Page 1

n

s

f

u

g

i

j

l

a

ð

ö

.

y

r

w

.

e

ð

u

w

S

r

w

i

s

14.–21. júlí


Sunnudagur 14. júlí / Sunday 14 July 20:30 Tónleikar / Concert Úlfur Kirkjan / The Church Mánudagur 15. júlí / Monday 15 July 17:00 Yoga 20:30 Kvikmynd / Cinema Amma Lo-fi / Grandma Lo Fi Bíósalur / Cinema Þriðjudagur 16. júlí / Tuesday 16 July 17:00 Fyrirlestur / Lecture Goddur Bíósalur / Cinema 20:00 Hljóðverk / Sound Piece Daníel Björnsson & Elvar Auxpan Bíósalur / Cinema 21:00 Uppistand / Stand-Up Hugleikur Dagsson Bíósalur / Cinema - 1000 kr.

Miðvikudagur 17. júlí / Wednesday 17 July 17:00 Yoga 20:00 Sýning / Exhibition Youth Exchange Program 21:00 Tónleikar / Concert Ásthildur Ákadóttir Tónlistarskólinn / The music school 22:00 Gjörningur / Performance The Artbook Orchestra Skálar (Norðursíld)


Fimmtudagur 18. júlí / Thursday 18 July 12:00 Lunch Beat 17:00 Kynning á LungA skólanum Introduction to LungA School Bíósalur / Cinema - Herðubreið 20:30 Sýningaganga / Art Walk Byrjar í bíósalnum / Starts in the Cinema 22:30 New York – Berlin DJ’Party Off venue: MRC Riddims, Curver & Berglind Ágústsdóttir

Bíósalur / Cinema - 1000 kr.

Föstudagur 19. júlí – Friday 19 July 17:00 Yoga 20:00 Fyrirlestur / Lecture Curver Bíósalur / Cinema 22:00 Fatahönnunarsýning / Fashion Show Norðursíld 23:30 Partý með DJ’um / Party with DJ’s Bíósalur / Cinema Laugardagur 20. júlí – Saturday 20 July 15:00 Lokasýningar / Final Shows Byrjar við Herðubreið / Starts at Herðubreið 21:00 Lokatónleikar / Final Concerts Rangleklods (DK), FM Belfast, Ghostigital, Mammút, Vök, Úlfur Úlfur & Grísalappalísa Norðursíld úti / outdoor at Norðursíld 3.900 kr. @ www.midi.is

4.900 kr. við hurð / at the door


Í gangi alla vikuna / Ongoing the whole week 09:00 Listasmiðjur / Workshops -16:00 High on Mountains

Dance the Pain Away

Ásrún Magnúsdóttir Anika Lori & Tusnelda Frellesvig (DK) Is Hópurinn, fullur af innblæstri frá íslensku fjöllunum, mun vinna að gerð súrrealísks veggverks í miðjum Seyðisfjarðarbæ. Hver þátttakandi er beðinn um að koma með persónulegan hlut sem ber mikla þýðingu og gildi fyrir þátttakandann. Þetta getur verið allt frá skartgrip, steini úr fjörunni eða póstkort frá einhverjum kærkomnum. Eitthvað sem markar mikilvægan þátt í lífi þátttakandans, manneskju sem er honum kær eða tilfinningu sem síðan leiðir inní verkið.

En Inspired by the Icelandic mountains, we will lead our group in making a surrealistic mural in the middle of the beautiful town of Seyðisfjörður. Each and every participant is asked to bring an item of importance to them. This can be everything from a piece of jewellery, to a stone from the beach or a postcard from someone dear to your heart. Something that represents an important episode, feeling or person in your life that you want to incorporate in the artistic landscaping we are going to create together.

Is Í listasmiðjunni Dance the Pain Away verður lífið tileinkað dansi. Í eina viku verður dansinn hafður í fyrirrúmi og hann notaður allsstaðar sem á við og líka þar sem hann á ekki við. Það verður dansað eins og enginn sé morgundagurinn. Dansinn verður notaður til þess að losa um allar hömlur og brjótast út úr formunum sem við höfum tilhneigingu til að festast í. Dansinn mun ráða andlegri og líkamlegri líðan þátttakenda.

En In the workshop, Dance the Pain Away, life itself will be dedicated to dance. For one week, dance will be the priority and will be used anywhere it’s relevent and everywhere it’s not. There will be dancing like there is no tomorrow. All our boundries and restrictions will be broken through dance. The spiritual and physical well being of the participants will be acquired through dance.

Persónulegt rými Personal space

Á öldum ljósvakans Waves of Ether Aðalheiður S. Eysteinsdóttir

Marteinn Sindri Jónsson Is Í smiðjunni verður útvarpið skoðað sem fjölmiðill og listmiðill. Möguleikar útvarpsins eru fjölmargir, þar má flétta saman töluðu máli, tónlist og ólíkustu hljóðmyndum sem gerir oft mun meiri kröfur á ímyndunarafl hlustandans en aðrir miðlar. Það er prýðilegur upplýsingamiðill, fyrirtaks frásagnarmiðill og á öldum ljósvakans má reisa listagallerý með hljóðbylgjum einum saman.

