Page 1

СПИСАНИЕТО, КОЕТО ЧЕТАТ И МАЙКА ТИ, И БАЩА ТИ, И БАБА ТИ :)))

Брой 1 (11) януари 2011, година II Цена 1,99 лв. www.tbox.bg

Излез от кутията!

ПЛАКА

ТИ: Матей Казийск и– мъж на 2010-а Сашет о Ванкат и а

М алкото детее във вълшебните шебнит шебни те ръце на един голям мечтател ечтат тел Ненчо Илчев чев че в ра разк разказва зк каз азва ва за магията, та та, смеха и сълзите ъл ълзите

В ъзход и падение Шестте най-важ най-важни жни качества н на а всеки велик ик во вода водач дач

И ма ли пилот илот в самолета? та? П ънк или гарбидж ццве цв цветята ввет е ята ет я а З умба фитнес итнесс а отсла абнеш, неш, Или как да отслабнеш, ляваш докато сее забавл забавляваш

Тема на броя: www.tbox.bg

ISSN 1313 - 9797

ЛИЧНИ ИСТОРИИ ИНТЕРВЮТА РАЗДВИЖИ СЕ! ПЪТЕШЕСТВЕНИК ХОРОСКОП ФИЛМИ МУЗИКА ПЛАКАТИ


подготовка а з я и н а с и п с ия Национални на информац и образовател ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. И 8. КЛАС

ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕХА И ЗНАНИЯТА

БРОЙ

декември 2010 година I Цена 2,99 лева

Кой Какво ще намери в него?

→ Материали за самоподготовка и текущ контрол по всички учебни б предмети → Целогодишна подготовка за национално Национално списание за подготовка и образователна информация външно оценяване → Тренировъчни тестове по Математика и В ТОЗИ БРОЙ: Български език и литература за учениците, Подготовка за външно оценяване които ще кандидатстват след 7. клас тема по БЕЛ Тренировъчна за шестокласници, които ще → Подготовка за олимпиади кандидатстват след 7. клас изпитът за кандидатстване Ако → Информация за състезания и събития след 7. клас беше сега – примерни теми по: от националния календар на МОМН • Български език и литература • Математика → Къде да уча? – информация за училищата :: ЕТИКА И приема за Софийска КА Новото ОГвИ Л математическа гимназия И Я :: И Г → Книги О ЕСТВОТО ПСИХОЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

И ОБЩ РА :: Ф ЧОВЕКЪТ ЛИТЕРАТУ :: И К А Т И З А ОВАНИЕ :: Е Д З О А И Р Р К И Б С Р Р О П А О Г И БЪЛ ЕКЪТ ЗДРАВН ТУРА : КА :: ЧОВ ОЛОГИЯ И И ЛИТЕРА И К Б И З :: Е А И Д К К МАТЕМАТИ И БЪЛГАРС Т И ПРИРО И ИКОНОМ Ъ :: К Я Е А И В Д Ф Е О А Р Ч Р С Г :: ГЕО ЛНАТА ТИКА ОЛОГИ НЕ НА ОКО :: МАТЕМА ИКА :: БИ Я М И О Н Ф О О К С :: И О И ОПАЗВА Л И АТА СРЕДА ОГРАФИЯ АВО :: ФИ Н Е Р Г Л П О :: И К О А Я К А И И Н Ц ЕТ ИЗА МАТЕМ ЗВАНЕ Я И ЦИВИЛ СОФИЯ :: МИЯ И ОПА О И Л Х И :: Ф :: ИСТОРИ :: Я И АФИ О АСТРОНОМ Я :: ГЕОГР КА И ПРАВ И И И Ц Т А А Е К З И :: И З Л А И И Ф ГИК И ЦИВ ОГИЯ И ЛО ИСТОРИЯ :: О Т О :: ПСИХОЛ В Т Т И ОБЩЕС :: ЧОВЕКЪ ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – МАТУРИ

Кой Какво ще намери в него? → Mатериали за самоподготовка и текущ контрол по всички учебни предмети → Тренировъчни теми по Български език и литература и всички учебни предмети за държавен зрелостен изпит – матура → Подготовка за олимпиади → Информация за състезания и събития от националния календар на МОМН → Теми за кандидатстудентски изпити → Информация за кандидат-студенти и помощ при избор на университет у нас и в чужбина

ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕХА И ЗНАНИЯТА

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

декември 2010 година I Цена 2,99 лева

БРОЙ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Национално списание за подготовка и образователна информация МАТЕМАТИКА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В ТОЗИ БРОЙ:

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

за самопроверка Тестове и контрол на знанията

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

зрелостен Пробен изпит по:

ЕТИКА И ПРАВО

• Български език и литература • Математика

ФИЛОСОФИЯ

зрелостен изпит Държавен по География и икономика

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

на изпитите Формат за кандидатстване

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

в СУ „Св. Кл. Охридски“

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За за за за за

да сте спокойни през годината, да получавате списанията на адрес, да не доплащате, ако инфлацията нарасне много, да получавате подаръци, отстъпки и привилегии, да..., абонирайте се!

Абонатите винаги печелят!


½ интро

И още ½

Един магичен месец отмина и с много усмивки Т.ВОХ те засилва към Лидерството. По тази причина отидохме на гости при Ненчо. Къде е връзката ли? Как къде? Не е ли лидерство един вълшебник да те накара да затаиш дъх пред магията на сбъднатите мечти? Прочети как се случват тези намигвания и провери дали има пилот в самолета – може да се окаже Наполеон. Сезонът е благодатен да изпъкнеш в планината като водач на тумбата и затова решихме да ти ударим едно рамо с малко инфо по темата. Разбира се, за целта Т.ВОХ си спретна приключение из бермудския триъгълник на науката – Физически, Химически и Математически Факултет на СУ, където открихме супер интересни хора, които на драго сърце ни обясниха каква е връзката между любовта и шизофренията и през какво трябва да минеш, ако искаш да станеш член на университетския аварийноспасителен отряд. Но и ако и това не е достатъчно, ти предлагаме да се зУмбираш и да хванеш един мега готин и различен ритъм, който със сигурност ще те отведе до лидерската позиция в света около теб. И както е казал Томас Мор: „Ако искате да имате успех, трябва да изглеждате така, като че ли го имате.“ Ако се съмняваш в думите му – виж златните рибки и се сещай ☺☺☺ 4-то

Ако не си падаш по морските дарове, тогава наблегни на разсекретените документи от ГАМЛ (Глобалната Академия за Млади Лидери), които публикуваме ексклузивно в този брой, преди на Джулиан Асандж въобще да му е хрумнало да го направи. Каквото и да си избереш, обръщай внимание на детайлите – те ще те подготвят за това, което планираш. Постижимите цели са здравословни. И, ти си знаеш – това не е годината на върколака, въпреки заглавието на Стивън Кинг.

Двете п оловинк и не

Това си е Т.Воята година.

ти изгл еждат р авносто А кой е казал, че йни? трябва да бъда т такива? Т.BOX – излез от кутията!

Стела


ЕКИП: УПРАВИТЕЛ: Кирил Делев – k.delev@tbox.bg ГЛ. РЕДАКТОР: Светла Луизова – s.luizova@tbox.bg РЕДАКТОРИ: Стела Маркова – s.markova@tbox.bg Чавдар Дюлгеров (4-то) – ch.dyulgerov@tbox.bg Анна-Мария Пеева – am.peeva@tbox.bg Лора Скорчева – l.skorcheva@tbox.bg Райчо Ангелов – r.angelov@tbox.bg Иван Симеонов – i.simeonov@tbox.bg КОРЕКТОР: Ани Гешева ГРАФИЧЕН И WEB ДИЗАЙН: Пенко Пенков – p.penkov@tbox.bg ПРЕДПЕЧАТ: Цветанка Петрова ХУДОЖНИК: Венелин Съйнов (Лино) ФОТОГРАФИЯ: Марко Марков Пенко Пенков Чавдар Дюлгеров Кирил Делев СНИМКА НА ПЪРВА КОРИЦА: Dream Team Productions АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Виктория Дръндарова – abonament@tbox.bg

Съдържание РубрикИ КОЙ СИ ТИ? ..........................4 – 7 ПОСОКИ ..............................8 – 11 ПЪРВИ СРЕД ПЪРВИ ......12 – 14 ПОЩ@ ПОЩ@ ПОЩ@ ............15 ВЕЛИКИ ДИКТАТОРИ ......16 – 17 ВИСОКО ............................18 – 21 НА ГОСТИ .........................22 – 27 МЛАДИТЕ В НАУКАТА ......28 – 30 STREETBOX.......................31 – 33 НА КИНО ...........................34 – 35

ПЪТЕШЕСТВЕНИК ...........36 – 40 ХОБИ .........................................41 ЧЕТЯЩИ ...........................42 – 43 ПРОФАЙЛЪР ....................44 – 47 РАЗДВИЖИ СЕ!................48 – 49 ОТ НЕЩО – НЕЩО............50 – 51 ЖИВОРАСЛЯЦИ ...............52 – 53 ХОРОСКОП ........................54 – 55 КРЪСТОСЛОВИЦА ...................56

НА ГОСТИ

22 2 - 27

Малкото дете ете ет те във ввъв вълшебнитее ръц ръ ръце ъце на един голям мечтател

РАЗПЛАЩАНЕ С КЛИЕНТИ: Ирина Миленкова ИЗДАТЕЛ: ПЕЧАТ: ПК „Димитър Благоев“ – София ..........................................................................

ISSN 1313 – 9797 Лайфстайл списание за тийнейджъри АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: София 1408, ПК 50 или ПК 82 Тел.: (02) 954 41 43, 954 41 47 Факс: (02) 851 91 47 РЕКЛАМА: advert@tbox.bg ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ: redakcia@tbox.bg web: www.tbox.bg ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ: Кирил Делев, Светла Луизова .......................................................................... Редакцията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали с рекламен характер. Не се допуска препечатване и заимстване на текстове, както и ползването на авторски колажи и фотографии без разрешението на редакцията. T.BOX не се ангажира да отговаря на всички получени писма. Никоя част от това списание не се продава отделно. Моля, ако забележите плакат или приложение в самостоятелна продажба, незабавно сигнализирайте в редакцията. Брой 1 (11), година II, януари 2011 Цена: 1,99 лева 2 ———————— ————

Ненчо Илчев от „Комиците“ застава пред е ед читателите на T.BOX

ПРЕДСТАВЯМЕ ЯМЕ МЕ 28 - 30 МЛАДИТЕ В НАУКАТА В лабораторията и извън нея Анета Йовчева и Милен Богданов разказват с леки думи за тежката наука

ПРОФАЙЛЪР

44 - 47

Доброволци на помощ Университетски аварийноспасителен отряд (УАСО)


ТЕМА на броя:

КОЙ СИ ТИ? .........................................................4 – 7 ПОРТРЕТ НА ЛИДЕРА КАТО МЛАД Царете имат поданици ................................................. 4 Дали хората се раждат лидери .................................... 4 Неформални лидери..................................................... 5 Портрет на лидера ...................................................6 – 7 ПОСОКИ ............................................................8 – 11 ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ Страст ............................................................................ 8 Решителност ................................................................. 9 Жизненост и положително мислене ......................... 10 Харизматичност .......................................................... 10 Морал........................................................................... 11 Ефективност ................................................................ 11 ПЪРВИ СРЕД ПЪРВИ ...................................... 12 – 14 ИМА ЛИ ПИЛОТ В САМОЛЕТА? Александър Македонски ............................................ 12 Юлий Цезар ................................................................. 12 Симеон Велики ........................................................... 13 Джигме Кесар Намгел Уангхук .................................. 13 Наполеон Бонапарт .................................................... 14 Уинстън Чърчил .......................................................... 14 ПОЩ@ ПОЩ@ ПОЩ@ ........................................... 15 НА 13 ГОДИНИ СЪМ И СЪМ МНОГО СТЕСНИТЕЛНА... ВЕЛИКИ ДИКТАТОРИ ...................................... 16 – 17 СТЕНАТА НА ПОЗОРА – ТРИМА ОТ НАЙ-НЕНАВИЖДАНИТЕ СВЕТОВНИ ЛИДЕРИ Адолф Хитлер .............................................................. 16 Мао Дзедун.................................................................. 17 Йосиф Висарионович Сталин .................................... 17

ВИСОКО .......................................................... 18 – 21 СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ПЛАНИНАТА Ходенето на планина не е спорт ............................... 19 Митът за добрите хора в планината .......................... 19 Кой води в планината? ............................................... 19 Внимание, лавина! ..................................................... 20 Опитните хижари ........................................................ 21 Модерни средства ...................................................... 21 Техниката..................................................................... 21

STREETBOX ST S TR T REET EETBOX X ..................................................... 31 3 – 33 П Пъ ъ или гарбидж цветята Пънк НА КИНО ......................................................... 34 – 35 Премиерните филми през януари ............................. 34 Ту Туристът ....................................................................... 34 С Св Светлина в тунела ...................................................... 34 С Се Сезонът на вещиците ................................................. 35 З е Зеленият стършел ...................................................... 35 П ПЪ Ъ ПЪТЕШЕСТВЕНИК .......................................... 36 – 40 Д Дъ ъ Дъгата танцува самба в Рио ХОБИ ХО Х О ...................................................................... 41 К Ка Картини върху птичи пера Ч ЧЕ Е ЧЕТЯЩИ ......................................................... 42 – 43 „„T T „TILT“ с книжен трейлър ............................................. 42 К Ко о Костенурчени спомени на Роалд Дал ....................... 43 „„Годината на върколака“ – Стивън Кинг ................... 43 „Г Р РА А РАЗДВИЖИ СЕ!............................................... 48 – 49 Д Ду у Думба-лумба, фръц – подскок – ЗУМБА! ОТ НЕЩО – НЕЩО ........................................... 50 – 51 ОТ Д Ду у Дупка по дупка... лампа става ................................... 50 Ц в Цветята на Криспина.................................................. 50 Ку К у в чекмедже, котка в куфар ................................ 51 Куче К Ка Как да дадем втори живот на шпиндела за CD-та ... 51 Ж ЖИВОРАСЛЯЦИ .............................................. 52 – 53 З За Зариби се златно 3 ——————— ————————


КО Й С И ТИ?

