Page 1

Studia dobrze przemyślane www.wsnhid.pl


Innowacyjna uczelnia Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa to jedna z najszybciej rozwijających się uczelni w Polsce. Swoją dzisiejszą, silną pozycję na rynku edukacyjnym zawdzięczamy ponad 16-letniej działalności, opartej na innowacyjności, otwartości na potrzeby rynku pracy oraz dbałości o najwyższy komfort studiowania. Stabilność WSNHiD zapewnia bogata oferta studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych.

Wykorzystując wyniki badań oraz prowadząc dialog z kandydatami na studia, studentami i pracodawcami, dokładnie rozpoznaliśmy potrzeby kandydata i oczekiwania rynku pracy. Nie tylko przygotowaliśmy praktyczną ofertę, ale także zorganizowaliśmy studia tak, byś mógł realizować swoje pasje związane z kulturą czy sportem, a nawet prowadzić aktywne życie zawodowe i rodzinne, jednocześnie studiując.

O przewadze naszej uczelni na rynku decyduje przede wszystkim nowatorski program studiów, wykorzystujący doświadczenia amerykańskich i europejskich uniwersytetów, opracowany przy współpracy z instytucjami i firmami działającymi w Polsce.

Dzięki wiedzy przekazywanej przez wykładowców oraz praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach, a także projektom realizowanym wspólnie z pracodawcami zdobędziesz umiejętności, które zwiększą Twoje szanse na znalezienie pracy.

Tomasz Wróblewski

Student kulturoznawstwa, stażysta RMF Maxxx, tworzy i miksuje muzykę, autor uczelnianego projektu „Fresh Electronic Blast”, który otrzymał dofinansowanie z UE „Z WSNHiD jestem związany od lat – najpierw studiowałem stosunki międzynarodowye, a obecnie kulturoznawstwo. Uczelnia od kilku lat wspiera mnie w różnego typu projektach teatralnych i muzycznych. Dzięki temu zarówno realizuję swoje pasje, jak i rozwijam się zawodowo. Pracuję m.in. w Auli Artis w charakterze realizatora dźwięku, gdzie mogę zdobywać kolejne doświadczenia poprzez obcowanie z wieloma artystami z całej Polski i nie tylko. WSNHiD to dla mnie przede wszystkim wymarzone miejsce dla kreatywnych ludzi”

