Page 1

СПИСАНИЕТО, КОЕТО ЧЕТАТ И МАЙКА ТИ, И БАЩА ТИ, И БАБА ТИ :)))

Брой 3 (13) Март 2011, година II Цена 1,99 лв. www.tbox.bg

Излез от кутията!

За киното, театъра и звездния прах Интервю с Радина Кърджилова и Ивайло Драгиев от „TILT“

I Love The Way You Lie Лора Скорчева и Райчо Ангелов в словесна битка относно ЛЪЖАТА от гледна точка на ЖЕНАТА и МЪЖА

Важно е да знаеш как да си поискаш въздух Тихомир Рачев разказва за непреодолимата си страст към дайвинга www.tbox.bg

Тема на броя: ISSN 1313 - 9797

ЛИЧНИ ИСТОРИИ ИНТЕРВЮТА РАЗДВИЖИ ЗДВИЖИ СЕ! ПЪТЕШЕСТВЕНИК ХОРОСКОП ФИЛМИ МУЗИКА ПЛАКАТИ


Абонаментът за СПИСАНИЯТА,

ДАВАЩИ ПРЕДИМСТВО през цялата учебна година!

продължава в

РЕДАКЦИЯТА

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. И 8. КЛАС

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – МАТУРИ

ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕХА И ЗНАНИЯТА

ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕХА И ЗНАНИЯТА

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

2011

март 2011 година II (бр. 12) Цена 2,99 лева

2011

март 2011 година II (бр. 12) Цена 2,99 лева СПИСАНИЕТО, КОЕТО ЧЕТАТ И МАЙКА ТИ, И БАЩА ТИ, И БАБА ТИ :)))

МАТЕМАТИКА

Национално списание за подготовка вка вка и образователна информация

Брой 3 (13) Март 2011, година II Цена 1,99 лв. www.tbox.bg

Излез от кутията! БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

БЪЛГАРСКИ Б ЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЛ ЛИТЕРАТУРА ИТЕР РА АТУР РА ЧУЖДИ ЧУ УЖДИ ЕЗИЦИ УЖ

МАТЕМАТИКА М АТЕМАТИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В ТОЗИ БРОЙ: Подготовка

за външно оценяване

 Ако изпитът за кандидат-

стване след 7. клас беше сега – примерни теми по: • Български език и литература • Математика

 Подготовка за

математическото състезание „Европейско кенгуру“

За киното, театъра и звездния прах

ИСТОРИЯ ИС И СТОРИЯ РИ РИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Ц ИВИЛИЗАЦИЯ

Интервю с Радина Кърджилова и Ивайло Драгиев от „TILT“

I Love The Way You Lie

за самопроверка Тестове и контрол на знанията

ПСИХОЛОГИЯ ПСИ ИХОЛОГИЯ ОЛОГИЯ ИЛ ЛОГИКА ОГИКА

 Пробен зрелостен изпит по:

ФИЛОСОФИЯ Ф ИЛОС ОСОФИЯ ОФИЯ ОФ БИОЛОГИЯ БИ БИО Б ИОЛО ОГИ ГИЯ ГИ ГИЯ И З ЗДР ЗДРАВНО ДР Д РА РА ОБРАЗОВАНИЕ ОБ БРАЗО ОВАНИЕ

Важно е да знаеш как да си поискаш въздух

В ТОЗИ БРОЙ:

ГЕОГРАФИЯ ГЕ ЕОГР РАФ ФИЯ ИЯ И ИКОНОМИКА ИК КОНОМИКА

ЕТИКА ЕТ ТИКА И ПРАВО ПР РАВО

Лора Скорчева и Райчо Ангелов в словесна битка относно ЛЪЖАТА от гледна точка на ЖЕНАТА и МЪЖА

Национално списание за подготовка и образователна информация

ФИЗИКА Ф ИЗИКА ИА АСТРОНОМИЯ СТРОНОМИЯ

• • • • •

Български език и литература Математика Биология и здравно образование Физика и астрономия История и цивилизация

на График кандидатстудентските изпити 2011/2012 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“

 Кандидатстудентска борса 2011 г.

ХИМИЯ ХИ ИМИЯ И ОПАЗВАН ОПАЗВАНЕ НА Н АО ОКОЛНАТА КОЛ ЛН Н НАТ АТА СРЕДА АТ АТА СРЕД СРЕ СРЕ

Тихомир Рачев разказва за непреодолимата си страст към дайвинга www.tbox.bg

Тема на броя: ISSN 1313 - 9797

ЛИЧНИ ИСТОРИИ ИНТЕРВЮТА РАЗДВИЖИ ЗДВИЖИ СЕ! ПЪТЕШЕСТВЕНИК ХОРОСКОП ФИЛМИ МУЗИКА ПЛАКАТИ

T.BOX е лайфстайл списание ание е за тийн тийнейджъри, нейджъри, техни техните ите прия приятели, ятели, п по-малки и по-големи братя и сес сестри, стри но често се чете и от остан останалите нали ите членове на семейството. АКЪЛчета 4.-8. клас и АКЪЛчета 9.-12. клас са списания с тестове за подготовка и самоконтрол по всички предмети през цялата учебна година; тестове за външно оценяване след 4. клас и кандидатстване след 7. и 8. клас; подготовка за матури, олимпиади и състезания; образователна информация. Клуб T.BOX е привилегия само на абонатите на което и да е от трите списания. Всеки абонат получава членска карта с уникален номер, гарантираща му ползване на отстъпка при купуване на книги на няколко големи издателства; получаване на подаръци, които не са достъпни за не-абонатите, и още ред предимства. Целогодишно абонамент може да се направи в редакцията или онлайн на www.tbox.bg. Tалонът за заявка е на 3-та корица. Изпратете ни негово попълнено копие в плик, по факс или имейл.


Когато бях подготвѓ в езиковата гимназия, учителката ни по немски се опита веднъж да ни накара да преведем българската поговорка „На лъжата краката са къси“. След десетминутни напъни един съученик реши да разведри натрупалото се напрежение и каза: „Вижте, нека не задълбаваме в лингвистични подробности и да помислим върху дълбокия замисъл на тези думи. След като на лъжата краката є са късички, това може да означава само едно – тя никога не би могла да бъде манекенка!“ Със същия този мой съученик си партнирахме цяла година в създаване на диалози на езика на Гьоте. В минутите, които имахме за подготовка по дадена тема, ние си говорехме за гаджета, кино, музика и въобще неща, които ни разсейваха успешно от основната задача. Ето защо ни се налагаше да залъгваме всички със своите вечни импровизации. В диалога „Посещение на ресторант“ задължително трябваше да се заядем с келнера за нещо и на моя съученик му хрумна репликата: „Es gibt keine red hot chili peppers?!“ (немско-английска смесица, чийто смисъл трябваше да изрази възмущението му от липсата на люти чушки в немския ресторант). Категорично отрекохме, че не знаем как е „червени люти чушки“ на немски, но аргументирано обяснихме, че докато сме учили предната нощ до късно, и двамата сме слушали едноименната американска рок група и сме решили публично да є благодарим, че ни е задържала будни. Никога не сме си мислели, че някой ще повярва на лъжите ни, но държахме да ги изговорим, защото се чувствахме неудобно, защото се страхувахме от наказание, и не на последно място – защото уважавахме своята учителка и не ни се искаше тя да си помисли, че гледаме с пренебрежение на усилията, които полага, за да ни научи на нещо. Номерът минаваше. Ако въпреки това думата ЛЪЖА продължава да ти изглежда грозна, имай предвид, че ние в Т.BOX никога не лъжем. Обикновено си съчиняваме. Както казва Райчо Ангелов, това е къде-къде-къде по-творческо. Стела Маркова


ЕКИП: УПРАВИТЕЛ: Кирил Делев – k.delev@tbox.bg ГЛ. РЕДАКТОР: Светла Луизова – s.luizova@tbox.bg РЕДАКТОРИ: Стела Маркова – s.markova@tbox.bg Чавдар Дюлгеров (4-то) – ch.dyulgerov@tbox.bg Анна-Мария Пеева – am.peeva@tbox.bg Лора Скорчева – l.skorcheva@tbox.bg Райчо Ангелов – r.angelov@tbox.bg Иван Симеонов – i.simeonov@tbox.bg КОРЕКТОР: Ани Гешева ГРАФИЧЕН И WEB ДИЗАЙН: Пенко Пенков – p.penkov@tbox.bg

Съдържание РубрикИ ЛИЧНИ ИСТОРИИ ......................4 – 5 ПСИХО-КОНСУЛТ ......................6 – 7 КОЙ СИ ТИ? ............................8 – 10 ПОД ПРОЖЕКТОРИТЕ .................. 11 ПОЩА@ ПОЩА@ ПОЩА@ ...12 – 13 НА ЕДРО ................................14 – 17 ХА ТАКА!!! .............................18 – 21 МУЗИКА.................................22 – 25 НА ГОСТИ ..............................26 – 29 ОБЩЕСТВО............................30 – 31

НА КИНО ................................32 – 33 ЧЕТЯЩИ ................................34 – 37 МЛАДИТЕ В НАУКАТА ...........38 – 39 РАЗДВИЖИ СЕ! ....................40 – 45 МАРТЕНСКИ НЕВОЛИ .... 46 – 47, 49 ОТ НЕЩО – НЕЩО .................48 – 49 ДЖАДЖИ ..............................50 – 51 ЖИВОРАСЛЯЦИ ....................52 – 53 ХОРОСКОП .............................54 – 55 КРЪСТОСЛОВИЦА ........................ 56

ПРЕДПЕЧАТ: Цветанка Петрова

НА ГОСТИ

ХУДОЖНИК: Венелин Съйнов (Лино)

26 - 29

ФОТОГРАФИЯ: Марко Марков Пенко Пенков Чавдар Дюлгеров Кирил Делев

За киното, театъра и звездния прах

СНИМКА НА ПЪРВА КОРИЦА: Марко Марков АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Виктория Дръндарова – abonament@tbox.bg

Интервю с Радина Кърджилова и Ивайло Драгиев

РАЗПЛАЩАНЕ С КЛИЕНТИ: Ирина Миленкова ИЗДАТЕЛ: ПЕЧАТ: ПК „Димитър Благоев“ – София ..........................................................................

ISSN 1313 – 9797 Лайфстайл списание за тийнейджъри АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: София 1408, ПК 50 или ПК 82 Тел.: (02) 954 41 43, 954 41 47 Факс: (02) 851 91 47 РЕКЛАМА: advert@tbox.bg ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ: redakcia@tbox.bg web: www.tbox.bg ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ: Кирил Делев, Светла Луизова .......................................................................... Редакцията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали с рекламен характер. Не се допуска препечатване и заимстване на текстове, както и ползването на авторски колажи и фотографии без разрешението на редакцията. T.BOX не се ангажира да отговаря на всички получени писма. Никоя част от това списание не се продава отделно. Моля, ако забележите плакат или приложение в самостоятелна продажба, незабавно сигнализирайте в редакцията. Брой 3 (13), година II, март 2011 Цена: 1,99 лева 2 ———————— ————

МЛАДИТЕ В НАУКАТА Молекули на кръстосан разпит и вампири, дебнещи от всеки втори слайд на младите учени (част втора)

38 - 39

В този брой представяме Христо Колев – победител в „Лаборатория за слава FameLab” – България 2010

РАЗДВИЖИ СЕ!

40 - 45 ДАЙВИНГ:

Важно е да знаеш как да си поискаш въздух Разговор с Тихомир Рачев


ТЕМА на броя: ЛИЧНИ ИСТОРИИ .............................4 - 5 ДА СЕ САМОЗАЛЪЖЕШ ПСИХО-КОНСУЛТ.............................. 6 – 7 МЮНХАУЗЕН КОЙ СИ ТИ? 8 – 10 ТОРБАТА С ЛЪЖИТЕ Устата на истината........................... 8 Тъмните очила те карат да лъжеш.... 8 Учим се да лъжем още в най-ранно детство ................... 9 Писането ни издава, когато лъжем.... 9 Могат ли роботите да лъжат?........ 10 Лъжата те кара да се чувстваш мръсен ..................... 10

ПОД ПРОЖЕКТОРИТЕ ....11 Мениджър за един ден

Л Ъ Ж АТ АТА

ПОЩА@ ПОЩА@ ПОЩА@ ........ 12 - 13 На 13 години съм, харесвам едно момче... ...................... 12 За приятели съм само „ходеща безплатна енциклопедия“... .. 13 НА ЕДРО .......................................14 – 17 ИСТИНСКИ ЛЪЖИ, или най-култовите измами през годините Цената на Айфеловата кула .............. 14 Какво означава „Айдахо“ .................... 15 Марсианците идват! ......................... 15 Мило дневниче, „Зиг хайл!“ ................. 16 Всичко най-хубаво, твой: Господ ...... 16 Последните мохикани от племето тасадай ......................... 17

Великанът и джуджетата от Кардиф .................... 17 ХА ТАКА!!! ................................... 18 – 21 I LOVE THE WAY YOU LIE Лора Скорчева и Райчо Ангелов в словесна битка относно Лъжата от гледна точка на Жената и Мъжа Ти си виновен! (Защо лъжат жените, според жените?) ......... 18 Аз лъжа, защото... (Защо лъжат мъжете, според мъжете?) ....... 19 Аз знам, че ти знаеш, че аз знам! (Защо лъжат мъжете, според жените?) ........ 20 О, слабост, твойто име е жена! (Защо лъжат жените, според мъжете?) ........ 21

МУЗИКА...... 22 – 25 Единствено българска музика по BOX TV ........ 22 – 23 „Аре дай пак“ – интервю с Кристо .... 24 – 25

МАРТЕНСКИ НЕВОЛИ ...... 46 – 47, 49 Защо ми причиняваш това? ...Или 5 източника на пролетната умора

О НЕЩО – ОТ НЕЩО ..........48 – 49 Н ХХапльо! ................48 ППрактилистично! ..48 ССветкафез! .........49

ЖИВОРАСЛЯЦИ....52 – 53 Абисинска котка Произход, външен вид, характер

Запознай се със SIFTEO – бъдещето на игрите! ......50

ДЖАДЖИ ................. 50 – 51

ЧЕТЯЩИ .................................................... 34 – 37 Гледахте ли „Малкото голямо четене“? ......... 34 „Лудата Дорис” – Момчил Николов ................. 36 „Охлюв на склона“ – Аркадий и Борис Стругацки ............................. 36 „Аз съм номер четири“ – Питакъс Лор ........... 37 „Островът” – Александър Секулов ................. 37

ОБЩ ОБЩЕСТВО О ........ 30 – 31 Оставете О нна мира вегетарианците!

