Page 1

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb Diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije – Menadžerska informatika

iSALSA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

Luka Ulovec, univ.bacc.oec (0067490283) Andrea Vajagić, univ.bacc.oec (0067520680)

Kolegij: Elektroničko poslovanje; Katedra za informatiku Mentor: Doc. dr. sc. Božidar Jaković Zagreb, svibanj 2018.


SADRŽAJ

1.UVOD.................................................................................................................................................... 6 1.1.

Predmet i cilj rada ................................................................................................................... 6

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ................................................................................... 6

1.3.

Sadržaj i struktura rada .......................................................................................................... 7

1.4. Kratki opis poslovnog modela ..................................................................................................... 7 2.

OPIS PROJEKTA ............................................................................................................................... 9 2.1.

Detaljan opis projekta ............................................................................................................ 9

2.2.

Organizacija projekta ............................................................................................................ 11

2.3.

Strateška osnova projekta .................................................................................................... 12

2.3.1.

Misija ............................................................................................................................. 12

2.3.2.

Vizija .............................................................................................................................. 13

2.3.3.

Ciljevi projekta .............................................................................................................. 13

2.4. Inovacije ..................................................................................................................................... 14 2.4.1. Popis inovacija projekta ..................................................................................................... 14 2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži ...................................................................................... 14 2.5. Konkurencija .............................................................................................................................. 16 2.5.1. Popis glavnih konkurenata ................................................................................................. 16 2.5.2. Opis glavnih konkurenata .................................................................................................. 16 2.5.3. Popis sekundarnih konkurenata ........................................................................................ 18 2.5.4. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu .................................................. 18 2.5.5. Konkurentska prednost projekta ....................................................................................... 19 3.

DIGITALNI POSLOVNI MODEL ....................................................................................................... 20 3.1.

Najvažniji poslovni partneri ................................................................................................. 20

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera ................................................................................. 20 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera .................................................................................. 21 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela .................................................................................. 23 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti ........................................................................... 24 3.4. Ključni resursi ............................................................................................................................. 24 3.5.Kategorije klijenata .................................................................................................................... 25 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata ...................................................................................... 25 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata ........................................................................................... 26 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica ................................................................................................. 28 3.5.4. Registracija klijenata .......................................................................................................... 28 2


3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI................................................................................ 28 Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja............................................ 28 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima ........................................................................................... 29 3.7. Kanali poslovanja ....................................................................................................................... 29 3.8. Struktura troškova ..................................................................................................................... 30 3.9. Modeli stvaranja prihoda .......................................................................................................... 31 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda ........................................................................................ 32 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela .......................................................................................... 32 4.

DIGITALNE TEHNOLOGIJE ............................................................................................................. 35 4.1.

Mobilne tehnologije ............................................................................................................. 35

4.1.1.

Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta .................................................... 35

4.1.2.

Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ............................................................. 35

4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije.............................................................. 36 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti ........................................................................................... 38 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja ..................................................................................... 48 4.2.

Društvene mreže ................................................................................................................... 49

4.2.1.

Facebook profil projekta .............................................................................................. 49

4.2.2.

LinkedIn profil autora projekta .................................................................................... 50

4.2.3.

Twitter profil projekta .................................................................................................. 52

4.2.4.

Instagram profil projekta.............................................................................................. 53

4.2.5.

Snapchat profil projekta ............................................................................................... 54

4.3.

Računarstvo u oblaku ........................................................................................................... 54

4.4. Veliki podaci (Big data) .............................................................................................................. 55 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) ..................................................................................................... 56 4.6. 3D printeri .................................................................................................................................. 56 4.7. Robotika ..................................................................................................................................... 57 4.8. Dronovi....................................................................................................................................... 58 4.9. Virtualna i proširena stvarnost – HOLOGRAM ......................................................................... 59 4.10. Umjetna inteligencija .............................................................................................................. 59 5.

DIGITALNI MARKETING................................................................................................................. 61 5.1.

Marketinški plan projekta .................................................................................................... 61

5.1.1.

Sažetak .......................................................................................................................... 61

5.1.2.

Analiza postojećeg stanja ............................................................................................. 62

5.1.3.

Prognoza poslovanja ..................................................................................................... 63

5.1.4. Postavljanje ciljeva marketinga ......................................................................................... 63 5.1.5. Strategija marketinga ......................................................................................................... 64 3


5.1.6. Razvijanje taktika marketinga ............................................................................................ 65 5.1.7. Financijski proračun ........................................................................................................... 66 5.1.8. Provođenje (implementacija) i kontrola marketinga ........................................................ 66 5.2.

Ključne riječi projekta ........................................................................................................... 67

5.3. Google AdWords oglas .............................................................................................................. 67 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama ...................................................................................... 68 5.5. Tablica marketinškog plana....................................................................................................... 69 6.

DIGITALNO PLAĆANJE ................................................................................................................... 71 6.1.

Popis oblika digitalnog plaćanja ........................................................................................... 71

6.2.

Opis oblika digitalnog plaćanja ............................................................................................ 71

6.2.1.

Otisak prsta ................................................................................................................... 71

6.2.2.

Skeniranje lica ............................................................................................................... 72

6.2.3.

Kreditne kartice ............................................................................................................ 72

6.2.4.

Račun unutar aplikacije ................................................................................................ 72

6.2.5.

Kriptovalute .................................................................................................................. 73

6.3. Blockchain tehnologija .............................................................................................................. 73 7.

SWOT ANALIZA PROJEKTA............................................................................................................ 74

8.

WEB MJESTO PROJEKTA ............................................................................................................... 75 8.1. Web poslužitelji i domene ......................................................................................................... 75 8.1.1.

Web poslužitelj projekta .............................................................................................. 75

8.1.2. Web domene projekta........................................................................................................ 75 8.2. CMS sustav ................................................................................................................................. 77 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt ............................................................................. 78 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) .............................................................................. 79 8.3. Web stranice projekta ............................................................................................................... 80 8.3.1. Struktura Web stranica projekta........................................................................................ 82 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) ............................................................................. 82 8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta................................................................................ 82 9. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................................ 83 10.POPIS LITERATUR ............................................................................................................................. 84 11. POPIS WEB LINKOVA ...................................................................................................................... 85 12. POPIS SLIKA TABLICA I GRAFIKONA ............................................................................................... 86 13. ŽIVOTOPIS ....................................................................................................................................... 88 13.1. Luka Ulovec .............................................................................................................................. 88 13.2. Andrea Vajagić ......................................................................................................................... 90 14. PRILOZI ............................................................................................................................................ 92 4


15. SAŽETAK .......................................................................................................................................... 93

5


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Cilj ovog rada je predložiti novi način i novo iskustvo plesanja Salse, planetarno popularnog karipskog plesa, originalnim porijeklom s otoka Kube. Željeli bismo na inovativan način olakšati proces učenja koraka i figura na zanimljiv način uz pomoć korištenja holograma 3D tehnologije. Učestala je situacija kako u plesnim školama ima puno polaznika (m/ž) i kako ponekad nije moguće da jedan instruktor plesa bude potpuno posvećen svakom pojedincu. Zbog toga, može ostati puno pitanja, nedoumica i koraka koji se ne mogu savladati u željenom roku i realnom vremenu. Dodatno, isto tako znamo da je u plesnim školama najčešće veći broj ženskih osoba, tako da bi virtualni partner u obliku holograma riješio problem nerazmjernog broja polaznika. Upravo iz tog razloga, ideja je da ovakve stvari ne budu prepreka onima koji su zainteresirani za ovu vrstu plesa i kako bi im se pružila mogućnost da u kratkom roku savladaju sve željeno.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja U ovome radu koristiti će se razni podaci s internetskih web mjesta potencijalnih konkurenata, članci i dodatni materijali o aktualnim trendovima u području ovog rada kao i trendovi u digitalnom razvoju te osobna znanja i informacije od članova koji sudjeluje u izradi ovog projekta. Pomoću web mjesta koja su istraživana, kao i trgovina Google Play/App Store, zaključili smo koji su nedostaci postojećih rezultata te na tome temeljili svoju ideju sa perspektivnim IT inačicama i modernizacijom usluga koje bi nudili. Na taj način naš projekt bio kvalitetniji, inovativniji i konkurentniji od svega što je do danas ponuđeno na salsa-plesnom tržištu i pružio nam lidersku poziciju.

6


1.3. Sadržaj i struktura rada Ovaj rad sastoji se od 14 osnovnih poglavlja i 41 podpoglavlja koji su upotpunjeni popisom literautre i web preglednika kojima smo se služili tijekom istraživanja materijala za navedenu temu istraživačkog rada - iSALSA. Uvodn dio sadrži neke osnovne informacije kako bi se lakše razumijela problematika rada. Opisuje se vizija i misija i ciljevi kao osnovni parametri svakog projekta. Potom se prikazuje detaljanj opis poslovnog modela, njegove vrijednosti te samu organizaciju, avodi se popis iovacija projekta te se opisuje model načina stjecanja prihoda. Definirani su glavni klijenti, partneri te konkurenti, a i prikazuju se razne vrste domena, navodi se popis mogućih CMS* sustava te se detaljno razrađuje marketinški plan projekta. Nadalje, kroz mobilne tehnologija opisuje se funkcionalnost aplikacije, njen grafički prikaz te mogućnost mobilnog ogla.šavanja. Također, koristio se Twitter, Facebook, Instagram i Snapchat profil projekta. Na kraju našeg rada nalazi se detaljno razrađena SWOT* analiza, toškovi pokretanja projekta te zaključak koji govori o samo isplativosti projekta.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Ideja ovog poslovnog modela je, kako je već spomenuto, olakšati sam proces učenja koraka i vježbanje plesa Salse te je učiniti zanimljivijim uz pomoć suvremene IT* tehnologije. Pomoću ovakve tehnologije za plesanje u paru neće trebati fizički partner u našoj blizini, već će učenje i vježbanje plesa uz pomoć virtualnog plesnog partnera (holograma) biti moguće u bilo kojem trenutku i bilo kojem prostoru, po vlastitim preferencijama. Kako uz plesnog partnera tako i svaki pojedinac individualno sam za sebe može dobiti ujedno i virtualnog učitelja, koji će pratiti svaki njegov korak, pokazivati korake i davati potrebne informacije glede plesnih nedoumica. Odabirom željene razine i aktivnosti, aplikacija će predložiti plan učenja za određeni dan, te će korisnik bez problema, sam ili uz virtualnog partnera, moći učiti ili vježbati Salsa korake i pokrete brojne kombinacije. Ovisno o dobnim kategorijama i plesnom iskustvu polaznika naša platforma bi nudila 3 razine plesnog sadržaja (početni, srednji i razina za plesače). Uz savladavanje osnovnih koraka, nudila bi se i mogućnost učenja plesnih koreografija i koreografskih projekata.

7


Slika 1. – Hologramski prikaz čovjeka prema predviđanjima IBM*-a 2010. Godine

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=anKiEoxkpxM (preuzeto: 20. 03. 2018.)

8


2. OPIS PROJEKTA Ovaj dio rada, opis je koji se odnosi na sve strateške dijelove (ciljeve, inovacije, konkurenciju i drugo) koji su klučni za pozicioniranje na tržištu i zauzimanju određenog prstora u vidu brojnih korisnika koji bi koristili našu inovativnu uslugu.

2.1. Detaljan opis projekta Prema svom istraživanju, 2010. godine, američka kompanija IBM* je u internom projektu “5in5”, gdje se javno objavljuju predviđanja o 5 tehnologija za koje se smatra da mogu promijeniti način rada, življenja i interakcije ljudi tijekom sljedećih 5 godina, predvidjela sljedeću inoviaciju “You’ll beam your friends in 3D.” Obzirom na sve učestaliju korištenu 3D tehnologiju u ljudskoj svakodnevnici (3D sinematografiju, 3D naočale, 3D printeri, itd.) ovime se htjelo predočiti kako će 3D sučelja (jednako kao i na filmu) omogućiti interakciju s 3D hologramom naših prijatelja u realnom vremenu i prostoru. Obzirom na tehnološki nepredvidiv napredak 3D tehnologije, ona bi bila prilagođena izgradnji minijaturnih sustava koji bi bili ugrađeni u naše pametne telefone i omogućili svakodnevnu interakciju s ljudima diljem planete. Ovakva tehnologija mogla bi se koristiti kako u privatnom, tako i u poslovnom okruženju bez ikakve prepreke o vremenskom neusklađenju. Upravo ovakva inovacija, bila je nit vodilja ka osmišljanju i realizaciji naše poslovne ideje i projekta iSalsa. Uz korištenje mobilne aplikacije, malog mobilnog nastavka, koji bi u sebi imao ugrađene posebne lasere, korisnik bi u svakom trenutku mogao korištenjem holograma naučiti određene korake ili plesne kombinacije sa tečaja koji je radi određenog razloga morao propustiti i tako izbjeći zaostatak u odnosu na druge polaznike u grupi. Ovaj projekt se ne odnosi na korištenje aplikacije isključivo u vlastitim prostorima, bez pohađanja neke plesne škole. Moguće su različite kombinacije, a na korisniku je da odluči želi li aplikaciju koristiti kao dodatni tečaj ili će koristiti aplikaciju bez pohađanja tečaja u fizičkoj plesnoj školi. Nakon svakog odrađenog sata, bez obzira na nivo plesača (početni, srednji ili plesači), instrukturi bi uz video snimku učitanu na aplikciju, detaljno glasovnim porukama, objasnili kada i kako je potrebno napraviti određeni korak ili pokret te na taj način pružili svakom polazniku personalizirani pristup. Uz hologramski prikaz instruktora, osoba bi kod kuće, u svakodnevnom 9


okruženju, mogla uvježbavati korake i plesne nedostatke uz pomoć virtualnog plesnog partnera. Također, polaznik bi sam mogao birati stil plesa koji želi naučiti te učiti i razlike među istima (Cuban salsa, Los Angeles salsa, New Yourk salsa, Lady Styling, Men Styling itd.) Aplikacija bi funkcionirala na način da s klijenti registriraju za njeno korištenje i preuzimanje sadržaja, a klijenti koji bi objavljivali plesni sadržaj i video zapise koraka i kombinacija imali bi poseban korisnički račun sa dodatnim ovlaštenjima. Slika 2. – Grafički prikaz modela poslovanja iSalsa projekta sa ključnim elementima poslovanja

