Page 1

Luka Dabro

IFTTT – Web servis

SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067515626

Zagreb, veljača 2018 0


SADRŽAJ 1. UVOD..................................................................................................................................3 1.1. Predmet i cilj rada.............................................................................................................3 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja..............................................................................3 1.3. Sadržaj i struktura rada.....................................................................................................3 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA..........................................................................................4 2.1. Glavne funkcionalnosti IFTTT-a......................................................................................4 2.2. Link na aplikaciju.............................................................................................................4 2.3. Ekranski prikaz početne stranice Web stranice.................................................................4 3. TEHNOLOŠKI OKVIR.......................................................................................................5 4. KRATAK RAZVOJ..............................................................................................................6 5. OPIS PROBLEMA..............................................................................................................7 6. DETALJNA RAZRADA TEME..........................................................................................8 6.1. Mogućnosti i funkcionalnosti Web servisa.......................................................................8 6.2. Primjeri korištenja Web servisa......................................................................................15 6.2.1 Primjer aktiviranja prednapravljenog appleta...........................................................15 6.2.2. Primjer aktiviranja i izrade novog appleta...............................................................19 6.3. Desktop računalne aplikacije..........................................................................................29 7. KREIRANJE PROFILA....................................................................................................30 8. POSLOVNA PRIMJENA..................................................................................................33 9. KONKURENCIJA.............................................................................................................34 9.1. Zapier..............................................................................................................................34 9.2. Microsoft Flow...............................................................................................................35 9.3. Integromat.......................................................................................................................36 9.4. Automate.io.....................................................................................................................37 9.5. Huggin............................................................................................................................38 10.

POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE........................................................................39

11.

SWOT ANALIZA..........................................................................................................40

12.

TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST...................................41

13.

MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI..........42

14.

ZAKLJUČAK................................................................................................................43

LITERATURA..........................................................................................................................44 POPIS SLIKA...........................................................................................................................45 POPIS TABLICA......................................................................................................................47 15.

ŽIVOTOPIS...................................................................................................................48

16.

SAŽETAK......................................................................................................................50 1


BROÅ URA PREZENTACIJE...................................................................................................51

2


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet rada je istraživanje i prikaz funkcionalnosti Web servisa IFTTT, Web servis za lakše upravljanje drugim Web servisima kroz automatizaciju i pojednostavljenje radnji na istim. Cilj rada je kroz praktične primjere prikazati sve mogućnosti automatizacije drugih Web servisa koje olakšavaju i omogučuju efikasniju uporabu samih Web servisa. Također cilj je analizirati pozitivne i negativne strane IFTTT-a, napraviti usporedbu sa sličnim konkurentnim Web servisima, pomoću SWOT analize prikazati njegove snage, slabosti, prilike i prijetnje, te predložiti mogućnosti nadogradnje servisa u budućnosti za još lakše i efikasnije korištenje

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Kod izrade seminarskog rada koristit će se prikupljeni i zabilježeni sekundarni podaci Web servisa. Glavni izvor podataka će biti službena web stranica servisa, te će se također koristiti podaci sa raznih portala, internetskih članaka i foruma sa iskustvima samih korisnika servisa koji su služili za dodatna mišljenja iz druge perspective da bi se pridonijelo izbjegavanju jednostranosti rada.

1.3. Sadržaj i struktura rada Uvodom će se opisati predmet i cilj samog rada, također i izvori i metode prikupljanja podataka. Nakon toga slijeda kratki opis Web servisa, njezin tehnološki okvir, kratak razvoj i opis problema koju Web servis riješava. Zatim slijedi detaljna razrada teme kroz ekranske prikaze funkcionalnosti i svih mogućnosti servisa. Osim funkcionalnosti prikazat će se i postupak registracije profila, poslovna primjena, trenutna konkurencija, pozitivne i negativne strane servisa pa tako i SWOT analiza servisa. Rad će se završiti sa troškovima i učinkovitosti poslovanja, mogućnosti nadogradnji servisa i sa zaključkom, također nakon literature i popisa slike i tabela se nalazi životopis autora i sažetak cijelokupnog rada.

3


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. Glavne funkcionalnosti IFTTT-a IFTTT (If This Then That) je Web servis za automatizaciju korištenja drugih Web servisa. Pomoću lanaca jednostavnih uvjetnih izjava spaja različite Web servise i omogućava automatsko obavljanje više radnji te time olakšava samo korištenja drugih Web servisa. Osnovao ga je Linden Tibbets 2011. godine u San Franciscu. Sastoji se od appleta ili „recepata” koje korisnik postavlja tako da bira dva različita Web servisa kojima se on služi te zatim koje dvije radnje će na tim servisima automatizirati. Ti appleti se aktiviraju pomoću ključnih riječi na koju će servis automatski reagirati i odraditi zadatak na drugom servisu koju mu je korisnik zadao.