En In this workshop, we will look at the radio as media, as well as an art form. The potential of the radio is vast, combining spoken word, music and soundscapes that often require more from the listener’s imagination than other mediums. It’s an excellent form for informative and narrative media as well as, in the age of the waves of ether, there is the potential to build art galleries solely from sound waves.

Is Persónulegt rými er eins einstaklingsbundið og orðið gefur til kynna. Rými þar sem hver manneskja finnur sig örugga líkt og í móðurkviði. Stundum mikið og loftkent, stundum lítið og þétt og allt þar á milli. Rými getur líka myndast með hljóði eða athöfnum eins og að lesa bók. Flest höfum við ákveðin þolmörk gagnvart umhverfinu og hleypum ekki öðru fólki þar inn. Talað er um 45 cm radius fyrir náin kynni, 120 cm fyrir vini og 360 cm fyrir almenning. Við höfum öll upplifað að fólk kemur of nærri og vera í of þröngu rými með fjölda manns. En vonandi líka að hafa andrúm og nægt rými til athafna. Að vinna persónulegt rými í áþreifanlegt form getur tekið á sig hvaða mynd sem er og úr hvaða efni sem er.

En Personal space is as personal as the word describes. A space where each individual feels as safe as in their mothers womb. Sometimes wide and airy, sometimes narrow and thick with atmosphere, and everything in between. Space can also be acquired through sound or activity, like reading a book. Most of us have a certain tolerance limit for our surroundings which we do not let others enter. Generally 45 cm for close relationships, 120 cm for friends and 360 cm for strangers. We have all experienced people coming too close, or simply being in a tight spot with too many people, but hopefully also to have an open space and enough room for our activities. To construct the idea of personal space into a tangible subject can take on any form and involve any material.


Framheilaskaði fyrir byrjendur Frontal Brain Damage For Beginners

Vídeó verk Video Work

Máni Sigfússon & Lilja Birgisdóttir OD. Roth & D.Þ.Jónsson Is Markmið námskeiðsins er að virkja framheilabörkinn í nemendum og valda samruna á heilastöðvum sem stjórna atferli, hegðun og undirmeðvitundarstarfsemi gjörvallri.

En The goal of the workshop is to activate the participant’s frontal lobe and cause the fusion of the areas of the brain which control behavior and the complete subconscious activity.

Af þessu athæfi hljótast miklar perónuleikabreytingar sem eru óafturkræfar, langvarandi áhrif eru ríkjandi og sköpunarþolkraftur eykst til muna.

The result is irreversible changes to the participants personality. The long term effect is a severely increased creative stamina

Námskeiðið stendur í hálfan sólarhring þar sem ekki er talið ráðlegt undir neinum kringumstæðum að leggja meira á nemendur eða annað fólk.

The workshop will only last half a day since under no circumstances would it be wise for anyone, students or other, to endure more.

Spuni Improv

Is Í listsmiðjunni mun hópurinn kanna mögleika vídeó miðilsins. Með tilkomu snjallsíma, myndavéla með hd upptöku og Ipad-a er vídeó gerð orðin öllum aðgengileg og möguleikarnir endalausir. Vídeó sem listform verður skoðað út í hið ítrasta og mun hver þáttakandi vinna sitt eigið vídeó verk. Farið verður yfir myndbandsferlið eins og það leggur sig frá A-Ö og hugmyndavinna, skipulagning, og eftirvinnsla skoðuð.

En In the workshop the participants will investigate the potential of the video. In the age of smart phones, cameras, HD recorders and i-pads, video production has become accessible to most everyone and the possibilities endless. The video as an art form will be investigated to the fullest where each participant will work on his own video project. The workshop will cover how video projects work from concept to post production.

Óravíddir Sveiflugjafanna II The Expansion of the Oscillators II

Dóra Jóhannsdóttir Is Improv eða Spuni er í grunninn að fara á svið og búa til efni á staðnum.

En Fundamentally, improv means going on stage and creating material on the spot.

Í listasmiðjunni lærum við undirstöðuatriðin í ,,The Harold.” ,,The Harold,” er svokallað ,,long-form,” kómedíu-spunaaðferð sem notið hefur mikillar hylli í Bandaríkjunum seinustu ár.

In the workshop we will go through the basics of “The Harold”.

Hvernig getum við búið til (spunnið) gaman-leiksýningu frá grunni, með ekkert fyrirfram ákveðið, fyrir framan áhorfendur? Fyrsta reglan er að það er engin regla. En samt… Ekki vera búin að ákveða neitt fyrirfram. Ekki hugsa. Allt er mögulegt og það er ekki til neitt sem heitir mistök. Með strúktúr og aðferð-um lærum við að búa til fyndnari, áhugaverðari og sniðugri senur.

