Page 1


Vážení účastníci, spolupracovníci, partneri, priatelia. Do rúk sa Vám dostáva záverečná správa úspešne zorganizovanej konferencie Symposium 2010, ktore náplňou bolo rozšíriť poznatky študentov vysokých škôl a absolventov, prevažne ekonomického, manažérskeho a marketingového zamerania, v témach týkajúcich sa biznisu a podnikania. Verím, že si každý účastník nájde v tomto rozsiahlejšom dokumente informácie, ktoré ho zaujímajú a dokument zároveň poskytne kompletný obraz pre všetkých, ktorí sa konferencie nezúčastnili. Som veľmi rád, že sa konferencia stretla s veľkým záujmom zo strany účastníkov, že sa našli kvalitný partneri, vďaka ktorým sa konferencia mohla uskutočniť, že sa našli skúsení rečníci, ktorým záleží na vzdelávaní mladých ľudí, že sa organizačný tím snažil dať do príprav konferencie svoje maximálne úsilie, a že AIESEC Slovensko sa podujal vytvoriť tradíciu z konferencie Symposium. Teším sa na budúcu spoluprácu


Moderátorom konferencie Symposium 2010 bol Sales manager Grandhotelu Kempinski High Tatras Michal Uličný. Jeho úlohou bolo dodať konferencii správnu atmosféru a dohliadať, aby celý program plnil stanovené ciele konferencie. Dokonale predstavil každého rečníka a uviedol priebeh každej časti. Zdieľaním svojich bohatých skúseností v mladom veku ukázal, kam to môže ambiciózny človek dotiahnuť, keď má jasný cieľ a snaží sa nájsť spôsob, ako to dosiahnuť.

Prvým bodom programu bola odborná prednáška na tému biznis dnes. Svoje rôzne, ale aj podobné pohľady predstavili dvaja úvodní rečníci - Vladimír Synek - riaditeľ, Corporate Consulting Group a Radek Mann - konateľ a obchodný riaditeľ, AWD Slovensko. Čas – 60 minút Cieľom prednášky bolo uviesť a predstaviť súčasnú situáciu na trhu z pohľadu podnikateľa a manažéra so zameraním na pokrízové zmeny a potenciálne voľné miesta podnikania na svetovom a slovenskom trhu. Aké sú črty dnešného biznisu? Ako sa slovenský trh zmenil po kríze? Aké sú kľúčové faktory úspechu? Ktoré odvetvia sú v kurze a ktoré na strácajú?


Pokračovaním aktuálnej témy biznis dnes bola moderovaná diskusia pod vedením moderátora Michala Uličného. K predchádzajúcim dvom rečníkom (Vladimír Synek, Radek Mann) sa pridal Ján Orlovský - riaditeľ správy predstavenstva a hovorca Západoslovenskej energetiky. Po niekoľkých úvodných otázkach, ktoré mali rečníci vopred k dispozícii, dostali priestor aj účastníci na niekoľko svojich postrehov vedúcich k zaujímavej diskusii. Aj tu sa potvrdilo, že moderovaná diskusia dokáže priniesť veľmi veľa nových pohľadov a inovačných myšlienok pre začínajúcich podnikateľov.

Čas - 60 minút Cieľom diskusie bolo v nadväznosti na predchádzajúcu odbornú prednášku, pozrieť sa na súčasnú situáciu na trhu z pohľadu 3 rôznych osobností v biznise a vyťažiť z rôznorodosti názorov na rovnaký trh. Taktiež poukázať na potenciálne voľné možnosti podnikania na svetovom a slovenskom trhu. Ako vnímajú trh a biznis poprední predstavitelia slovenských firiem? Aké je úloha manažéra a podnikateľa? Kde sú podľa nich voľné miesta podnikania na slovenskom a svetovom trhu? Moderovaná diskusia neskôr voľne prešla do úvodného workshopu „Burza nápadov“, ktorej cieľom bolo v štyroch menších skupinách navrhnúť niekoľko podnikateľských nápadov, s ktorými mohli účastníci ďalej počas konferencie pracovať. Trvanie tejto voľnejšej časti bolo 60 minút a k trom predošlým rečníkom sa tentokrát v roli facilitátora predstavil aj Ján Hargaš consultant, Capgemini. .