www.wsnhid.pl


Wiarygodna uczelnia

ZAUFAŁO NAM 7000

studentów

BADANIE ABSOLWENTÓW

89%

absolwentów poleciłoby WSNHiD swoim przyjaciołom i znajomym

91%

absolwentów oceniło studia w WSNHiD jako spełniające ich oczekiwania

12 100

absolwentów

KADRA

350

47 143

wykładowców

profesorów

doktorów

25 135

doktorów habilitowanych praktyków, specjalistów w swoich dziedzinach


www.wsnhid.pl

STYPENDIA

340 studentów

w 2012 roku otrzymało stypendia

od

PRAKTYKI, STAŻE, OFERTY PRACY DLA STUDENTÓW

207 studentów 2400 zł w 2012 roku odbyło staż z wynagrodzeniem

brutto miesięcznie

60 pracodawców 42

400 1900 zł do

GRANTY I PROJEKTY

36 milionów zł 14 projektów

środków pozyskanych z Unii Europejskiej

studentów

skorzystało z praktyk

oferowanych przez uczelnię

NOWOCZESNA SIEDZIBA

wzięło udział w Wirtualnych Targach Pracy, organizowanych przez WSNHiD, oferując

170

70 60

miejsc pracy i praktyk naszym studentom

studentów

skorzystało z pomocy

doradcy zawodowego na uczelni

firm i przedsiębiorstw, z którymi uczelnia ma podpisane umowy

18 000 m2 powierzchni użytkowej

61 sal 15

wykładowych

100 8 4

kameralnych sal seminaryjnych

bezpłatnych miejsc parkingowych dla studentów

pracowni komputerowych korty do

squasha


Studiuj i pracuj Doskonale rozumiemy potrzeby młodych ludzi i dostosowujemy się do wymagań współczesnego świata. Wiemy, że dyplom dobrej uczelni nie jest już przepustką do otrzymania wymarzonej posady. Liczy się zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne oraz zdobyte doświadczenie. Dlatego też większość studentów podejmuje pracę już podczas studiów – z myślą o samodzielności i niezależności oraz pozyskiwaniu kompetencji zawodowych. W WSNHiD program zajęć przygotowaliśmy tak, byś nie musiał nieustannie dokonywać wyboru między studiami a pracą ani rezygnować ze swoich pasji czy wypoczynku podczas urlopu. Elastyczne ścieżki kształcenia oraz indywidualne podejście do każdego z naszych studentów pozwolą połączyć studiowanie na wymarzonym kierunku z pracą zawodową i życiem rodzinnym.

Na początku roku otrzymasz harmonogram zajęć na cały semestr, dzięki czemu będziesz mógł ustalić czas pracy ze swoim pracodawcą. W weekendy podczas studiów niestacjonarnych zajęcia zorganizowaliśmy tak, byś mógł spędzać popołudnia z przyjaciółmi i rodziną. Część wykładów prowadzona jest on-line, dzię ki czemu możesz zdalnie uczestniczyć w zajęciach, zadawać pytania prowadzącemu na czacie, bez konieczności przyjazdu na uczelnię.

W WSNHiD spotkasz się także z zajęciami w formie e-learningu. Pozwalają one ukończyć kurs i rozwiązać test w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. Sam decydujesz, kiedy korzystasz z tej formy zajęć i masz możliwość wielokrotnego powrotu do prezentowanych treści. Rozwijany

obecnie projekt e-dziekanatu oraz system kolejkowy Qmatic pozwolą Ci zaoszczędzić czas – dzięki nim będziesz mógł umówić się na konkretną godzinę lub załatwić daną sprawę, nie wychodząc z pracy czy domu.

WSNHiD nawiązała współpracę z przedszko lem, które od września 2013 roku zostanie otwarte w sąsiedztwie – dzięki czemu w tygo dniu lub w weekendy masz zagwarantowaną opiekę nad dzieckiem.

W WSNHiD pogodzisz naukę z pracą. Nie musisz z niczego rezygnować.


Wsparcie nie z tej ziemi W WSNHiD otrzymasz wyjątkowe, indywidualne wsparcie. Aby ułatwić studentom funkcjonowanie na uczelni, w ubiegłym roku powołaliśmy Anioła, który z prawdziwie anielską cierpliwością pomoże studentom w każdej sprawie. Udzieli informacji, rozwieje wątpliwości, wskaże w jaki sposób można rozwijać na uczelni swoje zainteresowania i pasje, a także nauczy, jak napisać podania i wnioski, dotyczące konkretnych uczelnianych spraw.

875 spotkań Anioła

indywidualnych

ze studentami w ciągu 5 miesięcy

Joanna Wężykowska

Daria Kosińska

Kinga Grupa

„Od kilku lat interesuję się grafiką komputerową, więc posta-

„W tym roku rozpoczęłam studia niestacjonarne. Marzyłam

nowiłam zmienić kierunek studiów na grafikę. Dzięki Aniołowi

o większej niezależności, również finansowej, i chciałam się

w WSNHiD udało mi się załatwić wszystko niezwykle spraw-

przeprowadzić do Poznania. Problemem był brak pracy. Pierw-

nie. Joasia-Anioł pomogła mi w napisaniu podania, skierowała

szego dnia na uczelni dostałam ulotkę informującą o projekcie

do właściwych na uczelni osób, jednym słowem – krok po kro-

wspierania studentów „Anioł” i – trochę zagubiona – napisałam

ku mówiła, co i z kim należy załatwić. Dziś jestem szczęśliwą

prośbę o pomoc w poszukiwaniu pracy. Jak na Anioła przysta-

studentką grafiki”

ło, Joasia spokojnie i rzeczowo podeszła do sprawy. Pomogła mi

Studentka I roku w WSNHiD

Absolwentka stosunków międzynarodowych w WSNHiD, koordynatorka projektu „Anioł”

