Page 1

Foto: Charlotta Brämming

SPELÅRET 2 01 7 - 2 0 1 8


Foto: Jan Nordén

LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

VÄLKOMMEN TILL EN NY SÄSONG! Det är mycket spännande som händer under spelåret 2017-2018. Många verk framförs för första gången av Lunds Stadsorkester. Det är glädjande att kunna konstatera att våra matinékonserter haft stor framgång hos den yngre publiken och så blir det även i år, exempelvis när Olle Steimer kommer att leda dem genom Tjajkovskijs Nötknäpparsvit. Vi möter också en internationell flöjtsolist och Kulturskolans flöjtensemble. Trumpetaren Simon Andersson debuterar med André Jolivets Concertino för trumpet, piano och stråkar. I ett samarbete med Allhelgonakyrkan uppmärksammar vi reformationen och spelåret avslutas med Gustav Holsts spännande verk Planeterna.

Avslutningsvis några korta tips: Efter konsertstart sker insläpp endast under applåd. Kom i god tid. Alla i konsertsalen uppskattar att du stänger av din mobiltelefon. Fotografering och ljudupptagning är inte tillåten under konserterna. Tack på förhand. Varmt välkommen på konsert! Roger Andersson Konstnärlig och administrativ ledare för Lunds Stadsorkester.

Kontakt: E-post: roger.andersson@lund.se Telefon: +46 46 359 67 03

Lunds Stadsorkester är en del av Kulturskolan Lund. 15 lärare vid Kulturskolan har orkestertid i sin tjänstgöring. Övriga i orkestern är fritidsmusiker, musiklärare vid andra musik- och kulturskolor, musikhögskolestuderande och professionella musiker. Många av våra medlemmar har fått sin musikutbildning vid Kulturskolan Lund. Lunds Stadsorkester har blivit ett naturligt sätt att som vuxen få fortsätta sitt musikutövande. 2


LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

Söndag 15 oktober 2017 kl. 17.00 i Allhelgonakyrkan Luther/Bach/Stravinsky Vom himmel hoch ich komme’ her (ffg) Körverk av de Frumeri, Sandström, Klaverdal och Sjöberg I. Stravinsky Divertimento ur Féens kyss (ffg) F. Mendelssohn Bartoldi Symfoni no. 5 ”Reformationssymfonin” Allhelgona Motettkör Roger Andersson & Johan-Magnus Sjöberg, dirigenter Konsertintroduktion av Gunnar Jansson Vuxna 180:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:Körens repertoar är till hälften hämtad från motettformens guldålder, renässansen, med Orlando di Lasso och G.P. da Palestrina som förgrundsgestalter och från något senare tid representerad av barockmästare som Heinrich Schütz, Hans Leo Hassler och Johann Sebastian Bach. Den andra delen av repertoaren utgörs av 1900-talets och vår tids sakrala musik med verk av Igor Stravinskij, Ottorino Respighi, Arvo Pärt och andra. En viktig del av repertoaren är de verk som Johan-Magnus Sjöberg skriver, ofta speciellt för Allhelgona Motettkör och den utmejslade klang som är dess adelsmärke.

2017 är det femhundra år sedan Martin Luther spikade upp sin teser. Hela världen firar refomationen och i Lund har det uppmärksammats vid en rad konserter. Lunds Stadsorkester, i samarbete med Allhelgonakyrkans kyrkomusiker Johan-Magnus Sjöberg och Allhelgona Motettkör, hjälper till i firandet genom att bland annat framföra Martin Luthers psalm Vom himmel hoch ich komme’ her, i varsam bearbetning av Johan Sebastian Bach och Igor Stravinsky.

Johan-Magnus Sjöberg är en av landets mest produktiva kompositörer och mest aktade körledare. Från 1975 var han i 28 år verksam som kantor i S:t Hans församling i Lund där han grundade S:t Hanskören ur vilken sedermera S:t Hans Motettkör utkristalliserades. 2003 tillträdde Johan-Magnus Sjöberg tjänsten som organist vid Allhelgonaförsamlingen i Lund. S:t Hans Motettkör följde honom och bytte namn till Allhelgona Motettkör.