НА

ПОРТРЕТ ЛИДЕРА КАТО МЛАД Анна-Ма

а рия Пеев

Въпрос: Какво му трябва бва на добрия лидер? Отговор: Добри последователи! едователи! Покрив без основа няма.

Царете имат поданици И двете позиции съществуват и взато са имно си дават смисъл само когато а куража заедно. Лидер е този, който има да даде пример. Нищо от това, което прави или казва, не остава незабеляабелязано от последователите му. Ето о защо тяхното поведение по-късно е огледален образ на примера, който им е дал. Когато ти се докажеш като лидер, твоите ите убеждения, думи и действия ще каратт другите да те следват. Ти имаш свободата а да решиш в каква посока ще павираш пътя на последователите си – към Рая или към Ада. И още – като лидер ти трябва да си готов и да служиш, защото лидерът служи на своите подчинени. Много се спори

дали хората се раждат лидери, или стават такива. Дали лидерството е въпрос на набор от качества, или е функция на средата и зависи от конкретни обстоятелства, т.е. в зависимост от ситуацията групата сама избира кой да бъде лидерът и' . Но каквото и да е възкачило един лидер на трона, основната му задача е да влияе и да вдъхновява хората, да заразява с ентусиазма си останалите от групата и да ги активира към действие. Със своята позитивна нагласа и вяра в колективната енергия успешният лидер печели доверието на останалите и успява да им внуши да го следват и да му се подчиняват. Затова лидерът е авторитет в групата и се ползва с голямо влияние върху мисленето, настроенията и поведението на нейните членове. Думата му тежи, а действията му повече или по-малко се превръщат в модел за подражание.

Л КАЗАЛ... КОЙ К'ВО БИ е да имате

Ако искат да успех, трябва ка, та те изглежда имате. като че ли го Томас Мор, ст, английски юритик ли по писател и

4 ———————— ————


Л КАЗАЛ... КОЙ К'ВО БИ

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

ктатор. Аз не съм ди такова ам Просто им лицето. а н изражение очет, Аугусто Пин атор чилийски дикт

Човек, който властва над другите, губи своята лична свобода. Френсис Бейкън, английски философ

Във всяка група, освен формален лидер – този, който оф официално фиц и иално о е об обявен бяв явен за такъ такъв къв къ в ил или ие поставен на този „пост“, – има и

неформални лидери, които заемат възлови позиции в системата от отношения, които се формират не по предписание от някого (напр. ръководството, учителите), а като резултат от спонтанно възникналата симпатия или отблъскване между отделните членове на групата. Вследствие на тези процеси хората, които са предизвикали симпатия у най-голям брой съученици/приятели/колеги, стават т.нар. неформални лидери. Те ще упражняват влияние върху другите членове на групата, които приемат тяхното лидерство не заради официалната им длъжност, а защото ги възприемат като хора, които в най-висока степен носят чертите, които те харесват и уважават. Както можеш да се досетиш, между формалните и неформалните лидери в една група може да съществува сътрудничество или конфликт, или смес от двете. ↘↘↘ 5 ——————— ————————


Наясно е с особеностите на мисленето на противоположния пол. Търсещ обратна връзка от последователите си, без страх да чуе истината за себе си. Проявяващ интерес към човека, а не към статуса, когато влиза във взаимоотношения с другите.

И ма та нт да уб еж Уме

ът м

.

зм

ва

иа

да

тус

уе

е да

изч

зи

акв

те л

а св

.

еме

ка.

оет о вр

.

а.

кр

ооценк

ен

вач

на сам

ра

От

С реал

за

не к , но дач е во ер. Той рим нп иче ал д дав ре да ов ап . Гот зв ия ка ор из ит се ауд да ма же ля Мо го

ла Ен

ит и ен

ед хора.

. с и. ност и стотици подроб ни мн ом Способен е да по . идеи а р и . . нер но о ге телен н и в н р а я т с то во Пред Пос го т о . щ ява а р ув оощ ск ап д и р щ и мее у н и е , но ив щ т а Ак скв Изи 6 ———————— ————

Планира постъпките си с няколко крачки напред и задължително прогнозира реакциите на околните.

ст

с хора и да е ср

че

Обича да работи

Безветрието и спокойствието са му противопоказни. Най-щастлив е, когато има турбуленция. Трусовете, катаклизмите, непредсказуемостта и форсмажорните обстоятелства му се отразяват здравословно.

Умеещ да казва „не“, „моля“ и „извинявай“. Умее да приема У комплименти, без да се смущава и да ги опровергава. Умее и да прави такива.


Още от ранно детство не понася опекуни и е готов да влезе в пряк двубой с авторитетите.

Умее да се усмихва в м моменти на най-страшни нападки по свой адрес.

П Позволява да го познават не само като водач или като поставен на даден пост, а като личност.

Способен е дори от чуждото бърборене да отсее ценни мисли. Последователен в подхода си, но при нужда гъвкав и допускащ промяна.

Спокоен и хладноС кръвен в трудни моменти. Осъзнава, а и цялото му поведение показва, че според него лидерът е човек, а не роля.

Умеещ У да д губи, без да го приписва винаги на другите. Цени Ц екстравагантните идеи, но се заема с осъществяването им само ако е сигурен в тяхната жизнеспособност.

Притежава умения за справяне с неопределеността, готов е да поема премерени рискове, знае как да се с държи. Чувствителен към потребносОбича да се Об тите на другите, изявява. При толерантен към разногласия и индивидуалконфликти обикността и гледновено демонната точка на стрира действиядругия. Старае се да познава та си пред голяма (доколкото е възможтълпа хора. но) отблизо проблемите на хората, които Не е сиводи. в гурен, че най-добрият Изряден в проначин на фесионалната си отбрана е компетентност, но нападеумеещ и да признието. Но нава грешките си. знае съвсем точно, че Работи с повече хъс този подход след всеки свой нев определеуспех или грешка. ни ситуации сработва. Достатъчно уверен е в себе си, за да държи на своето мнение, без да прави чуждото на пух и прах. Няма нужда да доказва правотата си, като показва колко крив е другият.

По-подробно за НАЙ-ВАЖНИТЕ от всички изброени дотук качества четете на следващите няколко страници.

Вземайки В й окончателно решение, с цялото си поведение показва, че единствено то е вярното. И убеждава в това останалите. 7 ——————— ————————


П ОС ОСОК КИ И

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ Райчо Ангелов

Шестте Ш есст тт т т качества на на ввеликия ели водач. Лошите Л о шеги, които кооито могат могат да т ти и изиграят.

КО К КОЙ ОЙ К'ВО К'ВО ВО Б БИЛ Л КАЗАЛ... КАЗАЛ КАЗ З

Този, който знае кога може да се сражава и кога не може – той ще бъде победителят. Сун Дзъ, древнокитайски военен стратег и мислител

Д си представим за момент, че си завършил Да училище, наследил си семейното богатство и си на път да превземеш света на бизнеса със своите идеи, като изградиш империя, на която всички ще се възхищават. Какви качества трябва да развиеш у себе си, за да успееш? От какво трябва да се пазиш? Специално за теб разсекретихме тайните документи на Глобалната Академия за Млади Лидери. Чети бързо, преди да са ти ги откраднали онези пичове от сайта „Уикилийкс“.

Страст ПЛЮС Страстта към работата е първото качество, което трябва да притежава един водач. Страстните хора се отдават на каузата, в която вярват, с всички сили и умения. Страстните хора постигат по-високи резултати. От тях можеш да получиш повече, отколкото си поискал. КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Трябва ли? Трябва! Лудвиг ван Бетховен, немски композитор

8 ———————— ————

МИНУС Страстните хора могат да ти изиграят лоша шега като... ами просто като се отдадат на страстите си. Примерно на страстта си към младите секретарки, младите служителки във финансовия отдел или по принцип към младите колежки. От страстния ръководител наистина можеш да получиш повече. Например повече бременни служителки на ключови постове или убити при дуел началници на отдели.


Решителност КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Ако героите имаха време да мислят, нямаше да има героизъм. Питър Устинов, британски театрален и киноактьор Л КАЗАЛ... КОЙ К'ВО БИ

половин Бързината е а.. да беед поб апарт, Наполеон Бон Франция император на

ПЛЮС Ч Чо векк не м ве оже ож е да д б ъде ъд е ус ууспешен пеше ен лиЧовек може бъде дер, де р ако ако о няма куража да взема трудни дер, решения. р ше ре ш ни ния. я. Практическият П Пра р кт ра ктич ичес ич ески ес кият ят о опит пит и теор теореретичните но ти ичните чн е познания чн п знан по зн нан ния я са са много мног мн о о важни, ог ва ажн ни, и н о не е представляват обединява навременната могъща пр ред е ст став ав вля лява ватт нищо, ва ни ищо що, ако ако не гги и об обед е ин ед иняв ява яв а на навр врем вр ем мен енна ната на та и м оггъщ ъща а р ши ре шите телн те л ос ост. т решителност. МИНУС Човек може лидер, няма куража Чо ове в к не м оже да бъде успешен лиде д р, ако н яма ям а ку кура ража ра ж да взема трудни решения. Ако я А к сси ко и не н нерешителен, ере р шителен, няма да и е лесно лес е но да източиш източи чиш чи иш сметките смет см еттки етки ките те ен а фи фирм рмат а а, ат а в ккоято оя о ято ти на фирмата, заемаш висок пост, и да да се отд отдадеш тдад деш ш на кротко пис писане сан а е на а стихове, сти тихо х ве хо е, заобиколен зза аоб бик икол оле ол ен от му м мургави ргави красавици по плажовете плажовет етте на Ула-Ула. Ула-У Ула.

Л .. АЛ. ЗА К'ВО БИЛ КАЗ КОЙ К' с, но на мен Не знам как е с ва си се и,, когато в живота волен, агги на ин ви до и н ре м сигу ам ва вссттв чуув оч по о д ми праща някаквпогледна од по оссп Го то ка , изпитание. А сега не е било назад, виждам, че извикателство, от изпитание, а пред жда... което съм имал нуикански бизнесмен Лий Якока, амер

КОЙ К ОЙ ОЙ К'ВО К''В К'В К ВО О БИЛ Б БИЛ КАЗА КАЗАЛ... КАЗАЛ КАЗ ЗА АЛ Л... .

Н бъди пръв, а недосегаем! (...) НайНе големи го олеми аплодисменти получавам, когато някой ф к фокус у не става. Веднъж трябваше тр рябваше да издигна едно „Ферари“ на 20 метра височина. Не можах да го н удържа и то рухна с трясък. След това хората се биеха за билети — чакаха пак да изпусна нещо. Дейвид Копърфийлд, американски илюзионист 9 ——————— ————————


Жизненост и положително мислене

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ... Когато работя върху един проблем, аз никога не мисля за красотата. Мисля само как да реша проблема. Но когато свърша, ако решението не е красиво, осъзнавам, че то е погрешно. Бъкминстър Фулър, американски инженер-конструктор, архитект, изобретател и философ ПЛЮС Положителната енергия е жизненоважна за всеки ръководител. Тази енергия му позволява да работи като машина, да започва рано сутрин, да приключва късно вечер и да не се уморява по време на работа. Жизненият лидер черпи енергията си от вършенето на правилните неща и от превръщането на своите идеи в реалност. Лидерите със силна вътрешна енергия казват „ще намерим начин“ и обикновено намират.

МИНУС Да бъдеш добър лидер, е самотно развлечениe. А маниакалната жизненост на един самотен лидер може да докара до лудост подчинените му. Полуделите подчинени от своя страна са беля, която не е за подценяване. Така де... едва ли искаш хората да наричат обгорелите останки от сградата на твоята фирма „Бойна звезда Галактика“.

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Побеждавам враговете си, превръщайки ги в приятели. Ейбрахам Линкълн, американски политик, 16-ият президент на САЩ

Харизматичност ПЛЮС Харизмата е онова качество на лидера, което вдъхновява членовете на екипа, мотивира ги да приемат поголеми предизвикателства и дори да ги надскочат. Това е комплексен процес, който включва правилно общуване, личен пример, поставяне на предизвикателни, но постижими цели, и индивидуални стимули за членовете на екипа. МИНУС Харизматичността обаче е и сред отличителните черти на почти всички известни на човечеството маниакални убийци и изперкали религиозни лидери. Ако членовете на определен екип от твоята организация прекаляват с неформалните сбирки, със замечтаните усмивки, а освен това и козируват на своя пряк началник..., е, бъди сигурен, че работите отиват на зле.

10 ———————— ————


Морал АЛ... БИЛ КАЗ КОЙ К'ВО то поверено Връщай който ти го е на онзи, и не предавай поверил, то те е предал. д, Мохаме , онзи, кой лидер лигиозен сляма е р и ск б а ар л на и основате

ПЛЮС Успешният лидер трябва да има висок морал. Ценностната му система ще направлява него и неговия екип при справяне в критични ситуации и при определяне насоките на бъдещото развитие. Високият бизнес морал дава на членовете на екипа допълнителни основания да усъвършенстват както себе си, така и фирмата, в която работят. МИНУС Трябва, разбира се, да имаш предвид и поговорката „Прекаленият светец и Богу не е драг“. Бизнесът е война, а на война всички мръсни номера са позволени. Ако си твърдо решен да оглавиш класацията на най-успешните фирми на годината, не обръщай внимание на мрънкането на своя вицепрезидент, че „такава практика няма да е честна спрямо конкуренцията“.

Л... БИЛ КАЗА КОЙ К'ВО за мптомите Един от си нервен срив е предстоящ , че работата ти убеденосттателно важна. ПЛЮС е изключид Ръсел, английски Никой няма да бъде доволен от решителен, етичен, Бъртран ф, математик и страстен, енергичен и харизматичен лидер, който не п постиостиости ос филосо деятел обществен га резултати. Не е в ничия полза да имаш брилянтна и идея, д я, де я

Ефективност

перфектен бизнес план, отличен екип и... слаби резултати. тати та т . ти Осъществяването на идеите е изключително важна ч черта ерта на големия лидер. МИНУС Високата ефективност наистина е хубаво нещо. Лошото шотто идва, когато един ефективен ръководител си каже: „Да Да Д а во съм ръководител на екип и да изкача следващото ниво в йерархията на фирмата не е краят на пътя! Това е само амо ам о началото!“ и освен това привлече нечие висшестоящо щ що внимание. Бам! На другата сутрин вече те карат да си събираш нещата от бюрото в кашон, докато ти мърмориш нещо за а компенсации, а твоят така наречен колега се е настанил ил удобно на стола ти. Затова ВИНАГИ гледай да си припипи-пи шеш заслугите за ВСИЧКИ негови постижения. 11 1 ———————— — ———— —————— —— ——


Райчо Ангелов

ПЪРВИ СРЕД ПЪРВИ

ИМА ЛИ ПИЛОТ В САМОЛЕТА? Кои са най-известните лидери в историята и за какво се борят?