Izvor: izrada autora

10


2.2. Organizacija projekta Osnivanje projekta biti će u obliku start up-a u vlasništvu dvije osobe koji će, na početku poslovanja, biti i jedini zaposleni. Podjela poslova i odgovornosti bi bila ravnopravna. Iako će oba vlasnika podjednako sudjelovati u svim aktivnostima poslovanja, svatko će službeno biti zadužen za pojedini dio. Vlasnici bi zajedno sudjelovali u poslovima pregovora i komunikacije s partnerima kojih na početku nebi bio velik broj. Partneri su nam bitan element poslovanja jer bi nam pomogli u financiranju pojedinih dijelova projekta i bitno je da nađemo odgovorna i dobro poslujuća poduzeća. Jedan od vlasnika bi bio zadužen za aplikaciju. Nebi sami razvijali aplikaciju, pošto smatramo da nemamo dovoljnih iskustava za tako nešto, a bitno da je bude kvalitetno napravljena i sa što manje pogrešaka, jer čini važniji dio samog projekta. Bez obzira što ju sami nebi razvijali, posao jednog od vlasnika bi bio komunikacija s poduzećem kojeg bi unajmili za taj posao, te nadgledanje i kontrola cijelog procesa razvoja. Tako bi bili sigurni da se aplikacija razvija po planu i našim željama. Drugi vlasnik bi bio zadužen za nadgledanje i kontrolu izrade web stranice, za čiju bi izradu također unajmili poduzeće koje se bavi razvojem web stranica. Nakon tog djela u procesu, prelazimo na puštanje aplikacije i web stranice na tržište. Društvene mreže i e-mail adresa koji se odnose na dio komunikacije s korisnicima bi izradili sami, te bi sami na njih stavljali aktualne događaje, obavijesti i vodili promotivne aktivnosti. Kako je ovakva vrsta tehnologije novost na svjetskom i Hrvatskom tržištu i direktna konkurencija trenutno ne postoji, svim potencijalnim korisnicima aplikacija bi se nudila besplatno. Izradu i financiranje same aplikacije bi financirali iz raznih fondova Europske unije i pomoću subvencija. Time bi otežali ulazak konkurencije na ovo tržište, te samim time što ovaj proizvod nije jeftin, ulazak se još više otežava. Na kraju procesa izrade i puštanja projekta u uporabu, aplikacija bi se neprestano usavršavala kako bi imali lojalne i zadovoljne korisnike i partnere, te bi posebnu pažnju pridavali komunikaciji i podršci korisnicima. Grafičkim prikazom vidljiva je organizacijska struktura projketa prema koracima kako slijede:

11


Slika 3. – Organizacijska struktura projekta

Poslovni i marketinški plan

Suradnja s partnerima (plesne škole)

Promotivno – kreativni razvoj

->

<-

Investitori

Testiranje aplikacije

->

<-

Web - dizajn ->

Sponzorstva

Aplikativno – programerski razvoj

CRM* ->

Unapređivanje odnosa s klijentima Izvor: Izrada autora

2.3. Strateška osnova projekta Kroz strateško osnove iSalsa projekta, detaljnije su pojašnjene misija i vizija te inovacije aplikacije koje su apsolutna baza same ideje kao i njihova implementacija u konačni proizvod sa pripadajućim funkcionalnostima.

2.3.1. Misija Našim klijentima pružamo najbolju moguću uslugu u području plesno-fizičke aktivnosti i implementacije inteligentnih informacijskih sustava za podršku korisničkog sučelja. Upravo time pomažemo u kreirenju nove vrijednosti i prepoznavanju futurističkih inovacija. U konačnici, sve što želimo je svakom pojedincu pružiti uslugu kakvu on/ona zaslužuje.

12


2.3.2. Vizija Želimo biti potpuno inovativni na tržištu rada i kapitala, pružajući našim klijentima jedinstveni spoj ugodnog s korisnim te postati plesno-tehnološki lideri na svjetskoj Salsa sceni. Implementacijom analitičko informacijskih sustava sa osobnim hobijem je rješenje koje nudimo našim klijentima. Ono je besprijekorno najkvalitetnije rješenje na postojećem tržištu, bazirano na vodećim tehnologijama i metologijama plesnih poduka u plesnim školama diljem svijeta, te dakako na našem znanju i osobnom iskustvu.

2.3.3. Ciljevi projekta Cilje projekta je u skladu sa razvojem tehnoloških trendova i sve većom zasupljenosti salsa klijenata, kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj, do kraja 2018. godine izaći sa aplikativnim rješenjem na tržištu u vidu apsolutne promocije i prestavljanje kreativnog rješenja. Promocija aplikacije bila bi predstavljena u vodećim plesnim školama u svakoj lokalonj zajednici, na svim globalnim salsa festivalima i kongresima te svakako na svim strateškim marketinškim virtualnim i realnim lokacijama u vidu osvještavanja klijenata o svsri, prednostima i funkcijama same apliakcije do kraja 2019. godine. Preuzimanje aplikacije od strane svih potencijalnih klijenata sa salsa scene odvijalo bi se bez ikakve naknadne iako bi sam proizvod sadržavao kupovinu (uz minimalnu naknadu) unutar same aplikacije ovisno o atraktivnosti ponude i potražnje. Aplikacija bi također imala i promotivnu svrhu gdje bi se (u skladu sa virtualnom bazom podataka) na jednom mjestu klijentima prikazivali oglasi o aktualnim i nadolazećim festivalima, radionicama, zabavama itd. uz mogućnost kupovine paketa i ulaznica za iste te brojni drugi promotivni sadržaji.

Konkretnije, temeljne ciljeve moglo bi se nabrojati kako slijedi:

 Do kraja 2018. godine ponuditi konkretna aplikativna rješenja i ine funkcionalnosti  promovirati aplikaciju i hologramski prikaz u plesnim školama, na festivalima i ostalim plesnim eventima

 do kraja 2019. godine lansirati aplikaciju u potpunosti na plesno tržište

13


 informacije informacije i napraviti cloud* bazu podataka u promotivne svrhe sadržaja na domaćoj i međunarodnoj salsa sceni

 prodaja pass-eva i ulaznica za festivale i radionice u suradnji sa web portalom za prodaju ulaznica Entrio tehnologije d.o.o.

2.4. Inovacije 2.4.1. Popis inovacija projekta iSalsa projekt, aplikativnog rješenja, nudio bi nekoliko inovativnih rješenja na postojećem tržištu, a oni bi bili: ● virtualni plesni partner ● plesna poduka dostupna 24/7 ● neovisnost o instruktorima plesa ● detaljne informacije o koracima i plesnima kombinacijama ● prilagođavanje vlastitim stilovima, željama i potrebama

2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži Predviđeni projekt, te klijentima u budućnosti dostupna aplikacija, omogućavali bi gore spomenutih 5 suvremenih inovacija u koraku sa svakodnevom digitalnom transformacijom u realnom vremenu i prostoru kao potpuno inovativan proizvod na plesnom i tehnološkom tržištu.

2.4.2.1. Virtualni plesni partner Svi pojedinci koji plešu ili su nekada plesali vjerojatno znaju koliko ponekada može biti frustrirajuće kada nemate s kime plesati, a baš vam se u tom trenutku pleše. Razlozi mogu biti različiti. Želite se nakon napornog dana opustiti, riješiti se dosade na kišni i snježni dan, a ne izlazi vam se iz udobnosti vlastitog doma.. Mogućnost virtualnog plesnog partnera kroz 14


holograma rješava spomenute probleme. Uz virtualnog plesnog partnera imate mogućnost učiti nove korake ili vježbati već naučeno u bilo koje doba dana i noći i na bilo kojem mjestu. Ukoliko vaš plesni partner nije u mogućnosti doći na sat plesa, uz ovakvu mogućnost možete zajedno vježbati virtualno po zajedničkom dogovoru i tako ne morate zaostajati za drugima.

2.4.2.2. Plesna poduka dostupna 24/7 Uz pomoć ove aplikacije, korisnik više ne bi bio ograničen na 60 ili 90 minuta tečaja na tjednoj bazi, već bio uz pomoć ovog noviteta mogao pristupiti aplikaciji, a time i Salsa plesu u bilo koje vrijeme i na bilo kojoj lokaciji diljem zemaljske kugle. Sva ograničenja da pojedinca savlada određene korake time bi se znatno umanjila te bi osoba uvijek mogla pratiti što se radilo na određenom tečaju te samostalno uvježbavati isto uz konstantnu mogućnost samostalnog napretka.

2.4.2.3. Neovisnost o instruktorima plesa Svatko se prije ili kasnije pronađe u situaciji gdje mu je neugodno na glas ili pred ostalim osoba pitati određeno pitanje kako bi riješio vlastitu nedoumicu glede određenog “problema”. Uz pomoć hologramskog prikaza instruktora i plesnih kombinacija, polaznik bi samostalno mogao proučiti kako se rade određeni koraci što je potrebno napraviti u određenom trenutku kako bi se kombinacija uspješno izvela. Klijent bi također imao i glasovno objašnjenje svakog pojedinog elementa u određenoj plesnoj figuri i bez problema moga savladati željene korake.

2.4.2.4. Detaljnje informacije o pokretima i plesnim kombinacijama Kao što je navedeno u prijašnjoj inovaciji, hologramski prikaz instruktora plesa, osim što bi u 3D prikazu otplesao kombinaciju koja se radila na posljednjem tečaju, glasovima bi također opisao kako se određeni korak odigrao u predviđenoj figuri i time pojasnio sve nedoumice koje bi pojedinac imao. Virtualni prikaz bi se mogao pogledati nebrojeno puta tj. onoliko puta koliko je potrebno da se savlada plesna kombinacija.

15


2.4.2.5. Prilagođavanje vlastitim željama i potrebama Sama aplikacija, kao i u stvarnom i realnom vremenu, nudila bi 3 razine tečaja (početni, srednji i razina za plesače), tako da bi klijent sam mogao odabrati razinu koju želi savladati i pronaći određene plesne kombinacije koje mu stvaraju poteškoća u fizičkom okruženju. Isto tako, polaznik bi se mogao i unaprijed pripremiti za nadolazeći tečaj te sa sigurnošću savladati predviđeni “materijal” za plesni sat.

2.5. Konkurencija 2.5.1. Popis glavnih konkurenata

 aktualne plesne škole na području Republike Hrvatske (Salsa de Fuego, Plesni Studio Fever, Salsa Fusion, Los Mamberos, Salsoteca, Suavecita, Bandoleros, Mambo Room itd.)

 postojeće plesne aplikacije dostupne u online trgovini aplikacija (Learn Salsa, Poclet Salsa, Salsa Rhythm, Easy Salsa, Salsa - dancing Classes, itd.)

 salsa festivali i plesne radionice  online plesne poduke na društvenim mrežama poput YouTube-a  internetski (web) portali plesnih škola individualno

2.5.2. Opis glavnih konkurenata Pod skupinu glavnih konkurenata, spadaju izravi „protivnivi“ koji djeluju na tržštu te imaju potencijala negativan efekt na ostvaranje našeg cilja i realiziranje samog projketa radi sukoba prednosti, ali i nedostataka te eventualne prilagodbe potrošača.

16


2.5.2.1. Aktualne plesne škole na području Republike Hrvatske Znamo da su razne plesne škole dosta rasprostranjene na području Zagreba, ima ih u velikom broju i visoko je sudjelovanje. Velika je specijalizacija u smislu da su razne škole plesa odabrale jednu vrstu plesa prema različitim interesima polaznika. Samim time to otežava borbu za konkurentsku prednost jer se naš projekt temelji na virtualnom partneru i podukama u području Salse, što nužno ne mora značiti da će netko biti zainteresiran za ovakvu vrstu plesa bez obzira na mogućnosti koje nudi virtualno sudjelovanje. Isto tako moramo uzeti u obzir činjenicu da određeni pojedinci žele prisustvovati nečemu već provjerenom, prema preporuci ili im je jednostavno fizički kontakt i komunikacija u fizičkoj okolini prihvatljivija. Iz tog razloga, radi različitih interesa polaznika svaka plesna škola bilo u fizičkom ili virtualnom obliku predstavlja potencijalnog konkurenta.

2.5.2.2. Postojeće plesne aplikacije Plesne aplikacije jednako kao i naš projekt nudi mogućnost virtualnog učenja čime automatski ove dvije mogućnosti imaju vrlo slično područje djelovanja. Kako se hologrami još uvijek najčešće koriste u svrhu prezentacija ili konferencija, veliki broj ljudi se do sada nije ni imalo priliku susresti s ovim novitetom što može stvoriti određenu neugodu prema nečemu novom i nepoznatom.

2.5.2.3. Salsa festivali i plesne radionice Salsa festivali i radionice su mjesta gdje najčešće sudjeluju pojedinci koji znaju plesati i na takvim druženjima zajedno s ostalima s ponosom pokazuju svoje plesačke vještine. Naveli smo ove događaje jer su nam indirektan konkurent iz razloga što je i dalje velike festivale i atmosferu na takvim događanjima teško zamijeniti virtualnim svijetom. Naša aplikacija je više koncentrirana na vlastito učenje ili učenje s jednim plesnim partnerom, te se teško može mjeriti s festivalima.

17


2.5.2.4. Online plesne poduke na društvenim mrežama Društvene mreže su u brzom vremenu postala svakidašnjica, možemo reći, gotovo svih ljudi. Radi mogućnosti dijeljenja fotografija i videa, virtualne komunikacije, na brz i jednostavan način možemo doći do svih informacija koje nas zanimaju. Kako do informacija tako vrlo lako možemo imitirati korake s nekog videa, pri čemu nam učitelj plesa u određenim situacijama nije ni potreban.

2.5.2.5. Internetski (web) portali plesnih škola individualno U današnjem ubrzanom razvoju tehnologije i svijeta općenito, sve više se naglašava potreba za individualnim pristupom. Plesne škole uočile su potrebe i želje korisnika, kao i potrebu za tehnološkim napretkom što vidimo u visokoj stopi razvoja personaliziranih programa i individualnog pristupa svakom pojedinačnom korisniku, što omogućava Internet jednostavnom virtualnom komunikacijom.

2.5.3. Popis sekundarnih konkurenata ● plesovi i plesne škole srodnih kategorija poput Bachate i Kizombe ● ostali grupni sportovi ● teretane ● preostale hobi aktivnosti

2.5.4. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Iako bi predviđena iSalsa aplikacija bila cjeloviti inovativan “projekt” na tržištu, određene područja same aplikacije podudaraju se sa već postojećim proizvodima u okolini. Glavna sličnost s trenutno dostupnim aplikacijama putem trgovine aplikacija bila bi u sadržaju koji se nudi, a to su video snimke koraka i kombinacija ovisno o salsa stilu koji se podučava te vrlo “uskom” spektru glazbe koji se koristi za poduke u velikom broju plesnih škola. Temeljna razlika ovog projekta bila bi apsolutna inovativnost na tehnološkom tržištu o kojoj se već 18


godinama priča pa čak i predviđa kada će biti zastupljena na tržištu, ali na žalost takva inovacija još nije ugledala svijetlo dana u svom punom smislu. Hologramski prikaz na fotografskoj ploči bila bi naša glavna konkurentska prednost korištena u osvajanju tržišta s ciljem olakšanja savladavanja već spomenutog plesa te njegova poduka 24/7 uz adekvatnu internetsku vezu koja se već uveliko smatra jednim od osnovnih ljudskih prava u suvremenom dobu.

