Page 1

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA Nr indeksu 35077X

www.leszno24.pl

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 20 (2272) 11.03-14.03.2011 r. piątek-poniedziałek cena 2,50 zł (w tym 8% VAT)

Cukier – towar luksusowy

W sklepach za kilogram cukru trzeba już zapłacić ponad 5 zł. Niektóre placówki handlowe wprowadziły reglamentację, w innych po prostu cukru nie ma. str. 6 Fot. E.Baldys

Śmieci zdradzą prawdę o człowieku str. 19

Szpitalowi brakuje pieniędzy

Wykiwać wszystkich – na konto ojca Andrzeja A. o oszustwa i wyłudzanie pieniędzy oskarża jego ojciec. Ale wraz z nim coraz więcej innych mieszkańców Leszna. Wszyscy twierdzą, str. 9 że bezkarnie powiększa swoje długi.

KREDYTY, POŻYCZKI BEZ BIK 30.000 zł

rata 249,75 zł

50.000 zł

rata 416,25 zł

70.000 zł

rata 582,75 zł

100.000 zł

rata 832,50 zł

Leszno, tel. 65 529-67-77

958 zł

- na oświadczenie - dla firm i osób fizycznych - z zajęciami komorniczymi - dla rolników

958 zł

ZIMOWA PROMOCJA!

*

Fot. E.Baldys

Kilka milionów złotych wynoszą straty za ubiegłoroczną działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Jest tak między innymi dlatego, że lekarze przyjmowali więcej pacjentów, niż pozwalał na to kontrakt. Dzięki temu chorzy w Lesznie mogli korzystać z zabiegów ratujących życie: chemioterapii i dializ. I dlatego też szpital ma teraz kłopoty finansowe, bo NFZ nie chce zapłacić str. 2 za tak zwane nadwykonania.

W Lesznie żyją sami Kenijczycy Dowodzi tego eksperymentalne badanie DNA w Gimnazjum nr 5 w Lesznie

str. 7


2

AKTUALNOŚCI

Sytuacja finansowa leszczyńskiego szpitala znowu jest zła

Fundusz nie zapłacił za nadwykonania

Kilka milionów złotych wynoszą straty za ubiegłoroczną działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Jest tak między innymi dlatego, że szpital przyjmował więcej pacjentów, niż pozwalał na to kontrakt. Dzięki temu chorzy w Lesznie mogli korzystać z zabiegów ratujących życie: chemioterapii i dializ. I dlatego też szpital ma teraz kłopoty finansowe, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce zapłacić za tak zwane nadwykonania. Szpitale w całej Polsce w 2010 Sytuacja jest ab- roku przekroczyły kontrakty surdalna i jak zwykle z NFZ o miliard złotych. Szpital cierpią pacjenci, któ- w Lesznie z własnej kasy sfiFot. E. Baldys rych szpital nie może nansował świadczenia medyczne  Poza limitami chorzy byli przyjmowani m.in. na przyjąć, chociaż ma wartości miliona złotych. dializy. wolne miejsca, odpowiednie kwalifikacje, nowoczesny dodatkowych świadczeń na rzecz Fundusz uznał, że chemioterapia nie sprzęt i dobrych fachowców. Ręce pacjentów. jest zabiegiem ratującym życie i za ma jednak związane kontraktem, – Pojawił się komunikat, że jeśli nadwykonania nie zapłaci. Na skutek który podpisuje się z NFZ z wyprzedyrektorzy placówek medycznych tego pacjenci z Leszna kierowani dzeniem na cały rok. Niezależnie od dopuszczą do powstania tak zwanych byli do innych szpitali: w Poznaniu, tego, co się wydarzy i ilu pacjentów „nadróbek”, zrobią to na własne Zielonej Górze i we Wrocławiu. będzie potrzebować pomocy, szpital ryzyko. Bacznie więc obserwowali– Byliśmy gotowi ich przyjąć i depowinien trzymać się wyznaczonych śmy działania Funduszu i wyhamo- klarowaliśmy taką gotowość w NFZ. w kontrakcie limitów. wywaliśmy działalność szpitala, by Kto jak kto, ale pacjenci, którzy – Zapotrzebowanie społeczeńw znaczący sposób nie przekroczyć wymagają chemioterapii, powinni stwa na usługi medyczne zawsze było kontraktu. Prowadziło to do takiej ją przyjmować od razu, gdy zakońdużo większe niż wartość kontraktu, sytuacji, że kolejki oczekujących były czy się proces diagnozowana. Jeśli więc przyjmowaliśmy pacjentów wydłużane na następny rok. Mimo to będziemy kazali im czekać, może się poza limitami. Były to przyjęcia ludzi „nadróbki” w 2009 roku wyniosły okazać, że za jakiś czas nie będziechorych, a więc w pełni uzasadnionas kilka milionów złotych. Fundusz my mieli kogo leczyć – komentuje ne i Fundusz przez lata płacił za te zapłacił nam tylko część pieniędzy za Stroiński. udzieloną pomoc medyczną – relausługi – mówi Tomasz Stroiński, Limity zostały przekroczone takcjonuje Stroiński. dyrektor Wojewódzkiego Szpitala że na innych oddziałach. Szpital na Zespolonego w Lesznie. własne ryzyko przyjmował więcej pacjentów na dializy, rehabilitację Z rakiem? i w poradniach specjalistycznych. Przyjmowali Proszę przyjść za rok Koszt nadwykonań za ubiegły rok na własne ryzyko W ubiegłym roku najbardziej dra- wyniósł mniej więcej milion złotych. matyczna sytuacja miała miejsce na Pierwsze problemy z tego tytułu – To mniej niż w 2009 roku, jednak oddziale onkologicznym. Od sierp- dla nas jest to kwota duża i istotna zaczęły się w 2009 roku. NFZ infornia szpital nie przyjmował nowych w budżecie szpitala – mówi dyrektor. mował, że z uwagi na trudną sytuację pacjentów na cykle chemioterapii, bo finansową nie będzie mógł pokrywać Dyrekcja wystąpiła do NFZ o zapłatę świadczeń w kilku zakresach i ma nadzieję, że część pieniędzy uda się odzyskać. – Liczę na to, że dojdzie do porozumienia przynajmniej w zakresie chemioterapii i dializ, bo trudno negować sens takiego leczenia – uważa dyrektor. W przeciwnym wypadku rozważa skierowanie sprawy do sądu.

Łóżka stały puste Wynik finansowy lecznicy w Lesznie za rok 2010 będzie zapewne wyraźnie ujemny, po raz pierwszy od kilku lat. – W tej chwili prowadzone jest badanie bilansu, ale już wiadomo, że straty wyniosą łącznie parę milionów złotych. Przyczyn jest kilka. Jedną z nich są niezapłacone nadwykonania i brak możliwości przyjmowania pacjentów poza kontraktem. – Dysponujemy większym poten-

cjałem do wykonywania świadczeń, ale limity powodują, że nie możemy działać w pełnym zakresie. Zawsze „żyliśmy z nadróbek”, co powodowało, że roczny bilans kształtował się na minimalnym minusie. W ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 100 procent wartości kontraktu, przy średnim wykorzystaniu łóżek szpitalnych na poziomie 66 procent. Te dane obrazują, jak relatywnie mały kontrakt posiada nasz szpital. Tymczasem koszty stałe są takie same jak przy wszystkich łóżkach obłożonych. – To tak jakby w wielkiej i nowoczesnej hali sportowej organizować zawody przedszkolaków. Ranga rozgrywek jest o wiele niższa, ale ogrzanie i oświetlenie hali kosztuje tyle samo, jak podczas mistrzostw świata – porównuje dyrektor.

Więcej wymagań za mniejsze pieniądze NFZ proponuje coraz niższe kontrakty, a ma wciąż większe wymogi co do kadry i sprzętu. Aby oddziały mogły nadal działać, trzeba je doposażać i zatrudniać nowych fachowców. – Przykładowo musieliśmy dokupić dwa nowe urządzenia wartości kilkuset tysięcy złotych po to, żeby okulistyka nadal mogła tutaj funkcjonować. Nie są to najważniejsze sprzęty, ale trzeba było je mieć, żeby złożyć ofertę – tłumaczy dyrektor. Oprócz tego od kilku lat nie było rewaloryzacji punktu zapisanego w kontraktach, a inflacja w służbie zdrowia za ubiegły rok szacowana jest na 6-8 procent. – To skutkuje tym, że sytuacja jest naprawdę trudna. Jednocześnie szpital do 2015 roku będzie spłacać wielomilionowy kredyt, zaciągnięty w 2005 na ratowanie lecznicy. Spłata tego zobowiązania to kolejne kilka milionów złotych rocznie. KINGA ZYDOROWICZ zydorowicz@gazetaabc.pl

DZWON PIELGRZYMA. 20 marca, niedziela, godz. 16, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie – koncert Europejskiej Orkiestry Cygańskiej i Miklosza Deki Czureja, genialnego romskiego skrzypka, króla czardasza. Część dochodu z występu przeznaczona będzie na odlanie dzwonu Jana Pawła II. Bilet (50 zł) do nabycia w MOK i Informacji Turystycznej.  KONCERT. 21 marca, poniedziałek, godz. 18, hala Trapez w Lesznie – koncert „Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa mieszkańcom Leszna”. Wystąpi Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w Miejskim Ośrodku Kultury i Informacji Turystycznej.  TEATR. 28 marca, poniedziałek, godz. 19, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – spektakl „Lifting” w wykonaniu Jolanty Żółkowskiej, znanej m.in. z roli Baśki z pierwszej części popularnego serialu telewizyjnego „Dom”. Bilety już do kupienia w kasie CKiS. TEATR. 15 kwietnia, piątek, godz. 17.30, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie – „Andropauza męska rzecz, czyli zdecydowana odpowiedź na klimakterium” z udziałem aktorów znanych z kina i telewizji. Bilet kosztuje 80 zł. Do kupienia w MOK oraz Informacji Turystycznej.  WYSTAWA. Galeria w Ratuszu, rynek w Lesznie – wystawa „Ilustracje” Olgi Siemaszki oraz prac dzieci, wykonanych podczas warsztatów plastycznych odbywających się w ferie zimowe. Czynna do 25 marca. Można ją zwiedzać w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10-14 oraz środy 12-17. lm

Redaktor wydania: Andrzej Przewoźny przewozny@gazetaabc.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w LESZNIE 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 45, tel./fax 529-64-44, 600 576 780

• Pracowników ochrony • Informatyki • Bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

• Kurs na I i II stopień licencji pracownika ochrony. • Minimum sanitarne (HCCP) + kasa fiskalna. • Kurs florystyczny + kasa fiskalna. • Podstawy obsługi komputera z obsługą oprogramowania biurowego. • Podstawy komputera i ABC księgowości. • Kurs BHP (dla pracowników i pracodawcy). • Księgowość komputerowa. email: info@netkurs.pl

www.policealna.net

sekretariat czynny od 8.00 do 14.00

Posiadamy wolne terminy na przyjęcia komunijne

w maju i czerwcu

Tel. 783 579 435 lub 65 520 50 12


3

INFORMACJE Z LESZNA 11.03.2011 NR 10 (870)

DYŻURY RADNYCH

Radni dyżurują w godz. 14.30-15.30 w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 15 marca – Wojciech Zimniak, 16 marca – Grażyna Banasik, 17 marca – Marcin Błaszkowski, 18 marca – Andrzej Bortel. 14 marca w godz. 16-17 w Biurze Rady Miejskiej (I piętro, pok. 14) w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dyżurować będzie Wojciech Rajewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

URODZENIA

Nowa szkoła i przedszkole

Niż demograficzny nie dotyka Gronowa Uciążliwa zima nie przerwała prac przy budowie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie Gronowie. Nowy rok szkolny dzieci rozpoczną już w nowych klasach. Na tę szkołę najmłodsi uczniowie z Gronowa czekali wiele lat. Z zazdrością patrzyli na nowoczesne gimnazjum, które kilka lat temu zbudowano przy ul. Gronowskiej. Dzieci konsekwentnie miały lekcje w prowizorycznym baraku z azbestową elewacją, który miał służyć przez 2-3 lata, tymczasem funkcjonował lat 20. A tradycje oświatowe w tej dzielnicy były długie. W ubiegłym roku uroczyście obchodzono rocznicę 90 lat istnienia polskiej szkoły w Gronowie. Do końca II wojny światowej we wsi funkcjonowała również szkoła niemiecka. Kiedy już zapadła decyzja o budowie nowej szkoły, sprawy potoczyły się szybko. Projekt, przetarg, budowa. Dziś wszyscy mogą śledzić efekty. Stoją już mury szkoły, zamontowana została konstrukcja dachu, właśnie trwa układanie dachówek i montaż okien. Zadanie realizuje PPPRB Kontrakt i nic nie wskazuje na to, by miały nastąpić opóźnienia w budowie. Zakończenie prac wy-

ZMARLI

Fot. E. Baldys

znaczono na 15 lipca. W nowym budynku znajdzie się osiem izb lekcyjnych, stołówka i świetlica, które obecnie mieszczą się w blokach na osiedlu, pomieszczenia administracji, biblioteka i czytelnia. Na parterze będzie również przedszkole, które od lat działa w blokach. Po zakończeniu budowy dwóch

Puchar za sukcesy sportowe Leszno zajęło piąte miejsce w kategorii powiatów do 80 tysięcy mieszkańców we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Grzegorz Rusiecki, wiceprezydent miasta oraz Zbigniew Białas, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej, odebrali puchar podczas uroczystości, która odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Podsumowanie wyników osiąganych przez kluby sportowe zrzeszające dzieci i młodzież odbywa się co roku. – Leszno już po raz dziewiąty znalazło się w pierwszej piątce tej klasyfikacji – mówi wiceprezydent Grzegorz Rusiecki. – Były takie lata, że zajmowaliśmy miejsca na podium. Obecna piąta lokata to ogromny sukces – dodaje. Pod uwagę brano 3073 kluby

12.02.2011 Krzysztof Timoszyk 24.02.2011 Nicole Fellmann 25.02.2011 Marta Beznoska 26.02.2011 Adam Thiel 1.03.2011 Szymon Lajszner Amelia Ratajczak 2.03.2011 Ksawery Okupniczak 5.03.2011 Nadia Ganowska

w całej Polski: z 862 gmin i 362 powiatów. Wyróżnionych zostało 66 samorządów. Leszno w klasyfikacji generalnej powiatów zajęło 35. miejsce na 362 powiaty, a w grupie powiatów do 80 tysięcy mieszkańców – miejsce 5. Na sukces Leszna złożyły się sukcesy młodych sportowców. Miejsca zajmowane przez nich na zawodach przeliczane są na punkty. Zdecydowanie najwięcej zdobyła ich Polonia 1912 Leszno – 342. A to wyniki kolejnych klubów: Akwawit Leszno – 98 pkt, UKS Achilles Leszno – 78, Leszczyński Klub Orienteeringu – 66,83, UKS LOK Lesna Leszno – 53, KS 64-sto Leszno – 36, UKS Jedynka Leszno – 26, IKS Leszno – 25, SKF Satori Leszno – 15, UKS 12 Leszno – 13, Krokus Leszno – 7 i Wieniawa Leszno – 5. lm

skrzydeł szkoły nowy wygląd otrzyma dziedziniec i boisko szkolne. Powstanie tutaj niewielkie boisko do gry, a obok bieżnia i skocznia. Wszystko w nowoczesnej technologii. Jeśli chodzi o warunki do uprawiania sportu, to szkoła podstawowa wraz z gimnazjum będą je miały naprawdę znakomite. Jesienią, w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, powstał kompleks Orlik, z którego oczywiście uczniowie do woli korzystają. W czasie wakacji generalny remont przejdzie starsza część szkoły

podstawowej. Wymienione zostaną posadzki, wymaluje się ściany, wyremontuje szatnie, toalety. Tak żeby cała podstawówka była jak nowa. – Niż demograficzny nas nie dotyka, bo Gronowo cały czas się rozwija – powiedziała nam Magdalena Kozłowska, dyrektorka SP nr 5. – Obecnie uczy się u nas 269 dzieci w 12 oddziałach, ale już wiadomo, że od września będzie więcej. Ponadto od 2012 roku szkoły podstawowe przyjmą wszystkich sześciolatków. Będziemy na to przygotowani. an

Biblioteka dla Dużego i Małego ...to nowa akcja czytelnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Jej celem jest zaprezentowanie różnym grupom odbiorców nowości książkowych, pomoc w sprawnym wyszukiwaniu literatury, której w danym momencie potrzebują oraz pokazanie biblioteki jako miejsca przyjaznego rodzinie. Pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu zaplanowane zostało na 16 marca. Tego dnia w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży prezentowane będą ciekawe książki adresowane do rodziców, dziadków i opiekunów, jak też osób zawo-

dowo zajmujących się opieką nad dziećmi i wspieraniem ich rozwoju, np. pedagogów, terapeutów. Dla najmłodszych czytelników przygotowany zostanie „Literacki Repertuar Malucha”, czyli przegląd nowości wydawniczych. Pracownicy MBP będą też pomagać w doborze książek dostosowanych do wieku i potrzeb dziecka oraz pokażą, jak korzystać z bibliotecznego katalogu on-line. Akcja czytelnicza potrwa cały dzień, w godz. 9-18. Ponad 150 różnych publikacji! Możliwość rezerwacji wybranych tytułów! Zapraszamy!

Bolesław GBIORCZYK ur. 19.12.1942; zm. 28.02.2011 Teresa MOTYLEWICZ ur. 3.10.1934; zm. 2.03.2011 Helena FRANCZAK ur. 19.04.1922; zm. 3.03.2011 Stanisław ŁUKASZÓW ur. 28.08.1942; zm. 4.03.2011 Hieronim KOWALAK ur. 4.08.1949; zm. 4.03.2011 Telesfor GUMPERT ur. 29.12.1925; zm. 5.03.2011 Szymon PIASNY ur. 16.10.1931; zm. 5.03.2011 Teresa PISZCZAŁKA ur. 17.08.1928; zm. 6.03.2011 Monika WILKOWSKA ur. 27.01.1933; zm. 7.03.2011 Krystyna SZYMAŃSKA ur. 11.12.1934; zm. 7.03.2011 Jan SZŁAPKA ur. 31.12.1933; zm. 8.03.2011 Zygmunt GLAPIAK ur. 2.05.1950; zm. 8.03.2011

IMPREZY SPORTOWE

11.03.2011 r., godz. 15, Ćwicznia – Mecz koszykówki młodziczek starszych ligi wojewódzkiej: Tęcza Leszno – Trójka Nowogard. 12.03.2011 r., godz. 10, Trapez – Mecz koszykówki młodzików starszych ligi wojewódzkiej: Polonia 1912 Leszno – Pyra Poznań. 12.03.2011 r., godz. 12, Trapez – Mecz koszykówki kadetów ligi wojewódzkiej: Polonia 1912 Leszno – Pyra Poznań. 12.03.2011 r., godz. 15, Trapez – Mecz koszykówki kobiet ligi regionalnej: Tęcza Leszno – Maximus Kąty Wrocławskie. 12.03.2011 r., godz. 18, Trapez – Mecz koszykówki seniorów ligi wojewódzkiej: Polonia 1912 Leszno – Rawia Rawicz. 12.03.2011 r., godz. 18, Trzynastka – Mecz piłki ręcznej seniorów II liga: Arot-Astromal Leszno – Zagłębie II Lubin. 13.03.2011 r., godz. 8-16, Trapez – Piłkarska Liga ALPHA. 13.03.2011 r., godz. 16, Ćwicznia – Mecz koszykówki młodziczek młodszych ligi wojewódzkiej: UKS Dziesiątka Leszno – Lwy Lwówek. 13.03.2011 r., godz. 18, Trapez – Mecz koszykówki kobiet ligi regionalnej: Tęcza Leszno – Salos Szczecin.


INFORMACJE Z LESZNA

4

Przedstawiamy radnych Leszna Andrzej Bortel

Fot. E. Baldys

Ma 65 lat, jest emerytem. Udziela się społecznie, m.in. w Klubie Inteligencji Katolickiej, od wielu lat wspiera Unię Leszno, bo żużel jest jego wielką życiową pasją. W Radzie Miejskiej Leszna zasiada drugą kadencję. Mandat uzyskał, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pracuje w dwóch komisjach: Prawo-

rządności i Porządku Publicznego, której jest wiceprzewodniczącym oraz Komisji Kultury i Sportu. – Nadal będę wspierał Klub Sportowy Unia Leszno, gdy tylko będzie potrzebna jakaś moja pomoc, na przykład jestem do dyspozycji przy organizacji zawodów sportowych. W Radzie Miejskiej popieram, i będę to nadal robił, wszelkie inicjatywy sportowe, nie tylko te związane z żużlem, ale także choćby z piłką ręczną, bo uprawia tę dyscyplinę tylko młodzież z Leszna, bez żadnej „armii zaciężnej”. Chciałbym, aby w Lesznie powstała liga piłki ręcznej – od szkoły podstawowej do średniej, tak jak to było kiedyś. Chciałbym, żeby szkoły ze sobą rywalizowały na zawodach. Mają boiska, mają chętną młodzież, można to zrobić. Lidze patronowałaby Szkoła Podstawowa numer 13, gdzie obecnie są najlepsze warunki do uprawiania piłki ręcznej.

Tadeusz Feliczak

Fot. E. Baldys

W Radzie Miejskiej Leszna zasiada po raz pierwszy. Wybrany z listy Platformy Obywatelskiej. Ma 69 lat, jest na emeryturze. Miał i ma w życiu szczęście robić zawodowo to, co jest jego wielką pasją – uczyć matematyki. Wiele lat był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lesznie, gdzie był też zastępcą dyrektora. Teraz w tej

szkole prowadzi zajęcia dla dorosłych, wykłada także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Jest przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół I LO, które skupia już około 200 członków i o wiele więcej sympatyków. Stowarzyszeniu udało się już kupić dla liceum tablicę interaktywną i ufundować sztandar. W Radzie Miejskiej pracuje w Komisji Edukacji oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta. – Szczerze mówiąc nie myślałem, że w Radzie Miejskiej tak dużo jest polityki. To mnie bardzo niepokoi. Ja w swojej pracy staram się być zawsze tam, gdzie drugi człowiek. Najbliżej jest mi do uczniów, do szkoły. Uważam, że Rada Miejska powinna wspierać szkoły, ale nie narzucać im na siłę pewnych rozwiązań, nie wchodzić w kompetencje dyrektorów i rad pedagogicznych. Teraz tak się stało. Z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości powstał pomysł, żeby zakupić tablety dla młodzieży z jednej klasy

Jestem też zwolennikiem organizowania zawodów, na przykład mistrzostw Leszna w speedrowerze dla niezrzeszonych. Niebawem oddany zostanie do użytku nowy tor speedrowerowy na Zatorzu, gdzie będą się mogli ścigać wszyscy chętni. Myślałem także o tym, aby obok plebiscytu na najlepszego sportowca regionu leszczyńskiego organizować drugi dla zawodników niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o sprawy pozasportowe, to zależy mi na tym, aby w Lesznie nie liczyła się poprawność polityczna, tylko żeby każdy obywatel miał poczucie sprawiedliwości. Na Komisji Praworządności i Porządku Publicznego zabierałem już głos w sprawie bezpieczeństwa w mieście. Chodzi o to, aby nowe osiedla mieszkaniowe były projektowane w taki sposób, żeby było na nich bezpiecznie. Tu konieczna jest współpraca samorządu, urbanistów, budowlańców, policji. opr. lm

gimnazjalnej i podręczniki dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach. Wolałbym, abyśmy zamiast tego zastanowili się, czy nie lepiej kupić tablice interaktywne dla wszystkich szkół albo zainwestować w szkolne laboratoria. Liczę, że będziemy na Komisji Edukacji o tym rozmawiać. Moim marzeniem jest stworzenie traktu pieszego studenckiego, takiej alei, która będzie się ciągnąć od poczty przy Alejach Krasińskiego, przy Państwowej Szkole Muzycznej, LO numer 1, LO numer 4, Zespole Szkół Ekonomicznych, alejką Słowackiego, przy budowanej właśnie auli PWSZ aż do ulicy Niepodległości. To powinno być takie ładne miejsce na spacery, na odpoczynek. Myślę, że powinniśmy też jako radni rozmawiać o potrzebie tworzenia nowych kierunków w szkołach wyższych w Lesznie i o kształceniu zawodowym. Trzeba szukać takich rozwiązań, żeby młodzi po skończeniu nauki mieli szansę na znalezienie pracy, żeby nie musieli stąd wyjeżdżać albo iść na bezrobocie. opr. lm

Chcesz otworzyć własną firmę? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego i finansowego?

Zgłoś się do projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”! Oferujemy szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz dotacje do 40 000 zł.

REKRUTACJA NA 2 OSTATNIE GRUPY SZKOLENIOWE OD 11 MARCA 2011 Informacji nt. rekrutacji udzielają Punkty Promocyjno-Informacyjne projektu: Urząd Miasta Leszna Wydział Promocji i Rozwoju Miasta Leszna Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno tel. 65 529 54 03 agraf@leszno.pl lub aszymanska@leszno.pl

Starostwo Powiatowe w Lesznie pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno tel. 65 525 69 78 konsultacyjny@powiat-leszczynski.pl

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na

www.leszno.pl

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Rozwiń skrzydła w biznesie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent: Miasto Leszno, Partnerzy: Powiat Leszczyński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie.

„Leszczyńskie Smaki”

Z wizytą w Austrii W lutym bieżącego roku grupa leszczyńskich przetwórców żywności wizytowała austriacki klaster spożywczy, Lebensmittel-Cluster OÖ, z siedzibą w Linzu w Górnej Austrii. Wyjazd studyjny zorganizowany został w ramach projektu pt. „Utworzenie sieci Leszczyńskie Smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków unijnych. Celem wizyty studyjnej było zdobycie doświadczenia oraz poznanie dobrych praktyk budowania sieci w sektorze spożywczym. Dzięki zdobytej wiedzy sieci „Leszczyńskie Smaki” będzie łatwiej wypracowywać swój własny mechanizm współpracy. Uczestnicy wyjazdu studyjnego mogli się przekonać, że wszystkie sieciowe działania przynoszą spodziewane efekty.

Następnie grupa wizytowała jednego z partnerów Lebensmittel-Cluster OÖ, przedsiębiorstwo Backaldrin International GmbH w Asten, niedaleko Linzu. Jest to wiodący austriacki producent wyrobów piekarniczych, z wieloma oddziałami na całym świecie. Gerhard Binder, przedstawiciel firmy, wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania uczestników wyjazdu, związane z działalnością i funkcjonowaniem firmy, partnerstwem i współpracą w klastrze oraz udziałem w realizowanych przez sieć projektach. Zaprezentowane zostały również korzyści czerpane z uczestnictwa w klastrze. Należą do nich głównie: spotkania z kolegami z branży, służące wymianie doświadczeń oraz wiedzy z tematów bieżących, np. higieny, przypraw, opakowań i inne. Dzięki współpracy pojawiają się ciągle nowe pomysły na rozwój firm. W ten sposób za-

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie w Izbie Gospodarczej Górnej Austrii z przedstawicielem Lebensmittel-Cluster OÖ Michaelą Henzinger. Leszczyńscy przedsiębiorcy z sektora spożywczego, przedstawiciele PWSZ oraz Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych zapoznali się z funkcjonowaniem sieci, która działa od 2000 roku. Jej członkami są przedsiębiorstwa produkujące żywność, ich bezpośredni i pośredni dostawcy oraz jednostki badawczo-rozwojowe i firmy doradcze. Uczestnicy wyjazdu uzyskali informacje na temat przedsięwzięć i projektów realizowanych przez klaster, poznali jego strukturę organizacyjną, sposób zarządzania i finansowania oraz podejmowane działania marketingowe. Zaprezentowane zostały również korzyści z synergii, której celem jest zwiększanie potencjału innowacyjności oraz regionalnej i ponadregionalnej konkurencyjności. Za swoje największe sukcesy klaster uważa prace rozwojowe przy realizacji projektów, a także ciągły wzrost liczby swoich partnerów (są to dobrowolne przystąpienia do sieci). Obecnie sieć liczy sobie łącznie 247 przedsiębiorstw partnerskich. Przedsiębiorcy wykazują ogromne zainteresowanie oferowanymi przez klaster usługami z zakresu prawa pracy, znakowania i bezpieczeństwa żywności i innych. Poszerzają również swoją wiedzę oraz kontakty branżowe dzięki uczestnictwu w organizowanych przez klaster imprezach, konferencjach i seminariach.

chowana zostaje płynność wymiany dobrych praktyk w obrębie sieci, przy zachowaniu pełnej odrębności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Informacje zdobyte w trakcie wizyty studyjnej zainspirowały uczestników projektu do budowania własnej ścieżki współpracy, a przede wszystkim przekonały o realnych korzyściach, jakie przynosi współpraca w sieci. – Wizyta w Linzu pokazała mi, jak można podnieść konkurencyjność firm poprzez współpracę z innymi firmami z branży i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Sadzę, że wiele przedstawionych działań możemy wykorzystać zarówno w sieci „Leszczyńskie Smaki”, jak i w naszej firmie – powiedziała Agnieszka Sikorska z Mleczarni Jan Korbik w Jezierzycach Kościelnych. Kolejnym działaniem sieci „Leszczyńskie Smaki” jest konferencja tematyczna z obszaru marketingu żywności. Natomiast z początkiem kwietnia członkowie sieci przy wsparciu doradców zewnętrznych rozpoczną prace nad tworzeniem strategii promocji i strategii marki. Nadal zachęcamy przedsiębiorstwa branży spożywczej do przystąpienia do „Leszczyńskich Smaków” i wzięcia udziału w tym pełnym nowatorskich możliwości projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz możliwości przystąpienia do sieci można otrzymać pod numerem telefonu 506 233 502 lub wysyłając e-maila na adres dtkacz@leszno.pl


5

AKTUALNOŚCI

Podziel się szpikiem Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie 15 marca wyjdzie na ulice Leszna, aby zachęcić mieszkańców do udziału w zaplanowanej na 16 marca akcji „Dzień Dawcy Szpiku dla Tomasza i innych”.

Fot. A. Przewoźny  Ludzie tłumnie uczestniczyli w adoracji krzyża papieskiego w leszczyńskiej kolegiacie.

Niemy towarzysz Papieża Krzyż, przy którym Jan Paweł II odprawiał ostatnią Drogę Krzyżową, był adorowany w wielu kościołach naszego regionu. Wszędzie gromadził tłumy wiernych. Krzyż papieski, który towarzyszył papieżowi Janowi Pawłowi II podczas ostatniej Drogi Krzyżowej w Watykanie, wyrzeźbił Stanisław Trafalski ze Stefkowa w Bieszczadach. Podarował go przykutej do wózka żonie Janinie. Później zawieziono go do Watykanu, jako dar mieszkańców Bieszczad dla Ojca Świętego. Po śmierci Jana Pawła II

krzyż wrócił do Polski. W środę i czwartek krzyż papieski wystawiony był w leszczyńskiej kolegiacie. Przyjechał tam z Rawicza. Z Leszna trafił do Kościana. W kościołach, w których jest wystawiany, organizowane są uroczyste msze święte, drogi krzyżowe oraz czuwania młodzieży. To element przygotowań wiernych do beatyfikacji Jana Pawła II. (and)

Zdjęcia z adoracji krzyża w leszczyńskiej kolegiacie można obejrzeć na portalu Leszno24.pl

158/2011

Zygmunta GLAPIAKA

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, uczestniczyli we mszy św. i pogrzebie

śp.

157/2011

Tadeusza KRAŚNERA

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, szczególne podziękowania panu doktorowi Dariuszowi Tertoń i personelowi Oddziału Neurologicznego szpitala w Lesznie składa syn i synowa z rodziną

Totoszko szuka Wschowianin Mariusz Totoszko, który z zespołem Volver odnosi ogromne sukcesy, postanowił dać szansę młodym utalentowanym osobom. Wokalista zakłada zespół coverowy, który będzie występował jako support grupy Volver oraz będzie miał okazję koncertować w całej Polsce. Poszukiwani są: wokalistka, wokalista, basista, bębniarz, gitarzysta i klawiszowiec. Casting odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 14 marca o godz. 15 w Zamku Królewskim we Wschowie przy Placu (ceg) Zamkowym 7.

Wstrząśnięci śmiercią naszego Kolegi z wielkim bólem i żalem żegnamy

śp. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają administrator i pracownicy GRSP Stare Bojanowo Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 12 marca 2011 roku o godzinie 10:00 w Lesznie na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej

Tomasz Wiśniowski z Piotrowic koło Strzelina marzy, aby z razem z synem obejrzeć mecze Euro 2012. By mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu, musi znaleźć się osoba, która okaże się zgodnym dawcą szpiku. Przeszczep może uratować mu życie. Tomasz jako dwumiesięczne niemowlę został porzucony przez bliskich. Nic nie wie o swojej rodzinie, toteż nie może liczyć na dawcę spokrewnionego. A wśród niespokrewnionych to jak znaleźć igłę w stogu siana. Trudne, ale możliwe. Działająca od 20 lat w Niemczech fundacja DKMS zarejestrowała już 2,2 miliona osób na całym świecie, z których 25 tysięcy oddało później swoje komórki macierzyste. W Polsce fundacja ma swój oddział dopiero od dwóch lat. Zarejestrowano 115 tysięcy dawców. Aż 41 z nich znalazło swojego genetycznego „bliźniaka”, co uratowało mu życie. Z tej liczby 19 przeszczepów wykonano w Polsce, a 22 w innych krajach świata. Mechanizm pokazuje, że pan Tomek w przygotowywanej przez leszczyńską młodzież akcji

jest tylko symbolem bezimiennego chorego, nieraz z bardzo odległego kraju, który oczekuje na gest ze strony nieznanego mu człowieka. Może nim zostać osoba o dobrym stanie zdrowia, ważąca minimum 50 kilogramów, ale też bez nadwagi, w wieku od 18 do 55 lat (w punktach krwiodawstwa górna granica wieku dawców szpiku jest niższa). Akcje takie przeprowadzono w Krośnie Odrzańskim i Jeleniej Górze. Zarejestrowano tam odpowiednio 97 i 388 osób. Ile chętnych osób będzie w Lesznie? – Trudno oszacować. Na pewno nie zawiedzie pełnoletnia młodzież z naszej szkoły – prognozuje Magdalena Kurowska, nauczycielka z II LO w Lesznie, inicjatorka i koordynatorka akcji. – Liczymy też na spory udział dorosłych mieszkańców Leszna i okolic. Akcja „Dzień Dawcy Szpiku dla Tomasza i innych” przeprowadzona zostanie w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w godzinach od 12 do 18.

