Page 1

1. ročník festivalu

Ať mluví oči! www.senletninoci.cz


2

3

1. ročník festivalu přístav – harbour

Sen letní noci aneb

Ať mluví oči! …

J možnost vybudovat u Starého Města, uprostřed řeky

estliže máte město tak krásné jako Praha a k tomu

Vltavy, ponton – pódium pro večerní koncert… a jestliže to pódium umístíte mezi Karlův most a most Legií, z jedné strany se Smetanovým nábřežím a Národním divadlem a z druhé strany se Střeleckým ostrovem a Kampou… a jestliže na to všechno shlížejí monumentální Hradčany… máte festival, který se může jmenovat jen a jedině pražský Sen letní noci!!! Nic lehčího nemůže být!!! Velkolepou scénografii vytvářela příroda i lidé už staletí. Když jsme na začátku roku 2010 naše přátele a partnery seznámili se svým nápadem uspořádat takový „vodní koncert“,

souhlasili, ale také nás varovali před komplikacemi a riziky, které takový projekt obnáší – uspořádat koncert „na suchu“ by přece bylo mnohem LEHČÍ! Hájili jsme se tím, že koncert na řece je sice těžší, ale mnohem HEZČÍ… Lehké to opravdu nebylo. Ale hezké ano. Během půl roku příprav se náš štáb, který na začátku sestával jenom z hrstky lidí, rozrostl v podnik čítající několik stovek spolupracovníků, nadaných mladých začátečníků i zkušených a na slovo vzatých profesionálů z dvaceti různých oborů. Nebýt dobrých fotografů a jejich fotografií, musel bych o tom vyprávět hodiny a hodiny. A proto – AŤ MLUVÍ OČI!


4

5

1. ročník festivalu přístav – harbour

Jak to začalo? oncertem Gorana Bregoviće a jeho Svatebního a pohřebního K orchestru, uskutečněným pod záštitou hlavního města Prahy 17. září 2009 na Staroměstském náměstí, který zorganizovalo občanské sdružení Lastavica a SLOT Game a.s. Aidy a Milutina Perićových. Tímto koncertem, konaným pod heslem Slovanský Jih přátelům českým, chtěli jeho pořadatelé

ve jménu občanů bývalé Jugoslávie poděkovat vládě České republiky a českému národu za pochopení a pomoc v době krvavého rozpadu SFRJ. A velký orchestr Gorana Bregoviće a roztančený a rozezpívaný padesátitisícový dav diváků předvedli koncert tak krásný, jako je krásné i samo česko-jihoslovanské přátelství.

Slovanský Jih přátelům českým, 17. 9. 2009


6

ročník festivalu Foto 1.Čedomir Butina

7 přístav – harbour

Slovanský Jih přátelům českým, 17. 9. 2009


8

9

1. ročník festivalu přístav – harbour

na začátku roku 2010 nám dala co proto… Den co den Z ima sníh a náledí, den co den snad sto pod nulou…

Vzdali jsme se úmyslu zvolenou lokalitu fotografovat, „až roztaje snih“, „až se všechno zazelená“… Fotografie jsme udělali během zimy a vizualizaci budoucího koncertu udělal náš grafik pomocí vlastní fantazie a už nevím jakého počítačového

programu. Sníh tál na monitoru, led na řece praskal… lodičky mohly vyplout… Řekl jsem si, že taky na chvilku opustím šedivou skutečnost – ten, co se houpá na melounovém měsíci, to jsem já, váš kamarád s kytarou… Odsud je na ten koncert báječný pohled. Moc děkuju, Tarkane!

Denní a noční vizualizace, únor 2010


GENERĂ LNĂ? PARTNEĹ˜I

10

1. roÄ?nĂ­k festivalu

MEDIĂ LNĂ? PARTNEĹ˜I

PARTNEĹ˜I

CelorepublikovĂĄ reklamnĂ­ kampaĹˆ, jaro – lĂŠto 2010

11

POĹ˜ADATEL

OZNAÄŒENĂ? POĹ˜ADATELE

přístav – harbour

  

1. ROÄŒNĂ?K FESTIVALU | VSTUP ZDARMA | WWW.SENLETNINOCI.CZ #$ ,

$-

"4&

#$

!6

" &

&

#,

3$6( &,

 &#,

& $- ,&

V srdci zlatĂŠ Prahy, na Ĺ™ece VltavÄ› dosud neexistoval festival-koncert, kterĂ˝ by oslovil jak domĂĄcĂ­, tak zahraniÄ?nĂ­ publikum uprostĹ™ed lĂŠta‌ Dosud nebyl dĹŻvod, aby se na jednom mĂ­stÄ› setkali majitelĂŠ stovky malĂ˝ch a velkĂ˝ch lodĂ­, aby se desĂ­tky tisĂ­c kolemjdoucĂ­ch najednou zastavily na KarlovÄ› mostÄ›, v parku Kampa nebo na StĹ™eleckĂŠm ostrovÄ›. NynĂ­ dĹŻvod existuje. UskuteÄ?nĂ­ se Sen letnĂ­ noci.

VĂĄĹženĂ˝ pane,

Kde?

Kdy?

HODIN

.

,!"#

 & &0 04

$ &

$ &6

, $-#

&.

$ & ,71.

$70 #$" &

 #$"#,71.

6 

VIP STRIP | LOÄŽ VLTAVA

+(

#,  "/ $"

%(

NaĹĄe Ä?innost je zaměřena takĂŠ na humanitĂĄrnĂ­ projekty, v srpnu tohoto roku organizujeme pro dÄ›ti z SOS dÄ›tskĂ˝ch vesniÄ?ek ze Sarajeva desetidennĂ­ pobyt v Praze.

&

#"' & ,71.

OZNAÄŒENĂ? POĹ˜ADATELE

7.,6#$. #0

Z naĹĄich dalĹĄĂ­ch projektĹŻ si VĂĄs dovolujeme upozornit na chystanĂ˝ pĹ™eklad a vydĂĄnĂ­ ĂşspěťnĂŠho romĂĄnu „Tesla, portrĂŠt mezi maskami“ od souÄ?asnĂŠho srbskĂŠho prozaika Vladimira PiĹĄtaly. DĂĄle mĂĄme v plĂĄnu dvojjazyÄ?nĂŠ vydĂĄnĂ­ vĂ˝boru bĂĄsnĂ­ Alekse Ĺ antiće, kterĂ˝ bude doplnÄ›n poemou PĂ­snÄ› otroka od Svatopluka ÄŒecha v Ĺ antićovÄ› pĹ™ekladu.

&.

#$"

, "

&

/$" ##

,5 & ,71.

#$" &.

7

BliŞťí informace o naťem sdruŞení naleznete na webových strånkåch www.lukapraha.cz, www.lastavica.cz, www.bregovicpraha.cz.