Foto: Mattias Nilsson

Allhelgona Motettkör är en kör med mogen klang och lika mycket gammal repertoar som ny. Kören, som består av cirka 35 sångare, bildades 2002 av Johan-Magnus Sjöberg

I anslutning till konserten föreläser Janis Krezlins, fil.dr och förste bibliotekarie på Kungliga biblioteket, i församlingshemmet kl.15.00 om reformationen och dess kommunikationslandskap. 3


LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

Lördag 18 november 2017 kl. 16.00 i Lunds Stadshall MATINÉKONSERT Musik av Rossini, Elgar, Rimsky-Korsakov med flera Rut Paulsson, konferencier Flöjtensemble från Kulturskolan Lund Göran Marcusson, flöjt Roger Andersson, dirigent Fri entré Gratisbiljett hämtas i Biljettbyrån på ordinarie öppettider samt i Stadshallens biljettkassa från kl 15.00

Flöjtvirituosen Göran Marcusson framträder med Lunds Stadsorkester och Kulturskolans flöjtensemble. Kulturskolans flöjtlärare har jobbat med ensemblen under höstterminen och får med denna matinékonsert tillfälle att visa upp sina färdigheter. En humla ska ju inte kunna flyga, men gör det ändå. En liten surrande insekt som kan vara en förebild för oss alla. I den ryske kompositören Rimsky-Korsakovs opera, Sagan om Tsar Saltan, dyker Humlans flykt upp som ett mellanspel innan tredje akten. Tsar Saltans son förvandlas till en humla, för att osynlig kunna följa efter ett skepp och mellanspelet har blivit en klassisk hit. ”Humlans flykt” är ett litet tungvrickarstycke som man ibland försöker slår hastighetsrekord i.

Ur Edward Elgars mästerverk, Enigma, spelar orkestern gåta nummer nio, Nimrod. Inspiration till denna sats fick Elgar från andra satsen ur Beethovens åttonde pianosonat. Nimrod förekommer ofta som stämningsskapare på vita duken. ”Det är 1700-tal. En sur grinig förmyndare försöker hindra sin vackra skyddsling från att gifta sig med fel friare. Samtidigt som hans kärlekskranka hushållerska krånglar till saker och ting för honom.” En snabbresumé av Rossinis operabuffa Barberaren i Sevilla, men först uvertyren.

Matinékonserterna med Lunds Stadsorkester riktar sig i första hand till barn och ungdomar för att skapa intresse för klassisk musik. Konserterna är gratis men alla måste ha biljett.

4


LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

Söndag 19 november 2017 kl. 18.00 i Lunds Stadshall G. Rossini Uvertyr till Barberaren i Sevilla W. A. Mozart Konsert för flöjt och orkester i G-dur (ffg) E. Elgar Enigmavariationer (ffg) Göran Marcusson, flöjt Roger Andersson, dirigent Konsertintroduktion av Gunnar Jansson i Stadshallens foajé kl. 17.30 Vuxna 180:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:Numrerade platser

Sir Elgars gåta, Enigmavariationerna placerade omedelbart Edward Elgar på den internationella musikkartan. Elgar hade en kväll underhållit hustrun med musikaliska karikatyrer av personer i vänkretsen. Ur det växte ett antal variationer för orkester. Bland de fjorton personerna som beskrivs finns exempelvis hustrun, förläggaren Jaeger, en gammal flamma, kammarmusiker och Elgar själv. Det finns två gåtor gömda i variationerna. Den första, och lättast att lösa, är identiteten av var och en av de vänner som är avbildade. Elgar själv uppmuntrade till spekulationer över en andra musikalisk gåta. En populär melodi som inte själv framträder i variationerna men vars tema är kontrapunktisk i en variation. Auld Lang Syne är den mest framträdande kandidaten men utdrag från en rad verk av kompositörer Elgar beundrade, särskilt Mozart, har visat sig visa starka musikaliska likheter med temat. Det är möjligt att det här var ett av Elgars musikaliska skämt och att melodin inte existerar. Spekulationerna är spännande men mysteriet kan aldrig lösas på ett tillfredsställande sätt eftersom Elgar aldrig avslöjade gåtan utan tog svaret med sig i graven.

Göran Marcusson är både en nationell och internationellt verksam flöjtist. Han har bland annat spelat första flöjt i orkestrar som London Symphony Orchestra och Finska Radions Symfoniorkester. Numera är han knuten till Göteborg Wind Foto: Henrik Söderlund Orchestra. Han är återkommande gäst vid internationella festivaler och mästarkurser och har spelat in ett antal CD som flöjtsolist. Göran arrangerar årligen Nordic Flutes, en internationellt efterfrågad flöjtkurs i Vänersborg. Göran Marcusson, debuterade på den amerikanska flöjtscenen 1987, då han vann första pris i National Flute Associations Young Artist Competition. 1992 vann han ett pris vid Wien Music Competition. Görans debut-cd, The Swedish Romantic Flute, fick fina recensioner och har följts av ytterligare sex album: The Nordic Flute, American Sonatas, Prokofieff, Martinu and others, Reflective Flute, Inspiration by Bach, och Melodies of a Silver Flute. Göran är ”Miyazawa Artist” och spelar på en unik flöjt speciellt gjord för honom som heter ”Western Orchid.”

