Page 1

STORA RÅBY KYRKA MARIA MAGDALENA KYRKA SANKT HANS KYRKA SANKT KNUTS KYRKA

Nr 1 2012 Februari - maj


Vår VISION för Lunds östra stadsförsamling Församlingen ska vara en öppen och fördjupande gemenskap en mötesplats mellan Gud och människor MÅL * erbjuda gudstjänster och personliga möten som uppmuntrar till reflektion över livet och tron * göra evangeliet känt i ord och handling * verka för en ansvarsfull förvaltning av skapelsens resurser * tillsammans skapa mötesplatser där människor i livets olika skeenden får möjlighet att växa i tro och ansvar Välkomna alla att tillsammans med oss vara delaktiga runt våra fyra kyrkor Stora Råby, Sankt Hans, Sankt Knut och Maria Magdalena. Alla kan vara med och fira gudstjänst, vara med som frivillig i någon av våra helt nya verksamhetsråd, lyssna på konserter, delta i grupper, höra föreläsningar, ställa upp med en hjälpande hand. Vi som är valda till förtroendeuppdrag finner en stor glädje i att vi i och med vår nya församling fått så många fler att samverka med för att utveckla kyrkan för framtiden som vi vill ha och som vi är övertygade behövs. Särskilt i en så expansiv del av stiftsstaden Lund.

Tobias Nord, Ordförande fullmäktige Hans-Göran Boklund, Vice ordförande Monica Molin, Ordförande kyrkorådet

Framsida foto, Påsklilja: Creative4you


Gudstjänst GUDSTJÄNST/MÄSSA firas varje sön- och helgdag i Maria Magdalena kyrka

kl. 10.00

Sankt Hans kyrka

kl. 10.00

Sankt Knuts kyrka

kl. 10.00

Enkelt kyrkkaffe serveras efteråt.

Andakter/mässor I VECKAN Maria Magdalena kyrka Mån, tis, ons, fre kl. 08.45 Morgonbön Onsdag

kl. 12.00 Middagsbön

Onsdag

kl. 20.30 Kvällsmässa

Torsdag

kl. 08.45 Mässa

Sankt Hans kyrka Torsdag

kl. 12.00 Mässa med efterföljande lunch

Sankt Knuts kyrka Ons, fre

kl. 09.00 Morgonbön

Onsdag

kl. 09.00 Morgonmässa, 25 jan, 28 mars, 25 april, 23 maj

Torsdag

kl. 11.45 Middagsbön (ej 19 april)

Torsdag

kl. 19.00 Kvällsmässa med musik och stillhet.

EFS gudstjänster - maria magdalena kyrka Varje söndag kl. 16.00 firar EFS Biskopsgatan gudstjänst. För mer information se www.efskapellet.se eller ring Björn Svensäter, 0709 69 06 36. Gudstjänster/mässor med Små och Stora i församlingen

Se nästa uppslag, Barn & Familj.


Barn och familj Babycafé med babyrytmik Maria Magdalena kyrka, onsdagar kl. 10.00 - 12.00 För er som är hemma med små barn upp till ca 1 år. Här får ni tillfälle att träffa andra föräldrar med små barn, att samtala om föräldraskapets glädjeämnen och svårigheter. Babyrytmik och fika är stående inslag. Vårens program kommer att finnas på vår hemsida. Kontaktperson: Marta Engström Nilsson, 35 87 82

Sankt Knuts församlingsgård, tisdagar kl. 09.30-12.00 Barn 0-18 månader med vuxen. En mötesplats för föräldrar och andra som är hemma med riktigt små barn. Fika, sångstund och samtal om aktuella frågor står på programmet. Kontaktperson: Annelie Johnsinius, 35 87 99 Christian Backe, 35 87 88

Öppet Hus - Öppen förskola En möjlighet för vuxna och barn att träffas till lek, fika och pyssel.

Maria Magdalena kyrka, mån, fre kl. 09.30 - 12.00, ons kl. 13.30 - 16.00 Information: Christian Backe, Maria Rydhagen-Danielsson, 35 87 88

Sankt Hans Kyrklänga, onsdagar kl. 10.30 - 12.00 Information: Ulla Frisk Hobro, 35 88 16

Sankt Knuts församlingsgård, tisdagar kl. 14.00 - 16.00 Information: Annelie Johnsinius, 35 87 99, Christian Backe, 35 87 88

Maria Magdalena kyrka

Sankt Hans kyrka


GudstjänstER/Mässor med Små och Stora Gudstjänster anpassad till både barn och vuxna. Ofta medverkar barnkörer tillsammans med andra barn och vuxna.