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Пилотите не изпитват особена радост от ходенето. Пилотите обичат да летят. Нийл Армстронг, американски астронавт, първият човек, стъпил на Луната

Строй се – преброй се! За кратко пред теб ще маршируват, повели войските си на поход, най-великите исторически водачи. Ако, докато четеш, изведнъж те обземе желание да завладееш Африка, не казвай на никого. И ние няма да казваме, ако обещаеш да не събираш войска.

Александър Македонски Александър Македонски, наричан още Александър Велики, е един от най-необикновените и загадъчни водачи на всички времена. На трийсетгодишна възраст той управлявал една от най-големите империи в света – от маслиновите горички на Елада до прашните дворци на Индия. Александър обединил Изтока и КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ... Запада и завинаги Силата е само средство р променил античния към целта и никога – свят.

Юлий Цезар

самоцел. Конрад Аденауер, немски ки политик – първият т канцлер на Федерална на република Германия я

Гай Юлий Цезар е древноримски военен и политически водач, който то завоюва Галия, разширявайки римския свят до Атлантическия океан, организира зира първото римско нападение срещу Британия и установява римска власт на територията риторията на съвременна Франция – постижение, чиито преки последици са налице це и днес. Освен всичко друго, Цезар води и печели гражданска война, която о го прави неоспорим владетел на римския свят и поставя началото на дълбоки и реформи в римското общество и държава. Той става пожизнен диктатор и силно централизира ализира КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ... разклатеното управление на републиката. бликата. ликата. Драаим да ат матичното му убийство предизвиква ква втора попо иск и ичк Вс редица от граждански войни, които то о довеждат бъда водач, докато не до залеза на Римската република и началото взема решение, което не харесват. на Римската империя при неговия я племенник реплика на д-р Джак и осиновен син Октавиан Август. иала 12 ———————— ————

Шепърд в сер „Изгубени“


КАЗАЛ... КОЙ К'ВО БИЛ

Симеон Велики

едвам, Трябва да ги сл т водач. ия нали съм техн нар Лоу, Бо Андрю политик и ск британ

Симеон I Велики е български владетел, управлявал България по време на Първата българска държава от 893 до 927 г. Успешните войни на Симеон срещу Византия и сърбите довеждат до временното разпростиране на България върху по-голямата част от Балканския полуостров и пълно господство в Югоизточна Европа. При управлението му България граничи с три морета – Бяло, Адриатическо и Черно, а някои съвременници сравняват столицата му Преслав с Константинопол. Симеоновото царуване е и период на културен разцвет, наречено Златен век на българската култура.

Л... КОЙ К'ВО БИЛ КАЗА

На моя кораб има много флагове, но белият не е сред тях. ър, Тед Търн бизнесмен, и нск ка амери основател на CNN

МЛАДИТЕ ЛЪВОВЕ По-точно лъв. Запознай се с най-младия световен лидер

Джигме Кесар Намгел Уангхук крал на Бутан Дата на раждане: 21 февруари 1980 г. Встъпва в длъжност на 14 декември 2006 г. Джигме Кесар Намгел Уангхук поема своята тежка корона на 26 години. Наследява баща си, чиито неуспешни усилия да превърне хималайското кралство Бутан от монархия в демокрация водят до абдикация. Тогава на трона сяда принц Джигме, който тъкмо е завършил политика в Оксфорд. Днес кралят на Бутан може да се похвали с това, че е най-младият лидер в света и че страната му е най-младата демокрация. Под неговото управление жителите на Земята на Гръмотевичния дракон отидоха за първи път в историята си до урните за гласуване, за да изберат парламент. ↘↘↘ 13 ——————— ————————


Наполеон Бонапарт

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Уинстън Чърчил

Наполеон Бонапарт, или накратко само Наполеон, е действащият владетел на Франция след 1799 г. и първият френски император под името Наполеон I Велики. В течение на малко повече от десетилетие чрез завоевания или съюзи Наполеон установява контрол над почти цяла континентална Западна и Централна Европа до поражението си в битката на народите край Лайпциг през октомври 1813 г. Покъсно успява да осъществи краткотрайно завръщане, известно като Стоте дни, преди да бъде окончателно победен в битката при Ватерло на 18 юни 1815 г. Малко след това е пленен от британците и изпратен на остров Света Елена, където умира.

На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни знаци. Чарлз Чаплин, британски актьор

Уинстън Чърчил е британски политик, историк и писател (носител е на Нобелова награда за литература за 1953 г.). Той е министър в няколко британски правителства, както и министър-председател на Великобритания по време на Втората световна война. Чърчил е известен с непоколебимата си позиция за борба срещу нацистка Германия дори когато тя завладява почти цяла Европа и заплашва да окупира Великобритания през 1940 година. През 1946 г., след края на войната, Чърчил пръв заговаря за съветската заплаха

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ... Мога да управлявам Съединените щати и мога да направлявам дъщеря си Елис, но не мога да правя и двете едновременно. Теодор Рузвелт, американски политик, 26–и президент на САЩ 14 ———————— ————

за демократична Европа, което се смята за начало на Студената война. Той е и радетел за обединението на Стария континент, така че можем да го смятаме за вдъхновител на Европейския съюз.


ПОЩ@

ПОЩ@

ПОЩ@

На 13 години съм и съм много стеснителна, а толкова искам да съм център на внимание. Приятелката ми е сред най-популярните момичета в училище и около нея е рояк от момчета и момичета. Омръзна ми да съм в сянката є и да става все каквото тя каже. Мразя я. Но в същото време много ме е страх да изпъкна. Какво да направя? Н. Халилова, Търговище На вашите въпроси, изпратени на redakcia@tbox.bg, отговаря:

Анна-Мария Пеева ПСИХОЛОГ

Като начало открий какви са страховете ти, свързани с това да „изкрещиш“ на света, че те има. Когато си представиш себе си като лидер, какви са мислите, които ти идват, усещанията в тялото, вътрешните саботьори, които се обаждат? Може би това е страх от провал и неодобрение, ниска самооценка, която не ти позволява да се изявиш… Каква е причината да си така плаха? Неувереността в себе си? Всеки има своите силни качества и ако те се подчертаят и развият, ще му дадат основание за едно добро самочувствие, което е и брашното, и маята на лидерството. Ако правилно разбирам написаното от теб, ти не си съответна на себе си – отвътре чувстваш желание да доминираш, но това не проличава в поведението ти, което е на придворна дама. Това несъответствие явно поражда напрежение у теб, което насочваш под формата на омраза към „приятелката си“ – искаш да си лидер и да си на нейно ей йно о място, н но не ти стиска. Бъди честна на пред д себ себе си и си отговори на въпроса са къде е иска искаш д да а бъдеш – на сцената или сред зрителите. и ср ред зрите зрителите зрителит те е. И двете позиции имат своите оите те плюсове плюсов ове и минуси. Не на всяка цена се нужда нуждаеш даеш от промяна, но ако много я искаш, аш, ш, ако а не се харесваш такава, би могла огла ла да а усвоиш онези модели на поведение, ни ие е, които е ко оито о са ит ито мога м ат д да те е несвойствени за теб и които могат направят лидер. Да си и по-инициативна, о--и о ини ициативна, циативна, а да а се е ос сме меляв м е яваш да по-настъпателна, осмеляваш да заявяваш за аявяв явяваш яв вяв ш себе е печелиш симпатии и д г до Запомни, мни, мн и че ч властта властта не е се с дава, а си гордо. е взима. в им ма. Посегни П егн егни гн към к м нея, ея, ея я, п пък да а се идим иди и ди д им и м какво ккво ще щ ст сстане. тан тта ане. видим 15 ——————— ————————


ВЕЛ ЛИКИ ДИКТАТО Р И

СТЕНАТА НА ПОЗОРА – трима от най-ненавижданите световни лидери

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

За да бъдеш незаменим, е необходимо непрекъснато да се променяш. Коко Шанел, френска моделиерка

Адолф Хитлер Роден в Австрия политик, който й става фюрер и канцлер на немския Трети райх (от 1933 до смъртта си през 1945 г.). От обикновен човек с незначителен произход се издига до диктатор на Германия и завладява почти цяла Европа. На гребена на фашистката вълна, заляла континента след Първата световна война, той изгражда режим на безподобна тирания в Германия. Адолф Хитлер завзема повече територии в Европа, Азия и Африка от която и да е друга войска по-рано. В хода на завоеванията си става причина за Втората световна война – най-трагичната в историята на човечеството, довела до смъртта на 35 милиона души. За да се нареди между найвлиятелните военачалници на всички времена, Хитлер става и най-диаболичната и варварска личност сред тях. 16 ———————— ————


Мао Дзедун е китайски диктатор, създател на Китайската комунистическа партия и Китайската народна република. Наричан е още „велик кормчия“ на Китайската народна република. Той провежда няколко шумни кампании, най-голяма от които е „Културната революция“ (1966 – 1976), при която загиват около 70 милиона души. По своите мащаби „културната революция“ на Мао е всъщност невиждан в историята антикултурен поход. Затворени и разграбени са музеи и галерии, закривани са училища и университети. На театралните и оперните сцени се изнасят единствено представления, възхваляващи Мао и Партията. Унищожени са уникални експонати и шедьоври на древното и средновековно китайско изкуство, защото са били предназначени да обслужват императорския двор и експлоататорските класи. Световноизвестни учени са развеждани по улици и площади с окачени табелки с надписи „Аз говоря чужд език“, „Аз съм проводник на буржоазно влияние“, „Аз съм жалко куче“ и др.

Мао Дзедун

Йосиф Висарионович Сталин Като съветски диктатор в продължение на близо четвърт век Сталин оказва огромно негативно влияние върху живота на много хора. Приживе той изпраща милиони хора в трудовите лагери, обрича ги на явна или пък гладна смърт. Не е уточнен броят на хората, загинали при неговите чистки, но числото е някъде около 30 милиона. Разбира се, не могат да се отрекат заслугите му по време на Втората световна война, но дори КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ... и тогава отличителната Можеш да направиш черта на Сталин е негодве грешки по пътя към вата жестокост. Негови истината: да не го извървиш целия или въобще да не съвременници твърдят, тръгнеш по него. че никога не са го вълнупринц Сидхарта Гаутама, вали чувства като милост наричан Буда, или състрадание. основател на будизма 17 1 7 ———————— ———— ————


ВИСОКО

Съвети и препоръки

за правилното поведение в планината Въпреки температурните амплитуди, които ни предлага тази зима, планината със сигурност си остава любима опция за разходка. Ако зависеше от нас, щяхме да ти кажем да дишаш колкото се може повече чист въздух и да гледаш това да е споделено с готини приятели. Но тъй като си знаем, че има много други ценни съвети, отнасящи се до планината в зимни условия, се обърнахме към Васил Гурев. С него не се срещнахме близо до някоя потенциална лавина, но си поговорихме в кабинета му във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От купищата книги по атомна физика безпогрешно се ориентирахме за преподавателската му дейност в университета. Висящите от тавана въжета и снимките от остров Ливингстън пък свързахме с факта, че е ръководител на Университетския аварийно-спасителен отряд, както и със седемте му експедиции до Антарктида. И всичко това без компас. Гениални сме, признаваме си. 18 ———————— ————

По отно отношение ошение е на на безопасносттта но т в планината Васил ността Гурев смята, че не бива да се прекалява с изискванията. Важно е обаче човек да умее да си сложи граница между приемлив и неприемлив риск. БЪДИ ПОДГОТВЕН ЗА ТОВА, КОЕТО СИ ПЛАНИРАШ. Задължителни са едно предварително проучване на маршрута и запознаване с метеорологичните условия и прогнозата за следващите няколко дни. ПОСТАВЯЙ СИ ЦЕЛИ, КОИТО СА ПОСТИЖИМИ ЗА ТЕБ. Това се отнася както за физическата ти подготовка и здравословното състояние, така и за знанията за планината и възможността за правилно ориентиране. ТРАДИЦИЯ Е В ПЛАНИНАТА ДА НЕ СЕ ХОДИ САМ.


ИНФОРМИРАЙ ЗА НАМЕРЕНИЯТА И МАРШРУТА СИ свои близки приятели; планинската спасителна служба; хижаря. Необходимо е да са известни съставът на хората и контролният час за връщане. Ако групата не се е върнала в този час, това трябва да се оповести и да се разбере какъв проблем има и дали е нужно оказването на помощ. Недаването на контролен час е водило до трагично развитие, забавяне на помощта на спасителите, включването на много повече средства за спасителната акция. БЪРЗАТА РЕАКЦИЯ е много важна при всички спасителни акции. Тя включва добра подготовка на хората и екипировката, което дава възможност за бързо реагиране при подаване на сигнал. ↘↘↘

Кой води в планината?

Ходенето на планина не е спорт Това е духовно общуване между хората, които са заедно в групата, и между човека и природата.

Митът за добрите хора в планината Според мен в планината ходят силни хора, но те невинаги са добри. Много по-вероятно е да срещнеш добри хора в планината, отколкото в града, но има и изключения – показателен пример за това са простреляните планински табели. При всички положения планината не приема мухльовци.

В планината единоначалието е много важно. Когато има различни мнения за посоката, добре е всички да се водят по идеята на ръководителя. Дори той да греши, по-добре е да се следва групово грешната посока, отколкото групата да се раздели и част от нея да стигне по-бързо, но да има и такива, които при драматично развитие и лоши условия да пострадат. Изискванията на ръководителя трябва да се спазват, защото би трябвало той да е най-опитният, да познава най-добре маршрута, рисковете и мерките за безопасност. Ръководителят е отговорен за осигуряването на двете най-важни задачи – да се изпълни поставената задача от групата (спортна или емоционална) и всичко да завърши безопасно. Той трябва да има нужния авторитет, за да наложи промяна на маршрута или плана, за да оцелее групата при една аварийна ситуация. Когато имаме планирана туристическа или спортна проява, ръководителят е определен предварително. При по-спонтанна организация между приятели като лидер се изявява този, който взима нещата в свои ръце. Добрият ръководител трябва винаги да има варианти за отстъпление при различни ситуации. Това изисква предварителна подготовка още преди качването в планината. Трябва да бъде планирано какво би станало на всяко място при даден проблем. В една група, освен ръководител, може да има и водач. Ръководителят е отговорен и в морален, и в юридически план за групата. Той обаче може да определя отделни водачи за различни участъци от маршрута, които са най-добре запознати и най-опитни по съответното трасе. Последният в групата също е много важен. Той не оставя хора зад себе си, а това дава възможност за компактност на групата. Това е много важно, особено при студено време или нощем.

