Page 9

L EIDS UNI V ER SITAIR MEDISCH CEN T RUM

KLINISCHE CHEMIE EN L ABOR ATORIUMGENEESKUNDE | 1.20 UUR

‘Het is bloed van een baby, en dus maar een kleine hoeveelheid’ De volgende afdeling is Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) op de tweede etage van het LUMC. Reinier Kraai en Djohnno Kerstjens (foto) ontvangen ons in hun lab. Djohnno laat de transportbuis zien waardoor bloed- en weefselmonsters dag en nacht binnenkomen. Op deze buizenpost zijn alle patiëntenafdelingen aangesloten. “We doen ’s nachts bepalingen van de monsters die binnenkomen. Dat zijn er veel minder dan overdag, maar er kunnen spoedbepalingen bij zitten. De Spoedeisende Hulp stuurt de monsters in een opvallende gele koker”,

ziekenhuis heeft toen een bedrijf ingeschakeld dat met zo’n twintig vrachtwagens aan materiaal kwam om het ziekenhuis tijdelijk van stroom te kunnen voorzien, herinnert André zich. “In de toekomst hopen we dit soort calamiteiten als ziekenhuis volledig zelfstandig te kunnen opvangen door uitbreiding van de noodstroomvoorziening.” Moeite met de nachtdiensten hebben ze niet. Peter valt zelfs altijd als een blok in slaap na zo’n dienst vertelt hij.

vertelt Djohnno. “Een van de belangrijkste taken ’s nachts is het onderhouden van de analyseapparatuur die 24 uur per dag in het lab wordt gebruikt. Tussen één en vijf uur ’s nachts is er altijd wel een rustig moment om onderhoud uit te voeren aan de apparatuur en de vloeistoffen daarin bij te vullen, zodat alles klaar is om weer een dag te gebruiken.” Er komt een bloedmonster binnen van de afdeling Neonatologie waarin Djohnno de hoeveelheid cortisol moet bepalen. “Het is van een baby en dus maar een kleine hoeveelheid bloed, maar net voldoende voor deze bepaling”, zegt Djohnno. Reinier meet in de bloedmonsters vooral de hoeveelheid bloedcellen en bloedplaatjes. “Bijvoorbeeld om te zien of er een infectie is, of een kwaadaardige bloedziekte. Het grootste deel van de bloedmonsters ’s nachts komt na vijf uur binnen. Dan beginnen de ochtendprikrondes, zodat artsen wanneer ze ’s ochtends patiënten bezoeken over de meest recente bloedwaarden beschikken. Dan is het heel druk en vliegt de tijd.”

9

LUMC Magazine #10  

Leids Universitair Medisch Centrum