Issuu on Google+

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA Nr indeksu 35077X

www.leszno24.pl

www.gazetaabc.pl

Dodatek wędkarski

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 21 (2273) 15.03-17.03.2011 r. wtorek-czwartek cena 2,20 zł

(w tym 8% VAT)

str. 15

Ziemia drżała pod ich stopami

Mieszkańcy regionu leszczyńskiego są w ogarniętej kataklizmem Japonii. Byli w trzęsących się domach, obserwowali fale tsunami. – Jedyne, co mogłam zrobić, to mieć przy sobie telefon i butelkę wody na wypadek, gdybym musiała przetrwać do czasu, aż mnie znajdą w gruzowisku, gdyby dom się zawalił – mówi Anna Raczyńska-Pawlak z Leszna. Teraz z niepokojem śledzi doniesienia na temat awarii w elektrowniach jądrowych. str. 4

Fot. Catholik Relief Services

Elektromechanika POLNY Radosław Polny

Naprawa i diagnostyka komputerowa ogrzewań powietrznych firmy Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych i naprawa klimatyzacji Leszno, ul. Wiejska 19a Czynne: pn.-pt. 8-16

tel. 669 347 915 www.radekpolny.pl

KREDYTY, POŻYCZKI BEZ BIK 30.000 zł

rata 249,75 zł

50.000 zł

rata 416,25 zł

70.000 zł

rata 582,75 zł

100.000 zł

rata 832,50 zł

Leszno, tel. 65 529-67-77

- na oświadczenie - dla firm i osób fizycznych - z zajęciami komorniczymi - dla rolników

Ic z Kąkolewa Winny jest rolnik W Zespole Szkół w Kąkolewie działa pierwsza klasa złożona z samych 6-latków. Najbliższej takiej trzeba szukać aż w Poznaniu. Z obowiązkami szkolnymi dzieci radzą sobie wspaniale.

str.6

Nawet gdy ceny produktów spożywczych w sklepach rosną, rolnik na tym nie zyskuje. Ale i tak – w powszechnym mniemaniu – to on jest winny wszystkiemu. str. 5

Po udarze mózgu Tomek Pacanowski ze Śmiłowa urodził się na nowo str. 10


2

AKTUALNOŚCI

Odwołanie szpitala odrzucone Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu odrzucił odwołanie złożone przez dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, dotyczące świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nocami, w weekendy i święta w powiecie kościańskim. W tej sprawie dyrekcji SPZOZ w Kościanie przysługuje jeszcze wniesienie odwołania do prezesa NFZ w Warszawie. Najprawdopodobniej dyrekcja skorzysta z tej możliwości. Ma na to 7 dni. Przypomnijmy, że konkurs ofert dotyczący udzielania od 1 marca bieżącego roku świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nocami, w weekendy i święta w powiecie kościańskim wygrał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Paweł Górzny w Starym Bojanowie. Dyrekcja SPZOZ w Kościanie stoi na stanowisku, że jej oferta jest lepsza niż ta, którą wybrał Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu. – Do dziś nie wiem, czym doktor Górzny nas przebił. Myślę, że cena zadecydowała. Największym przegranym tego konkursu jest pacjent. Proszę podać choćby jedno kryterium, w którym placówka w Starym Bojanowie nas przewyższa. Myślę, że urzędnicy nie spojrzeli okiem pacjenta, tylko okiem urzędnika – mówił w piątek do dziennikarzy Piotr Lehmann, dyrektor SPZOZ w Kościanie. Dyrektor wskazywał na to, że szpital zapewnia ciągłość pomocy,

Fot. D. Borowski  Wiceminister zdrowia Jakub Szulc (drugi z prawej na pierwszym planie) zapewnił, że zainteresuje się sprawą opieki zdrowotnej nocami, w weekendy i święta w powiecie kościańskim.

kompleksowość udzielania świadczeń (w razie potrzeby możliwość przekazania pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego lub na inny oddział w szpitalu), a ponadto znacznie lepszą dostępność, gdyż Kościan leży w centrum powiatu, a Stare Bojanowo jest oddalone o kilkanaście kilometrów. – Mam wielki żal do NFZ o takie potraktowanie szpitala – stwierdził dyrektor Lehmann i wyjawił, że do świadczenia tej nocnej i świątecznej opieki miał zakontraktowanych 28 osób – 14 lekarzy i 14 pielęgniarek. Wyraził wielkie obawy, czy doktor Górzny jest w stanie zapewnić tę opiekę na takim poziomie. W poniedziałek rano, gdy dyrektor Lehmann znał już uzasadnienie odrzucenia odwołania przez WOW

Wracamy do tematu

Zmiany na Poczcie odłożone Na początku marca wszystkie media, w tym także nasza gazeta i portal, informowały o planach zmian na Poczcie Polskiej. Podstawowa była taka, że niektóre urzędy pocztowe – zwłaszcza te w mniejszych miejscowościach – będą zamykane, a przyjmowanie listów i paczek przejmą agencje utworzone w sklepach i na stacjach benzynowych. Póki co PP realizację tych pomysłów odłożyła. Przypomnijmy, że w regionie leszczyńskim do likwidacji przeznaczono filie Poczty Polskiej w Lesznie przy ul. Szewskiej 11, Gostyniu przy ul. Górnej 26 i Rawiczu przy ul. Kolejowej 50 oraz w Pawłowicach, Wilkowicach, Kąkolewie, Starym Bojanowie, Jerce, Racocie, Pudliszkach, Jemielnie oraz agencję w Lginiu. W całym kraju miało być zamkniętych gdzieś 3800 urzędów, a pracę w nich mogło stracić około 8000 osób. W Wielkopolsce do odejścia z Poczty szykowanych było 500 ludzi. To spowodowało prote-

Redaktor wydania: Andrzej Przewoźny przewozny@gazetaabc.pl

sty pocztowców, przede wszystkim w Poznaniu. Dlatego władze Poczty Polskiej i rząd wycofali się z zapowiadanych zmian. Dotarliśmy do pisma, jakie wysłał do związkowców Jerzy Jóźkowiak, prezes PP, który objął stanowisko 1 marca. Wiem, że zmiany, jakie dokonują się w naszej firmie, nieraz budzą państwa zaniepokojenie. Poczta prowadzi trudną i często bolesną dla pracowników restrukturyzację. Mając to na uwadze, zarządziłem przegląd strategii firmy na lata 20102015 – napisał prezes. W ciągu najbliższych kilku tygodni prezes chce sprawdzić, czy likwidacja urzędów i zwolnienia w poszczególnych miejscowościach są konieczne. Zdaniem leszczyńskiego posła SLD Wiesława Szczepańskiego, zmiany w PP zostały odłożone z powodu wyborów, i to nie na dwa, trzy miesiące, ale na znacznie dłużej. Zamykanie urzędów i ograniczanie zatrudnienia – szczególnie na wsiach – to decyzje, które wyborcom nie mogą się podobać. – W przyszłym tygodniu spotykam się z wiceprezesem Poczty Polskiej. Chcę z nim o tym porozmawiać – lm mówi poseł Szczepański.

NFZ, nie ukrywał swojego zaskoczenia: – Nie wiem, dlaczego dostaliśmy tylko trzy punkty za kryterium jakości, gdyż wszystkie wymogi zostały przez nas spełnione. Musimy to dokładnie przeanalizować. W uzasadnieniu do oddalenia odwołania SPZOZ w Kościanie dyrektor WOW NFZ podaje, że placówka w Starym Bojanowie uzyskała większą liczbę punktów (83,80 pkt) niż oferta SPZOZ w Kościanie (75 pkt). Obie placówki otrzymały po 50 pkt za ofertę cenową. Jednakowo też oceniono ciągłość oferty (obie placówki dostały za nią po 5 pkt).

Szpital został wyżej oceniony za kompleksowość (12 pkt przy 5,80 pkt dla placówki w Starym Bojanowie) oraz za dostępność (5 pkt dla szpitala przy 0 pkt dla drugiego oferenta). Jednak placówkę ze Starego Bojanowa zdecydowanie wyżej oceniono w przypadku kryterium jakości (uzyskała 23 pkt przy tylko 3 pkt dla szpitala), i właśnie to kryterium zadecydowało o wyniku rozstrzygnięcia konkursu. Nie wzięto natomiast pod uwagę argumentu szpitala odnośnie lokalizacji udzielania świadczeń, gdyż zgodnie z treścią ogłoszenia konkursu musiał to być powiat kościański i wybrana placówka ten warunek spełnia. Zapewnienie przez szpital dodatkowej opieki w poradniach specjalistycznych oraz szpitalnym oddziale ratunkowym i na oddziale szpitalnym w ogóle nie podlegało ocenie w konkursie. – Na dzisiaj jest to jedyny taki przypadek w Polsce, gdzie kontrakt przeszedł z jednostki większej do mniejszej. Bardzo źle by się stało, gdyby ten stan rzeczy został utrzymany, tym bardziej że szpital jest do tego przygotowany – stwierdził Jakub Szulc, wiceminister zdrowia, który w miniony piątek na zaproszenie posła Wojciecha Ziemniaka przyjechał do szpitala w Kościanie. I choć stwierdził, że ministerstwo nie może ingerować w rozstrzygnięcia kontraktowe zawierane przez NFZ, to zapewnił, że zainteresuje się tą (dab) sprawą.

Drogowe rozmowy Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak rozmawiał z dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu Markiem Napierałą o inwestycjach drogowych na terenie miasta. Podczas roboczego spotkania, w którym uczestniczyli także zastępca burmistrza Elżbieta Palka i Henryk Sadzki, naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, dyrektor GDDKiA poinformował o przygotowywanej koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku od gostyńskiego rynku do przejazdu kolejowego. – Po ukończeniu koncepcji będzie ona skonsultowana z gminą, a następnie zlecone zostanie wykonanie projektu budowlanego – informuje Henryk Sadzki. – Gmina Gostyń wykupiła cztery nieruchomości na tym odcinku, tak żeby była możliwość poszerzenia tam drogi. Na jednej z nabytych działek rozebrano już jeden obiekt budowlany. Do końca czerwca planujemy rozbiórkę trzech pozostałych budynków. Do realizacji tych zadań gmina zobowiązała się w zawartym z GDDKiA porozumieniu. Termin wykonania przebudowy drogi nie jest jeszcze znany, zależy od możliwości finansowych administratora drogi. Podczas spotkania rozmawiano także o planowanej przebudowie dwóch skrzyżowań drogi krajowej nr 12 w rejonie gostyńskiego cmentarza: z drogami powiatowymi do Pępowa i do Smogorzewa. W trójstronnym porozumieniu uczestniczą:

powiat gostyński, GDDKiA i gmina Gostyń. Udział gminy w realizacji tej inwestycji wynosi 15 proc., bo ze skrzyżowania „krajówki” z drogą do Pępowa jest wjazd na gminny parking przy cmentarzu. W tegorocznym budżecie gmina zarezerwowała na to zadanie 300.000 zł. Podczas spotkania nie zabrakło rozmów o gostyńskiej obwodnicy. Inwestycja ta pominięta została w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, opracowanym przez resort infrastruktury. – Przewiduje się, że dokument ten będzie co roku aktualizowany, dlatego musimy podjąć działania, żeby nasza obwodnica znalazła się w tym programie. Co trzeba zrobić? Trzeba zadbać o spełnienie wszystkich kryteriów określonych przez ministerstwo – uważa burmistrz Jerzy Kulak. – Jednym z nich jest na przykład przygotowanie przez samorząd lokalnego programu ochrony przed zabudową terenów przyległych do obwodnicy. Będziemy na ten temat ES rozmawiać z radnymi.

 BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO. 16 marca, środa, godz. 9-18, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – nowa akcja czytelnicza „Biblioteka dla Dużego i Małego”. Prezentowane będą książki dla każdego pokolenia. Pracownicy biblioteki będą pomagać w wyborze książek dla osób w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, pokażą, jak korzystać z katalogu internetowego placówki. Będzie możliwość rezerwacji wybranych tytułów. CZYTAMY MIŁOSZA. 16 marca, środa, godz. 15.30, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – „Cicho sza: Czytamy Miłosza!”, o twórczości Miłosza z czytelnikami będzie rozmawiać prof. dr hab. Przemysław Czapliński. Do wygrania książki i wycieczka do Krakowa śladami poety.  WYSTAWA. 17 marca, czwartek, godz. 18, Galeria MBWA w Lesznie – otwarcie wystawy Agnieszki Błędkowskiej „Ucho, usta, nóż...”. Czynna do 5 kwietnia. DZWON PIELGRZYMA. 20 marca, niedziela, godz. 16, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, koncert Europejskiej Orkiestry Cygańskiej i Miklosza Deki Czureja, genialnego romskiego skrzypka, króla czardasza. Część dochodu z występu przeznaczona będzie na odlanie dzwonu Jana Pawła II. Bilet (50 zł) do nabycia w MOK i Informacji Turystycznej.  KONCERT. 21 marca, poniedziałek, godz. 18, hala Trapez w Lesznie – koncert „Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa mieszkańcom Leszna”. Wystąpi Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w MOK i Informacji Turystycznej.Podczas imprezy odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie Asi Kąkol, poparzonej dziewczyny ze Święciechowy.  TEATR. 28 marca, poniedziałek, godz. 19, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, spektakl „Lifting” w wykonaniu Jolanty Żółkowskiej, znanej m.in. z roli Baśki z pierwszej części popularnego serialu telewizyjnego „Dom”. Bilety już do kupienia w kasie CKiS.  CZESŁAW ŚPIEWA. 16 kwietnia, sobota, godz. 19, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie – koncert Czesława Mozila. Zaśpiewa utwory z najnowszej płyty „Pop” oraz starsze przeboje, m.in. „Maszynkę do świerkania”. Bilet kosztuje 45 zł, do kupienia w MOK i Informacji lm Turystycznej.


3

AKTUALNOŚCI Mieszkańcy regionu leszczyńskiego zdobyli dwie nagrody w konkursie na najlepsze opakowanie roku Art of Packaging. Jedna z nich trafiła do leszczynianina Karola Szymańskiego, druga – do firmy Wener Kenkel z Krzycka Wielkiego.

Perły wśród opakowań Konkurs Art of Packaging odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz marszałka województwa wielkopolskiego. Organizatorzy piszą tak: Już od pięciu lat szukamy pereł wśród opakowań zaskakujących formą, konstrukcją; urzekających pomysłem i wykonaniem; genialnych i funkcjonalnych; artystycznie przyziemnych, innowacyjnych i przyjemnych w użytkowaniu. Choć konkurs jest stosunkowo młody, lokalni projektanci opakowań wypracowali sobie już tam swoją markę i nie po raz pierwszy znaleźli się w gronie laureatów. W 2007 roku Artur Antkowiak, pracownik firmy Werner Kenkel, otrzymał główną nagrodę i statuetkę Perła wśród opakowań za karafkę Crystal. – To typowo designerski projekt. Konkurs promuje nie tylko funkcjonalne opakowania, ale także projekty, których nie da się wykonać maszynowo i które uchodzą bardziej za dzieła sztuki niż za przedmioty codziennego użytku – tłumaczy Maciej Słoma, główny technolog w firmie Werner Kenkel. Tym razem Werner Kenkel otrzymał główną nagrodę w kategorii opakowanie z szuflady. To kategoria specjalna, w której nominowane są produkty opracowane przez profesjonalistów, ale które nie trafiły jeszcze na rynek. Firma kończy właśnie prace wdrożeniowe nagrodzonego projektu, chronionego prawami autorskimi. To bardzo funkcjonalna rzecz. – To skrzynka transportowa, którą można złożyć jednym ruchem. Klejona jest u nas i w wersji rozłożonej dostarczana do klienta. Dzięki temu nie zajmuje dużo miejsca w czasie

transportu, a klient łatwo i szybko może ją sam złożyć – tłumaczy Słoma. Skrzynka znajdzie swoje zastosowanie przede wszystkim na rynku owocowo-warzywnym. W najbliższej przyszłości będzie prezentowana na targach easyFairs Packaging Innovations, które odbędą się 23-24 marca w Warszawie. Statuetkę Perła wśród opakowań w kategorii free style otrzymał Karol Szymański z Leszna za zestaw grillowy Picnic & Party Pack. To kartonowe, estetyczne i funkcjonalne opakowanie, które pozwala na wygodny transport zestawów jednorazowego użytku, zawierających po 12 sztuk sztućców, kubków, tacek. Zestaw jest pomyślany w ten sposób, że poszczególne elementy można wyciągać w sposób łatwy i higieniczny – np. kubki są umieszczone dnem do góry, co gwarantuje ich pobieranie bez kontaktu z częścią ustnikową. Podobny jego pomysł został doceniony wcześniej. W ubiegłym roku Szymański otrzymał wyróżnienie za tubę do kubków – podajnik do kubków jednorazowych. Tym razem w jego ręce trafiła główna nagroda i prestiżowa statuetka. Opakowanie Picnic & Party Pack zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP oraz jako wzór przemysłowy w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii. Kilkadziesiąt tysięcy sztuk jest już w sprzedaży. Chociaż sezon grillowy jeszcze się nie rozpoczął, płyną nowe zamówienia. Rozprowadzaniem zestawów zainteresowane są sieci hipermarketów. (kin)

Jedyne takie wiatraki Jeden z osieckich wiatraków obchodzi w tym roku 250-lecie. Gmina zainwestuje razem z Unią Europejską 600 tysięcy złotych w zagospodarowanie terenu wokół wiatraków. W XVIII wieku nastąpił rozkwit polskiego młynarstwa. Było wówczas w naszym kraju 20 tysięcy wiatraków, z czego aż 12 tysięcy na terenie Wielkopolski. Dziś najwięcej pozostało w regionie leszczyńskim, choć w minionych latach

trzy koźlaki stojące tak blisko siebie. Mieląc zboże na mąkę były świadkami wielu wydarzeń. 11 stycznia 1919 roku powstańcy z Osiecznej, Krzywinia i Śmigla w bitwie pod wiatrakami stawili opór wojskom niemieckim. Kolejni młynarze z pracy w koźlakach utrzymywali swoje rodziny, aż do momentu, kiedy zdławiły je duże młyny. Na przełomie lat 70. i 80. jako ostatni zatrzymał żarna Józef Heinze. Coraz więcej wielko-

Fot. J. Kuik  W żadnym innym miejscu w Polsce nie ma trzech koźlaków stojących obok siebie. To prawdziwy skarb dla turystów i gminy, która może je doskonale wykorzystać do celów promocyjnych. Prace zagospodarowujące teren przy wiatrakach nie obejmą, niestety, likwidacji napowietrznej linii energetycznej, która psuje miłośnikom fotograficznych pamiątek jedno z podstawowych ujęć wiatraków.

sporo z nich runęło z powodu braku właściwej opieki. Wytyczony w naszym regionie Wielkopolski Szlak Wiatraczny, najdłuższy w Europie, obejmuje 50 tych unikatowych zabytków, które udało się uchronić od zniszczenia. Osieckie wiatraki to ewenement na skalę światową, gdyż najprawdopodobniej są to jedyne

polskich wiatraków ma swoje imiona, które zwyczajowo dziedziczą po swoich ostatnich młynarzach. Na osieckim wzgórzu zwanym Szubienicą stoją dostojnie: Franciszek, Józef Adam oraz Leon. Te dwa pierwsze są własnością gminy, natomiast trzeci należy do osoby prywatnej. Ich stan techniczny jest bardzo dobry.

Ilustracje Siemaszki Wytańczyli laury

Fot. A. Przewoźny  W Galerii w Ratuszu w Lesznie odbył się wernisaż wystawy ilustracji Olgi Siemaszki – pierwszej damy polskiego rysunku dla dzieci. Można tam podziwiać także prace dzieci wykonane podczas warsztatów plastycznych, które w czasie ferii odbywały się w MBWA. – Rysunki autorstwa Olgi Siemaszki wcale się nie starzeją – mówi Danuta Stemplewska, kierownik MBWA w Lesznie. – Jest w nich tyle wyobraźni, subtelności. Przemawiają do ludzi w każdym wieku. Równie godne podziwu są prace wykonane przez dzieci. Są to kompozycje przestrzenne: z tekstury, kartonów oraz elementów plastikowych i szklanych. Dzieci włożyły w ich zrobienie cały swój polot. Naprawdę jest co podziwiać. Wystawa będzie czynna do 30 marca w Galerii w Ratuszu. Więcej zdjęć można znaleźć na portalu leszno24.pl

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie odbyła się czwarta edycja turnieju tańca o „Złotą Nutkę” pod patronatem starosty kościańskiego. Wzięło w nim udział 19 zespołów tanecznych z całej Wielkopolski. Turniejowe zmagania poprzedził profesjonalny pokaz tańca w wykonaniu Marty Mocek i Bartosza Stanka z wolsztyńskiego klubu tańca Latino. Zespoły, startujące w turnieju, były podzielone – ze względu na stopień sprawności – na dwie kategorie. Rywalizację w kategorii I wygrał zespół Tarantella ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie. Drugie miejsce w tej kategorii wytańczyły Iskierki z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, a trzecie Słoneczniki z poznańskiego Stowarzyszenia „Na Tak”. W kategorii II najlepszy, zdaniem konkursowej komisji, był Honey z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie. Drugie miejsce zajęły Tańczące Perełki z poznańskiego Zespołu Szkół Specjalnych nr 101, a trzecie – Elita z Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie. Jury przyznało ponadto indywidualne nagrody za „osobowość

taneczną”: Patrycji Kaczmarek z poznańskich Tańczących Perełek i Tomaszowi Nowakowskiemu ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu. Laureaci z rąk Edwarda Strzymińskiego, wicestarosty kościańskiego i Magdaleny Dyszkiewicz, dyrektorki Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie, odebrali

Ostatnie remonty przeprowadzono w latach 2007-2008. Wstępnie zadbano już o otoczenie wiatraków, wyrównując teren i usuwając zarośla. Gmina nie spoczęła na laurach i wystąpiła z wnioskiem do Unii Europejskiej o finansowe wsparcie dalszych prac. Komisja oceniła go pozytywnie. Według kosztorysu inwestorskiego wartość prac wynosi 600.000 zł. Gmina zapłaci tylko część, gdyż kwotą 240.000 zł projekt zostanie dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rzeczywistą kwotę, za jaką wykonane zostanie to zadanie, poznamy w tym tygodniu, po wyłonieniu wykonawcy w przetargu. Przy wiatrakach powstanie parking, aby bezpiecznie mogli zatrzymywać się tam zmotoryzowani, wybudowany zostanie też budynek z lokalem małej gastronomii i toaletami, teren będzie oświetlony i podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, powstaną ścieżki spacerowe, przy których ustawione zostaną ławki. Termin zakończenia prac przewiduje się na koniec czerwca, zatem należy spodziewać się, że osieckie wiatraki staną się jedną z większych wakacyjnych atrakcji, a leszczynianie – znajdujący upodobanie w jeździe rowerem – będą jeszcze częściej korzystać z wybudowanej w ubiegłym roku ścieżki rowerowej i odpoczywać pod wiatrakami przy herbatce. Dwa wiatraki należące do gminy można podziwiać także wewnątrz. Zorganizowane grupy mogą umówić się z kierownikiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Morena Rafałem Popławskim, telefonując pod nr 65 535-01-34. To doskonała propozycja na klasową wiosenną wycieczkę rowerową, połączoną z lekcją historii, geografii, biologii, a sam wiatrak jest też doskonałym motywem do układania matematycznych i fizycznych zadań. (JAC)

gratulacje i nagrody. Sponsorami turnieju byli: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, firma Coccodrillo, Marian Kurasiak, Piotr Lipowicz. Techniczną obsługę turnieju sprawował Kościański Ośrodek Kultury. Współorganizatorem turnieju – obok Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie – było Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną „Patrzmy Sercem”. (dab)

Fot. D. Borowski  Zespół Honey był najlepszy w kategorii II.


AKTUALNOŚCI

4

Mieszkańcy naszego regionu byli w Japonii, podczas ataku tsunami

Ziemia drżała pod ich stopami – Ania, pod stół, bo jest trzęsienie – leszczynianka odebrała nerwowy telefon od męża. Do Japonii przyjechała niespełna miesiąc temu. W ogarniętym kataklizmem kraju mieszka kilka osób pochodzących z naszego regionu. Udało nam się z nimi skontaktować. Ania była sama w domu, kiedy odebrała telefon od męża. Mówił krótko i rzeczowo: – Ania, pod stół, bo jest trzęsienie ziemi. – W pierwszym momencie potraktowałam to jak żart, bo nie czułam żadnych wstrząsów. Dopiero po chwili uświadomiłam sobie, że wszystko delikatnie się kołysze. Czułam się jak na rozbujanym statku – relacjonuje Anna Raczyńska-Pawlak z Leszna.

