Page 1

Nyhetsbrev nr 3 Årgång 2013

Välkomna !


Tänk på att den 1:a maj är den sista dagen för: - att SÄGA UPP SIN PLATS om ert barn avser att sluta på Kulturskolan Om ert barn vill sluta på Kulturskolan, ska detta meddelas skriftligen till Kulturskolans expedition, e-post kulturskolan@lund.se Sista dag för att säga upp sin plats inför höstterminen 2013 är 1 maj. Det är viktigt att säga upp platsen senast detta datum för att inte behöva betala avgift för kommande termin. http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Anmal-dig-tillKulturskolan/Franvaroanmalan1/

1:a maj är också sista dag för att

-

FÖRNYA SIN KÖPLATS inför det kommande läsåret

Om anmälan gjorts och ingen plats erbjudits måste köplatsen förnyas senast1 maj för att fortfarande vara aktuell inför det kommande läsåret. Detta skall göras per e-post kulturskolan@lund.se eller per telefon 046-356712. OBS! Endast nyanmälningar bekräftas skriftligen.


Om elev vill sluta under pågående läsår måste ändå full avgift betalas för den påbörjade terminen. Om elev vill sluta inför ny termin, måste målsman anmäla detta skriftligen till Kulturskolans expedition senast den 1maj (respektive 1 december) . Det räcker inte att man talar med läraren. Om skriftlig avanmälan inte görs måste avgiften för terminen betalas. Skriftlig avanmälan görs lämpligen genom e-post till kulturskolan@lund.se

http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Anmal-dig-tillKulturskolan/

Henri Matisse, Pianolektion


DEN

NÄRMASTE TIDENS EVENEMANG: SAXOFONKONSERT 16 APRIL 2013

Kl. 19.00 i Svaneskolans aula

Lunds största saxofonkonsert med massor av saxofoner i olika storlekar från Lunds och Skurups kulturskolor, Lars Erik Larsson gymnasiet och Spyken. Musik av Michael Jackson, John Williams, Gabriel Faure, Duke Ellington med flera. Välkomna! http://www.lund.se/Kulturskolan/Nyheter/SAXOFONKONSERT-16APRIL-2013/

Kevin Scarborough, Giant Sax Man


Michael Jamieson, Saxofonkvinna


”YOU HAVE THE RIGHT” ALLSÅNGSKONSERT FÖR BARNS RÄTTIGHETER 20 APRIL 2013 KL. 10.00-10.45 KONSERTSALEN, STADSHALLEN Som den del av barnboksfestivalen LitteraLund genomför lärare och elever från Kulturskolan allsångskonsert på förmiddagen lördag 20 april. Under en knapp timme blandas nyskriven musik, textläsning och allsång i en härlig röra. Fokus ligger på alla fantastiska barn, deras mod, kraft, styrka och fantasi. Och inte minst på barnens rättigheter, trots FN:s barnkonvention är det fortfarande ett mörkt kapitel på många håll. Lämpligt för barn från 4 år och flera generationer uppåt. För hela familjen. Föreställningen är gratis, men ni rekommenderas att boka plats på hemsidan nedan. Välkomna! http://www.litteralund.se/


ett fragment

Pieter Bruegel den Ă„ldre, Barnens lek


VÅRKONSERT MED LUNDS UNGDOMSORKESTER 21 APRIL 2013 Kl. 16.00 i Lunds Stadshall.

Lunds Ungdomsorkester bjuder på musik av Atterberg, Beethoven, Brahms, Mozart, Schubert med flera. Två fina solister, Jakob Larsson och Fredrik Jergle Almquist framträder på fagott. Varmt välkomna att lyssna!

http://www.lund.se/Kulturskolan/Nyheter/VARKONSERT-MED-LUNDSUNGDOMSORKESTER-21-APRIL-2013/


Pablo Picasso, Musikanter i masker


MAXIMES DRÖMMAR 27 & 28 APRIL 2013 Kl. 16.00 på Lunds Stadsteater.