Studentka I roku w WSNHiD

napisać dobre CV i wskazała miejsca, gdzie mogłabym je wysłać. I udało się, w ciągu miesiąca dostałam pracę”

www.wsnhid.pl


Praktyczne studia Podczas studiów w ramach prowadzonych zajęć będziemy nieustannie konfrontować zdobywaną wiedzę z praktyką. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów w swoich dziedzinach, przedsiębiorców, trenerów i doświadczonych praktyków. Poznasz ludzi, którzy osiągnęli w życiu sukces. Będziesz współpracować z tymi, którzy wiedzą, jak zdobyte kompetencje zamienić na satysfakcjonującą pracę. To oni nauczą Cię, jak funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, urzędy, organizacje czy stowarzyszenia, zaprezentują rozwiązania realnych problemów innowacyjnych firm i korporacji oraz będą nadzorować projekty prowadzone na rzeczywistych przykładach. System praktycznego kształcenia daje wyjątkową możliwość, by już podczas studiów nawiązywać kontakty z pracodawcami.

Podczas zajęć spotykać się będziesz z prakty kami z różnych branż oraz firm, przedsiębiorstw czy urzędów, zgodnie z kierunkiem studiów. Nauczysz się pracy w grupach oraz rozwiniesz

ważne dla pracodawców kompetencje społeczne.

Realizując moduły, będziesz zdobywał certyfi katy i zaświadczenia, które dołączysz do swojego CV. Będziesz pracować podczas studiów przy realiza-

cji różnych projektów zarówno uczelnianych (artystycznych, marketingowych czy rekrutacyj nych), jak i współpracujących z nami firm.

Bądź przedsiębiorczy Podczas zajęć z przedsiębiorczości dowiesz się, jak stworzyć profesjonalny biznesplan i założyć własną firmę, a także uzyskasz informacje o możliwościach i źródłach finansowania działalności gospodarczej. Nauczysz się skutecznie wykorzystywać procesy marketingowe i sprzedażowe, a także poznasz metody bycia kreatywnym. Zadbamy o to, byś potrafił przygotować profesjonalne CV oraz efektywnie poszukiwać pracy.


Współpraca z biznesem

D

A

V I N

C

L

I

I C E U M

K I E

Wspólnie przygotowujemy programy studiów oraz realizujemy projekty i badania, nastawione na innowacyjne rozwiązania.

Nasza uczelnia współpracuje obecnie z 60 podmiotami gospodarczymi z obszaru IT, energetyki, grafiki, marketingu i reklamy oraz HR, a także z urzędami, fundacjami, ośrodkami i placówkami edukacyjnymi, galeriami, teatrami i instytucjami kultury i sztuki.

C

Jej celem jest przede wszystkim efektywna współpraca między środowiskiem akademickim a podmiotami gospodarczymi, polegająca na budowaniu relacji, wymianie doświadczeń oraz diagnozowaniu wzajemnych potrzeb. Ścisła współpraca pozwala na komercjalizację wiedzy i dostosowywanie studiów do wymagań rynku pracy, a tym samym praktyczne kształcenie przyszłych absolwentów.

Przy WSNHiD powstał również Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który pozwala studentom i absolwentom na założenie własnej działalności gospodarczej, przy szerokim wsparciu uczelni. Organizujemy także Wirtualne Targi Pracy, podczas których firmy nie tylko prezentują swoją działalność, ale także przedstawiają swoje oferty pracy, praktyk, staży oraz wolontariatów.

A

I

Jednym z naszych priorytetów jest tworzona przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa platforma skupiająca firmy, przedsiębiorstwa oraz instytucje.

K A D E

M


Mistrz Partner Praktyk Wykładowcami w WSNHiD są wybitni naukowcy, dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem i praktycy – specjaliści w różnych dziedzinach. Zaprosiliśmy do współpracy specjalistów od marketingu, szefów PR-u w dużych firmach, copywriterów, grafików, ekspertów w dziedzinie komunikowania, szkoleniowców i profesjonalistów zarządzających zasobami ludzkimi, ekspertów w dziedzinie pozyskiwania

funduszy, twórców popularnych portali, menedżerów IT, wydawców, krytyków, pedagogów i fachowców realizujących kampanie społeczne i wielu, wielu innych ludzi mających na co dzień kontakt z rynkiem. Będą wspierać Twoje działania, pomagać w realizacji projektów oraz doradzać w podejmowaniu ważnych decyzji, jeśli będziesz tego potrzebował.

prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska

prof. WSNHiD dr hab. Izabela Kowalczyk

„W relacjach ze studentami odwołuję się do znanych mi najlep-

„Podczas wykładów pokazuję różne sposoby interpretowania kul-

szych wzorów – moich mistrzów, którzy imponowali mi ogromną

tury, w tym kultury popularnej. Zajęcia mają rozwijać krytyczne

wiedzą, zaangażowaniem, szerokimi zainteresowaniami, ale też

myślenie, dlatego zachęcam studentów i studentki do dyskusji.

poczuciem humoru, podążaniem za duchem czasu, ale ponad

Cieszy mnie, gdy uczestnicy zajęć wyrażają własne zdanie. Zależy

wszystko umiejętnością wytworzenia serdecznych relacji ze stu-

mi na tym, aby odrzucić stereotypy i konwencjonalne myślenie,

dentami. Staram się służyć pomocą, radą i wsparciem w sprawach

rozwijając w ten sposób kreatywność. Staram się tez przedsta-

dla studentów ważnych. Tak widzę misję i powołanie nauczy-

wić dane problemy w taki sposób, aby ukazać ich zakorzenienie

ciela akademickiego – autorytet i przyjaciel – starszy i bardziej

w rzeczywistości oraz pokazać możliwość zastosowania teorii

doświadczony. Tylko takie podejście zainspiruje do zdobywania

do analiz najróżniejszych produktów przemysłu kulturowego.

wiedzy, podejmowania wyzwań i realizacji nowych zadań. Nam

Mam nadzieję, że udaje mi się zarazić studentów i studentki swo-

pozwoli osiągnąć nasz główny cel – ukształtować absolwenta,

imi fascynacjami – chciałabym, żeby studiowanie było dla nich

który odnajdzie swe miejsce w życiu, pracy i w relacjach między-

pasją, a nie nudnym obowiązkiem. Widać to zresztą w doborze

ludzkich. Odniesie sukces w najlepszym tego słowa znaczeniu”

bardzo ciekawych tematów prac magisterskich”

Amerykanistka, Instytut Zachodni w Poznaniu, wykładowca politologii w WSNHiD

Badaczka kultury, publicystka, autorka bloga „Straszna sztuka”, wykładowca kulturoznawstwa w WSNHiD


www.wsnhid.pl

Partner

Partnerski kontakt z wykładowcą, autorytetem w swojej dziedzinie, zapewnia podczas zajęć wyjątkowy komfort pracy. Nie tylko pomaga w rozwijaniu i odkrywaniu potencjału, ale też wpływa na efektywne realizowanie zadań oraz zdobywanie umiejętności w oparciu o indywidualne potrzeby i plany. Na zdjęciu Dariusz Korbański, wykładowca WSNHiD, podczas praktycznych zajęć z rysunku.


Goście W WSNHiD masz wyjątkową możliwość skonfrontowania swoich poglądów podczas spotkań z wybitnymi gośćmi, reprezentantami różnych środowisk, odmiennych przekonań i punktów widzenia. Podczas tych wizyt odważnie podejmujemy trudne, ale ważne tematy, niejednokrotnie próbując zmierzyć się z historią. Uczelnię odwiedzają światowej klasy naukowcy, politycy, dziennikarze oraz ludzie kultury i sztuki.

Studenci WSNHiD biorą udział w cyklicznie organizowanych debatach, będących komentarzem do aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Zapoznają się ze specyfiką mediów podczas warsztatów „Telewizja od frontu i od kuchni”, zadając pytania najlepszym dziennikarzom o kulisy ich pracy. Prowadzą również dyskusje na temat przekraczania barier i łamania stereotypów, uczestnicząc w spotkaniach z cyklu „Ponad granicami”.


www.wsnhid.pl

Prof. Władysław Bartoszewski

jest częstym gościem naszej uczelni, a także laureatem prestiżowej nagrody przyznawanej przez Kolegium Rektorów WSNHiD „Amicus hominis et veritatis” – za humanistyczną postawę i działalność na rzecz dobra publicznego.