Kontakt:

Kdo?

Odkud nejlÊpe uvid�te:

Goran Bregović je souÄ?asnĂ˝ modernĂ­ balkĂĄnskĂ˝ skladatel a producent. DĂ­ky jeho tvorbÄ› je balkĂĄnskĂĄ hudba vĹ™ele pĹ™ijĂ­mĂĄna po celĂŠm svÄ›tÄ›. VÄ›hlas zĂ­skal hlavnÄ› jako skladatel ďŹ lmovĂŠ hudby, kterou sloĹžil pro ďŹ lmy Emira Kusturici. Jeho tvorba je silnÄ› ovlivnÄ›na hudbou balkĂĄnskych RomĹŻ, world music, ale i rockem a modernĂ­ elektronickou hudbou. Bregović je drĹžitelem ZlatĂŠ palmy z Cannes a aktuĂĄlnÄ› v tomto roce obdrĹžel od londĂ˝nskĂŠho Ä?asopisu Songlines cenu nejlepĹĄĂ­ho umÄ›lce v oblasti world music. Po Colours of Ostrava, vyprodanĂŠ LucernÄ› a loĹˆskĂŠm koncertu „SlovanskĂ˝ Jih přåtelĹŻm Ä?eskĂ˝m“, na kterĂŠm roztanÄ?il zcela zaplnÄ›nĂŠ StaromÄ›stskĂŠ nĂĄmÄ›stĂ­, pĹ™ijede letos v rĂĄmci svĂŠho svÄ›tovĂŠho turnĂŠ nejen se svou dechovkou, zpÄ›vaÄ?kami, ale i muĹžskĂ˝m sborem a smyÄ?covĂ˝m orchestrem do samĂŠho centra historickĂŠ Prahy na Ĺ™eku Vltavu.

Festival pořådĂĄ obÄ?anskĂŠ sdruĹženĂ­ Luka Praha a Lastavica, pod zĂĄĹĄtitou MagistrĂĄtu hlavnĂ­ho mÄ›sta Prahy a zĂĄĹĄtitou MÄŒ Prahy 1. DĂ­ky podpoĹ™e SLOT Game a.s., ve spoluprĂĄci s pĹ™evoznĂ­kem praĹžskĂ˝m ZdeĹˆkem Bergmanem a za pĹ™ispÄ›nĂ­ PraĹžskĂ˝ch BenĂĄtek. MediĂĄlnĂ­mi partnery festivalu jsou ÄŒeskĂĄ televize, ÄŒeskĂ˝ rozhlas Regina, LidovĂŠ noviny a zpravodajskĂ˝ server lidovky.cz.

HlediĹĄtÄ› tvoří StĹ™eleckĂ˝ ostrov, Smetanovo nĂĄbĹ™eŞí, most LegiĂ­, park Kampa, KarlĹŻv most, NovotnĂŠho lĂĄvka, okna a balkĂłny v okolĂ­. Koncert bude moĹžno sledovat takĂŠ z lodĂ­ a lodiÄ?ek.

NestĂ­hĂĄte? Koncert bude ĹživÄ› pĹ™enĂĄĹĄet ÄŒeskĂ˝ rozhlas Regina 92,6 FM.

A dĂĄl?

Znovu se uvidĂ­me s novou kapelou (Gipsy Kings) na 2. roÄ?nĂ­ku festivalu „Sen letnĂ­ noci“ v Ä?ervenci roku 2011 na stejnĂŠm mĂ­stÄ›. Kontakt: Luka Praha o.s. a Lastavica o.s., Ăšjezd 402/33, 118 00 Praha 1-MalĂĄ Strana Tel.: +420 608 040 480, e-mail: info@lukapraha.cz www.senletninoci.cz | www.bregovicpraha.cz | www.lastavica.cz

Luka Praha o.s., Ăšjezd 402/33, 118 00 Praha 1- MalĂĄ Strana

  

Tel.: +420/608 040 480, e-mail: info@lukapraha.cz www.lukapraha.cz | www.bregovicpraha.cz | www.senletninoci.cz

PROMO DVD

$7.#,

 " &#,

#,

6,

NaĹĄĂ­m hlavnĂ­m projektem roku 2010 je 1. roÄ?nĂ­k vskutku jedineÄ?nĂŠho a originĂĄlnĂ­ho festivalu „Praha – Sen letnĂ­ noci“, kterĂ˝ se uskuteÄ?nĂ­ v ĂşterĂ˝ 27. 7. 2010. Jeho jedineÄ?nost spoÄ?Ă­vĂĄ v umĂ­stÄ›nĂ­ pĂłdia pro ĂşÄ?inkujĂ­cĂ­ v srdci zlatĂŠ Prahy – na pontonu uprostĹ™ed Vltavy, mezi KarlovĂ˝m mostem a mostem LegiĂ­. HlediĹĄtÄ› bude tvoĹ™it Smetanovo nĂĄbĹ™eŞí, StĹ™eleckĂ˝ ostrov, most LegiĂ­, Kampa park, KarlĹŻv most, lodÄ› a lodiÄ?ky, okna a balkony v okolĂ­. PoprvĂŠ zde vystoupĂ­ Goran Bregović a jeho SvatebnĂ­ a pohĹ™ebnĂ­ orchestr. Koncert pořådĂĄme pod zĂĄĹĄtitou MagistrĂĄtu hlavnĂ­ho mÄ›sta Prahy a zĂĄĹĄtitou MÄŒ Prahy 1, ve spoluprĂĄci s pĹ™evoznĂ­kem praĹžskĂ˝m ZdeĹˆkem Bergmanem a za pĹ™ispÄ›nĂ­ PraĹžskĂ˝ch BenĂĄtek.

Touto cestou VĂĄs srdeÄ?nÄ› zveme na VIP loÄ?, kterĂĄ pro VĂĄs bude zpřístupnÄ›na jiĹž od 19.00 dne 27. 7. 2010. LoÄ? bude nabĂ­zet pĹ™ekrĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled na koncertnĂ­ pĂłdium a stejnÄ› tak i na panorama zlatĂŠ Prahy. Svou ĂşÄ?ast prosĂ­m potvrÄ?te telefonicky na tel.: 608 040 480 nebo e-mailem: info@lukapraha.cz. PozvĂĄnku VĂĄm vÄ?as doruÄ?Ă­me.

," .

 #$.

.$6(,

#,

"$ " . &

&6$

*7. &,

  &3.5.

