Page 11

Luonnonsuojelija 4/2016

Poroaidan takaa Porokeskustelu on käynyt loppuvuoden kuumana. Sanotaan, että poroja on liikaa ja ylilaidunnus uhkaa Lapin luontoa. Mistä on oikein kyse? Teksti Riikka Kaartinen Kuvitus Anne Stolt

M

oni on nähnyt valokuvan porojäkäliköstä kahdelta puolelta poroaitaa. Se näyttää melkein mustavalkoiselta. Toinen puoli on kaluttu puhtaaksi, ja toinen on tiheän valkean jäkälämaton peitossa. Näky kuvastaa syksyllä mediassa käytyä kiivasta keskustelua poronhoidon vaikutuksista. On sanottu, että Lapissa tallustaa enemmän poroja kuin luonto kestää. Ylilaidunnus tietyillä alueilla on selvää, mutta ei koko totuus. Vaikeampi on määritellä, kuinka paljon poroja on liikaa, ja mikä on paras tapa rajoittaa porojen määrää ja tehdä poronhoidosta kestävämpää. Petokysymys on vielä oma lukunsa. Nyt ei mennä siihen. Poronhoidon ongelma ei ole yksinkertainen, sillä siihen kietoutuu niin kulttuurisia kuin yhteiskunnallisiakin ilmiöitä. Porojen kanssa tilasta taistelevat muut maankäyttömuodot, kuten matkailu, rakentaminen, metsähakkuut ja tiet. Etelämpänä myös kaivokset pirstovat porolaitumia.

11 11

Luonnonsuojelija 4/2016  

Luonnonsuojelija pureutuu ympäristökysymyksiin, luonnonsuojeluun ja ekologiseen elämäntapaan. Lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenleht...

Luonnonsuojelija 4/2016  

Luonnonsuojelija pureutuu ympäristökysymyksiin, luonnonsuojeluun ja ekologiseen elämäntapaan. Lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenleht...

Advertisement