Maximes Drömmar är en dansföreställning där vi får följa flickan Maxime och hennes drömmar. Första gången vi möter henne är när hon är 6 år gammal och går och lägger sig för att sova. Bredvid henne ligger hennes älskade nalle. I hennes drömmar blir både nallen och andra gosedjur levande. Men där finns även en figur som vill röva bort Maxime, tur att nallen beskyddar henne! Vi får uppleva Maxime som 6-åring, 12-åring och slutligen som 16-åring . Mycket av musiken och handlingen är skriven av Hans Axner. Musiken är nyarrangerad av Håkan Carlsson och framförs av Lund Symphonic Band under ledning av Jan Svensson och Christophe Liabäck.


Kulturskolans bildelever illustrerar drömmarna i ett bildspel. Varmt välkomna till denna fina föreställning. http://www.lund.se/Kulturskolan/Nyheter/MAXIMES-DROMMAR27-o-28-APRIL-2013/

Illustration av Nicoletta Ceccoli


Barn är nyfikna. Barn- och ungdomstiden är den tid då alla sinnen är öppna för intryck och den tid då man har möjlighet att formas till en kreativ och tänkande människa. I ett vidgat kunskapsbegrepp där inte bara fakta värderas utan också kommunikation, kreativitet och reflektion, har kulturaktiviteter en ovärderlig betydelse. Att stärka barns fantasi, lekfullhet och sinnlighet är en viktig uppgift som för många barn innebär en möjlighet att hantera mer uniforma undervisningsmetoder. Kultur för barn och ungdomar har också en social betydelse där barn med någon form av utanförskap kan finna vägar för uttryck av känslor och gemenskap. Kulturskolan ger barn och ungdomar i Lunds kommun möjlighet att delta i konstnärlig och kulturell verksamhet efter skoltid.  Kulturskolan har verksamhet i musik, dans, bild, teater, film och skri-

vande. Undervisningen bedrivs som enskilda lektioner, gruppverksamhet och projekt.  Orkestrarna och körerna utgör en mycket viktig del av verksamheten.  Skolbion, Nordiska Ungdomsorkestern och Stadsorkestern hör också till Kulturskolan.  Kulturskolan har cirka 2000 elever, men betydligt fler möter Kulturskolan i den utåtriktade verksamheten. Kulturskolan genomför cirka 100 konserter per år varav en stor del äger rum på skolorna runt om i kommunen. Kulturskolans vecka under våren tar emot cirka 1500 skolbarn i Stadshallen och på Stadsbiblioteket. Många av våra dansoch teaterföreställningar är också skolföreställningar. Det är en myt att det är svårt att komma in på Kulturskolan och att det bara är "begåvade" barn som går där. Det är inte kö till all undervisning. Se vidare under lediga platser på Kulturskolan Kulturskolan är under ständig utveckling och vi vill gärna ha synpunkter på vårt arbete - hör av dig till oss. Välkommen till Kulturskolan! Håkan B Carlsson Rektor Kulturskolan Lund


Våra ämneskurser: Hur gammal måste man vara för att anmäla sig? Varje ämne och grupp har en lägsta ålder för att börja. Anmälan kan göras tidigast det år rätt ålder infinner sig. 5 ÅR: Suzukiundervisning i fiol, altfiol, cello, piano, tvärflöjt, dans och rytmik 7 ÅR: Instrumentundervisning i fiol, altfiol, cello, piano och kontrabas. Brassrytmik, träblåsrytmik, drama- och musiklek 8 ÅR: Körsång samt piano i grupp 9 ÅR: Instrumentundervisning i tvärflöjt, blockflöjt, oboe, klarinett, saxofon, fagott, valthorn, trumpet, trombon, baryton, tuba, slagverk, gitarr/elgitarr, ackordeon/dragspel, elbas. Musikdator, teater, bild 10 ÅR: Sånggrupp, animation 12 ÅR: Film 13 ÅR: Skrivargrupp


