Page 1

Jubileumsprogram 2015


Välkommen till Lunds Stadsorkesters 50-årsjubileum! Det är med stor glädje vi kan presentera vårt jubileumsprogram 2015. Lunds Stadsorkester fyller 50 år och detta firar vi med sex jubileumskonserter. Vi hoppas kunna erbjuda vår publik ett blandat program av, i Lund, både kända och okända artister. Bland annat framför vi en munspelskonsert med Filip Jers som solist. Gunnar Jansson fortsätter med sina populära konsertintroduktioner en halvtimme innan konsertstart. Han kommer att presentera såväl musik som följt orkestern under de senaste femtio åren som musik som framförs för första gången. Vi hoppas kunna ge dig, musikälskare, några fina upplevelser med levande musik. Lunds Stadsorkester är en del av Kulturskolan Lund. 12 lärare vid Kulturskolan Lund har orkesterspel i sin tjänstgöring. Övriga i orkestern är fritidsmusiker, musiklärare vid andra musikskolor, musikhögskolestuderande, kulturskoleelever och professionella musiker. Orkesterns verksamhet och resultat är frukten av vad kultur och fritidsverksamhet kan ge oss lundabor. Många av våra medlemmar har fått sin musikutbildning vid Kulturskolan. Medverkan i Stadsorkestern har blivit ett naturligt sätt att som vuxen få utöva sin hobby. Lunds Stadsorkester är lundabornas orkester, en symfoniorkester med lundabor för lundabor. För dig som vill ha information om Lunds Stadsorkesters verksamhet via e-post, skicka ett mail till roger.andersson@lund.se eller gå in på Kulturskolans hemsida: www.lund.se/lso Tyck gärna till om våra konserter och arrangemang, maila till roger.andersson@lund.se Avslutningsvis några korta tips: Efter konsertstart sker insläpp endast under applåd, kom i god tid. Alla i konsertsalen uppskattar om du stänger av din mobiltelefon. Tack på förhand. Fotografering och ljudupptagning är inte tillåten under konserterna. Biljettinformation Biljetter finns att köpa hos BILJETTBYRÅN i Turistbyrån, Stortorget. BILJETTBYRÅN har öppet: mån - fre: 10-18, lör: 10-14, samt i Stadshallen konsertdagen 1 timme före konsertstart. Telefon: 046-13 14 15 Priser: Vuxna 150:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:Med reservation för ändringar. Jubileumsskriften är sammanställd av Roger Andersson och Carl-Magnus Trygg. Stort tack till Kjell-Åke Bjärming för material och goda råd. -- 2 --


1:a decenniet Den 23 september 1965 gjorde Lunds Stadsorkester sitt första framträdande, vilket skedde i Domkyrkan med Folke Alm som dirigent. Samarbetet med Domkyrkan låg i linje med den handlingsplan som utarbetats för Stadsorkestern, enligt vilken ett kontinuerligt samarbete med Lunds kyrkomusikliv skulle byggas upp. Målsättningen var att Stadsorkestern skulle presentera åtta konserter av olika slag under ett spelår, till detta kom ett antal skolkonserter. Ett önskemål var att Stadsorkestern skulle ha ett varierande program med musik från olika epoker, även den nutida. En viktig rekryteringsbas för Lunds Stadsorkester var Akademiska Kapellet, som bidrog med musiker vid varje konsert. Detta samarbete hade funnits tidigare, då Gerhard Lundqvist fungerade som dirigent för både Lunds Orkesterförening och Akademiska Kapellet. Hans efterträdare Sten-Åke Axelsson axlade båda mantlarna och kunde även inleda ett samarbete med Nordvästra Skånes Orkesterförening i Helsingborg (nuvarande Helsingborgs Symfoniorkester). Förutom att denna orkester skulle svara för ett antal gästspel i Stadsorkesterns regi, skulle också yrkesmusiker från Helsingborg komma att engageras i Lunds Stadsorkester. Musiklärare och heltidsstuderande elever från Lund kom att engageras vid konserter med Helsingborgsorkestern. Rekryteringen till Lunds Stadsorkester skulle ske enligt följande: 4 lärare och 5-10 elever från Kommunala musikskolan (nuvarande Kulturskolan Lund). 15-20 yrkes- och amatörmusiker. 25-30 medlemmar ur Akademiska kapellet och före detta elever vid Kommunala musikskolan. Konstnärlig ledare för orkestern blev Sten-Åke Axelsson och ekonomiska resurser skulle avsättas för viss administrativ hjälp. Lunds Stadshall blev färdigbyggd sommaren 1968 och sedan hösten samma år har den varit Stadsorkesterns fasta repetitions- och konsertlokal.

Sten-Åke Axelsson Sten-Åke Axelsson var 1965-1971 dirigent för Lunds Stadsorkester, dessutom var han Director Musices vid Lunds Universitet. Han studerade i Berlin, Paris, Amsterdam och vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 1933 debuterade han vid Kungliga Teatern, där han också var anställd som kapellmästare 1933-1947. Sten-Åke Axelsson var 1947-1961 chefskapellmästare vid Malmö Konserthus och Malmö Stadsteater. -- 3 --


2:a decenniet Under 70- och 80-talet genomförde mindre grupper ur Stadsorkestern ett flertal kammarkonserter i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd. Som solister engagerades oftast musiker från orkestern, men även andra lärare från Musikskolan framträdde. Cellisten Guido Vecchi framträdde både som solist och dirigent. Guido Vecchi

Pianisten Hans Leygraf framträdde som solist med Stadsorkestern första gången 1965. Han återkom sedan många gånger, sista gången 1990. Vid hans framträdande 1977 blev det så stort tryck på biljetterna att konserten fick dubbleras nästa dag. 1975 framträdde Hans Pålsson för första gången med Stadsorkestern. Han har sedan dess varit en av orkesterns mest uppskattade solister och dessutom den solist som har framträtt flest gånger med orkestern. 1976 släpptes Stadsorkesterns första och hittills enda skivinspelning. Inspelningen gjordes i Lunds stadshall, och innehöll musik av bland annat Sjostakovitj, Milhaud och Arutjunjan. Solister var trumpetaren Bo Åhgren och slagverkaren Helmut Sitar. Dirigent för orkestern vid inspelningen var Kjell-Åke Bjärming.