VIP POZVĂ NKA

GORAN BREGOVIĆ FotograďŹ e v tiskovĂŠ kvalitÄ› Video: MeseÄ?ina | Kalashnikov | Gas Gas Gas | Yeremia | Live from Montreal ReportĂŠĹ™i ÄŒT – koncert „SlovanskĂ˝ Jih přåtelĹŻm Ä?eskĂ˝m“ (17. 9. 2009) Audio: Arizona Dream OST (1993) | Underground (1995) | Songs and Tales from Weddings and Funerals (1997) | Ederlezi (1998) | Alkohol (2009)$#,

)

MĂĄme za sebou jiĹž zdaĹ™ilĂ˝ zaÄ?ĂĄtek, realizaci dvou velkĂ˝ch projektĹŻ v roce 2009: 1. Open-air koncert Gorana Bregoviće „SlovanskĂ˝ Jih přåtelĹŻm Ä?eskĂ˝m“ na StaromÄ›stskĂŠm nĂĄmÄ›stĂ­ dne 17. 9. 2009, kde Goran Bregović se svĂ˝m SvatebnĂ­m a pohĹ™ebnĂ­m orchestrem roztanÄ?il celĂŠ StaromÄ›stskĂŠ nĂĄmÄ›stĂ­. 2. VydĂĄnĂ­ ĹĄestisvazkovĂ˝ch SpisĹŻ Iva Andriće v Ä?eskĂŠm jazyce – jedinĂŠho jihoslovanskĂŠho nositele Nobelovy ceny za literaturu – v listopadu 2009. Spisy obdrĹžely cenu za nejlepĹĄĂ­ nakladatelskĂ˝ poÄ?in roku 2009 na 22. mezinĂĄrodnĂ­m kniĹžnĂ­m veletrhu v Sarajevu v BosnÄ› a HercegovinÄ›.

Obsah PROMO DVD: 1. roÄ?nĂ­k festivalu „Praha – Sen letnĂ­ nociâ€? TiskovĂĄ zprĂĄva | Vizualizace festivalu | Press kit

$-#,

 "/ &

/" &

rĂĄdi bychom VĂĄs informovali o Ä?innosti Luka Praha o.s. a Lastavica o.s. a pozvali na 1. roÄ?nĂ­k festivalu „Praha – Sen letnĂ­ noci“.

V Praze na pontonu uprostřed Vltavy mezi Karlovým mostem a mostem Legií v blízkosti StřeleckÊho ostrova.

,

#$ &

 &

Co?

"

 &

+(

 &,

" ( &,

 !7& "#-,

 ,7# ,

#,

$-(# ,

"$

71 & ,

#, ,(2

$#, "

"  !#,

",#,

$-7#,

7#,

VIP ZĂ“NA | POLOOSTROV HOLLAR

Veso Djorem

MUDr. Edib Jaganjac

Luka Praha o.s.

Lastavica o.s.

V Praze dne 1. 7. 2010

Luka Praha o.s., Ăšjezd 402/33, 118 00 Praha 1 | Tel.: +420 / 608 040 480 | e-mail: info@lukapraha.cz | www.lukapraha.cz | www.lastavica.cz

VD OD

OM

VIP STRIP | LOÄŽ VLTAVA

VIP ZĂ“NA | POLOOSTROV HOLLAR

ĹĄikovnĂŠho kamarĂĄda PĹ™emka ZajĂ­Ä?ka. SvÄ›tlo svÄ›ta spatĹ™ily prvnĂ­ nĂĄlepky, plakĂĄty, billboardy‌ RtuĹĽ v teplomÄ›ru stoupala, blĂ­Ĺžilo se lĂŠto a den D. Byly popsĂĄny hory papĂ­ru, vystaveny hromady rĹŻznĂ˝ch povolenĂ­, dvakrĂĄt se dokonce seĹĄel krizovĂ˝ ĹĄtĂĄb hlavnĂ­ho mÄ›sta‌ Bylo vidÄ›t, Ĺže jde o velkou vÄ›c!

S Ăşctou

PROMO DVD

PR

dyĹž byl nĂĄĹĄ Tarkan uĹž unavenĂ˝ „uklĂ­zenĂ­m“ K snÄ›hu a ledu, zavolal si na pomoc svĂŠho

Těťíme se, Ĺže VĂĄs budeme moci pĹ™ivĂ­tat na 1. roÄ?nĂ­ku festivalu „Praha – Sen letnĂ­ noci“ i na dalĹĄĂ­ch naĹĄich akcĂ­ch, jejichĹž cĂ­lem je prohlubovĂĄnĂ­ přåtelstvĂ­ mezi ÄŒechy a jiĹžnĂ­mi Slovany a podpora a pomoc tam, kde je potĹ™eba.

BREGOVIĆ TEAM


12

13

1. ročník festivalu přístav – harbour

Týden před akcí – nic netušící Vltava


14

15

1. ročník festivalu přístav – harbour

K se stavbou pontonu. Starý mořský vlk, pan Kedršt, přiváží

oncem července, týden před začátkem koncertu, se začalo

první ponton s důležitým nákladem – strojem, který pod dozorem odborníků ze Zakládání staveb vyhloubí do koryta Vltavy otvory a do nich upevní velké ocelové sloupy, jež pak budou držet budoucí ponton – pódium.

Stavba pontonu – pódia


16

17

1. ročník festivalu

Stavba pontonu – pódia

přístav – harbour

zkušenosti z podobných akcí S vénesobecky předává Zdeněk Bergman, převozník pražský.


18

Stavba pontonu – pódia

19

1. ročník festivalu přístav – harbour

N

áš produkční Cyril Hořánek se svými asistenty Mar tinem Vackem a Bobanem Dedejićem a dalšími, za pomoci velkých pražských firem, které na Vltavě působí, celé dny převážejí tuny nákladu a staví budoucí pódium. No řekněte, je na světě něco lepšího než stavět? Ne!


20

21

1. ročník festivalu přístav – harbour

Stavba pontonu – pódia


22

23

1. ročník festivalu přístav – harbour

U

ž jsme byli pořádně unavení – hlavně tatínek – a to koncert ještě ani nezačal. Napětí roste. Kamarádi nám nedovolují, abychom poklesali na mysli. Nejčastěji nás povzbuzují Franta, Edo a Mićo. Totiž pánové Mgr. František Cipro, MUDr. Edib Jaganjac a JUDr. Milutin Perić.

Stavba pontonu – pódia


24

25

1. ročník festivalu přístav – harbour

Uvidíme se večer


26

27

1. ročník festivalu přístav – harbour

s částí orchestru G oran přiletěl z Benátek, ostatní pak z Bělehradu a Sofie. Pražský Sen letní noci je i pro Gorana nová a velká věc.

Vítejte v Praze!


28

29

1. ročník festivalu přístav – harbour

Tisková konference na lodi Nepomuk


30

31

1. ročník festivalu přístav – harbour

První zvuková zkouška


32

33

1. ročník festivalu přístav – harbour

o tiskové konferenci na lodi P Nepomuk následovalo první setkání dvou slavných hvězd, Bregoviće a Gotta, v naší restauraci Luka Lu – Přístav Lu.