“The Harold” is a so called “long-form” comedy-improv method that’s become popular in the United States of America for the past years. How can we improvise a comedy act from scratch, in front of the audience, with nothing pre-decided? The first rule of improv is that there is no rule, however… Don’t have anything pre-decided. Don’t think. Everything is possible and there are no such things as mistakes. Through structures and methods we’ll learn to make funnier, smarter and more interesting scenes.

Arnljótur Sigurðsson & Úlfur Hansson Is Arnljótur og Úlfur leggja í fjársjóðsleit hljóða þar sem hljóð og hljóðbylgjur verða kveikjan að nýsköpun í hljóðfærasmíði.

En Arnljótur and Úlfur go on an audial treasure hunt where sound and soundscapes become the source for innovative instrument making.

Vangaveltur undir berum himni um eigindi hljóðs og tónlistar leiða til þess að þáttakendum verður hjálpað við að þróa hljóðfæri eftir eigin hugmyndum, hvort sem þau eru strokin, slegin, plokkuð eða blásin.

Speculations under the bare blue sky about the properties of sound and music lead to the participants developing instruments from their own ideas with help from the instructors, whether they be stroked, beat, plucked or blown.

Notast verður við efnivið úr nánasta umhverfi, hópurinn mun spila saman og að lokum verður efnt til tónleika þar sem spilað verður á nýsmíðar þáttakenda.

We will use materials from our surroundings, the group will play music together and finally the group will put on a concert where participants play their newly made instruments.


Fimmtudagur 17. júlí / Thursday 17 July 20:30 Sýningaganga / Art Walk Sýningar & gjörningar / Exhibitions & performances

Rökhugsun um rómantík

Tvíhöfða þurs

Fjöruteppi

Þórdís Erla Zoëga Hrafnhildur Helgadóttir & Júlía Hermannsdóttir Is Hrafnhildur Helgadóttir og Júlía Hermannsdóttir munu bjóða gestum að fylgjast með og taka þátt í sýningu sem tekst á við skrásetningu á atburðum líðandi stundar. Sýningin verður staðbundin og persónuleg og gestir eru hvattir til að staldra við og miðla eigin tilfinningum og upplifun á hátíðinni. Fortíðarþrá, unglingarómantík, fyrstu kynni, vonir og fyrirfram mótaðar hugmyndir verða sérstakt rannsóknarefni. Teikning verður verkfæri sýningarinnar og mun hún birtast í mörgum myndum og miðlum.

En Hrafnhildur Helgadóttir and Júlía Hermannsdóttir invite festival guests to observe and take part in an exhibition which deals with the recording of passing events. The exhibition will be personal and specific to the location and time of LungA and guests are encouraged to stop by and communicate their own feelings and experience of the festival. Special attention will be paid to nostalgia, teenage romance, first encounters, hopes and preconceptions. Drawing will be the main tool used to record and communicate and it will appear in various forms and media.

Elín Signý Weywadt Gígja Jónsdóttir Is Elektrónískur sci-fi dansgjörningur. Ein skepna, tveir líkamar. Sundrun og samvöxtur. Tvinnuð voru hans augu með heftivír og höfuðlagið hert saman. Togstreitan sýgur eitrið úr frosnum þursahárum og af hneggi hans nötrar allt landið. Er hausar hans verða teknir og í bönd reknir og á brott leiddir mun þá endanleg uppgjör mannkyns liggja. En Electronic sci-fi dance performance. One creature, two bodies. Seperation and integration.

PÁR

Threaded were his eyes with barb wire and the scalp stretched tight together. Tension gulps poison from this frozen giant’s hair and the land trembles from his neighing. When his heads severed, bound and expelled, mankind’s final result will be revealed.

Wet Dreams

Is Einhvers staðar í Seyðisfjarðarfjörunni mun bera fyrir augu mottu í flæðamálinu. Hún verður samansett úr steinum máluðum í mismunandi litum. Mottur og teppi hafa yfirleitt huggulegan blæ yfir sér og minna á heimilislíf en þær geta verið notaðar í ýmsum tilgangi t.a.m. bænamottur. Einnig eru þær tengdar hjátrú og má þá nefna hin goðsagnakenndu töfrateppi sem að eiga að geta flogið þegar að manneskja fær sér sæti á það. Smátt og smátt mun sjórinn taka með sér steinana og leysa upp mynstrið sem að myndar mottuna. En Somewhere on the shore of Seyðisfjörður a giant rug will come before you. It will be assembled by stones painted in different colors. Rugs and carpets usually have a warm feel and call to mind homelife, but they have been used for various purposes, such as praying rugs. Furthermore they are associated with superstition, for example the illustrious magical carpet that supposedly can fly when a person sits on it. Gradually the ocean will cover the stones and over time dissolve the pattern that creates the rug.