Hans Pålsson

Ett samarbete mellan Lunds Stadsteater och Malmö Stadsteater inleds 1977 med Rossinis ”Barberaren i Sevilla”. Stadsorkestern blev för första gången en operaorkester och dirigerades av Ferenc Koltay. En av de världsartister som har gästat Stadsorkestern är Håkan Hardenberger. 1983 gjorde han sitt första framträdande som solist med orkestern. 1990 var han solist vid nyårskonserten som markerade starten på Lunds 1000-årsjubileum. 2002 kom han tillbaka som både solist och dirigent vid en ”Annor-Lunda” konsert i Lunds Domkyrka. Håkan Hardenberger

Kjell-Åke Bjärming

Kjell-Åke Bjärming framträdde som dirigent för Lunds Stadsorkester för första gången den 27 april, 1966. Hans sista konsert som ordinarie dirigent ägde rum den 1 januari, 2000. Orkestern har under hans ledning framfört 422 verk mellan 1966 och 2000. Kjell-Åke var fram till pensionen rektor för Kommunala musikskolan/Kulturskolan Lund. Han ledde förutom Stadsorkestern även Lunds Ungdomsorkester med dess kammarorkester. Han är också en legendarisk ledare för Nordiska Ungdomsorkestern i vilken han medverkade som deltagare och ledare i mer än femtio år. -- 4 --


3:e decenniet 1985 fyllde Stadsorkestern 20 år och firade detta med ett uruppförande av ett beställningsverk komponerat av den isländske tonsättaren Thorkell Sigurbjörnsson. Verket var en konsert för violin, violoncell, piano och orkester. Solister var Einar Sveinbjörnsson, Guido Vecchi och Tom Ernst. Operasamarbetet med Malmö Stadsteater forsatte 1986 med Donizettis ”Kärleksdrycken” och 1988 med Verdis ”Rigoletto”. Lunds Stadsorkesters Vänner är Stadsorkesterns stödförening som bildades på initiativ av Cecilia Nilsson 1987. Föreningen hjälper till att sprida information om orkestern, bistår med värdefull service vid konserterna, och delar årligen ut stipendier till orkesterns medlemmar. Mer information om Lunds Stadsorkesters Vänner finns på sidan 19. 1988 spelade Stadsorkestern för första gången under Everett Lees ledning. Everett Lees karriär innehåller många positioner som chefsdirigent i USA, Sydamerika och Europa. Under hans ledning har Stadsorkestern framfört bland annat Rachmaninovs 2:a symfoni och uruppfört Hans Eklunds 10:e symfoni. Everett Lee

Foto: Jan Nordén

1989 gjorde den då 79-årige cellisten Guido Vecchi med Dvoraks cellokonsert sitt sista framträdande som solist med Stadsorkestern. Guido Vecchi gjorde sin debut i Malmö 1934 och blev konsertmästare i Göteborg 1936. Han framträdde ett flertal gånger som solist med Stadsorkestern och var under många år instruktör i Nordiska Ungdomsorkestern.

1991 inleddes ett samarbete mellan Stadsorkestern och Domkyrkans Oratoriekör och dess dirigent Per Rydén. Första verket i samarbetet blev Duruflés rekviem, vilket kom att följas av många stora verk för kör och orkester som till exempel Brahms ”Ein deutsches Requiem” och Beethovens 9:e symfoni.

Violinisterna Endre och Jennifer Wolf hör till de solister som ofta har framträtt med Stadsorkestern. 1992 framträdde de tillsammans i Beethovens violinkonsert. Solist var Jennifer Wolf och dirigent var Endre Wolf. Jennifer Wolf

Endre Wolf -- 5 --


4:e decenniet Under andra halvan av 1990-talet höjde Stadsorkestern sin ambitionsnivå beträffande repertoarval. Exempel på detta är Hindemiths symfoni ”Mathis der Mahler”, Sjostakovitjs 5:e symfoni och Mahlers 4:e symfoni. Denna trend har hållit i sig med bland annat ett framförande av Allan Petterssons 7:e symfoni. Till Stadsorkesterns nyårskonsert vid millennieskiftet uruppfördes beställningsverket ”Tiden” med musik av Daniel Börtz och text av Birgitta Trotzig. Från och med 2000 har Stadsorkestern i stor utsträckning anlitat gästdirigenter för sina produktioner. Orkesterns intendent och repetitör, Roger Andersson, dirigerar en av årets fyra produktioner och fungerar dessutom som repetitör för gästdirigenterna. Gästdirigenterna har dels varit unga dirigenter på väg ut i karriären, dels internationellt etablerade dirigenter. Gunnar Jansson, som till yrket var altviolinist i Malmö Symfoniorkester har de senaste åren hållit uppskattade konsertintroduktioner en halvtimme före konserten.