19 ——————— ————————


УВАЖАВАЙ ПЛАНИНАТА! Неслучайно по-старите планинари и алпинисти предпочитат да казват „изкачването“, а не „покоряването“ на един връх. Обикновено природата е по-силна от човека и той успява да стигне до върха благодарение на своите знания, системна подготовка, силен дух, но не и на последно място благодарение на това, че тя му го е позволила. И не забравяйте – най-добрият алпинист е живият. Трябва да се върнеш, за да можеш да отидеш пак.

Внимание, лавина! Типичен риск за нашите планини са лавинните опасности. Част от традиционните зимни планински маршрути са маркирани със зимна маркировка – метални жалони в черно и жълто, които минават по билната част от маршрутите. Обикновено те са сравнително безопасни. Макар и рядко, там също понякога падат лавини. Групата трябва да прави преценките си съобразно условията в момента: количеството натрупан сняг, характера на снежната покривка (дали е била заледена или не, преди да падне големият сняг), наклона, преобладаващите ветрове. В потенциално лавиноопасен район е важно да се спазват елементарните изисквания за безопасност на движение: – движение на хората на по-голямо разстояние един от друг; – при видим обективен риск при преминаване през склон човек трябва да се опитва да мине в по-горната му част; – при преминаване през улеи да има само един човек в опасната зона; – преди и след опасното място да има наблюдатели, които са на безопасно място, за да може при падане на лавина да бъде видяно и фиксирано последното място, на което е бил човекът, за да бъде търсен оттам надолу. Преди да тръгнете в зимната планина, посъветвайте се с дежурния планински спасител! 20 ———————— ————


Опитните хижари

Техниката

могат да ти дадат много точна информация и съвети за маршрута, който си си избрал.

В планината човек може да разчита на различни видове техника (GSM-и, уокитокита, радиолюбителски ретранслатори, GPS-и). Нейното използване е полезно, но човек винаги трябва да има едно наум, че всеки уред може да се счупи или да му падне батерията. Затова е важно да може да разчита на себе си, да се научи докъде са възможностите му и да умее да използва по максимално добър начин малкото неща, с които разполага. Където и да ходиш, добре ре е в себе си да имаш: фенерче, запалка, компас и карта на района,, медикаменти, медикаменти икаменти и, превързочни и средства.

Модерни средства Пипсове – малки приемно-предавателни станции, които всеки член от групата има и по време на движението са включени на „предаване“. При инцидент хората, които не са попаднали под лавината, превключват своите предаватели на „приемане“ и започват да търсят. По този начин добре обучени планинари могат да открият партньора р си за няколко минути, което увеличава ава много шансовете му. Персонален тракер SPOT, който може да предава автоматично твоите ите координати на съответния център и има копче, чрез което можеш да подадеш сигнал за бедствие. Обратната ната а информация се предава не чрез GSM-клетки, а чрез сателитен спътник.

Какво още ни разказа Васил Гурев за Университетския аварийно-спасителен отряд към СУ „Св. Климент Охридски“ чети на стр. 44. 21 ——————— ————————


НА ГОСТИ

Стела Маркова Снимки: Dream Team Productions; T.BOX

Малкото дете във вълшебните ръце на един

голям мечтател За да се сбъднат съкровените ти мечти, е препоръчително винаги да носиш по едно пакетче грижливо съхранена детска вяра, а сутрин задължително да се обличаш с доброта. И двете не са лесни, но първото се отличава с висока степен на трудност след определена възраст. Илюзионният спектакъл „Магията на Ненчо“ ни накара да погледнем подозрително на Ненчо Илчев и да го попитаме дали случайно не е открил онези така желани от Пипи Дългото чорапче хапчета против растеж. Ето какво ни разказа той в една репетиционна зала, където преди години показвал нови фокуси на своя учител. 22 ———————— ————


Преди да завърши ВИТИЗ (НАТФИЗ) в класа на професор Стефан Данаилов, Ненчо Илчев е следвал зъботехника. От 1997 г. е актьор в трупата на Театъра на българската армия. Преди той и невероятната му асистентка Ненка да се превърнат в илюзионни факири на телевизионния екран в комедийното шоу „Комиците“, малките зрители гледаха фокусите на Бате Ненчо в детското предаване „Спукано гърне“. Мечтал е за илюзионния си спектакъл 25 години и днес е безкрайно благодарен на хората, които са му помогнали да го реализира. Не обича прекалено амбициозните хора и вярва, че трябва да се живее по-спокойничко.

Хапче за един по-добър живот НЕНЧО: Пипи Дългото чорапче иска да има хапчета против растеж за всички хора, които не могат да си нафантазират, че не са пораснали. Аз обаче мисля, че също като нея нямам нужда от тези хапчета. Ако човек вярва, усмихва се и е добронамерен, ако не забравя усмивките и мечтите от детството си, ще живее по-добре. Това е хапчето и именно то прави живота ни по-хубав.

Магията, смехът и сълзите НЕНЧО: За мое щастие от „Магията на Ненчо“ се получи един театрализиран спектакъл, който едновременно разсмива и разплаква. Винаги съм си мечтал да направя такова нещо, това е критерият ми за кино и театър. Какво ще кажеш на хората, които се притесняват да се разплачат пред други хора? НЕНЧО: Човек трябва да дава воля на емоциите си. Когато видях на представлението изправени пляскащи хора, които плачат (включително и мъже), си казах – значи сме им бръкнали в душата, получило се е! Това са красиви неща.

Щом човек може да плаче, това е хубаво. Какво е усещането от това, да бръкнеш в душите на толкова много хора? НЕНЧО: Ами радва ме. Прави ме ужасно щастлив – прекрасно е да оставиш нещо в съзнанието на хората по-дълго от двата часа след представлението. А това, че хората по улиците ми казват, че ме харесват и обичат, това, че на фона на всички нацупени физиономии будя усмивки – това е най-хубавото. Мечтал съм за това. Театърът и киното са за това – да създаваш настроение у хората. ↘↘↘ 23 ——————— ————————


АсистенТка на всяка цена – на сцената да, но не и в живота Ненка асистира на Ненчо с огромно желание, но не се справя много добре със задачите си. Какво мислиш за хора, които се стремят на всяка цена да правят нещо, което не им се удава? НЕНЧО: Без желание не става. Но само с желание нещата също не се получават. На една определена възраст човек трябва да си направи преценка и ако види, че не става за нещо, няма смисъл да полага огромни усилия или да минава през трупове, за да постигне целите си. Освен това, безспорно, трудолюбието е много важно, но са нужни и късмет, и шанс. Много са важни хората, които ще ти подадат ръка. Познавам талантливи артисти, които просто не са попаднали на точното място в точния момент. Аз съм имал късмет, срещал съм се с много интересни хора, които са ми помагали. И винаги се е получавало така, че нещо не е ставало, за да стане нещо по-хубаво. Аз съм влагал всичките си средства във фокусите, получавал съм подкрепа от родителите си, ВИТИЗ, срещи с илюзионисти, пътувания, какво ли не. Но ако не се бяха появили Любо Нейков и Евтим Милошев, които да кажат – ние ще финансираме тази твоя мечта, тя щеше да си остане само мечта. Ненка явно е имала щастието да попадне на точното място? НЕНЧО: Да, тя стана масов любимец на публиката за 24 часа. Един ден Любо каза: „Дай да ти направим една смешна асистентка.“ Обу чорапогащника на една колежка, сложи перуката, измисли някакъв смешен танц, излезе на сцената и публиката се взриви. Понякога хубавите неща се получават така, случайно, без човек да ги мисли. Нещо подобно се случи и със Сашето и Ванката. Ние не очаквахме те да бъдат приети така от публиката, а днес „Съвършено си тъп“ стана нарицателно в училищата.

Показателно си тъп, Саше! Зрителите много харесват Сашето и Ванката. Случвало ли ти се е да те разсмее истинска глупост, а не изиграна в скеч? НЕНЧО: Не се сещам, обикновено глупостта ме втрещява. От друга страна, когато нещата минат крайните граници, на човек му става смешно. Което ме подсеща, че понякога, по време на скечовете, между актьорите също пада голям смях. Често се получават такива неща. С Любо работим от много години заедно и работата с него е голямо удоволствие. Той търси непрекъснато начин да те разсмее. Освен това е много благодарен партньор. С него се чувствам много сигурен в скеча, зная, че никога няма да ме остави сам в ситуацията – примерно забравяне на реплики. Работата с Любо е лесна и приятна. 24 ———————— ————


„Ако родителите ти дадат крила, а след това имаш шанса и други хора да ти помогнат, ехеее...“ Родителите ти помагали ли са ти за изработка на реквизита за фокусите? НЕНЧО: О, да, разбира се. Изработвали са ми реквизит за театрите, които правех като малък. Доскоро дори ми правеха някакви пластмасови неща, които са ми необходими. През 80-те години в Момчиловци, родопското село, в което съм израснал, беше много

трудно да се докоснеш до някакви представления. Моите родители виждаха, че имам огромно желание да се занимавам с театър и фокуси и правеха всичко възможно, за да ме подкрепят в това отношение. Взимаха отпуска, за да ме качат на колата, да ме заведат на представление в София и да ме върнат. Благодарение на тях съм гледал цирк. Подкрепата на родителите е най-важната и аз благодаря на моите, защото без тях просто щях да си остана някъде. Опитвам се да дам същото и на моя син. Какво обичате да правите с него? НЕНЧО: Ами той е още много мъничък, на 5. Гледам да му угаждам, тоест – вдетинявам се по всякакъв възможен начин, защото това го прави щастлив. Фокусите още не са му интересни, защото е малък. Гледаме анимационни филмчета, ходим на театър – „Пепеляшка”, „Спящата красавица”... на него му е интересно. Покрай него пък разбрах колко е важно да имаш възможност да отделяш внимание на детето си. Това те научава на толкова много неща. ↘↘↘ 25 ——————— ————————


Училището и учителите Кои предмети ти бяха трудни в училище? НЕНЧО: Всички! Единственото, което обичах, беше рисуването. Всичко друго беше зубрене. Свалял ли си гаджета с фокуси? НЕНЧО: Да, студентките са се връзвали много. А в училище? НЕНЧО: В училище фокусите много са ми помагали. Знам, че съм за двойка, правя фокус, учителят се впечатлява и получавам тройка. Посвещаваш един от най-красивите фокуси в спектакъла на своя учител – Лепас? НЕНЧО: Да, той е един от най-големите български илюзионисти, за когото хората не знаят почти нищо. През 60-те години е бил

26 ———————— ————

човекът с най-голям реквизит в България, с най-големия пътуващ спектакъл. Изключително интелигентен човек и аристократ по природа. Когато му показвах фокус, който той не знаеше (за него нямаше значение, че е в края на кариерата си – на 80, а аз на 20 години – прохождащ илюзионист), – учеше с такава любов, все едно е по-малък от мен. Много ми се искаше благодарение на представлението хората да разберат, че е имало такъв човек. Във ВИТИЗ пък попаднах на Стефан Данаилов – най-готиният преподавател в Академията. Студентите го обичат, защото е много добър, раздаващ се и широкоскроен човек. Освен това е много прям – може да бъде груб с теб, но без да те обижда.


Добри хора – прекрасен екип – публика, която да те обича

НЕНЧО: Имах щастието да попадна и на Любо и Евтим. Успехът на предаването „Комиците“ 99% се дължи на това, че екипът е хубав. Нямам предвид това, че артистите са добри, а че хората от екипа са добри. Ако ти си добър човек, ти не можеш да не успееш. И когато има една трупа от хора, които се обичат, на които им е приятно и се смеят, когато играят, публиката се заразява, чувства се добре, защото на нея и' се предава позитивното усещане. И всичко това после ти се връща стократно.

27 ——————— ————————


МЛАДИТЕ В НАУКАТА М

В лабораторията и извън нея Стела Маркова

Млади М лади д учени, които имат какво да ни разкажат

В два два поредни пор ред дн ни броя б ще ви представим представи д и млади д хора, които успяват у да превърнат своята страст към химията в значителни ч научни постижения. Причината да ви разкажем за тях е не само фактът, че им се възхищаваме, но и това, че те умеят да превръщат трудната и на моменти суха научна теория в нещо, което може истински да те запали. В януарския си брой ще ви запознаем с Анета Йовчева и Милен Богданов – първите двама, които успяхме да измъкнем от увлекателната им работа в лабораториите на Химическкия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.

