Page 1

СПИСАНИЕТО, КОЕТО ЧЕТАТ И МАЙКА ТИ, И БАЩА ТИ, И БАБА ТИ :)))

Брой 2 (12) февруари 2011, година II Цена 1,99 лв. www.tbox.bg

Излез от кутията!

П Л А К АТ

Милени И: та The Top Stoppers

Миленита в други цветове

Н еподозирани тайни от живота на 3 принцеси и техния принц Разговор зад кулисите на „Комиците“

П ремиерата на дългоочаквания български филм „TILT“ Разказ в кадри от филма

Л ятото на остров Ливингстън, Антарктида Вечните ледове в обектива на един български полярник

www.tbox.bg

Тема на броя: ISSN 1313 - 9797

ЛИЧНИ ИСТОРИИ ИНТЕРВЮТА РАЗДВИЖИ СЕ! ПЪТЕШЕСТВЕНИК ХОРОСКОП ФИЛМИ МУЗИКА ПЛАКАТИ


Абонаментът за СПИСАНИЯТА,

ДАВАЩИ ПРЕДИМСТВО през цялата учебна година!

продължава в

РЕДАКЦИЯТА

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. И 8. КЛАС

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – МАТУРИ

ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕХА И ЗНАНИЯТА

ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕХА И ЗНАНИЯТА

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

2011

февруари 2011 година II (бр. 11) Цена 2,99 лева

2011

февруари 2011 година II (бр. 11) Цена 2,99 лева СПИСАНИЕТО, КОЕТО ЧЕТАТ И МАЙКА ТИ, И БАЩА ТИ, И БАБА ТИ :)))

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

Национално списание за подготовка товк то вк ка и образователна информация

Брой 2 (12) февруари 2011, година II Цена 1,99 лв. www.tbox.bg

Излез от кутията!

ПЛАКА

Милен ТИ: The Top ита Stoppers

БЪЛГАРСКИ Б ЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЛ ЛИТЕРАТУРА ИТЕР РА АТУР РА ЧУЖДИ ЧУ УЖДИ ЕЗИЦИ УЖ

МАТЕМАТИКА М АТЕМАТИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В ТОЗИ БРОЙ:

 Подготовка за външно оценяване за олимпиада по: Подготовка • Математика • Химия и опазване на околната среда щ да направим трансформиращ Как преразказ за отличен – примери и полезни съвети Ако изпитът за кандидат стване е след 7. клас беше сега – примерни теми по: • Български език и литература • Математика

Миленита

ИСТОРИЯ ИС И СТОРИЯ РИ РИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Ц ИВИЛИЗАЦИЯ

в други цветове

Н еподозирани тайни от живота на 3 принцеси и техния принц

за самопроверка Тестове и контрол на знанията

ПСИХОЛОГИЯ ПСИ ИХОЛОГИЯ ОЛОГИЯ ИЛ ЛОГИКА ОГИКА

зрелостен Пробен изпит по:

ФИЛОСОФИЯ Ф ИЛОС ОСОФИЯ ОФИЯ ОФ БИОЛОГИЯ БИ БИО Б ИОЛО ОГИ ГИЯ ГИ ГИЯ И З ЗДР ЗДРАВНО ДР Д РА РА ОБРАЗОВАНИЕ ОБ БРАЗО ОВАНИЕ

П ремиерата на дългоочаквания български филм „TILT“

В ТОЗИ БРОЙ:

ГЕОГРАФИЯ ГЕ ЕОГР РАФ ФИЯ ИЯ И ИКОНОМИКА ИК КОНОМИКА

ЕТИКА ЕТ ТИКА И ПРАВО ПР РАВО

Разговор зад кулисите на „Комиците“

Национално списание за подготовка и образователна информация

ФИЗИКА Ф ИЗИКА ИА АСТРОНОМИЯ СТРОНОМИЯ

• Български език и литература • Математика • География и икономика за олимпиада Подготовка по Химия и опазване на околната среда олимпиади Училищните в дати

Разказ в кадри от филма ХИМИЯ ХИ ИМИЯ И ОПАЗВАН ОПАЗВАНЕ НА Н АО ОКОЛНАТА КОЛН КО ЛНАТ АТА ТА СРЕДА СРЕ

Л ятото на остров Ливингстън, Антарктида Вечните ледове в обектива на един български полярник

www.tbox.bg

Тема на броя: ISSN 1313 - 9797

ЛИЧНИ ИСТОРИИ ИНТЕРВЮТА РАЗДВИЖИ СЕ! ПЪТЕШЕСТВЕНИК ХОРОСКОП ФИЛМИ МУЗИКА ПЛАКАТИ

T.BOX е лайфстайл списание ание е за тийн тийнейджъри, нейджъри, техни техните ите прия приятели, ятели, п по-малки и по-големи братя и сес сестри, стри но често се чете и от остан останалите нали ите членове на семейството. АКЪЛчета 4.-8. клас и АКЪЛчета 9.-12. клас са списания с тестове за подготовка и самоконтрол по всички предмети през цялата учебна година; тестове за външно оценяване след 4. клас и кандидатстване след 7. и 8. клас; подготовка за матури, олимпиади и състезания; образователна информация. Клуб T.BOX е привилегия само на абонатите на което и да е от трите списания. Всеки абонат получава членска карта с уникален номер, гарантираща му ползване на отстъпка при купуване на книги на няколко големи издателства; получаване на подаръци, които не са достъпни за не-абонатите, и още ред предимства. Целогодишно абонамент може да се направи в редакцията или онлайн на www.tbox.bg. Tалонът за заявка е на 3-та корица. Изпратете ни негово попълнено копие в плик, по факс или имейл.


Здрасти, В духа на темата на броя прощавай отсега. Сигурна съм, че ще ти се завие свят от толкова много шарении, но какво да се прави – хоратa действат, творят и не на последно място – умеят да впечатляват. Нямам предвид само себе си и колегите – при нас нещата са на макс по подразбиране. Говоря ти за всички онези изпълнители, които ни накараха да натиснем многократно риплей заради култовите парчета, с които ни зарадваха, за екипа, благодарение на който ни предстои поредната впечатляваща българска кинопремиера, за последните четири недели, в които имаше и ART, и REPORT. Междувременно забъркахме няколко колби с принцеси, които носят рокли от полимер, а в почивката, забележи, в почивката, преплетохме крака и ръце в един шеметен туистър. На финала попитахме хороскопатора си защо всеки ден се появява на работа с костюми на различни манга супергерои, а той хладнокръвно отговори: „Всичко е картоф и попови лъжички”. Това е положението. А сега затегни колана и минавай на следващата страница.

Стела Маркова


ЕКИП: УПРАВИТЕЛ: Кирил Делев – k.delev@tbox.bg ГЛ. РЕДАКТОР: Светла Луизова – s.luizova@tbox.bg РЕДАКТОРИ: Стела Маркова – s.markova@tbox.bg Чавдар Дюлгеров (4-то) – ch.dyulgerov@tbox.bg Анна-Мария Пеева – am.peeva@tbox.bg Лора Скорчева – l.skorcheva@tbox.bg Райчо Ангелов – r.angelov@tbox.bg Иван Симеонов – i.simeonov@tbox.bg КОРЕКТОР: Ани Гешева ГРАФИЧЕН И WEB ДИЗАЙН: Пенко Пенков – p.penkov@tbox.bg ПРЕДПЕЧАТ: Цветанка Петрова ХУДОЖНИК: Венелин Съйнов (Лино) ФОТОГРАФИЯ: Марко Марков Пенко Пенков Чавдар Дюлгеров Кирил Делев СНИМКА НА ПЪРВА КОРИЦА: Любомир Бреснички АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Виктория Дръндарова – abonament@tbox.bg РАЗПЛАЩАНЕ С КЛИЕНТИ: Ирина Миленкова

Съдържание РубрикИ ГРАФО ...................................4 – 5 ПСИХО-КОНСУЛТ .................6 – 7 КОЙ СИ ТИ? ........................8 – 10 ПОЩ@ ПОЩ@ ПОЩ@ ............11 ЛИГАВЩИНИ ...................12 – 13 КЛАНИЦА .........................14 – 15 ХА ТАКА!!! .........................16 – 17 ОБЩЕСТВО ......................18 – 19 ЧЕШИТИ ...........................20 – 23 НА ГОСТИ .........................24 – 26 МУЗИКА ............................27 – 29 НА ГОСТИ .........................30 – 33

ЧЕШИТИ Миленита в други цветове

НА ГОСТИ

БЪЛГАРСКА КИНОПРЕМИЕРА .............34 – 35 НА КИНО ...........................36 – 37 ЧЕТЯЩИ ...........................38 – 39 ПЪТЕШЕСТВЕНИК ...........40 – 43 МЛАДИТЕ В НАУКАТА ......44 – 46 РАЗДВИЖИ СЕ!........................47 ОТ НЕЩО – НЕЩО............48 – 49 АДЕКВАТНО ......................50 – 51 ТВОЯТ РАЗКАЗ .................52 – 53 ХОРОСКОП ........................54 – 55 КРЪСТОСЛОВИЦА ...................56

20 - 23

24 - 26

ИЗДАТЕЛ: ПЕЧАТ: ПК „Димитър Благоев“ – София ..........................................................................

ISSN 1313 – 9797 Лайфстайл списание за тийнейджъри АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: София 1408, ПК 50 или ПК 82 Тел.: (02) 954 41 43, 954 41 47 Факс: (02) 851 91 47 РЕКЛАМА: advert@tbox.bg ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ: redakcia@tbox.bg web: www.tbox.bg ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ: Кирил Делев, Светла Луизова .......................................................................... Редакцията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали с рекламен характер. Не се допуска препечатване и заимстване на текстове, както и ползването на авторски колажи и фотографии без разрешението на редакцията. T.BOX не се ангажира да отговаря на всички получени писма. Никоя част от това списание не се продава отделно. Моля, ако забележите плакат или приложение в самостоятелна продажба, незабавно сигнализирайте в редакцията. Брой 2 (12), година II, февруари 2011 Цена: 1,99 лева 2 ———————— ————

The Top Stoppers

НА ГОСТИ Неподозирани тайни от живота на 3 принцеси и техния Принц

30 - 33

Разговор зад кулисите на „Комиците“

МЛАДИТЕ В НАУКАТА

44 - 46

МОЛЕКУЛИ НА КРЪСТОСАН РАЗПИТ И ВАМПИРИ, ДЕБНЕЩИ ОТ ВСЕКИ ВТОРИ СЛАЙД НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ (част първа) За да можем да въздействаме на една система, трябва да я познаваме

Разговор с Диана Чешмеджиева, химик


оя:

ТЕМА на бр

ГРАФО ............................. 4 – 5 ЧОВЕКО, ДЕЙСТВАЙ!

ПРОШКАТА

ПСИХО-КОНСУЛТ ............. 6 – 7 ПРОШКАТА КОЙ СИ ТИ? .................... 8 – 10 КАК ТИ ПОМАГА ПРОШКАТА? Техники на прощаването................. 8 – 9 Първият човек, на когото трябва да простиш, си самият ти ........................9 Какво ти пречи да простиш? ........................9 Защо трябва да простиш? ...................... 10 Как да простиш? ............... 10 ПОЩ@ ПОЩ@ ПОЩ@ ........ 11 НА 17 ГОДИНИ СЪМ...

оя:

ТЕМА на бр

СВ. ВАЛЕНТИН ЛИГА ЛИГАВЩИНИ ................................................12 – 13 5 ПЪТ ПЪТИ „ЗА“ СВЕТИ ВАЛЕНТИН КЛА КЛАНИЦА .....................................................14 – 15 ТЪМНАТА СТРАНА НА СВЕТИ ВАЛЕНТИН ХА ТАКА!!! ....................................................16 – 17 ДЕНЯТ НА ТРИФИДИТЕ 1. Къде са подаръците за мъжете? .................. 16 2. Свети кой? .................................................... 17 3. Сърцата ......................................................... 17 4. Усещането, че си непоправимо смотан ........ 17 5. Дори да поискаш, не можеш да празнуваш . 17

ОБЩЕСТВО.......................................................... 18 – 19 Лице назаем или как да бъдеш супергерой... за малко Какво е Косплей субкултурата? МУЗИКА............................................................... 27 – 29 Ново ........................................................................ 27 Top of the top .......................................................... 27 Sunday art report .................................................... 28 Разтърсващо парти ................................................ 28 БЪЛГАРСКА КИНОПРЕМИЕРА ............................ 34 – 35 Броени дни остават до премиерата на дългоочаквания български филм „TILT“ НА КИНО .............................................................. 36 – 37 Премиерните филми през февруари..................... 36 Боецът .................................................................... 36 Как да разбера ....................................................... 36 Аз съм номер четири.............................................. 37 Winx 3D: Вълшебно приключение......................... 37 ЧЕТЯЩИ .............................................................. 38 – 39 Моят Свети Валентин ............................................ 38 Проходът ................................................................ 38

Кралска воля .......................................................... 39 Ваня Щерева се заема с любовни упражнения .... 39 Конкурс! ................................................................. 39 ПЪТЕШЕСТВЕНИК .............................................. 40 – 43 Пътешествие до остров Ливингстън Една удивителна антарктическа приказка РАЗДВИЖИ СЕ! .......................................................... 47 TWISTER ОТ НЕЩО – НЕЩО ............................................... 48 – 49 Голямото закопчаване ........................................... 48 Всевиждащите фланелки ...................................... 49 АДЕКВАТНО ........................................................ 50 – 51 Ти и твоят домакин – искрено и много лично ТВОЯТ РАЗКАЗ .................................................... 52 – 53 Картичка за Ейнджъл Разказ от Милена Петрова ХОРОСКОП ........................................................... 54 – 55 Февруари: Всичко е картоф и попови лъжички КРЪСТОСЛОВИЦА ...................................................... 56 3 ——————— ————————


ГРАФО

Има една стара приказка за две сестри. Едната се казвала Киндил-Пиндил, а другата – Джаста-Праста. Подарили и на двете плат да си ушият рокли. Първата седнала да мисли, да смята, да крои и да прекроява, по седем пъти да мери, преди да отреже. Втората грабнала плата, нагънала го, срязала тук, зашила там, привързала с коланче и си спретнала рокля. Вечерта именно Джаста-Праста излязла на хорото, а Киндил-Пиндил плачела вкъщи, защото от много туткане не успяла да си ушие роклята.

