Page 1

PORTFÓLIO 2014 | LUKÁŠ ILDŽA


LUKÁŠ ILDŽA | OSOBNÝ PROFIL


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE SÚČASNÁ ADRESA: JASELSKÁ 20, 602 00, BRNO (CZ) TRVALÁ ADRESA: SLOVENSKÁ 32, 080 01, PREŠOV (SK) TELEFÓN: +420 734 266 129 (CZ) +421 948 276 440 (SK) EMAIL: LUKASILDZA@LUKASILDZA.SK WEBSTRÁNKA: WWW.LUKASILDZA.SK

OSOBNÉ INFORMÁCIE DÁTUM NARODENIA: 28. 6. 1991 MIESTO NARODENIA: HOŘOVICE NÁRODNOSŤ: ČESKÁ OBČIANSTVO: SLOVENSKÉ

VZDELANIE 2006-2010 4-ROČNÉ GYMNÁZIUM - EVANJELICKÉ KOLEGIÁLNE GYMNÁZIUM V PREŠOVE 2010+ FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 2005-2010 SPOLUPRÁCA S NIEKTORÝMI PREŠOVSKÝMI ARCHITEKTMI (WWW.SMIESKO.NET) NA VIZUALIZÁCIÁCH A ČIASTOČNE AJ NA TVORBE ARCHITEKTÚRY 2009+

PRÁCA NA VOĽNEJ NOHE AKO ARCHITEKT, FOTOGRAF, GRAFIK, WEBDIZAJNÉR

SCHOPNOSTI JAZYKOVÉ: ANGLICKÝ -PLYNULE NEMECKÝ -DOBRE PC ZRUČNOSTI: 2D GRAFIKA: PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR, DREAMWEAVER, LIGHTROOM 3D GRAFIKA: ARCHICAD, AUTOCAD, 3DS MAX + V-RAY VIDEO: ADOBE: PREMIERE PRO, AFTER EFFECTS OSTATNÉ: MS OFFICE


FAKULTA ARCHITEKTURY VUT BRNO | ŠKOLSKÉ PROJEKTY


2.NP KUCHYŇA

POHĽAD Z ULICE

AT1 | LIGHT GAP 2011 | VEDÚCI PRÁCE: ING.ARCH. FORETNÍK JAN, PH.D. Dom je inšpirovaný princípom navrhovania zvaného sklo (Jean Nouvel), ktorého cieľom je učiniť architektúru transparentnou tak, aby na seba neupozorňovala vlastnou hmotou, ale nechala cez seba svoje okolie prenikať. Práve tam smeruje návrh, a snaží sa tak nevýhodu úzkeho pozemku využiť vo svoj prospech tým, že tento priestor nevypĺňa ťažkou hmotou, ale “škárou”. Všetká konštrukcia ako aj technické a servisné zázemie domu sa nachádza v úzkom betonovom korpuse. Priestor medzi ním je tak očistený a  oprostený od akýchkoľvek zbytočných prekážok čím podporuje myšlienku kontinuity prostredia z oboch strán.


1.NP OBÝVACIA IZBA

PÔDORYS 1.NP Obývacia izba Kúpeľňa

WC Zádverie

REZ PRIEČNY +9,30

+6,00

3.NP SPÁLŇA

+3,00

0,00

REZ POZDĹŽNY +9,30

+6,00 +3,00 0,00


AT1 | FOREST REFUGE Druhá stavba na vyjadrenie svojho vzťahu k okoliu využíva narozdiel od prvej práve ťažkosť hmoty a poskytuje tak väčšie súkromie. Teória je inšpirovana známym architektom Petrom Zumthorom. Nejedná sa však o bežný stavebný materiál, nakoľko dom pracuje aj s lesom okolo seba. Dom je jasne oddelený od severnej, voľnej časti lúky výraznou fasádou a svoje súkromie si vytvára na ostatných

stranách, kde mu hranicu určuje až samotný les ktorému je dom otvorený. Poskytuje tak únik pred civilizovaným svetom, no zachováva možnosť bezprostredného kontaktu s prírodou pre jej milovníkov. Dom by mohol slúžiť aj ako chata či víkendové sídlo.


PÔDORYS Vstup

Kúpeľňa

Spálňa Detská izba Obytná hala

Špajz

Zádverie

Pracovňa

BR NO

SOB ĚŠIC E

SITUÁCIA


ZAN | GALÉRIA PRÍRODY 2011 | VEDÚCI PRÁCE: DOC. ING.ARCH. DRÁPAL JAROSLAV, CSC. Projekt vychádza z témy vrstvenia a svetla. Práve svetlom sa začala cesta hľadania konkrétneho tvaru stavby. Na počiatku skrsla myšlienka vytvoriť objekt, ktorý by nebol atraktívny sám sebou či svojím tvarom, ale svetlom, ktoré ho, resp. v ňom, bude “kresliť” (inšpirácia

PÔDORYS

REZ

v princípe fotografie). Uvažovaným využitím priestoru je vystavovanie prírodných exponátov. Galéria nieje zaťažená zázemím, tým pádom funguje iba ako externý pavilón už fungujúcej galérie.