Bild Vad gör man på Bildundervisningen? På bildundervisningen arbetar vi med olika material och tekniker. Att berätta med bild och form, hur vi ser och känner, är ett språk minst lika viktigt som det talade ordet. Vi målar och skulpterar oftast med ett gemensamt tema. Ett av målen är att skapa utställningar på Kulturskolan och i Stadshallen. Vi kan till exempel ha Tema färg. Vad är färg? Hur kan färg upplevas? Hur smakar, luktar och känns färg? Hur kan man skapa djup i bild med färg och form? Vi tittar på hur olika konstnärer har använt sig av färg och form i sina bilder. Hur gör man när man syftar? Var finns mellanrummen på en stol? Hur tecknar jag av ett hus, så att det inte ser platt ut? Allt detta och mer därtill kan du göra på Kulturskolan. Ni som går i grundskolan och gymnasiet är välkomna att anmäla er. Vi arbetar i grupper med 10-15 elever. Vi har undervisning från 9 år till och med gymnasiet.


Dans I dansen kan du med hjälp av din kropp hitta många olika konstnärliga uttrycksformer. På Kulturskolan kan du välja mellan olika sorters dans; barndans, allround konstnärlig dans, klassisk balett, fridans samt jazz- och showdans. Vi har förmånen att ackompanjeras av pianist på många av våra lektioner. Under läsåret genomför vi flera både små och stora föreställningar och samarbetsprojekt mellan de olika ämnesområdena på Kulturskolan.

BARNDANS Barnen lär sig olika grundsteg och rytmer till musik. Med fantasifulla improvisationer främjas barnens kreativitet.

ALLROUND

KONSTNÄRLIG DANS

Är en inblick i olika dansstilar som bland annat klassisk balett, karaktärsdans, fridans, jazz, improvisation och komposition.

KLASSISK

BALETT

Klassisk baletteknik. I den klassiska balettraditionen ingår även dans som t ex mazurka, tarantella och för mer erfarna elever även tåteknik. STREETDANCE Streetdance är en tuff och gungig stil där man jobbar med frasering och beatsen i musiken. Man har nästan alltid böjda ben och en avslappnad hållning där axlarna får hänga fram. Streetdance är en av grenarna som växt fram från hip hopen.


JAZZ & SHOWDANS Olika jazzstilar från gammalt till nytt. Lektionerna består av uppvärmning, teknikträning och danskombinationer.

FRIDANS Fridans är en "naturlig" dans som förhåller sig mindre strikt till musik och teknik än klassisk balett. Grundstenarena i fridansen är modern dans, teknikövningar, golvteknik och improvisation samt eget skapande.

Moira Shearer som ballerina som måste dansa i filmen: "The Red Shoes" (1948)


Film & Animation Att själv få möjlighet att göra rörliga bilder ger på ett enkelt vis djupa kunskaper i filmens uttrycksmedel. Det är ett roligt och pedagogiskt arbetssätt som frigör en rad kreativa processer. I ämnet animation jobbar vi, enkelt uttryckt, med rörelser. Animation betyder att levandegöra och med olika tekniker får vi objekt, som normalt inte kan röra sig, att förflytta sig. Några av de tekniker vi prövar är cut out, leranimation, objektsförflyttningar och traditionell tecknad film. Med hjälp av dessa olika tekniker och en kamera skapar vi animationer på traditionell väg. Man kan börja när man är 10 år. I filmämnet jobbar vi med kortare och lite längre videoproduktioner av olika slag. Tillsammans arbetar vi fram produktionerna. Under arbetets gång ges insikter i filmarbetets olika delar och filmspråkets beståndsdelar. Produktionerna efterarbetas sedan med ett enklare redigeringsprogram. Från 12 år.


Musik Brassinstrument: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/Musik/ Bleckblasinstrument/ Gitarr, Elgitarr & Elbas: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/Musik/Gitarr-Elgitarr-Elbas/ Musikdator/Komposition: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/Musik/ MusikdatorKomposition/ Rytmik, Brassrytmik & Träblåsrytmik: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/Musik/Rytmik-Brassrytmik/ Slagverksinstrument: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/Musik/ Slagverksinstrument/ Stråkinstrument: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/Musik/Strakinstrument/ Sång / kör: http://www.lund.se/Kulturskolan/Ämneskurser/Musik/Sang--Kor/ Tangentinstrument: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/Musik/ Tangentinstrument/ Träblåsinstrument: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/Musik/ Trablasinstrument/


Vad är Suzukimetoden?