Dóra Hrund Gísladóttir & Helga Páley Is Í byrjun júlí munu 200 íbúar Seyðisfjarðar fá inn um lúguna boð um að bretta upp ermar, hleypa lífi í fingurnar, gefa hugmyndafluginu lausan tauminn og takast á við auðan flötinn.

Is Ljósmyndir og málverk Des. 2012 – Jún. 2013.

En Early in July, 200 inhabitants of Seyðisfjörður will recieve an offer by mail where they are encouraged to roll up their sleeves, draw life to their fingers, unleash the imagination and deal with a blank surface.

En Photos & paintings Dec. 2012 – Jun. 2013.

Ása Dýradóttir


Urban Fossil

Fly it

II - Dagdraumar

Veronika Geiger Liina Maríudóttir Is Byrjun-Stans-Takmark Lengsta gatan i Helsinki, Finnlandi. Hämeentie 17. Það er sauna í hverri einustu íbúð. Ég er ellefu ára, klæðist Buffaló skóm og syng ‘Torn’ eftir Natalia Imbruglia fyrir framan sjónvarpið. Unglingar í portinu, aðallega innflytjendur, við erum að daðra, strákarnir eru að skjóta úr loft-byssum. Ég passa að hundurinn minn stígi ekki á sprautunálarnir í garðinum við hliðiná. Á lestarstöðinni er fólk í illa lyktandi buxum sem bíður ýmist inni eða úti, eftir veðri. Veðrið er grátt, en svitablettir vísa til þess að það sé jú sumar. Innsetningin er samsett úr myndbandsverki og gjörningi. Myndefninu er raðað upp sem þrennu líkt og þrennurnar sem voru oft notaðar til að segja sögur áður fyrr. Öll sýna þau sama myndbandsverkið en á mismunandi hraða, þannig skapast þrjár víddir tíma. Gjörningurinn setur punktinn yfir strikið en þar verð ég að túlka göngu á veginum og tek þannig þátt í steingervings tímabili framtíðarinnar - Ég er borgar steingervingur. Við erum steingervingar framtíðarinnar.

Is Ég vil bjóða gestum LungA hátíðarinnar og íbúum Seyðisfjarðar að taka þátt í gerð ‘Fly it’

En I would like to invite visitors of the LungA festival and citizens of Seydisfjördur to participate in the making of ‘Fly it’.

Sýningin er þátttöku innsetning sem snýst í kringum hugmyndina um flug, bæði bókstaflega og sem myndlíking. Sýningin hefur sig til flugs í gegnum þann leik að brjóta saman skutlu úr pappír og skutla henni.

The exhibition is an interactive installation that evolves around the concept of flying, literally and metaphorically. It takes its point of departure in the act of folding and flying a paper-plane; a piece of paper folded and given to flight.

Sú aðgerð að brjóta saman og kasta skutlu felur í sér fjölda líkamlegra og andlegra undirbúningsatriða: brjóta, undirbúa, horfa, endurkalla, lyfta, kasta, stökkva, hendast, þjóta, svífa, fjúka, fljúga.

The simple act of folding and flying paper planes holds a number of physical and mental preparations: folding, preparing, looking, recalling, lifting, launching, leaping, going, propelling, soaring, hovering, flying.

Hún er meðfædd þessi aldar gamla löngun mannsins til lyftast upp af jörðu, að svífa léttur sem fjöður, áhyggjulaus, í þessum áhyggjufulla heimi. Við erum bundin af þyngdarlögmálinu en dreymir um vængi sem gerðu okkur kleift að ferðast hraða og frjálsar yfir heiminn. Sýningin samanstendur af skúlptúrískum innsetningum, hljóði og þátttöku.

The age-old human longing for being lifted up, feeling light and at ease in a weighted world is an innate trait of our mind. We are gravity-bound people with a longing for wings that would make us able to move fast and freely and see things from above. The exhibition will consist of sculptural installations, sound and participation.

Gigo fyrir 7 árum, 8 mánuðum

En Start-Stop-Goal The longest street in Helsinki, Finland. Hämeentie 17.Every apartment has a sauna. I am eleven, I wear Buffalo shoes and sing Natalia Imbruglia’s ‘Torn’ in front of the TV. Teens in the courtyard, mostly immigrants, we are flirting, the boys shooting with airsoft guns. I watch out that my dog doesn’t step on the fresh needles in the park next door. At the train station people in smelly pants are staying either inside or outside, depending on the weather. The weather seems grey, but sweat stains show it should be summer. The installation is a combination of video and performance. The projections are set up as a triptych. Triptychs were used to show stories. The three sections in my triptych, show the same video sequence, but in three different tempos, creating three possible time dimensions. The live performance completes the work, as I am actively construing a walk on the road, taking part in a future fossil era – I’m an Urban Fossil. We are the Future Fossils.

