Page 1

Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595

Kryza kondycjonująca przepływ Rosemount 1595 • Zaprojektowana do pracy w instalacjach z krótkimi odcinkami prostoliniowymi i z dużymi zakłóceniami przepływu po stronie dolotowej. • Wymaga odcinków prostoliniowych o długości tylko dwóch średnic po stronie dolotowej • Dokładna i powtarzalna • Odpowiednia do pomiarów większości gazów, cieczy i pary

Spis treści Kryza kondycjonująca przepływ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5 Karta obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6 Karta danych konfiguracyjnych (CDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 7 Karta danych medium (FDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 10

www.rosemount.com


Karta katalogowa

Rosemount 1595

00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Kryza kondycjonująca przepływ Rosemount 1595 Kryza kondycjonująca przepływ 1595 została zaprojektowana z myślą o uzyskaniu najwyższej jakości pomiarów w przypadku krótkich odcinków prostoliniowych dla aplikacji z nielaminarnym przepływem po stronie dolotowej.

Kryza kondycjonująca przepływ 1595 •

• • • •

Innowacyjna technologia oparta o najpopularniejszy element wytwarzający spadek ciśnienia Wymaga odcinka prostoliniowego o długości dwóch średnic rurociągu po stronie dolotowej Niskie koszty instalacji Łatwość instalacji i eksploatacji Możliwość stosowania dla większości gazów, cieczy i pary, zarówno w aplikacjach wysokotemperaturowych, jak i wysokociśnieniowych

ILUSTRACJA 1. Kryza kondycjonująca przepływ Rosemount 1595

ILUSTRACJA 2. Przyłącze kołnierzowe Rosemount 1496

Zastosowanie kryzy 1595 Kryza 1595 może być stosowana z przyłączami kołnierzowymi Rosemount 1496 i odcinkami prostoliniowymi zakończonymi kołnierzami 1497. Patrz karta katalogowa numer 00813−0100−4792 i ilustracje 2 i 3, na których przedstawiono kryzy 1496 i 1497.

ILUSTRACJA 3. Odcinki prostoliniowe z przyłączem kołnierzowym Rosemount 1497

Urządzenia do pomiaru ciśnienia firmy Rosemount Przepływomierze Annubar: Modele 3051SFA, 3095MFA, Annubary 485 i 285 Najnowocześniejsza, piąta generacja czujników Model 485 Annubar w połączeniu z przetwornikami 3051S lub wielofunkcyjnymi 3095MV tworzy precyzyjne, powtarzalne przepływomierze typu zanurzeniowego. Czujniki 285 przeznaczone są do aplikacji podstawowych.

Przepływomierze kompaktowe: Model 3051SFC, 3095MFC i 405 Przepływomierze kompaktowe mogą być instalowane między istniejącymi kołnierzami o klasie wytrzymałości do Class 600 (PN100). Do trudnych aplikacji dostępna jest kryza kondycjonująca przepływ, wymagająca odcinka prostoliniowego po stronie dolotowej o długości tylko dwóch średnic rurociągu.

2

Przepływomierze ProPlate, Mass ProPlate i 1195 Te przepływomierze z zintegrowanymi zwężkami eliminują niedokładności, które uwydatniają się w instalacjach o małych średnicach. Całkowicie zmontowane, gotowe do instalacji przepływomierze zmniejszają koszty i upraszczają proces instalacji.

Elementy do wytwarzania spadku ciśnienia: kryzy 1495 i 1595, przyłącza kołnierzowe 1496 i odcinki prostoliniowe 1497 Kompletna oferta kryz, przyłączy kołnierzowych i odcinków prostoliniowych łatwych do specyfikacji i zamówienia. Kryza 1595 gwarantuje najwyższą jakość działania w aplikacjach o krótkich odcinkach prostoliniowych.


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595 Dane techniczne

Kryza 1595 może być stosowana z elementami montażowymi Rosemount 1496 / 1497. Patrz karta katalogowa numer 00813−0100−4792.

Dane funkcjonalne Media obsługiwane i zakresy przepływów Ciecz, gaz lub para (przepływ turbulentny), dla liczb Reynoldsa większych niż 2000. Dla liczb Reynoldsa mniejszych od 10000 dodać dodatkowy błąd +0.5% do błędu współczynnika wypływu.

16 cali (406.4 mm) 18 cali (457.2 mm) 20 cali (508.0 mm) 24 cale (609.6 mm)

(β) = 0.20

(β) = 0.40

(β) = 0.65

38.10 42.88 47.78 57.45

76.20 85.73 95.55 114.94

123.83 139.32 155.30 186.77

(1) Beta (β) = 0.60 dla średnicy 2 cale (50.8 mm).

Typ kryzy • ostrokrawędziowa, koncentryczna z uchwytem łopatkowym

Średnice rurociągu

• ostrokrawędziowa, koncentryczna, uniwersalna

2 do 24 cali (50 do 600 mm). W przypadku innych średnic skontaktować się z firmą Emerson Process Management.