Giordano Bellincampi

En uppskattad gästdirigent som har dirigerat Stadsorkestern under de senaste åren är Giordano Bellincampi. Bellincampi är chefdirigent för Själlands symfoniorkester och är även verksam på operan i Köpenhamn. Bellincampis tolkning av Carl Nielsens ”Fynsk Foraar” med Stadsorkestern 2002 blev mycket uppskattad både av Lundapubliken och av tillrest dansk publik.

Per Tengstrand är en av de svenska världssolister som flera gånger har gästat Lunds Stadsorkester. Precis som hans lärare Hans Pålsson är han en flitigt anlitad och mycket populär solist på olika konsertscener i Lund. Per Tengstrand och hans fru Shan Shan Sun vann 2003 världens största tävling för duo-pianister i Miami. Per Tengstrand Foto: S. J. Sherman

Mats Rondin var en musiker som framgångsrikt kombinerar instrumentalistrollen med dirigentrollen. Med Stadsorkestern har han till exempel framträtt både som solist och dirigent vid samma konsert. Vid ett av hans framträdanden med Stadsorkestern dirigerade han uruppförandet av Peter Wallins 3:e symfoni ”Time”. Kompositören, som själv medverkade i orkestern vid tillfället, var mycket belåten med resultatet. Mats Rondin

-- 6 --


5:e decenniet Under de tio år som gått sedan 40-årsjubileet har orkestern stiftat bekantskap med många nya solister och dirigenter. En medveten strategi har varit att släppa fram unga solister som tidigare har framträtt med Nordiska Ungdomsorkestern. Bland dessa hittar man cellisten Erik Uusijärvi, violinisten Alexandra Hjortswang och tubaisten Niklas Dahlstrand. Bland de som har presenterat sig tillsammans med orkestern för lundapubliken de senaste tio åren finns de lokalt förankrade dirigenterna Andreas Lönnqvist, Kristofer Wåhlander och Christoffer Nobin. Lite längre väg att resa har Katarina Andreasson haft. Orkesterns mångåriga samarbete med Mats Rondin fick ett tragiskt slut genom hans för tidiga bortgång hösten 2014. Hans sista konsert med Lunds Stadsorkester innehöll bl.a. ett uruppförande av Gunnar Janssons pianokonsert.

Gunnar Jansson

Stefan Solyom

Katarina Andreasson

En gästdirigent som återkommit ett antal gånger är Stefan Solyom. Han har även varit pianosolist och dirigent vid samma konsert. Från 2014 är han etablerad i regionen som chefdirigent för Helsingborgs Symfoniorkester. Stadsorkesterns familjekonserter fick ett startskott med ”Peter och Vargen” med Helge Skoog som mycket uppskattad berättare. Föreställningarna fortsatte som skolföreställningarna i samarbete med Lunds Kulturgaranti för barn i grundskolan. Familjekonserterna har sedan fortsatt och orkestern släpper på dessa fram solister från Kulturskolan Lund. Sedan 2006 anordnas vart annat år Lund Choral Festival. Sedan starten har LSO spelat tillsammans med ca 600 körsångare på festivalens galakonsert. Gästartister vid Galakonserterna har varit Gitta-Maria Sjöberg, Palle Kudsen, Gustaf Sjökvist, Sanna Nielsen och Rickard Söderberg för att nämna några. Lund Choral Festival är ett samarbete mellan Lunds kommun och Musik i Syd.

-- 7 --


Nu och framåt Lunds Stadsorkester är idag en symfoniorkester med ca 65 medlemmar. Av dessa är 12 lärare från Kulturskolan Lund, ca 40 fritidsmusiker och resten studenter vid Kulturskolan och Musikhögskolan i Malmö. Lunds Stadsorkester är en del av Kulturskolan Lund och sorterar under Kultur & Fritidsförvaltningen. Det administrativa ansvaret för orkestern ligger hos intendenten, Roger Andersson, som till sin hjälp har ett orkesterråd. Orkesterrådet består av fyra musiklärare och fyra fritidsmusiker. Orkesterrådet sammanträder 2-3 gånger per termin. Vid mötena diskuteras och beslutas programval, engagemang av solister och dirigenter. Samtidigt görs en löpande utvärdering av verksamheten. I orkesterns målsättning ingår att stimulera det lokala musiklivet i Lund. Detta sker på minst tre sätt: Dels genom konsertverksamhet, dels genom att orkestern erbjuder en möjlighet för duktiga vuxna instrumentalister att spela tillsammans i symfoniorkester. Och dessutom genom att orkestern i samarbete med Kulturskolan erbjuder de duktigaste kulturskoleeleverna samma möjlighet.

Oboisterna Sandra Christensson, Felicia Sundin och Klara Borgqvist framträdde som solister med Lunds Stadsorkester i april 2014.

2003 inleddes ett samarbete med Allhelgonakyrkan, Helgonakören och dess dirigent JohanMagnus Sjöberg. Efter ett antal Adventskonserter är det i år dags för en vårkonsert med ett uruppförande av Johan-Magnus Sjöbergs Fågelkantat med text av Niklas Törnlund. Framtidsutsikterna för Stadsorkestern ser ljusa ut. I de framtida planerna finns utvidgning av konsertverksamheten som riktar sig mot barn och ungdomar. I en ständigt växande stad som Lund blir det kulturella nav en symfoniorkester utgör alltmer viktigt. Vi lever i ett samhälle där olika åldersgrupper ofta åtskiljs och spelas ut mot varandra, så är dock inte fallet i musiken där mäniskor i olika åldrar kan musicera tillsammans om förutsättningarna är de rätta. På många håll oroas man av att konsertbesökares medelålder stadigt stiger. I arbetet med att finna en ny och yngre publik är det naturligt att söka den till exempel på Kulturskolan och bland kommunens barn i allmänhet. På samma sätt bör man sträva efter att ge unga solister och upphovsmän möjligheter att göra sina röster hörda utan att för den skull ge avkall på all den tradition en symfoniorkester bör ha som uppgift att förvalta. Lund är idag Skånes största stad utan en fast professionell symfoniorkester och även i övrigt är staden fattig på professionella institutioner. I väntan på en förändring av detta tillstånd blir det extra viktigt att värna den värdefulla resurs som ligger i Lunds Stadsorkester och dess verksamhet. Låt oss därför hoppas på minst 50 lyckosamma år till i ett alltmer blomstrande lundensiskt kulturklimat. -- 8 --


