Page 5

REDAKTION Jenny Loftrup tf redaktör 072-519 53 05 jenny.loftrup@kommunikation.lu.se

LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Det når i dag samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet. LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och utkommer med 7 nummer per år.

Jonas Andersson journalist 046-222 70 17 jonas.andersson@kommunikation.lu.se Petra Francke journalist och layout 046-222 03 16, petra.francke@kommunikation.lu.se Åsa Hansdotter journalist M 046–222 18 87 asa.hansdotter@med.lu.se Gisela Lindberg journalist HT 046-222 72 33 gisela.lindberg@kansliht.lu.se

smakprov.

Kristina Lindgärde journalist LTH 046-222 07 69, kristina.lindgärde@kansli.lth.se

13 Tillbaka från utmattningen

Maria Lindh bitr. redaktör, ansvarig utgivare 046-222 95 24, maria.lindh@kommunikation.lu.se Ulrika Oredsson journalist S 046-222 70 28, ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 22100 Lund Internpost: Hs 31 E-post: lum@lu.se LUM på nätet: www.lum.lu.se Annonser: tomat annonsbyrå, ­w ww. tomat.se tel 046-13 74 00, e-post info@ tomat.se Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/8 nr. För prenumeration kontakta Eva. Andersson@kommunikation.lu.se, tel 046222 70 10. Adressändring: Anställda anmäler ändringar till katalogansvariga vid institutionen (motsv). Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM, gamla adressrutan bifogas. Tryck: Åtta45 Nästa LUM: Manusstopp 17 november. Utkommer 8 december. ISSN: 1653-2295 Omslag: Sara Wilén (till höger) med studenterna Ola Heinpalu och Moa Karlsson. Foto: Kennet Ruona LUM NR 6 | 2017

Hur tar man sig tillbaka in i arbetslivet efter en sjukskrivning på grund av stress? LUM har pratat med chefer, företagshälsovård och facket om rehabilitering. Vi har även mött Ingela Steij Stålbrand, som föll ihop totaltß men nu är på väg tillbaka.

17 Disputerade på improviserad opera Möt Sara Wilén – antagligen världens första doktor i operaimprovisation, ­ ller om man ska vara helt korrekt: i musik med klassisk och nutida vokalimprovisae tion som inriktning.

20 Om skitstövlar på arbetsplatsen Magnus Lindén forskar om mörka personlighetsdrag som bottnar i narcissism, psykopati och macchiavellism. Dessa leder ofta till stora sociala problem på arbetsplatsen, men kan också bädda för framgång och ledande positioner.

22 Kirurgbrist kräver nya lösningar Lars Hagander är ledare för WHO:s nya centrum för kirurgi och folkhälsa vid LU, och han kan vittna om hur illa det står till med den kirurgiska kompetensen i många fattiga länder. Ett sätt att rädda liv är att utbilda icke-läkare till att kunna utföra vissa operationer.

28 Tandemforskare ska stärka varandra Gustav Smith och Anja Meissner är hjärtläkaren och molekylärbiologen som har parats ihop av sin arbetsgivare för att forska om hjärtsvikt utifrån sina olika utgångspunkter. Denna typ av tandemforskning är ett bärande inslag vid det ny­ startade Wallenberg centrum för molekylärmedicin vid LU. 5

Profile for Lund University

Lum 6 2017  

LUM 6 – 2017

Lum 6 2017  

LUM 6 – 2017