Maria Magdalena kyrka, kl. 10.00 Söndagarna: 12 februari, 25 mars och 29 april

Sankt Hans Kyrklänga, kl. 10.00, “Söndag tillsammans” Söndagarna: 5 februari, 1 april och 13 maj Efter gudstjänsterna serveras pastabuffé

Sankt Knuts församlingsgård, kl. 10.00 Söndagarna: 11 mars, 8 april, 6 maj, Efter varje gudstjänst, fika och pyssel i församlingsgården. Sommaravslutning Söndag 3 juni med barn och familj samt barnkörerna. Happy Happening!

Dopfest, söndag 5 februari kl. 10.00, Stora Råby kyrka Sankt Hans kyrka De barn som döptes under 2011 i Sankt Knuts kyrka, Stora Råby kyrka och Sankt Hans kyrka är välkomna att ta emot dopdroppen.

Småbarnsgudstjänster Maria Magdalena kyrka, kl. 10.00 Fredagarna: 17 februari, 30 mars och 27 april. Enkla gudstjänster fyllda med mycket sång och glädje. På barnens vis framställer vi något från bibeln.

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


Himmel och pannkaka! Maria Magdalena kyrka, kl. 17.30 Onsdagarna: 8 februari, 21 mars och 2 maj Passar alla - liten som stor! Kom och deltag i våra musikgudstjänster. Efter gudstjänsten äter vi pannkakor i caféet. Torsdagscaféet,

VÅRBYTARDAG Sankt Knuts församlingsgård, tisdag 6 mars, kl. 10.00-15.00 Köp och sälj barnkläder samt barnleksaker. Märk dina saker med namn och pris och lämna in dem på församlingsgården från 09.00. Hämta dina pengar och eventuellt överblivna saker efter 16.30. Fika finns under dagen till självkostnadspris. Tio procent av vinsten går till församlingens barnverksamhet. Kontakta Annelie Johnsinius, 35 87 99, annelie.johnsinius@svenskakyrkan.se

Föräldrakväll - Barn och stress Maria Magdalena kyrka, måndag 12 mars kl. 18.30 - 20.00 Barnpsykolog Margareta Viberg Det sägs ofta att vi lever i en stressig tid. Att inte minst barnfamiljer är pressade med mycket som skall hinnas med. Information: Marta Engström Nilsson, 35 87 82

Förskolan Triangeln är en del av Lunds östra stadsförsamling. Verksamheten vilar på den kristna tron och vi arbetar efter Maria Montessori pedagogiken, där kärlek och respekt för varandra och miljön är värdegrund. Montessoriförskolan Triangeln har sina lokaler i Maria Magdalena kyrka. Vill du ställa ditt barn i kö? Kontakta förskolan, 35 87 89, lund.triangeln@svenskakyrkan.se

Maria Magdalena kyrka

Sankt Hans kyrka


Ungdom och konfirmand

SVENSKA KYRKANS UNGA Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. I Lunds östra stadsförsamling finns två lokalavdelningar för Svenska Kyrkans Unga.

SKUiSH - Svenska Kyrkans Unga i Sankt Hans Sankt Hans, måndagar kl. 18.30 - 21.00 En mötesplats för samtal om livet och tron. Gruppen formar tillsammans vad vi ska fokusera på och engagera oss i. Intressant för dig som är ”ung vuxen”, nyss börjat jobba, är student eller går i gymnasiet. Information: Monika Sjögren, 35 88 20, monika.sjogren@svenskakyrkan.se

SKUMM - Svenska Kyrkans Unga Maria Magdalena Maria Magdalena, söndagar kl. 18.00 - 21.00 Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Gruppen formar programmet själv. För dig från 14 år och uppåt. Du får också flera möjligheter till att åka på läger. Information: Maria Johnsson, 35 87 83, maria.johnsson@svenskakyrkan.se

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


KONFIRMAND Konfirmandtiden är en resa in i dina innersta tankar och funderingar. Tillsammans med andra får du under konfirmandtiden fundera över sådant som är viktigt i livet - kärlek och vänskap, glädje och sorg, döden och livet, vem Gud är och om Gud är någon för dig. Du är mitt barn och jag älskar dig, säger Gud i dopet till oss. Ordet konfirmation betyder bekräfta - konfirmationen är en bekräftelse på dopet. Du kan såklart vara med även om du inte är döpt. Då döps du under konfirmandtiden. Du som är 14-15 år kan välja fritt mellan de olika församlingarnas alternativ i Lund. Du som är äldre än 15 och inte tog chansen då – det är alltid möjligt att bli konfirmand. Livets stora frågor blir vi aldrig färdiga med. Kontakta någon av oss!