PERPLEXUS – 3D лабиринт, който наистина ще те замае! ....................51

НА КИНО............................ 32 – 33 Премиерните филми през март .................... 32 С мръсна газ ............................ 32 Ранго 3D.................................... 32 Майло на Марс.......................... 33 127 часа .................................... 33

ХОРОСКОП ................................... 54 – 55 Март: Баба Марта бързала и кънките вързала КРЪСТОСЛОВИЦА ................................ 56 3 ——————— ————————


КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ ...

ЛИЧ НИ ИС ТОРИИ

За да стане пр авда подобна, непрем та правдоенно трябва да є се притур и малко лъжа. Фьодор М ДосКОтоевски, ру ихайлович ЙК ски писател 'ВО БИЛ К АЗ Всич ки лъ АЛ... ж репл ат. ика н от с а Хаус „До е кто риала р Ха ус“

КАЗАЛ... КОЙ К'ВО БИЛ

врата на Ушите са задната та врата на истината и пред на лъжата. Балтазар Грациан, и философ испански писател 4 ———————— ————

Да се самозалъжеш Стела Маркова


Когато разбереш, че си бил излъган, ама много излъган, изведнъж започваш да си припомняш всички онези моменти, случки и разговори, които са искали да ти подскажат, направо да ти изкрещят в лицето, че нещо такова предстои да се случи. Те са толкова много и толкова очевидни, че няма как да не се плеснеш по челото и да не си кажеш: „Как не съм разбрал? Как не съм се усетил?“ Няколко седмици преди 14 февруари приятелка ме накара да и' обещая, че ще прекарам вечерта на този двоен празник с нея. Аз не съм му върл фен, но имайки предвид колко важни са за нея празниците и организирането на тяхното прекарване, нямаше как да откажа. Нали приятелите са за това – да споделят. Всичко беше точно – от мястото и часа до доуговарянето в скайп. Влизайки в заведението, аз казвам, че бих желала маса за двама, настанявам се и я изчаквам. Яна се появява, грееща и изпълнена с енергия, имаме лек дебат относно алкохолното съдържание в напитките (аз настоявам за нулево, тя ме увещава да променя позицията си) и въобще всичко върви по план. Обаче план, за който аз дори не подозирам. Петнайсетина минути по-късно се появяват наши общи познати – двойка, с която в близкото минало съм прекарвала малко повече време, но напоследък не се виждаме толкова често, и аз констатирам в главата си, че съм свидетел на невероятно съвпадение. За моя изненада, те пожелават да се присъединят към нашата компания, а Яна изведнъж открива голяма маса с подредени прибори, на която „може да седнем за малко, докато дойдат хората, които са с резервация“. „Защо не?“, казвам си аз. Десет минути по-късно идват още две скъпи за мен същества и аз решавам, че мои приятели са се загаджили и по стечение на обстоятелствата са дошли да празнуват на същото място. Репликата ми след тяхната поява е нещо от рода на:

„Това и да беше организирано, нямаше да се получи толкова добре!“ Едва когато идва друга моя приятелка и с много широка усмивка пита: „Сега ли трябваше да дойда или малко по-късно?“, аз най-накрая оставам с отворена уста... и проникновеното просветление за пъклената организация. Идеше ми да се свлека под масата и да си разбия главата в нея. Едновременно. В продължение на половин час аз така и не допусках, че вместо среща с Яна и случайно появили се други приятели, имам пред себе си ИЗНЕНАДАТА НА МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ. Сигурно ще си кажеш: „Е, как?! То е пределно ясно!“. Да, обаче това, което ни пречи да виждаме действителната картинка, е тази, която сами и много старателно сме нарисували в собствените си глави. На нейния фон очевидности, които и' противоречат, не означават нищо за нас. Моята приятелка Яна ме излъга, че ще бъдем само двете, за да разбие лъжата, която аз сама поддържах в своята глава. Тя знаеше колко много ми липсват останалите хора от тази компания и как в последно време съм си самонавила мисълта, че за тях аз не означавам нищо. До репликата „Сега ли трябваше да дойда...“, аз така и не допуснах, че всички тези хора се появяват заради мен. Обяснението със съвпаденията беше много по-лесно и близко до моето съзнание. Най-сериозните заблуди, които ни се случват, идват от самите нас. Аз имам приятели, които ми помагат да се разделям със собствените си лъжи. Надявам се, че и с теб е така. Ако не е, пожелавам ти го от цялото си сърце.

АЛ... БИЛ КАЗ О 'В К Й О Преди К ото, Джак? кое е шантав очно

ме в т Знаеш ли ния, а ти и аз бях една седмиц туация. Аз бях заключе , че м си а а зн ат И н . аваш обрат да ме посещ лъжа за това, е ш ва д и и ат , че гато разбра е? се ядоса, ко дяволите, виниш ли м йънс а по Л о, н н и ; кой съм Бенджам ени“ реплика на уб зг „И ла от сериа 5 ——————— ————————


ПСИХО-КОНСУЛТ

Лъжата е вездесъща. Можем Лъжем най-много тези, които обичаме. Обезсърда я осъждаме, но не можем чаващо, но факт! Колко пъти сте казвали на този, с кода оцелеем без нея. Тя гото излизате: „Много съм зает“, „Имам работа“, „Сега не е неотделима част от мога да дойда“, а реалността да е друга? Нима не послъгваме често и за миналите си любовни отношения? „Аз съм много живота ни. Никой от по-близка с теб“, „Преди теб никого не съм обичала истински“, нас не се е родил „Обичам те повече от всекиго, когото съм обичала досега“. Често научен да лъже, но лъжем за това, какво точно чувстваме към партньора си, за несиживотът, родитежи гурността и съмненията, които имаме във връзката си, за страничните лите, събитията, ли си флиртове. Да не говорим, че при някои любовният живот се „радва“ всичко, което вс на „двойно счетоводство“ и покрай титуляра върви и втора сюжетна липреживяпр ния. Лъжем партньора, че сме запазили в тайна споделеното, крием колко ваме, ни ва време и какво сме вършили със свои приятели и съученици, крием сексуалподтиква по ните си фантазии за друг или мисли за секс с другиго, лъжем за броя на партньорите си, лъжем колко добър секс сме правили с другите бързо да партньори: „Ти си най-добрият“, „Едва сега разбирам какво е напредистински секс“. Крием отрицателните си чувства към роднинем в ните на гаджето си, относно външния му вид, относно потази ведението му или черти от характера му. Понякога крием дисцинаши вярвания, предпочитания, убеждения, само за да плина. сме в мир с човека до нас. Лъжем, че харесваме игрите, забавленията, приятелите на любимия. Лъжем за парите си, за здравето си, за годините си, за килограмите. Лъжем, че не ревнуваме, че не слухтим да научим нещо за партньора си… Според еволюционн ата психология хора та употребяват лъ та, за да стимулират ъж жа а-реакцията на другия към тяхната истор и да определят дали ри ия я лъжата се възприем а като правдоподобн Този процес е познат а. като процес на разв итие на „Макиавели телигентността“. Де инцата започват да лъ жат на около четири четири и половина год и– ини. Преди това те не са способни да разберат, че др угият няма същото ви ждане за нещата като тяхно то. На тях им се струв а, че има само една гле дна точка – тяхната, и започват да я вплитат в някаква история, за да проверят реакцията МалСпона другия. ките деца ред някои научават от опит, че изследователи лъжата може да ги спаси от децата са по-склоннаказания. В опита си да разберат ни към лъгане от възмисленето, децата разказват фантастични и растните. Други твърдят, невероятни неща, защото те все още нямат критече количеството на лъжите риите за оценка дали едно изказване е правдопоостава едно и също, просИ добно. По този начин те се стремят да си изработят то възрастните лъжат животниконцепция за правдоподобност. Когато децата за други неща и те лъжат, но, за научат как работи лъжата, те все още нямат по-изкусно. разлика от нас, не знаморалните норми, за да се въздържат от ят, че го правят. Те използват лъгане. Минават години в наблюдаваразлични измами, за да оцелеят. Многобройне на лъжите на другите, както и на ните форми на мимикрия и каталепсия са доказателрезултатите от техните собствени ство за това. Сменят окраската си, застиват като умрелъжи, за да си изработят свое ли, за да заблудят противника, но всичко това е израз на разбиране за лъжата. инстинкта им за оцеляване.

6 ———————— ————


Има множество причини хората да лъжат. Най-обикновената причина е страхът. Лъжата им дава сигурност и защита срещу възможно наказание. Опитват се да избегП нат критика, да си спестят забележки, с две думи – да няк о жат ога л заобиколят неудоволствието. Друга причина някой с е б а сл ъда се научи да лъже е подражанието, при което се ужи еут До в следва някакъв чужд модел. Нерядко хората хор този ъ р ж д за При ата с подхо а в а н е лъжат и защото чувстват, че истината няма . нис д пр д ру дава да им помогне да получат това, което да с гите, т стойн ко са ибягва и м т искат. Други лъжат по навик, по рефост очу в со цен а инт н в лог търа н ересни бствен а себе ствие лекс. Те се наричат компулсивни ите а тр , за си и . рич ична б лъжци. Невинаги човек осъзс у пр Изв а „син проява са. Кр елязва и очи, айн опи ед ни, нава истинските мотиви за на т лъж естни дром а д о т а а з н са о и ти са в тват се и ве вир ци“ лъжите си. щ а ба за с ани о – разк е и ка рон Мю п лъжа че пат епио то „ се н нха ори обств т бол азите и у а- Так гинал ен пре езнен им са стерич зен“. ата стиж ни мот зам а те н ност н и , та, естите амират и знач важно ужда л на ст, имо коя фа Клиудо то явн реалн нтазен ст. вле тво о не г остн и ч н ата ряв и а. практика познава две разновидности на болестното лъгане, които в голяма степен се припокриват – митомания и псевдология фантастика. Терминът митомания е създаден от психиатъра Фердинанд Дюпре и съдържа гръцки и латински корени (мит – легенда и мания – лудост). Болните от митомания имат всекидневна нужда да измислят живота си, за да избягат от реалността. Митоманията се основава на стремежа чрез преувеличаване на някой елемент от реалността – независимо от миналото или настоящето, – да се създава една възвисена и идеализирана представа за нас самите. Чрез тази митомания искаме да се покажем като поразлични, но истинският проблем възниква, когато почнем и да вярваме в това. Докато едни митомани имат нужда да се хвалят непрекъснато, други лъжат, защото са алергични към обикновените, делничните неща; трети вечно критикуват, в основата на което стои комплексът им за малоценност, а четвърти в лъжите си се мотивират от манипулативната си природа и нечестни цели. ПсевВъв дология фантастика (псевдо + logos – реч, разказ) е също всекивид патологична лъжливост, но не можем да я считаме дневието няма за пълен синоним на митоманията. При нея не се човек, който да не подчертава толкова силно ролята на предразе лъгал, но всеки може да положенията на личността и определени направи своя избор дали да продължи външни обстоятелства. Псевдология да го прави и как. Според една притча един човек, фантастика се наблюдава послед като умрял, почукал на вратите на Рая. Свети Пескоро при различни психитър излязъл и го попитал какво прави там. Човекът отговочески заболявания като рил, че е сигурен, че е за Рая, защото живял много праведно. епилепсия, психози, Тогава св. Петър му казал, че не е за Рая и че трябва да се върне прогресивна обратно в живота, да излъже поне веднъж и после ще говорят. Така и парализа. станало. Човекът се върнал на земята и… излъгал. Хванали го. Почувствал се толкова ужасно, че пожелал с цялото си сърце вдън земя да потъне от срам. Когато пак застанал пред вратите на Рая, св. Петър му казал: „Сега вече си за тук. Преди си бил праведен от страх, а сега праведността е твой избор. С това си заслужил да си в Рая.“ Анна-Мария Пеева

7 ——————— ————————


КО Й С И ТИ?

Райчо Ангелов

Въпреки че не обичаме да ни лъжат, ако трябва да сме откровени, и аз, и ти често прибягваме към лъжите. Всеки ден животът ни изправя пред горчиви истини, които не искаме нито да кажем, нито да чуем. В такива моменти е по-добре да замълчим, за да бъде животът ни по-приятен и лесен. За да ти стане приятно и по-лесно, прочети какво ти подбрахме от торбата с лъжите – ако не друго, поне ще знаеш няколко интересни факта от Планетата на лъжата.

Устата на истината,

или La Bocca della Verità е известен барелеф, издялан от мрамор, който се намира близо до портата на църквата „Санта Мария ин Космедин“ в Рим. За тази скулптура се смята, че играе ролята на детектор на лъжата. От средните векове насам римляните вярват, че ако някой постави ръката си в отвора и изрече лъжа, ръката му ще бъде отрязана. Ако това лято имаш път към Италия, иди да и' хвърлиш един поглед, но не забравяй да бъдеш честен. Освен ако не си решил да се отървеш завинаги от писането на домашни.