Den japanske violinisten Shinichi Suzuki är grundare av denna pedagogik. Han kallade den själv för ”modersmålsmetoden” och menade att på samma sätt som ett litet barn lär sig sitt modersmål kan det också lära sig musik genom att lyssna och härma. Den hörda musiken är rättesnöret. Metoden bygger på lyssnande och gehörsspel och förutsätter att barn och förälder arbetar tillsammans med materialet hemma. Barnen lär sig alla stycken utantill och lär sig läsa noter först när spelförmågan är väl etablerad. Förutom den individuella lektionen som barnet har en gång i veckan tillsammans med föräldern träffas barnen regelbundet för grupplektioner och konserter. Det är inte ett krav eller meningen att bli professionell musiker - viktigast är att ha glädje av musiken. Instrumentalundervisning enligt suzukimetodik har bedrivits på Kulturskolan i Lund sedan 1985. Hos oss omfattar den följande instrument: Fiol, altfiol, cello, piano och tvärflöjt. Man kan börja tidigast vid 5 års ålder. Du kan läsa mer om suzukimetoden hos Svenska Suzukiförbundet nedan.

http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/Musik/OmSuzukimetoden/


Teater Teater är både kropp och röst. Du är instrumentet. Inom teater på Kulturskolan arbetar vi med improvisationsteater – färdigskrivna pjäser eller med att göra en egen pjäs. Eleverna tränas i spontanitetsövningar – statusövningar – röstövningar och kroppsspråksövningar. Shakespeare är vår ledstjärna- nyskriven dramatik likaså. En hel del svett och tårar behövs, men känslan när man står framför en publik som applåderar hejdlöst är obeskrivbar! Teatereleverna medverkar aktivt vid läsårets pjäsval. Ibland skriver gruppen en egen pjäs. Eller bearbetar vi en saga/berättelse. Första delen av höstterminen ägnar vi oss åt drama-/ samarbetsövningar, teaterlekar, improvisation. Pjäserna vi jobbar med under läsåret spelar vi oftast upp i slutet av vårterminen, på Lilla Teaterns scen. Ibland samarbetar vissa teatergrupper med elever och lärare i andra ämnen, till exempel dans, bild, musik med mera. Då är det större projekt som ofta framförs i maj under Kulturskolans vecka, men även i december eller vid andra tider under läsåret. Välkomna att anmäla till teater 7-8 år drama/musiklek (se nedan) 9-19 år teater 10-15 elever per grupp Om drama-/musiklek Dramaövningarnas syfte är att utveckla barnens personlighet, självkänsla, att stimulera fantasin och skapa trygghet i gruppen. Drama hjälper barnen att använda sin kropp som kommunikationsmedel, att uttrycka känslor och sinnesstämningar med rörelser och gester. Lusten att leka hör intimt samman med skapande. Dramaövningar frigör genom leken skaparglädjen och kreativiteten som vi alla har inom oss. I drama-/musiklek dramatiserar vi sånger och visor där handlingen är tydlig, beskrivande och rolig att åskådliggöra i pantomimform och vi sjunger, spelar på rytminstrument och rör oss till musik.


Kulturskolans lärare: Blåsinstrument: Thomas Brundin 046-2715341 Klarinett, Saxofon, Ensemble, Per Bäcker 0705-123423 Klarinett, Saxofon, jazzensemble Pers hemsida www.plumbum.se Joakim Casagrande 0732-015336 Valthorn, Miniblås, Blås 1, Lunds Stadsorkester Anja Liabäck 0707-756867 Flöjt, Lunds Stadsorkester Christophe Liabäck 0707-756865 Klarinett, saxofon, Lund Symphonic Band, Lunds Stadsorkester Sara Lindvall 046-2715341 Flöjt, Blås 3, Lunds Stadsorkester Lisa Nyberg Oboe, Flöjt, Ensemble, Lunds Stadsorkester Håkan Rydlöv 0709-173859 Fagott, Blås 2, Ensemble Jan Svensson Trombone. Bariton, Tuba, Blås 2, Lund Symphonic Band Jan Winborg Trumpet, Blås 3, Lunds Stadsorkester