Karel Gott v Luka Lu


34

35

1. ročník festivalu

Zvuková zkouška v restauraci Luka Lu

přístav – harbour

Goran už připravil aranžmá několika Slavíkových písní. Tuší vůbec někdo, že na koncertě vystoupí s jihoslovanskými přáteli i sám Karel Gott?


36

37

1. ročník festivalu přístav – harbour

Zahájení festivalu, při kterém Goran dostává klíč od města Prahy


38

39

1. ročník festivalu přístav – harbour

Pořadatelé rozdali na deset tisíc růží a diváci je pak darovali Vltavě


40

41

1. ročník festivalu přístav – harbour

Svatební a pohřební orchestr v plné síle


42

43

1. ročník festivalu přístav – harbour

Příjemné překvapení – třešnička na dortu


44

45

1. ročník festivalu přístav – harbour

Stovky, tisíce, desetitisíce...


46

47

1. ročník festivalu přístav – harbour

Bez komentáře


48

49

1. ročník festivalu přístav – harbour


50

51

1. ročník festivalu přístav – harbour

N

ositel Nobelovy ceny Ivo Andrić ve svých cestopisných zápiscích ze Španělska píše, že se lidem nejlépe žije tam, kde voda a země jsou v harmonii... Snažili jsme se naším koncertem nenarušit harmonii prvků v  přírodě. Vltava zářila v  tom nejkrásnějším světle. I počasí nám přálo.

Oči nelžou! Ať mluví oči!

Koncert objektivem našeho kamaráda Čedomira Butiny


Studenti a profesoři FAMU na to vyzráli – dívali se z oken fakulty 52

53

1. ročník festivalu přístav – harbour


54

55

1. ročník festivalu přístav – harbour

Foto Blesk


56

57

1. ročník festivalu přístav – harbour

Škoda nemít památku – vyletí ptáček


58

59

1. ročník festivalu přístav – harbour

Na řece plují tisíce svíček a lampionů... hoří malé ohníčky... Prý se takhle... tam někde daleko... oslavuje jaro...

Proljeće na moje rame slijeće, djurdjevak zeleni... Jaro mi na rameno slétlo, konvalinka zelená...


60

61

1. ročník festivalu přístav – harbour

Už začíná ohňostroj... To je krása!


62

63

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


64

65

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


66

67

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


68

69

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


70

71

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


72

73

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


74

75

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


76

77

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


78

79

1. roÄ?nĂ­k festivalu přístav – harbour

16 KulturnĂ­ lĂŠto

DVOĹ˜Ă KOVA PRAHA / TĹ™etĂ­ roÄ?nĂ­k let-

a mostem LegiĂ­, v blĂ­zkosti

StřeleckÊho ostrova,

Michail STAVREV

REPRO: LUKAPRAHA

gresovĂŠm centru, coĹž je prostor vĹŻÄ?i tomuto druhu zĂĄbavy ponÄ›kud mĂĄlo přívÄ›tivĂ˝. Letos se poĹ™adatelĂŠ ze sdruĹženĂ­ Lastavica a Luka Praha rozhodli zaimprovizovat, takĹže Goran Bregović a jeho SvatebnĂ­ a pohĹ™ebnĂ­ orchestr bude hrĂĄt na pontonu u praĹžskĂŠho StĹ™eleckĂŠho ostrova. V samotnĂŠm centru Prahy se tĂ­m vytvoří obrovskĂĄ scĂŠna. A tu Bregovićův orchestr potĹ™ebuje – i pĹ™es svĹŻj provinÄ?nĂ­ nĂĄzev ho tvoří na ĹĄedesĂĄt hudebnĂ­kĹŻ, vedle dechovkovĂŠ kapely takĂŠ symfonickĂŠ tÄ›leso a vokĂĄlnĂ­ sbor. Tito muzikanti jsou zvyklĂ­ na velkĂŠ publikum. UmĂ­stÄ›nĂ­ pĂłdia na plovoucĂ­ loÄ? Ĺ™eĹĄĂ­ problĂŠmy s mĂ­stem, nemusĂ­ se platit vstupnĂŠ a na StĹ™eleckĂ˝ ostrov, Sme-

tanovo nĂĄbĹ™eŞí a pĹ™ilehlĂŠ mosty se vejde nÄ›kolik desĂ­tek tisĂ­c lidĂ­. PoÄ?Ă­tĂĄ se s ĂşÄ?astĂ­ velkĂŠho mnoĹžstvĂ­ menĹĄĂ­ch lodĂ­ a Ä?lunĹŻ, coĹž dodĂĄ letnĂ­ vyprahlĂŠ metropoli dojem přístavnĂ­ho plĂĄĹžovĂŠho mÄ›sta. Po VltavÄ› poplujĂ­ svĂ­Ä?ky a poĹ™adatelĂŠ rozdajĂ­ bÄ›hem koncertu na deset tisĂ­c růŞí, kterĂŠ budou na Bregovićovu vĂ˝zvu darovĂĄny VltavÄ›. Koncert skonÄ?Ă­ velkĂ˝m ohĹˆostrojem o pĹŻl jedenĂĄctĂŠ. Tato akce vĹĄak nenĂ­ ojedinÄ›lĂ˝m koncertem, Sen letnĂ­ noci bude pravidelnĂ˝m festivalem, kterĂ˝ mĂĄ ambice obohatit letnĂ­ kulturnĂ­ sezĂłnu v hlavnĂ­m mÄ›stÄ›. V příťtĂ­m roce by v jeho rĂĄmci do Prahy mÄ›la zavĂ­tat kapela Gipsy Kings, o rok pozdÄ›ji Bob Dylan. Michail STAVREV