те и н м Тъ ла очи т ра а к е т еш ж ъ л да ност Факт. ноним век да ета в а т а а и н з с е р о вот а чо мит иве По ду исти от ун е на чувст а подтикв до тъмните нт, така н и л е е и и н а л е и я т р ц с е перим спе , ако щ года а св отна на екс ш. Затова почнеш, о, бла а или слаб равило се т а н д о о р х То ери а за оп ав нат не еди д казан а мах татъч се дов писан недос то това не та била до йно да ни азговор, пр дника си д – ако ще те е глет р ка за ко а се лъже, ла. Хипоте можеш спо иш честен карай събе ните очил е, поне да в очите. тъм на вод че да очи лъж 8 ———————— ————


КОЙ К'В О БИЛ К АЗАЛ...

На лъжата краката са къси. Българска поговорка КО К'ВО БИЛ КАЗАЛ... КОЙ Малката лъжа ражда ж голямо недоверие. реплика от сериала „17 мига от пролетта“ АЛ...... БИЛ КАЗ О В ' 'В К Й КО икриват

Учим се да лъжем още в най-ранно детство

които пр Има лъжи, во истината, че чли тъй сполу поддадем, би озннае с да не им а на здрав смисъл. с п ли уко, чавало ьо Ларошф Франсоа д нски писател фре

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Най-грубата лъжа често се изразява с мълчание. Робърт Луис Стивънсън, английски писател, автор на „Островът на съкровищата“ КОЙ К КОЙ КО К'В К'ВО ''ВО ВО В ОБ БИЛ ИЛ КАЗ КАЗАЛ... ЗАЛ...

Има измама само когато те хванат. реплика на Ал Бънди ди от сериала ла „Женени с деца““

КО ОЙ К К'ВО В Б БИ ИЛ К КА АЗ ЗАЛ Л.... ..

Има три разнов ид лъжата: лъжа, гн ности на усна лъжа и статистика. Бенджамин Диз раел британски поли и, тик

КОЙ К КО ОЙ К К'ВО К'В 'В ВО ОБ БИ БИЛ ИЛ КА КАЗАЛ... АЗАЛ З Л... ..

Лъжата е нещо крайно отвратително и изключително полезно в трудни моменти. Адлай Стивънсън, американски политик КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Не обичам да лъжа, когато истината не ми отърва, само я премълчавам. Богомил Райнов, български писател Л КАЗАЛ...

КОЙ К'ВО БИ

найЛ жата е само Лъ ст от ча а ат ащ ир фрап а. ят дезинформаци ил Митев, м -Е ър Пет олог български соци

Питал ли си се: „Кога се научих да лъжа?“. Е, и аз съм се питал. Британските психолози дават отговор на този въпрос. Според тях децата още на 6 месеца притежават способността да лъжат възрастните, а с възрастта усъвършенстват това умение. Доскоро се смяташе, че децата се запознават с лъжата на 4-годишна възраст, но въпросният екип от учени от университета в Портсмут, Великобритания, открил, че още между 6 и 9 месеца бебетата се научават да издават престорени истерични викове с цел да получат допълнително внимание от страна на околните. Явно няма спасение от лъжите. у Споре писане чени от Изра ел нач д е изда инът н й н икъ жем да разбер т, от който м а оем дал или не ин . Те са открил якой лъже лъже, и, че чов писалк ек натиска п когато о-силн ата на лис о големи букви. та и пише с поДоказа твърде н т 34 доб ието били ре елство на р з рани д оволци, коит ултатите от а о били единия напишат дв накаат случай спомен да раз екста, като в салка , а к в други а Добр на я – изм жат истинск те изд сензорна пл оволците из и ислена аде, е о п ч о а л . з случ Друг вали ми от нор мално гането. Устан о нещо, коет електронна ка. то, док пиприми ато изр овено е, че л о най-лесно гват м Защо л осем пъти по ичат лъжата ъжците мига оже да , т по-ря изрекъ ъжецът запо -често, откол а след това дко з чва бъ к л лъжа а о п т очват д о обикно рзо и ч , не е м залпът а в е е с н н то да м от миг ого ясн о. ан иг о. ник на напреж ия служи кат Предполага а, след като е о отдуш се, че е лъжец а. ↘↘ нието за ↘

Писане ни издато ва, когато лъжем

9 ——————— ————————


Могат ли роботите роб р да лъжат? Могат. Тоест, най-малко един може. В М Ge G Georgia eorg Institute of Technology в резултат на про проект, финансиран от военноморските сили на САЩ, изследователи са създали сил нова но програма, чрез която един робот ще може да открива дали друг робот е искрен иск и да използва чувството му на вина вин на срещу ср него, като го изпробва с лъжи. По същия ссъщи начин роботът ще може да мами и човешките чов ве вешк същества. За какво им е обаче на военните военн в робот-лъжец – не се разбира. Научната Науучнат общност изрази недоволство от разработената програма с аргумента, че новата разраб ботен технология технол логи може да очерни образа на роботиката ка ата а в очите на обществото и да доведе до създаване на роботи, които ходят на лов създ или например играят хазарт.

а т а ж Лъ да а р а те к тваш с се чув ъсен мр ЗАЛ.... АЗА ВО БИЛ К КОЙ К''В

є кажа, че Исккаа ми се да е отмине, щ всичко това я лъжа. да м ка ис но не илма реплика от ф ти“ ес и прел „Американск

КО К ОЙ К К'ВО В БИ БИЛ КА КАЗ ЗА АЛ... АЛ

Лъжата може да об икол половината свят, пр и еди истината да си об уе ботушите. Тери Пратчет, английски писате л 10 ———————— ————

Спайк Лий, докторант в университета Мичиган, твърди, че като искат да измият ръцете или устата си, хората мислят, че могат да почистят себе си от изречените лъжи. Ученият и неговият екип провели експеримент, в който помолили 87 студенти да играят ролята на адвокати, конкуриращи се с въображаеми колеги за напредък в кариерата си. Според сценария, студентите намирали важни документи, загубени от конкурентите. След това една част от тях трябвало да съобщят на конкурентите си по електронната поща, а другите – по гласовата поща, че не са намерили нищо. В резултат на това студентите, лъжещи устно, енергично плакнели устата си, а лъжещите по e-mail усилено миели ръцете си в тоалетната.


ПОД ПРОЖЕКТОРИТЕ

Мениджър за един д е н На 29 март 2011 г. Джуниър Ачийвмънт България ще проведе веде за десета де поредна год година дина своята национална инициатива „Мениджър джър за един ееди дин ден“! Инициати ивата има за цел да ссрещне рещне ученици от Инициативата 9–12 клас и студенти 1–4 курс с топ мениджъри на водещи бълг гарски и международнии компании. Това им български дава шанс да да се докоснат до един едиин реален ден в желаната от тях тях компания или про професия офесия и да решат дали наисти наистина ина искат да се развиват в тази сфера. Много от еднодневните едднодневните срещи преминават прреминават в предложения за стажове и дори работа. Всяка година повече от 1000 младежи намират място сред 250 компании и институции в цяла България. Патронът на „Мениджър за един ден“ – министърът на финансите, отстъпва за един ден ръководната си позиция на млад „министър на финансите“. Освен него, в рамките на инициативата редица министри, посланици и кметове от цялата страна приемат свои заместници. „Мениджър за един ден“ се провежда в над 100 държави по света, като първото издание на инициативата се е състояло през 1996 г. в Бостън, САЩ. За повече информация: www.jabulgaria.org (02) 989 26 60; (02) 989 43 61

11 ————————


ПОЩ@

ПОЩ@

ПОЩ@

На 1 13 години съм, харесвам едно момче харе и не не знам знам к как ак да се държа. Той ме избягва, в а, пиша му у и не ми отговаря. Може ли да д а ме ме посъветвате посъвет какво да направя.

Деси Анна-Мария Пеева

На вашите въпроси, изпратени на redakcia@tbox.bg, отговаря:

Самият факт, че, както се изразяваш, не знаеш какво да направиш, ми говори, че търсиш отговора в главата си, а той е по-скоро в сърцето ти. Достатъчно е да бъдеш съответна на това, което усещаш. Покажи му симпатиите си, но не натрапчиво. В същото време не забравяй за ловния му инстинкт – създай му усещането, че те покорява и завоюва. Не забравяй женските черти в държанието си – нежност, умение за подчинение, гъвкавост, мекота в отношенията. Неслучайно се казва, че мъжът е съдът, а жената е водата, която го изпълва, тя заема формата му, придава му съдържание. Бъди търпелива, напредвай към душата му с малки като кибритени клечки стъпки. Дай му нужното време. Печели го. Съблазняването изисква да задоволиш неговите вкусове и интереси така, както на него му харесва. Така той ще чувства нужда от теб и за да те задържи, ще задоволява твоите потребности. Простичко казано, накарай го да се чувства добре с теб и така да го привлечеш. Би могла да потърсиш среща с него лице в лице, при която да изразиш предпочитанията си, да попиташ как приема твоите sms-и и каква е причината да не им отговаря и да те избягва. В живия контакт можеш много по-сигурно да се ориентираш дали въобще има интерес към теб и какъв. При една такава проверка на неговата реалност ще разбереш харесва ли те, свободен ли е… или не си струва да хабиш времето и чувствата си. Ако не даде отговор на въпросите ти, но поведението му продължи да е отбягващо, по-добре се отдръпни и си дай малко време, за да провериш дали нещата ще се обърнат в твоя полза, или трябва да пренасочиш усилията си към друг обект. ПСИХОЛОГ

12 ———————— ————


Здравейте, аз се казвам Наталья, родих се и учех до 3ти клас в Руссия, 4ти клас продължих в България. Сега 4т клас. В Русия бях научена, че на първо съм 7ми кл място учене, на второ любов и приятели. Дълго време поддържах този принцип и в резултат –

за приятели съм само „ходеща бесплатна енциклопедия“, която може да ти напише домашното, а човек, когото обикнах, ми се присмива. Често плача просто тъй, от яд. Може ли да ми помогнете? Какво да правя?

Наталия Изходът е активност. Вместо да насочваш агресията си към себе си под формата на яд и самоокайване, раздвижи се и бъди сама промяната, която търсиш. Ако пасивно чакаш нещата да се променят, дълго ще бъдеш неудовлетворена. Имаш вече своите усвоени модели на поведение, стереотипи на мислене и себевъзприятие, но това не означава, че не съществуват други нагласи и реакции, които могат да те направят по-щастлива. Когато усвоиш нови стратегии за действие и себеусещане, околните ще отговорят на тях и ще реагират спрямо тях. Задай си въпросите: „Харесвам ли се? Обичам ли се достатъчно? Мога ли да впечатля и по друг начин, освен със знанията си? Мога ли да „печеля“ другите и без да съм им в услуга при писането на домашните? Кои са моите положителни страни и качества? Какво ме прави добър приятел? Защо си струва някой да бъде мое гадже?“ Дали начинът, по който другите се отнасят към теб, не е просто отражение на начина, по който се възприемаш и се отнасяш към себе си? Човек получава толкова, колкото смята, че заслужава. Какво би могла да промениш в тази посока? Вместо да си слагаш етикети „единачка“, „ходеща безплатна енциклопедия“, опитай поведението ти да е в синхрон с твоите спонтанност, интереси и възможности, каквито и да са те. Да полагаме усилия да се харесаме на другите не е нещо лошо, но само ако това не ни кара да изневеряваме на себе си. Другите ще те използват толкова, колкото ти им позволиш. Ако филтрираш хората около себе си и се освободиш от паразитите, сигурна съм, че ще останат такива, които са с теб заради всичко, което си и което не може да бъде имитирано.

бел. ред.: Писмата са публикувани без редакторска намеса. 13 ——————— ————————


НА Е ДР О

Райчо Ангелов

е т е и т н и и в д о о г т или най-кул измами през Според Според р рречниците, лъжата е „съзнателно изречено р неистинно твърдение р с цел ц ел въвеждане в заблуда на отделен човек или на обществото“. След нашето ш проучване с ръка на сърцето можем да КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ... ти кажем, че хората р са, меко казано, лековерни. Човешката история е пълна с примери Една лъжа, повторена сто за лъжи и измами, на които са се хващали пъти, става истина. Паул Йозеф Гьобелс, големи групи от хора, и които са ставали министър на пропагандата толкова популярни, че след разкриванато им и информацията в нацистка все още са имали поддръжници. Това, което Германия ще прочетеш сега, е истината. За лъжата.

Цената на Айфеловата кула

Виктор Лустиг

14 ———————— ————

Името на човека за пример, на когото искат да приличат най-големите измамници в света, е, без съмнение, Виктор Лустиг. В рамките на няколко месеца той успява да продаде Айфеловата кула, и то два пъти! Лустиг е роден в Бохемия, днешна Чехия, и има дарбата да бъде сладкодумен, и то на няколко езика. Използвал е 22 фалшиви имена из цяла Европа. Върхът в кариерата му на измамник е аферата от 1925 г. Лустиг прочел статия във вестника за това, колко скъпа е поддръжката на Айфеловата кула и веднага измислил хитър план. Изпратил покани до шест търговци на метал от името на представител на правителството. Казал им, че кулата е прекалено скъпа за поддръжка и правителството е решило да я продаде. По онова време това не е звучало абсурдно, защото не е било ясно дали Айфеловата кула ще бъде в Париж за постоянно. Лустиг завел шестимата кандидати да „инспектират“ кулата с лимузина. По време на срещата той искал да установи кой от тях е най-доверчив. След огледа търговците трябвало да напишат офертите си и да ги дадат на Лустиг. Той обаче вече бил решил коя ще е жертвата. В крайна сметка Лустиг заминал за Виена с куфар, пълен с пари, а измаменият търговец от срам не подал официално оплакване в полицията. След няколко месеца Лустиг се върнал в Париж и отново поканил за среща шестима търговци на метал. Този път бил разкрит, преди да финализира сделката си, но успял да избяга от полицията.


