Page 1

COLOCVIUL MASTERATULUI DE STUDII LITERARE ROMÂNEŞTI EDIȚIA A TREIA

TEME (CRITICO-)LITERARE DE IERI ȘI DE AZI JOI, 21 IUNIE 2012 SALA DE CONSILIU

FACULTATEA DE LITERE

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

10:00–10.45: DESCHIDEREA COLOCVIULUI MASTERATULUI DE STUDII LITERARE ROMÂNEȘTI Moderatoare: Oana Pop Conf. univ. dr. Oana Chelaru-Murăruș, Decanul Facultății de Litere, Universitatea din București – Deschiderea colocviului Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter – Deshiderea colocviului Lect. univ. dr. George Ardeleanu – Deschiderea colocviului Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu – Introducere în temă Prof. univ. dr. Liviu Papadima – Introducere în temă

10.45–11.45: INVITATUL SPECIAL AL COLOCVIULUI - PROF. UNIV. DR. PAUL CORNEA ÎN DIALOG CU MASTERANZII Moderator: Drd. Emanuel Ulubeanu

11.45–12.00: PAUZĂ DE CAFEA (Laborator Birotică) 12.00–13.40: DE LA INTERBELICI LA CONTEMPORANI Moderatori: Lect. univ. dr. George Ardeleanu și Alina-Ioana Oprea 12.00–12.15: Ramona-Ionela Tănase, Mircea Eliade: lumea ca teatru și teatrul ca lume (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 12.15–12.30: Darie Ducan, Ipohondria ionesciană (Universitatea din Bucureşti, Teoria Literaturii şi Literatură Comparată, anul I) 12.30–12.45: Georgeta-Loredana Voicilă, Subrealitatea în oglinda irealităţii. Constantin Fântâneru şi Max Blecher (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 12.45–13.00: Lect. univ. dr. Georgeta Moarcăs, (Re)descoperirea expresionismului în poezia românească (Universitatea „Transilvania” din Brașov) 13.00–13.15: Andreea-Cătălina Sandu, Două feţe ale aceluiaşi chip: moartea (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Literatură Română și Hermeneutică Literară, anul II) 13.15–13.40: DISCUȚII

13.40–14.20: BUFET (Laborator Birotică) 14.20–15.20: DE LA CARAGIALE LA VIȘNIEC – AVATARURI ALE DRAMATURGIEI Moderatori: Lect. univ. dr. Georgeta Moarcăs și Teodora-Ioana Coman 14.20–14.35: Paul Buga, Complexitatea piesei „D-ale carnavalului” (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 14.35–14.50: Kerstin Botezatu, Trei fețe ale donjuanismului în dramaturgia română (Universitatea din Bucureşti, Studii Literare Româneşti, anul II) 14.50–15.05: Diana Oprea, La punctul terminus, teatrul modular (descompus) – Matei Vișniec (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 15.05–15.20: DISCUȚII

15.20–15.25: PAUZĂ DE CAFEA (Laborator Birotică) 15.25-16.25: LA GRANIȚELE PUDORII Moderatori: Lect. univ. dr. Radu Vancu și Diana Oprea 15.25–15.40: Dragoș-Silviu Păduraru, Probleme etice și estetice ale poeziei „licențioase”. Cazul Geo Bogza (Universitatea din București, Studii Literare Românești, anul II) 15.40-15.55: Oana Pop, Locally vs. Globally (Universitatea din Bucureşti, Studii Literare Româneşti, anul II) 15.55-16.10: Iuliana Dumitru, Corpuri feminine, priviri masculine (Universitatea din București, Teoria Literaturii și Literatură Comparată, anul II) 16.10–16.25: DISCUȚII

16.30–17.30: PREZENTAREA CĂRȚII VÎNT POTRIVIT PÎNĂ LA TARE. TINERI POEȚI GERMANI DIN ROMÂNIA Invitat special: WILLIAM TOTOK Participă: Ion Bogdan Lefter (îngrijitor și prefațator al ediției) & Elena Mateiu și Paul Buga (masteranzi)

17.30–18.30: MASA DE SEARĂ 19.00–21.00: BONUS: CARAGIALE 2012! LA CAFENEAUA CRITICĂ, BIRJAR! Club A,

Str. Blănari Nr. 14 (zona Centrul Vechi, paralelă cu strada Lipscani)

Colocviu Litere, 2012  

.............

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you