Þura Stína Kristleifsdóttir Dominique Gyða Sigrúnardóttir Is “Þú hefur gáfurnar. Þú hefur fæturnar. þú getur stýrt sjálfum þér í hvaða átt sem þú vilt. Þú ert á eigin spýtum. Þú veist hvað þú veist. Þú ákveður hvert þú ferð.” Dr.Seuss Eftir hverju og af hverju erum við að bíða? II eru Þura Stína Kristleifsdóttir og Dominique Gyða Sigrúnardóttir. Þær munu bjóða fólki velkomið í rými þar sem einstaklingurinn fær tíma út af fyrir sig til að stoppa og hugsa. Upplifðu augnablikið. vertu með sjálfum þér. Vertu óháður. vertu frjáls. *opið alla vikuna - sýning á fimmtudagskvöldi - aukasýningar og gjörningar auglýstar sér. En “You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You’re on your own. And you know what you know. And YOU are the one who’ll decide where to go...” - Dr. Seuss What are you waiting for and why are you waiting? II are Þura Stína Kristleifsdóttir and Dominique Gyða Sigrúnardóttir. They will invite people to a space where the individual gets to stop and think. Live the now. Be with yourself. Be unobliged. Be free.

Ásthildur Ákadóttir Is Svarta ekkjan getur VÍST drepið menn, og hefur gert. Í Ástralíu er alltaf viss fjöldi manna sem deyr úr ekkjubiti. Aðallega vegna þess hversu óútreiknanlegt bitið er. Ef karl bítur mann er hægt að fá mótefni við því, en kerlingarnar eru vanalega ekki með sama eitrið og því er erfitt að lifa það af þar sem oft skortir mótefni við mörgum tegundum eitursins. Meðal maður deyr á fáeinum klukkutímum úr sársaukamikilli taugalömun. Síðasta tilfelli af ekkjunni á Íslandi var á Seyðisfirði fyrir 2 árum að ég held. Hún barst hingað með vínberjum, síðar fengum við að skoða hana í náttúrufræðitíma. Svarta ekkjan snýr aftur á Seyðisfjörð 18. júlí.

En The Black Widow spider can indeed kill human beings, and has done so. Australia always has a certain number of people who die from a bite every year, mostly because of how unpredictable the bite is. If a male spider bites a person, then you get the antidote to that but the females usually do not have the same posion which makes them more difficult to deal with since the antidote for her venom are rare. The avarage person dies within a few hours, the paralyzing venom causing intense pain. The most recent case of a black widow in Iceland was in Seyðisfjörður 2 years ago, I think, when she arrived with a shipment of grapes, later we got to examine it in biology class. The black widow returns to Seyðisfjörður july 18th.

Open all week - Reception on Thursday - performances and more to be announced on the spot.

www. lunga2013. tumblr. com


Föstudagur 18. júlí / Friday 18 July 22:00 Fatahönnunarsýning / Fashion Show Is Ziska og Skrattaskarn í samvinnu við fleiri listamenn mun taka ykkur í ferð um Seyðisfjörð á leynistaði sem enginn vissi að væru til. Unnið verður videoverk á Lunganu, sem sýnt verður í tískugjörning í Norðursíld. Ný lína Zisku sem er nýkomin úr framleiðslu í Los Angeles verður kynnt á nýstárlegan hátt. Lítill neisti birtist úr ljótum steini. Skrítin vera með brýnt erindi fylgir okkur á ótroðna slóð þar sem leynast forynjur og undarleiki. Förin er ekki háskalaus, en fær hún í lið með sér ófrýnilegan náttúruvætt sem aðstoðar hana á leiðarenda!

Ziska

En Ziska and Skrattaskarn along with other contributing artists will take you on a journey through Seyðisfjörður to see secret places that no one knew existed. At the LungA fashion show they will exhibit a video made during the festival as well as Ziska’s new clothing line, fresh from the factory in Los Angeles, which will be introduced in an innovative fashion. A small spark appears out of an ugly stone. A weird being with an urgent message follows us through new paths where creatures and mysteries await. The journey is a dangerous one, but she will be joined by an gruesome elemental entity that will guide her to the end.

Lærke Koldskov

Björg Skarphéðinsdóttir Is Ég er að vinna með hugmyndina um yfirgefna staði. Staður sem var einu sinni fullur af lífi en er núna yfirgefinn fyrir utan nokkra hluti sem voru skildir eftir. Ég nota bæði gamlar og nýjar aðferðir við að skapa áferð á efnið og flíkurnar, laser skurð í bland við útsaum og prjón. Laserskurðarvélin verður notuð til að gera mynstur á efni sem og að skapa form úr við sem blandast við efnið og verður að skartgripum og aukahlutum. Efni og viðarform verða götuð og mótuð með laseskurði þannig að þau renni saman og verði að skartgripum og aukahlutum. Viðarformið gefur svo frá sér skugga sem skapar annað lag af mynstri á fatnaðinn. En I am working with the idea of the abandoned place. A space that used to be full of life and is now empty except for a few things that were left behind. I used both new and old techniques to create a texture on the fabric and garments, laser cutting mixed with embroidery and knitting. The laser cutter will be used to create patterns on the fabric as well as a structure of wood that will intertwine with the fabrics and morph into the jewelry and accessories. The wooden structure will make a shadow on the garments that creates another layer of print on them.