Човеко, действай! Признавам П Пр риззнава ам си си, и, че ео отт до дост доста ста ст време врем врем вр ме тази приказка приказк зкка ми ми е ж жии-тейска т йска философия. те филос о офия я. Ед Един дин в вид, ид, ид решила р шила съм, ре съм че да а поемам по оем емам мам ам рискове е по-забавно от това, да обмислям избягването им. Разбира се, без да се прекалява, нали?! Всъщност има моменти, на които никак не е гот да откажеш да ги изживееш. Примерно, срещаш готина мацка или адски симпатично момче, засичате погледи, усмивка, това-онова и... почва голямото чудене. Стига де!

4 ———————— ————

Не вади веднага секирата! Поговори с другия, поопознай го, дай шанс и на двама ви – може да излезе нещо много по-голямо от флиртче за една вечер. При всички случаи е по-добре от това, да точиш зъби какво би се случило, ако ти падне възможност. Ето я – действай! И най-скучното начало може да се превърне в приключение. За целта обаче ти трябва само беглата идея за посока. И никакви планове! Моя приятелка отиде да изпрати на гарата приятели,

които отиваха за пет дни до морето и докато се качвали на влака, и' казали: айде с нас. И тя тръгнала, ей така, както си била, само с чантичката. И си изкара едно от най-яките морета – без три куфара тоалети и закуска на блок маса. Нали стопляш – опитвай! От нови храни до нови срещи и места. Няма значение разписанието на рейсовете, как се стига до еди-къде си; не прави резервации, не разучавай терена предварително, не се интересувай кой ще бъде на


КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Винаги прощавайте на враговете си – за тях няма нищо по-дразнещо от това. Оскар Уайлд, английски писател КОЙ КО ЙК К'В 'ВО ВО БИЛ КАЗАЛ ЗАЛ...

Слабите не могат никога да простят. Прошката е качество на силните. Махатма Ганди, индийски политик и борец за свобода

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Прошката е последният възможен ход, когато победата се окаже невъзможна или несъществена. Анонимен БИЛ КАЗАЛ...

К'ВО ОЙ К КО

еня Прошката не пром ирява зш ра но о, т ло на ми щето. хоризонта на бъде Пол Боулс, тел американски писа купона! Просто поеми по пътя. Отпусни се! Наслаждавай се на ситуацията. Бъди нещотърсач и винаги ще намираш нещо, което е изключително. Именно защото ти си го видял и опитал. Искай си. Каквото ти се иска. Не мисли дали ще стане, а изказвай гласно желанията си. Сигурно повече

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

неща, отколкото си предполагал, ще се сбъднат, когато са изречени на глас. Сигурно ще има и много откази и шамари, но няма страшно. Болките са белези, които напомнят, че когато си прекрачвал всички граници, понякога си стигал до вълшебни места. Снимай! В съзнанието си. В очите ти има фотоапарат с най-жестокото качество. Отвори ги широко, блендата на макс и щрак... щрак... изгрев над водата, усмивка на щастие, блеснал поглед, кретенска

физиономия, нежно докосване, красиво цвете, вятър в косите... всичко, което искаш да помниш. Безкрайно много снимки, които можеш да превърташ наум. Всеки миг и всяко нещо, което ще ти напомня, че животът е прекрасен. И няма да му пропуснеш възможностите, а ще го изживееш с всичките си сетива. До дупка. Защото няма да си простиш идеята, че не си опитал. Не стой на ръбчето и не мрънкай, а скачай!

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Боже, прости ми всичките КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ... дребни номера, които ти ат да проВ църквата казвта е между правя, и аз ще ти простя ка ош щаваш. Пр та задача е големия номер, който си ми ях и Господ. Моясрещата. т изиграл. осто да уредя а от филма Робърт Фрост, пр реплик “ „Мъж под прицел американски поет

По-лесно е да поискаш прошка, отколкото разрешение. реплика от романа „Ерагон“ от Кристофър Паолини Джаста-Праста Скорчева 5 ——————— ————————


ПСИХО-КОНСУЛТ

Нещастията в живота ни често идват от това, че пием от извори на вдъхновението, в които се къпят трите музи Вина, Отмъщение и Преценка. Именно прошката е онова чудо, благодарение на което можем да спрем да разиграваме собствените си гняв, омраза, обвинения и желание за мъст. Прошката е да коригираш заблудата, че другите те карат да се чувстваш нещастен и че те са причината за твоето недоволство. За да простиш… трябва преди това да си обвинил. Какво ли би се случило, ако спрем да виним?! Неспособността да прощаваме е най-популярната причина за страданията ни. Освобождаването от омразата и гнева, които храним вътре в себе си към определени хора, ще освободи вътрешно пространство в нас и така ще можем да откликваме по нов начин на живота, да сме весели и щастливи. Когато сме гневни или изпълнени с омраза, когато обвиняваме, ние предаваме контрола върху живота си на онези, които сме преценили като сгрешили спрямо нас. Ето защо научаването да прощаваш включва усвояване на умението да коригираш погрешните представи, които си създал със собствените си мисли. След като изчистим мислите си, е лесно да поемем пълната отговорност за себе си, включително и за това, как се отнасят към нас.

„Опрощението е благоуханието, което виолетката разпръсква върху задушилите я плевели.“ Марк Твен Ако сме неспособни да простим на онези, които възприемаме като сгрешили по отношение на нас в някакъв момент от миналото, трябва да изследваме решението си да ги обвиняваме за нашето нещастие. Вината е дълбоко загнездена в културата ни и в резултат на нагласата ни към нея ние приписваме отговорността на другите за нашите житейски обстоятелства и нещастия. Необходимо е да бъдем честни със себе си, ако искаме изобщо да се освободим напълно от вината. Начинът да се започне е да се поеме пълната отговорност за всичко, което сме в живота си. Да си кажем: „Аз съм общият сбор от моите избори до този момент“, а не „Нищо не мога да направя“ или „Не е моя вината“, или „Бях на грешното място в грешното време“, „Семейството ми е причина за цялото ми нещастие“, или да изтъкнем какъвто и да е друг довод, който да ни освободи от отговорност. Всичко, което ни се е случило, може да бъде урок,

6 ———————— ————

за който да сме благодарни. Всеки, който е влязъл в живота ни, е бил учител, независимо колко силно избираме да го мразим или обвиняваме. Важно е да оценим в каква степен се съпротивляваме на принципа на приемането на отговорност за живота си. Някой ни е навредил по някакъв начин в миналото. Чувстваме се наранени и ядосани и този яд АЛ... БИЛ КАЗ КОЙ К'ВО о-лесно?

ееп Защото корощават ти се п : а жа: Да каж ли; или да ка греховете ди? стани и хо лие от Матей, Еванге их 5 глава 9, ст КОЙ КО К ОЙ ЙК К'ВО ''ВО ВО Б БИЛ ИЛ КАЗАЛ... ИЛ А

Когато бях дете, всяка вечер се молех за ново колело. След това разбрах, че Бог не работи така, затова си откраднах колело и го помолих за прошка. Емо Филипс, американски комик


се превръща в омраза, в нашата омраза. Ние я разнасяме със себе си като гърбица където и да отидем. Ние сме нейният собственик. Ние сме и' дали разрешение да ни нарани и да продължава да влияе на вътрешния ни живот. Омразата ни инфектира, докато другият човек си е на собствената пътека, правейки това, което знае да прави, независимо от това, колко ние сме нещастни. Абсурдността на вината, гнева, желанието за мъст е, че дава на другите хора контрола върху нас. Прошката е оръжието, което можем да използваме, за да надскочим негативните ефекти от вината, гнева и омразата. След като простим на другия, вече не е необходимо да го обвиняваме или мразим. Прошката означава и промяна на заблудите ни. Когато простим на друг за онова, което може да ни е направил, в действителност казваме: „Вече не ти давам властта да контролираш кой съм аз, как мисля и как ще се държа за в бъдеще. Сега аз поемам отговорността за всичко това.“ Отмъщението пък е разиграване на живо на мислите за вината. А преценката означава да разглеждаме света такъв, какъвто сме ние, а не какъвто е той. Може значително да намалим количеството негативни преценки, които правим, и това е един вид прошка, която ще ни помогне да подобрим живота си и радостта все по-често да има Дни на отворените врати в него. Това, което следва да помним за преценките си, е, че те не променят нищо и никого в света. Това, че не харесваме някого или реагираме негативно към някакво поведение, не променя човека или поведението, което преценяваме. Нашите преценки говорят единствено какви сме ние. Те описват нашите харесвания и нехаресвания. Колкото повече подменяме преценките с истинско и дълбоко приемане, толкова повече отваряме пространство за прошката в действие. Прошката е начин да покажем на другите, а и на себе си, че ги приемаме и обичаме такива, каквито са. Самопрощаването ни дава разрешение да бъдем такива, каквито си изберем. Позволено ни е да живеем живота си така, както ние решим, да правим грешки, да се учим от тях. Прошката ни избавя от постоянното самонаказване, което си налагаме, мразейки. Ние

прощаваме не за да остане другият ненаказан, а за да освободим себе си от токсините на яда и омразата. Да простим, означава да се поставим на мястото на другия и да проумеем неговата истина. Да го утвърдим, да си представим, че му се случват хубави неща. Но съществува и друг поглед върху прошката. Според някои в баланса между даване и получаване в едни близки човешки отношения е вложено финото движение на люлеещо се махало. Това означава, че ако аз направя нещо за теб, този жест създава импулс, който ще доведе до нуждата и ти да направиш нещо за мен. Това е естествената, вродена динамика на взаимоотношенията ни. Връзката ни се задълбочава с всяко полюшване на махалото. Това е валидно и когато действаме в отрицателна посока, когато във взаимоотношенията си причиняваме един на друг трудни, болезнени или спъващи ситуации. Ако аз се отнасям зле с теб, ти вероятно на свой ред ще опиташ да отнемеш нещо от мен. При отрицателния обмен не бива да отвръщаме с действие, което да надвишава нанесената болка, докато при положителния обмен ответната ни реакция трябва да е малко по-голяма от полученото добро. В тази връзка прошката е скъпоценен идеал в повечето християнски общества, но в близките човешки отношения тя често предполага унижение за другия, защото като прощаваш, ти се поставяш над своя партньор в морално превъзхождаща го позиция на „по-голям светец от теб“. Човек няма право да прощава или да иска прошка, защото това разваля баланса във връзката. Още повече че като иска прошка, човек иска нещо от другия, вместо да покаже готовността си да се справи с последиците от случилото се. Има разлика между това да кажеш „Съжалявам“ и „Моля те, прости ми!“. Най-вероятно „прощаващият“ ще повдига въпроса отново и отново при следващи случаи, което показва, че равенството във връзката е изгубено. Според тази гледна точка в едни близки отношения следва да искаме това, което заслужаваме, и да даваме това, което дължим. И все пак да простиш, не означава да забравиш. Да простиш, означава да запомниш, че никой не е съвършен. Анна-Мария Пеева

7 ——————— ————————


КО Й С И ТИ?

Ина Петкова и Райчо Ангелов

Ако някой ти каже, че прошката е голяма изцелителна сила, че стига да е искрена, тя може да лекува и най-страшните болести, навярно ще го помислиш за луд или за някакъв сект ня сектант. тан ант. т Да, а ама м не! ма е Тези, които са опитали да следват Т Те този възглед за света, в един т момент започват да се чувстват м невероятно, а нещата, които ги н тревожат, сякаш се подреждат т от само себе си. Виж как става м магията и после пиши действа ли.