2.5.5. Konkurentska prednost projekta Kao glavnu konkurentsku prednost možemo istaknuti primjenu hologramskog prikaza u stvarnoj veličini. Hologram kao trodimenzionalna slika koja uz pomoć lasera izgleda poput prave osobe nije novost, pogotovo u zadnje vrijeme kada njegova primjena svakim danom sve više raste. Upravo iz tog razloga vidimo mogućnost napretka i promicanja holograma i u plesnoj industriji. Postoje brojni plesni studiji koji se zapravo razlikuju u malim sitnicama. Te sitnice neke čine uspješnijim od drugih, ali plesni studiji u Hrvatskoj, a i u svijetu nemaju mnogo inovacija koji uključuju bar neku vrstu napredne tehnologije. Plesna industrija je jedna od rijetkih industrija u kojoj tehnologija još nije zaživjela u skladu s mogućnostima koje su na raspolaganju. Kao konkurentsku prednost možemo navesti i iskrenost. Našim korisnicima i potencijalnim korisnicima želimo projekt predstaviti na vjerodostojan način, bez preuveličavanja i neistinitih informacija. Želimo ostaviti dojam da su nam korisnici i njihove želje na prvom mjestu, a smatramo da korisnici znaju prepoznati iskrenost tako da bi nam to moglo donijeti prednost kada se na tržištu pojave slični proizvodi. Uporabu holograma vidimo kao mogućnost isticanja iz gomile i inovativan način za ostvarenje konkurentske prednosti na svjetskom i hrvatskom tržištu.

19


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL Model je koji u samo poslovanje uključuje povezanost sa partnerima, vrijednost ponude na tržištu kao i samih aktivnosti za isporuku klijentima. Sve su to neupitne sastavnice koje su neizostavne prilikom kreiranja i lansiranja određenog projekta na tržište.

3.1. Najvažniji poslovni partneri Upravo su to oni partneri koji bi omogućili realizaciju i postojanje cjelokupnog projekta, od operativnih dijelova, strateških koraka, logistike pa sve do finalnog produkta i njegove primjene među potencijalnim korisnicima. Ti partneri su brojni suradnici, financijske i savjetodavne institucije, društvene mreže i raznovrsne merketinške agencije te agencije za izradu aplikacija, holograma i nastavaka. Više o istima razrađeno je u sljedećem poglavlju.

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera ● Asseco SEE (South-Eastern Europe) - Asseco Group za razvoj aplikacije ● agencije za oglašavanje i marketinške kampanje (Bruketa&Žinić&Grey, Degordian, Agencija 404 i sl.) ● društvene mreže za promotivan prikaz i dijeljenje sadržaja ● print studio za tiskanje letaka, billboard plakata i izradu pingvina ● plesni studio ● Zagrebačka banka ● agencija za izradu Web stranice

20


3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera Najvažniji poslovni partneri su oni koji direktno i s pozitivnim efektom utječu na realnu realizaciju razvijanja aplikacije i svih popratnih koraka kako bi ciljevi bili ostvarivi u skladu sa SMART pretpostavkama.

3.1.2.1. Asseco SEE Asseco SEE (South Eastern Europe) grupa najveći je operator u Jugoistočnoj Europi u kontekstu prihoda koji proizlazi od prodaje softvera i usluga, te u području bankarstva. Iako ovo poduzeće svoj posao i zaradu bazira na prodaji vlastitih usluga i softvera, smatramo kako bi ih ovakva inovacija mogla zanimati jer se radi o uporabi informacijske tehnologije u novom aspektu djelovanja. Asseco je grupacija koja je uspješnja u svom poslovanju i u partnerstvo s njima bi sigurno doprinijelo bržoj i kvalitetnijoj realizaciji projekta, a samim time i noviteta na tržištu.

3.1.2.2. Agencije za oglašavanje i marketinške kampanje Ovaj projekt realizirao bi se u suradnji sa nekim od agencijama za oglašavanje i marketinške kampanje (poput Bruketa&Žinić&Grey, Degordian, Agencija 404 te ostale kompanije na tržištu) kako bi probudili svijest naših klijenata o novitetu i postojanju aplikacije na tržištu. Specifičnim kampanjama i oglasima “targetirali” bi našu cilju skupinu, a to bi generalno bila cijela Salsa scena svijeta odnosno sve dobne skupine koje pohađaju tečajeve u plesnim školama te redovito posjećuju Salsa i ine festivale te brojne plesne događaje.

21


3.1.2.3. Društvene mreže Kako to danas najbolje funkcionira, putem društvenih mreža (Facebook, Instagram i druge) novosti i informacije najvećom brzinom mogu doći do velikog broja ljudi. Besplatne su što samim time znači i veći broj korisnika. Ovaj način nam olakšava pristup našoj ciljanoj publici gdje bi ih navodili na profile naše aplikacije na tim istim mrežama, na web-mjesto aplikacije, kao i na trgovinu aplikacija gdje bi istu korisnici mogli preuzeti i dugoročno koristiti.

3.1.2.4. Print studio S nekim od postojećih print studia, ušli bi u suradnju kako bi vizualnim identitetom koji je jedan od najboljih promotivinih alata, pristupili našim potencijalnim i budućim klijentima. Izradili bi se letci, billboard plakati i promotivni pingvini te ostale inačice promotovnih materijala, a iste bi se u skladu sa suvremenim trendovima mogli koristiti i u digitalnom obliku.

3.1.2.5. Plesni studio Mnogobrojni plesni studiji, bili bi naši partneri upravo tako što bi zasebno (kroz poseban korisnički račun) mogli postavljati svoje plesne videozapise u aplikaciju te svojim klijentima omogućiti konstantan pristup plesnom sadržaju te mogućnost bivanja u skladu sa polaznicima tečaja u svakome trenutku.

3.1.2.6. Zagrebačka banka Zagrebačka banka dio je Grupe UniCredit. UniCredit je snažna paneuropske grupa s jednostavnim bankarskim poslovnim modelom te potpuno integriranim korporativnim i investicijskim bankarstvo. Bankarska mreža uključuje Hrvatsku, Italiju, Njemačku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Rusiju, Slovačku, Sloveniju, Srbiju i Tursku. Iz tog razloga čini idealnog poslovnog partnera u Hrvatskoj jer su neke poslovnice rasprostranjene diljem cijele zemlje, a iz navedenog vidimo da je dobar početak i za širenje poslovanja na susjedne zemlje. Kako je uključena u mrežu sa gore navedenim 22


mrežama to bi nam olakšalo daljnje poslovanje jer nebi trebali tražiti nove banke partnere i time bi olakšali proces širenja.

3.1.2.7. Agencija za izradu Web stranice Živimo u svijetu kada je Internet postao svakidašnjica, te danas skoro svaki čovjek na svijetu ima mogućnost pristupa Internetu. Kao poduzeće koje je inovativno i u skladu s trendovima, svoje poslovanje moramo predstaviti i putem Web stranice. Kako je Web stranica sredstvo putem koje svoje poslovanje predstavljamo široj javnosti i putem nje je bitno ostaviti što bolji dojam, bitno je da se taj dio kvalitetno napravi. Radi toga bi kontaktirali agenciju specijaliziranu za izradu web domene, web hostinga i ostalih stvari koje su potrebne za kvalitetnu Web stranicu kako bi nam pomogla da na što bolji način upoznamo javnost s našim poslovanjem.

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Vrijednost našeg poslovnog modela najviše se ogleda u mogućnosti sudjelovanja u plesanju Salse kroz inovativni način uporabe holograma. Sudionici imaju mogućnost personaliziranijeg načina plesanja Salse, bilo sa svojim plesnim partnerom u virtualnom obliku ili novim plesnim partnerom. Postoji mogućnost komunikacije među partnerima u trenutnom vremenu, bez čekanja odgovora i kompliciranog objašnjavanja putem tekstualnih poruka. Hologramom se dobiva osjećaj fizičke prisutnosti iako osoba ne mora fizički biti u prostoriji. Ovakav način olakšava svakoj osobi pojedinačnu organizaciju vlastitog vremena prema svojim mogućnostima i željama bez direktne ovisnosti o drugim osobama, odnosno plesnim partnerima, učiteljima plesa. Aplikacija može biti kao dopunski tečaj uz tečaj u plesnoj školi ili kao samostalni tečaj ukoliko nemate vremena pohađati neki tečaj u plesnoj školi ili taj način jednostavno nije u području vašeg interesa.

23


3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Naš projekt se temelji na nizu suradnji s našim partnerima i sponzorima. Mi još nemamo puno iskustva u području informatike, niti kao mlade osobe koje završavaju fakultet nemamo dovoljno potrebnih financijskih sredstava. Za početak najvažnija aktivnost, kako bi započeo proces isporuke vrijednosti koju planiramo ponuditi našim korisnicima je kontaktirati ured za EU fondove i projekte. S njima bi vidjeli koje su nam mogućnosti i koja financijska sredstva možemo iskoristiti kako bi dobili financijsku podlogu za početak izrade projekta. Uz EU i državne subvencije, sljedeći korak bi bio pronaći sponzore. Sponzori koji bi nam pomogli financirati projekt, čija bi imena stajala na našoj Web stranici, kako bi korisnicima ukazali na poduzeća koja su spremna pomoći novacijama i razviju IT područja. Uz prikupljena sredstva i stvaranjem financijske osnove sljedeća aktivnost je kontaktirati IT poduzeće koje smo odabrali za partnera (Asseco SEE). Nakon dogovora s njima projekt može krenuti u izradu, u kojoj bi se s IT stručnjacima posavjetovali i uskladili ideje kako bi se projekt realizirao na što bolji i što isplativiji način. Za to vrijeme bi s raznim agencijama za izradu Web stranice i marketinškim stručnjacima radili na budućem programu promocije i marketinškog oglašavanja, kako bi proizvod korisnicima predstavili na što bolji način. Nakon procesa izrade i plasiranja na tržište, zadnja aktivnost koja zapravo nikada i ne prestaje je održavanje odnosa s korisnicima. Cilj ove aktivnosti je stvaranje zadovoljnih i lojalnih korisnika koji bi našu aplikaciju i inovaciju preporučili poznanicima, te zadržavanje korisnika širokom ponudom novih i zanimljivih sadržaja.

3.4. Ključni resursi Kao glavni resurs možemo istaknuti upravo informatičku tehnologiju koja je i ključna za naš projekt. Bez tehnologije, u ovom slučaju, bez uporabe holograma i fotografskih ploča ovaj projekt bi se po malo čemu razlikovao od već sličnih postojećih informatičkih rješenja za ovaj slučaj. Sljedeći resurs, gotovo jednako bitan kao i već istaknuti su ljudi kao resursi, odnosno znanje ljudi koje se konkretno tiče plesanja Salse. Tehnologija nam sam proces učenja i plesanja Salse može učiniti jednostavnijim, bržim možda čak i lakšim, ali ne smijemo zaboraviti da računala još uvijek slušaju naredbe ljudi. Iz tog razloga, bez uloge čovjeka u ovom procesu,

24


tehnologija sama po sebi nebi uspjela realizirati ovakvu inovaciju. U računala moramo programirati ljudsko znanje iz plesanja Salse kako bi ju ono u budućnosti moglo primjenjivati. Računalo ima sposobnost učenja i stečeno znanje može iznova ponavljati ali još nema sposobnosti kakve ima ljudsko biće. Ljudski resursi su ti koji uče tehnologiju kako određenu stvar napraviti na određen način, tako da je uloga ljudskog znanja i informacija o samom području plesanja Salse vrlo bitna. Ova dva resursa su međusobno vrlo povezana i radi toga čine i ključne resurse. Jedan bez drugoga nebi mogli funkcionirati niti bi se ovaj projekt mogao realizirati ukoliko će uloga bilo kojih od njih biti podcjenjena.

3.5.Kategorije klijenata Teško je odrediti neke konkretne kategorije kada je ples u pitanju jer je ritam u prirodi svakog ljudskog bića. Znamo da djeca od malena čim čuju neki ritam, muziku, automatski krenu plesati. Ne postoji granica koja bi rekla kada bi trebalo početi s plesom ili stati. Time svjedoče i brojni plesnjaci organizirani za umirovljenike. Iz tog razloga što smatramo da ples nije uvjetovan godinama, o kojoj god se kategoriji plesa radilo, naša aplikacija i hologram bi bili namijenjeni za svako ljudsko biće koje ima interes za nešto takvo. Namijenjeno bi bilo za sve uzraste i spolove, od djece, ljudi srednje dobi, umirovljenika, ljudi koji žele usavršiti svoje plesačke vještine ili pak ljudi koji ples shvaćaju kao oblik opuštanja i zabave.

3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata Klijenti odnosno korisnici aplikacije su najvažniji dio ovog projekta i modela. Bez njih nema ni aplikacije. Korisnici koji bi koristili našu aplikaciju tijekom učenja i savladavanja plesnih koraka u smjeru koji će u potpunosti zadovoljiti njihove želje i eventualne nedoumice glede plesnih figura i kombinacija, a upravo su one temelj ovog projekta. Kao što smo u poglavlju iznad spomenuli, aplikacija bi bila namijenjena svim uzrastima (djeca, ljudi srednje dobi, umirovljenici), te kategorijama ljudi čiji interesi mogu biti različiti (zabava, učenje, usavršavanje..).

25


3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata Glavni klijenti sastojali bi se od različitih dobnih skupina koje bi bile podijeljene u sljedeće dobne skupine:

 djeca od 7+ godina starosti  mladi ljudi željni zabavnog učenja kroz tehnologiju  osobe srednjh godina  penzioneri  aktivni plesači i instruktori plesa...

3.5.2.1. Djeca od 7+ godina starosti Iako smo spomenuli da smatramo da ne postoji dobna granica koja bi odredila vrijeme kada bi se trebalo početi baviti plesom jer naravno, kao i sve, to ovisi o osobnosti svake pojedine osobe. Ovu granicu smo stavili jer smatramo da djeca kad krenu u školu već sigurno imaju svoje mobilne uređaje kojima se vrlo dobro znaju koristiti. Smatramo da u toj dobi nebi trebalo bilo poteškoća pri korištenju ovakve aplikacije niti poteškoća u razumijevanju samog sadržaja kojeg aplikacija sadrži.