Emelie Roos Blockflöjt, Ensemble (tjänstledig) Pia Loman 0706-152243 Blockflöjt, Ensemble Jenny-Ann Ståhl Blockflöjt

Rytmik: Jenny-Ann Ståhl Birgit Silvmarker

Slagverksinstrument: Anna-Karin Henrell 0708-718019 Mattias Samuelsson 0708-673857 Niklas Bennerholm Vikarie

Stråkinstrument: Carin Hallberg Viola, violin, Lunds Ungdomsorkester, Lunds Stadsorkester Adriana Di Lorenzo Tillborg Violin, ensemble, Lunds Ungdomsorkester, Lunds Stadsorkester (tjänstledig) Cecilia Weissenrieder 0702-487797 Cello, ensemble, Lunds Stadsorkester Anna Svensson 0708-283898 Violin, ensemble, Lunds Stadsorkester Marie Johansson 0736-433180 Violin, vikarie


Fredrika Persson 0704-713783 Violin, Lunds Stadsorkester Lena Tove 0708-694374 Violin, ensemble Robert Pettersson 0700-441300 Kontrabas, Elbas, Ensemble, Lunds Stadsorkester Anna Rynefors 0762-422767 Violin, folkmusik Humam Awad 0763-370066 Violin, Lunds Ungdomsorkester, Lund Stadsorkester

Str채nginstrument: Bengt Afzelius 0707-194884 Gitarr, Ensemble Christer Persson 040-131494 Gitarr Hans-Olof Sandqvist 0736-567556 Gitarr Undervisar i kompgitarr, klassisk gitarr och elgitarr Henrik Bay Hansen 0763-082533 Gitarr


Sång: Karin Fagius 046-323035 Körsång, sånggrupp, sång Kristina Wiman 0730-337768 Sång

Tangentinstrument: Cecilia Emond Martinsson 040-162300 Piano

Mats Nilsson Piano

Anne-May Larsson 0703-274533 Piano Ulla Falkenström 0706-322034 040-122034 Piano

Jenny-Ann Ståhl Piano, rytmik

Eva Fridén Goode 0736-107655 Piano Johan Hallberg Piano. vikarie Katrin Löfqvist Piano Aksana Svensson 0704-059777 Piano

Birgit Silvmarker Piano, rytmik


Bild: Johanna Berg 0703-036365 Ingela Bjรถrkqvist Ekman 0703-625219 Johan Skog 046-13 11 67

Film: Jacob Nilsson

Skrivarverkstad: Niklas Tรถrnlund tel. 046-15 89 01

Teater: Jan Rusch 0736-80 94 13; Hanna Carlehed 0735-00 03 75; mรฅn-tis

Dans: Simone Hรถckner 046-356749 Johanna Gynnstam, 046-356749 Marianne Odendaal Attila Horvath, 040-549148 Ackompanjatรถr


länkar:

Du kan läsa mer om Kulturskolan här: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/

