2 cale, 150 Kołnierz do pomiaru poziomu — 2 cale, 300 Kołnierz do pomiaru poziomu DIN, stal nierdzewna, DN 50, PN 40 Kołnierz do pomiaru poziomu DIN, stal nierdzewna, DN 80, PN 40

Masa w kg 1,5 5,4 5,4 0,4 0,8 0,3 1,0 1,0 1,0 1,5 1,2 8,6 1,2 1,1 4,9 6,5 4,8 6,3 3,8 6,2

(1) Obejmuje płytę łącznika i pokrywę miernika ciekłokrystalicznego (2) Obejmuje śruby montażowe

Element Standardowa pokrywa z aluminium Standardowa pokrywa ze stali nierdzewnej Pokrywa wskaźnika z aluminium Pokrywa wskaźnika ze stali nierdzewnej Wskaźnik ciekłokrystaliczny(1) Listwa przyłączeniowa Skrzynka przyłączeniowa PlantWeb

Masa w kg 0,2 0,6 0,3 0,7 0,1 0,2 0,1

(1) Tylko wyświetlacz

11


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atest iskrobezpieczeństwa BASEEFA/CENELEC

Atesty amerykańskie − Factory Mutual (FM)

Certyfikat numer BAS 01ATE1303X

E5

Wykonanie przeciwwybuchowe dla klasy I, strefy 1, grupy B, C i D; atest zapłonu pyłów dla klasy II i klasy III, strefa 1, grupy E, F i G; obudowa Typ 4X, niewymagane uszczelnione dławiki kablowe.

I5

Wykonanie iskrobezpieczne dla klasy I, strefa 1, grupy A, B, C i D; klasa II, strefa 1, grupy E, F i G; klasa III, strefa 1 przy podłączeniu zgodnym ze schematami Rosemount numer 03151−1006; Kod temperatury T4; Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D, obudowa Typ 4X Parametry dopuszczalne podano na schemacie 03151−1006.Atest ognioszczelności − Japanese Industrial Standard (JIS)

Oznaczenie Atex: II 1G I1

EEx ia IIC T4/T5 Parametry dopuszczalne podano w certyfikacie.

BASEEFA/CENELEC Atest niepalności/Typ nL Certyfikat numer BAS 01ATE3304X Oznaczenie Atex: II 3 G N1

EEx nL IIC T5 (T otoczenia = –40 do +70˚C)

SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Atest w trakcie wydawania.

Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500V wymaganego przez klauzulę 6.4.12 normy EN5002011994. Przy instalowaniu urządzenia należy to uwzględnić.

E4

(3051S) Ex d IIC T5

I4

Ex ia IIC T4/T5

Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association (CSA) Atest zapłonu pyłów BASEEFA/CENELEC

E6

Wykonanie przeciwwybuchowe dla klasy I, strefy 1, grupy B, C i D; atest zapłonu pyłów dla klasy II i klasy III, strefa 1, grupy E, F i G; przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz w obszarach zagrożonych wybuchem, obudowa CSA Typ 4X; fabrycznie uszczelnione.

I6

Wykonanie iskrobezpieczne dla klasy I, strefa 1, grupy A, B, C i D przy podłączeniu zgodnie ze schematami Rosemount 03151−1016; kod temperatury T3C. Parametry dopuszczalne podano na schemacie 03151−1016.

Certyfikat numer BAS 01ATEX −−−−−−−−x ND Oznaczenie Atex: II 1 D

Atest ognioszczelności KEMA/CENELEC Certyfikat numer KEMA 00ATEX 1243X Oznaczenie Atex: II 1/2 G E1

EEx d IIC T6 (Totoczenia = 65˚C); EEx d IIC T5 (Totoczenia = 80˚C)

SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA Przetwornik zawiera cienkościenną membranę. Podczas prowadzenia prac instalacyjnych i obsługowych należy wziąć pod uwagę warunki środowiskowe, na które będzie narażona membrana. Aby zapewnić bezpieczne działanie przetwornika podczas całego czasu eksploatacji należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji i obsługi. Przetwornik ciśnienia Model 3051S musi być wyposażony w obudowę serii 300S zamontowaną na module czujnika zgodnie ze schematem Rosemount numer 0351−1023.

Atesty australijskie − Standards Association of Australia(SAA) Atest w trakcie wydawania. Atest iskrobezpieczeństwa I7

Atest przeciwwybuchowości (ognioszczelności) E7

I1B

Atest iskrobezpieczeństwa EEx ia IIC T5/T4 Głównego Instytutu Górniczego Kopalni Doświadczalnej „Barbara” KDB Nr 02.E.125X Tylko wraz z opcją I1

E1B Atest ognioszczelności EExd IIC T6/T5 Głównego Instytutu Górniczego Kopalni Doświadczalnej „Barbara” KDB Nr 02.E.126X Tylko wraz z opcją E1

12

Ex d IIC Atest typu N (nieiskrzenia)

N7

Certyfikaty Kopalni Doświadczalnej „Barbara”

Ex ia IIC

Ex n IIC

Połączenia atestów K1

Połączenie atestów E1, I1 i N1

K4

Połączenie atestów E4 i I4

K5

Połączenie atestów E5 i I5

K6

Połączenie atestów E6 i I6

K7

Połączenie atestów E7, I7 i N7

KA

Połączenie atestów E1, I1, E6 i I6

KB

Połączenie atestów E5, I5, I6 i E6

KC

Połączenie atestów E5, E1, I5 i I1


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S Rysunki wymiarowe

Wymiary podano w calach (mm). Wraz z przetwornikiem należy zamówić adaptery procesowe (opcja D2) i zintegrowane zblocze Model 305.

Obudowa PlantWeb z SuperModułem Coplanar i zintegrowanym zbloczem Model 305 Coplanar 5.21 (132) 4.55 (116)

4.20 (107)

7.70 (196)

1

/2−14 ANPT

4.0 maks. (101 maks.)

4.90 maks. (124 maks.)

4.90 maks. (124 maks.)

3051S /COPL ANAR/ 3151_ A01A, 3151_A 01B

9.03 (230)

Obudowa PlantWeb z SuperModułem Coplanar i kołnierzem Coplanar

8.53 (217)

9.63 (245)

6.08 (154)

30 51S/ COPL ANAR/31 51_C101A , 3051_ C2 00A

4.55 (115)

4.20 (107)

13


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S .

Obudowa z puszką przyłączeniową, SuperModułem Coplanar i kołnierzem Coplanar 3.45 (88)

4.20 (107)

3051S /COPL ANAR/ 3051B 200A, C20 0A

8.53 (217)

9.63 (245)

6.08 (154)

Rodzaje montażu kołnierza Coplanar Montaż na rurze Montaż panelowy

1.92 (49)

6.15 (156) 6.25 (159)

2.81 (71)

4.7 (120) 3.54 (90)

14

3051S /COPL ANAR/315 1/3 151_F101 A, 3151 G_101 A, 315 1_H101A

4.55 (116)

2.58 (66)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Obudowa PlantWeb z SuperModułem Coplanar i zintegrowanym tradycyjnym zbloczem Model 305

1/2−14

1.63 (41) 0.56 maks. (0.40 maks.)

1/4−18

NPT na kołnierzach Coplanar

Zawór spust.−odp.