Söndag 8 februari kl. 18.00 i Lunds Stadshall C. Nielsen Maskerade - uvertyr B. Bartók Pianokonsert nr. 3 S. Rachmaninov Symfoni nr. 2 op. 27, e moll Hans Pålsson, piano Andreas Lönnqvist, dirigent Konsertintroduktion av Gunnar Jansson i Stadshallens foajé kl. 17.30 Numrerade platser Biljettinformation Vuxna 200:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 80:Professor Hans Pålsson är född 1949 i Helsingborg. Han har studerat i Köpenhamn och i Oslo för Robert Riefling, samt vid Musikhögskolan i Hannover för Hans Leygraf. Han tog solistexamen 1972. Hans Pålsson har spelat som solist tillsammans med dirigenter som Rafael Frübeck de Burgos, Evgenij Svetlanov,Sixten Ehrling, Esa-Pekka Salonen, Okko Kamu, Neeme Järvi, Jukka-Pekka Saraste och Paavo Berglund. Bland priser och utmärkelser märks svenska 1:a priset i Nordiska Musiktävlingarna 1972, Svenska Fonogrampriset 1987 samt Litteris et Artibus 1997. Hans Pålsson har tillägnats över 60 soloverk och pianokonserter. Sedan 1979 är han huvudlärare vid Musikhögskolan i Malmö och sedan 1987 professor vid Lunds Universitet. Han är också internationellt verksam som gästprofessor vid masterclasses, bl. a. vid musikhögskolorna i Frankfurt, Bremen, Stockholm, Göteborg, Helsingfors (Sibeliusakademien), Riga, Århus samt som jurymedlem i pianisttävlingar. Bland hans elever finns vinnare av och pristagare i internationella tävlingar i Europa och USA. Hans Pålsson har spelat in verk av över 60 tonsättare, varav 25 svenska. Han har medverkat i ett stort antal TV-program såsom serien ”I döda mästares sällskap” som hittills består av 30 program. Hans Pålsson är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. Hans Pålsson debuterade i Lunds Stadsorkester med för 40 år sedan. Det är därför extra trevligt att återhöra Stadsorkesterns mesta solist.

Andreas Lönnqvist blev 2010 års vinnare av tävlingen Svenska Dirigentpriset. Priset delades ut för sjätte gången till Sixten Ehrlings minne och syftet är att lyfta fram lovande svenska dirigenter. Juryns motivering: “En dirigent som med naturlig auktoritet och musikalisk mognad tydligt överför sina intentioner till orkestern.” Andreas Lönnqvist (f. 1973) började sin musikerbana som violinist, för att sedan studera dirigering 1997-2005 vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Huvudlärare var prof. Jorma Panula (orkesterdirigering) och prof. Anders Eby (kördirigering), men han har också deltagit i masterclasses med bl.a. Alan Gilbert, Manfred Honeck och EsaPekka Salonen. Salonen tog också emot Andreas för två veckors studier i Los Angeles 2003. Andreas har arbetat med flera av Sveriges professionella orkestrar, bl.a. Göteborgs Symfoniker, Svenska Kammarorkestern, Stockholms Sinfonietta, Norrköpings Symfoniorkester, Nordiska Kammarorkestern, Helsingborgs Symfoniorkester, Värmlandsoperans Sinfonietta, Jönköpings Sinfonietta och Östgöta Blåsarsymfoniker. 2007-2012 var Andreas knuten till Malmöoperan, där han har dirigerade över tvåhundrafemtio föreställningar. Han har också dirigerat på Värmlandsoperan, Norrlandsoperan, Folkoperan och Opera på Skäret. Som kördirigent har Andreas hunnit med att göra instuderingar och flera inspelningar med Svenska Radiokören, och han har också arbetat med Eric Ericsons Kammarkör. Sedan 2012 leder han Lunds Studentsångare.

-- 9 --


Lunds Stad 20

Flöjt: Anja Liabäck, Sara Lindvall Brundin. Oboe: Lars-Olof Hilding, Klara Borgqvist, Lisa Nyber Horn: Joakim Casagrande, Dan Hessman, Michal Stasiak, Maria Becker Gruvstedt, Carl-Mag Trombon: Connie Roslund, Martin Sjöbo Pukor: Ande Violin1: Fredrika Persson, konsertmästare. Elisabeth Mühlhäusser, Lena Kahl Asketorp, Allan Violin 2: Anna Svensson, Göran Asketorp, Hanna Ydma Hanna Nilsson, Anna-Karin Bergare, Tiina Leetna-L Viola: Carin Hallberg, Sigon Hallberg, Ruben Andersson, Liselott Nilsso Violoncell: Cecilia Weissenrieder, Stephanie Reimann, Anders Hugosson, L Kontrabas: Jacob Bartilson, Kristina Mårte


dsorkester 015

Foto: Jan Nordén

rg. Klarinett: Christophe Liabäck, Cecilia Lindvall. Fagott: Lars Härstedt-Salmonson, Jonas Ekvall. gnus Trygg, Morten Hemmingsson. Trumpet: Jan Winborg, Rasmus Andersson, Per Berséus. org, Hannes Persson. Tuba: Simon Fröh. ers Hassgård n Rasmussen, Pegah Reyhani, Ingela Sundin, Marcus Bäckerud, Wera Riesbeck, Lotta Forsén. ark, Isabella Hallberg, Humam Awad, Daniel Pihlstrand, Lönn, Stefan Bergman, Adriana Di Lorenzo Tillborg on, Linda Gustafsson, Carina Ekström, Viktoria Waga, Arman Hajibabaei Laura Brännström, Monica van der Pals, Christian Klinteberg, Liv Ekelund ensson, Carl Kortegaard, Charlotte Merton.