3.5.2.2. Mladi ljudi željni zabavnog učenja kroz tehnologiju Ova kategorija predstavlja ljude koji su generacija tehnoloških inovacija i tehnološkog napretka, te bi iz tog razloga bi iSalsa mogla biti najprihvaćenija upravo u ovoj kategoriji. Mladi ljudi vole isprobavati razne nove stvari, imaju puno vremena, a i odrasli su uz tehnologiju te nemaju osjećaj nepovezanosti s njom kao što je to moguće kod drugih kategorija.

26


3.5.2.3. Osobe srednjih godina Današnji način života u velikoj se mjeri promijenio u usporedbi sa životom prije pedeset godina. Razina stresa je mnogo veća, broj obaveza isto tako je veći što u konačnici dovodi do stresnijeg i nekvalitetnijeg funkcioniranja u svakidašnjici. Iz razloga što je kasno dolaženje s posla postalo uobičajeno i uz sve ostale životne i obiteljske obaveze ova kategorija je idealni korisnik naše aplikacije. Pruža mogućnost zabave i relaksacije nakon napornog dana bez gubitka puno vremena koje bi imali ukoliko bi fizički morali ići do nekog plesnog studija. Plesni studiji najčešće imaju točno određeni vremenski termin, gdje polaznici moraju prilagođavati svoje vrijeme ukoliko žele pohađati tečaj. S ovom aplikacijom sami prilagođavate svoje vrijeme vlastitim mogućnostima i sami ste gazde

pri planiranju kako će te raspolati vlastitim

vremenom.

3.5.2.4. Penzioneri Iako ova grupa ljudi često još uvijek nema povjerenja u tehnologiju i vole se držati tradicionalnih metoda učenja, polako se i ovdje vidi napredak. U bliskoj budućnosti pretpostavljamo da neće postojati osoba koja neće znati koristiti bar osnove tehnologije. Ova kategorija predstavlja potencijalni interes za ovakav način učenja plesanja i može im biti vrlo praktičan.

3.5.2.5. Aktivni plesači i instruktori plesa Ne smijemo zaboraviti ni ovu kategoriju ljudi iako već znaju plesati. Naša aplikacija nije isključivo namijenjena učenju novih koraka, dapače više je namijenjena ljudima koji već imaju znanja i koji će u potpunosti uživati u mogućnosti plesanja s virtualnim partnerom.

27


3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica Kako se radi o usluzi koja se klijentima pruža putem aplikacije tržište bi bilo cijeli svijet. Ne bi imali troškove najma prostora, mjesečne troškove potrošnje struje niti troškove plaća učitelja plesa. Kako nije bitno fizički djelovati u nekoj zemlji, ne moramo previše voditi brige o pravnim uvjetima i ne vidimo razlog zašto naša aplikacija nebi zaživjela na bilo kojem području. Ušteda fizičkih elemenata ostavlja mogućnost financijskih ulaganja u napredak same izvedbe aplikacije. Za početak web stranica bi za mogućnost odabira na raspolaganju imala 3 jezika: hrvatski, njemački i engleski. Iako nam je početno tržište predviđeno samo na prostor Republike Hrvatske, bitno je u ovoj fazi da jezik bude “hrvatski”, ali bi web stranica bila prevedena još na engleski i njemački kako bi se pojedinci mogli upoznati s proizvodom i prije nego što stigne na njihovo tržište. U budućnosti se planiramo širiti i na ostala svjetska tržišta, te bi postepeno uvodili i ostale svjetske jezike prema postotku zastupljenosti.

3.5.4. Registracija klijenata Registracija klijenata bi bila vrlo jednostavna. Prilikom registracije korisnici bi trebali ostaviti sljedeće podatke: *Ime i Prezime, *E-mail, *Broj mobitela i *Lozinka. E-mail adresa i broj mobilnog telefona služili bi za slanje informacija i na te adrese. Registracijom bi korisnici otvorili svoj kutak u našoj aplikaciji, te bi tim putem detaljnije mogli pratiti aktivnosti svakog pojedinog korisnika i vremenom mu pružati određene personalizirane usluge, na temelju prijašnjih aktivnosti i programa.

3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja Registracija bi nudila koristi slanja zanimljivih sadržaja putem mail-a. Korisnik prilikom registracije sam može odlučiti da li želi primati obavijesti o plesnjacima i plesnim događajima u njegovoj blizini ili konkretno u njegovoj zemlji. Redovito bi na mail dobivali sve aktivnosti koje će se u bliskoj budućnosti odvijati u mjestu u kojem živite. Time bi omogućili korisnicima

28


uvid o održavanju raznih događaja i aktivnosti u području plesanja Salse kako bi svoje stečene vještine mogli pokazati i na zabavnim događanjima.

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima Upravljanje odnosima s klijentima, donosno CRM predstavlja pristup klijentima gdje je temeljni cilj zadržati lojanost kupca. Odnos s klijentima nastojati ćemo pratiti putem posjećenosti naše Web stranice, te na temelju komunikacije i povratnih informacija koje možemo saznati preko službenih profila na Facebook stranici i Instagramu. Temeljem tih informacija koje možemo kontinuirano pratiti kroz određeno vremensko razdoblje, možemo vidjeti koje su njihove želje i predvidjeti korake, te stvoriti personaliziranu ponudu za određene kategorije i pojedince. Kako je za svako poduzeće najbitnije da klijenti budu zadovoljni, tako se i u ovom slučaju moraju uložiti veliki napori kako bi se lojalnost klijenata zadržala. Kako bi to ostvarili, kroz razne programe na društvenim mrežama, kao što je na primjer sudjelovanje u nagradnoj igri, aktivno bi uključili što više potencijalnih klijenata. Učeći plesati Salsu pomoću holograma, hologram bi, ukoliko to klijent želi, imao mogućnost i dodatne obuke kroz zanimljive informacije o samom plesu i kulturi iz koje dolazi. Kratkim kvizovima putem društvenih mreža, osobe s najvećim postotkom točnih odgovora mogu dobiti neke dodatne sadržaje besplatno. Uz to, uvidom u najčešće izabrane aktivnosti pojedinih korisnika, razine u aplikaciji se mogu sve više personalizirati kako bi bili sigurni da naši korisnici dobivaju najbolju moguću uslugu.

3.7. Kanali poslovanja Glavni kanal poslovanja nam je zapravo Internet. Iako je ovaj pojam dosta opširan i širok, bez Interneta sama distribucija aplikacije nebi bila moguća, pošto se nabava aplikacije odvija ili putem “Trgovine play” za Androide ili putem “Appstore-a” za iPhon mobilne uređaje, koji su direktno povezani s internetom. Putem web stranice i društvenih mreža koje su također ovisne o Internetu, korisnici bi imali uvid u aktualne informacije i obavijesti o novostima vezanim za primjenu aplikacije i uvide u održavanje plesnjaka vezanih za Salsu. Još jedan, možda i među bitnijim kanalima poslovanja je sam korisnik, odnosno usmena predaja. Znamo 29


da se informacije koje putuju usmenom predajom, tj. preporukom zadovoljnih korisnika najbrže šire. To bi nam omogućilo da određeni dio ljudi dobije sigurnu i provjerenu informaciju o radu i funkcionalnosti aplikacije, ako na početku imaju dvojbe. Kako smo već par puta spomenuli, sam projekt, tj. svi dodatni sadržaji koji su potrebni za rad aplikacije nisu baš financijski prihvatljivi za svakoga. Vjerojatno veliki postotak potencijalnih korisnika nebi htio riskirati i plaćati, osim ako ne čuju od poznanika ili prijatelja da su joj funkcionalnosti stvarno onakve kakve se i predstavljaju putem web stranice i društvenih mreža. Za sva svoja pitanja, poteškoće tokom korištenja ili nedoumice na raspolaganju će biti i službena e-mail adresa: iSalsatechnology@gmail.com. Potruditi ćemo se da naši klijenti dobiju odgovore na svoja pitanja u roku od par sati od slanja upita. E-mail adresa je jednostavni individualni pristup korisnicima s nama i nama s korisnicima. Putem nje korisnici direktno mogu pitati što ih zanima, a da ostane privatno.

3.8. Struktura troškova http://www.vidi.hr/Sci-Tech/Znanost/VIDEO-3D-hologrami-u-zraku-koje-mozete-dodirivati

Tablica 1. Struktura troškova

VRSTA TROŠKA Izrada Web stranice (web domena, web hosting..) → cijeli paket Računalna i dr. oprema

IZNOS TROŠKA NA GODINU (cca.) 2.949,00 kn 3.000.000,00 kn

Data centar

110.000,00 kn

Izrada aplikacije

25.000,00 kn

Održavanje aplikacije

10.000,00 kn

Troškovi marketinga

80.000,00 kn

Organizacija festivala i radionica (uređenje prostora)

200.000,00 kn

Najam prostora za festivale i radionice

50.000,00 kn

UKUPNI TROŠKOVI

3.477.949,00 kn

Izvor: Izrada autora 30


U tablici 1. naveli smo popis troškova i njihove iznose na godišnjoj razini. Vidimo da se najveći trošak odnosi na samu opremu što je i očekivano pošto su takve tehnolgije još dosta skupe. Radi se konkretno o femtosekundnim laserima. Ti pulsovi ioniziraju zrak kako bi kreirali plazmu koja se može dodirivati bez bojazni od oštećenja kože. Kako smo već spomenuli bitno nam je imati kvalitetnu i dobro napravljeno web mjesto, te se ovi troškovi odnose na izradu web stranice za koju bismo angažirali agenciju specijaliziranu za izradu Web stranica. Data centar smatramo neophodnim u našem budućem poslovanju. Data centar predstavlja veliku skupinu povezanih (umreženih) računalnih servera. Oni se koriste za daljinsko skladištenje, preradu ili distribuciju velikih količina podataka. Već smo napomenuli da je naše poslovanje temeljeno većinom putem Interneta i da gotovo sve bitne podatke za poslovanje nemamo u fizičkom obliku, na papiru, tako da vidimo velike pogodnosti u korištenju data centra. Funkcionira na način da zakupimo prostor za smještaj servera, gdje smjestimo svoje podatke. Na ovaj način brigu za ICT potrebe prepuštamo data centru. Održavanje same aplikacije se odnosi na čišćenje baze, obavlja se potrebni backup podataka i brojni drugi. Ovaj dio nam je isto vrlo bitan jer je bitno da aplikacija savršeno radi, sa što manje poteškoća u izvođenju, te je njeno održavanje neophodno i više od jedan puta godišnje. Organizacija festivala i radionica dodatan je sadržaj uz temeljno poslovanje projekta. Ovakvi festivali bi se održavali dva puta godišnje, svakih šest mjeseci kako bi omogućili korisnicima da se međusobno upoznaju u što većem broju.

3.9. Modeli stvaranja prihoda Cilj ovog projekta je, jednom kada bude lansiran na tržište, njegovo daljnje usavršavanje i prilagođavanje potrebama klijenata i potrebama samoga tržišta. To je moguće uz ostvarenje određenih prihoda i u konačnici i profita za osnivače i pokretače cijele ideje. Prihodi bi se bazirali na prodajI lasera za projekciju holograma, programima pretplate, provizijama od suradnje sa brojnim partnerima te brojnim drugim sadržajima koji su detaljnije opisani u sljedećim koracima.

31


3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda      

Programi pretplate Partnerstva Prodaja dodatnih sadržaja Prihodi od subvencija Prihodi od prodaje pass-eva i ulaznica za festivale i radionice Prodaja nastavaka za projekciju holograma

3.9.2. Opis svakog pojedinog modela Detaljno razrađeni opis svakog pojedinog modela sa primjerima i dodatnim objašnjenjima naveden je kako slijedi:

3.9.2.1. Programi pretplate Programi pretplate bi se odnosili na korisnike koji žele naprednije obuke, odnosno korisnici koji mjesečno žele dodatne sate plesa. Samim time i aplikacija bi se češće koristila, pa bi se korisnicima koji namjeravaju više dodatno vježbati nudila mogućnost mjesečne pretplate za sate plesa.

3.9.2.2. Partnerstva U suradnji s našim partnerima uz prihode od prodaje direktno našeg proizvoda, aplikacije, uključeni bi bili i prihodi od provizije vezane uz zajedničku suradnju s partnerima. Ti prihodi isto čine poslovne prihode, kao što je i prodaja našeg proizvoda. Za ove prihode možemo reći da su poslovni ali ne direktno povezani s našom aplikacijom, već dodatnim sadržajima koji prodaju naši partneri, a mi imamo pravo na određeni postotak od prihoda od prodaje.

32


3.9.2.3. Prodaja dodatnih sadržaja Sama aplikacija koja bi nudila neke osnovne sadržaje i informacije bi bila besplatna. To ostavlja prostor za prodaju dodatnih sadržaja koji bi ujedno činili i naš prihod. Dodatni sadržaji koji bi se nudili: mogućnost biranja odjeće za plesnog partnera, opcija da upload-om slike ili videa na aplikaciju hologram poprimi oblik osobe sa slike ili videa, dodatne informacije o kulturi Salse i pojedinim pokretima…

3.9.2.4. Prihodi od subvencija Ova vrsta prihoda spada u prihode redovnog poslovanja. Subvencije koje smo spomenuli u tekstu iznad, koje su nam potrebne za pokretanje našeg projekta, jer projekt ima poprilično velika početna financijska ulaganja kako bi se realizirao. Subvencije i financijsku pomoć, pokušali bi dobiti od strane državnih i EU institucija, putem različitih fondova i programa koji su na raspolaganju.

3.9.2.5. Prihodi od prodaje pass-eva i ulazbica za festivale i radionice U sklopu naše aplikacije, kako bi našim korisnicima omogućili još zabave, s vremena na vrijeme bi organizirali festivale, radionice i plesnjake. Tako bi ono što su s nama virtualno naučili mogli primijeniti i u fizičkom prostoru u druženju s ostalim korisnicima. Na taj način želimo povezati virtualni i stvarni svijet, kako bi s osobom koju ste upoznali na takvom događanju mogli plesati i virtualno. Spomenuli smo već kako je ideja omogućiti da dvije stvarne osobe mogu zajedno plesati virtualno, pa smatramo da su ovakvi festivali idealna prilika za širiti poznanstva. Pošto je projekt tek u početnoj fazi, ulaznice bi se naplaćivale, te bi tom zaradom pokrili troškove i u konačnici ostvarili prihod za daljnje poslovanje.