1.05 (27)

3.42 (87)

2.13 (54)

1.10 (28)

6.80 maks. (173 maks.) 9.72 maks. (246 maks.)

2.70 (69)

3051S /COPLA NA R/315 1_A01D, 3 151_A0 1C

NPT na adapterach montażowych

Obudowa PlantWeb z SuperModułem Coplanar i kołnierzem tradycyjnym

3.40 (86)

1.10 (28)

3051 S/COP LANAR/ 3151 _B102 A, 3151 _A102 A

9.26 (235)

15


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Rodzaje montażu z kołnierzami tradycyjnymi Montaż na rurze ze zintegrowanym zbloczem zaworowym Model 305 Montaż panelowy 8.18 (208)

3.56 maks. (90 maks.)

2.62 (67)

10.70 (272)

1.10 (28)

3.42 (87)

2.62 (67) 7.7 (196)

0.93 (24)

13.03 (330) 4.85 (123) 3.56 maks. (90 maks.)

3.42 (87)

1.94 (49) 7.70 (196)

16

5.32 (135)

30 51S/CO PLANAR/3151_A 01E, 31 51_F519A

1.10 (28)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Rodzaje montażu przy zdalnej elektronice Montaż na rurze Montaż panelowy 2.33 (59)

4.48 (114)

1.82 (46)

6.90 (175)

6.24 (159)

2.66 (67)

305 1S/3151_C10 4A, 31 51_D104A , 3151_ E104A

2.66 (67)

5.19 (132)

6.15 (156)

4.72 (120)

3.08 (78)

Obudowa PlantWeb i skrzynka przyłączeniowa dla SuperModułu z przyłączem gwintowym 4.20 (107)

3.45 (88)

7.97 (202) 7.97 (202)

305 1S/INLINE /315 1_A20 3A, B2 03A, 3 151_A1 03A

4.55 (116)

17


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Rodzaje montażu modelu z przyłączem gwintowym przy użyciu opcjonalnej obejmy montażowej Montaż na rurze Montaż panelowy

2.58 (66)

4.50 (116)

6.244 (159)

6.15 (156) 2.81 (71)

4.72 (120)

3.084 (78)

18

3051 S/INLINE/315 1_A103 A, B10 3A

6.9 (175)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S Model 3051S_L

KONFIGURACJA Z KOŁNIERZEM 2 CALE (MEMBRANA W P£ASZCZY•NIE KOŁNIERZA)

KONFIGURACJA Z KOŁNIERZAMI 3 I 4 CALE 4.2 (105)

4.2 (107) Powierzchnia uszczelniająca kołnierza

1 (25) E D F E

1

/2–14 NPT Adapter montażowy (opcja D2)

Nasadka kołnierzowa A Uszczelka

OPCJONALNA NASADKA KOŁNIERZOWA (STRONA NISKOCIŚNIENIOWA)

1/2 –14 NPT Przepusty kablowe bez dławików

1 (25) Strona przyłączy 0.75 (19) prześwit do zdjęcia pokrywy

F

A Odsadzenie 2, 4 lub 6 (51, 102 lub 152)

5.21 (132) 4.55 (116)

6.24 (158)

Pokrywa miernika (opcja) Strona obwodów drukowanych 0.75 (19) prześwit do zdjęcia pokrywy

7.09 (180)

E

9.65 (245)

Przyłącze do płukania

ZESPÓŁ MEMBRANY I KOŁNIERZ MONTAŻOWY

B

C Zawór spustowo− odpowietrzający

3051 −3031 27A, 2 7B, 27C, 303 1B27D, C27 E

8.55 (217)

19


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S TABELA 6. Wymiary przetwornika Model 3051S_L Jeśli nie wskazano inaczej, to wymiary podano w calach (milimetrach).

Class ASME B 16.5 (ANSI) 150 ASME B 16.5 (ANSI) 300 ASME B 16.5 (ANSI) 600 DIN 2501 PN 10–40 DIN 2501 PN 25/40 DIN2501 PN 10/16

Średnica rury

Grubość kołnierza A

Średnica zewnętrzna C

Liczba śrub

Średnica otworów pod śruby

Średnica odsadzenia(1) D

Średnica wewn. F

2 (51)

1.12 (28)

4.75 (121)

6.0 (152)

4

0.75 (19)

NA

3.6 (92)

2.12 (54)

3 (76) 4 (102) 2 (51)

1.31 (33) 1.31 (33) 1.25 (32)

6.0 (152) 7.5 (191) 5.0 (127)

7.5 (191) 9.0 (229) 6.5 (165)

4 8 8

0.75 (19) 0.75 (19) 0.75 (19)

2.58 (66) 3.5 (89) NA

5.0 (127) 6.2 (158) 3.6 (92)

3.5 (89) 4.5 (114) 2.12 (54)

3 (76) 4 (102) 2 (51)

1.50 (38) 1.62 (41) 1.12 (28)

6.62 (168) 7.88 (200) 5.0 (127)

8.25 (210) 10.0 (254) 6.5 (165)

8 8 8

0.88 (22) 0.88 (22) 0.75 (19)

2.58 (66) 3.5 (89) NA

5.0 (127) 6.2 (158) 3.6 (92)

3.5 (89) 4.5 (114) 2.12 (54)

3 (76) DN 50

1.37 (35) 26 mm

6.62 (168) 125 mm

6.62 (168) 165 mm

8 4

0.88 (22) 18 mm

2.58 (66) NA

5.0 (127) 4.0 (102)

3.5 (89) 2.5 (63)

DN 80 DN 100 DN 100

30 mm 30 mm 26 mm

160 mm 190 mm 180 mm

200 mm 235 mm 220 mm

8 8 8

18 mm 22 mm 18 mm

65 mm 89 mm 89 mm

5.4 (138) 6.2 (158) 6.2 (158)

3.7 (94) 4.5 (114) 4.5 (114)

(1) Tolerancja 0,040 (1,02), – 0,020 (0,51)

20

Średnica podziału B

Śred. zewn. od strony powierzchni uszczel. E


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S Specyfikacje zamówieniowe

Przetwornik Model 3051S Coplanar Model

Typ przetwornika

3051S Kod 1 2 Kod

Modułowy przetwornik ciśnienia Klasa dokładności Ultra: dokładność 0,04%, zakresowość 200:1, stabilność 10−letnia Classic: dokładność 0,065%, zakresowość 100:1, stabilność 5−letnia Typ przyłącza

C Kod D G A

Coplanar Pomiary ciśnienia Różnicowe Względne Absolutne Zakresy ciśnień

Kod 0A 1A 2A 3A 4A 5A Kod 2 3 4 5 6 7

Różnicowe Względne Absolutne −7,47 do 7,47mbar N/A 0 do 0,34bar −62,2 do 62,2mbar −62,2 do 62,2mbar 0 do 2,06bar −623 do 623mbar −623 do 623mbar 0 do 10,34 bar −2,5 do 2,5bar −1,0 do 2,5 bar 0 do 55,2 bar −20,7 do 20,7 bar −1,0 do 21 bar 0 do 275,8 bar −137,9 do 137,9 bar −1,0 do 137,9 bar N/A Membrana pomiarowa Stal nierdzewna 316L(1) Hastelloy C−276(1) Monel 400 (1) Tantal (niedostępny dla Modelu 3051S_CA.) Monel 400 pokrywany złotem (obejmuje pierścienie uszczelniające z TFE wzmacnianego włóknem węglowym) Stal nierdzewna 316L pokrywana złotem Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

