Issuu on Google+

W oknie personalizacji możemy dostosowad pulpit oraz dźwięki do swoich potrzeb.

W eksploratorze windows możemy znaleźd dostęp do wszystkich plików na naszym komputerze.


Za pomocą narzędzia Wycinanie możemy zgromadzid wycinki aktywnych okien na pulpicie.

Wygląd pulpitu możemy zmieniad gadżetami.


Możemy użyd dwóch rodzajów kalkulatorów – standardowy i naukowy.


Windows