Zabrać ze sobą należy dokument z numerem PESEL. Sama rejestracja dawcy medycznie ogranicza się do pobrania 4 mililitrów krwi, co jest mniej bolesne niż ukąszenie komara. Gdyby okazało się, że zarejestrowany mógłby zostać dawcą, będzie on musiał spędzić trochę więcej czasu w otoczeniu personelu medycznego. W 80 procentach przypadków szpik pobierany jest z krwi obwodowej, a to może trwać nawet 4 godziny. Jednak trudno się nudzić w tym momencie, mając świadomość, że właśnie ratujemy dziecku matkę czy rodzicom dziecko. Jeżeli okaże się, że wskazane jest pobrać szpik z talerza kości biodrowej, spędzimy w szpitalu dwa dni. Zabieg przeprowadzony będzie w znieczuleniu ogólnym. Leszczynianie! Nie zawiedźmy naszej młodzieży. Może w Lesznie uda się zarejestrować więcej dawców niż w Jeleniej Górze? (JAC)

Rozegrają Mecz Gwiazd W sobotę w Bojanowie dojdzie do Meczu Gwiazd McDonald`s Basket Ligi. Wystąpią w nim ekipy Wschodu i Zachodu, składające się z zawodników wybranych przez kibiców w drodze głosowania. Początek imprezy zaplanowano na godz. 18, ale warto przyjechać do Bojanowa wcześniej. Na kibiców będzie bowiem czekać mnóstwo atrakcji. Przed spotkaniem i po jego zakończeniu zagra zespół Desire z Czempinia (twórcy hymnu koszykarek Tęczy Leszno). Odbędą się także konkursy: umiejętności

koszykarskich, rzutów za 3 punkty i wsadów. Publiczności zaprezentują się również cheerleaderki z zespołu Hop-Top z Leszna, leszczyńscy bębniarze oraz zespół hiphopowy z Bojanowa. Wstęp na Mecz Gwiazd, jak zawsze na rozgrywki McDonald`s Basket Ligi, jest bezpłatny. (ceg)


SPRAWY

6

Cukier – towar luksusowy Ceny cukru niebotycznie rosną i nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy i na jakiej kwocie się zatrzymają. Zdezorientowani i wystraszeni konsumenci wykupują zapasy, stwarzając tym samym sztuczny popyt. W wielu sklepach za kilogram cukru trzeba zapłacić nawet pięć złotych. Niektóre placówki handlowe wprowadziły reglamentację, w innych po prostu cukru nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn rosnącej ceny cukru jest kilka, eksperci z tej branży uważają, że spowodowały ją: mniejsza podaż z powodu klęsk żywiołowych, wzrost zapotrzebowania na cukier i spekulacje giełdowe. Polska, która była przed laty potentatem w produkcji tego słodkiego specjału, w wyniku reformy rynku cukru ma ograniczone limity. – Limity cukru regulowane są przez Unię Europejską – wyjaśnia Krzysztof Joachimowski, prezes Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie. – Absurd polega na tym, że nadal produkujemy cukru więcej, niż spożywamy, ale jesteśmy zmuszeni tanio go wyeksportować, a sprowadzić o wiele droższy. Wszystko to za sprawą reformy rynku cukru rozpoczętą w 2006 roku. Unia uznała wówczas, że cukier w Europie jest zbyt drogi w porównaniu do cen światowych i trzeba obniżyć cenę buraków i zmniejszyć limity. Wszystko miało zmierzać do tego, aby konsument miał tani cukier. Unia Europejska wprowadziła limity produkcji cukru, bo taniej można go było kupić na innych kontynentach. Za-

mknięto wiele cukrowni, także w Polsce. Gdy jednak wystąpił nieurodzaj w Brazylii i Australii, na całym świecie cukru zabrakło. W sezonie 2009/2010 cukrownie w Polsce wytworzyły 1,5 mln ton tego produktu, ale nadwyżkę – około 100 tysięcy ton – musiały wyeksportować, zaś na światowym rynku kupić 200-250 tysięcy ton. Reforma rynku cukru spowodowała zmniejszenie unijnej produkcji o 5,8 mln ton rocznie, choć możliwości wytwórcze krajów są dużo większe. Tak więc kraje Unii, które mogłyby produkować na własne potrzeby, a nadwyżki eksportować, zmuszone są do importu cukru z innych krajów.

Rolnik na tym nie skorzysta Wysoka cena cukru nie przekłada się jednak na większy zysk dla plantatorów buraka cukrowego. Te od kilku lat są w takiej samej cenie. – Myśleliśmy, że jeśli zmieni się coś na rynku cukru, to plantatorzy też na tym skorzystają. A tu, niestety, nic – mówi Joachimowski. – Cukrownie sprzedają dużo drożej, a nam płacą tyle samo. Od kilku lat rozmawiamy z cukrowniami na temat ceny cukru. Chcielibyśmy, aby działał taki me-

▲Informacje o coraz droższym cukrze na świecie powodują, że jest na niego większy popyt.

chanizm, który pozwoli plantatorom otrzymywać dodatkowe pieniądze, jeśli cukrownia będzie sprzedawała cukier po wyższych cenach. Prezes OZPBC w Lesznie uważa, że w Europie nie powinno cukru brakować. Jednak polska gospodarka związana jest z rynkiem wspólnotowym, a ceny surowców rolnych na światowych giełdach mają wpływ na poziom cen w naszym kraju. Cukier może więc drożeć pod wpływem informacji o jego wzrostach na świecie.

– Nikt dokładnie nie wie, ile jest w tym polityki, a ile spekulacji – uważa Joachimowski. Powodem dużego wzrostu cen cukru w naszym kraju jest też zapewne czynnik psychologiczny. Informacje o coraz droższym cukrze na świecie powodują, że jest na niego większy popyt. Podobna sytuacja była przed wejściem Polski do UE w kwietniu 2004 roku. Media donosiły wówczas, że cukier w Unii jest droższy niż w Polsce, więc jego ceny w naszym kraju

Fot. E.Baldys

także wzrosną. I rzeczywiście poszły wówczas w górę, bo ludzie masowo zaczęli go kupować. Na cenę cukru wpływa też handel. Hurtownie wstrzymują jego sprzedaż do sklepów, bo liczą na dalszą zwyżkę cen. W niektórych placówkach handlowych cukru brakuje, wprowadzane są nawet limity sprzedaży. A panika jest wymarzona dla spekulantów. Zapewne skala podwyżek cen cukru to również zasługa pośredników, którzy ES chcą szybko zarobić.

Znamy mistrzów Pięknego Czytania

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin 63-930 Jutrosin, ul. Rynek 26 Tel. 0655471419; Fax. 0655471451 Informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( tekst jedn. Dz U z 2004 r. nr 261 poz. 2603 wraz z późniejszymi zmianami) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie ul. Rynek 26 w dniu 14.10.2008r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży • Nieruchomość lokalowa (pow. mieszkania – 98,55m2, pow. pomieszczeń przynależnych – 158,66m2 - położona na działce nr 181/6, obręb Janowo, KW 46289 cena nieruchomości 50 000,00 zł 164/2011

WYNAJEM - SPRZEDAŻ MIESZKAŃ REZERWACJA OD ZARAZ, tel. 501 261 095, 501 261 192

Centrum Kościana

50 m - PKP 50 m - PKS 50 m - Centrum Medyczne 100 m - Kaufland, Netto 100 m - Bank PKO 200 m - Urzędy 300 m - Centrum Miasta

MIESZKANIA OD 40 DO 65 m2

▲Uczestnicy konkursu w Szkole Podstawowej nr 4.

Zuzanna Rybicka ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Oliwia Miler ze Szkoły Podstawowej nr 7 są mistrzyniami Pięknego Czytania w Lesznie. Wygrały finał miejskiego konkursu, który w środę po południu odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie. W gronie ścisłych laureatów znalazły się same dziewczynki, chociaż w konkursie nie brakowało chłopięcych głosów. Tytuły wicemistrzyń Pięknego Czytania zdobyły: Nicoletta Dudziak z SP nr 12 i Zuzanna Zielińska, także z SP nr 12. Tak zdecydowali jurorzy, którzy oceniali m.in. sprawność i tempo czytania, intonację, rozłożenie akcentów wyrazowych i zdaniowych. Swoich faworytów wybrała też publiczność, która najlepiej oceniła uczniów „czwórki”: Paulinę Matylę z III klasy i Kamila Zendrana z VI klasy. W ścisłym finale spotkało się 18 uczniów – laureatów wyłonionych w pierwszym etapie konkursu we

wszystkich leszczyńskich szkołach. Organizatorami konkursu byli: SP nr 4, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. W komisji oceniającej zasiadał m.in. Paweł

Fot. A. Przewoźny

Beręsewicz, autor książek dla dzieci, który po konkursie miał spotkanie autorskie z młodymi czytelnikami. Więcej zdjęć z konkursu można obejrzeć na portalu Leszno24.pl

(kin)


EDUKACJA

7

W Lesznie żyją sami Kenijczycy Przodkowie białej jak mąka Ewy z trzeciej klasy gimnazjum pochodzą z samego serca Afryki. To nie żart. Przemieszczając się przez tysiące lat przez Synaj, Bliski Wschód i Kaukaz przywędrowali do Leszna. Dowiedziała się o tym dzięki niezwykłemu eksperymentowi z badaniem DNA. Prapra...babka Ewy urodziła się 150 tysięcy lat temu na granicy dzisiejszej Kenii i Somalii. Z czasem jej potomkowie rozpoczęli niekończącą się podróż po świecie. Szli przez dzisiejszą Tanzanię i Kongo. Osiedlali się na ziemiach obecnego Sudanu. A przez półwysep Synaj, Bliski Wschód i Kaukaz zawędrowali w końcu do Europy. Po tysiącach lat zamieszkali m.in. w Lesznie.

Wszystkiego dowiedzieliśmy się dzięki doświadczeniu, które początek swój miało w gimnazjum w leszczyńskim Gronowie, a zakończyło się na uczelni w Arizonie. – Wystarczy pobrać komórki z wewnętrznej strony policzka. Zabezpieczyć w probówce i wysłać do Stanów Zjednoczonych. Tam po zbadaniu zakodowanego w nich DNA i porównaniu w bazie danych tysięcy podobnych fragmentów DNA ludzi

z całej planety są w stanie dokładnie odtworzyć pochodzenie i wędrówkę naszych przodków – tłumaczy Grzegorz Lorek, nauczyciel biologii i inicjator badania DNA mitochondrialnego w Gimnazjum nr 5 w Lesznie. To prostsze, niż mogłoby nam Fot. Genographic Project się zdawać. Wystarczy mieć sto kilV Trasa wędrówki przodków Ewy, gimnazjalistki z Leszna. kadziesiąt dolarów. Gimnazjaliści sami zarobili je organizując konstosunkowo niewygórowaną cenę cież i tacy, których męscy protoplaści cert rockowy. Chętni do pobrania odkryć może każdy (instrukcja trafili tu przez Azję wraz z podbojami swojego DNA byli Dżyngis-chana – zauważa Lorek. w ramce). wszyscy uczniowie – Zdecydowana większość lesz– Nie zdziwiłam się – zapewnia klasy IIIc. Szczęście czynian powinna się spodziewać Ewa, gdy pytamy ją o afrykańskie w losowaniu miała korzenie. – Prawie wszyscy je mamy swoich protoplastów właśnie na tylko jedna. obszarze dzisiejszej Kenii – sugeruje na Czarnym Lądzie. Ciekawsze dla – Spodziewałam mnie było to, którędy ci moi przodkoLorek. – Nawet jeśli nasi niedawni się, że jak większość przodkowie przyjechali do Leszna ze wie dostali się stamtąd do Europy. ludzi pewnie pochodzę Lwowa czy Gdańska. To jeszcze nie koniec wieści z Afryki –wspomina z Arizony. Równie frapująca dla MIROSŁAW WLEKŁY Ewa Misiorna. Ewy była informacja, że pochód – A może jednak jej przodków wcale nie zakończył W sobotę, 19 marca, Gimz Azji czy Ameryki? się na Polsce. Z badania DNA wie, nazjum nr 5 w Lesznie organi– zastanawiała się że jej dalecy kuzynowie żyją teraz zuje Dzień Otwarty. Zobaczyć Adriana Wróblew- w Hiszpanii, Portugalii i na Wyspach będzie można wtedy także preska, która – wraz Brytyjskich. zentację badania DNA mitoz innymi gimnazjaA teraz najlepsze wieści: w pochondrialnego. listami Amadeuszem dobny sposób swoje korzenie za Janiakiem i Michałem Brolem – była najbardziej zaangażowana w projekt. Trzeba było to sprawdzić! Przy pomocy nauczyciela i całej klasy V Ewa podczas pobierania komórek. Dzięki temu dowiedziała się, skąd przybyli jej pilnie przygotowywaprzodkowie. Z lewej – pomysłodawca eksperymentu nauczyciel Grzegorz Lorek. li się do eksperymentu. W Stanach Zjednoczonych zamówili zestaw testowy. Komórki z policzka Ewy starannie zapakowali i wysłali na uniwerGenographic Project jest prowadzony przez towarzystwo geosytet do Arizony. A po jakimś czasie graficzne National Geographic Society. Dzięki porównaniu mutacji na stronie internetowej odczytali w sekwencji nuklotydów w genomie badanej osoby z genomami innych wynik badania. I okazało się, że ludzi w bazie danych można odkryć swoje prawdziwe korzenie. przodkowie z linii matczynej Ewy Brzmi nadzwyczaj skomplikowanie. W praktyce wygląda o wiele przybyli tysiące lat temu z Afryki. łatwiej. A więc do dzieła: Fot. 2 x A.Janiak – To wcale nie było takie pewne, 1. Przyda się znajomość angielskiego. Za pośrednictwem strony inV Wystarczy pobrać komórki z wewnętrznej strony policzka. Zabezpieczyć choć większość naszych przodków ternetowej https://genographic.nationalgeographic.com zamów zestaw je w probówce i wysłać do Stanów Zjednoczonych. przebyła podobną drogę. Ale są przedo pobierania komórek. Wraz z przesyłką i badaniem DNA kosztuje ponad 100 dolarów. 2. To nie boli! W zestawie znajdują się materiały informacyjne, a także specjalna łyżeczka do pobrania komórek z jamy ustnej i probówka, w której się je umieszcza. 3. Dokładnie przeczytaj instrukcję! Zaznacz, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. To kluczowa informacja dla powodzenia badania. Kobiety mogą uzyskać tylko informacje o przodkach w linii matczynej, mężczyźni także w linii ojcowskiej. 4. Wyślij swoje komórki do badania. Koperta z adresem zwrotnym jest w zestawie. 5. Sprawdź wyniki. Wraz z zestawem do pobierania komórek dostaniesz specjalny kod dostępu. Dzięki niemu obejrzysz HONDA LESZNO WOJCIECH KRʯELEWSKI Sp. z o.o. wyniki na stronie Genographic Al. Jana Paw³a II 2, 64-100 Leszno, tel. 65 529-40-34 Project. Dowiesz się nie tylko, www.honda-leszno.pl skąd pochodzą twoi przodkowie, ale też jaką drogą trafili tu, gdzie teraz mieszkasz.

Znajdź swoich przodków!


OBOK PRAWA

8

Okradł sanktuarium BOREK WIELKOPOLSKI. Miedziane rynny i kolanka ukradł z kościoła Pocieszenia NMP na Zdzieżu mieszkaniec gminy Borek Wielkopolski. Złodziej wpadł w ręce policji. Znany jest z wcześniejszych włamań i kradzieży. Boreckie sanktuarium przechodzi właśnie gruntowny remont. Niedawno zamontowano tam nowe miedziane rynny. Dla 29-letniego Janusza M., mieszkańca gminy Borek Wielkopolski, stały się one okazją do zdobycia gotówki. – Złodziej zerwał zamontowane już rynny wraz z łączącymi je kolankami – wyjaśnia Piotr Gorynia, naczelnik Wydziału Kryminalne-

go gostyńskiej policji. – Po kilku dniach policjanci z Borku zatrzymali podejrzanego o kradzież mężczyznę. Ten przyznał się do winy i wskazał w lesie miejsce, w którym ponoć ukrył łup. Niestety, 20 m skradzionych rynien nie zdołano odnaleźć. Sprawca okłamał stróżów prawa, bo sprzedał już łup wartości 2500 zł w punkcie skupu złomu. – Mężczyzna jest nam doskonale znany, prowadzimy przeciw niemu postępowania za inne kradzieże i włamania – dodaje Gorynia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. ES

Wzięła z banku 60.000 zł

Kredyt na lewe zaświadczenie POWIAT GOSTYŃSKI. Dzięki podrobionym dokumentom jedna z mieszkanek gminy Krobia otrzymała pożyczkę z banku. Długo jednak nie cieszyła się z przyznanych jej pieniędzy. Po kilku dniach bankowcy zorientowali się, że kobieta przedstawiła im fałszywe papiery. 37-letnia Donata K. nigdzie nie pracuje, potrzebowała jednak pieniędzy. Postanowiła wziąć pożyczkę, jednak aby otrzymać z banku 60.000 zł, konieczne było zaświadczenie o zatrudnieniu. Tego nie miała. Postanowiła więc sfałszować

odpowiedni dokument. Podróbka była na tyle dobra, że pracownicy banku w Gostyniu przyznali jej kredyt i wpłacili pieniądze na jej konto. Jednak już po kilku dniach bankowcy zorientowali się, że kobieta ich oszukała. Zgłosili więc sprawę policji, która zatrzymała Donatę K. Kobiecie zarzucono sfałszowanie dokumentów i poświadczenie nieprawdy. Pieniądze, jakie otrzymała z banku, udało się odzyskać. Fałszerce grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności ES

Oszukani w Internecie RAWICZ. Do policji wpływają kolejne zgłoszenia od osób, które twierdzą, że zostały oszukane podczas internetowych zakupów. Takie doniesienie złożył 24-letni mieszkaniec Jutrosina, który na początku stycznia na Allegro kupił klocki dla dziecka. Oferent podawał się za mieszkańca Skarżyska-Kamiennej. Jutrosinianin wpłacił na podane przez niego konto 954 zł. Klocków nie dostał, a kontakt ze sprzedawcą się urwał. Do komendy zgłosił się także

mieszkaniec Rawicza, który w listopadzie ubiegłego roku wylicytował telefon komórkowy za 325 zł. Sprzedający podawał się za mieszkańca miejscowości Szerokie. Rawiczanin wpłacił pieniądze na jego konto, telefonu do dzisiaj nie otrzymał i nie może się też skontaktować z oferentem. Policja sprawdzi, czy dane oferentów są prawdziwe i dlaczego nie wywiązali się z warunków transakcji. J.W.

14 lat i takie wyczyny

Konta pełne przestępstw RAWICZ. Dwaj 14-latkowie z Rawicza trzykrotnie okradli sklep jubilerski. Jego właścicielka o tym, że została okradziona, dowiedziała się od... policji.

Chłopaki lubią zarobić kosztem innych. Tym razem wzięli na cel sklep jubilerski. Przez szybę wystawową widzieli, że właścicielka poszła na zaplecze. Po cichu weszli do sklepu. Spod przeszklonej lady, gdzie znajdują się palety z biżuterią, skradli złoty pierścionek. Poszło łatwo, więc w ciągu kolejnych dwóch dni powtórzyli „numer”, w identyczny sposób kradnąc 2 złote łańcuszki. Policja zatrzymała 14-latków. Przyznali się do opędzlowania sklepu. Łupy sprzedali przy pomocy pośrednika. Wiedzieli, że sami – ze względu na wiek – nie dadzą rady. Już po pierwszej kradzieży, jak twierdzą, zaczepili na ulicy znanego im z widzenia mężczyznę – trzydziestokilkuletniego mieszkańca Rawicza. Poprosili go, aby sprzedał pierścionek. Tłumaczyli, że go znaleźli.

Mężczyzna sprzedał pierścionek w innym sklepie jubilerskim. Dostał za niego 250 zł. Młodzieńcy odpalili mu za przysługę 50 zł. Resztę wzięli sobie. Ponoć tak samo było na drugi dzień – w przypadku łańcuszka. Ciekawe tylko, jak 14-latkowie spotkali tego samego mężczyznę. Nie wiadomo też do końca, w jaki sposób upłynnili drugi łańcuszek – tu wersje się różnią. Pośrednik twierdzi, że na prośbę chłopców sprzedał tylko pierścionek i łańcuszek. Jeden z nastolatków mówi natomiast, że korzystali z przysługi mężczyzny trzykrotnie. Drugi małolat, że po trzeciej kradzieży łańcuszek sprzedał ktoś inny. O pieniądzach też różnie opowiadają: że za którymś razem dola dla pośrednika była mniejsza niż 50 zł, że po którejś kradzieży

Mieli przy sobie marihuanę LESZNO/KOŚCIAN. Policjanci z Leszna zatrzymali dwóch mężczyzn kręcących się przy sklepie niedaleko skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Dąbrowskiego. Jak się okazało, jeden z nich – 18-letni mieszkaniec Leszna – miał przy sobie zwitek papieru, w którym było 9,3 g marihuany.

Z kolei podczas kontroli drogowej w Kościanie w samochodzie, którym jechało dwóch mieszkańców gminy Krzywiń – 20- i 23-latek, funkcjonariusze znaleźli woreczki z amfetaminą i marihuaną. Wszyscy zatrzymani za posiadanie narkotyków staną przed sądem.

jeden z nich nie podzielił się kasą z drugim... Nie wiadomo, czy policja się w tym wszystkim połapie. Nie ulega wątpliwości, że ukradli, więc odpowiedzą przed sądem dla nieletnich. W tym przypadku wartość łupów nie jest aż tak ważna (według orientacyjnej „wyceny” policji wyniosła co najmniej 1000 zł), bo niepełnoletni nie dopuszczają się kradzieży w kategorii przestępstwa czy wykroczenia, tylko popełniają „czyn karalny”. Tak ogólnie... – Skradzionych precjozów nie odzyskaliśmy, zostały przetopione na tak zwany złom przez właściciela sklepu, który je kupił od wynajętego przez chłopców pośrednika – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Ustalamy, czy mężczyzna, który pomagał nastolatkom w zbyciu pierścionka i łańcuszków, mógł wiedzieć, że pochodzą one z kradzieży. Dla obu 14-latków będzie to natomiast kolejne spotkanie z sądem. Byli notowani za kradzieże sklepowe, włamania, rozbój, chuligańskie wybryki i tym podobne wyczyny. Ledwo skończyli wiek, od którego w ogóle zaczyna się odpowiedzialność karna, a mają na koncie więcej przestępstw niż niejeden dorosły, wielokrotny recydywista. J.W.

lm

Wpadł amator darmowego Szósta rano tankowania GMINA KOBYLIN. W sprawie tej kradzieży w zasadzie nie było punktów zaczepienia, a jednak kobylińskim policjantom udało się ustalić złodzieja. Jest nim 42-letni mieszkaniec Koźmina Wielkopolskiego. Kilkanaście dni temu ukradł paliwo na stacji PKN Orlen w Starym Kobylinie. Podjechał pod dystrybutor fiatem cinquecento, zatankował ponad 30 l benzyny 95-oktanowej za około 148 zł i odjechał bez płacenia rachunku. Obsługa stacji nie zanotowała numerów rejestracyjnych auta, nie była nawet pewna, jakiej marki samo-

chodem przyjechał sprawca. Mimo to kobylińscy stróże prawa wpadli na jego trop. – Złodzieja ustaliliśmy w wyniku czynności operacyjnych – mówi Mariusz Polny, kierownik Posterunku Policji w Kobylinie. – Podczas przesłuchania wyszło na jaw, że ma na koncie więcej tego typu kradzieży. Benzynę tankował i za nią nie płacił na stacjach paliw w powiatach krotoszyńskim, gostyńskim, a nawet dalszych częściach kraju. Jeżdżąc na kradzieże, zmieniał samochody. Był już karany za podobne przestępstwa. J.W.

Wszystko się przyda POWIAT RAWICKI. Tylko kilka godzin zabrało policji ustalenie sprawcy kradzieży katalizatora spalin od peugeota boxera, który stał zaparkowany w Gołaszynie koło Bojanowa. Złodziej w nocy wsunął się pod auto i specjalną piłką wyciął urządzenie. Właściciel samochodu wycenił straty na 1000 zł, a policja zaczęła szukać sprawcy. Już na drugi dzień zatrzymała 21-letniego mieszkańca Góry, który przyznał się do dokonania kradzieży. Funkcjonariusze nie odzyskali jednak katalizatora. Ustalają, co 21-latek z nim zrobił. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Na razie bezkarny jest natomiast sprawca włamania do gospodarstwa rolnego w Kawczu, należącego do spółki Hodowla Zarodowa Zwie-

rząt w Żołędnicy. Wybijając szybę w oknie dostał się do warsztatu, z którego skradł młotowiertarkę, szlifierkę, zestaw nasadowy do kluczy oraz sześć 10- i 15-metrowych przewodów od spawarek. Spółka oszacowała straty na 2600 zł. Amator cudzego mienia pojawił się także w Białymkale koło Pakosławia, gdzie jedna z rawickich firm buduje kanalizację. Ukradł 50 m rur ciśnieniowych wykonanych ze sztucznego tworzywa. Straty wyniosły 750 zł. Na celowniku złodzieja znalazła się również firma przy ul. Podgórnej w Sierakowie, zajmująca się sprzedażą paszy i węgla oraz skupem złomu. Rabuś splądrował jej teren, kradnąc 140 kg miedzianego złomu wartości 2520 zł. J.W.

POWIAT LESZCZYŃSKI. Aż 2,96 promila miał w organizmie 48-letni kierowca forda transita, którego zatrzymali policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Krzemieniewie. Mężczyzna to mieszkaniec Poznania, a funkcjonariusze skontrolowali go, gdy przejeżdżał przez Garzyn. To było o godz. 6.40 rano. Nie wiadomo, czy kierowca jeszcze nie wytrzeźwiał po poprzednim dniu, czy wypił coś udając się w drogę. Na pewno straci prawo jazdy. Grożą mu też 2 lata więzienia. lm

Potrzebował na remont GMINA KOBYLIN. Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży ciągnika i części ciągnikowych z posesji w Zalesiu Wielkim. Jest nim 18-latek z tej wsi. Kradzieży dokonał pod nieobecność właściciela gospodarstwa, który wyjechał na kilka dni. Sprawca wywiózł z tyłu podwórza stary wielofunkcyjny ciągnik na lawecie. Właściciel gospodarstwa powiadomił policję o kradzieży zaraz po powrocie do domu. Straty oszacował na 6000 zł. Stróże prawa już na drugi dzień ustalili sprawcę. Okazało się, że ciągnik sprzedał mieszkańcowi gminy Krotoszyn, a części ciągnikowe w punkcie skupu złomu. Zarobił na tym 2000 zł. Pieniądze, jak powiedział, były mu potrzebne na... remont własnego zepsutego ciągnika. Funkcjonariusze odzyskali wszystkie łupy. Sprawcy grozi do 5 lat pozbawieJ.W. nia wolności.


9

OBOK PRAWA

Wykiwać wszystkich – na konto ojca Andrzeja A. o oszustwa i wyłudzanie pieniędzy oskarża jego ojciec. Ale wraz z nim coraz więcej innych mieszkańców Leszna. Wszyscy twierdzą, że zupełnie bezkarnie powiększa swoje długi.

prawo jazdy, sprawą powinna zająć się policja.

Jakiś czas temu policja w Lesznie przyjęła zawiadomienie o sfałszowaniu podpisu na dokumencie kupna samochodu. Zawiadamiał ojciec. Sprawa dotyczyła syna.

Działalność pana A. znana jest też leszczynianom. – Wydawałem informator na temat kursów na prawo jazdy. Zamówił u mnie reklamę na całą stronę – opowiada Stanisław Kruk, wydawca. – Zawarliśmy pisemną umowę, ale mimo wielokrotnych przypomnień do dzisiaj nie zapłacił. Poszedłem z tym do sądu. Ten nakazał zapłatę i nadal nic. A. niemal „za darmo” wynajmował też od Centralnej Szkoły Szybowcowej plac manewrowy. – Do dziś nie zapłacił czynszu za ponad dwa lata – mówi Wiesława Metelska, księgowa w CSS. Także za plac, tym razem w Zaborowie, przez długi czas nie płacił Miejskiemu Ośrodko-

Podrobiony podpis – Traktował mnie dobrze, dopóki nie zrobiłem darowizny domu na wnuka, jego syna. Było to ewidentne wyłudzenie. Obiecywał, że dzięki temu weźmie pożyczkę i spłaci zaległe kredyty. Oczywiście nie spłacił – opowiada Robert Abel. – Kiedy po czterech latach wyszedł z więzienia, nie mógł prowadzić własnej działalności gospodarczej. Zlitowałem się nad dzieckiem, otworzyłem szkołę nauki jazdy na swoje nazwisko. A teraz żałuję. Toniemy w długach. Przez cały zeszły rok nie płacił składek ZUS. Ma zaległe rachunki za telewizję – przeszło 5 tysięcy złotych. Pożyczki – 18 tysięcy

się nam zasugerować syn. Ale podobne zarzuty względem niego mają też inni mieszkańcy Leszna. Właściciele nieruchomości, które wynajmował, administratorzy terenów, gdzie urządzał place manewrowe, kursanci ze szkoły jazdy, handlowcy i wydawcy. Wynajmował, zamawiał, obiecywał. Chętnie i często. Płacił rzadko, jak wynika z ich relacji.

Kurs na prawo jazdy

umawiał mnie na egzamin!!! – informuje użytkownik podpisujący się nickiem „Fiałkowska”. Zdecydowanie odradzam! Zamiast zajęć puszczane są wyłącznie kasety wideo [...] Gorsze jest to, że na umówione jazdy musiałem czekać średnio 20 minut. Poza tym przed egzaminem nie wyjeździłem wszystkich godzin. Bo nie zawsze pasowało mojemu instruktorowi – pisze inny kursant na portalu prawojazdy. com.pl

– Chciałem zapisać się na kurs na prawo jazdy. Wybrałem jego

Oszukani

 Jakość świadczonej nauki jazdy przez leszczyńskiego instruktora oburza coraz większą liczbę kursantów.

na samochód ciężarowy – nie spłaca od ponad roku. Niespłacony jest do końca kredyt za bar, który prowadził kiedyś w Boszkowie. Zabrał pieniądze ze sprzedaży mojego samochodu. Na firmę wziął kocioł, grzejnik i nie zapłacił. Zaległości ma w Urzędzie Skarbowym. Niezapłacone mandaty. I wreszcie to, co przelało czarę goryczy – wykorzystał swoją matkę podrabiając jej podpis, by zdobyć 15 tysięcy złotych pożyczki. Weszli nam na emerytury. Żonie zabierają co miesiąc 150 złotych, mnie 670. W ubiegłym roku odcięli nam gaz, bo nie stać już nas było na zapłacenie. A syn się tym nie przejmuje. Namawiał mnie tylko, żebym załatwił sobie zaświadczenie o niepoczytalności, by dzięki temu załatwić anulowanie długów. Wciąż wierzyłem w jego poprawę, choć od lat kombinował. Teraz mogę zdradzić, że lata temu spalił swój bar w Boszkowie i wyłudził odszkodowanie. To matacz, krętacz, wyłudzacz – twierdzi jego ojciec. Ot, sprzeczka rodzinna, co starał

Mieszkanie za darmo

ryferiach miasta, gdzie za wynajem lokalu wciąż winien jest kilka tysięcy złotych. – Zbudowaliśmy nowy dom, specjalnie pod wynajem – opowiadają jego właściciele. – Wprowadził się z rodziną. Mieszkali u nas przez cztery lata. Od początku trzeba było przypominać o płatnościach. Spóźniali się, ale płacili. Przez ostatni rok prawie wcale. Tłumaczył, że ma chwilowe kłopoty finansowe. Buduje dom i jak skończy, zaraz wszystko ureguluje. Długu zrobiło się 8500 złotych, skończył budowę, wyprowadził się i tyle go widzieliśmy. Mija już półtora roku i nie oddał ani grosza. Zapytaliśmy A. o te zarzuty. Chętnie zgodził się na rozmowę. Pytaliśmy o konflikt z ojcem, o niedokończone kursy jazdy, o niepłacenie za wynajem mieszkań, inne długi. Zapewniał o swojej całkowitej uczciwości. Na każdy zarzut miał wytłumaczenie. A kiedy zapytaliśmy, skąd to nagromadzenie zarzutów, zwrócił uwagę na zawistną konkurencję. Kiedy jednak przesłaliśmy mu w tym tygodniu te odpowiedzi do przeczytania, odmówił ich autoryzacji. I zagroził redakcji procesem.

firmę – opowiada nam anonimowo (imię i nazwisko znane redakcji) jeden z kursantów A. – Zapłaciłem całą kwotę, na jaką wyceniono kurs, czyli 600 złotych. Ale instruktor przekładał kolejne terminy lekcji. W końcu udało nam się umówić, ale instruktor się nie pojawił. Tłumaczył potem przez telefon, że chodziło o zupełnie inny dzień. Po dwóch miesiącach, gdy do egzaminu zostały cztery dni, musiałem znaleźć innego instruktora i w ekspresowym tempie ukończyć kurs. Wpłacone pieniądze przepadły. Nasz rozmówca nie jest odosobniony. Podobne historie z ciągłym i słabo uzasadnionym przekładaniem zajęć spotkały innego kursanta, który specjalnie na lekcje przyjeżdżał z bardzo daleka. Negatywne opinie na temat działalności tego właśnie ośrodka kształcenia kierowców można znaleźć także na stronach internetowych: Pan A. (w wersji oryginalnej podane nazwisko) jest nieodpowiedzialnym instruktorem! 2 miesiące

Pod żadnym pozorem państwo nie zgadzajcie się na wpłatę, by pan A. załatwiał za was egzaminy itp., bo będziecie żałować i prosić się ze 2 miesiące o egzamin. Jest to jedna z żałośniejszych szkół w Wielkopolsce – przestrzega z kolei „Danio”. Także inni prowadzący naukę jazdy nie mają dobrego zdania na temat usług oferowanych przez firmę A. – Niestety, psuje opinię w środowisku na temat jakości świadczonych usług – mówią instruktorzy ze znanej leszczyńskiej firmy. Skargi na działalność ośrodka docierały także do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Leszna, mającego nadzór nad szkołami nauki jazdy w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców. – Sprawdzamy tylko zgodność prowadzonej przez ośrodki dokumentacji z wymogami określonymi przez przepisy – zaznacza jednak Danuta Łętowska, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Leszna. – Jeśli nastąpiło wyłudzenie pieniędzy od osoby chcącej zdobyć

