Page 23

23

Luonnonsuojelija 4/2016

Elina Mähönen esittelee madagaskarilaisia käsitöitä käsityöyhdistyksen presidentin Tinen kanssa.

Luonnonsuojeluliiton kehitysyhteistyökoordinaattori Elina Mähönen esittelee selvästi tyytyväisenä madagaskarilaisten naisten tekemiä käsitöitä. Esillä on värikkäitä laukkuja, koreja ja lompakoita, jotka on valmistettu Torotorofotsy-kosteikon nopeasti uusiutuvista luonnonkasveista. Naisten käsityöyhdistyksellä Women Menalamba Torotorofotsylla on keskeinen rooli Luonnonsuojeluliiton kosteikonsuojeluhankkeessa Madagaskarilla. ”Toimimme erityisesti kosteikon suojelemiseksi, mutta kestäviä tuloksia voidaan saavuttaa vain turvaamalla alueella elävien yhteisöjen toimeentulomahdollisuudet. Kosteikon kasvimateriaalien hyödyntäminen kestävällä tavalla antaa paikallisille kannustimen sen suojelemiseksi.” Lähiaikoina käsitöitä on tulossa myyntiin myös Luonnonsuojeluliiton Luontokauppaan. Viime aikojen saavutuksiin kuuluu Torotorofotsykosteikolle Madagaskarin hallitukselta saatu virallinen suojelupäätös. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoi-

ta, että kosteikon säilyminen olisi turvattu: ”Suojelupäätös pitää saada kestämään ja paikalliset ihmiset sitoutumaan kosteikon suojeluun.” Kosteikko toimii elinympäristönä lukuisille uhanalaisille eliölajeille ja on merkittävä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja alueellisen vesitalouden kannalta. Se uhkaa kuitenkin hävitä riisin viljelyn tieltä. Luonnonsuojeluliitto on toiminut Madagaskarilla vuodesta 2012 lähtien, jolloin alkoi metsiensuojeluun keskittynyt Manondroala-hanke. Kosteikkoa suojeleva Torotorofotsy-hanke alkoi viime vuonna. Luonnonsuojeluliitto ei päätynyt sattumalta Madagaskarille. Saari on yksi maailman tärkeimmistä biodiversiteetin keskittymistä: siellä esiintyvistä kasvi- ja eläinlajeista 90 prosenttia on kotoperäisiä eli sellaisia, joita ei tavata missään muualla maailmassa. ”Ympäristöongelmat, niiden syyt ja seuraukset, ovat nykyään niin globaaleja, että on perusteltua laajentaa Luonnonsuojeluliiton työtä Suomen ulkopuolelle”, Mähönen tähdentää.

Suomalainen EKOenergia etenee maailmalla EKOenergian kansainvälistyminen jatkui kovalla vauhdilla vuoden 2016 aikana. EKOenergia on sähkön ympäristömerkki, joka syntyi Suomen luonnonsuojeluliiton aloitteesta. ”Myyjämäärämme Euroopassa ovat tuplaantuneet. Mukaan on tullut myyjiä esimerkiksi Luxemburgista, Virosta ja Espanjasta”, ohjelmapäällikkö Steven Vanholme kertoo. Erityisesti Saksassa kehitys eteni vauhdikkaasti: seitsemän myyjää alkoi myydä EKOenergialla merkittyä sähköä ja suurkuluttaja Schüco siirtyi sen käyttäjäksi. Sähkön ympäristömerkki on jatkanut tämän vuoden aikana ympäristön puolesta taistelemista myös Protect Our Winters Finland -liikkeessä. POW:n ja EKOenergian tämän vuoden Pelastetaan talvet -kam-

panjan tavoitteena on saada Suomen hiihtokeskukset siirtymään EKOenergiaan. ”Tämän mennessä viisi hiihtokeskusta on vaihtanut EKOenergiaan, ja neuvotteluja on käynnissä usean keskuksen kanssa.” Logo näkyy nykyään yhä enemmän myös tuotteissa. Vuonna 2016 Saimaan Juomatehdas siirtyi ensimmäisenä suomalaisena panimona käyttämään EKOenergiaa tuotannossaan. Myös kokonainen kaupunki, Lappeenranta, siirtyi tänä vuonna käyttämään ympäristömerkittyä sähköä, samoin kuin jääkiekon SM-liigajoukkue Mikkelin Jukurit. ”Tänä vuonna monet asiakkaat ovat itse lähestyneet meitä, ja he myös viestivät meistä aktiivisesti eteenpäin. Sana leviää.”