2.2. Link na aplikaciju https://ifttt.com/

2.3. Ekranski prikaz početne stranice Web stranice Slika 1. Ekranski prikaz početne stranice

Izvor: https://ifttt.com/

4


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Tehnologije koje su korištene za izradu ovog Web servisa dosad ukljuĉuju: Web 2.0 tehnologiju koja je trend u World Wide Web tehnologiji baziran na socijalizacijskoj noti koja korisnicima omogućava sudjelovanje u kreiranju sadržaja weba. Termin upućuje na novu verziju, drugu generaciju weba i hostiranih usluga umjesto silosa serviranih podataka (jednosmjeran protok

informacija) podrazumijeva interaktivnu dvosmjernu komunikaciju

između korisnika i raĉunala te korisnika i drugih korisnika čime korisnik od pasivnog postaje aktivni sudionik. Popis osnovnih tipova Web 2.0 aplikacija su: Blog, Podcast, Wiki, Društveni book- marketing. Tehnologije koje se koriste prilikom izrade Web 2.0 servisa su:   

HTML – jezik koji opisuje strukturu stranica CSS – opisuje izgled stranice Javaskript – skriptni jezik koji podržava objektno-orijentirani, imperativni i

 

funkcionalni stil programiranja Ruby – objektno-orijentirani programski jezik Typekit, IcoMoon, Heroku, Git i mnoge druge

5


4. KRATAK RAZVOJ 14. prosinca 2010. Linden Tibbets, suosnivač IFTTT-a, objavio je blog post pod nazivom "ifttt start ..." na IFTTT web stranici, najavljujući novi projekt. Prve IFTTT aplikacije dizajnirane su i razvijale su Tibbets i suosnivač Jesse Tane. 7. rujna 2011. Tibbets je najavio lansiranje IFTTT-a na službenim stranicama. Do 30. travnja 2012. korisnici su stvorili milijun zadataka iliti „recepata“. U lipnju 2012. godine usluga je ušla u prostor Interneta stvari, integrirajući se s uređajima Belkin WeMo, omogućujući “receptima“ interakciju s fizičkim svijetom. 10. srpnja 2013. IFTTT je objavio aplikaciju za iPhone, a kasnije je izdala verziju za iPad i iPod touch. 24. travnja 2014. IFTTT je objavio verziju za Android. Do kraja 2014. IFTTT-ovo poslovanje je bilo vrijedno oko 170 milijuna dolara. 19. veljače 2015. IFTTT je pokrenuo tri nove aplikacije. „Do Button“ pokreće akciju kada ga pritisnete. Fotoaparat automatski prenosi sliku na uslugu po vašem izboru (Facebook, Twitter, Dropbox itd.). „Do Notes“ ne radi isto kao i „Do Camera“, osim s bilješkama umjesto slika. Od studenog 2016., četiri su aplikacije spojene u jednu. Do prosinca 2016. tvrtka je objavila partnerstvo s JotFormom da integrira "Applet"

za

stvaranje

radnji

u

drugim

aplikacijama.

IFTTT trenutačno podržava više od 550 različitih servisa i usluga (također nazvanih "kanali"), uključujući Android uređaje i Apple iOS aplikacije kao što su Podsjetnici i fotografije, kao i web stranice kao što su Facebook, Instagram, Flickr, Tumblr, Google kalendar, Google disk, Etsy, Feedly, Foursquare , LinkedIn, SoundCloud, WordPress, YouTube i još mnogo toga. Danas se IFTTT-om koristi čak 11 milijuna korisnika i ta brojka samo raste.

6


5. OPIS PROBLEMA Ideja za IFTTT izrasla je iz uvjerenja da će u budućnosti "sve biti usluga", rekao je osnivač servisa Tibbets. Pritom misli na svaki brand, svaku organizaciju, svaki fizički objekt. Gotovo svaka stvar će biti povezana s internetom ili pratiti internet stvari (IoT). IFTTT ima za cilj povezivanje tih različitih usluga i sustava. Automatizacijom radnji povezivajući različite servise omogućuke korisnicima puno efkiasnije i brže korištenje istim servisima. Umjesto da korisnik radi dvije radnje zasebno, IFTTT omogućuje da prva radnja automatski započne drugu radnju bez da korisnik išta napravi. Neki od primjera problema koje bi IFTTT mogao riješiti: 

Vođa marketinga neke kompanije može objavljivati vijesti na Facebooku i Twitter sa jednom jedinom radnjom, bez potrebe da ulazi u svaku društvenu mrežu i posebno

   

objavi u svakoj od njih. Automatsko vršenje evidencije radnih sati na računalu ili čak na zasebnom dokumentu Automatsko arhiviranje mailova poslanih sa određenih adresa Arhiviranje svih postova sa društvenih mreža u Drive Automatsko spremanje slike objavljenih na društvenim mrežama u Drive

7


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. Mogućnosti i funkcionalnosti Web servisa Korištenje same stranice IFTTT-a je vrlo jednostavno zbog intuitivnog pojednostavljenog modernog dizajna. Nakon ulogiranja u profil otvara se naslovna stranica i „Discover“ dio stranice koji omogućuje korisniku da otkrije neke od novijih appelta. Odmah na dnu naslovne stranice nalazi se dio „Recommended for you“ koji nudi applete preporučene za korisnika. Slika 2 . Naslovna stranica IFTTT-a

Izvor: https://ifttt.com/

8


Na nastavku istog dijela stranice moŞemo naići i na ostale trenutno najpopularnije applete napravljene od strane korisnika Slika 3. Ponuđeni appleti na naslovnoj stranici

Izvor: https://ifttt.com/

9


Sljedeća dostupna opcija je „Search“ opcija, opcija pretraživanja apppleta. Slika 4. Opcija pretraživanja appleta

Izvor: https://ifttt.com/

Ovdje možemo pretraživati servise direktno u tražilicu, odabrati jedan od glavnih ponuđenih servisa ili pretraživati servise po kategorijama u koje spadaju. Postoji iznimno velik broj kategorija i svi servisi su podijeljeni u njihove prikladne grupe. Slika 5. Kategorije appleta

Izvor: https://ifttt.com/ 10


Unutar svake kategorije nalaze se svi prikladni servisi te zatim korisnik bira koji servis Ĺželi koristiti i dalje bira svoj applet. Slika 6. Servisi unutar kategorija appleta

Izvor: https://ifttt.com/

Pod „My Applets“ se nalazi dio sa svim trenutno aktivnim appletima koje je korisnik odabrao.

