Page 1

COLOCVIUL MASTERATULUI DE STUDII LITERARE ROMÂNEŞTI EDIȚIA A TREIA

TEME (CRITICO-)LITERARE DE IERI ȘI DE AZI JOI, 21 IUNIE 2012 SALA DE CONSILIU

FACULTATEA DE LITERE

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

10:00–10.45: DESCHIDEREA COLOCVIULUI MASTERATULUI DE STUDII LITERARE ROMÂNEȘTI Moderatoare: Oana Pop Conf. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș, Decanul Facultății de Litere, Universitatea din București – Deschiderea colocviului Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter – Deshiderea colocviului Lect. univ. dr. George Ardeleanu – Deschiderea colocviului Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu – Introducere în temă Prof. univ. dr. Liviu Papadima – Introducere în temă

10.45–11.45: INVITATUL SPECIAL AL COLOCVIULUI - PROF. UNIV. DR. PAUL CORNEA ÎN DIALOG CU MASTERANZII Moderator: Drd. Emanuel Ulubeanu

11.45–12.00: PAUZĂ DE CAFEA (Laborator Birotică) 12.00–13.40: DE LA INTERBELICI LA CONTEMPORANI Moderatori: Lect. univ. dr. George Ardeleanu și Alina-Ioana Oprea 12.00–12.15: Ramona-Ionela Tănase, Mircea Eliade: lumea ca teatru și teatrul ca lume (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 12.15–12.30: Darie Ducan, Ipohondria ionesciană (Universitatea din Bucureşti, Teoria Literaturii şi Literatură Comparată, anul I) 12.30–12.45: Georgeta-Loredana Voicilă, Subrealitatea în oglinda irealităţii. Constantin Fântâneru şi Max Blecher (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 12.45–13.00: Lect. univ. dr. Georgeta Moarcăs, (Re)descoperirea expresionismului în poezia românească (Universitatea „Transilvania” din Brașov) 13.00–13.15: Andreea-Cătălina Sandu, Două feţe ale aceluiaşi chip: moartea (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Literatură Română și Hermeneutică Literară, anul II) 13.15–13.40: DISCUȚII

13.40–14.20: BUFET (Laborator Birotică) 14.20–15.20: DE LA CARAGIALE LA VIȘNIEC – AVATARURI ALE DRAMATURGIEI Moderatori: Lect. univ. dr. Georgeta Moarcăs și Teodora-Ioana Coman 14.20–14.35: Paul Buga, Complexitatea piesei „D-ale carnavalului” (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 14.35–14.50: Kerstin Botezatu, Trei fețe ale donjuanismului în dramaturgia română (Universitatea din Bucureşti, Studii Literare Româneşti, anul II) 14.50–15.05: Diana Oprea, La punctul terminus, teatrul modular (descompus) – Matei Vișniec (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 15.05–15.20: DISCUȚII

15.20–15.25: PAUZĂ DE CAFEA (Laborator Birotică) 15.25-16.25: LA GRANIȚELE PUDORII Moderatori: Lect. univ. dr. Radu Vancu și Diana Oprea 15.25–15.40: Dragoș-Silviu Păduraru, Probleme etice și estetice ale poeziei „licențioase”. Cazul Geo Bogza (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 15.40-15.55: Oana Pop, Locally vs. Globally (Universitatea din Bucureşti, Studii Literare Româneşti, anul II) 15.55-16.10: Iuliana Dumitru, Corpuri feminine, priviri masculine (Universitatea din București, Teoria Literaturii și Literatură Comparată, anul II) 16.10–16.25: DISCUȚII

16.30–17.30: PREZENTAREA CĂRȚII VÎNT POTRIVIT PÎNĂ LA TARE. TINERI POEȚI GERMANI DIN ROMÂNIA Invitat special: WILLIAM TOTOK Participă: Ion Bogdan Lefter (îngrijitor și prefațator al ediției) & Elena Mateiu și Paul Buga (masteranzi)

17.30–18.30: MASA DE SEARĂ 19.00–21.00: BONUS: CARAGIALE 2012! LA CAFENEAUA CRITICĂ, BIRJAR! Club A,

Str. Blănari Nr. 14 (zona Centrul Vechi, paralelă cu strada Lipscani)

Colocviu Litere, 2012  

.............

Colocviu Litere, 2012  

.............

Advertisement