Konfirmand - Lunds östra stadsförsamling under våren och sommaren 2012 pågår två grupper:

70-stegen Gruppen avslutas med konfirmation lördag 21 april kl. 12.00 i Maria Magdalena kyrka.

Sommarläger på Stenbräcka, Blekinge Gruppen träffas under ett par förträffar under våren samt ett förläger i maj. Första veckan på sommarlovet träffas vi varje dag i Lund. Direkt efter midsommar åker vi till Stenbräcka för ett 10 dagar långt läger. Sedan ses vi ett par dagar hemma för att förbereda konfirmationen 7 och 8 juli. Kostnad: 2 500 kr inklusive resa Nya grupper i höst: www.svenskakyrkan.se/lundsostrastadsforsamling eller www.lundakonfirmand.nu (uppdateras i maj) för mer information: Monika Sjögren: monika.sjogren@svenskakyrkan.se, Maria Johnsson: maria.johnsson@svenskakyrkan.se Henrik Rubin: henrik.rubin@svenskakyrkan.se Annelie Johnsinius: annelie.johnsinius@svenskakyrkan.se Anna Svensson Melin: anna.s.melin@svenskakyrkan.se

Maria Magdalena kyrka

Sankt Hans kyrka


SCOUTKÅREN TORNUGGLAN - maria magdalena kyrka är en del av Lunds östra stadsförsamlings barn- och ungdomsverksamhet, men även en självständig scoutkår inom KFUK/KFUM. Scouterna är äventyr och utmaning som får dig att växa som människa. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör - vi är schyssta kompisar! Vi har möten 1 gång i veckan. Ett par gånger per termin åker vi på läger och utflykter. Spårarscout,

åk 2-3, måndagar kl. 17:00-18.30

Upptäckarscout, åk 4-5, måndagar kl. 17:30-19.00 Äventyrarscout,

åk 6-9, måndagar kl. 19:00-20.30

Utmanarscouter, åk 9 till åk 2. gymnasiet, måndagar kl. 19:00-21.00 Roverscout,

åk. 2 gymnasiet och uppåt, måndagar kl. 19:00-21.00

Anmälan till: Maria Johnsson, maria.johnsson@svenskakyrkan.se

Konserter - Maria magdalena kyrka Lördag 17 mars kl. 18:00, Vocal Six Vocal Six – Niclas Kåse, Staffans Paulson, Stefan Högström, Gobert Green, Per Kockum och Peder Tennek, tillsammans med Maria Magdalenakören, Con Dios och Klockorna under ledning av Makiko Nakamura-Ottosson. Pianist, Christan Backe Biljetter: Vuxen 180 kr, ungdom(7-16 år) 80 kr, barn (under 7 år) 50 kr. Säljs från 6 februari i Maria Magdalena kyrka.

Söndag 6 maj kl. 16:00 Försommarkonsert Pinglorna I & II, Bjällrorna I & II, Klockorna samt Con Dios. Under ledning av Makiko Nakamura-Ottosson, diktläsning Lars-Erik Andersson.

Söndag den 27 maj kl. 10:00 Pingstdagens högmässa med lovsång av Maria Magdalenakören och instrumentalister.

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


FastaN fastekampanjen - Varje bulle räknas! Från Fastlagssöndagen 19 februari till Palmsöndagen 1 april pågår en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete. Nu gör vi ALLT för att utrota hungern! Varje bulle räknas! Genom Svenska kyrkans unika nätverk av kyrkor och organisationer över hela världen, ACT-alliansen, finns vi på plats och kan påverka där hjälpen verkligen behövs. Vi är där innan katastrofen inträffar och vi stannar kvar när den värsta katastrofen är över. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete eller ge en gåva till: 90 01 22-3 Pg /900-1223 Bg

Maria Magdalena kyrka 19 februari Fastlagssöndag. Rismarknad och bokbord, fastlagsbulle till kyrkkaffet 18 mars

Midfastosöndagen. Brödbod och påskmarknad. Ta gärna med bröd och andra läckerheter som kan säljas i brödboden

25 mars

Jungfru Marie Bebådelsedag. Våffelcafé

1 april

Palmsöndagen. Samlar vi in alla bössor under gudstjänsten.

