Page 1

TECNI Studuj podzemí. Jdi do hloubky! Přibližně 50 km jižně od Prahy, v turisticky oblíbeném okolí Slapské přehrady, se nachází unikátní podzemní výzkumné a výukové pracoviště Fakulty stavební ČVUT. Štola Josef je ale

otevřena i veřejnosti! {pokračování na str. 2}

Chtěl se jen pořádně připravit na zkoušky a vznikl z toho super byznys! V květnu 2011 dvacetiletý student Otevřené informatiky Vojtěch Ciml, spolu s kolegy Pierem Kurthem a Terezou Horákovou, zvítězil v soutěži eClub pořádané katedrou kybernetiky a nadací CTU Media Lab s projektem Easy Wall. Rodina aplikací pro živnostníky a menší podniky v oblasti interiérového a exteriérové designu jim dala možnost

strávit téměř tři měsíce v podnikatelském inkubátoru Plug and Play Tech Centre v Silicon Valley a nasbírat cenné zkušenosti a kontakty. A pak to rozjeli. {pokračování na str. 4}

Sluneční energie na Jaderce Jaderná fúze je proces, při němž se atomová jádra lehkých prvků slučují do jader těžších prvků za současného uvolňování energie. Tato reakce, ke které dochází i ve Slunci, by mohla být zdrojem energie budoucnosti. Jedno z prvních zařízení pro řízenou jadernou fúzi se nachází na Fakul-

tě jaderné a fyzikálně inženýrské a nyní máte možnost si toto unikátní zařízení na vlastní oči prohlédnout i vy. {pokračování na str. 5}

Hrát si s vláčky? No a proč ne! Vysoká škola nemusí být jen o biflování ze skript nebo pocení se u zkoušek, leckdy se může splnit i dávný dětský sen. Například na Fakultě dopravní ČVUT je veliký model železnice s ovládáním jako na skutečné trati. Díky zapojení patnáctky studentů pod záštitou Ústavu doprav-

ní telematiky vznikl jedinečný prostor pro výuku jich i dalších spolužáků. Vyzkoušet si na něm můžeš prakticky jakoukoliv dopravní situaci. Bez následků. {pokračování na str. 7}

Manažerem na ČVUT Masarykův ústav vyšších studií – zní ti to povědomě? Často tuto součást naší vysoké školy studenti nazývají jednoduše Masarykáč. Dá se zde studovat několik zajímavých manažerských,

ekonomických a pedagogických programů. Seznamte se! {pokračování na str. 10}

cool

Speciální noviny Sedmi statečných pro středoškoláky 2013/14 www.cvut.cz www.sedmstatecnych.cz www.twitter.com/sedm_statecnych www.facebook.com/sedmstatecnych

Studenti ČVUT dobývají špičku v mezinárodní soutěži formulí Studium na ČVUT je považováno za vysoce kvalitní i v mezinárodním měřítku. Dokazují to i studenti z týmu CTU CarTech. Ti každý rok v rámci svých bakalář-

ských a diplomových prací konstruují skutečnou závodní formuli, se kterou se v období prázdnin vydávají na soutěže po celé Evropě. {pokračování na str. 3}

AIR House doplul do Ameriky. A uspěl! Jako první z České republiky se tým ČVUT pod vedením studentů Fakulty architektury zúčastnil prestižní mezinárodní soutěže pořádané Ministerstvem energetiky Spojených států (Department of Energy –

DOE) a Národní laboratoří obnovitelných energií (National renewable energy laboratory – NREL). Soutěž demonstruje, že inteligentní řešení stavby je schopné zajistit příjemné vnitřní prostředí a zároveň genero-

vat dostatek tepelné a elektrické energie ze Slunce pro potřeby domácnosti. {pokračování na str. 6}

S Biomedicínou budeš mít jistotu práce! Kladenská Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se umisťuje na špičce žebříčků, které porovnávají úspěšnost absolventů v přechodu do praxe. Jediná veřejná

vysoká škola ve středních Čechách tak v umístitelnosti absolventů předčí například i 1. lékařskou fakultu nebo Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. {pokračování na str. 8}

Nový volitelný předmět 3D tisk na Informatice Od zimního semestru akademického roku 2013/14 otevírá Katedra softwarového inženýrství nový volitelný předmět 3D tisk, který povedou čle-

nové laboratoře 3D tisku. Studenti se naučí ovládat 3D tiskárny RepRap a připravovat optimální 3D modely pro tisk. {pokračování na str. 9}

1

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

FAKULTA STAVEBNÍ (FSv)

MALTA tmelí nejen cihly!

Malé Aklimatizační Letní Tmelení Akademiků, jak zní celý název seznamovací akce pro nové studenty Fakulty stavební ČVUT, se letos uskutečnila již potřetí a podle počtu přihlášených se těší stále většímu zájmu.

Ono totiž není vůbec k zahození poznat své spolužáky a učitele ještě před začátkem prvního semestru a do lavic pak usedat jako starý mazák. Každý účastník pozná kromě spousty lidí také to, jak to vlastně na univerzitě funguje, seznámí se s různými studentskými kluby a vůbec si vyzkouší vysokoškolskou atmosféru se vším všudy. Kurz pořádají studenti pro studenty, takže se připrav na spoustu sportovních aktivit, her a legrace! Sleduj malta.iaeste.cz.

coolguy

ZE STAVÁRNY

Kamil Seidl vystudoval obor Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební ČVUT. Na magisterském stupni se chopil příležitosti a přihlásil se do studia v rámci takzvaného dvojího diplomu. V rámci této dohody mezi ČVUT a École des Ponts – PartisTECH (ENPC) mohou studenti ČVUT nastoupit do oboru Stavební inženýrství v Paříži. Studium obnáší 2 roky ve Francii a povinnou praxi. Kamilovi se podařilo získat roční stáž, kterou částečně strávil v Paříži a částečně na Floridě. Praxe ho přivedla k financování výstavbových projektů, jimž se dnes, rok po ukončení studia, věnuje v jedné začínající investiční společnosti v New Yorku. V Paříži mimo jiné našel čas na vedení studentského běžeckého klubu a byl členem debatního spolku. Co potřebuješ k tomu, aby i tebe Fakulta stavební ČVUT přijala ke studiu, zjistíš na sedmstatecnych.cz/fsv.

Studuj podzemí. Jdi do hloubky!

Stavebka otvírá nový předmět

„Stavební inženýrství v rozvojových zemích“ je předmět zaměřený na projektování a realizace v oblastech s jinými klimatickými, sociálním, kulturními, ekonomickými i přírodními podmínkami. V rámci předmětu budou navrhována konstrukční řešení staveb i ve spektru, u nás okrajových, materiálů – nepálené

hlíny, slámy nebo i bambusu. Vedoucím předmětu je specialista na stavební inženýrství v rozvojových zemích Ing. Jan Tilinger, který je znám z úspěšného projektu Sluneční školy v indickém Himálaji. Ta byla postavena na základě jeho výborné diplomové práce, kterou na Stavárně obhájil. Donkonce získal první místo v kategorii doktorandů na vědecké konferenci „Junior Scientist Conference“. Tu v roce 2008 uspořádala Vídeňská technická univerzita. Jak taková stavba může vypadat, hledej na stránkách surya.cz.

{pokračování ze str. 1} Podzemní laboratoř Josef je situována v bývalé průzkumné štole Josef, jejíž ražba souvisela s geologickým průzkumem zlatonosných ložisek v osmdesátých letech. V podzemí se skrývá na osm kilometrů chodeb ve velice rozmanitých geologických podmínkách. Díky několika partnerům, v čele s firmou Metrostav, se podařilo splnit všechny podmínky nutné pro zprovoznění prvních 650 m podzemí. Provoz pracoviště byl zahájen v červnu 2007. Od té doby pokračuje zpřístupňování dalších podzemních prostor, v současnosti je možné využívat cca 5 km chodeb.

Pracoviště je zaměřeno na praktickou výuku předmětů, zejména z oboru Pozemního stavitelství a na výzkumné projekty realizované v podzemí. Svým zaměřením je Podzemní laboratoř Josef jedinečná nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě. V současnosti je například v jedné z rozrážek provozován fyzikální model simulující uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem, který zkoumá vliv vydávaného tepla na konstrukci úložiště. Na Podzemní laboratoř Josef v roce 2010 plynule navázal vědecko-technický park s názvem Regionální podzemní výzkumné centrum URC (Underground Research Centre) Josef. Existující kapacity střediska navýšil o zrekonstruovaný objekt v povrchovém areálu štoly, rozšířil

zcela na tobě. Odborné porotě při hodnocení pomáhá tradičně i divácké publikum na facebooku fakulty, takže šance můžeš mít vysoké. A jaká jsou tedy letošní témata? První zní „Česko – genius loci“ a druhým je „Moje škola, můj pohled“. Pravidla a důležité termíny najdeš na tvymaocima.fsv.cvut.cz.

konstrukci a přijeďte soutěžit ve dvou kategoriích – podle toho, jestli si model přivezete nebo ho budete chtít stavět na místě. Nový ročník Haly roku JUNIOR 2014 bude vyhlášen 11. 10. 2013. Historie a nová pravidla brzy na fsv.cvut.cz.

možnosti využití zprovozněných částí štoly a poskytl další prostory pro výzkum, trénink, rekvalifikaci i marketing inovačních firem. Středisko tedy slouží nejen k výuce studentů ČVUT, kterým zajišťuje vysokou úroveň praktické přípravy v reálných podmínkách. Lákavá je i spolupráce s dalšími vysokými školami, jak ukazuje projekt Meziuniverzitní podzemní laboratoře (Mezilab). Štola je otevřena i pro veřejnost, lze si vybrat ze tří prohlídkových okruhů. Stačí si prohlídku předem zarezervovat na stránkách uef-josef.eu a přijít! V podzemí je ale stálá teplota kolem osmi stupňů, takže teplé oblečení je určitě na místě.

