Page 1

BEST Łódź

2010


2


XIII

Zarząd BEST Łódź

Drogi czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce Raport Roczny z działalności SMWS BEST Łódź. Jak zapewne wiesz, BEST Łódź tworzą studenci pełni zapału, zaangażowania i charakteryzujący się nieograniczoną kreatywnością. To dzięki nim, podobnie jak w roku ubiegłym, osiągnęliśmy wiele sukcesów, których szerszy opis znajdziesz na kolejnych stronach tej publikacji. To dzięki nim ponownie pokazaliśmy, że jesteśmy prężnie działającą organizacją, a prowadzone przez nas projekty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Projektów, które spotykają się z uznaniem władz Politechniki Łódzkiej, a bez której wsparcia mogłyby nie zakończyć się takimi sukcesami. BEST jest organizacją łączącą studentów, uczelnie i firmy. W 2010 roku udało nam się ściśle współpracować z wieloma partnerami. To również ich obecność pozwoliła nam poszerzyć wiedzę z wielu obszarów codziennego życia, a tym samym usprawnić naszą działalność, czego efektem jest efektywniejsze zarządzanie projektami i wzrost rozpoznawalności. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Bestiom za ich trud, wysiłek, często nieprzespane noce - to dzięki Wam dziś staje się jutrem. Chcielibyśmy również bardzo podziękować władzom Politechniki Łódzkiej nie tylko za wsparcie materialne, ale również, a może przede wszystkim rady, którymi nam służycie i naukę, jaką możemy z przekazywanej nam wiedzy czerpać. Dziękujemy również firmom zaangażowanym w działalność BEST Łódź - bez Was realizowanie naszej wizji nie byłoby możliwe. Jesteśmy przekonani, że rok 2011 ponownie będzie pełen czekających na nas wyzwań, a wspólne dążenie do realizacji celów sprawi, że efekty będą zamieniać się w jeszcze bardziej spektakularne sukcesy.

3


WIZJA I MISJA BEST-u

Wizja

, czyli co chcemy osiągnąć

Empowered diversity! – Dostęp do różnorodności Rozumiemy i szanujemy inne kultury i społeczności, wspierając ludzi w osiąganiu ich pełnego potencjału i zachęcając do odpowiedzialnego działania.

BEST Spirit

Elastyczność – Jesteśmy otwarci na nowe możliwości i staramy się nabyć umiejętność wprowadzenia zmian oraz radzenia sobie w zmiennych warunkach. Poszerzamy zdolność bycia mobilnym i szybko reagujemy na zmiany w środowisku oraz napotykane przeszkody.

Developing students - Rozwój studentów

Przyjaźń – Budujemy między sobą pozytywne relacje - wspieramy się, pomagamy i troszczymy się o siebie nawzajem. Cenimy sobie dobre kontakty międzyludzkie i pracę w zespole. Skupiamy się na każdej osobie zaangażowanej w nasze działania, tworząc w ten sposób synergię.

BEST pomaga studentom w osiągnięciu międzynarodowego sposobu myślenia, aby lepiej zrozumieć inne kultury i społeczności oraz rozwija zdolność do pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. BEST stwarza studentom możliwości osobistego rozwoju i wspiera w osiągnięciu ich pełnego potencjału.

Zabawa – Staramy się, aby wszystko, co robimy sprawiało nam radość. Cenimy pozytywne emocje ludzi zaangażowanych w nasze projekty. Staramy się, aby nasze zajęcia i działania były przyjemne dla każdego, kto jest z nimi związany. Działamy z pasją i usiłujemy zarazić nią ludzi, którzy nas otaczają.

Misja

, czyli działania, które podejmujemy, aby wypełnić naszą wizję

Doskonalenie - Staramy się wciąż polepszać standardy wszystkiego co robimy. Chętnie wykorzystujemy nowe pomysły i idee, które mogą ulepszyć nasz system pracy. Kreatywność gwarantuje ciągły rozwój naszych działań. Nauka – Doświadczenie jest dla nas drogą do zdobycia różnych umiejętności i zrozumienia otaczającego świata. Cenimy wiedzę, jaką zdobywamy angażując się w naszą pracę, dlatego staramy się nauczyć jak najwięcej, podczas realizacji każdego projektu.