Właściciel kamienicy: – Sprawa do dzisiaj nie jest uregulowana. Właścicielka kamienicy: – Mimo wyroku nie oddaje pieniędzy regularnie. Wciąż czekam na spłatę długu. Właściciele domu: – Na żadne przedłużenie płatności nigdy się nie umawialiśmy. Kursant: – Byłem bardzo naiwny. Już na wstępie podpisałem w karcie zajęć wszystkie wyjeżdżone godziny. Podobnie było z innymi, łatwo było nas przekonać, bo instruktor kusił atrakcyjnymi cenami. I był bardzo przekonujący. Stanisław Kruk: – Poszedłem w jego sprawie do firmy windykacyjnej. Kiedy usłyszeli nazwisko, stwierdzili, że na odzyskanie pieniędzy nie mam żadnych szans. xxx Fot. archiwum PS Sprawie instruktora nauki jazdy z Leszna przyglądawi Sportu i Rekreacji. Zaległości liśmy się już od połowy ubiegłego – jak twierdzi – uregulował w końcu roku. Właśnie wtedy, 16 sierpnia, Robert Abel wyrejestrował działaljego ojciec. – Mieliśmy już niejedno zlecenie ność, którą tak naprawdę prowadził związane z tym panem i zawsze nasza jego syn. Firma działa teraz zarejestrowana interwencja kończyła się fiaskiem. Pieniądze są nie do ściągnięcia, bo na jego wnuka. W tym czasie – zdaniem Roberta nie posiada kompletnie nic – mówi anonimowo właściciel jednej z firm Abla – lista wierzycieli stale się pozajmujących się windykacją należ- większała. Jako do właściciela firmy wciąż przychodzą do niego kolejne ności. A lista wierzycieli jest niezmier- pisma od komorników i nakazy zapłaty z Sądu Rejonowego. Tylko nie długa. W centrum miasta wynajmował w tym roku nakazano mu zapłacić mieszkanie i biuro dla swojej szkoły. 4720 zł firmie hydrokanalizacyjnej Po wyjściu z więzienia, gdzie prze- i ponad 500 zł za nowo zainstalowabywał ponad trzy lata za niespłacone ną telewizję satelitarną. Komornik zajął też dwa samochodługi, przestał w ogóle za nie płacić. Nieopodal stąd właściciel innej ka- dy wykorzystywane do nauki jazdy. Z kolei w ostatnich dniach przymienicy oskarżył go o niepłacenie za wynajem i kradzież prądu. A. szły wezwania do zapłaty za mandat przegrał w sądzie i musi zapłacić wystawiony w Poznaniu, zaległości ponad 20.000 zł. Jak na razie oddał w firmie z podpoznańskich Bednar niespełna jedną czwartą tej kwoty. i reklamę na dworcu kolejowym Właściciele obu lokali potwierdzają w Lesznie. W sumie kolejne ponad zadłużenie, ale nie mają ochoty na 2000 zł. MIROSŁAW WLEKŁY ten temat rozmawiać. wlekly@gazetaabc.pl Długów narobił sobie też na pe-


10

SPRAWY

Hodowca wierny jednej firmie Marek Giera, rolnik z podrawickich Żylic, od 20 lat sprzedaje świnie zakładowi państwa Dudów w Grąbkowie. Jest jedynym dostawcą żywca tak długo związanym z tą firmą. Za to przywiązanie, lojalność wobec zakładu otrzymał podczas gali Hodowca Roku specjalny upominek – limitowany zegarek piłkarskiej Champions Leaque. Nie kryje zadowolenia, że został uhonorowany w ten sposób. Pan Marek gospodaruje na 90 hektarach. Gospodarstwo przejął po rodzicach, którzy przez wiele lat zajmowali się hodowlą trzody chlewnej. Ich następcą na roli został pod koniec lat 80. Wtedy świnie sprzedawał na zasadzie kontraktacji GS-owi. Kilka lat później rozpoczął współpracę z zakładem w Grąbkowie. – W tamtych latach prowadził go jeszcze Marek Duda, ojciec Macieja, obecnego dyrektora PKM Duda – mówi Marek Giera. – Wtedy ich rodzinny zakład dopiero raczkował, a po żywiec przyjeżdżał Maciej. Uczył się takiej działalności od podstaw, można powiedzieć, że był zwykłym pracownikiem. Po tylu latach pan Marek już nie pamięta, kto zainicjował tę współpracę, kto do kogo trafił: czy on zdecydował się sprzedawać żywiec firmie rodziny Dudów, czy to oni zaczęli przyjeżdżać po świnie do Żylic. – Najważniejsze, że współpraca od początku dobrze się układała – podkreśla. – Wtedy w cyklu otwartym hodowałem 300-400 świń rocznie. Zakład płacił „od ręki” i „do ręki” – od razu gotówką. Takie były czasy... Czy zawsze był zadowolony z ceny za żywiec? Kiedy było lepiej – przed laty czy teraz? Odpowiada-

jąc, hodowca zaznacza, że rolnik nigdy nie był i nigdy nie będzie do końca usatysfakcjonowany ze stawki, ale najgorsze to narzekać... Z zakładem państwa Dudów współpracuje od 20 lat, ale z małą przerwą. Pod koniec lat 90., chyba przez dwa lata, sprzedawał świnie Zakładom Mięsnym w Kościanie, bo ta firma jako pierwsza w okolicy wprowadziła rozliczenia na zasadzie Europ albo inaczej WBC, czyli za wagę bitą ciepłą. Wtedy nawet – w 1998 roku – zdobył tytuł mistrza mięsności tucznika. Gdy firma Duda zdecydowała się na takie same zasady skupu, a kościański zakład został zlikwidowany, wrócił z dostawami do Grąbkowa. Nigdy nie żałował tej decyzji, nigdy nie zawiódł się na współpracy. – Przede wszystkim to solidny, sumienny płatnik – chwali terminowość zapłat. – Pieniądze zawsze są na czas

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno

Laboratorium Badania Wody i Ścieków tel./fax: (0-65) 529 83 39/ 529 83 71 www.mpwik-leszno.pl e-mail: lab@mpwik-leszno.pl

Badania laboratoryjne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie oferuje zatwierdzone przez Inspektora Sanitarnego wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz chemicznych wody: - ze studni przydomowych - z sieci wodociągowej w celu określenia jej przydatności do spożycia oraz badania: - ścieków - składu jakościowego gleby i osadów ściekowych. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1214. Serdecznie zapraszamy Klientów do skorzystania z naszych usług! Cennik usług dostępy na stronie internetowej. Oferujemy korzystne rabaty cenowe !

i nie trzeba na nie długo czekać. Jak jest ustalone, że należność ma być w ciągu 14 dni, to faktycznie tak jest. Tym przyciągnęli, przyzwyczaili do siebie hodowców. Kiedyś płacili jeszcze szybciej, bo w ciągu tygodnia i też nigdy się nie spóźnili. Zapłata była na czas nawet wtedy gdy przeżywali kłopoty z prowadzeniem firmy. Wydłużyli termin płatności, ale zawsze go dotrzymywali. Dodaje, że gdy czasami pojawia się jakiś problem we współpracy, to z PKM Duda zawsze można się dogadać i wszystko załatwić. – Dostosowuje się do klienta, jest elastyczny, także przy negocjowaniu cen – podkreśla. – Dziwię się, co ludzie czasami mówią albo wypisują o współpracy Fot. J. Witczak  Marek Giera z małą przerwą sprzedaje świnie do PKM Duda od 20 lat. Nigdy nie żałował tej decyzji.

z PKM Duda. Te żale wylewają jacyś frustraci, którym ciągle w życiu źle i którzy nie potrafią niczego innego, tylko narzekać. Pewnie tacy, którzy z firmą z Grąbkowa nie mają nic wspólnego. Ja nie mogę o niej złego słowa powiedzieć. Dlatego cały czas się jej trzymam. Z PKM Duda współpracuje, nie tylko sprzedając żywiec. Od firmy kupuje warchlaki, bo hodowlę prowadzi na zasadzie tuczu kontraktowego. Dziś firmie z Grąbkowa rocznie sprzedaje 1000-1100 sztuk świń. W pełni zmechanizowane gospodarstwo, na którym także uprawia zboże, rzepak i buraki, prowadzi z żoną Jolantą. Ma nadzieję, że któreś z czworga ich dzieci w przyszłości przejmie ziemię i hodowlę. – Ja w podziękowaniu za wieloletnią współpracę dostałem fajny piłkarski zegarek – dodaje. – Żona trochę mi zazdrościła, bo też liczyła na jakąś pamiątkę w tym stylu. Widać jej „życzenie” trafiło do uszu właścicieli koncernu, bo kilka dni później niespodziewanie dostaliśmy do domu paczkę, a w niej była... piłka nożna specjalnie dla małżonki. Byliśmy zaskoczeni tym upominkiem. Żona nie kryła radości. Tylko... jeszcze musi nauczyć się grać w piłkę. J.W.

Niezwykłe znalezisko Do Archiwum Państwowego w Lesznie trafiły niezwykłe znaleziska. Są to rysunki wykonane przez jeńców obozu w Gronowie. Przez wiele lat przechowywane były w jednym z domów. Teraz ofiarodawczyni – pani Halina MaySzarłata z Leszna – chce, żeby mogli obejrzeć je także inni ludzie. W Gronowie podczas II wojny światowej funkcjonował obóz jeniecki. Okupanci więzili w nim jeńców wojennych, m.in. Francuzów, Norwegów i Holendrów. Po zakończeniu wojny przez pięć lat w obozie przebywali więźniowie niemieccy, a później kobiety, które dopuściły się drobnych przestępstw. Po rozwiązaniu obozu na jego terenie przez wiele jeszcze lat znajdowano przeróżne przedmioty należące do przetrzymywanych tam osób. W domu matki pani Haliny przechowywano kilka rysunków. – Mama opowiadała mi o tym miejscu, pokazywała rysunki, przechowywała je jako wspomnienie osób, które przeszły przez to miejsce – opowiada Halina May-Szarłata. – Nie chciałabym, żeby trafiły one kiedyś w ręce osób, które nie docenią ich znaczenia. Dlatego zdecydowałam się przekazać je do Archiwum Państwowego. Najciekawszym rysunkiem jest grafika wykonana prawdopodobnie przez holenderskiego jeńca, ukazująca wnętrze obozowego baraku. Można na niej zobaczyć, w jakich warunkach przebywali jeńcy. Są też inne rysunki – kolorowe, niektóre z nich oprawione w ramki. – To prawdziwy unikat – mówi Elżbieta Olender, dyrektorka Archiwum Państwowego w Lesznie. – Dobrze, że znalazł się ktoś, kto uchronił je od zniszczenia i przekazał, by służyły następnym pokoleniom. (and)

 Grafika wykonana prawdopodobnie przez jeńca holenderskiego, ukazująca wnętrze obozowego baraku w Gronowie.

Repr. A. Przewoźny  Jedna z grafik wykonana przez jeńców obozu w Gronowie.


11

SPRAWY

Pod patronatem Gazety „ABC”: Największa akcja krwiodawstwa w historii Gostynia

Poleje się krew motocyklistów Klub Motocyklowy „Black Legion” FG Gostyń postawił przed sobą niebywale ambitne zadanie. Przeprowadza w Gostyniu akcję „Motoserce” – ogólnopolską zbiórkę krwi, którą cyklicznie organizują motocykliści zrzeszeni przy Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Głównymi jej partnerami są: Polski Czerwony Krzyż oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Takiej akcji w Gostyniu jeszcze nie było. Klubowi Motocyklowemu „Black Legion” FG Gostyń pomoc w zorganizowaniu akcji zaoferowały zaprzyjaźnione osoby i organizacje, wsparły miejscowe samorządy, instytucje, sponsorzy i media. 16 kwietnia w Gostyniu sporo się będzie działo, największą atrakcją będzie zapewne koncert zespołu TSA. – W naszym mieście zostanie zorganizowana największa, jak dotąd, zbiórka krwi z przeznaczeniem dla polskich szpitali – mówi Robert Żarnowski, rzecznik prasowy Klubu Motocyklowego. – Każdy, kto zdecyduje się oddać nieco własnej krwi innym, będzie mógł liczyć na wygranie atrakcyjnych nagród w specjalnej loterii, między innymi skutera, telewizora czy dobrej klasy roweru. Poprzez tę akcję chcemy zwrócić uwagę na problem braku krwi w polskich szpitalach. „Motoserce” dedykujemy w szczególności dzieciom, dlatego zbiórce będzie towarzyszyć wiele atrakcji, w tym występy zespołów dziecięcych, liczne konkursy dla najmłodszych, pokazy ratownictwa, pokazy motocyklowe oraz koncerty. Akcja zbiórki krwi w Gostyniu odbędzie się 16 kwietnia w Parku Miejskim w godz. 10-16. W tym czasie przewidziano liczne atrakcje. – Chcemy, aby tego dnia wyjątkowo polała się krew, dużo krwi – dodaje Żarnowski. – I żeby całe rodziny, a w szczególności dzieci mogły spędzić czas w wyjątkowej atmosferze. Dwa lata temu w kwietniu odbyła się pierwsza edycja „Motoserca”. Włączyło się wówczas 60 klubów motocyklowych w 50 miastach. Ponad 3000 motocyklistów pracowało dla wspólnej sprawy. Zebrano wtedy aż 1331 litrów krwi, czego nikt wcze-

Gostynia i okolic też nie zawiodą. Zbiórka krwi rozpocznie się już 15 marca i potrwa do 15 kwietnia w punkcie pobrań w gostyńskim szpitalu, a w dniu imprezy – 16 kwietnia – w sali Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej. Każdy oddający krew weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

E. CURYK-SIERSZULSKA

Fot. autor Gostyńscy motocykliści są atrakcją na wielu plenerowych imprezach.

Bractwo Motocyklowe „Black Legion” w Gostyniu istnieje formalnie od lutego 2010 roku, jednak grupa funkcjonuje już przeszło trzy lata. Należy do niej ponad 40 posiadaczy motocykli ciężkich. Grupa zrzeszona jest w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych i bywa na imprezach organizowanych przez kluby kongresowe. Gostyńscy motocykliści nie zapominają jednak o lokalnych imprezach, głównie o tych organizowanych z myślą o dzieciach, dla których przejażdżka potężnym motocyklem stanowi wielką atrakcję. Uczestniczyli m.in. w finale WOŚP, imprezach organizowanych przez Dom Dziecka w Bodzewie, domy pomocy społecznej, na festynach.

śniej nie dokonał. Kolejna ogólnopolska zbiórka krwi, zorganizowana przez kluby motocyklowe pod wspólną nazwą „Motoserce”, odbyła się 10 kwietnia ubiegłego roku. Z uwagi na tragedię smoleńską, która wydarzyła się tego dnia, odwołano koncerty, ale zbiórki krwi odbyły się w większości miast. Również w drugiej edycji akcji odzew społeczeństwa przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów, którzy zebrali rekordową ilość 2725 litrów „czerwonego złota”. – Okazało się, że „Motoserce” – jednocząc wszystkich bez wyjątku – wskazało na głęboką potrzebę takich społecznych akcji – uważa Żarnowski. – Mamy nadzieję, że mieszkańcy

Toyota Mikołajczak

Kalisz, ul. Stanczukowskiego 25, tel. 62 760 56 00 Leszno, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, tel. 65 525 96 98

www.toyocar.pl


PODRÓŻE

12

Przez Atlantyk z „Rejsem Wagnera”

Przeskoczyłem wiel To decydujący moment. Tylko teraz można jeszcze zawrócić. Później nie będzie odwrotu. Dookoła świata płynie się z wiatrem, zawsze w tę, a nie w przeciwną stronę – opowiada o „Rejsie Wagnera” Marek Grześkowiak z Leszna, który brał udział w dwóch jego etapach. Z rejsu śladami Władysława Wagnera wrócił Marek Grześkowiak, jeden z załogantów Ulyssesa, jachtu dowodzonego przez innego leszczynianina kapitana Mirosława Lewińskiego. Dopłynął z Wysp Zielonego Przylądka aż na Martynikę. Ale przed jachtem Ulysses i jego kapitanem teraz

najtrudniejsze zadanie. – Dał ocean w kość? – Był wyjątkowo spokojny. Przypadły mi wachty o najtrudniejszej porze – między północą a czwartą, wtedy kiedy właśnie najbardziej chce się spać. Pełniłem je wraz z Niemcem Thorstenem Bonke. Chodziliśmy spać

V Tuńczyk tuż po złowieniu oprawiany przez rybaka z Wysp Zielonego Przylądka.

bardzo wcześnie. Ale na szczęście nic nas nie omijało. Chłopaki nie urządzali wieczorami imprez. Na oceanie nie pije się alkoholu. Nawet gdy żeglarzom sprzyja pogoda. Zasada to zasada. Poza tym noce były bardzo piękne. Mogliśmy oglądać Drogę Mleczną, miliony gwiazd na niebie, pełnię Księżyca. – Towarzyszył pan kapitanowi podczas dwóch etapów trwającego już niemal rok rejsu... – Najpierw popłynąłem z Lizbony przez portugalską Maderę do kanaryjskiego Las Palmas. Tam towarzyszyła mi też moja dziewczyna. Drugi odcinek, w którym uczestniczyłem, był znacznie trudniejszy. Z Wysp Zielonego Przylądka po mozolnych przygotowaniach w porcie w Mindelo wyruszyliśmy na pełny ocean. – Jakie to uczucie? – Przede wszystkim świadomość odległości dzielącej od najbliższego lądu. Szesnaście dni spędziliśmy na oceanie. Bez zawijania do jakiegokolwiek portu, ba, bez widoku lądu na horyzoncie. Niewiele było do roboty.

V Skok przez ocean. Marek Grześkowiak (z lewej) towarzyszył w atlantyckim etapie „Rejsu Wagnera” innemu leszczynianinowi Mirosławowi Lewińskiemu (w środku).

Łowiliśmy ryby. Największa miała metr trzydzieści długości. Starczyła nam na dwa bardzo sycące posiłki. – Pogoda nie płatała figli? –Była aż za dobra. Słabo wiało, a na dwa dni nastała całkowita cisza. Sztil. Zero stopni w skali Beauforta. To dla żeglarzy równie nieprzyjemne jak sztorm. Jacht, który nie ma prędkości, mocno kołysze się na morzu. Buja na wszystkie strony. Człowiekiem rzuca po koi. Trudno nawet zasnąć. W końcu

kapitan zdecydował się uruchomić silnik i znaleźć na oceanie miejsce, gdzie wreszcie powiałoby nieco w żagle. – Ominęły was niebezpieczeństwa? – Na szczęście. Było tylko trochę awarii. Podarł nam się przedni żagiel, potem jeszcze jeden. Płynęliśmy przez to wolniej. – Pięciu facetów na środku oceanu – wyobrażam sobie te kłótnie. – Wręcz przeciwnie. Chociaż załoga


PODRÓŻE

13

ką wodę była dobrana przypadkowo. Thorsten dołączył do niej na Wyspach Kanaryjskich. Warszawiacy Piotr i Mariusz zgłosili się z ogłoszenia w Internecie. Tylko ja znałem wcześniej kapitana. Ale wszyscy świetnie się uzupełnialiśmy. Chłopaki ze stolicy na przykład byli niezastąpieni w kambuzie, gdzie gotowali nam niezwykle smaczne i odżywcze dania. – Ulysses daje radę? – W zupełności. To niewielki – zaledwie 13,5-metrowy – jak na taką po-

dróż jacht. Ale jest dzielny, bezpieczny, a przy tym bardzo komfortowy. – Niezapomniany moment... – Kiedy po ponad dwóch tygodniach na oceanie zobaczyliśmy ląd. Dopływaliśmy do Barbadosu, najbardziej na wschód wysuniętej wyspy Karaibów. Przejrzystość powietrza była niesamowita. Dopiero po dwudziestu czterech godzinach dopłynęliśmy do lądu. Na środku Atlantyku zrzuciliśmy żagle i wykąpaliśmy się w samym cen-

Władysław Wagner

Fot. 2 x M. Wlekły V Po żmudnych dniach przygotowań na Wyspach Zielonego Przylądka Ulysses wyruszył na głębokie morze, by przemierzyć Atlantyk.

Fot. 2 x archiwum V Sprzedawca arbuzów na Barbadosie.

trum oceanu. Całkiem blisko do naszego jachtu podpłynęło i towarzyszyło nam przez jakiś czas osiem orek. – Było takie miejsce, gdzie mógłby pan zostać do końca życia? – Zdecydowanie nie. Widziałem wiele wspaniałych miejsc. Fascynowały krajobrazy, ludzie, zwyczaje. Ale zawsze chce się wracać do domu, do rodziny, do swoich znajomych. Udział w rejsie był dla mnie genialnym doświadczeniem żeglarskim. Pasjonuję się tym od dzieciństwa. Pływałem po jeziorach, potem po Bałtyku, aż wreszcie teraz udało mi się przesko-

czyć wielką wodę. – Gdzie jest teraz Ulysses? – Pewnie pływa gdzieś po Karaibach. Wszyscy załoganci wrócili już do Europy. A kapitan, tak jak zapowiadał, urządza trochę komercyjnych rejsów po tamtejszych wyspach. Czekamy, aż z Martyniki ruszy w dalszą podróż. To decydujący moment. Tylko teraz można jeszcze zawrócić. Później nie będzie odwrotu. – Dlaczego? – Na Markizy przez Pacyfik płynie się aż miesiąc. A potem Australia i niebezpieczny Ocean Indyjski. Nie

(1912-1992) był pierwszym polskim żeglarzem, który opłynął kulę ziemską na jachcie żaglowym. Udało mu się to na trzech jachtach Zjawa w latach 1932-39. Do Europy dotarł w przededniu II wojny światowej. Do Polski już nie zdążył. Do końca życia pozostał na emigracji. Leszczynianin Mirosław Lewiński zdecydował się w ubiegłym roku wiernie odtworzyć trasę Wagnera. W maju wypłynął ze Szczecina. ma drogi powrotnej. Dookoła świata płynie się z wiatrem, zawsze w tę, a nie w przeciwną stronę. – Nikt nie próbował na opak? – Próbowali, niektórym nawet się udało, ale to bardzo trudne i naprawdę nieprzyjemne. MIROSŁAW WLEKŁY


SPRAWY

14

Jak obyczaj każe... Ostatnie wesele z pełnym ceremoniałem biskupiańskim odbyło się w 1963 roku w Sułkowicach. Od tamtej pory minęło niemal pół wieku i w zasadzie obrzęd ten bezpowrotnie zaniknął. Kultywują go jedynie zespoły folklorystyczne. Jak ongiś wyglądało wesele na Biskupiźnie mieli okazję zobaczyć uczestnicy XI Biesiady Biskupiańskiej, która odbyła się w ostatnią sobotę karnawału w Sali Wiejskiej w Sułkowicach. Gospodarzem biesiad, największej imprezy folklorystycznej na Biskupiźnie, jest Zespół Instrumentalno-Taneczny Młodzi Biskupianie, działający przy Zespole Szkół w Starej Krobi. Członkowie zespołu pochodzą z biskupiańskich rodów, kontynuują tradycje taneczne i śpiewacze swoich przodków, popularyzują rodzime obyczaje ludowe, zapomniane pieśni i stroje. Zespół przedstawia typowe dla tego terenu obrzędy ludowe: dożynki, piyżoka, wesele biskupiańskie, podkoziołka, katarzynki, wykonując wiązanki tańców z przyśpiewkami. – Podczas biesiady Młodzi Biskupianie pokazali tylko wybrane elementy wesela – zaznacza Krystyna Jańczak, kierownik zespołu Młodzi Biskupianie. – Były tańce, przyśpiewki, oczepiny – najbardziej widowiskowe i najbardziej charakterystyczne elementy biskupiańskiego wesela. Wesela na Biskupiźnie odbywały się zazwyczaj jesienią i wiosną, a ślub rozpoczynał się przed południem. Do domu weselnego zjeżdżali się wówczas goście, których przyjmowała drużba i częstowała ich wódką. Goście zasiadali do stołów zastawionych plackiem, chlebem

i kawą. Drużba wygłaszał przemówienie, podczas którego witał gości, dziękował rodzicom za troskliwe wychowanie dzieci i przekazanie im przestróg. Kolejnym elementem było udzielenie przez rodziców błogosławieństwa młodym. Po nim, przy dźwiękach kapeli, wsiadano do bryczek i udawano się do kościoła. Najpierw wchodziły do niego panny, za nimi panna młoda z druhną i gospodynie. Wszystkie stawały po prawej stronie ołtarza, parobkowie i gospodarze stali po lewej. Po ceremonii kościelnej, w drodze do domu, drużbowie wręczali panu młodemu cepy – symbol pracowitości, a pannie młodej chleb – symbol gospodarności i sytości. W domu weselnym śpiewano „U drzwi twoich...”, a przybyłych witano chlebem i solą. Zmieniano też stroje na lżejsze. W izbie weselnej panna młoda z pierwszym drużbą i pan młody z pierwszą druhną oraz goście odtańczyli pierwszy taniec zwany „okrągły”. Zabawa przeplatana była posiłkami i tańcami. – Zawsze tańczono tradycyjny biskupiański cykl: najpierw wiwat, potem przodek i równy – podkreśla Jańczak. Najważniejszą ceremonią weselną był czepiec, czyli oczepiny. Obrzęd ten składał się z trzech zasadniczych elementów. Pierwszy to zbieranie pieniędzy na czepiec przy śpiewach, np. takich: Oj ty miły młody panie,

Fot. 2x autor  Biskupiański folklor znika z życia codziennego, jednak widowiska w wykonaniu zespołu Młodzi Biskupianie cieszą się dużym zainteresowaniem.

co się z tobą dzisiaj stanie, młodą pannę oczepimy, tobie winiec odbierzemy. Kolejnym elementem był taniec „służenie przed czepcem” na cześć panny młodej, która tańczyła z pierwszym drużbą ostatni taniec panieński. Po nim uciekała do komory na oczepienie, z której wyprowadzano oczepioną już pannę młodą. Całość tworzyła swego rodzaju teatr. Wesela na Biskupiźnie trwały kilka dni. W trzecim lub w czwartym dniu goście zaczynali rozjeżdżać się do domów, ale młodzi zapraszali wszystkich na „ogon”, który najczęściej odbywał się w najbliższą niedzielę. Gospodyni częstowała odjeżdżających plackiem. Obrzęd weselny na Biskupiźnie od 1950 roku zaczął zanikać.

E. CURYK-SIERSZULSKA

s e r w i s

® FAKSY DRUKARKI

ŁY MATERIA YJNE TAC EKSPLOA klienta) o (dowóz d

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno KOMPUTERY tel./fax 65 529-20-81 PROJEKTORY KSEROKOPIARKI www.biurimex.pl

 Na biskupiańskich imprezach zawsze tańczono tradycyjny cykl: najpierw wiwat, potem przodek i równy.

Rolnik-Farmer Roku dla OHZ Garzyn

Za dwa lata nowa chlewnia

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie otrzymał tytuł RolnikFarmer Roku 2010. – Doceniono nas, choć o to nie zabiegaliśmy – mówi prezes Tadeusz Ziółkowski. OHZ dostał nagrodę w kategorii przedsiębiorstwo gospodarcze. Wytypowany został do tytułu przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Komisja przyznająca wyróżnienia bardzo dokładnie sprawdzała wyniki osiągane przez ośrodek, i to zarówno w produkcji zwierzęcej, jak i uprawie roślin. Wręczenie tytułu odbyło się kilka dni temu w Warszawie. Rolnik-Farmer Roku to nagroda ważna, ogólnopolska, przyznawana od siedemnastu lat. Jej symbolem jest dorodne jabłko. Warto też wspomnieć, że rok temu OHZ otrzymał tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2010 i prestiżową statuetkę Siewcy. Firma stale jest obecna w rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych. W 16. edycji rankingu za rok 2009 OHZ Garzyn zajął 77. pozycję. OHZ Garzyn gospodaruje na 3250 ha. Specjalizuje się w hodowli krów, owiec i trzody chlewnej. W ciągu ostatnich kilku lat firma wydała na inwestycje około 50 mln zł. Zmieniło

się wiele. Na przykład otrzymują pracownicy w 1999 roku OHZ miał ośrodka. Ktoś napisał, osiem obór, a w nich że kierownictwo fir745 krów. Dziś obory my odbiera nagrody, są dwie – w Górznie a daje pensje w wysoi Mierzejewie – ale kości 1000 zł. Tadeza to nowoczesne i na usz Ziółkowski takimi 1150 krów. Nowa jest opiniami poczuł się też suszarnia gazowa dotknięty. Jak mówi, kiedy w 1999 roku zoi magazyny na zboże. stał prezesem, średnia Inne obiekty inwentarpłaca w OHZ Garzyn skie zostały wyremonwynosiła 1140 zł brutto, towane. Wymieniono w 2009 – 3153 zł brutto, sprzęt rolniczy. a w zeszłym roku 3214 Przez ośrodkiem stoi zł brutto. Oczywiście teraz kolejne ważne zado średniej wliczane są danie. zarobki zarówno pra– Chcemy wybudocowników fizycznych wać nowoczesną chlewfirmy, jak i jej kierownię – tłumaczy Jan nictwa, ale – jak tłumaSzkudlarczyk, wiceczy Ziółkowski – żadna prezes OHZ Garzyn. z osób zatrudnionych Obiekt ma pomieścić na pełnym etacie nie ma 550 loch. tylko 1000 zł, o jakich xxx pisano na portalu. Tuż po ukazaniu Fot. archiwum – Komentarze w Insię informacji o przy Nagrodą za tytuł Rolternecie nie dość, że są znaniu OHZ Garzyn nik-Farmer Roku 2010 nieprawdziwe, to jesztytułu Rolnik-Farmer jest taka statuetka. cze mocno niesprawieRoku 2010 na jednym z lokalnych portali internetowych dliwe – dodaje. pojawiły się krytyczne komentarze LIDIA MATUSZEWSKA dotyczące m.in. zarobków, jakie matuszewska@gazetaabc.pl


POWIAT LESZCZYŃSKI

15

Nauka i rehabilitacja Starostwo Powiatowe w Lesznie prowadzi cztery placówki oświatowe. Największą z nich jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Swoją funkcję doskonale spełniają również szkoły działające przy szpitalach w Osiecznej i Górznie oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkołom w Górznie i Osiecznej w tym wydaniu „Wieści” poświęcamy więcej uwagi. Placówki prowadzone przez Powiat Leszczyński służą uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieciom, dla których niezbędna jest pomoc rehabilitacyjna po przebytych chorobach i urazach. Szkoły w Rydzynie, Górznie i Osiecznej posiadają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie. Dysponują one wolnymi miejscami dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Informacje o przyjęciu do szkół można uzyskać bezpośrednio u dyrektorów placówek oraz w Wydziale Wpraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie.

W pałacu nad jeziorem Zespół Szkół w Górznie uczy młodych rekonwalescentów już od ponad 40 lat. Jego uczniami są pacjenci Szpitala Rehabilitacyjnego MSWiA w Górznie. Przyjeżdżają tam na kilkutygodniowe turnusy, nieraz z dość odległych regionów naszego kraju. Mają dwa cele: odzyskać zdrowie korzystając z kilku zabiegów rehabilitacyjnych każdego dnia, a także uczyć się w przyszpitalnej szkole, aby z pomocą wszechstronnie przygotowanych do tego nauczycieli zrealizować podobny program jak w szkole macierzystej. We wrześniu w Zespole Szkół w Górznie utworzone zostały dwie nowe placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Gimnazjum Specjalne. Głównym zamierzeniem było skrócenie drogi do szkoły niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Krzemieniewo i innych gmin we wschodniej części powiatu leszczyńskiego, którzy wcześniej dowożeni byli między innymi do Leszna. Z tej formy edukacji w Górznie korzysta aktualnie 14 dzieci, ale miejsc jest dwukrotnie więcej. Przedstawiciele szkół z najbliższej okolicy mieli niedawno okazję zwiedzić placówkę oraz przyjrzeć się, jak prowadzone są zajęcia. Także zainteresowani rodzice niepełnosprawnych dzieci, razem z nimi, mogą złożyć wizytę w Górznie, umawiając się wcześniej telefonicznie pod numerem 693-458-006. W maju (pod koniec miesiąca) w szpitalu oraz w szkole zorganizowane zostaną Drzwi Otwarte, co z pewnością zaciekawi nie tylko rodziców niepełnosprawnych dzieci, ale również turystów zainteresowanych zwiedzaniem pałaców Kolumnę sponsoruje Powiat Leszczyński Opracował Jacek Kuik

V Działający przy szpitalu Zespół Szkół w Osiecznej posiada doskonale wyposażoną pracownię komputerową, gdzie uczniowie często indywidualnie uczą się języków obcych, a ponadto przerabiają zagadnienia z fizyki, biologii, chemii czy geografii.

i zabytkowych parków. Z uwagi na stan zdrowia uczniów zakres programu nauczania jest indywidualnie dostosowywany do możliwości intelektualnych i fizycznych. W parze z nauką idzie rehabilitacja. Dzieci są pod stałą opieką lekarza, który kieruje je na odpowiednie zabiegi. Wszystko dzieje się w jednym budynku, gdyż szkoła i szpital mają swoją siedzibę w przepięknie położonym pałacu w Górznie. Cała opieka jest darmowa. Zajęcia szkolne finansowane są z subwencji oświatowej, a zabiegi rehabilitacyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Codzienny dowóz dzieci do szkoły leży w gestii gmin, na terenie których one mieszkają. Warunkiem koniecznym do przyjęcia do tych szkół jest przedstawienie orzeczenia o potrzebie kształcenia w placówce specjalnej, wydanego przez Poradnię

Psychologiczno-Pedagogiczną. Nabór do szkół specjalnych trwa przez cały rok szkolny.

czenia. Niektórzy kuracjusze, którym na powrót do zdrowia nie wystarczy jeden turnus, przyjeżdżają do Osiecznej przez wiele lat. W szkole panuje doskonała atmosfera, a nauczyciele stosują najczęściej indywidualną pracę z uczniem, aby skutecznie nadrobić zaległości spowodowane chorobą. Sporo zajęć odbywa się w wyposażonej w nowoczesny sprzęt pracowni komputerowej. Programy dydaktyczne umożliwiają każdemu z uczniów naukę w obrębie innego tematu. Ich dobór zależy od tego, co aktualnie przerabiane jest w szkołach macierzystych. Nauczyciele mają do dyspozycji większość podręczników, jakie są używane w różnych szkołach do nauki danego przedmiotu. Dla najmłodszych uczniów w jednej z sal przygotowano sprzęt do zabaw ruchowych, zakupiony w ramach programu „Radosna Szkoła”. Plan lekcji jest dopasowany do planu zabiegów rehabilitacyjnych, a każdy uczeń zalicza ich aż pięć dziennie. Wśród zajęć dodatkowych dużym powodzeniem cieszy się kawiarenka internetowa, która ułatwia kontakt z rodzicami i przyjaciółmi. Istotnym elementem wspomnień z turnusu w Osiecznej są piesze wycieczki po urokliwej okolicy.