Lördag 11 april kl. 16.00 i Lunds Stadshall Familjekonsert i samarbete med Lunds UngdomsOrkester G. Rossini Uvertyr till Italienskan i Algér J. Brahms Ungersk dans nr. 5 M. Spivakovsky Konsert för munspel och orkester Filip Jers, munspel Joakim Casagrande, dirigent

Fri entré Gratisbiljett hämtas i Stadshallens biljettkassa torsdag 9/4 kl. 11.30-13.00 samt konsertdagen kl. 15.00

Lunds UngdomsOrkester startades 1969 av dåvarnade musikskolerektorn Kjell-Åke Bjärming. Orkestern består av ungdomar i gymnasieåldern från Kulturskolan Lund. Orkestern repeterar regelbundet en gång per vecka och genomför konserter under skolterminerna. Varje år reser orkestern på konsertresa till något land i Europa. Resorna har bland annat gått till Lunds vänorter. Orkestern har deltagit i orkestertävlingar både nationellt och internationellt. Under två år, 2007 och 2008, erövrade orkestern titeln Svenska Mästare vid tävlingarna i Örebro. LUO har sin bas i Lunds Stadshall men konserterar också regelbundet i kyrkorna runt om i kommunen. Till detta kommer uppdrag för Lunds kommun. Verksamheten ger möjlighet för solistiska framträdanden för ungdomarna och många är de som gått vidare till en professionell yrkesutbildning inom musiken. Den internationellt uppmärksammade munspelaren Filip Jers (f. 1986) har kallats ”The Swedish Harmonica Sensation” av musikkritikerna i Europa. Filip Jers spelar alla sorters munspel; från det känslosamma kromatiska munspelet, det jordnära bluesmunspelet och det mystiska basmunspelet. Han spelar även mungiga, gitarr och dragspel.

Filip Jers har ett brett musikaliskt spektrum och rör sig lätt mellan olika genrer; jazz, blues, folk, världsmusik, country, pop, rock, klassisk- och filmmusik. Filip älskar att improvisera och komponera musik, han skriver själv musik för många av de grupper han medverkar i; det internationella världsmusikbandet Stockholm Lisboa Project, jazzkvartetten Filip Jers Kvartett och jazz/folktrion Primus Motor. 18 år gammal blev Filip dubbel världsmästare på munspel vid Hohner World Harmonica Championships i Trossingen i sydvästra Tyskland. Sedan dess har han turnerat i över 20 olika länder bl.a. Sverige, Tyskland, Österrike, Frankrike, Spanien, England, Portugal, Kanada, Rumänien, Kroatien, Finland, USA, Japan och Sydkorea. Filip Jers har samarbetat med flertalet artister från olika genrer t.ex. Lasse Åberg, Janne Schaffer, Timbuktu, Jan Lundgren, Jan Allan, Georg Riedel, Claes Janson, Sofie Livebrant, Jonas Knutsson, Johan Hedin med flera. Filip Jers är en etablerad och eftersökt munspelslärare, han har undervisat på skolor som Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan Malmö och Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Jers gör ofta workshops och masterclasses på munspel, och har gjort det över hela Europa och Amerika. -- 12 --


Söndag 12 april kl. 18.00 i Lunds Stadshall Samkonsert med Lunds UngdomsOrkester G. Rossini Uvertyr till Italienskan i Algér J. Brahms Ungersk dans nr. 5 M. Spivakovsky Konsert för munspel och orkester H. Berlioz Symphonie Fantastique Filip Jers, munspel Joakim Casagrande, dirigent Roger Andersson, dirigent Konsertintroduktion av Gunnar Jansson i Stadshallens foajé kl. 17.30 Numrerade platser Biljettinformation Vuxna 150:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:-

Joakim Casagrande studerade dirigering i Malmö för Sven-Inge Frisk och Gunnar Staern och har lett olika orkestrar sen början på 90-talet. Hans första fasta dirigentjobb var för SJ:s musikkår i Malmö. Utöver det har det varit regelbundet samarbete med en handfull orkestrar med produktioner både i Sverige och ute i Europa. Sedan drygt tio år tillbaka är han dirigent för Hässleholms stadsmusikkår som är en semiproffesionell orkester. Annars är det på Kulturskolan Lund som han har sin huvudgärningen. Det är blåsensembler på alla nivåer och numera även LUO, Lunds UngdomsOrkester. Utöver anställningen i Lund, undervisar han i ensembleledningsmetodik på Musikhögskolan i Malmö.

