Page 1

Nyhetsbrev nr 1 Årgång 2013

VÄLKOMNA!

Här kommer Kulturskolans första nyhetsbrev. Vi är mycket glada att kunna erbjuda er en regelbunden och uppdaterad information om vad som pågår inom vår verksamhet! Vi hoppas att vårt nyhetsbrev hjälper er att snabbt hitta den senaste information samt att ha en bättre koll på våra kulturevenemang. Hör gärna av er om ni har några synpunkter gällande brevets innehåll eller utformning.


VECKAN 7 FEBRUARI

130210 sĂśndag ***KONSERT MED LUNDS STADSORKESTER. STADSHALLEN***

Program: *+8

C

C

%

)"#

&

'!(

=C

/

/

0

0

01

//

/

'

/'!

23!

$

34

'

$3$2!

!

2

3

5

6

3

7

!2

3

/

<

.

C;

-

5

:

.

6

9,)

$:

C

/

+

/

C

>

0

?

@

0

C

C

A

B

0

CC

C=

:C

?

+

-

1

CCC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

/

CCC

1

CC

3

CCCC

1CCCC

CCCC

/

C

C

C

CCC

CC

CCC

CC

CC

/

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

130214 torsdag ***CELLOAFTON KONSERT*** Kl. 18.30. I FernstrÜmaulan pü Kulturskolan. Fritt inträde. En konsert med Kulturskolans alla celloelever. Det är nybÜrjargrupper med de yngre eleverna, celloensembler med de äldre eleverna och även suzukigrupper som medverkar. Vid pianot sitter Ulla FalkenstrÜm. Den yngsta cellisten är 6 ür och den äldsta är 18 ür. Vi spelar folkmusik, klassiskt, filmmusik och lite nyskrivna lütar av Gabriel Koeppen. G.K. är en tysk cellist och cellopedagog som skriver mycket fÜr cellister i andra genrer. Han var nyss fÜreläsare pü en stor konferens fÜr Svenska StrüklärarfÜrbundet och hÜll i tre stycken mycket intressanta fÜreläsningar där alla cellolärare även fick spela hans material.

C


VECKAN 9 130228 torsdag

***  ELEVKONSERT ***

Kl. 18.30 Konsert med Kulturskolans elever i FermstrÜmaulan. Fritt inträde

Välkomna till en konsert som bjuder pü musik med gitarrister, blockflÜjtister, oboister och violinister. Bland annat kan man lyssna till Lars-Erik Larssons violinconcertino som framfÜrs av Alice Akhlaghi, ackompanjerad av ingen mindre än Kulturskolans rektor Hükan Carlsson.

Varmt välkomna!

)

*

+

,

-./

/

0

0

01

/

/

'

/

!!

D'!

23

8

E

3

7

!2

42

F

3

8

6

5/


MARS

VECKAN 11

*** ”BUILDERS OF TOMORROW” *** 130314 torsdag kl. 19.00-21.00 Konsert i Aulan - mer information kommer att finnas på hemsidan

VECKAN 12 ***LUND SYMPHONIC BANDS VÅRKONSERT***

130318 måndag kl. 19.00 Lund Symphonic Bands traditionella vårkonsert äger denna gång rum i Svaneskolans Aula, måndag 18 mars kl 19.00. Det omväxlande programmet består bland annat av musik av musicalmästaren Cole Porter, den pampiga marschen The National Emblem och den gamla trombonklassikern Bayersk Polka. Ur den klassiska blåsorkesterrepertoaren är hämtat Ralph VaughanWilliams originalkomposition Flourish. En stor del av konserten upptas av den svenske kompositören Hans Axners ”Maximes födelsedag”, en svit som också kommer att finnas med då LSB framträder i samband med dansens dag i slutet av april. Verket är egentligen skrivet för en klarinettensemble med cembalo och slagverk, men framförs här i arrangemang för symfonisk blåsorkester. Någon vecka efter konserten reser LSB på en konsertresa till Paris i Frankrike. Där ger orkestern ett antal konserter, bland annat i Svenska Kyrkan, med en repertoar som till stora delar är samma som vid konserten i Lund


OBS! Tisdagen den 5 mars är all undervisning på Kulturskolan inställd på grund av studiedag. Detsamma gäller även måndagen den 11 mars.