W mieszkaniu na I piętrze Kiedy dom przestał drgać, wyszła spod stołu i próbowała skontaktować się z mężem. Telefon nie odpowiadał. On w tym samym czasie nerwowo wydzwaniał do żony, też bezskutecznie. Wtedy ziemia zaczęła się trząść po raz drugi. Sytuacja z minuty na minutę stawała się dramatyczniejsza. – Byłam coraz bardziej przera-

W firmie Kiedy doszło do kataklizmu, jej mąż był w pracy. Zachował się kompletnie inaczej niż pozostali pracownicy. – Tylko ja jeden jakoś zareagowałem na to, co się stało. Inni pracownicy spokojnie wrócili do swoich zajęć. Ja próbowałem dodzwonić się do bliskich, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku – opowiada Kamil Pawlak z Leszna. – Kamil był chyba bardziej spanikowany niż ja. Zdenerwował się, bo telefony przestały działać i nie wiedział, co jest grane. Nigdy by sobie nie wybaczył, gdyby coś mi się stało akurat wtedy, kiedy ściągnął mnie do Japonii – opowiada Ania i zaraz dodaje: – Sądziłam, że gdy coś takiego się dzieje, to trzeba się ewakuować, iść do domu, sprawdzić, co z rodziną. Myślałam, że Kamil zaraz wróci z pracy. Ale w firmie nie zarządzono żadnej ewakuacji. ▲Jarosław Wasilewski z Rawicza znajdował się na XV piętrze tego budynku, kiedy ziemia zaczęła trząść się po raz pierwszy. Ogromny budynek falował jak trawa na wietrze. – Trzęsienie trwało około minuty. To może wydawać się krótko dla kogoś, kto nic podobnego nie przeżył. Są jednak takie chwile, kiedy minuta ciągnie się jak wieczność – przyznaje Jarek. Fot. archiwum

▲W Japonii mieszka obecnie kilkoro mieszkańców naszego regionu. Na zdjęciu od prawej: Anna Raczyńska-Pawlak z mężem Kamilem, Piotr z Poznania i Paweł Rylski pochodzący z Bojanowa. Fot. archiwum

żona. To jest straszne uczucie, bo stoisz w mieszkaniu i nic nie możesz zrobić, nie możesz nad niczym zapanować. Jedyne, co mogłam zrobić, to mieć przy sobie telefon i butelkę wody na wypadek, gdybym musiała przetrwać do czasu, aż mnie znajdą w gruzowisku, gdyby dom się zawalił – myślała przytomnie. Zdążyła oprzeć się o ścianę. – Cały budynek tańczył. Najlepiej widać to było po lampie, która bujała się pod sufitem. Upewniłam się, że wokół nie ma żadnych rzeczy, które mogłyby się na mnie przewrócić i przeczekałam ten czas– opisuje leszczynianka.

Na wypadek zagrożenia pracownicy zawsze mają przy swoich biurkach kask, gwizdek i latarkę. – Kilka razy w roku odbywają się ćwiczenia. Każdy wie gdzie, kiedy i jak ma iść, żeby się ratować – opowiada Ania. Tym razem nie było takiej potrzeby.

W wieżowcu Jarek był na XV piętrze budynku, kiedy obiekt zaczął falować. – Wrażenie było okropne. Amplituda ruchów na piętrze jest znacznie większa niż u podstawy budynku – mówi Jarosław Wasilewski z Rawicza. Jego zdaniem, to było wyjątkowo mocne i długo odczuwalne trzęsienie

ziemi. Wcześniej doświadczał delikatniejszych wstrząsów. – Tym razem trwało około minuty. To może wydawać się krótko dla kogoś, kto nic podobnego nie przeżył. Są jednak takie chwile, kiedy minuta ciągnie się jak wieczność – opisuje. Zgodnie z instrukcjami szkoleniowymi zbiegł na dwór. Mało kto zareagował tak samo. Wielu jego współpracowników nawet nie oderwało wzroku od monitorów. – Japończycy chyba rodzą się z tym. Nie przejmują się wstrząsami tak bardzo jak obcokrajowcy – komentuje Jarek. Wtórne trzęsienie obserwował już na zewnątrz. Budynki falowały jak na wietrze. – Choć byłem z dala od epicentrum trzęsienia ziemi, osobiście przeżyłem to dość mocno. Dopiero po fakcie szef powiedział mi, że nasz biurowiec jest zaprojektowany w taki sposób, że wytrzyma trzęsienie ziemi do 8 stopni w sali Richtera. Budynek nie dotyka bezpośrednio ziemi. Stoi na amortyzatorach, które tłumią drgania – wyjaśnia. Na wszelki wypadek też ma kask przy swoim biurku. – Nie zawsze jest czas na ucieczkę. Trzęsienia ziemi nie sposób przewidzieć i dlatego jest ono tak niebezpieczne – dodaje. W apartamentowcu, w którym mieszka, nieco rozeszły się ściany i pojawiły się szczeliny. W jego mieście wszystko stoi na swoim miejscu.

Posiadamy wolne terminy na przyjęcia komunijne

w maju i czerwcu

Tel. 783 579 435 lub 65 520 50 12

– Główne zmartwienie teraz to to, co dzieje się w elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że sytuacja nie wyrwie się spod kontroli. Władze uspokajają, że nic nie powinno się zdarzyć, zwłaszcza tutaj, w Japonii.

Za oknem W okolicach Nagoi, gdzie mieszkają Ania, Kamil i Jarek, kataklizm prawdopodobnie nie pochłonął ofiar i nie wyrządził dużych szkód. – Kiedy się uspokoiło, wyjrzałam przez okno. Chciałam sprawdzić, co się dzieje na ulicach, czy ludzie wychodzą z domów. Byłam zdziwiona, bo tam normalnie odbywał się ruch. Ludzie zachowywali się tak jakby nic się nie stało, a robotnicy, którzy wykonywali jakieś prace drogowe, już zdążyli wrócić do swoich zajęć. Nie było widać żadnej paniki, żadnego przerażenia, żadnych emocji – relacjonuje Ania.

Fala Leszczynianka dopiero z telewizji dowiedziała się, że kraj zalewa wielka fala tsunami i że skutki trzęsienia ziemi w Japonii będą znacznie poważniejsze. – Zapowiadano nadejście prawie metrowej fali. Ale ponieważ mieszkamy w zatoce, jakieś 10 kilometrów od brzegu, fala została wyhamowana. Grozę tsunami poznał inny mieszkaniec naszego regionu.

– Z mojej perspektywy wyglądało to zupełnie inaczej: jeden wielki chaos i panika. Ludzie powybiegali z domów, a na ulicach pojawiła się masa samochodów. Każdy starał się uciekać najdalej od miejsca, do którego miała przyjść fala – mówił w piątek Paweł Rylski. Paweł pochodzi z Bojanowa, mieszka w Japonii nad Oceanem Spokojnym. – Na samym początku nie była znana wysokość tej fali. Dopiero z czasem dowiedzieliśmy się, że będzie miała w granicach trzech metrów. Taka fala przenosi samochody, niszczy domy... Miejsce, przez które przechodzi, wygląda jak pobojowisko. Najgorszy jest moment, kiedy ta fala wraca i wciąga wszystko z powrotem – opisuje Paweł. W jego rejonie woda zalała część ulic. – Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy, bo przecież to nie jest koniec. Ciągle mogą być wstrząsy wtórne i wtórne tsunami – mówił w piątek. Dr hab. Wojciech Dębski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk powiedział Polskiej Agencji Prasowej: – Po wstrząsie tego typu można się spodziewać, że wstrząsy następcze będą trwały pół roku. Te najsilniejsze to będzie kilkanaście kolejnych dni. Potem wstrząsy będą coraz słabsze i coraz rzadsze. KINGA ZYDOROWICZ

Według najnowszych danych spowodowana trzęsieniem ziemi fala tsunami, która w ubiegły piątek nawiedziła wyspy japońskie, spowodowała śmierć ponad czterech tysięcy ludzi (dane oficjalne). Ciała kolejnych dwóch tysięcy ofiar znaleziono na wybrzeżach prefektury Miyagi. Władze wciąż nie mogą skontaktować się z około 10 tysiącami ludzi z miasta Minamisanriku. Koło tysiąca ciał morze wyrzuciło na brzeg na półwyspie Ojika. Jak podają władze Japonii, to największa klęska w kraju od czasu zakończenia II wojny światowej. Uszkodzone są elektrownie atomowe, duże straty poniósł także przemysł i infrastruktura drogowo-lokalowa.


AKTUALNOŚCI

5

Gdy drożeje cukier, mięso i chleb, to

Winny jest rolnik

– W maju, gdy będą komunie, na pewno w sklepach zabraknie krajowego mięsa, więc zacznie się import mrożonego – przewiduje Piotr Walkowski, poseł PSL. W zeszłym tygodniu spotkał się z rolnikami gminy Krzemieniewo. Dobrych informacji miał niewiele, mówił za to bardzo ciekawie o tym, co w rolnictwie się dzieje. W Sejmie od kilku dni leży wniosek PiS o odwołanie ministra rolnictwa Marka Sawickiego z PSL. Opozycja zarzuca mu, że za mało dba o polską wieś, że nie potrafi bronić jej interesów w Brukseli, że rodzimi

rolnika, choć ten na cenę skupu nie ma żadnego wpływu. – W maju, gdy będą komunie, na pewno w sklepach zabraknie krajowego mięsa, więc zacznie się import mrożonego – dodaje Walkowski.

Fot. E. Baldys V Gdy gęsi stadami wzbiją się w powietrze, wówczas tworzą się gigantyczne czarne chmury.

Czarne chmury Zawisły na kilka dni nad ziemią kościańską. Tworzyły je tysiące gęsi, które zatrzymały się tu na odpoczynek w drodze do tundry.

Fot. E. Baldys V W maju, gdy rozpoczną się komunie, w sklepach zabraknie krajowego mięsa. Trzeba będzie je sprowadzać.

producenci żywności przegrywają konkurencję z zachodnimi, bo ci drudzy oferują niższe ceny. – Debata nad wnioskiem będzie trwać co najmniej 6 godzin, zapisze się do niej 80 posłów, będą zadawać pytania, Sawicki na nie odpowie – wylicza Walkowski. Minister posady nie straci, bo koalicja PO i PSL ma taką większość, że go obroni. Takie sejmowe awantury robi się nie po to, by jakąkolwiek ważną dla wsi i rolnictwa sprawę załatwić, ale by wykazać się pozorną aktywnością. Tymczasem problemy wsi są coraz większe. Na początku roku ceny trzody chlewnej spadły do 2,70-2,80 zł za kilogram. O żadnej opłacalności produkcji świń sprzedawanych za takie pieniądze nie może być mowy. – A do tego jeszcze trudno było ten żywiec sprzedać. Po świętach każdy przeważnie ma jakieś zapasy w lodówce, w sklepach niczego nie brakowało – mówił poseł. Nawet kiedy żywiec jest bardzo tani, w sklepach ceny stoją. Teraz żywiec pnie się powoli w górę, bo zaczyna go brakować, ponieważ gdy był tani, rolnicy ograniczali stada. Jeszcze niedawno w całym kraju było około 22 mln sztuk świń. W listopadzie 2010 – 14 mln, a dziś jest pewnie o kolejne 2-3 mln mniej. Gdy żywiec podrożeje, w sklepach też będzie drożej. Wina spadnie na

Ono ma jedną zaletę – jest tanie. Jak twierdzi poseł, niektóre półtusze sprowadzane do naszego kraju były po 50 eurocentów za kilogram, czyli około 2 zł. – A potem jest tak, że ludzie jadą drogą, widzą wielką reklamę przy supermarkecie: SCHAB 9 zł. I wstępują tam, przy okazji robiąc inne zakupy za 300 zł. Bo o to właścicielowi marketu chodzi. A ten schab jest tak zakonserwowany, że przez pół roku wygląda jak świeży – twierdzi parlamentarzysta. Dziś kilogram żywca kosztuje 4-4,20 zł. – Tym, którzy mają świnie, poprawi się – zapewniał Walkowski. – Ale zaraz będą oskarżani, że to przez nich w sklepach podrożeje. Bo kiedy żywiec był tani, u rzeźników ceny ani drgnęły, nic nie staniało. Teraz, kiedy rolnik dostanie za świnie więcej, konsument w mieście za mięso też zapłaci więcej. Cukier jest drogi – to również wina rolnika, bo nikt w mieście nie wie, że rolnik ma limit i nie może wyprodukować więcej buraków, niż on zakłada, a jak wyprodukuje – sprzeda je za bezcen. Chleb jest drogi – i to także przez rolnika, mimo że zboże czy mąka to tylko kilka procent ogólnych kosztów wypieku pieczywa. Zawsze wszystkiemu winny jest rolnik. LIDIA MATUSZEWSKA matuszewska@gazetaabc.pl

– Podziwiam je tu każdego roku, ale tyle jeszcze nigdy nie widziałem –opowiada Grzegorz Nowak, lekarz weterynarii i baczny obserwator przyrody. Kiedy ptaki rozpoczynają żer, sprawiają, że pola między Parskiem a Spławiem robią się aż czarne. Jeszcze większy jest efekt, gdy stadami wzbijają się w powietrze. Na niebie tworzą się wtedy gigantyczne ciemne chmury. – Normalnie przelatują przez Polskę od końca stycznia do połowy kwietnia. Ale w tym roku zima się nam przedłużyła. Widocznie przelot gęsi skumulował się – domyśla się dr Stanisław Kuźniak, ornitolog. Podczas gdy gęsi gęgawy gnieżdżą się na terenie Polski i już od dawna są na lęgowiskach, zbożowe i białoczelne zimują na zachodzie Europy. Głównie w Holandii,

Francji i Wielkiej Brytanii. Na lato wybierają chłodniejsze krainy. Lecą na północny wschód, by cieplejsze miesiące spędzić w tundrze. Każdego roku pod koniec zimy w wielogatunkowych stadach przelatują m.in. przez Polskę. – W ostatnich latach ich liczebność zdecydowanie wzrosła – wyjaśnia dr Kuźniak. – Pamiętam, że kiedyś można było wypatrzyć tylko pojedyncze sztuki gęsi białoczelnej. Dziś jest ich mnóstwo. Skracają też swoje trasy lotów. Bywa, że nawet te gatunki zimują już nawet na zachodzie Polski: w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Jak szacuje Nowak, który w ubiegłym tygodniu codziennie przyglądał się stadom niedaleko Parska, gęsi mogło być nawet do 15 tysięcy. Jego zdaniem, ptaki te szczególnie upodobały sobie to

miejsce, bo przed setkami lat było tu jezioro. – Mają to genetycznie zakodowane i każdego roku właśnie tutaj urządzają sobie przystanek – domyśla się. – Z pewnością znalazły tam dobre żerowisko. Na kilka dni zatrzymały się na odpoczynek i zaraz ruszą w dalszą drogę – dodaje dr Kuźniak. Jak wyjaśnia ornitolog, po nasyceniu się na polach suchym pokarmem lecą potem napić się i wykąpać w jeziorze Wonieść. W ciągu dnia całymi chmarami przemieszczają się z jednego miejsca w drugie. Jak okiem sięgnąć, wszędzie gęsi. – Dwu-, trzytysięczne stada gęsi to nic nadzwyczajnego. Ale zdarzają się też o wiele większe – przyznaje ornitolog.

MIW


SPRAWY

6

6-latek w szkole radzi sobie doskonale

Ic z Kąkolewa

W Zespole Szkół w Kąkolewie jest pierwsza klasa złożona z samych 6-latków. – To wspaniałe dzieciaki – dyrektorka Alina Żalik nie może się swoich najmłodszych uczniów nachwalić. Maluchy bez problemu zadomowiły się w ławkach, odważnie chodzą po szkolnych korytarzach, szybko i chętnie uczą się wszystkiego, co dla nich nowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło właśnie kampanię zachęcającą rodziców, aby posyłali do szkół swoje 6-letnie pociechy. W telewizyjnych reklamach namawia do tego sama minister Katarzyna Hall. Bo jeszcze tylko w tym roku decyzję o tym, czy dziecko

Dobrze poznały więc miejsce, gdzie teraz mają lekcje. – Dzieci świetnie się w szkole odnajdują – zapewnia Agnieszka Andrzejewska-Śmiejczak, wychowawczyni Ic. Na pytanie, czy lubią szkołę, odpowiadają zgodnie i głośno: – Tak. – To jest żywioł – śmieje się wychowawczyni. Większość czasu dzieci spędzają w sali lekcyjnej realizując ten sam program, co ich starsi o rok koledzy z równoległych klas pierwszych. Mają też czas na zabawę i zajęcia ruchowe w sali zabaw. Dyrektorka Żalik mówi, że decyzja o utworzeniu pierwszej klasy 6-latków była słuszna, a jej potwier-

– Podczas spotkań rozwiewaliśmy je. Odwoływaliśmy się do wiedzy z psychologii rozwojowej, według której dzieci 5- i 6-letnie są niezwykle ciekawe świata i chłonne wiedzy – mówi Alina Żalik, która jest zwolenniczką tego, żeby dzieci rozpoczynały naukę w szkole wcześniej. 6-latek w przedszkolu w praktyce realizuje ten sam program, co 5-latek. – Po co dwa razy powtarzać to samo, skoro można uczyć się nowych rzeczy – pyta dyrektorka. – W odróżnieniu od starszych kolegów małe dzieci uczą się wszystkiego nie z obowiązku, tylko z naturalnej dla nich ciekawości i otwartości,

Fot. E. Baldys  Klasa Ic z Zespołu Szkół w Kąkolewie z dyrektorką Aliną Żalik i wychowawczynią Agnieszką AndrzejewskąŚmiejczak.

ma pójść do szkoły, czy do przedszkola, podejmują rodzice. Od 2012 roku takiego wyboru już nie będzie. Wszystkie 6-latki obowiązkowo pójdą do pierwszej klasy. Klasa Ic w Kąkolewie to w regionie leszczyńskim ewenement. Nigdzie indziej nie ma klasy pierwszej złożonej z samych 6-latków. Podobnych klas trzeba szukać dopiero w Poznaniu. Do Ic w Kąkolewie chodzi 24 maluchów. Rodziców chętnych, aby posłać swoje 6-letnie pociechy do szkoły, zebrało się więcej, jednak za mało, aby stworzyć dwie takie klasy. Skąd to zainteresowanie? Z rozmów, jakie prowadziły z rodzicami dyrektorki przedszkola i szkoły. Obie przekonywały ich, że z prowadzonych badań wynika, że dzieci w tym wieku są gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego. Wszystkie 6-latki, które są teraz w pierwszej klasie, chodziły wcześniej do przedszkola w Kąkolewie lub oddziału w Grodzisku. A że w przedszkolu w Kąkolewie brakowało dla nich sali, większość dzieci miała zajęcia w budynku szkolnym.

dzeniem są osiągnięcia uczniów i pozytywne opinie rodziców. – Nie ma z tymi dziećmi żadnych kłopotów. A wręcz przeciwnie. Chętnie angażują się w życie szkoły, biorą udział we wszystkich szkolnych imprezach, są odważne, ładnie się wypowiadają, nauka nie jest dla nich problemem – wylicza. Rodzice, zanim zdecydowali się posłać swoje pociechy do szkoły, mieli oczywiście dylematy. Zastanawiali się, czy nie odbierają maluchom roku dzieciństwa, czy dzieci podołają nowym obowiązkom, czy szkoła zapewni im bezpieczeństwo. Obaw było wiele.

z ogromną przyjemnością. W Kąkolewie myślą już o tym, aby od września przyjąć do szkoły kolejne 6-latki. A burmistrz gminy Osieczna dodaje, że być może uda się to też w szkole w Osiecznej. – W Kąkolewie ten eksperyment sprawdził się, dlatego warto dać szansę także pozostałym 6-latkom z naszej gminy – mówi Stanisław Glapiak. I znów tak jak przed rokiem dyrektorki szkoły i przedszkola będą się spotykać z rodzicami i przekonywać ich, że warto posłać dzieci do szkoły. LIDIA MATUSZEWSKA matuszewska@gazetaabc.pl

W 2012 roku, kiedy do szkół obowiązkowo pójdą wszystkie 6-latki, wiele placówek będzie mieć problem, jak je wszystkie pomieścić. Pierwszych klas będzie przecież dwa razy tyle, co teraz, bo i dla 6- i dla 7-latków. Niewykluczone, że w wielu szkołach zajęcia będą się odbywać na dwie zmiany. Dlatego niektóre miasta i gminy już zastanawiają się, jak rozładować ten nawał uczniów. W Płocku ruszyła akcja „Pierwsza klasa 6-latków zaprasza”. Władze miasta razem z dyrektorami szkół namawiają rodziców, aby posłali dzieci do szkół już we wrześniu 2011, a nie czekali z tym do przyszłego roku. We wszystkich szkołach przez cały marzec odbywają się spotkania informacyjne. lm

Fot. 2x archiwum  Śpiewy i tańce towarzyszyły „Koncertowi życzeń” w śmigielskiej MBP. Paniom udało się wciągnąć do zabawy dyrektora Centrum Kultury Eugeniusza Kurasińskiego.

Z komputerem w stylu retro Połączyli stare z nowym, przy- zji, by pod okiem wolontariuszy jemne z pożytecznym. Doskonała nabierać wprawy w serfowaniu po zabawa przy dźwiękach dawnych sieci i uczyć się wykorzystywać przebojów, rozśpiewane i roztań- Internet na własne potrzeby. Wraz z upływem czasu dystans, czone seniorki, Maryla Rodowicz jako konferansjerka, a przy okazji z jakim początkowo podchodziły do nauka obsługi komputera – oto klawiatury, znikał, a zastępowała go efekt „Koncertu życzeń”, który ciekawość i chęć zdobycia nowych odbył się w Miejskiej Bibliotece umiejętności. Uczestniczki na własnej skórze przekonały się, że hasło Publicznej w Śmiglu. Impreza retro z wykorzystaniem najnowszych technologii – taka idea przyświecała organizatorom koncertu, na którym królowały członkinie Klubu Seniora ze Śmigla oraz nieformalnej grupy Klubu Przyjaciół Biblioteki z Nietążkowa. Panie chętnie skorzystały z zaproszenia bibliotekarek i przybyły, by – dzięki Internetowi – przenieść się do czasów swojej młodości, posłuchać starych melodii i powspominać. W odszukiwaniu ulubionych piosenek i wykonawców na YouToubie pomagali wolontariusze i pracownicy biblioteki. A konferansjerkę poprowadziła niekwestionowana gwiazda polskiej sceny  W zmaganiach z komputerem panie wspierali Maryla Rodowicz, wolontariusze i pracownicy biblioteki. w którą wcieliła się Barbara Mencel. „Od komputera się nie umiera” jest To ona porwała gości do wspólnego prawdziwe. Swój entuzjazm okazały, śpiewu żywiołowym wykonaniem wyrażając chęć ponownego spotkahitu „Jadą wozy kolorowe”. nia w podobnej konwencji. Wspólne karaoke i tańce wpraSpotkanie przygotowano w rawiły gości w zabawowy nastrój, mach ogólnopolskiego konkursu a całości dopełniała oryginalna sce- „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień nografia. Łza kręciła się w oku na z Internetem 2011”, do którego przywidok fotosów dawnych gwiazd, stąpiła śmigielska placówka. Jego tradycyjnego gramofonu czy winy- celem jest zachęcenie do korzystania lowych płyt. z komputera osób po 50. roku życia. Oprócz dobrej zabawy celem spo- Czy pomysł śmigielskich bibliotekatkania było oswajanie ludzi w wieku rek przypadnie do gustu jury, okaże 50+ z technologią informatyczną. się niebawem. Ale już dziś wiadomo, Niektóre z pań miały już za sobą że na pewno spodobał się uczestkursy, dla innych było to pierwsze nikom, którzy z niecierpliwością spotkanie z komputerem. Zarówno czekają na kolejną taką inicjatywę. jedne, jak i drugie korzystały z okaLL


MUZYKA

Fryderyk z trąbką Trębacz z Krzycka Wielkiego ma szansę na Fryderyka w kategorii fonograficzny jazzowy debiut roku. O nominowanej płycie, ostatniej trasie koncertowej i muzycznych planach z Maciejem Fortuną rozmawia Mirosław Wlekły.

Fot. R.Kaźmierczak V Maciej Fortuna

Do Fryderyka 2011 oprócz „Lost keys” kwartetu Macieja Fortuny nominowane zostały także projekty muzyczne Roberta Kubiszyna i zespołu New Trio. Maciej Fortuna pochodzi z Krzycka Wielkiego. Jest trębaczem jazzowym, współpracującym z wieloma znanymi artystami, głównie z Polski, Niemiec i USA. Na początku tego roku pismo „Jazz Forum” uznało go za nową nadzieję polskiego jazzu. A ponad rok temu nasza redakcja obwołała go „Człowiekiem Roku 2009”. – Ile pracy zajmuje przygotowanie płyty nominowanej do Fryderyka? – Mnóstwo i bardzo mało jednocześnie. To przedziwna historia. W trasę wyruszyliśmy ze starannie przygotowanymi moimi kompozycjami, nie zabrakło również utworów Larry`ego Portera i Przemka Raminiaka. Ale każdego dnia w czasie tej miesięcznej podróży odchodziliśmy od tego i zaczynaliśmy coraz bardziej improwizować. Tworzyliśmy solówki, kończyliśmy tematami, za każdym razem kompozycje się powiększały. Trasa była mordercza, wyjątkowo długa. Po ostatnim koncercie w Poznaniu obudziliśmy się po południu. A studio nagrań czekało na nas już od rana... – Zbyt zmęczeni na nagrywanie? – Graliśmy jak w transie. Pewnie nigdy by się to nie wydarzyło, gdyby nie ta miesięczna trasa. Po dwóch godzinach skonani wyszliśmy ze studia w przekonaniu, że spędzimy w nim jeszcze wiele godzin. – Nie spędziliście? – No właśnie. O drugiej w nocy zadzwonił Przemek. Jako jedyny z nas zdążył przesłuchać materiał. Podekscytowany mówił, że jest genialny. Że to muzyka, która może wstrząsnąć polskim rynkiem jazzowym. Tak naprawdę wielka praca, składająca się na ten krążek, odbyła się podczas koncertów. W studiu nastąpiło jedynie jej zwieńczenie. Zupełnie inaczej niż w przypadku nagrywanej kilka miesię-

cy wcześniej płyty ze Stefanem Weeke, kiedy na kilka tygodni zamknęliśmy się w studiu. – Już na wstępie słychać wielki niepokój? – Nie przez przypadek. Przypadkiem nie jest też tytuł płyty „Lost keys”. Po ostatnim koncercie, a przed wejściem do studia zgubiliśmy klucze do naszego mieszkania i wynikły z tego spore komplikacje. Przemek był przez to bardzo rozdrażniony. I taki jest pierwszy utwór. A potem zaczynamy szukać rozwiązań („Mind Travel”, „Searchin”), aż wreszcie się uspokajamy („Solace”). To naprawdę słychać na tej płycie. Wieńczy ją utwór zagrany solo na kontrabasie, będący jednocześnie zaczątkiem nowego krążka. – Czy naprawdę zgubiony klucz może zaważyć na nastroju płyty? – Zwróćmy uwagę: mowa jest o kluczach, nie o konkretnym kluczu. Tak naprawdę nie o nie tutaj chodzi. W trakcie tej trasy sypały się nam rodziny, związki, zmieniało się nasze życie. Podróżując nieustannie myśleliśmy, kim naprawdę jesteśmy. Ta płyta właśnie o tym jest. I jeśli komuś jest bliski język wypowiedzi jazzowej, to poczuje, że krążek ten prowadzi przez takie zawiłości życia. Uznaliśmy, że taka podróż przez wszystkie stany emocjonalne jest bardzo twórcza muzycznie i na tym się skupiliśmy. – Zdaniem magazynu „Jazz Forum” jesteś nadzieją tego gatunku w Polsce. – Ta gazeta nigdy dotąd nic o mnie nie napisała. Nawet jak wygrałem festiwal jazzowy, nie zwróciła na to większej uwagi. Tym większym dla mnie zaskoczeniem było to wyróżnienie. Na szczęście okazało się, że czytelnicy, którzy wypełniali ankietę, doceniają moją działalność koncertową i jestem im za to bardzo wdzięczny. – Coraz częściej występujesz też za granicą. Ostatnio twoją muzykę mieli okazję poznać Norwegowie. – To była jak dotąd jedna z najpiękniejszych tras w moim życiu.