Po krátkej obedňajšej prestávke pokračovala konferencia v poradí druhým workshopom, kde už taktovku prebrali iní odborníci slovenskej podnikateľskej sféry. Celý workshop začal odbornou prednáškou Peter Mažerik - senior marketing analyst, Tatra Banka, ktorý predstavil proces tvorby a selekcie marketingových inovácií poprednej slovenskej spoločnosti bankového sektora. Následne mali účastníci v 4 skupinách implementovať najdôležitejšie kroky celého procesu na svoje prvotné podnikateľské nápady za odbornej pomoci 2 facilitátorov, ktorými boli Marek Majerčák - projektové financovanie, VÚB banka, organizátor bratislava-inline a Lea Hurbanová - event manager design factory, organizátorka bratislava-inline. Čas – 90 minút Cieľom workshopu bolo predstaviť proces selektívneho výberu inovácie/podnikateľského návrhu a implementovanie tohto procesu na predošlé prvotné podnikateľské zámery, z ktorých následne vybrať 1 najideálnejší, ktorý prešiel všetkými kritériami a z ktorým môžeme pracovať ďalej. Ako zistím, či je môj podnikateľský nápad dobrý a hlavne zrealizovateľný? Akými kritériámi musí môj nápad prejsť? Dôležitosť analýzy podnikateľského zámeru


V poslednom piatkovom workshope sa k osvedčenej dvojici (Marek Majerčák a Lea Hurbanová) pridal opäť Ján Orlovský, aby spoločne pripravili pre účastníkov najinteraktívnejšiu časť celého programu - prípravu a realizáciu „predaja“ podnikateľského návrhu konkrétnej cieľovej skupine. Účastníci tu boli rozdelení až na 12 skupín, aby mal každý z nich čo najväčší priestor na vlastnú realizáciu. Po úvodných odborných radách a tipoch pri prezentácií, mala každá z týchto skupín spoločných 30 minút na prípravu a následne 2 minúty na prezentáciu a predaj nápadu konkrétnej cieľovej skupine, ktorú reprezentovali spomenutí traja facilitátori. Čas – 90 minút Cieľom workshopu bolo marketingovo a predajne „zaobaliť“ podnikateľský návrh a následne ho odprezentovať pred potenciálnou skupinou investorov, spoločníkov, zákazníkmi, vedením spoločnosti, aby sa účastníci naučili, aká dôležitá je prezentácia a predaj seba a svojho nápadu. Začínajúci podnikateľ musí veľmi dobre vedieť, čo všetko musí obsahovať podnikateľský nápad, aby ho mohol odprezentovať a túto myšlienku predať svojím potenciálnym spoločníkom, investičným partnerom, či budúcim zákazníkom.

Posledným oficiálnym bodom programu prvého dňa konferencie bola prezentácia exkluzívneho partnera spoločnosti Západoslovenská energetika. Juraj Hudcovský z oddelenia HR predstavil činnosť spoločnosti, ako aj možnosti pre súčasných študentov, absolventov a začínajúcich podnikateľov. Čas - 30 minút


Ako vyvrcholenie piatkového programu si organizátori pre účastníkov pripravili príjemné prekvapenie v podobe profesionálne naaranžovanej networking dinner. Po oficiálnom spoločnom prípitku nastal priestor na menšie, ale aj väčšie občerstvenie. Nemohla chýbať čokoládová fontána s čerstvým ovocím, jednohubky rôznej chuti a 6 druhov pizze. Cieľom networking dinner bolo vytvoriť priestor pre účastníkov na občerstvenie a samozrejme popri tom využitie času na spoznanie ostatných účastníkov konferencie s podobnými záujmami a nájdenie medzi nimi potenciálnych budúcich spoločníkov, obchodných partnerov, zákazníkov. Taktiež možnosť neformálne sa porozprávať so zástupcami spoločností, diskutovať so speakermi a rozšíriť si tak sieť svojich kontaktov.


Zástupcovia organizácie Manageria predstavili podujaite pod názvom Fórum Inšpiratívnych myšlienok, ktorého 2. časť sa uskutočnila 13.12.2010 na tému „kritické myslenie“, ktoré je taktiež veľmi dôležité u každého začínajúceho podnikateľa. Významnými hosťami na tomto podujatí boli Karol Gogolák, Michal Sládek, Pepper de Callier, Daniel Pastirćák, či Vladimíra Josefiová.