Какво означава „Айдахо“ През 60-те години на 19. век индустриалецът Джордж Уилинг предложил думата „Айдахо“ за име на нов американски щат, твърдейки, че на индиански тя означава „слънцето изгрява от планините“. Името веднага придобило популярност и през 1863 г. районът е кръстен Територия Айдахо, а по-късно става щат Айдахо. Малко по-късно Уилинг, познат като шегаджия и ексцентрик, признал, че си е измислил думата. Въпреки че историците още спорят дали той наистина е отговорен за името на щата, измислената индианска дума продължава да се използва.

Марсианците идват! Събитието все още се помни и изучава в учебниците по социална психология като най-известната измама в шоубизнеса. За какво става дума? На Хелоуин 1938 г. известният режисьор и актьор Орсън Уелс излъчва радиопредаване по романа на Хърбърт Уелс „Войната на световете“. Радиошоуто предизвиква масова истерия и паника. Излъчването на радиопиесата е под формата на извънредни новини и прекъсва прогнозата за времето, поради което много хора наистина мислят, че са нападнати от извънземни. Над шест милиона човека са слушали предаването и полицейските участъци са били заринати от обаждания. В едно малко градче във Вашингтон по време на предаването спира токът и много от жителите му се въоръжават и се скриват в планините. Интересен факт е, че когато японците нападат пристанището Пърл Харбър три години по-късно, много хора са смятали, че прекъсването за извънредни новини отново е било шега. ↘↘↘

Орсън Уелс

КОЙ К'ВО БИ Л

КАЗАЛ...

Когато лъжеш някой човек за тал му само защот о седи срещу т анта еб, това е най-непростим ат то така го насъ а лъжа от всички, защорчаваш да прод ъл крайна сметка да провали цели жи и в я си живот просто защото няма талант. И повечето хора постъпват точ все пак но най-вече прият елите и роднин така – ит е. Чарлз Буковски , американски писател 15 ——————— ————————


КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Дяволът бил баща на лъжата, но забравил да я патентова, и затова сега предприятието му страда от свръхконкуренция. Чудомир, български писател

Мило дневниче, „Зиг хайл!“ Дневниците на нацисткия диктатор са купени и за 10 милиона германски ански марки мар арки от списание „Щерн“, което през 1983 г. публикува извадки тях. Оказало се се, че ценният документ и от тях ценн докум кумент всъщност е фалшификат, изработен от човек на име Конрад Кужо и представен като личните записки на Адолф Хитлер. Той твърдял, че след като били намерени из останките на разбит самолет в Германия през 1945 г., дневниците били изнесени от Източна Германия от човек, известен като д-р Фишър. След тази публикация в „Щерн“ експерти откриват, че документите са фалшиви. Следва скандал и няколко от редакторите на списанието напускат, а Кужо и журналистът, с когото е работел, са пратени в затвора..

Всичко найхубаво, твой: Господ През 1726 г. Йохан Берингер от Вюрцбург публикувал отпечатъци от фосили, открити от него в околностите на баварския град. Сред тези отпечатъци имало цели гущери с кожата, паяци барабар с мрежите им, птички с перата и очите. Но бисерът на колекцията бил камък с ясно личащите староеврейски букви YHWH – като „Йехова“, Божието име. Берингер заключил, че това е подписът на Твореца върху неговото творение и написал книга в този дух. Малко след отпечатването и' колеги му признали, че си направили шега с него. Легендата твърди, че откривателят пропилял цялото си състояние в опити да откупи всички бройки от злополучната книга. 16 ———————— ————


Последнит е мохикани от племето Тасадай

През 1971 г. М ануел Елисал де, министър племе от кам енната епоха, от филипинск ото правител обитаващо в тасадай, гово ство, открива пълна изолац рели странен малко ия остров Мин език, използ а облеклото им данао. Тези хо вали само ка се състояло ед ра, наречени м енни инструм невинността, инствено от ли енти, живеели в посл ста. Световна в пещери, та преса ги пр Хората от плем едните оцелели обитател евръща в ем и на един изгу ето окупират блема на бе бестселър, „Н водещите за н рай. главия на ве ешънъл джио стниците и сп график“ прав и кинозвезда исанията, за и специален та Джина Лол тях е написан филм, а авио обриджида ги дентът Марко легендата Чар посещават ли с обявява тери лс Линдберг чн о. то Веднага след след смъртта риите на плем му през 1986 това обаче пр ето за резерв г. двама журна езиат и забраняв тасадай живее листи проник а всякакви ви в нормални къ ват в района зи ти. Чак щи, търгува с на съвсем ра и установява збираем фил пушено месо, т, че племето ипински диал об ли цирк по запо ча се с джинси „Лив ект. Хората от вед на Елисал айс“ и говори племето приз де, който напу ри от фондаци нават, че са ус ска страната ята, основана троили целия през 1983 г., в подкрепа на като прибира „пещерните милиони дола хора“. -

Великанът и джуджетата от Кардиф През 1869 г. търговецът на цигари Джордж Хул организира една от най-големите измами в американската история. След като наема каменоделец да извае триметров гипсов гигант, Хул го заравя във фермата на братовчед си в Кардиф, Ню Йорк. Година по-късно той наема хора да му изкопаят кладенец, като знае какво ще открият. Те изровили гиганта и находката скоро става медийна сензация. Хул опъва палатка пред разкопките и продава билети по 50 цента. Въпреки че повечето учени веднага обявили гиганта за фалшификат, хората се тълпели във фермата, за да го зърнат.

АЗАЛ... О БИЛ К 'В К Й О К олюдието е са прост

Мъжет а , жените с на лъжата стокрация. ри , нейната а Джон Рей , р а к е л ки шотландс рктика А тел на изследова

17 ——————— ————————


Х А ТА КА! ! !

Лора – вечната лудетина, медийна кримка

Лора Скорчева и Райчо Ангелов в словесна битка относно ЛЪЖАТА от гледна точка на ЖЕНАТА и МЪЖА

Ти си виновен! Аз, честно казано, не се харесвам много :) И е нормално някак – все пак Аз съм човекът, когото познавам най-добре. И затова се гримирам. И нося лещи, които променят цвета на очите ми (освен че помагат на късогледството). Подбирам дрехи, които прикриват д-то. Понякога нося и обувки с ток, да съм по-височка... Факт! Жените сме се научили да лъжем за реалния си вид и наричаме това козметика, мода, стайлинг. Защото ни се иска да сме красиви. Обичаме приказките, защото там с едно вълшебно заклинание тиквите стават каляски, а ние – принцеси. Нищо, че оня на белия кон вечно закъснява. И като се появи (може и на колело, скейт или трамвай), почваме да сучем и да въртим 18 ———————— ————

Защо лъжат жените, според жените? тънки, нки нк и ггадни ад дни иг игрички грич и ки с е една-единствена дна н единстве ена на ц цел ел ел – да ни харесат. И наричаме това флирт. Като кокошката, дето я гони петелът и тя бяга, ама се обръща назад и се чуди дали не бяга твърде бързо?! Адски ни се иска да сме прекрасни, обаятелни и невероятни. И лъжем, че сме именно такива, за да ни харесват. И да ни обичат... Да ни обичате такива, каквито сме, без лъжливите маски. Просто това е едно малко изпитание за наблюдателност. Всъщност вие, мъжете, сте виновни, че ви лъжем. Ами да, разбира се – вие сте виновни!!!!! Какво сте ми се заразхождали наоколо с разни идеали за жена и ни карате да обуваме пантофки, които никак не са ни по мярка? Амааа ха! ↘↘↘


*„Обичам начина, по който лъжеш“ – рефрен от хитовото парче на Rhianna и Eminem

АЗ ЛЪЖА, ЗАЩОТО... КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

След изчистване на историята от лъжите не е задължително да остане истината. Станислав Лец, полски писател и поет КО ОЙ К К''В ВО ОБ БИ ИЛ К КА АЗ ЗА АЛ Л Л...

Единствената прел ес на брака е в неизбе т жните взаимни лъжи, коит о из живота на съпрузит пълват е. Оскар Уайлд, английски писате л

Райчо Ментата – издирван за крупни измами на пет континента

Защо лъжат мъжете, според мъжете?

1. ...МИ Е ЗАБАВНО. И освен това е грозно да се казва „лъжа”. „Съчинявам” е толкова по-творческо. 2. ...МОГА ДА СПЕЧЕЛЯ. Яхти, компоти, момичета... Кой ти ги дава? 3. ...МИ ВЯРВАТ. „Кефиш ме. Ш’ти звънна!” – ей, не мога да повярвам, че все още някой се хваща на това. 4. ...МЕ МЪРЗИ ДА КАЗВАМ ИСТИНАТА. Какво да се обясняваме надълго и нашироко. По-лесно е да излъжеш. 5. ...АМА АЗ НЕ ЛЪЖА! Абе ти от кое списание каза, че си? От коя медийна група си ти? Не е вярно! Няма да коментирам. И освен това думите ми са извадени от контекста. ↘↘↘ 19 ——————— ————————


Аз знам, че ти знаеш, че аз знам! Ако ние лъжем за визуалните ефекти, то мъжете са по генералните заблуди. Те са силни, смели и благородни – така са ни учили всички. Може и да не ви се налага да подчертаете цвета на очите си с грим, но пък с измислици за битки (словесни и буквални тупаници) се изправяте пред очите ни като великани. Той Бегбеде* отдавна си призна, че лъжете, за да изглеждате велики в очите на жената, която обичате. Някой някъде е бил много готин и веднага – аналогичен случай и в наше село, ама по-така! Когато се налага, и сте размазали цяла тумба врагове, и сте катерили върхове, и сте тренирали какво ли не, ставате ходеща енциклопедия КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Защо л според ъжат мъжет е, женит е?

или не ви пука. Лъжете, че не ви боли! Много даже ви боли, когато не сте върха... в очите на една жена. Затова лъжете за характера си, за любовта си, за плановете си, за желанията си. Герои сте за целия свят, но на приказки. Толкова ви се иска да ви гледат с възхищение, че Дяволът може да ви завиди на изобретателността и фантазията. Но понякога вицовете ви са много тъпи, колкото и сладко да се кискаме. Силата ви е обратно пропорционална на големината на лъжата. Лъжете, защото ви е страх, че прозирате. И сте абсолютно прави – знаем, че лъжете, и ви лъжем, че ви вярваме. Защото наистина сте прозрачни. Но пък е чаровно :)

*Фредерик Бегбеде – френски писател, автор на „Любовта трае три години“, „Разкази под екстази“, „Романтичният егоист“ и др.

Ако един учен не може да обясни на 8-годишно дете КАЗАЛ... КОЙ К'ВО БИЛ с какво се занимава, той е жа, шарлатанин. Не съм изрекъл лъ зах ка Кърт Вонегът, а ат ин т а от ис американски писател каквото можех. на Фродо реплика елинът от романа „Власттените“ на пръс

20 ———————— ————

(Долу) Постер към филма „Излъжи ме“ – популярен сериал, въртящ се по телевизионните канали (снимка: FOX)


О, СЛАБОСТ, ТВОЙТО ИМЕ Е ЖЕНА!

ените, ж т а ж ъ Защо л мъжете? д е р спо

Ами... слаб им е ангелът и лъжат. Лъжат мен, лъжат себе си и най-вече лъжат себе си, че могат да излъжат мен. Виж защо. P.S. Чувал съм всички тези лъжи със собствените си уши. Оказа се обаче, че според някаква си там анкета това били най-разпространените женски лъжи. Е, имаме съвпадение, както казват в криминалните филми. :) ЖЕНИТЕ ЛЪЖАТ, ЗАЩОТО ИСКАТ ДА ТИ СЕ ХАРЕСАТ Обикновено, когато става дума за броя на бившите гаджета или любовните умения на настоящия партньор, в приказките на жените няма и капка истина. Често тези лъжи са дребни и имат за цел да повишат самочувствието ти, така че този път им прощаваме. Пък и кажи ми честно наистина ли искаш да знаеш колко гаджета е имала преди теб? Така си и знаех.

ЖЕНИТЕ ЛЪЖАТ, СЛЕД КАТО СЕ ВЪРНАТ ОТ ПАЗАР „Тая блуза я купих само за 20 лева!“ Да бе, да. Всичко е от намаления и промоции. А, дано, ама надали, както се казваше във вица. Има огромна вероятност вече да си разорен, а от МОЛ-а да те потърсят със съдия-изпълнител. Другият вариант на тази лъжа е: „Това ли? О-о-о... това не е ново, имам го от сто години!“ ЖЕНИТЕ ЛЪЖАТ, КОГАТО НЕ ТЕ ХАРЕСВАТ Обикновено лъжата започва така: „Много държа на теб като приятел...“ Няма значение как продължава, ти и без това няма да разбереш останалото. Една жена вкара ли те в графа „приятели“, можеш спокойно да я забравиш. ЖЕНИТЕ ЕДИ ЖЕНИТЕ ЛЪЖАТ, ПР ЛЪЖАТ, КОГАТО ЩИ КЪ ОТ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ЗАЕДНО ИЗГУБЯТ НЕЩО пликаре ал чув е не да то Няма мъж, кой ки ай ТВОЕ чак “, ме а тръгва та: „Готова съм, ей сег . не иза „Понятие си изл за тви иго пр партньорката си да се одичнямам къде ти ри пе ря вта по се се, Репликата, разбира . е бинокълът. Аз аш чак я , в който но през целия един час дори не го знам как изглежда.“ След това ти се утрепваш да търсиш суперценния и прецизен бинокъл, за който си дал малко повече от половината си заплата. Обръщаш къщата наопаки, потиш се, а накрая се примиряваш със загубата му. Развръзката идва на другата сутрин, когато го разпознаваш сред боклуците в количката на клошаря, който редовно претърсва кофите ти за боклук. 21 ——————— ————————


МУ ЗИ КА

Единствено а к и з у м а к с р а г бъл по BOX TV

иалното откриваители подкрепи офиц лн пъ из и ск ар лг бъ от музика в страната – Цяло съзвездие арска поп, рок и RnB лг бъ за я зи ви ле те а ва, Орлин, Криста, не на единственат b. Графа, Мария Илие Clu e Liv a fi So в ри уа ung BB Young, Калин BOX ТV на 21. февр риана Попова, АV, Yo Ма , на Мо , ва не Бо .y.a.n. и Knas се обеЛюбо, Буба, Весела Down, Billy The Kid, B.o h uc To а, ов ар ав ан Вельов, Маги Дж зика!“. з обичам българска му диниха под мотото „А

нева предстаAV, Мона и Весела Бо те сингли от ви но виха за първи път ар – „I feel рто пе ре си музикалния e“ и „Believe“.. “, „Teen Life u“, you

22 ———————— ————


, която ще води със Симона Халачева Публиката се запозна Димитър Димикласация „TOP 20“, и седмичната eърплей следи всичко ще и яко по жицата и тров, който ще се движ „Rock BOX“. ето ан ав на рока в пред разтърсващо от света

п ле изпъ След си на ето н ни не „Невидим“, Графа покани на сцената Любо и Орлин, за да изпълнят песента „Заедно“. Това обаче съвсем не се оказа финала на програмата.