АНЕТА ЙОВЧЕВА Е В IV КУРС КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ Интересува се от психология, обича да пише, била е водеща в предаване по БНТ и анкетьор в БНР. Нейната настояща страст са химичните демонстрации, които тя и нейни колеги от Химическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ правят пред ученици. Анета е от хората, които си дават сметка колко важно е да грабнеш своята публика в самото начало, за да знае тя защо да те слуша. Неслучайно тя е победителка на българския финал на конкурса за комуникация на науката – Лаборатория за слава Феймлаб 2009. Същата година участва в два научни фестивала – в Челтнъм, Англия, и Белград, Сърбия. Анета описва себе си като непоправим оптимист и романтик. 28 ———————— ————


кво О ясни ми, моля те, ка Об мия? хи на тър пю ком а оз означав ва, есу Това, което ни интер Т ес оц пр ен е как един химич на може да се симулира имер пр на о гат Ко . тър пю ком какво ня иш решиш да направ ите ив акт ре и о ств ново лекар -допо ого мн , пи скъ ого са мн туерно бре е да провериш соф имовза ото чн дали специфи и. луч по се да же мо е действи я ми хи та Тоест, компютърна да а, тов с няма нищо общо то те залееш машината, коя то коя , ата ин сел ки с и, дразн л? ка сам си си забър вече Неее! На мен лично по как ам жд ви да а есв ми хар боранещата се случват в ла или ще ли учи в то тория. Защо то чес ого мн а тет рси в униве во просто заучаваш някак мода аче об уравнение, без ш. ли ис осм го жеш да ите Ти и твои колеги прав ранст мо де и много интересн зка Ра те. ци ни уче ции пред а. тов за че ве по о лк ма жи ми в Преди 20-ина години ало им е тет кул фа Химическия се да а ин год ка вся я ци тради по та, ия прави Вечер на хим казвавреме на която са се по химичи есн тер ин и чн ли разли ат лек ив ни опити, които да пр т ава им зан хора, които не се , които с химия, или ученици денти сту нат ста да сно по-къ моите с о гат във факултета. Ко с, кур и рв пъ в колеги бяхме ни ов ист Хр ар чез Лъ доц. д-р ава так м ави предложи да напр

нас Вечер на химията и на емето вр С а. дн па идеята ни до заи на рас раз се ни а групат нмо де почнахме да правим иш год ти пъ ко страции някол е ехм ход е ни ото чал но. В на а и те в училищата, след тов култета, фа в въ идваха при нас, на и рас на т есъ тер защото ин ява вол поз тук ята ри аудито не а к, пус ви ше да дойде цял един-два класа. б. Разкажи ми за Феймла ва ид то коя Феймлаб е идея, бю т итя защ да от Англия. За та на тях за н де ви ед пр джета, лагат да работа, учените пред „Красиа ам огр се направи пр част от е б ла йм Фе “. ва наука ерат съб се да е а еят Ид нея. те и ни од ир пр млади учени от за то кои , уки на инженерните това, за т жа зка ра да и нут 3 ми или за с което се занимават, има то ри жу В част от него. уката, на на та аст обл от човек ъв, так и има журналист; има що не с а ав който се заним имеркоренно различно – пр а яв но счетоводител. Оцен на зва зка ра се дали ученият а дв те уги Др к. ези достъпен ст но тел ека увл са ия критер такт с на представянето и кон публиката. Твоето участие във Феймлаб? еги В края на 2008 г. с кол в Поя ци ра нст мо де е правихм ава Тог . литехническия музей тан ри „Б от Любов Костова н ме с а озн зап се ски съвет“ я на яв се да и лож ед пр и ми

Заедно кастинг за Феймлаб. Химиот с четирима колеги ихме на яв се тет кул ческия фа 09) и (20 в ди ов Пл в га кастин към ха жи ъл трима от нас прод ла ця от и душ финалите. 11 голеБългария се явихме на мия финал в София. иката С какво спечели публ и журито? в На кастинга в Пловди си с то не вя ста започнах пред а жд гле из а Так а! думите: „Д ник ре зоф Ши ! тел ия пр моят Така е! Пълен откачалник.“ на то не вя ста ед започнах пр зоши и вта бо лю за темата френията. в След това разказах, че о, ств ще ве а им ни а организм , ин ам наречено фенилетил вна част което е основна гради Наричат . ни мо хор о на повечет бовта. го субстанцията на лю ите ен юб вл Oт друга страна, ад, кол шо ват ря да често си по лите лн пъ до ва ша ви по който то кой а, но фенилетиламин ива от своя страна придоб и ад зар и ост йн сто високи А когато те. ии оц ем и та бов лю амина нивото на фенилетил и до вод а тов о, сок ви е много ко– шизофрения. Обратно ниско, гато нивото му е много . ра еси пр човек се де Каква беше темата на емия представянето ти на гол финал? щото Тогава говорих за об ии гум те между автомобилни ки все ем вч дъ то дъвките, кои ден.

29 ——————— ————————


МИЛЕН БОГДАНОВ е един от любимите асистенти на студентите в Химическия факултет. Без да скромничи, си признава, че понякога му ръкопляскат. От малък се насочва към химията заради страхотния си учител от прогимназията, след това завършва техникума по индустриална химия „Проф. д-р Асен Златаров“. Обожава Тери Пратчет („защото той казва всичко“), запален планинар, хорист и фотограф. Миналата (2010) година печели наградата „Млад учен“ на СУ „Св. Климент Охридски“, която се дава от Столична община. Получава я не само заради научните приноси, но и заради преподавателската си дейност със студенти и кръжочници, статиите, които пише, и конференции, в които участва. Миналата година ДОМИНО-РЕАКЦИИ – смесват се малки молекули, открива нова реакция от типа на доминокоито претърпяват поредица от превръщания реакциите. и в една колба много бързо се получават обикОт търговски новено много сложни съединения, които, ако продукти, които не трябва поетапно да се синтезират, това би са много скъпи, при отнело много време, би било много скъпо, а и определени условия успява да получи за добивите биха били много малко. кратко време една Домино-реакциите са много актуални в целия много сложна молекула. свят, защото благодарение на тях се прави Милен е разработил икономия на въглеродни атоми. и теоретичен метод, чрез който могат да се предвиждат свойствата на йонните течности. Полуемпирично, на базата на няколко налични вещества, могат да се предвидят свойствата на останалите, без да се синтезират. Всичко това е разработено като уеб-базиран инструмент за свободен достъп. Благодарение на него ЙОННИ ТЕЧНОСТИ – много интересни съедивсеки, който си има данни за някакви нения, които са хем органични, хем йонни, течности, може да си а дори и течни при стайна температура. ги въведе, да натисне Потенциалните кандидати за йонни течно„calculate“ и да види сти са страшно много. В зависимост от каква е тенденцията комбинацията от йони се получават много и как се променят свойствата в дадена вещества с различни свойства. серия. 30 ———————— ————


STREETBOX

"Пънкът е боклукчийска култура, превърнала се в авангард, или авангард, превърнат в боклук." Вивиан Уестууд – моделиерката, смятана за Кралица на пънка

Ïúíê

èëè ãàðáèäæ öâåòÿòà Още от време оно си спомням как по преките, скритите дворчета и кафенета, които търпяха погроми, екзотични като папагали хора крещяха: „Пънко нема да умре!“ И колко му е да го изревеш в лицето на сащисана лелка на спирката, да сриташ боклукчийската кофа с кубинката, да се изплюеш и да отминеш, носейки около себе си атмосферата на протес протеста срещу всичко и всички, сич ич чки ки, а цветовете сякаш изчезват, чезв че зват ат,, като отминеш. Пънкарите не искат а д ат да а принадлежат на свят, т, р ръъководен от лицемерие ие и фалш. Те умишлено бя бяга бягат гатт бще щест ст-от стереотипите и обществените норми. Те искат кат ат и ат. Ч Чер ерни н ни успяват да ги нарушат. Черни ъдра ъд рани ни и кожени корсети и съдрани клинове, тюлени поли, ли,, ли д п и, пк комбат панталони, ду дупки, кръпки, пластове, черни ерн ни вратовръзки, високи и до коленете черни кубинки, обръснати коси в странни фигу-е, ри, гребени, цветове, рошаво и стърчащо, гли, гл и, и, множество обици, игли, ож жа шипове и ципове, кожа ки и татуировки – всички раз ззтези фетиши гордо ра разнка а. вяват знамето на пънка. ↘↘↘ 31 ——————— ————————


Да си извън контрол и да си горд от това, за да си антитеза на приетите от обществото стойности и норми. Преди всичко идеологията на пънка се опира на самостоятелния активизъм и индивидуален протест. Културното течение се заражда в САЩ, Великобритания и Австралия в средата на 70-те години на миналия век. Елементите са няколко – музика, мода и идеология, т.е. индивидуализъм и анархизъм. В английския думата „пънк“ се използва като немного ласкаво определение, или да си го кажем направо - обида. Отрицателната ала боклукчийска нотка на думата щ д използва още добрият, мега стар Шекспир в една от пиесите си Не Н че някои някои дрешки д си. от негово време не биха станали хит в пъ ънк сср днешните пънк среди – лично аз съм фен на панталоните тиква И все па к в музиката му ва. пак стилът се характеризира с бърз рав-

ноделен нодел н лен рит л ритъм, тъм, м тъм мелодичност и подчертаване на баса спрямо китар к рата. Ня р якои д китарата. Някои дори твърдят, че самият Елвис бил пънкар, но азз само б н бегло о ще нахвърлям едно-две имена на банди с историческо истор и рическо р о зна значение, ч че задълбаването може да е батално и да стане д ста ане голямо гол лямо пого. п Например The Ramones, The Sex Pistols и The e Clash – кат като то идеята е, че не трябва само да можеш да ссвириш, вири иш, за да си и и част от група, а трябва и да има какво да кажеш.. По тази при жеш ж и причина, като алтернатива на комерса, пънкът всъщност всъщ в щ помага на музикалната индустрия съвсем точно да определи опред о д какво се търси на пазара. Макар всяко поколение да съ д ъ създава своя субкултура, която е в разрез с установените поряд п д порядки, пънкът отдавна е намерил оригиналното си лице, 32 ———————— ————


което с годините и поколение след поколение прибавя по нещо ново към идеята за свобода. Протестът към вече установените порядки е в самата същност на модата да еволюира, да търси по-новата идея, да рециклира старото в по-синтезирана и мултикултурна форма. Едно от клишетата е, че пънкът е не само музика, а състояние на духа – но това беше вярно тогава, когато да си пънкар не беше модерно. А днес, когато машините комуникират много по-добре помежду си, отколкото хората, пънкът вече е индъстриъл. Важното е да не забравяш, че можеш да си различен. Лор

ПЪНКорчева 33 ——————— ————————


НА КИНО

ÏÐÅÌÈÅÐÍÈÒÅ ÔÈËÌÈ ÏÐÅÇ ßÍÓÀÐÈ • The Cabin in the Woods • The Resident • Ëþáîâòà å îïèàò • Áààðèÿ • Òóðèñòúò • Çåëåíèÿò ñòúðøåë • Ñåçîíúò íà âåùèöèòå • Ñóòðåøåí áëîê

• Íå ñå ïëàøè îò òúìíîòî • Áóëåâàðä Ëîíäîí • Ñâåòëèíà â òóíåëà • Ñúðöåðàçáèâà÷ • Sammy's Adventures: The Secret Passage • Åïîõà íà æèâîòíèòå 3D

• Ìåõàíèêúò • Èñòèíñêàòà èñòîðèÿ íà Êîòàðàêà â ÷èçìè • Ïèðàíÿ 3D • Ñåêðåòàðèàò – êîíÿò ëåãåíäà • Áóðëåñêà • Ñòúïêè â ïÿñúêà

Òóðèñòúò Във филма „Туристът“ Франк (Джони Деп) е американски турист, който посещава Италия, за да лекува разбитото си сърце. Елиза (Анджелина Джоли) е необикновена жена, която умишлено пресича пътя му за свои собствени цели. На фона на главозамайващата Венеция Франк се впуска в преследване на един романс, но скоро се оказва, че той самият е преследваният, след като двамата с Елиза са заклещени във водовъртеж от интриги и опасности. Филмът проследява поредица от манипулации. С времето героите разбират, че са само малки пионки, управлявани от невидим конспиратор.

Ñâåòëèíà â òóíåëà Филмът проследява три истории на хора, преживели нещо травматично. Джордж (Мат Деймън) е работник във фабрика, който може да разговаря с мъртвите, но предпочита да не го прави. Мари е телевизионна журналистка, оцеляла след цунами. Маркъс и Джейсън са близнаци, но Джейсън загива в автомобилна катастрофа, а Маркъс се опитва да се свърже с него в отвъдното. 34 ———————— ————


Ñåçîíúò íà âåùèöèòå Историята на филма се развива през ХІV век. Европа е в капана на черната чума. Смелият рицар Беймън (Никълъс Кейдж) трябва да заведе млада жена до съда, обвинена, че е вещицата, започнала епидемията. Но Беймън вярва в невинността и' и заедно с група последователи се бори с мистични врагове сред криещата опасности природа. Целта е да заведат вещицата на свято място, където да докажат невинността и' и да разрушат проклятието, надвиснало над Европа. Но Беймън не знае, че ги очакват далеч по-тъмни сили...

Çåëåíèÿò ñòúðøåë Във филма „Зеленият стършел“ Брит Рейд (Сет Роугън) е милионер, плейбой и известна медийна личност, но също така отегчен от живота си, който е на път да се промени, когато наследява всекидневника „The Daily Sentinel“ от баща си. Един ден Брит спасява живота на Като, японец с изключителни бойни умения. В знак на благодарност Като превръща колата на Брит в супермощна „Черна красавица“, която дава голямо предимство в изобличаването на престъпния свят в града. Когато двамата стават свидетели на брутално деяние, Брит измисля новата си тайна същност, взимайки името от развалената сирена на колата си. Зеленият стършел става маскиран защитник на града, който използва две специални несмъртоносни оръжия, с които усмирява престъпниците. 35 ——————— ————————


ПЪ ЪТЕ Ш Е С ТВ Е НИК

Д

ъгата танц

самба ува о в и

Р

Карнавалът Ка арн рнавалът е и игра, г а, гр по озн ната на н човеч ечес есств твот ото о позната човечеството от н ай й-д - ъл ълбо бока ад дре ре евн внос ост. т. най-дълбока древност. Коре Ко рените м с н аза аз ад ад Корените муу са назад в ез езич ичес еска ката та ист стор ор рия ия езическата история отпред от ди хр ристиянсство ство ст в то т отпреди християнството. В основата му е отказването от месо по време на постите. Днес, когато се каже карнавал, първият, за който се сещаме, е този в Рио де Жанейро. Защото това е Карнавалът!