AT2 | TVOŘIT VE VYTVOŘENÉM 2012 | VEDÚCI PRÁCE: PROF. ING. ARCH. HELENA ZEMÁNKOVÁ, CSC.


PÔDORYSY

FUNKCIE

REZ

+25,715

+17,170

+17,010 +16,320

+12,470

+8,520

+4,470

0,000

FUNKCIE

CHARAKTERISTIKA KONCEPTU Jedná sa o konverziu továrenského objektu starej prádelny pochádzajúcej z roku 1912, excelujúceho svojou polohou na "ostrove" vymedzenom dvoma ramenami rieky Svitavy. Návrhovaný koncept rešpektuje dobu objektu, jeho výraz, spolupracuje s jeho konštrukčným riešením, no konvertuje jeho funkciu na priestranné byty, a kancelárie. Bolo vykonaných via-

cero stavebných zásahov, ako vytvorenie átria pri západnej fasáde budovy, prechádzajúceho celou výškou budovy. Na južnej fasáde boli vytvorené presklenné arkiere rozširujúce plochu bytov, a ponúkajúce pôsobivý výhľad na mesto a rieku. Na východnej fasáde su naopak niektoré segmenty “vtlačené” do objektu, a  vytvárajú tak terasy.


AT3 | NOVÉ CENTRUM PRO KARLOVICE


CIEĽ + KONCEPT CENTRUM PRO KARLOVICE Cílem návrhu je vytvořit příjemné prostředí centra obce Karlovice. Díky velmi rozmělněné zástavbě je složité určit, co je ve skutečnosti centrem obce. Návrh se proto snaží sjednotit dnešní rozdílný ráz, umožnit střetávání lidí v kvalitním prostoru a také nabídnout další vyžití. Důraz je kladen na co možná největší kontext na spojitosti s místem a její historií. Využili sme mrtvý prostor v samotném srdci obce, na louce pod kostelem, kde jsme navrhli chodník ke kostelu spolu s odpočinkovými prostormi které dávají místu novou funkci střetávání se a odpočinku.

VODNÍ STEZKOU Koncept s názvem “Vodní stezkou“ se snaží v  co největší míře navázat na historii obce. Především na dnes již nedochovanou tradici dříve velmi známého karlovického lázeňství a také na místní průmysl, pro který byly vystavěny četné objekty rozeseté podél náhonu – hamry, pily a mlýny. Tato idea však není použita doslovně či plánovitě, ale je uskutečňována formou odkazů. Jelikož jak lázeňství, tak i průmysl byl úzce svázán s vodou, zvolili jsme vodu jako jednotící element. Naše nově navržené a řešené prvky s vodou vždy ve větší či menší míře interagují, můžete se proto na vodu nejenom dívat, ale také se jí i dotknout, ba si s ní přímo i hrát!

2013 | VEDÚCI PRÁCE: ING. ARCH. JAN FORETNÍK, PH.D.


VYUŽITIE LÚKY V JADRE OBCE


KRYHY K PREKROČENIU TOKU

LAVIČKY VO VODE PRE KNAJPOVANIE

ATRAKCIE NA VODNEJ STEZKE MOST NA ZAČIATKU STEZKY

CLONIACA STENA A SCHODY K VODE


AT4 | LESNÍ ŠKOLKA 2013 | VEDÚCI PRÁCE: ING. ARCH. PAVEL JURA


KONCEPT Koncept škôlky vychádza z okolitých vzťahov pozemku, pričom sa snaží oddeliť budovu a jej priľahlú lúku od cesty, a vytvoriť príjemný a čistý priestor medzi stromami, s panorámou. Pôdorys budovy má výrazne podlhovastý tvar, aby spolupracoval s cestou, a využil čo najviac plochy pozemku pre aktivity detí. Špárové okná a vysoká stena od cesty naznačujú že svet sa začína až za „barikádou“. Snaha vytvoriť dojem prekvapenia pri prestupe budovou na lúku. Naopak, protiľahlá fasáda sa otvára panoráme, lúke a lesu. Projekt sa taktiež snáží čo najviac prepojiť exteriér s interiérom, a to opticky, aj funkčne, aby uľahčil častý presun detí.

PÔDORYS

POHĽADY


AT5 | RADOVÉ RODINNÉ DOMY V BLOKU 2014 | VEDÚCI PRÁCE: ING. ARCH. LUBOŠ FRANTIŠÁK, PH.D.


KONCEPT - DOM NA ROHU stavba preklenuje dve priľahlé rady domov v ostrom uhle. naväzuje na ich výšku rímsy, no pôdorysne v parteri uskakuje o 40cm dovnútra. Hlavná „zatlačená“ hmota je celá presklenná, a kubusy ktore z nej vyskakujú plasticky naspäť do stavebnej čiary, sú odlíšené nielen materiálom, ale aj celkovo robustným vzhľadom v porovnaní s ľahkým sklom. v interiéri tak vzniká pestrosť zakrytého a odkrytého priestoru. to čo je najpriesvitnejšie je zároveň aj ľuďom najotvorenejšie - komunikačné priestory domu a verejný parter. Stavba vďaka tomuto kontrastu dostala osobitú dynamiku.