Тех н и ки н а п ро рощаването ща ва н е т о ПЪРВАТА ПЪРВАТА, АТА, която ще ти представим представим, е доста по популярна и измислена от писателя Грег Андерсън, който успява да победи зловещата диагноза „рак на белите дробове“ и днес е лектор и консултант на здравни и икономически организации по въпросите на здравето и самоизцелението. Ето какво разказва той за своя опит с прошката, която 8 ———————— ————

неслучайно нарича ЧУДО. „Започнах да съставям дълъг списък от имена на хора, на които трябваше да простя. Притварях очи, отпусках се и ясно си представях човека. Представях си как казвам от цялата си душа: „Прощавам ти. Прощавам ти изцяло за всяка неприятност, която си ми създал; за всичко, което не си направил

за мен.“ Припомнях си отделни случаи. Не се вторачвах в подробности, просто си спомнях отделните случки и освобождавах неприязънта, признавайки, че вината всъщност е била моя. После си представях как на този човек му се случва нещо хубаво; как има това, към което се стреми. Виждах го усмихнат, щастлив, доволен.


КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Първият човек, на когото трябва да простиш, си самият ти

Прошката е уханието, което виолетката оставя върху петата, която я е стъпкала. Марк Твен, американски писател

Прошката П Пр Прош рош ошка шка ката ата аен нач начин ачи ачин ач ин нд да а ос осво освободиш сво вобод воб боди бо диш диш себе се си. и. Емоционалните Емо Е моци цион онал он алн ни ите конфликккон онфл флик и ик ти, време, ти и, които коит ито о действат дейс де йств тват а дълго ат дъл ълго го в р ме ре е, създават други конфликти и дори ф болести. Специалистите смятат, че искрената прошка към себе си КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Госта гощавай, на врага прощавай. Българска поговоркa

може да разреши 95% от натрупаните проблеми. Да си простиш, не означава да оправдаеш неправилните си постъпки и постъпките на другите, а да ги приемеш като урок и опит и да не повтаряш онова, което те е наранило или ти е докарало неприятности.

Какво ти пречи да простиш? Често не искаш да простиш, защото те е страх от това, какво могат да ти направят другите. Гневиш се и нападаш, за да се защитиш и да се почувстваш сигурен. На пръв поглед по този начин се успокояваш, но отрицателната енергия отива към другия и той ти я връща със същото поведение към теб. ↘↘↘

Да поискаш на другия да му се случи нещо хубаво, е част от процеса на опрощаването. Невинаги обаче всичко минаваше гладко. С изненада установих, че се съпротивлявам; болката оставаше. (...) Докато работех върху опрощаването, открих, че започвам да опознавам хората, на които се опитвам да простя; да проумявам мотивите им. В някои случаи се оказа, че работата трябва да продължи чрез личен

ко конт контакт; нттакт; акт; т че на някои хора трябва да се извиня лично, не чрез писането. А това определено не беше лесно. Всъщност това бяха едни от най-трудните моменти в живота ми: да се изправя очи в очи с човека, когото смятах за враг, и да му поискам прошка. Но и никога през живота си не съм изживявал такова облекчение, както след като съм намерил сили да се изправя пред неприятните за мен хора и да им поискам прошка. Едва тогава

познах свободата; проумях, че прошката освобождава мен.“ ВТОРАТА техника ни я показа един приятел. Тя е супер лесна и действа безотказно, когато се наложи да простиш на самия себе си. Представи си, че си съвсем мъничко дете. Опитай да си се представиш такъв, какъвто си бил на 3–4 години. Е, ако този дребосък, който стои сега пред теб, беше извършил това, което те тормози, нямаше ли да му простиш? 9 ——————— ————————


КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

По-лесно е да простиш на враг, отколкото колкото на на приятел. Уилям Уиля Уи лям м Блейк, Блейк,, английски лийски поет поет ет КОЙ К'ВО ВО Б ВО БИЛ ИЛ КА К КАЗАЛ... АЗ ЗАЛ .

Хората се нуждаят т найвече от грижа, внимание, мание, подкрепа и... прошка, а, прошка, прошка! Одри Хепбърн Хепбърн, н, американска актрисаа

.... АЛ... ЗА ИЛ КАЗ БИ ВО Б 'ВО ОЙ К'В КО К

каа не е В крайна сметщо да ни о м ди необхо щото няма прощаваме, за осъждаме и нужда нищо дам. никого да вини Уейн Дайър, сател американски пи

КОЙ К'ВО БИ ИЛ Л КАЗ ЗА АЛ Л.. ....

Не можеш да простиш на Н някого, ако първо не си простил на себе си. Алберт Швайцер, немски лекар, философ и теолог КО К КОЙ ОЙ К'В К К'ВО ВО Б БИ БИЛ ИЛ К КАЗА КАЗАЛ.. КАЗАЛ... АЗА ЗАЛ.. АЛ... Прощавайте, но не забравяйте, или отново ще бъдете наранени. Прошката променя перспективата. Забравянето губи урока. Паулу Коелю, бразилски писател

ЗАЛ... 'ВО БИЛ КА КОЙ К'В

ше да крещи Ринсуинд умее ветнадесет де за милост на о да крещи – на езика, а прост ет и четири. още четиридес Тери Пратчет, тел английски писа

КОЙ К О К'ВО Б БИЛ ИЛ КА КАЗАЛ... АЗАЛ.. ЗАЛ... ..

Ж Животът ме научи да прощавам много, но още повече – да искам прошка. Ото фон Бисмарк, немски политик К'ВО 'ВО О БИЛ БИЛ ЛК КАЗАЛ. АЗАЛ АЗАЛ... АЗАЛ. З ЗА ... КОЙ ЙК КАЗАЛ...

10 ———————— ————

Не трябва да се прощава на онези, които не умеят да прощават. Фридрих Ницше, немски философ

остиш? р п а д а в б аЗащо тря натото самон непрекъс вобождава от ос те та ка ш Про разиш. о те кара да м бождава. казване, коет някого те осво на ш ти ос пр ата. Нейда лк то Решение гнева и бо , та на а. ви от избавя ето и чистотат Прошката те та, спокойстви та и ко ж ле ле са бе ци да за ните подаръ даваш шанс на другия, му -добър. ки по ай е ав а ан щ ст ро а П д й да той ят то ият мия а с са и а т ет е в св с в ото брот до добр

стиш? Как да про ав д се откажеш а да ква иззисскв нетто и аван ста

ощ рощ е до а пр на ът н ът ессъ ес це ц оц ро Пр и прав. А това наги сси ви ряе че ч , и, си с а из та тт т осст но ен т б да неве де де бед бе ва отт те ва кв отт ууб о ск ис з зи из и н не о чн нет остатъ о е щаван ощ ро и. Дос е си н . Пр итте пи у но ип руд ци ц тр нц ин и ри пр п и ли ил и а т ят ия н ени ден се опиташ да еж ежде убе н уб ваш на на другия и да то то яс м на да се поставиш та истина. гова проумееш не


ПОЩ@

ПОЩ@

ПОЩ@

На 17 години съм

и с приятелката ми сме заедно от три години. Любовта ни беше от пръв поглед и имахме прекрасни мигове и планове за бъдещето си като двойка. Но скоро разбрах за една изневяра на приятелката ми. Тя твърди, че била на купон, пияна, и било само секс. Трябва ли да простя? Можем ли да продължим след На вашите въпроси, изпратени на такова предателство? redakcia@tbox.bg, отговаря:

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Най-красивия подарък – прошката. Майка Тереза, светица

Анна-Мария Пеева ПСИХОЛОГ

Може би те съветват, че като зрял и културен човек следва да бъдеш разбиращ и да простиш. Според законите на семейната динамика обаче, за да се запази балансът във връзката ви, равновесието изисква от партньорката ти да направи истинска жертва за теб. Можеш да поискаш нещо от нея, нещо, което й' е трудно да даде, тя да се откаже от нещо ценно за нея, за да ти даде нещо ценно за теб. Тази „жертва“ трябва да бъде почувствана от провинилия се партньор като истинска загуба, а не просто да бъде празен жест. Важно е нейната „жертва“ да не надвишава по размер нанесената ти болка. Така действа махалото на даването и взимането в отрицателен режим. Ако при всяко залюляване на махалото всеки от партньорите иска малко помалко, отколкото е направил другият, връзката няма да бъде наранена и балансът се възстановява. В противен случай се въвличате в порочния кръг на отмъщението и любовта ви ще изстине. Положителният обмен в една връзка означава, че ако аз направя нещо за теб, този жест създава импулс, който ще доведе до нуждата и ти да направиш нещо за мен. Това е естествената, вродена динамика на взаимоотношенията ни и чрез нея връзката ни се задълбочава с всяко полюшване на махалото. 11 ——————— ————————


ЛИГА В Щ ИНИ

и т ъ п

и н т и е нт в С ле Ва

Колкото и да е захарно, мило е да получиш или подариш нещо малко, плюшено, червено, сладурски кичозно, което носи идеята за любовта. Както е мило да се наричате с любимия човек бебчо, слънчо, пухчо и т.н. Защото понякога любовта има нужда от материализиране и доказателства и джунджурийките в определен ден са част от тях – малка, но част. И пазят спомени.

1.

Този ден амбицира фантазията – да излезеш от клишето. Да направиш нещо, което ще е поразлично от тривиалните очаквания. Да покажеш, че разбираш от романтика, можеш да изненадваш и да оценяваш изненадите.

2.

Кога друг път ще видиш любимия човек да стърчи и да те чака сладко, нелепо усмихнат, с хфърчащи червени балони в ръка?!?!

3.

12 ———————— ————


Признай си най-накрая, че яростно отричаш този празник, защото те е страх, че няма да получиш валентинка. Че ти е тъпо, когато всички около теб се забавляват или са щастливи от розово-червената суматоха. Всъщност това е ден, когато можеш да тестваш гаджето – ще успее ли да направи любовен жест за теб. Да тестваш и себе си – ти пък можеш ли да направиш романтична изненада? Ден, когато можеш да се престрашиш и да признаеш чувствата си, като използваш помощта на светивалентинските джунджурийки.

4.

В деня, когато всички спорят какво да празнуват – виното или любовта, все пак има купон. Просто се забавлявай!

5.

БОНУС АЛА МАРК ТВЕН: На Свети Валентин купувам цвете и сувенир, за да има от какво да живеят търговците. Организирам романтична вечер и ги поднасям на любимия човек – за да продължи да живее връзката ми. Вдигам наздравица с вино за любовта, за да продължа да живея обичан. Лора Влюбенова 13 ——————— ————————


КЛА НИЦА

Райчо Ангелов

За повечето хора денят на Свети Валентин е ден, изпълнен с любов и радост. Малцина обаче го свързват със зловещите събития, разиграли се в Чикаго през 1929 г. и станали известни като „Клането в деня на Свети Валентин”. В Стана ли ти С малко страшно, м но и интересно, а? н Историята, която ще И ти разкажем, май т ообяснява поведението на някои наши н колеги, които на 14-и к февруари се обличат ф в костюм, слагат си б бомбе омб на главата и се разкарват из редакцията с пластмасов пистолет в ръка. С добра дума и револвер р вер можеш да постигнеш много повече, отколкото само с добра дума. Ал Капоне

г. ните събития от 1929 Виновникът за трагич ер, чиято биография гст ган е Ал Капоне, прочут стааме, но ще ти го пред раняма да ти преразказв аш им ти е ясно с кого си н, вим накратко, за да зе бе лю и р дъ ще лечен, бота. Винаги добре об открито общува с офи, тия ществени мероприя имава. По бъде забелязан на об е тайна с какво се зан успява не го ко ни за Капоне често може да че и ек не пр по въ Ка та, Ал ) аст он вл зак на и ез циални представител в САЩ (забрана за употреба на алкохол чр част от на ом огр м е на това, че времето на Сухия режи в неагодарение най-веч бл ага т зал ите и л тор хо ав ко ен ал н ств де ще от него контрабан я да изгради висок об ни тник де ъс Кр зве т ои на пр из но пр ява имен яние и е все населението употреб анали трупал огромно състо ост на е ото че лк ве ма той са г. му 29 19 фия. Трън в очите говите казина. През пук не на американската ма конкуренти, които на