Poradnia w Starostwie Od 1 lutego rozpoczęła działalność Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Lesznie. Mieści się na

II piętrze budynku leszczyńskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy placu Kościuszki 4. Poradnia w swej działalności ściśle współpracuje ze wszystkimi szkołami i przedszkolami funkcjonującymi na terenie siedmiu gmin powiatu leszczyńskiego. O zdiagnozowanie dziecka w poradni bezpośrednio muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, jednak bardzo często to wychowawcy w klasach I-III lub nauczyciele poloniści jako pierwsi zauważają taką potrzebę. Bardzo ważnym ogniwem jest też pedagog szkolny, którego jednym z zadań jest ułatwianie kontaktu z poradnią. Opieką poradni objęte są dzieci już od chwili urodzenia. W przypadku zauważenia zaburzeń psychoruchowych w rozwoju dziecka działający przy poradni zespół orzekający może wydać orzeczenie uprawniające do skorzystania z pomocy Powiatowego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zakres działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie obejmuje między innymi: prowadzenie zajęć terapeutycznych przez psychologa, pedagoga i logopedę, diagnozowanie dzieci i młodzieży, wydawanie opinii i orzeczeń, organizowanie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencji kryzysowych, konsultacji, poradnictwa oraz realizowanie zadań z zakresu profilaktyki i działalności informacyjno-szkoleniowej dla nauczycieli. Sekretariat Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45 (tel. 65 525-69-77).

W osieckim zamku Starostwu Powiatowemu w Lesznie podlega także Zespół Szkół przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej. Jego uczniowie to dzieci i młodzież z różnymi przewlekłymi schorzeniami. Przyjeżdżają do Osiecznej najczęściej na 6 tygodni. Aby dziecko mogło skorzystać z rehabilitacji połączonej z nauką w Osiecznej, należy najpierw odwiedzić lekarza rodzinnego, który wyda skierowanie do poradni rehabilitacyjnej. Taka mieści się w osieckim szpitalu, gdzie dziecko – po dokładnym zdiagnozowaniu i stwierdzeniu zasadności – zostanie zakwalifikowane do le-

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w dniu 11 marca 2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie przy pl. Kościuszki 4b i w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 23 (II piętro) wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonych w Boszkowie przy ul. Dominickiej 20, obręb Grotniki, oznaczonych na arkuszu mapy 3 działkami nr: 1) 315/11 o pow. 0.0493 ha wraz z udziałem 1/9 części w dz. nr 315/8 i udziałem 1/9 części w dz. nr 314/10 oraz udziałem 1/3 części w dz. nr 315/10, 2) 316/12 o pow. 0.0632 ha wraz z udziałem 1/9 części w dz. nr 315/8 i udziałem 1/9 części w dz. nr 314/10 oraz udziałem 1/3 części w dz. nr 315/10, 3) 316/13 o pow. 0.0664 ha. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opublikowany również został na stronie internetowej www.bip.powiat-leszczynski.pl

Bezpłatne konsultacje z zakresu Funduszy Europejskich Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycje?

Poznaj możliwości Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b, I piętro, pok. 114, tel. 65 525-69-66, 65 529-68-06, e-mail: leszno.wrpo@wielkopolskie.pl Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 Z pomocy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie skorzystało już ponad 2000 osób.

Zapraszamy Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przez budżet Państwa.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


SPRAWY

16

Rodzice niepokoili się, że mi się odmieni, a ludzie już mnie skreślą

Mamo, tato: jestem homoseksualistą Szymon, Marcin, Borys, Aśka – są homoseksualistami. Wszyscy są szczęśliwi w związkach. Żyją wśród nas. Aśka, 31 lat. Od pięciu lat jest w stałym związku z kobietą. Wzięła z nią nieformalny ślub. Ma za sobą kilka nieudanych związków z mężczyznami. Prawdziwe uczucie przyszło nagle i nieoczekiwanie. Kiedy przekonała się, że to naprawdę miłość, oświadczyła to rodzinie i znajomym. Nie chciała żyć w podziemiu. – Rodzice byli na początku zaniepokojeni, chyba bardziej obyczajowością Polaków i tym, że mi się odmieni, a ludzie już mnie skreślą. Po jakimś czasie dali spokój. Muszę przyznać, że raz w życiu dają radę. Nie ukrywają nas pod dywanem. Spotkania rodzinne zawsze odbywają się z naszym udziałem. Nie ma głośnych deklaracji: „To partnerka Asi”, ale ja sama nie jestem przekonana do rzucania ludziom w oczy tego, jak żyjemy. Uważam to za nienaturalne, chociaż nie mam tendencji do chowania się w skorupie – opowiada Joanna. Starsza siostra Asi ograniczyła z nią kontakty do minimum. Chyba wstydzi się za siostrę, ale gra tolerancyjną. Z całą pewnością wstydzi się jej mąż. – Jak ktoś nas akceptuje – to fajnie, a jak nie – to jego problem. Sama siebie, nas, nie traktuję jako wybryku natury. Wybrykiem jest raczej to, że próbuje się ludziom wmówić, że to nienaturalne i złe – komentuje Aśka. – Publicznie deklarujemy tolerancję dla związków homoseksualnych, ale kiedy zaczyna to dotyczyć naszego dziecka albo rodzeństwa, nie potrafimy tego zaakceptować, bowiem panuje jeszcze ciągle w naszym społeczeństwie powszechne przekonanie, że homoseksualizm jest zboczeniem – mówi Jolanta Karmolińska, psychoterapeutka. Szymon, 24 lata, świadomy homoseksualista. Przyszedł na psychoterapię, bo nie wiedział, jak ma powiedzieć rodzicom o swoim

związku. Ciągle dopytywali, kiedy przyprowadzi do domu dziewczynę. Zaczęli coś podejrzewać. Wmawiał im, że Przemek to tylko kolega. Dłużej nie chce już ukrywać prawdy. Homoseksualizm nie jest chorobą ani zboczeniem. W większości zostaje uwarunkowany jeszcze przed narodzeniem się dziecka i jest skutkiem połączenia wpływów zmian genetycznych, hormonalnych i neurologicznych. Psychologia kliniczna Fot. E. Baldys wyróżnia kilka warstw –  Homoseksualizm nie jest chorobą ani zboczeniem. W większości zostaje uwarunuwarunkowań homosek- kowany jeszcze przed narodzeniem się dziecka i jest skutkiem połączenia wpływów sualizmu. zmian genetycznych, hormonalnych i neurologicznych.

Po pierwsze: dziedziczenie

– Co jakiś czas rodzą się osoby posiadające zmutowane geny w chromosomach płciowych, które powodują zmiany tożsamości, orientacji seksualnej, transwestytyzm i tym podobne. Geny te dziedziczone są z przeszłych czasów, gdzie ludzie żyli i rodzili się w małych grupach etnicznych. Geny te są dziedziczone, ale nie przechodzą bezpośrednio z matki na dziecko. Ujawniają się co któreś pokolenie – tłumaczy psychoterapeutka. Nic nie ma na to wpływu: ani wychowanie, ani środowisko, ani doświadczenia seksualne.

Po drugie: hormony w ciąży – Według mojego rozpoznania terapeutycznego obecnie najczęstszą przyczyną odmiennej orientacji seksualnej jest ingerencja hormonalna między drugim a czwartym miesiącem życia płodu – twierdzi Karmolińska. Kiedy w latach 70.

leki hormonalne weszły na polski rynek, często zapisywane były w celu uniknięcia ciąży lub jej utrzymania i zażywane bez stałej kontroli lekarza. Obecne pokolenie młodych homoseksualistów jest po części owocem tej praktyki. Marcin, 34 lata. Był długo wyczekiwanym jedynakiem. Matka w czasie ciąży otrzymywała duże dawki hormonów, ponieważ wcześniejsze ciąże kończyły się poronieniem. Wszechstronnie uzdolniony, od dzieciństwa uznawany za geniusza. Syn wysoko postawionych i zamożnych rodziców, którzy zaplanowali jego życie w najdrobniejszych szczegółach: wybrali kierunek studiów, mieszkanie, a nawet dziewczynę. Poszedł na prawo, tak jak chcieli, zamieszkał z córką ich znajomych z innego miasta. Wszystko zmieniło się, kiedy poznał jej brata Jana. – To było jak rażenie piorunem – mówi Marcin. Od 13 lat jest z Janem. Matka pogodziła się z wyborem syna. Ojciec do dziś nie poznał prawdy.

Po trzecie: traumatyczne doświadczenia seksualne Kamil spał z mamą w jednym łóżku jeszcze w okresie dojrzewania. Dotyk podniecał go. Zaczęły się pierwsze fantazje seksualne i polucje nocne. Matka wyzywała go potem od świntuchów: wyśmiewała, poniżała i upokarzała. Było to nadużycie z jej strony. – Chłopiec doświadczał zranień ze strony matki, co podważało jego własną orientację heteroseksualną i mogło skierować zainteresowania ku mężczyznom – twierdzi Karmolińska. Borys zawsze był drobny i niepozorny. Rosły ojciec wyśmiewał go, nazywał łamagą i popychadłem, twierdził, że jedynie córka mu się udała. Tata jeździł TIR-ami i wiecznie nie było go w domu, a kiedy wracał – pił i robił awantury. Kiedyś zgwałcił matkę na oczach syna. Borys uciekał z domu do „wujka” z sąsiedniej ulicy i u niego szukał wsparcia. Mężczyzna pocieszał go i opiekował się nim. Z czasem zaczął go kontrolować i wykorzystywać seksualnie. Po raz pierwszy rozebrał go i dotykał, kiedy ojciec w przypływie szału złamał Borysowi rękę. Chciał rzekomo rozmasować, uśmierzyć ból. Gdy ojciec zmarł na zawał, „wujek” osaczył go jeszcze bardziej. Zabronił pójść na wymarzone studia muzyczne (Borys był już po średniej

szkole muzycznej). Na warsztatach muzycznych zaprzyjaźnił się z kolegą o tych samych pasjach. Zakochali się w sobie. Zamieszkali razem na stancji. Borys nie powiedział mamie, że związał się z mężczyzną.

Po czwarte: odwrócone role społeczne Kiedy dziewczynka wychowywana jest jak chłopiec albo chłopiec jak dziewczynka – może dojść do zmiany orientacji seksualnej (do tej zmiany dochodzi tylko w przypadku nałożenia się tej odwróconej roli społecznej na predyspozycje homoseksualne, będące skutkiem zmian anatomicznych w obrębie podwzgórza mózgu). Do zmiany upodobań dochodzi również w przypadkach, kiedy dziecko pełni rolę partnera dla rodzica w rodzinach rozbitych i dysfunkcyjnych (gdy na przykład samotna matka traktuje syna jak partnera, bo potrzebuje mężczyzny w domu, a córka ojcu zastępuje żonę). – Odwrócone role społeczne powodują, że garniturek dziecka wiązany z rolą przyrasta do niego i trudno go zmienić na inny – komentuje Karmolińska. Można podjąć terapię, ale: – Zmiana starego garnituru na nowy nie zawsze ma sens, bo nowy i tak będzie zakładany tylko „od święta”.

Albo ona/on, albo my Największym problemem młodych ludzi o orientacji homoseksualnej jest lęk. – Młodzi homoseksualiści boją się odrzucenia, braku akceptacji, szykanowania, nietolerancji, ukrywają prawdę tak długo, jak długo się da. Kiedy się ujawniają i informują o tym rodziców, znajomych, to na ogół pierwszą reakcją rodziców jest zaprzeczanie i odrzucenie. Mówią: „To niemożliwe”, „Nie tak cię wychowałem”, „Nie chcę cię znać”. Całą winą obarczają dziecko. Często zabraniają wstępu do domu lub stawiają przed wyborem: „albo ona/on, albo my”. Takie reakcje rodziców podyktowane są również lękiem przed konfrontacją społeczną, ale mogą doprowadzić do utraty kontaktu z dzieckiem – podsumowuje Karmolińska. PS Imiona bohaterów artykułu zostały zmienione. KINGA ZYDOROWICZ (zydorowicz@gazetaabc.pl)

Psycholog radzi

Gostyń, ul. Poznańska 33 tel. 65 572-33-36

P.U.H. B&B Sp.j. www.bb.peugeot.pl

Leszno, ul. Poznańska 27 tel. 65 529-92-88

Jak powiedzieć mamie/tacie, że jestem lesbijką/gejem: – asertywnie powiedz o swojej orientacji seksualnej – daj czas rodzicom na oswojenie się z tą informacją i na różne ich emocje – tłumacz: To nie jest ani moja, ani wasza wina – jeśli usłyszysz: Wynoś się, odpowiedz: Spełnię waszą prośbę, ale pamiętajcie, że jestem waszą córką/synem i kocham was (ten tekst prawie zawsze działa) Jak powinien zachować się rodzic: – nie odtrącać dziecka – traktować dziecko z godnością, nie myśleć o nim jak o zboczeńcu – nie obwiniać córki/syna – nie obwiniać siebie – zaakceptować uczucia dziecka – poznać partnera córki/syna i uwierzyć, że mogą być szczęśliwi – w razie potrzeby pójść po wsparcie do specjalisty


SPRAWY I LUDZIE

Iść z odwagą do świata szenia, jako członkowie, weszli także: Małgorzata Sibilak, Renata Solarczyk, Sławomira Jaraczewska i Maria Biadalska. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Jolanta Herzog. Przyjęto statut organizacji, która niebawem zostanie sądownie zarejestrowana. Stowarzyszenie ma już plany na przyszłość. Chce m.in. zorganizować duże imprezy integracyjne: 27 maja – Dzień Dziecka w Sowinach, we wrześniu – Dzień Pieczonego Ziemniaka, 3 grudnia – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (z mszą świętą i podwieczorkiem), w okresie świątecznym spotkanie gwiazdkowe połączone z jasełkami, natomiast w styczniu przyszłego roku zabawę karnawałową, z której dochód przeznaczony zostanie na działalność stowarzyFot. J. Witczak szenia. W planach ma  Agnieszka Sikora wie, co znaczą potrzeby i marzenia osób również: spotkania niepełnosprawnych, bo razem z mężem wychowuje Jasia cier- rekreacyjne dla podopiecznych (w sali piącego na zespół Downa.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci oraz ich przyjaciele z Bojanowa i okolic założyli stowarzyszenie, które ma pomagać takim osobom. Szefową Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej”, bo taką nazwę przyjęło, została Agnieszka Sikora, mama 5-letniego Jasia, który urodził się z zespołem Downa. Właśnie pani Agnieszka wraz z innymi rodzicami wychowującymi niepełnosprawne dzieci lub osobami, którym leży na sercu los takich dzieci, zainicjowała utworzenie stowarzyszenia. To organizacja potrzebna w tamtejszym mieście i gminie, gdzie jest około 100 dzieci i osób niepełnosprawnych, cierpiących na różne schorzenia. Ich rodzice albo oni sami niekiedy krępują się wyjść na zewnątrz – pokutuje stara, zła mentalność. A wśród gmin powiatu rawickiego (nie licząc gminy Pakosław, z której niepełnosprawni korzystają z pomocy w Miejskiej Górce i Rawiczu) tylko w Bojanowie nie było organizacji zrzeszającej takie osoby, ich rodziny i przyjaciół. – Już sama nazwa naszego stowarzyszenia świadczy o tym, że chcemy być razem i wspólnie działać – mówi Agnieszka Sikora. – Chcemy zwrócić uwagę na los i potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym konieczność ich integracji z resztą społeczeństwa, poprawę ich sytuacji życiowej, zapewnienie jednakowych szans w życiu. Chodzi głównie o to, żeby mieszkańcy naszej gminy zauważali

takie osoby, pomagali im, żeby niepełnosprawni i ich bliscy z odwagą i nadzieją wychodzili na zewnątrz. Będziemy działać w tym kierunku. Niepełnosprawni nie oczekują litości i współczucia, lecz pomocy, normalnego traktowania, partnerstwa w codziennym życiu. Dostrzegania na co dzień, a nie tylko w Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że to się zmieni, że zmieni się mentalność tak zwanego zdrowego społeczeństwa. Na zebraniu założycielskim do stowarzyszenia wstąpiło 46 osób. Jak na początek to dużo. Na zastępcę prezesa wybrano Pawła Cichońskiego, sekretarzem została Magdalena Sowińska, skarbnikiem – Renata Szymańska. Do zarządu stowarzy-

17 sportowej gimnazjum), zajęcia poświęcone ćwiczeniom prowadzonym metodą ruchu rozwijającego autorstwa Weroniki Sherbone (w sali gimnastycznej ZSR), spotkania przy kawie dla członków stowarzyszenia (w pensjonacie dla osób starszych i samotnych, w którym organizacja będzie miała siedzibę) czy też spotkania czytelnicze w bibliotece. Będzie współpracować także z miejscowymi harcerzami i strażakami, klubem sportowym Szok, młodzieżą z Zespołu Szkół Rolniczych oraz innymi tego typu organizacjami. – Chcemy też założyć naszą stronę internetową oraz prowadzić kronikę stowarzyszenia – dodaje Sikora. – Zamierzamy organizować koncerty muzyczne i inne imprezy, pozyskiwać wolontariuszy do pomocy w naszej działalności. Będziemy docierać do wsi w naszej gminie, w których mieszkają niepełnosprawni i czasami, niestety, kryją się przed światem. Chcemy dodać im odwagi, aby pokazali się społeczeństwu, a ponadto pomagać ich rodzinom w kierowaniu wniosków o pomoc do instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. W spotkaniu założycielskim stowarzyszenia uczestniczyli także: burmistrz Bojanowa Józef Zuter (obiecał, że gmina będzie pomagała stowarzyszeniu), przewodniczący tamtejszej Rady Miejskiej Maciej Jagodziński i Ewa Gała ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie, które ma pomagać „Razem Raźniej” w statutowej działalności i pisaniu projektów mających na celu pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie organizacji. J.W.


18

PASJE

Z powrotem w Teatrze Marzeń Marzenia nie muszą się spełniać tylko raz – Piotrowi Mośkowi z Rawicza drugi raz w życiu udało się być na meczu Manchesteru United, którego wielkim fanem jest od dawna. – Powiedzenie głosi: „Zobaczyć Neapol i umrzeć”, w przypadku stadionu, na którym gra Manchester, można powiedzieć „Zobaczyć Old Trafford i chcieć jeszcze raz” – mówi po swojej drugiej wizycie na tym słynnym obiekcie, gdzie kibicował „Czerwonym Diabłom” w meczu Pucharu Anglii. Futbolem interesuje się od zawsze. Przede wszystkim ligą angielską. Zawładnęła nim 12 lat temu, gdy założył w mieszkaniu Cyfrę Plus. W tej stacji transmisje meczów Premiership stanowią główną porcję spotkań lig zagranicznych. – W angielskiej piłce urzekła mnie dynamika gry, walka o każdą piędź boiska, do ostatnich sekund pojedynków – mówi Piotr Mosiek, na co dzień dyrektor Gimnazjum w Sierakowie. – Do tego niesamowity doping kibiców, piękne stadiony, a także formuła i jakość transmisji meczów. „Czerwone Diabły” – bo taki jest przydomek Manchesteru United – pokochał za tradycje, kult zespołu, za niesamowitego, charyzmatycznego managera sir Alexa Fergusona, który od blisko 25 lat włada klubem. I za to, jak na Old Trafford traktuje się V W Teatrze Marzeń podczas rozgrzewki zespołów. zawodników. – Ten klub to piłkarska rodzina na dobre – Moja rodzina dostosowuje się gdy przyjaciel z Anglii załatwił mu i na złe. bilet na ligowy mecz Manchesteru do terminarza spotkań z udziałem Jest kopalnią wiadomości i ciez Tottenhamem. MU. Nawet godziny rodzinnych imkawostek o MU. Godzinami może – Nie jest łatwo dostać się na Old prez i uroczystości ustalamy tak żeby mówić o wynikach spotkań, klubo- nie kolidowały z meczem. Trafford. Dziewięćdziesiąt procent wych statystykach, sukcesach, legenmiejsc na stadionie jest zajętych Zbiera wszystko, co dotyczy MU. darnych meczach, najsłynniejszych Z oficjalnej strony internetowej klubu piłkarzach tego klubu. Wśród zawoddrukuje informacje o nim. Ilustrowaników „Czerwonych Diabłów” od ną historię klubu traktuje jak Biblię. dawna najbardziej podziwia Ryana Oprócz klubowych koszulek, czaGiggsa, który obchodzi właśnie 20peczek, szalika czy programów melecie występów w pierwszej drużyczowych ma wiele gadżetów z logo nie z Old Trafford. Manchesteru, czasami niezwykłych: Walka z bykami może odbyTransmisje meczów ligi angielczekoladki (nienaruszone od 5 lat!), wać się nie tylko na hiszpańskiej skiej to dla niego święto, pozycja magnetyczną naklejkę na lodówkę, arenie, ale także w szkole. Tak obowiązkowa w każdy weekend breloczek do kluczy, portfel, choinkę było w Starym Bojanowie podczas i w każdy inny dzień, kiedy gra Prezapachową do samochodu, bombkę trzeciej edycji Dyktanda Rodzinmiership. Gdy występują „Czerwone choinkową i inne drobiazgi. nego. W roli pogromców wystąpili Diabły”, nic go nie odciągnie od Podkreśla, że MU ma w sobie coś uczniowie i ich rodzice. telewizora. Zakłada koszulkę i czaz magii. Sprawia to już popularna Akcja cieszy się sporym zaintepeczkę klubu, jego szalik. To rytuał, nazwa stadionu klubu – Teatr Maresowaniem zarówno wśród dzieci, wręcz misterium. Później jeszcze rzeń. Zawsze chciał na nim być, znajak i dorosłych. Uczniowie razem ogląda powtórki – delektuje się nimi. leźć się na trybunach, dopingować z rodzicami rozwiązują ortograficzne Ten sam mecz potrafi obejrzeć po swoją drużynę. Choć raz. Marzenie łamigłówki. Dla dzieci to możliwość kilka razy. spełniło się prawie dwa lata temu, sprawdzenia swoich umiejętności, natomiast dla starszych podróż sentymentalna do szkolnych czasów. A wszystko po to, by przekonać uczUrząd Miejski Gminy Rawicz niów, że nie taki diabeł ortograficzny Wydział Gospodarki Gruntami, straszny jak go piszą. W dyktandzie wzięło udział praPlanowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wie 100 uczestników ze szkoły podna podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o stawowej i gimnazjum. Organizatorgospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmian.) kami akcji były nauczycielki języka zawiadamia, że w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń w dniu 3 marca polskiego: Ilona Wieczorkowska, 2011 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz Iwona Woś-Sochacka oraz Aneta o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego Stachowiak. Tekst dyktanda przyniezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Orzeszkowej gotowała Iwona Gubańska, konsulReymonta (obręb Sarnowa), oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako tantka języka polskiego, a patronat działki gruntu nr 1059/2, 1066/6, 1066/7 o powierzchni 0.1315 ha. 156/2011 nad imprezą objął burmistrz Śmigla

Fot. archiwum

przez posiadaczy karnetów wykupionych na cały sezon. Reszta biletów rozchodzi się błyskawicznie. Wolne miejsce pojawia się tylko wtedy gdy ktoś zrezygnuje z przyjścia na mecz. Bilet na pojedynek piątej rundy

Walczyli z bykami Wiktor Snela. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników uczestnicy korzystali z poczęstunku i oglądali program artystyczny. W kategorii gimnazjum

Pucharu Anglii z udziałem MU, na którym był ostatnio, też dostał od przyjaciela z Anglii. To była niespodzianka. Już jakiś czas temu uzgodnił z Richardem, że przyjedzie do niego w odwiedziny, ale na początku nie było mowy o tym, że wizyta zostanie połączona z wyjazdem na mecz. – Akurat jednak przypadały pojedynki Pucharu Anglii. Richard sprawił mi prezent fundując bilet za 46 funtów. Manchester grał z Crawley Town, wygrał tylko 1:0, ale grał w mocno rezerwowym składzie. Na trybunach zapełnionych prawie 76 tysiącami widzów panowała atmosfera piłkarskiego święta. Na stadionie dominował wystrój pucharowy, nawiązywała do niego także czołówka muzyczna towarzysząca wejściu zespołów na boisko. Widoczność mieliśmy znakomitą, bo siedzieliśmy w najwyższym – nie licząc loży VIP-owskiej – rzędzie na głównej trybunie. Bilet z meczu zachował na pamiątkę. Także specjalny znaczek z tego spotkania do wpięcia w klapę marynarki. Ale z Old Trafford, z zakupów w klubowym sklepie, przywiózł więcej pamiątek. Dla siebie trzy różniące się kolorystyką i wzorami koszulki z nowej kolekcji MU, krawat i... kieliszek do jajka z logo zespołu. Żonie Monice (skoro ślubowała być razem na dobre i na złe, to musi dzielić jego pasję) kupił... talerz-miskę do płatków owsianych, oczywiście także z logo MU. Dla syna Konrada, który również interesuje się ligą angielską, zdobył szalik jego ulubionego zespołu Evertonu. Z Richardem umówili się, że będą się odwiedzać średnio raz na dwa lata – raz w Polsce, raz w Anglii. Tam przy okazji meczów MU. W Polsce chce zabrać przyjaciela z Anglii na mecz Unii Leszno, bo Richard nigdy w życiu nie widział na żywo żużlowej rywalizacji. A skoro przyjedzie za rok, będzie także okazja zahaczyć J.W. o Euro 2012... I miejsce zajął Michał Wieczorkowski przed Markiem Konatem, Karolem Buchwaldem i Klaudią Schoepe. Natomiast wśród uczniów szkoły podstawowej najlepsza okazała się Klaudia Serba. Za nią znalazły się: Sylwia Dąbkowska, Monika Gaertner i Dominika Kulczycka. Na zwycięzców i uczestników czekały LL nagrody.

Fot. archiwum V Dyktando Rodzinne to świetna zabawa, podczas której bawią się dzieci, rodzice i nauczyciele.


19

CIEKAWE

Śmieci zdradzą prawdę o człowieku Pracę zaczynają zazwyczaj wczesnym rankiem. Gdy mieszkańcy osiedli wychodzą do sklepów po ciepłe bułki, osoby przeszukujące śmietniki mają już „obskoczoną” większość swojego terenu. Bo w Lesznie istnieje podział. Każdy wie, gdzie może szukać. A śmietniki stają się miejscem, gdzie nie tylko wyrzucamy to, co nam niepotrzebne. Zawartość kontenerów mogłaby być doskonałym materiałem do analizy tego, jak żyje współczesne społeczeństwo, czego ma w nadmiarze, co je, pije, czym bawią się jego dzieci. Ale są i inne, ciekawsze znaleziska. Pana Feliksa często można spotkać przy kontenerze z makulaturą. Ale nie wyciąga jej ze śmietnika, nie sprzedaje dalej. Czeka na ludzi, którzy chcą do pojemnika wrzucić książki. – Proszę ich nie wyrzucać, ja lubię czytać – zagaduje. Schludnie ubrany człowiek przyznał, że ostatnio wydobył z makulatury trzytomową „Historię filozofii” profesora Władysława Tatarkiewicza. Dziwi się, że takie pozycje trafiają do kosza. Ale ma na to zjawisko swoją teorię. – Mam takie wrażenie, że ludzie zaczynają pozbywać się wszystkiego – opowiada. – Może wynika to z przyzwyczajenia do tej rzeczywistości, która zaczyna do nich przesiąkać z komputera. Tam wszystko jest wirtualne. Po co więc trzymać na półkach książki. Jest to z pewnością ciekawy trop. Do koszy na śmieci trafiają książki, radosne rysunki dzieci, zdjęcia. W następnej kolejności ubrania, sprzęt elektroniczny, meble. Te wystawiane są obok kontenerów. Wiele z nich w zasadzie nie nosi śladów

Fot. A. Przewoźny  Jedno ze zdjęć znalezionych na śmietniku. Wilgoć poczyniła w nim już znaczne zniszczenia.

Repr. A. Przewoźny  Kartka z pamiętnika powstańca warszawskiego. Pamiętnik został znaleziony w Lesznie. O mało nie trafił na wysypisko śmieci.

Fot. A. Przewoźny  Na śmietnik trafiają także „świętości” rodzinne.

użytkowania. Znikają praktycznie natychmiast. – Niejeden wyposażył sobie w ten sposób altankę na działce – mówi pan Bernard, właściciel ogródka działkowego. Na śmietnik trafiają też pamiątki rodzinne. Tych w ostatnim czasie jest najwięcej. W zsypie lądują gipsowe święte figurki, książeczki do nabożeństwa, obrazki – pamiątki Pierwszej Komunii Świętej. Ale... zazwyczaj stawia się je obok kontenera. – Tych rzeczy nie wrzuca się do śmietnika: figurki gipsowe rozbija się i zakopuje w ziemi, a to, co papierowe – spala. To taki „naturalny” sposób utylizacji świętości – opowiada jedna z osób, zajmujących się „śmieciowym” biznesem. – Na wysypiskach śmieci można znaleźć rzeczy najróżniejsze, nie-

które wyjątkowo cenne – opowiada leszczyński antykwariusz Janusz Skrzypczak. – Kiedyś, gdy istniało jeszcze wysypisko śmieci w Trzebani, pojechałem tam wyrzucić jakąś zniszczoną kanapę. Wróciłem z mnóstwem różnych dziwnych rzeczy. Dopiero oglądając je w domu, zobaczyłem, co naprawdę przywiozłem. Właśnie tam znalazłem pierwszą w moich zbiorach fotografię pochodzącą z zakładu fotograficznego Ottomara Anschütza z Leszna. Szef pracowni terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Trzebinach Marek Wróbel wspomina sytuację, kiedy w jego ręce wpadła XVIII-wieczna księga. Znalazł ją i przyniósł człowiek w zamian za „flaszkę”. Po obejrzeniu okazało się, że jest to księga bractwa altaryjnego w Święciechowie. Wyjątkowo cenna i niespotykana. Na szczęście udało

się ocalić ją od zniszczenia i nadal przechowywana jest w Trzebinach. Znajomość miejsc, gdzie kiedyś znajdowały się stare wysypiska śmieci, jest bardzo cenna. Okazuje się, że przed laty w różnych miejscach znajdowało się bardzo wiele wysypisk. Część z nich zlikwidowano, zasypując je. Płytko pod powierzchnią ziemi można znaleźć mnóstwo ciekawych i często bardzo cennych rzeczy: są to stare krzyżyki, okulary, złom pochodzący z elementów biżuterii, zegarki naręczne. – Przed laty często pozbywano się śmieci, wyrzucając je po prostu do rowów. Te z kolei rzadko bywały czyszczone. Tak więc po latach pod cienką warstwą ziemi leży jeszcze wiele ciekawych przedmiotów – dodaje Skrzypczak. Przedmiotów ciekawych i często niebezpiecznych. Jak opowiadał pracownik jednej z gminnych spółek melioracyjnych, w ubiegłym roku podczas oczyszczania rowów znajdujących się w okolicach Lasocic znaleziono tam pocisk artyleryjski. Do śmietników trafiają często całe kolekcje: kopert, znaczków, pocztówek, zdjęć. Dopóki żyje kolekcjoner, swoje skarby przechowuje z pieczołowitością. Po jego śmierci rodzina zazwyczaj nie ma pojęcia, że to, co wyrzuca, było dorobkiem życia zmarłego. Albo nie docenia, albo... pozbywa się wszystkiego, co nie pachnie nowoczesnością. – Przed laty w Lesznie zmarł człowiek zajmujący się filatelistyką – opowiada Skrzypczak. – Krótko po tym koło śmietnika nieopodal domu wystawiono worki z makulaturą. W środku były równo poukładane koperty z okolicznościowymi stemplami

oraz kartki z klaserów ze znaczkami pocztowymi. Dla wyrzucających była to tylko makulatura, bez żadnej wartości. Z mniej cennych – pozornie – rzeczy wyrzucanych na śmietnik można ułożyć życiorys niejednego człowieka. Świadectwa szkolne, dyplomy uzyskania kwalifikacji, dokumentację lekarską, szczegółowe wyciągi z kont osobistych. Wszystko to trafia do pojemnika na makulaturę w stanie idealnym. Dla badaczy biografii oraz pracowników urzędów skarbowych materiał jak znalazł.

Historię świata, historie ludzi znaleźć można na śmietniku. Dzieje zwykłych niezwykłych ludzi. Zapiski powstańca warszawskiego zanotowane zielonym długopisem o mało co nie trafiły na śmietnik. Przyniósł je do naszej redakcji jeden z czytelników. Wstrząsające opisy walk powstańczych, ból i strach ludzi uczestniczących w tym zrywie, mapki i rysunki – to wszystko zostało zamknięte w kilkudziesięciostronicowym zeszycie w linie. Na szczęście na śmietnik nie trafiły. Pamięć człowieka została ocalona. (and)


ŚWIAT BAB

Gdy trzeba – pracują, gdy można – świętują Gdy 45 lat temu powstawało Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczagórce, niektórych z jego obecnych członkiń nie było jeszcze na świecie. Te, które je zakładały, dobiegają lub przekroczyły dziś osiemdziesiątkę. Niektóre z nich są nadal aktywnymi członkiniami. walczyk, przewodnicząca KGW w Kaczagórce. – Do dziś w naszych ogródkach rosną wspaniałe srebrne świerki i krzewy ozdobne, które są pozostałościami z tamtego okresu po konkursach na najpiękniejsze ogródki. W 1982 roku we wsi pobudowano Dom Strażaka, a w nim salę i zaplecze kuchenne. Od tej pory panie mają gdzie się spotykać, organizować kursy, pokazy, festyny i imprezy. Współpracują z miejscową Radą Sołecką, strażakami, Kółkiem Rolniczym. Dzięki ich finansowemu wsparciu, a także gminy i Banku Spółdzielczego, panie systematycznie doposażają zaplecze kuchenne. – Naszym najnowszym zakupem

jest szafa chłodnicza – zaznaczają członkinie. Choć dziś czasy inne, a gospodynie bardziej zabiegane, zawsze znajdą czas, żeby wspólnie przygotować niejedną wiejską imprezę. Na swój jubileusz też same smażyły, gotowały i piekły, a potem podawały do stołów. Zasiadły przy nich nie tylko członkinie i seniorki, ale też zaproszeni goście. A tych było niemało. Do Sali Wiejskiej w Kaczagórce przybyły władze samorządowe gminy Pogorzela oraz delegacje kół gospodyń i kółek rolniczych z terenu gminy. Były prezenty, kwiaty, życzenia i gratulacje. Zarówno dla Koła Gospodyń Wiejskich z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia,

jak i jego przewodniczącej Heleny Konowalczyk za 30 lat kierowania kobiecą organizacją. Pani Helena szefuje zresztą nie tylko miejscowemu KGW, ale też całej wsi, i to już od 22 lat. W ubiegłym miesiącu została ponownie wybrana na sołtysa Kaczagórki na kolejną, czteroletnią kadencję. – W ubiegłym roku z mieszkańcami wsi zbieraliśmy żywność, środki czystości i wodę dla powodzian – opowiada. – Wspólnie dbamy o czystość w Domu Strażaka i obejściu. Do Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczagórce należy obecnie 27 członkiń i 12 seniorek. Najstarszą jest 87-letnia Cecylia Mroczek. Pani Helenie w pracy pomaga zarząd, który tworzą: Ewa Gołdyn – zastępca przewodniczącej, Kamila Kotala – sekretarz, Krystyna Dutkiewicz – skarbnik i Mirosława Dąbrowska – członek. – Najmłodsza członkini ma 35 lat i na młodsze nie mamy co liczyć – mówi z żalem pani Helena. – Młodych jest coraz mniej, wiele z nich po szkole wyjeżdża ze wsi i nie wraca. Na szczęście te, które są, aktyw-

 Wspólne zdjęcie członkiń KGW w Kaczagórce podczas jubileuszu.

polecamy

Wojna żeńsko-męska To film dla bezpruderyjnego widza, otwartego na nowe doznania… także damskomęskie. Historia bezrobotnej dziennikarki, która walczy z nadwagą i brakami na koncie skuteczniej niż Bridget Jones i choć o mężczyznach wie znacznie więcej niż wszystkie Lejdis razem wzięte, znalezienie tego właściwego będzie wymagało od niej nie lada wysiłku. Szczególnie, że jej dorosła córka nie tylko bezlitośnie ocenia jej po-

czynania, ale sama liczy na radę matki w miłosnych perypetiach. W roli matki i córki Sonia Bohosiewicz i jej młodsza siostra Maja. Zbliża się decydująca bitwa w odwiecznej wojnie żeńsko-męskiej. Kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko? Komedię proponuje kino przy CKiS w Lesznie. Szczegóły oraz repertuar pozostałych kin w regionie na str. 24. (j), fot. Internet

Fot. 2x autor  Życzenia, kwiaty i pieniężny upominek na doposażenie kuchni złożyli na ręce Heleny Konowalczyk przewodniczący Rady Miejskiej Pogorzeli Eugeniusz Sierszulski i burmistrz Piotr Curyk.