36 ———————— ————


Този гград Този рад сякаш п пулсира в ритъма р ри тъма н на а чо ч чоро, р , бо ро боса нова и на най-вече айй вече е ссамба. ам мба ба. Всяка година год го дина на аф фиестата иест ие стат ст ата се ата с посещава о отт над д1м милион ил ли ион туристи. Това То ва е и н най най-скъпото ай-сскъ къпо по време за хходене оден од е е в Бр раз ази и Бразилия – ц це ни ите ск ка ача чат поч ч 4 пъти. цените скачат почти Подо По доб бни пи ирш шесств тв се Подобни пиршества пр ров веж ежда да ат п о ттрадиция ра ад провеждат по във всич вс ички ки и гградове, радо ра р дове до в ,н о според всички но кари ка риок ри окките пи пищн щ ат щн а фиеста кариоките пищната в Ри Рио о е за ап ред ре д чу чуж пред чужденците, а ис и ист стинс нсккко котто весел истинското веселие е в пом алкки итте т ггр ра адче ад ч та. малките градчета. Коре ре ени ниттте е на на грандиозния гран гр а Корените ка арн р вал рнав лвР ио д де е Жанейро карнавал Рио са н а по повеч че от 200 години. на повече Тръг Тр ъггв ва ат отт п орту ор туга ту г л Тръгват португалските зассе елни лници ок к селници около 1850 година, ка ато о в нач ача ач а като началото забавлени иет ето e би б л да се танцува нието било по уулиците по ли ици ите и хората да се за аме еря рятт с в замерят вода, кал и храна. Дн не еш шна ата ууникалност на Днешната този то зи ип разни се получава от празник ч чудн удна ата ко ом чудната комбинация на африкански роби, индианци и стари европейски традиции. Музиката е самбата – името и' идва от „semba“ (което означава „покана за танц“) и налага ритъма на карнавала някъде около 1900-ната та

↘↘↘ 37 ——————— ————————


година. Преди са се танцували полка, валс, мазурка и прочее европейски стилове. Само си представи подрусването на прочутите бразилски дупета в ритъма на валса?!?!?! Бррррр... Пищните шествия са били спрени само по време на Втората световна война и започват

38 ———————— ————

отново през 1947 година. Карнавалът винаги започва в събота, 40 дни преди Великден, и завършва във вторник, последния ден преди постите, като фиестата се вихри непрестанно четири дни и четири нощи. В петък вечер, преди същинския час, има церемония по определянето на Краля на карнавала. Това е крал Момо, който е гръцки бог на подигравката и е изпратен от Олимп. Той трябва да е дебел и да тежи над 100 килограма. В последните години, заради манията по здравословния живот, понякога за крал е избиран и по-атлетичен човек. Но по традиция тумбестият Момо получава от кмета ключовете на Рио, като по този начин той получава символично управлението във фестивалните дни, без властта му да се простира върху полицията. Кралицата


на карнавала се избира с конкурс сред танцьорките. Преди година-две короната бе връчена на 7-годишна красавица – тя просто е била най-добрата. В карнавалните дни в скъпите хотели или в отделни части на града има и много балове. Но най-същественото е Самба парадът на школите в Брази или лия. Пър ърв вите шес ствия я сса а зилия. Първите шествия

своеобразна класация да се изберат най-добрите. Всяко танцувално училище представя уникална тема и я изпълнява на мелодия, създадена специално за Самба парада. Костюмите са съобразени с темата, като основата е бански, пера, брокат и пищност. Платфор↘↘↘

39 ——————— ————————


мата може да се състои от 3000 до 5000 души и олицетворява местните общности или различни квартали на града. По време на парада си има правила на движението и хореографията на групата. Флагът на школата винаги се вее от красива танцьорка. Над 80 дами пък съставляват основната маса подрусващи се красавици в ритъма на самбата. В групата има и над 200 барабанисти, които задават ритъма. Певецът винаги е мъж, а царицата на школата има специално място на платформата – все пак тя се състезава за мястото на кралица. Всяка от школите, които се борят за шампионската корона, има 90 минути да покаже уменията си на прочутия булевард „Самбадром“. Той е дълъг 700 метра, дело е на архитекта Оскар Нимайер и може да побере над 70 000 зрители. За първи път карнавалът се провежда на „Самбадром“ през 1984 година. Естествено, всяка отделна школа е в люта конкуренция с другите. Темата на платформата и костюмите са пазят в строга тайна и подготовката за следващата година започва буквално дни след края на фиестата. Карнавалът кара хората да се усмихват. И най-вече тези, които са го преживели. Както и тези, които мечтаят за него. Пищна игра на музика, костюми, сексапилни тела и идеята, че в тези няколко дни всичко е позволено. Или почти всичко... стига да ти е добра маската, зад която се криеш. Лора, която и тази година мечтае да отиде в Рио 40 ———————— ————


Снимки: Barcroft Media Ltd.

Картини върху птичи пера

ХО БИ

Явно, това е възможно и в наше време, защото като цяло това изкуство е адски древно. Ян Дейви открива артистичния си талант след пътуване в Нова Зеландия, където е смаян от уменията на маорите да рисуват върху пера. „40 години не съм взимал четка в ръка – казва Дейви, – и ми трябваха 4 години, за да изуча тази специфична техника.“

Британска скромност :). Аз и след 150 години опити няма да мога да изкарам смислен звук от цугтромбон, камо ли нещо повече, ама както и да е. Важното е, че човекът е намерил още един клон на изкуството, който хем може да го забавлява, хем може да се съхранява буквално хилядолетия, защото пера, непокътнати от времето, са намерени в гробниците на египетските фараони.

Пер-4то 41 ———————— ——— —————


ЧЕТЯЩИ

След като в ноемврийското издание на Т.BOX се разровихме в темата за книги, писани по филми, декември ни изненада приятно с книжния трейлър на очаквания с нетърпение филм „ТILT“. Премиерата на филма е предвидена за началото на 2011 година. Очаква се „TILT“ да тръгне по кината на 11 февруари 2011 г., а книжната версия да се появи едновременно с първите прожекции. Автор на книгата е Любен Дилов-син, a проектът е на издателство „Ентусиаст“ и продуцентска компания „Чучков брадърс“.

Книжният трейлър съдържа откъс от книгата, както и кадри от филма, а на гърба му пише: „Taзи книга се пише в момента, в който четете тези изречения.“ 42 ———————— ————


В края на годината издателство „Ентусиаст“ зарадва феновете си с още една от детските истории на д неповторимия разказвач Роалд Дал – „Косттенурке, костенурке“. На 13 септември за първи път у нас беше отбелязан Светтовният ден на Роалд Дал с кампанията на издателството „Не ме безпокойте, чета“.

Замислена като колекционерско издание с ограничен тираж, още с появата си „Годината на върколака“ разбунва духовете сред легионите поклонници на Стивън Кинг и се налага да бъде пусната в масова продажба, за да задоволи ненаситния глад на читателите. Скоро литературната и' слава се пренася и на големия екран – заглавието на филма е „Сребърният куршум“, а младият му режисьор Даниел Атиас по-късно ще се прослави със сериали като „Изгубени“, „Семейство Сопрано“, „Али Макбийл“, „Доктор Хаус“ и други. Книгата излиза с оригиналните цветни илюстрации на именития американски художник Бърни Райтсън (носител на наградата „Лъвкрафт“). 43 4 ——————— ————————


ПРОФАЙЛЪР

Доброволци на помощ Университетски аварийно-спасителен отряд (УАСО) Снимки: Катя Колева, Теодора Скалийска, Васил Гурев

Университетският аварийно-спасителен отряд е сдружение с идеална цел, създадено през 1990 г. Неговата мисия е превенция и реакция при бедствия, аварии и катастрофи, за което членовете на отряда се подготвят чрез системно обучение. Подобни екипи има навсякъде в напредналите страни и едновременно с това те рядко се ползват, защото са предвидени за случаи, в които силите и средствата на държавата не стигат, за да се реагира бързо и адекватно. Именно тогава се налага включването на всички възможни граждански организации и доброволци.

Лагер 1 под вр. Ленин (сега Кауфман) – 7134 м, Памир

Екипът на УАСО получава указания за предстояща акция. 44 ———————— ————


След земетресението в Турция на 17 август 1999 г. екип на УАСО, изпратен от БЧК, взима участие в спасителните операции в района на гр. Ялова. Основни задачи на екипа са били: оказване на първа помощ, събиране на информация за нуждите на пострадалите в палатковите лагери, проучване на ситуацията в съседни селища и др. – 10-дневна школа, по време на която членовете научават много повече, отколкото на своите обучения преди това. УАСО взима участие и в гасенето на големите горски пожари в района на Мальовица, Рила (2000 г.) и Пирин (2003 г.). През лятото на 2005 г. членове на отряда взимат дейно участие при подпомагане на населението, пострадало от наводненията. Членовете на отряда се занимават и със социално подпомагане и защита на околната среда. По традиция студентите и преподавателите от СУ „Св. Климент Охридски” участват активно в правенето на туристическа маркировка в нашите планини. Това е полезно както за хората, така и за природата, защото, когато даден маршрут е означен за разрешен или препоръчан за преминаване, тогава масата туристи преминава по него. Обратно – ако се използват 4-5 различни пътечки, това има лошо въздействие върху самата природа. ↘↘↘

Екип на УАСО участва в спасителни дейности след земетресението в Турция, 1999 г.

Демонстрация на спасителни дейности по време на наводнение

Членове на Отряда в акция на фондация „Заедно“

Транспортиране на „пострадал“ с помощта на „тролей“

4 45 — ——————— ————————


Ето какво ни разказа за УАСО неговият ръководител Васил Гурев: Един от сложните ни проблеми е, че ние се опитваме да бъдем много добре подготвени; едновременно с това е ясно, че много рядко бихме били ползвани. Това означава, че хората трябва да имат много висока мотивация да трени-

рат и да се подготвят сериозно за нещо, което, дай боже, да се случва много рядко. Най-естественият ни партньор от държавните институции е Гражданска защита, много добра и плодотворна е съвместната ни работа с БЧК, освен това УАСО е и колективен член на българския младежки Червен кръст. Всяка година участваме в обучения, провеждани от Гражданска защита и БЧК. Така не само трупаме опит, но и се опознаваме взаимно. Това е много важно при сътрудничеството при една реална ситуация, защото процесът на колективно действие вече е отработен.

Ако искаш да станеш член на отряда Членовете на УАСО в по-голямата си част са студенти и преподаватели в софийския университет „Св. Климент Охридски“, но всеки, който има желание, би могъл да участва в отряда.

На снимката: След инцидент има двама „пострадали“ и спасителите организират тяхното спускане. 46 ———————— — —————— ———— —


Васил Гурев: Много хора ора проявяват оя явява ат и ин интерес, нтттер рес р ес, с но в крайна сметка малко ои идват. дват. ат О Основните сновните нов новни е причини за това са две. Тъй като за нас сериозната подготовка од овка е много ного нциал ални важна, при първия си контакт с по потенциалните членове се опитваме да им разкажем аж ж ккакви акви ак ви сса а кти и очакакнашите нагласи, намерения, проекти вания към тях. В отряда не може да се ид идва от ед дми ица, време на време. Имаме сбирка всяка седмица, освен това провеждаме и сериозен системен учебно-тренировъчен процес, а това означава заетост поне две съботи и недели в месеца. За съжаление много малко хора, дори и такива с голямо желание, могат да си позволят този времеви ресурс. Преди години студентите живееха по-свободно. Сега всички учат и работят и все по-малко от тях могат да отделят очаквания от наша страна минимум.

Една от редовните тренировки за работа с пожарогасител Учебна спасителна акция след „промишлен инцидент“

Първи етап – „разговорът с Васко“ (нещо, което върви в комплект с митичен ореол) Васил Гурев: Допреди 2–3 години се опитвах само да омайвам, докато сега гледам успоредно с омайването да върви и плашенето. Случвало ни се е да наберем нови членове и два месеца по-късно, когато е минал курсът по бърза помощ (област, в която ние сме много добри), всички са изчезнали. По различни причини, но изчезнали. Тоест, опитваме се хем да сме много отворени, хем да поставяме достатъчно изисквания и бариери, за да няма по-късно взаимно разочарование.

Втори етап – практическо занятие Ако след големия разговор твоята решителност е останала сравнително непокътната, следва практическо занятие, при което ще бъдеш поставен при условия, близки до тези, при които би бил по време на работа с отряда – няколкочасов преход, търсене на условно пострадали хора в някоя разрушена сграда и т.н. Това е втори шанс за теб да се откажеш на момента от нещо, от което ще се откажеш след 2–3 месеца. Васил Гурев: Нямаме специални изисквания за физическа подготовка. Човек може да бъде полезен за дадена кауза по различни начини. Има хора, които работят много добре с компютри и модерни технологии и могат, без да излизат от стаята, да бъдат много по-полезни от хората, които са на терена. Има хора, които не са съвсем адекватни – прекалено недисциплинирани или склонни към големи рискове. Те са опасни както за себе си и за партньорите си, не на последно място и за хората, които биха спасявали. Освен това, да се членува в отряда е освен мисия, и отговорност. В него не биха могли да членуват хора, които могат да развалят имиджа му. В момента тече набиране на нови членове. За повече информация можеш да посетиш сайта на УАСО: http://www.uaso.org

В следващия брой очаквайте разказа на Васил Гурев за Антарктида, придружен с пленяващи окото и въображението снимки. 47 ——————— ————————


РАЗ ДВ ИЖ И С Е !