14 4 ———————— ———— —


цейската кола, избягва. ц Научавайки по-късно за станалото, с увереност заст тан кл к лю ключил: „Само Ал Капоне убива уб у би б и по този начин." Всички знаят кой стои зад атентата, зн з н на но но Ал А Капоне и МакГърн имат железни алибита за клането же ж на на Свети Валентин. В края на на краищата никой не бива привлечен под отговорност пр п р и това престъпление остава т ненаказано. Моран успява не н е да д се спаси, но това вече е без бе значение – той престава б да д бъде реална сила в престъпния свят. Публичността, тъ която обгръща Клането на ко Св. С Валентин, е огромна за своето време. Това събитие св се превръща в национално медийно събитие, а Ал Кам поне – прекият виновник по о Жертвите за а убийствата в Деня на Любовта, прониква в умоЛ вете на нацията, обгърнат в предават п предав пр р оръжията си и не падат в кракав страховит блясък. Но нета му. Такъв противник е бандата, наречена говата безнаказана пресг „Северняците”, начело на която стои Бъгс тъпна дейност привлича т Морън. Капоне прекарвал голяма част от вниманието на президента в времето в своя нов дом на крайбрежието на Хувър и по негово лично Х Флорида, а Морън се възползвал от ситуанареждане започва серин цията и започнал редовно да „прибира" конозно събиране на оз Бъгс Морън трабандни партиди алкохол, предназначени доказателства за до за неговия съперник. укриване на даук Това, разбира се, вбесява Капоне и той възлага злага нъци нъ и за нарушана своя приближен Джак „Автомата” МакГърн да се ване на забранава „погрижи” за Бъгс Морън. Както можеш да се досета за употреба и тиш, нито г-н Капоне, нито Джак МакГърн участват в производство на пр операцията, но изготвят подробен план, чрез който алкохол, което в ал буквално да изтребят враговете си. Замисълът им е крайна сметка кр да примамят бандата на Морън с оферта за качестведовежда до края д но уиски на ниски цени и да им устроят засада в един на н легендата Ал гараж. На 14 февруари наемниците, които участват Джак Капоне. К в операцията, се преобличат като полицаи и причака” „„Автомат ват жертвите на уреченото място. Когато хората на МакГърн Морън наближават, маскираните бандити излизат от прикритие и заповядват „Горе ръцете!". Заповедта им е изпълнена. След като вземат оръжията, наемниците на Капоне разстрелват конкурентите му. Брутално са разстреляни седем човека. На излизане от гаража няколко убийци събличат униформите и в нормални дрехи изглеждат като арестувани. По този начин си осигуряват прикритие – никой от очевидците не разбира какво се е случило и всички мислят, че изстрелите са от полицейска операция. Планът е перфектен, с изключение на това, че главната цел на клането не е сред жертвите. Бъгс ка Морън закъснява за срещата и когато вижда полиПолицейска възстанов

на разстрела

15 ——————— ————————


Х А ТА КА! ! !

или 5 причини да мразиш деня на Свети Валентин От десетилетия си представям един свят, в който никой не празнува на 14-и февруари. В този чуден свят хората не истерясват на тема любов, букетите не струват колкото малък автомобил и никой не те принуждава да измисляш рима на „моето сърце“. Е, както казваше Джон Ленън: „Казвай ми, че съм мечтател, ала не съм единствен аз...“ И скоро ще станем милиони. P.S. Трифидите от заглавието са едни хищни цветя, дето гонят хората, за да ги изядат. Точно като букети в Деня на влюбените.

1. Kъде са подаръците за мъжете? А!? Не стига това, че се побъркваме с резервации, бонбони-монбони, мечета, стихчета и прочее, но накрая не получаваме дори сувенирна количка. Нищо няма за уморените коне. Нула! Zero! Е, това няма да го бъде! Празнувайте си – не ми пречите! КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Бог ще ми прости — това му е работата. Хайнрих Хайне, немски поет 16 ———————— ————


2. Свети кой? Въобще не ми се правете. Единственият Валентин, за когото се сещам в момента, е Валентин Новков, ама и него го познавам задочно. Искам да кажа – в другите страни празнуват ли Баба Марта, Свети Ангеларий или Света Петка Българска? Въобще не те чувам какво ми отговаряш, въпросът беше риторичен! Па-па-па-па-па...

3. Сърцата Плюшените сърца, картичките сърца, бисквитите сърца, бонбоните сърца, букетите сърца... Веднъж дори видях блюдо от сьомга, оформено като сърце. От цялата тази розово-червена, украсена с пайети, пееща „Love is in the air“ гадост просто ме побиват тръпки. Спасява ме само това, че в такъв момент обикновено се сещам за вица, в който един човек поискал от продавачката да му продаде голямото червено дупе на рафта. „Това е сърце, господине“ – му казала малко обидено тя. „Госпожице, кардиолог съм от 20 години. Като професионалист ви казвам, че това е голямо червено дупе.“ Хи-хи-хи.

4. Усещането, че си непоправимо смотан Всеки има лоши спомени от този ден. Да де. И аз също. Не мога да си спомня колко пъти през годините различни девойки са ме лъгали на този ден. Веднъж Х ми обясни, че... има да учи и затова не може да излезе с мен. Y (ако щеш вярвай) каза, че техните не я пускали. Z пък – че е малко настинала и ще си седи вкъщи. Нали се сещаш, че все отнякъде разбирах как едната била с Петър от В клас на парти, и там... А другата... Разбираш ме, нали?

5. Дори да поискаш, не можеш да празнуваш Ако все пак ти хрумне да излезеш... места няма. Просто няма. Не знам какви са тия хора, дето правят резервации още в началото на януари. Места няма дори в кварталното кафене „Куцият пес“ – там са се събрали двойки влюбени на неопределена възраст и кой знае защо пеят „Яне ле, бело гърло“, а от тяхното изпълнение героят на песента сигурно се обръща в гроба. Райчо Ангелов 17 ——————— ————————


О Б Щ Е С ТВ О

Лице назаем или как да бъдеш супергерой... за малко Какво акво е К Косплей суб субкултурата? бкултурата? Понятието „косплей“ идва от английското Costume Play и е свързано с влизането в образи на герои основно от японското и източноазиатското изкуство, като манга аниметата, токусацу, комикси, видео игри и фантастични филми. Смята се, че определението на това превъплъщение е дадено за първи път през 1978 г. от Ноу Такашаши в очакване на Световната конвенция по научна фантастика в Лос Анджелис. Идеята е почитателите на тези фантастични герои максимално да заприличат на любимеца си. Те сами изработват или поръчват да им ушият костюмите. Имитират не само дрехата, но и прическата, стойката и начина на поведение. Естествено, това движение основно е разпространено в Япония. В Токио си имат специални кафенета и места, където се събират, пома-

18 ———————— ————

гат си в оформянето на костюмите, разиграват сцени от филмите – изобщо държат се като героя, в чийто образ са влезли. Имат си и някакво разделение, в смисъл – едните се маскират, а другите пък са пристрастени към идеята да ги снимат и да ги сравняват с филмовия образ. Косплейърите са маниаци и се стараят максимално да наподобят героя, като се обръща изключително внимание на детайлите на костюма. Естествено че костюм може и да се купи, защото търговците не биха пропуснали тази възможност. Но по-ценен е образът, който е направен собственоръчно. За най-запалените обаче купуването или повторното обличане на костюм се смята за нечестна игра. Феновете в Америка, Канада, Чили и Великобритания се различават от японските по това, че влизат в ккожата на герои от филм ми като „Междузвездни войни“, „Стар трек“, н „„Матрицата“ и „Властел линът на пръстените“. Ф Франсетата пък се обл личат и като известни п певци и телевизионни в водещи. Родните косплейъри ссъщо се събират. Един съ


от най-чаканите форуми е Анивенчър – общонационално събиране всяка година на почитателите на японската култура, аниме и манга. На техния сайт www. aniventure. net можеш да се запишеш в клуб, да намериш помощ за изработването на костюм, да размениш идеи, да посетиш курс с актьорски съвети за пинизи в превъплъщенията... изобщо да навлезеш в този свят. А на www. cosplay-bg.com ще разбереш кога се организира следващото аniplay събиране през април. Все пак, колкото и успешно да влизаш в образа на любимия герой, важно е да не се забравя, че това е игра. И когато костюмът е в гардероба, ти си героят в собствената ти кожа. И си супер!

* то ттокусацу кууса сацу цу – ттова ова ов ва е жа жанр нр в а нр анимацията, н ма ни маци ц ятта къд ккъдето ъ ет ъдет ъд ето о група герои със суперсили се борят срещу различни зли създания, като ползват множество впечатляващи ефекти за визуално украсяване на способностите и битките. Лори Дългото чорапче 19 ——————— ————————


Ч Е Ш ИТИ

За нея изведнъж се заговори адски много и все готини работи. Появи се сякаш от нищото и с небрежната чаровност, която излъчва, зае пространството толкова категорично, че няма как да не зададеш де ш въпроса: Как така не си слушал досега не Миленита?!?! Gato е Ми М и вторият є албум (първт вият в ви я е Do It Again от 2005-а). Но парчетата 20 2 0 от него набираха гледания в мрежата лавинообразно, далеч преди да го пусне за свободно теглене от сайта си, а след това да го издаде. Лично аз съм поствала на стената във фейсбука всичко, до което успявах да се докопам. Защото около нея витае и някаква тайнственост и екзотика. Родена е в Куба, но спомените є оттам са колкото твоите от родилния дом. Говори се, че от самолета я свалят в леген, вместо в количка. Колкото и да се дразни от това определение, все пак я наричат и дететочудо, защото на 19 години завършва право. Била сценарист на КуКу, тв водещ на сутрешен блок, диджей по Европа, PR, адвокат, радиоводещ. Живяла е в Испания, Мексико, Америка... от няколко години е в България и повече никога няма да ходи където и да било. Майка е на две деца – момче и момиче, и е луда по тях.

20 ———————— ————


Определено е от мегаготините чешити. Прави лайфове само когато и' се пее. Мрази да дава интервюта. И се съпротивлява до дупка на това, да се показва навсякъде, както искат всички останали – факт. Както е факт личният и' автограф за теб – читателя на T.BOX. Нея просто изобщо не я интересува тази страна на популярността и'. Всъщност известността никак не я интересува – тя си има достатъчно пълен, вълшебен и интересен живот. Достатъчно е, че споделя музика-

та, която носи в себе си. Изобщо Миленита е от хората, които наистина успяват да правят каквото си искат. И могат да дишат свободно. И около тях е усмихнато, светло и зелено, като блестящите и' очи. И създават и намират смислените неща в живота. Споделя, че напоследък слънчева мотивировка и' дава песента Rita Lee на Os Mutantes. Препоръчва да си я пуснеш в ютубето и да намериш някой да ти я преведе от португалски. ↘↘↘ 21 ——————— ————————


В Gato, или „котката“, можеш да потънеш в лаундж, джаз, поп, фънк... всъщност в стил Миленита, защото тя не обича да слага точни определения. Просто това е нейната музика. Тя и компютъра са авторите на 14 култови парчета. Примерно текстът на „Черни котараци“ се появил, като решила да изпробва колко дълъг sms може да изпрати от новия си телефон. Текстът на „Чешмеджията“ е единственият, на който тя не

22 ———————— ————


е автор. Както казва сама, него го ражда брилянтният мозък на бащата на децата и' – в един от щастливите им периоди, когато още живеели заедно. Две абсурдни изречения, но пълни с толкова живот, че в първия момент не ти се вярва, че се пее на български. Пускаш диска и се отнасяш... до брега на морето, до слънчевите зайчета в детската махала, до сантименталната обич, до магичните сънища и звънтенето на искрен смях. И не ти стига. И искаш още. От сутрин до вечер. Примерно „Лора от сутрин до вечер“. Защото тя играе главната роля във филм с това име на режисьора Димитър Коцев-Шошо. Лентата ще се появи на екран в следващите месеци. Миленита не може да определи що за филм е това. Дори не е сигурна как да опише героинята си. Обикновено като я питат каква е, казва: „една мацка, която пада от втория етаж, а после и' няма нищо“. Ще видим. Но дотогава, а и след това знам, че Gato ще води плейлистата ми още дълго време. Че ще дебна, кога на Миленита ще и' се пее и ще ходя на лайфовете и', като водя и всички приятели, които успея да събера. И ще чакам следващото и' парче... както се чака лятото. Лора 23 ——————— ————————


НА ГОСТИ

Стела Маркова Снимки: Димитър Варийски

С Yoko и Feel от The Top S Stoppers се срещаме преди тяхно участие в клуб „Строежа“. Toва се случва в края на януари и те се заричат след това да спрат за малко със сценичните си изяви, поне докато не приключат работата си по дългоочаквания им дебютен албум „Get Тhe Benjamins“. THE TOP STOPPERS: WOSH MC – СТЕФАН ИВАНОВ YOKO – ЙОАНА ПАСПАЛАНОВА PIRO – ДИМИТЪР КРЪСТЕВ FEEL – ФИЛИП ГАВРИЛОВ 24 ———————— ————

ма ли ня ppers? И а не сте to S p o T ег he оято дос ъбраха Т Как се с граунд версия, к но дър налите, каква ън ? но с оста с е. и ъ м л к е я р о л в п е х го спод запозна и от мно