4


STAKEHOLDERZY BEST-u

Studenci Naszym najważniejszym celem jest wspieranie studentów w rozwoju osobistym. Ułatwiamy im zdobywanie nowych doświadczeń i zawieranie przyjaźni w całej Europie. To dla nich organizujemy liczne kursy naukowe, na których studenci mogą poszerzać swoją wiedzę, spotkania z pracodawcami, na których mogą bliżej poznać interesujące ich firmy oraz konkursy inżynierskie (BEC), w których mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, jak i poznać smak prawdziwej rywalizacji. Jesteśmy studentami, więc studenci to dla nas najistotniejszy stakeholder.

Uczelnie Uczelnia, jako nasz najbliższy partner, odgrywa zatem istotną rolę w BEST-owym trójkącie zależności. Promujemy Politechnikę Łódzką na arenie międzynarodowej, wkładamy wiele wysiłku, aby podnosić poziom edukacji na naszej uczelni. Poprzez organizowanie Events on Education wymieniamy poglądy z zaprzyjaźnionymi uczelniami na temat poziomu i rozwoju nauki. Współpracując zyskujemy wiedzę i doświadczenie, które jest korzystne dla wszystkich stron.

Firmy BEST Łódź umożliwia firmom dotrzeć do zmotywowanych, ambitnych i chcących się rozwijać studentów, którzy w przyszłości mogą okazać się dla nich cennymi pracownikami. Promujemy firmy na uczelniach będąc ich ambasadorami lub organizując dla nich Spotkania z Pracodawcą. Ponadto jesteśmy twórcą i jednym z głównych organizatorów Akademickich Targów Pracy. Co więcej prowadzimy serwis BEST Career Support, który jest dla firm bardzo korzystnym narzędziem do rekrutacji pracowników.

5


GRUPY LOKALNE

Obecnie na terenie 32 krajów przy najlepszych uczelniach technicznych działa 90 lokalnych grup BEST-u. Zrzeszają one ponad 2000 aktywnie działających członków. Każda z grup spotyka się w obrębie swojego regionu na tak zwanych Regional Meetings, na których odbywają się szkolenia, dyskusje dotyczące regionu i działalności BEST-u oraz wymiana kulturowa. W Polsce BEST istnieje w 6 miastach: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Łodzi.

6


STRUKTURA LOKALNA

Stowarzyszenie Studentów BEST Łódź to prężnie działająca grupa około 40 studentów Politechniki Łódzkiej. Wśród nich można wyróżnić zgrany, pięcioosobowy zarząd, czuwający nad prawidłową pracą Organizacji. W skład zarządu wchodzi: Prezes LBG, Sekretarz, Skarbnik, V-ce Prezes ds. Polityki Personalnej oraz V-ce Prezes ds. Promocji. Oprócz powyższych funkcji, znaczącą rolę pełnią również koordynatorzy grup roboczych (IT, FR) oraz koordynatorzy projektów (ATP, BEC, BEC Junior, Kurs Naukowy). Do zadań koordynatorów należą m.in. stworzenie aktywnie działającej grupy osób, prowadzenie zebrań oraz kontrola nad aktualnymi zadaniami. Nad pracą zarządu oraz koordynatorów grup czuwa 3-osobowa Komisja Rewizyjna. W jej skład wchodzą osoby doświadczone, które prowadziły, bądź też uczestniczyły w niejednym BEST-owym projekcie. Każdy z Beściaków przychodząc do Organizacji otrzymuje status „członka obserwatora”. Do jego obowiązków należy zapoznanie się ze strukturą i obszarami działalności oraz aktywny udział w życiu BEST-u. Po dwóch miesiącach rzetelnej pracy i dobrej zabawy każdy obserwator ma możliwość dostania awansu – jest nim status członka uczestniczącego, tzw. Baby Member. Kolejny stopień to status członka zwyczajnego – tzw. Full Member. Osoba, która się nim staje, zyskuje prawo do głosowania w ważnych decyzjach dotyczących Stowarzyszenia oraz jego członków. BEST-owa emerytura? Po zaskończeniu edukacji Full Member może zostać Alumnem. Posiada on wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych. Alumnami zostają także osoby, które pomimo edukacji mają równoległą pracę lub inne obowiązki kolidujące z czynną aktywnością w Organizacji. Na dzień dzisiejszy jest to grupa około stu osób, którzy pomimo założonych rodzin czy też obowiązków w pracy, wciąż czują silną więź z BEST-em i pragną wspólnie spędzać czas. Po każdym spotkaniu uświadamiają sobie, iż często pomimo dzielącej ich odległości czy stylu życia, wciąż są sobie bliscy. To specjalnie dla nich organizujemy tzw. alumni meetings, których celem jest odnowienie BEST Spiritu wśród alumnów, ale przede wszystkim cenne dla młodych członków opowieści “jak to za moich czasów w Beście było”.