Slika 7. Odabrani appleti korisnika

Izvor: https://ifttt.com/

11


Ovdje korisnik dobije pregled svih appleta koje je odabrao i ima opciju da napravi novi applet pod „New Applet. Također je sa desne strane opcija „Services“ gdje iste te applete može filtrirati prema servisima na kojima se oni nalaze. Pod „Activity“ se nalazi sve zadnje aktivnosti koje je korisnik napravio. Tu se dobivaju informacije kad je korisnik tocno aktivirao ili deaktivirao određeni applet.

Slika 8. Aktivnosti korisnika

Izvor: https://ifttt.com/

Također klikom na ime profila na gornjem desnom uglu korisnik može uči u postavke profila pod „Settings“. Ovdje korisnik može mijenjati osnove postavke profila poput naziva profila ili mijenjanje šifri profila

12


Slika 9. Postavke profila

Izvor: https://ifttt.com/

Pošto radnja appleta uvelike ovisi o točnom vremenu radnji korisnik može birati točnu vremenasku zonu u kojoj se nalazi radi preciznog obavljanja appleta. Također se mogu vidjeti trenutno spojeni profili sa drugih web servisa i mogućnost povećanja sigurnosti prijave gdje bi se tijekom prijave osim šifre profila zatražio i verifikacijski kod. Slika 10. Daljne postavke profila

Izvor: https://ifttt.com/

Nadalje je opcija skraćivanja svih URL-ova i opcija gdje korisnik bira želi li dobivati notifikacije of profilu na svoj mail, novosti, vijesti o novim mogućnostima i slično. Klikom na

13


„Update“ se ažuriraju sve nove postavke profila. Također ako korisinik želi deaktivirati profil to može učini na dnu stranice klikom na „Deactivate your account“ Slika 11. Daljne postavke profila

Izvor: https://ifttt.com/

Zatim ako je korisnik gotov sa radom, klikom na ime profila na gornji desni ugao može kliknuti na „Sign out“ kako bi se odjavio sa profila stranice.

Slika 12. Odjava sa profila

Izvor: https://ifttt.com/ 14


6.2. Primjeri korištenja Web servisa Nakon što je funkcionalnost stranice prikazata prelazimo na konkretne primjere korištenja Web servisa. Prikazati će se dva primjera, primjer aktiviranja prednapravljenog appleta i primjer aktiviranja i primjer izrade novog appleta.

6.2.1 Primjer aktiviranja prednapravljenog appleta Postoje dvije opcije otkud korisnik može krenuti, od Discover dijela ili Search dijela. U ovom primjeru se traži određeni financijski applet za praćenje cijena dionica pa će se koristiti Search opcija kako bi se lakše došlo do željenog appleta. Slika 13. Pretraživanje appleta

Izvor: https://ifttt.com/

Korisnik može upisati u tražilicu točno ime željenog appleta i doći do njega direktno, no u ovom primjeru korisnik će koristiti predložene kategorije kako bi došao do željenog appleta. Pošto se traži applet u vezi sa dionicama korisnik bira kategoriju „Finance & Payments"

15


Slika 14. Kategorije appleta

Izvor: https://ifttt.com/

Nakon otvaranja odabrane kategorije korisnik dobiva na pregled sve servise koji spadaju u tu domenu. Pošto se traže appleti povezani sa dionicama korisnik bira „Stocks“ servis

Slika 15 . Odabir servisa

Izvor: https://ifttt.com/ 16


Nakon otvaranja servisa korisnik dobiva na pregled sve najkorištenije prednapravljene applete pod tim servisom. U ovom primjeru korisnik želi biti obaviješten svaki put kada određena cijena dionice padne ispod određene razine pa bira opciju „Get an email when a particular stock drops below a certain price“

Slika 16. Odabir appleta

Izvor: https://ifttt.com/

17


Odabirom appleta otvara se prozor postavki appleta. Ovdje korisnik može detaljnije odabrati koje opcije želii. Pa tako mora upisati ime dionice koje točno želi pratiti i cijenu dionice ispod koje kada padne da bude obaviješten na e-mailu. Na dnu appleta se može vidjeti ID appleta Slika 17. Konfiguracija appleta

Izvor: https://ifttt.com/

Nakon što je korisnik unio sve potrebne podatke klikne Save i applet je aktiviran. Korisnik može provjeriti koji su mu appleti uključeni pod „My Applets“ Slika 18. Pregled appleta

18


Izvor: https://ifttt.com/

6.2.2. Primjer aktiviranja i izrade novog appleta Osim korištena prednapravljenih appleta, korisnik je u mogućnosti izraditi applete prema svojim preferencijama. U ovom primjeru korisnik želi izraditi applet koji će mu automatski spremati svaki prilog iz dolaznih mailova u jedan folder na Google Drive-u. Proces izrade novog appleta se započinje u My Applets dijelu i u desnom gornjem dijelu klikne na opciju „New Applet“

Slika 19. Izrada novog appleta

Izvor: https://ifttt.com/

Tada se otvara sljedeći prozor. Kod same izrade appleta potrebno je odrediti koja dva servisa želite spojiti pomoću stvaranja jednostavne uvjetne izjave. Klikom na „+this“ korisnik bira prvu „trigger“, odnosno radnju koja započinje sami applet

19


Slika 20. Daljna izrada novog appleta

Izvor: https://ifttt.com/

Otvara se prozor gdje korisnik može birati svoj servis. Za pronalaženje željenog servisa može koristiti pregled servisa ili tražilicu servisa. Slika 21. Pretraživanje servisa

Izvor: https://ifttt.com/

U ovom primjeru korisnik traži Gmail pa u tražilicu upisuje ime tog servisa i zatim klikne na isti.