REPRO: LUKAPRAHA

LETNĂ? HRANĂ? / Francouzskou blĂĄznivou

komediĂ­ otevĂ­rĂĄ Divadlo Bez zĂĄbradlĂ­ letnĂ­ pĹ&#x2122;ehlĂ­dku nejĂşspÄ&#x203A;ĹĄnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch komediĂĄlv praĹžskĂŠ bazilice svatĂŠho Jakuba â&#x20AC;&#x201C; nej08;*7+;.08?2¢ nĂ­ch kusĹŻ ze svĂŠho repertoĂĄru, respektivÄ&#x203A;tĹĄĂ­ v Praze â&#x20AC;&#x201C; budou kaĹždĂ˝ srpnovĂ˝ <[K\TV^cRTJW]\NMX¢NLQ ve z nabĂ­dky agentury HarlekĂ˝n. Na proa zĂĄĹ&#x2122;ijovĂ˝ Ä?tvrtek hrĂĄt varhanĂ­ci z USA, _[JLo\N\_V<_J]NKWoV gramu jsou dĂĄle hry: Nebyla to pĂĄtĂĄ, byla Japonska, Francie, Slovenska i Ä&#x152;eskĂŠ JYXQĂ&#x2022;NKWoVX[LQN\][NVYX to devĂĄtĂĄ, Bez roucha aneb JeĹĄtÄ&#x203A; jednou WNLNUnV[XLN=NW]XT[l]QX republiky. PatnĂĄctĂ˝ roÄ?nĂ­k MezinĂĄrod^_RMoVN Ă&#x201A;N[_NWLNWJYXW zezadu, Kdes to byl/a/ v noci?, TureckĂĄ nĂ­ho varhannĂ­ho festivalu zahĂĄjĂ­ 5. srpna ]XW^^Y[X\]Ă&#x2022;NM?U]J_bVNcR kavĂĄrna, KaĹždĂ˝ rok ve stejnou dobu i porecitĂĄl Johna Scotta, titulĂĄrnĂ­ho varha4J[UX_VVX\]NVJVX\]NV kraÄ?ovĂĄnĂ­ DalĹĄĂ­ roky ve stejnou dobu, nĂ­ka kostela svatĂŠho TomĂĄĹĄe na PĂĄtĂŠ 5NPRo-JUoRWOXWJSMN]NWJ SonĂĄta pro lŞíci. DivadelnĂ­ produkci Avenue v New Yorku a sbormistra pro```\NWUN]WRWXLRLc doplnĂ­ takĂŠ koncerty, na nichĹž zahrajĂ­ mj. slulĂŠho muĹžskĂŠho a chlapeckĂŠho sboru. OndĹ&#x2122;ej Havelka a jeho Melody Makers Ä?i SĂŠrii osmi koncertnĂ­ch veÄ?erĹŻ uzavĹ&#x2122;e Robert KĹ&#x2122;esĹĽan a DruhĂĄ trĂĄva. PoprvĂŠ se 23. zĂĄĹ&#x2122;Ă­ nemĂŠnÄ&#x203A; slavnĂ˝ varhanĂ­k z USA v Divadle Bez zĂĄbradlĂ­ pĹ&#x2122;edstavĂ­ bratĹ&#x2122;i James Kibbie. StejnÄ&#x203A; jako loni budou NedvÄ&#x203A;dovi a Ä&#x152;echomor. moci posluchaÄ?i sledovat virtuosy pĹ&#x2122;i Od 2/8 do 2/9. Program viz: hĹ&#x2122;e na varhany skrze kamerovou prowww.bezzabradli.cz. jekci na plĂĄtno umĂ­stÄ&#x203A;nĂŠ v pĹ&#x2122;ednĂ­ Ä?ĂĄsti chrĂĄmovĂŠ lodi. Jedna ze tĹ&#x2122;Ă­ kamer bude LETNĂ? LETNĂ / Mezi KramĂĄĹ&#x2122;ovou vilou snĂ­mat i pohyby nohou po pedĂĄlech. a HanavskĂ˝m pavilonem bude v druhĂŠ Od 5/8 do 23/9. Program na: 9*,8-.5>,Â&#x161;* pĹŻlce srpna prostor pro novĂ˝ cirkus www.auditeorganum.cz. 5N]X\]Ă&#x2022;RJNMN\l]RUN]YJWĂ&#x201E;U\T VARHANNĂ? FESTIVAL / Na varhany

TXWLN[]

FRESH FILM FEST / SedmĂ˝ roÄ?nĂ­k mezi-

nĂĄrodnĂ­ho festivalu debutĹŻ a studentskĂ˝ch filmĹŻ nabĂ­dne (poprvĂŠ v Praze) vĂ­ce neĹž 200 snĂ­mkĹŻ. SpojovacĂ­m tĂŠmatem je filmovĂ˝ hrdina/hrdinka â&#x20AC;&#x201C; hero. â&#x20AC;&#x17E;KaĹždĂ˝ film mĂĄ svĂŠho hrdinu nebo antihrdinu a Fresh Film Fest neudÄ&#x203A;lĂĄ nic jinĂŠho, neĹž Ĺže na hrdiny ukĂĄĹže prstem, popostrÄ?Ă­ je na Ä?ervenĂ˝ koberec a rozevĹ&#x2122;e oponu,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ umÄ&#x203A;leckĂ˝ Ĺ&#x2122;editel Jan StehlĂ­k. FestivalovĂ˝mi a projekÄ?nĂ­mi mĂ­sty budou PalĂĄc Akropolis, kina Aero a SvÄ&#x203A;tozor, Divadlo Ponec, pro ĂşÄ?ely festivalu vybudovanĂŠ LetnĂ­ kino na ParukĂĄĹ&#x2122;ce s nafukovacĂ­m plĂĄtnem a NovĂĄ scĂŠna NĂĄrodnĂ­ho divadla. DoprovodnĂ˝ hudebnĂ­ a divadelnĂ­ program bude probĂ­hat v PalĂĄci Akropolis a Divadle Ponec. Od 25/8 do 29/8. Podrobnosti na www.freshfilmfest.net.

30 -31 / 26. Ä?ervence 2010

druhĂŠho roÄ?nĂ­ku filmovĂŠho festivalu je Belle Ă&#x2030;poque, s dvaadvaceti filmy z ĂŠry kankĂĄnu a o nĂ­. Zavede zĂĄjemce napĹ&#x2122;Ă­klad k filmĹŻm prvnĂ­ch â&#x20AC;&#x17E;realistĹŻâ&#x20AC;&#x153; bratĹ&#x2122;Ă­ LumiurĹŻ i prvnĂ­ho â&#x20AC;&#x17E;iluzionistyâ&#x20AC;&#x153; Georgese MĂŠliuse. Festival pĹ&#x2122;edstavĂ­ takĂŠ polskĂ˝ film â&#x20AC;&#x17E;morĂĄlnĂ­ho nekliduâ&#x20AC;&#x153; Ä?i pÄ&#x203A;tadvacet reprezentativnĂ­ch snĂ­mkĹŻ z dÄ&#x203A;jin francouzskĂŠ kinematografie. Kritik Jan LukeĹĄ pĹ&#x2122;ipravil DiagnĂłzu Ä?asu neboli malou panorĂĄmu naĹĄich ĹživotĹŻ poslednĂ­ho pĹŻlstoletĂ­ skrze film. KromÄ&#x203A; filmovĂ˝ch projekcĂ­ nabĂ­dne festival divadelnĂ­ pĹ&#x2122;edstavenĂ­ (mj. Ä&#x152;eskĂŠ nebe v podĂĄnĂ­ Divadla JĂĄry Cimrmana), rozliÄ?nĂŠ vĂ˝stavy (mj. fotografiĂ­ polskĂ˝ch studentĹŻ JindĹ&#x2122;icha Ĺ treita), koncerty (mj. JiĹ&#x2122;Ă­ho DÄ&#x203A;deÄ?ka a VladimĂ­ra Merty). Od 30/7 do 5/8. Podrobnosti na www.festivalnadrekou.cz.

