Page 1

l u ka s z S o l e c k i

bardzo tęsknie za przyszłością ilustracje | rysunek

2012

tel_662 616 083

m a i l _ l u ka s z s o l e c k i @ g m a i l . c o m

w w w. l u k a s z s o l e c k i . c o m


the end, 2012 rysunek, ołówek | drawing, pencil 56x56 cm


:), 2012 rysunek, ołówek | drawing, pencil 56x56 cm


art_ificial intel_ligence, 2012 rysunek, ołówek | drawing, pencil 56x56 cm


times, 2012 rysunek, ołówek | drawing, pencil 56x56 cm


H+, 2012 rysunek, ołówek | drawing, pencil 56x56 cm


g, 2012 rysunek, ołówek | drawing, pencil 56x56 cm


apple, 2012 rysunek, ołówek | drawing, pencil 56x56 cm


MCE, 2012 rysunek, ołówek | drawing, pencil 56x56 cm


bardzo tęsknie za przyszłością  

Bardzo tęsknię za przyszłością 2012, rysunek, ołówek 56x56cm bez ram. W ramach 70x70cm

bardzo tęsknie za przyszłością  

Bardzo tęsknię za przyszłością 2012, rysunek, ołówek 56x56cm bez ram. W ramach 70x70cm

Advertisement