KRÁTCE Na skok studentem Stavárny

Kde jinde dostaneš možnost seznámit se s oborem, který tě zajímá, přímo při výuce? I v tomto školním roce máš možnost přihlásit se na třídenní stáž, která by ti měla pomoci při výběru zaměření na Stavárně. Podle stanoveného rozvrhu navštívíš různé předměty, „in situ“ se dozvíš něco víc o škole a poznáš své budoucí kolegy. Po celou dobu stáže ti bude k ruce

jeden ze stávajících studentů fakulty, který ti se vším pomůže a kterého můžeš také náležitě vyzpovídat. A pokud bydlíš mimo Prahu, fakulta tě za drobný příspěvek ubytuje na, dnes již legendárních, kolejích Strahov. A to je teprve jízda! Více informací a přihlášky na stránkách fakulty fsv.cvut.cz, kde také můžeš najít další tipy pro přípravu na studium, třeba kurzy kreslení pro budoucí architekty. Neváhej a foť všechno, co stojí na pevných a krásných základech! Tři kategorie, dvě témata a super ceny pro vítěze čekají v šestém ročníku fotografické soutěže Tvýma očima. Soutěže se můžeš účastnit s ostatními středoškoláky anebo se můžeš utkat s vysokoškoláky, je to

Další Hala roku JUNIOR je tady Soutěž Hala roku JUNIOR pořádá Stavebka pravidelně od roku 2008. Soutěž vznikla v návaznosti na Halu roku Academic, kterou pořádala pro studenty fakulty. Je to akční a napínavá soutěž pro středoškoláky, při které můžeš uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci. Vymyslete s partou co nejlehčí a zároveň co nejúnosnější

STAVEBKA Na Stavebce tě čeká u přijímacího řízení test z matematiky a pokud chceš na Architekturu a stavitelství, tak i pohovor z architektury. Písemnou část lze ale i prominout, takže sleduj stránky fakulty. Přihlášku si můžeš podat do 31. března 2014. Den otevřených dveří: 24. ledna 2014

fs 2

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

FAKULTA STROJNÍ (FS)

Když sprcha, tak jedině mechatronická

Skupina mladých inženýrů mechatroniky našla své poslání v realizaci chytrých řešení každodenního použití. Funkční prototyp mechatronické sprchy vznikl již v roce 2012 díky grantu nadace CTU Media Lab pro podporu tvořivosti studentů českých vysokých škol. Aktuální vylepšenou variantu testují ve zkušebním provozu v domácnostech

a shání partnera pro průmyslovou výrobu. Rozdíl oproti běžné mechanické „pákovce“ je hlavně ten, že tzv. „Smart Shower“ je ovládána digitálně. Poté, co uživatel vstoupí do sprchy, se díky pohybovému čidlu sama spustí a na displeji se zobrazí seznam uživatelů s předem nastavenými požadavky na teplotu vody, průtok a místo výtoku. Voda poteče teprve, až dosáhne nastavenou teplotu a průtok. Uživatel tak nepřichází do kontaktu s vodou o nežádoucí teplotě. Například starostlivý rodič bude mít jistotu, že se jeho dítko neopaří a zároveň, v rámci výchovy uvědomělého člověka, může nastavit teplou vodu jen po omezenou dobu.

Patentovaný mechanizmus funguje díky automatickým ventilům. Při spuštění se studená voda zachytí do vyrovnávací nádržky a je použita ve chvíli, kdy čidlo indikuje předem nastavenou teplotu vody. Studená voda je tak pomalu přimíchávána aniž by to uživatel poznal. Po sprchování chytrá sprcha dokonce vypustí i vodu ze sprchové hlavice, aby si i jiní užili rovnou teplou vodu. Se sprchou je i zábava! Na festivalu Proudy 2013 ji tvůrci použili na čepování piva – vznikala tak piva na míru návštěvníka řezaná. Více o finálovém projektu soutěže Česká inovace na webu mechatronickasprcha.cz.

Studenti ČVUT dobývají špičku v mezinárodní soutěži formulí

{pokračování ze str. 1} Tým CTU CarTech se mezinárodní soutěže Formula Student Combustion účastní již od roku 2009. Za tu dobu vyšplhal ve světovém žebříčku více než 500 univerzitních týmů mezi nejlepší dvacítku a je tak nejlepším týmem z ČR.

Připsal si i další prvenství – jako první v Česku vyrobil kompozitní monokok z uhlíkových vláken pro závodní vůz. Stejná technologie se užívá i pro monoposty F1. Pro sezonu 2013 vznikla nová formule, jejíž vývoj studenti zahájili v září roku 2012. Během

necelého roku tak vlastními silami vytvořili konstrukční návrh a sami v dílnách ČVUT vyrobili funkční prototyp. Formule se spalovacím motorem se značí FS.05, krycí jméno „Spitfire“. Promítají se v ní pětileté zkušenosti ve všech oblastech, a tak vůz s aerodynamickými křídly a závodním motorem o výkonu 64 kW váží pouze 216 kg. Největší podíl na nízké hmotnosti mají kompozitní materiály, především na bázi uhlíkových vláken. Ty si studenti sami navrhují a přímo v dílně ČVUT také vyrábějí. Z nuly na sto tak formule zrychlí za 3,5 s! S kolegy z divize Electric během prázdnin cestovali po význam-

coolguy

ZE STROJÁRNY

Milan Turek loni úspěšně zakončil program na Fakultě strojní ČVUT s názvem European Master in Automotive Engineering (EMAE). EMAE je dvouleté navazující magisterské studium v angličtině (nebo v kombinaci angličtina a francouzština), v rámci kterého každý student stráví rok v  cizině a  absolvuje povinnou pětiměsíční pracovní stáž. Pracovní zkušenost je vždycky super a přidá čerstvému absolventovi atraktivitu na trhu práce. O to víc, když jde o stáž v cizině. Milan strávil povinný studijní pobyt v  Brestu ve Francii. Když už plynně mluvil francouzsky, zůstal ve Francii i na zmíněnou stáž. Podařilo se mu najít místo na pozici Tooling Coordinator & Simulator v nadnárodní společnosti Faurecia, která vyrábí komponenty i celé systémy pro automobily a kterou můžete najít ve 33 zemích světa. Výjimkou není ani Česká republika, kde Faurecia vlastní několik závodů v Písku a v Boleslavi. Během školy si ještě stihl zdokonalit angličtinu a vypěstovat si odolnost vůči stresu při práci jako záchranář pobřežní hlídky East Coast USA 2007. Na svůj velmi kladný vztah k vodě ale nezanevřel ani při studiu ve Francii, kde se ve chvílích volného času naučil surfovat. Milan se do dění na škole zapojil už v prváku. Stal se zástupcem studentů ve fakultním senátu a podílel se tak na rozhodování o budoucnosti fakulty. Mrkni se na sedmstatecnych.cz/fs a zjisti, co i tebe může potkat na Fakultě strojní ČVUT. ných evropských závodních okruzích, aby porovnali své formule se studenty zahraničních univerzit. Vedli si opravdu skvěle, na soutěži v německém Hockenheimu skončili na 11. místě ze 75 účastníků z 30 zemí světa. Na historicky první soutěži v Česku získala tatáž formule dokonce stříbrnou medaili. Obě divize si ve světovém žebříčku drží vysoké pozice, což svědčí o kvalitě jejich vzdělání a schopnosti řešit reálné problémy.

A to je smysl celého projektu: poskytnout studentům prostor zapojit své studijní znalosti a ověřit si jejich platnost na skutečném výrobku. Ihned po absolvování jsou takoví studenti připraveni pro praxi a firmy z nejrůznějších oblastí strojírenství a elektrotechniky to vědí. Získej taky náskok ve své kariéře, dveře do týmu CTU CarTech jsou všem studentům ČVUT otevřené. Staň se jedním z nich i ty na cartech.cvut.cz/ combustion.

KRÁTCE Virtuální operace „nanečisto“ aneb holografie v medicíně

prostorových anatomických modelů z CT a MRI snímků. Současně ve spolupráci s lékaři realizují návrh konstrukce nových implantátů, fixačních dlah a operačních nástrojů. Výsledný model lze natáčet v rozsahu 360°, posouvat, vytvářet řezy, zobrazovat jen vybrané orgány a struktury, ale i virtuálně „implantovat“ náhrady, provádět resekce tkání atd.

Holografická projekce slouží pro interaktivní vizualizaci stavby a anatomie člověka. Primární využití je ve výuce mediků. Třeba provádění operací „nanečisto“, návrhy individuálních implantátů a návrhy netradičních operačních postupů. Unikátní a svým rozměrem (50 × 180 × 50 cm) jediné zařízení v Evropě určené pro holografickou projekci 3D objektů je umístěno v Centru pro integrované studium pánve 3. LF UK. Fakulta strojní se na realizaci podílí tvorbou

Rekonstrukce hodnocení násilných trestných činů Fakulta strojní ČVUT je znaleckým ústavem pro odbor Biomechanika. Ten úzce spolupracuje s Policií ČR a soudy. Biomechanika je totiž významným pomocníkem při vyšetřování trestných činů, nehod, dopravních a pracovních úrazů. Průběh samotné rekonstrukce trestného činu probíhá zhruba takto. Na základě výpovědí svědků se hodnotí, zda je technicky možné,

jsou odborníci Biomechaniky nuceni danou situaci rekonstruovat s pomocí figurantů a kaskadérů. Výsledkem je ověření některé z vyšetřovacích variant, které následně hodnotí soud. Pokud tě zaujala holografická projekce nebo rekonstrukce trestných činů, koukni na biomechanika.cz.

STROJÁRNA

COOL OO O

Jestli chceš na Strojárnu bez přijímaček, maturuj z matematiky. Pokud tě fakulta nevezme na základě matu maturity, čeká tě matika v přijímacím testu 18.. če června 2014. aby daná situace opravdu nastala tak, jak ji popisují oni či obžalovaní. Podpůrným prostředkem mohou být numerické simulace nebo měření na místě činu. Často

fs

Podávat přihlášku můžeš do 31. března 2014. Dny otevřených dveří: 6. listopadu adu 2013 a 5. února 2014

3

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ (FEL)

Letní Entrepreneurs Club zná své vítěze

Katedra kybernetiky FEL a nadace CTU Media Lab i letos pořádala soutěž eClub a z jedenácti týmů vzešly tři nejlepší. A stačilo málo – mít nápad, najít parťáka a za pomoci mentorů vymyslet plán, jak ho zrealizovat. Vítězný projekt Apeman boards, doktorandů Marka Česala z Fakulty strojní ČVUT a Petera Vitteka z Fakulty dopravní ČVUT, dostal stipendium ve výši 40 000 Kč na rozvoj firmy vyvíjející designové longboardy. Ty konstruují z hi-tech kompozitních materiálů, dokonce i ve tvaru dle přání zákazníka. Díky tomu se na nich

můžete pohodlně prohánět nejen ve městě a při tom si i pěkně zařádit. Studenti programu Otevřená informatika Petr Svobodník a Michal Cerman vyvinuli zajímavou aplikaci BlindShell pro telefony s OS Android, jejímž cílem je usnadnit, vlastně vůbec zpřístupnit, používání dotykových mobilních zařízení nevidomým. Se svojí aplikací uspěli nejenom v eClubu ČVUT, ale jejich snaha zaujala také zástupce Nadace Vodafone, která projekt také podporuje. Autoři se nyní chystají nabídnout aplikaci na trhu, k tomu jim jistě 30 000 Kč od eClubu pomůže. Třetí z oceněných byla firma Mixturam, která se zabývá pro-

dukcí vitaminových doplňků stravy ušitých přesně na míru konkrétnímu zákazníkovi. A to jako jediná v Evropě! Tento nápad ocenila i veřejnost v anketě Vodafone Nápad roku 2013. Tým zastoupený Janem Kolaříkem z Otevřené informatiky a Tomášem Valentou obdržel stipendium 20 000 Kč. Více informací o eClubu, podmínky přihlášení a záznamy z přednášek i prezentací projektů naleznete na eclub. cvutmedialab.cz.

coolgirl

Z ELEKTROTECHNIKY

Lenka Mudrová se nadchla do robotiky. Vystudovala ji na Fakultě elektrotechnické ČVUT a již během studia se spolu s dalšími studenty pustila do vývoje vlastních mobilních robotů, se kterými se pravidelně účastnili mezinárodních soutěží. Díky podpoře školy navštívila s  týmem spolužáků například Francii, Švýcarsko nebo Rusko. Mimo to byla Lenka studentskou senátorkou a podílela se tak na rozhodování o dění na fakultě. Za své studijní úspěchy na ČVUT byla oceněna prestižním stipendiem Anity Borg. To uděluje společnost Google od roku 2004 na počest jedné z prvních žen, která dobyla mužský svět IT. A  neusnula na vavřínech, v  současnosti dělá doktorát na univerzitě v Anglii. Více o oborech a příležitostech, které ti Fakulta elektrotechnická ČVUT nabízí najdeš na sedmstatecnych.cz/fel.

