Page 1

ЛАЙФСТАЙЛ СПИСАНИЕ ЗА ТИЙНЕЙДЖ КУЛТУРА

ПЛАКАТИ на

• •

М ар ия и С ил в ес т ъ р П ет я и К ам ен К ол че в и на Е в ер ес т

ч А К Ъ Лчета:

x.bg www.tbo

! 4.-8 а т . ия

Брой 2 и 2010 Февруар лв. 9 ,9 3 а н Це

т о з зле

кут

клас

И

Тя и Той: й: Е = m й: m.c m. c2 МАРИЯ: Аз съм ъм нелицензиран управител на един клуб, който се казва „Сърцето на Силвестър“ СИЛВЕСТЪР: А тя няма нищо против!

ХЛЪЗГАВИ ИДЕИ С ОСТЪР ВРЪХ ИЗПЕПЕЛЕНИ И З П ЕПЕЛЕ Е ПЕЛЕНИ П ЕЛ ОТ СЛЪНЦЕТО

(2 част)

В голяма чаша с две бучки лед Rubik се завърна! Тема на бр броя: роя:

Всичко е любов ИНТЕРВЮТА

ЖИВОРАСЛЯЦИ

ГРАФО

КОПЧЕ

ПРОФАЙЛЪР

ФИЛМИ

МУЗИКА

ЧАКЪЛЧЕТА


Е= е фор m.c 2 мула февр та н Би у дости л ли е влю арския ни а гнал б б до не ен Айнщ рой. айн, я, ил к и не, Важ няма огато е на тя ното е, ч и д м е я е ник е л . аква на кв ото по ск енергият о адра а т, а н ростта на е равна е на Физи сърч светлина на масата лите ката дав отно ице. Oсве та – при ратур а мн сител о т н тов ата н го ф н а вси ова взето а пръв по ормули з о. ч ко е а лю , осве глед Бана бовта н м о в л д ж ен ,х ъх е С Посл веж при пример – новяващ и да те по имията – мер едни а – „Ро „Ромео и , тя е и п обърка, н също, те, м на чи оу е м о Ж ж един пс”. Какв ду друго ео и Юли улиета” чителна. , общо о н я о т Мари т членов още спод о, подгот ” на Брат а Шекспи е в р. я е я т я л е , Ма т их ти н н В тоз и бро предсто а групата а в инте ова песен нгасарян рв и . – й коме дии, търсим о да прочет Силвестъ ютата си – „Дъвка п и с р т е ни да р г м , в ш ват в а ли нес овори на . Гледка както и н ед сп. „Т. кус поде иртуа т B в е а O ъ г о същ X” про ва л лнит е пар ената лю сите: ког о не е за та съпруг Разб к а б а а т и ква е о н с з ира с Игра ьори, как в и полож е гледат пускане. е, уд рома та на ител ърж втор се и Подс ата част о ахме и на играчкит нжектира ни стран нтични и е к поня азваме т т Наръчн обещани – 1, 2 ил любовен , какво кога и и и е в к , то си 3 ирус а за в че че се з и да ти D. купо н във атварят в тенето мо ампири п р е д и ж Вене с к ция, апсули; о е да бъд техните л тавим и и е Як овци тива на ш Като а осно пката да един дру ме на ед о и че кни . вно я г и стие попадне , на който н Мulto гите gran на гл ти по А всъ н икой авата днас щнос не ис de я т... вс м м у К е ка . аза страс ички т и сп чакат нова. Важн а гети Пил ото е от , че л отделна ьо пощал тема юбов ь о на, н . та е в о тов ъв въ ае евн з д у ха и в ея. ъзду хът Из И се лез от кут отлеп и и с ед ята! н а лен земя та от та.

Ре д а к т о р С т е л а 1 — ———— ———————— ———


ЕКИП: УПРАВИТЕЛ: Кирил Делев – k.delev@tbox.bg ГЛ. РЕДАКТОР: Светла Луизова – s.luizova@tbox.bg РЕДАКТОРИ: Стела Маркова – s.markova@tbox.bg Чавдар Дюлгеров (4-то) – ch.dyulgerov@tbox.bg Анна-Мария Пеева – am.peeva@tbox.bg Лора Скорчева – l.skorcheva@tbox.bg Райчо Ангелов – r.angelov@tbox.bg Иван Симеонов – i.simeonov@tbox.bg КОРЕКТОР: Ани Гешева ГРАФИЧЕН И WEB ДИЗАЙН: Пенко Пенков – p.penkov@tbox.bg ПРЕДПЕЧАТ: Цветанка Петрова ХУДОЖНИК: Венелин Съйнов (Лино) ФОТОГРАФИЯ: Пенко Пенков Чавдар Дюлгеров АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Виктория Дръндарова – abonament@tbox.bg РАЗПЛАЩАНЕ С КЛИЕНТИ: Ирина Миленкова ИЗДАТЕЛ: ПЕЧАТ: „Мултипринт“ АД ..........................................................................

ISSN 1313 – 9797 Лайфстайл списание за тийнейдж култура АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: София 1408, ПК 50 или ПК 82 Тел.: Факс:

Съдържание РубрикИ КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА ................. 1 КОРК............................................. 4 – 5 ТЕМАТА .......................................6 – 19 ПОЩА ...................................... 20 – 21 НА КИНО ................................. 22 – 23 КРЪВ И ЗЪБИ ......................... 24 – 25 НА ГОСТИ ................................ 26 – 30 ГРАФО ............................................. 31 ЦИТАТИ ..................................... 31, 33 ЧЕТЯЩИ ...................................32 – 33 КОПЧЕ ............................................ 34

ОТ НЕЩО – НЕЩО .......................... 35 ДЖАДЖИ ................................ 36 – 37 ПЪТЕШЕСТВЕНИК .................. 38 – 45 РАЗДВИЖИ СЕ ........................ 46 – 49 ПРОФАЙЛЪР ........................... 50 – 53 ЕТИКЕТ .................................... 54 – 55 САМ ВКЪЩИ ........................... 54 – 55 ЖИВОРАСЛЯЦИ .......................56 – 59 МОЯТ РАЗКАЗ ...........................60 – 61 ХОРОСКОП ................................62 – 63 КРЪСТОСЛОВИЦА ........................... 64

ТЕМАТА: 06 - 19 ВСИЧКО Е ЛЮБОВ Ако обичаш всеки малък момент, всичко е любов.................................................... 6 – 7 Всичко, от което се нуждаеш, е любов ............... 8 – 9 Любовта online – сънуване наяве, нова реалност или играчка-плачка ................ 10 – 11 Езикът на жестовете ....................................... 12 – 13 За любовта и други демони ............................ 14 – 16 Когато любовта е несподелена – местиш се! ........ 17 Заразени от вируса любов .................................... 18 Луперкалия ........................................................... 19 Шапкирай се! ........................................................ 19

(02) 954 41 43, 954 41 47 (02) 851 91 47

РЕКЛАМА: advert@tbox.bg Писма на читатели: redakcia@tbox.bg Рубрика КОПЧЕ: kop4e@tbox.bg Рубрика ГРАФО: grafo@tbox.bg web: www.tbox.bg

6 - 30 НА ГО ГОСТИ И 26

.......................................................................... Редакцията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали с рекламен характер. Не се допуска препечатване и заимстване на текстове, както и ползването на авторски колажи и фотографии без разрешението на редакцията. T.BOX не се ангажира да отговаря на всички получени писма. Никоя част от това списание не се т те продава отделно. Моля, ако забележите л лна плакат или приложение в самостоятелна продажба, незабавно сигнализирайте в редакцията. Брой 2, февруари 2010 Цена: 3,99 лева

———————— —— 2 ———— ——

Тя и Той: Е = mc2 МАРИЯ: Аз съм нелицензиран управител на един клуб, който се казва „Сърцето на Силвестър“ СИЛВЕСТЪР: А тя няма нищо против!


КРЪВ И ЗЪБИ 24 - 25

НА КИНО 22 - 23

образи

Management .................. 22 Играта на играчките ..... 22 Човекът-вълк ................ 22 Денят на влюбените ..... 23 Похитителят на мълнии 23 Злокобен остров ........... 23

ГРАФО 31 Крадци на

Изпепелени от слънцето – Наръчник за вампири и техните ловци (2 част)

ЧЕТЯЩИ 31 - 32 КОПЧЕ 34 ОПАковката Е от значеНИЕ

ЦИТАТИ .................................... 31, 33 Голeми награди за големи (тийн) читатели! ............... 32 Книга в капсула ............................ 32 Прилепи на фестивал или чудеса на конкурс? ................ 32 От автора на бестселъра „Тетрадката” ................................. 33 Франческо Алберони, „Обичам те“ .... 33

ПЪТЕШЕСТВЕНИК 38 - 45 Карнавалът във Венеци Венеция – купон! .......... 38 – 40 Мolto grande купон!..... В Ница всичко е цветя! .............41 .......................42 Urbis nobilissima .......... И Перник е център вселена! ........43 на карнавалната вселе ..........................43 Глътка Мелник к ............. Третият полюс на Земята .... 44 – 45

РАЗДВИЖИ СЕ! 46 - 49

ДЖАДЖИ 36 - 37 RUBIK се завърна!

ЕТИКЕТ 54 - 55 На среща САМ ВКЪЩИ и спагети 54 - 55 Страст от Казанова

52 - 53 ПРОФАЙЛЪР 5 Р В голяма чаша 50 – 51 с две бучки лед

за Истината за ъв ъв сомелиерството е във 5 виното! 52 – 53

Не раз де ляй НЕРАЗДЕЛНИТЕ папагали! ........56 – 57 Капризните красавици – не е трудно, ако са орхидеи ...........58 – 59

ЖИВОРАСЛЯЦИ 56 - 59

Хлъзгави идеи с остър връх ..... 46 – 47 SLACKLINING – що е то? ........... 48 – 49

МОЯТ РАЗКАЗ З ............ ..............60 ...60 – 6 61 1 ....................62 Х ХОРОСКОП .... ................ ...6 62 – 63 63 КРЪСТОСЛОВИЦА К КРЪСТОСЛОВ ВИЦА И А ...............64 64 4 3 — ———— ———————— ———


те зимни 21-т олимпийски игри 12 – 28.02, Ванкувър, Канада

“Мениджър за един ден” 2010! Програмата ще се проведе в края на месец март 2010, като регистрацията ще започне на 10 февруари и ще продължи до 1 март 2010! Сайт за регистрация: www.jabulgaria.org. Повече инфо търси на: www.tbox.bg

„Банките в действие“ от ноемвр и до април . Тренировъч ни игри мо жеш да игр http://bank аеш на s.ja.org/BIA /Login/Log За повече и in.aspx. нформация : www.tbox.b g

София филм фест започва на 5 март. За първи път фестивалът ще обиколи над 10 града в страната.

Виртуално предприятие 2010! Срокове за регистрация: 1 – 12 февруари 2010 година. Начало на състезанието: 1 март 2010 Финали на живо: 8 – 10 май 2010 За повече информация: www.jabulgaria.org и www.tbox.bg

Дали, Пикасо и Шагал гостуват в галерия „Средец“ (София). Мотото на експозицията е „Love“ и ще гостува у нас до края на месец ц Любовен. н.


SOFIA LIVE CLUB: 13.02.2010 ГРАФА „LOVE CONCERT“ 22.00 часа. 18.02.2010 ЛАТИНО ВЕЧЕР С КРАЛЯ НА САЛСАТА ФРАНКИ МОРАЛЕС, Калин Вельов и група ТУМБАИТО ИТО 21.00 часа. 23.02.2010 HIGH TIME 21.00 часа. 27.02.2010 МИЛЕНА СЛАВОВА – 23.00 часа. 23.

IAM

R MO

IN

ME

На 91-годишна възра асст почина световноизвестният писател Джеръм Селинджър, ав тор на „Спасителят в ръжт а“. Публликуваната през 1951 г. книга ссе превръща в класик а на съв временната американ ска литература. В нея се разказва з младия, гневен и от за хвърлящ ннормите тийнейджър Холдън К Колфийлд.


ТЕМАТА

Ako obihaø

vseki

moment, vsihko e malúk

l[bov

———————— —— 6 ———— ——


Спомням си една от големите караници, които отнесох като дете. Беше заради дъжда и люлките. Навън порой, а мене ме няма и цялата фамилия ме търси. Прибирам се вир-вода и всички ми крещят. Татко ме попита: Защо? А аз му отговорих, че когато вали, люлките са свободни. Не помня дали ме наказаха, но помня усещането, докато се люлея, лицето ми да се мокри от дъждовните капки, ръцете ми да изстиват, стиснали здраво желязото, косите ми да залепват за гърба и да се смея от гъдела в корема нагоооооре... надоооолу... нагооооре.... Сигурно се чудиш каква е връзката на този мил детски спомен с идеята за любовта?! Просто е. Вярвам, че за нея трябва да си подготвен. Има един така наречен здравословен егоизъм, който осмисля идеята, че ако обичаш себе си, ще можеш да обикнеш и друг човек. А пред себе си човек е най-искрен. Няма ги позите, ролите, преструвките и маските. Можеш ли да се приемеш точно такъв, какъвто си, ще ти е лесно да приемеш и някой друг в чистия му естествен вид и да го обикнеш. Няма да се опитваш да го моделираш като пластилин в удобна форма, а ще откриваш с очарование малките му несъвършенства и красиви качества. Не е нужно да си влюбен, за да спреш, както си вървиш по улицата, и да оставиш слънцето да целува лицето ти. Да потопиш ръце във водата и да я милваш с дланите си. Да се проснеш насред уханна поляна с цветя и да потънеш в аромата ` и . . Да се насладиш на тръпките по тялото през зимата, след като влезеш в топла стая. Да тичаш, докато ти свършат силите, и после

бавно да си поемаш дъх. Да разгледаш много отблизо шуплите на мида. Да надуеш музиката до дупка и да чуваш всяка струна, всеки тон и ритъм... И не е лудост това, а усещане за живот. Стъпка по стъпка събуждаш сетивата си и ги учиш да разпознават истинските усещания. И така един ден ще знаеш, че обичаш любимия човек, когато те гали по лицето, когато усетиш парфюма му, когато прокарваш косата му между пръстите си, потръпваш от прегръдката му, целуваш всяко малко любимо ъгълче или се опияняваш от гласа му, независимо какво ти говори. Ако обичаш всеки малък момент, всичко е любов. За първи път се влюбих за една вечер и заедно с това момче се учех да обичам. Всеки ден, по малко и по много, и понякога и непрекъснато... Да, знам колко е важно любовта да се усеща, а не да се декламира като изтъркано стихотворение. Но покрай слънцето, цветята, зимата, морето, люлките и дъжда се научих колко е важно да можеш да кажеш защо обичаш някого. Много по-важно от това изобщо да казваш: Обичам те. Онова, което даваш, то си остава завинаги твое. Онова, което пазиш, е загубено завинаги! Любовта е твърде красива, за да се държи на тъмно вътре в теб. Покажи ` и живота с онези малки неща, които обичаш. Защото любовта си е твоя. Тя ти принадлежи. Даже другият да ти я откаже, не може да промени нищо. Той просто не се възползва от нея, това е. Когато обичаш, си щастлив! Щастлив... от гъдела на любовните пеперуди в корема, когато само мисълта за другия те изстрелва нагооооре... надооооолу... и пак нагооооре... независимо дали вали или е прекрасен ден. Лора 7 — ———— ———————— ———


ТЕМАТА

Всичко, от което се нуждаеш, е любов Анна-Мария Пеева ПСИХОЛОГ

Потръпвам, спомня ли си филма „Град на ангели” – историята на ангел, изправен пред възможността да стане смъртен в името на любовта. Същество, живяло хилядолетия в небесното царство, изведнъж е извадено от съвършеното си равновесие от една много земна и несъвършена жена. Изумително е как любовта може да срещне два толкова несъвместими маршрута! А какво е любов?

Отговор в три притчи В далечни времена чувствата живели на далечен остров. Един ден те разбрали, че островът скоро щял да потъне и решили да си построят кораб, с който да го напуснат. Единствено Любовта била толкова привързана към мястото, че поела риска да остане до последния възможен момент. Когато островът почти се скрил под водата, на Любовта вече ` и се наложило да потърси помощ. Богатството отказало да я качи на кораба си, защото бил препълнен със злато и сребро и нямало място. Суетата също се възпротивила да ` и помогне, тъй като Любовта ` и се видяла твърде мокра и можела да изцапа кораба ` и . Тъгата пък имала нужда да бъде сама в страданието си. Щастието било толкова възторжено, че въобще не чуло воплите на Любовта. Само един непознат старец ` и помогнал да се спаси. И този старец бил Времето, защото само то знаело каква е цената на Любовта. Според Джонатан Каръл: „В началото на любовта трябва да стъпваш внимателно. Можеш да тичаш към любимата през полето едва на по-късен етап, когато си сигурен, че тя няма да ти се смее, ако се спънеш.” Да обичаш, значи да намериш в щастието на друг своето собствено щастие. За да се случи това, е нужно време. За да се изгради доверие, трябват години, а за да се разруши – дори само миг. Любовта е като цигулка. Музиката може да спре, но струните остават завинаги. Друга история разказва, че нашите стари приятели – чувствата и качествата, се събрали в едно далечно кътче на земята и от скука започнали да играят на криеница. Лудостта взела да брои и всички се втурнали да търсят тайни места. ———————— —— 8 ———— ——

Мързелът се шмугнал зад най-близкия камък, Вярата литнала към небесата, а Завистта се скрила в сянката на Триумфа, който се изкатерил на едно високо дърво… Любовта се лутала и не знаела къде да се скрие – всичко било заето. Изведнъж видяла прекрасен розов храст и бързо се сгушила в цветовете му. Броенето приключило и Лудостта се заела с търсенето. Най-напред открила Мързела. После Вярата – чула я да спори с Бога. Треперенето на вулкана ` и подсказало къде са Страстта и Желанието. Щом зърнала Завистта, се досетила къде е Триумфа… Много скоро всички били намерени. Единствено Любовта била все още в неизвестност. Лудостта претърсила всяка тревичка, клонче и камъче наоколо. Стигнала до розовите храсти и ги разтворила. Дочул се вик и Любовта изскочила с раздрани от шиповете очи. Лудостта се изплашила, плакала, молила за прошка… и за да изкупи вината си, обещала на Любовта да бъде неин водач. Казват, че оттогава любовта е сляпа и Лудостта я води за ръка. Защо казват, че любовта е сляпа? Според психолозите, в нейния най-ранен етап съществуват т.нар. „образи - отражения“. Това е периодът на влюбването, когато всеки в двойката разполага с такъв „образ - отражение“. Той е съставен от това, което желае да покаже от себе си и въжделенията на другия за него. Влюбените поддържат образа си чрез онова, което смятат, че партньорът им очаква от тях. Стремят се да изглеждат такива, каквито си мислят, че той ги харесва и желае да види. Взаимно се съзерцават в положителните си отражения, които всеки изпраща към другия. При влюбването ние живеем в очите на любимия. Те са идеализиращото


огледало, в което непрекъснато се отразява нашият прекрасен положителен образ. Макар и да е малко подвеждащо, влюбването винаги си заслужава. Прави ни активни, изобретателни, красиви, повишава самочувствието ни, имаме усещането, че не ходим по земята, напомпва ни до прага на експлозията пеперуди в стомаха, топка под лъжичката, липса на апетит. Предполага се, че е свързано с химичните субстанции фенилетиламин, ендорфин, окситоцин, вазопресин, или пък може би с феромоните, магнетизма. Ето защо има и срок на годност – изчезва при химичното засищане на мозъчните рецептори с тези химични вещества. И когато химията се успокои, тогава може да се роди любовта. За разлика от влюбването тя е тази, която се усеща с тялото, чувствата, емоциите, разума. Тя съществува на всички нива – сексуално, емоционално, интелектуално, духовно. Но поддържането ` и никак не е лесно.. Според трета история един крал имал трима сина близнаци и се чудел кого да избере за свой наследник. Затова решил да ги изпита. Дал им по една торба със семена на цветя и им казал, че тръгва на поклонническо пътуване, което може да продължи и години. Заръчал им, като се прибере, да му върнат семената, и който ги е запазил най-добре, той ще го наследи. Първият син ги сложил в железен сейф. Вторият ги продал и решил, когато баща му се върне, да купи нови свежи семена. Третият ги пръснал навсякъде из градината. След три години баща им се завърнал. Първият син отворил сейфа, но семената били изгнили и били започнали да вонят. Бащата възкликнал: „Какво е това? Нима такива семена ти дадох? Те трябва да са способни да цъфнат с цветове и да миришат прекрасно, а тези семена вонят! Това не са моите семена!” Синът му възразил, че това са същите семена, но бащата отсякъл: „Ти си материалист.” Вторият син се втурнал към магазина и купил нови семена. Но бащата казал: „Но тези не са същите. Ти мислиш по-добре, но все пак това не е качеството, което бих искал да видя в теб. Ти си психолог.”