Bilety do kina CKiS Dla naszych czytelników mamy po 2 bilety na każdy z seansów: „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” (piątek, niedziela i poniedziałek – godz. 17, sobota – godz. 14.30), „Och, Karol 2” (piątek-poniedziałek – godz. 19.30). Otrzymają je osoby, które przyślą SMS-y pod nr 71826, a w treści wpiszą: ABC.KINO, pierwsze słowo z tytułu filmu, dzień i godzinę emisji, imię i nazwisko oraz podadzą skróconą nazwę kina w Lesznie, a ich SMS-y dotrą do redakcji najbliżej godz. 13 w dniu ukazania się gazety. Na SMS-y czekamy dziś, w piątek do godz. 13. Zaraz potem do szczęśliwców wyślemy SMS-y zawiadamiające ich o wygranej. Bilety będą na nich czekały w kasie kina tuż przed seansem. Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT. (j)

I P L

CENTRUM DEPILACJI LASEROWEJ

nie działają. Są wśród nich nawet seniorki: Janina Skrzypczak, Helena Nowicka, Łucja Drukarczyk. Pracę i zasługi pań z KGW doceniła też miejscowa młodzież, która z okazji jubileuszu przygotowała i przedstawiła program artystyczny. Uroczystość jubileuszowa KGW w Kaczagórce odbyła się w pierwszą sobotę marca po południu. A po niej panie ze swoimi mężami bawiły się na wieczorku.

E. CURYK-SIERSZULSKA

N LA OW M E PY

KGW w Kaczagórce w gminie Pogorzela przetrwało niełatwe lata transformacji i wciąż czynnie działa i uczestniczy w życiu codziennym wsi. Niemała w tym zasługa jego przewodniczącej Heleny Konowalczyk, która funkcję tę sprawuje od 30 lat. Koło rozpoczęło działalność w lutym 1966 roku. We wsi nie było wówczas żadnej świetlicy, a kobiety spotykały się w Klubie Rolnika. Organizowano jednak wiele kursów gotowania, szycia i pieczenia. – Kursy pieczenia odbywały się u jednej z naszych koleżanek, która miała piec chlebowy, taki, w jakim nasze babcie i prababcie piekły chleb – wspomina Helena Kono-

ZIMOWA PROMOCJA

Opalamy od 70 gr/min

GABINET KOSMETYCZNY

„BELLISSIMA” ul. Więzienna 4 64-100 Leszno tel. 516 083 709 NOWOCZESNE I PROFESJONALNE ZABIEGI PRZY UŻYCIU IPL (LASEROTERAPIA)

- TRWAŁE USUWANIE ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA - ZAMYKANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - FOTOODMŁADZANIE - USUWANIE PRZEBARWIEŃ - LIKWIDOWANIE RUMIENIA - LECZENIE TRĄDZIKU CENY KONKURENCYJNE

Godz. przyjęć: pn.-pt. 11-17, sob. 9-12


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

McDonald’s zaprasza na dwie wyjątkowe kanapki W marcu McDonald’s przygotował dla swoich gości dwie nowe kanapki – Kanapkę The M with Bacon oraz Kanapkę CBO. Kanapka The M with Bacon to perfekcyjne połączenie delikatnej wołowiny i dodającego jej charakteru chrupiącego bekonu. Całości smaku kanapki dopełniają: chrupiąca sałata batawia, pomidor, ser ementaler i wypiekana ciabatta. Kanapka dostępna jest w cenie 11,90 zł. Można ją nabyć również w McZestawie (16,90 zł) oraz McZestawie Powiększonym (18,40 zł). Druga propozycja McDonald’s to Kanapka CBO. Jest to znana gościom restauracji kanapka w kształcie sześcianu, która zaskakuje nie tylko wyglądem, ale i smakiem. Jej niezwykłość wynika ze specjalnego połączenia składników: zielonej sałaty, soczystego kurczaka, chrupiącego bekonu i smażonej cebulki. A do tego delikatnie rozpływający się ser, sos i sezamowo-bekonowa posypka na górnej części bułki. Kanapka CBO kosztuje 10,90 zł i jest dostępna również w zestawach: McZestaw CBO 15,90 zł, McZestaw Powiększony CBO 17,40 zł. Ofertę promocyjną wzbogacają dwie przekąski. Jedna z nich to Kratofelki – złocista i chrupiąca przekąska z ziemniaków podawana z delikatnym sosem śmietanowym. Druga to pyszne, chrupiące brokuły panierowane, również oferowane z sosem śmietanowym dla osiągnięcia wyjątkowego smaku. Cena jednej porcji to 5,50 zł. Kratofelki dostępne są również w McZestawach Powiększonych z sosem śmietanowym (zamiast dużych frytek lub sałatki), a mała porcja w zestawach Happy Meal (bez sosu śmietanowego). Nowe produkty będą dostępne w ofercie restauracji McDonald’s do 4 kwietnia 2011 r.

BYK 20.04 - 20.05 W domu zapanuje miła atmosfera, nie warto więc psuć jej drobnymi nieporozumieniami. Trochę gorzej w pracy. W najbliższych dniach pojawią się plotki, intrygi, próby podważenia twojego autorytetu. Jest jednak szansa, że dzięki wrodzonemu sprytowi poradzisz sobie z kłopotami. Uważaj na przeziębienie.

Kanapka The M with Bacon

Kanapka CBO

Opr. LL

Magdalenie Schejbal służy górskie powietrze. To właśnie przy realizacji „Szpilek na Giewoncie” poznała swojego obecnego partnera. – Podobno kupiłaś apartament w Zakopanem i planujesz przeprowadzkę? – To nieprawda! Nigdy w życiu. Tu mam pracę, tam mam życie. Nigdzie się nie przeprowadzam. – „Szpilki na Giewoncie” odkryły w tobie kobiecość. – Kończysz 30 lat i reżyserzy przestają patrzeć na ciebie jak na dziewczynkę, a zauważają w tobie kobietę. Przychodzą wtedy role bardziej skomplikowane emocjonalnie, ciekawsze, dojrzalsze, głębsze. A 12-centymetrowy obcas robi swoje (śmiech). Każdy bankiet spędzam na szpilkach, na co dzień wracam jednak do moich ulubionych tenisówek. – Dobrze ci w tych słonecznych, ciepłych blond włosach. Podobno za zamianami na głowie w parze idą te życiowe? – Jestem naturalną blondynką! (śmiech) AKPA

Co o związku mówią gwiazdy i imiona? Kiedyś pytano o to Cyganki. Dziś wystarczy wysłać SMS-a. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy stanowicie połówki jednego jabłka, czy też jesteście jak ogień i woda, sprawdźcie, czy wasze imiona pasują do siebie i jaki związek wróżą wam wasze znaki zodiaku. ♥ Aby sprawdzić, czy wasze imiona są zgodne, wystarczy przesłać SMS-a pod nr 72051 w treści wpisując: ABC.imiona. xxx. W miejsce xxx należy wpisać imiona Fot. Biuro Kwiatowe Holandia swoje i sympatii. W odpowiedzi otrzymacie charakterystykę imion i zakres ich zgodności. ♥ Aby sprawdzić, czy horoskopowo jesteście dla siebie stworzeni, wystarczy przesłać SMS-a pod nr 72051 w treści wpisując: ABC.zodiaki.xxx. W miejsce xxx należy podać znaki zodiaku lub daty urodzenia swoją i partnera (partnerki). Otrzymacie wiadomość zwrotną z charakterystyką obu znaków i opisem ich zgodności. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Nie używajcie polskich znaków. Zapraszamy do zabawy!

BLIŹNIĘTA 21.05-21.06 Nie uzewnętrzniaj swoich uczuć w pracy. To w niczym ci nie pomoże, a może pogorszyć atmosferę. Jeśli zaciśniesz zęby, wyjdziesz obronną ręką z napotkanych problemów. Koniec tygodnia poświęć rodzinie. Zaplanuj urlop. Tęsknisz przecież za tym od dawna. RAK 22.06 - 22.07 Nie zwalniaj tempa w pracy, bo nadszedł dobry czas na realizację zamrożonych pomysłów. Jeśli nie uda się przekonać szefa logicznymi argumentami, użyj swego czaru. Plany może pokrzyżować tylko twój brak troski o zdrowie. Z katarem nie będzie ci do twarzy. LEW 23.07 - 22.08 Dobry tydzień na podejmowanie decyzji finansowych. W pracy uznanie, pochwały, możliwa podwyżka, za to w domu nadciągają kłopoty. Zrezygnuj z wieczornych wyjść. Najbliżsi przestali cię rozumieć i nie reagują na twoje argumenty. Postaraj się nie kumulować stresu. Wybierz się na basen, do SPA albo na długi spacer.

Konkurs Dla naszych czytelników mamy zabawę. Aby wziąć w niej udział, wystarczy wysłać SMS-a pod nr 72051 z odpowiedzią na pytanie, ile nowych kanapek przygotował McDonald`s w marcu dla swoich klientów. Prosimy nie używać polskich znaków. Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.MC.xxx. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. W miejsce xxx należy wpisać odpowiedź cyfrą. Zwyciężą osoby, których SMS-y dotrą do nas w sobotę, 12 marca, najbliżej godz. 18. Na zwycięzców czeka 20 pojedynczych bonów do restauracji McDonald`s na najnowsze produkty. Koszt SMS-a - 2,46 zł z VAT.

BARAN 21.03-19.04 Nie zapominaj, że oprócz miłości są jeszcze sprawy zawodowe. A w nich nie najlepiej. Wyczujesz wokół siebie niepokojącą atmosferę. Postaraj się jednak zachować spokój i dystans. Zaufaj intuicji. Zdrowie w porządku, ale oszczędzaj żołądek. Regularne odżywianie się w twoim przypadku jest rzeczą konieczną.

Kratofelki

Brokuły

Śmiertelną powagę i absurd dzieli cienka granica. Gdy się ją przekroczy, to to, co w domyśle miało przyczynić splendoru, ośmiesza. Sprawia, że dostojeństwo przemienia się w groteskę. Miałam do załatwienia sprawę. Zadzwoniłam pod wskazany numer telefonu osoby rzekomo kompetentnej. Niestety, właściciel telefonu nie odebrał, za to powitała mnie automatyczna sekretarka. Ze zdumieniem wysłuchałam nagranego komunikatu. Bardzo poważny męski głos powoli i dobitnie oznajmił: „Dodzwoniłeś się do magistra Roberta (tu padło nazwisko, którego z litości nie podam). Nie mogę w tej chwili odebrać telefonu itd. itp...”. Tytuł wyeksponowany przed nazwiskiem zwalił mnie z nóg i jakoś tak nie najlepiej nastroił do jego posiadacza. Pomyślałam sobie, że gość na studiach musiał mieć chyba „pod górkę”. Bo skoro tak bardzo obnosi się z tym „mgr” przed nazwiskiem, to musiał mu on przyjść z wielkim trudem. Sama ukończyłam studia wiele lat temu, ale do głowy by mi nie przyszło rozpoczynanie autoprezentacji od rzucania magistrem. Rzeczony skrót miał pewnie na celu dodać powagi jego posiadaczowi, ale wyszło komicznie – i co tu dużo mówić – głupio. No bo co można pomyśleć o gościu, który przedstawiając się zaczyna od słowa „jestem magister...”. Mój znajomy, który kiedyś znalazł się w podobnej sytuacji strzelił przysłowiowego głupa i zapytał obnoszącego się z tytułem gościa, czy Magister to jego pierwsze imię i czy zdrobnienie od niego brzmi Magistruś. Rozumiem tytuł zdobyty w innych czasach, np. przedwojenny inżynier – to co innego. Wtedy był on rzeczywiście rzadkością i powodem do dumy. Ale dzisiaj, gdy co drugi człowiek na ulicy to magister lub inżynier, afiszowanie się takimi stopniami śmieszy. Doktor, profesor – to tytuły, którymi można się szczycić. Bo są gwarancją zasobu posiadanej wiedzy i doświadczenia, a ich zdobycie poprzedzają długie, żmudne lata pracy naukowej. Ale magister? Po 5 latach nie zawsze ciężkiej i bywa, niekoniecznie własnej uczciwej, pracy? Wracając do mgr Roberta przeczucie mnie nie zawiodło. Gdy już udało mi się skontaktować z panem magistrem, okazał się on osobą antypatyczną, gburowatą, pozbawioną elementarnych podstaw kultury osobistej. Z tego wnioskuję, że eksponowanie tytułu ma na celu odwrócenie uwagi od braków w wychowaniu. Tylko że tego nie da się ukryć nawet pod tytułem profesora zwyczajnego. Dlatego zamiast kłuć ludzi w oczy mgr-ami doradzam amatorom takich autoprezentacji odrobinę samokrytycyzmu i dystansu do siebie. By nie przekroczyć cienkiej granicy między powagą i śmiesznością. A pana magistra Roberta mimo wszystko uprzejmie pozdrawiam. Interesantka (bez dodatków przed nazwiskiem) Na wasze listy czekamy pod adresami: Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 i e-mailowym: swiatbab@gazetaabc.pl z dopiskiem SAMO ŻYCIE. Możecie w nich opisywać swoje historie albo dodawać własne głosy do tych zaprezentowanych na naszych łamach.

PANNA 23.08 - 22.09 W najbliższych dniach czeka cię mnóstwo zadań, z którymi nie bardzo będziesz wiedział, jak sobie poradzić. Poproś o radę kogoś zaufanego. W domu nabierzesz ochoty na celebrację życia. Kolacja, wino, blask świec. To poprawia nastrój. Zachowaj jednak umiar, bo wspomnienie tego wieczoru może być ciężkie do strawienia. WAGA 23.09 - 22.10 W tym tygodniu czeka cię mnóstwo pracy. W większości to zaległe sprawy wymagające szybkiego załatwienia. Na szczęście barometr będzie sprzyjał i pozwoli ci przezwyciężyć uczucie znużenia. Zadbaj o zdrowie. Najlepiej skołatane nerwy leczy ruch i kontakt z przyrodą. To również najlepsze lekarstwo na bezsenność. SKORPION 23.10 - 21.11 Czeka cię powodzenie w pracy okupione dużym wysiłkiem i ogromnym zmęczeniem. Dlatego sobotę i niedzielę poświęć na wyjazd. Zmień klimat, twarze, zostaw w pracy wszelkie problemy. Odpoczywaj, baw się. Nie zapominaj jednak o najbliższych. To doskonała okazja, aby wprowadzić zmiany w waszym życiu. STRZELEC 22.11 - 21.12 W miłej atmosferze wspomnień i tworzenia ambitnych planów zapomnisz o problemach w pracy. Masz ich niemało, bo szykują się duże zmiany i nikt nie jest pewny swego losu. Bądź ostrożny. Staraj się nie podejmować ryzykownych decyzji finansowych, bo możesz to boleśnie odczuć. KOZIOROŻEC 22.12 - 19.01 Postaraj się jak najprędzej uporać z wszelkimi zaległymi sprawami, bo w drugiej połowie tygodnia może nie starczyć ci ani ochoty, ani czasu. Złamane serce, ograbiona dusza to wszystko niekorzystnie wpłynie na twoje samopoczucie. Niesłusznie odizolujesz się od najbliższej osoby. Poszukaj raczej winy w sobie. WODNIK 20. 01 - 18.02 Dobry tydzień. W pracy uznanie i pochwały. W połowie tygodnia mogą pojawić się nowe perspektywy. Warto się nad nimi zastanowić. Powróci też dobra passa w sprawach finansowych. Nie martw się stanem zdrowia, bezsenność i znużenie są wynikiem przemęczenia. Więcej aktywności. Pomyśl o porannej ścieżce zdrowia. RYBY 19.02 - 20.03 Na plan pierwszy wysuną się sprawy domowe i rodzinne. To pozwoli ci nabrać dystansu do spraw zawodowych i zmienić priorytety. W pracy kilka spraw wymknie się spod kontroli, ale przecież nie tylko ty ponosisz odpowiedzialność za niepowodzenia. Pomyśl o badaniach i zmianie diety. Z gwiazd czytał Wróż Roman


22

KONCERT ŻYCZEŃ

W dniu Twoich urodzin gorące życzenia, niech się Twe życie na lepsze zmienia, niech Cię nie trapią żadne zmartwienia, i niech się spełnią wszystkie marzenia... Babci Władzi życzy wnuczka Wiktoria wraz z rodzicami

Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci KotQ spełnienia marzeń, szczęścia i radości z ukochanym! Dawidek =*

Wszystkiego najlepszego z okazji naszej drugiej rocznicy! Kocham Cię bardzo mocno KotQ Twój Dawidek =*

Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin (14 marca) dla Marty z Lipna, przede wszystkim zdrowia i szczęścia, ponadto ustatkowania się i wesołej gromadki dzieci biegających po domu życzy Wojtek

Z okazji 75. urodzin i zbliżających się imienin Józefa Narożnego z Gołaszyna życzenia wszystkiego najlepszego: abyś dalej szedł przez życie w szczęściu, zdrowiu i radości. Niech odejdą smutki, troski, by nastąpił dzień radości. Lilia rozkwita, róża opada, piękny tulipan listeczki składa. A ja Ci składam szczere życzenia radości i powodzenia. Tego życzą z całego serca: żona, córka Wiesia z dziećmi oraz prawnuki Filipek i Kacperek. 100 lat Dziadziuś! Do życzeń dołącza się córka Hania z rodziną

Z okazji święta Waszego życzenia wszystkiego najlepszego: niech każdy dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze w sercach gości, niechaj problemy Was omijają, a wszyscy bardzo Was kochają, bo jak nikt inny na świecie Wy na to zasługujecie! Najszczersze życzenia z okazji imienin i urodzin składają siostra Danusia z Maciejem oraz Filip, Natalia, Bartek i Zuzia

Iwonce Skierczyńskiej zdrowia, szczęścia z okazji Święta Kobiet i wiele miłości życzy mąż

Swoje 2. urodziny 10 marca obchodził Antoni Wawrzyniak ze Spławia. Z tej okazji składamy Ci Antosiu najserdeczniejsze życzenia: Do zabawy mnóstwa siły, żeby każdy dzień był miły, stu prezentów, stu buziaków, traktorów, kombajnów i pluszaków, zdrowia, szczęścia i słodyczy kochanemu synowi Antosiowi życzą rodzice Hania i Rafał

W dniu Twych pierwszych urodzin (7 marca), w dniu pełnym radości, najlepsze życzonka, pięknego w życiu słonka, zawsze uśmiechniętej buzi, mnóstwa słodkich całusów i spełnienia wszystkich marzeń! Kochanemu Mikołajowi Olejniczakowi życzy kuzyn Antoś z rodzicami ze Spławia

Urodziny dzień radosny trochę zimy, trochę wiosny, każdy składa Ci życzenia zdrowia, szczęścia, powodzenia. Bądź szczęśliwa i kochana, przyjmij od nas tulipana. Tort dla Ciebie też dziś mamy i prezenty też Ci damy. Niech Ci życie miło płynie, niech Cię smutek dziś ominie. Sto lat Tobie zaśpiewamy, wszyscy bardzo Cię kochamy! Życzenia od męża, córek, zięciów i wnuka dla Grażyny Zaremba z Leszna z okazji 60. urodzin

Niech Ci słonko ciepło gra, niech Twój uśmiech długo trwa, nie trać swej wesołej minki, bo dziś są Twoje 2. urodzinki. Zdrowia, szczęścia i słodyczy kochanemu wnuczkowi Antosiowi życzą babcia i dziadek ze Spławia

Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci, aby anielskość Twa nigdy się nie skończyła. Mojej kochanej żonie Darii Andrzej

Moc najserdeczniejszych życzeń, szczęścia, zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń w dniu 6. urodzin kochanemu braciszkowi Kacperkowi Kostyszyn z Osiecznej składa Julia

Mojej kochanej Lideczce z okazji Dnia Kobiet życzę wiele szczęścia, radości i uśmiechu oraz wiele słońca i natchnienia każdego dnia Tata

13 marca Wiktoria Kulas z Krzycka obchodzi swoje 9. urodzinki: Ile w ulu pszczół robotnic, ile pociąg mija zwrotnic, ile kwiatów liczy łąka, ile kropek ma biedronka, tyle szczęścia i słodyczy w dniu urodzin Tobie życzy: Mama, Tata, siostry i Mateusz:)

13 marca 43. urodziny obchodzi Mariusz Kulas W dniu Twoich urodzin gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia, niech Cię nie trapią żadne zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia. Tego życzy chrześnica z rodzicami, siostrami i Mateuszem:)

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiatr rozwiewał wszystkie smutki. Kochanemu Mężowi Michałowi Kiąca najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin przesyła żona Daria z synem Kacprem

Wielka radość i sielanka możesz szaleć aż do ranka, koniec barier, ograniczeń, być dorosłym - to jest życie. Z okazji 18. urodzin syna Arka wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń życzą rodzice i bracia

Dywan na dole, wódka na stole. Dziś się bawimy, bo Twoje urodziny obchodzimy. Dziś prezenty wręczymy, ładny wierszyk ułożymy, byś się śmiała i dobry humor miała. Dużo miłości, a mało złości i domu zawsze pełnego dobrych gości. Tego Ci dziś życzę i sto lat krzyczę. Serdeczne życzenia urodzinowe

Życzenia publikujemy za darmo w naszej gazecie, w każdy piątek. Jak je przesłać? Są trzy sposoby. 1. E-mailem na adres: koncertzyczen@gazetaabc.pl. To najlepszy i najszybszy sposób. W dodatku do treści można dodać zdjęcie. 2. Dostarczyć osobiście do redakcji lub nadać pocztą na adres: Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno. Także w tym przypadku fotografia jak najbardziej wskazana. 3. Przesłać SMS pod nr 72051, w treści wpisując: abc.treść życzeń (np. abc.Julce powodzenia w nowym roku szkolnym zyczy mama). Ale uwaga! W SMS-ie nie wolno używać polskich znaków typu: ą, ę, ś, ć itd. Liczba znaków w SMS-ie nie może przekroczyć 140. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Uwaga! Za treść życzeń i zdjęcia odpowiada nadawca. O ich emisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.


DZIEŃ KOBIET W REGIONIE

23

Fot. A. Przewoźny

W Kobiety w każdym wieku są piękne i pełne uroku – udowodniły to panie na spotkaniu, które odbyło się w świetlicy w Żakowie. Doskonały humor dopisywał wszystkim uczestniczkom imprezy. Były rozmowy, wspólne radowanie się i śpiewanie. Z tej okazji dla miłych pań wystąpił chór Rapsodia, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury z wiązanką wesołych – dawnych i współczesnych – piosenek. Potem był poczęstunek oraz życzenia od wójta gminy Lipno Mariusza Homskiego.

Fotografie z imprez z okazji Dnia Kobiet, odbywających się w naszym regionie, znajdziecie na portalu Leszno24.pl w galerii zdjęć.

Fot. E.Baldys V Prawie sześćdziesiąt pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Krzemieniewie zasiadło przy wspólnym stole w zajeździe Dobrodziej, by uczcić swoje święto. Wszystkich zgromadzonych powitała Jadwiga Nowak, przewodnicząca KGW, życząc obecnym wesołej zabawy. Oprócz szampańskich hulanek z zespołem muzycznym były konkursy i loteria fantowa. Babska impreza trwała do północy.

Fot. 2 x E.Baldys Fot. L. Matuszewska

V Leszczyński poseł SLD Wiesław Szczepański z okazji 8 marca rozdał paniom na rynku w Lesznie 400 czerwonych tulipanów. Do każdego dołączona była karteczka z życzeniami.

Vf Tomasz Ratajczak był jedynym mężczyzną zaproszonym na Dzień Kobiet do salonu fryzjersko-kosmetycznego Femina w Lesznie. W towarzystwie kobiet czuł się wybornie. – Płeć piękna szczególnie wrażliwa jest na czar otaczającego świata, więc ofiarowywanie kawowych specjałów kobietom przysparza wiele radości – mówił Tomasz Ratajczak, z zamiłowania barista. Jego zdaniem, dwa łyki dobrego mocnego espresso od rana nie tylko pobudzają, ale też wprowadzają w dobry nastrój. Przekonywał, iż sam aromat kawy sprawia, że myślimy o czymś przyjemnym. Do salonu Femina ściągnęło wiele pięknych kobiet. Spotkały się przy cieście i wybornej kawie. Lidia Sawicka (na pierwszym planie) prezentowała własnoręcznie stworzoną biżuterię. Był też pokaz kapeluszy, modnych opasek i kosmetyków. W dobry nastrój panie wprowadzały się także, korzystając z zabiegów fryzjerskich salonu korzystającego z kosmetyków firmy L`Oreal Expert. Organizatorkami spotkania były (kin) właścicielki Feminy: Joanna Wyżykowska i Katarzyna Betka.

Fot. L. Matuszewska

V Kolorowe tulipany i cukierki mieli dla pań Młodzi Demokraci. Obdarowywali nimi na leszczyńskim deptaku. I zachęcali kobiety, aby angażowały się w życie polityczne i społeczne.

Fot. E.Baldys W Dzień Kobiet mieszkanki Drobnina obchodziły w urokliwym pałacyku dzięki uprzejmości prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Uroczystość zorganizowana została już po raz piąty z inicjatywy Doroty Pawłowskiej. Przy wspólnym stole i wspaniałych wypiekach własnej roboty panie opowiadały dowcipy, nie tylko o kobietach, dzieliły się również marzeniami o własnej sali, w której częściej mogłyby się spotykać na plotkach przy kawie. Z okazji 5. rocznicy obchodów Dnia Kobiet na salę wjechał tryskający iskrami tort, który był niespodzianką od pań dla inicjatorki babskich spotkań.

Fot. E.Baldys V Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Sali Wiejskiej w Popowie Wonieskim rozpoczęło się od odczytania przez Grażynę Kuberę, sekretarza Koła Gospodyń Wiejskich w Popowie Wonieskim, sprawozdania z rocznej działalności koła. Po nim Krystyna Krajewska, przewodnicząca KGW, zaprosiła wszystkich na specjalnie przygotowany obiad i do wspólnej zabawy. Panie uczestniczyły w wesołych konkursach z nagrodami, wspólnym śpiewaniu popularnych biesiadnych piosenek i tańcach. Helenie Białej, najstarszej uczestniczce uroczystości, wszyscy wspólnie odśpiewali gromkie „Sto lat”.


RELAKS

24

DZIECKO W FOTOGRAFII

▲ 9-letnia Asia Żymierska mieszka w Koszalinie, ale korzysta z każdej okazji, żeby odwiedzić dziadków w Lesznie. Na zdjęciach z prababcią Sabiną i dziadkiem Maciejem, któremu własnoręcznie ozdobiła świeżutki gips.

▲Janek i Filip Samol z Bukówca Górnego uwielbiają mleko. Zdjęcie przysłał tata Antoni Samol.

HUMOR

Po występie grupy heavymetalowej dwaj przyjaciele spotykają się przy wyjściu: – Coraz głośniej grają te zespoły, prawda? – Dziękuję, żona już zdrowa. A co u ciebie?

***

Telefonuje blondynka do brunetki

KINA

Leszno KINO-TEATR przy CKiS, ul. Narutowicza 69 KINO CYFROWE & 3D (duża sala) piątek

13.00 – Jan Paweł II. Szukałem Was... – religijny/dokumentalny prod. pol. 15.00 – Safari 3D – animowany/familijny prod. niem. 17.00, 19.00 – Wojna żeńsko-męska – komedia obyczajowa prod. pol. 21.00 – Zbaw mnie ode złego 3D – thriller prod. USA

sobota, niedziela

11.00 – Jan Paweł II. Szukałem Was... 13.00, 15.00 – Safari 3D 17.00, 19.00 – Wojna żeńsko-męska 21.00 – Zbaw mnie ode złego 3D

poniedziałek

14.00 – Jan Paweł II. Szukałem Was... 16.00 – Safari 3D 18.00 – Wojna żeńsko-męska 20.00 – Zbaw mnie ode złego 3D

KINO ANALOGOWE (mała sala) piątek 17.00 – Czarny czwartek. Janek Wiś-

i mówi: – Cześć! Co robisz? – Rozmawiam z tobą. – Aha, to nie przeszkadzam.

***

Tata, syn i teściowa pojechali na wycieczkę do lasu. Spacerują, szukają grzybów... Nagle syn krzyczy: – Tato, tato, dzik zaatakował babcię! A tata na to: – Jak sam zaatakował, to niech sam się teraz broni. Zebrała (j) niewski padł – dramat prod. pol. 19.30 – Och, Karol 2 – komedia prod. pol.

sobota

14.30 – Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł 17.00 – Mamut – dramat prod. szwedz.duń.-niem. 19.30 – Och, Karol 2

niedziela, poniedziałek

17.00 – Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł 19.30 – Och, Karol 2

Gostyń POD KOPUŁĄ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek 18.00, 20.00 – Jak się pozbyć cellulitu – komedia prod. pol.

Krobia SZAROTKA piątek, sobota, niedziela 17.00 – Safari 3D – animowany/familijny prod. niem. 19.00 – Jak zostać królem – dramat historyczny prod. autral.-ang.

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek 18.00, 20.00 – Och, Karol 2 – komedia prod. pol. (j)

TELEFONY ALARMOWE Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 21 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 71826, wpisując w treści: ABC.20.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT. Rozwiązania należy nadesłać w ciągu 7 dni od ukazania się krzyżówki. Nagrodą jest zestaw redakcyjnych upominków, a nagrodzona osoba powinna ją odebrać w ciągu 14 dni w sekretariacie redakcji. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 17 Hasło: „TYLKO TRZY TYGODNIE DO WIOSNY” Nagrodę otrzymuje: Elżbieta Szyrmer z Drzeczkowa

DY¯URY

APTEK

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 65 520 44 80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 65 545 47 89 piątek KOŚCIAN – GRODZKA, Rynek 28, tel. 65 511 70 87 GOSTYŃ – W RYNKU, Rynek 18, tel. 65 572 02 18 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 65 543 36 10 sobota KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 65 512 11 66, 65 511 73 65 GOSTYŃ – NASZA, ul. Graniczna 4, tel. 65 572 50 53 GÓRA – ELIKSIR, ul. Targowa 1, tel. 65 529 62 74, e-mail: info@aptekaeliksir.pl niedziela KOŚCIAN – GRODZKA, Rynek 28, tel. 65 511 70 87 GOSTYŃ – HYGIEJA, ul. Łącznikowa 1, tel. 65 572 32 99 GÓRA – ELIKSIR, ul. Targowa 1, tel. 65 529 62 74, e-mail: info@aptekaeliksir.pl poniedziałek KOŚCIAN – ŚW. ŁUKASZA, ul. Szkolna 54, tel. 65 512 05 27 GOSTYŃ – ANNA KALISORAS, ul. W. Witosa 13, tel. 65 572 33 34 GÓRA – ELIKSIR, ul. Targowa 1, tel. 65 529 62 74, e-mail: info@aptekaeliksir.pl PR

Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 65 529-82-00 (w godz. 7-15) Infolinia AIDS – 65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 197-57 dla abonentów TPSA i (042) lub (022) 194-36 dla abonentów pozostałych operatorów Informacja PKS - 703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 65 5-270-270 Netsoft – komputery – 65 528-82-01 SITI TAXI – 65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI – 65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 65 520-64-64, 65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 196-25, 528-11-01 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TELE TAXI - 65 520-03-30, 605 89 03 30 (całodobowo) MEGA TAXI 65 520-72-07 JAMAR TAXI – 65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 601 562 762 Pomoc drogowa – 65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 65 520-91-00, 609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 607 519 543 Korty MOSiR (stadion) – 65 520-56-40 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 800 800 805


25

PRACA/OGŠOSZENIA Wykaz ofert pracy wg zawodów zgłoszonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie - stan na dzień 09.03.2011r. - betoniarz - dekarz / cieśla - elektryk - frezer - inş. instalacji sanitarnych - inş. mechanik – diagnosta linii pakującej - kierowca/ magazynier - kierownik sklepu - kucharz - magazynier - malarz - mechanik samochodów cięşarowych - mechanik samochodów osobowych

- murarz - operator obrabiarek sterowanych numerycznie - operator spycharko- ładowarki + prawo jazdy kat. T - płytkarz - pracownik biurowy (znajomość branşy meblowej oraz j. angielskiego) - pracownik leśny - pracownik obsługi solarium – kosmetyczka - pracownik obsługi SPA - robotnik budowlany - rzeźnik

Chcesz skutecznie wykorzystać niezbędne narzędzia internetowe?

Budować marketing sieciowy przez Internet? Zostać liderem duşego zespołu sprzedaşowego?

Zgłoś się do nas i zostań PRZEDSTAWICIELEM MLM Szkolenie zapewniamy gratis!