7


8

luty

marzec

czerwiec

finał lokalny IV edycji konkursu inżynierskiego BEC

maj

Weekend Motywacyjno-Szkoleniowy - Grotniki

kwiecień

BEC Junior - finał I edycji konkursu inżynierskiego dla licealistów

sierpień

listopad

grudzień

opisane w dalszej części Annual Report

Wspólna Kolacja Wigilijna członków BEST Łódź

XII Urodziny BEST Łódź “SuperHero Night”

wrzesień październik

kurs letni “Smart Buildings - Discover Intelligent Housing”

lipiec

beKNOWN7 - cykl szkoleń Marketingu i Public Relations - Zgierz

Weekend Motywacyjno-Szkoleniowy - Proboszczewice

FKT - szkolenie XIII Zarządu BEST Łódź - Sokolniki

wydarzenia zewnętrzne wydarzenia wewnętrzne wydarzenia współorganizowane

Akademickie Targi Pracy 2010 - piąta edycja

styczeń

“Karierosfera” - finał konkursu wiedzy biznesowej

INDEX INICJATYW 2010


AKADEMICKIE TARGI PRACY 2010 Akademickie Targi Pracy są cykliczną imprezą organizowaną przez BEST przy współudziale kilku działających przy Politechnice Łódzkiej organizacji. W 2010 roku zgromadziły ponad 50 wystawców, których interesująca oferta przyciągnęła ponad 20 tysięcy odwiedzających. Byli to w większości studenci Politechniki Łódzkiej, jednak coraz częściej nasze Targi spotykają się z zainteresowaniem studentów innych łódzkich uczelni. Przy każdej edycji ATP tworzony jest katalog targowy zawierający szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wystawców, profil poszukiwanych kandydatów i najważniejsze dane kontaktowe. Targom jak co roku towarzyszyły szkolenia i warsztaty prowadzone przez profesjonalnych szkoleniowców. Ponadto uczestnicy mogą brać udział w licznych konkursach, w których nagrodami są darmowe praktyki lub przydatne gadżety. Targi są szeroko reklamowane w mediach, zeszłoroczną edycję wspierali między innymi Radio Parada, pracuj.pl oraz Dziennik Łódzki i Telewizja Polska.

9


KONKURS INŻYNIERSKI BEC Junior

Idea i wizja Konkursu:

BEC Junior to Konkurs organizowany przez BEST Łódź we współpracy z Politechniką Łódzką. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się dzięki przychylności Wydziału Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki oraz Wydziału Mechanicznego. Skąd pomysł na przeprowadzenie Konkursu Inżynierskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych? Chcielibyśmy osiągnąć następujące cele: 1. Promowanie wśród przyszłych studentów BEST Łódź oraz Politechniki Łódzkiej, 2. Podwyższenie poziomu edukacji wśród Uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 3. Zacieśnianie współpracy pomiędzy BEST Łódź, a Politechniką Łódzką.

Struktura Konkursu:

Konkurs BEC Junior podzielony został na dwa etapy: Pierwszy krok do zostania zwycięzcą to etap pisemny z zadaniem umieszczanym na stronie internetowej www.becjunior.pl. 4-osobowe drużyny po zapoznaniu się z regulaminem konkursu rejestrowały się na stronie i wysyłały rozwiązania zadania na specjalnie do tego stworzony adres BEST-owy. Adres ten służył również do kontaktu między uczestnikami, a organizatorami. Drużyna oprócz rozwiązania zadania musiała przygotować dokładne sprawozdanie z całej swojej pracy, które miało zawierać opis zjawisk fizycznych występujących w opracowywanym zadaniu, dokumentacje fotograficzną oraz opracowane wyniki. Zadania były sprawdzane przez profesorów wydziałów i głównych organizatorów konkursu. Z pierwszego etapu zostało zakwalifikowane dalej 9 drużyn. Zadanie z etapu pisemnego 2010: Opracuj metodę pozwalającą na przesłanie informacji za pomocą fali na powierzchni wody. Zaprojektuj i wykonaj nadajnik i odbiornik takiej fali. Zbadaj parametry wykonanych przez siebie "urządzeń".