Dane metrologiczne

Warunki pracy

Błąd współczynnika przepływu

−196 di 649˚C

TABELA 1. Błąd współczynnika przepływu

• −196 do 427˚C, dla ciśnień różnicowych do maksimum 199 kPa • 427 do 649˚C, dla ciśnień różnicowych do maksimum 99 kPa

Maksymalne ciśnienie robocze • Wytrzymałość kołnierza zgodna z normą ANSI B16.5.

Stosunek beta(1)

Dokładność

β = 0.20 β = 0.40 β = 0.65

0.50% 0.50% 0.75%

(1) Dla współczynnika (β) = 0.65 i liczby Reynoldsa <10000 błąd przepływu wzrasta o 0.5%

Dobór

Dane konstrukcyjne

Biuro firmy Emerson Process Management wykona obliczenia przepływu korzystając z programu Instrument Toolkit™. Przed zamówieniem kryzy konieczne jest wypełnienie karty konfiguracyjnej (CDS) w celu dokonania doboru kryzy.

Materiały konstrukcyjne Płytka zwężki Opis

S

316/316L SST 304/304L SST Hastelloy C−276 Monel 400

L H M

DIN (W.−Nr.)

Wymagania dotyczące odcinków prostoliniowych

1.4401/1.4404 (1.4436/1.4435) 1.4301/1.4306

Właściwe odcinki prostoliniowe po stronie dolotowej i wylotowej kryzy minimalizują efekt zakłóceń przepływu w rurociągu. Tabela 2 zawiera zalecane długości odcinków prostoliniowych. TABELA 2. Wymagania odcinków prostoliniowych dla 1595 (1)

2.4819 2.4360

Montaż między kołnierzami • Kryza 1595 może być montowana między kołnierzami Rosemount 1496 i Rosemount 1497 z odcinkami prostoliniowymi. Patrz ilustracje 2 i 3 oraz karta katalogowa 00813−0100−4792, gdzie przedstawiono szczegółowe informacje.

Średnice otworów

Beta

0.20

0.4

0.65

Jedno kolano 90˚ lub trójnik Dwa lub więcej kolana 90 ˚ w tej samej płaszczyźnie Dwa lub więcej kolana 90 ˚ w tej różnych płaszczyznach Łuk do 10˚ Redukcja (1 średnica instalacji) Przepustnica (75% otwarcia)

2 2

2 2

2 2

2

2

2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

Strona wylotowa kryzy

Beta (β) jest obliczona jako 2 x d / średnicę rury.

2 cale (50.8 mm) 3 cale (76.2 mm) 4 cale (101.6 mm) 6 cali (152.4 mm) 8 cali (203.2 mm) 10 cali (254.0 mm) 12 cali (304.8 mm) 14 cali (355mm)

Strona dolotowa kryzy

Kod

(β) = 0.20

(β) = 0.40

(β) = 0.65

5.26 7.80 10.25 15.42 20.27 25.45 30.48 33.32

10.49 15.60 20.45 30.81 40.54 50.90 60.96 66.68

15.75(1) 25.32 32.22 50.06 65.89 82.73 99.06 108.33

(1) W innych przypadkach należy skontaktować się z biurem Emerson Process Management.

Orientacja króćców ciśnieniowych Kryzę należy zainstalować tak, aby króćce znalazły się na środku między dowolnymi dwoma (z czterech) otworów w kryzie.

Centrowanie kryzy w rurociągu Kryzę 1595 należy zainstalować w rurociągu zgodnie z normą ISO−5167.

3


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595 Rysunki wymiarowe Kryza kondycjonująca Rosemount 1595

(ANSI, z uchwytem łopatkowym, ostrokrawędziowa, koncentryczna)

Szerokość uchwytu

.75-in.

Długość uchwytu Średnica

Tabela 3. Wymiary kryzy w calach (mm) Średnica dla kryzy z uchwytem łopatkowym 1500#

2500#

Długoość uchwytu

Szerokość uchwytu

2" (50.8 mm)

4.375" (111.13 mm)

4.375" (111.13 mm)

5.625" (142.875 mm)

5.625" (142.875 mm)

5.750" (146.050mm)

4" (101.6 mm)

1" (25.4 mm)

3" (76.2 mm)

5.875" (149.23 mm)

5.875" (149.23 mm)

6.625" (168.275 mm)

6.875" (174.625 mm)

7.750" (196.85 mm)

4" (101.6 mm)

11/4" (31.75 mm)

4" (101.6 mm)

7.125" (180.98 mm)

7.125" (180.98 mm)

8.125" (206.35 mm)

8.250" (209.550 mm)

9.250" (234.95 mm)

4" (101.6 mm)

11/4" (31.75 mm)

6" (152.4 mm)

9.875" (250.83 mm)

10.500" (266.7 mm)

11.375" (288.925 mm)

11.125" (282.575 mm)

5" (127 mm)

11/2" (38.1 mm)

8" (203.2 mm)

12.125" (307.98 mm)

12.625" (320.675 mm)

14.125" (358.775 mm)