33


3.9.2.6. Prihodi od prodaje nastavaka za projekciju holograma Najjednostavniji i najpraktičniji način za projekciju holograma vidimo u malom nastavku koji bi se zakačio na vaš mobilni ili neki drugi uređaj. Taj nastavak bi u sebi imao ugrađene posebne lasere pomoću kojih bi hologram mogao funkcionirati. Prednost vidimo u veličini nastavka jer je mali i štedi prostor, za razliku od glomaznih i nepraktičnih sučelja koji zauzimaju dosta mjesta. Taj nastavak nebi bio cjenovno pristupačan za svakoga jer se ipak radi o skupu tehnologija koje još nisu zaživjele na našem tržištu, pa bi si u početku ovu investiciju mogao priuštiti samo određeni segment potrošača.

34


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije Nekada su se mobilni uređaju koristili samo za jednostavne radnje poput slanja poruka i telefoniranja. Imali su malo ugrađenih funkcija. Danas u prosijeku čovjek 150 puta dnevno pogleda u svoj mobilni telefon, te je sve zastupljenija postala i internet trgovina.Tome svjedoči podatak kako se 60% online kupovine odvija upravo preko mobilnih uređaja.

4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Za početak možemo definirati mobilno poslovanje kao korištenje tehnologije u razmjeni znanja, informacija i usluga, konkretno za ovaj projekt. Mnoga poduzeća kojima se poslovanje temelji na nekom fizičkom proizvodu, putem mobilne tehnologije mogu samo unaprijediti svoje poslovanje, što nekada ne mora biti ni nužno. Kako je naša usluga iskjučivo usluga koja se nudi preko interneta odnosno putem tehnologije za nas je ovaj dio u poslovanju neizbježan i ključan. Prednost ovakvog poslovanja je što se svi bitni podaci za poslovanje nalaze unutar IT sustava u serveru, te su nam dostupni uvijek i svugdje. Elektroničko poslovanje našeg projekta odvijalo bi se putem aplikacije, te Web stranice koja bi pružala detaljnije informacije o samoj ideji projekta i na koji način funkcionira u stvarnom svijetu.

4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Već smo spomenuli kako je iSalsa virtualna mogućnost učenja i plesanja Salse, koju će omogućavati hologramski prikaz. Hologrami se izrađuju pomoću lasera, odnosno odbijanjem svjetlosti od predmeta prikaz se prikazuje na obližnjoj fotografskoj ploči. Ulaskom u aplikaciju prvo će biti nužna registracija pod vlastitim imenom i lozinkom. Tako će svaki korisnik imati svoj privatni kutak bez da drugi budu uključeni u njegove aktivnosti dok korisnik to sam ne odobri. Ulaskom u izbornik aplikacije nuditi će se raspoloživi programi (odabir željene razine plesa, plesanje s virtualnim partnerom, poduka..).

35


4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Korištenje naše aplikacije podijelili smo u sljedeće korake: 1. Registracija 2. Prijava na vlastiti profil 3. Odabir programa 4. Plaćanje (ukoliko je potrebno) 5. Odjava

Registracija korisnika je namijenjena korisnicima koji se prvi put susreću s našom aplikacijom, te još nemaju izrađen svoj profil. Ovim putem korisnici kreiraju vlastiti profil na koji će svaki sljedeći put moći pristupiti unosom odgovarajućih podataka. Prilikom registracije od korisnika će se tražiti da unesu svoje ime i prezime, e-mail adresu, broj mobilnog telefona, te lozinku po vlastitom izboru. Kako bi bili sigurni da ste unijeli željenu lozinku, lozinka će se trebati još jednom potvrditi. Unos broja telefona i e-mail adrese služi kako bi korisnicima mogli slati obavijesti o plesnjacima i radionicama. Tako bi olakšali korisnicima da budu u toku s novim događajima bez da ulaze u aplikaciju i sami provjeravaju. Ova mogućnost je naravno na vlastiti izbor. Ukoliko korisnik želi ovu pogodnost trebati će odobriti, odnosno staviti kvačicu u kućici ispod unosa e-mail adrese. Na početnoj strani nuditi će se mogućnost “Sing up” namijenjena za registraciju, a ukoliko ste već izradili vlastit profil na dnu ekrana možete vidjeti opciju “Log in”. Ovim putem će se prijavljivati korisnici sa već kreiranim profilom, te će se od njih tražiti samo njihova email adresa i lozinka. E-mail adresa može biti i novo izrađena adresa za potrebe aplikacije ili već postojeća. To je isto ostavljeno korisniku na izbor prema njegovim vlastitim preferencijama. Unosom odgovarajućih podataka otvara se početna stranica aplikacije gdje se nudi nekoliko mogućnosti odabira kao što su: “Učitelj”, “Koreografije”, “Plesni partner”, “Dodatni sadržaj” i “Zanimljivosti”. Odabirom na opciju “Učitelj” birate učenje plesnih koraka i pokreta. Otvoriti će vam se sljedeća stranica na kojoj je potrebno izabrati razinu plesačkog iskustva odnosno razinu znanja. 36


Nuditi će se tri različite razine: početna razina, srednja razina i razina za plesače. Kako sami nazivi i govore, odabirom pojedine razine nuditi će se program specijaliziran za pojedinu kategoriju. Završetkom jedne razine, aplikacija će sama prijeći na sljedeću razinu, te će vam razina koju ste završili na aplikaciji biti izblijeđena. Bez obzira na izblijeđenost razine, moći će te ju i dalje koristiti, ali ovo služi samo kako bi korisnik imao uvid u vlastita postignuća. Sljedeća opcija je odabir programa “Koreografije”. U ovom djelu korisnici će imati mogućnost učenja Salse kroz određene koreografije koje će korisnicima biti dostupne u obliku videa. Videe će redovno upload-ati vlasnici, te će se brinuti da uvijek imate nove i zanimljive sadržaje na raspolaganju. Program “Plesni partner”, u ovom slučaju virtualni plesni partner daje korisnicima mogućnost odabire dvije opcije. Opcije “hologram” i “osoba”. Već smo u radu spomenuli različite mogućnosti plesanja s virtualnim partnerom, odnsono izgled plesnog partnera. Obje opcije će se odnositi na hologram kao takav, s time da će opcija “hologram” imati samo obris čovjeka, bez crta lica, kose i ostalih detalja koji se javljaju na ljudskom tijelu. Odaberete li pak opciju “Osoba” tu će te imati mogućnost biranja izgleda holograma, te će te sami imati mogućnost izabrati izgled vašeg virtualnog plesnog partnera. Korisnik će na raspolaganju imati mogućnost povlačenja slika iz svoje foto galerije, skidanja slika s interneta, te će imati uvid u već skinute i korištene slike. Ako korisnik želi skinuti neke nove fotografije prema kojima bi hologram poprimio izgled biti će mu potrebno spojiti se na internet, dok kod ostalih opcija to nije potrebno. Sljedeća opcija koja se nudi na početnoj stranici su “Zanimljivosti“. Ovdje će korisnici imati uvid o svim aktualnim radionicama i plesnjacima, mjestu i vremenu njihovog održavanja, te cijeni karata. I na samom kraju, za pojedine dodatne sadržaje koji će se naplaćivati i sadržaji što se tiču skidanja slika s interneta, unutar same aplikacije će se moći obaviti i sam postupak plaćanja tih sadržaja. Kao opcije plaćanja korisnici će imati dvije mogućnosti: plaćanje kreditnom/debitnom ili nekom drugom karticom, te plaćanje pomoću računa unutar aplikacije. Račun unutar aplikacije biti će povezan s bankom partnerom, u ovom slučaju Zagrebačkom bankom. Pritiskom na opciju “Račun” i unosom vaše lozinke ili nekog drugog

37


načina identifikacije, financijska sredstva potrebna za nabavu određenog sadržaja automatski će se skinuti s vašeg računa, a vama će željeni sadržaj biti prebačen u “Downloads”. Povratkom na početnu stranicu, u desnom kutu dolje nalazi se opcija “Log out”. Pritiskom na nju izlazite iz vašeg profila.

4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Slika 4. - Sign up

Izvor: Izrada autora

38


Slika 5. - Log in

Izvor: Izrada autora

39


Slika 6. - Opcije odabira

Izvor: Izrada autora

40


Slika 7. - Odabir „učitelja“

Izvor: Izrada autora

41


Slika 8. - Odabir â&#x20AC;&#x153;plesnog partneraâ&#x20AC;?

Izvor: Izrada autora

42


Slika 9. - Opcija „osoba“

Izvor: Izrada autora

43


Slika 10. - Zanimljivosti

Izvor: Izrada autora

44


Slika 11. - MoguÄ&#x2021;nosti plaÄ&#x2021;anja

Izvor: Izrada autora

45


Slika 12. - Unos ĹĄifre

Izvor: Izrada autora

46


Slika 13. - Otisak prsta

Izvor: Izrada autora

47


4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Danas se 80% korisnika interneta služi pametnim telefonima u svakidašnjim pretraživanjima. Potencijal mobilnog oglašavanja u zadnjih nekoliko godina sve više i više raste, te se počinje uviđati važnost mobilnog oglašavanja kao primarnog kanala oglašavanja. Najvažnija prednost se očitava kroz mogućnost personalizirane komunikacije, te kreiranje ponude za ciljnu publiku. Za naš projekt odabrali smo dvije mogućnosti mobilnog oglašavanja: Baneri i međuprostorni oglasi. Ovakav način mobilnog oglašavanja je najpristupačniji po cijeni, a po primjerima iz sadašnjice vidimo da dobro funkcioniraju. Oglas putem Banera prikazuje se kao nenametljiv oblik oglasa na vrhu ili dnu zaslona koji se sastoji od teksta i/ili slike. Oglas bi se pojavljivao na ekranu korisnika svaki put kada bi korisnik na internetu pretraživao ili gledao sadržaje vezane za Salsu ili neku drugu sportsku aktivnost. Time bi u određenoj mjeri mogli osigurali da se pojedinci koji vole sport i sportske kreativnosti upoznaju s našom inovacijom. Sljedeći način je međuprostorno oglašavanje (eng. Interstitial ads). Znamo da je ovakav način oglašavanja dosta čest. Primjere takvog oglašavanja najčešće susrećemo na Youtube-u, između dva videa. Međuprostorni oblik oglasa je oglas koji se prikazuje preko cijelog zaslona mobilnog uređaja između dva sadržaja. Korisnik ima mogućnost ignoriranja oglasa nakon što prođe nekoliko sekundi ili ukoliko mu se oglas dopadne i pokaže interes za njega, klikom na oglas može saznati detaljnije informacije. U ovakvom tipu oglašavanja prve 3 sekunde su najbitnije, te u tim sekundama moramo napraviti što zanimljiviji sadržaj i reći ključne stvari kako bi privukli javnost.

48


4.2. Društvene mreže S obzirom na sveprisutne društvene mreže bez kojih današnje poslovanje jedva da i funkcionira, naše aplikativno rješenje u vidu promotivnog sadržaja i pridobivanja sve većeg broja klijenata bilo bi prisutno na trenutno najzastupljenijim socijalno – profitnim društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Instagram i Snapchat...

4.2.1. Facebook profil projekta Izlged Facebook društveno - promotivne stranice kao što je prikazano na slici: Slika 14. – Facebook profil projekta

Izvor: https://www.facebook.com/ISalsa-488323321585896/?modal=admin_todo_tour

49


4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Autori ovog projekta, studenti 1. godine diplomskig studija Menadžerska Informatika na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Luka Ulovec (25) i Andrea Vajagić (23), kreatori su i potencijalni realizatori iSalsa projekta i aplikativno – hologramskog rješenja.

4.2.2.1.

Luka Ulovec

Izgled LinkedIn poslovne društvene mreže autora Luke Ulovca: Slika 15. – LinkedIn in profil autora (1)

Izvor: https://www.linkedin.com/in/luka-ulovec-82b7a815a/

50


4.2.2.2.

Andrea Vajagić

Izgled LinkedIn poslovne društvene mreže autorice Andree Vajagić: Slika 16. – LinkedIn profil autora (2)

Izvor: https://www.linkedin.com/in/andrea-vajagi%C4%87-27a933160/

51


4.2.3. Twitter profil projekta Izgled Twitter društveno - promotivne stranice kao što je prikazano na slici: Slika 17. – Twitter profil projekta

Izvor: https://twitter.com/_ISalsa_

52


4.2.4. Instagram profil projekta Izgled Instagram društveno - promotivne stranice kao što je prikazano na slici: Slika 18. – Instagram profil projekta (1)

Izvor: https://www.instagram.com/_isalsa_/?hl=hr

Slika 19. – Instagram profil projketa (2)

Izvor: https://www.instagram.com/_isalsa_/?hl=hr

53


4.2.5. Snapchat profil projekta Izgled Snapchat društveno - promotivne stranice kao što je prikazano na slici: Slika 20. – Snapchat profil projekta

Izvor: https://accounts.snapchat.com/accounts/welcome

4.3. Računarstvo u oblaku Predstavlja oblik računarstva koje se temelji na podatkovnoj, odnosno internetskoj vezi i koristi Internet kao platformu za rad. Kako je naše poslovanje najvećim djelom temeljeno na virtualnom poslovanju, odnosno poslovanju putem Interneta, te podatke o samom poslovanju i prometu je bitno negdje pohraniti. To su podaci poput informacija o navikama i potrošnji naših korisnika. Temeljem tih podataka možemo steći bolji uvid u potrošačeve aktivnosti kako bi na temelju tih informacija mogli nuditi personalizirane programe. Uz te podatke imamo uvid i u podatke koji se tiču financija, putem kojih možemo dobiti uvid i u buduća kretanja prihoda. To su sve bitni podaci za daljnji rad, o kojima ovisi i sama uspješnost i budućnost poslovanja. Da bi smo smanjili štetu koja u ovom slučaju može biti kobna za poslovanje, a može biti 54


prouzročena oštećenjem nekog djela sustava, te krajnje gubitkom informacija, spremanjem na Cloud možemo osigurati sigurnost daljnjeg poslovanja. Cloudom bi mogli smanjiti troškove održavanja, troškove administracije i troškove informatičke strukture. U slučaju da poslovanje krene rasti i razvijati se na Cloudu vrlo jednostavno možemo iznajmiti više prostora, umjesto da kupujemo nove servere za koje nismo sigurni u kojoj ćemo ih mjeri iskoristiti. Uz servere uštedili bi i troškove softverskih licenci. Podaci koje smo spremili na Cloud su centralizirani, te im možemo pristupiti u bilo kojem trenutku, čime se olakšava mobilnost. U korist Cloudu govori podatak koji je pokazao DESI indeks za 2017. godinu, prema kojem je Hrvatska među 10 najboljih država u EU po korištenju Cloud-a. Njime se služi čak 16% poduzeća. Uz GDPR (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) poticaj prelasku na Cloud daje i druga regulativa koju gura EU. U sljedećoj godini se očekuju još veći poticaji od strane EU za korištenje Cloud-a u Hrvatskim poduzećima. Radi se o PSD2 koji predstavlja otvaranje bankarskih IT sustava prema partnerima i konkurenciji u realnom vremenu putem interneta, gdje se smatra da je prijenos podataka u Cloud najbolje rješenje.