*

Drugi finałowy etap to znana z Konkursu Inżynierskiego dla Studentów BEC, konkurencja Team Design, w której uczniowie musieli wykazać się kreatywnością i inteligencją przy budowie urządzenia z udostępnianych im środków i zgodnie z regulaminem konkursu z którym zapoznali się w dniu zadania. Z etapu finałowego wyłoniliśmy 3 drużyny, ale zwycięzcą mogła zostać tylko jedna! Zadanie z etapu finałowego 2010: Wybrane drużyny w etapie finałowym miały za zadanie skonstruować maszynę umożliwiającą miotanie pociskiem do celu odległego o 4 metry.

* przy okazji pierwszej edycji poznaliśmy zakręconych przedszkolaków, dzięki którym nie martwimy się o przyszłość konkursu

10


KONKURS INŻYNIERSKI BEC

27 kwietnia na 6 największych Uczelniach Technicznych w Polsce, w tym także w Łodzi, odbył się Finał Lokalny Konkursu Inżynierskiego Best Engineering Competition 2010. W zabytkowym budynku szedowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, siedem najlepszych drużyn z konkurencji Team Design oraz pięć najlepszych z konkurencji Case Study wyłonionych podczas pierwszego etapu Konkursu, czyli Testu Eliminacyjnego, stanęło do walki o miejsce w wielkim Finale Ogólnopolskim, który w 2010 roku odbył się w Gliwicach.

Case Study

Team Design

Ocenie Jury podlegała m. in. pomysłowość i oryginalność rozwiązań, umiejętność pracy w grupie, prezentacja koncepcji oraz estetyka pracy.

Dobry pomysł nie wystarczył jednak na wygranie konkurencji, ponieważ oprócz inwencji twórczej liczyła się ilość użytych materiałów oraz powtarzalność urządzenia.

Na drużyny czekało zadanie, którego celem było „Umiejscowienie spalarni odpadów w obrębie miasta Łodzi i podjęcie decyzji o wybudowaniu poszczególnych składników spalarni”. Zadaniem uczestników było wybranie najdogodniejszego umiejscowienia spalarni odpadów w obrębie miasta Łodzi, nie przekraczając budżetu, który wynosił 900 mln zł oraz podanie pomysłów na zdobycie dodatkowych funduszy na wykonanie inwestycji. Swoje koncepcje drużyny przedstawiały podczas 10-minutowej prezentacji przed Jury, które wcieliło się w rolę inwestora wybierającego najlepszą ze sporządzonych ofert.

Zadaniem w tej konkurencji było skonstruowanie urządzenia odmierzającego czas, urządzenie musiało samodzielnie (tj. bez ingerencji żadnego z uczestników) odmierzyć 45 sekund. Podstawowe założenia konstrukcyjne mówią, że maszyna musi być skonstruowana wyłącznie z materiałów udostępnionych przez Organizatorów, a zakończenie odmierzania, musi zostać zakomunikowane przez zamachanie wykonaną przez grupę flagą o wymiarach minimum 5 cm x 5 cm przez własnoręcznie zbudowany dodatkowy mechanizm uruchamiany przez urządzenie odmierzające czas.

Po niespełna pięciu godzinach zażartej rywalizacji najlepsi okazali się: W kategorii Team Design: 1401 W kategorii Case Study: Abstynenci BEC jest coraz bardziej popularny nie tylko wśród studentów, ale także pośród lokalnych mediów. Relacje z łódzkiego Finału Lokalnego pojawiły się w: Dzienniku Łódzkim, TV Toya, Radiu Wawa, Radiu Parada oraz Radiu Eska.