PRA H A

a spĹ&#x2122;Ă­znÄ&#x203A;nĂŠ divadelnĂ­ produkce. Mezi ĂşÄ?inkujĂ­cĂ­mi se objevĂ­ takĂŠ pĹ&#x2122;ednĂ­ postava francouzskĂŠho novĂŠho cirkusu, divadelnĂ­k, akrobat, klaun a reĹžisĂŠr Daniel Gulko, kterĂ˝ se svĂ˝m souborem Cahin Caha uvede zbrusu novĂŠ pĹ&#x2122;edstavenĂ­ nazvanĂŠ Rev. Od 18/8 do 31/8. PodrobnÄ&#x203A;: www.letniletna.cz.

DVOĹ&#x2DC;Ă KOVA PRAHA / TĹ&#x2122;etĂ­ roÄ?nĂ­k letnĂ­ho festivalu klasickĂŠ hudby nabĂ­zĂ­ 16 koncertĹŻ. ZĂĄĹžitek slibuje jiĹž zahajovacĂ­ koncert, na kterĂŠm vystoupĂ­ City of Birmingham Symphony Orchestra pod taktovkou Andrise Nelsonse. K vrcholĹŻm festivalu bude urÄ?itÄ&#x203A; patĹ&#x2122;it i koncert Ä&#x152;eskĂŠ filharmonie, kterou bude Ĺ&#x2122;Ă­dit Sir John Eliot Gardiner. PĹ&#x2122;Ă­znivci komornĂ­ hudby se mohou tÄ&#x203A;ĹĄit na Hagen Quartet, Pavel Haas Quartet Ä?i Quatuor Ebune. S chopinovskĂ˝m programem vystoupĂ­ klavĂ­ristka Maria Joao PiresovĂĄ. Ke slovu pĹ&#x2122;ijdou i mladĂ­ â&#x20AC;&#x201C; houslistka Nicola BenedettiovĂĄ, violoncellistka Sol GabettaovĂĄ nebo klavĂ­ristĂŠ Piotr Anderszewski a CĂŠdric Tiberghien. DĹŻleĹžitĂŠ mĂ­sto v programu mĂĄ DvoĹ&#x2122;ĂĄkova hudba. NapĹ&#x2122;Ă­klad CellovĂ˝ koncert zaznĂ­ v podĂĄnĂ­ violoncellisty Michala KaĹ&#x2C6;ky za doprovodu DrĂĄĹžÄ?anskĂŠ filharmonie. Od 20/8 do 4/9. VĂ­ce: www.dvorakovapraha.cz.

FRESH FILM FEST / SedmĂ˝ roÄ?nĂ­k mezinĂĄrodnĂ­ho festivalu debutĹŻ a studentskĂ˝ch filmĹŻ nabĂ­dne (poprvĂŠ v Praze) vĂ­ce neĹž 200 snĂ­mkĹŻ. SpojovacĂ­m tĂŠmatem je filmovĂ˝ hrdina/hrdinka â&#x20AC;&#x201C; hero. â&#x20AC;&#x17E;KaĹždĂ˝ film mĂĄ svĂŠho hrdinu nebo antihrdinu a Fresh Film Fest neudÄ&#x203A;lĂĄ nic jinĂŠho, neĹž Ĺže na hrdiny ukĂĄĹže prstem, popostrÄ?Ă­ je na Ä?ervenĂ˝ koberec a rozevĹ&#x2122;e oponu,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ umÄ&#x203A;leckĂ˝ Ĺ&#x2122;editel Jan StehlĂ­k. FestivalovĂ˝mi a projekÄ?nĂ­mi mĂ­sty budou PalĂĄc Akropolis, kina Aero a SvÄ&#x203A;tozor, Divadlo Ponec, pro ĂşÄ?ely festivalu vybudovanĂŠ LetnĂ­ kino na ParukĂĄĹ&#x2122;ce s nafukovacĂ­m plĂĄtnem a NovĂĄ scĂŠna NĂĄrodnĂ­ho divadla. DoprovodnĂ˝ hudebnĂ­ a divadelnĂ­ program bude probĂ­hat v PalĂĄci Akropolis a Divadle Ponec. Od 25/8 do 29/8. Podrobnosti na

PĂ?SEK

FESTIVAL NAD Ĺ&#x2DC;EKOU / HlavnĂ­m cyklem

nĂ­ho festivalu klasickĂŠ hudby nabĂ­zĂ­ 16 koncertĹŻ. ZĂĄĹžitek slibuje jiĹž zahajovacĂ­ koncert, na kterĂŠm vystoupĂ­ City of Birmingham Symphony Orchestra pod taktovkou Andrise Nelsonse. K vrcholĹŻm festivalu bude urÄ?itÄ&#x203A; patĹ&#x2122;it i koncert Ä&#x152;eskĂŠ filharmonie, kterou bude Ĺ&#x2122;Ă­dit Sir John Eliot Gardiner. PĹ&#x2122;Ă­znivci komornĂ­ hudby se mohou tÄ&#x203A;ĹĄit na Hagen Quartet, Pavel Haas Quartet Ä?i Quatuor Ebune. S chopinovskĂ˝m programem vystoupĂ­ klavĂ­ristka Maria Joao PiresovĂĄ. Ke slovu pĹ&#x2122;ijdou i mladĂ­ â&#x20AC;&#x201C; houslistka Nicola BenedettiovĂĄ, violoncellistka Sol GabettaovĂĄ nebo klavĂ­ristĂŠ Piotr Anderszewski a CĂŠdric Tiberghien. DĹŻleĹžitĂŠ mĂ­sto v programu mĂĄ DvoĹ&#x2122;ĂĄkova hudba. NapĹ&#x2122;Ă­klad CellovĂ˝ koncert zaznĂ­ v podĂĄnĂ­ violoncellisty Michala KaĹ&#x2C6;ky za doprovodu DrĂĄĹžÄ?anskĂŠ filharmonie. Od 20/8 do 4/9. VĂ­ce: www.dvorakovapraha.cz.