На сцената се появи Лили Иванова, която беше специалната изненада на вечерта. Нейното участие предизвика няколко биса, а изпълнението и' на о „Черна овца“ напълн взриви публиката.

OX пожелава успех на

Екипът на списание Т.B

BOX TV! 23 ——————— ————————


МУЗИКA

т орчесд раздялата му с тв ед е ле то сл ис Кр на кт ое пр т ия а атта Първ Пъ на лн стоятел нтра и старта на само ов ат ката му половинка Са к р рб Бе р тъ ми на Ди Зара, братовчедката ли ил пи м му кариера. З сап зтапят със сексса ра ни же щи ре го 11 е ощ и я, – Мари s ПарLexus. исто, Били Хлапето и е и се бельо на Dreamgirl Кр те ии ац ас кл ите клубове, vbox българчето покори столичн в му та ия оц и след пром дн т хи н ле та то в на превър м зиката ите, му писан от изпълнител на е т тъ кс Те . ир еф ския М ллов. Мо деото – на Александър ви а , ев сл Къ н ли ет е на Св о, лукс от уто лет Мерцедес от Софа ио бр ка л де мо ен ед Посл допълват клипа. D&G, GUESS и Galdini

Кадри от клипа „Аре дай пак“

24 ———————— ————


? е момчета стават лоши СТЕЛА (С): Кога добрит бри :) до т на шите момичета ста КРИСТО (К): Когато ло тното? С: Възможно ли е обра ! К: Всичко е възможно xus за този но с Били Хлапето и Le ен им те ах бр съ С: Как се познахме и проект? светско събитие се за но ед на но ай уч сл К: Съвсем телефона... но е имало след това се чухме по „Аре дай пак“ очевид на те ки им сн на е ем С: По вр ите. ажи ми нещо за забавн горещи моменти. Разк

ха. В началото моменти се преплита те щи ре го и е ит вн ба К: За янтен режинени, но нашият брил ес ит пр о лк ма ха бя всички о (една капачто им даде по мааалк ка и, ож ол зп ра ед пр сьор ги же едно момиче весело след това - да о ог мн на ста И и. ск ка) уи хвръкнаха време на сцената и' из по че а, сн пу от се а толков ува и не забедори не спря да танц тя и а ен ти су ез пр е гърдит йлинга си. :) ляза промяната в ста ваме от теб? С: Какво ново да очак вия ни клип момента снимаме но В и. сн пе ви но о ог К: Мн а на годината. ще бъде продукцият w, Flo eDe и ля Га с заедно реса на всички. Надяваме се да ви ха ТBOX? нещо на читателите на С: Искаш ли да кажеш (със съответте ка ис го кате и както ис си о от кв ка е ет ав К: Пр ваш и никой а се) – животът е само ир зб ра т, ос рн во го от ната влявайте се! какви да бъдете! Заба а зв ка ви да о ав пр няма

п

музика Страниците за Маркова одготви Стела

о Марков Снимки: Марк 25 25 ———————— ———————


Едва ли все още има някой, който да не знае, че „TILT“, освен име на най-новия български филм, е и термин от играта флипер. Радина Кърджилова и Ивайло Драгиев, с които се срещаме да си поговорим найвече за филма, определено са усвоили и терминологията. В живота си и двамата преценяват с каква сила трябва да изстрелят едно топче, така че да не блокират играта. НА ГОСТИ

ЗА КИНОТО, ТЕАТЪРА И ЗВЕЗДНИЯ ПРАХ интервю с Радина Кърджилова и Ивайло Драгиев

Стела Маркова

Споменът ви от най-сладката умора по време на снимачния процес на „ТILT“? РАДИНА: Нощните снимки с любовните ни сцени с Явор продължиха до 6 сутринта. С него сме много добри приятели, но за да изглеждат нещата до такава степен достоверно, както за нас двамата, така и за режисьора, за целия екип, а да не говорим и за публиката, трябваше да се усетим много добре един друг като партньори. Както аз работех за Явор,

26 ———————— ————

така и той работеше за мен. И мисля, че се получи добре. В 6 сутринта отидохме да пием бира в „Дивака“. ИВАЙЛО: Моите случаи са два. Бяхме на турне с няколко представления. Не помня от кой град ни взеха, докараха ни на снимачната площадка и снимахме на паметника на Съветската армия. Тогава заснехме сцена, която стана много истинска и добра. Една от най-въздействащите между Явор, Ованес и мен.


Другият случай, свързан с много умора, но и с много позитивни емоции както за мен, така и за целия актьорски екип, беше последният кадър, който заснехме. Имаше аплодисменти, прегръдки, целувки, сълзи... След това и ние се напихме зверски. Пак в „Дивака“. РАДИНА: След като свърши филмът, се чувствахме празни. Един месец си живял с тези хора, спал си с тях, ял си с тях, по цял ден сте заедно, говорите си за едно и също нещо, смеете се заедно… и в един момент това нещо свършва! Предполагам, че такова усещане има и при театралните постановки, в които играете. РАДИНА: Да, в момента си стискаме палци „Пухеният“... ИВАЙЛО: ...на Стайко Комарджиев... РАДИНА: ...отново .. да се Не мога да кажа за р реализира. себе си, че се чувствам Има ли разизвестна. Просто съм л лика в почивпостигнала някакви неща в живота си, които к ките по време са дали повод на други на снимки и н хора да ме познават и да те тези, които са имат интерес към мен. в рамките на Радина те театралните р репетиции? ИВАЙЛО: Й Да, определено. Едно от найтрудните неща по време на снимки, особено когато нямаш опит, е да се научиш да си пазиш енергията. Защото снимаш една сцена за час, а през следващите два се реди осветлението за следващата сцена. През това време на теб може да ти се доспи, да се отпуснеш… а след това например да ти се наложи да се стегнеш много бързо за заснема↘↘↘

Снимки: Марко Марков 27 ——————— ————————


из изгряват и в момента и придобиват някаква популярност, не би са звезди. Най-голямото наше качество к ка е, че ние не спираме да се учим. Хората, които сега придобиват пр своята популярно трябва да я използват за но ност,

нето на някой пиков момент. Тоест, трябва да се научиш не точно да почиваш, а да си пазиш енергията. В театъра е различно. Там всичко е ведно. Подготвяш се за репетицията, влизаш, играеш, преминава цялото, репетицията свършва и ти си почиваш. РАДИНА: Освен това в театъра не се чака толкова много, колкото в киното. В началото на „ТILT“ имаше жестоко чакане и студ. Как ви кара да се чувствате известността? РАДИНА: Ние сме абсолютно нормални и земни хора. Не мога да кажа за себе си, че се чувствам известна. Просто съм постигнала някакви неща в живота си, които са дали повод на други хора да ме познават и да имат интерес към мен. Аз се чувствам постигнала нещо, а колко още имам да постигам, това Хора като нас, които вече са си мои изгряват в момента и лични амбиции. придобиват някаква популярност, не са У нас известзвезди. Най-голямото ните хора са наше качество е, че поредица от ние не спираме да се фолкпевици и учим. политици с дюИвайло нери. Разбрах, че в момента в „Сълза и смях“ една фолкпевица репетира за главна роля. Намирам това за обидно. ИВАЙЛО: Звездите са хора, които огряват навсякъде. Като Лили Иванова. Всички останали са еднодневки. Хора като нас, които 28 ———————— ————

нещо хубаво, като популяризирането на българското кино. Какво оставиха у вас вашите персонажи от „TILT“? РАДИНА: Когато всичко ти върви ОК и когато си жестоко влюбен в някого, а той внезапно изчезне, обстоятелствата, предизвикали това, може да са хиляди. Ти можеш да си кажеш, че обичаният от теб човек просто не се интересува от теб, а всъщност да не е така. Или обратното. Когато обичаш някого, било то половинката си или твой близък приятел, а той изчезне от теб, не трябва да си казваш: „Той не ме обича и аз преставам да го обичам, защото той ме е предал.“ Винаги трябва да мислиш за този, който е „там“, а не да постъпваш егоистично, както се случва с Беки в един момент от филма. Когато разбира, че е направила жестока грешка по отношение на Сташ и иска да оправи нещата, разбира, че е прекалено късно. ИВАЙЛО: Всички герои, които съм играл, са оставили нещо в мен, надявам се и аз да


Защо според вас мъжете лъжат? РАДИНА: Лъжата по принцип, както при мъжете, така и при жените, е продиктувана от някакви вътрешни страхове. Или слабости. Аз примерно лъжа, когато има полза от това. Лъжа за неща, които не биха наранили човек, но са свързани с мои лични интереси. Понякога е по-добре да кажеш истината, колкото и да боли от това, а друг път е по-добре да излъжеш. Въпросът е на везна. ИВАЙЛО: Мъжете понякога лъжат, за да не наранят. Говоря от личен опит. Премълчавам дадено нещо, за да не причиня болка на човека, към когото имам чувства. Защото това, което съм правил с другото момиче, не е любов, а си е било чисто... Но това, в интерес на истината, е проблем на зрелостта. Ако си с един човек, с когото сте си изяснили нещата и положението в една връзка и сте си казали: „Това и това ще е“, няма нужда от лъжа. Лъжите се появяват, когато има двама незрели хора, които не знаят какво искат. Тогава се получават неприятни ексцесии. съм оставил нещо в тях. По отношение на ТILT с моя персонаж си паснахме много. И аз, като Ангел, също съм много привързан към хората, които са ми близки, съответно държа на отговорностите, които поемам към тях. Персонажът ми затвърди всичко това. Като стана въпрос за следите, какво мислите за татуировките? ИВАЙЛО: Анти. РАДИНА: Аз съм 50 на 50. Ако не се занимавах с актьорско майсторство, сигурно щях да имам вече един ръкав. Професиите, които ви харесват, извън вашата? У нас известните РАДИНА: Харесва ми криминалната хора са поредица журналистика, преди много ми харесот фолкпевици и политици с ваше правото. Интересна ми е психодюнери. логията. Искрено се възхищавам на Радина лекарите. ИВАЙЛО: Археологията е много хубава б професия ф – това е професията на моите родители. Астрофизиката също е страхотна. Както и криминалистиката. За мен това са най-интересните професии на света. 29 ——————— ————————


ОБЩЕСТВО

Оставете на мира

вегетарианците! Има един такъв лаф за заяждане с вегетарианците: Ако толкова обичате животните, защо им изяждате храната?

30 ———————— ————

Но няма да се заяждам, защото уважавам правото на всеки да избира. А и веганите често обвързват това и с начин на мислене. Всъщност вегетарианството е култура на хранене без животински продукти. Прилича на религия и води своето


начало именно оттам, от древните религии. Когато дадена храна се е приемала за „мръсна“, или апетитът се е принасял в жертва на божественото и хората са се отказвали от храните с животински произход. Това пък си е свързано с начина и мястото на живот, когато религиозните правила са в помощ на по-доброто физическо оцеляване. Като цяло до вегетарианството се стига по морални, емоцио-

нални, религиозни или здравословни причини. От: толкова са симпатични животните, не мога да ги ям, през грижа за кръвното, холестерола и прочее, до вторачването: при смъртта си отделят токсини, които остават в месото и ще преминат в моето тяло. Вегетарианците се разделят на няколко вида. Лъжливи – които не ядат месо, а само риба, морски продукти или пиле. Полувегетарианците си хапват яйца, мляко, сирене и кашкавал. Същинските не ядат нищо от или с животински продукти. И вегани – суровоядци, за които храната се яде само и единствено сурова. Много мъдри и знаещи хора от всички времена са се придържали към вегетарианска диета и горещо са препоръчвали на другите да не консумират месо. Не отричам, че като ти кажат: „Не превръщай стомаха си в гробище на животни!“, няма начин да не се замислиш поне мъничко. Но пак ти казвам – въпрос на избор. Все пак човек е устроен да приема храна и от животински, и от растителен произход. И докато продължава да се джурка въпросът с гълтането, лично аз предпочитам да преглътна вегетарианец на масата, стига да не ми държи речи над кюфтето. Само леко ще ти нахвърлям някои от известните вегетарианци: Буда, Ван Гог, Джон Ленън, Конфуций, Марк Твен, Питагор, Алберт Айнщайн, Натали Портман... спор няма, много са. Опитай, може и да се почувстваш по-добре. Но в духа на вегамисленето не забравяй, че нищо насила не е препоръчително. Пържолка Скорчева 31 31 ——————— ————————


НА КИНО

ÏÐÅÌÈÅÐÍÈÒÅ ÔÈËÌÈ ÏÐÅÇ ÌÀÐÒ

Любовта е опиат ....04.03. .... 04.03. Агенти на съдбата .........04.03. ......... 04.03. С мръсна газ .......04.03. ....... 04.03. Черен лебед .......11.03. ....... 11.03. Адел и проклятието на пирамидите .....11.03. ..... 11.03.

