Page 1


Zielona Gęś:

GÓRALU, CZY CI NIE ŻAL oDCHODZIĆ OD STRON OJCZYSTYCH?


nie odchodzi i zostaje

Pozytywny góral  

K. I. Gałczyński

Pozytywny góral  

K. I. Gałczyński

Advertisement