Page 4

4 Črna gora

Slovenskim turistom lahko ponudimo veliko

DUŠANKA JEKNIĆ DIREKTORICA PREDSTAVNIŠTVA NACIONALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE (NTO) ČRNE GORE V SLOVENIJI

Več informacij: Turistična skupnost Črne gore, Resljeva cesta 40, SI-1000 Ljubljana Tel. +386 59 090 451, faks +386 59 090 454, info-ljubljana@ montenegro.travel www.montenegro.travel

2012-06-14_04_črna gora_POS1 4

Kaj pomeni turizem za Črno goro? Pomena turizma za Črno goro ni mogoče dovolj poudariti. Turizem je povezan z vsako platjo naše družbe: vpliva na razvoj gospodarstva, življenjsko raven in način življenja naših državljanov, spodbuja odpiranje novih delovnih mest in splošno blaginjo. Raziskava Svetovnega sveta za turizem in potovanja (WTTC) je ugotovila, da bo Črna gora v naslednjih desetih letih država z najhitrejšim razvojem turizma, in sicer z vidika naraščanja deleža turizma v skupnem družbenem proizvodu in z vidika rasti števila zaposlenih v tej gospodarski dejavnosti. Do leta 2021 naj bi se delež turizma v črnogorskem BDP skupaj s panogami, s katerimi je povezan, povzpel na 36,3 odstotka, skupni prihodek od turizma pa naj bi po oceni te ustanove do takrat porasel na 1,9 milijarde evrov. Število zaposlenih v turizmu pa bi po predvidevanju WTTC glede na skupno število zaposlenih s sedanjega 13,9 odstotka poraslo za tretjino, na 62.000 ljudi. Pri ustvarjanju regionalnega in mednarodnega ugleda Črne gore si prizadevamo za trajnostni razvoj Črne gore in njen položaj vodilne sile na področju sredozemskega turizma, usmerjenega k naravi. Za nas je izredno pomembno, da je Črna gora na mednarodnem prizorišču z ustreznimi promocijskimi ukrepi predstavljena kot kakovosten turistični cilj za goste, ki cenijo neokrnjeno naravo in visoko kakovost, in tudi kot trdno naložbeno območje. WTTC še predvideva, da bodo vlaganja v črnogorski turizem v okviru vseh investicij v Črni gori v naslednjih desetih letih porasla s 16,4 na 50,8 odstotka. Kakšna je bila vaša lanska turi-

Zaliv Boke Kotorske

stična sezona in kaj pričakujete od nove? Leto 2011 bi lahko označila zlasti kot izzivalno za plasiranje novih oblik turistične ponudbe in za zagotavljanje konkurenčnosti na turističnem tržišču. Črno goro je lani obiskalo 1,3 milijona turistov ali za skoraj devet odstotkov več kot leta 2010, pri čemer so poskrbeli za 8,7 milijona prenočitev oziroma za kako desetino več kot predlani. Turistično gospodarstvo in potovalne agencije navajajo, da vplačila in rezervacije za to sezono prekašajo tiste v lanskem letu. Glede letošnje sezone smo optimistični, ker smo vse priprave izvedli pravočasno, na glavnih tržiščih pa sprožili intenzivne promocijske akcije, pri čemer te zdaj potekajo tudi na tržiščih sosednjih držav. Letos pričakujemo za tri odstotke več prenočitev in za pet odstotkov večji skupni prihodek, in sicer 654 milijonov evrov. Črnogorski turizem se dobro razvija. Kaj bo letos ponudil novega? To turistično sezono prihajamo na trg s ponudbo, obogateno z vrsto najrazličnejših vsebin, zanimivosti in paketov aranžmajev, pri čemer vse to ni omejeno na glavno turistično sezono in črnogorsko primorje, marveč bo na voljo vse leto in vse močneje vključuje tudi celinski del naše države. Turiste, še zlasti prijatelje narave, bodo še posebej pritegnili pustolovska plat ponudbe, planinski izleti, kolesarjenje po čudovitih gorskih predelih z označenimi stezami in s skupno dolžino 6000 kilometrov, vožnja s kajaki po rečnih brzicah, splavarjenje, raziskovanje sotesk, zmajarstvo na Adi Bojani in številne druge aktivnosti v naravi. Bivanje v neokrnjeni naravi in podeželski turizem zdaj postajata nesporna turistična uspešnica, zato vse bolj povprašujejo po

nastanitvenih zmogljivostih naših ekokampov in etnovasi. Prvi kamp za avtodome je od pred kratkim odprt v narodnem parku Biogradska gora, kmalu pa bodo odprti tudi v preostalih štirih narodnih parkih. Za kampiranje z avtodomom v omenjenem parku je treba odšteti deset evrov na dan. Eden izmed adutov črnogorske turistične ponudbe ostajajo tudi kakovostne zabavne prireditve. Pred leti smo namenili precej sredstev v izboljšanje skupne infrastrukture. Nova cesta, ki je povezala dve Unescovi območji Črne gore, in sicer Nacionalni park Durmitor - kanjon reke Tare in zaliv Boke Kotorske oziroma Kotor, je v bistvu v celi dolžini panoramska cesta in pomeni pravo turistično atrakcijo. Katere zmogljivosti boste v prihodnje še razvijali? Črnogorsko ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem ter Nacionalna turistična organizacija Črne gore uresničujeta načrt integralnega razvoja Črne gore kot turističnega cilja po načelih sonaravnosti in varstva življenjskega okolja. Vrednote krajine, narave, kulture in načinov življenja, ki so s tem zavarovane, hkrati pome-

6/14/2012 3:11:34 PM

nijo o gospo bi Črn kot tu ponu posve turizm confe ma "s rence poslo glavn turizm sodel vami.

Kaj bi stom goro?

Montenegro  

Special edition - Montenegro. Inserted in daily newspaper Vecer. Publisher: CZP Vecer, Maribor, Slovenia. Contact: luka.zorko@vecer.com