Page 1

Virtutiilezilei de Vineri

-Acteprescrisepentruziua de Vineri-Recitarea surei al-Kahf-Rugaciunea Jumu’a pentru femei-Rugaciunea Jumu’a singur acasa1


Virtutiilezilei deVineri

Traducerewww.islamqa.info Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid www.lumea-islamica.com 2014 2


Ziua de Vineri are multevirtutii in comparatie cu altezile.A fostrelatat de Abu HurairasiHudhayfah (Allah sa fie multumit de ei) ca au spus:Mesagerullui Allah (sallaAllahualaihiwasallam) a spus: “Allah i-a condusdeparte de ziua de Vineripeceicare au venitinainteanoastra. Evreii au avutSambata, CrestiniiDuminica. Apoi Allah ne-a condus la ziua de Vineri.

AsadaresteVineri,

SambatasiDuminicasiasa

ne

vorurmaei

in

ZiuaJudecatii. Suntemultimiidintreoameni din aceastalume, darvom fi primii in ZiuaJudecatii, sivom fi judecatiinainteaaltora.”(Relatat de Muslim, 856). Al-Nawawi a spus: Al-Qaadia spus: Intelesulaparenteste ca a fostobligatoriupentrueisavenerezeVineri,

dar

nu

a

foststipulatclar,

a

fostlasat la hotararealor. Dar nu au reusitsaia o deicizie, iar Allah nu i-a indrumatspreaceasta. A foststabilitclarasupramusulmanilorsi nu a fostlasat la hotararealor, asadareifiindbinecuvantati cu ea. A fostrelatat ca Musa (Moise) i-a instruitsatinaziua de Vinerisi le-a spusdesprevirtutiileei, dar sau contrazis cu el si au spus ca Sambataestemaibuna, sii s-a spuslui “lasa-I in pace”. Al-Qaadi a spus: dacaar fi fost o comandaclara, disputalor

cu el ar

fi fostvalida, maidegrabai-ar

fi

fostspuslui ca

eimergimpotriva a ceeace le-a fostordonat. Spun: s-arputea ca le-a fostordonatclar, darei s-au contrazisdacaestecevace pot urma, sau o pot schimba cu o altazi, ei au hotaratsa o schimbe cu o altazisi au gresitfacandastfel. Relatat de Abu Dawood, 1047; clasificat as sahih de Ibn al-Qayyim in comentariile sale despreSunanAbiDawood, 4/273; clasificat as sahihde al-Albaani in SaheehAbiDawood, 925. A

fostnarat

de

la

Aws

ibn

Aws

ca

profetul

(sallaAllahualaihiwasallam) a spus: “Cea mai buna dintre zilele voastre este ziua de Vineri. In acea zi a fost creat Adam (pacea fie asupra lui), in acea zi a murit, in acea zi va fi suflata Trompeta, si in acea zi toate creatiile vor fi nimicite. Asadar trimiteti multe binecuvantari asupra mea, pentru ca acestea imi vor fi aratate. Ei au intrebat: „O, mesager al lui Allah, cum vor fi aceste binecuvantari aratate tie, cand tu vei fi 3


transformat in praf?” El a spus: „Allah i-a interzis pamantului sa consume corpurile Profetilor (pacea fie asupra lor).” Narat

de

Abu

Hurayrah

(Allah

sa

fie

multumit

de

el)

a

spus:Mesagerullui Allah (sallaAllahualaihiwasallam) a spus: Ceamaibunazi in care soarelerasareesteVineri. In aceazi Adam a fostcreat, in aceazi a fostprimit in Paradissi din aceazi a fostexclus din el.” Relatat de Muslim, 1410. Acesthadit

include

catevadintremotivelepentru

care

ziua

de

Vinerieste o zispeciala. Al Nawawi a spus: Al-Qaadi „Iyaad a spus: Motivulaparenteste ca acestevirtutiinu se refera la faptul ca ziua de Vinerieste considerate specialapentru

ca

Adam

a

fostexclusintr-o

Vinerisi

ca

ZiuaJudecatiivaincepeintr-o vinery, dar se refera la evenimentelemaretece au avutlocsivoravealoc in aceazi, pentru ca oameniisaprofite la maxim de aceazipentru a face faptebunepentru a obtinemilalui Allah sipentru a indepartapedeapsaLui. Aceastaesteviziunealui al-Qaadi. Abu Bakr ibn al„Arabi

a

spus

in

carteasaal-Ahwadhi

fi

Sharh

Toateacesteevenimentesuntbunesimultiplicavirtutiilezilei Excluderealui

Adam

din

al-Tirmidhi: de

paradisestemotivulpentru

Vineri. care

urmasiisaisimesageriisiprofetii, ceidreptisiawliyaexista. El a fostexclus cu unscop, la care se vaintoarce. Cu privire la incepereaZileiJudecatiiintr-o Vineri, motivuleste ca rasplatasa fie trimisamairepedepentruProfeti, cei care

cred

in

adevarsialtii,

si

ca

statutullorsa

fie

cunoscut.