Дошъл ред на третия син. Той разходил баща си из градината, където навсякъде цъфтели безброй цветя. И синът казал: „Тези цветя са от семената, които ти ми даде. Щом узреят семената им, аз ще ги събера и ще ти ги върна.” Бащата казал: „Ти си моят наследник. Ето така трябва да се постъпва със семената!” Любовта не е даденост и никой не ни се полага. За да сме заедно, е нужен баланс. Баланс между даване и получаване. Аз ти давам цветенце, ти ми отговаряш с две. Аз ти връщам три, после си ти – четири, и така и пак, и пак. Любовта изисква непрекъснато да създаваме причини другият да избира отново и отново да бъде с нас. За да поддържа вкуса и интереса към себе си, и той трябва да полага усилия да ни е хубаво с него. Любовта е жива на принципа „Дай, за да получиш!”, който важи и за двамата. Прибавете към това доверие, прозрачност, откритост, честност в общуването и това, всеки да се чувства приет от другия такъв, какъвто е, и да може свободно да изразява себе си в тези отношения, и вече сте едни щастливи, обичащи се хора. Извинете, бихте ли ме упътили към сърцето си? Много се спори дали противоположностите се привличат или сходствата са тези, които събират хората. Повечето мнения клонят в посока на това, че любовният ни избор зависи от известен брой наши съзнателни желания, но и от значително повече неосъзнати импулси. Насочваме се към другия предимно защото той е като нас. Това, което привлича хората, са техните прилики, и то най-вече приликата в семейната среда, в механизма на техните семейства. Ние носим нашите семейства в себе си, някъде вътре в нас, и отправяме сигнали, които улесняват хората с подобен произход да ни разпознаят. И свързвайки се с тях, ние в известен смисъл пресъздаваме наново нашите собствени семейства. Често изборът си правим чрез сравнение с образите на родителите ни или водени от нуждата да видим осъществена в другия част от самите нас. Каквото и колкото да пишем, предполагаме, фантазираме и разсъждаваме за любовта, истината е, че човек не е направен, за да разбира любовта и живота, а да ги изживява и да им се отдава. Освен това никога не е късно да срещнеш някого.

9 — ———— ———————— ———


ТЕМАТА

Любовта online – сънуване наяве, нова реалност или играчка-плачка

сички пишем собст собствената твена си история, но тя невинаги е такава, ккаквато кв ни се иска. к В киберпространството най-сетне можем да я сътворим по образ и подобие на мечтите си. сексът онлайн е едно от най-прекрасните изобретения, стига всички да умееха да пишат по-бързо.

В А

„Толкова много мъже, толкова малко време” – думи на Мей Уест, актриса от времето, когато още не са познавали общуването в Мрежата и неограничените му възможности. Днес нямаме подобни проблеми, но приключенията с киберлюбовта колкото ни дават, толкова ни и вземат. Четири са основните черти, които правят киберпространството особено привлекателно и романтично съблазнително: • въображението • взаимодействието • достъпността • анонимността

Въображението Киберпространството осигурява всичко необходимо за сексуалната възбуда – новост, риск и непредсказуемост. ———————— —— 10 ———— ——

Благодарение на въображението в Мрежата човек може да обрисува себе си и другия в най-положителната и съблазнителна светлина. То може да попълни по вълнуващ начин подробностите, по отношение на които нашите онлайн събеседници не са особено конкретни. Всичко е както ни харесва, няма невъзможни неща, няма неприятни миризми и вкусове. Онлайн връзката се оформя от собствените ни фантазии и е освободена от критиката на околните. Докато в действителния свят привличането ни един от друг се влияе от начина, по който другите гледат на избраника ни, в киберпространството ние не го виждаме през критичния поглед на останалите и това ни осигурява по-пряко взаимодействие. Киберпространството улеснява идеализирането на другия и може да доведе до размиване на разликата между действителност и фантазия.


Анонимността „Ако ядеш нещо, но никой не вижда, че го ядеш, следователно то няма калории.” Анонимността в нета намалява рисковете. Тя ограничава уязвимостта и значимостта на обществените норми и съответно помага на хората да са в по-голяма безопасност и по-свободни да

Киберпространството позволява да правиш повече, по-добър и различен секс. В Мрежата моралните и практически задръжки изчезват, хората по-лесно установяват сексуални контакти където и с когото пожелаят. действат в съгласие с желанията си. При офлайн обстоятелствата страхът от вредните последствия е една от най-сериозните пречки за започването на множество романтични връзки и за значително саморазкриване във вече съществуващите. Интимността и невидимостта в Мрежата осигуряват скривалище. В общуването има асинхронност – липсва пряк контакт и отговорът може да бъде забавен. Тази асинхронност помага да избегнеш изправянето пред непосредствената реакция на другия отсреща и така ти позволява да формулираш внимателно обмислен отговор, който ще бъде доставен, когато пожелаеш. Анонимността обаче силно улеснява измамите. Голямата анонимност често пречи и на близостта, и на чувството за автентичност.

просто да не отговаряш на другия. Романтичната онлайн връзка е директна, защото е по-пряма. Да пишеш до непознат е като да пишеш в дневник. Киберпространството не само удовлетворява наличните потребности, но създава и нови, които често не могат да бъдат удовлетворени. Лекотата, с която хората намират истинска и вечна любов в киберпространството, поражда у тях нуждата да имат такава „съвършена” любов и в реалния живот. Онлайн връзките са като играчка, с която още не сме се научили да играем и лесно може да стане играчка-плачка. В това отношение онлайн любовта прилича на взимането на наркотици. И двете осигуряват лесен достъп до удоволствие, което често почива върху виртуални реалности. И при двете се стига до пренасищане и предишните дози и стимули престават да действат и оказват влияние. Хората искат още и още, но удовлетворението е ограничено и постигането му става все по-скъпо, а неудовлетвореният копнеж предизвиква силен стрес.

Достъпността Срещам се с това момче от две години – и после започна натякването: „Искам да зная името ти…”

Киберпространството следва да допълва, а не да замества живота. Мрежата е навсякъде и цената за участие е много ниска, а виртуални партньори колкото искаш и каквито пожелаеш. Но тази голяма достъпност до различни възможности може да доведе до стрес, свързан с „пренаситения Аз”, който не е в състояние да прави практически избори.

Взаимодействието „Ако телевизорът и хладилникът не бяха толкова далеч един от друг, някои от нас изобщо нямаше да се движат.“ Джоуи Адамс В Интернет е далеч по-лесно да изразиш взаимност, тъй като това изисква по-малко усилия и всъщност почти никакви реални действия. При онлайн връзките може да отложиш реакцията си и да

Емоционалните онлайн изживявания могат да се сравнят с усещането, че получаваш голяма заплата, без да си я спечелил с тежък труд. смекчиш отговора си. Лицемерната любезност е помаловажна за сметка на емоционалната искреност. Не е необходимо да бъдеш любезен и да отговаряш на всяко изпратено съобщение; ако не желаеш да продължаваш определена онлайн връзка, можеш 11 1 1 ————— ———————— — ———— ——— —


ТЕМАТА

ЕЗИКЪТ НА ЖЕСТОВЕТЕ ет прости романтични идеи, които ще направят празника ти незабравим

П

от Райчо Ангелов

О, ужас! Какво да є/му подаря за Свети Валентин? Спокойно, нашите експерти по светивалентинска романтика са на твое разположение. Не е нужно да си приказно богат/а или да притежаваш необичаен талант. Достатъчно е да си влюбен/а и изпълнен/а с желание да зарадваш човека, когото обичаш. Опитай, не боли. Даже напротив.

Той на нея Шоколад Шоколадът е най-класическият подарък, свързан със Св. Валентин. Кое момиче би могло да устои на кутия с форма на сърце, или пък още по-якото – шоколад в съответната форма? Забрави за плюшените мишки или мечки, държащи сърце – те са прекалено банални и само ще събират прах. Не се хвърляй и на балони, защото са нетрайни и лесно се пукат. Знам, че не искаш и с вашата връзка да се случи това. Шоколадът обаче си е класика, дори да е на диета, няма да ти устои. Стани неин роб за един ден Нали говорим за жестове, не всичко е в материалните подаръци. Е, какво толкова? Можеш да го направиш. Обещай и`, че в рамките на един ден ще правиш всичко, което тя поиска от теб. Дори денят да включва среща с досадните и` кудкудякащи приятелки или целодневно обикаляне по магазините. Само изтрий отегчения израз на лицето, който ти се появява след десетминутно киснене пред поредната пробна. Понасяй всичко с усмивка и бъди сигурен, че тя ще го оцени и ще те възнагради подобаващо. Напиши и` стихотворение Слушай сега – ако не се справяш с римите, няма страшно. Ако повече те бива във фристайла – действай! И най-безумното или смешно стихотворение да напишеш, пак ще свърши работа. Просто защото си го написал ТИ лично за НЕЯ. Не си и помисляй да преписваш от известни поети – тя не е глупава, ще те разкрие и ефектът ще е обратен. А, и още нещо. Каквото и да си написал, не и` го поднасяй на кариран лист, откъснат от тетрадката по химия. Все ще намериш някоя картичка, а ако си особено сръчен – направи сам картичката. Картон, няколко картинки, с които да направиш колаж, не забравяй поне едно сърчице да лепнеш някъде – и си готов! Заведи я на вечеря Момичетата обичат това, а и фактът, че си измислил цялото събитие и си направил резервация само за вас двамата, вдига категорията ти почти до небесата. Отиди в избрания ресторант една или две седмици по-рано. Проучи обстановката. Най-добре е да избереш сепаре, което хем да ви отделя от околните, хем да ви дава свобода да си говорите мили думи, без някой да ви слуша. Избери менюто. Прояви фантазия и ще видиш как усмивката няма да слезе от лицето и` през цялата вечер. Купи и` червени рози В крайна сметка, ако не измислиш нищо друго – розата си остава най-верния приятел на мъжа. Един съвет – колкото повече рози купиш, толкова повече целувки можеш да очакваш. Не бъди стиснат. Всъщност... направо можеш да използваш всичко изредено дотук накуп. Ефектът ще е поразително зашеметяващ! 12 12 ———————— ———— ——— ——


Тя на него Приготви му собственоръчно романтичен сладкиш Ако не си от тези, дето влизат в кухнята само за да си сварят вода за кафето, а имаш елементарни познания по готварство, можеш да изпечеш нещо собственоръчно. Най-подходящи ще са, разбира се, сладки или курабийки с формата на сърце. Ако пък се чувстваш неуверена в тази материя – можеш да купиш готов блат, малко сметана, някой и друг плод и бурканче сладко от боровинки. Ако не те е страх от ножа, може внимателно да изрежеш блата във формата на сърце. Нататък е лесно – мажеш сметана, ръсиш от плодовете, добавяш малко сладко за разкош. И така, докато ти свършат блатовете, сметаната или търпението. Как точно ще се яде тази торта – оставям на твоето (и неговото) въображение. Покажи малко съпричастие с хобито му Дори да не харесваш музикалния му вкус, купи му тениска. Мъжете обичат тези неща. А той дори не подозира, че знаеш кой е 50 цент. Познавам един, който е абсолютно неустоим за мацките в тениска, на която пише The cure. Boys don’t cry. И толкова се изкефи, когато я получи, че… Ама друг път ще ти разкажа тази история, нали схвана посоката на мислите ми? В краен случай, ако пък е алергичен към музиката, но обича кучето си, подари му тениска или чаша за кафе, на която пише I love my dog (Я люблю свою собаку) J’aime mon chien. Направи пъзел от общите ви спомени Така. От теб се иска само да подбереш подходящи снимки и да ги занесеш в някое фото, което предлага тази услуга. Хората там си знаят работата – сканират и подреждат снимките, отпечатват ги на картонче, нарязват го като пъзел и ти връчват парченцата в една торбичка. Нали мъжете обичат предизвикателствата и все нещо сглобяват – засечи му време, в което ще сглоби пъзела. (Грешка ще е, ако му кажеш, че бившият ти миналата година се е справил по-бързо!) По-добре се полюбувайте заедно на резултата и си припомнете заснетите щастливи моменти. Бутилка вино Той обича да пие вино. Факт. Да му подариш бутилка добро вино е ОК, но малко… скучно. Тъй като нямаш време да направиш вино собственоръчно и собственокрачно, можеш да се заемеш с етикета. Едва ли компанията-производител ще ти се разсърди, ако върху нейния етикет залепиш нещо забавно като негова снимка или остроумно пожелание по случай празника. Или ако нещата са стигнали дотам – обяснение в любов. Закачливо бельо Малко ми е неудобно да ти напомням, защото ти си го знаеш това по-добре и от мен, но дамското бельо е онази гледка, която кара дъхът му да спира. Независимо дали ще види една презрамка заради падналото рамо на блузата ти, или… Ти си знаеш как и защо, но гледай да е с вкус и закачка, защото това най-се помни!

Заигравка с пръсти и фотокамера: Bittersweetvenom (9gag.com) 1 13 3 ———————— — ———— —————— —— ——


ТЕМАТА

За любовта и други бовни двойки сем безсмъртни лю демони О според T. BOX Любовта е прекрасна, любовта е трагична, любовта е... Няма да продължаваме нататък, защото искаме сам да разбереш какво е Любовта. Сега обаче ще споделим с теб преклонението си пред неколцина влюбени – измислени или реални, които ни вдъхновяват и са особено скъпи на сърцата ни. Продължавай да четеш, пък да видим какво ще излезе.

Адам и Ева Тези двамата всъщност са първата двойка въобще. Чувал си историята – Бог създава Адам, на него му е скучно, Творецът взима от него едно ребро и му изработва другарка. Двамата страшно се забавляват из разни градини, докато жената не се забърква в грозна афера със змия и ябълка. Ябълка от Дървото на познанието. Първото, което те осъзнават, е, че са голи. Останалото е история. Която продължава и до наши дни. Лукас Кранах-ст Л Кранах-старши, тарши, „Адам и Ева“, 1533 г.

Ромео и Жулиета Най-известната любовна двойка в историята. Едноименното произведение е трагедия от Уилям Шекспир, разказваща за момче и момиче горе-долу на твоята възраст, които имат лошия късмет да са наследници на два враждуващи рода от Верона, Италия. Двамата успяват да се оженят въпреки забраната на семействата си и след една афера, включваща убийство, загиват трагично. Всъщност по недоразумение. Ако ти е интересно, прочети пиесата или поне гледай филма с Леонардо ди Каприо и Клеър Дейнс, няма да съжаляваш. Сър Фр Сър Ф Фран Франк анк к Ди Дикс Дикси, кси, и, „„Ро „Ромео Роме мео о и Жу Жули Жулиета”, лиет ета” а”,, 1884 гг.. 1884 ———————— —— 14 ———— ——


Парис и Хубавата Елена И тук са замесени ябълки – богинята на Хаоса, Еридия, подхвърля една ябълка по време на парти в древна Гърция, вследствие на което Парис от Троя се влюбва в Хубавата Елена от Спарта. Парис я отвлича, води я в Троя и много и` се радва. Добре де, ама гърците не са хич доволни, защото момичето е омъжено за царя на Спарта Менелай. Избухва кръвопролитна война – Троянската. Десетки хиляди мъже се избиват помежду си. След войната Елена се връща в Спарта и заживява мирно и тихо с Менелай, обаче всички знаем, че тя всъщност обича Парис. Объркана работа. Никога не сме ги разбирали тези древни гърци. Ж к Лу Жак Жа Луи и Да Дави Давид, вид, д „„Елена Елен Ел ена а и Па Пари Парис“, рис“ с“, “, 1788 г. г. 1788

Шах Джахан и Мумтаз Махал Става дума за Тадж Махал, разбира се. Виждал си тази сграда – голяма, бяла, показват я винаги, когато става дума за Индия. Император Шах Джахан (Господар на света) и съпругата му Мумтаз Махал (Възвишената в двореца) били влюбени до уши, но ги застигнала зла участ. Едва 39-годишна, Мумтаз Махал напуска този свят и оставя мъжа си да ридае безутешно. За да увековечи любовта си, Шах Джахан решава да построи за любимата си невиждана мраморна гробница. 17 години архитекти и майстори от всички краища на света се трудят неуморно, за да построят този мавзолей. Джахан разорява държавата, но оставя един от най-непоклатимите символи на Любовта, създавани някога. Отличен шест за императора!

Исус Христос и Мария Магдалена Виж сега, тук стъпваме малко на хлъзгава почва. Няма сигурни доказателства за връзката между Исус и Мария Магдалена, но застъпниците на тази теория се умножават. Църквата отрича. Няма какво да ти обяснявам – чел си „Шифърът на Леонардо”. Ако не си я чел, значи учиш в килийно училище някъде по планинските върхове. Мария Магдалена водела ъ-ъ-ъ-ъ... неморален живот и Христос със своите проповеди я обърнал към вярата. Направил я своята найпредана последователка и се оженил за нея, като почерпил гостите на сватбата си с вода, която лично превърнал във вино. Най-смелите почитатели на теорията за брака между Христос и Мария Магдалена твърдят, че те двамата след дълги премеждия се установили във Франция, където основали една от тамошните кралски фамилии – Меровингите. Честно.

Александър Иванов, пред „Явяването на Христос д Мария Магдалена сле 5 г. Възкресението“, 183

Продължава на стр. 16

15 5 ———————— — ———— ——————— ——— ——


Кларк Гейбъл и Вивиан Лий в сцена от филма „Отнесени от вихъра“, 1939 г., реж. Виктор Флеминг

Продължение от стр. 15

Рет Бътлър Рет ътлър тлър и Ск Скарле Скарле О’Хара Скарлет Рет и Скарлет Р С са герои от легендарния роман „Отнесени от вихъра“, написан от Маргарет Мичъл. Освен това са пресъздадени великолепно от Кларк Гейбъл и Вивиан Лий в едноименния филм, създаден през 1939 г. Историята е следната – вятърничавата Скарлет успява да завърти главата на един опасен и привлекателен мъж. Той е контрабандист и човек на живота, харесва я, но тя му се дърпа в продължение на около 900 страници. Когато тя най-накрая решава, че може да бъде щастлива с Рет, капризният ` и характер вече е успял да го отблъсне и той си тръгва. Останала сама, подсмърчайки, Скарлет завършва историята с репликата: „Все пак утре е нов ден!“…

Бони и Клайд Те са може би най-популярната двойка престъпници в света, а на всичкото отгоре имат и найстранната представа за реализация на любовта. Бони Паркър е отегчена от живота жена, която вижда своя шанс за промяна при срещата си с очарователния Клайд Бароу, който мечтае за престъпен живот и вярва, че той ще му осигури независимост и пари за бъдещето. Двамата се влюбват и започват живот, изпълнен с престъпления из цяла Америка – ограбват банки и скоро стават известни из цялата страна, а хората ги харесват, помагат им и дори се гордеят, че са били техни заложници. Както обаче се случва рано или късно с гангстерите, те скоро попадат в капана на полицията и придават още по-романтичен ореол на съдбата си, когато биват жестоко убити при засада на 23 май 1934 г. Мир на праха им!