11


KURS LETNI Smart Buildings – Discover Intelligent Housing

Kursy naukowe organizowane przez BEST Łódź nie opierają się jedynie na przeprowadzaniu wykładów, czy wizyt w firmach. BEST kładzie także nacisk na wymianę kulturową. Staramy się, aby uczestnicy naszych kursów pochodzili ze wszystkich zakątków Europy. W czasie kursu odbyły się dwa tematyczne wieczory poświęcone przede wszystkim wymianie kulturowej: International Evening, na którym każdy uczestnik prezentował swój kraj, a także Polish Night, na której organizatorzy przedstawiali Polskę participantom. Oprócz wymienionych atrakcji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z fabrykancką historią Łodzi poprzez grę miejską, dzięki której bliżej poznali Łódź. Zorganizowany został również wyjazd do Żelazowej Woli, gdzie uczestnicy zaznajomili się z historią sławnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, a także wizyta w skansenie w Maurzycach, która zilustrowała obcokrajowcom standard życia w XIX wieku oraz pozwoliła im od podszewki poznać niektóre ówczesne zajęcia, np. lepienie garnków z gliny.

Celem kursu było poszerzenie wiedzy związanej z obszarem tworzenia systemów inteligentnych budynków oraz umożliwienie praktycznego zastosowania tej wiedzy poprzez montowanie układów jak i ich programowanie. Organizowany był on z myślą o studentach kierunków technicznych, przede wszystkim elektroniki, elektrotechniki, telekomunikacji, informatyki i mechaniki. We współtworzeniu kursu uczestniczyło wiele instytucji, które przeprowadziły dla studentów liczne wykłady oraz laboratoria z zakresu zagadnień realizowanych w ramach kursu. Były to m.in. wykład na temat zintegrowanych instalacji czy laboratorium przedstawiające logikę oraz kontrolery PLC.

Dzięki temu projektowi mieliśmy doskonałą okazję do zaprezentowania naszej uczelni oraz miasta Łodzi studentom europejskich uczelni technicznych. Nasz kurs zachęcił ich w dalszym zgłębianiu tematu inteligentnego budownictwa, a laboratoria wywarły pozytywne wrażenie. Również czas wolny spędzony w Łodzi został oceniony bardzo korzystnie. Wielu uczestników planuje odwiedzić ponownie nasze miasto, kilku rozważa spędzenie semestru na naszej uczelni w ramach stypendiów Unii Europejskiej. Również dla nas - organizatorów czas spędzony na organizowaniu kursu okazał się być czasem dobrze zainwestowanym.

12


WYJAZDY CZŁONKÓW BEST ŁÓDŹ 2010 bePROUD9 Aveiro

- cykl szkoleń z leadershipu: “... był to niesamowity event - nie tylko dzięki wspaniałym osobom, które poznałem, nie tylko dzięki świetnie przygotowanym trenerom, ale również dlatego, że był to mój pierwszy BEST-owy wyjazd, który pamiętam aż do dziś. Wyjazd pełen śmiechu, zabawy, różnorodności kulturowej, ale również ogromnej ilości wiedzy przekazywanej dzień po dniu - m.in. dzięki temu sprawdziłem się w roli prezesa BEST-u Łódź z powodzeniem prowadząc go przez cały rok akademicki, a przede mną kolejne wyzwania!” - Adrian Karpiński

Kurs Letni w Nis:

“ ... serbskie miasto Nis zaoferowało mi możliwość współorganizowania ich letniego kursu. Podczas dwóch tygodni spędzonych w oddalonej 200 kilometrów od Belgradu miejscowości przeżyłam wszystko to czego wymaga się od wakacyjnej przygody. Były i kąpiele w fontannach, nocne biegi na orientację, mnóstwo słońca, podróż autostopem przez Węgry, Serbię i Słowację, i oczywiście możliwość poznania wspaniałych ludzi z całego kontynentu z którymi kontakt utrzymuję do dziś. Ponadto nauczyłam się śpiewać włoskie i serbskie piosenki, odróżniać litery napisane cyrylicą i funkcjonować śpiąc jedynie po trzy godziny dziennie. Przygoda, którą mogę polecić każdemu.” - Klaudia Fortuniak

- wyjazd szkolący trenerów umiejętności miękkich “... wyjazd to Rosji był na pewno kamieniem milowym w moim życiu. Po pierwsze możliwość spędzenia ”Białych Nocy” w jednym z najpiękniejszych miast świata jest bezcenne. Po drugie z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w życiu nie nauczyłem się tyle, co przez trzy tygodnie na TRAPie. Również nigdy w życiu nie otworzył się bardziej przede mną świat. W tym wypadku świat szkoleń, podróży i ciągłego doskonalenia siebie i innych. Jednak największą korzyścią wyjazdu było to, że zyskałem wspaniałych przyjaciół, którzy choć są rozrzuceni po całej Europie, to wiem, że zawsze mogę na nich liczyć.” - Łukasz Gałęcki