Acesthaditaratavirtutiilezilei de vinerisistatutulsaumai mare in comparativ cu altezile. A fostnaratca Abu Lubaabah ibn „Abd al-Mundhir a spus: Profetul (sallaAllahualaihiwasallam) a spus: “Vineriesteceamaibunadintrezile la Allah. Este maibuna la Allah decatziua de al-Adhasiziua de al-Fitr. Are 5 caracteristici: in aceastazi a fostcreat Adam, in aceazi l-a trimispe Adam pepamant, in aceazi l-a facut Allah pe Adam samoara, in aceazieste un 4


timp in care daca o persoanacereceva, Allah ii va da, atatatimpcat nu cereceva

haram,

si

in

aceazivaincepeOra

(ZiuaJudecatii).

Nu

existaniciuninger care sa fie aproape de Allah, nici un cer, pamant, vantsaumuntesinicio mare care saaibafrica de ziua de vineri.”Relatat de Ibn Maajah, 1084; clasificat as hasan de Shaykh al-Albaani in Saheeh alJaami’, nr. 2279 Al-Sanadia spus: „Au frica de ziua de vineri”inseamna ca au frica de inceperea Orei. Asta inseamna ca toate fiintele create au notiunea de zile si stiu ca Ziua Judecatii va incepe intr-o vineri. Virtutiile zilei de Vineri includ: 1-In aceasta zi este salaat al-Jumu‟ah (rugaciunea de vineri) care este cea buna dintre rugaciuni. Allah spune: “O, voi cei care credeti! Când se cheamã la Rugãciune [As-Salat], în ziua de vineri, grãbiti-vã la pomenirea lui Allah si lãsati negotul!Aceasta este mai bine pentru voi, dacã [voiti sã] stiti.”[al-Jumu’a 62:9] Muslim (233) a relatat de la Abu Hurayrah (Allah sa fie multumit cu el) a spus ca Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: „Cele cinci rugaciuni zilnice si de la o jummah la cealalta este o expirare pentru orice pacat facut intre ele, atat timp cat nu este un pacat major.” 2-Rugaciunea de Fajr in congregatie Vinerea este cea mai buna rugaciune pe care un musulman se poate ruga in timpul saptmanii. A fost narat ca Ibn ‟Umar a spus: Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus:„Cea mai buna rugaciune la Allah este rugaciunea de Fajr in congregatie.”Relatat de al-Bayhaqi in Shu’ab alEemaan; clasificat as sahih de al-Albaani in Saheeh al-Jaami’, 1119 Una dintre caracteristicile speciale ale rugaciunii de Fajr facuta Vinerea este faptul ca este sunnah sa fie recitata Surah al-Sajdah in prima rakah si surah al-Insaan in a doua. 5


A fostnaratde la Abu Hurairah (Allah sa fie multumit de el) ca profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) obisnuia sa recite in Fajr, Vineri, Alif-Laam-Mim Tanzil (Surah al-Sajdah) in prima rakah si Hal ata ‟ala‟linsaan hinun min al-dahr lam yakun shay‟an madhkooran (surah alInsaan) a doua. Relatat de al-Bukhaari, 851; Muslim, 880. Al-Haafiz Ibn Hajara spus: Este spus ca motivul pentru care aceste doua sure sunt recitate este fiindca ele mentioneaza creatia lui Adam si ceea ce se va intampla in Ziua Judecatii, fiindca aceasta se va petrece intr-o vineri. 3-Oricine moare in ziua sau noaptea de Vineri, Allah il va proteja de incercarile mormantului. A fost relatat ca „Abd-Allaah ibn „Amr a spus: „Orice Musulman care moare intr-o zi sau noapte de Vineri va fi protejat de Allah de incercarile mormantului.”Relatat de al-Tirmidhi, 1074; clasificat as sahih de al-Albaani in Ahkaam al-Janaa’iz, p. 49, 50 Trebuie amintit ca scopul Musulmanului este sa il adore pe Allah, tot timpul, in toate zilele. Dar exista o zi pe care Allah a facut-o speciala pentru aceasta ummah (natiune), natiunea lui Muhammad (salla Allahu alaihi wa sallam) si pe care Allah a preferat-o deasupra celorlalte zile din saptmana. Aceasta zi este Vineri. Sunt multe hadisuri care vorbesc despre virtutile acestei zile, dintre care: A fost narat ca Abu Hurayrah a spus:Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: „Noi (musulmanii) sunt ultimii (dintre natiuni) dar vom fi primii in Ziua Judecatii, desi natiunile precedente au primit scripturile inaintea noastre si noi am primit-o pe a noastra dupa ei. Iar aceasta (Vineri) este ziua in care ei s-au certat. Iar Allah ne-a indreptat (spre ea). Maine (Sambata) este pentru Evrei, iar ziua de dupa ea (Duminica) este pentru Crestini.”(Relatat de al-Bukhaari, al-Jumu’ah, 847). 6