се ел аFЕЕL: Аз Piro са си прият яколко песни з н и е е h с s м а о х т и неща Yоко, W д като направ лучава, о . е п а л е в с с , о к е й а Инач че ма ещо т ас идяхме, та или н едно и в е е падала коме н аз имах срещ м е Н д в . а н а напр и е еди случих ва да си преки ч б ъ я В р : т я ще О е К ч YО ото в не ясни, щ б а о з и , м а и р й б о о щото пр Wosh и т о ще е много д лно – за ължие т т а я з о е к б о група, е и зад Piro, аз й, Feel, ата, м момич бъдат то записва, а и съ се, но с уговорк е х с аси мен ще ам. Съгл текстове. нм трябв и п ъ т рупа с и м а телно и опуск да има г д у л а м а д к т с ъ а и п м о аги е ип х че ня ефо вин дно не х т е С е : с L В E . E и F абан ти и бар струмен


арче но. Груп епример т сц ъ а л н ъ т а е м ор , а хеви а събирания и х е страст н е . Кефи с от си е той ата част на мъжк оси женл е т и в а ната. т н дс

о пре кво ви Fееl, кат pers, кажи ми ка ата? p р to г уп The Top S ъствие на Yoko в икновено момиб с о и ското пр ko не е просто га бихме издали

o о FЕЕL: Y й знае к ме сериозни, а е тя, ко ес е н н , о е к м А а вен това че. ъсняв к а з щата. Ос е прие е и н Н а . р м и у с б н л а о ни ала к, защот очна и б Yoko e т важна като чове е едно цяло. см го ни е мно ея не можем да зн е Б . л е т я епило. а. е YO KO: Л акова, д , в които ти се якaкво т и т Н н : и е L д м E о о E F ли си м то и да п

ио ала Yoko, им излезеш от студ ат малко? а гн д е т о с л ата се налага о момчет т а к о д , шаш

а... бях гоYO KO: Д . веднъж момент, в който и пее Н : т FEEL и ф р о маше до . Бях в к YOKO: И кажа от всичко се от това да

осто да каше пр с и е с и баче аз им ен план авим песните. О а в 3, ч и л в д р идв рио си п единият : „Айде ем и да р ., е ч б 2 ъ 1 с в е с то итат в студио тият – в 5. И п изморее отивам р ече съм в 4, а т в – з т а я и А г “ дру лесно да айм? аса. Не е мислят о ше пр ч ’в 6 к , а а л г а е с ачк т и то съм б действа на, защо има души да р т накараш . н и д е о т ка рката! и“ в FEEL: Го е набия! етни нощ т Л „ е е Щ т : х а O YO K пусн ерено ли а Преднам есента? кахме д лучи. Ис рти по на с о т е с о л а а к ч а на въ от е, прост за да се FEEL: Н лятото, з е р п е ощ ме. я пуснем обаче не успях а през март, но , е ов т т е о в г о е ж пла нта беш е с е П : СинYO KO фектно. отаха. е м а а з з а е к с о а че се евърна нещат ка се пр вяне оба и а т б а а м з е а т в То авие и ова загл и. гъл с так тудените месец ото показва, че с щ з а е з носят но, в хит пр а е готи или лятото и си в о Т : O YO K забрав ще не са хората о омени. ↘↘↘ сп готините

25 ——————— ————————


FEEL: A ние ги питаме дали могат и още. Могат ли? FEEL: Aко някой ги накара, разбира се, че могат. YOKO: Eстествено че могат. Има хора, които живеят за купона. FEEL: Да, и ние не сме се и съмнявали, просто даваме повод. Как определяте стила си? FEEL: Дразня се, когато някои ни кажат, че сме рапъри (Стефан ако беше тук, шеше да ми удари един шамар, ама го няма). Да, правим хип-хоп, ама... YOKO: Ние сме творци. Ние сме извън всяка една линия, която поставя рапърът. FEEL: Изобщо, когато се говори за The Top Stoppers, нещата не могат да бъда вкарани в един определен стил. Правим каквото искаме и никой не определя какви сме, освен самите ние. YOKO: Албумът ще бъде много разнообразен. В него има както рап, така и други много различни ритми. FEEL: Ние не сме само „Летни нощи“, не сме група, която прави само лежерни парчета. Има ли някаква разлика между публиката ви в София и тази, с която се срещате в другите градове? YOKO: Аз се сещам за един концерт в Силистра. След края всеки искаше да си направи снимка с нас, питаха ни къде ще ходим. Въобще, нямаше го усещането за това, че ние сме някакви, които не можеш да пипнеш. FEEL: В София хората са свикнaли на концертите и гледат малко по-отвисоко на нещата, докато в другите градове хората идват да ти кажат, че супер много ти се кефят. И това е яко. Ние самите не сме нещо повече от публиката си, ние сме си като тях и правим тази музика, за да се забавляваме всички заедно. Промоцията на „Get the Benjamins“ ще включва ли турне из страната? YOKO: Да, ще минем през Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора... Ще чакаме с нетърпение. Кажете нещо за финал на читателите на Т.BOX. FEEL: Aре на бас, че сме шампиони по карате :)

26 ———————— ————


МУЗИКA Алекс Жекова промотира дебютния си и сса самостоятелен амос ам осто осто ояттел елен видеосингъл. Финалистката от третото издание на Music Idol представи видеото към песента „The Other Side of The Moon” на 20 януари в столичния бар Radio Café. Музиката, текстът и аранжиментът на The Other Side of The Moon са на Крум Георгиев и Ясен Козев. Песента има английска и българска версия. Снимки: Адриана Янкулова, Димитър Кацаров

Тази прол ет 3DD ще зарадват феновете си с нов албум. Ве че излезе новият им сингъл “Time of m y life”.

Фронтменът на Guns N'Roses беше избран от читателите на сайта MusicRadar.com за най-добър вокалист за всички времена. В подреждането участват само лийд вокалисти, a не солисти с групи, което обяснява липсата на Джими Хендрикс в класацията. Първите петима според МusicRadar.com: 1. Axl Rose (Guns N' Roses) 2. Freddie Mercury (Queen) 3. Robert Plant (Led Zeppelin) 4. Ronnie James Dio (Rainbow, Black Sabbath) 5. John Lennon (Beatles)

Z [

X Y \

27 ——————— ————————


МУЗИКA

ри и март „Строежа“ През януари, февруа ва лайфконцепция, предлага напълно но ния посветена на култур астр в живот в София и ва уч сл ната. Всичко се с реабсолютно на живо, ибл пу и ални участници а чв лю вк ка. Кампанията че и рн музика, литерату ии ус ск ди тения, разкази, д и дебати, ъндърграун театър, кино.

Снимки: Марко Марков

H.M.S.U. отпразнува 12-ия си рожден ден с разтърсващо World of Drum&Bass парти в Партицентър 4КМ. Специалните гости на събитието, част от които бяха избрани от феновете на дръм енд бейс музиката в България, бяха DJ SS, Logistics, Temper D, Jade, MC Warren G и, разбира се, рождениците от H.M.S.U - COOH, Ogonek, Mocks, Targy, acidtrip, EXo и Konspirator.

28 ———————— ————

Джанго Зе


Редакторите на Т.BOX взеха участие във второто издание на Sunday Art Report по време на Лигата на разказвачите и, общо взето,... обраха двете големи награди с финес и замах.

В съботния ден (22-ри януари) всички, които се интересуват от това, как се прави дръм енд бейс музиката, по време на дневната част на събитието имаха възможност да чуят и видят интересни неща под формата на безплатни уъркшопи. Програмата включваше прожекция на дръм енд бейс видеоклипове, уроци по миксиране, съвети за желаещите да имат свое собствено онлайн радио и прослушване на авторски парчета на професионална саунд система.

Страниците за музика подготви Стела Маркова

29 ——————— ————————


НА ГОСТИ

Стела Маркова Снимки: Dream Team Productions

В един хубав зимен ден, в ко к кой който йт й то ни н нищо ищ що он не цъфтеше, но за сметка на това трите принцеси бяха ослепителни, както винаги, свитата на T.BOX се срещна с тях и с невероятния им принц, за да си поговорим за позитивното мислене, хранителния режим и конформизма. Последното ни дойде неочаквано, но пък разкри нечувани досега факти от живота на една от грациите. Изненадана от галантното предразположение на принца за диалог, си позволих да потъпча етикета и да започна с въпросите си към него. С какво се занимава Принца в свободното си време, докато не е обожаван от три принцеси? ПРИНЦА: С какво, с какво, с неговите обичайни принцови дела. Ходи на лов, oтдава се на развлечения, посещава други принцеси. Общо взето, не води аскетичен начин на живот. Освен това, ако сте забелязали, аз съм и малко инвалид, поради което ходя на рехабилитации. В Павел баня. Не съм доволен от рехабилитаторите в моето царство. Предполагам, че имате личен асистент, който... 30 ———————— ————

ПРИНЦА: ...да ми помага във връзка с моята инвалидност? ...да възпитава у Вас изисканите Ви обноски? Личният асистент е задължителен. Аз си имам един. Не ламтя за повече. Предпочитам асистентките. Разбирам. Къцка, а вие откъде черпите това спокойствие и позитивното си отношение към живота? КЪЦКА: Просто го обичам така, както и другите две принцеси. Мразя, когато Руска и Любка се карат и се старая да създавам баланс между тях. Обичам и принца,

разбира се. Говорейки си за това, не мога да не ви попитам Вас, Любка, не мислите ли, че конфликтите Ви с Руска създават напрежение и стрес, които могат да окажат негативни последствия върху визията Ви? ЛЮБКА: Не, не мисля, че Руска може да ме доведе до някакъв стрес. Единственото, което ме стресира, е личната ми самота. Нея пък гледам да запълвам с ядене, пиене и танци. Както и със сърфиране в интернет с цел откриване на шеги по отношение на Руска. Искам да я схрускам! ↘↘↘


31 ——————— ————————


Това Ви желание не е ли все пак признак на положителни чувства? Не, напротив. Гледам винаги да затапя, унижа или смачкам Руска. Или да я игнорирам. Отношението ми към Къцка е съвсем друго. Тя е като наша кака. По-опитна е, много принцове са минали през живота и'... ПРИНЦА: Какво?! ЛЮБКА: ...и гледам да търся опора в нея. Докато Руска е най-малката и най-глупавата. И най-грозната, и най-дебелата! Къцка, какво е Вашето отношение към алкохола? КЪЦКА: Винаги балансирано. Употребявам алкохол само за да успокоя нервното напрежение вътре в себе си. Значи все пак и Вие имате такива проблеми? КЪЦКА: Разбира се, но се старая да го крия. ПРИНЦА: Защо си ме лъгала, Къцке, че не употребяваш алкохол? КЪЦКА: Еее, няма как с такива други две принцески около мен! Руска не чу жестоките думи, отправени към нея от Любка, защото по това време беше в своето имение „Въртящото

се прасенце“, където се бе отдала на следобедната си закуска. Ето какво ни сподели по време на това си блажено уединение: Руска, какво мислите за разделното хранене? Не споделям тази идея. Нещата не бива да се делят, защото истината е в храната. Ако един ден ми се наложи да сложа на кантара любовта на принца и едно печено прасе, пълнено с фазани, които са пълнени с прасенца, ще избера прасето. И тук пак говорим за любов. За да не се цепя от колектива, заедно с 32 ———————— ————


останалите принцеси и аз викам: „Принце, принце!“. Това обаче е обреченост на подсъзнателно ниво. И все пак – храната си остава най-важна. Бих яла наведнъж банани с пържоли, с хайвер, с хляб, с луканка, с картоф, със сок и без сок. Имате изключително заразителен смях,

който със сигурност привлича много обожатели. Ще ни разкажете ли нещо за тях? Не ме интересуват. Мен ме вълнува едно нещо и това е хубавата храна, или храната, без да е хубава. Защото, ако няма някаква хубава храна, по-добре някаква, отколкото никаква. Така че, ако имам обожатели, които искат да ме нахранят, те са добре дошли.