5" (127 mm)

11/2" (38.1 mm)

10" (254.0 mm)

14.250" (361.95 mm)

15.750" (400.05 mm)

17.125" (434.975 mm)

6" (152.4 mm)

11/2" (38.1 mm)

12" (304.8 mm)

16.625" (422.26 mm)

18.000" (457.2 mm)

6" (152.4 mm)

11/2" (38.1 mm)

14" (355.6 mm)

19.125" (485.78 mm)

13.375" (339.725 mm)

6" (152.4 mm)

11/2" (38.1 mm)

16−in (406.4 mm)

21.250" (539.75 mm)

22.250" (565.15 mm)

6" (152.4 mm)

11/2" (38.1 mm)

18" (457.2 mm)

23.375" (593.725 mm)

24.000" (609.6 mm)

6" (152.4 mm)

11/2" (38.1 mm)

20" (580.0 mm)

25.625" (650.875 mm)

26.750" (679.45 mm)

6" (152.4 mm)

11/2" (38.1 mm)

24" (609.6 mm)

30.375" (771.525 mm)

31.000" (787.4 mm)

6" (152.4 mm)

11/2" (38.1 mm)

1595U Kryza kondycjonująca uniwersalna (ANSI, uniwersalna, ostrokrawędziowa, koncentryczna)

średnica

4

Prosimy o kontakt z biurem

900#

Prosimy o kontakt z biurem

600#

Prosimy o kontakt z biurem

300#

Średnica

Tabela 4. Wymiary kryzy w calach (mm) Średnica

Średnica dla kryzy uniwersalnej

2−in. 3−in. 4−in. 6−in. 8−in. 10−in.

2.437−in. (61.8998 mm) 3.437−in. (87.2998 mm) 4.406−in. (111.912 mm) 6.437−in. (163.5 mm) 8.437−in. (214.3 mm) 10.687−in. (271.45 mm)


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595 Rysunki wymiarowe Kryza kondycjonująca Rosemount 1595

(DIN, z uchwytem łopatkowym, ostrokrawędziowa, koncentryczna)

Szerokość uchwytu

.75-in.

Długość uchwytu Średnica

Tabela 5. Wymiary kryzy w calach (mm) Średnica dla kryzy z uchwytem łopatkowym DN DN 50 (2−in.) DN 80 (3−in.) DN 100 (4−in.) DN 150 (6−in.) DN 200 (8−in.) DN 250 (10−in.) DN 300 (12−in.)

PN 10

PN 16

PN 25

PN 40

PN 63/64

PN 100

Długość uchwytu

Szerokość uchwytu

107 (4.21) 142 (5.60) 162 (6.38) 218 (8.58) 273 (10.74) 12.91 (328) 378 (14.88)

107 (4.21) 142 (5.60) 162 (6.38) 218 (8.58) 273 (10.74) 329 (12.95) 384 (15.11)

107 (4.21) 142 (5.60) 168 (6.61) 224 (8.82) 284 (11.18) 340 (13.39) 400 (15.75)

107 (4.21) 142 (5.60) 168 (6.61) 224 (8.82) 290 (11.42) 352 (13.86) 417 (16.42)

113 (4.45) 148 (5.82) 174 (6.85) 247 (9.72) 309 (12.17) 364 (14.33) 424 (16.69)

119 (4.69) 154 (6.06) 180 (7.09) 257 (10.12) 324 (12.76) 391 (15.39) 458 (18.03)

160 (6.299) 160 (6.299) 160 (6.299) 160 (6.299) 160 (6.299) 160 (6.299) 160 (6.299)

40 (1.575) 40 (1.575) 40 (1.575) 40 (1.575) 40 (1.575) 40 (1.575) 40 (1.575)

UWAGA: Dostępne tylko dla kodu P do DN 300 i PN 100.

5


Karta katalogowa

Rosemount 1595 Specyfikacja zamówieniowa Tabela ze specyfikacją zamówieniową dla kryzy kondycjonującej Rosemount 1595 Model

Opis urządzenia

1595

Kryza kondycjonująca przepływ

Kod

Typ kryzy

P U(1)

Z uchwytem łopatkowym, ostrokrawędziowa Uniwersalna, ostrokrawędziowa

Kod

Średnica

020 030 040 060 080 100 120 140 160 180 200 240 260(2) 280(2) 300(2)

2 cale (50 mm) 3 cale (76 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm) 10 cali (250 mm) 12 cali (300 mm) 14 cali (350 mm) 16 cali (400 mm) 18 cali (450 mm) 20 cali (500 mm) 24 cali (600 mm) 26 cali (650 mm) 28 cali (700 mm) 30 cali (750 mm)

