Page 1

L et ’ sc onnec t . T ha nky ouf orr ea c hi ngout . Ca pt ur i ngr ea l moment swi t hr ea l peopl ei swha tma k es myl i f ewor t hl i v i ng. I ’ ml i v i ngmydr ea m of bei ngaphot ogr a phera ndi c oudn’ tbe a nyha ppi er

WEBSI TE:

www. f ot oy v i deoa l y . c om BLOG:

www. l upej ua r ez bl og. c om I NSTAGRAM:

i ns t a gr a m. c om/ _ l upej ua r ez I wi s hy out hebes tony ourl a s ty ea rof www. hi ghs c hool . Ma k ea l otofmemor i esa nd PI NTEREST: enj oyev er ys i ngl eda y . . . ev en na l s ! Asa www. pi nt er es t . c om/ l upej ua r ez c ol l eges t udentI c a nnows a yt ha tmy hi ghs c hool da y swer es omeoft hebes t . Goodl uc k !

Page 20 edited 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you