Page 1

Konsert: Malmรถ Kammarkรถr

Tid & plats:

Fredag 19 oktober 15.00 Domkyrkan Medverkande: Dirigent: Dan-Olof Stenlund


Program Introitus Francis Poulenc (1899–1963) Quatre motets pour un temps de penitence Timor et tremor (1939) Vinea mea electa (1939) Tenebrae factae sunt (1938) Tristis est anima mea (1938)

FOTO Andreas Nilsson

Johann Sebastian Bach(1685–1750) Ur Svit nr 2 d-moll BWV 1008 för violoncello Preludium – Sarabande – Gigue Fürchte dich nicht BWV 228 Motett för dubbelkör och basso continuo Gottfried August Homilius (1822–1890) Domine ad adiuvandum festina

Malmö Kammarkör John Ehde, violoncello solo Margareta Haksten och Christina Ivarsson, flöjt Andreas Roslund, viola Mats Gustafsson, violoncello Kristina Mårtensson, kontrabas Sven Inge Frisk, orgel

Malmö Kammarkör ”Fixstjärnorna på himlapällen lyser med oförändrad strålglans… Malmö Kammarkör är en sådan fast ljuspunkt i körlivet, tänd och vidmakthållen av Dan-Olof Stenlund sedan 35 år.” Carl-Håkan Larsén (Sydsvenskan) Malmö Kammarkör bildades av Dan-Olof Stenlund år 1975. Sedan dess har kören genomfört närmare 800 konserter, framträtt i radio och TV både i Sverige och i utlandet samt gjort många skivinspelningar. Kören kan se tillbaka på en intensiv, nästan 40-årig verksamhet med turnéer förutom i Sverige även i Israel, USA och flertalet europeiska länder. Ett körverk är ett resultat av en text, som inspirerat tonsättaren till en musikalisk tolkning. Enligt Dan-Olof Stenlund, körens grundare och dirigent, ligger körens styrka i dess förmåga till inlevelse. För att kunna leva sig in i en tondikt, måste man börja med att ge sig hän åt texten, som är det allra viktigaste, och noga begrunda vad den vill förmedla. Dan-Olof Stenlund inspirerar sina sångare med att säga så här:

”Begrunda noga vad texten vill förmedla. Skapa en bild i ert inre. Stig sedan in i den bilden för att bli ett med den. Först då är ni mogna att möta musiken.”

MKK är en kör som på ideell grund svarar för professionella framföranden på internationell elitnivå.


t

John Ehde John Ehde (f. 1962) studerade för Prof. Asger Lund Christiansen i Århus och tog sin Diplomexamen 1984. Han debuterade i Köpenhamn 1987 och fortsatte studera i Wien. Under Wientiden spelade han på Wiener Staatsoper och i Wiener Philharmoniker. Han har spelat under några av vår tids största dirigenter – Karajan, Maazel, Giulini m.fl. Efter 10 år som solocellist i Helsingborgs Symfoniorkester 1989–99, har han nu Köpenhamn som bas för sin mångsidiga verksamhet. Han är bl.a medlem i danska LIN-ensemblen som rönt internationell uppmärksamhet för sin fokusering på den nutida musiken och kopplingar till andra konstarter. John Ehde har undervisat vid kurser och masterclasses i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Canada, USA och Singapore. John Ehde har turnerat som solist och kammarmusiker i stora delar av Europa samt i Kanada, Singapore, Vietnam, Kina och Hong Kong och är flitigt förekommande på CD. (Dacapo, Kontrapunkt, Caprice.Bl.a CAP 21563 sonater av Debussy, Delius och Alkan med C-A Dominique).

Introitus Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte: från evighet till evighet är du. Jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt när jag var i nöd. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Poulenc, Francis: Quatre motets pour un temps de pénitence

FOTO Örjan Kristensson

d

När Dan-Olof Stenlund 2011 mottog Medaljen För Tonkonstens Främjande – Kungliga Musikaliska Akademiens högsta utmärkelse, skrev akademien följande: Dan-Olof Stenlund tilldelas medaljen för sina stora insatser som kördirigent och pedagog under nära femtio år. Hans konstnärskap präglas av stor inlevelse och hans tolkningar är alltid berörande för såväl exekutörer som lyssnare. Dan-Olof Stenlunds pedagogiska gärning är stor inte bara i de nordiska länderna utan i lika hög grad vid talrika internationella mästarkurser. Han är en av vårt lands stora musikprofiler som med stor personlig integritet ägnat sin skaparkraft åt den konst som gör vårt land till ett av världens främsta körländer

1 Timor et tremor venerunt super me et caligo cecidit super me miserere mei Domine miserere, quoniam in te confidit anima mea. Exaudi Deus deprecationem meam quia refugium meum es tu et adjutor fortis Domine invocavi te non confundar

Fruktan och bävan har kommit över mig och mörker har fallit över mig förbarma dig över mig, Herre förbarma dig, ty på dig förlitade sig min själ. Hör, o Gud, min bön ty min tillflykt är du och min starke hjälpare. Herre, jag har åkallat dig jag skall icke komma på skam.