Както виждате, в един приказен свят от принцеси и принцове съществуват много вълнения и не по-малко тайни. В реалния живот пък имахме удоволствието да си поговорим с Христо Гърбов, Кръстьо Лафазанов, Любо Нейков и Руслан Мъйнов, които по наша молба влязоха в едни от вашите любими телевизионни образи. 33 ——————— ————————


Б Ъ Л Г А Р С К А К И Н О П Р Е М И Е РА

я състав:

ьорски Част от акт Бахаров Сташ – Явор а а Кърджилов Беки – Радин ло Драгиев Ангел – Ивай

с Тороссян еброто Гого – Оване дър Сано-Ср н са к е л А – Дъвката лип Аврамов Змията – Фи

в-син (ре-

ко ДЕБЮТбютен филм на братята Викто) ри Чеуч с копродукция

ЛЮБОПИТЕН ФАКТ С ОТТЕ НЪК НА ЗЛО ВЕЩИ ОБСТО ЯТЕЛСТВАILT“ „Т Снимките на март ез започват пр е та та да , 2009 г. енно м И . -и 13 к, петъ ени ав пр тогава са на бе за , ра 13 кадъ ското лежи – в нем йлиХа гробище на ия. ан рм Ге генщат,

„ТILT“ e де в (продуцент ислав Чучко ания) и БНТ. жисьор) и Бор uktion“ (Герм od pr lm Fi ht „Оstlic

т а в а т с о и н д Броени а н а т а р е и м до пре я и н а в к а ч о дълго “ T L I T „ м л и ф български

ЕН КЛАавСни герои Явор БахаАЗДЕЛбр ите гл ЕДИН НизЕенРка росян стинг из ан ев и Ованес То След прец Ивайло Драги ли в живота. Кърджилова, ФИЗ и прияте ров, Радина АТ Н в ас кл един се оказват от

34 ———————— ———— —


КНИГА

разказахКакто вече ти о с киме, успоредн , феновете та нопремиера се сдобият ще могат да филма, и с книгата по юбен Л е чийто автор . ин Дилов-с

ма е Виктор АК узика на фил м САУНДТр Р та на ал ин на ориг ни от Димитър са записа Композито от саундтрака те ни нтмен на „Пиес П в. Чучко ш го като фро ва на “) и оз (п ри astardolomey Василев-Нуф hyasker“ и „B W ета на рч an ic па и an а „P филма им романия“, ъв В . “) ro ga ul в („B Явор Русино . .C .M -D Run

А ТЕХНИК рвият бъл-

„TILT“ e пъ , заснет с гарски филм нокамера дигитална ки ято са RED ONE, с ко и като м ил снимани ф режа“, м а ат лн „Социа он м и“ и „Ангели и де “. на „Зелена зо

35 ——————— ————————


НА КИНО

ÏÐÅÌÈÅÐÍÈÒÅ ÔÈËÌÈ ÏÐÅÇ ÔÅÂÐÓÀÐÈ

„Боецът“ е истинската история за боксьора, наречен „Ирландеца“ Мики Уорд и необичайния му път до световната титла в полусредна категория. За тази роля Марк Уолбърг се готви и тренира близо две години. Лентата показва издигането му до успеха благодарение на неговия полубрат Дики Еклънд (Крисчън Бейл), бивш боксьор, който е станал треньор, завърнал се към живота, след като се е изгубил в света на престъпления и наркотици.

Това наистина ли е любов? Ами ако се забъркам в някакви неприятности? И все пак може би този път имам късмет? Тези и подобни въпроси измъчват красивата блондинка Лиса, докато се забърква в сложен любовен триъгълник с финансист в криза и привлекателен бейзболист. Ситуацията се усложнява и от бащата на Лиса – Чарлс (Джак Никълсън). 36 ———————— ————


Трима вече са мъртви. Кой е номер четири? Джон Смит – необикновен тийнейджър, опитващ се да скрие своята извънземна същност (Алекс Петифър), който се опитва да избяга от банда безмилостни врагове, изпратени да го унищожат. Сменяйки личността си, той се премества от град в град заедно със своя пазител Хенри (Тимъти Олифънт). Джон винаги е новото хлапе в града, чието минало остава в сянка. В малко градче в щата Охайо, което сега е негов дом, Джон преживява събития, които променят живота му – среща първата си любов (Диана Аргон), открива нови способности и силна връзка с други млади хора, които споделят неговата невероятна съдба.

Тържествата по случай новата учебна година в училището за феи са в разгара си, когато на сцената се появяват Айси, Дарси и Сторми – престъпното трио! Трите вещици не само провалят празника на феите, но и открадват много скъп и важен предмет за вълшебниците. По същото време красавицата Блум изживява своите най-красиви мигове – тя най-накрая открива своите родители, а любимият Скай и' прави неустоимо предложение. Но нещата изцяло се объркват, когато трите вещици се появяват, а бащата на Скай му забранява да се ожени за Блум. 37 ——————— ————————


ЧЕТЯЩИ

Лорън Оливър

Дебютният роман на Лорън Оливър е бестселър на Ню Йорк Таймс за тийнейджъри и е с номинация за най-добър роман за тийнейджъри в класацията на „Романтик Таймс“. Главната героиня Саманта Кингстън, тийнейджърка последна година в гимназията, на пръв поглед има всичко. Готина е, прави, каквото си иска, популярна е сред своите

връстници и е част от компания, която дели останалите в гимназията на тотални смотаняци и други, които все пак получават по едно здрасти при разминаване. Саманта е в очакване на един от вълнуващите дни в живота си – петък, 14 февруари. Вечерта и' предстои вълнуващо парти с приятели, а след това Голямата нощ –

планирана е първата интимна вечер с приятеля и', който се оказва – никога няма да се сетиш – най-готиното и известно момче в гимназията. И когато сценарият е ясен и точен, се случва нещо, което да го пренапише... седем пъти. Точно толкова, колкото пъти ще се наложи на Сам да се събуди в сутринта на 14 февруари.

от Джъстин Кронин Отдавна чакахме такава книга и най-сетне я получаваме. Сюжетът накратко – едни учени разработват вирус, който превръща хората в кръвопийци. Всички, с изключение на едно малко момиченце. Звучи познато, но всъщност не е. Обещаваме. Самият Стивън Кинг е така впечатлен от романа, че го споменава в своята класация „Най-добрите книги за 2010 година“ в Entertainment Weekly. За тази книга той с възхищение казва: „Рядко 38 ———————— ————

се появява толкова магическа книга: всепоглъщаща, завладяваща история, отличаваща се с пластичност и невероятно въображение. Прочетете петнайсет страници и историята ще ви заинтригува; прочетете трийсет, и тя така ще ви завладее, че ще продължите да я четете до късно през нощта. (...)“ Послушайте чичо си Стиви, този роман е преживяването, което не бихте искали да пропуснете. Хайде – какво чакате още?


Амели Нотомб Един от основните персонажи в най-новата книга на уникалната Амели Нотомб се казва Бисквитка. Заслужава си да се запознаеш с тази котка, само за да прочетеш колко скандализирано умее да напомня за храната си, докато стопанката и' вечеря с шампанско. Бисквитка не обича непознати, наблюдава ги презрително и ги гледа с отвращение. Особено когато се събуждат в меко канапе, облечени в халата на една открадната самоличност.

Конкурс! Организаторите на XIII Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 9 до 11 май 2011 г., обявяват национален литературен конкурс на тема: „Моята приказка за доброто“. В конкурса могат да участват деца и тийнейджъри на възраст от 7 до 16 години. За повече информация посети ссайта http://childbookfest. iradeum.com/. ir

„Любовни упражнения“ ще са на „Л пазара дни преди Свети Валентин п Още преди година Ваня решава да помоли пр приятели и хора, които харесва, да напишат п един разказ за любовта. Тя пък е написала по портретите п на тези 32-ма автори. Те самите също с правят своеобразни автоописания. В „Любовни „ упражнения“ са събрани историите н Любен Дилов-син, Ники Кънчев, Стефания на Колева, Юлиан Вергов, Димитър Павлов, Людмила Сланева-Локо..., както и на различни поети, писатели, журналисти, актьори, музиканти, психотерапевти и спортисти. Идеята е уникално готина – 32 гледни точки за това, каква е любовта, как се случва, има ли я изобщо, и къде е смисълът.

Ваня Щерева

„Любовта може да се изрази с една-единствена дума. Обичам. А колко страници за нея се изписват... Понякога изкрещяваме любовта си пред целия свят, друг път я пазим в тайния си дневник. Но дори тогава се надяваме някой да ни прочете. Затова си споделяме с тетрадката. Авторите в този сборник имаха за задача да разкажат любовта. В тази книга събрах мислите на хора, които харесвам. Писатели и неписатели. Тази книга се състои от домашни работи на един клас от смислени хора.“ Ваня Щерева Страниците за книги подготвиха Стела Маркова и Лора Скорчева 39 ——————— ————————


П ПЪТЕШЕСТВЕНИК

Пътешествие до ЕЕдна удивителна в антарктическа приказка

Нос Хана на южния бряг на остров Ливингстън е една от най-популярните туристически дестинации за туристическите кораби. На острова се намира и българската база „Св. Климент Охридски“, на която Васил Гурев е имал цели седем експедиции. Сигурно си спомняш, че с Васил те запознахме в миналия брой на T.BOX. Ето какво ни разказа той при нашата втора среща:

Човек е изненадан от това, колко различна земя е Антарктида. Това е друга планета. Природата е девствена и това П те смайва и в същото време те заставя да я запазиш такава. Понякога, когато морето изхвърля изпаднали от корабите неща, първоначално виждаш цветно петно на брега. Когато обаче го наближиш на около 150 метра, започваш да изпитваш болка в очите заради този непривичен предмет. Всичко, което е резултат от човешката дейност, просто те смазва със своята поява не на място. 40 ———————— ————


остров Ливингстън Удивително хубаво е, че там няма пари. Когато ти е нужно болтче, болтче което струва 3 цента цента, дори и да разполагаш с 300 долара, долара те нямат никаква стойност. Ако искаш да разрешиш проблема си, трябва да се справиш сам. Този начин на живот ме правеше много щастлив. До такава степен бях свикнал с това, че при първото си завръщане на „Голямата земя“ влязох в един супермаркет, взех си това, което ми трябваше, и на излизане забелязах укорителния поглед на жената на касата. Сетих се, че тя явно иска да си платя. ↘↘↘

Освен България, научни бази на о. Ливингстън имат и страни като Испания, Чили и Аржентина. Явно, дори и в арктически условия народите с гореща кръв се събират на едно място. 41 ——————— ————————


Страховете

На 12 януари т. г. за Антарктида замина деветнайстата българска експедиция. Нейна основна задача е мащабен проект, свързан с глобалното затопляне. Когато е правена, българската база е била непосредствено до ледник, който сега се намира на 150 м от нея. 42 ———————— ————

Страхуваш се да не се изложиш. Там чувството за принадС лежност ле ле към родината се засилва по невероятен начин и те ам м амбицира да се представиш по възможно най-добрия начин пред чужденците. Първия път, когато отидохме на острова, ни посрещна едно бурно море, пълно с ледове. Испанците, които бяха до кръста във водата, ме накараха да си кажа: „Господи, тези хора, какви възможности имат!“. След 3 месеца и половина и аз бях от тези във водата. Обективни рискове носи движението навътре по ледниците, защото там има много пукнатини, които са закрити през по-голямата част от сезона. Разбира се, човек винаги се опитва да вземе нужните мерки.


За да достигнеш до Антарктида, е нужно търпение Страшно Ст тра ашно н мн мном о ого о млади мла ади хора хор ора са искали да отидат на Антарктида и когато идват при мен да поговорим за това, аз им обяснявам какво е нужно да се направи през следващите 2-3 години. Често това е първият ни и последен разговор. Човек трябва да е готов да измине достатъчно дългия път към своята мечта.

Високо над българската ни база има място, определено за параклис. Нали се сещаш, че въпросното място не е заградено с колчета и разни подобни неща, а с четири камъчета. За освещаването му е имало дякон с расо, калимавка и вееща се от вятъра брада. Запомняща се, емоционална картина. Параклисът „Св. Иван Рилски“ е първият православен храм на Антарктида.

T.BOX Снимки: Васил Гурев 43 3 ——————— ————————


МЛАДИТЕ В НАУКАТА М

Молекули на кръстосан разпит и вампири, дебнещи от всеки втори слайд на младите учени част първа

Стела Маркова, Чавдар Дюлгеров

2011 г. е обявена от ООН за година на химията. Не ти го споменахме в миналия си брой, когато забъркахме две блиц-интервюта с Анета Йовчева и Милен Богданов, но това е, защото явно са ни омагьосали с някоя реакция в лабораториите на Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Разбираш, били сме малко разсеяни. От февруарското и мартенското ни издание ти предстои да разбереш какво означава да израснеш с приказки за принцеси и роклите им от полимер, както и да се запознаеш с един комуникатор на науката, който скромно си признава, че понякога разсейва женската част от публиката със своята визия. 44 ———————— ——— ——


За да можем да въздействаме на една система, трябва да я познаваме

Диана Чешмеджиева

Диана Чешмеджиева е гл. ас. д-р от катедра „Приложна органична химия“ при Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Занимава се с квантова химия и спектроскопия, а през 2010 г. за научните постижения от дисертацията си печели награда за млади учени на СУБ (Съюз на българските учени) и ВАК (Висша атестационна комисия). Една от мечтите на Диана е в България да има условия за правене на добра и качествена наука. Другата – да обиколи света. Част от разговора с Диана четете на следващата страница. ↘↘↘

ДИСЕРТАЦИЯТА НА ДИАНА има отношение към проекта на проф. Гълъбов и доц. Илиева от 2008 г. Той пък (проектът) има награда за количествено описание на връзката между структурата на съединенията и тяхната реактивоспособност. Благодарение на него е намерен и утвърден много лесен за използване индекс, който със съвсем малко усилия може да подскаже как би се държало дадено съединение в определена реакция.