20


Slika 22. Odabir servisa

Izvor: https://ifttt.com/

Nakon odabira servisa slijedi spajanje i autoriziranje upotrebe servisa sa IFTTT-om. Kako bi IFTTT mogao koristiti korisnikov Gmail korisnik treba odobriti tu istu upotrebu. Otvara se prozor gdje se bira koji Google račun želite spojiti sa IFTTT-om. Ova radnja se obavlja samo prvi put kad se taj određeni servis želi spojiti, daljnje uključivanje drugih appleta koje koriste Gmail će automatski biti uključene pošto je korisnik već spojio svoj račun sa IFTTT-om.

Slika 23. Autorizacija servisa

Izvor: https://ifttt.com/ 21


Nakon što je korisnik odabrao svoj račun otvara se prozor gdje dobiva na pregled sve mogućnosti koje IFTTT zahtijeva pristup kako bi applet mogao funkcionirati. Klikom na Dopusti je autorizacija gotova.

Slika 24. Potvrda autorizacije

Izvor: https://ifttt.com/

Nakon autorizacije korisnik bira „trigger“, tojest početnu radnju koja započinje applet. U ovom primjeru početna radnja je dolazak maila sa prilogom tako da korisnik bira „Any new attachment in inbox“ opciju

22


Slika 25. Odabir triggera

Izvor: https://ifttt.com/

Nakon odabira triggera korisnik je gotov sa prvom polovicom appleta. Opet se otvara početni prozor izrade appleta, no u ovom slučaju se dobiva na pregled prvi odabrani servis i dalje pod „+that“ opcijom bira koja će se radnja automatski odraditi kada korisnik dobije novi mail sa prilogom. Slika 26. Odabir drugog servisa

Izvor: https://ifttt.com/

23


Opet se otvara prozor odabira servisa. Pošto se traži servis Google Drive-a korisnik upisuje ime servisa u tražilicu i odabire željeni servis. Slika 27. Odabir servisa

Izvor: https://ifttt.com/

Opet pošto se prvi put spaja sa novim servisom IFTTT traži autorizaciju upotrebe novog servisa. U prozoru opet korisnik može vidjeti kojim funkcionalnostima se traži pristup. Korisnik potvrdi autorizaciju klikom na Dopusti. Slika 28. Autorizacija servisa

Izvor: https://ifttt.com/ 24


Nakon što je autoriziran pristup servisu bira se „akcija“, tojest radnja koja će se automatski odviti nakon što se prva radnja pokrene. Pošto korisnik želi da mu se svaki prilog automatski uploada na Google Drive bira opciju „Upload file from URL“

Slika 29. Odabir akcije

Izvor: https://ifttt.com/

Nakon odabira akcije korisnik bira točne postavke iste akcije. Svaka postavka akcije se naziva „ingredient“, tojest sastojak recepta appleta. Za ovu određenu akciju postoje tri sastojka, File URL, File name i Drive folder path. Pod File URL korisnik bira otkud želi da mu se datoteka šalje, u ovom slučaju je to prilog novog maila. Pod Drive folder path korisnik bira u koji folder će mu spremati podaci na Google Drive-u.

25


Slika 30. Postavke akcije

Izvor: https://ifttt.com/

Pod File Name bira otkud će Google Drive povući ime datoteke, po zadanim postavkama to je ime samog priloga. U ovom primjeru korisnik želi da mu ime datoteke bude naslov maila, pa klikom na Add ingredient mijenja postavku na „Subject“ i time osigurava da svaki prilog u Google Drive bude imao naziv prema naslovu dolaznog. maila.

26


Slika 31. Daljne postavke akcije

Izvor: https://ifttt.com/

Nakon što je korisnik zadovoljan podešenim postavkama klikom na „Create Action“ dobiva na pregled završni oblik akcije. Tu korisnik može provjeriti da li su sve podešene radnje u skladu sa njegovim željama. Također može birati opciju da dobije notifikaciju svaki put kad je applet pokrenut. Ako je korisnik zadovoljan, klikom na „Finish“ aktivira svoj applet.