Kod

Klasa wytrzymałości kołnerza

A3 A6 A9 AF AT D1 D2 D3 D4 D5(3) D6 R3 R6 R9 RF RT

ANSI Class 300 RF ANSI Class 600 RF ANSI Class 900 RF ANSI Class 1500 RF ANSI Class 2500 RF DIN PN10 (tylko dla typu P) DIN PN16 (tylko dla typu P) DIN PN25 (tylko dla typu P) DIN PN40 (tylko dla typu P) DIN PN63 (tylko dla typu P) DIN PN100 (tylko dla typu P) ANSI Class 300 RTJ (tylko dla typu U, potrzebny uchwyt PH) ANSI Class 600 RTJ (tylko dla typu U, potrzebny uchwyt PH) ANSI Class 900 RTJ (tylko dla typu U, potrzebny uchwyt PH) ANSI Class 1500 RTJ (tylko dla typu U, potrzebny uchwyt PH) ANSI Class 2500 RTJ (tylko dla typu U, potrzebny uchwyt PH)

Kod

Materiał

S L M H

Stal nierdzewna 316/L Stal nierdzewna 304/304L Monel Hastelloy C−276

Kod

Grubość płytki kryzy

A B(4) C(5) D

0.125 cala (domyślna dla średnic od 2 do 4 cali (50 mm do 100 mm)) 0.250 cali (domyślna dla średnic od 6 do 12 cali (150 do 300 mm)) 0.375 cala (domyślna dla średnic od 14 do 20 cali (350 do 500 mm)) 0.500 cala (domyślna dla średnic 24 cali (600 mm))

Kod

Stosunek beta

020 040 065

0.20 0.40 0.65 (0.60 dla średnicy 2 cale kod 020)

6

00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595

Tabela ze specyfikacją zamówieniową dla kryzy kondycjonującej Rosemount 1595 Kod

Opcje

Kalibracja przepływu WC Weryfikacja współczynnika wypływu (dla 3 punktów) WD Weryfikacja współczynnika wypływu (dla 10 punktów) Czyszczenie specjalne P2 Czyszczenie do wykonań specjalnych Certyfikaty QC1 Badania wizualne i wymiarowe wraz z certyfikatem QC7 Badania jakościowe z certyfikatem Certyfikaty materiałowe Q8 Certyfikaty materiałów konstrukcyjnych zgodne z normą ISO 10474 3.1−B i EN 10204 3.1.B Zgodność certyfikatów J5(6) NACE MR−0175−91/ISO 15156 Specjalne Cxxxx Specjalne Uchwyt łopatkowy PH Uchwyt łopatkowy dla typu U i dla kołnierzy typu RTJ Typowy numer zamówieniowy: 1595

P 060

A3

S A

040

(1) Dostępne dla średnic do 10 cali (250 mm) (2) Prosimy o kontakt z biurem w sprawie dostępności konkretnego rozwiązania (3) Wcześniej PN64 (4) Dla kryzy typu U i średnicy 6 cali, grubość płytki kryzy wynosi 0.125 cala, więc trzeba wybrać kod A (5) Dla kryzy typu U i średnicy 14 cali, grubość płytki kryzy wynosi 0.25 cala, więc trzeba wybrać kod B (6) Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE zgodnie z normą NACE MR−0175−91/ISO 15156. Konkretne wykonania materiałowe posiadają ograniczenia środowiskowe. Informacje szczegółowe − patrz ostatnio wydane normy.

7


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595 Karta obliczeniowa

Producent może dostarczyć poniższą Kartę obliczeń. Obliczenia przeprowadzane są na podstawie wypełnionej Karty danych konfiguracyjnych (CDS) na stronie 9. ROSEMOUNT INC. 1595 CONDITIONING ORIFICE PLATE CALCULATION DATA SHEET GENERAL DATA Customer:

Klient

Project:

2005 nazwa projektu

S. O. No:

Numer zamówienia EPM

P. O. No:

Numer Klienta

Calc. Date:

(data obliczeń)

Model No:

1595P060A3SB040 Kod zamówieniowy

Tag No:

Numer technologiczny

PRODUCT DESCRIPTION Plate Type: Plate Material:

Square−edge (ostrokrawędziowa) 316 SST (materiał płytki)

Process Connection

Tap Type: Tap Location: Line Size: Pipe Schedule: Pipe Material:

Flange tapping (odbiór kołnierzowy) Upstream (lokalizacja króćca) 8−inch (średnica rurociągu) 40 (typoszereg) Carbon Steel (materiał rurociągu − − stal węglowa)

INPUT DATA Fluid Type: Fluid Description: Pipe I.D. (średnica rurociągu) Pressure (ciśnienie) Temperature at Flow: (temperatura) Absolute Viscosity: (lepkość) Isentropic Exponent (wykł. adiab.) Compressibility at Flow Density at Flow:

Steam (para) 7.981 60 307.33 0.014093 1.317455

inch psig F cP

Warunki odniesienia Base Pressure Base Temperature

0.171328

lb/ft3

Base Compressibility Base Density

Minimum: Normal: Maximum: Full Scale:

6000 8000 10000 10000

lb/hr lb/hr lb/hr lb/hr

14.6960001 59

psia F

lb/ft3

Flow Rates (zakres przepływu)