Om våra evenemang: http://www.lund.se/Kulturskolan/Evenemang/

samt här: http://www.lund.se/Kulturskolan/


Anmälan till Kulturskolan Vem kan anmäla sig till Kulturskolan i Lund? Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar (från 5 år till och med det år man slutar gymnasiet eller fyller 19 år) skrivna i Lunds kommun. Skolan ger undervisning i musikinstrument, sång, bild, animation, film, dans, rytmik, teater och skrivande. Elev kan delta i instrumentundervisning (ett instrument) och samtidigt i annan undervisning. Hur går anmälan till? Anmälan sker på särskilda blankett undertecknad av målsman. Blanketter kan antingen hämtas i på hemsidan eller beställas genom kontakt med Kulturskolan, telefon 046-356712. Vi hyr i mån av tillgång ut följande instrument: Oboe, fagott, valthorn, trombon, baryton, tuba, fiol, altfiol, cello, kontrabas. Instrumenthyra: 475 kr/termin Markera det/de instrument barnet vill spela eller den verksamhet barnet vill delta i. Obs! Det går att köa för högst två instrument, val 1 och val 2. Skicka anmälningsblanketterna till: Kulturskolan Lund S:t Laurentiigatan 1 222 21 Lund eller scanna blanketten och e-posta till: kulturskolan@lund.se Det är tyvärr inte möjligt att fylla i blanketten direkt på nätet. Köplacering Tyvärr kan inte alla som anmäler sig få plats direkt, vi har därför en kö. Det datum då anmälan kommer till Kulturskolan gäller som ködatum och en bekräftelse på anmälan skickas till målsman om e-postadress finns angiven. Vi tar in elever till lediga platser i turordning efter ködatum. Tyvärr kan vi inte ge exakta besked om när ditt barn får plats på Kulturskolan. Däremot hör vi av oss så fort som det finns en ledig plats. Inflyttning från annan kommun Elev som flyttar in från annan kommun och där har gått i kommunal Musik-/ Kulturskola har förtur. Intyg från den tidigare skolan ska bifogas anmälan.


Förnyelse av anmälan Om anmälan gjorts och ingen plats erbjudits måste köplatsen förnyas före 1 maj för att vara aktuell som sökande för det kommande läsåret. Detta skall göras per e-post kulturskolan@lund.se eller per telefon 046-356712. OBS! Endast nyanmälningar bekräftas skriftligen. Intagning av elever Intagning av nya elever till lediga platser görs i turordning efter ködatum. Det största intaget görs inför höstterminen. Meddelande till dem som har fått plats skickas ut i början av juli. Där anges tid och plats för första lektion samt även lärares namn och kontaktuppgifter. Innan intaget är klar kan vi tyvärr inte svara på frågor om vem som får plats. De som inte har fått plats i Kulturskolan får inget särskilt meddelande om detta. Under terminerna uppstår ibland lediga platser som vi fyller i turordning efter ködatum. Start vid höstterminen Elev som har fått plats i instrumentundervisning kallas till schemaläggning med sin lärare för att komma överens om veckodag och tid för undervisningen. Vissa lärare tar kontakt direkt med eleven via telefon eller e-post för att göra en överenskommelse. Detta står på vår hemsida vid respektive lärares/ämnes flik. Elev som kallas till annan undervisning än instrumentundervisning får i kallelsen veta gruppens veckodag och tid samt startdatum. Accepterande av plats När en plats erbjudits och accepterats har elev kvar denna plats tills platsen sägs upp skriftligen till expeditionen. Fakturering av årsavgiften delas på två tillfällen och sker i början av höstterminen samt i början av vårterminen. Om elev vill sluta under pågående läsår Om elev vill sluta under pågående läsår måste ändå full avgift betalas för den påbörjade terminen. Om elev vill sluta inför ny termin, måste målsman anmäla detta skriftligen till Kulturskolans expedition senast den 1 december respektive 1 maj. Det räcker inte att man talar med läraren. Om skriftlig avanmälan inte görs måste avgiften för terminen betalas. Skriftlig avanmälan görs lämpligen genom e-post till kulturskolan@lund.se


Mer info om anmälan: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Anmal-dig -till-Kulturskolan/ För mer info om avgifter kan du läsa här: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Avgifter/

Anmälningsblanketter hittar du här: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/ Blanketter/

Om elevkort och rabatter kan du läsa mer här: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Elevkort/

Läs gärna om våra ämneskurser: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/

   


Kontakta oss Expeditionen har telefontid månd- tisd 13.00-15.00, onsd-fred 10.00-12.00. Expeditionens telefonnummer: 046-356711/046-356712/046-356715 Postadress: S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund Utnyttja gärna möjligheten att skriva ett e-brev till: kulturskolan@lund.se

Mer information hittar du här: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Kontakta-oss/

Nyhetsbrev 3  

Nyhetsbrev från Kulturskolan Lund

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you