Chtěl se jen pořádně připravit na zkoušky a vznikl z toho super byznys! {pokračování ze str. 1} Záhy ale zjistili, že cesta, kterou se ubírali, nebyla ta pravá a rozhodli se EasyWall dál nerozvíjet. To byl okamžik vzniku online vzdělávací platformy MetaTV (EDUMETA), která vlastně vznikla z potřeby připravovat se na zkoušky. Již dříve si nahrávali přednášky a dávali je na internet. Kvalita těchto výstupů byla ale vzhledem k náročnosti informací často nedostačující. Proto napsali program, co dokáže synchronizovat video z přednášky se samotnou PC prezentací. Prakticky to znamená, že si na webu najdete přednášku či konferenci na vámi zvolené téma, a při sledování prezentace ve vysoké kvalitě posloucháte autentický mluvený projev. Funguje to jednoduše – přednášející má v počítači nainstalován jejich software. Ten si pamatuje

všechny slidy, obrázky a další materiály, které přednášející promítá. Po skončení přednášky ji jednoduše vloží na web, zároveň může hned nebo kdykoliv jindy jedním kliknutím připojit video. Vše se sesynchronizuje automaticky. Nahrávání videí na web je pro nekomerční účely zdarma, projekt vydělává na prezentacích firem. Už rok projekt funguje pod názvem SlidesLive a pokračuje dále. Tereza Horáková se stará o design stránek, precizní programátorskou práci zastává spolu s Vojtou Cimlem i Vojta Drbohlav. V srpnu oznámili, že do firmy vstoupil investor a poskytovatel know-how. Není to nikdo menší, než spoluzakladatel světově úspěšné firmy Avast, Eduard Kučera. SlidesLive spolupracuje s jednotlivými řečníky, odbornými konferencemi

i desítkami škol a institucí. Mezi ně patří mimo ČVUT i Univerzita Karlova, Český rozhlas, Wikipedie a univerzita ve Stanfordu, kam Vojta odletěl rozvíjet on-line výuku. Ta je velice zajímá a ke dvěma obsahovým prvkům – videu a slidům – chtějí přidat i třetí, kontext. To znamená, že se na obrazovce navíc objeví například i text, obrázky apod. Jukni na přednášky slavných lidí, třeba na tu od jaderňačky Dany Drábové, absolventky ČVUT, na SlidesLive.com.

KRÁTCE ROBOSOUTĚŽ 2013 začíná

Soutěž pro tříčlenné týmy startuje 22. listopadu prvním a pokračuje druhým předkolem 29. listopadu.

Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu co možná nejlépe. Nejlepší tři týmy z obou předkol (celkem tedy 6 týmů) změří své síly ve finále 16. prosince. Přihlášky se podávají do 31. října, tak neváhej navštívit robosoutez.cz. Hraje se o hodnotné ceny! FELFEST na Kulaťáku Letos se konal v řadě již čtvrtý openair FELFEST a zase nebyl jen o hudbě! Mimo hudební program jste mohli navštívit Techpark se zajímavými studentskými projekty. K vidění byla třeba elektroformule, roboti, Segway a jiné vychytávky. Mohli jste si vyzkoušet jízdu na longboardu nebo si jen zahrát frisbee či

je vyzbrojen nejmodernějšími typy baterií a řídícími systémy vlastní výroby, o uhlíkovém monokoku nemluvě! Fotky, reportáže ze závodů a více o tiché formuli na cartech. cvut.cz/electric.

ELEKTROTECHNIKA tchoukballs. Pohodový slunečný den s FELem a o FELu. Tak příští rok zase? Aktuality na felfest.cz. Divize Electric CTU CarTech slaví úspěchy V kategorii Formula Student Electric 2013 obsadil tým se svým druhým elektrickým vozem skvělé 29. místo v celkovém žebříčku. Monopost FSE.02, zvaný „bouřlivák“,

COOL

Na Fakultu elektrotechnickou ČVUT tě vezmou na základě testu z matematiky v červnu 2014. Ale můžeš se těšit i na možnost prominutí přijímaček za dobré studijní výsledky na střední nebo za olympiády a Scio testy. Přihlášku podej do 31. března 2014. Dny otevřených dveří: 22. listopadu 2013 a 11. února 2014

fel 4

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (FJFI)

Sluneční energie na Jaderce

{pokračování ze str. 1} K vytvoření podmínek pro termojadernou fúzi je třeba vytvořit plazma pomocí vysoké teploty a tlaku. Vzhledem k vysoké potřebné teplotě, kolem 150 milionů stupňů Celsia, se k zamezení kontaktu plazmatu s ostatními materiály používá silné magnetické pole, k čemuž slouží zařízení zvané tokamak. Vývoj tokamaků začal již v 50. letech minulého století a jedno z těchto prvních zařízení nyní slouží k pokusům právě na Jaderce pod názvem GOLEM. Jedná se o experimentální zařízení vyrobené ještě v dávném

Rusku, bylo ale několikrát modifikováno a dnes je možné ho dokonce ovládat přes internet. Toto unikátní zařízení si můžete na vlastní oči prohlédnout a dozvědět se o něm víc. V provozu jsou zatím jen tokamaky experimentální, pracuje se ovšem na mezinárodním projektu ITER, který by se měl stát největším tokamakem na světě. Má být postaven ve Francii za účasti předních světových výzkumníků, včetně těch z ČVUT. Jeho cílem bude pokusná výroba energie pomocí jaderné fúze. Na základě výsledků tohoto projektu by měly být v budoucnu stavěny skutečné elektrárny, které by mohly poskytnout lidstvu takřka nevyčerpatelný zdroj energie vyrobené bez dopadu na životní prostředí. A co všechno se to vlastně během exkurze u GOLEMa dozví-

te? Nahlédnete do tajů termojaderné fúze, zjistíte, jaké jsou její výhody jako zdroje energie pro lidstvo a jaké jsou možné i nemožné cesty k jejímu zvládnutí. Dále bude prezentován současný stav termojaderného výzkumu v ČR i ve světě. Samozřejmě bude pečlivě probráno, jak funguje tokamak GOLEM a při troše štěstí ho uvidíte dokonce v provozu. Exkurzi je třeba domluvit dostatečně předem (alespoň týden, lépe měsíc). Doporučený počet návštěvníků na jednu exkurzi je asi 10 osob a trvá zhruba 90 minut. Pro případ klasického počtu studentů ve třídě je potřeba exkurzi logisticky upravit a čas se pak prodlouží na zhruba 120 minut. Pro více informací a pro podání přihlášek navštivte: golem.fjfi. cvut.cz.

Jádro z blízka

Pro všechny zájemce z řad středoškoláků je zde jedinečná příležitost prožít jeden nevšední Den na Jaderce. Po celou dobu budete

bombardováni zajímavostmi z technického prostředí, budou se vám věnovat přední vědci a žádný váš dotaz určitě nezůstane bez

odpovědi. Dokonce můžete být doprovázeni studentem Jaderky, který vás určitě zasvětí nejen do života na fakultě. Den na Jaderce je projekt určený skupinám středoškoláků, které baví matematika, fyzika, informatika a další přírodní vědy. Jedná se o jedinečnou možnost prožít s předními vědci jeden den plný exkurzí a přednášek. V rámci exkurzí navštívíte laboratoře a specializovaná pracoviště zaměřená na nanotechnologii, lasery, holografii, rentgenografii, spektroskopii či jadernou chemii.

coolguy

Z JADERKY

Jirka Slabý studuje na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT druhý ročník navazujícího magisterského studia se zaměřením Optická fyzika. Pro tuto fakultu se rozhodl v  posledním ročníku střední školy a  nyní, o 5 let později, svého rozhodnutí rozhodně nelituje. Na dni otevřených dveří fakulty se dozvěděl o soustředění pro středoškoláky s  názvem TCN aneb Tudy cesta nevede, ale vy ji najdete! Řekl si: „Nejlepší možnost, jak získat informace o škole, je od studentů.“ A na soustředění se přihlásil. Jirka se zabývá interakcí elektromagnetického záření s  kovovými nanostrukturami. Zde může dojít k výrazné lokalizaci světla a vybuzení tzv. povrchového plazmonu. Vlastností těchto plazmonů se dá využít k detekci látek v biosenzorech, a tím v důsledku, třeba při kontrole potravin, ochránit zdraví lidí. Jirka se zúčastnil také třítýdenní letní praxe v jaderném institutu v ruském Dubně. Mimo školu má ale pořád dost času organizovat nebo se účastnit spousty jaderňáckých akcí – spolupořádá už zmíněnou akci pro středoškoláky TCN, Víkendovku pro prváky nebo Jaderný běh s příznačným podtitulem (4π - ) km. Také je aktivním členem akademického senátu a disciplinární komise. Prostě vysoce (radio)aktivní kluk! Inspiroval tě Jirkův příběh? Všechny podrobnosti o Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT najdeš na webu sedmstatecnych.cz/fjfi.

Také můžete vidět fúzní reaktor (tokamak GOLEM), jaderný reaktor Vrabec a mnoho dalšího. Akce probíhá během celého školního roku – od září do konce června – a je určena pro skupiny studentů středních škol od 16 let. Ale pozor! Termín je potřeba domluvit minimálně 4 týdny dopředu, v případě návštěvy i školního reaktoru – 2 měsíce dopředu. I počet účastníků je omezen –

nejméně 8 a maximálně 30 osob z jedné střední školy za 1 školní rok. V případě, že budete mít zájem, je možné i zajistit průvodce – studenta či doktoranda fakulty, který se o vaši skupinu postará od příjezdu (např. na nádraží) až do ukončení programu exkurze. Tak neváhej, vem bandu spolužáků a vyražte za poznáním! Více informací a přihlášky na dennajaderce.fjfi. cvut.cz.