21


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Materiał (2) Kod 000 A11 B11 B12 C11 E11 E12 E13 (1) E14 (1) E15 (1) E16 (1) E21 E22 E23 (1) E24 (1) E25 (1) E26 (1) F12 F13 (1) F14 (1) F15 (1) F22 F23 (1) F24 (1) F25 (1) F32 F52 F62 F72 G11 (1) G12 (1) G14 (1) G15 (1) G21 (1) G22 (1) G24 (1) G25 (1) G31 (1) G41 (1) Kod A F

22

Przyłącze procesowe Wielkość Kołnierze Brak Montaż fabryczny zintegrowanego zblocza Montaż fabryczny jednego oddzielacza Montaż fabryczny dwóch oddzielaczy Montaż fabryczny zintegrowanego elementu wytwarzającego różnicę ciśnień 1/4 –18 NPT Kołnierz Coplanar Stal węglowa 1/4 –18 NPT Kołnierz Coplanar Stal nierdz. 316 1/4 –18 NPT Kołnierz Coplanar Hastelloy C−276 1 Kołnierz Coplanar /4 –18 NPT Monel 400 1/4 –18 NPT Kołnierz Coplanar Stal nierdz. 316 1/4 –18 NPT Kołnierz Coplanar Stal węglowa Kołnierz Coplanar RC 1/4 Stal węglowa Kołnierz Coplanar RC 1/4 Stal nierdz. 316 Kołnierz Coplanar RC 1/4 Hastelloy C−276 Kołnierz Coplanar RC 1/4 Monel 400 Kołnierz Coplanar RC 1/4 Stal nierdz. 316 Kołnierz Coplanar RC 1/4 Stal węglowa 1/4 –18 NPT Kołnierz tradycyjny Stal nierdz. 316 1 Kołnierz tradycyjny /4 –18 NPT Hastelloy C−276 1/4 –18 NPT Kołnierz tradycyjny Monel 400 1/4 –18 NPT Kołnierz tradycyjny Stal nierdz. 316 Kołnierz tradycyjny RC 1/4 Stal nierdz. 316 Kołnierz tradycyjny RC 1/4 Hastelloy C−276 Kołnierz tradycyjny RC 1/4 Monel 400 Kołnierz tradycyjny RC 1/4 Stal nierdz. 316 Kołnierz tradycyjny z odpowietrzeniem od dołu 1/4 –18 NPT Stal nierdz. 316 1/4 –18 NPT Kołnierz tradycyjny zgodny z normą DIN Stal nierdz. 316 1/4 –18 NPT Kołnierz tradycyjny zgodny z normą DIN Stal nierdz. 316 1 Kołnierz tradycyjny zgodny z normą DIN /4 –18 NPT Stal nierdz. 316 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy 2 cale ANSI class 150 Stal nierdz. 316 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy 2 cale ANSI class 300 Stal nierdz. 316 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy 2 cale ANSI class 150 Hastelloy C−276 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy 2 cale ANSI class 300 Hastelloy C−276 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy 3 cale ANSI class 150 Stal nierdz. 316 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy 3 cale ANSI class 300 Stal nierdz. 316 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy 3 cale ANSI class 150 Hastelloy C−276 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy 3 cale ANSI class 300 Hastelloy C−276 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy DIN− DN 50 PN 40 Stal nierdz. 316 Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy DIN− DN 80 PN 40 Stal nierdz. 316 Sygnały wyjściowe Sygnał 4–20mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART FOUND ATION fieldbus (tylko blok AI); wymaga obudowy PlantWeb Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

Zawór spust.−odp.

Śruby

Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Hastelloy C−276 Hastelloy Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Hastelloy C−276 Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316

śruby 7/16 cala śruby M10 śruby M12


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Kod 00 1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2E 2F 2G

Przepust Typ obudowy Materiał(2) kablowy Brak (przyłącze elektryczne dostarczane przez użytkownika lub SuperModuł jako część zamienna) 1/2–14 NPT Obudowa PlantWeb Aluminium Obudowa PlantWeb Aluminium M20 x 1.5 (CM20) Obudowa PlantWeb Aluminium G1/2 1 Obudowa PlantWeb Stal nierdz. 316L /2–14 NPT Obudowa PlantWeb Stal nierdz. 316L M20 x 1.5 (CM20) Obudowa PlantWeb Stal nierdz. 316L G1/2 1/2–14 NPT Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium M20 x 1.5 (CM20) Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium G1/2 1/2–14 NPT Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Aluminium Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Aluminium M20 x 1.5 (CM20) Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Aluminium G1/2 OPCJE

Kod A01 D01 Kod

Funkcje PlantWeb Blok sterujący; wymaga obudowy PlantWeb i F OUNDATION fieldbus Blok diagnostyki, niedrożności rurek impulsowych i SPM; wymaga obudowy PlantWeb i FOU NDATION fieldbus Obejmy montażowe

B4 B1 B2 B3 B7 B8 B9 BA BC Kod

Obejma montażowa do kołnierzy Coplanar, ze stali nierdzewnej, do montażu na rurze 2 cale i panelowego Obejma do kołnierzy tradycyjnych, stal węglowa, do montażu na rurze 2 cale Obejma do kołnierzy tradycyjnych, stal węglowa, do montażu panelowego Obejma płaska do kołnierzy tradycyjnych, stal węglowa, do montażu na rurze 2 cale Obejma do kołnierzy tradycyjnych, B1 ze śrubami ze stali nierdzewnej Obejma do kołnierzy tradycyjnych, B2 ze śrubami ze stali nierdzewnej Obejma do kołnierzy tradycyjnych, B3 ze śrubami ze stali nierdzewnej Obejma do kołnierzy tradycyjnych B1, wszystkie śruby ze stali nierdzewnej Obejma do kołnierzy tradycyjnych B3, wszystkie śruby ze stali nierdzewnej Konfiguracja specjalna (programowa)

C1(3) C3 C4 C5 C6

Konfiguracja na życzenie użytkownika (Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 33.) Kalibracja przetwornika ciśnienia względnego tylko dla Modelu 3051S_CA4 Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan wysoki Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan niski Poziomy alarmowe i nasycenia określone przez użytkownika, alarm stan wysoki Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 33. Poziomy alarmowe i nasycenia określone przez użytkownika, alarm stan niski Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 33. Alarm stan niski (poziomy alarmowe i nasycenia zgodne ze standardem Rosemount). Konfiguracja specjalna (sprzętowa)

C7 C8 Kod D1 D2 D4 D5 D7 D8 D9

Przyciski do ustawienia zera, szerokości zakresu pomiarowego, alarmu i zabezpieczenia Adaptery procesowe 1/2−14 NPT Zewnętrzne śruby uziemienia Brak zaworów spustowo−odpowietrzających (zainstalować zaślepki) Kołnierze Coplanar bez zaworów spustowo−odpowietrzających Ceramiczne zawory spustowo−odpowietrzające Adaptery procesowe RC 1/2 Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