PÔDORYSY rez 1

rez 1

-0,150

0,000 +4,000 0,000

0,000

rez 2

rez 2

rez 2

rez 2

0,000

-0,150

0,000

0,000

-0,150

rez 1

rez 1

REZY +10,350

+10,850 +10,350

+7,000

+7,000

+4,000

+4,000

+10,850

0,000

-0,150

±0,000

-0,150


KONCEPT - DOM V RADE dom je navrhnutý v medzere širokej 7,2 metra a jeho fasády su orientované východo - západne, od čoho sa odvíjal aj ďalší postup návrhu. na oboch fasádach dominuje veľká plocha okien, ktorá umožňuje viac kontaktu s okolím - námestím a riekou na východe a zeleným vnútroblokom na západe. objem domu vychádza z kvádra od ktorého bol odčítaný ďalší, menší kváder tvoriaci priestor pre átrium. otvor do ulice je vyplnený doplňujúcou časťou s terasou na vrchu, ktorá je akýmsi stredobodom života domu. ponúka pohľad na mesto z nadhľadu, ako aj kontrolu nad takmer celým interiérom cez presklenie átria.

PÔDORYSY E-01 rez1

-0,100

+6,000

-0,100

rez2

+3,000

rez2

rez2

rez2

rez2 E-02

+9,600

+9,600

+6,000

+6,000

+3,000

+3,000

0,000

-3,000

-0,150

±0,000

-3,000

rez2

-0,100

0,000

+6,000

-0,150

rez1

E-01

rez1

E-01

REZY


REÁLNE PROJEKTY | ARCHITEKTÚRA


Severovýchodný pohľad

RD DULOVÁ VES Rodinný dom navrhnutý pre mladý manželský pár s výhľadom do budúcnosti pre dve deti. Hlavnými požiadavkami zákazníkov bola nízka cena stavby a veľa svetla v interiéri. Rozľahlý rovinatý pozemok sa nachádza na okraji dediny Dulová ves pri Prešove, kde nesusedí so žiadnymi stavbami, iba s futbalovým ihriskom v blízkosti. Dom je teda zasadený do príjemneho zeleného a pokojného pros-

tredia blízko lesa. Túto výsadu som pri návrhu zúžitkoval otvorením obytného priestoru na juh do exteréru, pokračujúc veľkou terasou, ktorá je z časti prestrešena a z časti prekrytá iba pergolou. Predpokladaný termín dokončenia stavby je koniec roka 2015. Úžitková plocha: 120,46m2 / Zastavaná plocha: 240,43m2


PÔDORYS

Závetrie

Zádverie

Pracovňa

Kotol

WC

Zásobník

Chodba

Tech. m.

Sklad

Špajz

Kúpeľňa

Práčka

Obývacia izba

/vstavana stena/

Kuchyňa s jedálňou

Terasa

Spálňa

RD - Jaškovi

Architektonická štúdia autor: Lukáš Ildža

2 500

100

250 2 500 150 300 200

150

2 600

100

300

505

REZ

150

1:50

Detská izba


INTERIÉR VSTUPNÉHO PRIESTORU PC SERVISU Interiér navrhnutý pre firmu ktorá poskytuje servisné služby v informatickej sfére a zároveň je aj maloobchodnou predajňou výpočtovej techniky. Táto vstupná miestnosť mala spĺňat reprezentatívnu úlohu, kde sa personál môže postarať o zákazníka a prebrať či vydať mu tovar. Hlavným výtvarným prvkom je tapeta ktorú som vytvoril zabstrahovaním ploš-

ného spoja. Rovnaký motív je použitý taktiež na presklenných dverách do dielne a zasadačky negatívnym vypieskovaním. Názvy miestností su zobrazene vo forme integrovaného obvodu. Nakoľko je pôdorys miestnosti relatívne malý voči jej výške, snažil som sa priestor opticky znížiť rozseknutím pomocou podhľadu s podsvietením a tapety.


RD LEVICE | NÁVRH INTERIÉRU

RD LEVICE 2 | NÁVRH INTERIÉRU


RD DRIENICA | NÁVRH INTERIÉRU

RD BERTOTOVCE | NÁVRH INTERIÉRU


ŠPORTBAR TRNKOV | NÁVRH INTERIÉRU

KÚPEĽŇA


RD - BEZ INVESTORA


HOTELOVÝ APARTMÁN | VIZUALIZÁCIE

INTERIÉR RD | VIZUALIZÁCIE

Hotel Credo v LM, autor návrhu: Ing. arch. Miroslav Motyčák

RD Batizovce, autor návrhu: Ing. arch. Radoslav Novák


PROSÍM NAVŠTÍVTE MÔJ WEB PRE OBŠÍRNEJŠIU GALÉRIU: FOTOGRAFIA + WEBDIZAJN | WWW.LUKASILDZA.SK


LUKÁŠ ILDŽA | 2014

Portfolio2014  
Portfolio2014  
Advertisement