Studiuj komfortowo Oferujemy Ci zajęcia w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w kraju, zlokalizowanym w centrum Poznania. Na 18 tys. m2 powierzchni użytkowej znajduje się kilkadziesiąt sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz pracownie komputerowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, pracownie multimedialne z oprogramowaniem i sprzętem do wykonywania projektów graficznych, a także laboratoria systemów operacyjnych, systemów baz danych oraz gier komputerowych z konsolami Xbox. Do dyspozycji studentów oddajemy również Aulę Artis – multifunkcyjną salę wykładowo-konferencyjną, bibliotekę i czytelnię, barek studencki oraz zlokalizowane w różnych miejscach uczelni Strefy Studenta, które są doskonałą przestrzenią do realizowania projektów grupowych i indywidualnych.

Niezwykle komfortowe i nowoczesne wnętrze uczelni – niczym w galerii sztuki współczesnej – wypełniają obrazy, freski i instalacje znanych artystów, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza Kantora, Alfreda Lenicy, Leona Tarasewicza, Mariusza Kruka, Wacława Taranczewskiego, Edwarda Łazikowskiego, Stefana Gierowskiego czy Jana Nowosielskiego. Nie wyobrażasz sobie życia bez sportowej aktywności? W WSNHiD otrzymasz pakiet sportowy bez ograniczeń. Z dobrze wyposażonej sali fitness ze sprzętem do spinningu, siłowni oraz kortów do gry w squasha będziesz mógł korzystać bezpłatnie także poza zajęciami. Możesz wybierać z ponad 20 sekcji sportowych – od piłki nożnej, przez siatkówkę, pływanie i narciarstwo, po squash czy tenis ziemny.


www.wsnhid.pl


Studiuj z pasją Będziemy Cię wspierać w każdym przejawie ciekawości, ambicji i pragnienia rozwoju, nieustannie motywując do działania. Interesujesz się kulturą – tylko u nas znajdziesz korytarze wypełnione dziełami sztuki, Aulę Artis – jedną z największych w Poznaniu multifunkcyjnych sal wykładowo-konferencyjnych wyposażonych w najwyższej jakości sprzęt multimedialny, trzy galerie sztuki oraz jeden z najprężniej działających studenckich klubów filmowych Filmokrąg, a także Chór Akademicki. Marzysz o realizacji swojej aktorskiej pasji? Przyłącz się do uczelnianego Teatru bez Vat, który wystawia kilka spektakli rocznie. Pod okiem specjalistów nauczysz się pracy z ciałem i głosem, rozwiniesz własną ekspresję, pobudzisz wyobraźnię i kreatywność. Z nami wzbogacisz swoje życie studenckie o szereg atrakcji. Każdego miesiąca organizujemy średnio ok. 15 wydarzeń, takich jak: pokazy filmów, wystawy, spotkania z ciekawymi gośćmi, spektakle i koncerty, a także liczne warsztaty taneczne. Na uczelni działają również tematyczne koła naukowe, np. Kulturoznawców oraz Twórczych Pedagogów. Jeśli interesujesz się dziennikarstwem, dołącz do redakcji naszego studenckiego Radia Rotunda. Możesz spróbować swoich sił jako reporter, wydawca i spiker. O Twój warsztat zadba dziennikarz Radia Merkury – Adam Sołtysiak, który czuwa nad całym projektem. Każdego tygodnia powstaje kilka różnych audycji, m.in. serwisy informacyjne, kulturalne i sportowe. Dział publicystyczny przygotowuje wywiady ze znanymi i ciekawymi osobami. Są też relacje z koncertów czy imprez kulturalnych, a w każdy piątek zabieramy Was w radiową podróż do poznańskich klubów – http://radiorotunda. wsnhid.pl/.