Фред и Уилма Флинтстоун Не се смей, наистина смятаме Уилма и Фред за безсмъртни. При всички неразбории, които Фред създава, е цяло чудо, че Уилма не само го търпи, но и го обича. Опитите на Фред да бъде романтичен често завършват трагикомично, но въпреки всичко те имат най-стабилната връзка, която сме виждали. Страшно любим момент ни е, когато Уилма подари на Фред вратовръзка на точки. „Нова вратовръзка? И вече е цялата на петна? Благодаря ти, Уилма!“ Това ако не е любов, значи нищо не е. Райчо Ангелов ———————— —— 16 ———— ——


ТЕМАТА

Когато любовта е несподeлена – местиш се! Влизаш в желаната форма

Състоянието С Съ ъст сттоя оя о ян ни иетто на на н несподeлената есспо е подe под дeл ле ен на атта ал любов юбо юбо юб ов веи изззотт З Зигмунд Фройд неговия труд сследвано след сл лед е ва ано но о Зи иггм мунд уун нд Фр Ф рой йд в н не егго ови вия тр рууд д „Траур и меланхолия”.

Няма как да не си зададеш въпроса: „Какво ми има на мен?” Най-лесният и мигновено появяващ се отговор – „Има какво да му се коригира на това моето тяло!”. И започваш да работиш по въпроса. Идва ти наум, че да се храниш здравословно и да спортуваш не е е никак лошо като идея. Подаряваш си пълна промяна – полезна и безопасна.

Работиш здраво Няма да отричаме, че да не отговарят на чувствата ти носи болка. Понякога може и да те депресира, и да, може и да вкара известна доза меланхолия в цялата история. Освен това те втриса, без значение дали е топло или студено.

Това е нещо като подреждането и разсейването. Даваш всичко от себе си. Ако участваш в пиеса, не се занимавай само с твоята роля, включи се в направата на декора, поеми режисьорски функции, продавай билети, бъди дизайнер.

И все пак – несподелената любов си има и позитивни страни, наистина! Влюбваме се, когато сме готови да се променим, когато търсим нещо ново, когато сме готови да открием нов свят и да осъществим мечти и желания, от които досега сме се отказвали. Когато обектът на чувствата ти не отговаря на тях, просто сменяш целта. Вече си на път, имаш импулс, екипировка, усмивка и любопитство. Нужно ти е движение – просто довършваш започнатото. И затова започваш активно да:

Подреждаш Светът ти е рухнал, объркано ти е, страдаш – не можеш да направиш нищо за вътрешната си подредба, но виж стаята си – в нея можеш да направиш всякакви размествания, можеш и да я изчистиш така, както отдавна не се е случвало. Резултатите – собственоръчна промяна на вътрешния интериор и умора. А умората в такива случаи действа разтоварващо, кара те да не мислиш.

Разсейване То ти е нужно отвсякъде. И като нищо да се сетиш, че отдавна не си си правил разходка сред природата; че там някъде има едни хубави книжки, които само чакат да бъдат прочетени; че точно сега е моментът да се научиш да готвиш и какво ли още не. Докато се стараеш да се разсееш от любовната мъка, намираш хиляди нови и интересни неща.

Развиваш творческото в себе си Давам ти конкретен пример: Когато любимата на Гьоте Шарлоте Буф се омъжила за друг, той изпаднал в „леко” отчаяние. Стигнал дотам, че започнал да мисли за самоубийство. Вместо да го направи обаче, той написал книгата „Страданията на младия Вертер”, в която главният герой слага край на живота си заради несподелената любов. С този роман Гьоте слага началото на нова епоха в литературата. Или с две думи – писателят използвал отчаянието, като го насочил в друга посока. Стела Маркова, която се мести достатъчно често 17 — ———— ———————— ———


TEMATA

ЗАРАЗЕНИ ОТ ВИРУСА ЛЮБОВ си гадже? Нямаш е знаеш как да си намериш? НИли неможего търсиш? би не знаеш как да го потърсиш. А Погледни този надпис:

„LOVEISNOWHERE” Как го прочете – „Love is nowhere”, или „Love is now here”? Всичко е въпрос на настройка. Законът на перцепцията (разбирай възприемането) казва да внимаваш какво търсиш, защото ще намериш именно него. Ако търсиш любов, ще намериш любов, ако търсиш препятствия към нея, ще се натъкнеш на изобилие от такива. Настройката ти към живота има огромно влияние върху това, което се случва с него. И така, ето няколко съвета, които ще ти помогнат да прихванеш вируса любов. Спри да чакаш и започни да живееш. Проблемът с чакането е игра, която практикуваме, когато се страхуваме от това, да поемем риск или отговорност. Изхвърли старите писма. Ако все още ги пазиш, време е да се разделиш с тях. Само когато оставиш миналото да си тръгне, отваряш врата

на бъдещето. То може би чука там от доста време. Чуваш ли го? Не се концентрирай върху липсата. Най-атрактивни изглеждат хората, които са влюбени в нещата около себе си и не са съсредоточени върху търсенето на Човека. Отчаяно търсещите пък са най-непривлекателни. Фокусирай се върху себе си и любимите си неща (каране на колело, четене на книги, рисуване на графити, мама, татко, проскубаната ти котка), грижи се за здравето си и се забавлявай. И точно когато най-малко очакваш, Той/Тя ще се появи. Гаранция! Не си изграждай куличка от приятели, които също като теб са самотни (воини). Хубавите двойки – а такива има, – са добро обкръжение, защото те карат да вярваш и да желаеш. Музиката – От време на време си пускай „Love is in the air” на John Paul Young, както и „All we need is love” на Beatles. И не отивай на доктор, когато се влюбиш.

Любовен вирус Основна характеристика – опасно прекрасен и прекрасно опасен. Прояви: – може сериозно да подобри здравето ти; – лекува стари рани; – връща надеждата; – прави всички неща да изглеждат възможни.

STELA ———————— —— 18 ———— ——


ТЕМАТА Луперкалиите са едни много о странни празници още от вре-а мето на древния Рим, които са освързани с изобилието и плоосос дородието. Първоначално са п послците ците ци те ветени на покровителя на вълците ите” е ), Луперк („прогонващият вълците”), ств т ие твие чийто култ се слива впоследствие я бог б с този към древноримския окроФавн (на латински Faunus – покрощатта щ щата а, вител на полята, горите, пасищата, уп пер ерка кали л ит ите се празживотните). Забележи, че Луперкалиите нуват на 15 февруари. На този ден в подножието на Палатинския хълм при пещерата Луперкал (където според преданието е живяла вълчицата, отгледала Ромул и Рем), жреците, наречени „луперци”, принасят в жертва кози, козли и кучета. След това намятат върху голите си тела прясно одраните кози кожи и обикалят хълма, стремейки се да уловят и завържат жените с ремъци, направени от същата кожа, като по пътя си удрят всеки срещнат с козите камшици. Жените доброволно се оставяли на ударите и връзването, защото според вярването това носело плодовитост. Едно от интересните неща покрай Луперкалиите е, че предишният ден (14 февруари) бил посветен на римската богиня на брака, майчинството и жените Юнона. През този ден девойките пишели любовни писма, слагали ги в голяма урна, а след това мъжете изваждали писмата. Всеки мъж трябвало

Луперкалия

да ухажва девойката, чието писмо е изтеглил според волята на боговете. Всъщност Луперкалиите са корените на сегашния празник на любовта Свети Валентин. В този ред на мисли на 14-и си тегли късметлийската валентинка, ухажвай цяла вечер въпросната половинка, а на другия ден просто навлечи нещо кожено. После намерете някой хълм, около който да поджиткате и да се поцелувате, и, моля те, не забравяй, че камшиците и връзването са останали някъде в древния Рим.

Шапкирай се! Е, няма такава дума – това е просто заглавие, но има такава игра. Н Нали се сещаш, че почти всеки купон завършва с една безкрайна поредица от блусове? Ето тук някъде е моментът да те светна как още повече да нажежиш атмосферата по време на баладите и чифтосването да не е със запазено място. Какво ти трябва ли? Да си прочел тези няколко реда☺, купон, на който си поканен, и една шапка (само да не е някаква плетена или лигава). Засилваш се на купона, започва аху-иху и след няколко часа сигурно стартират метъл баладите (които са готини, но за сметка на това продължителни). Найдобрият вариант е бройката на хората да е нечетна (примерно 6 момичета и 7 момчета), но обикновено няма проблем, защото винаги има някой, който гледа кухо в една свещ и тъпее. И така – музиката се носи из стаята, двойките се групират и започва лежерното поклащане тип поплавък в леген. Играта се състои в това, че човекът с шапката седи около минута-две сам и оглежда двойките. Избира с кого да танцува, приближава се до въпросните двама и слага шапката на главата на този, който в

момента му пречи. Този, на когото е сложена шапм ка ката, независимо дали му харесва или не, е длъжен да отстъпи мястото си и да те остави да танцуваш с партньора му. Сега сигурно ще си помислиш, че но новият „шапкар” може да ти отмъсти моментално и да ти турне шапката, но споко. Според правилата той няма такова право и един вид ти имаш огърлица за неприкосновеност в този момент. Шапкарят изчаква неговите 2-3 минути и разваля рахатлъка на друга двойка и т.н. Ако предварително се разберете да пробвате тази игра, ще си спестите доста от напрежението и намусените физиономии – ала развали ми свалката или не си давам гаджето. Игричката определено си заслужава. И знае ли човек, може пък това да е начинът да покажеш на другия, че ти се танцува точно с него и в съвсем ъ ъл. друг смисъл. мешайте си Айде, омешайте узиката капите и му музиката да свири!

4-то 19 ———————— — ———— ————


ПОЩА

Ние вярваме, че днешните проблеми са утрешните решения. Ако има въпН ро р о роси, които те вълнуват, свързани със семейството, училището, личното ти пр п р пространство, секса или уменията ти да общуваш като цяло – можеш да се о об б обръщаш към нас за професионално мнение. Пиши ни на: redakcia@tbox.bg

Много съм срамежлив и трудно общувам с момичета. С времето ставам дори все по-стеснителен. Какво мислите?

Въпрос на П. Р. от Варна, изпратен на редакционния ни имейл

Разбирам, че стеснителността ти създава проблеми и вече почти изцяло е завладяла личността ти. Предполагам, че ти е познато състоянието на паника и сигурно често в трудна ситуация избираш бягството. Според някои автори причините за това затруднение се коренят в детството, когато детето не е поддържало нормални контакти. Като стеснителни се оформят деца, които са били прекалено много закриляни от родителите си, или деца, потиснати от семейната атмосфера. Не е изключено твърде срамежливи да станат и деца, лишени от обич и разбиране, както и такива, които са били смазани от един или двама властни родители. Отбелязвам евентуалните причини за състоянието ти не за да обвиниш родителите си, а за да си обясниш ситуацията, да поемеш своята отговорност и да продължиш напред. Предлагам ти да отделиш малко време за размисъл върху следните въпроси: От какво най-много се страхувам при контакта с другите хора? Какъв тип хора или определено тяхно поведение ме притеснява най-много? Какво се страхувам да не видят, да не разкрият у мен? Какво искам да прикрия? Какво ще стане, ако то се окаже видно за тях? Какви са последиците от собствената ми срамежливост? Как съм се опитвал да се справя с нея и какви са били резултатите? От какво ме лишава срамежливостта ми? Какво печеля от нея? Какви умения е нужно да развия, за да се справя със стеснителността си? Кой може да ми помогне и подкрепи в тази кауза? Какво бих могъл да направя стъпка по стъпка, за да развия новите умения? Какво 2— 20 0 ———————— — ———— ——— — ———— ———— ——— — ——— — —— —


ще ми се случи и какъв би бил животът ми, ако се справя с тази трудност, наречена срамежливост? Как ще изглеждам и как ще се държа тогава? Какво ще ми се случва? С какви потенциални трудности и спънки бих могъл да се срещна по пътя на усвояването на новите умения? Какво е за теб увереността? Как би се чувствал, ако си по-уверен и център на внимание? Как преживяваш провалите и неуспехите? А как се справяш с успехите и очакванията към теб? Как са те възпитавали – чрез наказание и забрана, или чрез похвала и поощрение? Често родителите, водени от най-добри намерения, за да стимулират децата си, ги сравняват с другите, критикуват ги, хвалят единствено резултата, а не положените усилия, повтарят на детето, че може и още, и още, че все не е достатъчно добро. Засипах те с информация и въпроси, но това е пътят към себепознанието и промяната. За кораб без посока никой вятър няма да е попътен. Затова е необходима яснота и дълбочина около това, което ти е трудно. Ще ти подам още няколко теоретични сламки, които биха могли да те улеснят в търсенето на обяснения и решения. Смята се, че има два типа срамежливци – класически и маскирани. Класически срамежливият човек реагира със стеснителност на притеснителните обстоятелства. Уточнявам това, защото съществуват и друг вид срамежливци, наречени „маскирани срамежливци“. Те демонстрират високомерие, безразличие, нихилизъм, насмешливост, привидна грубост – само и само да не покажат стеснителността си. На английски думата „shy“ има две значения: 1. плах, боязлив, стеснителен, срамежлив, плашлив; 2. хвърлям, мятам, замервам. На български думата „срамежлив“ можем да раздробим на „срам“ и „ежлив“, „ежа се“. И в двата случая ясно се вижда как езикът отразява вярно дълбинни психологически нюанси. Затова не е изненадващо, когато срамежливият човек е и агресивен. Той може да иронизира света и това да е отдушник на неговата стеснителност, но самият той да се страхува от иронията. Защо стеснителният се бои от иронията, която ще последва след неговия неуспех, грешка или провал? Защото иронията е коварна и търси унижението и осмиването. Не е изключено в детството към стеснителния човек да са се отнасяли с

ирония, която също е била маска на нечия стеснителност. Точно тук е и разковничето, и ключът към разрешаването на проблема – идеята, че човекът, който ни заплашва с ирония, носи нашия вътрешен конфликт – стеснителност, прикрита с ирония. Това разбиране към другия може да намали донякъде твоята паника и страх, защото излиза, че срещу теб стои обикновен човек с проблем, подобен на твоя. От друга страна, като стеснителен човек сигурно си склонен да се подценяваш. Решението на този проблем е свързано с преодоляване на страха да не сгрешиш. Може би си много зависим от чуждото одобрение и предпочиташ да избягваш контактите, за да избегнеш евентуалното отхвърляне. Можеш да намалиш в доста голяма степен тревожността, като признаеш притеснението си. Така отнемаш възможността на другия да ти се присмее, а и си съответен на себе си. Да признаеш смущението си е сила. Само когато се осмелиш да влезеш и посрещнеш един контакт, тогава си даваш шанс и да бъдеш приет и одобрен от другия. Ето защо, който го е страх от мечки, ходи често в гората и в един момент вижда, че не е толкова страшно. И най-важното: „Обичай се, преди да обичаш“. На вашите въпроси отговаря Анна-Мария Пеева – психолог

21 — ———— ———————— ———


НА КИНО

Management Майк Креншоу (Стив Зан) и Сю Клаусен (Дженифър ър Анистън) се запознават случайно, докато тя се настанянява в крайпътен мотел в Аризона, който е собственост на родителите на Майк. Всичко започва с бутилка вино „с не комплименти от управителя” и едно свенливо хващане на задник. Особено второто става причина двамата да о тръгнат на пътешествие из страната. Филм за странно ухажване между две противоположности, които отча-яно търсят едно и също нещо – щастието.

Играта на играчките 1 и 2 – 3D Те са играчки, но говорят (поне когато наоколо няма хора). И отново връщането на поредиса тук. Отпразнувайте завръщането цата „Играта на играчките”, но този път на Disney Digital 3D! ИГРАТА НА ИГРАЧКИТЕ е филмът, от който започна всичко. Той отвежда зрителя на едно фантастично пътешествие, представено най-вече от гледната точка на две играчки съперници – Уди (озвучаван от Том Ханкс), който е висок и симпатичен каубой, и Бъз Лайтиър (озвучаван от Тим Алън) – безстрашен космически рейнджър. Комичното дуо забравя различията, когато по стечение на обстоятелствата двамата се разделят със собственика си Анди. Те поемат на изпълнено със смях пътешествие и осъзнават, че могат да оцелеят само ако се съюзят. „Играта на играчките 2“ – от 19-и.

Човекът-вълк Лорънс Талбот е благородник, принуден да се върне в семейното имение, след като брат му изчезва. Преди години, след смъртта на майка си Талбот е напуснал родния си дом и се е опитал да забрави трагедията, но молбите на годеницата на брат му го принуждават да се върне. След като се вижда с баща си за първи път от години, Талбот започва да издирва брат си… и открива собствената си ужасяваща съдба. Нещо тайнствено и кръвожадно избива селяните и Талбот не е единственият, който разследва случващото се. Мнителен инспектор от Скотланд ярд също се вълнува от случая. ———————— —— 22 ———— ——


Денят на влюбените Д Ф Филмът проследява десет истории на различни двойки, разделяйки и събирайки се под напрежението на настъпвар щия 14 февруари, или както е известен – Свети Валентин, щ „ „Денят на влюбените”. Режисьорът Гари Маршал („Хубава ж жена”, „Булката беглец”, „Дневниците на принцесата”) ссъбира изумителен звезден д р актьорски състав,, в включвайки свои-тте любимки Джул лия Робъртс и Ан Х Хатауей.

Пърси Джаксън и боговете на Олимп: Похитителят на мълнии Младо момче на име Пърси Джаксън (Логан Лерман) открива, че е полубог, син на Посейдон (Кевин Маккид). Младежът предприема пътешествие в Америка заедно с приятелите си Анабет (Александра Дадарио), която също е полубогиня, и Гровър (Брандън Джаксън), който е сатир. Целта на Пърси е да спаси майка си (Катрин Кийнър), да върне на Зевс (Шон Бийн) неговата открадната гръмотевица и да предотврати война между боговете.

З Злокобен о остров П През 1954 г. федералният шериф Теди Даниълс поема ш разследването на случай с р изчезването на пациент от и лудница, която се намира л на остров. Не след дълго странни събития го карат да си мисли, че е получил случая, защото лекарите експериментират с пациентите си. Инстинктите на Теди разкриват обещаваща следа, но управата на болницата не му разрешава достъп до архивите, които могат да разрешат целия случай. Когато ураган прекъсва всички връзки с континента, Теди започва да се съмнява във всичко – в собствените си спомени, в партньора си, дори в разума си.

ПРЕМИЕРИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЛЮБОВ Management nt (САЩ) Oceans 3D: Into Deep (В (Великобритания) I the h D б ) Играта на играчките 1 3D (САЩ) Високо в небето (САЩ) От Париж с любов (Франция) True Grit (САЩ) Човекът-вълк (САЩ) Денят на влюбените (САЩ) Високосна година (САЩ, Ирландия) Играта на играчките 2 3D (САЩ) Пърси Джаксън и боговете на Олимп: Похитителят на мълнии (САЩ) Живот на парчета (САЩ) Непобедим (САЩ) Злокобен остров (САЩ) Стари кучета (САЩ) Любовта се случва (САЩ)

01.02.2010 01.02.2010 01 02 2010 05.02.2010 05.02.2010 05.02.2010 11.02.2010 12.02.2010 12.02.2010 19.02.2010 19.02.2010 19.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 26.02.2010 23 — ———— ———————— ———


КРЪВ И ЗЪБИ

ИЗПЕПЕЛЕНИ ОТ СЛЪНЦЕТО (Продължава от брой 1)

Наръчник за вампири ри ци и техните ловци от Райчо Ангелов

Не те познавам, но подозирам, че „Бъфи, убийцата на а вампири“ е любимият ти сериал, а предпочитаният от теб б спорт е хвърлянето на стрелички по плакат на Робърт Патинсън. Нов си в занаята, а? Няма страшно – пълен списък на нужните ти оръжия ще намериш тук.