4.4. Veliki podaci (Big data) Broj podataka koji se pohranjuje u određenima bazama ili oblacima putem internetskog sučelja je neograničen i svakodnevno se neupitno povećava. Tip podatka koji se ovim putem uglavnom prikuplja su podaci o stanju računala, lokaciji, broju korisnika, „stilu ponašanja“, zadržavanje na određenim web mjestima i brojni drugi. Big Data tehnologija služi za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka koji su opsegom, kompleksnošću i brzinom protoka iznimno veliki. Uz vrstu strukturiranih podataka, poduzeća osim sa velikom količinom tih podataka imaju problema i s njihovom raznolikošću. Podaci se generiraju velikom brzinom i sakupljaju u različitim intervalima što ih čini vrijednima, neiscrpnima, ali ujedno i kompliciranima za analizu. Neki od brojnih alata za analizu i pospremanje podataka su Hadoop, Cloudera, MongoDB i Talend. Korištenjem takve tehnologije, u našem projektu mogli bismo se fokusirati na tip klijenata (ponajprije dobna struktura) koji preuzimaju i intenzivno koriste našu aplikaciju, a

55


takvi podaci bi nam bili od apsolutne koristi za razumijevanje klijenata, njihovo targetiranje na tržištu, prilagođavanje njihovim željama i potrebama te konačnom povećanju produktivnosti.

4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Virtualni plesni partner/učitelj u obliku holograma temeljio bi se na 3D hologramu koji bi posebnim senzorima imao mogućnost skeniranja tijela fizičke osobe. To bi hologramu omogućilo da bude što realniji plesni partner. Područje holograma još uvijek se temelji na projiciranju slike, odnosno projicira se samo prikaz određene osobe ili stvari. Japanski znanstvenici nedavno su objavili znanstveni rad gdje opisuju izradu 3D holograma. Za takav hologram koristili su pulsove koji ioniziraju zrak, te kreiraju plazmu koja se može dodirivati bez straha da će doći do oštećenja kože. Na takvoj tehnologiji bi se temeljio i naš hologram jer za ovaj projekt nije dovoljna samo projekcija slike, već hologram koji može opipati i plesati s njim. Iako je ovo područje još u usponu i mnoge stvari još nisu otkrivene, vjerujemo da će budućnost biti svjetla. Ovaj znanstveni rad potvrđuje tu činjenicu, te su hologrami na dobrom putu da u budućnosti mogu biti vrlo realan virtualan prikaz fizičkih osoba. Hologram bi putem aplikacije bio povezan i imao bi mogućnost komunicirati s drugim uređajima. Tako bi hologram povezan s npr. aplikacijama za zdravu prehranu, internetskim pretraživačem.. mogao korisnicima aplikacije iSalsa davati određene informacije koje smatra bitnima ili koje korisnici žele znati. Hologram bi u tom slučaju mogao biti kao privatni učitelj plesa koji bi se trudio prikupljenim informacijama pružiti “full service” svojim klijentima.

4.6. 3D printeri 3D printanje je aditivna proizvodna tehnologija i za nju je specifično da se predmet izrađuje dodavanjem materijala sloj po sloj. Osim što se ovim načinom printanja štedi materijal, tehnologija 3D ispisa omogućuje stvaranje predmeta direktno iz računalnog 3D modela. Postoji niz alata za 3D modeliranje, od kojih su mnogi besplatni, s kojima je nakon par sati obuke moguće samostalno izraditi 3D model željenog predmeta i materijalizirati ga na 3D pisaču. Glavna je prednost 3D printanja njegova brzina, jednostavnost i mogućnost izrade

56


predmeta od kombinacije različitih materijala, bez potrebe za njihovim kasnijim spajanjem. Primjenom 3D printanja bitno se skraćuje vrijeme razvoja i proizvodnje novih proizvoda. Primjena 3D printera vezano za naš projekt je mogućnost printanja već spomenutih nastavaka za mobilni uređaj koji sadrži posebne lasere, pomoću kojih je projekcija holograma moguća. Ovom opcijom bi uštedili i imali bi manje troškove ako bi imali mogućnost samostalnog printanja. Na taj način mogli bi izrađivati svoje nastavke, bez ovisnosti o nekom drugom poduzeću. Ova tehnologija još nije u mogućnosti printati lasere koji su nam potrebni, ali okvir, tj. cijelu konstrukciju u kojima bi se ti laseri nalazili može. Ti nastavci su među ključnim elementima koji su bitni za rad naše aplikacije, tako da nam samostalno printanje nastavaka povećava sigurnost jer bi ovisnost o drugim poduzećima (proizvodnja, isporuka..) bila manja. Uvođenjem 3D printera u poslovanje dobili bi i određene poticaje od Europske unije koja je s nešto više od pola milijuna eura sufinancirala projekt ‘Aditivne tehnologije za mala i srednje velika poduzeća’. Tako bi nam financijski bila lakša nabava takvih printera koji bi nam donijeli uštedu i čime bi tako ušteđena sredstva mogli iskoristiti za druge projekte, kao što je bolja usluga našim korisnicima i potencijalnim korisnicima.

4.7. Robotika Primjena robotike u današnjem svijetu je sve učestalija. Uporaba robotike postala je normalna na brojnim područjima kao što su naprimjer vojska, medicina, turizam, bankarstvo i brojne druge grane. Vidimo da su roboti prisutni u mnogim životnim područjima i da olakšavaju pojedine aktivnosti i time štede vrijeme. Iz tog razloga vidimo mogućnost primjene robotike i u sklopu našeg projekta. U dogovoru s poduzećem koje se bavi razvojem i izradom robota, robote možemo uvesti u obliku pomoći našim korisnicima. To bi se očitavalo u obliku malog robota, visine 10-20 centimetara, koji bi bio fleksibilan za prenošenje s jednog mjesta na drugo i mogao bi stajati na bilo kojoj površini. U robota bi programirali odgovore na najčešća pitanja korisnika, te bi im na taj način pružao pomoć oko uporabe same aplikacije ukoliko dođe do poteškoća. Bio bi u mogućnosti davati kako odgovore tako i savjete. Uz uporabu robota, korisnici nebi trebali slati upite na našu e-mail adresu ili na društvene mreže već bi odmah i brzo dobili 57


odgovor na traženo pitanje. Time bi i sebi reducirali gomilanje istih upita i pisanje istih odgovora korisnicima, te bi uštedili vrijeme koje možemo iskoristiti za druge stvari. Zbog velikog broja poruka na društvenim mrežama, e-mailu, web stranici može doći do situacije da neki korisnik ne dobije odgovor jer se poruka zagubila u mnoštvu poruka, te bi time automatski dobili nezadovoljnog korisnika. Iz svih gore razloga navedenih mislimo da bi mali robot spriječio da se takve situacije dogode. Uz funkciju pomoći korisnika imao bi i brojne druge kao što je naprimjer ugrađeni radio u kojem bi bile programirane aktualne Salsa pjesme. Korisniku bi to uštedilo vrijeme koje bi izgubio tražeći pjesme putem Interneta, a i brojni korisnici ne znaju uz koje se pjesme Salsa može plesati, pa je to još jedna prednost. Sljedeća je mogućnost uporabe robota kao sata, podsjetnika za aktivnosti u bližoj budućnosti. Na početku bi sve aktivnosti robota bile vezane isključivo uz Salsu, a kasnije naravno ostaje mjesta i za unapređenje aktivnosti i informacija vezanih i za druga područja.

4.8. Dronovi Dron je vrsta male letjelice, bez pilota. Ima ugrađenu kameru kako bi mogao snimati i kretati se u prostoru, te imaju mogućnost upravljanja i putem mobilnog uređaja. Kako je naš projekt temeljen na usluzi, odnosno aplikaciji i hologramu, dron bi koristili za dostavu jedine fizičke stvari u našoj ponudi. Da bi projekcija, odnosno stvaranje samog holograma bilo moguće moramo ga preko nečega projicirati. Za projekciju holograma bio bi zadužen mali nastavak, koji se lako može zakačiti bilo na mobilni ili neki drugi uređaj. Nastavak bi ispaljivao femtosekundne lasere kroz svjetlosni modulator i kroz serije leća u galvanski skener. Taj skener pozicionira zraku kroz dva dodatna objektiva u ogledalo koje prikazuje konačni oblik voksela. Kupnjom nastavka unutar Republike Hrvatske, dron bi ga na vašu adresu besplatno dostavio. Kako smo već spomenuli, dronovi imaju ugrađene male kamere koje mogu snimati iz visine, te imaju mogućnost snimati velike skupove i događaje. Ovu mogućnost bi iskoristili u svrhu snimanja promotivnih sadržaja za našu web stranicu. Snimali bi se plesni događaji, natjecanja i brojni drugi događaji. Povezivanjem s jednom od društvenih mreža, korisnici koji ne mogu sudjelovati u nekom od događaja, bi taj isti događaj mogli pratiti uživo s nekog drugog mjesta.

58


4.9. Virtualna i proširena stvarnost – HOLOGRAM U vidu ovoga projekta, virtualna stvarnost odnosi se na hologramski 3D prikaz osobe („instruktora“) koja bi podučavala korisnika plesnom znanju. Osim što bi korisnik fizički mogao plesati sa hologramom (prolaziti kroz određene dijelove plesnih kombinacija), on bi mogao i komunicirati s korisnicima radi lakšeg savladavanja eventualnih poteškoća. Kroz ovaj primjer, virtualna stvarnost bi automtski postala i stvarna (proširena) te bi u ostvarenju ove ideje naš tim doista koristio suvremeno uznapredovalu tehnologiju za što bolji finalni produkt.

Slika 21. – Hologramski prikaz aplikativnog rješenja

Izvor: Izrada autora

4.10. Umjetna inteligencija Prema definiciji: “Umjetna inteligencija (UI, prema engl. akronimu AI, od Artificial Intelligence), dio računalne znanosti (informatike) koji se bavi razvojem sposobnosti računala da obavljaju zadaće za koje je potreban neki oblik inteligencije. Naziv se također rabi za označivanje svojstva svakoga neživog sustava koji pokazuje inteligenciju (inteligentni sustav). Inteligentnim sustavom smatra se svaki sustav koji pokazuje prilagodljivo ponašanje, uči na temelju iskustva, koristi velike količine znanja, pokazuje svojstva svjesnosti, komunicira s čovjekom prirodnim jezikom i govorom, dopušta pogrješke i nejasnoće u komunikaciji. Dok se pod ljudskom inteligencijom smatraju čovjekove mogućnosti da istodobno pokazuje različite inteligentne odlike i obavlja takve funkcije, današnji su inteligentni sustavi ponajprije specijalizirani za pojedinu mogućnost.” 59


(Izvor: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63150) Iz definicije vidimo da je zapravo naš virtualni plesni partner/učitelj upravo definicija umjetne inteligencije. Hologram koji bi komunikacijom s drugim izvorima znanja imao mogućnost davanja informacija i interakcije s fizičkom osobom u fizičkom prostoru. Specijaliziran za područje Salse naučeno znanje o samom plesu, pokretima, prenosio bi na krajnjeg korisnika.

60


5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta Ovaj najznačajniji plan projekta, detaljno razrađen u sljedećih nekoliko koraka, ključna je karika za pristup tržištu, targetiranju kupaca, lansiranja brojnih kampanja i odabiru ključnih aktivnosti za učinkovitu realizaciju cjelokupnog projekta te konstantno uspješno i pozitivno poslovanje.

5.1.1. Sažetak iSalsa, inovacija na Hrvatskom i svjetskom tržištu nudi mogućnost učenja i vježbanja pokreta i koraka Salse uz pomoć holograma. Virtualnog plesnog partnera s kojim možete plesati u bilo koje doba dana i noći i na bilo kojem mjestu. Potrebna vam je samo aplikacija na vašem mobilnom uređaju. Misija nam je pružiti klijentima najbolju moguću uslugu i iskustvo na području plesno-fizičke aktivnosti. Implementacijom inteligentnih informacijskih sustava želimo kreirati nove vrijednosti i napraviti uvod u futurističke inovacije. Do kraja 2018. godine želimo ponuditi konkretna aplikativna rješenja i ine funkcionalnosti, te promovirati aplikaciju i hologramski prikaz u plesnim školama, na festivalima i ostalim plesnim eventima. Do kraja 2019. godine lansirati aplikaciju u potpunosti na plesno tržište, zatim sakupiti informacije i napraviti cloud* bazu podataka u promotivne svrhe sadržaja na domaćoj i međunarodnoj salsa sceni. Konačno, u planu nam je i prodaja pass-eva i ulaznica za festivale i radionice u suradnji sa web portalom za prodaju ulaznica Entrio tehnologije d.o.o. Ovaj projekt bi imao veće početne troškove radi korištenja posebnih lasera koji su još u fazi razvoja, te bi se najveći troškovi financiranja odnosili upravo na samu opremu i tehnologiju koja je potrebna za funkcioniranje aplikacije. Najpogodniji način promocije, u odnosu na našu situaciju vidimo u oglašavanju putem društvenih mreža. Najviše iz razloga što je potpuno besplatno, a njima se koristi veliki broj ljudi. Time bi kompenzirali visoke troškove financiranja opreme.