Ранго 3D ...........11.03. ........... 11.03. Световна инвазия: Битка Лос Анджелис .....11.03. ..... 11.03. Адвокатът с линкълна .........18.03. ......... 18.03. Burning Palms ..18.03. .. 18.03.

Червената шапчица .18.03. . 18.03. Майло на Марс .....18.03. ..... 18.03. Измислен свят .....25.03. ..... 25.03. 127 часа ..........25.03. .......... 25.03. The Roommate ...25.03. ... 25.03. Limitless ........25.03. ........ 25.03. Убийствен спам ....25.03. .... 25.03.

Лентата разказва за престъпника Милтън (Никълъс Кейдж), който се завръща от ада с надеждата да отмъсти за убитата си дъщеря и да спаси новороденото и' бебе от секта, която се готви да го принесе в жертва.

Джони Деп е Ранго, а Ранго е хамелеон, който живее в терариум и често си мечтае да бъде безразсъден авантюрист. Неочаквано влечугото се оказва в малък град в Дивия Запад, населен с всевъзможни странни персонажи, извадени сякаш от стар спагети уестърн. 32 ———————— ————


Филмът проследява историята на момче на име Майло, което тъкмо започва лятото си, но майка му постоянно го натоварва с неприятни задачи, като да плеви градината или да си яде зеленчуците. След като Майло оцветява лицето на сестра си във виолетово, майка му се ядосва и го изпраща в стаята му. След спор между двамата, той и' казва, че не разбира какво е толкова специално на майките, след което заспива и не чува шумотевицата от ракета, приземяваща се пред тях. Това са марсианците, които влизат в дома на Майло и отвеждат майка му. Той осъзнава, че трябва да направи нещо, и потегля на спасителна мисия.

Базирана върху истинската история на алпиниста Арън Ралстън от 2003 година, лентата показва силата на духа на един човек, хванат в капан в отдалечен каньон в Юта, след като, докато се изкачва, голям скален блок пада върху ръката му. През следващите пет дни катерачът изследва живота си и преживява природните стихии, преди да ампутира собствената си ръка, за да се освободи от скалата. Но това не е всичко. Следва 20метрово катерене по стена и още осем мили изкачване – изпитание на човешкия дух и волята за оцеляване, през което време Арън прави равносметка на своя живот и на хората в него. 33 ——————— ————————


ЧЕТЯЩИ

си . а д а к лЯм.. с и и с о е КогатъК, ти с гО МаЛ Когато гОлЯмс,ит и се иска да си а рисат т к а МаЛъК… Водещата –ньова, и госиет

и л е т х а д е Гл ото ? к “ л е а н М е „ т е ч о м я гол

на пре а т й са ит на фавор о – , .bnt.bg ет e н n а e t в e а h д alkotoc и www.m с писмо ил а и пр чка н то и а Пл очари т - Герган студиото с о да как нска карти ан у р в е лгар ми ф още ев убав ул. С На 27- часа по Бъ зия тит ха колко е х ниги и п ес София, лгарска р леви 9.00 помни т детски к казни ад фано 29, Бъ изия, за но в 1 ионална те то а и т р т елев п С е че ц во лна т о четене“. а ска на лъчено пър лите се мечтае за ването н о и нац из те олям да се . В преда рен беше не за люби лото г о условие е к е л е в а м о и М „ а ва на нот свет явен и пр преда ки книги „М . В б юбими Единстве е написана л о е е “ с е т ш т н бе 100 от а да на де лямо чете ни нигат и или ако е – да ък със и, изготвен к е с о г в и а п о с т ск иг кот ор едс ски кн ционални, българ ранен авт на яха пр , идеите и т б е д о г е т е а н уждес ена и издад жено с н блиотеки, урата мђта. ч д т е к а у з р ор ед ст Мо и би ства в е на ф е прев рски език. сякалицен щинск л а в г героит в път BBC ето об щи издате зователна бъл асувате за ни За пръ визия в лиц и- воде ата и обра гл е еле те да художеств и в апт стран итуции. и п л р цира т която да ад ка и и е нст къв т ве в проза ък в п с и Т, с т и и Н е н п Б д с а а о и н а. ђта з алкото м тоз евруари – текст ворна форм м ъ р К о ф ра т на . „М иф стихо началото атура “ е проа 27-м т всеки ще р д е о т и в е л гламар Така четен ОТО 27-ми предложи, голямо е на „ГОЛЯМ виоя да ле ни може одкрепи св дълже “, което те з п Е ре сува и ЧЕТЕН редстави п п зията 09 г. 0 2 2008/


н обяве и е д ъ б ще тск април любими де ле 00 ТОП 1 малки и го на на книги одължение те р е п ми. В сец ще мож от е о един м епите едн и да р к я да под предложени асакл е стот е новата ия т м и е оформ 10. На гол П та ция ТО а кампания н т финал тези десе на е т една о е бъде обяв щ ка книги мата детс и . я б за лю на Българи а а книжк е е „Голямат о щ щ Коя ? За книга“ и и много а к с дет Тез о тя? ще си н н е м и си въпро други екипът на т та задава нето, деца . а ли в преда те родите по ни и тех рите само ямо о ол Отгов „Малкото г в БНТ1 . е“ н чете

е т а ск

т– учас от я е в жи ог и да о а „Малкот три о р е г н е ни “ приказ ска рисунка нарисуват тска и м и и б е н да е лю от д „Дет вашит в конкурса ас очакваме юбим герой на адрес: л в е вайте тене“. От стории на изпращайт конкурсаи е а ч л БНТ, з на висока лямо и сюжетни в оригина , 9 2 № н е различ . Рисункит Стефано“ и сканирани bnt.bg не н а а ил к ta@ С книж 1000, ул. „ тене“, ail: risunka рисунки ще е ч о я м Софи кото голя ени на e-m й-добрите а на БНТ1. л а т р на „Ма ция и изпра рт 2011 г. Н вени“ в ефи кото голяа и л ю а м ж л резо о от 18-и клип и „съ йта на „М те навърс н а по-къс анимирани в види и на с трябва да е и бъдат е може да г аствате, н 011 г. бъдат е щ ч щ “ 2 у а и к а Всек ене“. За д 18-и март ска рисун то. мо чет години къмнкурса „Дета предаване 8 о н шили 1 телите в к ите етапи а и о всяк ан д ч т е и о б л з о щ а а П ,з агр ени в р ивявай Голямата н ж ъ с отлич и а ай аз не“. й, пращсе състезав олямо чете еди. а в у с и б г р е Чети, а рисунка щ й „Малкото нижка да по к л а я ожив увай и глед ма детска и с да! Гла твоята люб И нека

Ако и


ЧЕТЯЩИ Защо да прочетеш книгата? Най-малкото, защото „Лудата Дорис“ вече е в книжарниците. По-добре е ти да я потърсиш, отколкото тя теб. Това в кръга на зловещата шега. Всъщност отк персонажът, който вдъхновява едноименното заглавие на сборпер ника, няма да те уплаши, но със сигурност ще те натъжи. Освен ни него обаче ще прочетеш най-жестокия и ефектен разказ, който нег някога някой е писал, за да разкаже колко много страст може няк да има в една целувка. И как тя въпреки всичко не довежда до хепиенд. Така е в живота – малко жесток, със сериозна доза болка в определени моменти и с куп разминавания. За десерт ти поднасяме цитат от разказа „Роналдо и Мариета“. Той е Въздишка, затворена в найлонов плик, а тя е сервитьорка.

„Момичето взе плика, погледна с погнуса двете цаци, смачка го и го изхвърли в боклука. Момичето се казваше Мариета и не успя да види Роналдо. Ако го беше забелязала, нещата можеха и да се развият по друг начин.“

Момчил Николов е роден през 1970 г. Завършил е медицина. Пише разкази, романи и пиеси. Автор е на сценарии за популярни телевизионни предавания. В „Лудата Дорис“ са поместени първите разкази, които той започва да пише през деветдесетте години на миналия век. Предполага, че го е правил най-вероятно, за да може да казва, че е писател, когато го попитат с какво се занимава. Струвало му се е много по-престижно и интересно от „току-що завършил безработен лекар или дребен борсов спекулант“.

Перец се опитва да стигне до Гората, за да се очарова или разочарова от нея. Гората е току зад стените на Управлението, но все нещо се случва и той не може да осъществи мечтата си. Абсурдите се стоварват около и върху него и той започва да приема, че именно това е нормалното течение на събитията. Кандид живее в Гората. Той няма спомен откога се опитва да излезе от нея. Гората променя всичко – пътеките, блатата, мъртвите, обсебените, чудаците... променят се и спомените за тях. Кандид все още различава утре от вдругиден, но не е сигурен дали някога ще се случат. А Гората живее по някаква своя логика, която си остава пълна мъгла за опитващите се да я разберат. За хората в Управлението тази логика е истински абсурд. А запитват ли се те не е ли абсурд логиката, по която самите те живеят? „Охлюв на склона“ е многопластово четиво за истински ценители на фантастиката (Да, това не е фентъзи, а фантастика!)... Всъщност има ли нещо, написано от братя Стругацки, което да не си е заслужавало четенето? 36 ———————— ————


„В началото бяхме група от деветима. Трима ги няма, мъртви са. Останахме шестима. Те ни преследват и няма да спрат, докато не убият всички ни. Аз съм номер четири. Знам, че съм следващият.“ Такъв е стилът на книгата. След 24-та страница ти си този, който усеща промените в себе си. Започваш да събуждаш заветите, да ги контролираш, да сънуваш други светове, и докато всичко това се случва с шеметна скорост, все по-безпощадно се влюбваш в нещо русо. Ще й кажеш ли, че си извънземен, преследван от други извънземни, които трябва да избият всички 9 в точно определен ред? Ще останеш ли? Или за пореден път ще си смениш самоличността, ще заживееш в нов град с ново даскало и ще си новото хлапе, което отнася всички подигравки? Не и този път. Истината не може да бъде скрита дълго време. Не и сега. Задава се война и ти трябва да се биеш за любовта си, за приятелите си, за един изчезващ свят, от който сте останали шепа извънземни. Шест. Ти си номер четири.

Разказът отвежда на малък варовиков остров в края на Егея, където Николас (13 години, с прозрачна кожа, цар на войната), Армандо (13 години, албанец, крал на мира) и Алекс (8 години, българин, опасен инат) ус успяват да създадат свой общ език. Армандо и Николас говорят предимно на гръцки, смесен с а ан английски думи и изрази от компютърните игри, филмите и ча чатовете. Алекс владее не повече от стотина думи на английски, н но с красноречиви мимики и жестове бива разбран и успява да п постигне своето. Битката е за малък остров, но и за сърцето на кралицата с п присмехулни очи.

За написването на продължение на романа авторът и издателска къща „Сиела“ се обръщат с писмо към читателите: ЗНАМ КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО! Ако са ти харесали героите на тази книга, ако ти се струва, че вече ги познаваш мноооого добре, ако си преживял или можеш да измислиш място и приключения, в които да попаднат следващото лято, то седни и пиши на адрес: znamkakvostepraviat@abv.bg Голямата награда – тридневна екскурзия в Гърция тази есен – определено си заслужава! Краен срок: 4. 10. 2011 г. 37 ——————— ————————


МЛАДИТЕ В НАУКАТА М

Молекули на кръстосан разпит и вампири, дебнещи от всеки втори слайд на младите учени част втора

Стела Маркова, Чавдар Дюлгеров

В този брой ти представяме Христо Колев – победител в „Лаборатория за слава FameLab“ – България 2010

Покрай участието си в „Лаборатория за слава FameLab“ и главния организатор – Британски съвет, Христо започва да се занимава с комуникация на науката. Той не е съгласен с повечето учени, които смятат, че не е нужно да рекламират своята наука, защото се подразбира, че тя е много важна и съществена.

38 ———————— ————


„Ученичките са толкова заети да ме оглеждат, че не чуват какво казвам в началото.“ Христо Хрис исто Колев Коллев е

КОМУНИКАТОР НА НАУКАТА: Популяризатор. Човек, който излиза пред публиката и є говори на достъпен език за научен проблем.

В рамките на „Cafe C f S Scientifi i ifi fique““ ти и твои колеги сте имали представяне на тема „Вампирите“. Разкажи ни малко повече. Тома Щилиянов излиза първи и прави преглед на вампирските филми и романи. След това идва моят ред и с първия си слайд представям списък със симптоми и показатели за това, кой е вампир и как да го разпознаем. В третата част се опитвам да обясня всичко това от гледна точка на симптомите на някои болести. В публиката имаше доста малки деца и тийнейджъри. Но ти никога не знаеш предварително и се налага да импровизираш. Има го и рискът от това, да започнеш да обясняваш прека•

лено подробно б и хората да се почувстват подценени. • Като става въпрос за публиката, как бива възприета твоята визия „тип фешън“? Публиката може да избере да ми вярва или да си мисли, че си измислям нещо. Да, хората обикновено са по-малко склонни да вярват на човек, който се облича като мен. Истината е, че аз нося престилка само когато ми е студено. • В предварителния разговор спомена, че има химия както в лабораторията, така и в бара. Да, в лабораторията мога да покажа флуоресцентни молекули, но в бара това може да се види и от бирата и уискито. Направил съм си фенерче, което излъчва късовълнова светлина, и когато го насоча към бирата или уискито, се вижда, че те светят. • За какво си мечтаеш? Да се занимавам с научно-изледователска дейност. Точно така, мечтая си да бъда лабораторен плъх.