Снабди се с дървен кол Всъщност един няма да ти е достатъчен, като гледам какво се случва наоколо. Знам, че и ти го усещаш. Гадинките са навсякъде. Затова гледай винаги да имаш под ръка заострена дървена тояга и чук. Защо чук ли? Ами пробвай да забиеш кол в сърцето на някого просто ей така и ще разбереш. Не ти трябва някакъв специален чук, но о пък ще е много яко, ако изпишеш върху дръжката му някоя я молитва. Има и тънкости, да знаеш. Някои изследователи и смятат, че колът в сърцето на вампира само го парализира. а. Най-сигурно е да му отрежеш главата и да я изгориш. Хич не е ми се мръщи, не съм ти обещавал, че ще е лесно.

———————— —— 24 ———— ——

Kirk Jones като Blade в едноименния TV сериал


Използвай чесън Това просто няма как да не го знаеш. Чесънът гони вампирите и те предпазва от тях. Отделен въпрос е, че ти ги търсиш, за да ги накажеш за скверните им злодеяния. Въобще не вярвай на слуховете, че чесънът не действа на вампирите. Те сами си ги разпространяват. Съветвам те следващия път, когато отидеш на пицария и сервитьорката те попита дали искаш чесново хлебче, да си поръчаш десет. Просто за всеки случай.

Набави си светена вода и разпятие Светена вода можеш да намериш във всяка църква. В Рилския манастир даже я продават бутилирана. За предпочитане е разпятието също да е от църква. Уловката тук е, че ти е нужна вяра. Така де, ако не вярваш в светената вода, и тя няма да вярва в теб. Ако това не ти е проблем – намери неживата твар, поръси я обилно с водата и я фрасни с кръста по главата. Това е. Вече имаш само спретната купчинка пепел. Добре е да научиш и няколко заклинания от рода на „Умри, изчадие адово!“, или „Върни се в дупката си, кръвопиец нещастен!“. Не че ще ти помогнат, ама ще звучат доста куул, като преразказваш после случката.

Довери се на слънцето Как така не ти е ясно? Днес и малките деца знаят, че вампирите се разпадат на слънчева светлина. Представи си следната ситуация – започваш дуел с Врага, оръжията ти са на привършване, а пущината не ще да мре и продължава да те дразни. Просто трябва да поддържаш битката до настъпва-

Benicio Del Toro в ролята на Lawrence Talbot във филма The Wolf Man

до това, как да го придумаш да бъде изгорен... Ами използвай хитрост. Всеизвестно е, че неживите са суетни. Намери вампир и му кажи, че си фотограф и снимаш авангардна фотосесия. Накарай го да стъНоси винаги пи върху кладата и докато той запалка със себе си си оправя прическата, пали. Факт е, че никой вампир не е После можеш да сложиш още оцелял след изгаряне на кла- една резка върху приклада си. да. Не ме питай как да напра- Образно казано. виш клада и как да накараш звяра да влезе в нея – това Е, това е всичко. Пожелавам си е твоя работа. Всъщност... ти „Наслука!“, но не се взимай наоколо има толкова боклуци, много насериозно – и без това че спретването на прилична няма да ти остане много време клада няма да ти отнеме по- за ловуване – наближава краят вече от пет минути. Колкото на срока.

нето на зората и в подходящия момент да дръпнеш завесата. Ще последва нещо като „В-уу-у-ум!“ и от вампира ще останат само пломбите.

25 — ———— ———————— ———


НА ГОСТИ

Тя и Той: 2 Е = m.c Те са уникална комбинация. Най-често им казват, че са луди. Или ги приемат тотално, или ги отричат категорично. И заедно, и поединично. А на тях май никак не им пука от цялата тази работа. Аз си мисля, че не е нужно да ги разбираш. Просто им се кефя, защото ме зареждат с вярата, че два остри камъка могат да мелят, че гърнетата все пак си имат похлупаци и най-вече заради идеята, че сродните души се намират.

МАРИЯ: Аз съм нелицензиран управител на един клуб, който се казва „Сърцето на Силвестър“ Тя е като петия елемент. Магнетичен поглед, издължено грациозно тяло, светкавична реакция, поразяващ хумор и най-вече искра. Онази искра, която те подкокоросва да излезеш и ти от рамката, за да откриеш, че светът може да бъде различен и готин, щом в него има хора като нея.

– Колко пъти може е да а се срещне л любовта? юбов юб о та? При Пр ри те ттеб б ка как ак е? : Вс това, на какъв етикет ще сложиш... може да срещнеш каквото си В ичко зависи отт ттов о а, ов а н а ко кое е ка какъ къв в ет тиккет щ е сл слож ожиш ож иш.... м иш Всичко поискаш, задължително да любов. Или обратното... поис ска к ш но не е зад адъл ъл лжи жите телн те л о то лн това ва ад а е лю любо бов бо в И ли о брат бр атно но ото може ти целият да си любов и всеки, който те види, да твърди, че те е срещнал... при мен е добре... даже мноооого добре. Аз любовта си я отглеждам вкъщи... (Продължава на стр. 28) ———————— —— 26 ———— ——


Сега Се га М Мария ари ар ия ссе е пр прис присъединява и къ към ъм м „Шоу „Шоуто Шоууто то на аИ Ив Иван Ива в и Андрей“ по оН Нова ова ов а те ттелевизия, ел левиззия, но няма да танцу та танцува. цув ува а С Съвсем ъвсе ъв ъ всем м сск скоро к предстои да в да видим идим ка к какви ак кви ищ ще е ги надроби пред ред д ка к камерата. амер мер рат ата. та С Си Силвестър Сил и продъ дължава да се да е вихр вихри хр р в „Пълна лууд л лудница“ уд ица иц ца““ п по о bT bTV. TV. Т Той То о е един от Бр Братя раття яМ Мангасарян, ангас а ггасаря ас , които раб работят бо отят ттят въ върху ърху нов нова песен: „Д „Дъвка Дъ ъвка ка с в ка вкус куус на на ч чипс”. чи и З д ка За Зад к кадър дър д дъ ър сса ам мам мама, ма,, тат о и м та татко мал ма малкият лкиятт Да Д Давид. Държ Дъ Държаха ржаха а вс всеки секи да сси има своите въпроси, а не заедно да отговарят на едни и същи – било скучно. Скучно с Мария и Силвестър?!?!?! Невъзможно!

Автори на снимките в материала, плаката и на корицата: Мария – Александър Нишков Силвестър – Адриана Янкулова Колажи – Пенко Пенков

СИЛВЕСТЪР: А тя няма нищо против!

Той е като онази игра, в която криеш лицето си зад дланта – когато свалиш ръка, образът всеки път е различен. И не само заради хилядите му актьорски превъплъщения, а заради невъзможността да предвидиш къде ще се пукне, щом го чукнеш. Но едно си остава неизменно – топлотата в прямия поглед. И ти става уютно...

– Казват, че на война и на любов всичко е честно. Ти как мислиш? : Смятам, че заиграването с честността важи за всичко. Така най-лесно се живее и винаги знаеш къде се намираш. Омотаваш ли някого, омотаваш себе си. – Как разбираш коя любов е истинска? : Мисля, че любовта винаги си е истинска. Понякога е платена, но ако това се харесва… (Продължава на стр. 29) 27 — ———— ———————— ———


НА ГОСТИ

(Продължава от стр. 26)

– Всичко ли е любов? : Поне квантовите физици така твърдят... Само че те я наричат частици. Всички били свързани и били много малки, но силни... това е любов... – Как разбираш, че си влюбена? : Имам си личен духовен вътрешен секретар – той ми казва... Имам си и други методи... собствен барометър за личностен комфорт..., когато е на шест, значи всичко е наред. Проверявам го редовно и му се подмазвам за добри резултати... – Да пренебрегнеш собствените си индивидуалности не е ли най-голямата грешка в една връзка? : Кой каза, че трябва да ги пренебрегваш? От опит знам, че като пренебрегваш нещо, то ти отмъщава..., дори да се случи да пренебрегнеш нещо от себе си... това е за кратко. Истинската природа обича да се бунтува, когато не намери поле за действие..., а когато намери – нещото, заради което се бунтува, си тръгва, без да каже едно мерси даже...:))) – Разкажи ми малка приказка, като използваш пет пъти думата ЧУДО. : Имало едно време една малка червена шапчица, която обичала да си маже пачия крак с български крем, наречен „чудо”... той много и ` помагал, когато тя отивала на фитнес да сваля паласки и вълци... Един ден на лежанката, докато правела набирания, тя изпуснала своя крем „чудо” и той се търкулнал под печката (защото това бил беден ВИП фитнес, който се отоплявал с дърва), която всички наричали чудо..., защото горяла само на пернишки въглища. Какво съвпадение, си казала шапчицата, и сама си паднала в краката от уважение... Тогава под печката изскочил един гъзар, който бил много сърдечен и върнал „чудото“ на шапчицата... Така те се събрали и си разделили наема на малко жилище в центъра на София... и червената шапчица била много хепи..., защото получила крем „чудо” на цената на един гъзар... – Дай рецепта за лекуване на любовни рани, разбити сърца и сексуални тръпки. : Рецепта няма за разбити сърца и любовни рани, а сексуалните тръпки защо трябва да се лекуват??? Като цяло, ако се харесваш достатъчно, всичко хубаво ще си го привличаш. А ако се случи нещо хубаво да ти разбие сърцето, значи така е трябвало...

———————— —— 28 ———— ——

– Манекенка, право, психология, телевизия... помага ли ти всичко това в отношенията със Силвестър? : Най-вече правото и психологията, защото не ги завърших. А иначе телевизията ми идва най-много в помощ. Може би ако бях завършила икономика на манекенските среди, щеше да е най-далновидно... Но аз съм нелицензиран управител на един клуб, който се казва „Сърцето на Силвестър”, на който съм единствен член. Ако някой поиска членство, направо го изхвърлям и пак аз си оставам управител и член..., така че дипломацията, както виждате, не ми е чужда... – Всъщност не ти ли е тъпо, че той има такова интересно име, а ти си само Мария? : Ами аз за какво, според вас, му го взех? – Ревнуваш ли? От какво? : От bTV... заради рейтингите... (Продължава на стр. 30)


(Продължава от стр. 27)

– Дай ми рецепта за влюбване, омекване на колене, пеперуди в корема и пристрастяване. : Рецептата е да виждаш само положителните качества на хората. Тогава пеперудите са си в корема винаги. Влюбване и секс обаче са друго. Там рецепта няма, знам само, че е добре да се използват презервативи първо качество. – Разкажи ми малка приказка, като използваш пет пъти думата ЛЮБОВ. : Нека не злоупотребяваме с тази дума. Енергията, която носи, е много силна и може да ни отнесе на място, което не познаваме много добре. – За или против умилителните обръщения от рода на слънчице, миличко, меченце и прочее? И защо? : Мисля, че думите имат сила. Вибрациите на словосъчетанията имат скрита мощ. Ето защо съм загрижен за тях. – Ромео или Жулиета? : Ромео с Жулиета и Жулиета с Ромео. Да не стават проблеми. – Кой играе главната роля при вас? : Кварталният. До него се допитваме винаги и за всичко. – Прилагаш ли професионални актьорски похвати в отношенията си с Мария? : Разбира се. За какво учих толкова години? Омотавам я в добре подредени думи и добро настроение, а тя няма нищо против. – Ако тя е стихия – ти какво си? : Ако Мария е стихия, аз съм генератор. Произвеждам и продавам. – Карате ли се кой е по-известен? : Като си помисля колко по-благодатни теми има за каране… – Как пазиш тайната на щастието ви? : Няма тайни. Ако някой иска да е щастлив, той е щастлив, ако някой иска да е много щастлив, той е много щастлив. – Какво правите, когато не работите? : Препечени филийки със зехтин и чай от сена. Или просто си седим и гледаме в една точка. – Кой е слабият пол? : Иска ми се да не разделяме хората на слаби и силни. Може да ги разделим на пичове и на такива, които скоро ще станат пичове. – Кой кого спечели? : Моля? – Трябва ли да има правило кой да е отгоре? : Разбира се! Когато карате колело например.

– Да се забранят ли плюшените мечета със сърчице в лапите? : А какво ще кажете да си поговорим малко за квантова физика? – Довърши изреченията... : Много обичам, когато... Е = m.c2 Любовта е... Е = m.c2 Искам да мога... Е = m.c2

29 9 ———————— — ———— ——— —— ——


НА ГОСТИ

(Продължава от стр. 28)

– Спазвате ли традицията на 14 февруари? И коя по-точно? : Колко традиции има тогава, които са законни? Защото ако се окаже, че са незаконни – аз съм невинна до доказване на противното! – Каква си, когато не си в кадър и камерата т не работи? : Безработна... – Правите ли някакви стандартни неща? Примерно какви? Пр р : Интересен въпрос... ще си го оставя за старините... ст та – Ако ти определят среща в 6 без 10 на въртележката – ще дойдеш ли? : Ама то може ли от въртележка на въртележка?

———————— —— 30 ———— ——

– Трябва ли да се следва сърцето? : Ако сърцето, бидейки на работа всекидневно, тръгне нанякъде, без да посочи адрес..., не е на добре... още повече да се следва. Много сюрреалистично звучи, но ако видя някое разхождащо се, непременно ще му кажа – я си отивай да си биеш... – А да се гледат романтични комедии? : Всеки ден по три пъти на гладно. И после да се повтарят в живота дословно... при липса на въображение, разбира се... Ако не помогне, да се ползват сериали... – Довърши изречението... : Без любов... картофа си остава суров... Не обичам... когато той е несварен... Така и не се научих... да засичам колко минути всъщност го правят готов...


ГРАФО

ЦИТАТИ

В любовта винаги единият обича, а другият позволява да бъде обичан. Съмърсет Моъм, английски писател

Крадци на образи Искам ам да е к кратко. ра атк тко.. И Излишно ззл лиш шно оед да а се е гговори овор ов вори ор ри го зза ам игго и ов вет ете И сте тест естве сттве вено вено но н о ня н яма мам м ам пр пред ред еддмного миговете. И, ес естествено, нямам предвид самолетите, а за наблюдаването на другия. За улавянето на моментните му състояния. За мимиките и жестовете. За малките неща. За тези толкова игнорирани, но безкрайно ценни образи. Да го виждаш. Ще те питам нещо. Искаш ли? Представи си, че държиш в ръце най-безумния фотоапарат, а пред теб е човекът, когото обичаш. Пред теб е любовта и се смее. Или се усмихва и в ъгълчето на устните се появява онази секси трапчинка, от която ти спира дъхът. Или може би плаче, а тъгата и` в момента е найсладката болка, която си усещал някога, и те заболява още повече от това. Или спи до теб и сякаш времето е спряло, сгушено в едно сънуване, а когато се събужда, целият свят придобива смисъл, цвят и светлее. Приближи плавно ръце към лицето си, все едно наистина имаш апарат в тях, поеми дълбоко въздух, затвори бавно очи, издишай и погледни любовта. Да, знам. Никога няма да забравиш този образ, нали? Никой няма да види тази „снимка”, освен теб. Ще си е само и единствено твоя. Няма да можеш да я шернеш. Ще си единствен! А ако някоя вечер, преди да заспиш, усетиш, че другият ти липсва до безумие, просто „разлисти” албума с откраднати образи в съзнанието си и се потопи в този свят, който ти си създал и в който всичко е любов! 4-то

Любовта не се състои в това, двама души да се вторачат един в друг, а в това, те да гледат в една посока. Антоан дьо Сент Екзюпери, френски писател, автор на „Малкият принц“ Не искам просто да живея – искам първо да обичам, а между другото да живея. Зелда Фицджералд, американска писателка, съпруга на писателя Френсис Скот Фицджералд Любов – жестока ласка, нежен яд,от хаоса новосъздаден свят, пух тежък, леден пламък, болно здраве, невярваща си вяра, сън наяве. Уилям Шекспир, „Ромео и Жулиета” Хората са ангели с по едно крило. За да полетят, трябва само да се прегърнат. Паулу Коелю, бразилски писател Любовта е биохимичен еквивалент на яденето на шоколад в големи количества. Ал Пачино във филма „Адвокат на дявола” Любовта е отговорът – но докато чакаш за отговора, сексът задава някои доста добри въпроси. Уди Алън, американски режисьор и актьор

grafo @ tbox.bg 31 — ———— ———————— ———


ЧЕТЯЩИ

Голeми награди за големи (тийн) читатели! Ако четеш много, каквото и където ти падне, сам/а А си си правиш един голям подарък – удоволствието от четтеен тенето. От 15 януари младежкият сайт TeenProblem.net стта стартира инициатива, която ще може да ти донесе още награди. „Якото четене” е игра, която се провежда на специален промосайт http://www.teenproblem.net/iakotochetene/. В нея потребителите отговарят на въпроси, свързани с определен набор книги с художествена тематика както от български, така и от чуждестранни автори. Всеки, който иска да се включи в инициативата, ще може да отговаря на въпроси или да предлага такива,

Книга в капсула Ако имаш идеи как ще изглеждат светът и България след 50 години, можеш да ги споделиш в блога www.2060.bg. Всички постове и коментари, публикувани в рамките на 90 дни, ще бъдат събрани в книга. Тя се казва „2060“ и ще запази за идните поколения това, което днес сме измислили и споделили със света на този блог. През юни 2010 година книгата ще бъде затворена в „Капсула на времето“, където тя ще се пази, за да бъде отворена 50 години по-късно. Малко напомня на Пророчеството (Кnowing) с Никълъс Кейдж, само дето сега можеш не просто да гледаш филм, а и д уучастваш да ч ства ча сттвааш в не его го.. него.

като за всяко свое действие в промосайта потребителят ще трупа точки по определени критерии. За най-активните участници в края на кампанията ще бъдат раздадени специални материални награди. Всички участници, минали определен минимум точки, ще бъдат включени в томбола за допълнителни материални награди. Краят на кампанията е 15-и март, когато организаторите ще връчат наградите на победителите от играта. „Якото четене" се осъществява с медийното партньорство на списание Т.BOX. Кампанията е подкрепена от Microsoft и Samsung и най-големите български издателства и вериги книжарници.

Прилепи на фестивал или чудеса на конкурс? Малко преди да попадне в Страната на чудесата, Алиса си задала следните два въпроса: „Котки ядат ли прилепи? Котки ядат ли прилепи? И понякога: „Прилепи ядат ли котки?” Ако имаш желание, ти също можеш да си помислиш, но не се увличай много-много, защото можеш да свършиш нещо много по-интересно. Представи си „Един ден в страната на чудесата” и участвай в националния литературен конкурс, който е част от XII Национален фестивал на детската книга. Възрастовите групи са три: 7 – 10 години, 11 – 14 години и 15 – 16 години. Можеш да изпратиш до 2 литературни творби (приказка, разказ, стихотворение), специално създадени за конкурса. Творбите трябва да са с обем до 5 машинописни страници. Те ще бъдат оценявани от компетентно жури, а за печелившите участници има много награди. Крайният срок е 31.03.2010 г. Журито ще оценява творби, представени само в печатен вид или изпратени на е-mail. Своите фантазии за един ден в страната на чудесата, придружени от трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпрати на адрес:

8800 гр. Сливен ул. „Никола Карев” № 1 Регионална библиотека “Сава Доброплодни” за конкурса “Един ден в страната на чудесата” или на e-mail: pkaneva@iradeum.com 32 ———————— —— 32 ————


От автора на бестселъра „Тетрадката” Никълъс Спаркс , издава ИК „Ера”

„С дъх на канела” Джон Тайри е гневен, мързелив младеж, който попада в лоша компания и бързо се пропива. Не познава майка си, мрази баща си, накрая влиза в армията, за да избяга от миналото си. Савана Лин Къртис е ученолюбивата отличничка на випуска. Докосването между жената с дъх на канела и Джон трае само миг, но оставя белег за цял живот.