23


Karta katalogowa

Model 3051S

00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Kod E1 E1B I1 I1B IA N1 K1 ND E4 I4 K4 E5 I5 IE K5 E6 I6 IF K6 E7 I7 N7 K7 KA KB KC Kod

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atest ognioszczelności CENELEC Atest ognioszczelności Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, tylko wraz z opcją E1 Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC Atest iskrobezpieczeństwa Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, tylko wraz z opcją I1 Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC FISCO; tylko dla protokołu F OUNDATION fieldbus Atest typu n CENELEC Atesty ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i typu n CENELEC (połączenie E1, I1 i N1) Atest niepalności pyłów CENELEC Atest ognioszczelności JIS Atest iskrobezpieczeństwa JIS Atest ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa JIS (połączenie E4 i I4) Atest przeciwwybuchowości FM Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności FM Atest iskrobezpieczeństwa FM FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus Atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności FM (połączenie E5 i I5) Atest przeciwwybuchowości CSA Atest iskrobezpieczeństwa, niepalności CSA Atest iskrobezpieczeństwa CSA FISCO; tylko dla protokołu FOUND AT ION fieldbus Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie E6 i I6) Atest ognioszczelności SAA Atest iskrobezpieczeństwa SAA Atest typu n SAA Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i typu N SAA (połączenie E7, I7 i N7) Atest ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa CENELEC i CSA (połączenie E1, I1, E6 i I6) Atest przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa FM i CSA (połączenie E5, E6, I5 i I6) Atest przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa FM i CENELEC (połączenie E5, E1, I5 i I1) Alternatywne materiały konstrukcyjne

L1 L2 L4 L5 L6 L7 Kod M5 M8 (3)

Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną (tylko przetwornik ciśnienia i ciśnienia absolutnego) Pierścień uszczelniający z TFE wzmacnianego włóknem węglowym Śruby ze stali nierdzewnej austenitycznej 316 Śruby z ANSI/ASTM−A−193−B7M Śruby z Monelu Grade 660, ASTM A453 Wskaźnik lokalny Zintegrowany miernik ciekłokrystaliczny (wymaga obudowy PlantWeb) Zespół zdalnej elektroniki z wyświetlaczem LCD, obudowa z aluminium, obejma ze stali nierdzewnej, kabel 15 m; wymaga sygnału wyjściowego 4−20 mA / protokół HART Zespół zdalnej elektroniki z wyświetlaczem LCD, obudowa z aluminium, obejma ze stali nierdzewnej, kabel 30 m; wymaga sygnału wyjściowego 4−20 mA / protokół HART Procedury specjalne Test hydrostatyczny Czyszczenie do zastosowań specjalnych Czyszczenie do poziomu lepszego niż 1 PPM chloru/fluoru Dopuszczalne ciśnienie statyczne 310 bar (tylko Model 3051S_CD) Specjalne certyfikaty Certyfikat kalibracji Certyfikaty materiałów konstrucyjnych zgodne z normą EN 10204 3.1B Listwa zaciskowa

M9 (3) Kod P1 P2 P3 P9 Kod Q4 Q8 Kod

T1 Zabezpieczenie przed przepięciami Typowy numer zamówienowy: 3051S1CD 2 A 2 E12 A 1A B4 (1) Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE MR 01—75. Zaleca się specjalną ostrożność przy stosowaniu membran oddzielających ze stali nierdzewnej 316L w środowiskach kwasowych. Mimo, iż membrany te spełniają wymagania normy, mogą zostać uszkodzone wskutek oddzia ływania związków chloru, które często są obecne w mediach o odczynie kwasowym. (2) Materiały odlewane: CF−8M to odlewana wersja stali nierdzewnej 316, CF−3M to odlewana wersja stali nierdzewnej 316L, CW−12MW to odlewana wersja Hastelloy’u C−276, M−30C to odlewana wersja Monelu 400. W przypadku obudów, materiałem jest aluminium pokryte farbą poliuretanową. (3) Opcja niedostępna z protokołem fieldbus.

Koniec tabeli wyboru przetwornika

24


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Przetwornik Model 3051S z przyłączem gwintowym Model 3051S Kod 1 2 Kod T Kod G A Kod 1A 2A 3A 4A 5A Kod 2 3 Kod A11 B11 E11 F11 G11 H11 Kod A F Kod 00 1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2E 2F 2G

Kod A01 D01 Kod B4

Typ przetwornika Modułowy przetwornik ciśnienia Klasa dokładności Ultra: dokładność 0,04%, zakresowość 200:1, stabilność 10−letnia, ograniczona gwarancja dożywotnia Classic: dokładność 0,065%, zakresowość 100:1, stabilność 5−letnia Typ przyłącza Gwintowe Pomiary ciśnienia Względne Absolutne Zakresy pomiarowe TG TA −1,0 do 2,1 bar 0 do 2,1 bar −1,0 do 10,3 bar 0 do 10,3 bar −1,0 do 55 bar 0 do 55 bar −1,0 do 276 bar 0 do 276 bar −1,0 do 689 bar 0 do 689 bar Membrana pomiarowa Stal nierdzewna 316L(1) Hastelloy C−276(1) Rodzaj przyłącza procesowego Montaż fabryczny zblocza zaworowego Montaż fabryczny jednego oddzielacza 1 /2 –14 NPT z gwintem wewnętrznym Niegwintowane przyłącze procesowe (kołnierz typu I) (tylko zakresy 1−4) G 1/2 A DIN 16288 z gwintem zewnętrznym (tylko zakresy 1−4 ) Stożkowe gwintowe, kompatybilne z autoklawowym F−250−C (tylko zakres pomiarowy 5A) Sygnały wyjściowe Sygnał 4–20mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART FOUND ATION fieldbus (tylko blok AI); wymaga obudowy PlantWeb Typ obudowy Materiał (2) Przepust kablowy Brak (przyłącze elektryczne dostarczane przez użytkownika lub SuperModuł jako część zamienna 1/2 –14 NPT Obudowa PlantWeb Aluminum Obudowa PlantWeb Aluminum M20 x 1.5 (CM20) Obudowa PlantWeb Aluminum G 1/2 1 Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L /2 –14 NPT Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L M20 x 1.5 (CM20) Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L G 1/2 1/2 –14 NPT Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminum Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminum M20 x 1.5 (CM20) Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminum G 1/2 1/2 –14 NPT Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia Aluminum zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia Aluminum M20 x 1.5 (CM20) zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia Aluminum G 1/2 zdalnego wskaźnika OPCJE Funkcje PlantWeb Blok sterujący; wymaga obudowy PlantWeb i F OUNDATION fieldbus Blok diagnostyki, niedrożności rurek impulsowych i SPM; wymaga obudowy PlantWeb i FOUNDATION fieldbus Obejmy montażowe Obejma montażowa, ze stali nierdzewnej, do montażu na rurze 2 cale i w panelu Ciąg dalszy na następnej stronie

25


Karta katalogowa

Model 3051S Kod C1 C4 C5 C6 C7 C8 Kod D1 D2 D4 D9 Kod E1 E1B I1 I1B IA N1 K1 ND E4 I4 K4 E5 I5 IE K5 E6 I6 IF K6 E7 I7 N7 K7 KA KB KC Kod L1 L4 Kod M5 M8 (2) M9 (2) Kod P1 P2 P3 Kod Q4 Q8 Kod

