Page 1

UN PATRON A ÎMPĂRŢIT CU ANGAJAŞII SĂI 27 MILIOANE DOLARI DUPĂ CE ŞI-A VÂNDUT FIRMA 104

GESTUL FĂCUT DE UN CUPLU DIN TURCIA ÎN ZIUA NUNŢII A IMPRESIONAT O LUME ÎNTREAGĂ 110

15-31 AUGUST 2015 2 RON NR. 57 WWW.ZAMAN.RO

CULTURA 05

Sensul profund al prieteniei

PLANETA 07

Din România tinerelor generaţii poetice Darie Ducan şi-a dorit din tot sufletul se pare să îi cunoscă pe francezi, să fie în miezul oraşului luminilor, să afle acolo şi să se alimenteze cu cultură, uneori atât de nesăţios încât nici nu mai este timp să digere. CLEOPATRA LORİNŢİU

Am întâlnit mulţi poeţi.A fost aceasta o șansă? Cred că 1 da. Poetul ca și soldatul nu are viaţă

Ştiri din lumea fotografiei : Intelity, premiat la Toulouse

MARILE REPERE

Ion Sălişteanu un documentar de Cleopatra Lorinţiu

www.pernepilote.ro

personală, cam așa zicea geniul, adică Nichita Stănescu. Tot ce se poate atinge cu mâna, cu privirea, cu gândul și chiar cu undele eletromagnetice devine poezie în perspectiva acestui autor transilvănean obraznic de tânăr și de precoce, copil minune, copil formidabil al literaturii noastre cum noi am mai avut desigur și uneori n-am știut să ni-i păstrăm. Darie Ducan și-a dorit din tot sufletul se pare să îi cunoscă pe francezi, să fie în miezul orașului luminilor, să afle acolo și să se alimenteze cu cultură, uneori atât de nesăţios încât nici nu mai este timp să digere. Dar asta nu e important, pentru el timpul curge altfel și teoriile lui Stephane Hawking s-ar putea la un moment adeveri și întrupa numia prin puterea de convingere, seducţie, persuasiune și jertfă poetică a acestui tânăr român. Gândisem eu acum vreo câţiva ani când am aflat că Darie Ducan studiază la Paris că orașul îi va tufli ambiţia necomensurabilă, tupeul labișian sau stănescian aș zice, nonșalanţa de nou Virgil Mazilescu, filozofările de nou Marius Robescu, melancolia livrescă demnă de M.Ivănescu, îndrăgostirea livrescă de Gheorghe Tomozei, revărsarea descriptivă de Petre Stoica-cel-

nou,mantaua lirică de Ion Mureșan sau ludicul de Șerban Foarţă ori Azapori Emil Brumaru, verbul colţos și curajul uneori de-a dreptul nefiresc, credeam eu asta, că asperităţile fiinţei sale poetice vor fi tocite și că viaţa lui o va lua în sensul cuminte al încadrării în matcă. Atunci când ești încadrat și încadrabil, nu mai superi prea mult lumea din jur care conchide că poţi fi înghiţit. Darie Ducan nu se lasă înghiţit, trăind intens ca un arc de lumină între orașul cosmopolit al derutei internaţionale și amintirile copilăriei sale de la Târnăveni de Mureș.Se spune despre Cioran că este cel mai mare eseist francez întro ţară care a inventat genul și despicarea subtilă a firului în patru. Iată că venise un român de geniu să dea o lecţie fundamentală în faţa statuii lui Voltaire. Cu Darie Ducan e cam la fel căci și el, plecat pe ruta TârnăveniParis și-a ascuţit toate simţurile, și-a

pregătit toate armele și cu piepul gol, ca dacii, înaintează râzând. Am să scriu la un moment dat vorbe mai tihnite și mai analitice, ceea ce am putea numi note de critică și lectură despre cărţile sale. Acum mă mulţumesc să notez doar că totul se face poezie la atingere, și sincer demult nu am văzut atâta iubire de literatură, de scris, de pe când mă mai priveam în oglindă. „ Acele lucruri mici care nu deranjează niciodată” sau „Nici nu știu ce ar fi mai bine/ să mă rad în cap sau să te umplu de versuri//De ani de zile nu mai dau nimic pe revistele literare/ pe kilowatul ducerii și aducerii lor/ pe crusta lor suficientă de mandragoră.”Darie Ducan cutează la nesfârșit, forţează, nu are tabu-uri, vrea să deranjeze, vrea să zgâlţâie. Din banalitatea noastră mioritică și carpatică vine un imberb să ne zgâlţâie după modeul Labiș, Rimbaud. Ne lăsăm noi zgâlţâiţi ? 106

www.meltemtextil.ro

www.zaman.ro www.zamanromania.ro facebook: zamanromania / zamanromanya twitter: @ZamanRomanya

Zaman Romania Nr 57 (august 2015)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you