„Последна песен” Животът на седемнайсетгодишната Вероника е изпълнен с горчивина след раздялата на родителите и`. Тя все още изпитва гняв към баща си и не може да му прости, че си е тръгнал, без дори да се сбогува. Но след едно вълшебно лято в неговия дом на брега на океана всичко се променя. Любовта успява да заличи мрачните спомени и болезнените рани. Никълъс Спаркс е популярен в цял свят и неслучайно го наричат „хроникьор на човешката душа”. С шумен успех са приети филмите по негови романи „Писмо в бутилка” и „Тетрадката”. Екранизациите на „Последна песен” и „С дъх на канела” ще се появят в киносалоните през 2010 г.

Франческо Алберони „Обичам те“ „... съществува един магически момент, в който приятелят или приятелката, които сме си мислили, че познаваме толкова добре, внезапно ни изглеждат различни и прекрасни” Задавали ли сте си вечния и сякаш неразрешим въпрос: „Възможно ли е приятелство между момче и момиче?”. В главата от „Приятелството към любовта” Франческо Алберони сякаш ни подава малък жокер със самото заглавие. Нещо повече, той обяснява на читателите, че за разлика от изпепеляващата любов от пръв поглед, при тази, която възниква от приятелството, вече имаме близост, уважение и най-вече доверие. Какво още ни разказва известният италиански социолог за разликите между любовта и увлечението, за ревността и изневярата, за развитието на една връзка и още много неща от науката за любовта, можете да прочетете в книгата му „Обичам те”. Издава ИК „Колибри“.

ЦИТАТИ

Искам да направя с теб това, което пролетта прави с черешите. Пабло Неруда, чилийски поет Любовта побеждава всичко, освен бедността и зъбобола. Мей Уест, американска актриса Това е любов, бе. Тука няма никакви делфини. От филма „С деца на море“ Живеем заедно, умираме сами. Доктор Джак Шепърд в сериала „LOST” Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Библия, първо послание до Коринтяните, 13 глава, стихове 4-8 Няма как да си някъде, ако самият ти не си го пожелал. Лесно е... Всичко, от което се нуждаеш, е Любов. Джон Ленън, английски музикант За любовта кой каквото каже – все е вярно! Елин Пелин, български писател

33 — ———— ———————— ———


КОПЧЕ

Страница за изв ънмерни, по д х лъз н а т и и р о ш а в и м и с л и

ОПАковката Е от значеНИЕ Ако и излезеш злезеш на улицата във вид ид дн наа см смач смачкано а ка ач кано ноо листо, някой блъсне, листо има и голяма вероятност ятноосстт н якой якой як й да те блъсне кола да те изпръска с кал и вода, начумерена продавачка да ти покаже, че може да бъде още по-начумерена, и какво ли още не. Виж, по съвсем друг начин ще изглеждат нещата, ако се облечеш с настроение и цвят (разбира се) и подариш всичко това на хората около теб. Те ще ти отвръщат с усмивки. Или най-малкото – няма да бъдат толкова груби. Опаковката е външна обвивка, тя е лице, но и обелка – какво има под нея е отделна тема. Опаковката е декорация. Освен това илюстрира твоето отношение. Да вземем за пример подаръчната опаковка. Има много красиви декоративни торбички, а разнообразието от картички в това отношение е неописуемо голямо. Но когато сам облечеш подаръка си, в него ще вложиш много повече и ще го направиш още поспециален. Какво ти е нужно? Да си мислиш за човека, на когото ще подаряваш. Това е найдоброто вдъхновение. Да си набавиш основните материали. Цветът, материите, формите и всичко останало обикновено се намират едни други. Експериментирай! Канапи, панделки, мрежички (винаги си запазвай тези от вече увяхналите букети, помагат много), мъниста, кестени, охлюви (е, без организмите вътре), картони, хартии – каквото ти попадне. Перфорирай смело – мисълта ми е, че понякога трябва да си пробиваш дупки, за да прокараш идеите си. Не забравяй, че идеята е да твориш. Ако имаш прекрасна фина златиста хартия – намачкай я. Честито – ти си направи измачкотено-симпатична обвивка. Ефектна е, не мислиш ли? Да преговорим: Саморъчно направената опаковка • те разкрива като художник – във всеки от нас дреме по един, в отделни индивиди са по няколко; • показва, че си мислил за другия човек; • напомня ти, че отделните връзчици и хартийки, събрани наедно, правят Копче. .

bg tbox. @ e kop4 ———————— —— 34 ———— ——

о Е, лн . И гъ ра. ци М и ъ е О и о а съ ло тр ек а). ел ля т – ТН :) Д ъг ож роб цвя то. Кр но и нт, ког ИЯ ЧЕ : п Р е Т и п , и : т е ня П ОП АС о с ди ава ен МА дра Акц по К Р З aт лу др тро ОР ва Я: се ВЪ акв : С Къ ас И Ф и к НИ га К ЧИ А: д н И но Е ла . , О ОС ре ЕР о, ЪЩ (на тон но . К по М ен Л а ал че ци с АЗ бл ЪП пк Б ка он Р ао В ръ И: От т к з РЕ , К Я С ): о П ия С М ия ц ЪР СЪ кц Т З ( ле А ко с


ОТ НЕЩО – НЕЩО Една от традициите на 14 февруари е влюбените да изразяват чувствата си, изпращайки валентинка на обожавания обект. Любовната картичка си е класика в жанра, защото традицията тръгва от заветната бележка: „Бъди моя Валентин“, изпратена от влюбено момиче до светеца, хвърлен несправедливо и жестоко в тъмница.

Пильо о пощальона а

Спри да плачеш от умиление и опитай да бъдеш оригинален, защото не само на теб са ти писнали хилядите картички с милички прегърнати меченца, розички и дебелобузи амурчета. Ето ти вариант да кажеш на любимия, че го обичаш, с нещо, което хем ще е направено от теб, хем ще е по-различно от общия розово-червен океан. Прати му Пильо пощальона да му каже, че го обичаш. Това пиленце е част от международен проект за създаване и правене на хартиени играчки, но за него ще разбереш друг път. Сега се концентрирай върху пи-

лето. То се прави лесно. Увеличи схемата (примерно на копирната машина в офиса на ваш’те, в училище или където и да е), наложи я на цветен картон, изрежи, сглоби, украси по свое желание и фантазия и готово. Ако не ти се занимава с увеличение, ето ти сайт, откъдето можеш да си дръпнеш готова схема в реален размер колкото лист – www.nanibird.com. И все пак малко помощ под формата на съвети няма да ти е излишна. Първо оцветяваш, после изрязваш, след това нагъваш листа. Намазвай с лепило, като за-

почнеш от главата на пилето, един по един секторите, докато сглобяваш, а не предварително всички. Когато оформяш човката, първо прегъни и събери в триъгълник двете странични ленти на парченцето с табелката, намажи с лепило, подпъхни, залепи и тогава продължи. За по-голяма стабилност от вътрешната страна на сектор 8, където ще са крачетата на пилето, можеш да залепиш монета от 1 или 2 стотинки. Напиши своето любовно послание на табелката (можеш да сложиш примерно и своя снимка), опаковай по желание и готово!

35 — ———— ———————— ———


ДЖАДЖИ

Rub bik се завърна! рез 2010 г. се нав навършват върш шват П 330 0 ггодини, одини, ооткак ткак Рубик манията манията завладя завладдяя света света Рубик От този брой T.BOX започва кратка поредица за стотиците видове тримерни пъзели, нароили се, след като Ерньо Рубик зариби масово целия свят с най-известния от тях – Mагическия куб, известен повече като Рубик куб. Това се случи преди цели 30 години, а в момента

Рубик манията се е завърнала! Броят на феновете на класическото кубче започва осезаемо да се увеличава навсякъде по света. Това сочат статистиките от няколко сайта, следящи тенденциите в света на пъзелите. Само през февруари се провеждат около 20 световни първенства за подреждане на различни 3D пъзели. Най-новата Рубик мания се нарича

RUBIK'S 360 Пъзелът се състои от три прозрачни сфери, вградени една в друга, в които и между които се търкалят 6 разноцветни топчета. Целта е всяко топче да попадне в гнездо със същия цвят. За разлика от кубчето, RUBIK'S 360 има нужда не толкова от формули за подреждане, колкото от пространствено мислене и познаване на елементарните физични закони. Този пъзел беше пуснат в продажба миналата година и вече се предлага в няколко български онлайн магазина. Малко преди това на пазара се появи

RUBIK'S TOUCH CUBE Това е изцяло електронна версия на класическото кубче 3х3х3. Кубът не се върти. Вместо това, с него се борави като с touch screen – плъзгате пръст по някоя от страните и в зависимост от посоката цветовете се „завъртат“. При всяко докосване се издава звук, който може да имитира оригиналното „кръц-кръц“ на механичното кубче, или звук по ваше желание. Има и опция, която подрежда страните автоматично вместо вас. При всяко действие микропроцесор изчислява колко хода са необходими за най-бързото подреждане. ———————— —— 36 ———— ——


V-CUBE 11x11x11 (wow!!!) През декември миналата година един от най-побърканите маниаци на тема 3D пъзели изработи най-голямата и сложна засега версия на Рубик джаджата. Познатото на всички кубче има 3х3х3 малки кубчета, а възможните комбинации са 43 252 003 274 489 856 000, като само една от тях е тази, която всички преследват – подредената. А сега пресметнете колко са възможните комбинации при новото кубче... Аз се отказвам :)

BUMP & MIRROR CUBE (грапаво / огледално кубче) са две подобни една на друга версии, които са съвсем-съвсем пресни! До Нова година те се продаваха само в Япония, но наскоро във фенсайтовете се появи инфо, че вече се произвеждат и в Европа. Яко съм се зарибил по тази джаджа и съм си обещал да се снабдя с двете версии и двата размера, стига да намеря кой български online магазин вече ги предлага. Mini Bump Cube 2x2x2 е цветно миникубче, а Mini Mirror Cube 2x2x2 е същото, но е облицовано отвсякъде с огледално едноцветно фолио. Големите кубчета са пак такива, но са 3х3х3 (засега!). Особеното при Грапавото кубче е, че то не е съставено от еднакви, а от различни по размер блокчета (а не кубчета), и само след 5–6 завъртания не само цветовете, но и блокчетата така се разбъркват, че ако ти е за пръв път – зяпваш! Огледалното кубче има златна и сребърна серия и изглежда страхотно дори само като украшение.

UNIQUE 1 & UNIQUE 2 Тези два пъзела са наистина маниашки. Те биха предизвикали възхищението дори на най-големите противници на Рубик манията. Те отново са дело на Тони Фишер. През 2008-ма човекът се замислил дали няма да е възможно да направи нещо, което не е правилен многостен, и освен това е „нарязано“ на неправилни филии :) Така стигнал до идеята за Unique 1. И ако при Грапавото и при Огледалното кубче ъглите все пак са прави, то Подредени и разбъркани при Unique 1 и ъглите вече са всякакви – Bump и Mirror кубчета направо цепи мрака! мра ака а! 2х2х2 и 3х3х3 През септември миналата мин инал нал алат ла атта година Тони Фишер решава да доразвие побъркания изглед на а Unique 1 с още една идея напред – някои от стените да бъдат не равни,, не изпъкнали, а вдлъбнати!!! Така на бял свят се появява в подреден ва Unique Uniqu 2. На долната картинка го о виждате ви и и разбъркан збърка ка ан (побъркан) ( об (п о ) вид. В следващия брой очаквайте: гига- и тераМИНКСовете LUMBERJACK 37 — ———— ———————— ———


ПЪТЕШЕСТВЕНИК

Карнавалът във Венеция – Мolto grande купон! Да свалим маските на традициите Веднъж годишно спирачките спират да раВ ботят... цветове, музика, любов, интриги, танци, лудост... всичко това е КАРНАВАЛ! Всяка година преди големите великденски пости Венеция изпраща зимата с двуседмичен карнавал, който е невероятна феерия на въображението и изкуството и привлича туристи от цял свят. Или поне ги кара да мечтаят да се спуснат по Канале гранде, да акостират на Сан Марко, да се скрият зад извезаното домино и да... ох, отнесох се! Принципно корените на карнавала се губят още в древните времена. От Дионисиевия култ до римските Сатурналии, през всякакви чествания на възраждането на природата през пролетта, където по правило участниците са се маскирали. Този период

———————— ——38 ———— ——

е б бил символ на обърнатия б с краката надолу свят, затова всичко е било позволено. Името му вероятно идва от латинския израз carnes levare – „премахване на месото”, защото след празника започват постите. През 1296 година с указ на сената карнавалът във Венеция е обявен за официален празник. А през 1436 г. „gli mascareri”, или създателите на маски, били признати за отделна търговска гилдия в рамките на града. Днес има отделни школи и майсторски работилници, които са прочути по цял свят. Традицията изисква от всички участници в карнавала да се дегизират. Това позволявало на хората да запазят в тайна своята самоличност, като по този начин разликата в класите


се стопявала. Тоест, омешвали се богати и бедни, женени и самотни, млади и стари, или каквито смески още се сетиш. Анонимността, която осигурявали маските, обаче предразполагала към извършване на престъпления и безразборни флиртове, което не се харесвало на строгата църква и по едно време празникът бил забранен за дълъг период от време. Но днес това отдавна вече е забравено. Ако някога се е празнувало по цял месец, то в днешни времена има някакъв ред. Тази година официалните маскарадни дни са от 6 до 16 февруари. Всяка година карнавалът има тема, на която е посветен, и с нея са свързани уличните представления, баловете и маските. За 2010 година тя е „Sensation: 6 sense for 6 sestieri”, или иначе казано – „ Усещане: 6 чувства за 6 района“. Освен костюмите на знатни особи, шутове и диваци, най-популярни са маските на персонажите от Комедии дел'Арте. Всеки един от героите на този уличен театър има специфичен характер и облекло, което се разпознава в маските по време на карнавала. Арлекин е мързелив и малко глупав на вид прислужник, но с добра душа и весел нрав. Бил толкова беден, че за карнавала всички жители на града му подарили по едно парченце плат, от които той направил своя костюм. Маската на лицето му е черна, с малки цепки за очите. Може да се прибави и голяма брадавица на носа. Костюмът е от дрипи или съшит от многоцветни кръпки в ромбоидна форма. Носи мека шапка, на върха на която стои животинска опашка или перо. Панталоте е гостилничар. Той е възрастен и си пада по младата кокетка Коломбина, като не спира да я ухажва и търси. Облечен с дълга черна перелина и винаги с пантофи. Може да прибавите смешна брада и просулена шапка. Чумният доктор е всезнайко и се разпознава лесно с неговия издължен нос ала човка. Според традицията целта на човката е да предпази този, който носи маската, от евентуално заразяване с чума. Коломбина е хитра, лукава, хубавка, но немного интелигентна. Тя е годеница на Арлекин и слугиня при същите господари. Една от най-симпатичните италиански маски – весела клюкарка. Костюмът и ` е весела пъстра рокля с кринолин, перука, мека шапка и маска, подобна на нейния любим. Пулчинела е плебеят, потиснат от властите. Той е винаги гладен, простоват, фукльо и малко страхлив. Името му идва от pulcino – „пиле“, заради носа на лицевата черна маска, прили39 — ———— ———————— ———


ПЪТЕШЕСТВЕНИК

чащ много на клюн. Облечен в широка бяла риза и панталони, препасан през кръста с колан и конусовидна бяла шапка. Ел Капитано – това е образ, който осмива арогантните и прости военни капитани от онова време. В костюма задължително присъства шпага, натруфена униформа и дълги остри мустачки. По традиция в деня преди откриването на карнавала се провежда шествие на девойки в средновековни костюми, наречено Празникът на Мариите. Едно от най-популярните събития на карнавала е Полетът на ангела. Това е традиция от Средновековието, при която от върха на камбанарията на базиликата „Сан Марко” бавно се издига и спуска фееричната бяла фигура на акробат, представляваща въпросния ангел. Закриването на карнавала е със символично изгаряне на маските на прочутия площад Сан Марко и с уникално пиротехническо представление на Канале гранде, което продължава до късно през нощта. През останалото време венецианските улици са осеяни с клоуни, мимове, фокусници, жонгльори и акробати, а градът представлява пъстра палитра от планирани и импровизирани спектакли. Веселието, танците и забавленията на пълни

обороти са задължителни. Една от традициите на флиртуване по време на карнавала е хвърлянето на яйца, напълнени с розова вода, пред дома на любимата. Търговците даже продавали готови такива ароматни бомби. Дори имало съревнование на сутринта, когато маската на утрото – Mattasin, тръгне да обикаля улиците, пред вратата на коя красавица ще има най-много такива хвърлени яйца. Вярва се, че за да ти върви през годината, през карнавалните дни трябва да посетиш улично представление, да играеш хазарт, да послушаш барабанчиците, да се състезаваш с някого и да флиртуваш. Веднъж в годината, в края на зимата, човек изпитва любопитната нужда да се отърси от своята личност, да приеме един измислен вид и скрит под гротескна маска да извърши най-екстравагантните странности. Да каже на шега това, което не може да каже насериозно, да се изсмее над всички и над всичко и да се опита да уплаши това, от което се страхува. За да се пречисти. Такава е традицията. Но найважното е да не забравяш, че зад маската се крие собственото ти лице и когато веселието отмине, животът продължава без грим и преструвки. От теб зависи каква ще е ролята ти.

Снимки: Пенко Пенков (Lumberjack) ———————— —— 40 ———— ——


ПЪТЕШЕСТВЕНИК

В Ница всичко е цветя! Ако Рио А Р де Жанейро Ж й се гордее със своя карнавал на салсата и горещите танцьорки, а Венеция – на маските, то Лазурният бряг се слави с пищните си празници на цветята и цитрусовите плодове, предвестници на пролетта. В един от най-големите градове на френската Ривиера – Ница, също има карнавал. Всяка година маскарадните процесии, парадът на цветята, баловете, концертите и фойерверките се провеждат от 13 до 25 февруари. Парадът на цветята, на който днес се събират над милион зрители, се е състоял за първи път през 1876 година и преминал по централната крайморска алея. Тогава това било скромна размяна на букети между хората в украсени с цветя карети. С годините тази традиция се превърнала в престижно и пищно шоу. В парада участват 20 платформи с различни цветни фигури, дефилиращи в цялата си красота, придружавани от клоуни, музиканти и костюмирани жители на града. За декорирането на платформите се използват около 100 вида цветя. Най-привилегированото място на Парада на цветята се отрежда на мимозата, която е символ на Ница. Кулминацията на празника е ожесточената битка с цветя, когато хората се замерват помежду си с тях и разнасят аромата им из целия град. Всичко е феерия

от слънце и аромати, музика и танци, смях, емоции и любов. А всяка година по време на карнавалните дни Кралят на карнавала официално държи ключа на града.