5


LU N D S S TAD S OR K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

Lördag 10 februari 2018 kl. 16.00 i Lunds Stadshall MATINEKONSERT Nötknäpparen för hela familjen Olle Steimer, programvärd Andreas Lönnqvist, dirigent Fri entré Gratisbiljett hämtas i Biljettbyrån på ordinarie öppettider samt i Stadshallens biljettkassa konsertdagen från kl. 15.00

Tjajkovskijs musik till baletten Nötknäpparen förknippar de flesta med julen men som alla vet varar julen ända fram till påska och därför är det helt okej att göra en repris i februari. I vår version får ni höra berättelsen om Nötknäpparen och barnen Clara och Fritz berättad av vår programvärd Olle Steimer, helt och hållet på sitt eget sätt. Karamellféens dans, Arabisk dans, Kinesisk dans och Blommornas vals är fantasieggande namn på ett par av satserna i sviten från Nötknäpparen som vi får lyssna till. Samtidigt gör vi också en djupdykning i orkestern och får en lekfull presentation av alla instrumenten.

Foto: Elisabet Hjelm

Olle Steimer är musiklärare och musiker utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Inom arbetslivet har han bland annat ett förflutet som trumpetlärare och skolledare för musikskolorna i Malmö och Vellinge samt som producent för Malmö SymfoniOrkesters barn- och ungdomsverksamhet med de välkända Nallekonserterna. Numera arbetar han som frilans och är lite av en mångsysslare inom musikområdet. Matinékonserterna med Lunds Stadsorkester riktar sig i första hand till barn och ungdomar för att skapa intresse för klassisk musik. Konserterna är gratis, men alla måste ha biljett.

6


LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

Söndag 11 februari 2018 kl. 18.00 i Lunds Stadshall J. Hugosson TOGO, uruppförande A. Jolivet Concertino för trumpet, piano och stråkar (ffg) G. Holst The Perfect Fool (ffg) O. Schmidt Hommage á Stravinsky (ffg) P. Tjajkovskij Nötknäpparsvit, Op 71a Simon Andersson, trumpet Olle Sjöberg, piano Andreas Lönnqvist, dirigent Konsertintroduktion av Gunnar Jansson i Stadshallens foajé kl. 17.30 Vuxna 180:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:Numrerade platser Simon Andersson började spela trumpet som åttaåring. Efter studier för Jonas Wiik, Björn Lovén och Bo Nilsson, blev han antagen till trumpetklassen vid Högskolan för scen och musik i Göteborg där han studerade för Per Foto: Mikael Nilsson Ivarsson. Efter avlagd kandidatexamen i Göteborg studerar Simon nu för Joakim Agnas vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Andreas har arbetat med flera av Sveriges professionella orkestrar, bl.a. Göteborgs Symfoniker, Svenska Kammarorkestern, Stockholms Sinfonietta, Norrköpings Symfoniorkester, Nordiska Kammarorkestern, Helsingborgs Symfoniorkester, Värmlandsoperans Sinfonietta, Jönköpings Sinfonietta och Östgöta Blåsarsymfoniker. 2007-2012 var Andreas knuten till Malmöoperan, där han dirigerade över tvåhundrafemtio föreställningar. Han har också dirigerat på Värmlandsoperan, Norrlandsoperan, Folkoperan och Opera på Skäret. Som kördirigent har Andreas hunnit med att göra instuderingar och flera inspelningar med Svenska Radiokören, och han har också arbetat med Eric Ericsons Kammarkör. Han placerade sig på en mycket meriterande andraplats i The Eric Ericson Award 2003, och var också finalist i Europa Cantats dirigenttävling i Budapest 2001. Sedan 2012 leder han Lunds Studentsångare.

Andreas Lönnqvist började sin musikerbana som violinist, för att sedan studera dirigering 19972005 vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Huvudlärare var prof. Jorma Panula (orkesterdirigering) och professor Foto: Johan Tötterström Anders Eby (kördirigering), men han har också deltagit i masterclasses med bl.a. Alan Gilbert, Manfred Honeck och Esa-Pekka Salonen. Salonen tog också emot Andreas för två veckors studier i Los Angeles 2003. 7


LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

Söndag 15 april 2018 kl. 18.00 i Lunds Stadshall J. Haydn Uvertyr till Livet på månen (ffg) K. H. Stockhausen Fünf Sternzeichen (ffg) J. Williams Star Wars G. Holst The Planets (ffg) Roger Andersson, dirigent Konsertintroduktion av Gunnar Jansson i Stadshallens foajé kl. 17.30 Vuxna 180:- Barn & Ungdomar (0-18 år) 60:Numrerade platser Säsongens sista konsert ägnar vi åt rymden. Funderingar kring temat rymden har fått oss att verkligen ge plats , rymd, åt olika genrer och stilar. Besättningen skiftar från 22 till 84 musiker plus kör.