45 ——————— ————————


Стела: В редакцията на Т.BOX знаят, че химията не е моята сила. Разкажи ми, моля те, за квантовата химия и спектроскопията, за да мога да блесна в нова светлина пред останалата част от екипа. ДИАНА: Квантовата механика се занимава с най-малките частички, изграждащи материята, тъй като за тези системи не важат принципите на класическата механика. Например електроните – те могат да бъдат (са) едновременно частици и вълни. Ние прилагаме тези принципи в изследването на различни химични системи и с тяхна помощ се опитваме да разберем начина, по който протичат реакциите и съответно как можем да им повлияем, ако трябва да ги забавим или да ги забързаме. За да можем да въздействаме на една система, трябва да я познаваме. Стела: Как става опознаването? ДИАНА: Има различни подходи. Ако използваме спектроскопски методи, молекулата се облъчва с някакъв вид светлина и тя ти казва какво има в нея. Стела: Като на разпит? ДИАНА: Да, при това мoжем да „накараме” дадена молекула да Диана, ни разкаже различни неща за Христо и Анета себе си, като меним вида на лъчението („светлината”), или условията, при които я „разпитваме”. Молекулите пазят много тайни и често само експериментът не е достатъчен и на помощ идва квантовата механика. При квантово-химични методи на базата на квантовата теория можеш да разбереш как биха си взаимодействали определени съединения. Стела: Какво роди твоя интерес към химията? ДИАНА: Всичко започна от баба ми. Тя е учител по химия. Когато аз и сестрите ми бяхме малки, тя ни разказваше приказки и винаги ни обясняваше как химията е единственият начин да създадеш всички чудеса от приказките В следващия брой например роклята на неродена очаквайте интермома, която се побира в орехова вю с Христо Кочерупка, би могла да бъде рокля, лев – победител в направена от някакъв полимер. „Лаборатория за След това попаднах и на добри слава FameLab“ – преподаватели, които успяха да България 2010 не убият този интерес у мен.

46 ———————— ————


РАЗ ДВ И Ж И С Е!

Ето това е мегаяка игра. Особено подходяща за няколко двойки, овъртолени в гаджелък, или пък за тумба, решила да се усуче около идеята за турбо готино прекарване. Накратко правилата са следните (защото то и няма дълъг вариант): В комплекта трябва да имаш платнище, което се слага на земята, и по него има окръжности с четири различни цвята. Би трябвало да имаш и нещо от сорта на малка рулетка или две зарчета. Играят минимум двама + рефер. Реферът е ужасно важен човек, който хвърля зарчетата или върти рулетката вместо вас, защото, нали се сещаш, че още след първия ход няма да можете да го правите сами :). Та идеята е такава: реферът завърта рулетката (или хвърля зарчетата) и на нея се получават различни комбинации между цвят и крайник, като под крайник се разбира ляв/десен крак, лява/дясна ръка. Например се пада зелено, лява ръка. В този случай всички играчи са длъжни да си сложат лявата ръка на зелено кръгче и да балансират върху него, докато реферът завърти отново рулетката и не се падне някаква друга комбинация. Още в първите няколко хода ще замязате на човешки спагети – гаранция! Ако и когато някой падне, той бива елиминиран от играта. Но истината е една – никой не губи, а всички се заливат от смях. Усучи се и бъди ураганът на тумбата! а! 4-то циклона

47 ——————— ————————


ОТ НЕ Щ О – НЕ Щ О

Отдавна се знае, че копчето е адски важно нещо. За някои към него задължително се пришива балтон. Но идеята е друга. По принцип ти трябват МНОГО копчета. Всякакви! Друго, което ти е необходимо – тел, цветен дебел конец, закопчалки, лепило, плат или парче кожа и панделка.

Бижута: 1. Прокарай конец или панделка през копчетата. Между тях можеш да нанизваш и мъниста или разни други висулки или да правиш и възелчета. Прикачи закопчалка или просто завързвай герданчето. Можеш да нанизваш и по 2-3 копчета едно върху друго... изобщо – фантазията и подредбата са си твои. 2. За да си направиш гривна, препоръчително е телта да се огъва лесно. Отрежи по-дълги парченца. Единия край на всяко едно прокарай през дупките на копчето и усучи. След това оформи от телта кръглото тяло и усуквай, докато стане рошава копчеста гривна. Прикачи и' закопчалката и готово.

сегс по-широки 3. На верижка ся ви щи да нанижеш менти можеш о копчета, коит о м имат ухо са отдолу. Накае чулването мож да направиш или с телче, или с малки гайки. Ще ти е по-лесно да ки стягаш с мал . ки ич клещ

и: ц в о ч л а Закопч

или игла а значка направиш р а т с у х Вър ш да си ки може е предва за брош р. Добре ш да се а о с е с к а а собствен знаеш какво иск първото, да ее рително да внимаваш ко и плата . е ил т. о , т и е копч и получ лепиш – ормят тялото ил алчо. а з а д о ф пч о о коет е к а щ з които а твоя ишока (кожата), ата особеност н м а н е т н уши копчета характер : първо залепи и н б о по-дре н р С е . м а и л р е г П ата на ан или крил -лесно. по ще ти е 48 8 ———————— ————— ————


Разни украшения: 1. Наший или налепи разни копчета на парче плат. Всякакви други джундифручки, залепени или зашити около тях, също са готини. Фантазията на оформлението е от теб. Сложи аранжирания плат в рамка и го кични на стената.

, мки за снимки 3. Кутийки, ра що об из зи, тетрадки... ко огледала, ва ос пл ем и не съвс певсичко плоско ле на по из о тоталн може да бъде . да се разкраси и а ет пч ко но с

2. И най-скучното перде може да се развесели с кант копчета. Подобни шарки можеш да нашиеш и на някоя пола, чанта, палто или блуза – изобщо на каквото ти хрумне, че има нужда от спешна визуална промяна.

Те са по идея на американТ ската домакиня Реджина Лорд, която ги прави за децата си, показва ги в интернет и те стават популярни. Дори я канят в различни TV предавания да покаже как се изработват. Всъщност това не е чак толкова трудно. Като начало ти трябва фланелка. За предпочитане е да е едноцветна, но и шарената също би се получила добре. Освен това ти е необходимо парче бял плат и бои за текстил. На белия плат очертай елипса. В очертанията нарисувай в избрания от теб цвят ириса, зеницата и червените жилки. За блясък в окото мацни едно бяло петънце – това е стар художнически номер. От външната страна изрежи на един пръст от очертанията на елипсата. Определи мястото, където блузата ти ще „прогледне“. Обърни я наопаки. Сложи белия плат с нарисуваното око към плата, така че ти да виждаш гърба му. Сега заший по очертанията на елипсата. Връщаме се в изходна позиция, т.е. обръщаме блузата от лицевата страна. На 2-3 сантиметра от шева изрежи плата на фланелката в долната

част на окото. В горната остави малко повече плат, за да се получи клепач. Това е! Дали ще си направиш дреха циклоп или нещо в стил Джак Спароу вече си е твое решение. Но хвърли едно око и на останалата част от T.BOX ;)

Лора 49 ——————— ————————


А ДЕ КВАТНО

Ти и твоят домакин – о рен к с и и много л ично

В този брой сменяме името на рубриката си „Етикет“ с думичката „Адекватно“. Сигурно сега си казваш: „Аха, врагът ще влиза под прикритие!“ и, да ти кажа честно, въобще не си далече от истината. За да не си мислиш обаче, че искам да те накарам да наизустиш местата на петте вида вилици до чинията си, просто ти подсказвам, че тези страници са посветени на адекватното поведение в различни ситуации. го меедхождащия също като пр гат и, ла ар по ру е ев ит ф о домакин ит И тъй като и ко в , ци о ни асата, ет ти ен с праз е сложат на м сец, е изпълн щ о ет ко , ва за то шение: големи усилия ета в това отно тч ве съ о лк РЕСВА, няко ХА ТИ Е ОН КОГАТО НЕЩ А ЯЙ НА ГЛ С. а АЗ не ги НЕ ГО СПОДЕЛ чешки ролца, ра а им к ту !), (!! ПРИМЕР: „О !“ м ся на по – С. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПЪТИ НА ГЛА ЯЙ НЯКОЛКО ЕЛ ролца. ки ш че ра м НЕ ГО СПОД да виж щност аз нена повръщам. ПРИМЕР: „Всъ морски дарове, ме кара да даже.“ зано с фти спомени Всичко, свър ени. Много ко ом сп ти ф ко Имам

50 ———————— —————— —— — —— ———


НЕ ПИТАЙ ДОМАКИНА ДАЛИ ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО, С КОЕТО РАЗПОЛАГА, ЗАЩОТО Е ТВЪРДЕ ВЪЗМОЖНО НАИСТИНА ДА Е ТАКА. ПРИМЕР: „Освен тези хапки с рачешки ролца, друго нямаш ли? Това ли е само? Сериозно?!?“ Ако все пак си от хората, които правят гореизброените неща, кофти. Обяснявам накратко: Твърде е възможно дома-кинът да не е запознат с всички ички твои вкусови предпочитания, я, спомени от детството и пр. Ти и познаваш ли неговите? ПРИГОТВЯТ СЕ РАЗЛИЧНИ НЕЩА С ИДЕЯТА, ЧЕ ВСЕКИ ЩЕ КОНСУМИРА ТОВА, КОЕЕТО МУ ХАРЕСВА. Когато подчертаеш няколко пъти, че нещо не те кефи, до голяма степен успяваш да сринеш настроението на домакина и така той не може да обърне нужното внимание на останалите си гости. С въпроса „А нямаш ли друго (като за МЕН)?“ караш домакина да изпитва притеснение, да се чувства неподготвен и да мисли най-вече за това, което липсва. ните неща, правят изброе о ит ко , ра хо пълни, че лите ти) на интерес, до зи на родите те ва . оя кл (в пр е иш ит ж и обноски. сред гост Ако забеле съвети за добр т Ако забележиш брежно им подай Т.BOX. ва ча лу Н, ВЕЧЕРЯ по полуне и месец да И ЩЕ Е КУПО Л ек А вс Д и Е И то ЕН ие най-учтиво и ан щата стоят по БЕЗ ЗНАЧ онират за спис и пиенето не пр ЯТ НЯКЪДЕ – , Н А иж й К В . О О могат да се аб П ЕТ ТЕ ЯЖДАН а и не го кара – КОГАТО КОГА НЕ Е НА та на домакин И ия Н И не забравяй ил ЕЯ ус Д И ай А ав Уваж ОСНОВНАТ аркова е друга тема. ИЛИ ОБЯД, – Стела М те кефи. начин, но това н не че б те ли о аз ет -р m) малко по ради това, ко .nataliedee.co азника си за тали Дии (www Комикси: На да забрави пр 51 ——————— ———————— —————— ——


Т В О Я Т РА З К А З 52 ———————— ————

Картичка Петьо вървеше ървеше към детската градина с майка рзо минава времето – след няколко месеца си. Колко бързо ще стане ученик! – Мамо, а защо днес тати ти подари бонбони-сърца? – попита Петьо. – Да не би да имаш празник? – Днес е Свети Валентин, денят на влюбените – отговори мама, – хората си подаряват бонбони, цветя и всичко, което има формата на сърце. – Разбирам. А какво още се прави на този ден? – полюбопитства малкият. – Подаряват се картички, стихове на любимите хора. Правят ги като сърчица и ги наричат валентинки, миличък. – А защо? – Има една легенда: Преди много години живял един свещеник Валентин. Тогава времената били трудни. Император Юлий Клавдий II забранил на войниците си да се женят, за да не се отклоняват от основните си дела. Но младият свещеник започнал тайно да жени влюбените и затова Юлий го осъдил на смърт. В затвора Валентин се срещнал с Юлия и я обикнал. Преди да умре, и' оставил писмо, в което признал любовта си. Свещеникът загинал на 14 февруари и оттогава се смята, че този ден е денят на влюбените и е един прекрасен празник – Свети Валентин. Петьо се замисли. Мълча почти през целия път, а накрая каза: – Мамо, има едно момиче. Видях я в моето списание. Май я обичам. Има красива усмивка и големи тъжни очи. Казва се Ейнджъл. Може ли да и' изпратя валентинка? – Разбира се, миличък. Няма проблем, че не я познаваш. Тя със сигурност много ще се зарадва! Може би дори, след години... А, стигнахме! Чао – и недоизказала се, го целуна. Щастлив, Петьо се втурна по стълбите. Поздрави всички, закусиха и той нетърпеливо попита госпожата дали може да направи нещо важно. Госпожата се усмихна на сериозния му вид и му разреши. Той отиде при масичката, взе моливи и цветна хартия и започна работа. Почти до обяд прави картичката и най-накрая беше готов. Тя стана много красива. Щастлив си представяше как Ейнджъл ще я получи, какво ще почувства, какво ще си помисли...