Roger Andersson är Lunds Stadsorkesters dirigent, intendent och administrativt ansvarig för orkestern. Roger började sin anställdning vid Lunds kommunala musikskola 1974 som timlärare i trumpet. Efter erhållen trumpetpedogogexamen vid Musikhögskolan i Malmö 1978 erhöll han fast anställning. 1980 tog han över musikskolans gymnasieorkester Lund Symphonic Band som han ledde fram till våren 2011. Under Rogers ledning turnérade orkestern runt om i Europa under trettio år med både konsertresor och framgångsrika tävlingar. Under åren 1987 till 2006 var han dirigent och konstnärlig ledare för Hemvärnets musikkår Lund. Roger har gästdirigerat Marinens musikkår i Karlskrona, Corvallis Symphony Orchestra samt Arméns musikkår, där han även tjänstgjorde under en längre period 1995. Sedan 2012 är han dirigent och konstnärlig ledare för Lunds universitets brassband.

-- 13 --


Söndag 10 maj kl. 17.00 i Allhelgonakyrkan L-E. Larsson Pastoralsvit J-M. Sjöberg Fågelkantat, uruppförande L-E. Larsson Förklädd Gud Kristina Wiman, sopran Tor Lind, baryton Harald Emgård, recitatör Helgonakören J-M. Sjöberg, dirigent Roger Andersson, dirigent Biljettinformation Vuxna: 120:-. 0-18 år: gratis Biljettbyrån, Ticnet samt i kyrkans vapenhus från kl. 16.00

Harald Emgård är lektor i röst, tal och text på Teaterhögskolan i Malmö sedan mer än tio år tillbaka. Röst- och textcoach på Malmö opera, Helsingborgs och Malmös Stadsteatrar. Harald arbetar också regelbundet på Vietnams Nationalopera i Hanoi.

Kristina Wiman är flitigt engagerad som sångerska runt om i södra Sverige. Utbildad sångpedagog och konsertsångerska vid Musikhögskolan i Malmö, där hon hade Britta Johansson som sångpedagog. Under åren i Malmö har hon haft scenisk instudering för Torbjörn Liljeqvist och Gunnar Stearn och Masterclass för bl.a. Bengt Forsberg och Ingvar Wixell. Våren 2012 var Kristina, tillsammans med Joakim Bäckström, solist med Lunds Stadsorkester. Som konsertsångerska engageras Kristina ofta som sopransolist i olika oratorier såsom Vivaldis ”Gloria”, och Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”. Barytonen Tor Lind är uppvuxen i Lund och utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt vid Opera Akademiet i Köpenhamn. Han har sjungit roller som Figaro, Papageno, Belcore, Don Giovanni och Mefistofeles på scener som Malmö Opera och Operaverkstan, Operaen i Köpenhamn, Skånska operan, Vadstena akademiet, Aarhus sommeropera och Aalto teater i Essen. Han arbetar även mycket med både traditionell konsertrepertoar och nutida opera: 2013- 2014 sjöng han Sjahriar i Tusen och en Natt med Operaverkstan och Malmö Opera.

Johan-Magnus Sjöberg född i Östra Grevie1953. Kyrkomusiker, körpedagog och tonsättare. Efter studier, vid bl.a Malmö Musikhögskola, har han varit verksam kyrkomusiker i Sankt Hans församling, Lund, där han har arbetat fram till maj 2003, då han tillträdde tjänsten som organist i Lunds Allhelgonaförsamling. Johan-Magnus har även varit verksam som lärare vid Musikhögskolan i Malmö, där han undervisade i kördirigering 1995-2011 och i ämnet gudstjänstmusik 2002-2008. Redan vid 15-års ålder startade han Växjö Madrigalkör. Numera leder han Helgonakören och Allhelgona Motettkör. Han har tidigare också varit dirigent för Lunds Akademiska kör och varit förbundsdirigent i Sveriges kyrkosångsförbund både i Lunds stift och på riksnivå. Hans produktioner består av orgel och körmusik, bl.a 3 oratorier, ett Requiem, ett antal mässor samt solokonserter, kantater, orkester- och kammarmusik och elektroakustisk musik.

-- 14 --


Lite statistik från 50 års verksamhet Nedan följer ett antal tabeller som sammanfattar delar av Stadsorkesterns 50-åriga verksamhet i siffror. I den övre halvan ser du vilka kompositörers verk som spelats mest och vilka länders musik som förekommit oftast. I den undre halvan ser du vilka dirigenter och solister som varit mest aktiva tillsammans med orkestern.

Foto: Hagbloms foto

Kompositör Antal spelade verk Land Antal spelade verk W. A. Mozart 50 Tyskland 200 L. van Beethoven 46 Sverige 198 P. Tjajkovskij 35 Österrike 103 J. Fernström 28 Ryssland 98 A. Dvorak 26 Frankrike 76 C. Nielsen 25 Italien 71 J. Brahms 25 Danmark 41 J. Sibelius 25 USA 39 L-E. Larsson 23 England 35 G. F. Händel 22 Finland 31 Solist Antal spelade verk Dirigent Antal dirigerade verk Hans Pålsson 17 Kjell-Åke Bjärming 422 Annika Nerfont 12 Roger Andersson 133 Helmut Sitar 12 Sten-Åke Axelsson 69 Guido Vecchi 11 Gustaf Sjökvist 23 Per Tengstrand 11 Johan-Magnus Sjöberg 23 Hege Waldeland 6 Janåke Larson 19 Semmy Stahlhammer 6 Folke Nilsson 17 Jennifer Wolf 5 Guido Vecchi 15 Endre Wolf 5 Mats Rondin 14 Håkan Hardenberger 5 Ferenc Koltay 12