27


Slika 32. Završni pregled appleta

Izvor: https://ifttt.com/

Applet je sada aktiviran i pod „My Applets“ može vidjeti sve trenutno aktivne applete na svojem profilu. Slika 33. Pregled svih appleta

Izvor: https://ifttt.com/

28


6.3. Desktop računalne aplikacije Osim IFTTT-a, postoje i razni drugiservisi koji obavljaju slične radnje i to u obliku desktop računalnih aplikacija. 1. Zapier - https://zapier.com/ Zapier je usluga za potrošače, kao i poslovne korisnike za automatizaiju radnji srevisa.. Njeni „Zaps“ su radni tijekovi koji povezuju aplikacije, kao što su Gmail i Dropbox, kako bi pokrenuli i automatizirali akcije između njih. Besplatno možete stvoriti Zaps u dva koraka. Složeniji Zaps zahtijevaju mjesečnu naknadu. 2. Microsoft Flow - https://flow.microsoft.com/ Microsoft Flow povezuje 195 usluga za stvaranje automatizacije, nazvanih "tokovi", s naglaskom na produktivnost poslovanja. Na primjer, ako tražite automatizaciju Spotify, možda ćete ga pronaći na IFTTT i Zapier, ali ne i na Microsoft Flow. Besplatna usluga omogućuje vam pokretanje 750 tokova mjesečno i stvaranje neograničenih tokova. 3. Integromat - https://www.integromat.com/en/ Integromat omogućuje više koraka tijekove rada nazvan "integracija". Kao i kod Zapier-a, Integromat radi s nizom osobnih i poslovnih aplikacija. Integromat nudi stotine unaprijed dizajniranih integracija za slučajeve korištenja iz vremena i upravljanja zadacima u razvoj softvera i prodaje.

29


7. KREIRANJE PROFILA Sami proces registracije profila je iznimno jednostavan. Ulaskom na stranicu korisniku se nude tri opcije kreiranja profila, putem spajanja sa postojećim Google profilom, putem spajanja sa postojećim Facebook profilom ili klasična registracija putem emaila. Slika 34. Kreiranje profila

Izvor: https://ifttt.com/

30


Ako korisnik odabere opciju putem Google-a ili Facebook-a IFTTT će zatražiti autorizaciju spajanja profila prije nego što se profil napravi Slika 35. Potvrda Google profila

Izvor: https://ifttt.com/

Slika 36. Potvrda Facebook profila

Izvor: https://ifttt.com/

31


Treća opcija je registracija putem e-maila. Slika 37. Registracija putem maila

Izvor: https://ifttt.com/

Također je proces iznimno jednostavan gdje korisnik upisuje svoj e-mail, odabere lozinku i profil je kreiran. Nema nikakve daljne potvrde profila na e-mailu ili ikakvi drugi koraci, korisnik odmah moŞe koristiti Web servis.

32


8. POSLOVNA PRIMJENA Pošto je IFTTT primarno određen olakšavanju korištenja drugih servisa individualnim potrošačima, poslovna primjena je jedna od boljki samog servisa, posebice u usporedbi sa konkurencijom, što ćemo i vidjeti u sljedećem poglavlju. No to ne znači da ne postoji poslovna primjena servisa, jer mogućnosti spajanja servisa mogu uvelike koristiti individualnim zaposlenicima u tvrtci isto kako i potrošačima. Tako se zaposleniku može olakšati posao evidencije radnih sati jednostavnim klikom na tipku na tipkovnici ili da se informacije o svakom pozivu na službeni mobitel automatski spremaju u Google spreadsheet radi lakšeg organiziranja i vođenja posla. Slika 38. Poslovni primjeri appleta

Izvor: https://ifttt.com/

33


9. KONKURENCIJA Glavni konkurenti IFTTT-a su: Zapier, Microsoft Flow, Integromat, Automate.io i Huggin

9.1. Zapier https://zapier.com/ Zapier je usluga za potrošače, kao i poslovne korisnike za automatizaiju radnji srevisa.. Njeni „Zaps“ su radni tijekovi koji povezuju aplikacije, kao što su Gmail i Dropbox, kako bi pokrenuli i automatizirali akcije između njih. Besplatno možete stvoriti Zaps u dva koraka. Složeniji Zaps zahtijevaju mjesečnu naknadu. Opcijom plaćanja od 250 dolara mjesečno dizajniran je s timovima, nudeći neograničene Zaps i pristup svim premium značajkama. Glavna razlika između Zapiera i IFTTT-a je to što Zapier nudi mogućnosti spajanja više servisa u više koraka, dok IFTTT nudi samo spajanje dva servisa. Slika 39. Naslovna stranica Zapiera-a

Izvor: https://zapier.com/

34


9.2. Microsoft Flow https://flow.microsoft.com/ Microsoft Flow povezuje 195 usluga za stvaranje automatizacije, nazvanih "tokovi", s naglaskom na produktivnost poslovanja. Na primjer, ako tražite automatizaciju Spotify, možda ćete ga pronaći na IFTTT i Zapier, ali ne i na Microsoft Flow. Besplatna usluga omogućuje vam pokretanje 750 tokova mjesečno i stvaranje neograničenih tokova. Naprednije funkcionalnosti koštaju 5 ili 15 dolara po korisniku mjesečno. Glavna razlika između Microsoft Flowa i IFTTT-a je to što Microsoft Flow nudi veću mogućnost kod automatizacije radnji sa programima iz Microsoft Office paketa Slika 40. Naslovna stranica Microsoft Flow-a

Izvor: https://flow.microsoft.com/

35


9.3. Integromat https://www.integromat.com/en/ Integromat omogućuje više koraka tijekove rada nazvan "integracija". Kao i kod Zapier-a, Integromat radi s nizom osobnih i poslovnih aplikacija. Integromat nudi stotine unaprijed dizajniranih integracija za slučajeve korištenja iz vremena i upravljanja zadacima u razvoj softvera i prodaje. Glavna razlika između Integromata i IFTTT-a je to što Integromat nudi praktički beskrajne mogućnosti spajanja servisa Slika 41. Naslovna stranica Integromat-a