CALCULATED DATA (Calculation performed at normal conditions. DP in H2O at 68 ˚F) Orifice Bore Size: 4.000 inch Bore Reynolds Number (Normal): Pipe Reynolds Number DP at Min. Flow: 16.379 in H2O at 68 ˚F (Normal): Gas Expansion Factor: DP at Normal Flow: 29.117 in H2O at 68 ˚F DP at Max. Flow: 45.496 in H2O at 68 ˚F Permanent Pressure Loss: URV (DP at Full Scale): 45.496 in H2O at 68 ˚F at Normal Flow: Drain/Vent Corr. Factor: 1 at Max Flow: Beta: 0.50119 Velocity at Max. Flow: Discharge Coefficient 0.60366 Minimum Accurate Flow:

894278.832 448514.484 0.99538888 21.2294996 33.1710931 46.6687791 2111.34891

in H2O at 68 ˚F in H2O at 68 ˚F ft/sec lb/hr

Notes

Calculation by VLB This report is provided according to the terms and conditions of the instrument Toolkit End−Use Customer License agreement. Version: 3.0 (Build 91) Printed on:

8

11/27/01 11:07


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595

Karta danych konfiguracyjnych (CDS) KARTA KONFIGURACYJNA DLA PRZEPŁYWOMIERZY DP Kartę tę należy wypełnić w przypadku specjalnej konfiguracji przepływomierza DP. Jeśli nie wyspecyfikowano inaczej, to przepływomierz zostanie dostarczony w konfiguracji oznaczonej symbolem . W przedstawicielstwie firmy Rosemount można uzyskać pomoc przy wypełnianiu karty konfiguracyjnej. UWAGA W przypadku braku informacji podstawiona zostanie wartość domyślna.

* = Parametr konieczny do określenia  = Wartość domyślna Informacje o użytkowniku Użytkownik:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

Faks:

Atest obliczeń ❑ Zaznaczyć tę opcje, jeśli użytkownik żąda sprawdzenia obliczeń przed dostawą przepływomierza Karta konfiguracyjna i aplikacyjna (konieczne wypełnienie wraz z zamówieniem) Oznaczenie projektowe: Model No (1) * Wybrać medium

❑ Ciecz

❑ Gaz

❑ Para wodna

* Nazwa medium(2) Informacje o przepływomierzu (opcja) * Poziom stanu alarmowego (wybrać jeden)

❑ Stan wysoki ★ ❑ Stan niski

Oznaczenie projektowe:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (8 znaków)

Opis:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (16 znaków)

Informacja dodatkowa:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (32 znaki)

Data:

Dzień __ __ (liczba)

Miesiąc __ __ (liczba)

Rok __ __ (liczba)

(1) Do realizacji zamówienia konieczny jest pełny numer zamówieniowy przepływomierza. (2) Jeśli medium nie znajduje się w wykazie w tabeli 31 na stronie 46, to konieczne jest wypełnienie karty informacyjnej medium FDS na stronie 13.

Wypełnia producent S.O.: CHAMP:

LI DATE: ADMIN:

9


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595 * = Parametr konieczny do określenia  = Wartość domyślna Informacje o elemencie wytwarzającym różnicę ciśnień

* Wybrać element (jeden) Annubar

❑ 485 Annubar/ 3095MFA Mass ProBar, /Model 3051SFA ProBar ❑ Annubar Diamond II + / Mass Probar Dysza Venturiego

❑ Dysza, ISO ❑ O dużym promieniu, ASME ❑ O dużym promieniu, ISO ❑ ISA 1932, ISO Inne (wymagają podania współczynnika odzysku)

❑ Kalibrowana zwężka: z odbiorem kołnierzowym, przytarczowym i typu D & D/2. Współczynnik odzysku: __________________ ❑ Kalibrowana zwężka: z odbiorem typu 21/2 D & 8D Współczynnik odzysku: __________________ ❑ Dysza kalibrowana Współczynnik odzysku: __________________ ❑ Kalibrowana dysza Venturiego Współczynnik odzysku: __________________ ❑ Miernik uśredniający Współczynnik odzysku: __________________ ❑ Stożkowa V−Cone® Współczynnik odzysku: __________________ * Wymiary elementu Średnica (d) ________________

Zwężka zintegrowana

❑ Model 3051SFP, 3095MFP, 1195, P95, M95 ❑ Model 405C, 405P, 3051SFC, 3095MFC ❑ Zwężka kondycjonująca przepływ 1595 ❑ Zwężka z odbiorem typu 21/2D & 8D, ASME ❑ Zwężka z odbiorem przytarczowym, ASME ❑ Zwężka z odbiorem przytarczowym, ISO ❑ Zwężka z odbiorem typu D & D/2, ASME ❑ Zwężka z odbiorem typu D & D/2, ISO ❑ Zwężka z odbiorem typu D & D/2, ISO 99 uzupełnienie 1 ❑ Zwężka z odbiorem kołnierzowym, AGA ❑ Zwężka z odbiorem kołnierzowym, ASME ❑ Zwężka z odbiorem kołnierzowym, ISO ❑ Zwężka z odbiorem kołnierzowym, ISO 99 uzupełnienie 1 ❑ O małej średnicy z odbiorem kołnierzowym, ASME