41 —1 ———— ———————— ———


ПЪТЕШЕСТВЕНИК

Urbis nobilissima Сещаш Се ш се е зза а Ве Верона, еро рона н на нали? али и? Онова нова а ит и италитал лианско градче, в което са се обичали до смърт Ромео и Жулиета? И където в двора на къщата на Жулиета имало нейна бронзова статуя с вълшебна сила – ако докоснеш гърдата и `, щяло много да ти върви, най-вече в любовта... Аз поне знаех само това, преди да отида там. Е, бях чувала, че го наричат Urbis nobilissima (Благородния град) и „Вратата на Италия”, но това не ми говореше нищо. А и екскурзията ни започваше с този град, предстоеше ни да посетим Венеция и Флоренция, за които бях чувала, чела и мечтала толкова много, че посещението на Верона ми се струваше като досадното, но задължително преобличане, преди да влезеш на любимия си час по физическо. Само че ако сега ми се удаде възможност отново да пътувам до Италия, задължително ще мина пак през Верона. Не само защото е възпитано да влезеш през Вратата, но и защото широко отворената врата обещава нови приключения, разкрива прекрасна гледка и ти позволява да продължиш своя път... Разбира се, мога много да ти разказвам за амфитеатъра „Арена”, построен в І век от н.е., за гладиаторските боеве и борбите с бикове, за цирковите представления и сцените на морски ———————— —— 42 ———— ——

битки – навамахиите, заради които са заливали изцяло сцената на амфитеатъра с вода...; мога да ти разкажа и за 83-метровата кула на Ламберти и нейните камбани, и за фонтана на Веронската Мадона, за базиликата Св. Анастасия, за изключително красивите арки и църкви, за музеите, за гробниците... но защо да те занимавам с това? Ако те интересува, влез в google, ако много живо те интересува – просто отиди дотам. Защото това, което със сигурност няма да намериш нито в гугъл, нито в който и да е пътепис, е уникалната, единствено твоя емоция; онази неповторима увереност, че красотата е вечна; вярата, че малкото листче с надраскано набързо желание или име, което ще оставиш в пролуките на стената на Жулиетината къща, ще ти донесе късмет; усмихнатото спокойствие – когато видиш цялата стена, обсипана с подобни листчета, че не си единственият идиот, повярвал в любовта, повярвал в надеждата за щастие. Защото да посетиш Верона е докосване. Но не на някакъв образ от студен бронз, а като топлото, споделено докосване с любим човек. Текст и снимки: Левена Филчева


ПЪТЕШЕСТВЕНИК

И Перник е център на карнавалната вселена! Може М Мо оже же и да да не е знаеш, зна аеш еш но но през пре ез 2004 20 2 00 04 4 година го од дин ина прочутите кукерски шествия в Перник направиха града член на Фондацията на европейските карнавални градове FECC (Federal European Carnivals cities). Това означава, че е международно признат и шефът на карнавалите редовно го посещава, като носи една специална шапка. Габрово също е член на тази организация, която съществува от 1980-а. Тази година Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник се проведе от 29-и до 31-ви януари. Освен уникалните и колоритни български кукери от различни райони на България, участваха фолклорни групи от над 14 страни. За първи път гостува карнавална трупа от Китай. Трупата се нарича „Аншун Граунд опера” и има над 600-годишна история. Началото и ` е поставено по време на династията Минг. Участниците танцуват върху земята,

Глътка Мелник

без сцена, затова се наричат „Опера върху земята”. Изпълнението им има символичен смисъл, представлява молитва за благоденствие през новата година. Следващата година не пропускай „Сурва”!

ОК.. Ця О ОК Ц Цял л брой си говорим го гово овори за любов и още нещо. н що не о. И защо з що ттова за ова а „о „„още ще н не нещо” да не е чаша мелнишко мелн лниш шко к вино, вин и о о,, м м?? Къ Къде де ееМ Мелник ли? В Югозападна за апа адн на България Бълг Бъ л ар лг рия яиен най-малкият ай ай-м й-м м ни град. Широката мелнишка Ш Широ Ши иро рока к та ам елни ел лни ниш шкка лоза лозза ло а е уникалният сорт, от от който кой ойт йто то се се пр прави ра ав ви то ттова ова ва р рубинено ууб б блаженство. За За него нег его казват, казв ка зва атт, че че можеш мож ожеш еш „и „ да го пиеш, и да го о дъвчеш”, д дъв ъв ъ вче чеш” ш”, че че е „„вино вино ви но о отт плът и кръв”, „... в кърпа да го носиш”. ” Еликсир, Е отпиван от венециански дожове, испански херцози и френски графове. Все хора като теб ☺. Но Мелник не е само място за пиячка. Има доста местенца, където можеш да се размърдаш... скални пирамиди, манастир (Роженския) и куп възрожденски къщи. Има и опции да се вмъкнеш в някоя стара и огромна бъчва, но „бате, по-добре недей”. Легенди има бол, но най-добре сам да си ги чуеш в оригинал от някой сладкодумен старец. Така че засилвай се натам и наздраве! Ч-то 43 — ———— ———————— ———


ПЪТЕШЕСТВЕНИК

Здравей, приятелю на Т-BOX! Излезе ли вече от „кутията”? Бих искала да се запознаем и заедно да се отправим на пътешествие. Обширна, разнообразна и красива е нашата планета Земя. В нейните пет геосфери – литосфера, атмосфера, хидросфера, педосфера и биосфера, са се извършвали и продължават да се извършват различни процеси и явления. За някои от тях повече и по-малко знаеш; за други – въобще не си чувал. Нека с теб да се „отправим на път” и да се запознаем с интересни и понякога малко известни кътчета от планетата ни и от нашата родина.

Третият полюс на Земята Нашето „пътешествие” започваме от „Третия полюс на Земята”. Вече знаеш за двата земни полюса – Северния и Южния. Това са оне онези ези тточки очк оч ки от по повърхността овъ вър рхността на З рхн Земята, дето мислената земна ос, около която планетата ни се върти, излиза за на повърхността ` и (друг път ще се където правим на пътешествие и до тях). А кой е „третият полюс”? Къде се намира той? отправим С името „Третия полюс на Земята” е известна най-високата точка на нашата планета – ввръх Джомолънгма в Хималаите, висок 8848 м и 20 см. На тибетски „Джомолънгма” означава „Богинята майка на света”. В Непал го наричат „Сагарматха” – „Господарят на небето”. Върхът е известен още с името Еверест – на името на началника на английската топографска служба в Индия майор Джордж Еверест, който през 1852 г. за първи път измерил неговата височина. Дотогава върхът се обозначавал като „К-15”. Сред местното население на Непал, Индия и Тибет съществува поверието, че в Хималаите, на върха на планината Кайлас, медитира богът Шива и се радва на красивата си съпруга Парват, дъщерята на Химават – „Владетелят на света”. Джомолънгма е един от 14-те осемхилядници в света. Десет от тях са в Хималаите (на санскритски Хималаи означава „Жилище на снеговете”). Щурмът на „третия полюс” започва сравнително късно. Северният полюс на земята е покорен от американеца Робърт Пири през 1909 г., а Южният – през 1911 г. от норвежкия полярен изследовател Руал Амундсен. Едва през 1921 г. правителствата на Непал и Тибет разрешават „да се наруши спокойствието” на свещената планина. В периода 1921 – 1924 г. английският алпинист Джордж Мелори правил опити да покори върха. През 1924 г. Мелори и неговият колега Ирвин по всяка вероятност са го достигнали, но не са се завърнали обратно. Едва след 75 години, през 1999 г., в снеговете недалеч от върха е открито тялото на Мелори. Първите покорители на „третия полюс на планетата” и завърнали се живи са новозеландецът сър Едмънд Хилари и непалският шерп Тенсинг Норгейт. На 29 май 1953 г., завързани един за друг, те стъпват 4— 4 ———————— —— 44 ———— ——


на най-високата точка на планетата. Там забиват 4 флага – на Индия, на Непал, на Великобритания и на ООН. Тяхното постижение е записано със златни букви в общочовешката история. През 1984 г. е организирана и българска експедиция – „Еверест-84”. На 20 април 1984 г. нашият алпинист Христо Проданов достига върха сам, без кислороден апарат. За съжаление по обратния път той загива и остава за вечни времена в снеговете под купола му. Още две свръзки покоряват върха: Иван Вълчев и Методи Савов – на 8 май, Кирил Досков и Николай Петков – на 9 май. Дойчин Василев изкачва Джомолънгма на 20 май 1997 г. През 2004 г. върхът е покорен от Петко Тотев (на 18 май), а на следващия ден – от Христо Христов (безкислородно изкачване, загинал на връщане), Дойчин Боянов (безкислородно изкачване) и Николай Петков (второ изкачване на Еверест). На 22 май 2009 г. на върха е и първата българска жена – Петя Колчева и нейния съпруг Камен Колчев. Досега 11 наши сънародници са достигнали „третия полюс”. Последното измерване на височината на Джомолънгма е направено от Държавното управление по геодезия и картография на Китай през октомври 2005 г. Височината на върха според това измерване е 8844,43 м. Намалението на височината на Джомолънгма се дължи, от една страна, на по-точните измервания, и, от друга – на постепенното топене на снеговете поради глобалното затопляне на климата на Земята.

Снимки: Камен и Петя Колчеви

Милка Мандова-Русинчовска

45 — ———— ———————— ———


РАЗ ДВИЖИ СЕ!

Хлъзгави идеи с остър връх Що не вземеш да се засилиш към някоя ледена пързалка? Вече навсякъде ги има, а и свалката там е уникална. Тази зима няма сняг, но за сметка на това регулираното заледяване по градовете върви с пълна пара. Естествено, целта е ти да се забавляваш и покрай всичкото това

пързаляне да срещнеш още усмихнати хора. Има всякакви оферти и прИмоции, но ти си ги знаеш (ако не, просто попитай шефчетата на пързалката до вас). Ако нямаш кънки, навсякъде ти предлагат да наемеш, облечи дрехи, които по-малко се мокрят (или бързо съхнат), вземи си ръкавици и в никакъв случай не се спичай, като почнат паданията. В началото, докато пропълзяваш в този вид забавление, няма нищо срамно да се упражняваш, вкопчен чаровно в мантинелата. Добре е лекинко поне да внимаваш, за да не направиш някакъв троен гипсов Аксел с „чупка” ☺☺☺, а и малко синки няма да ти навредят. Тя, гравитацията, и за останалите важи, така че споко – и ти ще се смееш. Просто следвай тълпата, която обикновено цикли в кръг, а когато почиваш, се вгледай в камикадзетата в средата на пързалката. Те ———————— —— 46 ———— ——

вече са майстори на паданията. И с’я й ’ к’во? ’ ? Ами, гепи гаджето и няколко ваши приятели и отивайте да се ‘лъзгате, защото свалянето понякога е буквално, прието е да се държите за ръце, а и не е срамно да му паднеш в краката. Ако все пак искаш да се занимаваш с нещо зимно, без да зависиш от планински условия, климат и т.н., ориентирай се към нещо бързо и зрелищно –

шорттрек (къса писта). Той е олимпийски спорт от 1992 г., който се провежда на 111,12-метрова кръгла писта (игрище за хокей). Тук положението на тялото играе ключова роля, а ъгълът, който то трябва да сключва с пързалката, не бива да е повече от 30°. Сам се сещаш, че за да има по-голяма стабилност, състезателят се опира с ръка на леда и така запазва равновесие при високата скорост. Борбата за първото място налага различни стратегии – забавяне, забързване и изпреварване. Вероятно въобще не обичаш физиката, но, както виждаш, тук тя играе огромна роля, особено що се отнася до облеклото – то трябва да е от специална материя, която да намали съпро-


тивлението на въздуха... сиреч, да увеличи скоростта. И обърни внимание на факта, че в шорттрека не се използват ШОРТИ. Първоначално държавата, която доминира над всички в шорттрека, е Канада, но това се промени и в днешно време в този спорт доминират азиатските страни – Китай, Южна Корея и Япония. Разбира се, това не пречи на

Евгения Раданова да „мачка” конкурентките р в спорта с р разбиващите 7 поредни европейски р титли т (2000–2007 г.). Тя Т е три пъти европейски п вицешампион (1999, ( 2005 и 2008 г.) и има три олимпийски и Раданова в акция медала (2 сребърни и 1 бронзов) от Солт Лейк Сити – 2002 и Торино – 2006 година. Л Това далеч не е всичко, което Раданова е постигнала, но както тя, така и всеки профи състезател все отнякъде е започнал.

Така че – екипирай се с готино настроение и тумба маниаци, наточете кънките и се заявете на някоя писта. А ако решиш, че имаш нужда от малко повече адреналин и здравословно всекидневие, нищо не ти пречи да се кънкираш из света на р шорта... Ч-то

Площад в центъра на Виена, временно превърнат в пързалка

47 — ———— ———————— ———


РАЗ ДВИЖИ СЕ!

SLACKLINING – що е то? Революция на баланса, или отлепи се с една лента от земята

Слаклайнингът е ходене, баланс, люлеене, брейкденс, скокове, салта, сърфинг, ефектни трикове – всичко това, но... изпълнено върху опъната над земята лента! Това е новият екстремен спорт, който става все по-популярен. Ако си катерач, байкър, сърфист, кайтър или просто обичаш да се движиш свободно, няма начин да не ти хареса. Всичко, от което се нуждаеш, са две здрави опори и комплект за слаклайн. Лентата се закрепва лесно и бързо между две дървета или между два стълба на улицата и така само за няколко минути всяко място, където се събира тайфата, се превръща в арена за забавления! Най-често лентата не е опъната много силно, което позволява голяма свобода на движението и фигурите, които се практикуват. Повечето хора свързват тази дейност само с ходенето по опънато въже. Слаклайнерите намират в ходенето по лента друг смисъл, обикновено свързан със себепознаване, тренировка и забавление. Принципно това е една добра комбинация!:) Цялото това нещо възниква през 80-те години на миналия век в националния парк Йо———————— —— 48 ———— ——

семити в Калифорния. Този парк е средище на скалните катерачи, които през дъждовните дни от скука решили да използват лента от екипировката и да се забавляват. Доразвили идеята за ходене по въже и открили, че това занимание се оказва доста полезно, защото развива добри рефлекси, чудесен баланс и концентрация, необходими при катеренето. През последните години слаклайнингът се е обособил като отделен екстремен спорт и набира огромен брой почитатели по целия свят – от Норвегия до Австралия, от Америка и Европа до Япония. Дори и у нас вече по паркове и градинки могат да се видят ентусиасти, които скачат, балансират и се люлеят на едни опънати ленти. В София вече си има редовни събирания на слаклайнери във вторник в парка до музея „Земята и хората“ и в градинката около Народния театър. По света се поставят различни рекорди за най-голяма височина, на която е опъната лентата, най-дълго трасе, най-голям брой ленти на едно място и какво ли още не. Естествено, има различни стилове в зависимост от това, къде е опъната лентата и какво точно се прави на нея. Различните стилове изискват и различно оборудване – дебелина и дължина на лентата, обтегача, осигуровката и начин на закрепване.


Longline – спокойно ходене по лента на дълги разстояния. Hihgline – този стил е неминуемо свързан с Longline и лентата е опъната на височина – често между две скали в каньон или между високи сгради. Това не е за начинаещи и осигуровките са абсолютно задължителни. Waterlining – лентата е опъната над водата и позволява безопасното изпълнение на сложни фигури. Tricklining & Lowlining – лентата е опъната ниско над земята и позволява относително безопасното изпълнение на фигури, практикуване на скокове, родео и сърфиране. Yogalining – изпълнение на йогийски практики върху лентата. Хубавото на слаклайнинга е, че може да се практикува практически навсякъде – в парка, на плажа, във водата, в гората, в подлеза, в междублоковото пространство, при лошо време дори и в зала. Оборудването не заема много място, не е тежко и е на прилични цени. Можеш да го намериш в магазините за спортна екипировка в София, Велико Търново и Русе или да си го поръчаш през интернет. Единственото важно нещо е: две опори и готини приятели. Просто няма начин да не намериш баланса между полезното движение и забавлението д да се отлепиш от земята... от кеф..

Waterlining

Hihgline

Longline g Tricklining &

Lowlining

Абсолютно начинаещ почитател: Лора 49 — ———— ———————— ———


Снимки: Теодора Урдева

ПРОФАЙЛЪР

В голяма чаша с две бучки лед

„Магията Магията в чаша се ражда тогава тогава, когато сладките сладките, горчивите и киселите съставки са в абсолютна хармония помежду си” – казва един от най-добрите бармани в света – Салваторе Калабрезе. Ива Дайновска е на 21 години, завършила е природоматематическа гимназия, а след нея е изкарала един семестър органична химия. Решава, че последното не ` и отива и сега ходи на курсове по интериорен дизайн. От две години работи като барманка в Строежа и погледнато отстрани, това, което прави, изглежда като истинска магия. Абсолютна хармония между впечатляваща визия, сръчност и излъчване на добро настроение. – Как се запозна с настоящата си професия? – Съвсем случайно. Чрез позната, която работеше в клуба. Имах два дни пробен период като отсервираща, а на третия ден, когато трябваше да започна (или не), Марто (управителят) ме попита дали искам да стана барманка. Исках. Колегата, който ме учеше – всичко продължи около 22 часа – ме питаше: „Това знаеш ли какво е?”, „А това знаеш ли от коя страна на бара е?”. Често отговорът ми беше „Не”. Не беше лесно, всичко ми се въртеше много бързо, правех елементарни грешки. Да не говорим, че в Строежа аз бях съвършено ново и непознато лице. Изглеждала съм неадекватна в очите на клиентите. За месец и нещо обаче влязох във форма. Така мисля. Е, още има моменти на „тъпи погледи” и „Сега какво да правя?”. – И какво правиш в такива моменти? – Ами какво? Гледам каква съм я свършила и оправям каквото мога. Грешки се случват. Една позната много искала да пие Текила Сънрайз. Поръчала си коктейла, а барманът и` дал текила с ананас. Не `и харесало. И ти май миналата седмица пи джин с грейпфрут, а обикновено си поръчваш с ананас. Не те бяха разбрали. ———————— —— 50 ———— ——

– Да, но новата комбинация ми хареса. – Именно, понякога стават хубави грешки. – Как въобще успяваш да чуеш поръчката, при вас музиката е много силна? – От всички колеги аз съм възможно най-глухата барманка. Но чета по устните и мимиките. Освен това съм запозната с предпочитанията на редовните клиенти. Примерно, идва една компания и аз знам какво следва: „Голям ром, в голяма чаша с две бучки лед”. Това ми е работата – да познавам хората. – И какво друго? – Освен зад бара, ти трябва да бъдеш и част от цялото заведение. Ако някъде е изгоряла крушка, това трябва да ти прави впечатление, трябва да усетиш, че нещо ти липсва. Хубаво е да си харесваш клиентите, музиката. На мен ми идва отвътре. Емоция, настроение. Не просто поднасяне на напитки, а и всичко, което ще създаде на клиента нужната му атмосфера. – Как ти се отразяват условията на работа (силната музика, задимения въздух), как издържаш на забързания ритъм? – В началото не издържах. Просто се превръщаш в машина, няма измаряне. Дневна смяна, нощна смяна, училище. И всичко това без да си на наркотици


(смее се). В един момент започва да ти тежи, най-вече недоспиването. Ставаш неадекватен. Казват ми често, че действам хаотично. Няма как. Но се издържа все пак. На мен ми е приятно. Найвече заради мястото, в което работя. Не мога да си представя да върша тази работа някъде другаде. – Шегуваш ли се с клиентите? – И те доста се шегуват с мен. Взаимно е. – А със себе си? – Ако не се шегувам със себе си, как ще позволявам на другите да го правят? Много, да. Това е главното, което трябва да правиш, за да си адекватен и да се усмихваш през цялото време. Последното пък е едно от основните изисквания за нашата работа. Ние сме зад бара, за да забавляваме хората. – А когато ти се случва да отиваш на работа без настроение? Как си поръчваш усмивката? – Случвало се е да пия, но не, обикновено ходя при избрани колеги, които винаги ми оправят настроението. Или отбягвам определени хора. – Ти работиш на всички барове, имаш ли си фаворит? – Да, квадратния – защото там съм по средата и ми е по-хахаво. Позволява ти да се въртиш. Не обичам да ми е тясно. В центъра на бара се чувстваш понякога като звездата на купона или даже като рок звезда. Правила съм мексикански вълни от единия до другия край. И на хората им е хубаво. – Едно от качествата на барманите е сръчността. Ти от малка ли си такава? – Сръчна ли?! Не. Аз съм най-несръчният и хаотичен човек. Дано на клиентите да не им е неприятно. – Това, което правиш зад бара, изглежда красиво.