Izvor: https://www.integromat.com/en/

36


9.4. Automate.io https://automate.io Usmjeren na profesionalce i tvrtke, a ne na kućne korisnike. Ona podržava samo 50 aplikacija (s još sedam navedenih kao "uskoro" na internetskoj stranici tvrtke Automate), a većina njih vjerojatno neće uzbuđivati redovne korisnike. Prisutni su neki uobičajeni alati za produktivnost, kao što su Google kalendar i Trello, no fokus je na aplikacije za podršku za usluge kao što su MailChimp, Salesforce, Eventbrite i Slack koji ga smještaju u kategoriju poduzeća. Glavna razlika između Automate.io i IFTTT-a je to što Automate.io podržava samo 50 aplikacija i orijentiran je na poduzeća. Slika 42. Naslovna stranica Automate.io

Izvor: https://automate.io

37


9.5. Huggin https://github.com/huginn/huginn Huginn je aplikacija otvorenog izvora koja je dizajnirana za rad na vlastitom poslužitelju. Najbolje je opisati kao kombinacija Yahoo Pipes i IFTTT. Aplikacija je u potpunosti kompatibilna s sve popularnijim Dockerom i zato što je open source, potpuno je slobodna za upotrebu. Glavna razlika između IFTTT-a i Huggin-a je to što Huggin nudi veoma kompleksne opcije automatizacije radnji.

Slika 43. Naslovna stranica Huggin-a

Izvor: https://github.com/huginn/huginn

38


10.

POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE

Tabela 1: Pozitivne i negativne strane Web servisa IFTTT

POZITIVNE STRANE Jednostavno minimalističko sučelje i korištenje

Veliki broj mogućnosti spajanja raznih servisa Potpuno besplatna registracija i uporaba Intuitivan dizajn Optimizirana upotreba web stranice Mogućnosti spajanja servisa sa fizičkim objektima Konstantno rastući broj dostupnih servisa

NEGATIVNE STRANE Kvalitetna uporaba zahtijeva određeno informatičko predznanje

Sučelje isključivo na engleskom jeziku Mogućnost spajanja samo dva servisa odjednom Ponekad je potrebno određeno vrijeme da se servisi konektiraju Fokus samo na individualne potrošače Određeni broj popularnih servisa još nije dostupan Određeni appleti napravljeni od strane

Velik broj appleta napravljenih od strane

korisnika ne funkcioniraju pravilno Nema mogućnost odvojene desktop

korisnika Osobna konfiguracija appleta Dostupna i mobilna aplikacija koja dodatno

aplikacije Bez velike poslovne primjene Više orijentiran na mobilne potrošače, ne

proširuje mogućnosti aplikacije

računalne

39


SWOT ANALIZA

11.

Tabela 2. SWOT analiza Web servisa IFTTT

SNAGE     

Jednostavna registracija i upotreba Intuitivan dizajn Besplatno korištenje Velik broj dostrupnih servisa Dostupnost mobilne aplikacije

SLABOSTI  

Sučelje isključivo na engleskom jeziku Mogućnost spajanja samo dva servisa

 

odjednom Fokus samo na individualne potrošače Bez mogućnosti odvojene desktop

aplikacije Više orijentiran na mobilne potrošače, ne računalne

PRILIKE

  

Još veća ponuda servisa Širenje na plaćene business modele Omogućavanje spajanja više od dva

 

servisa odjednom Izrada desktop aplikacije Detaljnije opcije kod izade appleta

PRIJETNJE

 

Velik broj konkurenata Daljni napredak tehnologije može

  

učiniti servis nepotrebnim Smanjenje praktične primjene Mogućnost gubitka podataka Gubljenje korisnika zbog nedovoljne poslovne primjene

40


12.

TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST

Informacije o troškovima pokretanja samog Web servisa nisu dostupne, no dostupne su informacije da od začetka stranice 7. rujna 2011 do 30. travnja 2012. korisnici su stvorili milijun zadataka iliti „recepata, a danas je ta brojka stotinama milijuna. Do kraja 2014. IFTTT-ovo poslovanje je bilo vrijedno čak oko 170 milijuna dolara. Korištenje IFTTT-a je u potpunosti besplatno i tako je bilo od začetka, bez ikakve naknade za korištenje servisa. Većinu svojeg profita dobivaju kroz ostvarivanja partnerstva sa drugim servisima i kroz investicije. Njihov rast je najviše odražen u broju korisnika i konstantno rastućem broju dostupnih servisa, koji danas doseže i do preko 550 različitih servisa. No pojavom novih konkurenata koji nude slične mogućnosti taj rast bi mogao uvelike usporiti ako se ne odluče na daljne poboljšanje funkcionalnosti, ne samo povećanju broja servisa.

41


MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

13.

Postoji još mnogo prostora za napredak servisa, posebice ako se usporedi sa njegovom konkurencijom. Prva i glavna mogućnost nadogradnje bi trebala biti mogućnost spajanja više od dva servisa odjednom zbog ostvarivanja veće funkcionalnosti, dok je spajanje samo dva servisa dosta limitirano. Također, dostupnost još većeg broja servisa bi trebao biti prioritet. Nadalje bi se trebala razmatrati mogućnost širenja na poslovnu primjenu kroz plaćene business modele, izraditi mjesečne platne pakete koji omogućavaju timsku uporabu i više mogućnosti kako bi pridobili poslovne potrošače, a ne samo individualne. Trenutno je aplikacija isključivo orijentirana svakodnevnim potrošačima i tako gube veliki potencijalni profit ulaskom u poslovno tržište. Izrada desktop aplikacije bi također bila idealna za automatiziranje računalnih programa čak i bez pristupa internetu. Kroz tu aplikaciju mogle bi se spojiti mogućnosti mobilne aplikacije sa desktop aplikacijom i samim time proširit funkcionalnost servisa. Sučelje je treuntno isključivo na engleskom jeziku, pa bi se trebala izraditi mogućnost pregleda sučelja na svim glavnim svjetskim jezicima za lakšu uporabu, a kasnije i na ostale jezike.