Kulturskolans lärare: Blåsinstrument: Thomas Brundin 046-2715341 Klarinett, Saxofon, Ensemble, Per Bäcker 0705-123423 Klarinett, Saxofon, jazzensemble Pers hemsida www.plumbum.se Joakim Casagrande 0732-015336 Valthorn, Miniblås, Blås 1, Lunds Stadsorkester Anja Liabäck 0707-756867 Flöjt, Lunds Stadsorkester Christophe Liabäck 0707-756865 Klarinett, saxofon, Lund Symphonic Band, Lunds Stadsorkester Sara Lindvall 046-2715341 Flöjt, Blås 3, Lunds Stadsorkester Lisa Nyberg Oboe, Flöjt, Ensemble, Lunds Stadsorkester Håkan Rydlöv 0709-173859 Fagott, Blås 2, Ensemble Jan Svensson Trombone. Bariton, Tuba, Blås 2, Lund Symphonic Band Jan Winborg Trumpet, Blås 3, Lunds Stadsorkester


Emelie Roos Blockflöjt, Ensemble. (tjänstledig) Pia Loman 0706-152243 Blockflöjt, Ensemble Jenny-Ann Ståhl Blockflöjt

Rytmik: Jenny-Ann Ståhl, Birgit Silvmarker, Slagverksinstrument: Anna-Karin Henrell 0708-718019 Mattias Samuelsson 0708-673857 Niklas Bennerholm Vikarie

Stråkinstrument: Carin Hallberg Viola, violin, Lunds Ungdomsorkester, Lunds Stadsorkester Adriana Di Lorenzo Tillborg Violin, ensemble, Lunds Ungdomsorkester, Lunds Stadsorkester (tjänstledig) Cecilia Weissenrieder 0702-487797 Cello, ensemble, Lunds Stadsorkester Anna Svensson 0708-283898 Violin, ensemble, Lunds Stadsorkester Marie Johansson 0736-433180 Violin, vikarie


Fredrika Persson 0704-713783 Violin, Lunds Stadsorkester Lena Tove 0708-694374 Violin, ensemble Robert Pettersson 0700-441300 Kontrabas, Elbas, Ensemble, Lunds Stadsorkester Anna Rynefors 0762-422767 Violin, folkmusik Humam Awad 0763-370066 Violin, Lunds Ungdomsorkester, Lund Stadsorkester

Str채nginstrument: Bengt Afzelius 0707-194884 Gitarr, Ensemble Christer Persson 040-131494 Gitarr Hans-Olof Sandqvist 0736-567556 Gitarr Undervisar i kompgitarr, klassisk gitarr och elgitarr Henrik Bay Hansen 0763-082533 Gitarr


Sång: Karin Fagius 046-323035 Körsång, sånggrupp, sång Kristina Wiman 0730-337768 Sång, Tjl Sabina Zweiacker Sång, vik.

Tangentinstrument: Cecilia Emond Martinsson 040-162300 Piano Anne-May Larsson 0703-274533 Piano Ulla Falkenström 0706-322034 040-122034 Piano Eva Fridén Goode 0736-107655 Piano Johan Hallberg Piano. vik. Katrin Löfqvist Piano Aksana Svensson 0704-059777 Piano

Mats Nilsson Piano Jenny-Ann Ståhl Piano Birgit Silvmarker


Bild: Johanna Berg 0703-036365 Ingela Björkqvist Ekman 0703-625219 Johan Skog 046-13 11 67 Film: Jacob Nilsson Skrivarverkstad: Niklas Törnlund tel. 046-15 89 01 Teater: Jan Rusch, 0736-80 94 13; Hanna Carlehed, 0735-00 03 75; måndag-tisdag Birgit Silvmarker

Dans: Simone Höckner, 046-356749 Johanna Gynnstam, 046-356749 Marianne Odendaal Attila Horvath 040-549148 Ackompanjatör

Om du vill skriva en e-post till en av våra lärare skriver du så: fornamn.efternamn@lund.se


länkar:

Du kan läsa mer om Kulturskolan här: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/