61


5.1.2. Analiza postojećeg stanja Projekt, odnosno naš proizvod još nije pušten u prodaju, niti je u uporabi. Trenutno je na ideji i u procesu izrade. Informacijska tehnologija i njena uporaba svakim danom se sve više razvija i njena uporaba raste rapidnom brzinom. Tehnologija je prisutna u velikom djelu svakodnevnih aktivnosti i korisnicima nije strana. Upravo iz tog razloga vidimo priliku i mogućnost primjene tehnologije i u području plesa. Statistike nam potvrđuju da je sve više pretilih osoba. Ubrzani način života ide u korist manjku fizičkih aktivnosti i nezdravoj prehrani. Pomoću naše aplikacije nudimo mogućnost individualnog korištenja kada svakom pojedincu zasebno najviše odgovara. Tako i uz užurbanu svakodnevicu svatko može u toku dana sam naći vrijeme za plesne aktivnosti po svojim mogućnostima. Naša aplikacija ovisi o posjedovanju smart mobilnog uređaja. Većina već ima takav mobilni uređaj ili ukoliko ga nema, jeftino i lako ga može nabaviti, tako da je primjena vrlo jednostavna. Skinete aplikaciju, registrirate se i možete krenuti s korištenjem. Gore u ovom radu, smo već naveli glavne konkurente: ● aktualne plesne škole na području Republike Hrvatske (Salsa de Fuego, Plesni Studio Fever, Salsa Fusion, Los Mamberos, Salsoteca, Suavecita, Bandoleros, Mambo Room itd.) ● postojeće plesne aplikacije dostupne u online trgovini aplikacija (Learn Salsa, Poclet Salsa, Salsa Rhythm, Easy Salsa, Salsa - dancing Classes, itd.) ● salsa festivali i plesne radionice ● online plesne poduke na društvenim mrežama poput YouTube-a ● internetski (web) portali plesnih škola individualno

Uporaba holograma u ovu svrhu je novost na Hrvatskom i svjetskom tržištu. Do sad su se hologrami najčešće koristili na konferencijama, ali u obliku slikovnog prikaza. Za naš projekt potreban je hologram kojeg se može opipati jer bez toga sama svrha aplikacije nebi bila moguća. Takav razvoj holograma je u usponu i vjerujemo da će u skoroj budućnosti biti realiziran. Potencijalni korisnici mogu biti sve skupine i kategorije ljudi, ali eventualno ograničenje može biti kupovna moć svakog zasebno. Prednost nam je što takav proizvod na tržištu za sada ne postoji, tako da korisnici nemaju mogućnost otići kod konkurencije radi visoke cijene jer 62


konkurenti u istoj industriji ne postoje. Aplikaciju i sam projekt nažalost u početku poslovanja neće moći priuštiti svaki korisnik koji bi si mogao i želio priuštiti da je cijena niža. Takva vrsta holograma je još u početnoj fazi izrade i samim time cijena će u početku biti znatno veća, nego će to biti vremenom. Tako da bez obzira što nemamo direktnih konkurenata u istoj industriji, korisnici koji si ipak tako skoro neće moći priuštiti ovu aplikaciju, uvijek mogu plesati i učiti korake u fizičkim plesnim školama, čime ćemo određeni udio tržišta sigurno izgubiti.

5.1.3. Prognoza poslovanja Projekt je za sada samo na ideji, nije još započeo s poslovanjem, pa je teško analizirati buduća kretanja i moguća poslovna kretanja na osnovu prošlih poslovnih rezultata. U budućnosti, želimo da naša aplikacija nađe širu primjenu, odnosno da bude dostupna svakome tko u njoj vidi potencijal i svakome tko ju želi koristiti. Vjerujemo da će razvojem tehnologije, ova vrsta holograma, pa samim time i aplikacija biti cjenovno puno pristupačnija. Svjesni smo da ćemo se u početku susresti s visokim rashodima i da će poslovanje prvih godina biti poslovanje s minusom, ali pošto smo studenti i ovo je projekt koji tek započinje sa svojim radom, teško je očekivati drugačije. Iz godine u godinu potrudili bi se ovaj projekt dovesti u profitabilan posao, na svoje zadovoljstvo i zadovoljstvo kupaca.

5.1.4. Postavljanje ciljeva marketinga Ovim projektom želimo pružiti novu uslugu i novo iskustvo potencijalnim korisnicima. Kako bi za naš proizvod saznalo što više ljudi moramo imati kvalitetan marketing i marketinški pristup. Bitno je potencijalnim korisnicima dati do znanja da je naš proizvod specifičan i istinit, da ono što putem marketinga i oglašavanja predstavimo javnosti bude vjerodostojno. Tim stavom želimo zauzeti što veći udio na tržištu kako na domaćem tako i stranom. Koristi za korisnika najviše se očituju u fleksibilnosti kombiniranja vlastitih aktivnosti tokom dana. Već smo naglasili da je naš proizvod zapravo usluga, odnosno nije u fizičkom obliku. Ovisan je o mobilnom uređaju, ali poznato je da je danas mobilni uređaj neophodan za svakodnevni život i da se sve više obveza odvija i rješava upravo preko njega. Radi toga smatramo da je pristupačan u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu. Korisnik može “odraditi” trening ili učiti 63


korake u skladu sa svojim slobodnim vremenom bez vremenskih ograničenja s kojima se susrećemo u fizičkim školama plesa, gdje se tečajevi odvijaju u točno propisanom terminu i u točno određeno vrijeme.

5.1.5. Strategija marketinga Segmentacija tržišta označava pojam strategije osmišljavanja i primijenjivanja različitih marketinških programa. Njima se namjerava podmiriti istovjetne potrebe i želje različitih segmenata potrošača. Svaki segment ima jedinstvenu potražnju, pa je zadaća svakog odgovornog poduzeća nastojati prodavati proizvod tako da udovolji manje ili više sličnim zahtjevima istog segmenta potrošača. U našem slučaju odlučili smo se za strategija diferenciranog marketinga, gdje se poduzeće usmjerava prema nekoliko tržišnih segmenata posebnim marketingom. Kako bi uspješno odredili segmentaciju potrošača treba pratiti ponašanje kupaca. Potrošačko ponašanje je pod utjecajem raznih faktora: 1. Psiholoških – razina motivacije za plesanje Salse, percepcija potrošača o ponuđenim uslugama, uvjerenje i stav o usluzi 2. Društvenih – u društvene faktore spadaju utjecaj obitelji i prijatelja (sve odluke donose u obiteljskom krugu), rada i slobodnog vremena (da li korisnici žele svoje slobodno vrijeme provesti na ovakav način; plesanje i učenje koraka Salse) 3. Kulturoloških – postoje razlike između etičkih grupa, manjina, društvenih slojeva i starosne dobi 4. Individualne karakteristike potrošača – starost, ekonomski položaj, zanimanje, životni stil i osobnost, faza u vlastitom životnom ciklusu. Spomenuli smo već kako je naša aplikacija prigodna za različite dobne skupine koji vole plesati Salsu ili ju smatraju zanimljivom pa žele naučiti korake. Potencijalni korisnici moraju biti korisnici koji imaju motivaciju za ovakvu uslugu, te s većim financijskim sredstvima, odnosno odgovarajuću kupovnu moć za financiranje ove usluge. Za uspješno pozicioniranje bitno je razumjeti vlastitu poziciju u odnosu na glavne konkurente. Pozicioniranje je određeno načinom na koji korisnik doživljava našu uslugu u odnosu na konkurentne usluge. Na tržištu bi se pozicionirali kao takozvani tamponeri. Taj pojam predstavlja manja poduzeća koja se pozicioniraju na tržišnim nišama koja su veća poduzeća već predvidjela ili ih odbacila. Možemo 64


u tome vidjeti sličnosti s našim projektom pošto ovakav proizvod na tržištu na ovakav način još ne postoji. Elemente marketinškog miksa smo već objasnili. Marketinški miks predstavlja različite kombinacije 4P-a: proizvoda ili usluga, cijene, promocije i distribucije. Bitno je sve elemente uskladiti jer to osigurava potpunu uspješnost odabrane strategije.

5.1.6. Razvijanje taktika marketinga Strategijom smo definirali što trebamo i želimo učiniti. Za svaki projekt dodijelili bi naziv i postavili bi osobu koja bi bila odgovorna da se razvoj projekta odvija po unaprijed definiranom planu te bi u unaprijed odredili novčani iznos iz proračuna koji je dozvoljen za poduzimanje akcija. U ovom slučaju naša bi taktika bila koncentrirana na podršku korisnicima u vidu instalacije potrebnih elemenata za projekciju holograma i ostalih detalja s kojima se možda do sad još nisu susretali kako bi brzo i lako naučili kako koristiti aplikaciju. Isto tako potrebna je raspoloživost klijentima u svako doba, tako bi svoje upite ili nedoumice mogli slati na e-mail adresu kako bi im pomogli riješiti teškoće u korištenju aplikacije. Još jedna bitna stavka je komunikacija, stvaranje pozitivnih stavova i informiranje korisnika o našoj usluzi. iSalsa – brza i jednostvna plesna poduka za svakoga! Putem weba bi oglašavali posebne i aktualne programe. Na web stranici nalazile bi se sve bitne informacije o različitim pitanjima vezanima za funkcioniranje i korištenje aplikacije. Tiskali bi promotivne letke koje bi u suradnji s plesnim studijem, koji je ujedno i naš partner, dijelili njihovim klijentima kako bi ih upoznali s novom mogućnošću plesanja pomoću virtualnog partnera. Tako bi pojedinci koji su već zavoljeli Salsu kao ples imali mogućnost saznati novost na ovom području, te bi mogli to mogli podijeliti i sa svojim prijateljima i poznanicima. Za nas to isto tako može značiti besplatno daljnje širenje obavijesti o našoj aplikaciji usmenom predajom. Na IT sajmovima bi organizirali predstavljanje inovacije u svijetu informatike, te kako smo već u radu spomenuli kratkim videima i oglasima između videa na Youtube-u bi predstavljali svoju uslugu kako bi za nju saznao što veći broj ljudi.

65


5.1.7. Financijski proračun Financije uključuju budžet za marketing kojima se planiraju troškovi, rasporedi, i radnje povezane sa svakim programom akcije. Analiza nam uključuje procjenu prihoda te varijabilne i fiksne troškove u uslugu u razdoblju koji smo naveli u marketinškom planu. Financije se odnose na definiranje budžeta za svaku taktiku ili programsku akciju. Obzirom da se poduzeće bavi uslužnim djelatnostima gdje je najvažnije ostaviti dobar dojam i pružiti prvoklasnu uslugu, za većinu programa nije potrebno definirati budžet. Dovoljna je dobra volja i motiviranost zaposlenika da bi se ostvarili programi i da se marketinški plan uspješno provede. Detaljniji prikaz troškova prikazali smo u tablici 1.

5.1.8. Provođenje (implementacija) i kontrola marketinga Kao osnivači projekta, naša uloga je kontrolirati provedbu marketinškog plana. Kada naš projekt krene u uporabu na početku je bitno definirati željene ciljeve, kontinuirano mjeriti rezultate, te na vrijeme prepoznati probleme ili odstupanja od definiranog i reagirati kako bi se to ispravilo. Kontrolom možemo uvidjeti što je u trenutnom poslovanju potrebno ispraviti kako bi se održalo zadovoljstvo i lojalnost naših klijenata. Da bi se naš plan uspješno ostvario potrebno je preuzeti odgovornost, pratiti zadaće, taktike i strategije, te pratiti promjene u okruženju usporedno s odvijanjima marketinškog plana. Svaki od nas bi morao biti upoznat koje odgovornosti ima. Mi kao osnivači bi ujedno bili i zaposlenici, bar na početku projekta, te bi kasnije ako bi bilo potrebno zaposlili još ljudi. Podijelili bi poslove tako da bi jedan od nas bio zadužen za kontrolu izvršenosti definiranih ciljeva i praćenje ostvarenosti zadaća koje smo planirali izvršiti. Drugi bi bio zadužen za izvršenje korekcija ukoliko bi to bilo potrebno, te bi bio zadužen za pronaći način poboljšanja pružanja usluge. Kako bi svoj marketinški plan proveli na željeni način i obzirom na prirodu naše usluge bitno je imati djelotvoran informacijski sustav pomoću kojeg bi pohranili i čuvali sve podatke koji su nam bitni za poslovanje. U našem slučaju ne postoji hijerarhijska podjela što olakšava provedbu samog plana, te možemo na jednostavan način zajedno surađivati u svim segmentima pružanja usluge koju nudimo. Svaki od nas bi bio upoznat sa specifičnim zaduženjima i vremenskim rasporedom u kojem zaduženja trebaju biti obavljena. Marketinški plan je nešto što ne vrijedi zauvijek, ne definira 66


ga se jednom za cijelo poslovanje, već ga je potrebno kontinuirano revidirati u skladu s promjenama na tržištu i uvjetima koji se mijenjaju, a koje ne možemo kontrolirati.

5.2. Ključne riječi projekta Ključne riječi, neposredno povezane sa Google AdWords alatom, za naš projekt navedene su sljedećim redom: 

salsa

online salsa

kako naučiti salsu

salsa hologram

plesne škole u zagrebu

salsa aplikacija

5.3. Google AdWords oglas Riječi koje bi svaki korisnik, kada prvo pomisli na plesnu poduku salse, upisao u Google* tražilicu, upravo su one riječi koje imaju odgovarajuću ulogu za pridobivanje klijenata. Odabirom ključnih riječi i njihovom kombinacijom, osigurali bi da prva web* domena koja se korisniku ukaže na određenom pregledniku, bude upravo naša. Izgled takve domene, slogan i kratka poruka, ključni su faktori koji mame korisnika da klikne na našu web stranicu i time počne istraživati dane mogućnosti koje bi ga svakako navele na preuzimanje i korištenje iSalsa aplikacije.

67


5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Oglašavanje na društvenim mrežama temeljit ćemo, prema nama, putem dvije društvene mreže s najviše korisnika: Facebook i Instagram. Kreirati ćemo profil na svakoj mreži na kojem ćemo upoznati širu javnost s našim poslovanjem putem objava (slike, videi, tekstualni oblik). Prednost Instagrama u ovom slučaju je što oznakama na sliku, kojih može biti u neograničenom broju možemo privući korisnike koje zanima upravo područje našeg djelovanja. Detaljnije, uzmimo za primjer, ukoliko ispod objave stavimo oznake #salsa#hologram#inovation i sl. potencijalni korisnici koji u pretraživač Instagrama upišu bilo koju od naših oznaka, automatski na uvid imaju našu objavu. To bi nam u velikoj mjeri olakšalo sami napor oko oglašavanja jer možemo biti sigurni da svakome koga zanima ovo područje ovakva inovacija neće promaknuti. Upravo iz razloga što Facebook i Instagram imaju veliki broj korisnika informacije u samo nekoliko minuta mogu doći do tisuće i tisuće ljudi, a otvaranje profila je potpuno besplatno.

68


5.5. Tablica marketinškog plana Tablica 2. Marketinški plan RBR .

Oblik oglašavanja

Web adresa oglašavanja

Termini oglašavanja

Troškovi

Opis oglašavanja

1.