❑ cale ❑ milimetry

❑ ˚F ❑ 68 ˚F

w __________

❑ ˚C

Informacje o instalacji procesowej

❑ Pionowy do góry * Średnica instalacji / Typoszereg: ____________________________

* Orientacja / Kierunek przepływu:

❑ Pionowy ❑ Poziomy do dołu Średnica wewnętrzna rurociągu (D): _________________________

Materiały konstrukcyjne * Materiał rury

❑ Stal węglowa ❑ 304 SST

❑ 316 SST

* Materiał el. spiętrzającego

❑ 316 SST

❑ Inny ___________________ (sprawdzić dostępność materiału)

❑ Hastelloy

❑ Hastelloy

❑ Inny ________________

Warunki procesowe Wartość 4mA

Minimum

Normalne

Maksimum

Wartość:20 mA (dla danych P i T)

Natężenie przepływu Ciśnienie (P)

0

*(1)

*

*

*(1)

*

*(1)

*(2)

Temperatura (T)

*(1)

*

*(1)

*

Projektowe

Czujnik rezystancyjny

❑ Tryb normalny (Wymaga podłączenia czujnika temperatury. Jeśli czujnik temperatury zostanie odłączony lub ulegnie uszkodzeniu, to przetwornik Model 3095MV zgłasza alarm.) Podać wartość temperatury_____________________

❑ Tryb pracy ze stałą temperaturą:

❑ ˚F

❑ ˚C

❑ Tryb z zabezpieczeniem (Wymaga podłączenia czujnika temperatury. Jeśli czujnik temperatury zostanie odłączony lub ulegnie uszkodzeniu, to przetwornik przechodzi w tryb pracy ze stałą temperaturą. Nie spowoduje to wygenerowania alarmu i błędnych pomiarów ❑ ˚C przepływu.) Podać stałą temperaturę, która będzie zastosowana w wypadku awarii czujnika _________________ ❑ ˚F Warunki bazowe

❑ Warunki standardowe

(P=14.696 psia / 101.325 kPa abs, T= 60 ˚F (15.56 ˚C))

❑ Warunki normalne

(P=14.696 psia / 101.325 kPa abs, T= 32 ˚F (0 ˚C))

10


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595

* = Parametr konieczny do określenia  = Wartość domyślna ❑ Warunki standardowe dla gazu ziemnego (AGA) (P=14.73 psia, T= 60˚F (15.56 ˚C)) ❑ Zdefiniowane przez

P= ________ Jednostki: ________ Użytkownika: Ściśliwość w warunkach bazowych: ________________________ LUB

T= ________

Jednostki = ________

Gęstość w warunkach bazowych: ___________

(1) Do konfiguracji przetwornika konieczne jest podanie zakresów roboczych ciśnienia i temperatury. (2) Konieczne do weryfikacji, czy wybór medium spełnia kryteria doboru.

TABELA 3. Baza danych mediów firmy Rosemount(1) Aceton Acetylen Akrylan metylu Aldehyd benzoesowy Aldehyd masłowy Alokohol alilowy Alkohol beznylowy Amoniak Argon Azot Benzen Chlor Chlorek winylu Chloropren Chlorowodór Cyjanowodór Czterochlorek węgla Cykloheksan Cykloheksan winylu Cyklopentan Cyklopenten Cyklopropan Czterometylometan

Dekan Dwufenyl Dwuwinyloeter Dwutlenek siarki Dwutlenek węgla Etan Etanol Eter metylowo winylowy Etyloamina Etylobenzen Etylen Fenol Fluoren Furan Glikol etylenowy Heksan Hel 4 Hydrazyna Izobutan Izobuten Izopropen Izopropanol Keton metylowoetylowy

Kwas azotowy Kwas octowy Metan Metanol m−chloronitrobenzen m−dwuchlorobenzen Nadlenek wodoru n−butan b−butanol n−dodekan Neon n−heptadekan n−heptan Nitrobenzen Nitroetan Nitrometan Nitryl octowy Nitryl akrylowy Nitryl masłowy n−oktan n−pentan Octan winylu Pięciofluoroetan

Podtlenek azotu Powietrze Propan Propadien Propylen Pyren Siarkowodór Styren Tlen Tlenek azotu Tlenek etylenu Tlenek węgla Toluen Trójchloroetylen Trójfluoroetylen Woda Wodór 1−buten 1−decen 1−dekanal 1−dekanol 1−dodecen 1−dodekanol

1−heptanol 1−heksadekanol 1−heksen 1−oktanol 1−okten 1−nonanal 1−nonanol 1−pentadekanol 1−pentanol 1−penten 1−undekanol 1,2,4−trójchlorobenzen 1,1,2−trójchloroetan 1,1,2,2−czterofluoroetan 1,2−butadien 1,3−butadien 1,2,5−trójchlorobenzen 1,4−dioksan 1,4−heksadien 2−metyl−1−penten 2,2−dwumetylobutan

(1) Lista ta może ulec zmianie bez uprzedzenia. Para wodna zgodna z tabelami ASME. Wszystkie inne media zgodne z AlChE.