Om våra evenemang: http://www.lund.se/Kulturskolan/Evenemang/

samt här: http://www.lund.se/Kulturskolan/

Våra elevers verk
Vem kan anmäla sig till Kulturskolan i Lund? Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar (från 5 år till och med det år man slutar gymnasiet eller fyller 19 år) skrivna i Lunds kommun. Skolan ger undervisning i musikinstrument, sång, bild, animation, film, dans, rytmik, brassrytmik, teater och skrivande. Elev kan delta i instrumentundervisning (ett instrument) och samtidigt i annan undervisning. Hur går anmälan till? Anmälan sker på särskilda blanketter undertecknade av målsman. Blanketter kan antingen hämtas i "Blanketter" i menyn till vänster eller beställas genom kontakt med Kulturskolan, telefon 046-356712. Vi hyr i mån av tillgång ut följande instrument: Oboe, fagott, valthorn, trombone, baryton, tuba, fiol, altfiol, cello, kontrabas. Instrumenthyra: 475 kr/termin Kryssa för de instrument barnet vill spela eller den verksamhet barnet vill delta i. Obs! Det går att köa för högst två instrument, val 1 och val 2. Skicka anmälningsblanketterna till: Kulturskolan Lund S:t Laurentiigatan 1 222 21 Lund Eller, scanna blanketten och maila till: kulturskolan@lund.se Köplacering Tyvärr kan inte alla som anmäler sig få plats direkt, vi har därför en kö. Det datum då anmälan kommer till Kulturskolan gäller som ködatum och en bekräftelse på anmälan skickas till målsman. om e-postadress finns angiven. Vi tar in elever till lediga platser i turordning efter ködatum. Tyvärr kan vi inte ge exakta besked om när ditt barn får plats på Kulturskolan. Däremot hör vi av oss så fort som det finns en ledig plats. Inflyttning från annan kommun Elev som flyttar in från annan kommun och där har gått i kommunal Musik-/ Kulturskola har förtur. Intyg från den tidigare skolan ska bifogas anmälan. 


Förnyelse av anmälan Om anmälan gjorts och ingen plats erbjudits måste köplatsen förnyas före 1 maj för att vara aktuell som sökande för det kommande läsåret. Detta skall göras per e-post kulturskolan@lund.se eller per telefon 046-356712. OBS! Endast nyanmälningar bekräftas skriftligen. Intagning av elever Intagning av nya elever till lediga platser görs i turordning efter ködatum. Den största intagningen görs inför höstterminen. Meddelande till dem som har fått plats skickas ut i början av juli. Där anges tid och plats för schemaläggning tillsammans med läraren. Innan intagningen är klar kan vi tyvärr inte svara på frågor om vem som får plats. De som inte har fått plats i Kulturskolan får inget särskilt meddelande om detta. Under terminerna uppstår ibland lediga platser som vi fyller i turordning efter ködatum. Start vid höstterminen Elev som har fått plats i instrumentundervisning kallas till schemaläggning med sin lärare för att komma överens om veckodag och tid för undervisningen. Vissa lärare tar kontakt direkt med eleven via telefon eller e-post för att göra en överenskommelse. Detta står på vår hemsida vid respektive lärares/ämnes flik. Elev som kallas till annan undervisning än instrumentundervisning får i kallelsen veta gruppens veckodag och tid samt startdatum. Accepterande av plats När en plats erbjudits och acepterats har elev kvar denna plats tills platsen sägs upp skriftligen till expeditionen. Fakturering av årsavgiften delas på två tillfällen och sker i början av höstterminen samt i början av vårterminen.

Om elev vill sluta under pågående läsår Om elev vill sluta under pågående läsår måste ändå full avgift betalas för den påbörjade terminen. Om elev vill sluta inför ny termin, måste målsman anmäla detta skriftligen till Kulturskolans expedition senast den 1 december respektive 1 maj. Det räcker inte att man talar med läraren. Om skriftlig avanmälan inte görs måste avgiften för terminen betalas. Skriftlig avanmälan görs lämpligen genom e-post till kulturskolan@lund.se

För mer info: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Anmal-dig-till-Kulturskolan/


För mer info om avgifter kan du läsa här: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Avgifter/

Anmälningsblanketter hittar du här: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Blanketter/

Om Elevkort och rabatter kan du läsa mer här: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Elevkort/

Läs gärna om våra ämneskurser: http://www.lund.se/Kulturskolan/Amneskurser/

  


Kontakta oss Expeditionen har telefontid månd- tisd 13.00-15.00, onsd-fred 10.00-12.00. Kansliets telefonnummer: 046-356711/046-356712/046-356715 Postadress: S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund Utnyttja gärna möjligheten att skriva ett e-brev till kulturskolan@lund.se

Mer information på: http://www.lund.se/Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Kontakta-oss/

nyhetsbrev_20130208  
nyhetsbrev_20130208  

Nyhetsbrev från Kulturskolan

Advertisement