Sankt Hans kyrka 1 april

Palmsöndag. Pastabuffé. Marknad till förmån för Svenska kyrkans internationella arbetes fasteinsamling.

Sankt Knuts kyrka 25 mars

Jungfru Marie Bebådelsedag. Vårmarknad efter högmässan med lotteri, bokloppis, fika, auktion och försäljning av bröd, växter/skott, påskris m m Bidra gärna med bröd, växter och böcker. BjUd NågoN dU iNte käNNer på LUNCH!

Maria Magdalena kyrka

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor i kampen mot hungern i världen.

Sankt Hans kyrka


GUDSTJÄNSTER/MÄSSOR/ANDAKTER UNDER FASTETIDEN ASKONSDAGsMässa - 22 februari Sankt Knuts kyrka, kl. 09.00 Maria Magdalena kyrka, kl. 20.30 Sankt Hans kyrka, kl. 21.00

FASTEANDAKT Sankt Knut kyrka, kl. 19.00 Tisdagarna: 28 feb, 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars. En andakt kring fastans teman med efterföljande samtal.

Kvällsandakt Maria Magdalena kyrka, kl. 20.30 Söndag 1 april till onsdag 4 april. Fyra andakter i stillhet och med meditativ musik.

Föredrag - 26 februari Sankt Hans Kyrklänga, kl. 11.15 Vilken färg har havet? - om Den gode herdens svenska skola i Betlehem Kristina Lindström berättar om Svenska Jerusalemsföreningen och visar bilder från Israel/Palestina på kyrkkaffet. Foto: Jan-Olof Aggedal

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


stilla veckan och påsken Miniretreat - lördag 31 mars Kl. 10.00 – 17.00, Maria Magdalena kyrka Välkommen till en dag fri från informationsbrus och vardagsrutiner, en dag i stillhet med dig själv inför Gud, en dag att fullfölja tankar, meditera och be. Deltagarantalet är begränsat. Retreatledare: Sven Hedenrud. Anmälan, senast 21 mars, till lars-erik.andersson@svenskakyrkan.se, 35 87 81.

Palmsöndag 1 april Kl. 10.00

Högmässa, Maria Magdalena kyrka

Kl. 10.00

Gudstjänst med stora och små, pastabuffé, marknad, Sankt Hans kyrka

Kl. 10.00

Frälsarkransvandring på Linero. Kyrkans födelsedag firas med en kakbuffé till vilken alla kan bidra med kakor. Sankt Knuts kyrka

Passionsmusik Kl. 19.00

Tisdag 3 april, Sankt Knuts kyrka

Kl. 19.00

Onsdag 4 april, Sankt Knuts kyrka

Pilgrimsvandring på Skärtorsdagen kl. 11.00 Alla som vill inleda påsken med en meditativ vandring inbjuds att delta. Vi börjar i Dalby med medhavd lunch och vandrar ca 15 km, via Billebjer, Rögle kloster och Hardeberga till Maria Magdalena kyrkan i Lund; i tystnad och i stilla samtal, i bön och andakt utifrån Lilla Pilgrimsboken. Vandringen avslutas med fottvagningsgudstjänst kl.17.30. Du kan delta i hela vandringen, i delar av den eller ansluta till någon punkt på programmet. Anmälan senast fredagen den 30 mars till Kerstin Wadsö. kerstinwadso@gmail.com eller 0739 77 98 28.

Maria Magdalena kyrka

Sankt Hans kyrka


i lunds östra stadsförsamling Skärtorsdag - 5 april Kl. 19.00

Mässa med Getsemanevaka, Maria Magdalena kyrka

Kl. 19.00

Mässa med altarets avklädande, Sankt Hans kyrka

Kl. 19.00

Mässa, Sankt Knuts kyrka

Långfredag - 6 april Kl. 10.00

Gudstjänst, instrumentalist, Maria Magdalena kyrka

Kl. 10.00

Gudstjänst, Sankt Hans kyrka

Kl. 10.00

Gudstjänst, Sankt Knuts kyrka

Påskdagen - 8 april Kl. 10.00

Jubelmässa, Maria Magdalena kören, instrumentalister, Maria Magdalena kyrka

Kl. 10.00

Uppståndelsemässa, Sankt Hans kyrka

Kl. 10.00

Mässa med små och stora, Sankt Knuts kyrka

Gemensamma gudstjänster/Mässor Annandag påsk - 9 april Kl. 18.00

Emmausmässa, Stora Råby kyrka

Kristi himmelfärdsdag - 17 maj Kl. 19.00

Gudstjänst, Sankt Knuts kyrka

Annandag Pingst - 28 maj Kl. 18.30

Mässa, Lunds Domkyrka

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


Kör och musik Körer, sankt hans Barnkören

(6-9 år)