Työ ilmaston eteen kannattaa ”Oli hienoa olla osa historiallista hetkeä Pariisissa, kun nuija kopahti pöytään ja sopimus syntyi”, Luonnonsuojeluliiton ilmastoasioista vastaava suojeluasiantuntija Hanna Aho kertoo. Hänen mielestään sopimuksessa hienoa ovat kunnianhimoiset lämpötilatavoitteet. Sopimus on selvä viesti sen suhteen, että fossiilisten polttoaineiden aika on ohi. ”Ilmastonmuutos etenee kylmäävää vauhtia. Jos nyt ei oltaisi tehty ja ratifioitu sopimusta, oltaisiin tuhon tiellä”, Aho muistuttaa. Aho kertoo yllättyneensä, kuinka nopeasti sopimus astui voimaan. Syitä siihen olivat uusiutuvien energiamuotojen läpimurto sekä kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden ponnistelu asian puolesta. Myös kansainvälinen yhteisymmärrys oli vahva. Yhdysvalloilla ja Kiinalla oli halu saada sopimus aikaan ennen Yhdysvaltojen presidenttivaaleja. Vaikka Donald Trumpista tuleekin presidentti, hän ei voi kaataa tai neuvotella Pariisin sopimusta uusin ehdoin. Maailman maat vahvistivat sitoutumistaan Pariidin sopimukseen juuri päättyneissä neuvotteluissa Marokossa. Luonnonsuojeluliitto on osallistunut ilmastotyö-

hön aktiivisella viestinnällä, some-kampanja ilmastoX:llä sekä voimakkaalla parlamentaarisella vaikuttamisella. Ilmastoneuvotteluihin vaikuttaminen yhdessä kansainvälisten verkostojen kanssa on ollut pitkäjänteistä. Suomea Aho kuvaa ilmastopolitiikan ailahtelijaksi. Suomi on aiemmin ollut ilmastotyön edelläkävijä, mutta jättäytynyt keskitienkulkijaksi. ”Meillä on hyvä valmius ilmastotyössä vakaana ja vauraana yhteiskuntana, jossa on hyvä koulutustaso ja teknistä osaamista. Suuri energiankulutus henkeä kohti on heikkoutemme”, hän miettii. Suomi luottaa Ahon mielestä liikaa biotalouteen: ”Hiilinieluista ja -varastoista pitäisi pitää parempaa huolta, ja meidän tulisi tunnistaa aidosti kestävät tavat tuottaa ja säästää energiaa. Metsien hiilinielun pienentäminen, turpeen energiakäyttö ja suopeltojen raivaukset ovat suomalaista ilmastopetosta.” Aho kertoo kuitenkin olevansa maltillisen toiveikas. ”Toivon ja toivottomuuden tarinat taistelevat ilmastonmuutoksen torjunnassa. Uskon, että toivon tarina voittaa. Sen puolesta täytyy tehdä töitä joka päivä. Tämä maraton on vasta alussa.”

Vesiensuojelu on osa EKOenergian tekemää työtä. Tänä vuonna alkoi kunnianhimoinen EU-Liferahaston rahoittama vesistöhanke Freshabit, jossa EKOenergia ja Luonnonsuojeluliitto ovat mukana. Hankkeen tavoitteena on parantaa järvien, jokien ja pienvesien ekologista tilaa. Vapaaehtoiset ovat oleellisessa osassa sähkön ympäristömerkin toiminnassa. Vuonna 2016 EKOenergialla työskenteli 16 nuorta 11 eri maasta. Suurin osa näistä tuli EU:n vapaaehtoisohjelman kautta. ”Vapaaehtoiset ovat kuin kansainvälisiä lähettiläitämme, jotka tuovat ideoita, kääntävät materiaalia ja ovat hyviä kontakteja kotimaihinsa. Ilman heitä kansainvälistymisemme olisi paljon hitaampaa”, Vanholme kiittelee.

Hannu Toivonen

Tiana Ratolojanahary

Trooppisen kosteikon suojelua

Luonnonsuojelija 4/2016  
Luonnonsuojelija 4/2016  

Luonnonsuojelija pureutuu ympäristökysymyksiin, luonnonsuojeluun ja ekologiseen elämäntapaan. Lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenleht...

Advertisement