KRÁTCE Život s jádrem

Ondřej Vodehnal a Jan Kujan mají za sebou úspěšný projekt, v němž ještě jako středoškoláci zkoumali koncentraci radonu ve školských zařízeních. Vyšší koncentrace tohoto plynu v uzavřených prostorách, kde žáci a zaměstnanci tráví většinu pracovního dne, může významně zvýšit dávku ozáření a tím pádem i možnost vzniku vážných onemocnění. Oba studenti se s projektem umístili na předních místech různých soutěží, například SOČ, AMAVET a další. Ondřej se mimo to zúčastnil Jaderné maturity na Jaderné elektrárně

Temelín v roce 2012 a v „ČEZ Cool brigádě“ si vybojoval 9. místo. Díky jejich celoživotnímu zájmu se stali čerstvými studenty jaderné chemie na Jaderce a zajisté je čeká skvělá budoucnost. Jdi si za svým i ty! Jaderná maturita Zajímá-li tě technika a energetika, je tato odborná stáž určená přímo pro tebe. Stáže se konají zpravidla začátkem června, trvají 3 dny a jejich program je naplněn přednáškami, exkurzemi a besedami. Jsou zaměřené na jadernou energetiku, takže nepřekvapí, že probíhají v Jaderné elektrárně Temelín a Dukovany. Primárně jsou určeny pro studenty třetích ročníků partnerských středních škol, studenti z ostatních SŠ musí svůj zájem podložit účastí například na matematické nebo fyzikální olympiádě, technické soutěži, účasti na odbor-

teorii pak navazují exkurze do provozu elektrárny, zábavné soutěže, setkání se zaměstnanci, i závěrečný vědomostní test s vyhlášením Krále Jaderné maturity. Vybraní účastníci stáže po seznámení se s jadernou elektrárnou dostanou příležitost další spolupráce se Skupinou ČEZ.

JADERKA

COOL

Na Jaderku tě vezmou bez přijímaček. Fakt! ných stážích nebo jiných akcích zaměřených na techniku. Účastníci se mimo jiné dozvědí, jak funguje primární a sekundární okruh elektrárny nebo k čemu slouží systém kontroly a řízení. Na

fjfi j

Podej si přihlášku do 31. března 2014.

Dny otevřených dveří v Praze i Děčíně: 19. listopadu 2013 a 28. ledna 2014

5

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

FAKULTA ARCHITEKTURY (FA)

Památník romského holocaustu vznikne podle návrhu studenta FA

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásilo na jaře 2013 soutěž o nejlepší návrh památníku pro studenty oboru architektura tří vysokých škol v ČR – ČVUT v Praze, TU v Liberci a VUT v Brně. Nyní je již znám vítěz a také budoucí podoba památníku, který připomene osudy obětí romského holocaustu.

Ideovým vzorem pro stavbu se stane vizualizace studenta Fakulty architektury ČVUT Richarda Pozdníčka, který zvítězil v konkurenci více jak devadesáti přihlášených studentů a jejich třicítky návrhů. Projekty mohli studenti zpracovávat samostatně nebo ve 2–4 členných týmech. Jejich úkolem bylo vypracovat ideový návrh na architektonickou

a krajinářskou úpravu areálu bývalého tábora v Hodoníně u Kunštátu. Vzhledem k pohnutým dějinám tábora je třeba respektovat pietní charakter místa a zároveň navrhnout moderní objekt pro výstavní prezentaci dějin tábora. Památník v Hodoníně u Kunštátu by měl podle plánu stát na svém místě zřejmě v roce 2016. Z pieního místa nacisté vypravili nejpočetnější transport romských vězňů do vyhlazovacího tábora v Osvětimi 21. srpna roku 1943. Brněnské Muzeum romské kultury tuto událost od roku 1995 každoročně připomíná uspořádáním pietního aktu přímo na místě. Letos od této nešťastné události uběhlo již 70 let.

AIR House doplul do Ameriky. A uspěl!

{pokračování ze str. 1} Studenti napříč celým ČVUT navrhli AIR House pro generaci našich rodičů (50+) jako víkendové sídlo s možností pozdějšího trvalého bydlení. Sami zajistili

financování a propagaci, připravili projekt a sami ho i postavili. Kombinují minimální vnitřní obytný prostor s velkorysým venkovním prostorem, to vše za předpokladu snadné převozuschopnosti, rozebíratelnosti, energetické soběstačnosti a ekologie. Inspirací projektu je tradiční venkovská architektura, chatařství a minimální bydlení české architektonické avantgardy 30. let 20. století, hlavním materiálem je dřevo. Po téměř

dvou letech práce se kompletní projekt převezl po částech lodí na závěrečnou přehlídku šestého ročníku Solar Decathlonu, který se konal v říjnu ve slunné Kalifornii. Dva týdny byl volně přístupný laické i odborné veřejnosti a podrobil se hodnocení v deseti různých disciplínách, včetně celkové ceny, použitých technologií a architektury. O to úžasnější jsou výsledky – v souboji devatenácti týmů ten český skončil na skvělém

nápadem, kde všude může fungovat moderní design. Při vytváření své práce se dostala až do záhrobí. Lindě Vránové z Atelieru Karel-Červinková bylo uděleno Speciální ocenění Univerzity Tomáše Bati v rámci nejprestižnější studentské designérské soutěže, Národní ceny za studentský design, pro studenty středních a vysokých škol. Vytvořila 12 kg vážící urnu z čediče ve tvaru vejce, které má symbolizovat spojení mezi živo-

vyrobena z taveného čediče. Tento materiál má úžasné vlastnosti. Říká se, že vydrží navždy. Proto je vhodný pro uchování památky zesnulého,“ dodává Linda ke svému dílu. Díky dílčímu ocenění tak postoupila do finále soutěže. Hlavní cena se bude udělovat v půlce listopadu, tak jí držme palce!

coolguy

Z ARCHITEKTURY

Jan Harciník zpracoval diplomovou práci na zajímavé téma: scelení Prahy zástavbou rozsáhlých železničních ploch v centru města a vyřešení problému magistrály. Zmíněné prvky v  současné době tvoří daleko silnější bariéru než historická opevnění, která těmito místy procházela až do poloviny 19. století. V území se také nacházejí mnohé důležité městské stavby, jako Národní muzeum, hlavní nádraží, či Státní opera, takže se jedná o zajímavou výzvu. Honza už po prvním roce studia začal průběžně spolupracovat s  architektonickým ateliérem, kde získával spoustu praktických znalostí a zkušeností, které využívá nejen při studiu, ale i  v  praxi. V  průběhu magisterského studia se zúčastnil několika studentských architektonických soutěží, z nichž například dvě dopadly velmi úspěšně. Jednou z nich je soutěž o Novou letní scénu v Českém Krumlově. Ta ukazuje nový směr, kterým by se mohla divadelní scéna v  tomto historickém městě ubírat. Druhou soutěží, v  níž společně se spoluautorkou Barborou Fraňkovou zvítězil, byl návrh kavárny a  studovny na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Díky tomu mají Elektrotechnici konečně příjemné místo k odpočinku a studiu na dosah ruky. Architektura je jeho denním chlebem, velmi ho baví, ale zároveň zaměstnává na 100 %. Zmíněné úspěchy jsou odměnou za velké nasazení, které je pro kvalitní návrhy potřeba. Jestli se o architekturu zajímáš víc, mrkni na sedmstatecnych.cz/fa, kde zjistíš podrobnosti k přihlášce do studia u nás na Fakultě architektury ČVUT. 3. místě. Získal dokonce 1. cenu v Architektuře a Energetické bilanci, 2. místo v Technice, 3. místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Teplé vodě. Bronzovou medailí jsme dokázali, že to Evropa s architekturou, technikou a ekologií pořád umí! Více informací o projektu, soutěži a fotografie z průběhu soutěže najdete na airhouse.cz. Gratulace!

KRÁTCE Architektův měsíčník: Bulletin Alfa

Alfa je bulletin vydávaný Fakultou architektury ČVUT. Vychází mimo období prázdnin měsíčně už po dobu sedmi let. Sleduje dění na škole a informuje o výstavách, soutěžích, prezentacích a významných přednáškách. Kromě zpravodajství je jeho hlavním motivem zrcadlení odborné diskuze a generování kritické debaty uvnitř fakulty vertikálním i horizontálním směrem. Aktuální číslo i archiv čísel minulých hledej na stránkách fa.cvut.cz. Design pozůstalým, památka zesnulým Čtyřiadvacetiletá studentka průmyslového designu na Fakultě architektury ČVUT přišla s neotřelým

tem a smrtí. Uvnitř vejce se, namísto žloutku, nachází kulatá urna z foukaného skla pro zpopelněné ostatky. Urna je pojata spíše jako moderní interiérový doplněk: „Návrhem této urny jsem se snažila vytvořit důstojné a zároveň moderní řešení uchování památky zesnulých tak, aby nám ti, které jsme milovali, mohli být nablízku každý den, přímo v našich domovech. Vnější část urny je

Kde je Hrana architektury? Hrana architektury je projektem dvou studentů architektury Václava Pošmourného s Dominikem Tomášem Petrem a architekta Jakuba Mareše, kteří hodlají postavit dům za co nejméně peněz. Chtějí tak nazna-

čit, že cena stavby nemusí být vždy úměrná její kvalitě a není tedy vždy nutné desetiletí splácet úvěry bankám za průměrné bydlení. S odhadem ceny 100 tisíc korun se s dobrovolníky z různých vysokých škol nadšeně pustili do tvorby kvalitní architektury za zlomek ceny běžného bydlení. Chtějí si na vlastní kůži vyzkoušet, jak dokáží zužitkovat teoretické znalosti ze školy s praxí. Zároveň dají vzniknout místu, z něhož budou moci studenti čerpat inspiraci při další práci. Stavba roste již od jara 2013 v obci Záluží na Plzeňsku. Tým ji staví výhradně svépomocí hmotnými dary od soukromých firem a s financemi

od nadace O2 Think Big, kterou svou myšlenkou zaujali. Do projektu se můžeš se zapojit i ty, na blogu hranaarchitektury.blogspot. cz, nebo jen sledovat novinky na facebook.com/hranaarchitektury.

ARCHITEKTURA

COOL

Pozor! Na architekturu se hlas do 31. listopadu 2013!

Na obor Architektura a urbanismus tě čeká v 1. kole výtvarná talentová zkouška, test z všeobecného přehledu a zkouška z matematiky, deskriptivní geometrie a přírodních věd, v 2. kole ústní pohovor. Na obor Design musíš předložit v 1. kole portfolio vlastních prací, v 2. kole probíhá výtvarná talentová zkouška a ve 3. ústní pohovor. Termíny přijímaček jsou vypsány na leden 2014. Dny otevřených dveří se nekonají, přijď se ale na fakultu podívat v rámci Muzejní noci v červnu 2014.

fa 6

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

FAKULTA DOPRAVNÍ (FD)

Doprava nás baví V rámci projektu Evropské unie Popularizace vědy a výzkumu ČVUT, který se zaměřuje na přiblížení zajímavých výsledků z půdy univerzity, vznikla akce Doprava nás baví. Její cílovou skupinou jsou především žáci a studenti základních a středních škol se zájmem o dopravní tématiku. Do projektu se zapojilo i několik středních škol, na kterých lektoři z Dopravky vedou odborné přednášky a seznamují studenty s posledními výsledky vědecké činnosti v dopravních vědách. Kromě

vlastních návštěv na školách je součástí této akce i pořádání Letních dopravních škol v atraktivním prostředí děčínské zámecké sýpky. Letos se Letní dopravní škola konala již počtvrté a znovu k velké spokojenosti účastníků. A o co tam šlo? Během jednoho týdne lektoři probrali několik různých oblastí. Přednášky byly zaměřeny na historii, ekonomiku nebo bezpečnost dopravy, dále přiblížily problematiku letecké dopravy nebo principy tvorby taktového grafikonu v železniční dopravě. Účastníci se ale podívali i za hranice areálu, program byl doplněn o exkurze do zajímavých míst. Například do skleněné manufaktury společnosti Volkswagen v Drážďanech, kde se vyrábí luxusní automobil Phaeton

coolgirl nebo do řídicího centra dvou tunelů na dálnici D8, které se nachází v Řehlovicích. Neméně zajímavý byl cyklovýlet na trase Schmilka – Děčín, ten lektoři propojili s přednáškou o cyklistické dopravě. Současně funguje web dopravanasbavi.cz s populárně laděnými články týkajícími se problematiky ekonomiky dopravy, logistiky, bezpečnosti dopravy, telekomunikací, dopravního plánování nebo energetiky, a to pro všechny druhy dopravy. Na webu se ale dozvíš i další info o přednáškách a kurzech, včetně Letní dopravní školy. Pojeď s námi!