00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Konfiguracja specjalna (programowa) Konfiguracja na życzenie użytkownika (Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 33.) Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan wysoki Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan niski Poziomy alarmowe określone przez użytkownika, alarm stan wysoki Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 33. Poziomy alarmowe określone przez użytkownika, alarm stan niski Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 33. Alarm stan niski (poziomy alarmowe zgodne ze standardem Rosemount). Konfiguracja specjalna (sprzętowa) Kod Przyciski do ustawienia zera, szerokość zakresu pomiarowego, alarmu i zabezpieczenia Adaptery procesowe 1/2−14 NPT Zewnętrzna śruba uziemienia Adaptery procesowe RC 1/2 Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atest ognioszczelności CENELEC Atest ognioszczelności Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, tylko wraz z opcją E1 Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC Atest iskrobezpieczeństwa Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, tylko wraz z opcją I1 Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC FISCO; tylko dla protokołu F OUNDATION fieldbus Atest typu n CENELEC Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i typu n CENELEC (połączenie E1, I1 i N1) Atest niepalności pyłów CENELEC Atest ognioszczelności JIS Atest iskrobezpieczeństwa JIS Atesty ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa JIS (połączenie E4 i I4) Atest przeciwwybuchowości FM Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności FM Atest iskrobezpieczeństwa FM FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus Atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności FM (połączenie E5 i I5) Atest przeciwwybuchowości CSA Atest iskrobezpieczeństwa, niepalności CSA Atest iskrobezpieczeństwa CSA FISCO; tylko dla protokołu F OUN DAT ION fieldbus Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie E6 i I6) Atest ognioszczelności SAA Atest iskrobezpieczeństwa SAA Atest typu n SAA Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i typu N SAA (połączenie E7, I7 i N7) Atest ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa CENELEC i CSA (połączenie E1, I1, E6 i I6) Atest przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa FM i CSA (połączenie E5, E6, I5 i I6) Atest przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa FM i CENELEC (połączenie E5, E1, I5 i I1) Alternatywne materiały konstrukcyjne Wypełnienie czujnika cieczą obojętną chemicznie Śruby ze stali nierdzewnej austenitycznej 316 do przyłącza procesowego kod opcji F11, kołnierz typu I Wskaźnik lokalny Zintegrowany miernik ciekłokrystaliczny (wymaga obudowy PlantWeb) Zespół zdalnej elektroniki z wyświetlaczem LCD, obudowa z aluminum, obejma ze stali nierdzewnej, kabel 15 m; wymaga sygnału wyjściowego 4−20 mA / protokół HART Zespół zdalnej elektroniki z wyświetlaczem LCD, obudowa z aluminum, obejma ze stali nierdzewnej, kabel 30 m; wymaga sygnału wyjściowego 4−20 mA / protokół HART Procedury specjalne Test hydrostatyczny Czyszczenie do zastosowań specjalnych Czyszczenie do poziomu lepszego niż 1 PPM chloru/fluoru Specjalne certyfikaty Certyfikat kalibracji Certyfikaty materiałów konstrucyjnych zgodne z normą EN 10204 3.1B Listwa zaciskowa

T1 Zabezpieczenie przed przepięciami Typowy numer zamówienowy: 3051S1TG 2 A 2 E11 A 1A B4 (1) Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE MR 01—75. Zaleca się specjalną ostrożność przy stosowaniu membran oddzielających ze stali nierdzewnej 316L w środowiskach kwasowych. Mimo, iż membrany te spełniają wymagania normy, mogą zostać uszkodzone wskutek oddzia ływania związków chloru, które często są obecne w mediach o odczynie kwasowym.

Koniec tabeli wyboru przetwornika 26


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Przetwornik poziomu cieczy Model 3051S Należy wybrać kołnierz z membraną w jego płaszczyźnie kod FF (patrz “Membrana w płaszczyźnie kołnierza” na stronie 28) lub kołnierz z membraną z odsadzeniem kod EF (patrz “Membrana z odsadzeniem” na stronie 29) i zakończyć wybór przetwornika określając wyposażenie dodatkowe. Model

Typ przetwornika

3051S Kod 2 Kod L Kod

Modułowy przetwornik ciśnienia Dokładność Classic: dokładność 0.065%, zakresowość 100:1 Rodzaj pomiaru Poziom cieczy Mierzone ciśnienia

D G A Kod 1A 2A 3A 4A 5A Kod A F Kod 00 1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2E 2F 2G Kod 1 Kod 0 Kod 1 2 3 Kod 0

Różnicowe Względne Absolutne Zakresy pomiaru ciśnień Różnica ciśnień (CD)

Ciśnienie względne (CG)

0 do 62,3 mbar 0 do 62,3 mbar 0 do 623 mbar 0 do 623 mbar 0 do 2,5 bar 0 do 2,5 bar 0 do 20,68 bar 0 do 21 bar 0 do 138 bar 0 do 138 bar Sygnały wyjściowe Sygnał 4–20mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART FOUND ATION fieldbus (tylko blok AI); wymaga obudowy PlantWeb Typ obudowy Materiał(1)

Ciśnienie absolutne (CA) 0 0 0 0

do 2,1 bar do 0 bar do 55 bar do 276 bar

Przepust kablowy

Brak (przyłącze elektryczne dostarczane przez użytkownika lub SuperModuł jako część zamienna) 1 Obudowa PlantWeb Aluminium /2 –14 NPT Obudowa PlantWeb Aluminium M20 x 1.5 (CM20) Obudowa PlantWeb Aluminium G 1/2 1/2 –14 NPT Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L M20 x 1.5 (CM20) Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L G 1/2 1/2 –14 NPT Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium M20 x 1.5 (CM20) Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium G 1/2 1/2 –14 NPT Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia Aluminium zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia Aluminium M20 x 1.5 (CM20) zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia Aluminium G 1/2 zdalnego wskaźnika Konstrukcja membrany pomiarowej Montaż bezpośredni kołnierza z membraną pomiarową na przetworniku Odsadzenie po stronie wysokociśnieniowej (między kołnierzem przetwornika i oddzielaczem) Montaż bezpośredni (oddzielacz przyspawany bezpośrednio do kołnierza przetwornika) Przyłącze niskociśnieniowe (moduł czujnika) Jeden oddzielacz z kapilarą (szczegóły zamówienia − patrz karta katalogowa Model 1199) Membrana stal nierdzewna 316L / kołnierz przetwornika stal nierdzewna 316 Membrana Hastelloy C−276 / kołnierz przetwornika stal nierdzewna 316 Długość kapilary Nie dotyczy Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

27


Karta katalogowa

Model 3051S Kod A C D H G N P

00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Ciecz wypełniająca membranę pomiarową Syltherm XLT D. C. Silicone 704 D. C. Silicone 200 Ciecz obojętna chemicznie Gliceryna i woda Neobee M−20 Glikol propylenowy i woda

Następnie należy wybrać model z membraną w płaszczyźnie kołnierza (FF) (patrz tabela poniżej) lub z odsadzeniem (EF) (patrz strona 29). Typy oddzielaczy (strona 28—29) Membrana w płaszczyźnie kołnierza Kod FF Kod