L I T E RĂ R N Ă? N OVI N Y

G

oran BregoviÄ&#x2021; se nespokojil s pĹ&#x2122;elĂŠtavou popularitou hudebnĂ­ch celebrit. Z niÄ?eho nic zanechal kariĂŠry ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂŠ rockovĂŠ hvÄ&#x203A;zdy nÄ&#x203A;kdejĹĄĂ­ JugoslĂĄvie. Ă&#x161;dajnÄ&#x203A; ho vĹĄechna ta slĂĄva a nĂĄjezdy fanynek uĹž tak nudily, Ĺže prchnul do malĂŠho domeÄ?ku u moĹ&#x2122;e a zaposlouchal se do lidovĂŠ hudby. UÄ?arovala mu natolik, Ĺže zaÄ?al dÄ&#x203A;lat â&#x20AC;&#x17E;dechovkuâ&#x20AC;&#x153;. Pravda, tak trochu jinak. Jeho nĂĄpaditĂĄ produkce otevĹ&#x2122;ela pokladnici tradiÄ?nĂ­ho balkĂĄnskĂŠho folklĂłru pro celĂ˝ svÄ&#x203A;t. BregoviÄ&#x2021;ovo â&#x20AC;&#x17E;dechnoâ&#x20AC;&#x153; nenĂ­ vhodnĂŠ do tradiÄ?nĂ­ch koncertnĂ­ch sĂĄlĹŻ, kde divĂĄci sedĂ­ jako leklĂŠ ryby bez moĹžnosti volnĂŠho pohybu. Je to hudba taneÄ?nĂ­. Jeho praĹžskĂŠ koncerty se ovĹĄem nejÄ?astÄ&#x203A;ji odehrĂĄvaly v Kon-

tanovo nĂĄbĹ&#x2122;eŞí a pĹ&#x2122;ilehlĂŠ mosty se vejde nÄ&#x203A;kolik desĂ­tek tisĂ­c lidĂ­. PoÄ?Ă­tĂĄ se s ĂşÄ?astĂ­ velkĂŠho mnoĹžstvĂ­ menĹĄĂ­ch lodĂ­ a Ä?lunĹŻ, coĹž dodĂĄ letnĂ­ vyprahlĂŠ metropoli dojem pĹ&#x2122;Ă­stavnĂ­ho plĂĄĹžovĂŠho mÄ&#x203A;sta. Po VltavÄ&#x203A; poplujĂ­ svĂ­Ä?ky a poĹ&#x2122;adatelĂŠ rozdajĂ­ bÄ&#x203A;hem koncertu na deset tisĂ­c růŞí, kterĂŠ budou na BregoviÄ&#x2021;ovu vĂ˝zvu darovĂĄny VltavÄ&#x203A;. Koncert skonÄ?Ă­ velkĂ˝m ohĹ&#x2C6;ostrojem o pĹŻl jedenĂĄctĂŠ. Tato akce vĹĄak nenĂ­ ojedinÄ&#x203A;lĂ˝m koncertem, Sen letnĂ­ noci bude pravidelnĂ˝m festivalem, kterĂ˝ mĂĄ ambice obohatit letnĂ­ kulturnĂ­ sezĂłnu v hlavnĂ­m mÄ&#x203A;stÄ&#x203A;. V pĹ&#x2122;Ă­ĹĄtĂ­m roce by v jeho rĂĄmci do Prahy mÄ&#x203A;la zavĂ­tat kapela Gipsy Kings, o rok pozdÄ&#x203A;ji Bob Dylan.

LETNĂ? HRANĂ? / Francouzskou blĂĄznivou komediĂ­ otevĂ­rĂĄ Divadlo Bez zĂĄbradlĂ­ letnĂ­ pĹ&#x2122;ehlĂ­dku nejĂşspÄ&#x203A;ĹĄnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch komediĂĄlnĂ­ch kusĹŻ ze svĂŠho repertoĂĄru, respekti-

Goran se nikdy netajil svojĂ­ lĂĄskou k muzice a alkoholu. Alkohol se jmenuje i jeho poslednĂ­ album.

gresovĂŠm centru, coĹž je prostor vĹŻÄ?i tomuto druhu zĂĄbavy ponÄ&#x203A;kud mĂĄlo pĹ&#x2122;Ă­vÄ&#x203A;tivĂ˝. Letos se poĹ&#x2122;adatelĂŠ ze sdruĹženĂ­ Lastavica a Luka Praha rozhodli zaimprovizovat, takĹže Goran BregoviÄ&#x2021; a jeho SvatebnĂ­ a pohĹ&#x2122;ebnĂ­ orchestr bude hrĂĄt na pontonu u praĹžskĂŠho StĹ&#x2122;eleckĂŠho ostrova. V samotnĂŠm centru Prahy se tĂ­m vytvoĹ&#x2122;Ă­ obrovskĂĄ scĂŠna. A tu BregoviÄ&#x2021;ĹŻv orchestr potĹ&#x2122;ebuje â&#x20AC;&#x201C; i pĹ&#x2122;es svĹŻj provinÄ?nĂ­ nĂĄzev ho tvoĹ&#x2122;Ă­ na ĹĄedesĂĄt hudebnĂ­kĹŻ, vedle dechovkovĂŠ kapely takĂŠ symfonickĂŠ tÄ&#x203A;leso a vokĂĄlnĂ­ sbor. Tito muzikanti jsou zvyklĂ­ na velkĂŠ publikum. UmĂ­stÄ&#x203A;nĂ­ pĂłdia na plovoucĂ­ loÄ? Ĺ&#x2122;eĹĄĂ­ problĂŠmy s mĂ­stem, nemusĂ­ se platit vstupnĂŠ a na StĹ&#x2122;eleckĂ˝ ostrov, Sme-

PRA H A

VARHANNĂ? FESTIVAL / Na varhany v praĹžskĂŠ bazilice svatĂŠho Jakuba â&#x20AC;&#x201C; nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ v Praze â&#x20AC;&#x201C; budou kaĹždĂ˝ srpnovĂ˝

Goran se nikdy netajil svojĂ­ lĂĄskou k muzice a alkoholu. Alkohol se jmenuje i jeho poslednĂ­ album.

27C.;,.

od 19.30

a spĹ&#x2122;Ă­znÄ&#x203A;nĂŠ divadelnĂ­ produkce. Mezi ĂşÄ?inkujĂ­cĂ­mi se objevĂ­ takĂŠ pĹ&#x2122;ednĂ­ postava francouzskĂŠho novĂŠho cirkusu, divadelnĂ­k, akrobat, klaun a reĹžisĂŠr Daniel Gulko, kterĂ˝ se svĂ˝m souborem Cahin Caha uvede zbrusu novĂŠ pĹ&#x2122;edstavenĂ­ nazvanĂŠ Rev. Od 18/8 do 31/8. PodrobnÄ&#x203A;: www.letniletna.cz.