Codziennie się przemieszczaliśmy. Występowaliśmy na scenach od Oslo po samo koło podbiegunowe. W stolicy mieliśmy zaszczyt zagrać dla właścicieli wszystkich klubów jazzowych w Norwegii. Wyjazd był udany pod każdym względem. Tamtejsza przyroda jest inspirująca. I wcale nie jest tak zimno, jak się wydawało. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Tromsö, było zero stopni. W Polsce przywitał nas piętnastostopniowy mróz. – Gdzie planujesz kolejne trasy? – Na pewno wkrótce wystąpię kilka razy w Berlinie. Mack Goldsbury chce zorganizować nam małą trasę po Stanach Zjednoczonych. Poza tym z programem poświęconym Krzysztofowi Komedzie, z którym dotąd występowałem tylko w Poznaniu i Warszawie, teraz pojawię się w Łodzi. Ze Stefanem Weeke planujemy nagranie drugiej płyty. Może załadujemy cały sprzęt do samochodu, pojedziemy do Toskanii czy Norwegii, wynajmiemy jakiś dom, porządnie go wytłumimy i nagramy ją tam, w spokoju.

7 Wśród nominowanych jest jeszcze jeden leszczyński akcent. W kategorii najwybitniejsze nagranie polskiej muzyki poważnej nominowano „Requiem Missa Pro Defunctis” (Polskie Nagrania „Muza”) w wykonaniu Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie, którego kompozytorem był leszczynianin Roman Maciejewski. Najwięcej nominacji do tegorocznych Fryderyków zebrała Monika Brodka, aż dziewięć. Sześć otrzymał poznański zespół Acid Drinkers. Nagrody zostaną wręczone 9 maja. – Ta nominacja to zwieńczenie twojej dotychczasowej pracy? – Cieszę się z tego i pewnie nagroda by mi nie zaszkodziła. Fajnie, że w ogóle tej płyty posłuchali i docenili taką muzykę znikąd, bo przecież wydaliśmy ją sami, nie stoi za nami żadna wytwórnia. Ale nie jest to dla mnie najważniejsze. Przede wszystkim chcę grać koncerty. Nadal jeżdżę starym oplem, bo nie przelewa mi się. Za to nagrałem tę płytę. W momencie, kiedy zdecydowałem się być muzykiem, a nie prawnikiem (Maciej Fortuna ukończył studia muzyczne i prawnicze – dop. red.), zdawałem sobie z tego sprawę. Najważniejsze dla mnie to grać. MIROSŁAW WLEKŁY


OBOK PRAWA

8

Śrut przebił skórę na pół centymetra

Trafiona koło nerki SŁAWA. Najpierw usłyszała huk, a później poczuła ból w plecach. 31-letnia kobieta została trafiona z wiatrówki przez pijanego strzelca. W sobotni poranek tuż przed godz. 8 ul. Waryńskiego jak zwykle zmierzała do pracy. To wtedy doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Nieprzyjemnego, bo bolesnego. Do 31latki ktoś strzelił i trafił ją w dolną część pleców w okolicach nerek. – Śrut przebił skórę na głębokość pół centymetra – mówi Tomasz Szuda, oficer prasowy KPP we

Wschowie. Kobieta nie wiedziała, skąd padł strzał. Policjanci zrobili jednak szybkie rozpoznanie i trafnie wytypowali podejrzanego. To 32-letni mieszkaniec bloku przy tej samej ulicy. Razem z dwoma kolegami spożywał alkohol, a później wyszedł z pokoju na balkon i strzelił z wiatrówki. Z zeznań, jakie złożył po wytrzeźwieniu, wynika, że chciał trafić w kota. Tyle że zamiast zwierzaka postrzelił kobietę. Gdy zorientował się, co zrobił, zszedł do piwnicy i na wszelki wypadek schował broń.

– Mówi, że nie wie, dlaczego strzelał, zwalając winę na alkohol. Twierdzi, że nie zamierzał celować do człowieka – objaśnia Szuda. Broń została zabezpieczona, a 32latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Mógłby również odpowiedzieć za znęcanie się nad kotem, ale nie ma świadków, którzy potwierdziliby, że faktycznie próbował w niego trafić. Za czyn, który popełnił, grozi grzywna, ograniczenie wolności albo kara do 2 lat więzienia. Strzelec był w przeszłości karany m.in. za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. 31-latka została postrzelona z odległości 40 metrów. Gdyby śrut trafił ją w delikatniejszą część ciała, np. w oko, mogłaby doznać trwałego kalectwa, a w skrajnym przypadku nawet zginąć. Przed poważniejszymi obrażeniami z pewnością uratowała (luk) ją odzież.

Okradziony na drodze?

Fot. E. Baldys V KĄTY koło OSIECZNEJ. W poniedziałek rano na zakręcie we wsi zderzyły się czołowo fiat ducato i volkswagen polo. Kierowcom nic poważnego się nie stało, za to samochody zostały mocno uszkodzone. Strażacy odstawili volkswagena na pobocze, żeby udrożnić ruch i odłączyli w pojazdach akumulatory. Przyczyny wypadku i winnego ustali policja. Więcej zdjęć z tego zdarzenia w portalu leszno24.pl w zakładce Galerie/Wypadki i pożary. (luk)

Śmigłowcem do szpitala CZEMPIŃ. W niedzielę po południu na trasie z Czempinia do Borowa mieszkanka Czempinia straciła panowanie nad kierownicą i zjechała z drogi. Samochód wypadł na prawe pobocze i uderzył w drzewo. 39-letnia kierująca oraz jej dwoje dzieci w wieku 10 i 4 lat trafiły do szpitala. To młodsze ze względu na poważne obrażenia musiało zostać przetrans-

portowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednej z poznańskich lecznic. – 4-letni chłopiec doznał poważnego urazu mózgowo-czaszkowego – informuje Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. Prowadząca pojazd była trzeźwa. Policja sprawdza, dlaczego doszło do wypadku.

(luk)

SPA & WELLNESS „Akwawit” 17 marca 2011, godz. 17

¶ Zaprezentujemy zabiegi z zakresu: pielęgnacji ciała, pielęgnacji twarzy, masaży ¶ Skorzystacie państwo z demonstracyjnych zabiegów (prosimy o zabranie stroju kąpielowego, klapek, szlafroka). Dla uczestnik ¶ Konsultacje z kosmetyczką. spotkania ów saun ¶ Możliwość zbadania poziomu nawilżenia skóry. w godz. a ¶ Loteria z nagrodami: zabiegi w SPA 18.30-19.3 0 (m.in. suchy hydromosaż, Vacustyler „kosmiczna tuba”, dowolny program w Kapsule bez kosmetyku)

oraz Voucher na pobyt weekendowy w Hotelu sieci PPH&R SPA & WELLNESS „Akwawit” ul. Św. Józefa 5, 64-100 Leszno tel. 65 526-08-82, 65 526-08-55 e-mail: spa@akwawit.pl, www.akwawit.pl

RAWICZ. Policja wyjaśnia, czy okradziony został 42-letni mieszkaniec Dębna Polskiego. Zgłaszając się do komendy mężczyzna powiedział, że późnym wieczorem wracał do domu mało uczęszczaną drogą z Szymanowa. Twierdzi, że spotkał dwóch młodych mężczyzn, którzy mieli na głowach kaptury i po ostrej wymianie zdań zaczęli się z nim szarpać, a na koniec ukradli mu 200 zł. – W chwili powiadomienia o kradzieży mężczyzna był nietrzeźwy, dlatego nie mógł zostać formalnie przesłuchany w roli pokrzywdzonego – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Sprawą, która została zakwalifikowana jako wykroczenie, zajmują się dzielnicowi. Mężczyzna zostanie wezwany do złożenia oficjalnego zeznania. Liczymy, że poda bardziej szczegółowe okoliczności zdarzenia, które pozwolą nam J.W. na ustalenie sprawców.

Fot. J. Kuik V ŚWIĘCIECHOWA. W piątek nad chlewnią przy ul. Krzyckiej w Święciechowie pojawiły się obfite kłęby dymu. Zarzewie ognia powstało najprawdopodobniej w instalacji elektrycznej wentylatora. Ogień zaczął rozprzestrzeniać się na górnej kondygnacji chlewni, gdzie zmagazynowanych było 60 t zboża i 2000 presaków słomy. Płonąca chlewnia położona jest na skraju wsi, w dużej odległości od innych zabudowań, co ułatwiło prowadzenie akcji. Strażacy dość szybko uporali się z ogniem, ale dogaszanie słomy i jej uprzątnięcie trwało jeszcze kilka godzin. W samej chlewni ogień wyrządził mniejsze straty. Kilka sztuk zostało poparzonych, a jeden z warchlaków padł. Z powodu działania wysokiej temperatury i silnego zadymienia 5 macior przeznaczono do uboju, a 60 warchlaków poddanych zostało obserwacji weterynaryjnej.

Grasuje złodziej torebek GOSTYŃ. Po raz trzeci nieznany mężczyzna wyrwał samotnie idącej starszej kobiecie torebkę z ręki i uciekł. Policja prosi o pomoc w ujęciu przestępcy. Tym razem sprawca zaatakował w czwartek na ul. Zielonej. Około godz. 14 przechodziła tam 82letnia mieszkanka Gostynia. Mężczyzna podbiegł do niej, wyrwał torebkę, którą niosła w ręce i uciekł w kierunku os. 700-lecia. Już po chwili na miejscu zjawiła się grupa dochodzeniowo-śledcza policji oraz przewodnik z psem tropiącym. Funkcjonariusze odnaleźli opróżnio-

Rowerzystka w ciężkim stanie GMINA RAWICZ. Do tragicznego wypadku doszło w piątek około południa na krajowej „piątce” tuż przy skrzyżowaniu z drogą do Dębna Polskiego. Jadąca w kierunku Rawicza ciężarowa scania kierowana przez 28-letniego mieszkańca Gostynia potrąciła 37-letnią rowerzystkę z Przywsia. Z policyjnych informacji wynika, że jadąca przed scanią kobieta niespodziewanie skręciła w lewo, prawdopodobnie chcąc zjechać na przejście dla pieszych, z którego można dostać

się na starą „piątkę” prowadzącą do Rawicza. Na skutek potrącenia rowerzystka doznała urazu czaszkowomózgowego, wstrząśnienia mózgu i złamania obojczyka. W ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Policja ustala, kto doprowadził do wypadku: czy kobieta odpowiednio wcześniej sygnalizowała zamiar skrętu w lewo, czy kierowca scanii zachował właściwy odstęp od rowerzystki i był w stanie uniknąć potrącenia.

J.W.

ną torebkę, którą zabezpieczyli do badań daktyloskopijnych. Sprawca, prawdopodobnie po przeszukaniu zawartości, wyrzucił ją na sąsiedniej ulicy. Starsza pani w torebce miała tylko dowód osobisty, legitymację emeryta i kilka recept. Po złodzieju ślad, niestety, zaginął. Policja prowadzi czynności zmierzające do złapania sprawcy. Jak dotąd nie wiadomo, czy kradzieży na wyrwę dokonuje jedna i ta sama osoba, czy grupa osób. Ustalono natomiast, że złodziej torebek ma gdzieś 25 lat, ok. 175 cm wzrostu, średnią budowę ciała. Nosi czarną kurtkę z białymi napisami z tyłu. Przestępcę widziano na os. 700lecia na jednej z klatek schodowych, gdzie opróżniał torebkę, którą następnie porzucił. Jeżeli ktoś zna okoliczności mogące pomóc w ustaleniu sprawcy zuchwałych kradzieży, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub telefonicznie pod nr. tel.: 997 lub 65 575-82-00, 65 575-82-71, 65 575-82-72. Dla osoby, która przyczyni się do ustalenia sprawcy, policja ufundowaES ła nagrodę pieniężną.

Ukradli siatkę BOJANOWO. Dzielnicowi sami wpadli na trop kradzieży, do której doszło pod koniec ubiegłego roku w Trzeboszu. Z działki rolnej należącej do spółki Agrovit w Szymanowie skradziono 30 m siatki ogrodzeniowej wartości 300 zł. Nikt z firmy przez dłuższy czas nie przyjeżdżał na ten teren. Policjanci zatrzymali trzech sprawców kradzieży w wieku 20, 22 i 26 lat. To mieszkańcy Trzebosza. Zdemontowanej siatki nie odzyskano, została sprzedana przez nich na złom. Za około 200 kg takiego „towaru” złodzieje dostali 100 zł. W przeszłości byli już karani. Teraz grozi im do 5 lat pozbawienia J.W. wolności.


9

SPRAWY

Wizytówka Leszna

Niebezpieczna strzelnica

Rodzice i opiekunowie zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego LOK Lesna uważają, że strzelnica sportowa przy placu Kościuszki w Lesznie, gdzie trenują ich dzieci, powinna natychmiast zostać zamknięta. Strzelnica sportowa kategorycznie nie spełnia wymogów użytkowania jej, a przede wszystkim nie spełnia przepisów bezpieczeństwa dotyczących obiektów sportowych – napisali rodzice w liście do przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Pawlaczyka. Ich zdaniem, obiekt powinien zostać zamknięty, bo zagraża bezpieczeństwu, a nawet życiu zawodników. Rodzice przypominają, że w 2006 roku za pieniądze miasta został przygotowany projekt remontu obiektu, prace miały się rozpocząć rok później, ale nigdy nie ruszyły. Obiekt jak niszczał, tak niszczeje. – Zdajemy sobie sprawę, że będzie to bolesne dla młodzieży, trenera i opiekunów. Tym bardziej ze reprezentanci Klubu Lesna osiągają wysokie wyniki i miejsca medalowe w strzelectwie sportowym nie tylko o randze ogólnopolskiej, ale również na arenie międzynarodowej. Pragniemy pod-

WYNAJEM - SPRZEDAŻ MIESZKAŃ REZERWACJA OD ZARAZ, tel. 501 261 095, 501 261 192

kreślić, że ta młodzież, która z pasją oddaje się tej dyscyplinie sportowej jest znakomitą wizytówką Leszna – podkreślają autorzy pisma. Warto jeszcze raz wspomnieć, że niedawno reprezentantka Lesny

Olimpijska dyscyplina Strzelnica sportowa przy placu Kościuszki powstała w 1983 roku. Przez te wszystkie lata było tam tylko malowanie. Karol Patoka, prezes UKS LOK Lesna, ocenia, że remont obiektu może kosztować około 1,5 mln zł. Jego zdaniem, za takie pieniądze powstałby obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia, bo kwota wystarczyłaby na modernizację budynku i jego wyposażenie. Strzelnica stałaby się wreszcie atrakcyjna nie tylko dla zawodników, ale i dla widzów obserwujących ich zmagania. No i mogłaby zarabiać. Teraz chętnych do strzelania nie ma. W UKS LOK Lesna trenuje 17 osób. Jeszcze do niedawna zawodników było około 30, ale młodzież na taką strzelnicę nie chce przychodzić. Na obiekcie nie ma już zajęć wychowania fizycznego, bo nauczyciele boją się ryzykować i nie przyprowadzają tam uczniów. – Jeżeli strzelnica zostanie zamknięta, to będzie to koniec strzelania w Lesznie, koniec olimpijskiej dyscypliny w mieście – mówi Patoka. Dwie zawodniczki Lesny przygotowują się do wyjazdu na sierpniowe Mistrzostwa Europy. lm

Dominika Bartosz zdobyła drużynowe mistrzostwo Europy juniorek w strzelaniu z broni pneumatycznej. List otrzymała też Barbara Mroczkowska, radna i szefowa nowo powołanej Komisji Kultury i Sportu. Przedstawiła go w czwartek na pierwszym posiedzeniu komisji. – Tak, ten obiekt rzeczywiście powinien być zamknięty – mówił radny Wojciech Ziemniak. – Jego dewastacja postępuje, strop grozi zawaleniem – dodawał. Radni na pewno będą chcieli bliżej przyjrzeć się sprawie, szczególnie ci, którzy w radzie zasiadają po raz pierwszy. Wiadomo, że na remont potrzebne będę pieniądze, a tych póki co w budżecie nie ma. Wiceprezydent miasta Grzegorz Rusiecki przypomina, że Rada Miejska powołała właśnie specjalną komisję, która opracowuje plan jej pracy na najbliższe 4 lata. W planie mają być też wymienione inwestycje, jakie zrealizuje samorząd w tej kadencji. To radni zdecydują, czy dopisać do nich strzelnicę. Na zdjęciach pokazujemy, jak dziś wygląda strzelnica. LIDIA MATUSZEWSKA matuszewska@gazetaabc.pl Fot. 6x E. Baldys

Centrum Kościana

50 m - PKP 50 m - PKS 50 m - Centrum Medyczne 100 m - Kaufland, Netto 100 m - Bank PKO 200 m - Urzędy 300 m - Centrum Miasta

MIESZKANIA OD 40 DO 65 m2


LUDZIE

10

Druga szansa Tomka – Cztery dni przed moimi 12. urodzinami przeszedłem udar mózgu – opowiada Tomek Pacanowski ze Śmiłowa. – Przez trzy tygodnie podtrzymywali mnie przy życiu. Kolejne trzy miesiące byłem nieprzytomny. W końcu obudziłem się. Nie wiedziałem, kim jestem. Byłem całkowicie bezwładny. Karmili mnie sondą przez nos. Chciałem, żeby lekarz mnie uśmiercił, ponieważ nie chciałem tak dalej żyć. Nie miałem ani grama nadziei na żaden kolejny dzień. Pamięta szpital, kolejne operacje, pielęgniarki, głos lekarza mówiącego: – Nie wiem, czy z tego klienta coś będzie. Wspomina ojca, który skulony spał przy szpitalnym łóżku Tomka, gotowy na każde skinienie pomóc synowi. – Gdy wreszcie usiadłem na wózku, to jeździłem z ojcem do sąsiedniej sali do leżących tam dziewczyn w odwiedziny. A że nie mogłem nic powiedzieć, to te dziewczyny mówiły do mnie, a ja odpowiadałem kiwając głową. Ma wspaniałą rodzinę. Bez jej pomocy byłoby mu bardzo trudno. – Gdy przywieźli mnie ze szpitala do domu, pierwszy powitał mnie mój pies Tina. Polizał mnie wtedy po dłoni. Poczułem, że wracam do życia. Tak zaczęło się drugie życie Tomka. Wcześniejszego nie pamięta. Ale to drugie życie – to jakby narodzenie od samego początku. Nauka chodzenia, nauka mówienia. Po udarze mózgu trzeba było zacząć wszystko od nowa. Dobrze, że znalazł wokół siebie życzliwych ludzi, że mógł liczyć na rodzinę i grono przyjaciół. Poznał ich podczas wielotygodniowych turnusów rehabilitacyjnych, na które jeździł. Ta swoista terapeutyczna podróż pozwoliła mu poznać całą Polskę. – Wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego dotknęło to właśnie mnie – rozważa Tomek. – Myślę, że Bóg ma wobec każdego człowieka jakiś plan. Może nie jesteśmy w stanie poznać owego zamierzenia do końca, ale trzeba żyć z takim przekona-

niem. Mam wrażenie, że mimo swojej niepełnosprawności wielu osobom pomogłem: słowem, czynem, swoją obecnością, a niekiedy milczeniem. W szpitalu przebywał ponad pół roku. Część tego czasu spędził w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ten pobyt to okres niezwykłych obserwacji – tragedii ludzkich i ich nadziei na wyzdrowienie. Z ich przeżyć można by było napisać całą księgę człowieczego cierpienia. Te osoby ze zniekształconymi głowami, ta dziewczyna, którą potrącił tramwaj tak nieszczęśliwie, że straciła całą twarz. Wspomnienia te są wciąż żywe w głowie Tomka. – Obawiałem się tego życia. W głowie rodziły się pytania, co dalej – opowiada. – W jednym z sanatoriów spotkałem starszą kobietę. Wywiązała się rozmowa. Wtedy powiedziała mi: „Choćby jeden gram odwagi w życiu człowieka to już jest sukces”. Zacząłem zbierać te gramy odwagi. O swoim życiu opowiada powoli. Starannie dobiera słowa. W rozmowie z nim nie widać żadnego przynudzania czy chęci wzbudzenia w drugiej osobie litości. Długoletnia rehabilitacja przywróciła Tomkowi mowę, umiejętność poruszania się. Choć w jego ciele pozostały przykurcze – smutna pamiątka czasu, który minął. – W sanatoriach poznawałem ludzi, zawierałem przyjaźnie – wspomina. – Później odwiedzałem ich w całej Polsce. Bo podróżowanie to moja pasja.

Fot. autor V Tomek z uporem idzie przez życie. Radość czerpie z każdego dnia. Ma wiele marzeń, które na pewno się spełnią.

Kiedyś pojechał sam do Łodzi. Była to pierwsza dłuższa samodzielna podróż Tomka. Namówiła go do niej znajoma chłopca z Ponieca. Chciała, żeby nie zostawał sam ze sobą w czterech ścianach. Wziął wielką walizkę, kapelusz kowbojski na głowę i ruszył w podróż. Jechał pociągiem „na gapę”, gdyż konduktorka, która pomogła mu wsiąść do pociągu, powiedziała, że przyjdzie za chwilę, by wypisać bilet. Nie przyszła. – Gdy dotarłem do Łodzi, to zadzwoniłem do znajomej, która mnie zaprosiła i zapytałem, gdzie mam teraz iść – wspomina. – Wytłumaczyła, że mam iść do Galerii Łódzkiej. Tam kupiłem dla niej prezent. Wszedł na ruchome schody i przewrócił się. – Stopy były do góry, a głowa

na dole – opowiada. – Kapelusz poleciał na dół wraz z walizką. Jechałem tak do samej góry. Ktoś tam chciał mi pomóc, ale kiwnąłem ręką, że nie potrzeba, że sobie poradzę. Nie przejmowałem się niczym i tak dojechałem do góry, a ci, którzy byli za mną, musieli przeze mnie przeskakiwać. Dziś śmieję się z całej tej sytuacji. Nic dziwnego, bo pogoda ducha Tomka jest wzorcowa. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej niepełnosprawności. Ale nie pochyla się nad nią. Idzie do przodu. – Tak sobie myślałem, że chciałbym kiedyś napisać książkę – snuje marzenia. – Ale nie po to, aby komukolwiek się wyżalić. Te wszystkie doświadczenia siedzą głęboko we mnie. Może czytelnicy mogliby wzbogacić się moim doświadczeniem.

Marzeniem Tomka jest posiadanie własnego konia. Uczestniczył w zajęciach hipoterapeutycznych i stąd jego miłość do tych pięknych zwierząt. Chciałby przyłączyć się do organizacji, w której działają niepełnosprawni, by pomagać innym. Być może znajdzie się osoba lub instytucja, która pomoże mu spełnić to marzenie. Bo on potrafi wspierać innych. Ma im wiele do powiedzenia. Oglądam zdjęcia Tomka zamieszczone na portalu Nasza Klasa. Przystojny facet, uśmiechnięty, jeżdżący na koniu, dusza towarzystwa. Na zdjęciach niepełnosprawności nie widać. Bo dla Tomka całe jego drugie życie jest zupełnie pełnosprawne. Szara codzienność go nie przeraża. I wiem, że zrealizuje swoje wszystkie marzenia. ANDRZEJ PRZEWOŹNY


LUDZIE

11

Dariusz Baliński nadal przy żużlu

Było ich trzech, pozostał jeden Jason Crump, Hans Andersen, Rune Holta, Tomasz Gollob, Jarek Hampel, Emil Sajfutdionow. Co łączy tych znakomitych żużlowców? Wszyscy jeżdżą z akcesoriami wyprodukowanymi przez leszczyńską firmę JoBa Speedway, należącą do Dariusza Balińskiego. Popularny „Bali”, starszy brat uwielbianego przez fanów Unii Leszno Damiana, przez 17 lat sam uprawiał żużel. W swojej kolekcji ma tytuły drużynowego mistrza Polski, a także inne trofea. W sumie zdobył aż 10 medali krajowego czempionatu. Ostatni raz ścigał się na torze w 1999 roku, reprezentując barwy drugoligowego ŻKS Krosno. Tego okresu nie wspomina jednak najlepiej. – Ten klub do dzisiaj się ze mną nie rozliczył. Nie chciałem dalej dopłacać do interesu i postanowiłem zakończyć karierę – wspomina Dariusz Baliński. W jego ślady poszedł syn Damian junior, który zapowiadał się na bardzo dobrego zawodnika. I jemu

– informuje były zawodnik Unii Leszno. Ich odbiorcami są niemal wszyscy żużlowcy. Akcesoria JoBa Speedway można znaleźć w motocyklach takich gwiazd światowego speedway jak: Jason Crump, Tomasz Gollob, Jarek Hampel, Hans Andersen, Rune Holta, Ryan Sullivan, Emil Sajfutdionow, Antonio Lindbaeck czy Kennteh Bjerre. Błotniki i osłony trafiają nie tylko na polski rynek, ale też do wielu krajów. Leszczyńska fi rma ma swoich przedstawicieli w: Danii, Szwecji, Anglii, Czechach, Niemczech, a nawet Australii. – Produkujemy komplety. Zawodnicy zamawiają ich po kilka. Ci Fot. 3 x E. Baldys V Darek Baliński nie może się rozstać z motocyklem. Już na nim nie jeździ, ale produkuje żużlowe akcesoria.