Думба-лумба,

! А Б М У З дскок – докато се

о п – слабнеш, бавляваш т о ц а д ъ к а р за ф Или к

ъм зано, не с . Честно ка ла а з а тн в спор да, стъпвала уж н м а м ня Не защото аги съм н и в то о щ а аз че ще ми , а л си мисле е се кучно и щ е адски с сля, о да си ми чудя какв о д втарям докато по оито енията, к ж и откат дв е е д ъ к я н ва до цувам – то А. Споко, не н та а д м МБ бича дума е ЗУ де :) Но о авлао... почти а. Тайната тнес танц, който з щ тн к е е н ф р те е е в п и д ф ве има то я о а а д к та д а е о и да съч лото м овата м ечето гр н га в тя о о т а п м з я м в е а р ч , – о , я я е ще оф Оказа с Българи вуду маги ае. настика. , а вече и а някаква ето се игр моята гим зали, къд дява света говорим з 48 ———————— ————


координа ум л о К с в и и дин ция, д з 90-те го , почва пре рто Перез е б л циплина, А ф а Всичко за хореогр а. Един и к т и ъ б р о о р ь е ц а доверие ор по бия. Тан за трени“, е трень та то а е к работа и „Б уз н а м нарич , кое- и ип. етата с и с к а ч к и л н и с в е а п бр в ек латино ден си за ително л CD-то с в а и н уд з ус е п а и И Пре , че тов ровката в залата. казало се о О л мври . а е л с о е е с н р о а н то си ого се х робин е м а а то н е е о к и е, миналата етан съчетани бата – съч лезе е латино ум е з ч о а р л п и д и о година из меренге , така се р , а то с е л йшън Б а , с те н с ените и плей опуляре п а в а та ка с жизн с в ч то ba и запо танца. Ка игра Zum Америка ритми на мача ято еселва в е о р и к п р , п s е s с д , e е о р tn н я- fi аедно с п естестве ул З п . о до 4-ма п та а а а б з ж а зум али поддър цепция н о к т , я и онлайн. Н триумфа н в л а о ават шк лман пр чи и до 8 д р а з ъ тино ъ гр П го С и . то га р те е е и Алб еждат какво м ес танц в з ш тн и а и о ф щ р ш е п а с , н ж и се уктор рти мо е ризиране -танци па ават инстр е и т.н. печеливши с уч е б о тн и е с ф 0 в които ползван етнеш! сем овече от 9 домашно да си спр път е съв одава в п п е DVD-та за р д п а н е ст принци с т о я ота н а б щ то гр ъ ум а и с к З о В я . ни й се, д стратегии в над 110 страни и ниш слож абавлява м з о п т: с а а о р д р п тъ га а л о а р н е а е 000 цен . с . и Не ената зумба иона душ слабваш! и обикнов и видове р н п ч ш и и , с л то десет мил з р к ге а а н тъ р к е , а си е, има на мер движения нужно и д иката Разбира с азира на ритмите всем не е валс, ъ ното е муз а б о С ж к . е а л а с а к -в м и та й б а и а р Н о . д д и о , ц н а н а и Основн з уж б за та еен чена салса, кум партньор редназна скотека. Н т да п и ъ е д м а та тъ фокстрот, н а а и з и р с тн т с акцен се едно е остави мба. Зла в с е а с – а та , и а те И щ го и . а н к ти без та зир а стъп не на роението ките. Тони насттр мислиш з е вото горе е а д р а д л з в по-старич а и в из на тялото цуване въ е понесе те сяка а оформяне а вариант и за тан вата ш, след в р ъ ти п е а ус з е и м с л И з а . и д и илен г. и х ух р 9 о 0 и л 0 ка ъздака ще с мври 2 с в те о е п р я е и Т с н . е з ic е тр иква вода. Пр Zumbatom омчета на като хелуинска ти за деца – ичета и м м о ма. и м р к о с програма а д ф н а а а нира гр екрасн нировк и р е б п тр м в о а к з и а с н де дини поп т 4 до12 го хип-хоп, регетон и възраст о то а к е в о тил танцови с

Зумба на площада, зумба в клуба, зумба в залата

Румба

Ск

о и малк орчева

ча-ча-

ча :)

49 4 9—— ———————— — —— —— ——— —— —— — —— —— —— ——


ОТ НЕ Щ О – НЕ Щ О

Дупка по дупка... ва лампа ста сме се Отдавна вече есв че и, съгласил те и ци ни ещ св е, щит и ещ ет странните св ти ую ти предлагам ат ав ид неща пр а. Затова сега ат ог всем рл бъ на ст ти е кутия. Съ индивидуално . Необходима па все пак м – ла та за ка ов ея ва с обстан ъз поредната ид вр се чети я елно да оже и да съ не е задължит мно. Но пък м на тъ ие на рт о ха вн е но ос а може да ще я ползваш ал ора. Та кутият ет ри м те к ин нъ с тъ о от таеш и цветов . Може и да е ла и сок или мляко или дебела иг о ил ш е, – примерно от нч ро те пи о ки нк ар тъ ш едваш вай едно можеш и да сл прочее. Граб а ма в и и, ор ти ф ур ви то иг ск ф ка би ш и уиски, е ти свет щ си измисля ва да то еш и, ож иц – опаковки на ич М ата свещ ка аш с дупч мото дупчене. о си набродир поставяш чаен от да кв а, и започвай голя ка а ят че ти д, ти се занимав ст на ку май предви ло горната ча аш оттам. Ако на ця хв ът на кутията. И из пъ ус я еш рп ж да ко и ре еш да из дната част оръчително за еп в пр р а, е во ай от дн тъмното. Мож уч жеш този сл и и на за ат еш и да изре ка крушка. В ина от дупчиц ал рт м с ка ка иш отгоре. А мож м он ор ас ти да оф сталираш и ф репоръчвам ъде. можеш да ин ална кутия. П ет ще са навсяк м та от че е ик да бл те ли ет св лампата ти ка ите части – та и на страничн

Цветята на Криспин а

Криспина Фре нч е една дама от Масач узетс, която живее със семейството си изключителн о природосъо бразен живот и много обича да реци клира всякакви нещ а. Именно от тази и' страст и тези цветя. се раждат Какво ти тряб ва: парцали, дрехи (пулов т.е. стари ери, фланели или дънки), ва копчета и, ра та, тел, збира се, нож ица. Нарязва парченца плат ш на малки а ил и ватата. Прока копчето, посл рваш телта пр е нанизваш па ез рченцата, като после правиш наслояваш, намотка на те лта за законт вяш за стъбло ряне и изпра. Формата на листенцата на цветовете, ко цветето, какт ито ще комби ои нираш, са из Можеш да иг цяло твой из раеш и с разл бор. ични материи можеш да по . Ако искаш, раздърпаш кр дори айчетата на на ченца, за да рязаните парти се получи рошаво цвет за тичинки. М ленце. Копчет ожеш да се за ата са играеш и със омотаеш с пл стъблото, като ат, вата или др го уга тел в харт листа. Изобщ ия или оформ о – представи иш си, че пролет ти майсториш та е в ръцете шарените од ти и ежди за бала на цветята. 50 ———————— ————


Куче в чекмедже, е,, е котка в куфар

Това Тов То в е шпиндел шпи шп и (отт англ. (о spindle – вретеspin sp pin n но). но о). Всеки има няколко по н такива та аки и вкъщи, барабар с купбара ба ра р чина чин чи н изхабени дискове. ди ис

зи вещ шат, танеща. р ъ в с ете а много з дисков Когатода се ползва е ж мо ЗА А: Т А Т ЧЕ МОМИ Кутия за чки, гривничета, н а д р ге ли, и, шно брошк , обеци... фиби върляш само х сичко е ив ОК! ъ в тре Твоят домашен любимец има нужда от своя територия в къщата. И ако искаш да не ти се намърдва в леглото, направи му негово собствено. За целта изрови от тавана стар куфар и му отпори капака. На дъното прикрепи с болтове или адски здраво лепило крачета – продават се в железарските магазини и големите строителни хипермаркети. На дъното на куфара сложи стара възглавница с шарена калъфка, която си отива с обстановката. Можеш да ползваш и одеяло – важното е да е красиво. И готово!

Сръчка Скорчева

ЗА МОМЧЕТАТА: Кутия за кабелчета, флашки, буксички, преходници и всякакъв дребошляк, който обикновено намираш едва като надигнеш килима. ЗА ВСИЧКИ: Тук ти показвам шпиндела, обърнат обратно, защото точно така можеш да си направиш страшно удобен тайник. Как? Махни или счупи пръчката на черната част, на която се нанизват дисковете – тя вече не ти трябва. След това залепи или завинти с видии черната част за ОБРАТНАТА страна на бюрото. Избери най-скритото от чужди очи ъгълче! Прозрачният капак става удобна кутия, в която можеш да слагаш всякакви скришни работи. Като ти потрябва, само развинтваш капака изпод бюрото, вземаш си каквото ти трябва и го завинтваш обратно. Мнооого хитро и яко – вместо да СЕДИ НА бюрото, шпинделът вече ВИСИ ПОД него :)

Още нещо хитро – капан или клетка за паяци, мухи, червейче та стоножки, бръм , бари, даже жабиИзобщо място за! твоите любими буби, от които, неизвестно защо , всички пищят. 51 ——————— ————————


Ж И В О РАС Л Я Ц И

Зариби се златно

Не знам защо, но правя някаква странна асоциация с цар Мидас с дарбата му да превръща всичко в злато и златните рибки. И не е заради златото. По-скоро връзката е в чудатата и омайна визия на тези животинки. Истинското им име е Carassius auratus и са от семейството на шарана. Знае се, че се отглеждат от поне 1000 години в Китай, а в Европа – едва от 400 години. И като написах години, се сещам, че имам един приятел, който адски се е зарибил по една такава златна и вече сума време слушам оправдания от сорта на: „Тряаа да тръгвам, че да си нахраня рибока!“ Може и да е така, но звучи странно, а? :) Както и да е. Ако искаш и ти да се докоснеш до златната магия на тези същества, ще трябва да имаш предвид няколко неща.

Разбира се, избери си вид златна рибка. Те са: Комета, Лъвска глава, Оранда, Рюкиин и Телескоп.

Отглеждане Добре обре обр бре е е зл злат златната латна аттната на а р ри рибка ибка ибка иб ка да а се с о отглежда тглежд тгле тг лежд жда а в ак аква аквариум вари р ум от поне 30 литра. Температурата на водата риум не трябва да надвишава 23 градуса, а перфектната граница е 18 – 20 градуса. Н2О-то трябва да е чиста, което означава, че седмично трябва да се сменя поне 10-15 процента от водата с нова, богата на кислород, както и да се почистват отпадъците във вид на аки :). Най-добрият вариант е да се сдобиеш с филтър. Питай за подробности в магазина. 52 ———————— ————


Хранене

Златните рибки са всеядни. Изключително лакоми риби са и ще изядат цялата предложена им храна. Много внимавай да не преяждат. Как да разбереш дозата манджа ли? Лесно е. Слагаш наистина малко храна и засичаш с часовник за колко време ще я изяде. Целта е да разбереш какво количество храна изяжда рибката за около 2 минути. Това е оптималното количество. Добре е да хапват предимно растителна храна и по-малко храница на животинска основа. Ако обелиш грахови зърна и им ги дадеш, никак няма да се разсърдят. пом И помни: Трябва да храниш рибката само 1 път на ден. Добре, де! Може и 2 пъти :)

Глезотии За да се чувстват комфортно, рибоците трябва да имат много места за криене. Ако успееш да им направиш скривалища, дупки, тунелчета и каквото още ти хрумне, постарай се обемът на всички скривалища да не надвишава 60% от обема на аквариума. Все пак трябва да „тичкат“ свободно някъде. Ако слагаш зелентии из аквариума, ще установиш съвсем скоро, че или са изядени, или изтръгнати. Но пробвай – твоята рибка може и да е по-кротка. Както виждаш, иска се някакво гледане, но не е кой знае какво. И имай предвид, че златните рибки могат да живеят и над 50 години, стига да си имат комфорт и здравословна манджа. Пробвай! Ако не за друго, то поне ще си имаш оправдание за пред досадници като мен :) 4-то Телескопа 53 ——————— ————————


ХОРОСКОП

Януари Близнаците печелят от томболи, рибите тънат в скука, а овните ще срещат половинки и четвъртинки Овен О

Дори звездите не знаят защо, Д но в началото на годината те н чакат маса запознанства от ч всякакъв вид. Тук, там и от в трети вид. Но не се плаши, ако е зелено човече. Запази хладнокръвие и се огледай – явно си на мега як купон и някой се е маскирал. Или си пред огледало :). Важното е, че ще си ОК. Ще си намериш половинка, ако нямаш. А ако все пак си имаш такава, вероятно ще се сдобиеш с четвъртинка ;). Няма лошо.

Телец Т

Щ ти върнат кинтите, които Ще тти дължат, и най-накрая ще сси купиш това, което искаше още миналата година. Е, ш разбира се, ако не си успял да р гго изврънкаш за празниците. С Супер. Така ще имаш скатанки за нещо друго. Нещо много важно – не закачай през този месец съседите. Нещо са ти набрали или заради шумотевицата, или заради някоя пакост. Заради теб ще го отнесат вашите, а после 100% и ти. Така че – тихо!

54 ———————— ————

Близнаци Б

Има голяма вероятност И да спечелиш от някаква д ттомболка, лотарийка или ако изтеглиш картонче а – подарък в някой супермаркет с промоции. Нещо м такова. Възможно е и близък приятел да ти наговори куп глупости, които дори могат да те обидят, но недей си го слага на сърцето, защото наистина не ги мисли. Явно е в цикъл. С гаджето всичко е фърст! Че даже прекалено.

РРак

К Крайно време е да си прибереш PSP-то, защото п има опасност този, който и в момента му се кефи, да гго прецака. Въобще всяко нещо, което си дал назаем за н малко, си го вземи, че тегне някаква джаджа-прокоба над твоите неща в чужди ръце. Успоредно с това ще те налегне носталгия към определени хора и това ще те накара да кесиш у вас и да гледаш филми. Не яж фъстъци! Препоръчително е да употребяваш супички по предназначение :)


Лъв Л

Щ имаме късмет. Буквално Ще във всяко нещо ще излизаме в на кярия. Ще ни свалят, ще н получаваме подаръци, и то п а абсолютно незаслужено. Простто ей така. Да има. Квазарите ((провери какво означава тази дума) ми говорят, че ще имаме време да се срещаме с хора от периферията, т.е. малко позабравени субекти, които ни обичат. И в крайна сметка ще помогнем на тоз, на онзи, защото можем и защото сме длъжни... пред себе си.

Дева Д

П Приятелско разбиране. Това е, общо взето, всичко важно за о ттеб този месец. Бъди близко около френдовете, защото има о гголяма вероятност да имаш нужда от помощ. Дори и само н морална. Така тя ще е на място м и навреме и няма да ти се налага да търсиш варианти за евакуация. Баща ти също ще играе роля този месец – ще ти хареса! Изчакай кротко и ще видиш.

Везни В

Естествено, че някаква неЕ предвидена ситуация ще те п докара до паника. Не можеш д всичко да предвиждаш, в егати! Вземи се успокой и пак е погледни проблема от друг п ъгъл. Виждаш ли? Абсолютна ъ ттъпня, която въобще не си ззаслужава истерията. Обаче ако не се овладееш, ще изтървеш оферта, която принципно може да те гаджоса. Всъщност решавай – или си хвани гадже, или се хвани за... главата!

Скорпион С

Щ се случи мега екшън Ще около кратко пътуване. о Истинско приключение И с готин край. За теб ще е ссмях и адреналин, което ще накара околните да те щ погледнат с друго око или п дори с двете :) един вид, ще направиш впечатление. В края на месеца из фамилията ще се разиграе драма от сорта на: той каза, че чул да говори еди кой си за онова, за което тя знаеше от мен, но преди да стане ясно, че... Схвана, нали? Теб не те касае, но имай пуканки и не се намесвай.