tisdagar kl. 15.30 - 16.15

Mellankören

(10-12 år)

tisdagar kl. 16.15 - 17.00

Sankt Hanskören (vuxna)

onsdagar kl. 19.00 - 21.00

Fredagskören

fredagar kl. 11.00 - 12.00, enl. schema

(senior)

Klang och jubel, glädje och eftertanke. Att sjunga berikar oss själva och andra. Kontaktperson: kyrkomusiker Katarina Koos, 35 88 17, katarina.koos@svenskakyrkan.se

Körer, sankt knut Barn- och Ungdomskör (åk 1 ->)

onsdagar kl. 16.00 - 17.00

I vår kommer en ny kör startas upp i S:t Knut som övar i barnlokalen. Kören kommer medverka vid gudstjänsterna för stora och små. Sankt Knuts kör

onsdagar kl. 18.00-19.30

Vuxenkör. Kören sjunger allt från klassiskt till visa. Du behöver inte ha någon tidigare körvana för att sjunga med oss. Gamla och nya sångare är varmt välkomna! Gospelprojekt

(13år ->)

torsdagar kl. 17.00 - 18.30

Under våren kommer vi sjunga gospel i S:t Knuts kyrka och söndagen den 22 april kommer vi fira en härlig gospelmässa tilsammans. Kontaktperson; Anna Alfredsson, 35 87 92, anna.alfredsson@svenskakyrkan.se

Maria Magdalena kyrka

Sankt Hans kyrka


Körer, Maria Magdalena Alla körer sjunger i gudstjänster några söndagar per termin och vid konserter. Vi hittar en kör som passar precis för dig! Ställ ert barn i kö i god tid! Pinglorna I (fr 5½ år)

torsdagar kl. 15.20 - 15.50

Pinglorna II (fr 5½ år)

torsdagar kl. 15.50 - 16.20

Barnen lär sig sångteknikens grunder genom musiklek och tränar rytmkänsla genom att spela Orff-instrument. Bjällrorna I (fr åk 1)

torsdagar kl. 16.25 - 16.55

Hur är det att samsjunga i kör? För dig som är sångglad och nyfiken. Bjällrorna II (fr åk 2)

torsdagar kl. 17.00 - 17.30

Hur låter en kanon? Även äldre barn som inte har sjungit i en kör tidigare är välkomna. Klockorna (fr åk 3)

torsdagar kl. 17.40 - 18.30

För dig som redan har sjungit i kör under en tid och känner dig säker på din stämma. Vi provar tvåstämmiga sånger. Con Dios (flickor fr. högstadiet) torsdagar kl. 18.40 - 19.40 Nästa nivå för dig som körsångare. För dig som vill utveckla din sångförmåga i olika musikgenrer och prova sånger i flera stämmor. Maria Magdalenakören

tisdagar kl. 19.00 - 20.45

Vuxenkör. Du som vill dela glädjen att sjunga med oss och känner att du kan sjunga i stämmor är välkommen. Man bör vara engagerad i att komma till repetitioner regelbundet. Notläsningsförmåga uppskattas. Fler mansstämmor sökes. Ledare: Makiko Nakamura-Ottosson (kantor), 35 87 86, makiko.ottosson@svenskakyrkan.se

Sånger vid brasan Sankt Hans Kyrklänga, kl. 15.00 - 17.00 En allsångsstund framför den öppna spisen som börjar med eftermiddagskaffe. Lördag 3 mars Lördag 12 maj

Gäster: Christer Söderqvist och Katarina Koos Gäst: Anders Gustavsson

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


Vuxen Bibelsamtal Maria Magdalena kyrka, kl. 18.30, Andra Mosebok Tisdagar udda veckor. Information: Lars-Erik Andersson, 35 87 81, lars-erik.andersson@svenskakyrkan.se

Sankt Hans Kyrklänga, kl. 18.30, kring profetböckerna Tisdagarna: 21 feb, 6 mars, 20 mars, 3 april, 17 april och 15 maj. Information och anmälan till Yvonne Hedén 35 88 15, yvonne.heden@svenskakyrkan.se