A fost narat (de al-Bukhaari) ca Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: „Cea mai buna zi in care rasare soarele este Vineri. In aceasta zi Adam a fost creat, in acea zi el a intrat in Paradis, si in acea zi a fost dat afara din el.”(Relatat de Muslim, al-Jumu’ah, 1410) A fost narat ca Tariq ibn Shihaab a spus:„Un evreu i-a spus lui Umar, „O comandant al celor credinciosi, daca aceasta ayah- În ziua aceasta, am desãvârsit religia voastrã si am împlinit harul Meu asupra voastrã si am încuviintat Islamul ca religie pentru voi! [al-Maa'idah 5:3 – interpretarea sensurilor din Coran] – ne-ar fi fost revelata noua, am fi luat acea zi ca un Eid (sarbatoare).” ’Umar a spus: „Stiu in ce zi a fost revelata aceasta ayah, a fost revelata in Ziua de Arafat, care a fost intr-o Vineri.”(Relatat

de

al-Bukhaari,

Al-I’tisaam

bi’l-Kitaab

wa’l-Sunnah,

6726). Dintre hadisurile care descriu rasplata pentru aceasta zi, este acela relatat de Abu Hurayrah, care spune ca Mesagrul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus:„Fiecare dintre cele 5 rugaciuni zilnice, si de la o rugaciune de jummah la cealalta este o expirare pentru timpul dintre ele, atata timp cat nu se comite un pacat major.” (al-Tahaarah, 342). A fost narat ca Abu Hurayrah a spus: „Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: „Atunci cand vine ziua de Vineri, la fiecare usa din moschee sunt 2 ingeri care ii noteaza pe cei care ajung primii la moschee. Iar atunci cand imamul se aseaza, ei inchid cartile si vin sa asculte predica. Cel care vine devreme (pentru rugaciunea de vineri) este precum cel care a sacrificat o camila, iar cei care vin dupa el (in ordine dupa el) sunt ca cel care a sacrificat o vaca, apoi ca cel care a sacrificat un berbec, apoi ca cel care a sacrificat un pui, apoi ca cel care a oferit un ou.”(Relatat de al-Bukhaari, al-Jumu’ah, 1416). A fost de asemenea relatat intr-un hadit ca Profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus:„Una dintre cele mai bune zile este Vineri. In 7


acea zi Adam a fost creat si in acea zi a murit. In acea zi Trompeta va fi suflata si toate creaturile vor fi nimicite (inainte de invierea din Ziua Judecatii). Asa ca trimiteti multe salutari asupra mea in acea zi, pentru ca acele salutari imi vor fi aratate. Ei au spus: „Cum vor fi acele salutari aratate tie cand corpul tau va fi facut praf?” El a spus: „Allah i-a interzis pamantului sa consume corpurile noastre (ale profetilor).”(Relatat de Abu Dawood si al-Nasaa‟i; clasificat as sahih de al-Albaani in Saheeh alTargheeb wa’l-Tarheeb, no. 695). A fost relatat intr-un hadith ca Profetul (salla Allahu alaihi wa salalm) a spus:„Oricine isi face sotia sa faca ghusl si apoi face si el gusl (au relatii intime) in ziua de Vineri si pleaca devreme, merge si nu calareste, si vine aproape de imam si asculta [la predica] fara intrerupere, va avea pentru fiecare pas pe care il face, o rasplata egala cu postul si rugaciunea noaptea pe timp de un an intreg.”(Relatat de Ahmad si alTirmidhi; clasificat as saheeh de al-Albaani in Saheeh al-Targheeb wa’lTarheeb, nr. 687). A fost narat de la Abu Hurayrah ca Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a mentionat ziua de Vineri si a spus: „In aceasta zi este o ora cand orice sclav musulman care se roaga si ii cere ceva lui Allah, Allah ii da acel lucru.” Si apoi a facut un gest cu mana pentru a indica ca indiferent de ce cere, este nimic pentru Allah.”(Relatat de al-Bukhaari, alJumu’ah, 883). A fost naratde la Anas ibn Maalik ca Profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus:„Cautati ora in care exista speranta ca rugaciunile vor fi raspunse, Vineri, dupa Asr si pana cand apune soarele.”(relatat de alTirmidhi; clasificat as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Targheeb wa’lTarheeb, nr. 700).