Dariusz Baliński licencję żużlową zdobył w 1983 roku. W latach 1984-99 startował w rozgrywkach ligowych reprezentując: Unię Leszno (1984-1990, 1993-1997), Polonez Poznań (1991), Spartę II Wrocław (1992), Wandę Kraków (1998) oraz ŻKS Krosno (1999). W czasie swojej kariery zdobył 6 medali DMP: cztery złote (1984, 1987, 1988, 1989) oraz dwa brązowe (1985, 1986). Finalista Indywidualnych Mistrzostw Polski (Leszno 1988 - VII m.). Dwukrotny finalista Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (Lublin 1985 - brązowy medal, Toruń 1986 - IV m.). Dwukrotny medalista Mistrzostw Polski Par Klubowych (Rybnik 1985 - srebrny medal, Rybnik 1988 - złoty medal). Srebrny medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych (Ostrów Wielkopolski 1986). Srebrny medalista Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski (Toruń 1985). Dwukrotny finalista turniejów o Srebrny Kask (1985 - IX m., 1986 - XVI m.)

V Z klanu Balińskich na żużlowych torach ściga się już tylko Damian senior. trudno było jednak utrzymać się na żużlowej „powierzchni”. – Więcej wydawaliśmy niż zarabialiśmy na tym sporcie. Po kolejnym niezbyt udanym starcie Damiana na zawodach w Gdańsku, powiedziałem pas. Tym samym z żużlowego klanu Balińskich na placu boju pozostał tylko Damian senior, młodszy brat Darka. I on miał chwile zwątpienia, ale po nieudanym sezonie 2009 wziął się w garść i w ubiegłym roku był czołową postacią nie tylko Unii Leszno, ale też całej Speedway Ekstraligi, w której osiągnął ósmą średnią biegową. Darek wycofał się z żużla, ale nie zerwał z nim całkowicie. Z racji pozasportowych kwalifikacji i doświadczeń nabytych na torze postanowił założyć własną firmę, która zajęła się projektowaniem i produkcją wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych i tworzyw sztucznych. JoBa Speedway specjalizuje się w modelach, formach i częściach do motocykli żużlowych i innych pojazdów. – Najkrócej mówić produkujemy błotniki przednie i tylne, osłony do łańcuchów oraz tylne tarcze na koła

najwięksi nawet do dziesięciu. Część produkcji trafia też do minispeedwaya – dodaje D. Baliński. Praktycznie każdy komplet jest inny, robiony dla konkretnego zawodnika i na jego zamówienie. Kolory dobiera się na ogół pod kevlary lub pod określonego sponsora. Wszystko doskonałej jakości, z żywicy lub karbonu. Największy ruch przy Łowieckiej w Gronowie, gdzie mieści się JoBa Speedway panuje właśnie teraz,

u progu kolejnego sezonu. Robota idzie pełną parą i cała dziewiątka pracowników firmy ma co robić. – W tej branży też panują trendy i mody. Wzory zmieniają się co jakiś czas. Teraz na topie są mocno zabudowane tylne i przednie błotniki. Zawodnikom zależy właśnie na takich, bo dzięki temu dysponują większą powierzchnią reklamową. To z kolei ma przełożenie na umowy sponsorskie – uważa „Bali”. Efekty pracy jego firmy większość z nas pozna już niebawem, gdy na dobre rozpocznie się nowy sezon żużlowy. Warto wtedy przyjrzeć się nie tylko samym zawodnikom i rywalizacji na torze, ale również ich efektownym motocyklom zaopatrzonym w produkty JoBa Speedway.

749 zł

958 zł

146,5

(ceg)

ZIMOWA PROMOCJA!

V Tacie pomaga w pracy syn Damian junior.


ŚWIAT BAB

Stroje koktajlowe prezentowane przez modelki 50+. Fot. 5x J. Kuik

Modną być w każdym wieku Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie wystąpiły w roli modelek i zaprezentowały kreacje koktajlowe i wieczorowe znanej leszczyńskiej projektantki Renaty Potrzeby. Pokaz zorganizowano z okazji Dnia Kobiet w piątkowy wieczór w Miejskim Ośrodku Kultury. Dojrzałe panie nie pierwszy raz chodziły po wybiegu. Taki pokaz odbył się już dwa lata temu. Tym razem na widowni zasiedli nie tylko członkowie naszego UTW i zaproszeni przez nich goście, ale także przedstawicie-

 Odważna kreacja wieczorowa.

le 20 uczelni trzeciego wieku z całej Wielkopolski, którzy przyjechali do Leszna na 2-dniowe forum dotyczące przyszłości stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy już zakończyli swoje życie zawodowe, ale nie chcą tylko siedzieć w domach. Stroje Renaty Potrzeby prezentowane przez modelki w wieku 50+ wykonane były z różnych tkanin, wśród nich sporo było koronki i jedwabiu. Panie odważnie prezentowały dopasowane spódnice i sukienki przed kolano, zdejmowały bolerka przykrywające ramiona. pokazywały plecy skryte pod tiulem. W kreacjach wieczorowych przeważały sukienki czarne, długie i takie z gorsetami. Jedną z propozycji na wieczór były też czarne spodnie z koronkowym gorsetem. W czarne spodnie z jedwabiu oraz luźną jedwabną bluzkę przewiązaną paskiem z tego samego materiału Renata Potrzeba ubrała też panią wybierającą się na popołudniową kawę z koleżanką. Finałowymi kre-

polecamy

 Jedna z propozycji na zbliżającą się wiosnę.

Jan Paweł II. Szukałem Was...

Pełnometrażowy film dokumentalny o życiu i przesłaniu, jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II. Film ukazuje jego wyjątkowe miejsce w historii Kościoła i świata oraz to, jak jego niezwykła osobowość, naturalność, otwartość i poczucie humoru łączyły ludzi na wszystkich kontynentach, niezależnie od ich statusu społecznego, wieku, wyznawanych wartości czy religii. Są w dokumencie Jarosława Szmidta pocztówkowe sekwencje z miejsc, które odwiedził Ojciec

acjami pań były koronkowa, przezroczysta czarna długa suknia oraz też długa beżowa z tafty. Wszystkie wyjścia dojrzałych kobiet i wszystkie kreacje przez nie prezentowane były ciepło przyjmowane przez publiczność. Panie obserwowali m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pawlaczyk i wiceprezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. Obaj przyszli na pokaz z małżonkami. Tego wieczoru Renata Potrzeba pokazała też kilka swoich najnowszych propozycji. Stroje prezento-

Święty. Pełne ruchu, witalności, rozczulające widza uśmiechniętymi twarzami młodych ludzi. Są sceny z rozmówcami rekrutowanymi prawie wyłącznie z kleru. „Szukałem Was...” wyciśnie łzy głównie z oczu tych, którzy chcą być odnalezieni. Reszcie objawi koleje papieskiego losu i przypomni najważniejsze wydarzenia pontyfikatu. Film proponuje kino przy CKiS w Lesznie. Szczegóły oraz repertuar pozostałych kin w regionie na str. 20. (j), fot. Internet

Bilety do kina CKiS Dla naszych czytelników mamy po 2 bilety na każdy z seansów: „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” (wtorek-czwartek – godz. 17) oraz „Och, Karol 2” (wtorekczwartek – godz. 19.30). Otrzymają je osoby, które przyślą SMS-y pod nr 71826, a w treści wpiszą: ABC.KINO, pierwsze słowo z tytułu filmu, dzień i godzinę emisji, imię i nazwisko oraz podadzą skróconą nazwę kina w Lesznie, a ich SMS-y dotrą do redakcji w dniu ukazania się gazety. Na SMS-y czekamy dziś, we wtorek do godz. 13. Zaraz potem do szczęśliwców wyślemy SMS-y zawiadamiające ich o wygranej. Bilety będą na nich czekały w kasie kina tuż przed seansem. Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT. (j)

 Suknie ślubne z kolekcji Renaty Potrzeby.

wały modelki na co dzień współpracujące ze Studiem Forma i Styl, które prowadzi projektantka. Były to zarówno stroje dzienne, jak i wieczorowe. Dzienne – bardzo krótkie w odważnych kolorach, ale także długie do kostek z kwiecistych tkanin. Kilka sukienek było w modnym teraz i tak lubianym przez polskie

aktorki beżu. A na koniec Renata Potrzeba ubrała swoje dziewczyny w suknie ślubne. Pokaz uatrakcyjnili: Maciej Chrzan, były muzyk Orkiestry Dętej Miasta Leszna, a obecnie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, który zagrał na trąbce kilka muzycznych szlagierów oraz Edward Baldys, który dla pań pięknie zaśpiewał. Więcej zdjęć z pokazu na www. leszno24.pl w zakładce Galerie/ Kobiety. lm

IX Leszczyński SABAT

Fot. E. Baldys  To już tradycja, że z okazji Dnia Kobiet kilkadziesiąt mieszkanek Leszna, reprezentantek różnych profesji, urządza sobie zlot. Na pomysł organizowania Leszczyńskiego SABAT-u wpadły Aleksandra Ratajczak i Barbara Kujawa. W tegorocznym wzięło udział ponad 70 pań. Wśród nich były urzędniczki, kosmetyczki, księgowe, gospodynie domowe, czyli jak same się określiły: matki, żony i kochanki. Sobotnia zabawa trwała do 5 nad ranem. Atrakcjami SABAT-u były występy m.in. zespołu ABBA i Maryli Rodowicz. Więcej zdjęć na www.leszno24.pl w zakładce Galerie/Imprezy. lm

Piosenka dla ciebie Raz Dwa Trzy Idź swoją drogą

Co dzień gdy przejdziesz próg jest tyle dróg co w świat prowadzą I znasz sto mądrych rad co drogę w świat wybierać radzą I wciąż ktoś mówi ci że właśnie w tym tkwi sprawy sedno Byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną Gdy tak zrządzi traf że świata prawd nie zechcesz zmieniać I gdy kark umiesz zgiąć gdy siłą wziąć sposobu nie ma Gdy w tym nie zgubisz się nie zwiodą cię niełatwe cele Wierz mi na drodze tej osiągniesz wiele Znajdziesz na tej jednej z dróg i

kobiet śmiech i forsy huk Choćby cię kląć świat cały miał lecz w oczy nikt nie będzie śmiał Chcesz łatwo żyć to śmiało idź idź taką drogą I nim nie raz nie sto osiągniesz to mój przyjacielu I nim przetarty szlak wybierzesz jak wybrało wielu I nim w świat wejdziesz ten by podłóg cen pochlebstwem płacić Choć raz raz pomyśl czy czegoś nie tracisz Bo przecież jest niejeden szlak gdzie trudniej iść lecz idąc tak nie musisz brnąć w pochlebstwa dym I karku giąć przed byle kim Rozważ tę myśl a potem idź idź swoją drogą (j)


ŚWIAT BAB Jestem osobą niepalącą. Niestety! Dlaczego niestety? Bo my, niepalący, często czujemy się dyskryminowani z powodu braku nałogu. Przykłady? Proszę bardzo, na przykład w pracy. Jeśli jesteś niepalącym kierowcą, wyjeżdżającym w długie trasy ze zmiennikiem, który pali – biada ci! Czy chcesz, czy nie, zmuszany jesteś do wdychania papierosowego dymu palącego kolegi. Wszak kierowca nałogowiec palić musi, bo inaczej staje się nerwowy, a to za kółkiem stan niewskazany. Postoje na fajkę nie wchodzą w rachubę, bo wiadomo – w trasie liczy się czas. Możesz oczywiście otworzyć szeroko okno, chroniąc swoje płuca. Ale wtedy awantura gotowa, bo palaczowi zimno! Nikogo nie obchodzi, że abstynent nie pali, bo nie chce się truć. Jak ci się nie podoba, to zmień robotę! Podobnie rzecz się ma w innych zawodach. Dlaczego wśród budowlańców ze świecą szukać niepalącego? Ano dlatego, że palacze mają przerwy na dymka, które dla każdego są oczywistą oczywistością i nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, by ich z tego rozliczać. A jak nie palisz, to zap...j gościu, bo przecież nie będziesz tak stał bezczynnie i się obijał. Przekaz, jaki idzie do młodych pracowników, brzmi: albo palisz, albo robisz! Ale nie tylko w zakładach pracy promuje się palaczy. Ostatnio usłyszałem o darmowych badaniach tomograficznych dla nałogowych palaczy. Oczywiście! A jakże! Przecież należą się bidulom. Wszak całe życie ciężko pracowali na swoje zdrowotne problemy. Całe rzesze ludzi cierpiących na poważne schorzenia czekają w kolejkach na badania tomograficzne w ramach NFZ, bo prywatnie nie każdego na nie stać. Wielu z nich nigdy nie paliło. Szanowało swoje zdrowie i podchodziło do niego z odpowiednią troską i rozsądkiem. I po co? Po to, by kwitnąć w oczekiwaniu na swój przydział w czasie, gdy palacze – ludzie, którzy z premedytacją działają na szkodę własnego organizmu, którzy świadomie się zatruwają – mogą poza kolejką korzystać z bezpłatnych badań. A na imprezach rodzinnych? Jeśli w towarzystwie znajdzie się dwóch palaczy, to rzadko się zdarza, że wychodzą, by puścić dymka na dworze. Częściej zatruwają atmosferę przy stole, nawet wtedy gdy większość gości nie pali. Niepalący, którzy próbują egzekwować swoje prawo do czystego powietrza są postrzegani jako nieuprzejmi, upierdliwi i nietowarzyscy dziwacy. I gdzie tu sens? Gdzie logika? Gdzie promowanie zdrowego stylu życia i ogólnonarodowa walka z nałogiem? Stanisław

swiatbab@gazetaabc.pl

Kobiety celebrowały swoje święto Fot. E.Baldys W Drzeczkowie na wspólnej imprezie dedykowanej paniom i panom przy wspólnym stole zasiadło ponad 90 pań, z Drzeczkowa i Wolkowa. Panowie natomiast, chociaż w tym dniu obchodzili swoje święto, wcielili się w rolę kucharzy i kelnerów. Donosili do stołów napoje, kawę i słodkie wypieki z firmy Hieronima Wilczkowiaka z Wojnowic. Na początku serdeczne życzenia wszystkim paniom złożyli: Włodzimierz Barczyński, sołtys Drzeczkowa i Tadeusz Kurowiak, sołtys Wolkowa. Ponieważ impreza zorganizowana została tuż po środzie popielcowej, nie było tańców, ale za to były wspólne biesiadne śpiewy i wesołe konkursy. W ogólnej punktacji zwyciężyły przedstawicielki Wolkowa. Wręczono również szampany najstarszym paniom uczestniczącym w babskiej biesiadzie. Panie zrewanżowały się panom, wręczając im prezenty niespodzianki. W prawdziwie rodzinnej atmosferze upłynęła ponad 2-godzinna impreza.

Gotuj i wygrywaj z ROZWIĄZANIE KONKURSU nr 7.

Zwyciężyły: Marlena Rygusik z Potrzebowa i Irena Homska z Górzna. Po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu redakcji (Leszno, ul. Słowiańska 63) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Nagrody należy odebrać Opr. LL w ciągu 14 dni.

Dla wygodnych, oszczędnych lub zabieganych kobiet

Fot. 2 x E.Baldys V „Kobieta jest arcydziełem wszechświata” , „ Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia”, „Mężczyzna i kobieta są dla siebie zwierciadłem. Ich odmienność objawia każdemu z nich własną tożsamość” – to kilka przykładów aforyzmów, które towarzyszyły uroczystej akademii, zorganizowanej w Zespole Szkół w Kąkolewie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Scenariusz przedstawienia przygotowali panowie, natomiast jego reżyserią zajęły się panie polonistki: Cecylia Glapiak i Martyna Sowińska. Gromkimi brawami nagrodzono występ szkolnego zespołu rockowego Respekt i jego wokalistki Anety Stachowskiej. Na zakończenie programu artystycznego serdeczne życzenia wszystkim paniom złożył Piotr Konieczny, nauczyciel języka angielskiego. Panie otrzymały piękne róże, rewanżując się mężczyznom prezentem niespodzianką.

Nie masz czasu zadbać o siebie tak jakbyś tego chciała? Chciałabyś zrobić coś dla urody, ale liczysz każdy grosz? Zajrzyj na portal www.Oferia.pl. Tam znajdziesz rozwiązanie wszystkich kobiecych problemów – w dobrej cenie i na własnych warunkach. Dzięki portalowi szybko i skutecznie zlecisz ułożenie indywidualnej diety, wykonanie masażu relaksacyjnego w domu czy koloryzację włosów. Oferia.pl to serwis działający podobnie do Allegro – z tą różnicą, że zamiast przedmiotów na Oferii można znaleźć usługi lub zlecić każde zadanie czy pracę. Nie musisz tracić czasu na szukanie specjalistów. Na Oferia.pl wykonawcy z danej dziedziny znajdą twoje zlecenie i będą o nie rywalizować, oferując korzystne warunki realizacji. Dzięki temu możesz uzyskać ceny niższe nawet o 30 proc. A do tego składanie zleceń na Oferia.pl jest całkowicie bezpłatne. Oszczędzasz czas i pieniądze. LL

KONKURS! A dla naszych czytelników przygotowaliśmy zabawę. Wystarczy przysłać SMS-a pod nr 72051 z odpowiedzią na pytanie, jaki jest adres internetowy portalu Oferia. SMS powinien mieć następującą treść: ABC.OF.(xxx). imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. W miejsce xxx należy wpisać odpowiedź na pytanie. Na wasze SMS-y czekamy w środę, 16 marca. Na zwycięzców czekają 3 zestawy upominków od Oferia.pl, a wnich: praktyczny kosz na zakupy, ręcznik plażowy, koszulka, kubek i długopis. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. LL * Regulamin konkursu jest dostępny w sekretariacie redakcji.

Fot. archiwum V Około 400 pań z gminy Krzywiń wzięło udział w imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet, która odbyła się 6 marca w Domu Strażaka w Krzywiniu. Na zaproszenie burmistrza Jacka Nowaka odpowiedziały przede wszystkim członkinie klubów seniora oraz kół gospodyń wiejskich. Burmistrz obdarował każdą z pań tulipanem. Wspólne biesiadowanie trwało ponad 3 godziny. W tym czasie panie mogły skorzystać z bufetu, w którym serwowano ciasto i kawę, porozmawiać, a także pośpiewać znane ludowe piosenki przy dźwiękach akordeonu. Podczas „Biesiady z Humorem” nie zabrakło dobrej zabawy, której dostarczyli gimnazjaliści z Krzywinia, Jerki i Lubinia, prezentując program kabaretowo-rozrywkowy oraz zespoły Semplicze i Lubiniacy z Lubinia. Miłośniczki poezji mogły wysłuchać wierszy Urszuli Ciszewskiej z Racotu. Konferansjerkę pełną humoru prowadzili uczniowie z ZSP w Krzywiniu. W uroczystości wzięła również udział senator RP Małgorzata Adamczak, która złożyła paniom życzenia. LL

Rozwiązanie konkursu McDonald`s

Bony do restauracji McDonald`s otrzymują: Tomasz Poślednik z Wilkowic, Adrian Kurpisz z Niechłodu, Anna Majewska z Kąkolewa, Michal Lemański ze Śmigla, Sławka Łakomska z Leszna, Ewa Bondia z Leszna, Mikołaj Weiss z Leszna, Monika Kazubska z Bukówca Górnego, Irena Henke z Leszna, Ewa Maciejczak ze Śmigla, Bartosz Jankowiak z Lasocic, Jędrzej Sierakowski z Bojanowa, Ferdynand Lemański ze Śmigla, Elżbieta Lemańska ze Śmigla, Robert Łakomski z Leszna, Teresa Borowczak z Bukówca Górnego, Maria Borowczak z Bukówca Górnego, Radosław Jaraczewski z Krzemieniewa, Jacek Szczupak z Płaczkowa i Patryk Zamelski z Lasocic. Po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu redakcji (Leszno, ul. Słowiańska 63) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Bony należy odebrać najpóźniej do 1 kwietnia. LL


14

ROZMAITOŚCI Drodzy Czytelnicy. Ta strona przeznaczona jest do waszej dyspozycji. Zamieszczamy na niej zdjęcia i informacje z uroczystości rodzinnych, spotkań towarzyskich lub pracowniczych. Jeśli chcecie, by wasze zdjęcia znalazły się w „ABC”, przyślijcie je do nas wraz z krótkim opisem na adres: Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 lub Internetem na e-mail: abc@gazetaabc.pl

 Tradycją Szkoły Filialnej w Łęce Wielkiej jest organizowanie baliku karnawałowego. Podczas zabawy przeprowadzono szereg konkursów tanecznych, w których dzieci z wielką ochotą brały udział. Tańczyły w kole, prezentując swoje przepiękne stroje, w parach, z paniami i z balonikami, robiły pociąg... Jak co roku uczestnicy zabawy reprezentowali różne postacie. Można było spotkać: wróżki, księżniczki, motyle, Spidermanów, zwierzątka oraz wiele innych przebierańców. Niezwykłe zainteresowanie wzbudził strój Murzynki. Nie było końca wzajemnemu oglądaniu i podziwianiu się. W przerwie rodzice zaprosili milusińskich na herbatę i pączki. Zabawa dostarczyła wszystkim dużo radości i niezapomnianych przeżyć.

Fot. A. Przewoźny  Na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym leszczyńskiego oddziału Polskiego Związku Filatelistów spotkało się kilkunastu członków tej organizacji. Podsumowali 5-letnią działalność oddziału oraz zastanawiali się, jakie zadania stoją przed nimi w przyszłości. Na zebraniu wyłoniono także nowe władze oddziału. Zostali nimi: Edmund Jankowski – prezes honorowy, Lech Woźny – prezes, Tadeusz Posikata – skarbnik, Janusz Jęsiak – sekretarz. Komisja Rewizyjna: Ryszard Sobkowiak – przewodniczący, Kazimierz Kucharzak – członek. Lech Woźny został wybrany na delegata na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu Wielkopolskiego PZF. Zbiory leszczyńskich filatelistów wyróżniono w ostatniej kadencji 20 medalami, natomiast w 50-letniej tradycji koła filateliści leszczyńscy zdobyli ponad 570 medali. Krajowe wystawy filatelistyczne, jakie udało się zrealizować leszczyńskiemu oddziałowi PZF, to: 325 lat Poczty w Lesznie, 160-lecie Straży Pożarnej, 150 lat Kolei na ziemi leszczyńskiej.

Fot. E. Curyk-Sierszulska  Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Pasierbach w gminie Pępowo na wesoło i przy własnoręcznie przyrządzonych smakołykach spędziły wieczór, który zorganizowały sobie z okazji Dnia Kobiet. Sołtys wsi i miejscowi radni zadbali, aby każda z pań otrzymała symboliczny kwiatek. Wspaniałą niespodzianką był występ zespołu Aura z Pępowa, który umilił świętującym wspólny wieczór.

Dzień Kobiet w Nowym Belęcinie

Fot. E. Baldys  W Zespole Szkół w Nowym Belęcinie odbyła się uroczysta akademia dedykowana paniom z okazji ich święta. Hasło przewodnie brzmiało: „Bo miłość, mój miły, to ja”, dlatego w wierszach i piosenkach wykonywanych przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dominowała miłość i słowa uwielbienia dla pań. Wśród wykonawców byli również absolwenci ZS i nauczyciele. Program artystyczny przygotowały: Danuta Chałupka, Agata Kosmala i Katarzyna Klimkowska. Na zakończenie części artystycznej wszyscy jej wykonawcy stanęli do pamiątkowej fotografii.