Sankt Knuts församlingsgård, kl. 18.00 - 19.00 Torsdagar ojämna veckor. Samtalen är öppna, ingen anmälan behövs. Information Christel Quartin, 35 87 79

Romarbrevet Sankt Hans Kyrklänga, kl. 18.30 - 20.00 Tisdagarna: 14 och 28 februari, 13 mars, 10 och 24 april samt 22 maj Förändringar i församlingsstrukturen ger upprörda känslor aposteln Paulus ger goda råd till den kristna församlingen i Rom Vi läser Romarbrevet tillsammans och samtalar om frågor lika aktuella då som nu. Sista anmälningsdag: fredag 10 februari Information och anmälan: Kristina Lindström, 35 88 19

Tesamtal för dig som är 55+ Sankt Hans Kyrklänga, tisdagar kl. 16.30 - 18.00 Samtal kring en aktuell bok eller det som just nu är aktuellt. Information om datum och anmälan: Kristina Lindström, 35 88 19

Maria Magdalena kyrka

Sankt Hans kyrka


Litteraturcirkel Maria Magdalena kyrka, kl. 19.00 Onsdagarna: 18 januari, 22 februari, 28 mars, 18 april och 16 maj Att läsa kan vara att resa i andra världar. Att samtala om det man läst är att vidga resans vyer. Titta på församlingens hemsida för att se vilken bok som är aktuell eller ring. Ingen föranmälan behövs. Information: Marta Engström Nilsson, 35 87 82

Stickcafé Sankt Hans Kyrklänga, kl. 19.00 - 21.00 Tisdagarna: 7 feb, 6 mars, 10 april, 8 maj Välkommen med ditt “sticke” eller annat handarbete så skapar vi medan vi pratar och fikar. Information: Ulla Frisk Hobro, 35 88 16

Sankt Knuts församlingsgård, torsdagar kl. 15.00 - 17.00 Vi stickar för att hjälpa. Du behöver inte vara jätteduktig på att sticka – vi hjälper varandra. Om du inte kan sticka alls är du ändå välkommen. Information Annelie Johnsinius, 35 87 99

Östra Torns syförening Maria Magdalena kyrka, kl. 14.00 - 16.00 Syförening är över 100 år men fortfarande pigg och aktiv, och en viktig del i församlingens internationella arbete. Vi börjar med andakt i kyrkan. 7 feb

Anna-Sophia Bonde:Präster i litteraturen– inte bara Gösta Berling.

6 mars

Årsmöte. Program meddelas senare.

20 mars

Birgitta Hedenrud: Kvinnor i Bibeln.

17 april

Gunilla Hildén: Med hjärtat fyllt av stygn. Fritt broderi.

15 maj

UTFÄRD till hemlig plats.

Information: Birgit Bengtsson, 12 70 61

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


ONSDAGSKVÄLLAR VÅREN 2012 Maria Magdalena kyrka, kl. 19.00 - 20.30 Den här terminen inbjuds till föredrag med fördjupning under rubriken: Ärligt talat … mitt livsbränsle. 1 feb

Ingela Romare, filmare, fotograf, regissör, Junganalytiker

15 feb

Martin Nihlgård, rektor Sundsgårdens folkhögskola

7 mars

Knut Magntorn, känd lundaprofil, fastighetsmäklare med många förtroendeuppdrag

21 mars

Katarina Hedqvist, fd studentpräst i Lund och präst i den kämpande kyrkan i Costa Rica

11 april

Kerstin Wimmer, tidigare präst på Östra torn, Lutherforskare, lärare

25 april

K Arne Blom, författare, kulturpersonlighet i Lund

9 maj

Tove Klette, politiker, kommunalråd i Lund.

Kvällarna är ett samarbete mellan Lunds östra stadsförsamling och EFS på Östra Torn.

Måndagsträffen Sankt Knuts församlingsgård, kl. 14.00 16 jan

Vardag med diakonen, Nichlas Vinsander berättar om sitt arbete

13 feb

Mitt Addis Abeba 2011, Gun-Britt Jarnlo berättar och visar bilder

12 mars

Våra vilda vårblommor, Helen och Göran Mattiasson berättar och visar bilder

16 april

Blåsippan ute i backarna står, Inga-Maj Stenström med hennes fiol minns och sjunger vi med i sånger från folkskolan

Kaffe serveras till självkostnadspris efter inledningen och följs av samtal 22 maj

Heldagsutfärd till Österlen

Färden går via Sankt Olof, Heliga Killan i Östra Vemmerlöv, Ingelsta kalkon, Gunnarshögs gård med rapsodling och sen tillbaka till Lund. Föranmälan senast 20 april till Lotta Miller, 35 87 97 eller Lisbeth Malmström, 14 24 82. Kostnad 300 kr.