42


14.

ZAKLJUČAK

IFTTT (If This Then That) je iznimno koristan Web servis za automatizaciju drugih web servisa. Rast Web servisa je očit kroz konstantan rast broja korisnika i dostupnih servisa za automatizaciju. Jednostavnim sučeljem i intuitivnim dizajnom su se približili svakodnevnom potrošaču kako bi mu se olakšalo regularno korištenje tih servisa. Da ne kaskaju za tehnologijom je jasno u tome što su mobilnu aplikaciju napravili čim se dogodio „boom“ upotrebe pametnih telefona i time si automatski proširili mogućnosti servisa. No kako bi si osigurali daljni napredak definitivno je potrebno proširenje modela poslovanja gdje nije samo fokus na individualne potrošače, več i na poduzeća. Ne samo da bi sa time dobili puno više korisnika, mogli bi ostvarivati i puno veći profit. Ti poslovni modeli bi se mogli naplaćivati po mjesečnoj rati, slično kako i konkurencija to obavlja i nuditi veće mogućnosti spajanja servisa, timsko korištenje istih servisa da nije potreban individualan profil sa individualnim radnjama za svakog zaposlenika i slično. Zatim još uvijek su primarno orijentirani na američko tržište što je vidljivo na fokusu prema Apple proizvodima i sučelju koji je isključivo na engleskom jeziku. Širenje na svjetsko tržište bi definitivno trebalo biti popraćeno sa širenjem mogućnosti sučelja na sve glavne svjetske jezike, pa kako se servis bude širio i na ostale jezike. IFTTT ima potencijala za veći rast, no sa trenutnim poslovnim modelom postoji mogućnost istiska iz tržišta zbog smanjenja praktične primjene jer tehnologija toliko napreduje da se sada već sami servisi i fizički objekti počinju sami prozvoditi sa mogućnostima internetske automatizacije, pa bi se širenje na kompleksne poslovne modele uvelike dugoročno isplatilo za njihovo poslovanje.

43


LITERATURA https://ifttt.com/ (Pristupano 08.02.2018) https://www.computerworld.com/article/3239304/mobile-wireless/what-is-ifttt-how-to-use-ifthis-then-that-services.html (Pristupano 08.02.2018) https://en.wikipedia.org/wiki/IFTTT (Pristupano 08.02.2018) https://flow.microsoft.com/ (Pristupano 08.02.2018) https://zapier.com/ (Pristupano 10.02.2018) https://www.integromat.com/en/ (Pristupano 10.02.2018) https://automate.io (Pristupano 10.02.2018) https://github.com/huginn/huginn (Pristupano 10.02.2018) https://www.businessnewsdaily.com/4919-ifttt-for-business.html (Pristupano 08.02.2018)

44


POPIS SLIKA Slika 1. Ekranski prikaz početne stranice...................................................................................6 Slika 2 . Naslovna stranica IFTTT-a.........................................................................................10 Slika 3. Ponuđeni appleti na naslovnoj stranici........................................................................11 Slika 4. Opcija pretraživanja appleta........................................................................................12 Slika 5. Kategorije appleta........................................................................................................12 Slika 6. Servisi unutar kategorija appleta.................................................................................13 Slika 7. Odabrani appleti korisnika...........................................................................................13 Slika 8. Aktivnosti korisnika.....................................................................................................14 Slika 9. Postavke profila...........................................................................................................15 Slika 10. Daljne postavke profila..............................................................................................15 Slika 11. Daljne postavke profila..............................................................................................16 Slika 12. Odjava sa profila........................................................................................................16 Slika 13. Pretraživanje appleta..................................................................................................17 Slika 14. Kategorije appleta......................................................................................................18 Slika 15 . Odabir servisa...........................................................................................................18 Slika 16. Odabir appleta............................................................................................................19 Slika 17. Konfiguracija appleta.................................................................................................20 Slika 18. Pregled appleta...........................................................................................................20 Slika 19. Izrada novog appleta..................................................................................................21 Slika 20. Daljna izrada novog appleta......................................................................................22 Slika 21. Pretraživanje servisa..................................................................................................22 Slika 22. Odabir servisa............................................................................................................23 Slika 23. Autorizacija servisa....................................................................................................23 Slika 24. Potvrda autorizacije...................................................................................................24 Slika 25. Odabir triggera...........................................................................................................25 Slika 26. Odabir drugog servisa................................................................................................25 Slika 27. Odabir servisa............................................................................................................26 Slika 28. Autorizacija servisa....................................................................................................26 Slika 29. Odabir akcije..............................................................................................................27 Slika 30. Postavke akcije..........................................................................................................28

45


Slika 31. Daljne postavke akcije...............................................................................................29 Slika 32. ZavrĹĄni pregled appleta..............................................................................................30 Slika 33. Pregled svih appleta...................................................................................................30 Slika 34. Kreiranje profila.........................................................................................................32 Slika 35. Potvrda Google profila..............................................................................................33 Slika 36. Potvrda Facebook profila...........................................................................................33 Slika 37. Registracija putem maila...........................................................................................34 Slika 38. Poslovni primjeri appleta...........................................................................................35 Slika 39. Naslovna stranica Zapiera-a......................................................................................36 Slika 40. Naslovna stranica Microsoft Flow-a..........................................................................37 Slika 41. Naslovna stranica Integromat-a.................................................................................38 Slika 42. Naslovna stranica Automate.io..................................................................................39 Slika 43. Naslovna stranica Huggin-a.......................................................................................40

46


POPIS TABLICA Tabela 1: Pozitivne i negativne strane Web servisa IFTTTT.....................................................................................41 Tabela 2. SWOT analiza Web servisa IFTTT.............................................................................................................42

47


15.