Fot. archiwum  Koło Gospodyń Wiejskich Malwinki w Drzewcach zorganizowało w Świetlicy Wiejskiej spotkanie dla swoich członkiń z okazji Dnia Kobiet. W miłej atmosferze, przy poczęstunku, panie spędziły wspólnie wieczór. Było on też okazją do sąsiedzkich pogaduszek oraz dyskusji na temat działalności KGW. Każda z pań obdarowana została drobnym słodkim upominkiem i kwiatkiem. ES


15

HOBBY

KALENDARZ BRAŃ MARZEC 1+ 2+ 3+ 4~ 5~ 6+ 7+ 8- 9- 10- 11- 12~ 13~ 14+ 15+ 16~ 17- 18- 19+ 20+ 2122~ 23~ 24+ 25+ 26- 27- 28~ 29~ 30+ 31+ LEGENDA: + dobre brania ~ zmienne brania - słabe brania

Spinningiści podsumowali sezon Żabi urok Spinningiści Czakuszki Leszno spotkali się na zebraniu podsumowującym zeszłoroczną działalność klubu. Przy tej okazji rozdali puchary Grand Prix oraz mistrzostw klubu. Czakuszka Leszno należy do najprężniej działających w naszym regionie klubów. Zrzeszeni w nim zawodnicy startują nie tylko w wielu imprezach krajowych, ale również sami je organizują. Podczas spotkania, które tradycyjnie odbyło się w leszczyńskiej restauracji Olimp, omówiono wyniki za zeszły rok. Jak zaznaczył prezes Julian Dudziński był on dość szczególny. Wynikało to z faktu, że większość zawodów odbywała się nad Odrą, a rzeka była

dość chimeryczna. Wiele imprez trzeba było odwołać ze względu na powodziowy stan wody. Jeśli chodzi o wyniki zawodników to warto zaznaczyć, że Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów i Juniorów zostały zdominowane przez reprezentantów klubu. Mistrzem został Dariusz Andrzejewski przed Tomaszem Wydrzyńskim oraz Robertem Rutkowskim. Wśród juniorów zwyciężył Maciej Pietrzak przed braćmi Andrze-  Największym sukcesem było zdobycie jewskimi – Tomaszem oraz przez Macieja Pietrzaka brązowego medalu Janem. W rozgrywanych mistrzostw Polski. w Bobrowicach niora Macieja Pietrzaka brązowego Pstrągowych Mi- medalu Spinningowych Mistrzostw strzostwach Okrę- Polski Juniorów. Jak wynika z bieżągu ponownie naj- cej klasyfikacji eliminacyjnej Maciej lepszy okazał się prowadzi także w tym roku i prawdoDariusz Andrze- podobnie wystartuje w czempionacie jewski. Zawodnik kraju. ten sięgnął także Spotkanie było także okazją do po puchar cyklu wręczenia nagród za roczną rywali„Wędkarz roku”, zację Grand Prix Klubu. Zwyciężył wyprzedzając Ar- w niej Tomasz Wydrzyński przed tura Grobeckiego Arturem Grobeckim oraz Dariuszem i Tomasza Wy- Andrzejewskim i właśnie ta trójka drzyńskiego. W zapewniła sobie start w tegoroczGrand Prix Okręgu nych Spinningowych Klubowych tym razem lepszy Mistrzostwach Kraju.  Zwycięzcy cyklu Grand Prix odebrali puchary z rąk okazał się Tomasz Podczas spotkania udekorowani prezesa Juliana Dudzińskiego. Wydrzyński przed zostali także mistrzowie klubu. StaDariuszem Andrzejewskim oraz Ar- tuetki trafiły w ręce: Martina Merty, turem Grobeckim. Dariusza Andrzejewskiego oraz RoKlub organizował także kilka im- berta Rutkowskiego. prez. Były to: Puchar Gazety „ABC”, Wśród tegorocznych planów kluPuchar Czakuszki, Puchar Amosa, bowicze mają zamiar wystawić druPuchar Niepodległości. Współorga- żyną na Klubowe Mistrzostwa Polski nizował również cykl Ligi Środko- oraz zakwalifikować co najmniej wej Odry. Największym sukcesem jednego zawodnika na Spinningowe Czakuszki było zdobycie przez ju- Indywidualne Mistrzostwa Polski.

Zanęta dla czytelników

Nęcenie pod lodem

 Sklep wędkarski Ryś z Leszna ufundował trzy opakowania zanęty dla czytelników naszego magazynu. Zanęta Traper skutecznie wabi ryby zarówno podczas tradycyjnego łowienia, jak i w trakcie zawodów, co świadczy o jej znakomitej skuteczności. Żeby otrzymać promocyjne opakowanie, wystarczy udać się z dzisiejszym wydaniem gazety do stoiska przy Al. Jana Pawła II w Lesznie i zapytać o promocję prowadzącego sklep Ryszarda Skrzypka.

Podlodowe łowienie białorybu jest z pewnością ciekawym doświadczeniem. Wymaga jednak dobrze dobranej strategii nęcenia. Nęcenie ryb pod lodem wymusza inną strategię niż łowienie w sezonie wiosenno-letnim. Łowcy białorybu wiedzą, że kluczem do sukcesu jest nie tylko dobór łowiska, ale także odpowiednie nęcenie. Zanęta na zimę ma zupełnie inną konsystencję. Wynika to z innego żerowania ryb. Ważne jest, aby przede wszystkim nie przenęcić ryb. Stosowanie zwykłej zanęty jest co prawda proste, ale wymaga dużego wyczucia. Wielu wędkarzy popełnia błąd zbyt intensywnie nęcąc i tym samym ryby zamiast pobierać przynętę, nasycą się zanętą i po prostu nie chcą przynęt. Wielu wędkarzy stosuje sztuczkę polegającą na tym, że rozcieńcza biszkopt w whisky. Zapach i konsy-

stencja zwabiają ryby i utrzymują w łowisku jednocześnie ich nie sycąc. Jeszcze innym sposobem jest nęcenie glinką z mlekiem w proszku lub zmieszanie zmiksowanej ochotki z solą fizjologiczną podawaną w butelce po kroplówce. Tak więc obowiązuje podstawowa zasada – nęcimy, a nie karmimy!

 Po zanęceniu możemy skoncentrować się na łowieniu.

gumki z podwójnym ogonkiem, jak i woblerki. Imitują one naturalny pokarm ryb, ale trzeba pamiętać, aby prowadzić przynęty naśladując naturalne ruchy małych żabek. Kiedy wybierzemy się na pstrągowe łowy, musimy też wiedzieć, że ryby te są bardzo płochliwe, dlatego zarówno nasze ubranie, jak i poruszanie się nie mogą zwracać uwagi. Każda złowiona ryba na początku sezonu, choćby najmniejsza, daje wiele satysfakcji i adrenaliny. To świetny trening przed wejściem w wielką rzekę i polowaniem na rzeczne klenie

Marzec to dobra pora, aby wybrać się na pstrągi. Na rewelacyjne wyniki nie ma co liczyć, ale zawsze warto spróbować poszukać kropkowańców w wartkim nurcie podgórskich rzeczek i strumieni. Koniec zimy i przedwiośnie, jak każda pora roku, mają swój urok. Co prawda pogoda nie sprzyja jeszcze długim wyprawom, ale najważniejsze jest pierwsze wejście w rzekę. Szczególnie warto wybrać się w poszukiwaniu pstrągów, które o tej porze roku dość dobrze żerują. Wartki nurt podwyższonej rzeki wyrywa z darni smakowite kąski. Właśnie na przedwiośniu warto sięgnąć po różnego rodzaju imitacje żab. Pstrągi i nie tylko one bardzo często stoją pod nawisami i skarpami, czekają na to, co spada do wody. Małe żaby stanowią dla tych drapieżników urozmaicenie jadłospisu. Do-  Pierwsze pstrągi wracają do wody, ale dają wiele bre będą zarówno satysfakcji łowiącym

Terminarz zawodów koła PZW Leszno Miasto W dzisiejszym wydaniu prezentujemy terminarz zawodów organizowanych przez koło Leszno Miasto. Tym samym zachęcamy kapitanów sportowych kół okręgu PZW Leszno do nadsyłania terminarzy imprez przewidzianych w bieżącym roku. Będą one zamieszczane na łamach magazynu. Terminarze prosimy nadsyłać e-mailami pod adres art.g@interia.pl MIEJSCE UWAGI ZAWODÓW 1. J. Olejnica 1 wędka GP* 2. J. Krzycko M. 2 wędki GP 3. S. Pawłowice 1 wędka 4. S. Pawłowice 2 wędki S. Sączkowo 5. 26.06.2011 9:00 Zawody Rodzinne 2 wędki Bucz 6. 7.08. 2011 7:00 Zawody Seniorów S. Pawłowice 2 wedki Memoriał im. J. Gołanice 7. 28.08.2011 6:00 2 wędki GP St. Majewskiego – las 8. 18.09.2011 7:00 Zawody Jesienne J. Krzycko M. 2 wędki GP Mistrzostwa Koła 9. 16.10.2011 7:00 J. Krzycko M. 1 wędka w spinningu Zawody 10. 23.10.2011 7:00 J. Krzycko M. 1 wędka Spinningowe * czas przygotowania 2 godziny. Dwie tury zawodów w jednym dniu tj. 8.05.2011 r. Pozostałe zawody spławikowe – czas przygotowania 1 godzina. LP

DATA GODZINA RODZAJ ZAWODÓW ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW 7.05.2011 6:00 Mistrzostwa Koła 22.05.2011 7:00 Puchar Prezesa 5.06.2011 9:00 Dzień Dziecka 12.06.2011 7:00 Aktyw Koła


OGĹ OSZENIA DROBNE - 1 SĹ OWO: 1,30 ZĹ

16

SPRZEDAŝ DREWNO opałowe, pocięte. 609767-646. (185/2011)

BIURO REKLAM I OGĹ OSZEĹƒ ul. SĹ‚owiaĹ„ska 63 tel. 65 529-25-40, 65 529-47-27 tel./fax 65 529-48-81 64-100 Leszno pon.-pt. 7.30- 15.30

Biura OgĹ‚oszeĹ„: LESZNO Agencja Reklamowa GLOB ul. MĹ‚yĹ„ska 13 tel./fax 65 5270-270, 94-34 EUREKA Nowy Rynek 33 eurekaleszno@poczta.onet.pl tel./fax 65 529-78-34 FITNESS KLUB DLA PAĹƒ +SIĹ OWNIA "AMAZONKA" ul. Armii Krajowej 15 tel. 512330056 pn-pt 10-21, sob. 11-15 SYSTEM PLUS Sp. z 0.0. Biuro Obrotu NieruchomoĹ›ciami ul. B.Chrobrego 22 (wejĹ›cie od ul. Szkolnej) tel. 65 529-73-37 pon.-pt. 8-16 TURUS ul. Lipowa 4 tel. 65 529-41-15 pon.-pt. 8-16, turus@le.onet.pl GOSTYĹƒ Ĺšmigielski Group Rynek 5 tel. 65 572-20-33 PW „LIDIAâ€? ul. Witosa 18 tel. 501 943 577 czynne w godz. 9-17.30 RADOMIERZ BolesĹ‚aw Fechner ul. Wczasowa 7 tel. 65 549-62-38 RYDZYNA AMAZONKA Agencja Finansowa Rynek 25 tel. 503 039 056 pon.-pt. 8.30-15.30 gwazdacz@interia.pl KOĹšCIAN "WiadomoĹ›ci KoĹ›ciaĹ„skie" ul. Dworcowa 2 tel. 65 512-16-15 Agencja Reklamowa TÄ™cza ul. GostyĹ„ska 41 pn.-pt. 8-16, sob. 9-13 tel. 65 511-06-67 Agencja Reklamowa BIG-ART pl. WolnoĹ›ci 9/1 pn.-pt. 8-16 tel. 65 512-59-31 PONIEC Sklep Hurtowni Contessa ul. Krobska 42 tel. 65 573-11-18 pon.-pt. 9-17, sob. 9-13 RAWICZ PTTK ul. Przyjemskiego 4 tel. 65 545-21-27 Firma MAFO Rynek 12/13 tel. 65 546-32-14 Ĺšmigielski Group ul. WaĹ‚y KoĹ›ciuszki 41 tel. 65 546-22-22 pon.-pt. 9-17 Sklep WIKTORIA Miejska GĂłrka, ul. Rzeczna 10 tel. 65 5474727

DREWNO kominkowe. 605-725-626. wp774 DREWNO kominkowe. 661-420-986. wp1184 MONETY okolicznoĹ›ciowe 2-zĹ‚otowe. Tel. 603-755-371. OKAZYJNIE! NosideĹ‚ka dla niemowlaka (maĹ‚o uĹźywane) – Leszno, tel. 601-329-693. SPRZEDAM: MEBLOĹšCIANKĘ kolor buk - 300 zĹ‚, STĂ“Ĺ do jadalni, kolor buk, stan bardzo dobry - 500 zĹ‚, 6 KRZESEĹ - 50 zĹ‚/szt, TAPCZAN + FOTEL - 300 zĹ‚. 603-668-780. SPRZEDAM owczarka niemieckiego dĹ‚ugowĹ‚osego 7-miesięćznego. Tel. 609-746-419. SPRZEDAM rower trzykoĹ‚owy w bardzo dobrym stanie. 512-489-678. (248/2011) STYROPIAN- tanio. 607-501-248. (131/2011) SUKNIĘ Ĺ›lubnÄ…, biaĹ‚Ä…, rozm. 38, stan idealny. Tel. 660-071-702. TANIO! Rehabilitacyjno-leczniczy zestaw poĹ›cieli weĹ‚nianej (materac, koĹ‚dra, poduszka) za jedyne 1600 zĹ‚ Leszno, tel. 601-329-693. YORKI miniaturki. 507-635-367. (326/2011)

MOTORYZACJA SPRZEDAŝ AUDI A4 1,9TDI/1996. 691-914-712. (157/2011) CINQUECENTO/1994. 518-619151. (117/2011) FIAT PUNTO SOUN SPORTING 1,2/2004 . Cena 14.500 zł. 604-629495. (89/2011) FIAT PUNTO 1,2/2002 r., bezwypadkowy, salon, grafit 3D, niski przebieg. 603-972-054. FIAT UNO 1996, 5 drzwi. 502-452423. (162/2011) FOCUS kombi 2000/2001. 787-617784. (103/2011) FORD FOCUS 2006 sprowadzony, polecam. Tel. 510-297-237.

SEAT IBIZA 2002 r. 1,4. 603-086-877. (116/2011) SPRZEDAM części do OPLA, GOLFA I CINQUECENTO. Tel. 697-911067. SPRZEDAM OPEL CORSA 1995 r., 1,2 benzyna, 4600 zł. 697-811-110. SPRZEDAM silniki do SIMSONÓW S-51, naprawa silników i instalacji, tylko SIMSONY. 697-431-781. SPRZEDAM VW T4 1992 r., 2,4D, 4800 zł. 607-559-403. VW T4 MULTIVAN, po liftingu. 601852-530. (158/2011)

PRZYJMĘ dekarzy, cieĹ›li i operatora Ĺ‚adowarki teleskopowej na dobrych warunkach. Tel. 601-312-375 po 17.

organizacja imprez

integracyjnych, okolicznościowych (wesela, komunie, stypy, wieczory panieńskie i kawalerskie, urodziny, imieniny dla dzieci i dorosłych itp).

Zapewniamy: catering, napoje, muzykę i miejsce do zabawy. Więcej na www.ranczokarina.pl Kontakt tel. 605 583 771

KUPNO

NOWY SPRINTER 9-osobowy: dowóz na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 604-385-663.

AUTO-SKUP - złomowanie, transport gratis, 696-545-600, 65/536-72-76. wp1408

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie, tynki maszynowe. 511505-348. wp1385

KUPIĘ kaĹźde auto do zĹ‚omowania, odbiĂłr wĹ‚asnym transportem. 722-143063. wp1507

POĹťYCZKI bez BIK. 516-457-763. ga7015

KUPIĘ kaĹźde auto caĹ‚e lub uszkodzone. Tel. 697-911-067. KUPIĘ silnik do OPLA ASTRY I, 1996 r., 1,7TD (oplowski). Tel. 608539-232. KUPUJEMY AUTA do zĹ‚omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ™ki. 601757-165,605-074-623. ga7282 ZĹ OMOWANIE pojazdĂłw, bezpĹ‚atny transport, autoczęści. 606-982-046, 65/545-73-04. wp1302

RĂ“ĹťNE CHWILĂ“WKA 500 zĹ‚, poĹźyczka pod zastaw. Tel. 513-132-599. (217/2011) KOMIS DZIECIĘCY - Leszno, ul. Szkolna, tel. 512-714-689. KREDYTY: konsolidacyjne - pĹ‚ać jednÄ… niĹźszÄ… ratÄ™ zamiast wielu; gotĂłwkowe - rĂłwnieĹź przy zĹ‚ej historii kredytowej, bez BIK. Leszno, JagielloĹ„ska 16, 65/520-05-77, 603-312-674. wp1512 MĹ ODA dziewczyna szuka zakĹ‚adu fryzjerskiego na naukÄ™ zawodu. Leszno, trasa Leszno-WĹ‚oszakowice. 515-145-297. (23/2011) UWAGA!! Kredyt na dowĂłd! Wiele bankĂłw w jednym miejscu. Centrum kredytowe 65/512-61-10, 665-070196. wp1292

USĹ UGI

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 509-879-801. wp88 PRZEWÓZ osób: 6 osób + kierowca. Tel. 697-911-067. REMONTY, wykończenia, zabudowy, malowanie, płytki, szpachlowanie itp. Tel. 502-940-193. ROBOTY ziemne koparko-ładowarką. Tel. 784-223-814. wp1063 TRANSPORT lawetą, przyczepą, kraj, zagranica. Tanio. 601-361-447. (161/2011) TYNKI maszynowe tanio, docieplanie budynków. 661-722-707. wp1510 USŠUGI minikoparką - fundamenty, wod-kan. Tel. 784-223-814. wp1062 USŠUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 9 osób + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzeń pasaşerska klimatyzowana. Długość załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 604-385-663. WARKOCZYKI - tanio. 795-908926. wp1299

PRACA ZATRUDNIĘ AAA Zatrudnimy z-cÄ™ kierownika sklepu spoĹźywczego z doĹ›wiadczeniem. Aplikacje prosimy wysyĹ‚ać na adres: pracaleszno@poczta.onet.pl (125/2011)

FORD MONDEO TD/1994 sedan, tanio. 782-065-428. (330/2011)

BEZPŠATNY wywóz niepotrzebnych rzeczy: makulatura, folia, RTV, AGD, meble, złom. 783-548-654. (22/2011)

FORD MONDEO kombi 2,0/16V/1998 r. ghia, 607-653-652. wp1387

CIESIELSTWO- dekarstwo, montaĹź okien dachowych, docieplanie poddaszy. Tel. 661-858-712 (197/2011)

FIRMA produkcyjna z branĹźy drzewnej zatrudni brygadzistÄ™. Tel. 65/52962-86, e-mail: biuro@domki-alberto. pl (312/2011)

GOLF 1998.

FIRMA ciesielsko-dekarska podejmie podwykonastwa.Tel. 661-858-712. (198/2011)

FIRMA z Leszna zatrudni dekarzy, murarzy, pomocnikĂłw. 669-91-38-38. wp1463

HYDRAULIK, 661-871-846. (207/2011)

KIEROWCĘ C+E, kraj. 696-484816. (90/2011)

KARCHER. 691-419-567. wp1481

MURARZY, malarzy, płytkarzy. 723638-136. wp1513

603-679-406. (104/2011)

GOLF IV, 9000 zł 1998, benzyna. 697-577-952. (246/2011) OPEL ASTRA 1,6/1992, garaşowany, tanio. 604-810-593. (199/2011) OPEL ASTRA 2/1998, zarejestrowana, polecam. Tel. 695-368-484.

AVON- dodatkowa praca. 663-368320. (203/2011)

ŚMIGIEL Firma ELEKTRYK ul. Lipowa 37 tel./fax 65 518-93-64 pon.-pt. 11-17 ul. Kilińskiego 3 tel. 607733976 pon.-pt. 8-18

RENAULT SCENIC 1,6/1998, bordowy metalik, cena 6500 zł + opłaty. 663-773-164.

KOMPLEKSOWE wykańczanie mieszkań, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity, biały montaş, zabudowa poddaszy, łazienki, murowanie. Szybko, tanio, profesjonalnie. Tel. 661-609-219.

RENAULT SCENIC 1,6/1999, pełne wyposaşenie, przed liftingiem. 603755-371.

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie, ocieplenia. 661-322-315. (110/2011)

PRACA za granicÄ… dla murarzy. 608138-054. (129/2011)

www.gazetaabc.pl e-mail: abc-marketing@gazetaabc.pl

SEAT IBIZA 1,9TDi/1999, 5 drzwi, zadbany. 604-588-700. (118/2011)

MALOWANIE, szpachlowanie, wykończeniówka. 661-722-707. wp1511

PRZEDSTAWICIELI handlowych info@jagart.com.pl wp1477

PRACA dla kierowcy międzynarodowego kat. C+E. Baza k/Leszna.Tel. 601-144-566. PRACA na targowisku. 601-790-525. wp1429

PRZYJMĘ do pracy murarzy, tynkarzy, pĹ‚ytkarzy, tel. 661-609-219. PRZYJMĘ ucznia - elektryk. 605442-370. wp995 PRZYJMĘ do dociepleĹ„, 723-518216. (310/2011) USĹ UGA dotyczy pracy tymczasowej TRENKWALDER (nr. cert. 2611) poszukujemy kandydatĂłw do pracy w Lesznie na stanowisko PRACOWNIK PRODUKCJI-OPERATOR MASZYN, zorganizowany dojazd. 65/57381-05. (276/2011)

SZUKAM PRACY MÄ˜ĹťCZYZNA 32 lata, prawo jazdy kat. BCE, uprawnienia na wĂłzek widĹ‚owy i koparko-Ĺ‚adowarkÄ™ (bez doĹ›wiadczenia). Leszno i okolice. Tel. 794-702-985. (218/2011) MÄ˜ĹťCZYZNA lat 26 zdecydowanie podejmie pracÄ™. DoĹ›wiadczenie w handlu oraz w branĹźy budowlanej. MogÄ… być takĹźe inne oferty. Tel. 782658-938. (205/2011) PODEJMĘ współpracÄ™ z handlowcami aut w celu lakierowania samochodĂłw, rĂłwnieĹź w zamian za auto. 721-953-141. (127/2011) PRZYJMĘ prace chaĹ‚upniczÄ…, oczekujÄ™ propozycji. Leszno. 668-351-680. (44/2011) RENCISTA lat 46 podejmie jakÄ…kolwiek prace. 603-922-687. (81/2011) SPAWACZ, Ĺ›lusarz, kierowca kat. ABCT z doĹ›wiadczeniem, pilnie szuka pracy. 691-746-724. (278/2011) STUDENTKA ostatniego roku administracji (zaoczna), uczciwa, odpowiedzialna, z silnÄ… motywacjÄ…, obsĹ‚uga komputera i urzÄ…dzeĹ„ biurowych, prawo jazdy B, doĹ›wiadczenie w pracach biurowych - podejmie pracÄ™. Tylko powaĹźne oferty. Tel. 695-968-566. SZUKAM pracy jako lakiernik, prace dorywcze, róşne fizyczne, na terenie Leszna i okolic. 721-953-141. (126/2011)

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAŝ 01DOMY na sprzedaş Dąbcze, 100 m2/100 m2 poddasze z działką 400 m2. Cena 199.000 zł, rata - 1070 zł. 510-148-210, 65/529-50-63 www. smigielski.net.pl wp1359 01NIERUCHOMOŚCI „Śmigielski Group’’ - kupno, sprzedaş, wynajem, kredyty. Leszno, Rawicz, Gostyń 510-124-875 www.smigielski.net.pl wp1362 02DOMY na sprzedaş Rawicz 100 m2/100 m2 poddasze z działką 400 m2. Cena 229.000 zł, rata - 1170 zł. 510-148-210, 65/529-50-63 www. smigielski.net.pl wp1363 03DOMY na sprzedaş Gostyń 150 m2/100 m2 poddasze z działką 600 m2. Cena 249.000 zł, rata - 1340 zł. 510-148-210, 65/529-50-63 www. smigielski.net.pl wp1360 04DOMY na sprzedaş Leszno 100 m2/100 m2 poddasze z działką 400 m2. Cena 269.000 zł, rata - 1440 zł. 510-148-210, 65/529-50-63 www. smigielski.net.pl wp1361 BOSZKOWO - działka 720 m 2 z domkiem, Starkowo, 80.000 zł. 602488-782. (303/2011)


17

OGŁOSZENIA DROBNE - 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79567 o treści: ABC.(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie).Następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (11,07 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.bildpresse.pl

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: ABC.1.Sprzedam rower gorski, tel… BOSZKOWO - działki budowlane ok. 550 m2, bardzo atrakcyjna cena. Tel. 667-246-245.

SPRZEDAM ziemię 2,5 ha, 2,7 ha blisko Leszna - trasa nr 5. 602-488782. (300/2011)

DZIAŁKA budowlana 900 m2, Wilkowice. 503-988-972. (282/2011)

SUPER dom - 6,7 pokoi na działce 446 m2 ul. Chocimska. Może być w rozliczeniu mieszkanie 3-pokojowe. 602-488-782. (294/2011)

DZIAŁKA budowlana objęta MPZP, Gronówko, 2879 m2 (54 m2 x 54 m2) naprzeciwko Osiedla Malinowego, w najbliższej okolicy nowe zabudowania, prąd, woda, telefon - 140.000 zł. 796056-787. wp1464 DZIAŁKA budowlana 750 m2, Święciechowa, tel. 603-755-371. DZIAŁKA ogrodowa 400 m2, Kosmonautów. 501-187-245 po 15. (243/2011) DZIAŁKI Boszkowo- Zatoka. 509754-309. (91/2011) DZIAŁKI Dąbcze 900 m2. 502-592780. GRONÓWKO, Leszno ul. Radarowa, Trzebiny, Zaborowo - działki na sprzedaż. 602-488-782. (296/2011) JEZIERZYCE Kościelne - domek parterowy + 1 ha ziemi. 602-488-782. (295/2011) LESZNO - domek wolno stojący na działce 490 m2, okolice ul. Narutowicza. 602-488-782. (293/2011) LESZNO - Gronowo, atrakcyjny domek na działce ok. 767 m2 sprzedam. Może być w rozliczeniu małe mieszkanie. 602-488-782. (292/2011) LESZNO - Zaborowo - domek na działce 805 m 2. 602-488-782. (297/2011) OKAZJA - domek + budynek 189 m2 na działalność gospodarcza (razem lub oddzielnie). 602-488-782. (306/2011) OSIECZNA - działka 1260 m2 nad jeziorem. 602-488-782. (305/2011) OSIECZNA - sprzedam dom parterowy. 602-488-782. (304/2011) SPRZEDAM dom- Czacz. 663-225696. (164/2011) SPRZEDAM dom na wsi z zabudowaniami, ziemią, lasem. 609-035-276, 663-231-421. (331/2011) SPRZEDAM dom na Zatorzu, działka 560 m2. 725-323-254. (333/2011) SPRZEDAM działkę budowlaną 831 m2, Lipno. 697-956-975. (3/2011) SPRZEDAM działkę o pow. 2900 m2 pod zabudowę. Wilkowice, Święciechowska 80. 65/534-13-18. (87/2011) SPRZEDAM działkę z domkiem na Wzgórzach Lgińskich. 504-058-774. (163/2011)

WYNAJMĘ pokój 2-osobowy studentkom 250 zł/osoba (TV + internet). Leszno, Dąbrowskiego 7, 65/529-5063. wp1331 WYNAJMĘ kawalerkę, Leszno (Gronowo), 900 zł + media. 607-437-207. (109/2011) WYNAJMĘ komfortową kawalerkę - Leszno, ul. Sygietyńskiego, tel. 665-596-433.

