Page 1

Rachunek nr 1/2012 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 28.10.12 Data sprzedaży: 28.10.12 Miejsce wystawienia: Poznań

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Lummen Ul. X 10/10

mLingua Sp. z o.o

Adres:

Poznań

Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

00-000 Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773 Poznań

NIP

000-00-00-000

NIP

778-14-35-103

e-mail:

lummen@op.pl

e-mail:

Bank: Nr konta:

mBank

Bank:

00 1111 2222 3333 4444 5555 6666

Nr konta:

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L.p. 1.

Lp. Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne POL-> ENG 776 434 znaki

J.m. Znaki [1125]

Ilość 960,16

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Cena 43,05

Rabat

Wartość

5%

39 268, 14

Razem:

39 268, 14

0 39 268, 14

Trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 14/100 Gotówka 29.10.12

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

RACHUNEK  

ot taki sobie rachunek:)

RACHUNEK  

ot taki sobie rachunek:)

Advertisement