Page 1

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1. Zgłoszenie potrzeb szkoleniowych w komórce organizacyjnej ...................... 2 Załącznik nr 2 . Zbiorcze zestawienie potrzeb szkoleniowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ................................................................................................ 3 Załącznik nr 3. Arkusz indywidualnej oceny szkolenia ........................................................... 4 Załącznik nr 4. Indywidualna karta szkoleń ............................................................................ 5


ZAŁĄCZNIK NR 1. ZGŁOSZENIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ Zgłoszenie potrzeb szkoleniowych w komórce organizacyjnej………………………………… ……………………...…………………………

L.p.

Komórka organizacyjna

Proponowana tematyka szkoleń

Sporządził ………………………….

na rok ……………….

Ilość osób

Uwagi

Data i podpis ………………………


ZAŁĄCZNIK NR 2 . ZBIORCZE ZESTAWIENIE POTRZEB PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

SZKOLENIOWYCH W

BIBLIOTECE

Zbiorcze zestawienie potrzeb szkoleniowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok …………..

L.p.

Komórka organizacyjna

Proponowana tematyka szkoleń

Sporządził ……………………

Data i podpis ……………

Ilość osób

Uwagi

Zatwierdził ……………………………

Dyrektor Biblioteki ( data i podpis ) ……………………


ZAŁĄCZNIK NR 3. ARKUSZ INDYWIDUALNEJ OCENY SZKOLENIA ................................................................ (Nazwisko i imię) Komórka Organizacyjna

....................................................

ARKUSZ INDYWIDUALNEJ OCENY SZKOLENIA I. OCENA SZKOLENIA PRZEZ PRACOWNIKA 1. Imię i Nazwisko przeszkolonego pracownika …………………………………………………………………………………………………… 1. Temat szkolenia ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2. Nazwa firmy szkoleniowej ……………………………………………………………………………………………………… 3. Prowadzący szkolenie ………………………………………………………………………………………………………. 4. Data i miejsce szkolenia ……………………………………………………………………………………………………….. 5. Ocena szkolenia ( od 0 – 10 pkt. ) 1. Treść merytoryczna

……………………………………

2. Sposób prowadzenia

……………………………………

3. Właściwe podkreślenie istoty zagadnień

…………………………………….

4. Materiały szkoleniowe

…………………………………….

5. Warunki socjalno-bytowe

…………………………………….

6. Suma punktów

…………………………………….

7. Uwagi ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..

.................................................................. data, podpis pracownika ..................................................................

data, podpis bezpośredniego przełożonego


ZAŁĄCZNIK NR 4. INDYWIDUALNA KARTA SZKOLEŃ KARTA SZKOLEŃ PRACOWNIKA 1. Nazwisko i imię …………………………………………………………………….. 2. Wykształcenie ………………………………………………………………………. 3. Stanowisko …………………………………………………………………………... 4. Staż pracy w Bibliotece ……………………………………………………………..

L.p.

Temat – zakres szkolenia

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Organizator Szkolenia

Ocena szkolenia

aaa  

vvvvvv kkkk uygf j guufdz ffjjd[df

aaa  

vvvvvv kkkk uygf j guufdz ffjjd[df

Advertisement