39 ——————— ————————


Снимки (стр. 40 – 45): Тихомир Рачев 40 ———————— ————


РАЗ ДВ И Ж И С Е! ДАЙ В И НГ

Интервю: Стела Маркова

Koгато попиташ Тихомир Рачев с какво се занимава, той ти отговаря с репликата: „Просто фотограф“. Не успява обаче да ти създаде усещане за скромност. Тихомир е поскоро суетен. Може би защото умее да плува в най-различни води. Освен в тези на „просто фотографията“, той се потапя и в реални морски дълбини, където от време на време си взима русалки от сушата или пък прави късометражни филми като „Free“, чиято премиера беше в края на миналия месец в рамките на първото българско издание на Международния фестивал за подводни филми. Срещата ни е в студиото, в което работи, и там е пълно със следи от разнородните му дейности. Полунебрежно, в различни краища на помещението, се помайват две китари (но той отрича слуховете от мои информатори, че подготвя втори сингъл), а до бюрото му има водолазен костюм, шнорхели и очила, които буквално са заели стартова позиция. Вниманието ми е привлечено и от пистолет на една от масите и за щастие, докато се надявам, че е по-скоро бутафорен, една ютия близо до него внася усещането за пригладено спокойствие. На този фон ние започваме да си говорим за това, което му носи несравнимо с нищо друго спокойствие. ↘↘↘ 41 ——————— ————————


Как започна да се занимаваш с дайвинг? Покрай баща ми. Той е любител също като мен, но е инструктор. Той обучи моята инструкторка, а аз пък – нейния син. Защо наричаш дайвинга „по-мързелив“ спорт? Освен носенето на екипировка, всичко друго под водата изисква спокойствие. Реално погледнато, там няма кой знае какъв екшън. Tихичко e. Това ли те привлече? Ами да, аз си имам достатъчно екшън над водата. Не зная дали ще излетя в космоса, но си имам космос, който ми е на 400 км и мога да отида, когато си искам. Там си в безтегловност, в абсолютна тишина и спокойствие. И е много красиво. Имал ли си усещане, сравнимо с това? Не. Който е влязъл под водата и е продължил да се занимава с дайвинг (защото има хора, които след първоначалното зарибяване малко занемаряват нещата), който истински го е усетил, не може да спре. Освен ако няма някакви здравословни причини. Какво представляват курсовете, през които желаещите да се занимават с този спорт трябва да минат? Те са задължителни за влизането под вода с бутилки. По отношение на свободно гмуркане се изискват само тренировки и човек, който да ти покаже за какво става въпрос. Провеждат се на много места, за съжаление и в басейни. Последното донякъде върши работа, защото човек се запознава с оборудването. Има теория, която не е малко, но не е и много. Свързана е с физиологията на тялото, на водата, има физика и химия. Не се набляга на формули, но има важни неща, които трябва да се знаят. Ако не се спазват правилата, самият спорт е много опасен. Какъв е проблемът с басейните? Не, няма проблем, но все още има водолазни училища, при които целият курс минава в басейна, а все пак, когато излезеш в реална среда, нещата се променят. А и за да вземеш сертификат, трябва да си извършил определени упражнения, включително слизане от лодка. Кои са най-посещаваните места за дайвинг в България? Южното и Северното Черноморие. Може би защото са по-диви, по-чисти и по-красиви. Хората търсят скали и рифове. А в чужбина? Там са много. Моят фаворит е Червено море. ↘↘↘ 42 ———————— ————


43 ———————— ——— —————


За Червено море сме чували и чели от випличности на българската сцена. Можем ли да говорим за дайвинг-мода сред тях? Дайвингът е нещо много атрактивно по цял свят. И тук го има от доста време, но в момента индустрията се развива и е нормално известните личности да се включат в тази тенденция. Това пък създава усещане у други хора, че дайвингът е скъпо занимание, но всъщност, когато си направиш сметка по отношение на други спортове, нещата се уравновесяват. Освен курсовете и желанието, разбира се, какво още се иска от човек, за да се занимава с дайвинг? Най-важното условие е да си много спокоен, защото под водата могат да се случат много неща и паниката е най-големият враг. Тя може да доведе до трагични последици при най-безобидната ситуация. Например? Ако ти е свършил въздухът и ти изпаднеш в паника, вместо да се обърнеш към човека до теб и да поискаш въздух, можеш да се удавиш за едното нищо. Още по-лошо – ако не поискаш въздух както трябва, или човекът до теб не може да те разбере, тогава можете да се удавите и двамата. Всичко това се учи на курсовете, на които се създават ситуации, 44 ———————— ————


които се репетират всеки път. Всичко, което си научил през първите дни, се повтаря и през следващите. Знанията се затвърждават, за да може, когато ти се случи, наистина да си спокоен и да се справиш със ситуацията. Основно правило е никога да не влизаш сам. Трябва да знаеш, че можеш да разчиташ на човека до теб. Много важен е и този, който е горе. Когато имаш добра организация на спускането и на гмуркането, рисковете са сведени до минимум. Чувал ли си музика под водата? Ами да, а и сме танцували. Кои са най-готините подводни танци? Не са много заради водното съпротивление, но валсът става, защото е бавен и се точи бавно. Виждал ли си русалки? Ако бях, в момента нямаше да си говорим, защо щях да съм отплувал с тях.

45 ——————— ————————


МАРТЕНСКИ НЕВОЛИ М

Пролетта, така да се каже, вече чака да излезе на сцената, а на теб ти се спи, тъпо ти е, не ти се учи и нещо не се чувстваш готов да изпълзиш от стаята си и да прегърнеш живота. Споко, не си болен, само страдаш от пролетна умора. Виж откъде ти е дошло и тръгвай на битка. Няма да се учудим, ако докато се бориш, умората се превърне в еуфория.

ЗАЩО МИ ПРИЧИНЯВАШ ТОВА? или 5 източника о к на пролетната у ум умора ра а Райчо Ангелов и Ина Петкова

Лекарите по света все още спорят какви са причините за пролетната умора и дали въобще може да се говори за такова състояние. Като термин в медицината тя се появява през 80-те години на миналия век, но все още не е намерено окончателното и' обяснение. Като най-чести причинители обаче се посочват следните фактори:

По-точно насищането на кръвта ръвта а с кислород благодарение на по-честото излизане на чист въздух, проветряването на стаите и разлистването на дърветата. Когато количествата на въглеродните показатели рязко спадат, кръвоносните съдове се свиват и ти ставаш по-вял, неработоспособен и сънлив. Заедно с всичко това денят се увеличава, а с него се увеличава умората, поне докато свикнеш с летния режим на живот.

46 ———————— ————


Те са стресиращи за организма. Пренастройката към по-високите температури изисква време, а през март и април времето е много променливо, така че е нормално температурните амплитуди от 10 градуса за един ден да се отразяват на настроението ти.

П правило през зимните месеци се По движиш по-малко и прекарваш повече време на закрито. Резултатът от всичко това е поява на апатия, отпадналост, болки в мускулите и ставите.

Тя са засилва през пролетта, а заедно с нея нараства и емоционалната възбудимост. ↘↘↘ (на стр. 49)

47 ——————— ————————


ОТ НЕ Щ О – НЕ Щ О

Хапльо!

Основното, което ти трябва за тази закачлива закачалка, е топки... за тенис :). Може и една. Всъщност н колкото ти трябв Колкото закачалки ват. ти т трябват, де. Та така: разрязваш я п средата като усмивка. по В Внимавай да не е прекалено г голям разрезът, защото няма да м може да захапва здраво. Очичкит можеш да направиш и със залепени те ко копчета или да ги нарисуваш. Можеш да му налепиш и коса от прежда. Има два варианта да го кичнеш на стената. Първият – с по-дългичка отвертка през процепа да завинтиш Хапльо директно за стената. Другият е да го залепиш или занитиш за пластмасово или дървено кръгче и вече самото кръгче да лепнеш или заковеш.

! о н ч и т с и л и Практ

леовните проб Един от осн се а д е д къ стая е ми на една ените ежно съблеч , р еб н ят та хвърл л съ и еч съм от м и ги те дрехи. Дал ки н ъ д сгъваш си ер еч в м че а. Но и а и в гардероб само прибираш зват идеята е да изпол ече ож в м к то ъ и п ко а – те столове, а ям н такива хор ас за в фите ане. Ако у се около ко за аранжир ат, огледай ито са в ко яб е, тр е ов н ол на никого върлят ст зх и о ака да ст кр че ата задните боклук. Хор тъчно ти е та ката. ос ал Д ег . л и ен стола с об от малко счуп та ст а, ча жи с стаятта Изреж ли е в тон ссъ и са читави. то й ко , ят в цв Боядисай я о ещ н в или ярко като ак от и м зе цент. В а ят и ар ез жел ни две г-образ с и пластин едупки на дв а. ц ен ам р те и Не забравяй е ож М е. в болто . и он р и п и нен Едното рам ти ас л п це на тн и в за а нат о отто ваш на дън за стената. а та ат ал н е залепиш щ о от на оста уг р д алката, а с ърляно :) част от сед лкова разхв то е а д а И вече ням 48 ———————— ————

А можеш да си удобни удобн 'ш ' ш красиво обстановката и в банята


Светк

афез!

Дано не си уморил папагала, а си намерил клетката в мазето. Както и да е – важното е да бъде светлина. Освен кафез за птици, ти трябват: електрически кабел, фасонка и крушка. Мушваш крушката през вратичката на клетката, прокарваш кабела през решетките, усучи го един път, за да се балансира, и чак тогава го закачи за тавана. Сега ти трябва плат. Изрежи една дъъъълга лента и я увий около кабела, за да е красиво. Абажура можеш да оформиш като завески и в зависимост дали са плътно затворени или открехнати, ще регулираш силата на светлината. А ако не ти се занимава, можеш да наметнеш шал върху кафеза. И с всеки различен шал лампата ще хвърля различна светлина в стаята. При всички случаи ще е пъстра и мека.

ЗАЩО МИ ПРИЧИНЯВАШ ТОВА? (продълж. от стр. 47) ↘↘↘

През зи зимата имата и ма натрупаните от организма „запаси“ се изчерпват, а възстановяването им все още не е достатъчно активно. Затова проявите на отпадналост и понижаване на имунитета са често срещани.

Спортувай и се движи повече! Ако пък наистина нямаш сили за това – предлагам ти едно лесно дихателно упражнение, измислено от китайските мъдреци, което евентуално може да ти помогне. Източното схващане е, че всяка умора произтича от липсата на свеж въздух в организма, така че ако страдаш от пролетна умора, можеш да си правиш всекидневна „вентилация“ на белите дробове. Пробвай го – поне е сигурно, че няма да ти навреди. Знам го от собствен опит. Упражнението представлява дълбоко вдишване, задържане на въздуха и издишване, като през цялото време се опитваш да се концентрираш върху усещанията си и, ако е необходимо, да насочиш вниманието си към най-проблемния участък от тялото – ако те боли главата, към нея, ако ти тежат краката, към тях, и т.н. Хапла Скорчева 49 ——————— ————————


ДЖАДЖИ

Запознай се със SIFTEO – бъдещето на игрите! Sifteo е на пазара от съвсем скоро, но първите партиди вече са разграбени по магазините за модерни джаджи. Така твърдят на сайта си създателите на Sifteo. А какво е все пак това нещо? Това са малки блокчета, натъпкани с електроника – имат миниекранчета и куп сензори, които улавят движение, приближаване до друго блокче, осъществяват безжичен обмен на информация с другите елементи и с компютъра, а в следващите серии се очаква да бъдат вградени touch-функции и звук. Интересен при Sifteo е фактът, че играта ви идва ОТРЪКИ в буквалния смисъл! Т.е., връща се онова позабравено усещане от играенето на „Не се сърди, човече“, което се създава от реалното пипане на фигурките за игра... Е, тук са блокчета, но затова пък те променят в реално време изображенията си в зависимост от това, какво правите с тях – дали ги накланяте (за да „излеете боя“ от едно блокче в друго), дали ги подреждате като домино плочки (при което примерно помагате на ровещото къртиче да намери правилния път към изхода от лабиринта), и т.н. и т.н. Засега Sifteo разполага с арсенал от около 1000 игри – просто зареждате която и да е от тях в компа и блокчетата автоматично се сдобиват със съвсем нови функции. Sifteo се ползва и за синтез на музика в реално време. Просто потърси в google-то за клипчета.

50 ———————— ————


PERPLEXUS – 3D лабиринт, който наистина ще те ЗАМАЕ! Сигурно тези от вас, които имат мобилен телефон от по-ново поколение, си джиткат играта с лабиринта, топчето и дупките, докато се возят в градския транспорт. Perplexus е нещо подобно, но е джаджа, която може наистина да се хване, а не само да се гледа на екранчето на мобилката. Играта е наследник на Rubik 360 (за този пъзел писахме в предишен брой на T.BOX) и представлява 3D лабиринт от пистички, улеи, дупки, мърдащи плоскости и всякакви препятствия, през които трябва да се прекара едно метално топче. Цялата тази плетеница е напъхана в прозрачна пластмасова сфера. Всеки сегмент от лабиринта има номер и ако следвате номерацията, ще доведете топчето до крайната цел..., само дето това се оказва наистина мнооого трудно :) Perplexus се предлага по онлайн магазините в няколко варианта. Интересен факт, споделен във форумите – лабиринтът се играе най-вече от татковците :)

Perplexus стана предпочитана играчка дори P зза домашните любимци (снимката вляво), а някои маниаци дотолкова се заплеснаха по този пъзел, че започнаха да творят п собс ссо собствени бств бс твен тв ени ен и ог огро огромни р мн ро мни и 3D л лаб лабиринти абир аб ир рин инти ти ((снимката (с сни нимк мкат мк ата ат а вд вдясно). дяс ясно но)). но ).

LUMBERJACK 51 ——————— ————————


Ж ИВ О РАС ЛЯ ЦИ

В „Живорасляци“ започваме поредица за породите котки – за няколко специфични техни особености без никакъв тунинг – само базисни данни с туктам интересни неща.