8


Acteprescrisepentruziua de Vineri 1 – Salaat al-Jumu‟a (Rugaciunea de Vineri) Allah spune (interpretarea sensurilor):“O, voi cei care credeti! Când se cheamã la Rugãciune [As-Salat], în ziua de vineri, grãbiti-vã la pomenirea lui Allah si lãsati negotul! Aceasta este mai bine pentru voi, dacã [voiti sã] stiti.”[al-Jumu’a 62:9] Ibn al-Qayyim (Allah sa aibe mila de el) a spus in Zaad al-Ma’aad (1/376): Rugaciunea de vineri este una dintre cele mai importante obligatii in Islam, si una dintre cele mai mari adunari ai Musulmanilor. Adunarea Vineri este mai importanta si mai obligatorie decat orice adunare, cu exceptia ‟Arafah. Oricine o neglijeaza, Allah ii va pune un sigiliu pe inima lui. A fost relatat de la Abu‟l-Ja‟d al-Damari – un companion al Profetului (salla Allahu alaihi wa sallam) – ca Profetul that the Prophet (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: “Oricine neglijeaza 3 jumu’a, Allah va pune un sigiliu pe inima lui.” Relatat de Abu Dawood, 1052; clasificat as saheeh de al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 928. A fost relatat de „Abd-Allaah ibn „Umar si Abu Hurayrah ca l-au auzit pe Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) spunand minbar: „Lasati-i pe oameni sa opreasca neglijarea Jumei, sau Allah le va une un sigiliu pe inimi, si vor fi dintre cei neglijati. Relatat de Muslim, 865. 2 – Facerea de multa du‟a In aceasta zi este un timp cand Allah ii va raspunde la du‟aa‟ unui sclavprin binevointa lui Allah.

9


A fost relatat de la Abu Hurayrah (Allah sa fie multumit de el) ca Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a mentionat Vineri si a spus: “In aceasta zi este un timp in care orice musulman care se roaga, cerand ceva lui Allah, Allah ii va darui” –

si a facut un gest cu mana

pentru a indica cat de scurt este acel timp. Relatat de al-Bukhaari, 893; Muslim, 852 3 – Citirea Surei al-Kahf. A fost relatat de la Abu Sa‟eed al-Khduri ca Profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: „Oricine citeste surah al-Kahf Vineri, va fi iluminat cu o lumina intre 2 Vineri.” Relatat de al-Haakim; classificat as saheeh de alAlbaani in Saheeh al-Targheeb, 836 4 – Trimiterea de multe binecuvantari asupra Profetului (salla Allahu alaihi wa sallam) A fost narat de la Aws ibn Aws ca Profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: “Cea mai buna dintre zilele voastre este ziua de Vineri. In acea zi a fost creat Adam (pacea fie asupra lui), in acea zi a murit, in acea zi va fi suflata Trompeta, si in acea zi toate creatiile vor lesina. Asadar trimiteti multe binecuvantari asupra mea, pentru ca acestea imi vor fi aratate. Ei au intrebat: „O, mesager al lui Allah, cum vor fi aceste binecuvantari aratate tie, cand tu vei fi transformat in praf?” El a spus: „Allah i-a interzis pamantului sa consume corpurile Profetilor (pacea fie asupra lor).”Relatat de Abu Dawood, 1047; clasificat as saheeh de Ibn alQayyim in comentariului lui asupra Sunan Abi Dawood, 4/273; clasificat as saheeh de al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 925. El a spus in „Awn al-Ma’bood: Vineri este scoasa in evidenta deoarece este cea mai buna dintre zile. Asadar este un avantaj in a trimite salutari asupra lui, un avantaj ce nu este in alta zi.