Rysunki/Notatki

11


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595 Karta danych medium (FDS)

Wypełnić tylko w przypadku medium nieznajdującego się w bazie danych Rosemount Pomoc w wypełnieniu niniejszej karty można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Rosemount. Kartę należy wypełnić w przypadku medium niestandardowego. Symbol  oznacza wartość domyślną. UWAGA Niniejszej karty nie należy wypełniać w przypadku medium znajdującego się w bazie danych Rosemount.

* = Parametr konieczny do określenia  = Wartość domyślna Informacje o użytkowniku Użytkownik:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

Faks: Customer PO:

Własności medium

❑ Ciecz niestandardowa – wypełnić tabelę

❑ Ciecz

❑ Gaz niestandardowy – wypełnić tabelę

❑ Gaz

❑ Gaz ziemny niestandardowy – wypełnić tabelę

❑ Gaz ziemny

Wypełnia producent S.O.: CHAMP:

LI DATE: ADMIN:

12


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595

TABELA 4. Karta cieczy niestandardowej

* = Parametr konieczny do określenia  = Wartość domyślna Informacje dotyczące gęstości i lepkości cieczy 1. Podać zakresy temperatur procesowych a) _________________________ min b) _________________________ [1/3 (max − min))] + min c) _________________________ [2/3 (max − min))] + min d) _________________________ max 2. Przenieść wartości z poprzedniego punktu do ponumerowanych linii poniżej. 3. Zaznaczyć jedną z opcji Gęstości, a następnie podać wartości dla każdej wartości temperatury. 4. Zaznaczyć jedną z opcji Lepkości i wprowadzić wartości dla każdej temperatury. (Konieczna jest co najmniej jedna wartość lepkości.) Lepkość Gęstość ❑ Gęstość w lbs/CuFt ❑ Lepkość w centypuazach ❑ Gęstość w kg/m3 ❑ Lepkość w lbs/ft sec ❑ Lepkość w paskalosekundach Temperatura a) _____________ min

Temperatura a) _____________ min.

b) _____________ [1/3 (max − min))] + min c) _____________ [2/3 (max − min))] + min

b) _____________ [1/3 (max − min))] + min c) _____________ [2/3 (max − min))] + min

d) _____________ max

d) _____________ max

Gęstość bazowa: __________________________________________________________ (w podanych warunkach bazowych) Informacje o lepkości i gęstości objętościowej cieczy

* Gęstość w warunkach przepływu:___________________________________

Jednostki:

❑ lb/ft3

❑ Kg/m3

❑ Inne:

LUB Gęstość względna w warunkach bazowych: ____________________________________________

* Lepkość w warunkach przepływu:____________________________________ Jednostki: ❑ Centypuazy

❑ Inne:

13


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595 TABELA 5. Karta gazu niestandardowego

* = Parametr konieczny do określenia  = Wartość domyślna Informacje dotyczące współczynnika ściśliwości i lepkości gazu 1. Podać zakresy ciśnień i temperatur procesowych Ciśnienie procesowe

Temperatura procesowa

a) _____________ min

e) _____________ min

b) _____________ [1/3 (max − min))] + min

f) _____________ [1/2 (max − min))] + min

c) _____________ [2/3 (max − min))] + min

g) _____________ max

d) _____________ max

h) _____________ [1/3 (max − min))] + min i) _____________ [2/3 (max − min))] + min

2. 3. 4. 5.

Przenieść wartości z poprzedniego punktu do ponumerowanych linii poniżej. Zaznaczyć jedną z opcji Gęstości/ściśliwości, a następnie podać 12 wartości dla każdej wartości ciśnienia/temperatury. Zaznaczyć jedną z opcji Lepkości i wprowadzić wartości dla każdej temperatury. (Konieczna jest co najmniej jedna wartość lepkości.) Podać wartość masy cząsteczkowej, stosunek ciepeł właściwych i standardową gęstość (lub standardową ściśliwość). Lepkość Gęstość ❑ Gęstość w lbs/CuFt ❑ Lepkość w centypuazach ❑ Gęstość w kg/m3 ❑ Lepkość w lbs/ft sec ❑ Ściśliwość ❑ Lepkość w paskalosekundach Ciśnienie Temperatura Temperatur 1) ____________

5) _____________________________

5) ________________________________________

2) ____________

5) _____________________________

8) ________________________________________

3) ____________

5) _____________________________

9) ________________________________________

4) ____________

5) _____________________________

7) ________________________________________

1) ____________

6) _____________________________

2) ____________

6) _____________________________

Masa cząsteczkowa: _________________________

3) ____________

6) _____________________________

Wykładnik adiabaty: _______________________ 1.4 

4) ____________

6) _____________________________

(stosunek ciepeł właściwych)