BregoviÄ&#x2021;ĹŻv Sen letnĂ­ noci

Karlovým mostem

16 KulturnĂ­ lĂŠto

SEN LETNĂ? NOCI

27/7 Praha,

na pontonu mezi

Karlovým mostem

a mostem LegiĂ­,

v blĂ­zkosti

G

oran BregoviÄ&#x2021; se nespokojil s pĹ&#x2122;elĂŠtavou popularitou hudebnĂ­ch celebrit. Z niÄ?eho nic zanechal kariĂŠry ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂŠ rockovĂŠ hvÄ&#x203A;zdy nÄ&#x203A;kdejĹĄĂ­ JugoslĂĄvie. Ă&#x161;dajnÄ&#x203A; ho vĹĄechna ta slĂĄva a nĂĄjezdy fanynek uĹž tak nudily, Ĺže prchnul do malĂŠho domeÄ?ku u moĹ&#x2122;e a zaposlouchal se do lidovĂŠ hudby. UÄ?arovala mu natolik, Ĺže zaÄ?al dÄ&#x203A;lat â&#x20AC;&#x17E;dechovkuâ&#x20AC;&#x153;. Pravda, tak trochu jinak. Jeho nĂĄpaditĂĄ produkce otevĹ&#x2122;ela pokladnici tradiÄ?nĂ­ho balkĂĄnskĂŠho folklĂłru pro celĂ˝ svÄ&#x203A;t. BregoviÄ&#x2021;ovo â&#x20AC;&#x17E;dechnoâ&#x20AC;&#x153; nenĂ­ vhodnĂŠ do tradiÄ?nĂ­ch koncertnĂ­ch sĂĄlĹŻ, kde divĂĄci sedĂ­ jako leklĂŠ ryby bez moĹžnosti volnĂŠho pohybu. Je to hudba taneÄ?nĂ­. Jeho praĹžskĂŠ koncerty se ovĹĄem nejÄ?astÄ&#x203A;ji odehrĂĄvaly v Kon-

na pontonu mezi

PĂ?S E K

FESTIVAL NAD Ĺ&#x2DC;EKOU / HlavnĂ­m cyklem druhĂŠho roÄ?nĂ­ku filmovĂŠho festivalu je Belle Ă&#x2030;poque, s dvaadvaceti filmy z ĂŠry

27/7 Praha,

StĹ&#x2122;eleckĂŠho ostrova,

BregoviÄ&#x2021;ĹŻv Sen letnĂ­ noci od 19.30

SEN LETNĂ? NOCI

30 -31 / 26. Ä?ervence 2010

L I T E RĂ R N Ă? N OVI N Y

K Ă COV

SĂ ZAVAFEST / Deset let svĂŠho trvĂĄnĂ­

oslavĂ­ festival na osmi scĂŠnĂĄch se 130 ĂşÄ?inkujĂ­cĂ­mi. Nebude to ale jen SĂĄzavafest, kdo bude slavit. Kapela Sto zvĂ­Ĺ&#x2122;at â&#x20AC;&#x201C; zahraje 100 minut a oslavĂ­ 20 let existence, Kamil StĹ&#x2122;ihavka â&#x20AC;&#x201C; pozve si hosty a takĂŠ oslavĂ­ 20 let na scĂŠnÄ&#x203A;, SchodiĹĄtÄ&#x203A; oslavĂ­ 25 let, Monkey Business slavĂ­ svĂŠ 10. vĂ˝roÄ?Ă­ a zahrajĂ­ 75 minut s Ĺ&#x2122;adou hostĹŻ, mj. s Tata Bojs, Laura a jejĂ­ tygĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;edvedou show na oslavu 25 let svĂŠ existence. PĹ&#x2122;ijede ale takĂŠ britskĂĄ Chumbawamba Ä?i finĹĄtĂ­ Leningrads Cowboys. HudebnĂ­ dramaturgii oĹživĂ­ autorskĂĄ Ä?tenĂ­ Michala Viewegha, kterĂ˝

Press 2010


80

81

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


82

83

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


84

85

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


86

87

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


88

89

1. ročník festivalu přístav – harbour

Press 2010


90

1. ročník festivalu

Partneři

Luka Praha o.s. za podpory Lastavica o.s.

Pavel Bém Aida a Milutin Perićovi František Cipro Filip Dvořák Daniel Hodek Edib Jaganjac Mirko Jelčić Bojan Bilić Žarko Šundrica Zdeněk Bergman Jan Hřebejk Miroslav Kedršt Petr Beran Jan Heroudek Zdeněk Schwarz Dalibor Gosman Ludvík Czital Jiří Friedel Markéta Komárková Tomáš Bárta Luděk Cidlina Josef Leffler Michal Kudláček Dušan Sahula Roman Bradáč Karel Zajíc Václav Jukl Markéta Azemovičová Helena Knapová Jaroslav Knap Andrea Vlčková Luděk Petruška Pavel Brabec Martin Lain Jan Vinkler

Luka Lu Restaurant Pražské Benátky První Všeobecná Člunovací Společnost, s. r. o. Impex Car corp. s.r.o. Logar s.r.o. Zakládání Staveb, a.s. Pražská paroplavební společnost, a.s. Coca - Cola Hotel Roma Malostranská Beseda Dovolena.cz Flash in Stars s.r.o. Povodí Vltavy Státní plavební správa

Produkce

Grafický design

Potápěčský tým

Cyril Hořánek

Tarkan Begzadi Přemysl Zajíček

Pavel Kolinger

Kateřina Quirenzová

Tajemnice festivalu Tijana Djorem

Pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy Městské části Praha 1

Hlavní partneři SLOT Game a.s. APEX On-line a.s. El Rancho a.s.

Generální partneři Česká Spořitelna, a.s. VEOLIA VODA Česká republika, a.s.

Pomocný režisér festivalu Boban Dedejić

Asistent produkce Anna Dušková

Stage management

Fotografové Milomir Kovačević Petr Našic Petr Klapper Čedomir Butina

Mediální partneři Česká televize Český rozhlas Regina Lidové noviny Zpravodajský server lidovky.cz Student Agency

Catering Kolektiv Luka Lu

Bezpečnostní agentura BSB Professional Service, s.r.o.

Dekorace scény Klára Jirsová

Technická dokumentace

Martin Vacek

Režie dokumentárního filmu 108 hodin do začátku

Realizační tým

Vladko Omasta

Zuzana Machková Sanjin Nesimi Vladimir Jovandić

Technická produkce

www.lukapraha.cz www.bregovicpraha.cz www.senletninoci.cz

T Servis s.r.o.

Copyright © Luka Praha o. s. 2010

S PODĚKOVÁNÍM

Vedoucí produkce

PARTNEŘI

Veso Djorem

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Ředitel festivalu

DÍKY PODPOŘE

Speciální poděkování

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

Pořadatel

POD ZÁŠTITOU

Speciální host Karel Gott

Ota Dubský

Luka Praha o.s., Újezd 402/33, 118 00 Praha 1- Malá Strana | Tel.: +420/608 040 480 | e-mail: info@lukapraha.cz

POŘADATEL

Partneři a přátelé


92

1. ročník festivalu

Na shledanou v létě 2011 na stejném místě a s novým Snem letní noci!

Sen letni noci Praha  

sen letni noci 2010, Praha. Bregovic a jeho orchestra pro pohreb a svadbu.

Sen letni noci Praha  

sen letni noci 2010, Praha. Bregovic a jeho orchestra pro pohreb a svadbu.