Is Danski hönnuðurinn Lærke Koldskov lauk BA gráðu frá Teko design & business skólanum í desember á síðasta ári. Á næsta ári stefnir hún á að halda áfram námi og klára MA gráðu. Lærke hefur farið í starfsnám til Bernhard Wilhelm í París og hjá dönsku hönnuðunum Stine Goya og Ganni. Innblásturinn kemur frá ólíkum etnískum menningarheimum og er áherslan lögð á þjóðbúninga, listir og líkamsskraut. Þar skoðar hún hefðbundar aðferðir við textil litun og leggur áherslu á bjartra liti og andstæður í litavali. Það sem heillar hana þó mest er textílvinnan, hún notast við feld, leður og prjón. Með þessi hráefni leggur hún áherslu á að þróa nýjar aðferðir í textílvinnu og efnasamsetningu.

En Danish designer Lærke Koldskov finished an Honours BA from Teko design & business in December last year. Next year she plans to continue her studies and take a Masters degree. She finds her inspiration in different ethnic cultures with a focus on traditional clothing, art and body embellishments. She finds inpiration in traditional dyeing techniques and favours bright colours and strong colour contrasts. What really fascinates her is working with textiles. She prefers working with fur, leather, knit and jersey. Working with these materials she finds different ways of manipulating the textile and combine different textures.

Elísabet Karlsdóttir Is Elísabet útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands nú í vor og sýnir lokaverkefnið sitt á fatahönnunarsýningu LungA. Fatalínan er byggð á fyrirfram ákveðnum hugmyndum um grákaldan veruleika Sovét tímans. Gráir tónar spila því stóran þátt í því að skapa þessa köldu og litlausu veröld. Velt er fyrir sér hvernig svart hvít mynd getur gefið þá tilfinningu að augnablikið sem myndin fangar hafi í raun verið svarthvítt augnablik í grárri veröld. Með litum er hægt að gjörbreyta stemmingu, sem og tíma og rúmi. Við það að taka á sig lit gjörbreytist viðfangsefnið og sagan öll um leið. Þessi notkun lita er stærsti innblásturinn, með því að bæta við litum ofan á svarthvítan bakgrunn, er reynt að blása lífi og von í grákalda veröld. En Elísabet is a newly graduated fashion designer from Iceland Academy of the Arts and is showing her graduation collection at LungA fashion show. The collection is built on the idea of the grey times of the soviet. Grey shades play a big role in the interpretation of this cold and colorless world. Just like a black and white photograph can give the idea that the photographic moment was actually a moment from a world without colors. Color is very affective when it come to setting a mood, and can change the feeling of time and space, by adding colour the object transforms and the story at the same time gets a different meaning. This use of colour is one of the biggest inspirations, adding light shades of colours on a grey scale background, awakens a little hope in a grey world.

Agla Stefánsdóttir Is Fatalínan “Cleanin’ Out My Closet” verður frumsýnd á LungA 2013. Línan samanstendur af 14 peysum þar sem Agla notar hið alkunna “sweatshirt” form sem grunn til að byggja á, er hún kannar eðli og eiginleika hinna mismunandi efna og saumatækna sem hún hefur uppgötvað í gegnum tíðina. Agla er fatahönnuður búsett í Kaupmannahöfn. Hún er með meistarapróf í fatahönnun frá Kolding, School of Design í Danmörku.

En Agla’s Sweatshirt collection “Cleanin’ Out My Closet” will be showcased for the first time at this years LungA Fashion Show. In this collection, Agla takes the universally known and beloved sweatshirt shape and uses it as a framework to experiment with various fabrics and sowing techniques. Agla is a fashion designer based in Copenhagen. She is a MA graduate from the Kolding School of Design in Denmark.


Aðrir Viðburðir / Other events

Amma Lo-fi Kvikmynd / Cinema Mán 15. júlí / Mon 15 July 20:30 Is Amma Lo-fi er portrett af Sigríði Níelsdóttur sem fór að taka upp og gefa út sína eigin tónlist á áttræðisaldri. Á sjö árum urðu geislaplötur hennar 59 talsins, hver og ein þeirra barmafull af sérviskulegum, grípandi tónsmíðum. Þessi einstaka tónlistar- og myndlistarkona er nú dáð költ-fígúra meðal íslenskra tónlistarmanna, en nokkrir þeirra votta henni og ómótstæðilegum lagstúfum hennar virðingu sína í myndinni. En At the tender age of 70 she started recording her own music – and then she just couldn’t stop! Seven years later she had 59 albums to her name. The Danish/ Icelandic artist Sigrídur Níelsdóttir is an adored figure in the Icelandic music scene, and this film is a tribute to her boundless creativity, created by the young musicians and artists that she inspired.