1) ____________

7) _____________________________

2) ____________

7) _____________________________

3) ____________

7) _____________________________

4) ____________

7) _____________________________

Standardowa gęstość/ściśliwość: __________________________________________________________ Informacje o ściśliwości objętościowej i lepkości

* Gęstość w warunkach przepływu:_______________

Jednostki:

❑ lb/ft3

❑ kg/m3

❑ Inne:

LUB Masa cząsteczkowa/gęstość względna w warunkach przepływu: _________________________________________________ Ściśliwość w warunkach przepływu: _____________________________________________________ Ściśliwość w warunkach bazowych: ____________________________________________________

* Lepkość w warunkach przepływu:________________ 14

Jednostki:

❑ Centypuazy

❑ Inne:

Wykładnik adiabaty(K):______ 1.4 


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595

TABELA 6. Karta gazu ziemnego UWAGA Do pomiarów objętościowych konieczne jest podanie informacji znajdujących się na szarym polu.. Informacje dotyczące współczynnika ściśliwości Wybrać jedną z metod charakteryzacji i podać wartości tylko dla tej metody:

❏ Szczegółowa metoda charakteryzacji (AGA8 1992)

Procent molowy

Dopuszczalne wartości

Procent molowy metanu

_________________________

%

0−100 procent

N2

Procent molowy azotu

_________________________

%

0−100 procent

CO2

Procent molowy dwutlenku węgla

_________________________

%

0−100 procent

C2H6

Procent molowy etanu

_________________________

%

0−100 procent

C3H8

Procent molowy propanu

_________________________

%

0−12 procent

H2O

Procent molowy wody

_________________________

%

0−punkt rosy

H2S

Procent molowy siarkowodoru

_________________________

%

0−100 procent

H2

Procent molowy wodoru

_________________________

%

0−100 procent

CO

Procent molowy tlenku węgla

_________________________

%

0−3.0 procent

O2

Procent molowy tlenu

_________________________

%

0−21 procent

C4H10

Procent molowy i−butanu

_________________________

%

0−6 procent(1)

C4H10

Procent molowy n−butanu

_________________________

%

0−6 procent(1)

C5H12

Procent molowy i−pentanu

_________________________

%

0−4 procent(2)

C5H12

Procent molowy n−pentanu

_________________________

%

0−4 procent

C6H16

Procent molowy heksanu

_________________________

%

0−punkt rosy

C7H16

Procent molowy n−heptanu

_________________________

%

0−punkt rosy

C8H18

Procent molowy n−oktanu

_________________________

%

0−punkt rosy

CH4

C9H20

Procent molowy n−nonanu

_________________________

%

0−punkt rosy

C10H22

Procent molowy n−dekanu

_________________________

%

0−punkt rosy

He

Procent molowy helu

_________________________

%

0−3.0 procent

Ar

Procent molowy argonu

_________________________

%

0−1.0 procent

Procent molowy

Dopuszczalne wartości

❏ Metoda charakteryzacji brutto, opcja 1 (AGA8 Gr−Hv−Co2) Gęstość względna w 14.73 psia i 60 ˚F

_________________________

0.554−0.87

Ciepło właściwe objętościowe w warunkach bazowych

_________________________

BTU/SCF

477−1150 BTU/SCF

Procent molowy dwutlenku węgla

_________________________

%

0−30 procent

Procent molowy wodoru

_________________________

%

0−10 procent

Procent molowy tlenku węgla

_________________________

%

0−3 procent

❏ Metoda charakteryzacji brutto, opcja 2 (AGA8 Gr−CO2−N2) Gęstość względna w 14.73 psia i 60 ˚F

Procent molowy

_________________________

Dopuszczalne wartości 0.554−0.87

Procent molowy dwutlenku węgla

_________________________

%

0−30 procent

Procent molowy azotu

_________________________

%

0−50 procent

Procent molowy wodoru

_________________________

%

0−10 procent

Procent molowy tlenku węgla

_________________________

%

0−3 procent

(1)

Suma zawartości i−butanu i n−butanu nie może przekroczyć 6 procent.

(2)

Suma zawartości i−pentanu i n−pentanu nie może przekroczyć 4 procent.

15


Karta katalogowa 00813-0114-4828, wersja EA Kwiecień 2005

Rosemount 1595

Rosemount, logo Rosemount, ProPlate, Mass ProPlate i Annubar są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. MultiVariable (MV) jest zastrzeżonym znakiem towarowym Rosemount Inc. Hastelloy jest zastrzeżonym znakiem towarowym Haynes International. Wszystkie inne znaki są zastrzeżone przez ich prawowitych właścicieli. Emerson Process Management Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa Polska Tel 48 (22) 45 89 200 Fax 48 (22) 45 89 231 www.emersonprocess.pl

© 2005 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kryza kondycjonująca przepływRosemount 1595 - kwiecień 2005  

• Zaprojektowana do pracy w instalacjach z krótkimi odcinkami prostoliniowymi i z dużymi zakłóceniami przepływu po stronie dolotowej. • Wym...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you