TRAP13 Sankt Petersburg

13


BEST ŁÓDŹ REMONTUJE Podczas przygotowań do beKNOWN7 łódzki BEST pokazał się z trochę innej strony, mianowicie jako całkiem niezła ekipa remontowa. Domek, w którym miał odbyć się event, wymagał uprzątnięcia oraz drobnych napraw. Największym wyzwaniem dla nas okazała się piwnica, która miała zostać zagospodarowana jako Party Room. Wyremontowanie tego pomieszczenia wymagało bardzo dużo pracy. Na początek musieliśmy pozbyć się ogromnych ilości niepotrzebnych rzeczy, które się tam znajdowały. Oczywiście wszystko, co dało się poddać recyklingowi, zostało przez nas oddane w odpowiednie miejsca lub sprzedane. Dzięki temu, BEST zyskał trochę pieniędzy na remont. Następnym krokiem było wyczyszczenie i pomalowanie ścian, co okazało się wspaniałą zabawą. Ściany i sufity zostały najpierw pomalowane wapnem w celu dezynfekcji, później zrobiło się bardziej kolorowo. Uruchomiliśmy naszą wyobraźnię – zieleń na suficie w fantazyjne wzory? Czemu nie! Ściany, częściowo białe, częściowo pomarańczowe, połączyliśmy delikatną falą oraz żółtymi kropkami. Znalazł się tam również kolorowy motyl oraz truskawki. Na jednej ze ścian zostawiliśmy kolorowe odciski naszych dłoni. Metalowe rury, biegnące przez wszystkie pomieszczenia piwniczne, pomalowane zostały na czerwono. Wyglądało pięknie, ale to jeszcze nie był koniec. Przed nami było najcięższe zadanie – wylanie betonowej podłogi. Część pomieszczeń posiadało już warstwę podłogi, należało ją jednak wyrównać. Było też pomieszczenie, w którym robiliśmy podłogę od początku, bo znajdowała się tam tylko ziemia. Musieliśmy też zniwelować różnice poziomów między dwoma pomieszczeniami, budując stopień. Nikt z nas nigdy wcześniej tego nie robił. Przez kilka weekendów betoniarka pracowała całe dnie – pół tony cementu, setki wiader z wodą i piaskiem, szpachle, wylewanie betonu, gładzenie, wyrównywanie. Sami nie byliśmy pewni efektów, ale ostatecznie udało się! Podłoga przetrwała próbę czasu. Nie obyło się oczywiście bez zabawnych wpadek i kilku małych zwątpień, kiedy ktoś niechcący po kilkugodzinnym wyrównywaniu powierzchni wszedł w świeży beton i pozostawił w nim ślady butów. Jak to w domku, który od wielu lat nie był używany, pojawiały się znienacka różne drobniejsze lub większe awarie, ale z większością nich poradziliśmy sobie sami. Dzięki tej przygodzie okazało się, ze jesteśmy zupełnie niezłymi, elektrykami, budowlańcami, hydraulikami, stolarzami. Nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy, które z pewnością przydadzą się nam w samodzielnym, dorosłym życiu.

14


beKNOWN7

W roku 2010 LBG Łódź podjęło się organizacji 7 edycji warsztatów z zakresu marketingu i Public Relations – beKNOWN7. Warsztaty te zostały zorganizowane z pomocą trenerów na potrzeby szkolenia kadr BEST-u z całej Europy, mając na celu rozwój grup lokalnych.

Tematy szkoleń: Feedback Branding Messages Copywriting Media & Press Release Public Relations Social Media Planning & Evaluation Knowledge Transfer Design Guidelines Visualisation Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop

W tegorocznych warsztatach wzięło udział 20 uczestników, 6 trenerów, a nad ich przebiegiem czuwało całe LBG Łódź oraz 1 współorganizator z Serbii. Warsztaty trwały 9 dni (od 27 listopada do 5 grudnia 2010 roku) i odbywały się na terenie Zgierza, w malowniczym domku jednej z członkiń organizacji studenckiej BEST Łódź. Poza przygotowaniem lokum dla uczestników (więcej o tym w artylule “BEST Łódź remontuje”, do naszych obowiązków należało zorganizowanie cateringu, przygotowanie atrakcji i zabaw wieczornych, zorganizowanie materiałów biurowych niezbędnych w czasie warsztatów, oraz zaplanowanie czasu wolnego dla uczestników, którego wcale nie mieli za wiele, gdyż sesje szkoleniowe trwały od 8 do 10 godzin dziennie. Pomimo takiego natłoku wiedzy beKNOWN okazał się kopalnią pomysłów i kreatywności.