Ásthildur Ákadóttir Tónleikar / Concert Mið 17. júlí / Wed 17 July 21:00

LungA School

Daníel Björnsson

Kynning / Introduction Fim 18. júlí / Thu 18 July 17:00

Hljóðverk/ Sound Piece Þri 16. júlí / Tue 16 July 20:00

Is LungA skólinn er sjálfstæð menntastofnun. Hann er leikvöllur tilrauna í sköpun, listum og fagurfræði. Hann er listaskóli fyrir þá forvitnu, fyrir þá ótömdu og fyrir þá sem vilja kanna nýjar slóðir. LungA skólinn er fyrsti skóli sinnar tegundar á Íslandi og opnar 2014. Við viljum bjóða þér á kynningarfund um skólann.

En LungA School is an independent educational program. It is an experimental ground for creativity, art and aesthetics. It is an art school for the curious mind, for the untamed, for the explorers. The LungA school is the first one of it’s kind and the first art focused folk high school in Iceland. We would like to invite you to an introduction meeting of the LungA school.

MRC Riddims DJ Set Fim 18. júlí / Thu 18 July 22:30 Is MRC Riddims er DJ/framleiðslu teymi Alap Now og Merc Yes frá Harlem, New York. Þungamiðjuna setja þeir á að ná eins mögnuðu stuði og mögulegt er á dansgólfinu. Prógrammið spannar margar tónlistarstefnur, allt frá minimal teknó yfir í dancehall, house og allt þar á milli. NYC áhrifa gætir á öllu sem MRC snerta án þess þó að takmarkast við einhverja eina stefnu. Djúpur botn og fjörug bít einkennir þeirra hljóm. Jafnvel á þeirra dýpstu og þyngstu augnablikum. MRC Riddims fer aldrei með þig of langt frá tilfinningunni sem þú fékkst í þinni fyrstu hjólaskautaferð í æsku!

En MRC Riddims is the DJ/production team of Alap Now and Merc Yes from Harlem, NY. Their single goal is to make the heaviest fun possible on the dancefloor. Absorbing many genres from minimal techno to dancehall to house and everything in between, MRC Riddims manage to bring their NYC flavor to all that they touch and rarely get too close to the limitations of any one genre. A deep thump and a playful bounce are a common thread throughout their distinct sound. Even when they journey into their deepest, heaviest moments, MRC Riddims never take you too far away from that feeling you had the first time you stepped into a roller rink as a kid!

Is Ásthildur Ákadóttir á tíu ára píanóafmæli í ár, 2013. Hún heldur upp á það með afmælistónleikum! Á dagskránni verða verk eftir John Cage, Ligeti, Messiaen og fleiri. Frumflutt verða verk eftir Gunnar Gunnsteinsson, Jófríði Ákadóttur og Ásthildi Ákadóttur. En This year, 2013, Ásthildur Ákadóttir is be celebrating her tenth year of playing the piano. She will be celebrating this musical birthday with concerts! On the program will be songs by John Cage, Ligeti, Messiaen and more. Furthermore there will be a debut performance of music by Gunnar Gunnsteinsson, Jófríði Ákadóttir and Ásthildi Ákadóttur.

How Art Changes Communities Goddur

Creative Energy And Culture Curver

Fyrirlestur / Lecture Þri 16. júlí / Tue 16 July 17:00

Fyrirlestur / Lecture Fös 19. júlí / Fri 19 July 20:00

Is Hljóðverk e. Daníel Björnsson undir handleiðslu Elvars Márs Kjartanssonar og Konrads Korabiewski sem standa að Skálum – miðstöð hljóðlistar og tilraunatónlistar á Seyðisfirði. En Audio work by Daníel Björnsson under the guidance of Elvar Már Kjartansson and Konrad Korabiewski, who run Skálar - center for audio and experimental music in Seyðisfjöður.

Art Book Orchestra Konrad Korabiewski (PL/DK/IS) Gjörningur / Performance Mið 17. júlí / Wed 17 July 20:00 Is Gjörningurinn “Art Book Orchestra” býður upp á sérstaka upplifun fyrir áhorfendur sína. Þessi gjörningur hefur hlotið athyggli alþjóðlegra fjölmiðla auk þess að vera fluttur á sýningum víðsvegar um heiminn. Sem áhorfandi færðu að upplifa rafrænan tónlistargjörnin þar sem að hinar ýmsu lista bækur taka hlutverk hljóðfæris. En The “Art Book Orchestra” performance offers a unique experience to it’s audience. This performance has gotten international media attention along with being exhibited world wide. What you witness is an electronical musical performance where various art books serve as the only musical instruments.

www. lunga. is


Laugardagur 20. júlí / Saturday 20 July 20:00 Lokatónleikar / Final Concerts

Rangleklods (DK)

Ghostigital

Grísalappalísa


Mammút

Úlfur Úlfur

Vök

FM Belfast


Unmennaskipti verkefni Youth Exchange Program

Bureau Detours & Betristofa Borgarinna Alla vikuna í Hafnargarðinum All week at the Harbour park Is Bureau Detours og Betristofa Borgarinnar eiga Það sameiginlegt að vera Þverfagleg samtÜk sem búa til skapandi rými fyrir gesti og gangandi. LungA mun verða leikvÜllur skÜpunar og hÜnnunar sem fÌr fólk til að stoppa og njóta umhverfisins å nýjan og Üðruvísi måta. Hópurinn er samsettur af arkitektúrum, smiðum, hÜnnuðum, listamÜnnum og fleirum frå �slandi, DanmÜrku og Noregi.