LOKALE SPRZEDAM GÓRA mieszkanie 65 m , II piętro, po remoncie. 602-488-782. (302/2011) 2

KOŚCIAN - centrum - sprzedam mieszkanie. Tel. 501-261-095, 501261-192. ga6221 ŁADNE mieszkanie 46 m2 - ul. Węgierska. 602-488-782. (298/2011) MIESZKANIE 1-pokojowe po remoncie. 602-488-782. (299/2011)

WYNAJMĘ mieszkanie - Leszno. 601-875-208. (275/2011) WYNAJMĘ pomieszczenie 22 m2, Zatorze. 601-673-680. (80/2011)

NAUKA NAUKA jazdy konnej dla dzieci i dorosłych. Wycieczki bryczką oraz wieloosobowym wozem konnym. Leszno, Strzyżewice. 607-257-624. (324/2011)

MIESZKANIE 67 m2 - Zamenhofa, po remoncie, I piętro. 602-488-782. (301/2011)

TANIEC- fachowe lekcje indywidualne. 503-379-455. (37/2011)

SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie w Lesznie, I piętro. Tel. 661-966-790. (280/2011)

UMARŁ TADEUSZ KOŃCA, MUNIU, GOMUŁKA. Brydżysta, miłośnik życia i książek. Cześć Jego pamięci! Przyjaciele

DO WYNAJĘCIA

ROLNICZE

ATRAKCYJNY nowy lokal 80 m na sklep, gabinet kosmetyczny, fryzjerski itp. - centrum Leszna. 725-323-254. (332/2011)

KURKI zielononóżki, jednodniowe i odchowane. 605-788-228. (273/2011)

DO wynajęcia 2-, 3-pokojowe mieszkanie. 602-488-782. (307/2011)

MAKI skup macior i knurów. 609630-005, 601-19-19-44. ga6798

DO wynajęcia lokal 140 m2 na działalność gospodarczą w centrum Leszna. 602-488-782. (309/2011)

SPRZEDAM: byczki mięsne czarnobiałe, jałówki, transport. 605-887-080. wp945

DO wynajęcia w Lesznie lokal ok. 600 m2. 602-488-782. (308/2011)

SPRZEDAM ziemię rolną w Zaborowicach, pow. rawicki, pow. 31.000 m2. Tel. 512-965-053.

2

DWA małe lokale handlowe (18 oraz 23 m2) w centrum Leszna (koło Rynku). 501-482-474, 728-871-861. (252/2011) LESZNO, centrum, nowe lokale, wykończone na biura, pracownie. 792183-947. (77/2011) LOKAL 24 m2, centrum Leszna. 609701-511. wp1465 LOKAL handlowy o pow. 96,5 m2 w centrum Leszna. 607-879317. POKÓJ. 792-558-417.

(329/2011)

POKOJE. 609-859-703. (170/2011) POKOJE. 693-887-263.

wp1339

WYNAJMĘ garaż. 65/529-66-41. WYNAJMĘ firmie mieszkanie 3-pokojowe, nowe, umeblowane - Ostroroga. 692-710-720. wp1449

ROZWOŻENIE obornika i siew kukurydzy. Tel. 607-344-231. (213/2011) SIANOKISZONKA ok. 30 balotów. 65/534-04-92. (247/2011)

TOWARZYSKIE ADRIANA. 516-715-756. (250/2011) ATRAKCYJNA. 514-744-274. (251/2011) ATRAKCYJNE młode. 723-173-580. Zapraszają całodobowo. (313/2011) BEZPRUDERYJNA 667-545-231. wp1480 DZIEWCZYNA dyskretnie. 723-126458. (315/2011) DZIEWCZYNA zaprasza dyskretnie. 667-435-616. Zapraszam koleżanki do współpracy. (316/2011)

DZIEWCZYNY - dojadą. 669-176503. wp1298

ELEKTRYK, instalacje elektryczne - pomiary. 605-44-23-70. wp1379

DZIEWCZYNY. 603-701-639. wp1295

HYDRAULIK. Tel. 691-626-468 ga5792

ELZA Górowska 38. 65/527-00-83. Zatrudnimy panie. wp1296

INSTALACJE wodne, cieplne, gazowe, 601-493-705. wp145

EXTRA duecik. 782-081-640 (322/2011)

INSTALACJE wod-kan, CO, szybkotanio. 723-541-994. wp1194

MILUTKA zaprasza. 697-615-741. (317/2011)

KARCHER - czyszczenie - dywany, samochody. 693-357-363. wp443

MŁODA atrakcyjna 19-latka. 782204-639. (318/2011)

KARCHER tanio, solidnie. 781-175365. ga6444

NAMIĘTNA dyskretnie. 722-312012. (319/2011)

MALOWANIE, szpachlowanie, płytki, tanio. 605-529-035. ga5569

NIGHT Club STODOŁA, ul. Lotnicza zaprasza. 663-899-072. (321/2011)

MEBLE, szafy, kuchnie. www.mebleleszno.pl 65/526-86-83. ga4282

NOWA prywatnie. 782-261-999. wp1479

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 783-608-080. ga5799

PAN dla pań, dojadę. 607-713-616. (327/2011)

NAPRAWA telewizorów: LCD, plazma. 606-142-575. ga6617

RUDA. 795-908-926.

OGÓLNOBUDOWLANE, kompleksowe wykończenia wnętrz. 693-854774. wp354

wp1297

SARA EXCLUSIVE. 513-300-284. (249/2011)

ZDROWIE

OPRAWA muzyczna imprez. 724165-754. wp123

POTENCJA. Leszno, 697-454-739. wp1416

POSADZKI maszynowe zacierane mechanicznie. 663-369-660. ga5718

ODDAM DARMO

PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaż-akcesoria. 697-260-040. (102/2011)

MAŁE pieski. 65/527-02-58. (9/2011) ODDAM darmo pieski. 65/538-71-27. ODDAM darmo psa podwórkowego, średniej wielkości, nierasowy, pies. Kąkolewo, 663-726-626. wp1461

ZADZWOŃ DO FACHOWCA 1MUROWANIE domów, obiektów, usługi-ogólnobudowlane. 516-355914. ga7174 BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 609-379-993. wp424 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie-lakierowanie, renowacje. 692-703539. wp894 BEZPYŁOWE-CYKLINOWANIE, układanie parkietu, lakierowanie-doradztwo. 601-930-353. ga6445 BRUKARSTWO, ogrodnictwo, spawalnictwo, budownictwo. 603-209878. wp106 CIESIELSTWO - dekarstwo, podbitki, poddasza, 609-109-004. ga2044 DŹWIGI, podnośniki koszowe - usługi. 601-361-422. ga7153

SERWIS komputerowy, odzyskiwanie danych. 602-321-033. wp473 TELEFONY komórkowe, nawigacje - naprawa. 65/520-55-66. ga6805 TELEFONY stacjonarne, telefaksy naprawa. 65/520-55-66. ga6806 TRANSPORT - kraj, zagranica, przeprowadzki. 509-216-712. wp33 TRANSPORT i przeprowadzki. Tel. 509-879-801. wp92 TRANSPORT, przeprowadzki. 601055-529. wp454 USŁUGI stolarskie - produkcja, sprzedaż. 603-575-252. wp972 VIDEOFILMOWANIE + zdjęcia. 1200 zł. 600-386-935. ga5506 WYPOŻYCZALNIA sprzętu budowlano-ogrodniczego. Jackowskiego/13. 694-147-290. wp107 ZDUN, piece + podkowa. 65/547-5487. ga6096 ZŁOTA rączka, instalacje wod-kan/c.o. 697-231-155. wp1418


OKAZJA - KUPUJ TANIO

18

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je ty lko na kupon ach wyciętyc h z gaze ty.

We wtorkowym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach:

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA BMW E36 2,5TDS/1998r. kombi, klima, tempomat, zarejestrowany, alufelgi, 6.200 zł, 693-432-372. wp1287 CINQUECENTO 700 czarny, gaz, 1998r. 1.100 zł, 691-043-640. (167/2011) CITROEN XSARA 2003r. HDI, 12.800 zł, 607-391-974. (166/2011) CITROEN ZX 1992r. 1.100 zł, 602745-312. wp1397 DAIHATSU SIRON, 2007 r, 1.3 benzyna, 5-drzwiowy, elektryczne szyby i lusterka, 8 poduszek pow., czerwony, wersja limitowana, bardzo oszczędny, przebieg 55 tys. km, pełna dokumentacja. Cena 21.500 zł do uzgodnienia. Tel. 601-916-545. FELGI 15 cali, 4x100 z oponami, aluminiowe. 650 zł, 609-249-923. (229/2011) FELGI aluminiowe 4x100, środek 60 z oponami, 175x65x14, stan bdb, 420 zł, 727-618-700. (240/2011) FIAT SEICENTO 1,1, 2004r. garażowany, 7.900 zł, 725-446-668. (51/2011) FORD ESCORT 1,3/1994r. Stan dobry, benzyna. 2.400 zł, 512-227201, 65/529-69-91. (52/2011) FORD FOCUS 1,8 TDDI 2000r. kombi, klima, ABS, wsp. kier. 4xel. szyby, centralny zamek, 2xPP, el. lusterka, zielony metalik, stan idealny. Cena 9.700 zł. Tel. 724-269-570. (244/2011) FORD MONDEO 1,8TD/1995r., centralny zamek, szyberdach, el. szyby i lusterka, 2.700 zł, 605-669243. (149/2011) MEGANE 1,9D 1998, elektryczne szyby, centralny zamek, ABS, wspomaganie, AIRBAG. Cena 5900 zł. 604-739-317. (57/2011) OPEL VECTRA 2,3DTI/2001r., kombi, diesel, 125KM, pełna opcja, skóry, ksenony, alufelgi, stan bdb, 12.000 zł, 692-375-128. (132/2011) OPONY 175/65/R14, 185/60/R15 + felga 155?R13/T95 + felga, 50 zł/szt, 601-566-210. (140/2011) OPONY letnie rolnicze 12,4R32, 2 szt, stan dobry, 250 zł, 607-391-974. (165/2011) RENAULT CLIO 1,8/1996r. kolor szary, benzyna, el. szyby, c.z., ważne OC i przegląd, 1850 zł, 660-759-108. (63/2011) RENAULT KANGOO 2006r. diesel, kolor srebrny, 30.000 zł, 605471-940. (147/2011) RENAULT LAGUNA 1,9DCI/ 2002r. jasny metalik, pełna opcja, 13.900 zł, 663-325-212. (70/2011) RENAULT MEGANE 1,6/1998r., pełna opcja, granatowy, lub zamiana z dopłatą, 6.800 zł, 728-478-082. (235/2011) RENAULT Twingo 1,1/2000, żółty, 4xpp, c.z. + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, zadbany, 9.000 zł lub zamienię na 7-osobowy. 667098-351. ga4450

ROZRUSZNIK do FIAT PUNTO 1,7 diesel, stan bdb, 250 zł, 601-566210. (143/2011) SCENIC 1,9DCI/2002r. biały, hak, 180tys.km, przegląd do 18.09.2011r. 11.800 zł, 693-143-198. (169/2011) SEAT IBIZA 1,6/1999r. benzyna, 2 drzwi, ABS, centralny zamek, szyberdach, hatchback, 7.200 zł, 724-395-296. (100/2011) SEAT IBIZA 90/95r. ważny przegląd i OC, elektryczne szyby, centralny zamek, 600 zł, 502-254-718. (135/2011) SILNIK 1,5 Diesel do CORSA B, stan bdb, 700 do uzgodnienia, 669236-656. (221/2011) TOYOTA COROLLA VERSO 2,2D, błękitny metalik, 50.000 zł. 606-982-046. (41/2011) VOLKSVAGEN GOLFIV 1,9SDI/ 1999/00r. kombi, srebrny, el. szyby, relingi dachowe, ABS, radio, zadbany, bezwypadkowy, zarejestrowany, 13.000 zł do negocjacji. 790-687500. (72/2011) VW PASSAT B5 1,6/1997r. 105KM, 188tys.km, pełna elektryka, ABS, centralny zamek, ekonomiczny, szyberdach, zadbany, 11.700 zł, 609203-092. (136/2011) VW PASSAT kombi B5 1997r. 187tys.km, 1,6, 105KM, ABS, c.z., dużo dodatków, 9.500 zł, 693-774095. (138/2011) VW POLO 1,4 wspomaganie kierownicy, airbag, szyberdach, halogeny, 5 drzwi, czerwony, zadbany, 5.899 zł, 724-288-081. (168/2011)

NIERUCHOMOŚCI DOM 120m2 piętrowy, ogrzewanie gazowe, wiata na 3 samochody, garaż, pralnia. 290.000 zł, 605-471940. (148/2011) DOM wolno stojący stan surowy przykryty dachem, Gronówko, 632/145. 169.000 zł, 697-056-464. (230/2011)

DLA DZIECKA ALBA dla dziewczynki + dodatki 50 zł, 65/526-70-62 (po 17.00) wp1107 ALBA dla dziewczynki + dodatki, cena za komplet 60 zł, 722-271-729. (45/2011) FOTELIK rowerowy Romer, 80 zł, 660-281-785. (228/2011) SPACERÓWKA (laska) niebieska, 40 zł, 724-331-711. (68/2011) TRAKTOREK 3-5 lat na pedały, 170 zł, 660-281-785. (227/2011) WÓZEK retro głęboki Inglesina, biało-granatowy, 1200 zł. Tel. 691154-675. WÓZEK BEBE COMFORT LOOLA spacerówka błękitna, stan bdb - 400 zł. Tel. 609-333-366. WÓZEK głęboko-spacerowy MUTSY, granatowy, stan bdb, 1700zł. 601-580-781. (34/2011)

RÓŻNE BIURKO sosna 160 zł, stolik sosna 20 zł, dwa czarne stoliki nocne 40 zł, szafka czarna 90 zł, 721-085-611. (222/2011) BUTLA gazowa 150 zł, lampy słoneczne do doświetlania ros. 300 zł, 65/520-88-14. (171/2011) CZĘŚCI do kotła gazowego, typu ster-gaz: termoregulator, zawór bezpieczeństwa z bezpiecznikiem termoelektromagnetycznym, pompa, 300zł. 696-064-876 (32/2011) DEKODER cyfrowy HD SAMSUNG DSB-H370G, nowy oryginalnie pakowany do odbioru Cyfrowego Polsatu - 220 zł. Tel. 608-539-232. DUŻY tapczan narożnik kolor orzech, obicie skóra ekologiczna, 300 zł, 605-471-940. (234/2011) FOTEL do masażu z elektrycznym taboretem pod nogi, mało używany, dowolna automatyczna regulacja pracy, 1.700 zł, 607-540-795. wp1439

KANAPA 400 zł, dywan 40 zł, komplet wypoczynkowy 670 zł, ława 50 zł, 602-745-312. wp1396 KANAPOTAPCZAN - stan dobry. 150 zł. 662-301-719. (26/2011) KOMPRESOR do powietrza -160 zł. 723-714-831. wp1456 KOPACZKA do ziemniaków, dobra, 1.000 zł, 693-416-271. (238/2011)

DZIAŁKA budowlana 800m2, działka asfaltowa, Mórkowo, 50 zł/m2, 693-785-527. (71/2011)

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 tel. 65 529 25 40, 65 529 47 27 tel./fax 65 529 48 81

*

DZIAŁKA budowlana 1000m2 na granicy Leszno - Święciechowa. Cena 135 zł/m2. Tel. 512-220-886. ga6198 DZIAŁKA budowlana w Dębnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m 2, zadrzewiona, w pobliżu las, woda, media przy drodze. Cena 55 zł/m 2. 667-098351. ga3474 GARAŻ z kanałem, ul. Estkowskiego, 13.600 zł, 607-879-586. (233/2011)

*Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży.

PIEC nadmuchowy kompletny, duży, stan idealny, Włoszakowice. 1.100 zł, 721-739-010. (133/2011) PRALKA Wirnikowa 120 zł, 660281-785. (226/2011)

KUCHENKA gazowa - 100zł, grzejniki żeliwne -nowe 20zł/żeberko. 65/520-88-14. (38/2011)

PRALKA automat AMICA, srebrna, zadbana, 100zł. 691-574-052. (36/2011)

KWIAT dracena 2m, 100 zł, 724331-711. (69/2011)

ROWER Sparta z silnikiem spalinowym Sachs w bardzo dobrym stanie, spala 1,5V/100KM, jazda bez kasku i uprawnień, 1.500 zł, 504-336-082. (231/2011)

MASZYNA do szycia przemysłowa, textima, za stołem, bez sinika, 100 zł. 601-568-823, (24/2011) MEBLE stołowe bufet, szafka, stolik RTV, stół rozkładany + 5 krzeseł, kolor mahoniowy, garderobianka z lustrem i szafką na buty, 700 zł, 728-478-082. (236/2011) MOTOROWE, profesjonalne buty skórzane Highway, rozm. 43, nowe - 200 zł. Tel. 782-394-117 (po godz. 15). NIEMIECKA maszyna do szycia, walizkowa, mało używana, stan bdb. 80 zł, 609-291-852. (62/2011)

SIANO: baloty 50 zł, klocki 4 zł, 792-678-872. (151/2011) SUKNIA ślubna biała rozmiar 36/38, wzrost 175cm + bolerko, rękawiczki, 700 zł, 691-632-270. (220/2011) SUKNIA ślubna rozmiar S-M, dużo tiulu, welon, bolerko, przeróbki gratis. 800 zł, 601-568-823. (11/2011) TAPCZAN + 2 fotele, stan bdb, kolor brązowy, 450 zł, 605-145388. (141/2011)

NOWA niemiecka maszynka do mielenia mięsa - 19 zł. Leszno, Pl. Metziga 8/3 (121/2011)

TUNEL foliowy 1.500 zł, dmuchawa 400 zł, maszynka gazowa 100 zł, 65/520-88-14. (172/2011)

NOWA szafa sosnowa z rattanem, 500 zł, 661-487-402. (145/2011)

WIRÓWKA do bielizny, 120 zł, 660-281-785. (225/2011)

NOWY brodzik metalowy, roz. 90x90, cena 50zł. 784-650-256. (30/2011)

ZLEWOZMYWAK ze stali szlachetnej z kranem 120cm, dwukomorowy z ociekaczem - lewy, stan bdb, 100 zł, 661-968-550. (60/2011)

NOWY fotel ELEGANCE z taboretem do masażu, automatyczna regulacja, sterownik, fotel podgrzewany 1.900 zł. 65/549-62-38. ga37 NOWY młynek do czyszczenia zboża (wialna), 450 zł, 603-425828. (67/2011)

DZIAŁKA 1100m 2 pod budowę w Przywsiu 2km za Rawiczem przy głównej drodze w kierunku Wrocławia, 55 zł/m2, 698-218-433. (175/2011) DZIAŁKA budowlana o powierzchni 1200m2, Nowa Wieś k/Moch, 28 zł/m2. 695-528-778, 697-344-931. ga4185

OPONY 12,4x32; 9,5x32; 18,4x34; pługi: 3.4.5.7, koła: 8,3x36; agregat 2,2, ceny od 500 zł, 607-306-504. (173/2011)

na

ZNACZKI, bloczki, arkusiki, koperty, kartki pocztowe, stemple okolicznościowe Jan Paweł II polskie i zagraniczne na kartach wystawowych, 10,- 20 zł, . 601683-556. (232/2011)


OGĹ OSZENIA/PRACA

19

DE-MO zatrudni

tapicerów, osoby do przyuczenia szwaczki Praca jednozmianowa. Bezpłatny dojazd z Leszna, Gostynia, Śmigla. DE-MO Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 21 a, 64-111 Lipno tel. 655 340 669 godz. 7.00 - 15.00 e-mail: demo.praca@op.pl

Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, będąca liderem w branşy instalacji ochrony powietrza dla przemysłu

Starosta Rawicki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z on. zm.) informuje, şe w dniu 11 marca 2011r. w siedzibie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu, zamieszczony został na okres 21 dni wykaz, dotyczący sprzedaşy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali stanowiących własność Skarbu Państwa (mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi i uşytkowego nr 4) wraz z udziałem w części wspólnej budynku usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, połoşonej w Bojanowie przy ul. ŝwirki i Wigury 15 (działka nr 232) oraz udziałem w prawie uşytkowania wieczystego gruntu związanego z ww. działką. 231/2011

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ „GARZYN� Spółka z o.o. z siedzibą w Garzynie, ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaş sprzętu rolniczego. Przetarg odbędzie się w dniu 06.04.2011 r. o godz. 11:00 na terenie Gospodarstwa Garzyn w Garzynie. Sprzęt moşna oglądać w dniu 05.04.2011 r. w Gospodarstwie Garzyn w godz. od 8:00 do 14:00. Więcej informacji na stronie internetowej Spółki www.ohz-garzyn.agro.pl. 235/2011

ZATRUDNI

&29:*%2! &29:*%2+§ ,ESZNO ULiREDNIA TEL

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, şe wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn na działkach nr ewid 496/24, 496/25, 496/46 w m. Dąbcze, gmina Rydzyna. W związku z powyşszym informujemy strony, şe w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, pok 18 w godz. 8-15 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia moşna zapoznać się z wnioskiem Enea Operator Sp. zo.o. oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zaşalenia. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak 198/2011

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, şe wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej nn 0,4 kv, oraz SN 15kv na działkach nr ewid 313, 315, 317, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 333, 344/18, 344/17, 344/12, 345, 344/5 w m. Dąbcze, gmina Rydzyna. W związku z powyşszym informujemy strony, şe w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, pok 18 w godz. 8-15 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia moşna zapoznać się z wnioskiem Enea Operator Sp. zo.o. oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zaşalenia. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak 198/2011

zatrudni: * DYREKTORA DS. EKSPORTU * PRAWNIKA * KIEROWNIKA BUDOWY * SPECJALISTĂ“W DS. TECHNICZNO - HANDLOWYCH * INĹťYNIERA MECHANIKA * INĹťYNIERA PROCESOWEGO * INĹťYNIERA KONSTRUKTORA * INĹťYNIERA BUDOWNICTWA (o specjalnoĹ›ci konstrukcje budowlane) * SPECJALISTĘ AUTOMATYKA * LAKIERNIKA * MISTRZA PRODUKCJI * MECHANIKA KONSTRUKTORA GWARANTOWANA STABILNA PRACA W POĹ Ä„CZENIU Z MOTYWACJÄ„ FINANSOWÄ„ Oferty pisemne ze zdjÄ™ciem prosimy kierować na adres: ECO INSTAL, uL. GostyĹ„ska 67, 64-000 KoĹ›cian, lub praca @ecoinstal.pl www.ecoinstal.pl


RELAKS

20

DZIECKO W FOTOGRAFII

▲Ania z Rydzyny ma 10 dni, jest taka śliczna, że niedługo będzie można zobaczyć ją na światowych wybiegach.

▲Oktawia i Pawełek Nowak bardzo cieszą się z narodzin swojej siostrzyczki Nadii.

Zdjęcia dzieci można przesyłać na adres: Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno lub e-mail: ogloszenia@gazetaabc.pl

z dopiskiem: DZIECKO W FOTOGRAFII Publikujemy je bezpłatnie!!!

HUMOR Budzi się Adam w raju po ciężkiej popijawie i czuje, że coś jest nie tak. Maca się po całym ciele, nagle przerażony woła: – Gdzie są moje żebra?! Na to głos z góry: – A kto wczoraj panienki zamawiał? *** Jaka jest definicja odważnego mężczyzny? To facet, który wraca zalany w trupa do domu, przy tym koniecznie pokryty na całym ciele szminką w różnych kolorach, pachnący damskimi perfumami i który podchodzi do żony, daje jej soczystego klapsa, a potem mówi: – Ty jesteś następna, grubasku... *** – Panie doktorze, do której pan dzisiaj przyjmuje? – pyta pacjent.