Не и несръчно. – Наистина ли? Дано! Би ми било много приятно. – Може би на работното си място ставаш друг човек? – Явно. Бившият ми приятел не искаше да се храним заедно на публични места, защото правех кочинки по масата (смее се). – Съжаляваш, когато...? – Случва ми се да избухвам на непознати клиенти и в такива моменти ми става тъпо, но като се замисля, тези хора дори не биха ме познали в градския транспорт. – Най-хубаво ти е, когато...? – Когато знам, че някъде на бара има приятели. В моменти, в които ти дойде в повече, просто отиваш при тях, разменяте си хубави думи, удряте по един шот и така. Понякога е достатъчно и само да ги видиш. – Когато започнеш още по-активно да се занимаваш с интериорен дизайн, ще се разделиш ли напълно с настоящата си работа? – С каквото и да се занимавам, сигурна съм, че винаги ще ми се иска да отскоча и да взема една смяна или поне да ми дадат за малко да вляза зад бара. Има бивши колеги, които го правят – идват, гледат те в ръцете и накрая ги пускаш. – Позволяваш си на работното място...? – Позволявам си понякога да поглезя някои клиенти, особено когато зная какво им харесва. Примерно със „Зeлен бълвоч” – коктейл, който аз съм си измислила. Това чудо много се харесва и хората си го поръчват. – Хубава дума ли е бълвоч? – Да, бъркоч също!

Мини мексиканска вълничка на бара на Ива направи Стела Маркова 51 — ———— ———————— ———


ПРОФАЙЛЪР

Истината за

о т о в т с р сомелиеевъв виното! Т

ова, че IN VINO VERITAS, е истина, стара като света (или поне от времето на латинските сентенции). Но както повечето истини и истински неща, понякога ти трябва сериозна помощ да се ориентираш, преди да стигнеш дъното. В този свят има лаици и ценители. Вторите знаят за сомелиерите. И преди да си помислиш, че ти говоря за някакъв таен орден древни пияници, знай, че това са професионалисти, които разбират от вино. ихаил Марковски е един от тях. Той има дългогодишен опит в престижни хотели, председател е на българската Асоциация на професионалните сомелиери, собственик на консултантско-търговска фирма. Първият български кандидат в международен конкурс за титла „Най-добър сомелиер на света 2004”, проведен в Атина. Участва в дегустационни журита на конкурси и международни представяния на българско вино. увала съм го да представя вино, сякаш ми разказва вълшебна приказка за южни склонове, дъждовни гори, сочни боровинки, дъбов аромат... истинска поезия. С наслада се отдаваш на сетивата си и ти се иска да знаеш как се открива този свят в една глътка само. Сомелиерът знае да те води и неусетно ставаш почитател на Дионис.

М Ч

– Какво точно значи сомелиер? – В съвременното ресторантьорство с тази дума се нарича човекът, който се занимава с подбора, съхранението и продажбите на асортимент от вина и в заведения за хранене. Може да бъде и консултант продавач или щандист в магазин или компания за дистрибуция със склад за напитки. – Колко стара е тази професия? – По исторически сведения корените на такава дейност се намират във времето на древните траки. В древногръцки летописи са описани ———————— —— 52 ———— ——

сбирки, наричани „симпозиум”, на които хората са се събирали, за да общуват и пият вино. Младежи са наливали вино на участниците в събитието и това се смята за начало на така нареченото в българския език „виночерпство”. В древноелинската митология и римските летописи се споменават същите дейности във време на пиршества и празници, извършвани от девойки и младежи. Развитието на виночерпството се дължи на християнските църковни ритуали и пренасянето им в дворовете на френските крале и владетели, където отговорниците


успяхме да я впишем като част от ресторантьорството, което все още не се развива като ценз и признание. За сметка на това развитие като интерес има. Образованието по туризъм е добра първа стъпка. – Какви качества трябва да притежаваш? Предполагам, не е само въпрос на обоняние и чувствително небце? – Положително, търпеливо и толерантно отношение към хората, виното, храната, опита и познанията.

за посуда посуда, хляб и доставки на вино са наричани „сомелиери”. От дворовете се пренасят в заведенията за подслон и хранене в 11–12 в. и заедно с развитието на търговията и услугите през 13–17 в. се развива и дейността на хора със задължения, свързани със снабдяването, съхранението и продажбите на вино. – Как се става сомелиер – къде у нас и какво се учи, какъв ценз получаваш, какви са възможностите за развитие? – В българската Асоциация на професионалните сомелиери от две години и половина се провеждат семинарни обучения на базисно ниво за ресторантьори и любители. Информация за тях публикуваме в уебсайта на БАПС (www.sommelierbg.com). В България тази професия все още е в процес на вписване в регистъра на професии. Преди година и половина с помощта на Българската занаятчийска камара

– Какви са специалните съдове, с които си служи сомелиерът – примерно декантера? – Декантерът отдавна не е най-специалното, с което може да борави един сомелиер. Всички тези съдове и аксесоари като различни гарафи, тирбушони, тапи, „дропстоп”, араератори са наистина впечатляващи. В тяхното използване има смисъл само когато се прилагат правилно и по смисъла на предназначение. – Доколко класата на ресторанта зависи от сомелиера? – Добрият сомелиер помага на оценяващите в присъждане на по-висока оценка на заведението. – Кое превръща тази работа в изкуство? – Това, че помага да стане ясно, че виното е напитка с аромати и вкусове, храната не е „пълнеж за стомах”, а всекидневното хранене е емоция от преживявания и факт на социално общуване. – Опиянява ли тази професия? – Напълно!:) – Нали истината е във виното? Коя е найголямата истина, която ти си разбрал, познавайки толкова добре виното? – Това статия за списание ли е или започваме многотомно издание? :) Ден без вино – ден без слънце! ценител Скорчева 53 — ———— ———————— ———


ЕТИКЕТ

На среща A преди нея: Ще започнем тази тема, както направихме е и в предния брой, – с поканата. Кой трябва да я направи – момчето или момичето? Не се изчаквайте един друг, защото може да продължи неприятно дълго. Да, в древното минало не е било прието дамите да канят, но днес те са напълно свободни да направят първата крачка.

Уговорка по телефона (skype, ICQ, facebook и всеки канал, по който можете да се уговорите). Не се увличайте в продължителни разговори и безбройни съобщения. След „Как си?”, „Аз съм еди-кой си, ако се сещаш”, „Какво ще кажеш за...?”, преминете към уточняване на време и място на срещата.

Подготовката Както когато отиваш на гости, така и преди среща е добре да си помислиш предварително за теми за разговор.

В случай че се наложи отлагане на срещата поради независещи от теб обстоятелства, обади се навреме и ако е възможно, в рамките на същия разговор направи нова уговорка.

Как трябва да отидеш на срещата? Навреме и с усмивка. Точността от твоя страна говори много за теб, а позитивната настройка е условие за приятния характер на срещата.

Страст и спагети от Казанова Е САМ ВКЪЩИ

два ли ще те изненадаме, ако ти кажем, че храната и любовта имат нещо общо. Векове наред хората са приготвяли ястия, които са засилвали и допълвали любовните чувства. Това е било и житейското кредо на Джакомо Казанова – найвеликия италиански любовник, умрял преди Покойният Хийт Леджър като Джакомо Казанова. 200 години. Особеният вкус и аромат „Казанова“, 2005, режисьор на ястията, приготвяни от него, са му Ласе Халстрьом спечелили не едно и две женски сърца. Надникни в кулинарните тайни на Принца на удоволствието, за да приготвиш една наистина специална вечеря! Днес в рубриката те хвърляме за момент във висшата мода при готвенето. Не се притеснявай, лесно е. Поеми си дъх, слагай престилката и започвай. ———————— ——54 ———— ——


Мястото М ясто В случай случа че става въпрос за първа среща, сл подходящи подх дхход о ящ и неангажиращи места са кафенетата, тата а, в кои които да пийнете нещо или да хапнете слад ад долед. А за тези, които са срамежливи, са сладолед. пре епоръчи еп препоръчителни разходките.

Маниерите М ани Това, Т о ова, ка кавалерът да предложи стол и да поеме връхната вр ръхната дреха д на дамата, съвсем не е отживелица. ли ица ца. Освен Осв това подобни жестове не изискват големи го оле лем ми усилия, ус но за сметка на това трупат сери иозни активи ак риозни от червени точки.

Body language Езикът на тялото има огромно значение, особено когато се отнася до събиране на първи впечатления. Той показва дали си самоуверен или точно обратното. Опитай се да изглеждаш спокоен/а.

Не разказвай живота си Недей и да разпитваш за подробности от живота на отсрещната страна. Добре е да си оставяте въздух един на друг. Наблегни на леки, приятни и неангажиращи разговори. Говори, но и изслушвай. Хамлет е човекът с монолозите. Ако не искаш той/тя да ти ос-

тави черепче ключодържател (примерно) за спомен и втора среща да няма, участвай в диалога.

Сметката Плаща я онзи, който е отправил покана за среща. В случай че момчето плати на две или три поредни срещи, редно е момичето да не се ослушва на четвъртата. Дали ще има четвърта? Ами усвояването на етикета може и да допринесе за нея. Успех!

И – с усмивка ☺.

Продукти: (за двама, разбира се – ти как мислиш?): • 50 г. осолена аншоа • 50 г. зехтин • червени люти чушки – по твой вкус • 250 г. обелени домати от консерва • 50 г. черни маслини без костилки • 1 чаена лъжичка доматено пюре • 200 г. макарони • сол

Начин на приготвяне: Измий добре аншоата и махни костите. Изпържи накълцаните червени чушки и аншоата в зехтина, като притискаш рибата с вилица, за да се накъса. Добави доматите, маслините и доматеното пюре. Разбъркай и готви на тих огън. Остави соса на котлона да къкри. После залей сварените макарони с този сос. Сервирай ястието горещо, като пееш „О, соле мио!“

Подходящият десерт е сладолед с ментовошоколадов сироп, но него можеш да купиш от магазина – мисля, че още ти е рано сам да го приготвяш. Не очаквай чудеса, добре приготвеното ястие може да бъде едва третата съставка на една приятна вечеря. Най-важни са другите две – ти и любимият човек. 55 — ———— ———————— ———


ЖИВОРАСЛЯЦИ

Не раз де ляй й ТЕ НЕРАЗДЕЛНИТЕ папагали! При папагалите просто е задължително правилото: колкото повече, толкова повече. Защото надали има други птици, тици ци, които да са толкова красиви и забавни. При някои видове обаче идеята за чифт е задължителна. То и името им е такова – НЕРАЗДЕЛНИ. Названието им (Agapornis) произлиза от гръцки и означава птици на любовта. И съвсем не е случайно, че ги наричат така. Връзката между партньорите е толкова силна, че прекарват по-голямата част от живота си сгушени един в друг, а понякога при смърт на едната птица може да умре и другата. Произхождат от Африка и от остров Мадагаскар. Птиците от този род са подходящи за начинаещи любители. Неразделните папагали са изключително податливи на опитомяване и остават безрезервни приятели на човека за цял живот. Има много видове, но розовобузите (ясно е, че бузите им са розово прасковени, нали?) и масковите (с тъмни личица) са едни от най-популярните. Не са едри птици и не са капризни на климат – пази ги само от течение.

Избор

Когато взимаш своите папагали (естествено, че ще са двойка), внимавай да са весели, с гладка, чиста и пъстра перушина. Увери се още в магазина, че могат да се хранят сами.

56 6 ——————— ———————— —— ——— —— —— —5 —— —

Не е препоръчително да събираш неразделни от различни видове или с други видове птици. А и когато двете еднакви пиленца са сгушени едно в друго, са много мила картинка.


Клетка

По-голямото пространство никога не е излишно. Минимумът, който специалистите препоръчват за една двойка, е клетка с размери 80 х 60 х 60 см. Избери изцяло метална клетка. Препоръчително е кацалките да са дървени. Не забравяй правилото – когато папагалът е стъпил на пръчицата, пръстите му от обратната страна не бива да се допират.

Храна

Подходящи са готовите см ески от различни видо ве семена в зоомагазин ите. Но не забравяй редовно да предлагаш на папагалчетат а пресни плодов е и зеленчуци, както и клон ки от широколистни дървета.

Игра И

Неразделните папагали не се отличават с особени имитаторски способности в подражаването на човешката реч. Но все пак при голям инат от твоя страна и дълги тренировки биха могли да научат няколко думи или мелодия. Иначе издават остри, пронизителни звуци. Не лишавай новите си приятели от забавление – различните огледалца, стълбички и висилки в клетката са им любими и са подходящи, стига да не стесняват пространството. Обичат и да се къпят. В плитка чиния я или къпалка налей 2–3 см хладка вода – те ще се боричкат и ще пърхат щастливо и после дълго ще оправят красивата си перушина. Неразделните папагали могат да свикнат да хранени от ръка и да летят свободно из бъдат хр сстаята. Нужно е обаче да ги наблюдаваш, ст за защото дъвчат мебели, цветя, кабели или д др р други опасни за тях предмети. Привързват с и обичат да се гушкат в любимите се си хора, р , да ги чистят с клюн и да се р ра раз разхождат, азх зхож ожда дат, т, к кац кацнали ацна нали ли н на а ра рамото амо мотоо и им. м. м. какво да повтарям Ин няма ня м к аквоо д ак а ти т п пов ов вта таря ям като разделяй ка кат то на папагал – не т н раз азд деляй й птиците п ти иц ците на любовта! Лора, неразделна от Скорчева 57 ———————— — ——— —————


ЖИВОРАСЛЯЦИ

Капризните красавици – не е т трудно, рудн ао ако са орхидеи Както често се случва, сл лучва, когато едно нещо о е красиаси во, то обикновено е капризно и обожавано. Затова, това, каквото и да си говорим – орхидеите са красиви. ви. И екзотични – не само защото са неизменна част ст от идеята за тропическа обстановка. За произхода им има няколко легенди. Едната разказва как богинята Венера, докато се наслаждавала на любовни игри, изпуснала обувката вката си, която се превърнала във възхитително цвете, символ на сексуалността ксуалността и ` . Има и приказка за една невероятно красива богиня, която отишла при хоо рата, за да ги научи на доброта и разбирателство. о. Те не я разбрали и я прогонили в гората. Там тя оставила нежно було, ко ккоето ето вятърът отнес о отнесъл, съл, а наоколо израснали ароматни цветя с прекрасни и чашки и незем неземно мно крак сиви цветове, подобни на веещи се воали. Има и др друга руга легенда – за мом мък, който си харесал една от девойките, придружаващи Дионисий. жав ващи бог Ди ониссий. Посегнал и `, но тя успяла да избяга. А Дионисий, кат като то разбрал какво к о се е случило, изпратил зверовете да погубят момъка. Но ка. Н о нещо в него о се събудило, може би мъжката солидарност, и го съжалил. спаси, жалил. За да го о спа аси, го превърнал в красиво цвете – Орхидея!

Почвата очват ч а а Използва олзва се спец специална циа иална почвена ена смеска, ко която оято включва натрошени кори от бор, примесени с блатен мъх, евентуално едър пясък и парчета дървени въглени. Тази каша е изключително водо- и въздухопропусклива. И споко – продава се в цветарските магазини, не те пращаме в гората за мъх и кора.

Саксията

По-добре е да е пластмасова и проз о р ра ачна. ———————— —— 58 ———— ——


Преди да станат цветя за украса, каквито ги познаваме, орхидеите са били ползвани като лечебни растения. Азиатските и гръцките лечители са ги предписвали срещу безплодие (формата на грудките им напомня на тестиси – orchis на гръцки значи „тестис”). Забърквали ги, разбира се, и в любовните еликсири. На орхидеите им се носи славата като на най-трудните за отглеждане стайни растения. Но все пак има начин да се справиш и с това, стига да имаш достатъчно търпение и обич към цветята – едно от задължителните условия, за да те радват с цветовете си. Ако ти подарят такова цвете, постарай се да запазиш табелката с името на неговия вид. Така ще можеш да поискаш указания от специалистите в цветарските магазини как да се грижиш за орхидеята според спецификата на вида и `. Ето ел ляв основните и най-важни неща за оцеляването на тази капризна красавица в домашни условия.

о а Полаайиивпраъснкаейт тат (лисст

а, да д Полив чее воод долу) с повееч (п ( отгоре и от тлина през повече свет когато има мали ам лятото) и на пролетта и та нт еен се е ес ез пр да чеството во коллич 1-2 т от о е че ве по не з мата. Но и зи т, за х трост . Една хи но ич дм се я и деея т ът хи хид пъ ор ш аш ва и ив да поли , а знаеш кога ни да ен – ако са зеле дими корени с вид коо д , но ак вода от ат нужда ма ям ня . ни ад са ж ивеят, значи поосси

Климат Най-общо казано, повечето то до домашни орхидеи обичат стайна уса през деня и около 10-12 през топлина около 20-25 градуса та, но не ги оставяй на преките нощта. Обичат светлината, слънчеви лъчи. По-нискитее температури стимулират цъфтежа. Видовете с шарени листа изискват по-висока температура от едноцветните.

Древн Древният Др Д ният Конфуций фуц определя рд аромата р на а орх орхидеята рхиде хидеята като к ка атоо Кралско ухание. Н а Например а ример ванилият ап ванилията та а се добива добивва от тш шушулките на растението. В природата ата ввиреят иреят ят над н ад 225 000 вида орхидеи, а в изкуствени условия л ви ло вия я са а създадени съ ъзд з а около 30 000 хибрида – само си п представи р дс ре дст тави тави и какво к ка ак а кво богатство на аромати е това! И доста оста ос та а оот т видовете ви идов и носят имената на богини и митологични толлог огич ични ични ге еероои Красива, екзотична, уханна и с характер, акт ктер р, герои. орхидеята ор рхи хидд съвсем логично е един от символите оли ите на пролетта, прол пр п олее на изяществото и приятелството... вотоо... симв символ мвол ол на н а ллю любовта. ю Красавица Лори 59 — ———— ———————— ———


МОЯТ РАЗКАЗ

14 февруари – Денят на Свети Валентин и на всички влюбени!