Typ przyłącza procesowego Kołnierz z przylgą płaską, powierzchnia uszczelniająca Ra 125−250 Wielkość kołnierza (strona wysokociśnieniowa)

G 7 J 9 Kod

2 cale/DN 50 3 cale DN 80 4 cale/DN 100 Klasa wytrzymałości kołnierza (strona wysokociśnieniowa)

1 2 4 G E Kod CA DA CB DB CC DC Kod 0 A B Kod 0 1 3 7 9 Kod SJ SK SN SR Kod ST

Class 150 Class 300 Class 600 PN 40 PN 10/16; dostępne tylko dla 4 cali DN 100 Materiał membrany Materiał kołnierza (strona wysokociśnieniowa) Stal nierdzewna 316L Stal węglowa Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316 Hastelloy Stal węglowa Hastelloy Stal nierdzewna 316 Tantal − spawany(1) Stal węglowa Tantal − spawany Stal nierdzewna 316 Materiał dolnej części obudowy (strona wysokociśnieniowa)(2) Brak Stal nierdzewna 316 Hastelloy Ilość i wielkość przyłączy do płukania (dolna obudowa, strona wysokociśnieniowa) Brak 1 (1/4 cala) 2 (1/4 cala) 1 (1/2 cala) 2 (1/2 cala) Opcje uszczelnienia: Uszczelki płaskie Uszczelka dolnej obudowy z Teflonu® Uszczelka dolnej obudowy z Gylonu Uszczelka dolnej obudowy z Grafoilu™ Uszczelka dolnej obudowy z etyleno−propylenu Inne opcje Materiały zgodne z normami NACE MR 01—75 Kontynuować wybierając wyposażenie dodatkowe przetwornika

(1) Niezalecana do stosowania z uszczelkami spiralnie zwijanymi (patrz karta katalogowa 00813−0100−4016 Modelu 1199) (2) Standardowa uszczelka płaska dolnej obudowy wykonana jest z włókna bezazbestowego

28


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Kołnierz z odsadzeniem Kod EF Kod

Rodzaj przyłącza procesowego Kołnierzowe z odsadzeniem, powierzchnia uszczelniająca Ra 125−250 Wielkość kołnierza (strona wysokociśnieniowa)

7 J 9 Kod

2.58 cala membrana, 3 cale/DN 80 2.99 cala membrana, 3 cale/DN 80 3.5 cala membrana, 4 cale/DN 100 Klasa wytrzymałości kołnierza (strona wysokociśnieniowa)

1 2 4 G E Kod

Class 150 Class 300 Class 600 PN 40 PN 10/16; dostępne tylko dla 4 cali DN 100 Materiał membrany i odsadzenia

CA DA CB DB Kod

Stal nierdzewna 316L Stal węglowa Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316 Hastelloy Stal węglowa Hastelloy Stal nierdzewna 316 Długość odsadzenia (strona wysokociśnieniowa, pozycja 1)

2 4 6 Kod

2 cale/50mm 4 cale/100mm 6 cali/150mm Długość odsadzenia (strona wysokociśnieniowa, pozycja 2)

0

Materiał kołnierza (strona wysokociśnieniowa)

0 cali/0 mm Kontynuować, wybierając wyposażenie dodatkowe przetwornika

29


Karta katalogowa

Model 3051S

00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Wyposażenie dodatkowe przetworników − ciąg dalszy ( — = Nie dotyczy

• = Dotyczy)

OPCJE Kod

Funkcje PlantWeb

A01 D01 Kod C1 (1) C3 C4 C5 C6

Blok sterujący; wymaga obudowy PlantWeb i F OUN DAT ION fieldbus Blok diagnostyki, niedrożności rurek impulsowych i SPM; wymaga obudowy PlantWeb i F OUND AT ION fieldbus Konfiguracja specjalna (programowa) Konfiguracja na życzenie użytkownika (Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 33.) Kalibracja przetwornika ciśnienia względnego tylko dla Modelu 3051S_CA4 Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan wysoki Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan niski Poziomy alarmowe określone przez użytkownika, alarm stan wysoki Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 33. Poziomy alarmowe określone przez użytkownika, alarm stan niski Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 33. Alarm stan niski (poziomy alarmowe zgodne ze standardem Rosemount) Konfiguracja specjalna (sprzętowa) LD LG LA Przyciski do ustawienia zera, szerokości zakresu pomiarowego, alarmu i zabezpieczenia • • • Adaptery procesowe 1/2−14 NPT • — — Zewnętrzna śruba uziemienia • • • Brak zaworów spustowo−odpowietrzających (zainstalować zaślepki) • — — Kołnierze Coplanar bez zaworów spustowo−odpowietrzających • — — Ceramiczne zawory spustowo−odpowietrzające • — — 1 Adaptery procesowe RC /2 • — — Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

C7 C8 Kod D1 D2 D4 D5 D8 D9 DC Kod E1 E1B I1 I1B IA N1 K1 ND E4 I4 K4 E5 I5 IE K5 E6 I6 IF K6 E7 I7 N7 K7 KA KB KC

30

Atest ognioszczelności CENELEC Atest ognioszczelności Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, tylko wraz z opcją E1 Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC Atest iskrobezpieczeństwa Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, tylko wraz z opcją I1 Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC FISCO; tylko dla protokołu F OUN DAT ION fieldbus Atest typu n CENELEC Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i typu n CENELEC (połączenie E1, I1 i N1) Atest niepalności pyłów CENELEC Atest ognioszczelności JIS Atest iskrobezpieczeństwa JIS Atest ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa JIS (połączenie E4 i I4) Atest przeciwwybuchowości FM Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności FM Atest iskrobezpieczeństwa FM FISCO; tylko dla protokołu F OUN DAT ION fieldbus Atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności FM (połączenie E5 i I5) Atest przeciwwybuchowości CSA Atest iskrobezpieczeństwa, niepalności CSA Atest iskrobezpieczeństwa CSA FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie E6 i I6) Atesty ognioszczelności SAA Atest iskrobezpieczeństwa SAA Atest typu n SAA Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i typu N SAA (połączenie E7, I7 i N7) Atest ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa CENELEC i CSA (połączenie E1, I1, E6 i I6) Atest przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa FM i CSA (połączenie E5, E6, I5 i I6) Atest przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa FM i CENELEC (połączenie E5, E1, I5 i I1) Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Kod L1 L2 L4 L5 L6 L7 Kod

Alternatywne materiały konstrukcyjne Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną (tylko przetwornik ciśnienia względnego i różnicowego) Pierścień uszczelniający z TFE wzmacnianego włóknem węglowym Śruby ze stali nierdzewnej austenitycznej 316 Śruby z ANSI/ASTM−A−193−B7M Śruby z Monelu Grade 660, ASTM A453 Wskaźnik lokalny

M5 M8 (1)

Kod

Zintegrowany miernik ciekłokrystaliczny (wymaga obudowy PlantWeb) Zespół zdalnej elektroniki z wyświetlaczem LCD, obudowa z aluminum, obejma ze stali nierdzewnej, kabel 15 m; wymaga sygnału wyjściowego 4−20 mA / protokół HART Zespół elektroniki z wyświetlaczem LCD, obudowa z aluminum, obejma ze stali nierdzewnej, kabel 30 m; wymaga sygnału wyjściowego 4−20 mA / protokół HART Procedury specjalne

P1 P2 P3 Kod

Test hydrostatyczny Czyszczenie do zastosowań specjalnych Czyszczenie do poziomu lepszego niż 1 PPM chloru/fluoru Specjalne certyfikaty

M9 (1)

Q4 Q8 Kod T1 Typowy numer

Certyfikat kalibracji Certyfikaty materiałów konstrucyjnych zgodne z normą EN 10204 3.1B Listwa zaciskowa Zabezpieczenie przed przepięciami zamówieniowy oddzielaczy FF: 3051S 2 LD 2 A A 1A 1 0 2

Typowy numer zamówieniowy oddzielaczy EF: 3051S 2 LD

2

A

A

1A

1

0

2

0

D

FF

7

1

DA

0

0

0

D

EF

7

1

DA

2

0

(1) Opcja niedostępna z protokołem FOUN DAT ION fieldbus.

