Page 1

Poznań, dn. 21.09.2012

„Nauka wystawienia dokumentów księgowych”

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 18.09.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o

Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Tłumaczenia Łukasz Tkocz ul. Leśn a 00-000 Poznań NIP: 111-11-11-111 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2907,925 EUR 2. Kwota uzysku: 1453,96 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1454,00 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 262,00 EUR 5. Kwota do wypłaty: 2645,93 EUR (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć euro i dziewięćdziesiąt trzy centów) ...........................................

...............................................

Zleceniodawca Płatność w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku. Przelew na rachunek bankowy: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

W sumie proste zdanie

Advertisement