за Ейнджъл Петьо едва дочака края на деня. Майка му дойде да го вземе. Той и' показа картичката и адреса на момичето, молейки я да изпрати творението му. Тя се усмихна, взе картичката, написа име и адрес и я изпрати. *** Колко бързо минава времето... Петьо вече е студент в университет. Днес е 14 февруари. Един прекрасен ден, изпълнен с някакво неописуемо вълшебство. Хората навън са усмихнати и изглеждат по-щастливи в този ден. Петьо каза на майка си: – Днес ще се прибера късно. – Добре, какви планове имаш? – Ще се виждам с Ейнджъл. Колежка, в една група сме. Много я харесвам и затова искам да отида! – Приятно прекарване! След лекциите Петьо и Ейнджъл се хванаха за ръце и тръгнаха да се разхождат. Той и' подари цвете, бонбониера и целувка по бузата. Тя му благодари и му върна целувката. Отидоха на кино, после хапнаха пица и отидоха у Ейнджъл. Пиха кафе, ядоха кекс и си приказваха. Тя каза, че този ден е много специален за нея. Разказа как като била малка, получила картичка от някакво непознато момче от страната на Петьо. Не разбирала какво пише, но толкова и' харесала, че я пази досега. Отиде в стаята си, извади я от едно шкафче и я показа на Петьо. Нещо в душата му трепна. Той позна своята валентинка и почерка на майка си. – Ейнджъл, това съм го правил аз. Пратих я на едно прекрасно момиче с красива усмивка и тъжни очи в едно списание. И никога не съм вярвал, че някога това момиче ще стои пред мен. Но ето ни! – Не мога да повярвам! Толкова съм щастлива! Те дълго си говориха, смяха се... И такива неща се случват на Свети Валентин...

Разказ от Милена Петрова – навършваща 13 години в месеца на влюбените, от София 53 ——————— ————————


ХОРОСКОП

ФЕВРУАРИ:

Всичко е картоф и попови лъжички ОВЕН През февруари в теб ще се пробудят най-топлите човешки чувства. Както никога преди ще се нуждаеш от романтика и любов, но и ще раздаваш. Вдъхновението ти няма да остане незабелязано и въпреки това ще успееш да изненадаш половинката с онази готина идея, която ти се върти из рогата от известно време.

ТЕЛЕЦ Определено ще ти върви. Във всичко. Вашите няма да те закачат или поне ще е за някакви дреболии. Ще ти се случват някакви романтики, някакви приключения, и то в най-неподходящите места и моменти. И понеже си красив и чаровен рогач, ще успееш да сбъднеш няколко мечти накуп.

БЛИЗНАЦИ Не се пали толкова! Абсолютно излишно е. По-добре се концентрирай около близък приятел. И за теб, и за всички в тумбата ще е огромна изненада, че ще се забиете. Но не си мисли, че връзката ти ще продължи вечно. Ще бъде класическо изпепеляване. После ще има болка, но в ж крайна сметка приятелството ви е по-силно и всичко ще е ОК.

РАК И да искаш, и да не, през този месец ще започне промяна в теб. Ще се превърнеш в по-чувствителен и мил човек, което несъмнено ще се отрази на всички около теб. Приятелите и вашите ще се успокоят и няма да те мислят толкова, а на хоризонта ще се зададат белите платна на една романтична галера. Добре де! Ще се сдобиеш с няколко шестици и ще отидеш на място, където отдавна ти се ходи, но не това е важното. Нали? 54 ———————— ————


ЛЪВ Както винаги. Ще щурмуваме любовния Олимп многократно и, естествено, ще го стигаме и, разбира се, после ще страдаме от разни разочарования. И съвсем нормално – всичко си има висока цена, особено когато трябва да се плаща скуката. Малко в повече ще ни дойдат и удоволствията, но не на нас ще ни е зле, а на френдовете. Ще трябва да се извиняваме после, но такъв е животът на един лъв - знаеш го!

ДЕВА Малко в повече ти е егоизмът, мооой. Ако имаш гадже, мооой, му обръщай повече внимание, мооой. Отидете на театър, мооой. Ако си фрее, мооой, ще се случват шарени неща, мооой. Всеки ще ти е в краката, мооой. Само не се отплесвай, мооой, че ще изядеш шамара, мооой. За последното се шегувам :) Готин месец – споко!

ВЕЗНИ В За страсти и любови всички са готови, особено пък ти с чифта ти... везЗ ни. н Избери си половинка и ще бъде твоя – никой няма да може, иска и прочее п да ти откаже. Ужасно щастлив месец те чака – възползвай се и се кефи. к После ще му мислиш. Но да издам малко звездни тайни – цялата година г ще ти е такава. Очевидно е!

СКОРПИОН С Б Бясна работа. Ти и половинката ти (ако нямаш – ще заимаш) все едно ссте се клокнали до изригващ вулкан и ще се редуват крайни състояния – ттопла любов, студени усмивки, светло, тъмно, безумно готини моменти, сскандали от ревност, и т.н., и т.н. То това е обичането. Ако не друго, то поне ще се счупите от говорене и сдобряване. И да знаеш, че приятелите могат щ и ще ти помогнат, защото виждат всичко от друг ъгъл – довери им се.

СТРЕЛЕЦ Честно казано, ако искаш гадже, ще имаш. Но си мисля, че точно сега не тти е до това. Според мен ти е по-добре с тумбата и нищо ангажиращо, което да иска размяна на sms-и. Ще има един петък, който ще те размисли, но за всеобщо щастие ще мислиш кратко и това няма да доведе до л извънредно затопляне на атмосферата. Не си сам и те обичат.

КОЗИРОГ В противовес на Стрелците, ти пък трябва да мислиш малко повече. Не се юрвай с рогите напред, защото от цялата работа ти ще изядеш дървото. Погледни нещата от друг ъгъл, постави се на мястото на човека, с когото сте в конфликт, особено и задължително ако това е половинката. Ще видиш, че всичката ярост и яд ще се превърнат в нещо красиво и готино и за двама ви. Или ще си върнеш приятел. Внимавай и се забавлявай!

ВОДОЛЕЙ Мина ли ти РД-то? Или се задава? И к’во? Драсни на redakcia@tbox.bg с някакво инфо покрай теб и ако има и снимки, ще е супер. Хайде деее! Иначе няма да ти кажа, че следват готини моменти, влюбвания наново в човека до теб, шарени усмивки и куп още чудати случки. И все пак – ако майка ти те изненада с навременен съвет – вслушай се. И, моля те, не приемай това, което желаеш да бъде, за реалност, за действително съществуващо.

РИБИ Л Лееек безпорядък те чака около св. Валентин. Ама лек. Някакви глупави недоразумения. Но ако се спреш за малко и се огледаш, ще успееш да се върнеш в играта без последици. Не се обяснявай много, а действай и прави вълшебства. Ако те налегне мързел към края на месеца, простто дрънни няколко телефона, събери тумбата у вас, направете няколко Twister-а и изчакай да се стопли водата. 4-то ХОРОСКОПАТОРА 55 55 ——————— ————————


Автор: Иван Симеонов

КРЪСТОСЛОВИЦА

1

2

3

4

5

10

6

11

13

16

17

7

8

9

12

14

18

15

19

20

21

22

24

23

25

26

27

30

31

32

ТОКЕРИ: ИН КРИНА 33

28

29

34

37

38

40

41

43

46

44

47

48

35

↑ 36

50

39

42

45

49

ВОДОРАВНО: 1. Адски много пясък. 7. Без малко най-известният експрес, минавал и през нас. 10. Не дребен. 11. Един от онимите. 13. Скъпоценна мярка. 14. Обратното на 18. 15. Съвременен мамутов наследник. 16. Р до р. 17. Изискан купон. 19. Обективно отражение на субективната действителност, но си е една гола... 22. Наше летящо ще край Бургас. 23. Добавка на Дунав. (Т) 24. Без малко найлонов конец. 26. Противоположното на няма. 27. Хокейна тояга. 28. Лотария. 31. Електричество. 32. Стоков надпис. 35. Живее на чертичка под 5 || прави. 37. Нещо като нация. 38. Половинка на царица. 41. И-реката. 42. Малки рекички. 43. 37 без нещо като. 44. 1/50 от САЩ. 46. Без малко хунски шеф. 48. Не с оня, а с... 49. И отново за малко овцово бебе. ОТВЕСНО: 1. Черното злато. 2. Разместена руда = сблъсък. 3. Обръщение към важна английска особа. 4. „Картонената” кола. 5. Стърчи над устата, но без с. 6. Започва с края и завършва с началото и колкото повече взимаш от нея, толкова по-голяма става. 7. Обратното на 5. 8. Христо без глава. 9. Три пъти „заповядай”. 12. Слънчогледови сълзи. 13. Товарната част от камион. 18. Братовчедка на 35. 20. Изобразяват го на икони. 21. В кината се гледат..., но без ф. 22. Скитат и просят. 25. Миришещ съюз. 26. Общото между мит и кит. 29. Канадският баш град. 30. Стара тежка мярка (Т). 33. Без малко предалкохолно слово. 34. „Мило” обръщение от Достоевски. 35. Игра-маска. 36. Звучи като трион, но е съзвездие. 39. Фамилията на Амон и пак тя. 40. Шахматна безизходица. 41. 3/5 от много. 45. Местоимението преди това на Стивън Кинг. 47. Кума... 50. Забележителен развеждач. 56 ———————— ————


на изпратете копие и гокс. Абонамент о в го е н и а ф талона ил та или по в tbox.bg. Попълнетереса на редакцияправите и онлайн а ад н а д можете

ВИДОВ ВИДОВЕ АБОНАМЕНТИ ЗА 2011 ГОДИНА Срещу желания от Вас тип абонамент отбележете отбележет колко о броя абонаменти абон бонамент поръчвате р (полетата в колонка БР БРОЙ). Изпишете с цифри и крайната р цена ц (поле ВСИ ВСИЧКО).

АБОНАМЕНТ В РЕДАКЦИЯТА ДАКЦИ ИЯТА ТИП

А Б В Г1 Г2* Д1 Д2*

АБОНАМЕНТ ЗА: T.BOX (10 книжки + членство в Клуб T.BOX)

АКЪЛчета 4. – 8. клас (7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

АКЪЛчета 9. – 12. клас

ЦЕНА 19.90 19.90 20.93

19.90

(7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

20.93

T.BOX + АКЪЛчета 4. – 8. клас

36.00

(10 + 7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

T.BOX + АКЪЛчета 4. – 8. клас (6 + 4 книжки + членство в Клуб T.BOX)

T.BOX + АКЪЛчета 9. – 12. клас (10 + 7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

T.BOX + АКЪЛчета 9. – 12. клас (6 + 4 книжки + членство в Клуб T.BOX)

* Цената е за първото полугодие. Включва 6 броя на T.BOX (януари, февруари, март, април, май и юни) и 4 броя на АКЪЛчета (февруари, март, април и май), т.е. всички броеве до началото на лятната ваканция.

БРОЙ

40.83

22.00* 23.90

36.00 40.83

22.00* 23.90

ВСИЧКО (лева):

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИСАНИЕТО (задължително):

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (ако е необходима):

Адрес (Не пропускайте да напишете пощенския код):

Име на фирма (или трите имена за частно лице):

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Име на получателя (или организацията):

Адрес (Не пропускайте да напишете пощенския код):

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

телефон: .......................................... факс: .................................................

.......................................................................................................................

e-mail: ..........................................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ: .........................................................................................

лице за контакт: ..........................................................................................

М.О.Л.: ..........................................................................................................

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (отбележете):

КОНТАКТИ:

ГОДИШЕН

София 1408, ПК 82 тел. (02) 954 41 43, 954 41 47 факс (02) 851 91 47 E-mail (реклама): advert@tbox.bg E-mail (редакция): redakcia@tbox.bg web: www.tbox.bg

абонамент за 2011 г. вече не може да се направи в Доби Прес и в Български пощи.

• С пощенски запис на адреса на редакцията: София 1408, ПК 82 (на името на Кирил Тонев Делев) • По банков път: BIC: UNCRBGSF IBAN: BG64UNCR96601010526904 Банка: Уни Кредит Булбанк АД СД „Педагог 6 – Делев, Луизова и с-ие“


С ЛЮ ЛОЖ КА Б И ТИ ОВЕ НА Н Р

си

Tb e ox loc k

да нап

К на ачи f я ст ace b ц р o Lo ата ани- ok v

ия К а жи на пр

а н а р т с а т а л я ц в и р От февруа

ит л е т

е

ox – специална Виж повече на Lovebolookck, аTbсъщо и в tbox.bg страница във face

равя

т същото

Н сн апр им ав ка и

В ки але р т н са ози е и тин кл те и ше м А ве ета ба па ри лн се ло ра га а пу нит пе , ка е т. т .. зд о р пе гра ава йк да а.. , . И си збе мя ри ст о


ФЕВРУАРИ 2011 Снимка: Димитър Варийски

THE TOP STOPPERS: WOSH MC – СТЕФАН ИВАНОВ YOKO – ЙОАНА ПАСПАЛАНОВА PIRO – ДИМИТЪР КРЪСТЕВ FEEL – ФИЛИП ГАВРИЛОВ


Миленита

Февруари 2011 Снимка: Любомир Бреснички

Profile for Penko Penkov

TBOX 12 (2011)  

Lifestyle magazine for teenagers

TBOX 12 (2011)  

Lifestyle magazine for teenagers

Advertisement