15


BEST Career Support

BEST Career Support (BCS) to międzynarodowy, internetowy serwis BEST-u łączący studentów, inżynierów i firmy. To narzędzie pozwalające na dostęp do tysięcy CV z całej Europy. To wreszcie łatwy sposób na odnalezienie przyszłych pracowników, również z Politechniki Łódzkiej. Firma zainteresowana współpracą otrzymuje dostęp do bazy CV zarejestrowanych studentów. Ma również możliwość wysyłania informacji mailowych dotyczących ofert praktyk, staży czy pracy. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres FR@BEST.p.lodz.pl.

16


SYSTEM SZKOLENIOWY

BEST, aby móc sprawnie działać wykształcił swój własny system szkoleniowy. Na specjalnych, trwających po kilkanaście dni eventach nazywanych TRAP (Trainers’ Camp) i inTRAP (International Trainers’ Camp) szkoleni są certyfikowani trenerzy BEST-u, którzy wyposażeni w efektywne narzędzia facilitacji i przekazywania wiedzy są w stanie przeprowadzać wysokiej jakości szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. To dzięki nim BEST tak sprawnie działa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, Public Relations oraz zdobywania funduszy. W 2010 roku w ciągu każdego tygodnia w całej Europie odbywało się ponad 50 godzin szkoleń. Wiele z nich nie było zamkniętych tylko dla członków BEST-u, ale również dostępnych dla zwykłych studentów. Jak widać BEST to nie tylko tematyka inżynierska na kursach naukowych, ale również wspaniała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu Soft Skills, które są niezbędne do efektywnego kierowania zarówno swoją ścieżką kariery jak i sprawniejszego rozwoju swojej firmy.

media teambuilding channels

team dynamics

graphical Training design

case study

teamwork

facilitation

coaching

conflict solving

creativity strategic planning

IT

time management

communication branding

emotional

intelligence

management

virtual teamwork

MBTI

human resources

networking

presentation skills Public change NLP Relations management fundraising

Train The Trainer

leadership

opportunities motivation project in BEST

effective meetings

knowledge transfer marketing

persuation & negotiation

17


WSPÓŁPRACA BEST Łódź od wielu lat bardzo aktywnie współpracuje z firmami. Bez niej większość naszych inicjatyw nie doszłaby do skutku. Czego BEST Łódź oczekuje od firm? W zależności od projektu, który realizujemy, często zwracamy się do firm z prośbą o wsparcie: - finansowe; wszystkie nasze inicjatywy są dla studentów bezpłatne, ale już ich przygotowanie i organizacja wymaga niekiedy bardzo dużych środków pieniężnych, - merytoryczne; przy naszych kursach naukowych często współpracyjemy z firmami związanymi z tematyką naszego wydarzenia, - barterowe; w ramach współpracy z firmami otrzymujemy od nich ich własne produkty, które zapewniają materiały niezbędne do realizacji naszych wydarzeń

Za niezwykle owocną współpracę w 2010 roku chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować następującym firmom i instytucjom:

Co BEST Łódź jest w stanie zaoferować firmom? Każda firma, z którą współpracujemy jest naszym partnerem, a nie sponsorem, dlatego może oczekiwać w zamian za wsparcie całego szeregu korzyści. W zależności od wielkości i formy danej współpracy jesteśmy w stanie zaoferować: - promocję na kampusie Politechniki Łódzkiej; w skład, której może wchodzić rozmieszczenie plakatów na terenie uczelni, dystrybucja materiałów promocyjnych, umieszcznie informacji o danej firmie oraz logotypu na naszej stronie internetowej oraz kanałach społecznościowych BEST-u lub zorganizowanie hucznej promocji firmy na kampusie PŁ - zorganizowanie od strony logistycznej prezentacji firmy lub warsztatu oraz zapewnienie odpowiedniej liczby uczestniczących w tym wydarzeniu studentów, - zorganizowanie Dnia z Pracodawcą na danym wydziale Politechniki Łódzkiej, - dostęp do systemu BEST Career Support (opis na stronie 16), - Program Ambasador; w którym członek naszej organizacji staje się reprezentantem Państwa firmy na naszej uczelni. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej szczegółów nt. możliwości współpracy prosimy o kontakt na adres: fr@best.p.lodz.pl lub zarzad@best.p.lodz.pl