BlÜðrurnar The Balloons

Is Síðustu sjÜ år hefur LungA hýst margvísleg ungmennaskipti verkefni samhliða håtíðinni. � år verður verkefnið unnið í samstarfi við EUF og Kaos Pilot skólann í DanmÜrku. Saman rannsÜkum við skapandi samfÊlÜg og Það hvaða Þått listir og skÜpun getur ått í mismunandi samfÊlagsuppbyggingu.

En For the last 7 years, LungA has been hosting several different youth exchange programs. This year we are in collaboration with the EU and the Kaospilot school in Denmark and together we will investigate creative communities and what role art and creativity serves and can serve in the different society constructions.

Þåttakendur munu rannsaka hverskonar munstur einkenna samfÊlÜg um víða verÜld og hvernig skÜpunarkraftur og listir geta bÌtt lífshÌtti okkar. Hver hópur mun síðan útbúa bók með niðurstÜðum rannsóknarinnar. Verkefninu lýkur með sýningu sem opin verður almenningi miðvikudaginn 17. júlí kl. 20:00

The perticipants will research upon what the different focuses are between countries, cities and other forms of communities in Europe, what alternative patters you can find around the world and how to use increased emphasis on the arts and culture to improve our collective ways of living. The project ends with an exhibition that opens Wednesday, July 17th at 20:00.

Lokasýningar Final Shows Sýningar & gjÜrningar Exhibitions & Perforamances

Is BlÜðruleiðarkerfið er hannað og Þróað af nemendum frå Krabbesholm lýðhåskólanum í DanmÜrku. Þetta er í Þriðja skiptið sem við notum kerfið. Kerfið gefur åkveðið svigrúm til breytinga å staðsetningum en gefur gestum kost að finna viðburði håtíðarinnar å auðveldan hått. En The Balloon signage system is created by students from Krabbesholm Højskole, in Denmark. This is thethird year we use this system.

www.lunga.is/map

En LungA will be hosting a creative collaboration between the interdisciplinary organization Bureau Detours and Betri Stofa borgarinnar. The groups have it in common to create social environments in public spaces that encourage citizens to interact and engage with their surroundings. The group consist of architects, craftsmen, designers, artists and more from Iceland, Denmark and Norway.

Is Ăžegar Ăžetta er skrifaĂ° er planiĂ° aĂ° gera gagnvirkt kort af svĂŚĂ°inu fyrir snjallsĂ­ma, vonandi gengur ĂžaĂ°!

As the locations can vary, the signage system gives the possibility to inform visitors where they can expect events to take place.

En When this is written, the plan is to build a little interactive map for mobile phones. Let’s hope that works out!

TjaldstĂŚĂ°i Camping Area SeyĂ°isfjarĂ°arkirkja The Church

Hostel

EgilsstaĂ°ir

LĂĄran Bar Samkaup Supermarket

HĂłtel Aldan

HafnargarĂ°urinn The Harbour Park

LĂłniĂ° The Lagoon HĂłtel SnĂŚfell

SkĂĄlinn

+

SpĂ­tali Hospital Hostel

 

  

BensĂ­n & skyndibiti Petrol & Fast Food        Â?Â?Â?Â? Â?  ­€­‚ 

Post Hostel 

LungA Board 2013Aðalheiður BorgÞórsdóttir

Sundlaug   Swimming Pool  �

Â?Â?Â?Â?

HerĂ°ubreiĂ°

AðalstÜðvar LungA (Prentlitir miðast við 300pi/150 línur - prentun með 15-20% dotgen) LungA Centre & Bíósalur Cinema

TvĂ­sĂśngur Sound Sculpture

Berglind Sunna StefĂĄnsdĂłttir BjĂśrt SigfinnsdĂłttir ElĂ­sabet KarlsdĂłttir GuĂ°mundur Ingi Ăšlfarsson Megan Horan

Skaftfell MiðstÜð lista å Austurlandi Cultural Centre & Bistro

RĂśgnvaldur SkĂşli Ă rnason

Takk! Thanks!

Graphic Design: GUNMAD Typeface: Rather Sans (www.ortype.is)

LungA rĂĄĂ° 2013

Foss Waterfall

Norðursíld (Skålar) TónleikasvÌði Conert Area & FatahÜnnunarsýning Fashion Show

SĂ?MI 471-1800

Tónlistarsjóður

LungA Program 2013  

LungA Program 2013

Advertisement