Kontakt: e-mail: hr@vip.wp.pl, tel. 500 038 639, 65 529 64 04

- spawacz - specjalista ds. marketingu i handlu - sprzedawca - stolarz budowlany - stolarz meblowy - szwaczka - tapicer - technik budowlany z obsługą programu do kosztorysowania - tokarz - ubojowy – rozbieracz - zastępca kierownika sklepu Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością: - cholewkarz - kierowca (osoba z Leszna) - ogrodnik upraw szkółkarskich - pakowacz (osoba z Leszna) - robotnik budowlany - sprzątaczka (umiarkowany stopień)

Firma TRANSBUD

sprzedawcę z grupą inwalidzką do 45 lat (sklep autoczęści) Kontakt osobisty: Leszno, ul. Kąkolewska 20

SAMODZIELNY KSIĘGOWY Nasze oczekiwania: - wyksztaĹ‚cenie wyĹźsze kierunkowe - minimum dwuletnie doĹ›wiadczenie pracy w ksiÄ™gowoĹ›ci - praktyczna znajomość przepisĂłw Ustawy o rachunkowoĹ›ci oraz przepisĂłw podatkowych - znajomość zagadnieĹ„ zwiÄ…zanych z rozliczaniem transakcji zagranicznych - dobra znajomość pakietu MS Office - analityczny umysĹ‚ - bardzo dobra organizacja pracy i wysoka samodyscyplina - umiejÄ™tność pracy w zespole i komunikatywność - znajomość jÄ™zyka angielskiego lub niemieckiego bÄ™dzie dodatkowym atutem.

&29:*%2! &29:*%2+§ ,ESZNO ULiREDNIA TEL

zatrudni:

Oferty pisemne ze zdjęciem prosimy kierować na adres: ECO INSTAL, uL. Gostyńska 67, 64-000 Kościan, lub praca @ecoinstal.pl www.ecoinstal.pl

Wójt Gminy Lipno informuje, şe na podstawie przepisów art. 30 ust2 pkt 3, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r, Nr 102,poz. 651 ze zmianami) oraz zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr 33/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku i 39/2011 z dnia 4 marca 2011 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaşy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz przetargu ustnego nieograniczonego, Wójt Gminy Lipno podaje do publicznej wiadomości, şe w siedzibie Gminy w Lipnie przy ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, w dniu 21 lutego 2011roku oraz w dniu 4 marca 2011 roku, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości połoşonych w Lipnie, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka 105/13, przeznaczonych do sprzedaşy w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz wykaz nieruchomości połoşonych w Górce Duchownej, Smyczynie i Wilkowicach przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu odpowiednio nr 28, 45, 221. Wójt Gminy Lipno (- ) Mariusz Homski

ZATRUDNI

Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, będąca liderem w branşy instalacji ochrony powietrza dla przemysłu

GWARANTOWANA STABILNA PRACA W POĹ Ä„CZENIU Z MOTYWACJÄ„ FINANSOWÄ„

informuje, Ĺźe

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bojanowie przy ul. Rynek 12 w dniu 8 marca 2011 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaşy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: 1. Bojanowo ul. Sienkiewicza 10 – lokale mieszkalne nr: 1, 2 2. Bojanowo ul. Kościuszki 1 – lokal mieszkalny nr 5 3. Gişyn nr 5 147/2011

146/2011

Dokumenty ze zdjęciem prosimy przesyłać do dnia 31.03.2011 na nasz adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 2i, 64-100 Leszno lub e-mail: ajedras@astromet.pl

* DYREKTORA DS. EKSPORTU * PRAWNIKA * KIEROWNIKA BUDOWY * SPECJALISTĂ“W DS. TECHNICZNO - HANDLOWYCH * INĹťYNIERA MECHANIKA * INĹťYNIERA PROCESOWEGO * INĹťYNIERA KONSTRUKTORA * INĹťYNIERA BUDOWNICTWA (o specjalnoĹ›ci konstrukcje budowlane) * SPECJALISTĘ AUTOMATYKA * LAKIERNIK * MISTRZ PRODUKCJI * MECHANIK KONSTRUKTOR

ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo tel. 65 545 62 30, fax. 65 545 66 40

Staşe: - młodszy referent - specjalista ds. marketingu i handlu - sprzedawca – handlowiec - sprzedawca

ZATRUDNI

Poszukujemy dokładnej, odpowiedzialnej, asertywnej osoby na stanowisko:

Burmistrz Bojanowa

OGŠOSZENIE Wójt Gminy Lipno ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaş nieruchomości mienia komunalnego połoşonego na terenie miejscowości Klonówiec i Górka Duchowna 1. Działka budowlana, niezabudowana, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno pod tereny działalności gospodarczej o przeznaczeniu podstawowym na: zakłady przemysłowe, drobna wytwórczość, składy hurtowe, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej urządzenia obsługi komunikacji, inne bazy i zaplecza o pow. 4 000,0 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 222, zapisana w księdze wieczystej PO1L/00031157/1, połoşona w Klonówcu. cena wywoławcza 119.000,0 - zł + 23 % VAT- wadium 12.000,0 - zł 2. Działka budowla przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o pow. 1182,0 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 134/5, zapisana w księdze wieczystej 29910, połoşona w Górce Duchownej. cena wywoławcza 31.500,0 - zł + 23 % VAT- wadium 3.200,0 – zł 3. Działka budowla przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o pow. 1241,0 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 134/6, zapisana w księdze wieczystej 29910, połoşona w Górce Duchownej. cena wywoławcza 32.900,0 - zł + 23 % VAT- wadium 3.300,0 – zł III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaş nieruchomości mienia komunalnego połoşonego na terenie miejscowości Górka Duchowna:

Firma poszukuje przewoźników do stałej całorocznej współpracy.

ZATRUDNIMY PRZEWOŚNIKÓW Oferujemy : * stałą pracę * krótkie terminy płatności * atrakcyjne stawki * karty paliwowe Telefony kontaktowe : 518-018-750 – ciągniki ( 24t ) pod plandeki 13,60 518-018-752 – zestawy: ciągnik + naczepa 24t/33pl www.vancargo.com

1. Działka budowlana przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o pow. 880,0 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 134/4, zapisana w księdze wieczystej 29910, połoşona w Górce Duchownej. cena wywoławcza 25.500,0 - zł + 23 % VAT- wadium 2.900,0 – zł Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2011 roku o godzinie 11 w sali Ślubów Urzędu Gminy w Lipnie przy ulicy Powstańców Wlkp. nr 9. Wadium naleşy wpłacić gotówką, w terminie do dnia 11 kwietnia 2011 r. w Agencji PBS w Lipnie lub na konto bankowe PBS w Poznaniu 96 9043 1083 2832 0045 9169 0004 (liczy się data obciąşenia kąta wpłacającego lub data stempla) W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaşy nieruchomości - wadium przepada. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny . Wójt Gminy Lipno 142/2011 (-) Mariusz Homski


OGŁOSZENIA DROBNE – 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

26

/'&;%<0' ABC...

WĘGIEL 520 zł/t. 606-391-844. (210/2011)

MOTORYZACYJNE

organizacja imprez

SPRZEDAŻ

integracyjnych, okolicznościowych

AUDI A4 1,9TDI/1996. 691-914-712. (157/2011)

(wesela, komunie, stypy, wieczory panieńskie i kawalerskie, urodziny, imieniny dla dzieci i dorosłych itp).

CINQUECENTO/1994. 518-619-151 (117/2011) FELICJA 1997. 691-273-106. (182/2011)

Zapewniamy: catering, napoje, muzykę i miejsce do zabawy. Więcej na www.ranczokarina.pl Kontakt tel. 605 583 771

FIAT PUNTO SOUN SPORTING 1,2/2004 . Cena 14.500 zł. 604-629-495. (89/2011)

INSTALACJE elektryczne, telewizyjne, alarmowe. 695-063-011. (111/2011)

FIAT UNO 1996, 5 drzwi. 502-452423. (162/2011)

KARCHER. 691-419-567.

KASACJA aut. 725-005-832. (83/2011)

FOCUS kombi 2000/2001. 787-617784. (103/2011)

SPRZEDAŻ

FORD MONDEO kombi 2,0/16V/1998 r. ghia, 607-653-652. wp1387

ALBA komunijna - dziewczynka + sukienka. 783-983-280. wp1474 BLACHODACHÓWKA trapez, rynny, obróbki. NAJTANIEJ Leszno 65/520-11-33. wp1425 CEGŁA EMKA - 800 szt. 604-588-700. (120/2011) DO sprzedania tanio: koncentrator tlenu dla osób chorych na astmę oraz wózek inwalidzki. Kontakt kom. 603-115-512. (122/2011)

GOLF 1998. 603-679-406. (104/2011) M AT I Z 2 0 0 0 . 6 9 7 - 2 9 9 - 0 9 2 . (202/2011) MERCEDES E 211 2,7CDI 2002 r. 605-225-583. wp1506 OPEL ASTRA 1,6/1992, garażowany, tanio. 604-810-593. (199/2011) OPEL CORSA 1,5D. 693-673-469. (215/2011)

rk357

OPUŻYWANE NY i NOWE

FELGI STALOWE I ALUMINIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

Leszno, ul. Kosmonautów (Lotnisko) tel. 0 692 071 251

czynne 9-18

DREWNO kominkowe. 605-725-626. wp774

OPEL VECTRA 2,0DTI/2000 16V. 697-952-004. (39/2011)

DREWNO kominkowe. 661-420-986. wp1184

PEUGEOT 106 1993. 697-299-092. (201/2011)

DREWNO. 667-281-652.

wp95

PEUGEOT 306/1999, stan bardzo dobry. 660-305-707. (112/2011)

GARAŻE blaszane, od 1550 zł z montażem + dowóz. Leszno, 65/520-11-33. wp1426

ZŁOMOWANIE pojazdów, bezpłatny transport, autoczęści. 606-982-046, 65/545-73-04. wp1302

POLO/1997, klimatyzacja, APRILLIA 50/2001. 505-586-312. (193/2011)

RÓŻNE

DREWNO opałowe, pocięte. 609-767646. (185/2011)

RENAULT LAGUNA 1,8/1998, butelkowa zieleń, cena 6000 zł + opłaty. 663-773-164.

DRZWI budowlane - 100 zł. 604-588700 (119/2011) GOŁĘBIE. 65/529-10-19. (190/2011)

RENAULT SCENIC 1,6/1998, bordowy metalik, cena 6500 zł + opłaty. 663-773-164.

GRZEJNIK „fafira” dł. 1,80 m, hydrofor silnik 4 KW, wózek do towaru 4-kołowy. 605-633-070. (200/2011)

RENAULT SCENIC 1,6/1999, pełne wyposażenie, przed liftingiem. 603755-371.

MONETY okolicznościowe 2-złotowe. Tel. 603-755-371.

SEAT IBIZA 1,9TDi/1999, 5 drzwi, zadbany. 604-588-700. (118/2011)

NAGROBKI - WYPRZEDAŻ. RABAT 15%. 605-388-333, 65/527-08-59. wp1210

SEAT IBIZA 2002 r. 1,4. 603-086-877. (116/2011)

OKAZYJNIE! Nosidełka dla niemowlaka (mało używane) – Leszno, tel. 601-329-693. ON z atestem dowóz cysterną z licznikiem gratis. 697-116-466. wp1364 PIEC c.o. 3 m2 - 300 zł, okno skrzyniowe 145x145 - 20 zł. 607-676-734. ROWERY. 65/529-10-19. (191/2011) SPRZEDAM: MEBLOŚCIANKĘ kolor buk - 300 zł, STÓŁ do jadalni, kolor buk, stan bardzo dobry - 500 zł, 6 KRZESEŁ - 50 zł/szt, TAPCZAN + FOTEL - 300 zł. 603-668-780. STYROPIAN- tanio. 607-501-248. (131/2011)

SPRZEDAM OPEL CORSA 1,4 16V sport, 1996 r., 3 drzwi, zielony. 667142-518. SPRZEDAM SIMSONA ENDURO, zielony. 513-718-760. (75/2011) SPRZEDAM VW GOLF V, 2004. 604452-198. (42/2011) VOLKSWAGEN GOLF IV 1,9TDI, 110 KM 1999 r. 512-206-964. wp1492 VW T4 MULTIVAN, po liftingu. 601852-530. (158/2011)

KUPNO AUTO-SKUP - złomowanie, transport gratis, 696-545-600, 65/536-72-76. wp1408

SUKNIĘ ślubną, białą, rozm. 38, stan idealny. Tel. 660-071-702.

KUPIĘ każde auto do złomowania, odbiór własnym transportem. 722-143063. wp1507

TANIO! Rehabilitacyjno-leczniczy zestaw pościeli wełnianej (materac, kołdra, poduszka) za jedyne 1600 zł Leszno, tel. 601-329-693.

KUPIĘ silnik do OPLA ASTRY I, 1996 r., 1,7TD (oplowski). Tel. 608-539-232.

TELEWIZOR 29 cali. 600-147-244. (154/2011)

KUPUJEMY AUTA do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki. 601-757165,605-074-623. ga7282

wp1481

W ciągłej sprzedaży szeroki wybór opon

695 806 439

CHWILÓWKA 500 zł, pożyczka pod zastaw. Tel. 513-132-599. (217/2011) KOMIS DZIECIĘCY - Leszno, ul. Szkolna, tel. 512-714-689. KREDYTY: konsolidacyjne - płać jedną niższą ratę zamiast wielu; gotówkowe - również przy złej historii kredytowej, bez BIK. Leszno, Jagiellońska 16, 65/520-05-77, 603-312-674. wp1512 MŁODA dziewczyna szuka zakładu fryzjerskiego na naukę zawodu. Leszno, trasa Leszno-Włoszakowice. 515-145297. (23/2011) UWAGA!! Kredyt na dowód! Wiele banków w jednym miejscu. Centrum kredytowe 65/512-61-10, 665-070-196. wp1292

USŁUGI BEZPŁATNY wywóz niepotrzebnych rzeczy: makulatura, folia, RTV, AGD, meble, złom. 783-548-654. (22/2011) BUDOWA domów pod klucz, wysoki standard. 510-148-210. wp1333 CIESIELSTWO - dekarstwo, montaż okien dachowych, docieplanie poddaszy. Tel. 661-858-712. (197/2011) CYKLINOWANIE. PROMOCJA! 502-954-307. wp736

KOMPLEKSOWE wykańczanie mieszkań, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity, biały montaż, zabudowa poddaszy, łazienki, murowanie. Szybko, tanio, profesjonalnie. Tel. 661609-219. KOPANIE, odmulanie stawów. 601756-526. wp952 MALOWANIE, szpachlowanie, płytki. 600-540-312. wp1441 MALOWANIE, szpachlowanie, płytki, ocieplanie poddaszy, sufity podwieszane. 661-098-419. wp1476 MALOWANIE, szpachlowanie, płytki. 889-965-935. (88/2011) MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie, ocieplenia. 661-322-315. (110/2011) MONTAŻ sufitów podwieszanych. 669-098-946. wp1174 NOWY SPRINTER 9-osobowy: dowóz na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 604-385-663. OBRÓBKI, parapety blaszane, okna, drzwi. Leszno 65/520-11-33. wp1427 OGÓLNOBUDOWLANE. 725-005832. (84/2011) PŁYTKI, malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, panele, tanio. 889-429088. wp1470 POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie, tynki maszynowe. 511-505348. wp1385 POŻYCZKI bez BIK. 516-457-763. ga7015 PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 509-879-801. wp88 REMONTY, wykończenia, zabudowy, malowanie, płytki, szpachlowanie itp. Tel. 502-940-193. ROBOTY ziemne koparko-ładowarką. Tel. 784-223-814. wp1063 ROLETY, markizy, siatki przeciw owadom - produkcja. Leszno, Towarowa. 65/520-53-65. (93/2011) RYGIPSY, szpachlowanie, bezpyłowe szlifowanie. 724-849-559. wp795 SIATKA ogrodzeniowa, montaż. 606391-844. (211/2011)

ELEWACJE. 669-098-946. wp1175

ŚLUSARSTWO, ogrodzenia, balustrady. 601-065-787. (186/2011)

FIRMA ciesielsko-dekarska podejmie podwykonastwa.Tel. 661-858-712. (198/2011)

TRANSPORT lawetą, przyczepą, kraj, zagranica. Tanio. 601-361-447. (161/2011)

FOTOGRAFIA ślubna. 691-876-061. ga7323

TYNKI maszynowe. 605-906-363. (214/2011)

HYDRAULIK, 661-871-846. (207/2011)

USŁUGI minikoparką - fundamenty, wod-kan. Tel. 784-223-814. wp1062

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 9 osób + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzeń pasażerska klimatyzowana. Długość załadunkowa 4,7 m - 15,5 m 3. Tel. 604-385-663. WARKOCZYKI - tanio. 795-908-926. wp1299 WYPOŻYCZALNIA aut osobowych. 725-005-832. (85/2011)

PRACA ZATRUDNIĘ APTEKA zatrudni technika farmacji po stażu w Borku Wlkp. i w Gostyniu. 512-388-674, 512-388-671. (204/2011) AVON - dodatkowa praca. 663-368320. (203/2011) BLACHARZA lub mechanika samochodowego. 723-188-978. wp1421 DO nowo otwartej restauracji McDonald's w Galerii Handlowej zatrudnimy pracowników. Tel. 662-142-545. (187/2011) FIRMA z Leszna zatrudni dekarzy, murarzy, pomocników. 669-91-38-38. wp1463 KIEROWCA C+E. 501-357-725. (183/2011) KIEROWCĘ C+E, kraj. 696-484-816. (90/2011) KIEROWCĘ kat. C, pracownika gospodarczego - emeryt, rencista. 516042-112. (208/2011) KIEROWCÓW z kat. D prawa jazdy z okolic Grodziska Wlkp., Krzywinia, Śmigla i Kościana przyjmę. 65/52599-19, 65/511-41-63 PKS Leszno Sp. z o.o., ul. Narutowicza 76. (128/2011) MURARZY, malarzy, płytkarzy. 723638-136. wp1513 PRACA na targowisku. 601-790-525. wp1429 PRACA za granicą dla murarzy. 608138-054. (129/2011) PRZEDSTAWICIELI handlowych info@jagart.com.pl wp1477 PRZYJMĘ dekarzy, cieśli i operatora ładowarki teleskopowej na dobrych warunkach. Tel. 601-312-375 po 17. wp1073 PRZYJMĘ do pracy murarzy, tynkarzy, płytkarzy, tel. 661-609-219. PRZYJMĘ ucznia - elektryk. 605-442370. wp995 ŚLUSARZA, spawacza, umiejętność majsterkowania. 501-357-725. (184/2011) ZATRUDNIĘ murarzy i płytkarzy. Praca na terenie Leszna. 605-828-474. wp1446 ZATRUDNIMY z-cę kierownika sklepu spożywczego z doświadczeniem. Aplikacje prosimy wysyłać na adres: pracaleszno@poczta.onet.pl (125/2011) ZLECĘ przycięcie żywopłotu. 782661-575. (212/2011)

SZUKAM PRACY 26-LATEK, zorganizowany, student zaoczny I roku ekonomii, obsługa komputera, urządzeń biurowych, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w handlu usługami OFE i kredytach, szuka pracy biurowej, jako kierowca lub inna - stała. 693-765-480. wp1478 28 lat, II stopień niepełnosprawności, dyspozycyjny, średnie, podejmie pracę. 667-435-453. wp1443


27

OGĹ OSZENIA DROBNE â&#x20AC;&#x201C; 1 SĹ OWO: 1,30 ZĹ KILKU malarzy z doĹ&#x203A;wiadczeniem szuka pracy. 669-086-419. wp1453

DZIAĹ KI Boszkowo. 603-603-033. (209/2011)

MÄ&#x2DC;ĹťCZYZNA lat 26 zdecydowanie podejmie pracÄ&#x2122;. DoĹ&#x203A;wiadczenie w handlu oraz w branĹźy budowlanej. MogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; takĹźe inne oferty. Tel. 782-658-938. (205/2011)

DZIAĹ KI Boszkowo- Zatoka. 509754-309. (91/2011)

PODEJMÄ&#x2DC; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; z handlowcami aut w celu lakierowania samochodĂłw, rĂłwnieĹź w zamian za auto. 721-953141. (127/2011)

JARDOM NIERUCHOMOĹ&#x161;CI sprzedaĹź, kupno, wynajem, ubezpieczenia nieruchomoĹ&#x203A;ci. Leszno, ul. Narutowicza 29A/2, 65/520-74-25 www. jardom.pl wp1101

POSPRZÄ&#x201E;TAM mieszkanie, biuro, zaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; starszÄ&#x2026; osobÄ&#x2026; lub dzieckiem. 782-429-497. ga5757

SPRZEDAM dom - Czacz. 663-225696. (164/2011)

PRZYJMÄ&#x2DC; prace chaĹ&#x201A;upniczÄ&#x2026;, oczekujÄ&#x2122; propozycji. Leszno. 668-351-680. (44/2011)

DZIAĹ KI DÄ&#x2026;bcze 900 m2. 502-592780.

SPRZEDAM dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 831 m2, Lipno. 697-956-975. (3/2011)

LESZNO, centrum, nowe lokale, wykoĹ&#x201E;czone na biura, pracownie. 792-183947. (77/2011)

SPRZEDAM zboĹźe. 604-420-156. (40/2011)

LOKAL 200 m2 - NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. 601844-772. wp1420

SPRZEDAM ziemiÄ&#x2122; rolnÄ&#x2026; 3100 m2 w Zaborowicach koĹ&#x201A;o Bojanowa. Tel. 512-965-053.

LOKAL handlowy 73,5 w Lesznie. 796-566-834. wp1448

ZETOR 7011 oraz 5211. 785-982-297. (216/2011)

LOKAL handlowy o pow. 96,5 m2 w centrum Leszna. 607-879317.

TOWARZYSKIE ATRAKCYJNA - 514-744-274. wp1145

ELEKTRYK, instalacje elektryczne pomiary. 605-44-23-70. wp1379

ATRAKCYJNE mĹ&#x201A;ode. 723-173-580. (14/2011)

HYDRAULIK. Tel. 691-626-468 ga5792

BEZPRUDERYJNA 667-545-231. wp1480

INSTALACJE wodne, cieplne, gazowe, 601-493-705. wp145

WYNAJMÄ&#x2DC; firmie mieszkanie 3-pokojowe, nowe, umeblowane - Ostroroga. 692-710-720. wp1449

DZIEWCZYNA dyskretnie. 723-126458. (15/2011)

INSTALACJE wod-kan, CO, szybkotanio. 723-541-994. wp1194 KARCHER - czyszczenie - dywany, samochody. 693-357-363. wp443

MIESZKANIA 50 m2 - NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. 601-844-772. wp1419 POKOJE. 693-887-263.

wp1339

POKOJE. 609-859-703.

(170/2011)

POKĂ&#x201C;J, Leszno. 660-373-517. wp1483

SZUKAM pracy jako portier, pracownik gospodarczy, zĹ&#x201A;ota rÄ&#x2026;czka (grupa inwalidzka). Tel. 65/520-04-11. wp1442

SPRZEDAM dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; o pow. 2900 m2 pod zabudowÄ&#x2122;. Wilkowice, Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ciechowska 80. 65/534-13-18. (87/2011)

WYNAJMÄ&#x2DC; garaĹź - Leszno. 512-297127. wp1374

DZIEWCZYNA zaprasza dyskretnie. 667-435-616. Zapraszam koleĹźanki do wspĂłĹ&#x201A;pracy. (16/2011)

SPRZEDAM dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z domkiem na WzgĂłrzach LgiĹ&#x201E;skich. 504-058-774. (163/2011)

WYNAJMÄ&#x2DC; kawalerkÄ&#x2122;, Leszno (Gronowo), 900 zĹ&#x201A; + media. 607-437-207. (109/2011)

DZIEWCZYNY - dojadÄ&#x2026;. 669-176503. wp1298

ZAOPIEKUJÄ&#x2DC; siÄ&#x2122; starszÄ&#x2026; osobÄ&#x2026; - leĹźÄ&#x2026;cÄ&#x2026;, wzglÄ&#x2122;dnie samotnÄ&#x2026;. Tel. 691-708857. wp1467

NIERUCHOMOĹ&#x161;CI 01NIERUCHOMOĹ&#x161;CI â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x161;migielski Groupâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; - kupno, sprzedaĹź, wynajem, kredyty. Leszno, Rawicz, GostyĹ&#x201E; 510-124-875 www.smigielski.net.pl wp1362 BOSZKOWO, dziaĹ&#x201A;ki budowlane 400 m2, nieuzbrojone. 655-422-488. (124/2011) BOSZKOWO - dziaĹ&#x201A;ki budowlane ok. 550 m2, bardzo atrakcyjna cena. Tel. 667-246-245. DOM + dziaĹ&#x201A;ka 2500 m 2, Kosowo k/Gostynia, 695-968-576 (po 18). wp808 DZIAĹ KA budowlana 1023 m2 Rawicz, Sadownicza, warunki zabudowy, prÄ&#x2026;d 79 zĹ&#x201A;/m2, 600-877-590. wp1499 DZIAĹ KA budowlana 750 m , Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ciechowa, tel. 603-755-371. 2

SPRZEDAM dziaĹ&#x201A;ki budowlane od 800-1200 m2 - Grodzisko k/Osiecznej. 609-094-832. wp669

WYNAJMÄ&#x2DC; komfortowÄ&#x2026; kawalerkÄ&#x2122; - Leszno, ul. SygietyĹ&#x201E;skiego, tel. 665596-433.

SPRZEDAM dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 4600 m2, okolice KoĹ&#x203A;ciana. 503-146-753. wp1471

WYNAJMÄ&#x2DC; pomieszczenie 22 m 2, Zatorze. 601-673-680. (78/2011)

SPRZEDAM lub zamieniÄ&#x2122; na samochĂłd osobowy, dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 400 m2 Boszkowo, ul. Starkowska pod zabudowÄ&#x2122; rekreacyjnÄ&#x2026;, teren nieuzbrojony. 655422-488 po godz. 18. wp1133

WYNAJMÄ&#x2DC; pokĂłj 2-osobowy studentkom 250 zĹ&#x201A;/osoba (TV + internet). Leszno, DÄ&#x2026;browskiego 7, 65/529-5063. wp1331

SPRZEDAM uzbrojone dziaĹ&#x201A;ki - Wilkowice. 514-287-083. wp1071

LOKALE SPRZEDAM KOĹ&#x161;CIAN - LOKAL NA DZIAĹ ALNOĹ&#x161;C 128 M 2 - SPRZEDAĹť LUB WYNAJEM. Tel. 501-261-095, 501261-192. wp1344 KOĹ&#x161;CIAN - centrum - sprzedam mieszkanie. Tel. 501-261-095, 501261-192. ga6221

SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie w Lesznie, I piÄ&#x2122;tro. Tel. 661-966-790. wp1351

POSZUKUJEMY PLHV]NDĂťGRPĂ&#x2021;ZORNDOLJUXQWĂ&#x2021;Z zapraszamy Centrum NieruchomoĹ&#x203A;ci Licencja zawodowa 9402 Leszno, ul. Narutowicza 29D/2 tel. 65 520-29-46 kom. 601-585-252 www.nieruchomosci-centrum.com.pl

WYNAJMÄ&#x2DC; samodzielne pomieszczenie dla kosmetyczki w salonie fryzjerskim w Lesznie. 609-700-407. wp1466

POSZUKUJÄ&#x2DC; KUPIÄ&#x2DC; 1- lub 2-pokojowe mieszkanie w GĂłrze. 693-719-315. (188/2011)

SPRZEDAM mieszkanie 54 m 2 w Gogolewie. Tel. 512-965-053.

DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA 3-POKOJOWE tanio od zaraz - DĹ&#x201A;ugie Stare, ogrĂłd, centralne, blok. 600-951177. wp1430 CENTRUM KoĹ&#x203A;ciana, 72 m 2, idealne na biuro, gabinet, 601-269-223. wp898 DO wynajÄ&#x2122;cia garaĹź, wysoki standard, 200 zĹ&#x201A; netto, Rawicz - KrĂłlowej Jadwigi. 600-877-590. wp1500 DO wynajÄ&#x2122;cia komfortowe mieszkanie, dwupokojowe w Rawiczu - 42 m2, 790 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty, 600-877-590. wp1497 DO wynajÄ&#x2122;cia nowe, komfortowe, dwupokojowe mieszkanie w Rawiczu - 38 m2, 800 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty. 600-877-590. wp1496 GARAĹť, magazyn 20 m2. 693-887263. wp1340

D Z I E W C Z Y N Y. 6 0 3 - 7 0 1 - 6 3 9 . wp1295 ELZA GĂłrowska 38. 65/527-00-83. Zatrudnimy panie. wp1296 MILUTKA zaprasza. 697-615-741. (17/2011) MĹ ODA atrakcyjna 19-latka. 782-204639. (18/2011)

KARCHER tanio, solidnie. 781-175365. ga6444 MALOWANIE, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, tanio. 605-529-035. ga5569 MEBLE, szafy, kuchnie. www.mebleleszno.pl 65/526-86-83. ga4282 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 783-608-080. ga5799 NAPRAWA telewizorĂłw: LCD, plazma. 606-142-575. ga6617

NAMIÄ&#x2DC;TNA dyskretnie. 722-312-012. (19/2011)

OGĂ&#x201C;LNOBUDOWLANE, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz. 693-854774. wp354

NIGHT Club STODOĹ A, ul. Lotnicza zaprasza. 663-899-072. (20/2011)

OPRAWA muzyczna imprez. 724-165754. wp123

NOWA prywatnie. 782-261-999. wp1479

POSADZKI maszynowe zacierane mechanicznie. 663-369-660. ga5718

RUDA. 795-908-926.

wp1297

NAUKA

SARA EXCLUSIVE. 513-300-284. wp1144

PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaĹź-akcesoria. 697-260-040. (102/2011)

CHEMIA, matematyka, fizyka. 65/52098-02, 721-475-072. ga6712

ZDROWIE

SERWIS komputerowy, odzyskiwanie danych. 602-321-033. wp473

MAT. fiz. chem. - gimnazjum. PROFESJONALNIE. 605-061-912. wp44

OKAZJA - KOĹ&#x161;CIAN CENTRUM - SPRZEDAĹť MIESZKAĹ&#x192; 1-, 2-POKOJOWYCH 3000 zĹ&#x201A;/m2 brutto. Tel. 501-261-095, 501-261-192. wp1343 PAWILON handlowy 30 m2. Lokalizacja Leszno. 781-158-223, 723-342-373. (92/2011)

CIESIELSTWO - dekarstwo, podbitki, poddasza, 609-109-004. ga2044 DĹšWIGI, podnoĹ&#x203A;niki koszowe - usĹ&#x201A;ugi. 601-361-422. ga7153

RENCISTA lat 46 podejmie jakÄ&#x2026;kolwiek pracÄ&#x2122;. 603-922-687. (81/2011)

TECHNIK budowlany, uprawnienia budowlane, jako operator koparkoĹ&#x201A;adowarki. MogÄ&#x2122; takĹźe rĂłwnoczeĹ&#x203A;nie poprowadziÄ&#x2021; brygadÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;. Tel. 508-832-431. wp1444

BRUKARSTWO, ogrodnictwo, spawalnictwo, budownictwo. 603-209878. wp106

wp1146

ADRIANA. 516-715-756.

SPRZEDAM dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Konarach gm. Miejska GĂłrka (15,5 ar), media - prÄ&#x2026;d, gaz, woda i kanalizacja, cena do uzgodnienia. Tel. 721-099-855.

SZUKAM pracy jako lakiernik, prace dorywcze, róşne fizyczne, na terenie Leszna i okolic. 721-953-141. (126/2011)

BEZPYĹ OWE-CYKLINOWANIE, ukĹ&#x201A;adanie parkietu, lakierowanie-doradztwo. 601-930-353. ga6445

TANIEC- fachowe lekcje indywidualne. 503-379-455. (37/2011)

ROLNICZE DZIK - traktor, pompa do szamba, Ĺ&#x203A;rutownik, sieczkarka. 504-316-729, 65/529-10-19. (189/2011) KUPIÄ&#x2DC; knura biaĹ&#x201A;ego 120-150 kg. Tel. 667-491-627. KURY wiejskie rosoĹ&#x201A;owe Ĺźywe lub ubite. 601-401-688. (74/2011) MAKI skup macior i knurĂłw. 609-630005, 601-19-19-44. ga6798 NAWOZY. 725-005-832.

ALERGIE- bezbolesne testy (bez odkĹ&#x201A;adania lekĂłw, bez nakĹ&#x201A;uwaĹ&#x201E;). Odczulanie bez lekĂłw. BIOSTYL GostyĹ&#x201E;, Rawicz 602-744-956, 601-744956. Czynne: poniedziaĹ&#x201A;ki lub piÄ&#x2026;tki. (155/2011) GRONKOWIEC ZĹ OCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne, usuwanie zakaĹźeĹ&#x201E; drĂłg moczowych i oddechowych (rĂłwnieĹź u niemowlÄ&#x2026;t). BIOSTYL GostyĹ&#x201E;, Rawicz 602-744956, 601-744-956. Czynne: poniedziaĹ&#x201A;ki lub piÄ&#x2026;tki. (156/2011) NAĹ OGI: tytoniowy, alkoholowy skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL GostyĹ&#x201E;, Rawicz, 602-744-956, 601-744-956. Czynne: poniedziaĹ&#x201A;ki lub piÄ&#x2026;tki. (159/2011) ODCHUDZANIE bez efektu jo-jo, komputerowa akupresura na maĹ&#x201A;Ĺźowinie ucha. BIOSTYL GostyĹ&#x201E;, Rawicz, 601-744-956, 602-744-956. (160/2011) POTENCJA. Leszno, 697-454-739. wp1416

(82/2011)

ROZWOĹťENIE obornika i siew kukurydzy. Tel. 607-344-231. (213/2011) SIANO, sĹ&#x201A;oma. 604-712-407. (76/2011) SPRZEDAM siano bdb jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, wyka, proso, sĹ&#x201A;onecznik, gorczyca i inne, 513145-067. wp899 SPRZEDAM: byczki miÄ&#x2122;sne czarnobiaĹ&#x201A;e, jaĹ&#x201A;Ăłwki, transport. 605-887-080. wp945

ZADZWOĹ&#x192; DO FACHOWCA

TELEFONY komĂłrkowe, nawigacje - naprawa. 65/520-55-66. ga6805 TELEFONY stacjonarne, telefaksy naprawa. 65/520-55-66. ga6806 TRANSPORT - kraj, zagranica, przeprowadzki. 509-216-712. wp33 TRANSPORT i przeprowadzki. Tel. 509-879-801. wp92 TRANSPORT, przeprowadzki. 601055-529. wp454 USĹ UGI stolarskie - produkcja, sprzedaĹź. 603-575-252. wp972 VIDEOFILMOWANIE + zdjÄ&#x2122;cia. 1200 zĹ&#x201A;. 600-386-935. ga5506 WYPOĹťYCZALNIA sprzÄ&#x2122;tu budowlano-ogrodniczego. Jackowskiego/13. 694-147-290. wp107 ZDUN, piece + podkowa. 65/547-5487. ga6096 ZĹ OTA rÄ&#x2026;czka, instalacje wod-kan/c.o. 697-231-155. wp1418

ODDAM DARMO

1MUROWANIE domĂłw, obiektĂłw, usĹ&#x201A;ugi-ogĂłlnobudowlane. 516-355-914. ga7174

MAĹ E pieski. 65/527-02-58. (9/2011)

BEZPYĹ OWE cyklinowanie, polerowanie, podĹ&#x201A;ogi. 609-379-993. wp424

ODDAM darmo pieski. 65/538-71-27. (86/2011)

BEZPYĹ OWE cyklinowanie, ukĹ&#x201A;adanie-lakierowanie, renowacje. 692-703539. wp894

ODDAM darmo psa podwĂłrkowego, Ĺ&#x203A;redniej wielkoĹ&#x203A;ci, nierasowy, pies. KÄ&#x2026;kolewo, 663-726-626. wp1461


OGŁOSZENIA

28

GARAŻE BLASZANE BRAMY GARAŻOWE Działamy na terenie całego kraju

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan

Sprzedaż RATALNA Zapewniamy transport Montaż GRATIS

www.konstal-garaze.pl 65 526 20 87, 61 812 54 69, 63 278 62 25, 62 586 07 83 509 574 644

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską we Wschowie uchwały Nr VI/42/11 z dnia 24 lutego 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych, obejmującej jednostki bilansowe ozn. symbolem „A-128-P,U” i „B-33-U”. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67- 400 Wschowa w terminie do dnia 4 kwietnia 2011 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie zmiany planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu miejscowego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 każdy ma prawo składania wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Wnioski można składać w terminie i na adres j.w. Uwagi i wnioski można wnieść także w postaci elektronicznej bez podpisu elektronicznego na adres e-mail: planowanie.umig@wschowa.pl. Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa mgr inż. Krzysztof Grabka

92/2011

RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OGŁASZA PRZETARG 1. Prace malarskie • malowanie klatek schodowych

- 10 szt.