10


Impreuna cu aceste acte de adorare, Profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) ne-a interzis sa tinem post DOAR in ziua de Vineri, sau facerea de acte de adorare ce nu au fost prescrise in shariah in noaptea de Vineri. A fost narat de la Abu Hurayrah ca Profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: “Nu faceti qiyaam al-layl doar in noaptea de Vineri si nu tineti post doar in ziua de vineri, decat daca face parte din obiceiul vostru.”(Relatat de Muslim, 1144). Al-San‟aani a spus in Subul al-Salaam: Acest hadith indica ca este haram sa facem acte de adorare ce nu le facem in mod obisnuit in noaptea de vineri, ca de exemplu sa citim Coran, exceptie ceea ce este indicat, precum surah al-Kahf. Al-Nawawi a spus:Acest hadith indica clar ca este interzis sa luam noaptea de Vineri pentru rugaciune sau ziua de Vineri pentru post. Este convenit (intre invatati) ca este makrooh. El a mai spus: Invatatii au spus ca motivul pentru care este interzis tinerea de post doar in ziua de Vineri este fiindca Vineri este o zi de du‟aa‟, dhikr si adorare, precum ghusl, mersul devreme la rugaciune, asteptarea pentru rugaciune, ascultarea khutbaei si recitarea a mult dhikr dupa, deoarece Allah spune (interpretarea sensurilor) „Apoi, dupã ce Rugãciunea [As-Salat] a fost împlinitã, rãspânditivã pe pãmânt si cãutati harul lui Allah si pomeniti-L mult pe Allah, pentru ca voi sã izbânditi![alJumu’ah 62:10]

Virtutile Rugaciunii Jumu’ah Multe hadisuri au fost relatat de la Profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) care explica virtutile rugaciunii Jumu‟ah. De exemplu: 1-Muslim (233) a relatat de la Abu Hurayrah (Allah sa fie multumit de el) ca Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: „Cele cinci 11


rugaciuni zilnice si de la o Jumu’ah la alta, sunt o expirare pentru orice pacat facut intre ele, atata timp cat nu este un pacat major.” A fost narat de la Abu Hurayrah ca Profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: „Oricine face ghusl si apoi vine la Jumu’ah, apoi se roaga atat ca Allah i-a scris, apoi asculta atent pana cand khutbah este gata, apoi se raoga cu el (imamul), va avea pacatele iertate intre asta si urmatoarea Jumu’ah si inca 3 zile.Relatat de Muslim, 857 Al-Nawawia spus: Invatatii au spus ca a fi iertat intre doua Jumu‟ah si inca 3 zile se refera la faptul ca o fapta buna este echivalenta cu inca 10 fapte ca ea, asadar va fi rasplatit cu 10 hasanat pentru fiecare fapta buna pe care a facut-o Vineri. Cativa dintre companioni au spus: ca dintre o Jumu‟ah la alta si de la o khutbah la alta, sunt 7 zile, nu mai mult, nu mai putin, apoi 3 zile sunt adaugate, facand 10 zile in total. 2– Venirea devreme la Jumu‟ah aduce o rasplata mare Al-Bukhaari (814) si Muslim (850) au relatat de la Abu Hurayrah (Allah sa fie multumit de el) ca Mesagerul lui Allah (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: „Oricine face ghusl Vineri, ca de exemplu ghusl pentru janaabah, apoi se duce la rugaciune (in prima ora, devreme), este ca si cum a sacrificat o camila. Oricine se duce in a doua ora, este ca si cum ar fi sacrificat o vaca, oricine se duce in a treia ora este ca si cum a sacrificat un berbec, oricine ajunge in a patra ora, e ca si cum ar fi sacrificat o gaina, si oricine ajunge in a cincea ora, este ca si cum ar fi oferit un ou. Atunci cand imamul vine afara, ingerii vin sa asculte khutbah.” 3– Daca o persoana merge pe jos la Jumu‟ah, pentru fiecare pas pe care il face, va primi o rasplata echivalenta cu postul si rugaciunea qiyyam pentru un an.