Koniec wyboru przetwornika Model 3051S_L

31


Karta katalogowa

Model 3051S

00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Zespół obudowy Model 300S Model 300S Kod 1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2E 2F 2G 3A 3B 3C Kod A F Kod A01 D01 Kod D1 D4 Kod E1 I1 IA N1 K1 ND E4 I4 K4 E5 I5 IE K5 E6 I6 IF K6 E7 I7 N7 K7 KA KB KC Kod

Zespół obudowy do przetworników ciśnienia Model 3051S Rodzaj obudowy Materiał (1) Obudowa PlantWeb Aluminium Obudowa PlantWeb Aluminium Obudowa PlantWeb Aluminium Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Aluminium Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Aluminium Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Aluminium Obudowa do zdalnego montażu wskaźnika Aluminium Obudowa do zdalnego montażu wskaźnika Aluminium Obudowa do zdalnego montażu wskaźnika Aluminium Sygnały wyjściowe Sygnał 4–20mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART FOUNDATION fieldbus; wymaga obudowy PlantWeb OPCJE

Przepust kablowy 1/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2

Funkcje PlantWeb Blok sterujący; wymaga obudowy PlantWeb i F OU NDATION fieldbus Blok diagnostyki, niedrożności rurek impulsowych i SPM; wymaga obudowy PlantWeb i FOU NDATION fieldbus Specjalna konfiguracja (sprzętowa) Przyciski do ustawienia zera, szerokości zakresu pomiarowego, alarmu i zabezpieczenia(2) Zespół zewnętrznego zacisku uziemienia Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atest ognioszczelności CENELEC Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC Atest iskrobezpieczeństwa CENELEC FISCO; tylko dla protokołu F OU NDATION fieldbus Atest typu n CENELEC Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i typu n CENELEC (połączenie E1, I1 i N1) Atest niepalności pyłów CENELEC Atest ognioszczelności JIS Atest iskrobezpieczeństwa JIS Atest ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa JIS (połączenie E4 i I4) Atest przeciwwybuchowości FM Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności FM Atest iskrobezpieczeństwa FM FISCO; tylko dla protokołu F OUNDATION fieldbus Atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności FM (połączenie E5 i I5) Atest przeciwwybuchowości CSA Atest iskrobezpieczeństwa, niepalności CSA Atest iskrobezpieczeństwa CSA FISCO; tylko dla protokołu FOUND ATION fieldbus Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie E6 i I6) Atest ognioszczelności SAA Atest iskrobezpieczeństwa SAA Atest typu n SAA Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i typu N SAA (połączenie E7, I7 i N7) Atest ognioszczelności i iskrobezpieczeństwa CENELEC i CSA (połączenie E1, I1, E6 i I6) Atest przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa FM i CSA (połączenie E5, E6, I5 i I6) Atest przeciwwybuchowości i iskrobezpieczeństwa FM i CENELEC (połączenie E5, E1, I5 i I1) Wskaźnik lokalny

M5 M8 M9 Kod

Zintegrowany miernik ciekłokrystaliczny (wymaga obudowy PlantWeb) Zespół zdalnej elektroniki z wyświetlaczem LCD, obejma, kabel 15 m; wymaga sygnału wyjściowego 4−20 mA / protokół HART Zespół zdalnej elektroniki z wyświetlaczem LCD, obejma, kabel 30 m; wymaga sygnału wyjściowego 4−20 mA / protokół HART Listwa przyłączeniowa T1 Zabezpieczenie przed przepięciem(2) Typowy numer zamówieniowy: 300S 1A A E5 (1) Podany materiał to: CF−3M jest odlewaną wersją stali nierdzewnej 316L. Obudowa wykonana jest z aluminium pokrytego farbą poliuretanową (2) Wersja niedostepna z obudowami 3A, 3B i 3C.

32


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Karta konfiguracyjna przetwornika Model 3051S HART ★=

Ustawienia standardowe

KARTA KONFIGURACYJNA Użytkownik ____________________________________________ Zamówienie ____________________________________________ Model No. _____________________________________________ Numer _________________________________________________

INFORMACJE O SYGNAŁACH WYJŚCIOWYCH: (Wybór programowy ) Jednostki =

Sygnał wyjściowy = Jednostki

temperatury(1) =

Wartości graniczne zakresu pomiarowego: 4mA = Tłumienie(1) (0–60 s.):

❏ InH2 O ★ (2)

❏ inHg

bar

❏ mbar

Torr

❏ Atm

kg/cm2

❏ mmHg

Pierwiastkowy (tylko dla przetworników DP)

˚F

❏ Liniowy ❏ ˚C ★

psi

(3)

|__|__|__|__|__|__|__| (0) ★

Pa

❏ ftH 2 O

kPa

mmH2 O

❏ inH2 O w 4 ˚C

❏ MPa

g/cm 2

❏ mmH 2 O w 4 ˚C

20mA = |__|__|__|__|__|__|__| (URL) ★

|__|__|.|__|__| (0,4 s.) ★

OZNACZENIE PRZETWORNIKA

❏ Oznaczenie na przywieszce (5 wierszy po 17 znaków) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

❏ Oznaczenie na tabliczce znamionowej

(3 wiersze po 40 znaków)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Oznaczenie programowe: |__|__|__|__|__|__|__|__| (Pierwsze 8 znaków oznaczenia na przywieszce lub na tabliczce — maks. 8 znaków)

INFORMACJE O PRZETWORNIKU (1) Opis:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (16 znaków)

Komunikat:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data:

❏❏ / ❏❏❏ /❏❏

(32 znaki)

Dzień Miesiąc Rok (1) Wymaga kodu opcji C1. (2) H 2O Zakres 0−3 (3) PSI zakres 4−5 i dla wszystkich Modeli 3051T

33


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

INFORMACJE O WSKA źNIKU LOKALNYM (Jedna lub więcej z wymienionych zmiennych może być wyświetlana na wskaźniku)

❏ Jednostki inżynierskie ★ ❏ % zakresu pomiarowego ❏ Skalowana zmienna procesowa ❏ Temperatura czujnika SYGNAŁ WYJŚCIOWY (1)

❏ ❏

4–20 mA z jednoczesnym cyfrowym sygnałem opartym o protokół HART ★ Tryb nadawania zmiennej procesowej HART Opcje trybu nadawania:

❏ ❏ ❏

Główna zmienna procesowa

Główna zmienna procesowa w % zakresu pomiarowego i mA

Wszystkie zm. dynamiczne w wybranych jednostkach ❏ Wszystkie zmienne dynamiczne w wybranych jednostkach i główna zmienna procesowa jako wartość sygnału mA

Praca sieciowa

Adres przetwornika (1−15): |__|__| (domyślnie = 1)

ZABEZPIECZENIE DANYCH KONFIGURACYJNYCH (1) Zabezpieczenie przed zapisem: ❏ WŁ. ❏ WYŁ.★ Lokalna regulacja zera i szerokości zakresu pomiarowego:

❏ Możliwa ★ ❏ Zablokowana

POZIOMY ANALOGOWYCH SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I NASYCENIA (1) Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól. Wartości zgodne z poziomami Rosemount lub NAMUR NE 43 muszą być wybrane przez wpisanie kodu opcji.