Sobotu ráno odštartoval ako speaker mladý úspešný podnikateľ Michal Meško zakladateľ a spolumajiteľ Martinus.sk. Všetky projekty, do ktorých sa pustil, majú prívlastok naj. Ako 15 ročný začal s časopisom Gymlet, neskôr založil stránku referaty.sk, až prešiel k internetovému kníhkupectvu Martinus.sk. Svojim inšpiratívnym príbehom ešte oveľa viac priblížil účastníkom ich potenciálnu úspešnú podnikateľskú aktivitu. Cieľom bolo ukázať účastníkom skutočný príklad ako sa dá podnikateľský zámer zrealizovať už počas vysokoškolského štúdia.


Posledným workshopom konferencie bola tvorba biznis plánu v skratke. Taktovtu opäť prebrali Marek Majerčák s Jánom Orlovským, ktorých doplnil Michal Meško. Základ workshopu tvorila štruktúra vzťahov a vplyv interných, externých a finančných faktorov na podnikateľský zámer, ktorý plánuje začínajúci podnikateľ realizovať. Dôležitejšia bola znovu práca v menších skupinách, aby si každý z účastníkov odniesol čo najviac. Čas: 90 minút Cieľom workshopu bolo predstavenie tvorby biznis plánu v spoločnosti a jeho implementácia na konkrétny podnikateľský zámer, s tým, že účastníci budú mať reálnu predstavu, ako si vytvoriť biznis plán svojho nápadu, timeline a zabezpečiť úspešnú realizáciu. Čo je úlohou business plánov? Kedy sa hodia a kedy nie? Ktoré časti sú dôležité? Na čo si dať pozor pri tvorbe business plánov? Aké sú najčastejšie chyby pri písaní business plánov a ako sa im vyhnúť? Vytvorenie vlastného business plánu.


Program druhého dňa konferencie priniesol aj interaktívnu prednášku známeho blogera a speakera z Českej republiky, Tamáša Hajzlera, zakladateľa spoločnosti Peoplecomm na tému „Dotiahnuť to ďaleko, alebo robiť to, čo mám rád“. Ako už hovorí názov, podnikateľ nesmie zabúdať na svoju životnú rovnováhu. Čas: 90 minút Cieľom prednášky bolo ukázať účastníkom aj inú stránku podnikateĺského života zo zameraním na hodnoty a vyzdvihnúť dôležitosť osobného vyrovnaného života aj v profesijnom podnikaní. Čo je v živote naozaj dôležité? Prichádza spokojnosť a radosť z práce ruka v ruke s úspechom? Aké sú najdôležitejšie priority pracovného a osobného života podnikateľa?

Absolútne záverečnou časťou programu konferencie bola prezentácia Vladimíra Ortha, výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva AVIS Slovensko, ktorý pomáha začínajúcim podnikateľom na slovenskom trhu prostredníctvom svojej spoločnosti United VentureCapital Group. Akým spôsobom sa dá začať podnikať len s nápadom? Je možné získať finančnú podporu pre môj podnikateľský zámer? V akej výške a aké su podmienky?


Čo je AIESEC? AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete. Sme prítomní na vyše 1600 univerzitách s 50,000 členmi. S cieľom poskytnúť mladým ľuďom priestor pre rozvoj ich líderských schopností ponúka AIESEC každoročne 10,000 príležitostí viesť svoj vlastný tím a viac ako 10,000 medzinárodných stáži ročne. AIESEC na Slovensku ź ź ź ź ź ź ź

40 rokov histórie pobočky v 7 mestách na Slovensku zastúpenie na 12 slovenských univerzitách viac ako 300 členov 70 medzinárodných stáží ročne 90 líderských pozícií ročne viac ako 10 konferencií a podujatí ročne Naša úloha Naše medzinárodné pole príležitostí umožňuje mladým ľuďom objaviť a rozvíjať svoj potenciál a tým viesť k pozitívnemu dopadu na spoločnosť. Naša činnosť AIESEC poskytuje svojim členom komplexnú skúsenosť rozvoja pozostávajúcu z vedúcich pozícií, zahraničných stáží a globálneho vzdelávania.


Symposium 2010 - zaverecna sprava  

Zaverecna sprava z konferencie o biznise a podnikani - Symposium 2010 - 26. a 27. november

Symposium 2010 - zaverecna sprava  

Zaverecna sprava z konferencie o biznise a podnikani - Symposium 2010 - 26. a 27. november

Advertisement