www.wsnhid.pl

Anna Seńczuk

Absolwentka informatyki oraz studentka III roku grafiki w WSNHiD, web designer i grafik freelancer, realizuje projekty stron internetowych, ulotek i folderów, m.in. dla firmy FotoToGo „Studiując w WSNHiD, doświadczam tego, co to znaczy studiować z pasją! Obawiałam się, że wejście w tzw. dorosłe życie pozbawi mnie radości. Na szczęście w WSNHiD okazało się, że dzięki umiejętnemu rozkładaniu nacisku przez wysoko wykwalifikowaną kadrę na nabywanie przez studentów podstaw teoretycznych przy jednoczesnym kształtowaniu ich umiejętności praktycznych, wejście w dorosłe życie jest nie tylko możliwe, ale łatwe i przyjemne. Dzięki temu, w wolnych chwilach, mogę pogodzić studia na ulubionym kierunku z realizowaniem własnych projektów, a często także ze zleceniami związanymi z projektowaniem graficznym. Praktyka zdobywana w czasie studiowania w połączeniu z ogromną pomocą, jaką w każdej chwili można otrzymać od wykładowców, sprawia, że naprawdę łączę pasję z nauką i pracą! Ponadto każdego roku na uczelni organizowane są wystawy naszych prac graficznych – od rzeźb i instalacji przez plakaty aż po animacje. Jest to bardzo dobra okazja do wymiany doświadczeń i opinii oraz autopromocji”


Dbamy o Twoją przyszłość Jednym z elementów misji WSNHiD jest to, by studenci i absolwenci potrafili zaplanować swoją drogę profesjonalnego rozwoju. O ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy dba – dodatkowo, poza programem zajęć – funkcjonujące na uczelni Biuro Karier.

Działalność Biura koncentruje się przede wszystkim na nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz wspieraniu studentów i absolwentów w nabywaniu praktycznych umiejętności i rozwijaniu przedsiębiorczego potencjału. Dzięki temu studenci uczestniczą w szkoleniach z zakresu efektywności osobistej oraz spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem pracy, których celem jest odpowiednie przygotowanie do procesu rekrutacji i selekcji, a także dowiadują się, jak założyć własną działalność gospodarczą. Korzystają również z praktyk i staży – z wynagrodzeniem 2400 zł miesięcznie – realizowanych w ramach uczelnianych projektów, dofinansowanych z Unii Europejskiej. Mogą brać też udział w Wirtualnych Targach Pracy, w których cyklicznie uczestniczy blisko 60 firm, instytucji i urzędów, proponując nawet ok. 200 miejsc pracy, praktyk i staży.

Mariusz Briegmann

Student informatyki w WSNHiD, III rok, freelancer, realizujący projekty i aplikacje dla klientów z Polski i zagranicy, odbył staż w agencji interaktywnej QuadroMedia „Dzięki pozyskanym przez uczelnię grantom unijnym, wspomagającym studentów i absolwentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, wziąłem udział w stażu, za który otrzymywałem atrakcyjne wynagrodzenie – 2400 zł miesięcznie. Praktykę odbywałem w agencji interaktywnej QuadroMedia, w oddziale firmy zajmującym się grami komputerowymi – Cameleon-labs. Podczas mojej pracy stażowej tworzyłem grę na platformę Android. Dzięki zetknięciu z realnymi problemami zyskałem zupełnie nowe spojrzenie na programowanie samo w sobie. Cennym i ciekawym doświadczeniem była dla mnie możliwość pracy w zespole złożonym z osób o różnych kompetencjach. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że odbyty staż przyczynił się do ugruntowania moich planów zawodowych i zainspirował mnie do stworzenia własnej gry”.

www.wsnhid.pl


Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719 Poznań tel.: 61 85 84 370 faks: 61 85 84 362 info@wsnhid.pl

www.wsnhid.pl

Biuro Rekrutacji: studia I i II stopnia

Parter, pokój 034 tel.: 61 85 84 363/315 faks: 61 85 84 362 e-mail: rekrutacja@wsnhid.pl Czynne: poniedziałek-piątek: godz. 8.00-16.00 sobota: godz. 9.00-14.00

Biuro Studiów Podyplomowych Parter, pokój 039 tel.: 61 85 84 325 faks: 61 85 82 481 e-mail: podyplomowe@wsnhid.pl Czynne: poniedziałek-piątek: godz.9.00-17.00

WSNHiD Catalogue 2013  

This is a digital version of a printed catalogue made for advertising campaign of the School of Humanities and Journalism in Poznan, Poland.

WSNHiD Catalogue 2013  

This is a digital version of a printed catalogue made for advertising campaign of the School of Humanities and Journalism in Poznan, Poland.

Advertisement