KINA

Leszno KINO-TEATR przy CKiS, ul. Narutowicza 69 KINO CYFROWE & 3D (duża sala) wtorek, środa, czwartek

14.00 – Jan Paweł II. Szukałem Was... – religijny/dokumentalny prod. pol. 16.00 – Safari 3D – animowany/familijny prod. niem. 18.00 – Wojna żeńsko-męska – komedia obyczajowa prod. pol. 20.00 – Zbaw mnie ode złego 3D – thriller prod. USA

– Do lewej, do lewej... – odpowiada lekarz wskazując lewą kieszeń fartucha. *** Dentysta schyla się właśnie nad pacjentem i ma zamiar rozpocząć borowanie, gdy nagle zastyga w bezruchu i pyta nieufnie: – Czy mi się wydaje, czy też trzyma pan rękę na moich jądrach? Pacjent spokojnym głosem: – To taka asekuracja. Bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy sobie ból zadawali... Prawda panie doktorze? *** Siedzi Jasiu na krawężniku i beczy. Łzy mu ciurkiem lecą przez palce. Przechodzi jakiś dziadek i pyta: – Synku, czemu płaczesz? Jasiu na to: – Płaczę, bo nie mogę robić tych rzeczy, które robią starsi chłopcy... Dziadek usiadł obok niego i też zaczął płakać. Zebrała LL KINO ANALOGOWE (mała sala) wtorek, środa, czwartek

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 71826, wpisując w treści: ABC.21.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT. Rozwiązania należy nadesłać w ciągu 7 dni od ukazania się krzyżówki. Nagrodą jest zestaw redakcyjnych upominków, a nagrodzona osoba powinna ją odebrać w ciągu 14 dni w sekretariacie redakcji. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 18 Hasło: „ZIMA BEZ ŚNIEGU - LATO BEZ CHLEBA” Nagrodę otrzymuje: Roman Kruczek, ul. Święciechowska 19c, Leszno

DY¯URY

APTEK

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 65 520 44 80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 65 545 47 89

17.00 – Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł – dramat prod. pol. 19.30 – Och, Karol 2 – komedia prod. pol.

wtorek KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 65 512 11 66, 65 511 73 65 GOSTYŃ – ANNA KALISORAS, ul. W. Witosa 13, tel. 65 572 33 34 GÓRA – ELIKSIR, ul. Targowa 1, tel. 65 529 62 74, e-mail: info@aptekaeliksir.pl

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

środa KOŚCIAN – ŚW. ŁUKASZA, ul. Szkolna 54, tel. 65 512 05 27 GOSTYŃ – ANNA KALISORAS, ul. W. Witosa 13, tel. 65 572 33 34 GÓRA – ELIKSIR, ul. Targowa 1, tel. 65 529 62 74, e-mail: info@aptekaeliksir.pl

18.00, 20.00 – Jak się pozbyć cellulitu – komedia prod. pol.

Rawicz PROMIEŃ wtorek 18.00, 20.00 – Och, Karol 2 – komedia prod. pol. (j)

czwartek KOŚCIAN – APTEKA W TESCO, ul. Śmigielska 53a, tel. 65 511 40 21 GOSTYŃ – ANNA KALISORAS, ul. W. Witosa 13, tel. 65 572 33 34 GÓRA – ELIKSIR, ul. Targowa 1, tel. 65 529 62 74, e-mail: info@aptekaeliksir.pl PR

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 65 529-82-00 (w godz. 7-15) Infolinia AIDS – 65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 197-57 dla abonentów TPSA i (042) lub (022) 194-36 dla abonentów pozostałych operatorów Informacja PKS - 703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 65 5-270-270 Netsoft – komputery – 65 528-82-01 SITI TAXI – 65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI – 65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 65 520-64-64, 65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 196-25, 528-11-01 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TELE TAXI - 65 520-03-30, 605 89 03 30 (całodobowo) MEGA TAXI 65 520-72-07 JAMAR TAXI – 65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 601 562 762 Pomoc drogowa – 65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 65 520-91-00, 609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 607 519 543 Korty MOSiR (stadion) – 65 520-56-40 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 800 800 805


SPORT

21

PŁYWANIE

PETANQUE

Kibice dopisują Też z medalami Dwunasta runda Leszczyńskiej Ligi Petanque tradycyjnie odbywała się przy dużym zainteresowaniu kibiców. Faworyci rozgrywek - zespoły A To My, Gryzlli oraz FWSO - pewnie pokonali swoich przeciwników dzięki czemu umocnili się w czołówce tabeli. Aktualnie prowadzą ci pierwsi, w składzie: Romuald Ratajczak, Ryszard Żyski, Krystian Maćkowiak, wyprzedzając jednym punktem FSWO (Piotr Rolla, Łukasz Wawrzyniak, Wiesław Tabaka) oraz Gryzlli (Henryk Łuczak, Piotr Szpurek, Robert Dolaciński). Duży zawód sprawiły swoim kibicom Tulipany, które zostały rozgromione przez Jajcarzy 5:1. Dotychczasowy wicelider rozgrywek zespół Z Gór 1. My Syny przegrał z Pogromcami również 1:5, co kosztowało go spa- 2. dek na czwarte miejsce w tabeli. 3. – Podsumowując dotychczasowe rozgrywki należy zauważyć 4. znaczny wzrost umiejętności graczy 5. poszczególnych drużyn – powiedział Romuald Ratajczak. – Liga 6. znacznie się wyrównała. W dalszej 7. fazie rywalizacji można się zatem spodziewać wielu emocji i niespo- 8. dziewanych rozstrzygnięć. 9. W uzupełnieniu informacji o petanque wypada wspomnieć o Kon- 10. gresie Sprawozdawczym Delega- 11. tów Polskiej Federacji Petanque, jaki odbył się Plichtowie koło Ło- 12. dzi. Uczestniczyli w nim przedsta- 13. wiciele 26 klubów. Leszczynko re14. prezentowało 3 delegatów, którymi byli: Romuald Ratajczak, Andrzej 15. Antkowiak oraz Ryszard Żyski. Ten 16. pierwszy, w swoim wystąpieniu, przybliżył dotychczasowe dokona- 17.

nia klubu, który powstał zaledwie rok temu jako sekcja Ogniska Statutowego TKKF Leszczynko. Klub Petanque Leszczynko jest najprężniej rozwijającym się i największym w Polsce. Aktualnie posiada 60 członków, z czego 51 posiada licencje PFP. Już w najbliższy weekend leszczynianie będą gospodarzem Halowego Pucharu PFP oraz ogólnopolskiego turnieju Grand Prix pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna. W imprezie, która odbędzie się w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania weźmie udział około (ceg) 300 zawodników.

Tabela A To My

18, 50:22 + 181

FSWO

17, 51:21 + 180

Gryzlli

17, 46:20 +145

Z Gór My Syny

16, 45:27 +131

Pogromcy

15, 42:30 +44

Mamuty

15, 40:32 +23

Tulipany

14, 44:28 +130

Wodzu Prowadź 12, 35:25 +85 Jajcarze

12, 32:34 -122

Nudel Team

11, 31:35 +1

Obiboki

11, 29:43 -70

JMP

10, 36:30 -26

Marsylia

1o, 29:37 -85

Osieczna

5, 20:46 -152

Szudra Team

4, 21:45 -131

Oj

4, 16:50 -176

Bizony

1, 13:59 -223

KOP

Przetasowania na koniec Ryszard Kuraszyk z Nowego Lubosza został zwycięzcą Grand Prix Kopa Ziemi Kościańskiej. W ostatnim, piątym turnieju z tego cyklu, rozegranym w świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu wzięły udział 132 osoby. Doszło po nim do znaczących przetasowań klasyfikacji, choć czołowe role odegrali zawodnicy plasujący się w klasyfikacji generalnej na dalszych lokatach. Zwyciężył Jan Szwarc z Kościana, który zgromadził maksymalną ilość 25 dużych punktów. Na drugim miejscu uplasował się Stanisław Dominiczak z Kościana, a na trzecim Stanisław Borzyński z Bączylasu (obydwaj po 20 pkt). Kolejne dwie lokaty zajęli Marek Stasiak ze Śmigla i Stanisław Wciórka z Ziemnic. Zajmujący po czterech rundach trzecią lokatę Ryszard Kuraszyk, w Starym Luboszu zdobył 18 punktów. Łącznie w pięciu turniejach zgromadził ich 83. To wystarczyło, aby przeskoczyć sklasyfikowanych przed nim. Liderujący po czterech turniejach Robert Grycz ze Spytkówek uzbierał w St. Luboszu tylko 12 dużych punktów. Łączny dorobek 80 punktów wystarczył do zajęcia drugiego miejsca w końcowej klasyfikacji, z niewielką przewagą małych punktów nad trzecim - Jackiem Walterem z Poladowa. Ponadto w pierwszej dziesiątce

W poprzednim wydaniu gazety pisaliśmy o wynikach pływaków Astromalu/Akwawit Leszno w Zimowych Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego. Dziś informacja o równie udanym występie reprezentantów Wodnika Rawicz.

Grand Prix znaleźli się: Stanisław Dominiczak, Klemens Dudziak ze Starych Oborzysk, Piotr Cichocki z Przysieki Starej Pierwszej, Ireneusz Kaźmierczak ze Słonina, Paweł Woźnica z Nowego Dębca, Roman Cichocki ze Starej Przysieki i Tomasz Ratajczak z Karśnic. Z kobiet najwyżej, na 22. miejscu, uplasowała się Cecylia Stanisławiak ze Starego Lubosza.

xxx

W Poniecu po raz pierwszy odbędzie się turniej o puchar dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Impreza zostanie rozegrana 19 marca. Zapisy przyjmowane będą od godziny 18 w sali GCK. Organizatorzy przygotowali 120 miejsc. Główną nagrodą w turnieju, nad którym patronat objął burmistrz Ponieca, będzie rower. Zapraszamy.

xxx

Na turniej pod hasłem „Indyk Wielkanocny” zapraszają: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, Dom Kultury w Garzynie oraz GKS Krzemieniewo. Impreza, w której do wygrania będzie aż 10 indyków w całości i atrakcyjne nagrody rzeczowe, odbędzie się w sali DK w Garzynie, 2 kwietnia o godzinie 18.30.

(dab),(ceg)

Fot. J. Witczak V Reprezentanci Wodnika Rawicz z trenerem Tomaszem Maruwką.

Rawiczanie przywieźli z Poznania osiem medali. Cztery krążki: 1 złoty i 3 srebrne wywalczył Adam Rojda. Trzy razy na najniższym stopniu podium stawała Zuzanna Lis, a srebro dołożył Michał Chudy. Dobrze spisali się również pozostali rawiczanie: Łukasz Olszak, Jerzy Gniazdowski, Katarzyna Helińska, Patryk Sowa i Karolina Suchanecka, uzyskując rekordy życiowe na poszczególnych dystansach.

Miejsca reprezentantów Wodnika. 50 m stylem dowolnym kat. wiekowa 13-15 lat: II m. Adam Rojda, VII m. Jerzy Gniazdowski. 100 m stylem klasycznym kat. 13-15 lat: II m. Adam Rojda, IX m. Michał Chudy, X m. Katarzyna Helińska, kat. 16 lat i starsi: III m. Zuzanna Lis, VI m. Łukasz Olszak. 200 m stylem dowolnym kat. 13-15 lat: V m. Jerzy Gniazdowski, XI m. Karolina Suchanecka. 100 m stylem motylkowym kat. 1315 lat: V m. Michał Chudy, kat. 16 lat i starsi: VII m. Zuzanna Lis. 50 m stylem motylkowym kat. 13-15 lat: IV m. Michał Chudy, VIII m. Jerzy Gniazdowski, kat. 16 lat i starsi: IX m. Łukasz Olszak. 50 m stylem klasycznym kat. 13-15 lat: III m. Adam Rojda. 100 m stylem dowolnym kat. 16 lat i starsi: V m. Łukasz Olszak. 200 m stylem motylkowym kat. 13-15 lat: II m. Michał Chudy. 200 m stylem klasycznym kat. 13-15 lat: I m. Adam Rojda, kat. 16 lat i starsi: III m. Zuzanna Lis. W sztafetach 4x50 m stylem dowolnym i stylem zmiennym zawodnicy Wodnika zajęli piąte miejsce (A. Rojda, M. Chudy, J. J.W. Gniazdowski, Ł. Olszak).

SZACHY

Lider z Leszna Po kilku latach przerwy w rozgrywkach IV ligi uczestniczą szachiści Wieniawy Leszno. Z dobrym skutkiem, bo po ośmiu rundach byli liderami tabeli. Aż siedem z dotychczas rozegranych spotkań leszczynianie rozstrzygnęli na swoją korzyść. Pokonali: Wieżę Kórnicką II Kórnik 3,5:1,5, Basztę III Szamotuły 5:0, Lechię Kostrzyń 4:1, Basztę II Szamotuły 5:0, Piasta II Śrem 4,5:0,5, Lecha WSUS II Poznań 3,5:1,5 oraz Lipno II Stęszew 5:0. Jedynej porażki doznali w pojedynku z Szachem II Wolsztyn, któremu ulegli 2:3. Najlepiej punktującym zawodnikiem Wieniawy był do tej pory Tomasz Mocny, który uzyskał 6 punktów w 6 partiach. Witold Glapa ma na koncie 6,5 pkt w 8 partiach, Damian Szymkowiak 6,5/8, Mikołaj Tomczak 3,5/4, Marcin Pilzak 2,5/4 i Anna Glapa 6,5/8. W tabeli leszczynianie wyprzedzali MKS MDK Trzcianka (z tym zespołem mieli grać w miniony weekend), Szacha II Wolsztyn, Lecha II Poznań, Wieżę Kórnicką II, Mosińską Jedynkę, Piasta II Śrem, Lechię Kostrzyń, Basztę II Szamotuły, Lecha III Poznań, Basztę III i Lipno II Stęszew. Do III ligi seniorów awansuje zwycięzca grupy oraz zwycięzca barażu pomiędzy drużynami z drugich (ceg) miejsc z grup A i B.

Fot. archiwum

V Reprezentanci Rawickiego Klubu Karate Surem wzięli udział w 17. Ogólnopolskim Turnieju Karate Dragon Cup w Środzie Wielkopolskiej. Klub reprezentowało siedmioro zawodników. W kategorii 2002 i 2003 Gracjan Korytkowski zajął trzecie miejsce w kumite. Andrzej Janik, ex aequo z Jakubem Korytkowskim, wywalczyli brąz w kumite roczników 2000 i 2001. Jakub Wcisło zdobył srebro w kategorii 1999 i 1998 w kumite, natomiast Przemysław Zdybel stanął na najniższym stopniu podium w kata roczników 1999 i 1998. Jak zwykle nie zawiodła Joanna Jurkowska zdobywając srebro w kata i brąz w kumite roczników 1996 (ceg) i 1997. Poza podium sklasyfikowany został Kacper Dąbek.

Fot. J.Witczak V Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu zostali mistrzami rejonu leszczyńskiego w szkolnych rozgrywkach siatkówki. Finał rozegrano w Jutrosinie. W zwycięskim zespole (na zdjęciu) trenowanym przez Annę Szczepaniak występowali: Szymon Jakubowski, Eryk Szperlik, Michał Kaźmierczak, Przemysław Bartkowiak, Jakub Szymankiewicz, Damian Woźniak, Patryk Lada, Tomasz Kubiak, Piotr Karkosz i Jan Nowak.


SPORT

22

Sukcesem zakończył się start zawodników IKS Jamalex Leszno w niedzielnych zawodach floretowego Pucharu Polski we Wrocławiu. Drugie miejsce zajął w nich doświadczony Sławomir Mocek, a debiutujący w gronie seniorów niespełna 16-letni Bartosz Cegielski był szesnasty. SZERMIERKA

Dobrze nad Odrą W stolicy Dolnego Śląska zjawiła się cała krajowa czołówka, dla której był to drugi turniej z cyklu Pucharu Polski. Na liście startowej znalazła się także dwójka obcokrajowców: Australijczyk Stephen Dooley i Egipcjanin Tarek Fouad. I to właśnie ten drugi, podopieczny trenera Pawła Kantorskiego, triumfował w imprezie. W decydującym pojedynku spotkał się ze Sławomirem Mockiem, którego pokonał 15:9. W trudnej drodze do finału Fot. archiwum leszczynianin rywalizował z ko-  Najlepsi floreciści II Pucharu Polski. Drugi z lewej Sławomir Mocek, pierwszy legami z reprezentacji Polski. z prawej Bartosz Łukowski. Pokonał między innymi najwyżej skurcze i trochę zabrakło już sił. ną dla siebie drabinkę – dodał prezes klasyfikowanego na liście PZSz Najlepszy zawodnik i zarazem leszczyńskiego klubu. Leszka Rajskiego z klubu WroZ pozostałych reprezentantów cławianie Wrocław 15:13, a także prezes IKS Jamalex Leszno miał też „dwójkę” i „czwórkę” w krajowym powody do zadowolenia z postawy IKS Jamalex Jacek Kaszuba był rankingu: Marcina Zawadę z AZS- swojego najmłodszego podopiecz- 41., Patryk Kolak – 55., a Tomasz AWF Warszawa 15:14 i Pawła Ka- nego Bartosza Cegielskiego. Nie- Nowaczyk – 63. Z polonistów Łuwieckiego z Sietomu AZS-AWFiS spełna 16-letni uczeń Gimnazjum kasz Niedzielski był 44., a Dominik nr 4 debiutował w gronie seniorów Dłużyński – 57. Gdańsk 15:9. Warto wspomnieć, że na naj– To były dla mnie ciężkie zawody i dotarł do 1/8 finału. Ostatecznie – przyznał Sławomir Mocek. – Z ukończył wrocławski turniej na 16. niższym stopniu podium stanął we chłopakami znamy się doskonale pozycji, zdobywając sporo punktów Wrocławiu Bartosz Łukowski, wychowanek Polonii startujący obecnie z kadry, a tutaj nikt nie odpuszczał. do klasyfikacji Pucharu Polski. – Bartek wałczył bardzo dobrze. w barwach AZS-AWF Warszawa. Każda walka wymagała maksimum (ceg) zaangażowania. W finale łapały mnie W pełni potrafił wykorzystać korzyst-

PIŁKA RĘCZNA

Lider znów zwycięski Piłkarze ręczni Arotu/Astromal Leszno zrehabilitowali się za ubiegłotygodniową wpadkę w Komprachcicach. W sobotę pewnie pokonali we własnej hali rezerwy Zagłębia Lubin i umocnili się na czele drugoligowej tabeli. Arot/Astromal – Zagłębie II z szerokiej kadry ekstraklasowej go znaczenia dla losów spotkania. – To bardzo cenne dwa punkty drużyny. Na szczęście zagraliśmy 39:28 tak jak powinniśmy. Nie baliśmy zdobyte na wyjeździe, po długiej Od początku sobotniego spotkania inicjatywa była po stronie gospodarzy. Lubinianie stawiali jednak opór i kilkakrotnie zbliżali się na 2 bramki. Dopiero przed przerwą liderowi tabeli udało się odskoczyć i do szatni zespoły schodziły przy stanie 19:15. Początek drugiej odsłony miał wyrównany przebieg. Leszczynianie zmarnowali kilka dobrych okazji do podwyższenia rezultatu (słupek i poprzeczka), a goście zaczęli odrabiać straty. Sygnał do ataku dał Giernas, który udanie zakończył kolejną kontrę. Po chwili karnego wykorzystał M. Wierucki i różnica znów zaczęła rosnąć. Spory w tym udział miał też stojący w bramce Arotu/Astromal Madaliński, który udanie interweniował. W ciągu kilku minut gospodarze odjechali na 10 goli i już do końca spotkania kontrolowali sytuację. – Z wyniku jestem w pełni zadowolony, natomiast z gry w osiemdziesięciu procentach – przyznał po meczu Ryszard Kmiecik, szkoleniowiec Arotu/Astromal. – Te dwadzieścia procent to głównie rzuty z nieprzygotowanych pozycji w ataku. Przyznam, że obawiałem się tego spotkania, bo w ekipie gości na boisku pojawili się zawodnicy

się rzucać, a do tego doszła ostra i dobra postawa w obronie. Mecz zakończył się pechowo dla Łuczaka, który doznał urazu łokcia i musiał opuścić parkiet. Arot/Astromal: Tórz 9, Giernas i H. Szkudelski po 6, M. Wierucki 5, Meissner 3, Jasieczek, Maleszka, Łuczak i J. Wierucki po 2.

Krokus – Tęcza 22:26 Od początku spotkania gospodarze uzyskali prowadzenie. Przewaga 1-2 bramek Krokusa utrzymywała się do 20. min, w której Tęcza wyrównała na 8:8. Po serii czterech bramek kościaniaków gospodarze przegrywali 9:12, a pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 11:14. Krokus znakomicie rozpoczął drugą połowę. Zdobył 5 bramek z rzędu i wygrywał 16:14. Potem przez kilka minut trwała wymiana gol za gol. O losach meczu przesądziły dwie serie Tęczy po 4 gole, w efekcie których gospodarze przegrywali 17:19, a w 51. min już 18:23. W końcówce zawodnicy Krokusa przyśpieszyli grę, ale popełniali błędy, tracąc sporo piłek. Goście zagrali uważnie w obronie. Dwuminutowe kary Sobkowiaka i Nowaka w końcówce meczu już nie miały większe-

podróży. Końcówka meczu w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Zagraliśmy dobrze w obronie, w efekcie przechwyciliśmy kilka piłek i wyprowadziliśmy kontrataki. Do tego na koniec prezentowaliśmy wysoką skuteczność rzutową – podsumował Rafał Szatkowski, trener Tęczy. Tęcza: Nowak 7, Graf 6, Stelmasik 5, Bąkowski 4, Giemza (ceg), (dab) i Wujec po 2. Pozostałe wyniki: Pogoń – Orlik Sparta – MKS ŚKPR – Nowa Sól Żagiew – Olimp Szczypiorno – OSiR TABELA 1. Arot-Astromal 2. MKS Poznań 3. Żagiew Dzierżoniów 4. ŚKPR Świdnica 5. Szczypiorno Kalisz 6. Olimp Grodków 7. Sparta Oborniki 8. Tęcza Kościan 9. Pogoń Oleśnica 10. OSiR Komprachcice 11. Orlik Brzeg 12. Zagłębie II Lubin 13. Krokus Bystrzyca 14. SPR Nowa Sól

KRĘGLARSTWO

Niepokonana Kinga W Tomaszowie Mazowieckim odbyła się trzecia runda Grand Prix Polski. Świetnie spisali się w niej reprezentanci Polonii 1912 Leszno – Kinga Konopa i Mikołaj Konopka. Kinga po raz trzeci w tym sezonie okazała się najlepsza. Tym razem wygrała z dorobkiem 1124 pkt. Z pozostałych leszczynianek 8. miejsce zajęła Joanna Neczyńska (1064), 11. była Joanna Lajtke (1051), a 17. Anna Chwastyniak (1030). Po trzech rundach zdecydowaną liderką klasyfikacji jest Konopa, która ma na koncie 3435 pkt. Wyprzedza klubową koleżankę Joannę Neczyńską (3264) i Martę Woźniak z Dziewiątki Wronki (3174). Tuż za podium plasują się Joanna Lajtke (3165) i Anna

Chwastyniak (3161). W rywalizacji panów triumfował Michał Grędziak z Alfy Vector Tarnowo Podgórne, który uzyskał 1175 pkt. Tuż za nim znalazł się Mikołaj Konopka z Polonii. Jego dorobek to 1170 „oczek”. Jako jedyny przekroczył w finale 600 pkt (616). W klasyfikacji generalnej pierwszy jest Leszek Torka z Alfy Vector (3596), a kolejne dwie lokaty zajmują leszczynianie: Konopka (3477) i Bartek Włodarczyk (3183). Ten ostatni był w Tomaszowie Mazowieckim 6. (1133), a na 12. pozycji ukończył zawody Artur Piosik (1088). Ostatnia runda Grand Prix Polski odbędzie się w czerwcu w Tarnowie Podgórnym. (ceg)

KOSZYKÓWKA

Emocje w Trapezie Do ostatniej sekundy ważyły się losy piątkowego meczu derbowego w ramach rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Seniorów. Szczęście uśmiechnęło się do koszykarzy Polonii 1912 Leszno, którzy pokonali Rawię Rawicz 61:60. Jeszcze kilka tygodni temu nie byłoby większego problemu ze wskazaniem zwycięzcy derbów regionu. Leszczynianie liderowali w tabeli i mieli spore szanse na udział w barażach o II ligę. Na finiszu rozgrywek ich gra posypała się jednak, a do tego doszły kontuzje – najpierw Arka Zachacza, a później Rafała Urbaniaka. Obu zabrakło też w piątkowy wieczór w hali Trapez. Ich młodsi koledzy dobrze rozpoczęli spotkanie i po I kwarcie prowadzili 21:11. Później jednak się pogubili i roztrwonili uzyskaną przewagę.

Dopiero udany finisz pozwolił im uratować minimalne zwycięstwo. – Zagraliśmy źle. Były przestoje, głupie straty i niecelne rzuty. To wszystko się od razu mściło i stąd niepotrzebne nerwy w końcówce – podsumował mecz Zenon Sosiński, szkoleniowiec leszczyńskiego klubu. Punkty dla Polonii: Żeleźniak 20, Mazur 18, Janiszewski 8, Mocek 6, Samól 4, Kenkel 3, Kroczyński 2. Rawia: Staśkowiak 20, Styła 16, Kasperczak 13, Pietraszek 11. Dwa mecze rozegrali w minionym tygodniu koszykarze Obry Kościan. W czwartek przegrali na wyjeździe z Tarnovią Tarnowo Podgórne 58:70, natomiast w niedzielę pokonali u siebie MKS MOS Konin 66:61. (ceg), (dab)

PIŁKA NOŻNA

Puchar i zaległości W miniony weekend na kilku boiskach w naszym regionie rywalizowali już piłkarze. Odbyły się mecze 1/4 Pucharu Polski na szczeblu OZPN, a także zaległe pojedynki w IV lidze i klasie A. Oto ich wyniki: Puchar Polski Kania Gostyń – Obra 1912 0:3

GKS Włoszakowice – Polonia Orla Jutrosin – Korona Piaski Zjednoczeni P. – PKS Racot IV liga Dąbroczanka – Zryw Dąbie Klasa A Gwiazda Siedlec – Olimpia Grom Czacz – Dąb Boguszyn

0:1 0:2 1:2 4:2 0:2 7:0

(ceg)

NARCIARSTWO

23:32 19:21 38:18 31:26 38:33

Szusowali w Zieleńcu

20 36 20 34 20 32 20 31 20 27 20 19 20 18 20 17 20 16 20 16 20 12 20 11 20 9 20 2

Zuzanna Wilk i Przemysław Klabiński triumfowali w 10. Mistrzostwach Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. W klasyfikacji najlepszych w powiecie triumfował Przemysław Pawłowski z Włoszakowic (24,07) przed swoim krajanem Ireneuszem Walkowskim (24,48) i Maciejem Woźnym ze Święciechowy (25,48). Wśród kobiet zwyciężyła Zuzanna Wilk z Tarnowej Łąki (23,72) przed Zuzanną Kiącą (30,33) i Aleksandrą Kiącą (31,73) – obie z Jezierzyc Kościelnych.