John Williams musik till Star Warsfilmerna är sista verket i vår trestegsraket mot konsertens höjdpunkt, Planterna av Gustav Holst. Planeterna är indelat i sju satser, där varje sats beskriver en planet. Mars, krigsbringaren Venus, fredsbringerskan Merkurius, den bevingade budbäraren Jupiter, glädjebringaren Saturnus, bringaren av ålderdom Uranus, magikern Neptunus, mystikern

Först ut är Joseph Haydns uvertyr till den komiska operan Livet på månen som hade premiär 3 augusti 1777 på slottet Esterházy. Operan handlar om hur astro­nomen Ecclitico lurar den godtrogne, liderlige Buonafede att han kan förflyttas till månen. Den unge astronomen, hans vän och dennes tjänare lägger beslag på Buonafedes två döttrar, hans piga samt en del av hans förmögenhet.

Verket kräver en ovanligt stor orkesterbesättning med bland annat två harpor, engelskt horn, bas-oboe, basklarinett, kontrafagott, celesta och damkör.

Karl Heinz Stockhausens Tierkreis beskriver de tolv stjärntecknena, zodiaken. Ur sviten Tierkreis har han valt ut fem satser som kan framföras separat, Fünf Sternzeichen. Varje sats har två namn, dels stjäntecknet och dels planetens namn. De fem stjäntecknena är Virgo-Merkurius, Libra-Venus, Scorpio-Pluto, Sagittarius-Jupiter och Capricorn-Saturnus.

8


LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Ã… R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

9


LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

LUNDS STADSORKESTERS VÄNNER

Lunds Stadsorkesters Vänner (LSV) bildades 1987 och ser som sin huvuduppgift att stödja vår stads egen orkester. Därför vill vi samla de många konsertbesökare, som uppskattar orkesterns musikaliska insatser, spelglädje och entusiasm i en stödförening.

När orkestern ger konsert i Stadshallen, brukar föreningen stå för servering av förfriskningar och kaffe i pausen. Du kan hjälpa oss att hålla musiken i Lund levande, genom att girera en mycket blygsam avgift (150:-) och därigenom bli medlem i LSV under ett år. Som medlem får du 20:- rabatt på biljetten till Stadsorkesterns konserter samt 30:- i rabatt till Nordiska Ungdomsorkesterns symfonikonserter.

Stadsorkestern arbetar under knappa ekonomiska villkor och har därför svårigheter att engagera publikdragande solister till konserterna. En viktig uppgift för föreningen är därför att söka pengar från fonder och andra anslagsgivare för att kunna ge bidrag.

Om du har intresse av att medverka aktivt, får du gärna kontakta Jan Sternby, mobil: 0733-169761 eller epost: jsternby@gmail.com

För att stimulera musikerna, delar LSV ut stipendier till orkestermedlemmar för resor och kurser.

Bli medlem i Lunds Stadsorkesters Vänner du också! Föreningens plusgironummer: 403 50 18-3 10


LU N D S S TAD S O R K E S T E R - S PE L Å R E T 2 0 1 7 -2 0 1 8

Biljettinformation Biljetter finns att köpa hos BILJETTBYRÅN i Turistbyråns lokaler. Adress: Botulfsgatan 1a, Stortorget, Lund BILJETTBYRÅN har öppet mån - fre 11-18, lör 11-15. I samband med konserter i Lunds Stadshall säljs biljetter i Stadshallens biljettkassa, konsertdagen 1 timme före konsertstart. Garderobsavgift ingår i biljettpriset vid våra söndagskonserter. Telefon: 046-131415 Se mer info på www.lund.se/biljettbyran Biljetter kan även köpas via Ticketmaster, tel 077-170 70 70, www.ticketmaster.se serviceavgift tillkommer Till våra MATINEKONSERTER är det fri entré, men alla måste ha biljett. Se Biljettbyråns öppettider ovan.

Crafoordska Stiftelsen

LUNDS STADSORKESTERS VÄNNER www.lund.se/lso 11


www.lund.se/lso

Lunds Stadsorkester Generalprogram 2017-2018  
Advertisement