12


A fost narat de la Aws ibn Aws al-Thaqafiintr-un hadith ca Profetul (salla Allahu alaihi wa salalm) a spus: „Oricine isi face sotia sa faca ghusl si apoi face si el gusl (au relatii intime) in ziua de Vineri si pleaca devreme, merge si nu calareste, si vine aproape de imam si asculta [la predica] fara intrerupere, va avea pentru fiecare pas pe care il face, o rasplata egala cu postul si rugaciunea noaptea pe timp de un an intreg.”Relatat de al-Tirmidhi, 496; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi, 410 Ibn al-Qayyim a spus in Zaad al-Ma’aad, 1/285: „isi face sotia sa faca ghusl” inseamna ca are relatii intime cu sotia sa. Asa a fost interpretat de Wakee’.” Al-Haafiz ibn Hajar (Allah sa aiba mila de el) a spus, dupa ce a citat hadisurile care vorbesc despre virtutile rugaciunii Jumu‟a: Ceea ce am citat, luat totul impreuna, indica ca expirarea pacatelor de la o Vineri la alta se supun tuturor conditiilor mentionate mai sus, si anume, facerea de ghusl, curatarea corpului, punerea de parfum, purtarea celor mai bun haine, mersul intr-un mod calm si respectuos, respectarea oamenilor, fara a se impinge intre doi oameni, fara a-i jigni pe altii, oferirea de rugaciuni naafil, ascultarea atent si evitarea vorbitului fara scop. Rugaciunea Jumu’a pentru femei Invatatii sunt de acord ca rugaciunea Jumu‟ah nu este obligatorie pentru femei, si ca se pot ruga 4 rakah din rugaciunea Dhuhr in casele lor. Ibn al-Mundhir (Allah sa fie multumit de el) spune in al-Ijmaa’ (no. 52): Cu totii sunt de acord ca nu esteobligatoriupentrufemeirugaciunea de Jumu‟a. Evidentaestehadithullui Taariq ibn Shihaab (Allah sa fie multumit de el) conform caruia profetul (salla Allahu alaihi wa sallam) a spus: „Jumu’ah in congregatie este datoria fiecarui Musulman, cu exceptia a patru: a unui sclav, a unei femei, a unui copil si a unui bolnav.” Relatat de 13


Abu Dawood 91067). Al-Nawawi a spus in al-Majmoo’ (4/482): isnaad-ul sau (lantul de naratori) estesahih conform luial-BukhaarisiMuslim. Daca o femeierespecta conditiile din sharia cu privire la mersul la moschee, si anume sa nu poarte podoape si parfum, nu este gresit pentru ea sa participe la rugaciunea de Jumu‟ah. Rugaciunea Jumu’a singur acasa Cu privire a efecturea rugaciunii de Jumu‟a singur acasa, acest lucru nu este valid nici pentru un barbat sau pentru o femeie, pentru ca rugaciunea

Jumu‟ah este

valida

doar

atunci cand este

facuta

in

congregatie, asa cum am spus in haditul de mai sus: „Jumu’ah este o datorie ce este ceruta de la fiecare Musulman in congregatie.” Scrie in Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (7/337): Daca o femeie se roaga Jumu‟ah impreuna cu imamul, aceasta este suficienta si nu mai trebuie sa se roage Dhuhr, nu este permis pentru ea sa se mai roage Dhuhr in acea zi. Dar daca se roaga singura, atunci ea se poate ruga doar Dhuhr, si nu se poate ruga Jumu‟ah. Este mai bine pentru o femeie sa se roage Dhuhr acasa, conform cuvintelor Profetului Muhammad (salla Allahu alaihi wa sallam): “Nu le opriti pe femei in a merge la moschei, desi casele lor sunt mai bune pentru ele.”Relatat de Abu Dawood (567); clasificat as sahih de al-Albaani in Saheeh Abi Dawood. Recitarea surei al-Kahf 1. De la Abu Sa‟eed al-Khudri, care a spus: „Oricine citeste surah al-Kahf in noaptea de Jumu’ah, va avea o lumina care se va intinde de la el pana la Casa Veche (Ka’bah).”(Relatat de al-Daarimi, 3407. Acest hadith a fost clasificat as saheeh de Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami, 6471)

14


2.„Oricine citeste surah al-Kahf in ziua de Jumu’ah, va avea o lumina asupra lui care va straluci de vineri pana la urmatoarea.”(Relatat de alHaakim, 2/399; al-Bayhaqi, 3/249. A fost clasificat as sahih de Shaykh alAlbaani in Saheeh al-Jaami’, 6470). Surah poate fi citita in timpul noptii, sau a zilei de Jumu‟ah. Noaptea de Jumu‟ah incepe Joi de la apus, iar ziua de jumu‟ah se termina la apus. Asadar timpul pentru citirea acestei sure este de Joi, de la apus, pana Vineri la apus. Si Allah stie mai bine.

15

Virtutiile zilei de vineri  
Virtutiile zilei de vineri  
Advertisement