Maria Magdalena kyrka

Sankt Hans kyrka


Östra Torns syförening – pysselgruppen Maria Magdalena kyrka, måndagar kl. 09.00 - 12.00 Gruppen arbetar för olika internationella projekt inom Svenska Kyrkan, för församlingens diakoni, kyrkans prydande m.m. Kontaktperson: Birgit Bengtsson, 12 70 61

Kvinnofrukost - Våra levda och olevda kvinnoliv Maria Magdalena kyrka, lördag 3 mars kl. 09.30 Karin Wittenmark, präst och psykoterapeut Vi inbjuder alla kvinnor till en förstärkt lördagsfrukost och intressant föredrag och samtal. Kostnad 35 kronor. Anmäl gärna om ni tänker komma. Kontaktperson Marta Engström Nilsson, 35 87 85, marta.engstrom@svenskakyrkan.se

Café med Väninnor från hela världen Sankt Hans Kyrklänga, kl. 14.00 - 16.00 Torsdagarna: 23 februari, 22 mars, 19 april En eftermiddag i månaden då kvinnor från flera olika länder träffas och byter erfarenheter, ibland med speciellt program. Kontaktperson: Ulla Frisk Hobro, 35 88 16

Kvinnor möter kvinnor Maria Magdalena kyrka, måndagar kl. 13.30 - 15.00 Kvinnor från olika länder träffas för att lära känna varandra och byta erfarenheter. Vi samtalar utifrån våra kulturer om natur och miljö, kost och hälsa och det samhälle och den värld vi lever i. Träna svenska språket är en viktig del. Kontaktperson: Birgitta Johnson, 211 43 18

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


Förmiddagskaffet Sankt Hans Kyrklänga, fredagar kl. 09.30 - 11.00 finns möjlighet att över en kopp kaffe och en fralla prata om allt mellan himmel och jord. Stängt på Långfredag och fredag 18 maj. Information: Ulla Frisk Hobro, 35 88 16

LUNCH Sankt Knuts församlingshem, torsdagar kl. 12.00 Efter middagsbönen serveras en enkel lunch till självkonstnadspris. Ingen föranmälan. Vi avslutar med midsommarlunch den 14 juni. Information: Tina Leger, 35 87 95

Torsdagscafé Maria Magdalena kyrka, torsdagar kl. 15.00 - 17.45 Välkomna att i en trivsam miljö dricka kaffe, te eller saft och njuta av bullar och kakor till plånboksvänliga priser. Kaffebordet är framdukat i samband med barn- och ungdomskörernas övningar. Information: Marta Engström Nilsson, 35 87 82

Träffpunkt för seniorer Maria Magdalena kyrka, Sankt Hans Kyrklänga måndagar kl. 13.00 - 16.00 Träffpunken drivs av kommunen. I Maria Magdalena möter du Thomas Göransson och i Sankt Hans Gun-Britt Jönsson. Även någon av kyrkans personal “tittar in”. Kaffebordet står dukat till självkostnadspris. Samhällsinformation, tipsfrågor, bingo, Skippo och musik är exempel på programinslag. Information: Thomas Göransson, 35 56 31 Marta Engström Nilsson, 35 87 82 Gun-Britt Jönsson, 35 55 93 Ulla Frisk Hobro, 35 88 16

Maria Magdalena kyrka

Sankt Hans kyrka


FRUKOST Sankt Knuts församlingsgård, ons, fre kl. 09.30 - 11.00 Det finns alltid någon att tala med om man vill. Information: Tina Leger, 35 87 95

Sankt Hans Kyrkobröder En torsdagkväll i månaden träffas vi och lagar mat tillsammans och diskuterar något intressant ämne. Information: Sture Hobro, 13 44 95

Filmklubb Sankt Hans Kyrklänga, ons jämna veckor kl. 12.30 - 15.30 Hanne Stiefler håller i en stund med filmtittande och fika, för vuxna. Information: Ulla Frisk Hobro, 35 88 16