Hrát si s vláčky? No a proč ne!

{pokračování ze str. 1} Dopravní sál v budově v Horské ulici v Praze je významnou pomůckou při výuce, a to hned v několika oblastech. Lze na něm bez rizika negativních dopadů na skutečný provoz nacvičovat technologii řízení železniční dopravy, řešení mimořádných situací, porucho-

Z DOPRAVKY

Kateřina Střelcová právě dostudovala poslední ročník navazujícího magisterského programu Transatlantic Master‘s dual-degree program Transport and Logistic Systems na univerzitě v Texasu. V USA tak získala vedle titulu Ing. také americký titul Master of Science in Engineering (M.Sc.). Předloni už dostala svůj první inženýrský titul, a to v oboru Provoz a řízení letecké dopravy na Fakultě dopravní ČVUT, kde se zabývala satelitními technologiemi nejprve v oblasti ITS, poté v letectví. Během tohoto studia využila možnost odjet na semestr do Švédska na univerzitu v Linköpingu. Vedle školy získávala také odborné zkušenosti v automobilové cisternové dopravě pohonných hmot, kde se z dispečerky vypracovala na manažerku kvality, bezpečnosti a životního prostředí. Nyní by ráda využila své zkušenosti hlavně v leteckých a dopravních společnostech nebo v oblasti satelitních technologií. Chceš vědět víc o studiu na Fakultě dopravní ČVUT? Zjisti vše potřebné na sedmstatecnych.cz/fd.

vých stavů a podobně. Studentům umožňuje se v praxi seznámit s obsluhou a funkcí různých typů zabezpečovacích zařízení – od nejstarších z přelomu 19. a 20. století (ale stále ještě používaných:) až po ty nejmodernější. Dále rozšiřuje teoretické znalosti získané v oblasti zabezpečovací techniky, je možné vidět jejich praktickou realizaci a funkci většiny systémů. Na projekt byly vyčleněny dvě místnosti, z nichž největší část zabírá modelové kolejiště v měřítku 1:87. Na 160 metrech kolejí

najdeš například 78 výhybek, 132 návěstidel a stovky metrů kabeláže. Zbývající prostor zabírají pracoviště výpravčích a dispečerů ovládajících různé typy zabezpečovacích zařízení a řídících provoz v kolejišti. Plnění přidělených úkolů a provoz na kolejišti je dozorován z pracoviště lektora. V současné době probíhají v dopravním sále praktická cvičení z předmětů Železniční zabezpečovací technika a Technologie řízení železniční dopravy. Souběžně s výukou zde vyvíjejí nové

technologie systému ETCS, který je dnes aplikován na moderních železničních systémech na světě. European Train Control System by měl postupně nahradit asi

Reprezentační ples, slavnostní otevření Dopravního sálu, až po Cyklojízdu s děkanem, jedeme dál. A co zajímavého že nás ještě čeká? Uvidíš na akce.fd.cvut.cz.

samého začátku. Ve svém projektu zmapovala všechna možná úskalí a nástrahy, které řeší nevidomí při každodenním cestování. Zaměřila se pak speciálně na kvalitu značení a terénních úprav ve městech. Dokonce si v rámci projektu HANDin sama jeden den vyzkoušela, jaké je to být v kůži nevidomého. Na 2. místě se umístil student Gymnázia Ostrava-Zábřeh Matěj Němeček s prací Tramvajové tratě v ČR a jejich odhlučnění. Pokud jde o další umístění, měla porota těžké rozhodování, a proto nakonec vyhlásila dvě 3. místa. Jedno pro studenta Gymnázia Pardubice Mozartova Jana Horáka (Projekt Hauptbahnhof Wien) a druhé pro studenta Gymnázia Opatov Marka Wagnera (Rekonstrukce vlakového spojení Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla). Všichni účastníci získali možnost přijetí ke studiu na Fakultu dopravní ČVUT bez přijímacích zkoušek. Studenti na prvních třech místech pak navíc ještě věcné ceny.

Vítězka také dostala nabídku od firmy Microsoft na dvoutýdenní stáž. Vítězné projekty si můžeš prohlédnout na webu cena-dekana.fd. cvut.cz. Tam také najdeš všechny potřebné údaje, jak se přihlásit do 6. ročníku.

dvacet různých národních systémů vlakových zabezpečovačů a zajistit tak plynulý a bezpečný provoz vlaků po celém území Evropy. Podrobnosti na fd.cvut.cz.

KRÁTCE Fakulta dopravní slaví jubileum

Dopravka slaví 20 let své existence, a přestože je jednou z nejmladších fakult na ČVUT, patří její absolventi k těm nejžádanějším na trhu práce v oblastech spojených s dopravou, telematikou a telekomunikacemi. Vyznačuje se specifickou formou projektově zaměřené výuky. Za svou nedlouhou existenci vybudovala mnoho unikátních vědecko-výzkumných pracovišť, na kterých projektová výuka probíhá, díky kterým je úzce spjata s praxí a podílí se na řešení aktuální problematiky v oboru dopravy. V průběhu celého roku jsou naplánovány akce oslavující toto jubileum a velký kus práce. Vše začalo Studentským dnem, jehož cílem je otevřít se zájemcům o studium, ale i široké a odborné veřejnosti. Přes

Cena děkana Děkan Fakulty dopravní ČVUT letos opět odměnil středoškoláky se zájmem o dopravu, kteří sebrali odvahu, sestavili vlastní projekt a představili ho na 5. ročníku soutěže o Cenu děkana. Z jedenácti soutěžících hned tři byly dívky a jedna z nich si odnesla i hlavní cenu. Zuzka Kožnarová z pražského Gymnázia Postupická zaujala hned od

DOPRAVKA

COOL

Na Dopravku tě vezmou na základě výsledků státní maturity. Ostatní musí napsat test z matematiky. Jen na obor Profesionální pilot musíš zvládnout zkoušku z matematiky, písemný test z anglického jazyka a navazující ústní pohovor. Termíny přijímaček jsou vypsány na červen 2014. Přijímačky ti mohou být prominuty na základě výsledků zee soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní“. avn Přihlášku můžeš podat at ddo 31. března 2014. Den otevřených dveří v Praze: aze: 24. ledna 2014 Den otevřených dveří v Děčíně: ě: 4. února 2014

f fd 7

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ (FBMI)

S Biomedicínou budeš mít jistotu práce!

{pokračování ze s.tr 1} „Většina našich oborů je profesních, a po absolventech je poptávka. Například v České republice chybí tři tisíce radiologických asistentů, což je jeden z našich oborů. Výhodou jsou také kvalitní podmínky pro praxi, které umožňují propojení s regionálním trhem práce. Mnoho studentů získá práci právě tam, kde praxi vykonává. Třeba fyzioterapeuti nebo optici mohou mít i vlastní praxi,“ shrnul důvody úspěchu v celostátním žebříčku Jiří Hozman, proděkan pro pedagogickou činnost FBMI. Navíc, přístrojová technika v nemocnicích je stále složitější a lékaři nemohou vše obsáhnout.

Potřeba techniků v nemocnicích se tak stále zvyšuje. Proto fakulta v posledních dvou letech modernizuje výukové prostory. V letošním roce plánuje otevřít několik nových laboratoří včetně vybavení. Komplex z velké části nahradí potřebu navštěvovat se studenty provozy nemocnic. Po dokončení bude mít biomedicína na 30 laboratoří, které budou simulovat reálnou praxi. Škola bude schopna věrně napodobit například provoz jednotek intenzivní péče, včetně umělého pacienta. V laboratořích se zabydlí i odborníci z oblasti biomechaniky a biomateriálů, kteří se zabývají vyhodnocováním chůze člověka. Toho se využívá v neurologické praxi k nepřímému vyhodnocení příznaků neurologických nemocí, které se dají zjistit právě z pohybu těla, očí, držení hlavy a podobně. V laboratořích bude také možné simulovat krizové situace jako výbuch, výron plynu, požáry.

coolgirl

Z BIOMEDICÍNY

Už od prvních dní na fakultě byla jednou z nejvýraznějších osobností mezi prváky. Nyní je Lenka Vavrová čerstvou bakalářkou oboru Plánování a řízení krizových situací a pokračuje v navazujícím magisterském studiu na oboru Civilní nouzové plánování. Od začátku se aktivně účastní příprav všech možných kulturních a společenských akcí týkajících se fakulty, ale i příprav adaptačních akcí pro nové studenty. Od letního semestru akademického roku 2011/12 je členkou disciplinární komise, členkou akademického senátu fakulty a grémia děkana. Aktivně ale působí také na odborné půdě, je autorkou několika článků, pravidelně prezentuje na konferencích a příležitostně přednáší na středních školách. V malém zbytku volného času hraje florbal. Pokud byste Lenku hledali, najdete ji nejspíše na fakultě, která je její srdeční záležitostí a druhým domovem. Víc informací o biomedicínckých programech najdeš na sedmstatecnych.cz/fbmi.