Najlepszym w gronie mieszkańców Leszna okazał się Przemysław Klabiński (20,18). Wyprzedził Łucjana Burę (22,81) i Tomasza Kowalskiego (23,26). W gronie pań zwyciężyła Agnieszka Bartkowiak (25,05), która wyprzedziła Elżbietę Wein-Marciniak (27,38) i Joannę Kaźmierczak (29,9). Snowboardowymi mistrzami zostali: Maria Marciniak i Miłosz Nowak. Najmłodszym uczestnikiem zmagań w Zieleńcu był niespełna pięcioletni Tomek Klabiński, a najstarszym jego dziadek Andrzej Klabiński. (ceg)


SPORT

23

W sobotę i niedzielę

Wracają na ligowe boiska W najbliższy weekend odbędą się pierwsze w tym roku spotkania o punkty z udziałem naszych drużyn. Rozgrywki wznawiają piłkarze III i IV ligi, a także klasa okręgowa i klasa A. Na „trzecim froncie” jesteśmy reW IV lidze najlepiej z naszych druz naszego regionu. Zarówno Dąbroprezentowani przez dwie drużyny. To żyn radzi sobie również ekipa z teoreczanka Pępowo, jak i Sparta Miejska Polonia 1912 Leszno i Piast Kobylin. tycznie najmniejszym stażem na tym Górka plasują się w dolnej części tabeli. Ten drugi zespół debiutuje w III lidze szczeblu rywalizacji. Mowa o Obrze Pozostaje wierzyć, że zdołają wydostać i póki co radzi sobie całkiem dobrze. Kościan, która plasuje się na piątej się ze strefy spadkowej. Po rundzie jesiennej zajmuje piąte miejpozycji. O dwa miejsca niżej, ze stratą W klasie okręgowej dużą przewagę sce w tabeli z dorobkiem 24 punktów. 2 punktów do popularnej „Obrzan- wypracowały sobie GKS KrzemienieO jedno „oczko” mniej mają na koncie ki”, znajduje się Korona Piaski. Ten wo i Grom Wolsztyn. Zagrozić może leszczynianie. zespół powinien wszystkie pojedynki im jeszcze Pogoń Śmigiel. Pozostałym Podopieczni Jerzego Radojewskiego rozgrywać na obcych boiskach. W całej drużynom ciężko będzie włączyć się do w znakomitym stylu rozpoczęli sezon rundzie jesiennej ani razu nie przegrał walki o awans. 2010/11. Po sześciu kolejkach mieli bowiem na wyjeździe. Piaskowianie Podobnie jest w klasie A, zwłaszna koncie cztery zwycięstwa i dwa rewygrali cztery spotkania, a w czterech cza w grupie I, gdzie liczyć będą się misy. Byli rewelacją początku rozgrykolejnych remisowali. Przed własną cztery ekipy: Zjednoczeni Pudliszki, wek i nic dziwnego, że plasowali się publicznością zanotowali natomiast UKS Kania Gostyń, Ruch Bojanowo w ścisłej czołówce. Przez pewien czas trzy porażki, przy dwóch zwycięstwach i Wisła Borek Wielkopolski. W grupie nawet prowadzili w grupie kujawskoi trzech remisach. Gorzej przedstawia II odskoczył Grom Czacz, ale grupa (ceg) pomorsko-wielkopolskiej. Z każdym się sytuacja dwóch pozostałych ekip pościgowa jest dość liczna. kolejnym meczem było jednak coraz gorzej. Co ciekawe poloniści znacznie lepiej radzili sobie na obcych boiskach. Na osiem rozegranych spotkań aż cztery wygrali, trzy zremisowali, a tylko jedno przegrali. Z kolei w siedmiu meczach u siebie zwyciężyli zaledwie dwukrotnie, w dwóch kolejnych zremisowali, a aż trzy zakończyły się ich porażkami. W efekcie leszczynianie zakończyli rundę jesienną na siódmym miejscu w tabeli. Odwrotnie było z piłkarzami z Kobylina. Oni nie najlepiej rozpoczęli przygodę z III ligą. Być może wpływ na to miała debiutancka trema. Z każdym kolejnym meczem drużyna prezentowała się coraz lepiej i dzięki udanemu finiszowi (wyjazdowe zwycięstwo w Pakości z NoFot. E. Baldys tecianką) awansowała aż V W najbliższy weekend piłkarze z naszego regionu wznawiają rozgrywki ligowe. na piąte miejsce.

III liga 1. Calisia Kalisz

IV liga 15 32 29:11

1. Sokół Kleczew

2. Lech Rypin

15 27 31:22

3. Wda Świecie

15 27 25:19

4. Unia Swarzędz

15 26 25:14

5. Piast Kobylin

15 24 27:19

6. Górnik Konin

15 24 20:18

7. Polonia 1912 Leszno

15 23 23:16

8. Victoria Koronowo

15 23 15:17

9. Chemik Bydgoszcz

15 21 17:22

10. TS 1998 Dopiewo

15 20 17:13

11. Notecianka Pakość

15 18 19:22

Rozmowa z Jerzym Radojewskim, trenerem Polonii 1912 Leszno – Czy jest pan zadowolony z okresu przygotowawczego? – Rozegraliśmy w sumie osiem gier kontrolnych. Pod tym względem niewątpliwie wszystko udało się zrealizować. Zimowe przygotowania przepracowaliśmy jednak nieco inaczej pod względem motoryki. Bardziej koncentrowaliśmy się na piłce, na zajęciach z nią. Liga Fot. E. Baldys pokaże, jakie będą tego efekty. – Jak przedstawia się skład drużyny przed inauguracją rundy wiosennej? – Wielkiej rewolucji nie było. Z drużyny odeszli Daniel Tomczak, który do tej pory był naszym podstawowym bramkarzem oraz Szymon Zboralski. Jeśli chodzi o nowe twarze, to pierwszym golkiperem zespołu został teraz Krzysztof Banaszak. Myślę, że wykorzysta swoją szansę i będziemy mieli z niego pożytek. Doszedł Damian Frąkowski, który trafi ł do nas z drużyny młodzieżowej Pogoni Szczecin. Nową twarzą w drużynie, choć nie do końca, jest też Patryk Kowalski. On jest bowiem wychowankiem i grał młodszych rocznikach. Należy też wspomnieć o Michale Marciniaku, który wrócił do piłki nożnej po przerwie spowodowanej kontuzją. – Na co mogą liczyć kibice Polonii 1912 Leszno w rundzie wiosennej jeśli chodzi o wyniki drużyny? – Startujemy z siódmego miejsca, z 23 punktami na koncie. Na pewno nie jest to szczyt naszych możliwości i oczekiwań. To co nie udało nam się wywalczyć jesienią będziemy próbowali odzyskać teraz. Sparingi pokazały, że dyspozycja zespołu jest niezła. Oczywiście mecze o punkty są zawsze inne i dopiero one zweryfi kują naszą dyspozycję. Nie ustalamy sobie żadnego limitu punktowego. To siódme, ósme miejsce to dolny pułap. Stać nas na piątą pozycję i to powinno być takie minimum przyzwoitości. Przyznam, że mnie marzy się ścisła czołówka tabeli, jak to było na początku rundy jesiennej. Na pewno stać nas na to.

Klasa okręgowa

Klasa A

16 37 40:13

1. GKS Krzemieniewo

15 39 33:13

2. Płomyk Koźminiec

16 30 35:28

2. Grom Wolsztyn

15 37 47:12

gr. I

3. Victoria Września

16 29 33:19

3. Pogoń Śmigiel

15 32 24:12

1. Zjednoczeni Pudliszki

13 31 39:15

1. Grom Czacz

12 30 45:12

4. Stal Pleszew

16 28 22:15

4. GKS Włoszakowice

15 28 40:34

2. UKS Kania Gostyń

13 30 52:17

2. LZS Stare Oborzyska

13 25 53:20

5. Obra Kościan

16 27 25:15

5. PKS Racot

15 27 34:20

3. Ruch Bojanowo

13 28 38:23

3. Helios Czempiń

13 25 21:11

6. Centra Ostrów

16 26 25:18

6. Orkan Chorzemin

15 24 21:13

4. Wisła Borek Wlkp.

12 26 34:9

7. Korona Piaski

16 25 24:18

7. Ardi Krobianka Krobia

15 23 18:19

5. Mas-Rol Spławie

13 20 31:27

8. Biały Orzeł Koźmin

16 21 28:34

8. Szewa Gostyń

15 20 24:32

6. Lew Pogorzela

9. Dąbroczanka Pępowo

16 21 26:25

9. Sokół Kaszczor

15 19 31:30

7. Kłos Rokosowo

13 17 28:29

10. LKS Gołuchów

16 20 25:24

10. Brenewia Wijewo

15 17 26:31

8. Pelikan Dębno Polskie

11. SKP Słupca

16 20 20:23

11. Orla Jutrosin

15 16 15:21

9. Rolgos Sowiny

gr. II

4. Olimpia Stary Lubosz

12 24 38:17

5. Gwiazda Siedlec

12 22 41:19

6. Helios Bucz

13 22 47:31

7. Znicz Obra

13 21 26:22

13 15 17:24

8. LUKS Stare Bojanowo

13 19 47:40

13 13 27:51

9. Dąb Boguszyn

12 17 34:34

13 18 5 25:22

12. Lubuszanin Trzcianka 15 17 19:15

12. Olimpia Koło

16 20 21:31

12. Rywal-Klon Mochy

15 15 19:36

10. UKS Orzeł Lipno

12 12 20:29

10. Promień Krzywiń

13 16 17:18

13. Unia Janikowo

15 15 13:25

13. Sparta Konin

16 19 16:25

13. Rydzyniak Rydzyna

15 14 21:32

11. Korona Wilkowice

12 12 19:34

11. Sokół Włoszakowice

12 13 26:39

14. Mieszko Gniezno

15 13 12:30

14. Victoria Ostrzeszów

16 15 18:31

14. Awdaniec Pakosław

15 13 19:28

12. Sokół Chwałkowo

13 11 19:25

12. Rywal-Ewmar Kurza G. 13 12 33:35

15. Unia Solec Kujawski

15 12 18:24

15. Sparta M. Górka

16 12 13:30

15. Rawia Rawicz

15 10 20:31

13. Kormoran Święciech.

12 9 20:31

13. Sokół Wroniawy

16. Włocłavia Włocławek

15 6 16:43

15 7 11:39

14. Sarnowianka Sarnowa

13 9 21:54

14. Sokół-Orkan Chob.

16. Zryw Dąbie

16 8 18:40

16. Wielkopolanka Szelej.

12 4 18:57 13 31 3:102

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespół: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, Elżbieta Curyk-Sierszulska, Łukasz Domagała, Jacek Kuik, Lidia Lewandowska, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyński – redaktor naczelny, Andrzej Przewoźny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Mirosław Wlekły, Kinga Zydorowicz, współpracownik: Dariusz Borowski. Wydawca: Leszczyńska Oficyna Wydawnicza, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Prasa Poznańska, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport KOSZYKÓWKA

Pierwsza runda play-off

Czy zobaczymy Wisłę?

Wisła Kraków - Super-Pol Tęcza Leszno CCC Polkowice - Artego Bydgoszcz KSSSE AZS Gorzów - Energa Toruń Lotos Gdynia - Lider Pruszków

W środę rozpoczyna się rywalizacja w fazie play-off Ford Germaz Ekstraklasy. W pierwszej rundzie leszczyńskie koszykarki zmierzą się z Wisłą Can-Pack Kraków. Na tym etapie rywalizacji gra się do dwóch zwycięstw. Pierwsze i ewentualnie trzecie, decydujące spotkanie, rozgrywane jest na parkiecie zespołu notowanego wyżej po rundzie zasadniczej. W tym przypadku w Krakowie. I to właśnie tam – już jutro – dojdzie do pierwszej konfrontacji Wisły z Super-Pol Tęczą. Drugi pojedynek wyznaczono na sobotę w Lesznie. I tu pojawia się problem, gdyż hala Trapez jest w tym terminie zajęta na Targi Rolnicze. – Zwróciliśmy się do Wisły z prośbą o rozegranie pierwszego meczu u nas, ale krakowski klub nie wyraził na to zgody – poinformował nas Stefan Pielech, prezes Super-Pol Tęczy. – Zaproponowaliśmy za-

tem, aby rewanż w Lesznie odbył się w przyszły wtorek lub środę. I to jednak nie pasowało rywalkom. Lider tabeli zasugerował natomiast, aby dwa mecze odbyły się pod Wawelem. Do wczoraj, do chwili zamknięcia tego wydania gazety, nie znaliśmy jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Tymczasem leszczyńska drużyna solidnie przygotowuje się do potyczek z Wisłą. Ich zdecydowanym faworytem są dwudziestokrotne mistrzynie Polski, ale nasze koszykarki zapowiadają, że tanio skóry nie sprzedadzą. A przypomnijmy, że w rundzie rewanżowej sezonu zasadniczego stoczyły pod Wawelem

bardzo wyrównany pojedynek i napędziły krakowiankom sporo strachu. Wisła wygrała, ale sukces (73:70) zapewniła sobie dopiero w ostatnich sekundach. – Jesteśmy w ósemce, a więc przedsezonowy cel osiągnęliśmy, ale spróbujemy powalczyć o coś więcej. Zdajemy sobie sprawę z siły, jaką prezentuje Wisła. Do Krakowa nie jedziemy jednak tylko rozegrać meczów, ale podjąć walkę z drużyną gospodarzy. Fot. E. Baldys Rywalki mają mały do- V Wisła Can-Pack Kraków nie zagra już raczej w tym sezonie w Lesznie. łek i postaramy się to wykorzystać – zapowiada Jarosław Krysiewicz, szkoleniowiec Super-Pol Tęczy. Dodajmy, że zwycięzcy pierwszej rundy play-off powalczą o medale, a pokonani o miejsca 5-8. Na potyczkach z Wisłą nie kończy się zatem sezon dla leszczyńskich koszykarek.

ŻUŻEL

Czekanie na Falubaz Nie doszło do zaplanowanych na piątek pierwszych jazd treningowych na leszczyńskim torze. Zajęcia trzeba było odwołać. Prognozy na ten tydzień też nie są najlepsze. W piątek przed południem zamiast żużlowców na Stadionie im. Alfreda Smoczyka widać i słychać było tylko ciągnik. Toromistrz Stanisław Kaźmierczak przez kilka godzin bronował nawierzchnię, aby ją jeszcze raz dokładnie przesuszyć. Tym razem używał jednak znacznie cięższego sprzętu niż na początku ubiegłego tygodnia. Jego zabiegom przyglądali się między innymi trener Roman Jankowski i Janusz Kołodziej ze swoim teamem. Nieco później na stadionie pojawił się też Tobiasz Musielak. Na pierwszy trening za-

wodnikom mistrza Polski przyszło jednak poczekać. W tym tygodniu spróbują odrobić weekendowe zaległości, aby jak najlepiej przygotować się do pierwszych sparingów. A te czekają Unię już w najbliższą w sobotę i niedzielę. Rywalem leszczynian będzie Falubaz Zielona Góra. W sobotę – jeśli pozwolą na to warunki, a prognozy nie są najlepsze – drużyny mają się zmierzyć w grodzie Bachusa, a w niedzielę na Stadionie im. Alfreda Smoczyka. Wiele wskazuje na to, że podopieczni Marka Cieślaka wystąpią w obu spotkaniach w najsilniejszym składzie z Andreasem Jonssonem, Gregiem Hancockiem i Jonasem Davidssonem na czele. Tymczasem zielonogórzanie rozegrali już pierwszy mecz kontrolny.

Fot. 2xE.Baldys V Roman Jankowski i Janusz Kołodziej wraz ze swoim teamem na leszczyńskim torze.

V Toromistrz Stanisław Kaźmierczak dwoił się i troił w piątkowe przedpołudnie.

W sobotę zmierzyli się w Gnieźnie z pierwszoligowym Startem. Wicemistrzowie Polski wygrali 50:40, a punkty dla nich zdobyli: Protasiewicz 12 (3,3,3,3), A. Strzelec 2 (0,0,2,0,0), J. Davidsson 8 (3,1,3,1), M. Wawrzyniak (gość) 0 (0), R. Dobrucki 13 (3,2,3,2,3), Dudek 9 (2,1,3,2,1) i K. Rogowski 6 (1,0,2,0,3). Dla Startu: P. Świderski (gość) 7 (2,1,3,1), W. Lisiecki 0 (0,0), Piotr Pawlicki jr (gość) 5 (1,2,0,2), Przemysław Pawlicki (gość) 7 (2,1,1,1,2), M. Szczepaniak 12 (2,3,1,1,3,2), K. Gomólski 3 (3,0,0,0), O. Fajfer 5 (U,2,2,1), M. Fajfer (gość) 1 (1,0). Z kolei w Anglii odbył się turniej Ben Fund Bonanza, w którym wystąpił m.in. Adam Skórnicki. Leszczynianin zajął 11. miejsce z 5 pkt. Siódmy był Krzysztof Kasprzak (8 pkt), a wygrał Hans Andersen.

(ceg)

W przypadku prawdopodobnych porażek z drużyną z Krakowa nasze panie zmierzą się z pokonanym pary Lotos-Lider. Grać z nim będą mecz i rewanż. Jeśli okażą się lepsze powalczą o miejsca 5-6, a jeśli przegrają tę rywalizację pozostanie (ceg) im gra o miejsca 7-8.


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŚCI RAWICKIE

3

Bezpłatnie, a bez kolejek W Polsce to, co bezpłatne, cieszy się największym zainteresowaniem. Okazuje się jednak, że nie zawsze. Niewiele osób skorzystało bowiem z bezpłatnych badań logopedycznych, przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. W samej poradni przyjęto tylko czworo dzieci, w Słupi Kapitulnej o jedno dziecko więcej. Frekwencja o tyle zaskakująca, że jeszcze kilka lat temu w Rawiczu i okolicy z Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych korzystało nawet 30-40 osób.

 Z okazji Dnia Kobiet uczniowie zaprezentowali znakomity, przyjęty owacjami program artystyczny.

Dla pań rajstopy i goździki Jeszcze o jednej imprezie z okazji Dnia Kobiet, bo warto... Pomysłową, pełną naturalnego humoru „akademię” na cześć pań przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Miejskiej Górce. Program artystyczny ilustrujący życie kobiety miał po części satyryczny klimat, ale w dobrym guście i podany z przymrużeniem oka. Jego charakter podkreślały pomysłowe przebrania i rekwizyty. Występ podobał się nauczycielom i pozostałym uczniom, wzbudził wręcz aplauz. Program przygotowali głównie drugoklasiści z liceum. Z okazji Dnia Kobiet paniom pracującym

w szkole uczniowie wręczyli... po parze rajstop i goździki, nawiązując do czasów PRL-u. Później już całkiem na serio podarowali im tulipany. Wybrali Superbelferkę Roku – została nią Renata Moryson, a drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio Agnieszka Pietrula i Violetta Nowak. Z kolei uczennice wybrały spośród swoich kolegów Dżentelmena Roku, którym został Marcin Majewski z kl. IIIa gimnazjum. Głównym organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski pod opieką nauczycielek Karoliny Wolnej i Ilony Szwarc. J.W.

Obecna akcja kładła szczególny cy pomocy oraz rodzice dzieci. Ich przybywa bowiem osób z zaburzenacisk na badanie osób z proble- świadomość ma olbrzymie znaczenie niami mowy. Tymczasem finansomami słuchu, gdyż ten rok został w terapii. Na szczęście ta mentalność wanie świadczeń logopedów przez ogłoszony Rokiem Słuchu. NFZ nie jest wystarczające _ stąd powoli zmienia się na lepsze. Są Nie wiadomo, co wpłynęło na rodzice, którzy zaniepokojeni proodległe terminy zapisów na wizyty. tegoroczną, bardzo małą frekwencję. blemami mowy u dzieci, sami szukają Tymczasem żeby uzyskać lepsze, Powodem nie jest raczej nieuświado- pomocy, także poprzez Internet. szybsze efekty terapii, powinny się mienie rodziców, bo _ co potwierone odbywać co 2-3 tygodnie, a zdaChoć w samym Rawiczu w ośroddzały poprzednie akcje _ dostrze- kach zdrowia logopedów jest więcej rza się, że między jedną i drugą gają oni potrzebę badania wymo- niż jeszcze kilka lat temu, na wizytę wizytą u specjalisty upływa półtora J.W. wy, sprawności językowej u dzieci. trzeba czekać w kolejce. Co roku miesiąca. Być może nikłe zainteresowanie spowodowane było tym, że „w terenie” z opieką logopedyczną jest coraz lepiej _ w gminach powiatu rawickiego wiele dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami mowy ma na co dzień kontakt i może liczyć na pomoc specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach i ośrodkach zdrowia. W Rawiczu i Słupi Kapitulnej przyjęto dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Większość po raz pierwszy Fot. J. Witczak skorzystała z ta-  W rawickiej poradni z badania u logopedy Joanny Nowak skorzystał m.in. 9-letni Szymon. kiej akcji. Specjalistki prowadziły kompleksowe badania funkcji połykania, oddychania, zgryzu, anatomii narządów mowy, poprawności artykulacyjnej, słuchu. Kolejek nie było, więc każdemu paW Gimnazjum w Jutrosinie Katechizmu, a także dwóch katechez cjentowi poświęcono więcej czasu. zorganizowano szkolny etap XVII papieża Benedykta XVI o św. Hie_ Generalnie w powiecie rawickim z opieką logopedyczną nie jest Konkursu Wiedzy Religijnej pod ronimie. Pytania układali katecheci. źle _ ocenia Anna Kołodziej. _ patronatem Referatu Kateche- Najlepsze wyniki uzyskali: Justyna Najlepiej jest w samym Rawiczu, tycznego Kurii Metropolitalnej Grocholska z III klasy oraz Hangdzie mamy logopedów w poradni, w Poznaniu. Celem konkursu jest na Zyber i Miłosz Chlebowski z I obu ośrodkach zdrowia, przedszko- między innymi zainteresowanie klasy. Zakwalifikowali się do etapu lach i szkołach. Ale sytuacja różnie młodzieży wiedzą religijną oraz rejonowego, z którego do etapu diewygląda w poszczególnych gminach. wyrabianie umiejętności samo- cezjalnego – czyli finału konkursu – przeszła Justyna Grocholska. DoNiektóre samorządy już kilka lat dzielnego jej zdobywania. W tym roku konkursowi przy- dajmy, że obecna trzecioklasistka temu dostrzegły problem, zadbały o etaty dla specjalistów. Inne nad- świecały słowa św. Hieronima brała udział w etapie rejonowym rabiały zaległości w tym kierunku. „Nieznajomość Pisma Świętego także rok temu, ale wtedy do awanWażne też, żeby problem zaburzeń jest nieznajomością Chrystusa”. su do finału zabrakło jej zaledwie mowy dostrzegali sami potrzebują- W szkolnym etapie rywalizowało 2 punktów. Warto też podkreślić, 26 uczniów. Uczestnicy musieli wy- że Justyna działa w ruchu „Dzieci kazać się wiedzą dotyczącą Pisma Maryi” przy parafii pw. św. Elżbiety na opłata wyniesie 56,70 zł (bez Świętego: kilku ksiąg Dziejów Apo- w Jutrosinie i jest laureatką wielu J.W. kosztów wyżywienia). Maksymalny, stolskich, wybranych fragmentów innych konkursów. 5-godzinny pobyt ponad bezpłatną ofertą programową (od godz. 6 do 8 i od 13 do 16) będzie oznaczać wydatek w wysokości 283,50 zł miesięcznie. Wszystkie posiłki są wydawane dzieciom w godz. 8-13, aby uniknąć posądzeń, że gmina (np. gdyby podawała obiad o godz. 14) wymusza na rodzicach pobyt dziecka w placówce w godzinach przekraczających bezpłatną podstawę programową i tym samym dodatkową opłatę. Jak wspomnieliśmy, miesięczny koszt posiłków wynosi przeciętnie 88 zł. Do tego dochodzą opłaty za dodatkowe zajęcia, np. język angielski, rytmikę, religię, logopedę. Fot. archiwum

Justyna w finale

Fot. 2x J. Witczak  Dżentelmenem Roku został Marcin Majewski.

Inaczej za przedszkola Pakosławscy radni uchwalili nowe odpłatności za przedszkola. Zmieniły się bowiem przepisy ustawy o systemie oświaty. Od września rodzice przedszkolaków będą płacić stawkę godzinową, ale naliczaną tylko za przekraczający podstawę programową czas przebywania dziecka w placówce. Bezpłatna podstawa programowa obejmuje 5-godzinny pobyt w przedszkolu (w godz. 8-13). Za pozostały czas przebywania w placówce, czyli do godz. 8 i po godz. 13 stawka wyniesie 2,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wynika ona z konkretnych wyliczeń. Gmina wzięła pod uwagę

tegoroczne wydatki na przedszkola (około 1,4 mln zł) oraz liczbę dzieci uczęszczających obecnie do placówek w Pakosławiu, Sowach i Chojnie (183). W ten sposób uzyskała średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu i przeliczyła go na stawkę godzinną. Od przedszkolnych wydatków odjęła jednak koszty wyżywienia płacone przez rodziców, wynoszące rocznie 85.400 zł, natomiast miesięcznie średnio 88 zł za jedno dziecko. Jeśli dziecko przebywa w przedszkolu przez jedną godzinę ponadprogramową dziennie (np. od godz. 7 do 8 albo od 13 do 14), miesięcz-

J.W.

 Justyna Grocholska (z prawej), Miłosz Chlebowski i Hanna Zyber.


21