2 Vinea mea electa, ego te plantavi: quomodo conversa es in amaritudinem, ut me crucifigures et Barrabam dimitteres. Sepivi te, et lapides elegi ex te, et aedificavi turrim.

Mitt utvalda vin, jag har planterat dig: hur har du vänt dig till bitterhet, så att du har korsfäst mig och befriat Barrabas. Jag har inhägnat dig, och rensat bort stenar ur dig och byggt ett torn.

3 Tenebrae factae sunt, Det blev mörkt dum crucifixissent Jesum Judaei: när judarna korsfäste Jesus: et circa horam nonam exclamavit Jesus och vid nionde timmen ropade Jesus voce magna: med hög röst: Deus meus, ut quid me dereliquisti? Min Gud, varför har du övergivit mig? Et inclinato capite, emisit spiritum. Och med nedböjt huvud uppgav han andan. Exclamans Jesus voce magna, ait: Ropande med hög röst gick Jesus bort: Pater, in manus tuas commendo Fader, i dina händer befaller jag spiritum meum. min ande. Tristis est anima mea (1938) Tristis est anima mea usque ad mortem: sustinete hic, et vigilate mecum: nunc videbitis turbam, quae circumdabit me. Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis Ecce appropinquat hora, et Filius hominis tradetur in manibus peccatorum.

Min själ är bedrövad ända till döden. bliv kvar här och vaka med mig. nu ska ni se hopen, som skall omge mig. Ni ska ta till flykten, och jag går att offras för er. Se, timman är nära, och Människosonen överlämnas i syndarnas händer.


Bach, Johann Sebastian: Fürchte dich nicht BWV 228 Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, Frukta inte, ty jag är med dig, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. var ej modfälld, ty jag är din Gud. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, Jag styrker dig och jag hjälper dig, ich erhalte dich durch die rechte Hand jag håller dig uppe med min rättfärdighets meiner Gerechtigkeit. högra hand. Jesaja 41:10 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset Frukta inte, ty jag har befriat dig, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, jag har kallat dig vid ditt namn, du bist mein du är min. ur Jesaja 43:1 Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden Ich bin dein, weil du im Leben und dein Blut mir zugut in den Tod gegeben.

Herre, min herde, alla fröjders källa du är min, jag är din, ingen kan oss skilja åt. Jag är din, därför att du ditt liv och ditt blod mig till godo i döden har givit.

Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o mein Licht, aus dem Herzen lasse. Laß mich, laß mich hingelangen, da du mich und ich dich lieblich werd umfangen Paul Gerhardt 1653

Du är min, då jag klamrar mig fast och inte släpper dig, o mitt ljus, ur hjärtat. Låt mig, låt mig komma fram dit där du älskligt kommer att omfamna mig och jag dig.

Fürchte dich nicht, du bist mein. ur Jesaja 43:1

Frukta inte, du är min.

Homilius, Gottfried August: Domine, ad adiuvandum festina Domine! Ad adiuvandum me festina! ur Psalt. 70:2 Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia!

Herre! Skynda till min hjälp!

Deo dicamus gratias!

Låt oss tacka Gud!

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Halleluja!


Sveriges största körfestival! För fjärde gången går nu Lund Choral Festival av stapeln. Festivalen är Lunds största musikarrangemang och engagerar runt 2000 medverkande. Internationella gästspel samsas med lokala körer i ett brett utbud av runt 40 konserter där alla kan finna någonting för sin smak. Initiativet till körfestivalen kom ursprungligen från det lokala körlivet i Lund. Staden har en unik historia vad gäller körsång. Förslaget att skapa en festival fångades upp av Lunds kommun som efter den första bejublade körfestivalen 2006 gav uppdraget vidare till Musik i Syd. Festivalen återkommer nu vartannat år med ett utbud som inte återfinns någon annanstans i landet.

Köp ett

FESTIVALPASS

få tillgång till alla konserter (inkluderar ej jazzbrunchen)

1 400:-

Biljetter/Tickets

Ticnet: www.ticnet.se Biljettbyrån i Lund: 046-13 14 15 Rabatterade priser för barn, ungdomar och studerande.

www.lundchoralfestival.org

Festivalen genomförs med stöd av:

Festivalen sker i samarbete med: Körcentrum SYD, Odeum (Lunds universitet), Lunds Allhelgonaförsamling, Handelsföreningen

Odeum

Tack till: Lunds Domkyrkoförsamling, Folkbiblioteken i Lund, Lunds Turist- och Biljettbyrå, AM-tryck och Reklam, Hotel Concordia, Musiktidskriften OPUS och Malmö Opera. Lund Choral Festival arrangeras av Musik i Syd på uppdrag av Lunds kommun.

pr_MKK  
pr_MKK  
Advertisement