Lunds Stadsorkester 1975 med sin meste dirigent, Kjell-Åke Bjärming. -- 15 --


Söndag 4 oktober 2015 kl. 18.00 i Lunds Stadshall E. Andrée Preludium till Fritjofsvit D. Riebe Jubileumsuvertyr J. Brahms Serenad nr 1 Roger Andersson, dirigent Konsertintroduktion av Gunnar Jansson i Stadshallens foajé kl. 17.30 Numrerade platser Biljettinformation Vuxna 150:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:-

Elfida Andrée var en medveten kvinnlig pionjär, professionell musiker och tonsättare. Hon avlade organistexamen som privatist i Stockholm 1857 och drev på en lagändring, så att kvinnor kunde få bli organister. Senare blev hon första kvinnliga organist vid domkyrkoförsamlingen i Göteborg. Som tonsättare hade Andrée vissa framgångar, men fick utstå att upprepade gånger bli förbigången på grund av sitt kön. Många av hennes verk framfördes aldrig eller bara någon enda gång under hennes livstid. Kammarmusikverken – bland annat två pianotrios och en pianokvintett – anses vara det mest helgjutna i hennes produktion. Hon skrev också två symfonier för orkester och två orgelsymfonier, samt mässor, kantater, orgel- och pianomusik med mera. Andrées största verk till omfånget var operan Fritiofs saga med libretto av Selma Lagerlöf efter Esaias Tegnérs diktverk. Operan har aldrig blivit uppsatt, men ur musiken sammanställde tonsättaren en svit för orkester med namnet Fritiofsvit. Andra symfonin, Fritiofsviten, orgelsymfonierna och övriga orgelverk samt några kammarmusikverk har spelats in på skiva.

nietta, Stockholms läns blåsarsymfoniker, norska Trio Poing, holländska New European Ensemble och Londonbaserade Kreutzer Quartet. Han vann 2014 andra pris i Uppsala Tonsättartävling med stycket ”Geopoliticus Child” för sinfonietta som uruppfördes av Uppsala kammarorkester. Riebe är uppvuxen i Torna Hällestad och började sin musikaliska bana med violinstudier vid Kulturskolan i Lund, där han även tog lektioner i komposition och dirigering innan tiden på musikhögskolan. Som tonsättare har han därefter samarbetat med flera av stadens ensembler, exempelvis Nordiska Ungdomsorkestern, Akademiska Kapellet och Lunds Ungdomsorkester. I december 2012 erhöll han Lunds kommuns kulturstipendium och i januari 2015 ett av Kungliga Musikaliska Akademiens lokala stipendier. Bland de som dirigerat Riebes musik kan nämnas Stefan Solyom, Mika Eichenholz, Paul Mägi, Michael Bartosch och Patrik Andersson. Hans musik har, förutom i Sverige, framförts i Storbritannien, Norge, Danmark, Turkiet och USA, bl.a. i berömda Kennedy Center for the Performing Arts i Washington, D.C.

David Riebe (f. 1988) är en tonsättare från Lund som studerat för Rolf Martinsson, Luca Francesconi och Staffan Storm vid Musikhögskolan i Malmö samt för Philippe Hurel och Michele Tadini vid Conservatoire National Supérieur de Musique i Lyon. Under studietiden har han komponerat verk till bl.a. BBC Singers, Norrköpings symfoniorkester, Helsingborgs symfoniorkester, Jönköpings Sinfo-

I ett tidigt skede av kompositionsprocessen säger David Riebe följande om jubileumsuvertyren: ”Min huvudsakliga inspiration/idé hittills för stycket har varit att försöka greppa det (långa eller korta) tidsintervall som ett halvsekel utgör. Så många händelser, stora som små, alla förändringar, i samhället eller i livet hos den enskilde. Men samtidigt så förvånansvärt mycket som förblir som det alltid har varit. Fifty years in six minutes.” -- 16 --


Lördag 21 november 2015 kl. 16.00 i Lunds Stadshall

FAMILJEKONSERT Musik av Suppé, Berwald och Tjajkovskij Marcus Bäckerud, violin Ralf Kircher, dirigent

Fri entré Gratisbiljett hämtas i Stadshallens biljettkassa torsdag 19/11 kl. 11.30-13.00 samt konsertdagen kl. 15.00

På denna familjekonsert får vi lyssna till Franz von Suppés fartfyllda uvertyr till operetten Lätta Kavalleriet, en sats ur Franz Berwalds fjärde symfoni samt första satsen ur Tjaikovskijs violinkonsert med den unge, lovande vioilinisten Marcus Bäckerud. Marcus Bäckerud är född 1997 och uppvuxen i Torna Hällestad, där han tidigt kom i kontakt med skånsk folkmusik och fiolen som instrument. Genom kulturskolan i Lund och Fredrika Persson utvecklades han mot den klassiska musiken. Violinisten Rhona Duncan var en betydelsefull pedagog och inspirationskälla under flera år. Nu går Marcus på Malmö Latinskola och studerar violin för Jörgen Svensson, konsertmästare i Malmö Symfoniorkester. Marcus har gått vidare i flera musiktävlingar och bl. a. fått juryns hedersomnämnande i Polstjärnepriset. Litomysl International String Master Class i Tjeckien var en spännande upplevelse, då Marcus fick träffa ungdomar från hela världen med violin som största intresse. Där fick han lektioner för professorerna Milan Vitek och Per Enoksson. Genom masterclasses har Marcus också kommit i kontakt med andra framstående violinpedagoger som professor Olivier Charlier och professor Gerhard Schulz.

