Page 1

W oknie personalizacji możemy dostosowad pulpit oraz dźwięki do swoich potrzeb.

W eksploratorze windows możemy znaleźd dostęp do wszystkich plików na naszym komputerze.


Za pomocą narzędzia Wycinanie możemy zgromadzid wycinki aktywnych okien na pulpicie.

Wygląd pulpitu możemy zmieniad gadżetami.


Możemy użyd dwóch rodzajów kalkulatorów – standardowy i naukowy.

Windows  

12345678910

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you