ŽIVOTOPIS OSOBNE INFORMACIJE

Luka Dabro Bernarda Vukasa 30, 10 000 Zagreb (Hrvatska) +385 91 1927 564 lukadabro@gmail.com

Spol Muški | Datum rođenja 07/05/1994 | Državljanstvo Hrvatsko RADNO MJESTO NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE ZVANJE ŽELJENO RADNO MJESTO STUDIJ NA KOJI SE PRIJAVLJUJETE OSOBNI PROFIL OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 01/10/2013 - danas Ekomski fakultet Trg Johna Kennedya 6, 10 000 Zagreb, (Hrvatska) Smjer: Poslovna ekonomija 09/2009 – 05/2013

Opće gimnazijsko obrazovanje XI. Gimnazija Savska cesta 77, 10000, Zagreb (Hrvatska)

01/10/2013 - danas

Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovna škola Bartola Kašića Vrisnička ul. 4, 10000, Zagreb (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik Ostali jezici

hrvatski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

engleski

B1

B1

B1

B1

B1

njemački

B1

B1

C1

C1

C1

48


Stupnjevi: A1/2: Temeljni korisnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Dobre komunikacije vještine sa drugima Dobre organizacijske vještine (organiziranje koncerata)

Digitalne vještine

SAMOPROCJENA

Obrada informacija

Komunikacija

Stvaranje sadržaja

Sigurnost

Rješavanje problema

Temeljni korisnik

Temeljni korisnik

Temeljni korisnik

Temeljni korisnik

Temeljni korisnik

Stupnjevi: Temeljni korisnik - Samostalni korisnik - Iskusni korisnik Digitalne vještine - tablica za samoprocjenu

▪ dobro upravljanje uredskim protokolom (procesorom teksta, tablica, prezentacija) ▪ dobro upravljanje software-ima uređivanja fotografija stečeno amaterskim bavljenjem fotografijom Ostale vještine Vozačka dozvola

Sviranje raznih instrumenata, produkcija glazbe B

49


16.

SAŽETAK

Predmet ovog rada je istraživanje i prikaz funkcionalnosti Web servisa IFTTT, Web servis za lakše upravljanje drugim Web servisima kroz automatizaciju i pojednostavljenje radnji na istim. Uvodom je opisan predmet i cilj samog rada, također i izvori i metode prikupljanja podataka za potrebe rada. Nakon toga slijeda kratki opis Web servisa sa glavnim funkcionalnostima Web servisa, njezin link i prikaz naslovne stranice. Zatim slijedi tehnološki okvir web stranice sa osnovnim tehnologijama korištenima za izradu stranice. U poglavlju kratki razvoj se prikazuje kratki povijesni razvoj samog Web servisa, tko ga je i kada osnovao te kako se servis mijenjao kroz godine. Dalje u poglavlju opis problema navedeni su jedni od razlogaa i primjera kako IFTTT može pomoći u svakodnevnom, pa i poslovnom okruženju. Zatim slijedi detaljna razrada teme kroz ekranske prikaze funkcionalnosti i svih mogućnosti servisa. Prvo se prolaze sve osnovne funkcionalnosti web stranice, a zatim mogućnosti odabira servisa, prednapravljenih appleta i cijeli proces izrade appleta od pretraživanja i autoriziranja servisa do izrade „triggera“ i „akcija“ te kako sa tim appletima upravljati. Osim funkcionalnosti prikazat će se i postupak registracije profila pomoću Google profila, Facebook profila ili klasično putem e-maila. Zatim razina poslovne primjene, kako se mogu ti appleti koristiti u poslovnom okruženju. Također će se obraditi i pet glavnih konkurenata IFTTT koji obavljaju slične radnje automatizacije servisa. Nakon toga slijedi usporedba 10 pozitivnih i 10 glavnih negativne strane servisa, pa tako i SWOT analiza gdje se prikazuju snage, slabosti, prilike i prijetnje IFTTT-a. U poglavlju nakon se obrađuju troškovi poslovanja, pokazatelji poslovanja i podaci koji upućuju koliko je IFTTT uspješan ili ne. Zatim će se navesti sve mogućnosti nadogradnje servosa, primarno širenjem na poslovne modele kako bi ostali konkurentni na tržištu i nastavili svoj rast. Nakon toga slijedi zaključak koji pokazuje cijelokupno stanje poduzeća i pokazuje mišljenje autora u kojem smjeru bi se poduzeće trebalo kretati. Nakon popisa literature, popisa slike i tabela se nalazi životopis autora i sažetak cijelokupnog rada

50


BROÅ URA PREZENTACIJE

51


52


53


54


55


179_Dabro_www.ifttt.com  
179_Dabro_www.ifttt.com  
Advertisement