Violinen Marcus spelar på är byggd av violinbyggmästare Mikael Karpaty år 2014, Stockholm. I framtiden drömmer Marcus om att bli kammarmusiker eller konsertmästare i en fin orkester. Den österrikiske dirigenten Ralf Kircher, är internationellt verksam och har vunnit stor uppskattning som en återkommande gäst hos skandinaviens orkestrar och operahus. Under sin studietid var han verksam som slagverkare i Wiener Philharmoniker, Wiener Staatsoper och Finska Radioorkestern. Efter studier i komposition, orkesterdirigering och slagverk vid Universitetet för musik och scenkonst i Wien samt vid Sibeliusakademien i Helsingfors för Leif Segerstam var han verksam som assistent åt bl a Valery Gergiev och Leif Segerstam. Ralf Kircher dirigerar regelbundet de skandinaviska orkestrarna såsom Radions symfoniorkester i Helsingfors, Helsingfors stadsorkester, Lathis symfoniorkester, Sveriges Radios symfoniorkester, Helsingborgs symfoniorkester, Malmö symfoniorkester och Trondheims symfoniorkester. Under våren 2012 framträdde han för första gången på Malmö Opera. Kircher kommer att vara Malmö Operas conductor in recidens och dirigera fyra nya produktioner. Dirigenten Ralf Kircher kombinerar innovativ musikalisk gestaltning inom konstmusiken med gedigen musikalisk tradition.

-- 17 --


Söndag 22 november 2015 kl. 18.00 i Lunds Stadshall F. von Suppé Uvertyr till Lätta kavalleriet F. Berwald Symfoni i Ess dur ”Naïve” P. Tjajkovskij Violinkonsert Marcus Bäckerud, violin Ralf Kircher, dirigent Konsertintroduktion av Gunnar Jansson i Stadshallens foajé kl. 17.30 Numrerade platser Biljettinformation Vuxna 150:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:

Operetten Lätta kavalleriet från 1866 var Franz von Suppés tredje försök med österrikiskt tema (efter Pensionatet och Den sköna Galathea), och den första operetten med militärt ämne, där han glatt kunde kombinera sprittande husarmarscher med ungersk csárdás. Dittills hade man i Wien levt högt på franska operetter i Offenbachs anda, men Suppé var den som först genomsyrade operettkonsten med en anda från Wien. Uvertyren blev genast ett slagnummer, och har så förblivit.

framgång i Sverige med sin omarbetade opera Estrella de Soria på Stockholmsoperan. Han fullbordade sin sista opera Drottningen av Golconda 1864 och fick slutligen sitt erkännande även från officiellt håll: 1864 utnämndes han till ledamot av Musikaliska akademien och 1867 till professor i komposition vid Musikkonservatoriet i Stockholm. Bara ett år senare (1868) dog Berwald i sviterna av en lunginflammation

Peter Tjajkovskij skrev sin violinkonsert 1829 reste Franz Berwald till Berlin, där han 1878. När konserten låg färdig fanns dock ingarbetade på flera olika operaprojekt för att bli en violinist som ville uruppföra verket. Stycket erkänd som tonsättare, men framgången uteansågs för svårt och för långt. Först tre år blev och för sin försörjning inrättade han 1835 senare åtog sig violinisten Adolph Brodsky ett ortopediskt institut som han drev i sex år. uppgiften tillsammans med Wiens 1841 flyttade Berwald till Wien där han fick det filharmoniker under den legendariske dirigenerkännande som tonsättare han så länge väntat ten Hans Richter. Verket möttes vid premiären på. av mycket negativ kritik och det kom att dröja innan det blev ett repertoarverk. Först så När Berwald återvände till Sverige 1842 stod småningom tog flera violinister upp verket på han på höjden av sin kreativa bana och skrev sin repertoar och det har sedan dess behållit de följande åren tre symfonier, Sinfonie capri- sin ställning som en av Tjajkovskijs mest älscieuse, Sinfonie singulière och Sinfonie naïve. kade och populära kompositioner. Men fortfarande ställde sig det svenska musiklivet kallsinnigt till honom. Berwald sökte posten som director musices i Uppsala men blev förbigången vid tillsättningen. 1862 fick Berwald äntligen uppleva en stor -- 18 --


LUNDS STADSORKESTERS VÄNNER Lunds Stadsorkesters Vänner bildades 1987 och ser som sin huvuduppgift att stödja vår stads egen orkester. Därför vill vi samla de många konsertbesökare som uppskattar orkesterns musikaliska insatser, spelglädje och entusiasm i en stödförening. Stadsorkestern arbetar under knappa ekonomiska villkor och har därför svårigheter att engagera publikdragande solister till konserterna. En viktig uppgift för föreningen är därför att söka pengar från fonder och andra anslagsgivare för att kunna ge bidrag. För att stimulera musikerna delar LSV ut stipendier till orkestermedlemmarna för resor och kurser. När orkestern ger konsert i Stadshallen brukar föreningen stå för servering av förfriskningar och kaffe i pausen. Du kan hjälpa oss att hålla musiken i Lund levande genom att girera en mycket blygsam avgift (150:-) och därigenom bli medlem i LSV under ett år. Som medlem får du 20:- rabatt på biljetten till Stadsorkesterns konserter samt till Nordiska Ungdomsorkesterns konserter. Om du har intresse av att medverka aktivt, så får du gärna kontakta ordförande Gertrud Trygg, 046-30 48 15

Foto: Ingmar D. Kristiansen

Bli medlem i Lunds Stadsorkesters Vänner du också! Föreningens plusgironummer: 403 50 18-3

Kjell-Åke Bjärming och Cecilia Nilsson vid bildandet av stödföreningen 1987. -- 19 --


50

Ã…R 2015

Crafoordska Stiftelsen

Lunds Stadsorkester jubileumsprogram 2015  
Lunds Stadsorkester jubileumsprogram 2015  
Advertisement