• malowanie elewacji (1 budynek)

- 250 m2

2. Prace brukarskie • parkingi, drogi, dojazdy

- 1400 m2

• chodniki

- 105 m2

• remont drogi z położeniem dywanika asfaltowego

- 350 m2

3. Prace dekarskie • Krycie dachów papą termozgrzewalną

- 850 m2

• wymiana dachówki ceramicznej (3 budynki)

- 1000 m2

4. Wymiana drzwi wejściowych do budynków (stalowe)

- 12 szt.

5. Prace ślusarskie, murarskie • remont balkonów – posadzki

- 104 szt.

• remont balkonów – posadzki oraz ekranów balkonowych - 52 szt. • remont czoła loggi

- 55 szt.

• wymiana wyłazów dachowych

- 9 szt.

6. Prace zduńskie Warunki przetargów do odbioru w biurze RSM w Rawiczu przy ul. Sucharskiego 15 (pok. nr 17) tel. 65 546 22 41, od dnia 14.03.2011 r. do 18.03.2011 r.

ul. Wolności 29, 64-100 Leszno tel/fax. 65/52-888-99, kom. 691-765-454 info@eurotop.leszno.pl www.eurotop.leszno.pl

• wczasy i wycieczki zagraniczne • bilety lotnicze i autokarowe • super oferty last minute • promocje LATO 2011 !!!

OGŁASZA konkurs ofert na: „wykonywanie planowych zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych, polegających na udrażnianiu i protezowaniu dróg żółciowych, ECPW, poszerzaniu i protezowaniu przełyku w pracowni endoskopowej na terenie Szpitala SPZOZ w Kościanie.” Szczegółowe warunki konkursu, materiały o przedmiocie konkursu, projekt umowy, formularz ofertowy można otrzymać w siedzibie SPZOZ w Kościanie, ul. Szpitalna 7, pok. nr 4 oraz na stronie internetowej: www.szpital.koscian.pl. Oferty należy składać w kopertach w siedzibie SPZOZ w Kościanie, ul. Szpitalna 7 (w sekretariacie) w terminie do dnia 4 kwietnia 2011 r. do godz. 11 z dopiskiem: „Konkurs na świadczenia medyczne.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2011 r. o godz. 11.15. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert. 93/2011


29

OGŁOSZENIA MIASTA LESZNA

PRZETARGI WYNAJEM LOKALU

Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie ogłasza w dniu 01-042011 r. przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego w zarządzie MZBK : II przetarg ul. Narutowicza 8 lokal o powierzchni użytkowej 70,90 m2 o godz. 11:30 Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ul. J. Dekana 10 w Lesznie, pok. nr 7. Szczegółowe dane lokalu użytkowego są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Leszno /www.bip.leszno.pl/ oraz są wywieszone wraz z regulaminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, ul. J. Dekana 10 i w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , które nie mają żadnych zobowiązań w stosunku do jednostki organizującej przetarg, wpłacą wadium, przedłożą zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w podatkach i opłatach. Wadium przyjmowane będzie w kasie MZBK w dniu przetargu od godziny 10:00 do 11:00.

SPRZEDAŻ DZIAŁKI UL. DĘBOWA

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 1. Lokalizacja: Leszno, ul. Dębowa – obręb: Zaborowo. 2. Oznaczenie nieruchomości – działka ewidencyjna numer: 147/25, ark. m. 138 o pow. 0,0746 ha – KW Nr PO1L/00022716/2. 3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana. 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna, nieruchomość położona jest w jednostce E-36 MN/U, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. 6. Termin i miejsce przetargu: 20 kwietnia 2011 r., godz. 10:00, pok. nr 1 na parterze Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21. 7. Cena wywoławcza netto: 69.000,00 zł plus podatek VAT 23% od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 23% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. 8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 13.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 13 kwietnia 2011 r. 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10.Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13. Strona internetowa - http://bip.leszno.pl/dokumenty/34

PRACA URZĄD MIASTA LESZNA ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: STANOWISKO DS. KONTOLI PARKINGÓW W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I INWESTYCJI – BIURZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) nieposzlakowana opinia, e) wykształcenie średnie, f) uregulowany stosunek do służby wojskowej, g) nienaganny stan zdrowia oraz sprawność fizyczna i psychiczna. 2. Wymagania dodatkowe dla kandydatów: a) umiejętność obsługi komputera – MS Office, b) znajomość topografii miasta, c) pożądane cechy osobowe: uczciwość, sumienność, odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,

d) znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ruchu drogowego, regulaminu Strefy Płatnego Parkowania. 3. Zadania wykonywane na stanowisku: pracownik odpowiedzialny będzie za kontrolę Strefy Płatnego Parkowania oraz nadzór nad funkcjonowaniem parkomatów. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. 4. Wymagane dokumenty: a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia), b) list motywacyjny, c) życiorys /CV/, d) dokument poświadczający wykształcenie, e) kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. kontroli parkingów w terminie do dnia 21 marca 2011 r. do godz. 17:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. URZĄD MIASTA LESZNA ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI UNIJNYCH w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji – Biurze Projektów Unijnych 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) nieposzlakowana opinia, e) wykształcenie wyższe techniczne, f) minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, g) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel. 2. Wymagania dodatkowe od kandydatów: a) wykształcenie wyższe techniczne drogowe lub budowlane, b) doświadczenie przy przygotowywaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych, c) doświadczenie przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówień, wyborze i kontroli wykonawców. 3. Zadania wykonywane na stanowisku: pracownik będzie wykonywał zadania w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji unijnych. 4. Wymagane dokumenty: a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia), b) list motywacyjny, c) życiorys /CV/, d) dokument poświadczający wykształcenie, e) oświadczenie kandydata potwierdzające minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, tj. opis inwestycji, przy realizacji których kandydat brał udział, z podaniem przede wszystkim: tytułu inwestycji, w jakim okresie była ona realizowana, w jakim okresie kandydat brał w niej udział, jaką funkcję pełnił itp., f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji unijnych w terminie do dnia 21 marca 2011 r. do godz. 17:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych, nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

KOMUNIKAT Komunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna informacji o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Prezydent Miasta Leszna, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, zwraca się z apelem do mieszkańców Miasta Leszna, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych prowadzonych dla swoich nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym. Stan prawny nieruchomości wynika z treści wpisów dokonywanych w księdze wieczystej. Istnieje w stosunku do nich domniemanie, że dokonane zostały zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza się jednak, iż osoby, którym przysługuje określone prawo do nieruchomości (tj. własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, a także prawo osobiste i roszczenie), nie ujawniają ich w księdze wieczystej. W interesie właściciela leży zatem uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, tj. doprowadzenie do zgodności danych z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W związku z powyższym zawiadamiam, iż: 1. Siedziba Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych w Lesznie mieści się przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, - obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego obejmuje: miasto Leszno oraz gminy Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, - godziny pracy Sądu: poniedziałek – 800 - 1800 wtorek – piątek – 800 - 1600 - tel. 65 525-94-00, - do siedziby Sądu można dojechać komunikacją miejską linią nr 3 i 4 (z dworca PKP) oraz linią nr 6 (z dworca PKS). 2. Siedziba Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych mieści się od dnia 1.02.2008 r. w budynku Sądu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2. Informacje dostępne w godzinach pracy Sądu. 3. Punkt informacyjno – konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Leszna – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przy Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 6 i jest dostępny dla mieszkańców Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj.: - w poniedziałki od godziny 730 do 1700 oraz - od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Punkt udziela informacji i wyjaśnień w zakresie problematyki prawnej i geodezyjnej odnośnie posiadanych nieruchomości. Adres e-mail: geodezja@leszno.pl oraz wgn@leszno.pl 4. Rzeczywisty stan prawny nieruchomości mogą potwierdzać: ostateczne decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, wyroki, ugody sądowe, akty nadania ziemi, zaświadczenia itp. 5. Szczegółowe informacje w zakresie aktualnego stanu właścicielskiego nieruchomości obejmuje dział II księgi wieczystej. W dziale II księgi wieczystej w łamie 3 „Właściciel” – wpisuje się właściciela, współwłaściciela, wieczystego użytkownika, wysokość ich udziałów lub rodzaj współwłasności. W łamie 5 „Podstawa nabycia” – podstawa prawna wpisu powyższego prawa. Księgi wieczyste są jawne i każdy może je przeglądać w obecności pracownika sądu. Akta księgi wieczystej może przeglądać osoba mająca interes prawny oraz notariusz. 6. W przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości, właściciel winien dążyć do ich usunięcia, na przykład poprzez: a) złożenie wniosku do Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych dołączając do niego podstawę zmiany wpisu, tj. ostateczną decyzję administracyjną, orzeczenie sądu, ugodę sądową, postanowienie, zaświadczenie itp. Gdy Sąd w postępowaniu nieprocesowym dokona właściwego wpisu w dziale II księgi wieczystej w drodze postanowienia, o czym zawiadomi wnioskodawcę, stronie przysługuje apelacja od dokonanego wpisu w terminie 14 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia. Dla uczestnika, który zrzekł się zawiadomienia, termin ten biegnie od dnia dokonania wpisu. Apelację adresowaną do Sądu Okręgowego składa się w Sądzie Rejonowym (art. 367-391 ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), b) przeprowadzenie postępowania spadkowego w przypadku, gdy w dziale II księgi wieczystej ujęta jest osoba nieżyjąca, gdy posiadamy akt zgonu (art. 29-32 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub w przypadku, gdy nie posiadamy aktu zgonu, a minął określony czas (np. 150 lat) o uznanie za zmarłego (art. 922-1088 Kodeksu cywilnego), c) uzgodnienie stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości w postępowaniu procesowym, poprzez złożenie pozwu do Sądu Rejonowego – Wydziału Cywilnego – w przypadku zaszłości jest to często jedyna słuszna droga regulacji stanu prawnego (art. 10 ustawy z dnia 06.07.1982r. – o księgach wieczystych i hipotece, Dz.U. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), d) przeprowadzenie postępowania o zasiedzenie nieruchomości w przypadku samoistnego posiadania w dobrej wierze 20 lat, w złej wierze 30 lat – właściwy Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Cywilny (art. 172-178 Kodeksu cywilnego), e) przeprowadzenie postępowania procesowego w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni gruntu budynek o wartości przewyższającej wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej na ten cel działki za odpowiednim wynagrodzeniem. www.bip.leszno.pl


SPORT

30 PŁYWANIE

Okręgowe sukcesy Pływacy Astromalu/Akwawit Leszno udanie zaprezentowali się w Zimowych Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego. Aż osiemnastokrotnie stawali na podium. W imprezie startowało 220 zawodniczek i zawodników z 16 klubów. W tym gronie było 20 leszczynian. Odnieśli oni znaczące sukcesy: cztery razy wygrywali, trzykrotnie zajmowali drugie miejsce i aż jedenaście razy byli trzeci. Przy okazji uzyskali wiele wartościowych rezultatów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wynik Michała Galona w konkurencji 200 m stylem grzbietowym (2:11,29), który jest nowym

rekordem Leszna w kategorii open. Najlepsze miejsca naszych zawodników indywidualnie i w sztafetach: Michał Galon pierwszy na 50 m grzbietowym (0:27,88), pierwszy na 100 m grzbietowym (1:01,54), pierwszy na 200 m grzbietowym (2:11,29), Karol Pawlisiak pierwszy na 50 m grzbietowym (0:30,66), trzeci na 200 m dowolnym (2:06,10), Mikołaj Waligóra drugi na 200 m klasycznym (2:44,15), Katarzyna Nowak druga na 100 m grzbietowym (1:16,31), Aleksandra Laskowska trzecia na 50 m dowolnym (0:28,73), trzecia na 100 m dowolnym (1:02,21), trzecia na 50 m grzbietowym (0:33,66),

Fot. E. Baldys

Zuzanna Mika trzecia na 100 m grzbietowym (1:14,15), trzecia na 200 m grzbietowym (2:44,17), Michał Wawrzyniak trzeci na 50 m klasycznym (0:33,54), trzeci na 100 m klasycznym (1:11,68), Anna Grala trzecia na 100 m grzbietowym (1:18,38.), sztafeta mężczyzn 4x50 m dowolnym druga (Szymon Scholtz, Tomasz Elminowski, Karol Pawlisiak, Michał Galon – 1:44,67), 4x50 m zmiennym trzecia (K. Pawlisiak, T. Elminowski, M. Wawrzyniak, M. Galon – 1:55,97), 4x100 m dowolnym trzecia (S. Scholtz, T. Elminowski, K. Pawlisiak, M. Galon – 3:52,41). – We wszystkich konkurencjach była bardzo dobra obsada zawodników, z medalistami mistrzostw Polski seniorów, a także finalistami mistrzostw Europy juniorów na czele. Nas, szkoleniowców, bardzo cieszą szczególnie miejsca na podium. Także uzyskane wyniki, tym bardziej że zawodnicy poprawiali swoje rekordy życiowe, a są krótko po zakończeniu okresu przygotowawczego do mistrzostw Polski. Te najważniejsze zawody sezonu zimowego rozegrane zostaną w ten weekend w Gorzowie Wielkopolskim dla juniorów 14-letnich i w Ciechanowie dla juniorów 15-letnich, a 18-20 marca w Gliwicach dla juniorów 16-letnich – poinformował nas Damian Nowak, szkoleniowiec Astromalu/Akwawit. (ceg)

Fot. archiwum  Zwyciężczynie tegorocznego Rajdu Pań – Dorota Giżyńska (kierowca) i Justyna Rybacka.

RAJDY

Panie triumfowały Automobilklub Leszczyński wspólnie z firmami Renault Smektała i Interbell zorganizował 26. Samochodowy Rajd Pań – Leszno 2011. Wzięło w nim udział blisko 20 załóg. Trasa rajdu wiodła z Leszna przez Śmigiel i zakończyła się w Smyczynie w zajeździe Zielona Smyczyna. W trakcie imprezy załogi miały do wykonania kilka zadań: test turystyczny, samochodową próbę

sprawnościową, a na zakończenie strzelanie do celu. Najlepiej ze wszystkimi konkurencjami poradziły sobie Dorota Giżyńska i Justyna Rybacka jadące renault clio. Wyprzedziły one Mariusza Zakrzewskiego i Zofię Szabel Zakrzewską na renault megane oraz Michała Kraśnera i Emilię Ciesielską na oplu astrze. Po zakończeniu rajdu załogi dzieliły się wrażeniami przy (ceg) wspólnym poczęstunku.

KRĘGLARSTWO

KOP

Karciane zmagania w Śmiglu Pierwsze zwycięstwo W niedzielę miłośnicy karcianych rozgrywek spotkali się, by wziąć udział w X Otwartych Mistrzostwach Śmigla w Kopa. Atmosfera była gorąca, a poziom gry wyrównany. Do rozgrywek w Centrum Kultury w Śmiglu przystąpiło 88 zawodników z powiatu kościańskiego i nie tylko. Organizatorem turnieju był Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji. Pierwszą rundę rozegrano według rozstawienia zawodników przy zapisach, pozostałe cztery zgodnie z tabelą skojarzeń. Do trzeciej rundy gracze mogli na bieżąco sprawdzać swoje wyniki, potem tablica została zasłonięta. Gra budziła sporo emocji. Sędzia zawodów Piotr Baranowski kilkakrotnie wyjaśniał kwestie sporne. Ostatecznie zwycięzcą imprezy został Jarosław Włodarczak z Jasienia, który odebrał puchar z rąk burmistrza Śmigla Wiktora Sneli. Zdobywcy

Fot. archiwum  Karcianym rozgrywkom towarzyszyły duże emocje.

drugiego, trzeciego i czwartego miejsca uzyskali taką samą liczbę dużych punktów, dlatego o kolejności zade-

USŁUGI WYKONAWSTWO POKRYCIA DACHOWE

SPRZEDAŻ I USŁUGI RATALNE

WIĘŹBY DACHOWE Leszno, ul. Ludowa 3 • tel. 65 529 65 67, 600 451 344 • www.superdach.kmm.pl

cydowały małe punkty. I tak: druga lokata przypadła Jadwidze Hampel z Nielęgowa, trzecia Ryszardowi Kuraszykowi z Nowego Lubosza, a czwarta Jerzemu Kortusowi z Kluczewa. Za nimi uplasowali się Robert Grycz ze Spytkówek i Eugeniusz Pawlak z Betkowa. Zawodnicy otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe. xxx W sobotę o godzinie 18.30 w Sali Wiejskiej w Pawłowicach odbędzie się kolejny turniej gry w kopa. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym rower. Będzie też bufet z dwoma posiłkami. Organizatorzy serdecznie zapraszają. LL, (ceg)

Drużyna kręglarska Miejskie- w tego typu rozgrywkach - mówi go Zakładu Wodociągów i Ka- Michał Borowiak. - Wcześniej zajnalizacji z Leszna zajęła pierw- mowaliśmy drugie i trzecie lokaty. sze miejsce podczas Mistrzostw Tym razem udało nam się wygrać. (and) Polski Drużyn Przedsiębiorstw Wodociągowych, które odbyły się w Poznaniu. Konkurencja była mocna, gdyż w eliminacjach brało udział 125 zespołów z całej Polski. W samym finale wystartowało 17 najlepszych ekip. Leszczynianie okazali się najlepsi. Jako jedyni przekroczyli barierę 2000 punktów. Zajęli pierwsze miejsce z dorobkiem 2073 punktów. Na drugiej pozycji uplasowała się drużyna z Częstochowy, a na trzecim zespół z Lubina. Drużynę MPWiK w Lesznie tworzyli: Agnieszka Pietrowicz, Michał Borowiak, Maciej Woźny oraz Marek Majchrzak. Ten ostatni zajął także pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej, zdobywając 550 punktów. Fot. A. Przewoźny – Już pięciokrot-  Drużyna leszczyńskich „wodociągów” po raz nie braliśmy udział pierwszy zajęli I miejsce.


31

SPORT PIŁKA RĘCZNA

Zapomnieć o Komprachcicach Kolejną serię spotkań rozegrają w ten weekend szczypiorniści II ligi. Tym razem u siebie wystąpią leszczynianie, natomiast kościaniacy wybierają się do Bystrzycy Kłodzkiej. Dla zawodników Arotu/Astromal będzie to doskonała okazja do zmazania plamy z ubiegłego tygodnia, kiedy to niespodziewanie przegrali w Komprachcicach z dziewiątą w tabeli drużyną OSiR-u, która traciła do naszych szczypiornistów... aż 20 punktów. – Mam nadzieję, że zespół wyciągnie wnioski z tej wpadki. Na kolejną stratę punktów już nie możemy sobie pozwolić – mówił po tamtej porażce Ryszard Kmiecik. Trudno nie zgodzić się ze szkoleniowcem leszczyńskiej drużyny. Póki co przegrana w Komprachcicach nie miała jeszcze żadnych negatywnych skutków. Arot/Astromal pozostał bowiem liderem tabeli, ale jego przewaga nad drugim w tabeli MKS Poznań zmalała do 2 „oczek”. Już niebawem oba wspomniane zespoły zmierzą się w Lesznie i – jeśli nie pogubią po drodze kolejnych punktów – to właśnie ich bezpośred-

ni pojedynek zdecyduje najpewniej o awansie do I ligi. Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie rozgrywek nasi szczypiorniści ulegli na wyjeździe drużynie z grodu Przemysława. W najbliższy weekend jest spora szansa na utrzymanie przewagi nad poznaniakami, gdyż sobotnim rywalem naszych szczypiornistów będzie jeden z outsiderów grupy - Zagłębie II Lubin. Spotkanie z tą drużyną rozpocznie się w hali Trzynastka o godzinie 18. Wyjazdowa potyczka czeka w ten weekend graczy Tęczy Kościan. Podopieczni Rafała Szatkowskiego wybierają się do Bystrzycy Kłodzkiej. Ich rywal plasuje się w tabeli jeszcze niżej, ale aby myśleć o zwycięstwie goście muszą zagrać zdecydowanie lepiej niż w niedawnym meczu u siebie ze Szczypiornem Kalisz. W pozostałych pojedynkach tej kolejki Pogoń Oleśnica zmierzy się z Orlikiem Brzeg, MKS Poznań ze Spartą Oborniki, ŚKPR Świdnica z SPR Nowa Sól, Żagiew Dzierżoniów z Olimpem Grodków i Szczypiorno Kalisz z OSiR-em Komprachcice. (ceg)

▲Gracze Arotu/Astromal Leszno nie mogą sobie pozwolić na kolejną stratę punktów.

KOSZYKÓWKA

JEŹDZIECTWO

Pozbawili się złudzeń

Znów w hali

Trzecia z rzędu porażka sprawiła, że koszykarze Polonii 1912 Leszno definitywnie stracili szanse na udział w barażach o II ligę. Zagrają w nich natomiast kościaniacy. Sokół - Polonia 75:67

Pyra - Obra 59:67

Po ostatnich porażkach z MKS Konin i Pyrą Poznań tylko wygrana w wyjazdowym spotkaniu w Międzychodzie, przy korzystnych rozstrzygnięciach w innych spotkaniach, prolongowała nadzieje leszczynian na udział w turniejach barażowych. Niestety, Polonia zawiodła po raz kolejny. Grający nadal bez kontuzjowanego Arka Zachacza goście, tylko w pierwszej kwarcie prezentowali się przyzwoicie. Wygrali ją 15:12. Drugą ćwiartkę przegrali już 14:26 i do przerwy tracili do Sokoła 9 „oczek”. Leszczynianie nie przełamali się po zmianie stron i dali odskoczyć rywalom nawet na 15 punktów. Udało im się co prawda zmniejszyć dystans, ale wszystkich strat nie odrobili. Na domiar złego stracili jeszcze Rafała Urbaniaka, który nabawił się urazu i nie zagra w ostatnim meczu (dzisiaj, w piątek o godzinie 20 w Trapezie) z Rawią Rawicz. – Zagraliśmy kolejne słabe zawody i trudno szukać jakiegoś usprawiedliwienia. Brak Arka Zachacza był aż nadto widoczny – powiedział Zenon Sosiński, szkoleniowiec leszczyńskiego klubu. Punkty dla Polonii: Urbaniak 23, Żeleźniak 22, Mocek, Kenkel i Krauzowicz po 5, Janiszewski 3, Kroczyński i Muszyński po 2.

Goście zrewanżowali się Pyrze Poznań za porażkę z pierwszej rundy na własnym parkiecie. Wytknięcie przez trenera braku zaangażowania w poprzednim (jednak wygranym) meczu, przyniosło efekt. Tym razem zawodnicy Obry zagrali z ogromną wolą walki, choć niemal przez całe spotkanie występowali jedną piątką (do Poznania nie mogli pojechać Konieczny i Skrzypczak), a przeciwnicy wystawili do gry wszystkich dwunastu graczy. – Zaczęliśmy rewelacyjnie, z dużym zaangażowaniem i dopóki były siły to wyraźnie prowadziliśmy. W 17. minucie wygrywaliśmy aż 40:18. Chcąc dać odpocząć zawodnikom poprosiłem o czas i najwyraźniej niepotrzebnie, bo to ich wybiło z rytmu. Końcówkę tej drugiej kwarty przegraliśmy 2 do10 – stwierdził Witold Ratajczak, trener Obry. Niebezpiecznie zrobiło się na początku IV kwarty. Gospodarze zbliżyli się na 2 punkty (57:59). Jednak Obra uporządkowała grę, odskoczyła na 5-7 punktów i do końca kontrolowała wynik. – Przeważaliśmy zwłaszcza rutyną. Wszyscy zawodnicy zrobili co do nich należało. Smoczyk dobrze rozdzielał piłki. Wszyscy zasłużyli na słowa pochwały – podsumował Witold Ratajczak. Obra: Przygocki 26, Wojciechowski 19, Ratajczak 10, Ciążkowski i Smoczyk po 6.

▲Leszczynianie stracili szanse na grę w barażach. Wystąpią w nich natomiast koszykarze z Kościana. Fot. E. Baldys

Pyra – Rawia 84:64 Nasz zespół zagrał w zaledwie 7-osobowym składzie. Zabrakło Marcina Matuszewskiego i Styły. Do póki starczało sił, dopóty Rawia toczyła wyrównaną walkę z młodą, ale mocną fizycznie drużyną gospodarzy. Pierwsza kwarta zakończyła się remisem po 17, później już górą byli poznaniacy, którzy kolejne ćwiartki wygrali 24:16, 27:17 i 20:14. Zdaniem Szymona Pietraszka, trenera Rawii, sędziowie pozwolili na bardzo ostrą grę, którą zdecydowanie lepiej wytrzymał zespół Pyry. – Naszą zmorą były rzuty osobiste – dodał Pietraszek. – Nie trafiliśmy dziesięciu osobistych. Na wyróżnienie zasłużyli Skopiński i Grybczyński. Dobrze zagrał też mało występujący na parkiecie Stachowiak. Zagraliśmy

Fot. E. Baldys

na miarę naszych możliwości. Ciężko gra się w siódemkę z tak wybieganą drużyną, jak Pyra. Punkty dla Rawii: Kasperczak 22, Staśkowiak i Pietraszek po 14, Latuszek 10, Grybczyński 2. (ceg),(dab),J.W.

Jarosław Skrzyczyński został w niedzielę jeździeckim mistrzem Wielkopolski w konkurencji skoków przez przeszkody.Mistrzowskie konkursy rozegrano przy okazji zawodów regionalnych zorganizowanych w hali Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. Na start zdecydowało się wielu czołowych jeźdźców, którzy w finale stoczyli zaciętą walkę. Oba nawroty, jako jedyny, bezbłędnie pokonał Jarosław Skrzyczyński z Agro-Handlu Śrem startujący na Lenie 375. Po jednej zrzutce mieli na koncie trzej rywale, którzy o srebro i brąz stoczyli walkę w dogrywce. Najszybciej parkur pokonał klubowy kolega Skrzyczyńskiego Mściwoj Kiecoń na Versace H, minimalnie wyprzedzając Krzysztofa Ludwiczaka na Contenderze z Wechty Rosnówko i Łukasza Wasilewskiego na Connerze z HBC Lasocice. Na 10. pozycji zawody zakończyła reprezentantka JKS Przybyszewo Natalia Drańczarek na koniu o jednoliterowym imieniu W. Już dzisiaj przy u. Ostroroga rozpoczną się kolejne zawody rangi ogólnopolskiej, które potrwają aż do niedzieli. Początek konkursów każdego dnia (JAC) o godzinie 9. Wstęp wolny.

Elektromechanika POLNY Radosław Polny

Naprawa i diagnostyka komputerowa ogrzewań powietrznych firmy Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych i naprawa klimatyzacji Leszno, ul. Wiejska 19a Czynne: pn.-pt. 8-16

tel. 669 347 915 www.radekpolny.pl

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63, tel. 65 529-25-40, 65 529-47-27, tel./fax 65 529-48-81. Redaguje zespół: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, Elżbieta Curyk-Sierszulska, Łukasz Domagała, Jacek Kuik, Lidia Lewandowska, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyński – redaktor naczelny, Andrzej Przewoźny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Mirosław Wlekły, Kinga Zydorowicz, współpracownik: Dariusz Borowski. Wydawca: Leszczyńska Oficyna Wydawnicza, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, ul. Malwowa 158, 60–175 Skórzewo k.Poznania, tel. 61 814-85-10. ISSN 1231–9082


Sport Jak w play-off?

KOSZYKÓWKA

Problemy z halą Zwycięstwem zakończyły rundę zasadniczą Ford Germaz Ekstraklasy koszykarki Super-Pol Tęczy. W środę leszczynianki pokonały we własnej hali Utex ROW Rybnik 68:57. Teraz czekają je mecze w fazie play-off. Środowa potyczka w Trapezie nie miała większego znaczenia dla obu zespołów. Nic też dziwnego, że oglądaliśmy w ich wykonaniu dość radosną twórczość. – Dla nas sezon się dopiero zaczyna – przyznał Mirosław Orczyk, szkoleniowiec ROWu. – Przed nami pojedynki playout, w których będziemy walczyć nie tylko o ligowy byt, ale przede wszystkim o utrzymanie żeńskiej koszykówki w Rybniku. Nie jest bowiem tajemnicą, że mamy spore kłopoty organizacyjno-finansowe. Mimo tych problemów rybFot. E. Baldys niczanki dość skutecznie stawiaV Agnieszka Kułaga w akcji. ły opór naszym koszykarkom. Do przerwy wygrywały 38:32. Do– To był mecz z gatunku tych, któpiero po zmianie stron ekipa gospodare trzeba rozegrać i nie zrobić sorzy zaczęła odrabiać straty, a kropkę bie krzywdy – tłumaczył Jarosław nad „i” postawiła w ostatniej kwarcie, Krysiewicz, opiekun Super-Pol prezentując wreszcie skuteczną grę. Tęczy. – Był on bardzo podobny do

ŻUŻEL

Dobre przetarcie Wielkimi krokami zbliża się 61. Memoriał Alfreda Smoczyka. Te prestiżowe zawody odbędą się w Lesznie, 26 marca. W tym tygodniu poznaliśmy garść szczegółów na temat turnieju otwierającego nowy sezon żużlowy na stadionie imienia legendarnego „Freda”. Wiadomo, że impreza rozpocznie się o godzinie 15. Swój udział w niej zapowiedziało wielu znakomitych zawodników, z uczestnikami cyklu Grand Prix 2011 na czele. To nie dziwi, bowiem memoriałowy turniej będzie dla nich znakomitym przetarciem przed inauguracyjną odsłoną rywalizacji o indywidualne mistrzostwo świata. A przypomnijmy, że ta odbędzie się 30 kwietnia w Lesznie. Z informacji uzyskanych z leszczyńskiego klubu wynika, że uczestnictwo w 61. Memoriale Alfreda Smoczyka potwierdzili już: Emil Sajfutdinow, Nicki Pedersen, Greg Hancock, Piotr Protasiewicz, Rafał Dobrucki, Piotr Świderski, Grzegorz Walasek i Łukasz Jankowski, a także niemal wszyscy zawodnicy „Byków”: Jarosław Hampel, Janusz Kołodziej, Damian Baliński, Adam Skórnicki, Troy Batchelor, Jurica Pavlic i Sławomir Musielak. Dla nich będzie to z kolei okazja do udowodnienia swojej przydatności do drużyny, która tydzień później

rozegra swój pierwszy ligowy mecz w Częstochowie. Bilety na memoriałowe zawody kosztować będą: normalne – 25 złotych, ulgowe – 15 złotych, sektor „0” – 40 złotych i program – 7 (ceg) złotych.

tego w Rybniku. Tam też długo się męczyliśmy. Dzisiaj udało nam się zatrzymać Koehn, która rzuciła tylko 6 punktów. – W końcówce górę wzięło doświadczenie leszczynianek – dodał Orczyk, który bardzo żałował, że obie

W tej fazie rywalizacji wystąpi czołowa ósemka drużyn po rundzie zasadniczej. Jej zwycięzca zmierzy się na początek z ósmym zespołem, drugi z siódmym, trzeci z szóstym i czwarty z piątym. Gra się do dwóch zwycięstw. Pierwszą rundę wyznaczono na 16, 19 i 23 marca. Do kolejnej awansują zwycięzcy, którzy walczyć będą o medale. Tym razem już do trzech zwycięstw. Z kolei pokonanym przyjdzie rywalizować o miejsca 5-8. W tym przypadku gra się mecz i rewanż. Gospodarzem drugiego spotkania jest zespół wyżej klasyfikowany po rundzie zasadniczej. drużyny nie spotkają się w meczach o siódme miejsce, jak to było w poprzednich sezonach. Leszczynianki czeka teraz faza play-off. W jej pierwszej rundzie wpadną na lidera rozgrywek, czyli najpewniej Wisłę (wczoraj, po zamknięciu tego wydania gazety, krakowianki grały w Pruszkowie, a w sobotę zmierzą się w Łodzi z Widzewem). Wiele wskazuje na to, że nasze panie

ŻUŻEL

Wyjechali na tory Poprawiła się pogoda i żużlowcy wyjechali na krajowe tory. Treningi odbyły się już między innymi w Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim i Wrocławiu. Na pierwsze zajęcia na swoim obiekcie czekają zawodnicy Unii Leszno. Od początku tego tygodnia trwają intensywne prace na Stadionie im. Alfreda Smoczyka. Tor został zbronowany i przesuszony. Być może dzisiaj uda się na niego wyjechać. Przypomnijmy, że mistrzowie Polski mają już za sobą serię treningów, które odbyli podczas niedawnego, kilkudniowego zgrupowania w Gorican. Na południu Europy przebywali też inni zawodnicy, m.in. Piotr Protasiewicz i Rafał Dobrucki, którzy trenowali w słoweńskim Krsko, pierwszoligowa Polonia Bydgoszcz, a także Sebastian Ułamek, który wybrał Włochy. Wyjazd do Chorwacji, Słowenii lub na Węgry planują żużlowcy Taurona/Azotów Tarnów. Ich obiekt jest

bowiem modernizowany. Podobnie jest w Rzeszowie. Maciej Kuciapa i Rafał Okoniewski z ekipy beniaminka Speedway Ekstraligi wybrali się zatem do naszych zachodnich sąsiadów, do niemieckiego Ludwigslust, a ich klubowy kolega Dawid Lampart do Anglii. Na Wyspach przebywa też Krzysztof Kasprzak, który w miniony weekend podpisał kontrakt z drużyną Birmingham. Uczynił to w obecności 20 tysięcy kibiców w trakcie meczu... piłkarskiej Premier League, w którym drużyna Birmingham City podejmowała West Bromwich Albion. Już podczas ubiegłego weekendu trenowano w dwóch wielkopolskich ośrodkach – w piątek w Gnieźnie, a w sobotę w Ostrowie Wielkopolskim. Na tamtejszych torach pojawili się nie

oba mecze stoczą na wyjeździe. – W Lesznie odbędą się w tym terminie targi i hala będzie zajęta. Wątpię, aby Wisła zgodziła się na rozegranie pierwszego meczu na jej parkiecie – wyznał trener Krysiewicz. W pojedynku z Uteksem ROW najwięcej punktów zdobyły: Cheek 19, Fox-Griffin 15, Grabowska 11 (ceg) i Czarnecka 10. tylko zawodnicy Startu i Ostrovii, ale też innych klubów. W poniedziałek w piastowskim grodzie przebywała ekipa Caelum/Stali Gorzów z Tomaszem Gollobem na czele. Wczoraj i dzisiaj podopieczni Czesława Czernickiego mieli natomiast jeździć w Ostrowie, a do pierwszej stolicy Polski udali się torunianie, którzy zrezygnowali ostatecznie z wyjazdu na Węgry. Z kolei we wtorek i środę ćwiczyli w Gnieźnie reprezentanci Falubazu Zielona Góra i Lotosu Wybrzeża Gdańsk. W tym dniu pierwsze zajęcia odbyli również żużlowcy Betardu WTS Wrocław, a wśród nich... Przemysław Pawlicki z Unii Leszno. Wielkim pechowcem tych próbnych jazd okazał się Grzegorz Zengota, który w środę rano nieszczęśliwie upadł na gnieźnieńskim torze i został odwieziony do szpitala. U zawodnika Falubazu stwierdzono złamanie kości udowej prawej nogi. Pierwszy rywal „Byków” w nowej edycji rozgrywek Speedway Ekstraligi, czyli Włókniarz Częstochowa (4 kwietnia pod Jasną Górą) planuje wyjazd na tor w nadchodzącym tygo(ceg) dniu.