ПроизКхоотди тати Котьо

проските котки са се, че абисин н а та ят пи См ка я. на пи Етио името се свързва с ишното име на опа ед ик ро пр ел е В Ев в в ия въ ин им ся на Абис сянето ите войни, за но оттам. Вна се от абисинск ява. ки ел излезли имен ай оц , ъщ ла вр Зу о, на ат , койт рече лас присъств па л Барет Леонард и, само едната от които, на тъ жба в Крис тк ло и ко из е ав дв ка пр ш ия ги те о ан брит итата ко ки, коет на на знамен иите на всич През 1871 годи тази порода и обират овац що е ясно – всички днешни не ния. и на роди. И още Великобрита представител е признати по коренячки от ит и тк ар ст ко йот на ат една от произлиз и на породата представител

От мама

52 ———————— ————


вид ветовете ще Външендалт онист, ц овери :)

Понеже съм з, а за формите ми се д да абисински опиша по разка уват седем ви

и предстаата съществ златистокафяв Според окраск ат ещ оср се о ионн ната е червен котки. Традиц овата на кози сн О . вси ла ан зг ню въ и ен, а вители с черн . Носът е черв ма и прасковена иъгълна фор тр с а ав гл оранжева ил на ящ , из ни ат м ид рни. И демов ничките – че . Очите са ба ур, дълга шия ите очертани нт ач ко еп ен кл от о ек и ом телни, окол зи ра из го и. но ан блестящи, м вид на гримир о им придава яви котки с ро аф ок ав ик с черно, коет ен и рв и че ов и ж ат бе ещ ср ини, светло Освен тях се ички, сиво-с ед вн пр ла за зг ат въ ит и се сч зови носове етове, които ински звън тези цв ия, има абис ан ез ст съ сребристи. И в а тв ас уч да ата цвят. поставка котк етлолюляков оладов“ и в св ок „ш в и тк ко

ер Харакат изъм ващ позитив

си и страда, м стопаните къ на и за ър ив от внимание силно пр Тази котка е ма. Нуждае се са и е лн ем иа вр о ец и сп дълг когато остава изисква много (мяученето е щото време не съ ха в ти но а, и, чн ск ти ла атле а, подвижна, грижи. Активн . о) тн ре диск рядко и много

Преоблад

Личното ми мнение за този модел: немного мяукащо извънземно със сарамбозов цвят и с очна линия за фасон. Т.е. – сладури!

4-то

53 ——————— ————————


ХОРОСКОП

МАРТ:

Баба Марта бързала и кънките вързала ни по дата): деници (подреде Мартенски рож 9 март (Риби) • Фахрадин – рт (Риби) ма 10 – • Миро иби) лов – 15 март (Р • Веселин Топа н) 21 март (Ове • Силвестър – рт (Овен) ма 27 • Хилда –

Този месец ще приличаш на подвижен генератор на готини емоции. И всеки ще си слага щепсълчето да се зарежда от теб, но, естествено, половинката най-много ще намаже. В даскало от едно известно време има даскал, с който нещо сте на роги – опитай да поговорите и да се разберете. По-добре е за теб. В края на месеца ще си гроги от всичкото това шоу и най-добре се наспивай и сърбай топли неща.

Съвет: не се възгордявай и не се хвали за неща, които не е сигурно дали изцяло са твоя заслуга. И дори и да са твои постижения, пак го дай малко поскромно. Не ти трябва в момента да трупаш нови завистници – имаш предостатъчно. Нали имаш гадже? Съсредоточи се там и когато мечтаеш, нека тя да разбира, че е част от мечтите ти. Ако чуеш за проект, идея някаква – включвай се! Ще е яко!

Малко учудващо е за всички около теб, че ще се провалиш на контролно или изпитване. Ти си знаеш дали е влюбване или не, но за всекиго е ясно, че доста прекаляваш напоследък с крайностите и вманиачаването в дреболии. Споко малко! Извлечи няколко поуки и движи напред. Ходи пеш да се проветряваш.

В края на миналия месец се случи с теб нещо доста зареждащо от сорта на концерт на Черно Фередже с готини хора и това ще ти държи влага през март. Ще си нахилен и някак спокоен. Ще бъдеш като магнит за гладни енергийни вампове, но не им се давай. Силата е с теб! 54 ———————— ————


Ти си избран. От звездите. Не телевизионните. Избран си през този месец да си изморен и психически изтощен. Трябва да включваш гаджето си повече в събития, които засягат и двамата. В даскало някой ще се опита да скрие ужасно важна за теб информация, но ще успееш да разкриеш плановете му и ще намериш решение на тази ситуация. Върни си формата със спорт.

Ако имаш връзка, то е добре да знаеш, че всичко е и ще бъде ОК благодарение на теб. Ще си направите важни планове, които ще променят бъдещето ви. Но това с плановете и промяната на бъдещето важи с пълна сила и ако си сингъл. Така че внимавай какво си пожелаваш. В даскало ще се наложи да си държиш езика зад зъбите и де не се пениш много-много. И се обличай топло.

През целия месец ще гледаш на света от хубавата му страна. Един вид, избърши си розовите очила и се гмуркай в усмивки с усмивка. Половинката или близък приятел може да измрънка, че не му обръщаш достатъчно внимание, но няма начин някой да помрачи настроението ти. И, доколкото си спомням, имаш недовършена работа – действай, че много закъсня. Прави коремни.

Напоследък ти е някакво тъпо и смачкано, но сега е моментът да се огледаш. И споко. Дори и да не намериш нищо интересно, интересното ще те намери. :) Ще се появят нови приятели с общи интереси и най-накрая ще можеш да се изразяваш открито. Ако в даскало даскал те нападне, се усмихни и запази самообладание и нищо лошо няма да се случи. И дано не те заболи зъб този месец.

Както винаги, ще мислиш, че само ти си прав и въобще няма да ти се слушат другите. И в даскало ще бъдеш нервак, така че внимавай да не се изложиш пред дон Педро. Остави настрана омразата отпреди и следвай плановете си, без да се влияеш от другите. Be cool!

Ще имаш много добри идеи, но няма да можеш да ги представиш добре. За да избегнеш недоразумения, бъди възможно най-честен. Опитай да не се стресираш от неща които са свързани с вашите. Те си мрънкат – знаеш, буквално за всичко. Отиди на купон, гледай филми и въобще – ангажирай си мозъка с нещо.

Не си добре, защото си добре. Типично за теб. Чака те пътуване с любим човек. Но пътя нали няма точно сега да го изтълкуваш буквално, м? Разполагаш с мега енергия и въпреки съвета ми да не я раздаваш, ти точно това ще направиш. Напук на себе си, защото именно ти имаш нужда от себе си. Вече си ти. Крайно време беше. Но в даскало ще ти е нужна доза внимание и щипка дисциплина. Действай!

Ще се напуйчиш към средата на март и по-късно ще съжаляваш за това. Просто бъди себе си, в противен случай някой ще разбере, че не си искрен. Близък познат ще те упрекне в гадно държане спрямо други хора, но истината е, че всъщност се дразни, че се отнасяш кофти с него. Няма да е прям, но има основание. Внимавай какво ядеш, ако купуваш отвън – прави го само от проверени места. 4-то ХОРОСКОПАТОРА 55 ———————— ———— ————


Автор: Иван Симеонов

КРЪСТОСЛОВИЦА

1

2

3

4

9

5

10

13

14

18

11

7

16

17

20

22

25

23

26

ТОКЕРИ: АБОНАТ АМА

28

30

31

37

32

38

42

46

33

34

52

35

↑ 36

40

43

47

29

39

41

↑ 51

8

12

19

27

50

15

21

24

6

44

48

45

49

53

ВОДОРАВНО: 1. Хвърлитопка в кош. 7. Разкършващ танц. 9. Застрахователна птица. 10. Татковина. 13. Вечнозелено кипрещо се дърво. 16. „Тъпо” животно. 18. Половината от морския сезон. 19. 1/10 бел. 20. Без малко се галим на Христо. 21. Съединени американски ... . 22. Бум-бум средство. 24. Първата сричка на плода, който не пада по-далеч от дървото. 26. За тези гмуркачки с дръпнати очи бегом при (Т). 27. Метал-планета. 29. Слабозаекващо л. 30. Убежището на Рогатия. 31. Балама. 37. Пактът, в който членуваме. 39. Замъкът на граф Монте Кристо. 40. Първото име на де Жанейро. 41. Общото между гени и пени. 44. Кепе. 45. Живее на долната от 5-те || прави. 46. Даваща Вера. 48. Храна с дръпнати очи. 52. Литературно интерпретативно съчинение. 53. Без малко гимнастиката на Мадам Калан. ОТВЕСНО: 1. Смет. 2. Част от изкуството, което недолюбвате. 3. Място за изгаряне. 4. Това, на което сме скъпи, когато сме евтини на брашно. 5. Не обути. 6. Гаден изпитен предмет. 7. Черна музика. 8. Войнишки зандан. 11. Сестра на 45. 12. Дървен чепик. 14. Big куче. 15. Очна част. 17. По-добре заекващо и. 21. Див, луд. 22. Голяма течаща H2O в Сибир. 23. Жадно с л. 25. Копа се и е полезно. 28. Подписник (Т). 32. ? частица. 33. Яка незаконна сделка. 34. Здравко + Катя. 35. Лети само и е руско. 36. Критични болестни моменти. 38. Кравешко дете. 42. Инициалите на литературния ни патриарх. 43. Вода + пръст. 45. Сказание. 47. Нетелевизионен отзвук. 49. Още една от сестрите на 45. 50. Мадона без глава. 51. ½ от единия ти родител. ОТГОВОРИ ОТ БР. 2 ВОДОРАВНО: пустиня, ориен, едър, омоним, карат, ал, слон, рр, бал, истина, сарафово, ин, лакно, има, стик, тото, ток, етикет, до, народ, цар, мисисипи, вади, нация, онтарио, атил, стоя, агн. ОТВЕСНО: петрол, удар, сър, трабант, но, яма, он, ристо, нанана, олио, каросерия, ла, светец, илми, скитници, ако, ит, отава, крина, тос, идиот, домино, орион, рара, пат, мно, тя, лиса, гид. 56 ———————— ————


на изпратете копие и гокс. Абонамент о в го е н и а ф талона ил та или по в tbox.bg. Попълнетереса на редакцияправите и онлайн а ад н а д можете

ВИДОВ ВИДОВЕ АБОНАМЕНТИ ЗА 2011 ГОДИНА Срещу желания от Вас тип абонамент отбележете отбележет колко о броя абонаменти абон бонамент поръчвате р (полетата в колонка БР БРОЙ). Изпишете с цифри и крайната р цена ц (поле ВСИ ВСИЧКО).

АБОНАМЕНТ В РЕДАКЦИЯТА ДАКЦИ ИЯТА ТИП

А Б В Г1 Г2* Д1 Д2*

АБОНАМЕНТ ЗА: T.BOX (10 книжки + членство в Клуб T.BOX)

АКЪЛчета 4. – 8. клас (7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

АКЪЛчета 9. – 12. клас

ЦЕНА 19.90 19.90 20.93

19.90

(7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

20.93

T.BOX + АКЪЛчета 4. – 8. клас

36.00

(10 + 7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

T.BOX + АКЪЛчета 4. – 8. клас (6 + 4 книжки + членство в Клуб T.BOX)

T.BOX + АКЪЛчета 9. – 12. клас (10 + 7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

T.BOX + АКЪЛчета 9. – 12. клас (6 + 4 книжки + членство в Клуб T.BOX)

* Цената е за първото полугодие. Включва 6 броя на T.BOX (януари, февруари, март, април, май и юни) и 4 броя на АКЪЛчета (февруари, март, април и май), т.е. всички броеве до началото на лятната ваканция.

БРОЙ

40.83

22.00* 23.90

36.00 40.83

22.00* 23.90

ВСИЧКО (лева):

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИСАНИЕТО (задължително):

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (ако е необходима):

Адрес (Не пропускайте да напишете пощенския код):

Име на фирма (или трите имена за частно лице):

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Име на получателя (или организацията):

Адрес (Не пропускайте да напишете пощенския код):

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

телефон: .......................................... факс: .................................................

.......................................................................................................................

e-mail: ..........................................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ: .........................................................................................

лице за контакт: ..........................................................................................

М.О.Л.: ..........................................................................................................

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (отбележете):

КОНТАКТИ:

ГОДИШЕН

София 1408, ПК 82 тел. (02) 954 41 43, 954 41 47 факс (02) 851 91 47 E-mail (реклама): advert@tbox.bg E-mail (редакция): redakcia@tbox.bg web: www.tbox.bg

абонамент за 2011 г. вече не може да се направи в Доби Прес и в Български пощи.

• С пощенски запис на адреса на редакцията: София 1408, ПК 82 (на името на Кирил Тонев Делев) • По банков път: BIC: UNCRBGSF IBAN: BG64UNCR96601010526904 Банка: Уни Кредит Булбанк АД СД „Педагог 6 – Делев, Луизова и с-ие“


а н а р т с а т а л я ц в Вече

С ЛЮ ЛОЖ КА Б И ТИ ОВЕ НА Н Р

си

Tb e ox loc k

да нап

К на ачи f я ст ace b ц р o Lo ата ани- ok v

ия К а жи на пр

ит л е т

е

ck Tbox – специална Виж повече наfaLocevebolook, а също и в tbox.bg страница във

равя

т същото

Н сн апр им ав ка и

В ки але р т н са ози е и тин кл те и ше м А ве ета ба па ри лн се ло ра га а пу нит пе , ка е т. т .. зд о р пе гра ава йк да а.. , . И си збе мя ри ст о


Кристо

Март 2011


Profile for Penko Penkov

TBOX 13 (2011)  

Lifestyle magazine for teenagers

TBOX 13 (2011)  

Lifestyle magazine for teenagers

Advertisement