Práce studentů FBMI na titulní straně časopisu Nanoscale Studenti fakulty společně s pracovníky Akademie věd ČR a zahraničních univerzit zdokonalili převratnou metodu přípravy vysoce jasných fluorescenčních nanočástic na bázi diamantu. Umožní tak vědcům lépe pochopit vznik rakoviny. Práce byla publikována v prestižním vědeckém časopisu Nanoscale a vybrána na jeho titulní stranu. Pomocí miniaturních fluorescenčních částeček diamantu vytvářejících záření se jim podařilo sledovat chování buněk v těle a jejich reakce na léky. Flu-

orescenční nanodiamanty totiž mají unikátní vlastnosti, které je odlišují od většiny fluorescenčních barviv. Například je nelze vybělit světlem, což u většiny podobných materiálů představuje problém pro jejich aplikace. Pro výzkum rakoviny nebo buněčného metabolizmu buněk jsou potřeba metody umožňující sledovat buňku dlouhý čas při intenzivním osvětlení, například ve fluorescenčním mikroskopu. Vývoj nových látek odolných proti degradaci světlem tak může posunout limity mikroskopických metod, a tím pádem i lépe pochopit, jak pro-

bíhá nádorové bujení, snad pomůže i k vývoji účinnějších léků. Zajímá-li tě víc, navštiv stránky čtvrtletníku Tecnicall.cz, kde najdeš mnoho zajímavých článků z prostředí vědy a techniky.

ských lesích a zachraňovat spoustu raněných, ale také objevovali nové metody k zastavení povodní, či modelovali kardiovaskulární systém. Zajímavou součástí kurzu byly experimenty studentů prvních ročníků, kde byly k vidění nejrůznější pokusy z fyziky, chemie, ale i biologie. Velkým přínosem pro účastníky není pouze nasbírání nových vědomostí, ale i navázání nových přátelství a kontaktů, které výrazně pomohou při následujícím studiu. Letos se navíc opět podařilo ve velké míře vzdělávat i tzv. „Parašrot“, tedy organizátory samotné akce. Ti

se mohli pod odborným dohledem zdokonalit v prezentaci a organizování nejen sportovních her. Přihlásit se na další ročník můžeš přes stránky fakulty na fbmi.cvut.cz.

KRÁTCE Studenti bodovali v ostravském akademickém mistrovství o titul nejdrsnějšího hasiče

umístění. Dále pak univerzitu reprezentoval Tomáš Petřivý, Monika Lörinczová, Jaroslav Žalud, Zuzana Strouhalová, Ondřej Matoušek, Lucie Chlumecká a Petr Svoboda. Po skončení závodu i přes jeho značnou náročnost studenti slíbili, že příští rok se s ještě větší vervou a zdatností zúčastní závodu zase a pokusí se získat putovní pohár. Přejeme mnoho zdaru!

Na prvním akademickém mistrovství České republiky v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive), tedy nejtvrdší hasič přežije, nás studenti důstojně reprezentovali. V konkurenci 13 středních a vysokých škol obsadily naše studentky v závodě štafet výborné 3. místo a muži byli ve štafetě dokonce ještě o příčku lepší. V klání o titul nejdrsnějšího hasiče/ hasičky muselo 28 mužů a 13 žen zdolat velmi náročnou trať, kde měli prokázat řadu dovedností. Například rozhazovat a motat hadice, přemístit osmdesátikilovou figurínu nebo vyběhnout do třináctého patra. Za ČVUT bojovali studenti FBMI Lukáš Soukup a Ludmila Humpálová, kteří dosáhli z našich borců nejlepšího

Záchranáři 2013 Novou sezónu záchranářských soutěží studenti oboru Zdravotnický záchranář zahájili velmi úspěšně. Letos se konal již 10. ročník mezinárodní soutěže zdravotnických záchranářů v Rokytnici nad Jizerou Záchranáři 2013, kde naši studenti vybojovali společně s druhým místem krásný broušený pohár. Stříbrné družstvo tvořili Ivana Vodehnalová z druhého ročníku Zdravotnického záchranáře, Petra Zvolánková z prvního ročníku Civilního nouzového plánování a čerství absolventi oboru Zdravotnický záchranář Michal Tomáš a Hanuš Wagner jako kapitán týmu. Úspěšným studentům gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů do budoucna!

Biošrot – akce pro nováčky s mnohaletou tradicí Stejně jako každý rok, tak i letos proběhl týdenní kurz pro studenty prvních ročníků bakalářských oborů na Biomedicíně, takzvaný ,,Biošrot“. Celá akce se odehrávala mimo fakultu vysoko v Přední Labské u Špindlerova Mlýna, na chatě Bumbálka. Během kurzu byli studenti připravováni na budoucí studium a byli zasvěceni do problematiky chemie, fyziky a matematiky. Mimo jiné se však dozvěděli i spoustu zajímavostí z oborů. Samozřejmě se nezůstalo jen u učení a přednášení, stejně důležité byly i sportovní a společenské aktivity. Například studenti museli řešit hromadné neštěstí v krkonoš-

BIOMEDICÍNA

COOL

Na Biomedicíně čekej písemnou zkoušku z 2 tematických okruhů: biologie a fyzika. Přijímací zkouška ti ale může být prominuta, jestliže máš průměr ze střední do 1,5 (pouze pokud se do stejného oboru ale nepřihlásí víc lidí, než je kapacita). Podat přihlášku můžeš do 31. března 2014. Dny otevřených dveří: 22. listopadu 2013 a 7. února 2014

fbmi m 8

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI CNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (FIT)

Google Glass Google Glass jsou horká technologická novinka poslední doby. V médiích vzbuzují nadšení a obavy zároveň. O co jde? Takzvané chytré brýle přináší spoustu funkcí chytrých telefonů ve formátu brýlí. Nejde tedy o vylepšení zraku jako u běžných brýlí, ale o zobrazení užitečných informací přímo ve vašem zorném poli. To zní jako science fiction, že ano? Jako vůbec první Čech měl možnost je otestovat student ČVUT David Vávra. Spoustu sci-fi technologií už nyní běžně používáme, ani si to neuvědomujeme. Například tablety se poprvé objevily v seriálu Star Trek. Ve firmě Google, kde se zabývají aplikací takovýchto technologií do běžného života, se zrodil projekt Google Glass. Ptáte se, proč je vůbec něco jako chytré brýle potřeba? Není to jenom zbytečná hračka? Google na všechny tato otázky odpovídá tímto obrázkem:

coolguy Glass vyřešit – budete mít stále k dispozici úžasné možnosti chytrého telefonu, ale zařízení vám nebude v ničem překážet. Na brýlích běží osekaný Android 4.0.4., ale i tak si užijete funkce klasického chytrého telefonu plus něco navíc. Zajímavé je, že se zvuk předává do ucha vibracemi na lebeční kost, takže nemáte v uchu žádné sluchátko a slyšíte vše okolo vás. Brýle se ovládají buď hlasem nebo touchpadem na pravé straně brýlí. Kromě již zabudovaných funkcí si, jako u každého chytrého zařízení, můžete do brýlí instalovat aplikace, kterým se říká glassware. Jsou to dostupné aplikace pro největší sociální sítě, různé hry atp. David Vávra, který si brýle jako jeden z prvních Čechů vyzkoušel, je členem GDG ČVUT (Google Developer Group), což je sdružení nadšenců okolo Googlích a internetových technologií. V časopise Buď FIT popsal své osobní zkušenosti s brýlemi i jejich detailní specifikace. Čti online na fit.cvut. cz/casopis.

Tento obrázek je záběr z volby papeže v roce 2005 a 2013. Jistě si všimnete výrazného rozdílu. V době chytrých telefonů a tabletů jsme tak trochu odpoutaní od vlastního dění, fotíme, sdílíme a neužíváme si danou událost tak, jak bychom mohli. Právě tento problém se snaží Google

Z INFORMATIKY

Václav Strnad již během bakalářského studia na Fakultě informačních technologií začal vyučovat informatiku a fyziku na základní škole v jeho rodném městě, v Roztokách u Prahy. Vedle výuky těchto povinných předmětů vytvořil pro odpolední povinně-volitelné vyučování dva nové předměty zaměřené na tvorbu webových stránek a základy programování a algoritmizace. Vašek je součástí týmu Sedmi Statečných, kde už několik let pomáhá studenty středních škol motivovat ke studiu technických oborů na ČVUT v Praze. Po získání bakalářského titulu zůstal FITu věrný a pro navazující magisterské studium si zvolil obor Webové a  softwarové inženýrství se zaměřením na informační systémy a management, který v současnosti studuje. Zaujal tě jeho příběh a zajímá tě IT? Mrkni na sedmstatecnych.cz/fit.

Nový volitelný předmět 3D tisk na FIT {pokračování ze str. 1} Předmět nemá žádné přednášky, na 135 minutovém cvičení je látka vyložena a rovnou procvičena. Na prvním cvičení se studenti seznámí s projektem RepRap, potom se vrhnou na samotné modelování v OpenSCADu pomocí kódu. Na dalších cvičeních se budou studenti věnovat práci s 3D modely ve formě meshí – opravě modelů a jiným modifikacím potřebným k tisknutelnosti modelu. Pak už se bude tisknout. V průběhu tří cvičení by mělo společnou prací cvičících i studentů vzniknout několik tiskáren, při jejichž stavbě se studenti naučí tiskárny kalibrovat a ovládat je pomocí programu Printrun. Po dokonče-

ní tiskáren se budou cvičení točit kolem slicerů, speciálních programů, které převádějí 3D reprezentaci modelu na jednotlivé tiskové vrstvy. Ve zbývající části semestru se studenti budou naplno věnovat semestrální práci, která bude spočívat v komplexním úkolu – od návrhu objektu až po jeho výtisk. Studenti podle zadání navrhnou parametrický 3D model, ten vhodně předzpracují a vytisknou. A jak to vlastně funguje? 3D tiskárny RepRap fungují na principu tavné pistole – roztaví a nanesou na podložku materiál (nejčastěji plast), který následně opět zatuhne. Tisková hlava, jak se „tavné pistoli“ u tiskárny říká, se pohybuje nad vyhřívanou deskou (její velikost určuje velikost tiskové plochy) a může tak tisknout na jakékoli místo na ní – nejdříve „nakreslí“ jednu vrstvu, poté se povysune výš a kreslí další. Tímto způsobem vzniká

a snad předali i to nejcennější, takzvané „know how“ – zkrátka řidičák na školu. Jak jsme byli úspěšní, to ukáže až čas (a statistiky na konci letního semestru). Zkoukni to na seznamovak.fit.cvut.cz a přihlas se na další ročník!

i speciální teleprezenční učebnu s velkoplošnými LCD panely ve vysoko položeném čtrnáctém patře. Máme zatepleno, zasíťováno a směle vstupujeme do další etapy fungování. A že jsme FIT, těšíme se na nové výtahy… :-).

celá řada objektů – již dříve zmíněné součástky na tiskárny samotné, háčky, zarážky pod dveře, píšťalky a mnoho dalšího. Tiskárny se ale neskládají jen z plastových dílů, je potřeba také řezat závitové tyče, vrtat díry, utahovat matky a pájet elektroniku – pokud tedy už máte plnou hlavu programování a potřebujete se spíše fyzicky vyřádit, poskytneme vám k tomu prostor. Pokud byste ale naopak programovat chtěli, budeme také rádi – ovládací software k tiskárnám je open source (jako ostatně i tiskárny samotné) a poskytuje plno prostoru pro vylepšování a doplňování nových funkcí. To zní dobře, ne? Pojďte s námi tisknout 3D na FIT. Podrobnosti na stránkách 3D laboratoře 3dprint.fit.cvut.cz.