Ionagrupp, Sankt Hans kyrklänga Lördag en gång i månaden, start 4 feb kl. 16.00 – 18.00 Iona Community är en ekumenisk kristen rörelse som ligger på en ö utanför Skottlands västkust. Flera har besökt ön och deltagit i temaveckor där. Det som från början var avsett som ett socialt projekt ledde vidare till tankar på en gemenskap där andlighet och handling hör ihop. Vårt engagemang på hemmaplan sker bland annat genom att arbeta för social, ekonomisk och politisk rättvisa. Det sker när vi strävar efter en förnyelse av kyrkan med betoning på ekumenik samt genom att utveckla nya och mer inkluderande gudstjänstformer. Information: Birgitta Ormelius, 12 56 76

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


Internationellt arbete

Internationellt arbete Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi hör ihop – är delar i samma kropp - och vi kan hjälpa och stödja varandra. Vi behöver arbeta med förståelsen av vad det innebär att vara kyrka, en kyrka där samhörighet, solidaritet och synlighet präglar och skapar engagemang för det globala i det lokala. De internationella grupperna i våra kyrkor träffas kvällstid vid några tillfällen varje termin till samtal och fördjupning kring internationella frågor. Bland gruppernas främsta uppgifter är att främja Svenska kyrkans internationella arbetes två stora insamlingar.

Maria Magdalena kyrka Information och intresseanmälan: Anneli Andersson, 39 92 49

Sankt Hans Information och intresseanmälan: Kristina Lindström, 35 88 19

Sankt Knuts församlingsgård, torsdagar jämna veckor kl. 17.30 – 19.00. Information och intresseanmälan: Christel Quartin , 35 87 79

Maria Magdalena kyrka

Sankt Hans kyrka


Diakoni Tider för diakonimottagning Hos församlingens diakoner kan du få samtala om stort och smått i livet samt få hjälp att hitta rätt bland samhällets organisationer och instanser. Sankt Knut träffas diakonen säkrast onsdagar kl. 09.30 - 11.30 Sankt Hans och Maria Magdalena kan man ringa eller komma in för att boka en tid hos diakonen. Sankt Knut: Patricia Ljunggren 35 87 91 Sankt Hans: Ulla Frisk Hobro 35 88 16, Monika Sjögren 35 88 20 Maria Magdalena: Marta Engström Nilsson 35 87 82

Tisdagsvandring Maria Magdalena kyrka, tisdagar kl. 10.30 Vi samlas på kyrktorget och promenerar en runda i lugn takt och avslutar i Maria Magdalena med en kopp kaffe. Det hela tar ungefär 1 timme. Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs. Kontaktperson: Marta Engström Nilsson, 35 87 82

Samtalsgrupp i sorg Att förlora någon närstående är en omvälvande händelse, som förändrar livet för alltid. Många upplever att smärtan och sorgen kommer och går i vågor. En del tycker att den svåraste tiden kommer efter begravningen. Varje männikas sorg är unik och alla har rätt till sin egen sorg. Ofta kan det vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation. Därför inbjuder församlingarna i Svenska kyrkan Lund till samtalsgrupper, som träffas sammanlagt vid sju tillfällen, två timmar per gång. Under dessa samtal följer vi varandra en bit på livsvägen. Önskar du delta i en grupp? Ta kontakt med Marta Engström Nilsson, 35 87 82, Patricia Ljungberg, 35 87 91 eller Ulla Frisk Hobro, 35 88 16 Du som inte kan vara med i gruppen, men som har behov av att tala om din sorg, är också välkommen att höra av dig. Möjlighet finns till enskilda samtal.

Sankt Knuts kyrka

Stora Råby kyrka


Sankt Hans KYRKA Expedition 35 88 18 Fäladstorget 32, 226 47 Lund

Sankt Knuts kyrka / Stora Råby kyrka Expedition 35 88 18, 35 87 85 Vikingavägen 31, 224 76 Lund

Maria Magdalena kyrka Expedition 35 87 85 Flygelvägen 1, 224 72 Lund

Vill du boka tid till dop, vigsel eller hyra dopdräkt - ring eller kom på ett personligt besök till våra expeditioner, Carina Jastrell och Jeanette Edler.

ENSKILT SAMTAL Ibland behöver man få tala med någon om livet. Välkommen att ta kontakt med någon av våra präster eller diakoner, vi har tystnadsplikt!

Lunds östra stadsförsamling Lars-Erik Andersson, kyrkoherde tel 35 87 81, lars-erik.andersson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lundsostrastadsforsamling

Lunds östra stadsförsamling i samarbete med

Grafisk design

lund.ostrastads.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsblad 1 2012  

Våren 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you