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

3

Szansa na kolejne rondo rośnie Przedstawiciele gminy Gostyń i powiatu gostyńskiego rozmawiali z Wojciechem Jankowiakiem, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, o budowie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930 P przy zjeździe do strefy gospodarczej w Czachorowie.Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych, która znacznie usprawni i upłynni ruch pojazdów, zwłaszcza dużych. – Odcinek ten charakteryzuje się bardzo wysokimi wskaźnikami natężenia ruchu – zaznacza Leszek Dworczak, doradca starosty gostyńskiego. – Zarządcą drogi jest samorząd województwa wielkopolskiego, jednak z uwagi na znaczenie skrzyżowania w układzie komunikacyjnym powiatu, a zwłaszcza dla Gostynia, powiat przy-

▲Szkic nowego ronda w Gostyniu.

gotował dokumentację ronda, zadba też o wykup gruntów pod inwestycję. Obecnie dopracowywane są szczegóły techniczne, trwają także rozmowy z przedsiębiorcami oraz właścicielami gruntów, na których zlokalizowane będzie rondo. Marszałek złożył deklarację, że Zarząd Województwa znajdzie odpowiednie środki finansowe w ramach tegorocznego budżetu na bieżące utrzymanie dróg. Przedstawiciele gminy Gostyń zapewnili natomiast wicemarszałka Jankowiaka, że są gotowi partycypować w budowie ronda. W tegorocznym budżecie gminy zaplanowano na ten cel 500 tys. złotych. W. Jankowiak zapewnił, że przedstawi gostyński wniosek na posiedzeniu Zarządu Województwa. Po zatwierdze-

Fot. archiwum powiatu gostyńskiego

Słoneczne osiedle

Jeszcze go nie ma, a już ma swoją nazwę. To nowe osiedle mieszkaniowe na zapleczu ulicy Górnej w Gostyniu, którego budowa rozpocznie się w tym roku. Na ogłoszony przez burmistrza Gostynia konkurs na nazwę osiedla wpłynęło 126 propozycji. Nazwa Słoneczne pojawiło się aż dziewięciokrotnie, dlatego komisja, której przewodniczyła zastępca burmistrza Elżbieta Palka zdecydowała, że tak będzie nazywać się nowe osiedle. – Wśród zgłoszonych propozycji dominowały nazwy nawiązujące do lokalizacji osiedla – wyjaśnia Maciej Kretkowski, kierownik Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Gostyniu. – Dziewięć osób zaproponowało, aby osiedle nazywało się Słoneczne. Komisja głosowała jednomyślnie za tą propozycją. O tym, kto otrzyma nagrodę, rozstrzygnęło losowanie. Jedno zgłoszenie nie spełniało wymogów regulaminowych,

o laptopa rywalizowało więc osiem osób. Losowania dokonał Ryszard Konopniak, wiceprezes spółki Rawbud - Rawicz, która będzie niebawem budować bloki na nowo projektowanym osiedlu. Szczęśliwą posiadaczką nagrody została Lidia Flak ze Starego Gostynia. Komisja konkursowa wystąpiła z wnioskiem o uhonorowanie upominkami wszystkich osób, które zaproponowały nazwę Osiedle Słoneczne, są to: Mariusz Bartkowiak, Dorota Grobecka, Iwona Jopek, Paulina Krawiec, Agnieszka Pawlicka, Małgorzata Rajewska, Marcin Szafraniak, Ewa Wasielewska. Wszyscy są mieszkańcami Gostynia. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu burmistrz Gostynia skieruje do Rady Miejskiej. Decyzję w tej sprawie podejmą radni na sesji 18 marca. Wówczas też wręczone zostaną: nagroda główna ES w konkursie i upominki.

Niesmaczny Dzień Powiatu Po dwóch latach kulinarnej wyżerki na Dniach Powiatu Gostyńskiego, w tym roku zdecydowano, że tej części imprezy nie będzie. Zamiast dwóch dni świętowania będzie tylko jeden. I to wyłącznie rowerowy. Zarząd Powiatu podjął decyzję o rezygnacji z dwudniowej imprezy. Powodem są oszczędności finansowe i potrzeby społeczne. Zarząd podkreśla, że tegoroczna akcja „Zima” na drogach była bardzo kosztowna, wystąpiły lokalne podtopienia, powiat wydał też sporo z budżetu na zwrot pieniędzy za karty pojazdów, a w planach ma kilka ważnych inwestycji, m.in. budowę ronda na Czachorowie. – Choć było to wydarzenie cieszą-

ce się ogromnym zainteresowaniem, wymagało jednak znaczącego wysiłku logistycznego, zaangażowania gmin, co tym samym oznaczało znaczące obciążenie budżetu – wyjaśnia Łukasz Kubiak z Biura Promocji i Rozwoju Powiatu. – Nie będzie więc dnia kulinarnego, prezentacji gmin, mistrzostw kucharzy, licznych degustacji i pokazów produktów lokalnych, koncertu gwiazdy. Dzień Powiatu przyjmie formę święta rowerowego. Odbędzie się rajd rowerowy z udziałem wszystkich gmin połączony z promocją szlaku napoleońskiego - projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Dla rowerzystów i mieszkańców mają zostać przygotowane spore, ale inne niż dotychczas, atrakcje. ES

niu realizacji inwestycji przez Sejmik, zostanie przygotowane trójstronne porozumienie, którego stronami będą województwo wielkopolskie, powiat gostyński i gmina Gostyń. Inwestycja będzie finansowana przez trzy samorządy, a jego inwestorem będzie powiat. Podczas spotkania, które odbyło się w Poznaniu, burmistrz Jerzy Kulak zwrócił też uwagę na potrzebę budowy obwodnic dla Gostynia, a żadnej z dróg obwodowych nie ma w planach wieloletnich województwa. Burmistrz zaprosił wicemarszałka do złożenia ES wizyty w Gostyniu.

12 marca - Szkoła Podstawowa w Borku Wielkopolskim godz. 11 - Festyn z okazji otwarcia strzelnicy pneumatycznej. W programie: otwarcie „Przystani Strzeleckiej”, wystawa modeli samolotów i statków, wystawa prac plastycznych, indywidualne zawody strzeleckie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poczęstunek, konkursy sportowe. Wstęp wolny. 12 marca - sala sportowa Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu godz. 9 - II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Zawody rozegrane zostaną w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, senior. Zgłoszenia na liście startowej w dniu zawodów. do 17 marca - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gostyniu zaprasza na wystawę prac plastycznych, które powstały podczas warsztatów zorganizowanych w ramach projektu „Od wykluczenia do powodzenia”, programu Działaj Lokalnie, Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. 20 marca - sala widowiskowa GOK Hutnik godz. 16.30 - Zenon Laskowik i Jacek Fedorowicz w programie „Tego jeszcze nie było”. Laskowikowi i jego „Kabareciarni” oraz Fedorowiczowi towarzyszyć będzie zespół muzyczny „Promile”. Bilety w cenie 40 zł można ES nabywać w kasie GOK.

▲Po raz piąty męska część rady sołeckiej zorganizowała mieszkankom Czachorowa uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Sołtys Tomasz Skibicki złożył życzenia wszystkim paniom w imieniu rady sołeckiej, która ufundowała dla każdej z nich kwiatek. Wzniesiono toast i odśpiewano sto lat. Była także część artystyczna, którą instruktor Anna Długa przygotowała z klubowiczami „Elity”. Częścią kulinarną i obsługą - jak co roku - zajęła się męska część rady sołeckiej, która przygotowała między innymi oryginalny „Deser sołecki”. Zabawa była przednia, panie przy muzyce biesiadnej bawiły się znakomicie niemal do rana.

▲Na zakończenie karnawału bawili się seniorzy w sali widowiskowej GOK Hutnik. Na parkiecie spotkali się członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień”, podopieczni Domu Dziennego Pobytu oraz zaproszeni goście z Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach. W tanecznych rytmach bawiło się blisko 80 osób. Bloki muzyczne przerywane były loterią i konkursami. Do tańca przygrywał i śpiewał Michał Gumienny.

Kronika USC Urodzili się: 21.02 - Tobiasz Niedziela, Borek Wlkp. 22.02 - Lena Olejniczak, Talary 23.02 - Michalina Szymańska, Karolew 24.02 - Michał Nowak, Gostyń 24.02 - Oliwia Długa, Gostyń 24.02 - Patryk Goszczyński, Bodzewko Pierwsze 25.02 - Maja Frąckowiak, Gostyń 27.02 - Jakub Mikołajczyk, Poniec 1.03 - Jakub Terka, Cielmice 1.03 - Natalia Stachowiak, Piaski Zmarli: 27.02 - Maria Krysiak, Gostyń, ur. 19.12.1926 28.02 - Tomasz Bartkowiak, Lafajetowo, ur. 7.01.1916 28.02 - Franciszek Dudkowiak, Gostyń, ur. 14.03.1937 3.03 - Władysław Czarnecki, Chumiętki, ur. 14.03.1917 3.03 - Stanisław Ceranka, ES Gostyń, ur. 17.04.1932

▲W Bibliotece Publicznej Borku Wielkopolskiego podsumowano konkurs plastyczny „Uroki zimy czyli zima lubi dzieci”. Wpłynęły na niego 134 prace wykonane przez dzieci od 3 do 12 lat z placówek oświatowych gminy. W najmłodszej kategorii wiekowej najlepsze prace nadesłali: Martyna Stamierowska, Kacper Pawlicki, Maria Przybylak oraz Kacper Grobelny z Przedszkola Samorządowego w Karolewie. Wśród uczniów klas I-III nagrodzono: Marcina Marciniaka i Mateusza Marciniaka z SP Zimnowoda oraz Dawida Płończaka z SP Wycisłowo. W najstarszej kategorii nagrody otrzymali Mateusz Dorsz, Filip Szymański i Karolina Janowska z SP Wycisłowo. W kategorii nauczanie indywidualne wyróżnienie uzyskała Milena Polaszyk SP Wycisłowo. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wystawę pokonkursową można oglądać do 15 marca w siedzibie biblioteki.


AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

Redagują: Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net Lidia Lewandowska e-mail: lidiamaria@wp.pl

3

Kuźnia młodych wolontariuszy Od trzech lat w Śmiglu działa Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA. Organizuje bezpłatne półkolonie, pomaga dzieciom z uboższych rodzin, ale przede wszystkim jest kuźnią młodych wolontariuszy. Jej członkowie na każdym kroku udowadniają, że chcieć to znaczy móc.

V Jednym z uhonorowanych przez prof. Zimniewicza (z prawej) był Miron Ratajczak.

Minęło pół wieku Półwieczu działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej był poświęcony ostatni wykład tej organizacji. Historię TMZK pokrótce przybliżył prezes Zdzisław Witkowski, a później prof. Kazimierz Zimniewicz uhonorował osoby mające szczególny wkład w działalność organizacji. Spotkanie założycielskie odbyło się 17 lutego 1961 roku w gmachu

Zaproszenie W sobotę, 12 marca, w ramach Spotkań z Operetką w Kościańskim Ośrodku Kultury zaprezentowany zostanie „Wieczór Wiedeński”, w wykonaniu solistów Filharmonii Szczecińskiej. Na scenie wystąpią: Beata Gramza – sopran, Jan Waraczewski – skrzypce (koncertmistrz Filharmonii Szczecińskiej), Małgorzata Janaszek – wiolonczela i Andrzej Janaszek – fortepian. Koncert rozpocznie się o godz. 17. Bilety normalne w cenie 25 zł, a grupowe (dab) 20 zł.

Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. TMZK utworzono z myślą o poznawaniu i dokumentowaniu historii regionu oraz chronieniu zabytków. Początkowo TMZK działało jako sekcja oddziałowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. W maju 1971 roku przyjęło statut – w efekcie uzyskało samodzielność i osobowość prawną. Teren działania obejmował obszar dawnego powiatu kościańskiego. W ciągu 50 lat działalności było tylko czterech prezesów TMZK: Bolesław Igłowicz w latach 1961– 1971, Henryk Florkowski (1971 – 1989), Jerzy Zielonka (1989–1995) i Zdzisław Witkowski, który tę funkcję pełni od 1995 roku. Uhonorowani zostali: Zdzisław Witkowski, Miron Ratajczak, Wacław Taciak, Jan Kozak, Florian Odważny, Hubert Zbierski, Grzegorz Nowak i Janusz Reich. Na zakończenie spotkania Stefan Żurek przekazał na ręce prezesa Witkowskiego dokumentację zdjęciową budowy pomnika Jana Pawła II w Kościanie.

Tekst i fot. (dab)

Zmagania na stoku Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, rozgrywane na stoku w Zieleńcu, niezmiennie cieszą się dużym powodzeniem. W ich dziewiątej edycji wzięło udział prawie 300 osób. Najszybszą narciarką wśród pań była Jagienka Naglik, która uzyskała czas 29,14 sekundy. Natomiast spośród panów trasę w najkrótszym czasie (24,71 s) pokonał Marcin Dworczak, który był również najszybszym snowboardzistą (31,57 s). Najszybszą snowboardzistką, z czasem 35,00 s, została Monika Trączyńska.

Triumfatorami zmagań narciarzy w poszczególnych kategoriach zostali: urodzeni w roku 2003 i młodsi: Izabela Kowalska i Filip Przybyła, roczniki 2002-2001: Adrianna Nowak i Paweł Ryba, roczniki 2000-1998: Sonia Smolarek i Jędrzej Dworczak, roczniki 1997-1995: Jagienka Naglik i Marcin Siejak, roczniki 1994-1992: Joanna Nyczak i Szymon Przybyła, roczniki 1991-1976:Magdalena Soszyńska i Marcin Dworczak, roczniki 19751966: Beata Kaczmarek i Grzegorz Kowalski, roczniki 1965-1956: Danuta Strzelczyk i Piotr Kaczmarek, roczniki 1955-1946: Henryk Bartoszewski,

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Inga powstało pod koniec 2007 roku z inicjatywy Izabelli Szablewskiej, która skupiła wokół siebie ludzi aktywnych, chcących działać na rzecz innych. Od tamtej pory instytucja podejmuje różne działania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Jest też miejscem, gdzie młodzi wolontariusze zdobywają cenne doświadczenie. Stowarzyszenie nie posiada majątku. Środki pozyskuje, składając projekty w konkursach organizowanych przez różne instytucje. Z ponad trzydziestu wniosków złożonych od początku istnienia stowarzyszenia dziewięć uzyskało dofinansowanie. Pierwsze projekty były skromne – 1800 zł pozyskane na zakup odzieży dla dzieci, 6000 zł na półkolonie. Ale rosły apetyty, doświadczenie i wiara

Przynieś zdjęcie Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II Urząd Miejski Śmigla przygotowuje okolicznościową wystawę poświęconą wielkiemu Polakowi. W związku z tym Biuro Promocji urzędu zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o udostępnienie zdjęć z prywatnych zbiorów związanych z Ojcem Świętym. Mogą to być obrazy z pielgrzymek do Watykanu bądź wizyt Karola Wojtyły w ojczyźnie. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Promocji Urzędu Miejskiego Śmigla – tel. 65 518-69-11, e-mail: promocja@smigiel.pl LL rocznik 1945 i starsi: Józef Nowak. W rywalizacji snowboardzistów najlepszymi okazali się: Michał Dworczak, Maciej Szczepaniak, Aneta Trączyńska, Kamil Kowalski, Zuzanna Klorek, Mateusz Nyczak, Monika Trączyńska, Marcin Dworczak i Tomasz Przybyła. Laureaci otrzymali medale i dyplomy. Ponadto pamiątkowymi statuetkami organizatorzy wyróżnili najstarszego narciarza – Stefana Józefowicza i najmłodszą narciarkę – Magdalenę Bajstok. Wyróżnienie otrzymał również Maksymilian Glumiński – najmłodszy snowboardzista. Organizatorami mistrzostw byli: Starostwo Powiatowe, UM w Kościanie, UG Kościan, UM Śmigla, UG Czempiń, UMiG w Krzywiniu, Powiatowy SZS w Kościanie oraz UKS Hellada przy I LO w Kościanie. (dab)

Powiatowy kop

Fot. archiwum V Laureatki w najmłodszej kategorii wiekowej.

W sobotę, 12 marca o godz. 19 w Świetlicy Wiejskiej w Kokorzynie zostaną rozegrane Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Kopa pod patronatem honorowym starosty kościańskiego. Organizatorem tych karcianych zmagań jest Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Kokorzyn. Wpisowe wynosi 25 zł od osoby. Sekretariat zawodów będzie czynny od godz. 18. Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Jankowski – tel. 696 (dab) 411 653.

we własne możliwości. Zadania, jakie stawiali sobie członkowie INGI, były coraz ambitniejsze. Obok projektów skierowanych do dzieci, takich jak półkolonie, zajęcia pozalekcyjne, stowarzyszenie pozyskało pieniądze na profesjonalne szkolenia wolontariuszy. Projekty „Profesjonalnie, rzetelnie, skutecznie – tak chcemy działać!” oraz „Wiedza kluczem do skutecznej pomocy” pomogły uzbroić młodych aktywistów w wiedzę, gdzie szukać środków krajowych i unijnych i jak po nie sięgać. INGA współpracuje ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Zarządem Szkół i Placówek Oświatowych oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu.

Z akcji organizowanych przez stowarzyszenie korzystają mieszkańcy gminy Śmigiel. W ciągu trzech lat działalności INGI udało się pozyskać w drodze konkursów oraz z innych źródeł kwotę 171.585 zł. – Z okazji naszej małej rocznicy chcę serdecznie podziękować członkom stowarzyszenia za pomoc przy realizacji projektów, za poświęcenie, za zapał i liczne, często bezcenne uwagi i sugestie – mówi prezes Izabella Szablewska. – Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję doWandy Judek, dyrektorki Gimnazjum w Śmiglu i Witolda Kulusa, kierownika Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu, którzy wspierają naszą działalność. Przed nami kolejne zadania, a my jesteśmy na nie gotowi. LL

Fot. archiwum f W Szkole Podstawowej w Śmiglu odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Akcję objął patronatem przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski. Organizatorkami konkursu były nauczycielki matematyki: Barbara Perz, Aldona Ostrowska i Iwona Włoch. I miejsce zajęła Paulina Nowak ze szkoły w Bronikowie przed Gustawem Tańskim i Marcinem Kaczmarkiem ze szkoły w Śmiglu. Puchar drużynowy trafił w ręce gospodarzy. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez sponsorów. Gospodarzem konkursu w przyszłym roku będzie szkoła w Czaczu. LL

Kurier Krzywiński Gmina Krzywiń będzie miała nową gazetę. Wydawcą „Kuriera Krzywińskiego” będzie Urząd Miasta i Gminy Krzywiń. Bezpłatne wydawnictwo będzie się ukazywało co dwa miesiące, a poczta dostarczy je do domów. Pierwszy numer już niebawem, a w nim przedstawiony zostanie bilans otwarcia kadencji. Wszystko po to, by mieszkańcy orientowali się, jaki był stan gminy w momencie rozpoczęcia urzędowania nowych władz. Dane te mogą stanowić punkt wyjściowy do ewentualnych porównań. Redagowaniem tekstów zajmie się Bartosz Kobus. – Przy tworzeniu nowej gazety liczymy na współpracę mieszkańców naszej gminy – podkreśla burmistrz

Jacek Nowak. – Chcemy, by znajdowały się tam informacje ważne dla nas wszystkich, a związane z naszym regionem. Będziemy pisać o naszych szkołach, o przedsiębiorcach, ważnych wydarzeniach z życia gminy, a także o działalności urzędu. To ma być nośnik najważniejszych informacji. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto tylko wyrazi taką chęć. Jak mówi burmistrz, w odróżnieniu od „Wieści Krzywińskich”, których ostatni numer ukazał się w grudniu ubiegłego roku, nowe wydawnictwo ma się skupić nie tylko na sprawach społeczno-kulturalnych, ale głównie na informacjach związanych z finansami i planami inwestycyjnymi w gminie. LL

Akcja charytatywna Ośmiomiesięczny Alan z Przemętu cierpi na rzadką i nieuleczalną chorobę układu kostnego. Jedyny sposób, by pomóc chłopcu, to nieustanne i kosztowne rehabilitacje, które poprawiają jakość życia Alana. Aby pomóc choremu dziecku i jednocześnie zadbać o środowisko naturalne, wystarczy zbierać plastikowe zakrętki i oddawać je w wyznaczonych punktach. Mogą to być wszelkiego rodzaju zakrętki, np. od napojów, płynów do prania i

płukania, płynów do mycia podłóg, szamponów do włosów, kremów do rąk, słoików od musztardy, od kawy rozpuszczalnej, mogą być również plastikowe opakowania od Kinder niespodzianek, zamknięcia od pisaków i klejów. Można je zostawiać w biurze firmy Hoffmann Sp. z o.o. w Śmiglu, ul. Leszczyńska 24 A, tel. 65 511-78-50, w oznaczonych sklepach spożywczych na terenie miasta oraz w Przedszkolu i Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Śmiglu. LL


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

3

AKTUALNOŚCI RAWICKIE

Pominięci przy medalach Mieszkańcy miasta i gminy Miejska Górka świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego. Nie wszyscy jednak dostali medale z tej okazji. W jednym przypadku urzędnikom w Warszawie zabrakło wyrozumiałości i ludzkiego podejścia do sprawy... Jubileuszu doczekało dziesięć par: Maria i Stefan Antkowiak, Władysława i Edmund Ceglarek, Leokadia i Władysław Sobieraj, Wanda i Henryk Thomas z Miejskiej Górki, Genowefa i Franciszek Grunt z Woszczkowa, Zofia i Marian Mateccy, Stefania i Ludwik Sadowczyk z Konar, Anna i Józef Matysiak, Regina i Władysław Sobieraj z Sobiałkowa oraz Jadwiga i Czesław Tysiak z Dłoni. Jubilaci złote gody obchodzili już w zeszłym roku, ale długo trwała procedura nadania im przez prezydenta RP medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Nie wszyscy jednak je otrzymali. Zastanawiać (co najmniej) musi fakt, że pominięto Wandę i Henryka Thomas. Ich 50-lecie ślubu przypadło w styczniu 2010 roku. W kwietniu pan Henryk zmarł. Jubileuszu doczekali, więc gmina wystąpiła o przyznanie im medali. W Kancelarii Prezydenta procedura

nadania tych wyróżnień wszystkim parom, których dotyczyły wnioski złożone przez gminę, przedłużyła się w związku z koniecznością wyboru i zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Wreszcie w Warszawie (po zweryfikowaniu, że pan Henryk zmarł) zadecydowano, że medale państwu Thomas się nie należą... Pani Wanda podczas wspólnej uroczystości w klasztorze Franciszkanów na Goruszkach otrzymała od gminy laurkę, która traktuje ją i jej zmarłego męża jako jubilatów pożycia małżeńskiego. Pozostali uczestnicy uroczystości otrzymali medale z rąk Karola Skrzypczaka – burmistrza Miejskiej Górki i Joanny Sztulpy – kierowniczki tamtejszego USC. Zofia Matecka odebrała medale sama, gdyż jej mąż nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu choroby. Burmistrz przekazał jubilatom gratulacje i życzenia. Gmina zadbała o kwiaty i upominki, którymi były imitacje ksiąg z indywidualnymi gratulacjami i życzeniami. Uczestników podjęto poczęstunkiem. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji jubilatów, odprawiona w klasztorze przez gwardiana Tycjana Zgraję. J.W.

Fot. J. Witczak  Henryk Pawłowski na tle fragmentu swojego fotograficznego „Rysopisu”.

Artysta, który intryguje

W Muzeum Ziemi Rawickiej można oglądać wystawę fotogramów Henryka Pawłowskiego, miejscowego fotografa i poety, redaktora naczelnego „Gazety Rawickiej”. Na 35 pracach pod wspólnym tytułem „Rysopis” autor pokazuje siebie. W pewien sposób wzbogacone obróbką komputerową autoportrety nie mają jednak „technicznego” wymiaru, lecz poetycki klimat, który zawsze towarzyszy wystawom Pawłowskiego. Jak tłumaczy sam autor, są odbiciem jego wewnętrznych przeżyć, akcentują jego osobowość. To taki portret psychologiczny artysty.

Dodatkowym, poetyckim akcentem wernisażu była tradycyjnie promocja kolejnego, dziesiątego już tomiku poezji Henryka. Zatytułowany jest „Szyszynka” i też przekazuje oryginalne treści. Zawiera 40 wierszy napisanych na przełomie 2009 i 2010 roku. Tomik z kolei jest „rysopisem” Pawłowskiego w formie literackiej. Tematem utworów jest... jego ciało, ale nie w sensie anatomicznym, lecz ujęte w poetyckie ramy. Autor mówi w nich o swoich doświadczeniach życiowych – generalnie w uniwersalnym kontekście. Tytuł tomiku nie ma jednak głębszego znaczenia, to po prostu nazwa jednej z części ciała.

Zwraca uwagę, intryguje. Tak jak fotogramy... Autor nie byłby sobą, gdyby nie połączył wernisażu z monodramą – wszak ma też teatralne doświadczenia. Teatr jednego aktora – choć nie chcemy (ani sam autor), żeby zabrzmiało to zbyt górnolotnie – również miał w sobie specyficzne klimaty. Dla Pawłowskiego jest za każdym razem niepowtarzalnym spotkaniem z widzami. Uczestnicy wernisażu – przyjaciele, znajomi artysty, miłośnicy sztuki – jak zwykle mogli otrzymać od autora indywidualne dedykacje w tomiku jego poezji. J.W.

Nie bój się szybkiego PIT-a Fot. J. Witczak  Jubilaci wraz z burmistrzem, kierowniczką USC i franciszkanami.

I nic nie czujesz... Dentysty bać się nie trzeba. Trzeba tylko dbać o zęby. Polacy są z tym na bakier, także najmłodsi. W Rawiczu o wyższe standardy, które mają spowodować, że chętniej i milej będzie się chodzić do stomatologa, zadbała przychodnia lekarska Rawmed, która ma gabinet w Szkole Podstawowej nr 4. Korzystają z niego wyłącznie uczniowie. Jest dostępny dla uczniów wszystkich szkół, ale w wieku do 18 lat. Rawmed prowadzi gabinet od 10 lat na umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyznawane limity nie zawsze są wystarczające, ale najważniejsze, że taki gabinet w ogóle istnieje, bo jest jedynym w powiecie rawickim, z którego mogą korzystać bezpłatnie dzieci i młodzież szkolna. Na wizyty mogą się zatem umawiać uczniowie z innych gmin powiatu czy też z dowolnej miejscowości poza nim, bo na umowie z NFZ nie obowiązuje rejonizacja. – W ciągu miesiąca przyjmujemy około 200 pacjentów – mówi Irena Domaniecka, lekarz stomatolog, pracująca w gabinecie w SP nr 4. – Na wizytę można się zapisać w każdej chwili, terminy przyjęć są krótkie. Kolejek nie ma. Poza leczeniem prowadzimy profilaktykę dla dzieci w wieku do 7 lat, którym

wykonujemy lakowanie pierwszych zdrowych stałych zębów, ale tylko szóstek, bo na tyle pozwala nam kontrakt z NFZ. Gabinet po remoncie prezentuje się okazale, przyjemnie dla oka. Został gruntownie odnowiony (finansowo pomogła gmina) i unowocześniony (w tym przypadku wysiłkiem finansowym spółki Rawmed), bowiem teraz wyposażony jest w nowe meble, a przede wszystkim w nowy, komfortowy dla pacjenta sprzęt, który zastąpił wysłużoną „maszynę” sprzed... ponad 30 lat. Nowa ma też więcej funkcji, poprzednia nie umożliwiała zakładania światłoutwardzalnych plomb czy usuwania kamienia nazębnego. – I tak jednak spisywała się dzielnie jak na swój wiek, wręcz trudno uwierzyć, że aż tyle czasu wytrzymała – mówi pomoc dentystyczna Danuta Pawłowska. Gabinet w SP nr 4 jest czynny w poniedziałki w godz. 8-14, we wtorki 12-18, w środy 8-12.30 i czwartki 12-18. Na wizyty można umawiać się telefonicznie (65 54630-03) w godzinach przyjęć. Spółka Rawmed prowadzi także gabinety stomatologiczne w Sarnowie (w ośrodku zdrowia) i w Gimnazjum w Sierakowie, ale one są dla dorosłych pacjentów. J.W.

Ponad 300 osób odwiedziło ria Borowa, naczelnik US w Ra- około 600 zeznań. Skarbówka zachęca także do zleUrząd Skarbowy w Rawiczu pod- wiczu. – Przy wypełnianiu elekczas Dnia Otwartego, zorgani- tronicznego zeznania podatkowego cania przekazywania nadpłaty podatzowanego w ramach corocznej w zasadzie nie sposób się pomylić, kowej na konto – to też rozwiązanie ogólnopolskiej akcji. Można było komputerowy system sam „prowa- szybsze (nie trzeba fatygować się uzyskać porady, jak wypełnić ze- dzi” podatnika po formularzu. Takie do kasy US) i tańsze (bez wysyłania znanie podatkowe za ubiegły rok, zeznanie jest tego samego dnia au- podatnikom powiadomień o możlizłożyć PIT-a, wyjaśnić wątpliwości tomatycznie wprowadzane do głów- wości odbioru pieniędzy, bez opłat pocztowych). Konto można podać podatkowe, uzyskać informacje na nego systemu. W minionych tygodniach do ra- już w chwili składania rocznego temat ulg i odpisów od podatku i wickiej skarbówki wpłynęło 200 zeznania. tym podobne. Aby ułatwić podatnikom składaDzień Otwarty miał zachęcić do internetowych zeznań podatkowych. jak najszybszego złożenia zeznania W sumie do tej pory złożono pra- nie PIT-ów, rawicki US będzie czynpodatkowego – tak zwanego szyb- wie 8 tysięcy PIT-ów. To podobna ny dłużej w dniach 28 i 29 kwietnia kiego PIT-a. Dla zainteresowanych liczba, jak w analogicznym okresie (w godz. 7-18), a ponadto będzie zorganizowano praktyczny pokaz, ubiegłego roku. US spodziewa się otwarty w sobotę, 30 kwietnia – jak rozliczyć się z fiskusem drogą łącznie około 24 tysięcy zeznań ostatni dzień okresu rozliczeniowego (w godz. 9-13). Ponieważ jednak elektroniczną. Uczestniczyło w nim podatkowych. – W tych dniach przypada naj- ostatni dzień składania PIT-ów przytakże około 60 uczniów z trzecich i czwartych klas Technikum Eko- gorętszy okres składania zeznań, bo pada w dzień „nominalnie” wolny od nomicznego w Zespole Szkół Za- właśnie teraz najczęściej roczne roz- pracy, zeznania podatkowe będzie wodowych oraz słuchaczy Policeal- liczenia podatkowe przekazują za- można składać także w poniedziałek, nego Studium Administracji, którzy kłady pracy, a ponadto ZUS i KRUS 2 maja. Tego dnia US będzie czynny na udostępnionych komputerach swoim świadczeniobiorcom – dodaje również do godz. 18. Dla podatników ułatwieniem są mogli przećwiczyć składanie inter- Borowa. – Codziennie przyjmujemy też okresowe punkty netowego zeznania obsługi podatnika, uruprzy wykorzystaniu chomione w urzędach popularnego PIT-a gmin poza samym Ra37. Zorganizowano wiczem. W Urzędach także spotkanie inGmin w Jutrosinie formacyjne poświęi Pakosławiu czynne cone wprowadzonym będą w dniach 14 i 28 już i zapowiadanym marca oraz 18 kwietnia zmianom w przepiw godz. 9-13, w Urzęsach o podatku VAT dach Gmin w Bojanood towarów i usług. wie i Miejskiej Górce US zachęcał do w dniach 21 marca i 18 podatkowego rozkwietnia w tych samych liczania się drogą godzinach. W punktach elektroniczną, podtych można pobrać drukreślając, że to sposób ki rocznego zeznania łatwiejszy, szybszy podatkowego, uzyskać i tańszy dla podatniFot. J. Witczak informacje na temat ków, a także ujmujący  Podczas Dnia Otwartego w US funkcjonowało stanowisko, przy rozliczenia za ubiegły pracy urzędnikom. – Wystarczy mieć którym Dariusz Szalkowski i Ewa Jarczewska udzielali interesan- rok, a także złożyć wykomputer i dostęp do tom wszystkich niezbędnych informacji o podatkach, rocznych pełnione zeznanie. J.W. Internetu – mówi Ma- rozliczeniach itp.


20  

W sklepach za kilogram cukru trzeba już zapłacić ponad 5 zł. Niektóre placówki handlowe wprowadziły reglamentację, w innych po prostu cukru...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you