KRÁTCE Před branami FIT se shlukla další fronta zájemců. Vzali jsme je na seznamovák. Seznamovák FIT je třídenní akce pro nově přijaté studenty do bakalářského studijního programu, která jim má usnadnit nástup do prvního semestru. Akci pořádají výhradně studenti FITu pod záštitou fakulty. Pro prváky je každoročně připraven program bohatý na týmové i indivuduální hry, v nichž se mohou blýsknout svou logikou, vytrvalostí, šikovností

i hrubou silou. Letos se uskutečnil již třetí ročník a se dvěma turnusy po 75 lidech jsme se opět po roce podívali do kempu v Plasech u Plzně. Účastníci prožili dny plné her, přednášek, zábavy

Informatici se konečně usadili Po útrapách spojených s přechodem z provizoria budovy v Kolejní ulici se FIT konečně natrvalo usadil. Mimo učeben v Národní technické knihovně a prostorů v Nové budově ČVUT, které Informatici sdílejí společně s Architekty, vznikly nové učebny i u Stavařů ve výškové budově A. Na budově A právě finišuje rozsáhlá rekonstrukce obvodového pláště. Již teď ale nabídne ajťákům jak klasické učebny, tak

INFORMATIKA

COOL

Na Fakultu informačních technologií tě vezmou na základě testu z matematiky v červnu 2014. Přijímačky ti ale mohou být prominuty, stačí být úspěšný v matematických olympiádách či SCIO testech z matematiky. Podat přihlášku můžeš do 31. března 2014. Dny otevřených dveří: 5. prosince 2013 a 3. února 2014

fit 9

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ (MÚVS)

Podpora pro uskutečnění nejsmělejších cílů

Každá doba je souhrnem schopností jednotlivců, ale jak konstatoval už Tomáš Baťa, daleko užitečnější a produktivnější než závist je spolupráce, kreativita a navazování kontaktů. Tuto možnost se studenti Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT rozhodli poskytnout dalším – studentům i všem ostatním – založením klubu Šroubek. Vše začalo na začátku 20. století – Karel Šroubek právě otevírá hotel na Václavském náměstí a tak slavnostně začíná zlatá éra hotelu Šroubek, dnes hotelu Evropa. Málokdo však ví, že Ka-

rel Šroubek pocházel z chudých poměrů, vyučil se nejprve číšníkem, a že tento hotel byl vyvrcholením jeho celoživotní práce a úsilí. Co je za takovým úspěchem? Podle zakladatele Klubu a studenta Masarykáče Jakuba Kaňky je to usilovná a poctivá práce a spolupráce. V současné době je toto téma populárnější více než kdy dříve. Ne každému se podaří přeměnit své myšlenky a slova ve skutky. A to je i ústřední téma klubu. Jeho návštěvníci se budou setkávat s osobnostmi byznysu, politiky, vědy a kultury, diskutovat s nimi, a jako dárek si mohou odnést desítky kontaktů, které mají doslova cenu zlata. Klub je určen všem, kdo mají zájem o vzdělávání a znalosti, které se mohou společnými silami proměnit v nenapodobitelné konkurenční výhody. Také o spolupráci, nové kontakty

a samozřejmě finance. Protože i to vše dohromady představuje další konkurenční výhody. Prvním hostem klubu byl Radim Passer, známá osobnost z oboru stavebnictví. Dokázal vybudovat dnes již tak známé adresy jako je ostravská Nová Karolina, či BB Centrum na pražském Pankráci. Dalšími hosty byli například Zbyněk Frolík, zakladatel, jednatel a generální ředitel světové špičky mezi výrobci nemocničních a pečovatelských lůžek, a Jan Bubeník, zakladatel headhuntingové společnosti Bubenik &Partners. Studenti, manažeři, podnikatelé, ale i všichni ostatní hosté diskutovali několik hodin, v přátelském prostředí vznikaly nové osobní vztahy a přísliby nových spoluprací. Máte také chuť získat nové kontakty a sdílet zajímavé myšlenky? Sledujte stránky facebook.com/KlubSroubek.

coolguy

Z MASARYKÁČE

Lukáš Koranda patří mezi úspěšné kanoisty a za své sportovní výkony byl nejednou odměněn těmi nejcennějšími kovy. První úspěchy zaznamenal v  roce 2005, kdy získal dvakrát stříbro a jednou bronz na EYOF (Europen Youth Olympic Festival) nebo 3. místo na MS juniorů v maratonu. V roce 2008 začal jezdit v kategorii dospělých a i v té se dokázal prosadit. V roce 2011 získal 2. místo na Mistrovství světa, 3. místo na Mistrovství Evropy v  rychlostní kanoistice a 2. místo na Světovém poháru 2011. V roce 2011 byl zvolen 2. nejlepším sportovcem roku ČVUT. Ke každodennímu tréninku zvládá Lukáš ale i školu! Studuje třetím rokem na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT studijní obor Personální management v průmyslových podnicích. Po ukončení bakalářského studia by rád pokračoval na magisterském studiu. Po ukončení sportovní kariéry by se chtěl věnovat personalistice. Chtěl bys vědět víc? Všechny podrobnosti o nabízených oborech, které nabízí Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, najdeš na muvs.cvut.cz.

Manažerem na ČVUT

{pokračování ze str. 1} Pro akademický rok 2013/14 byly vypsány dva bakalářské studijní programy, prvním z nich je Specializace v pedagogice. Jeho obor Učitelství odborných předmětů je určen jak pro studenty ČVUT, tak i pro absolventy technických vysokých škol a připraví tě na výuku technických předmětů v širším slova smyslu. Přímo pro absolventy technických středních škol je pak určen obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kteří hledají uplatnění ve funkci středoškolského učitele praktického vyučování

nebo učitele odborného výcviku. Na ČVUT má pedagogické vzdělání dlouholetou tradici – realizováno je již od roku 1964. Druhým ze studijních programů je inovovaný program Ekonomika a management. Společný projekt MÚVS a Fakulty strojní ČVUT s manažerským zaměřením připravuje absolventy pro manažerské pozice v průmyslu a službách. Studijní obor Řízení a ekonomika průmyslového podniku v sobě zahrnuje propojení technických znalostí a dovedností, se znalostmi ekonomického chování při řízení podnikových struktur. Cílem studia oboru Personální management v průmyslových podnicích je poskytnout posluchačům možnost získat vzdělání zaměřené na oblast personalistiky v podmínkách průmyslových firem. Dovednosti získané při studiu lze uplatnit při získávání, výběru, motivaci, vedení a hodnocení pracovníků a měření jejich výkonu. Samozřejmostí je důraz na jazykovou vybavenost u obou oborů. Na bakalářská studia můžeš plynule navázat v programech Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu a Řízení rozvojových projektů. Studijní program Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu zahrnuje jeden studijní obor Podnikání a management v průmyslu. Společný projekt ČVUT a Vysoké

školy ekonomické v Praze je odpovědí na potřeby firem, které požadují pracovníky s dobrými technickými, ale zároveň i manažerskými znalostmi. Řízení rozvojových projektů v sobě zahrnuje dva programy. Ty tě mají naučit efektivně řídit podnikové inovace a optimalizovat tak výkonnost firmy či koncepčně plánovat a řídit projekty týkající se regionálního rozvoje v kontextu zemí Evropské unie. Důraz je u nich kladen na správné pochopení a řešení jednotlivých úkolů, komunikační a prezentační dovednosti a schopnosti týmového vedení.

Pokud tě víc zajímá titul MBA, ani tady Masarykáč nezůstává pozadu. Od roku 1992, kdy se program Executtive MBA začal vyučovat, patří MÚVS me zi jeho přední poskytovatele. Ve spolupráci s britskou Sheffield Hallam University již v České republice vystudovalo více než 600 vedoucích pracovníků.

Zaujali jsme tě? Přidej se k nám! Podrobnosti najdeš na webu muvs.cvut.cz.

Pikora, Tomáš Sedláček a mnoho dalších zajímavých lidí. Po krátkém úvodu, kdy host poví svůj životní příběh a vylíčí své začátky s podnikáním, následuje přednáška na některé z aktuálních témat současnosti. Na konci přednášky vedou studenti s hostem diskusi

na dané téma. Mají tak jedinečnou příležitost seznámit se s veřejně známými, úspěšnými lidmi, navázat nové kontakty a dozvědět se mnoho zajímavých a praktických informací. Nejčerstvější informace o nadcházejících přednáškách hledej na facebook.com/Masarykac!

KRÁTCE Poznej osobnosti byznysu

MASARYKÁČ

I v letošním akademickém roce pokračuje na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT cyklus přednášek s osobnostmi českého businessu. Přednášky jsou přístupné nejen studentům MÚVS, ale také studentům ostatních fakult ČVUT a zájemcům z řad široké veřejnosti. Hosty MÚVS byli např. bojovník proti korupci Karel Janeček, podnikatel a politik Andrej Babiš, ekonomové Vladimír

COOL

Čekají tě přijímací zkoušky, a to z angličtiny, matematiky a všeobecných znalostí (směs od češtiny po logiku:). Nemusíš se ale bát, po přípravných kurzech to zvládneš raz dva! Podrobnosti nalezneš na webu muvs.cvut.cz.

muvs Na Masarykáč se hlas nejpozději 31. března 2014. Dny otevřených dveří: 11. prosince 2013 a 9. ledna 2014

10

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

Věda a technika z ČVUT se představila na Pražské muzejní noci Jubilejní 10. Pražská muzejní noc se kvůli červnovým povodním výjimečně konala až v září a ČVUT na této populární akci nemohlo rozhodně chybět. V rámci doprovodného programu v Národním technickém muzeu v Praze na Letné ČVUT zrealizovalo interaktivní expozici s názvem „Věda a technika z ČVUT všemi smysly“. Prezentovali jsme se tak široké veřejnosti a hlavně vám, zvídavé mládeži.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet, zda vyzrají nad detektorem lži, mohli si nechat vytvořit speciální zranění metodou maskování jako u filmu a naučit se, jak řešit krizové situace se studenty Biomedicíny. Kluci ze Strojárny předváděli historické exponáty – k vidění byl prostorový čtyřkloub, prostorový paralelogram, pumpa na ropu, mechanismus přístavního jeřábu, model kol s hypoidním ozubením nebo model dynamického buzení lokomotivy. Také se vytáhli s moderními technologiemi – mechatronickou sprchou. Velkou pozornost budil humanoidní robot Asterix, zaměřený na interakci s člověkem. Ke vnímání okolního světa je vybaven řadou senzorů, má dvě videokamery, čtyři mikrofony,

sonary, gyroskopy, akcelerometry a jeho pohyb zajišťuje 25 motorů. Dotyky ovládaný robot dovede pozdravit a reagovat na různé pokyny nebo umí zacvičit i sportovní sestavu Tai Chi. Informatici zase demonstrovali, jak jednoduše se můžete stát terčem zlodějů při placení bankovní kartou. To vše a spoustu dalšího bylo k vidění na Pražské muzejní noci v Národním technickém muzeu a v expozici ČVUT bylo neustále „narváno“. Téměř jedenáct tisíc návštěvníků hovoří za vše. A příští rok máme v plánu zase předvádět vědu a techniku z ČVUT. Všemi smysly.