Na życzenie (wymagany kod opcji C6 lub C7) = Stan alarmowy niski: ( ≤ |__|.|__|__|mA) — wartość musi zawierać się między 3.8 i 3.6 Stan nasycenia niski ( | _ _ | . | _ _ | _ _ |mA) — wartość musi zawierać się między 3.9 i 3.7 ∗

Poziom alarmu niskiego musi być mniejszy o 0.1 mA od wartości stanu nasycenia niskiego

Stan alarmowy wysoki (≥ | _ _ | _ _ | . | _ _ | _ _ | mA) — wartość musi zawierać się między 20.2 i 23.0 Stan nasycenia wysoki (| _ _ | _ _ | . | _ _ | _ _ | mA) — wartość musi zawierać się między 20.1 i 21.5 ∗

Poziom alarmu wysokiego musi być większy o 0,1 mA od wartości stanu nasycenia wysokiego

Przypomnienie: Poziomy alarmowe: Wartości (mA) sygnału wyjściowego przetwornika w momencie wykrycia warunków alarmowych. Poziomy nasycenia: Wartości (mA) sygnału wyjściowego przetwornika gdy przyłożone ciśnienie powoduje przekroczenia zakresu sygnału wyjściowego 4–20 mA. Standard ❏ = Alarm niski: (≤ 3,75mA) Niski poziom nasycenia (3,9mA) Alarm wysoki: ( ≥ 21,75mA) Wysoki poziom nasycenia (20,8 mA) NAMUR NE43 (opcja C4 lub C5) =

Alarm niski: (≤ 3,6mA) Alarm wysoki: ( ≥22,5mA)

PRZYPISANIE ZMIENNYCH PROCESOWYCH Główna zmienna ★ Druga zmienna: Trzecia zmienna: (1) Wymaga kodu opcji C1.

34

Niski poziom nasycenia (3,8mA) Wysoki poziom nasycenia (20,5 mA)

(1)

❏ Mierzone ciśnienie ★ ❏ Mierzone ciśnienie ❏ Mierzone ciśnienie

❏ Zmienna skalowana ❏ Zmienna skalowana ❏ Zmienna skalowana ★

❏ ❏

Temperatura urządzenia ★ Temperatura urządzenia


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

INFORMACJA O SKALOWANIU ZMIENNEJ PROCESOWEJ (1)

Jednostki skalowania = | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (maksymalnie 5 znaków — 0−9, A−Z, /, %, − i znak *) Funkcja przekształcająca sygnał =

❏ Liniowa

❏ Pierwiastkowa

Zmienna skalowana liniowo (przy wyborze opcji Linear)

Zmienna skalowana pierwiastkowo (przy wyborze funkcji Square Root)

Dolna wartość ciśnienia| _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki)

Dolna wartość ciśnienia: 0 (jednostki)

Górna wartość ciśnienia| _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki)

Górna wartość ciśnienia| _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki)

Dolna wartość skalowana| _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki skalowane)

Dolna wartość skalowania: 0 (jednostki skalowane)

Górna wartość skalowana| _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki skalowane) Przesunięcie | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki)

Górna wartość skalowana| _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki skalowane) Wartość przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu ❏ On ❏ Off ★ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki skalowane)

Wartości graniczne — wypełnić oba pola. (wypełnić, jeśli skalowana zmienna jest zmienną główną) LRV | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki skalowane) (maksymalnie siedem znaków)

URV | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki skalowane) (maksymalnie siedem znaków)

PUNKTY ALARMOWE (1) Punkty alarmowe, są to wartości ciśnienia lub temperatury definiowane przez użytkownika, przy przekroczeniu których przetwornik generuje komunikat alarmowy HART oraz wyświetla komunikat alarmowy na ekranie wskaźnika lokalnego. Wartości ciśnień ograniczone są do wartości zakresu pomiarowego przetwornika. Alarm ciśnienia (tylko sygnał HART) On ❏ Off ★

Alarm temperatury procesowej (tylko sygnał HART) ❏ On ❏ Off ★

❏ Stan niski | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |

Stan niski | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki)

(LRL ≤ stan niski ≤ stan wysoki ≤ URL)

(jedn. temp. −40˚F, −40 ˚C)

(−40 ˚C ≤ stan niski ≤ * stan wysoki ≤ 85˚C) *musi być różnica conajmniej 5˚C

Stan wysoki | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jednostki)

❏ Stan wysoki

| _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | (jedn.temp. 185˚F, 85 ˚C )

(1) Wymaga kodu opcji C1.

35


Karta katalogowa 00813−0100−4801, Rev AA Wrzesień 2001

Model 3051S

Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym Emerson Process Management. SuperModule, Instrument Toolkit, Saturn i Coplanar są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. HART jest zastrzeżonym znakiem towarowym HART Communications Foundation. Hastelloy i Hastelloy C−276 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Haynes International. Monel jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Nickel Co. Syltherm, Dow Corning i D.C. są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dow Corning Co. Neobee M−20 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Stephan Chemical Co. Symbol 3−A jest zastrzeżonym znakiem towarowym 3−A Sanitary Standards Symbol Council. FOUNDATION fieldbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fieldbus Foundation. Teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours & Co. Grafoil jest zastrzeżonym znakiem towarowym Union Carbide Corp. Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są przez ich prawowitych właścicieli. Przetworniki z serii 3051 mogą być chronione przez jeden lub kilka patentów amerykańskich: 4466290; 4612812; 4866435; 4988990; 5083091; 5122794; 5166678; 5248167; 5287746; 5333504; 5585777; 6017143; 6119047; Des. 439177; Des. 439178; Des. 439179; Des. 439180; Des. 439181; Des. 441672.

Emerson Process Management Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA T 1−800−999−9307 Int’l 1−952−906−8888 F (952) 949−7001 www.rosemount.com

Fisher−Rosemount GmbH & Co. Shipping Address: Argelsrieder Feld 3 82234 Wessling Germany Tel 49 (8153) 9390 Fax 49 (8153) 939172

© 2003 Rosemount, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Fisher−Rosemount Sp. z o.o ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa Polska Tel 48 (22) 54 85 200 Fax 48 (22) 54 85 231

Przetworniki ciśnienia 3051S - wrzesień 2001  
Przetworniki ciśnienia 3051S - wrzesień 2001  

• Modułowa konstrukcja gwarancją mniejszych kosztów instalacji i obsługi Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . ....

Advertisement