Стрелец С

Ще бъдеш въвлечен в Щ сспор и ще трябва да се правиш на съдник. Лошата п новина за приятелите ти е, н че ти винаги, ама абсоч л лютно винаги, отсъждаш в твоя полза. :) Един вид ситуацията може да се опише ето така: Ако се сбият Дъртият Вейдър и Батман, кой ще победи? Отговор: Вин Дизел! Другото, което се задава при теб, е готина връзка, но не прекалявай със свалките в нета.

Козирог К

Н Надушвам недоскъсана връзка от миналата година. в Очевидно не сте се разбраО ли. Ситуацията е такава, че л единият от вас храни още е надежди, а другият си е бил н камшика в съвсем друга пок сока. Идеята е следната. Независимо от коя страна си ти, направи всичко възможно да поговорите и да изчистите проблема. У вас ще се развали електроуред, което ще е повод да напомниш за някаква джаджа, която отдавна искаш да ти купят. Сега е моментът.

Водолей В

Т Това е твоят месец. И ззатова ми е странно, че си уувесил нос. Споко бе, човек. Да не би да ставаш на в 40? Мръдни насам-натам 4 по главата, чуй няколко по купончета, купон ончетта проветри пр ров ове смешни вица, купи си хахава шапка или някакъв странен парцал и да не ти пука. Ако си януарски водолей, не прави купон вкъщи за РД-то, а излезте с тумбата и няколко човека, които са истински.

РРиби

Скучен месец. Спокоен и С меланхоличен. Няма как да м сси измисля нещо интересно, което да ти се случи. Може к би сега е моментът да се б ззарибиш по някаква нова игра и да убиеш времето. и Ако прочетеш и някоя друга А книга, цена няма да имаш. Като цяло всичкото това спокойствие около теб може да си го превърнеш в позитив, като натрупаш теми за разговор. Ти си знаеш какво ти е интересно. Дано да имаш хоби. Ако не – измисли си.

4-то ХОРОСКОПАТОРА 55 ——————— ————————


Автор: Иван Симеонов

КРЪСТОСЛОВИЦА

1

2

3

4

5

9

10

12

20

14

18

21

22 ←

25

26

37

38 ↑

43

35 ←

39

40

44

45 ↑

48

27

52 ↑

53 ↑

54

24 ←

28

32 ←

36

41

46

42

47

49

ВОДОРАВНО: 1. Любител на огъня. 6. Пазар с б. 9. Краят на опашката на Стара планина. 10. Голяма далавера. 12. Метален лист. 15. Съпруг на крава + я. 16. Противоположното на да. 17. Хем дино, хем завър. 20. Порядък. 22. Фасада без опашка. 24. Милият ти образ. 25. Три гласни. 26. Фамилията на Амон. 28. Без малко миризливото ни сетиво. 29. Нещо като самодива. 32. Колкото без 44. 33. Опитен летец. 35. Игра маска. 36. Миризлив съюз. 37. ...-так. 39. Една от обитателките на 5-те || прави. 40. Човек, принуден от Омир да проси (Т). 42. Съпротивителна мярка. 43. Възглас за повторно изпълнение. 44. Шефът на Българското опълчение без С. 48. Направо си е АНАТОЛ (ФРАНС). 49. Човек с „добро“ отношение към цвета на кожата. 51. Перуанска овца. 54. Върба-име. 55. Части от изкуството, което недолюбвате. 56 ———————— ————

23

31

34

15 ←

19 ↑

ТОКЕРИ: ир, истина, идоли

30

8

11

17 ↑

33

51

7

13

16 ←

29

6

50

55

ОТВЕСНО: 1. Наметало. 2. Заровено богатство. 3. Италианският баш град. 4. Голяма мислена окръжност, минаваща през Гринуич. 5. Речно натрупване. 6. Агнешка сричка. 7. Голям ... глътни, голяма дума не казвай. 8. Як плач. 11. База с ф. 13. Галена Константина. 14. Н2О в S Америка, снабдена и със сетиво. 17. Пожелателно наречие. 18. Родената от морската пяна. 19. Сяра с в. 21. Къща. 24. Без малко теглещото вагоните чудо. 27. Инициалите на Щастливеца. 30. Обективно отражение на субективната действителност (Т). 31. Брат`чедка на 39. 34. Кумири (Т). 38. Съд за вода. 41. Пак вода, но по тревата рано сутринта. 43. Купон с маски. 44. Местоимение от Стивън Кинг. 45. Наш „мокър“ град. 46. Много време. 47. Дълбоко място в река. 50. Аман от ноти. 52. Вървят в комплект със столове. 53. Готин кон.


на изпратете копие и гокс. Абонамент о в го е н и а ф талона ил та или по в tbox.bg. Попълнетереса на редакцияправите и онлайн а ад н а д можете

T.BOX е лайфстайл списание за тийнейджъри, техните приятели, по-малки T.B лки и по-го мейството ото. по-големи братя и сестри, но често се чете и от останалите членове на семейството. АКЪЛчета 4.-8. клас и АКЪЛчета 9.-12. клас са списания с тестове за подгото АК подготовка товка и самоконтрол по п всичк предмети през цялата учебна година; тестове за външно оценяване след 4. клас и кандидатстване всички след 7. и 8. клас; подготовка за матури, олимпиади и състезания; образователна информация. Клуб T.BOX е привилегия само на абонатите на което и да е от трите списания. Всеки абонат получава Клу членска карта с уникален номер, гарантираща му ползване на отстъпка при купуване на книги на няколко членс големи голем издателства; получаване на подаръци, които не са достъпни за не-абонатите, и още ред предимства.

ВИД ВИДОВЕ АБОНАМЕНАБОН БОН ТИ З ЗА 2011 ГОДИНА ГОДИ Срещ желания Срещу от Ва Вас тип абонамент отабона бележете колко бележ броя абонаменти по поръчвате (полетата в (поле колон колонка БРОЙ). Изпишете с Изпи цифри и крайцифр ната цена (поле ВСИЧКО).

АБОНАМЕНТ В РЕДАКЦИЯТА ТИП

А Б В Г1 Г2* Д1 Д2*

АБОНАМЕНТ ЗА: T.BOX (10 книжки + членство в Клуб T.BOX)

АКЪЛчета 4. – 8. клас (7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

АКЪЛчета 9. – 12. клас

ЦЕНА 19.90 19.90 20.93

19.90

(7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

20.93

T.BOX + АКЪЛчета 4. – 8. клас

36.00

(10 + 7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

T.BOX + АКЪЛчета 4. – 8. клас (6 + 4 книжки + членство в Клуб T.BOX)

T.BOX + АКЪЛчета 9. – 12. клас (10 + 7 книжки + членство в Клуб T.BOX)

T.BOX + АКЪЛчета 9. – 12. клас (6 + 4 книжки + членство в Клуб T.BOX)

* Цената е за първото полугодие. Включва 6 броя на T.BOX (януари, февруари, март, април, май и юни) и 4 броя на АКЪЛчета (февруари, март, април и май), т.е. всички броеве до началото на лятната ваканция.

БРОЙ

40.83

22.00* 23.90

36.00 40.83

22.00* 23.90

ВСИЧКО (лева):

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИСАНИЕТО (задължително):

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (ако е необходима):

Адрес (Не пропускайте да напишете пощенския код): ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Име на получателя (или организацията): ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... телефон: .......................................... факс: ................................................. e-mail: .......................................................................................................... лице за контакт: ..........................................................................................

Име на фирма (или трите имена за частно лице): ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Адрес (Не пропускайте да напишете пощенския код): ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ЕИК по БУЛСТАТ: ......................................................................................... М.О.Л.: ..........................................................................................................

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (отбележете):

КОНТАКТИ:

ГОДИШЕН

София 1408, ПК 82 тел. (02) 954 41 43, 954 41 47 факс (02) 851 91 47 E-mail (реклама): advert@tbox.bg E-mail (редакция): redakcia@tbox.bg web: www.tbox.bg

абонамент за 2011 г. вече не може да се направи в Доби Прес и в Български пощи.

• С пощенски запис на адреса на редакцията: София 1408, ПК 82 (на името на Кирил Тонев Делев) • По банков път: BIC: UNCRBGSF IBAN: BG64UNCR96601010526904 Банка: Уни Кредит Булбанк АД СД „Педагог 6 – Делев, Луизова и с-ие“


Абонирайте се ез

пр

ЯНУАРИ О В Т С М И Д за ПРЕ ТА,

Я СПИСАНИ

ДАВАЩИ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. И 8. КЛАС

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – МАТУРИ

ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕХА И ЗНАНИЯТА А

декември декемв екемв е ри ем емв р 2201 2010 0100 година годин го годи оди I оди Цена 22,99 ,99 ле ллева ева ва

ПОВИШАВАНЕ ПОВИШ АВАНЕ НА УСПЕХА У ЕХА И ЗНАНИЯ УСП ЗНАНИЯТА ТА А

декември декемв емв мври ри 201 ри 20 2010 100 годи година оди ди I лева Цена ена 22,99 ,999 лев ле ва ва

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И

БРОЙ

БРОЙ БЪЛГАРСКИ Б ЪЛГАРСКИ ЪЛГ ГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРА ЛИТЕРАТУРА ЛИТЕР РАТУР РА СПИСАН

ИЕТО, К ОЕТО ЧЕ ТАТ И М АЙКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Национално списание писа саание н за за подго п подготовка одгот одго т ка тов товк и образователна информация лна н инф информац инфо рмация рмация

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В ТОЗИ БРОЙ: Й

ванее Подготовка за външно оценяване тема по БЕЛ Тренировъчна за шестокласници, които щее

1

МАТЕМАТИКА МА АТИКА Изл з ез ез от от ку куут тията!

Брой 10, декке емв ем мвр ри и 201 Цена 1,99 2010 0 1,9 99 лв. www w.tbo ox.bg

МАТЕМАТИКА

ЧУ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Е ЕЗИЦ ЕЗ И

ИСТОРИЯ С ОРИЯ СТ И И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Ц ИЛ З ЦИЯ ГЕОГРАФИЯ И Г ИКОНОМИКА И К ИК

См ет ки т е Д яд о Коле на да

Национално Наци аци циоонал ци он н но списа ссписание писа саание ниее ззаа п подготовка о товк од одго ка образователна информация и об образо ра вате разо ва лна н инф на ин фоормация рмация рмац

ТИ, И Б АЩА ТИ , И БАБ А ТИ :)) )

ПСИХОЛОГИЯ СИ И И ЛОГИКА

Аб ра -к ад аб : Пр ак т ич ес раЕТИКА ПР РЕд АВОна ка м аг ияИ ПРАВО ст оп

ВЕ В Еч Е че е са амо

ТОЗИ БР БРОЙ: РОЙ: 99В ТОЗИ та а

св ет а

ржавен зр зрело Държавен зрелостен изпит Дър по ГГеография еогр ографи ия и икономика

ФИЛОСОФИЯ Ф ФИЛОС ИЛОС ОС СОФИЯ ОФИЯ

ГГол ям ка ле ссъ с зв ез ди нд ар те на T.BOX ППл ак ат на ГГос по да ри те на еф ира

кандидатстват след 7. класс БИОЛОГИЯ БИ БИО Б И ИО ОЛ ЛОГИЯ ЛО О ОГИЯ ГИ ГИЯ И З ЗДР ЗДРАВНО ДР ДРАВНО Д РА АВН АВ АВНО ВНО ОБРАЗОВАНИЕ ОБР РАЗОВАНИЕ

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

изпитът за кандидатстване тва ане Ако след 7. клас беше сега – примерни теми по: • Български език и литература атур ура а • Математика

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

в приема за Софийска йска а Новото математическа гимназия я

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА О ОКОЛНАТА ОКО КО КОЛН ОЛНАТ АТА ТА С СРЕДА РЕ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

. лв

Тес вее зза а самоп самопроверка проверка отОТестове з любим за трол на зн тр нанията и знанията тиконтрол ссп пи исссаан ан и ие е н зрелостен зрел лосте Пробен тп о: изпит по: лгарски ези • Български език литера атур го ди на на и литература • Математика Математ тик по

ФИЗ ФИЗИК ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ормат ат на а из Формат изпитите Фо за ак анд ан дида датс кандидатстване вС У „„Св. Св. Кл л. О СУ Кл. Охридски“

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

T.BOX на фо при Рачко то-гости в и Мария

Ч удото

Тема на бр оя:

ЛИЧ НА ИСТ СТО ОРИ РИЯ Я ИНТ ЕРВ

Ю РАЗ ДВИ ЖИ

СЕ! С Е! ПЪТ П ЕШ

ЕС ЕСТ С ТВЕ ВЕН НИ НИК НИ ИК ХОР ОСК

ОП ФИ ЛМ И

 МУ ЗИК А

 ПЛА КАТ

И

ЦЕЛОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ МЕНТ З ЗА 2011 ГОДИНА: ОДИН Т.BOX – 19,90 лв. 10 книжки + членство в Клуб T.BOX АКЪЛчета 4. – 8. клас – 19,90 лв. 7 книжки + членство в Клуб T.BOX АКЪЛчета 9. – 12. клас – 19,90 лв. 7 книжки + членство в Клуб T.BOX ЦЕЛОГОДИШНИ КОМБИНИРАНИ АБОНАМЕНТИ: T.BOX + АКЪЛчета 4. – 8. клас – 36,00 лв. 10 + 7 книжки + членство в Клуб T.BOX T.BOX + АКЪЛчета 9. – 12. клас – 36,00 лв. 10 + 7 книжки + членство в Клуб T.BOX


õ ú ð â å ò é Èçêà÷âà î ò à ê î ä , ñëåä âðúõ ! à õ ð ú â . . . ñòèãíåòå è ê ñ é è ç à Ìàòåé Ê

Матей Казийски

ЯНУАРИ 2011 Снимка: БФВ


Комиците Любо Нейков (Ванката) (Ванката и Ненчо Илчев (Сашето)

Януари 2011 Снимка: Dream Team Productions

Profile for Penko Penkov

TBOX 11 (2011)  

Lifestyle magazine for teenagers

TBOX 11 (2011)  

Lifestyle magazine for teenagers

Advertisement