Lso generalprogram 16 17

Page 7

LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 6 -2 0 1 7

Söndag 12 februari 2017 kl. 18.00 i Lunds Stadshall D. Riebe Time Reflections H. B. Carlsson Konsert för blockflöjt och orkester A. Dvořák Symfoni nr. 5 Pia Loman, blockflöjt Roger Andersson, dirigent Konsertintroduktion av Gunnar Jansson i Stadshallens foajé kl. 17.30 Vuxna 180:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:Numrerade platser

Pia Loman om att vara solist med LSO: ” I mitt professionella liv har jag väldigt tydligt haft två parallella spår; musikerlivet där jag strävat efter min egen musikaliska och artistiska utveckling och mitt pedagogiska arbete där väldigt mycket handlar om kontinuitet och organisation samt att i största möjliga mån få andra att växa och utvecklas. I perioder har det känts som att dessa delar varit svåra att förena och jag har ofta känt mig otillräcklig. Men också rik och berikad. Att nu få spela med LSO i min egen stad, där även mina kolleger och elever så tydligt är involverade, känns som att de olika delarna äntligen får mötas och ge åt varandra. Att dessutom få spela ett helt nytt verk är ett stort privilegium.”

högskola och nu senast vid Kulturskolan Lund, där han sedan 2008 är Kulturskolechef. Som kompositör har han framför allt skrivit musik för musik- och kulturskolans behov. Han har också skrivit mycket musik för trumpet och andra blåsinstrument, originalmusik för blåsorkester och tonsättningar av poesi av t.ex. Brecht, Shakespeare, Martinsson och Wrangborg. Blockflöjten som soloinstrument har under nittonhundratalets senare halva, efter några hundra år i träda, fått en framträdande plats i samtidsmusiken och det skrivs och har under de senaste decennierna skrivits mycket spännande musik. Denna blockflöjtskonsert blandar olika klangvärldar och förebilder, från Charles Ives bullrande gatuvimmel i tonalitetens utmarker, till surrande och viskande sommarkvällar som snarare för tankarna till Bela Bartoks stråkkvartetter. Eller från traditionell europeisk kammarmusik i Poulencs anda till tydliga influenser från japansk shakuhachimusik. Tanken är dock att alltihop skall kännas både musikantiskt och idiomatiskt. Om lyssnaren sedan här och där upplever att det finns tydliga blinkningar åt olika Lundaföreteelser så kan det nog också stämma.

Håkan Carlsson ( f 1958) är utbildad musiklärare vid Malmö Musikhögskola 198286 där han bland annat studerade komposition och arrangering för Rolf Martinsson, Hans Söderberg och Sven-Eric Johanson. Efter examen har han varit verksam vid Höörs Musikskola, Fridhems Folk7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.