Vědecký jarmark zpestřil jinak deštivý a pošmourný den Krásné babí léto se letos nekonalo. Ne jinak tomu bylo v den konání interaktivní akce pod širým nebem s názvem Vědecký jarmark. Nebyl to však jarmark v pravém slova smyslu, zde se nabízela věda. Cílem akce bylo, hravou a populárně naučnou formou přiblížit vědu a techniku zejména studentům a žákům základních a středních škol, ale i zvídavým dospělým. Společně s VŠCHT Praha, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a společností Věda nás baví jsme zorganizovali akci na Vítězném náměstí v Praze 6 a i přes nepřízeň počasí se nenechalo odradit deset tisíc zvědavců. ČVUT zde populárně představilo všechny své fakulty, takže na resuscitačním modelu Biomedicíny si mohli návštěvníci vyzkoušet, zda by zachránili někomu život nebo si nechat vytvořit „vážné“ zranění. Elektrotechnici představili své akční Lego roboty. Kdo chtěl, mohl si zahrát na

Arduino aneb Banana piano. Víte, že je to klávesový nástroj s kapacitními senzory napojenými na různé druhy ovoce a zeleniny, které slouží jako klávesy? Dopravka povozila návštěvníky na auto trenažéru, který simuluje řízení automobilu v provozu i na závodním okruhu. Studenti ze Stavárny předváděli ukázky 3D skenování tváří přímo na návštěvnících a kdo měl zájem, mohl si speciální řezačkou na polystyren vyřezat modely podle vlastní fantazie. Strojárna měla svůj trumf v závodní formuli, monopostem FS.05. Kdo nevěděl co je to Lamželezo, tak zjistil, že je to přístroj pro měření deformací na kovech, které jsou jinak konvenčními metodami obtížně měřitelné. Nechyběl ani Mechatronický park s historickými exponáty a s Mechatronickou sprchou. Architektura představila návštěvníkům svou expozici Praha haptická. Byly to modely nejvýznačnějších architektonických objektů Prahy, které jsou určené pro nevidomé a slabozraké. Informatika zas budila pozornost svou open source 3D tiskárnou. Kolem tiskárny jezdil robot Informatiků a zpovzdálí mu mával robot Asterix. Fyzika hrou, to byla obletovaná expozice Jaderky, která mimo jiné ukazovala krásné hologramy.

Ostatní organizátoři se pochlubili třeba chemickými pokusy, od kynutí těsta díky kvasnicím, přes výrobu kosmetických krémů, až po vlastní ohňostroj s dělobuchy. Zajímavé byly takzvané Neviditelné kresby vhodné pro špionáž nebo jako ochranné prvky bankovek, cenin a dokladů. Nadšenci do mikroskopování ocenili praktické i teoretické ukázky světelné mikroskopie, elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. Zábavné byly experimenty pro malé i velké, hrátky s kapalným dusíkem a suchým ledem. A jelikož letos uběhne 100 let od narození Otty Wichterleho, otce měkkých kontaktních čoček i silonek, bylo možné si vyzkoušet vyrobit kontaktní čočku či měřit dioptrie. Takže jak vidíte, o vědu, techniku a zábavu opravdu nebyla nouze. Věda je nejen potřebná, ale i zábavná! Ti, co nakonec dorazili, to zjistili, takže příští rok přijďte i vy ostatní, bude zase mnoho zajímavostí a snad i lepší počasí. Podrobnosti na webu vedeckyjarmark.cz.

HOLKY, POZOR!

Pojeď s námi do Škodovky, aneb

Auta nejsou jen pro kluky Zajímají tě auta, i když jsi holka? Nebo chceš vědět, jaké jsou možnosti studia na Fakultě strojní ČVUT? Neváhej a zúčastni se naší akce Auta nejsou jen pro kluky pořádané speciálně pro holky. Na 12. listopadu si pro tebe Holky, pozor! připravily další zajímavou akci, tentokrát ve spolupráci s mladoboleslavskou Škodovkou. Nepůjde ale jen o auta, v rámci tohoto speciálního dne zavítáme také do laboratoří mechaniky na Fakultě strojní ČVUT a rozhodně nebude nuda. Program začíná v 9.00 hod. seznámením se s Fakultou strojní, kde uvidíš studentskou formuli a další vymazlené projekty laboratoře biomechaniky. Po obědě se vypravíme do Mladé Boleslavi do muzea a výrobního závodu Škoda Auto. A celý den pak zakončíme v tamějším školícím centru, kde budeš moci vstřebávat další hodnotné informace. Akce se nemusíš účastnit sama, je možné jet se skupinkou kamarádek, spolužaček nebo s některým z vyučujících. Kromě zážitků a cenných rad od studentů a pedagogů ČVUT od nás dostaneš i něco na památku. A co pro účast na akci udělat? Jednoduše se zaregistruj tady na webu holkypozor.cz nejpozději do 3. listopadu. S přihlášením ale neotálej, počet míst je omezen kapacitou mikrobusu. K dispozici je ti také podrobný program celé akce. Těšíme se na vás!

Soutěž pro holky: Technika nás baví! Jsi středoškolačka a zajímáš se o  techniku nebo přírodní vědy? Pracuješ na nějakém projektu? Máš nějaký zajímavý nápad? Proč ho schovávat do šuplíku? Raději nám ho přijď ukázat! Jak? Jednoduše! Zpracuj svůj projekt v Powerpointu a přihlas ho do soutěže na holkypozor.cz nejpozději do 30. listopadu. Pokud projekt projde do finále, pozveme tě, abys nám ho osobně představila 9. prosince od 14.00 hod. v  kampusu ČVUT v Dejvicích. Všechny finalistky obdrží dárek a na tři nejlepší čekají hodnotné ceny!

11

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz


cool

b

Přijď se o

KDY? Pondělí–pátek, 8.00–18.00 hodin KDE? Infocentrum ČVUT V přízemí budovy Rektorátu ČVUT, na rohu Šolínovy a Zikovy ulice. AREÁL VYSOKÝCH ŠKOL DEJVICE, PRAHA 6

MŮŽEŠ MRKNOUT I NA NÁŠ E-SHOP! eobchod.cvut.cz

6325729,£7¾.27/…Å.$

/(7,£7¾ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

ÚTVS 6325729,£7¾32'-8/,6.28

CO SI MŮŽEŠ KOUPIT?

SU LA

36

BIL

52

DEJVICKÁ KOLEJE STRAHOV

DEJVICKÁ

6

0

¾5

3$ 5

DEJVICKÁ

(9

7< =…

PE

RM AR KE T

Pánská mikina (různé barvy) 540 Kč Dámská mikina (různé barvy) 549 Kč Tričko CTU dámské i pánské (modré, šedé) 350 Kč Notes ČVUT/CTU A5 89 Kč Notes ČVUT/CTU A6 59 Kč Termohrnek 79 Kč Propiska 15 Kč ...a spoustu dalšího. Platit můžeš v hotovosti i kartou!

.È &+

Třetí ročník závodu Univerzitních osem v rámci tradičních veslařských závodů – již stých pražských Primátorek, se měl konat již v  červnu, ale kvůli povodním byly zrušeny. Sedm českých univerzit, z nichž hned čtyři byly pražské, tedy vyzvalo na Vltavě slavnou Cambridge až na konci září. Posádce ČVUT se podařilo zvítězit podruhé v  historii, ovšem proti borcům Cambridge – to je jiná káva. I česká konkurence byla veliká, například za loď Univerzity Karlovy jela olympijská vítězka, skifařka Mirka Knapková. Na „palubě“ ČVUT byl největší osobností Jiří Kopáč, který svou sokyni zná právě z olympiády v Londýně. Její posádka skončila čtvrtá, před ní se dostala ještě loď ČZU a  již zmiňované Cambridge. Všichni účastníci potvrdili, že si akci náramně užili. Obzvlášť ti naši, zlatí. Gratulace!

:-)

T! arev ČVU b o d t c lé

LOTYŠSKÁ

*2 6/ …9 6

Porazili jsme slavnou Cambridge!

VUT? Č a n t a v jsi studo se děje? l e š i ř p , j Aho šem, co v o t ě d ě Chceš v

/

(7

-8

SPORTOVNÍ STŘÍPKY

 DEJVICKÁ

9‹7¾=1‰1…0¾67‹

Pokud máš jakýkoliv dotaz, neváhej a kontaktuj nás na infocentrum@cvut.cz.

Akademické hry 2013 skončily velkým úspěchem České akademické hry 2013 pořádala Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu a ČZU. Ve spolupráci s  ČVUT, které se pořadatelsky podílelo na organizaci soutěží ve futsalu, stolním tenisu a  florbalu, umožnily mladým sportovcům změřit síly. A  výprava ČVUT vybojovala celkově krásné třetí místo za UK Praha a  MU Brno. Ti ale mají, na rozdíl od ČVUT, na sport specializované fakulty. Sportovci z  ČVUT získali celkem 19 zlatých, 12 stříbrných a 8 bronzových medailí. V kolektivních sportech zvítězili naši baseballisté, softbalistky a  družstvo frisbee, druzí byli softbalisté a  florbalistky a  třetí florbalisté. Z  individuálních sportů byli nejúspěšnější atleti, kteří získali 13 medailí, a plavci s ploutvemi se 6 medailemi. K  úspěchům gratulujeme a přejeme mnoho dalších!

KARIÉRNÍ CENTRUM ČVUT KARIéRA

Kariérní poradenství

Osobnostní testování

Semináře a individuální poradny s personalisty a kariérními poradci. Konzultace životopisu, příprava na pohovor, orientace na trhu práce. Nabídka zaměstnání, brigád a trainee programů.

Pro jakou práci máte předpoklady? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Nechte se u nás otestovat a získejte zpětnou vazbu od psychologa.

Semináře © roman kliský

Všechny služby poskytuje Kariérní centrum ČVUT (KC) zdarma studentům a absolventům ČVUT do tří let od ukončení studia. Více informací naleznete na stránkách KC, kde je také možné se přihlásit k odběru pravidelného newsletteru.

Navazující i samostatné semináře se špičkovými lektory, personalisty a manažery z praxe.

Diplomové práce Témata bakalářských a diplomových prací od firem.

Mentoring Možnost nahlédnout do práce manažera nebo specialisty již během studia! Více na mentoring.cvut.cz.

Soutěže – EconTech Student Teams Zapojte se do soutěží z reálného prostředí předních firem na našem trhu. Studentské soutěže na stránkách KC a také přímo na www.econtech.cz!

www.kariernicentrum.cz

KOMIKSTRIP

ZAUJALI JSME TĚ?

Víc informací najdeš na www.sedmstatecnych.cz. Nebo se hned přihlas ke studiu na www.prihlaska.cvut.cz. 12

České vysoké učení technické v Praze | www.cvut.cz Vydal Odbor vnějších vtahů Rektorátu ČVUT, říjen 2013. Grafické práce, sazba, tisk: E-SMILE.cz – grafické, internetové a reklamní studio.

TECNI cool www.sedmstatecnych.cz

Profile for Lukas Zeman

Tecnicool 2013  

České vysoké učení technické v Praze Sedm statečných www.sedmstatecnych.cz www.cvut.cz

Tecnicool 2013  

České vysoké učení technické v Praze Sedm statečných www.sedmstatecnych.cz www.cvut.cz

Profile for lukazeman
Advertisement