18


PARTNERZY BEST Łódź

Naszymi Partnerami są firmy wspierające nas w działaniach na rzecz rozwoju osobowościowego i intelektualnego studentów Politechniki Łódzkiej. Jako prężnie działająca organizacja studencka oferujemy różne formy współpracy, zaczynając od rozwieszania plakatów, promocji firm na uczelni poprzez prezentacje dla studentów, a na ambasadorstwie kończąc.

Partner Globalny: MARS to ponad 28 miliardy dolarów obrotu rocznie, 65 000 Współpracowników, 150 fabryk i oddziały w 79 krajach na całym świecie. MARS Polska to polski oddział korporacji, który w Warszawie i Sochaczewie zatrudnia obecnie ok. 1400 współpracowników w działach Logistyki, Inżynieryjnym, Produkcyjnym, Badań i Rozwoju, IT, Marketingu, Trade marketingu, Sprzedaży, Finansów, Personalnym, Zakupów oraz Komunikacji Korporacyjnej. MARS to jeden z najbardziej pożądanych pracodawców, który dba o wszechstronny rozwój współpracowników a młodym ludziom daje szansę na wymarzoną karierę. „MARS to prywatna, globalna firma, która daje wolność i ceni odwagę. To idealne miejsce pracy dla ludzi aktywnych, ciekawych świata, którzy nie boją się nowych wyzwań a jednocześnie wiedzą, że zachowanie balansu między życiem prywatnym, a zawodowym to klucz do sukcesu. Po wielu latach współpracy z BEST, jestem pewna, że MARS to właśnie miejsce dla wielu z Was!” - Aleksandra Opara, Employer Branding Coordinator, Mars Polska

Partner Lokalny: Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w pięciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego za pośrednictwem ponad 1000 profesjonalistów z Polski i zagranicy. „Deloitte” to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie. W polskich biurach Deloitte zatrudnia łącznie ponad 1200 pracowników.

Partner Kursu Letniego 2010: s3art to firma poruszająca się w świecie najnowszych technologii w dziedzinie automatyki budynku i rozwiązań audiowizualnych. Projekty tworzone przez s3art opierają się o innowacyjne instalacje elektryczne (w tym nisko prądowe) i oprogramowanie sterownicze oraz intuicyjny interfejs użytkownika. Efektem finalnym projektów realizowanych przez s3art jest optymalnie działający inteligentny budynek (w tym inteligentny dom). Nadrzędną wizją firmy jest podnoszenie komfortu i ułatwianie codziennego życia przy wykorzystaniu najnowszych technologii, chroniąc przy tym środowisko.

19


Autorzy: Koordynator Annual Report 2010: Łukasz Gałęcki Teksty do artykułów: Adrian Karpiński, Anna Rożej, Anna Jochymska, Katarzyna Krawczyk, Łukasz Gałęcki, Joanna Jung, Joanna Walczak, Joanna Sawoniewska, Monika Cendrowska, Klaudia Fortuniak Opracowanie tekstów: Paulina Andrychowicz, Martyna Wojna, Aleksandra Kałużna, Daria Szewczyk, Anna Jochymska, Anna Sobieraj, Łukasz Gałęcki Wybór zdjęć: Joanna Sawoniewska, Łukasz Gałęcki Layout i układ graficzny: Łukasz Gałęcki

Kontakt: Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów BEST Łódź 93-590 Łódź, al. Politechniki 3A pok.5 tel.: +48 42 298 08 30 Nasz ogólny adres mailowy: lodz@best.eu.org Zarząd: zarzad@best.p.lodz.pl

BEST Lodz - Annual Report 2010  
BEST Lodz - Annual Report 2010  

The annual report of activities of an non-profit organisation BEST Lodz

Advertisement