Кой не е питал съдбата, като е откъсвал листенца – „обича ме, не ме обича”?. Ние всички вярваме в чудеса и се надяваме, че любовта ще дойде... Казват, че първата любов е най-силното чувство. „Празникът на влюбените?” – мислех аз, вървейки по улицата. Дори въздухът все още не мирише на пролет. Навсякъде е мрачно и тъжно. И ако нещо ми напомня за празника, то това са ярките витрини и хората, които тичат от магазин в магазин, купуват валентинки, цветя, бонбони-сърчица... Ако наистина обичаш – за какво са тези излишни неща? Влязох в кафене, поръчах чаша сок и парче торта и се огледах – навсякъде валентинки... Изведнъж усетих, че се усмихвам. Наистина, май и аз бих се зарадвала на една такава валентинка, особено ако е „бонбонена”... Погледнах часовника. Има още 15 минути до срещата. Дали ще дойде, дали е истински? Дали тази малка грешка, която допуснах в името на съученика си, си е струвала? Не знам. Притеснявам се да не е някаква лъжа, защото знам колко е опасно да се запознаеш с някого по интернет и после да се срещнеш с него..., затова избрах многолюдно кафе. Момчето е на 15, вече почти половин година общуваме, харесвам го, имаме общи интереси, надявам се, че и снимката му е истинска... Димитри, мисля, че го обичам... Дали той изпитва същото, поне част от това, което усещам аз? Аз съм само на 13. Много се притеснявам. Първата среща, очаквах я и се страхувах. Изведнъж потънах в спомени: моята детска любов... В детската градина харесвах Иванчо. Още помня как винаги ме държеше за ръчичка. Не ми даваше да си играя с никого другиго. Заедно седяхме на чина и се опитвахме да рисуваме чертички, точки... Подаряваше ми своите колички, моливи и други неща. Още помня как в градинката на детската градина ми каза, че ме харесва, подари ми букет от току-що накъсани глухарчета и ме целуна по бузата. Защитаваше ме от всички. Запозна ме с майка си и я молеше да сложат още едно легло в стаята му, защото ще се женим. Колко пъти наужким правихме „сватба”, наужким играхме на родители... Пращахме си въздушни целувки и... Изведнъж чух: – Мили... Здравей... Ти си още по-хубава, отколко очаквах... И се усмихна. Взе моите ръце в своите и аз усетих как нежна топлина обля тялото ми. Стана ми много приятно и се усмихнах в отговор: ———————— —— 60 ———— ——


– Здравей, Димитри. Не знам колко време мина, просто стоим така и се гледаме в очите... – Толкова съм щастлив! Не вярвах, че тази мечта ще се сбъдне... – каза Димитри. Седя и го гледам. Той изрече само четири думи. Но никога още не съм ги чувала, изречени с толкова чувство. Стана ми приятно. Невероятно е да усетиш изведнъж, че означаваш нещо за друг човек, че той е щастлив само заради това, че си до него. Самите думи звучат много просто, но като се позамислиш, разбираш колко са важни. Това, заради което си струва да живееш. Бузите ми горят. Не зная какво да правя, как трябва да се държа. Въздъхнах и попитах: – Какво ще правим сега? Той се усмихна и каза: – Хайде да се поразходим! Отидохме в парка. Тук е тихо и спокойно. Ние се разхождаме и си приказваме... ей така, за каквото се сетим... Стъмни се. Трябва да тръгвам. Ние спираме и се поглеждаме в очите. В неговите очи виждам нерешителност и страх. Усещам го. Той взима моите ръце в своите и така посрещаме залеза. Той прави крачка към мен. Аз очаквах този момент и искам да избягам, но не мога да мръдна. Неговите очи, поглед ме омагьосват. И аз правя крачка към него. И изведнъж някак си разбрах, че не сгреших. Той ме целува. Главата ми се завъртя. Той ме прегърна и така стоим дълго. Появи се някакво куче, което ни напомни, че е време да се прибираме. Димитри ме води към вратата, вдига ми брадичката и нежно ми шепне: – Ще се видим пак. Първата целувка, първата любов... Много го харесвам! Какъв прекрасен ден е 14 февруари, денят на влюбените!... Дали ще остане само тази среща, дали е за малко, дали е завинаги... не знам. Красиво и приятно, незабравимо, вълнуващо... Аз мисля, че първата любов не свършва, никога не свършва – тя остава в сърцето завинаги. Милена Стоянова Петрова е родена в Москва на 23.02.1998 г. Пристига в М София едва на 4 месеца. Обича да пише, да рисува, да играе на компа и, С Со естествено, ес е с да се мотаe с дружките... Учи в 81 СОУ „Виктор Юго” в 6.б клас и все още се учи добре. Плува в съседното даскало. От време на време хваща интернет конкурси, за които пише основно есета. Най-обича да хв измисля приказки – просто се гмурка във въображението си. из Сега малко да я поФалим. Във 2-ри клас печели 1-во място в училищен Се конкурс. Няколко пъти я публикуват в различни вестници, пускат нейни ко рецепти в „Кулинарен журнал”, редовно я печатат в „Родна реч”, а в конре курса на фондация „Братя Мормареви” е в първата седморка. ку М Може да дърдори на руски и на английски, не перфектно, но се справя. И десерта: Миналата година написа кулинарна книга, която чака съвсем скоро да се появи на бял свят. ск

Изпращайте творенията си на redakcia@tbox.bg. Ще разберете, ако ги харесаме :))) 61 6 1 —————— ———————— — ———— —— ——


ХОРОСКОП

Февруари: Любовта е във въздуха и въздухът е в нея Овен

Вие ти се свят, хъхриш и се хилиш глупаво? Не бе, не е грип, дори може да се каже, че не полудяваш. Просто... най-сетне те огря и теб. Влюбен си до рогата и никак не ти е до учене. Внимавай обаче – Меркурий вещае изпити, Венера мълчи и се подсмихва. Пробвай да съчетаеш едното с другото, иначе няма да прокопсаш – нито ти, нито асцендента ти. Ако любовта на живота ти те гледа с очакване – предложи и` да учите заедно. Приготви си пищови, а за всеки случай – лък и колчан със стрели.

Телец

На път си да провалиш една обещаваща връзка заради хобито си. Сатурн е в Майкрософт, Юпитер е в Скайп, а Луната тъкмо излиза от Замунда. Не, честно – зарежи тоя компютър и излез на разходка, за предпочитане с гаджето си. Напиши стихотворение на лист хартия с химикалка. Подари го на когото трябва. Набери кокичета, нахрани бездомно куче, срещай се с повече хора. В даскалото е горе-долу спокойно, ако не броиш проблемите с класната. Закичи на ревера и` набраните кокичета, кимай разбиращо на всяка нейна дума и всичко ще е ОК.

———————— —— 62 ———— ——

Близнаци

На теб направо ще ти взема двоен хонорар, ако те срещна. Имаш в себе си двама души, всеки от тях влюбен в различен човек. Лошото е, че тялото ти е само едно и ти поставя доста тъпи ограничения. Няма начин, ще трябва да избираш. Ще видиш как ще ти олекне после. Опитай да слушаш повече вътрешния си глас – той е по-умен от тебе и в съседната вселена получава само шестици. Задават се успехи, но не си вири носа твърде много – споделяй победите с приятели и ще ти се върне. Тъпкано.

Рак

Мислиш, че бягството е най-доброто решение в твоята ситуация? Е, разбира се, че ще кажеш „да”. Огледай проблема от всички страни обаче и ще видиш, че има изход. Това, че те е страх, го знаеш само ти. Действай смело – този месец Силата е с теб, късметът - също. Забрави колебанията и направи нещо неочаквано. Целуни някого и се наслади на последствията, дори ако включват плесница. Нищо чудно да ти излезе име на специалист в любовта и свързаните с нея въпроси. Възползвай се максимално, а после пак пробвай номера с целуването. Избягвай зъболекари и учители по физика.


Лъв

А-а-а! Виж сега – на теб не ти трябва хороскоп, а звероукротител. Не, не можеш да сменяш гаджетата си според фазите на Луната. Тоест... не че не може, ама от това няма да излезе нищо добро. Нали не искаш след два месеца да видиш тълпа от бивши, въоръжена с компрометиращи снимки, на път към интернет залата? А така! Разбираме се, значи. Успокой се и опитай да медитираш върху факта, че едно е по-добре от седем. Не си играй със Съдбата, за да не си поиграе и тя с теб. Чакай посещение при директора в края на месеца и родителска среща в началото на другия. Само ако не слушаш, де.

Дева

За теб отгоре ми се дава романтична вечеря с първа целувка. Ако не ги искаш – ще ги взема аз. Яж малко и си купи ментолови дъвки. Няма да е излишно да почетеш преди срещата. „Дневниците на вампира” ги остави за после, наблегни на книгата, дето я получи от родителите си миналия месец – тази, която ги накара да се изчервят, докато четеше заглавието на глас. Ако нещо не ти е ясно – действай по интуиция. Не чакай нищо добро от Слънцето, този месец не е в стихията си. Имай едно наум, ако те привличат тебеширите – може да ти липсва калций.

Везни

Здравето ти е малко „на кантар”, затова си купи кантарион, направи си чай и се моли бързо да се осефериш. В любовта преобладават приятните емоции, но това е затишие пред буря. Когато ураганът се разрази – гледай да не си там. Ако все пак попаднеш под ударите му – спасението ти е в подаръците. Колкото повече – толкова повече. Силен откъм поезия месец за теб, малко кофти откъм математика и игра на карти. Инвестирай в шоколад. Помага.

Скорпион

Като по чудо през февруари скандалите ще те подминат. Няма да можеш да се познаеш, но ще ти бъде приятно в новото ти „аз”. Използвай огледалото, за да се научиш да се усмихваш, преди нещата да са тръгнали постарому. Добре де, шегувам се. Чакай букет цветя към средата на месеца – звездите не казват за теб ли ще е, или от теб. Казват само „теменужки”. Запиши се на курс по йога и ще срещнеш Любовта. Ако не я познаеш, пробвай с готварство или интернет банкиране. Разговор с майка ти ще те настрои оптимистично, докато не поговориш с баща си. Фатална дума за периода – „контролно”. Критично число – 2.

Стрелец С

В Важно за теб е да знаеш, че чорапитте не са подходящ подарък за Деня на влюбените. Забрави и гениалн ната си идея за глава кромид лук н в кутия с форма на сърце. Придържай се колкото можеш повече към ж баналните подаръци, така ще избегнеш грешките, а може и да получиш повече, отколкото очакваш. Всъщност... доколкото те познавам, май е най-добре да заложиш на виното. Не си и помисляй за „Мераклийско” и „Мечи нокът”. Работи с размах, похарчи 10 лева, пък гледай после чудо на чудесата! Ако имаш проблеми с паметта – пий гинко билоба, ако нямаш – да не ти пука, никой не е съвършен.

Козирог К

Р Ретроградният Меркурий влиза в правия път, така че имаш да наваксп вваш. Развилней се, но не прекалявай. Всички са зле с джобните, ти също, В но това да не те притеснява. Използн ввай въображението си – важното е да зарадваш любимия. Идеята ти д да обереш касата на Пенсионерския клуб не ти прави чест, така че я забрави и се оправяй с каквото имаш. Купи новия брой на списание „Направи си сам” и го използвай по предназначение. Очаквай изненади и високи добиви. Каквото посееш – това ще пожънеш, казваше баба ми. В твоя случай гледай да посееш любов. Какво ще пожънеш – ти си знаеш.

Водолей В

Н ти е лесно този месец – рожНе ден ден, Трифон Зарезан, а ако се д кказваш и Валентин – направо си го ззакършил. Не се шашкай, всичко ще ти върви по вода, ако избегнеш щ ззаледяването и`. Не приемай навътрре личната си финансова криза, приеми я като ново начало – знаеш п ли колко връзки са започнали с искане на пари назаем? И аз не знам, но на теб нищо не ти пречи да провериш. Имаш лоша Луна в Меркурий, която те прави раздразнителен. Компенсирай със спорт, музика и уроци по английски. Някой те обича, обичай го и ти, ако знаеш кой е.

Риби Р

Т Това, че си в Сатурнова дупка, не те ооправдава. Не, „Убийствен сарказъм” не е видеоигра, а начин да късаш н нервите на всички, включително и н ттвоите собствени. Не взимай нещата ттолкова навътре – спомни си, че си просто дребна пионка в ръцете на п слепи хаотични сили, и може да ти олекне. Колкото до Любовта... няма да пиша повече, за да не усложнявам душевното ти състояние. Обещавам да те зарадвам следващия месец, но дотогава – чети Ницше и се надявай на най-доброто. Майтап бе – поне с парите си добре. Харчи на воля, това ще ти пооправи настроението.

РАЙЧО ХОРОСКОПАТОРА 63 — ———— ———————— ———


КРЪСТОСЛОВИЦА

1

2

3

4

5

12

7

8

9

10

13

15

17

20

24

18

21

22

25

26

28

29

32

23

27

30

33

31

34

36

11

14

16

19

38

6

35

37

39

42

40

43

44

46

50

41

47

51

52

45

48

49

53

Водоравно

Отвесно

1. Влюбеният Светия. 12. Не онази. 13. Вазовият въпрос. 14. Една от обитателките на 5-те || прави. 15. Най-популярното киномясто, но без глава. 17. Тлъст конец. 19. Брат’чедка на 14. 20. Стенна печка без к. 22. Монголски водач на стадо (J). 24. Общото между рита и пита. 26. Цирков кръг. 27. Галим се на Ана. 28. Както и да го четеш, все е френски град. 29. = 3,14. 31. Отзвук. 33. Даващите акъл при игра на карти, но без к. 35. Място за театър. 36. Звучи като вид крокодил, но е пропагандатор. 39. Името на Щастливеца. 40. Добре заекващо а. 42. Абакът е..., но без с (J). 44. И това т заеква, но по-слабо. 45. Готин кон. 46. Най-яката безкозова карта. 47. Направо си е анти. 48. Основна почвена обработка. 50. Без малко силно желание. 51. Подбалконско музикално изпълнение.

1. Баш градове. 2. Капо (J). 3. Една от страните на съдбата. 4. Древен град държава. 5. Градът на Баба Вида. 6. Убежището на Рогатия. 7. Доктор. 8. Глагол дърво. 9. Разместени приспивни срички = женско име. 10. Сънародник на Дон Кихот. 11. Без малко най-дългата течаща H2O. 16. Това, с което се намалява умаляемото + и. 18. Вид от хвърчащите пернати. 21. Противоположното на да. 23. Лепкаща лента. 25. Това си е баш вид крокодил. 26. Добре сложен уред. 30. Добавка на Дунав (J). 32. 1/2 от дребна риба. 34. Много време. 37. Местоимение от Стивън Кинг. 38. Противоположното на нямам. 41. Гръцки „наш” полуостров. 43. Доказателство за невинност. 44. Много пясък в Индия и Пакистан (J). 45. Пак е женско име. 49. Презимето на Амон. 51. 100+ка. 52. N. 53. Точно календарно време.

Жокери: (J): АРАТ, ВАЛАТ, ИН, ТАР, (С)МЕТАЛО Отговори от брой 1: Водоравно: Имане, Вяра, Ако, Роса, Меридиан, Тик, Афера, Не, Домино, Ми, Лом, Кана, Колко, Залък, Ме, Пелерина, Оса, Ра, Дом, Вир, Рев, Ла, Маси, Нимфа, Арии, Истина, Но, Дано, Ат, Ом, Ина. Отвесно: Емине, Базар, Расист, Воля, Рим, Лама, Ориноко, Анатол, Бис, То, Афродита, Динозавър, Толетов, Ла, Фаза, Локомоти, Бал, Пироман, Ред, Ера, Ламарина, Лик, Ир, Нанос, Фасад, Ас, Ива, Идоли, АК. ———————— —— 64 ———— ——


те очаква! След излизането на нулевия и първия брой на T.BOX през декември и януари екипът на младото ни списание беше буквално засипан от вашите имейли. От тях разбрахме, че въпреки обясненията, които сме дали и в списанието, и в сайта, много от вас продължават да ни питат за абонамента и периодичността на T.BOX. СПИСАНИЕ T.BOX излиза всеки месец (10 книжки годишно) без юли и август, защото тогава и ние (също като вас) сме във ваканция. Списанието има три части: T.BOX лайфстайл, T.BOX плакат и T.BOX чАКЪЛчета. Последната част е в два различни варианта - 4.-8. и 9.-12. клас (имайте го предвид, когато се абонирате или купувате списанието от павилион). АБОНАМЕНТ за списанието може да се направи по което и да е време на годината в редакцията. Абонаментите са два вида - за 6 книжки (януари – юни) или за 10 книжки (януари – декември). Когато и да се абонирате, ще получите всички излезли броеве до момента на абонирането (за текущата година). КЛУБ T.BOX е привилегия само на абонатите на списанието. Всеки абонат получава членска карта с уникален номер, която му гарантира ползване на отстъпка при купуване на книги от няколко големи издателства; получаване на подаръци, които няма да бъдат достъпни за не-абонатите, и още ред предимства, за които ще ви държим в течение чрез www.tbox.bg (раздел ЗА НАС -> КЛУБ T.BOX). ПИШЕТЕ НИ! Имейлите ни са отворени за всякакви теми - сериозни, весели, тъжни, смешни... Искаме да правим T.BOX заедно с вас! Влезте в онлайн форума ни, пращайте ни имейли, пишете ни за каквото и да е на redakcia@tbox.bg, kop4e@tbox.bg, grafo@tbox.bg.АБОНАМЕНТЕН ТАЛОН. Ако желаете да се абонирате, попълнете и изпратете на адреса на редакцията. Абонамент можете да направите и на: www.tbox.bg.

ДАННИ ЗА АБОНАТА АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИСАНИЕТО: (моля, задължително попълнете следните данни)

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА: (моля, попълнете следните данни)

Адрес (град, пощенски код, жк, бул./ул., №):

Име на фирма (или трите имена за частно лице):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Име на получателя (за частно лице) или име на организацията (за юридически лица):

Адрес (град, пощенски код, жк, бул./ул., №): ......................................................................................................................

...................................................................................................................... ...................................................................................................................... телефон: ....................................................................................................... факс: ............................................................................................................. e-mail: .......................................................................................................... лице за контакт: ...........................................................................................

...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ЕИК: .............................................................................................................. М.О.Л.: .......................................................................................................... * Не пропускайте да напишете пощенския код

Годишният абонамент за сп. T.BOX е на стойност 39,90 лева с ДДС и включва 10 книжки Желая да се абонирам за: (моля, попълнете таблицата)

Списание

Брой абонаменти

Цена - 10 книжки

Цена - 6 книжки

T.BOX (4.-8. клас)

39,90 лева

23,94 лева

T.BOX (9.-12. клас)

39,90 лева

23,94 лева

Общо (сума)

Тотал: НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ (отбележете): С пощенски запис на адреса на редакцията: София 1408, ПК 82 (на името на Кирил Тонев Делев) По банков път: Банка: Уни Кредит Булбанк АД BIC: UNCRBGSF IBAN: BG64UNCR96601010526904

КОНТАКТИ: тел.: (02) 954 41 43, 954 41 47 факс: (02) 851 91 47 Лице за контакт: Виктория Дръндарова e-mail (реклама): advert@tbox.bg e-mail (редакция): redakcia@tbox.bg web: www.tbox.bg

Изпратете този талон или негово копие на адреса на редакцията или по факс.


Както знаете,

T.BOX аватарчето .BOX… ... И за T си намери име казано, преди месец. ЪРЧ!!! – Честно рашно Негова кръстница е ст о т е и списан Джени :) сва. е р а х и м много а н з е л о п кова Има тол и ия в него ц а м инфор една него има а не само щ а в х б о ова, че в т Джени а н се фя изки до тема. Ке ални и бл у Ърч т к а а з е, . Раздеза книгит ) четива е т и р ъ ж .. ейд ересен ени за Ърч. нас (тийн дски инт а е Какво казва Дж и м ла каква орт м се чуде лът за сп на ум съ хр и и г м а о н ет и м в –И ер , дори – наприм „кърлинг“ сериала е от м но и ал а ач н он осто ра първ е тази иг така се казва... пр вро ... супер л“ Ър е е им о т че „Мое по е не знаех, ткането как нетипично. е ня ч и с е а им о т нн а аджите гр стра є виках и ултов. Дж на се с буквите и се к х е ра иг т за ъ се ш ле и уо Пос спорт. Ск инчилата... Наист но, различно и ч - просто . .. роди Ърч. Случай т а ъ б у т к а о к е а н л с п а е. к Норис, съвсем не бг им смях с Чъ ! ен е страхот

Т Я ВИ УРС

НО

НК

КО

Т.ВОЯ ДРЕС-СТАЙЛИНГ ПРОДЪЛЖАВА

Бъди дизайн 2 в 1 – е унпиокажи р и модел, кал н нат и а си виз ия!

Изпрати ни 1, 2, 3 или 4 твои снимки!

Модният ни стилист ще определи победителя, а наградата му ще бъде специална фотосесия! Срокът е 15.02.2010 г., ден след влюбения 14-и. Пълното описание на конкурса е на www.tbox.bg.


Мария и Силвестър

Февруари 2010 Снимки: Колаж:

Александър Нишков (на Мария) Адриана Янкулова (на Силвестър) Пенко Пенков


Камен Колчев

Петя Колчева

Еверест, май 2009 г. Петя Колчева е първата българка, изкачила Еверест. Заедно със съпруга си Камен Колчев, тя покори осемхилядника през май 2009 г.

Февруари 2010 Снимки: Камен и Петя Колчеви

Profile for Penko Penkov

TBOX 02 (2010)  

lifestyle magazine for teenagers

TBOX 02 (2010)  

lifestyle magazine for teenagers

Advertisement