Tradicionalni oblici (letci, promidžbeni materijali)

/

15. Studeni - 15. Lipanj

10.500,00 kn

Izrada pingvina i letaka koji bi dijelili po gradu, sajmovima, plesnim studijima

2.

Baneri i međuprostorni oglasi

https://www.y outube.com/? hl=hr&gl=HR

15. Studeni - 15.Lipanj

Besplatno

Oglasi na Youtube-u i web stranicama naših partnera

3.

IT sajmovi

/

Ovisno o terminu održavanja pojedinih sajmova

35.000,00 kn

Promoviranje našeg proizvoda na sajmovima prototipom proizvoda i letcima

4.

Društvene mreže

https://hrhr.facebook.co m/

Kontinuirano, barem jednom tjedno tokom cijelog poslovanja

Besplatno

Oglasi u obliku oglasa, novosti, objava, videa fotografija itd.

15. Prosinac-15. Ožujak

5.000,00 kn

Oglasi temeljeni na upisanim ključnim riječima u Google tražilici

https://www.i nstagram.com/ ?hl=hr https://twitter. com/

5.

Google AdWords

www.google.c om

Izvor: Izrada autora

69


U tablici 2. navedeni su troškovi marketinga za 2018./19. godinu. Pretpostavljamo da ćemo na letke, brošure i promidžbene materijale trošiti 1500 kn mjesečno pa bi ukupan trošak kroz 7 mjeseci promocije iznosio 10500 kn. Google AdWords bi nas koštao 5000 kn. Najveća prednost društvenih mreža u vidu marketinških aktivnosti je što je potpuno besplatno. Stavljanjem videa, objavama, fotografijama možete širiti informacije velikom broju ljudi bez ikakve naknade. Radi toga najviše ćemo se koncentrirati upravo na ovu vrstu oglašavanja. Znamo da je sudjelovanje na sajmovima poprilično skupa investicija i potrebno je izdvojiti veća financijska sredstva. Iako nije najprofitabilniji način promocije za mala poduzeća pogotovo u našem slučaju, svejedno smatramo kako bi se dugoročno gledajući ta odluka isplatila. Sajmovi su najbolji način da svi ljubitelji tehnologije saznaju novosti u svijetu informatike iz prve ruke. Moguća je trenutačna povratna informacija potencijalnih korisnika, dok oni isto tako iz prve ruke mogu saznati sve zanimljivosti i isprobati kako aplikacija stvarno radi.

70


6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja Aplikacija iSalsa će biti besplatna, te za nju korisnici neće morati plaćati nikakvu naknadu. Ostali sadržaji koji će se naplaćivati kao što su: dodatni sadržaji, pretplate ili sučelje za projekciju holograma. Prodaja, odnosno plaćanje će se odvijati putem digitalnog plaćanja kroz sljedećih 5 oblika: pomoću otiska prsta, skeniranja lica, kreditnom karticom, računom unutar aplikacije ili kriptovalutama.

6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja Digitalna plaćanja podrazumijevaju upravo sve suvremene oblike vrlo jednostavnog i efikasnog podmirivanja računa pojednica, a oni su detljanije opisani i navedeni u nadolazećim koracima.

6.2.1. Otisak prsta U suradnji s bankom koja bi bila naš partner, svaki korisnik će moći otvoriti vlastiti račun preko kojeg će moći plaćati svojim otiskom prsta. Gotovo svi mobiteli, čak i oni jeftiniji modeli imaju mogućnost otključavanja uređaja preko senzora koji skeniraju jagodice prsta. Princip digitalnog plaćanja otiskom prsta bi se temeljio na istoj tehnologiji. Otvoreći račun u banci gdje bi banka skenirala otisak prsta korisnik bi nesmetano mogao obavljati kupovinu bez potvrde u obliku lozinke. Za potvrdu plaćanja dovoljno je samo nasloniti prst, sustav prema otisku koje je u bazi banke prepoznaje da li ste to stvarno vi i odobrava kupovinu. Time korisnici nebi bili zatrpani velikim brojem lozinski za različite račune i profile. Korištenje bi bilo puno jednostavnije i sigurnije, lozinke se nebi trebale pamtiti ili zapisivati.

71


6.2.2. Skeniranje lica Iako se ovaj način otključavanja i identificiranja uveliko koristi u svakidašnjici, još uvijek nije dovoljno siguran za velika plaćanja. Vjerujemo da će se u budućnosti i sigurnosni protokoli poboljšati i da će zaštitta biti bolja, ali u svrhu naše aplikacije mislimo da je ovo potpuno siguran način za obavljanje transakcija. Na sličan princip kao i otiskom prsta, u banci bi se uzimao uzorak na temelju kojeg bi se dalje odbvijalo plaćanje, samo u ovom slučaju bi to bilo skeniranje crta lica.

6.2.3. Kreditne kartice Ovaj način plaćanja je klasični i potpuno siguran način plaćanja. Plaćanje kojeg danas prakticira svaka trgovina, bila fizička ili virtualna. U ovu svrhu našim korisnicima bi preporučili korištenje prepaid kartice jer one nose najmanji rizik u intrenetskoj trgovini. Korisnici mogu staviti određeni iznos na karticu, ne mogu ići u minus, pa je po svemu navedenom najsigurnija. Kako korisnici mogu potrošiti samo iznos koji se nalazi na kartici, odnosno nudi mogućnost limitiranja sredstava na računu od strane korisnika, rizik zlouporabe je minimalan. Uz prepaid kartice, korisnici bi imali mogućnost plaćanja i kreditnim i debitnim karticama, ovisno o individualnim preferencijama.

6.2.4. Račun unutar aplikacije Još jedan oblik digitalnog plaćanja koji će korisnicima biti na raspolaganju je otvaranje vlastitog računa unutar aplikacije. Princip je sličan funkcioniranju prepaid kartica, jer kao i kod njih korisnik bi u ovom slučaju na svoj račun preko Internet bankarstva sigurno mogao prebaciti iznos koji planira potrošiti na dodatne sadržaje aplikacije. Kako se radi o računu koji je povezan s našom aplikacijom, ako se korisnici odluče na ovaj oblik, imali bi popuste na pojedine dodatne sadržaje.

72


6.2.5. Kriptovalute Kako bi objasnili način plaćanja kriptovalutama putem interneta, za početak ćemo objasniti sami pojam kriptovalute i što je to točno. Kriptovaluta ili drugim imenom virtualna ili digitalna valuta je digitalni novac koji samo postoji online. Njima se plaća na internetu, ali pošto ih ne izdaje niti ih nadzire Središnja banka, formalno ne predstavljaju novac. Nadzire ih Hrvatska narodna banka, Europska središnja banka i druge međunarodne organizacije. Kriptovalute držimo u svome elektroničkom novčaniku na nekoj od web stranica koje pružaju tu uslugu.

6.3. Blockchain tehnologija Kada govorimo o blockchain tehnologiji, govorimo zapravo o vrsti baze podataka koja sadrži sve transakcije ili podatke poslovanja i čuva ih na mnogo mjesta, za razliku od obične baze podataka gdje se podaci čuvaju na jednom mjestu (centralni server). Jasnije obrazloženo postoji jedna „glavna knjiga“ gdje su podaci koji se distribuiraju na mnoge servere i svi sudionici koji sudjeluju u procesu imaju iste podatke zapisane kod sebe. Blockchain tehnologija se temelji zapravo na tome da su svi koraci i međukoraci u nekom procesu od početka do kraja međusobno povezani, te da možemo imati uvid u sve prijašnje transkacije i plaćanja koja su se odvijala putem interneta. U našem primjeru Blockchain tehnologija bi se mogla primijeniti tako da bi aplikacija, banka, ICT poduzeće i ostali koji sudjeluju u procesu razvoja i održavanja ovakve aplikacije bili povezani u jedan jedinstveni sustav. Sustav u kojem bi svi sudionici imali podatke o dnevnim transakcijama i imali uvid u poslovanje, prošlo i sadašnje. Svaki sudionik u blockchainu može zapisati u nju nešto, ali ono što je zapisano se ne može promijeniti i svima je dostupno i vidljivo. Tako naprimjer banka s kojom bi radili, preko koje bi se obavljale transakcije i plaćanje kupovine sadržaja unutar aplikacije, kada zaprimi uplatu, aplikacija automatski može isporučiti sadržaj korisniku i obrnuto. U svrhu identifikacije sudionika u sustavu, potvrde identiteta, dokazivanja autentičnosti i u nekim slučajevima iskorištavanja prava za čitanje/pisanje koristi se kriptografija. Pomoću kriptografije je moguć primjer koji smo naveli iznad.

73


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA Tablica 3. SWOT analiza ✓

SNAGA ● ● ● ●

INTERNO

● ● ● ● ● ● ● ●

inovativan proizvod individualni pristup detaljno razjašnjeni plesi koraci Prilagođavanje plesnog nivoa ovisno o „stadiju“ polaznika hologramski prikaz fleksibilnost savladavanja koraka minimalizacija troškova za korisnike pristup tečajevima bez cjenovnog ograničenja široka i brza dostupnost informacija brojni ne-plesni materijali široka i brza dostupnost informacija prilagođenost plesnih tečajeva

SLABOSTI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✓ EKSTERNO

PRILIKE ● ● ● ● ● ● ● ●

suradnja putem digitalnih medija ("Cost per mille, per Click, per sale") oglašavanje na internetskim platformama mogućnost kontakta s velikim dijelom populacije izgradnja lojalnosti s potrošačima "Word of Mouth" učenje na daljinu globalizacija i ekspanzija virtualnog tržišta ponuda različitih područja interesa...

ne poznavanje tehnologije nepovjerenje potrošača radi digitalnog pristupa "Online Blindness"* netočnost i neažuriranost informacija inicijalni (preveliki) trošak konstantna nužnost mrežne povezanosti (WiFi, 3/4G mreža) loša komunikacija prema klijentima/korisnicima tehničke poteškoće tehnološka/informatička nejednakost među korisnicima... obučavanje polaznika za odabir modula i korištenje materijala i aplikacije

PRIJETNJE ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

postojeće plesne škole postojeće aplikacije dostupne na tržištu "Cyber-attack" trošak održavanja (web-stranica, baza podataka, ne/materijalni troškovi itd.) organizacijske i strukturne promjene tržišne fluktuacije "Banner Blindness" dolazak pridošlica na tržište kloniranje proizvoda i usluga promjene tržišne klime novi online trendovi isključivo virtualna komunikacija...

74


8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene Ova dva pojma neupitna su za postojanje svake internetske stranice koja ne može postojati ukoliko nema svoju web adresu (domenu). Kako bi kreatori jednostavnije došli do svoje internetske domene, postoji nekoliko online stranica pomoću kojih možemo kreirati, a isto tako i saznati postoje li već iste domene u sustavu. Osim što je domena weba bitna za pronalaženje željene stranice, njen veliki značaj vidljiv je upravo u segmentu marketinga, jer u 99% slučajeva vezana je uz ime projekta te ima bitnu ulogu i u promotivne svrhe projekta/proizvoda.

8.1.1. Web poslužitelj projekta Kako bi naša stranica bila dostupna na Internetu, potrebno ju je smjestiti na neki od web servera. Taj prostor na web serveru zakupili bi kod davatelja usluga hostinga odnosno posluživanja stranica, a to je poduzeće infoNET d.o.o. Ono je prepoznato po prihvatljivoj cijeni, kvaliteti i izvrsnoj usluzi kako od strane domaćih, tako i internacionalnih tvrtki. U sklopu navedenog poduzeća, odabrali bi paket MULTI koji se na godišnjoj razini plaća 499kn te na omogućuje neograničeni prostor, web stranica, promet te besplatan ssl certifikat kao i još niz drugih pogodnosti.

8.1.2. Web domene projekta Web

domena

projekta,

adresa

je

koja

predstavlja

određenu

internetsku

lokaciju/stranicu te je svaka web domena zasebna i jedinstvena, a to znači da istovremeno ne mogu postojati odnosno biti registrirane dvije identične domene.

75


8.1.2.1. .hr domena U inicijalnom razvoju projekta, ciljano tržište bilo bi područje unutar granice Republike Hrvastke. Unutar tog tržišta, uz pomno osmišljen marketinški plan, predstavili bi proizvod intenzivnim kampanjama, reklamnim sadržajima i drugim promovirajućim alatima. Tako bi sebi osigurali dovoljan broj klijenata u prvoj fazi projekta. Iz tog razloga naša domena bi glasila isalsa.hr. Slika 22. Domena

Izvor: https://kuhada.com/user/domainchecker.php

76


8.1.2.2. Komercijalne domene Kako bi poslovanje širili na ostatak svijeta i sve veći broj klijenata, domenu web stranice prilagodili bi svijetskom tržištu, a ona bi glasila isalsa.org.

Slika 23. Komercijalna domena

Izvor: https://kuhada.com/user/domainchecker.php

8.2. CMS sustav CMS (Content Management System) je sustav za upravljanje web sadržajem. Drugim riječima, on predstavlja skup web aplikacija i baza podataka namijenjenih izradi kao i održavanju web stranica. Osnovne značajke kvalitetnog CMS sustava su: 

Web sučelje s HTML editorom za upravljanje web sadržajem

Automatska on-page SEO optimizacija za bolje pozicioniranje web stranica na Googleu i drugim tražilicama

Registracija korisnika, upravljanje sigurnosnim ulogama i pravima korisnika

Modularnost i plug-in model. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti weba instalacijom dodatnih modula

77


Skinning model i mogućnost prilagodbe dizajna

Kvalitetna baza podataka

Višejezičnost korisničkog sučelja i sadržaja web stranica

Jednostavnost uporabe

Dostupnost korisničke podrške

8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt Popis CMS sustava koji su u ponudi na webu je mnogobrojan. Postoje besplatni opensource sustavi kao što su WordPress, Joomla!, Drupal, PHP-Nuke te Mambo koji su mogući za naš projekt. 

WordPressje jedan od najpopularnijih CMS sustava na svijetu koji postoji od 2003. godine. Vrlo je jednostavan za upotrebu, a opet je sposoban podržati idejno kompleksnije web stranice. U potpunosti je testiran na sve programske jezike, uključujući i SQL i PHP.

Joomla! je jedna od najpopularnijih aplikacija otvorenog koda za upravljanje sadržajem, napisana u programskom jeziku PHP i izdana pod GLP (eng. GNU General PublicLicense) licencom. Nudi mogućnosti kao što su: organiziranje sadržaja u kategorije, arhiviranje starijih sadržaja, upravljanje privremeno izbrisanim sadržajima, objavljivanje reklama uz pomoć Baner komponente.

Drupal je sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda koji omogućuje brzo i jednostavno organiziranje, upravljanje i objavu sadržaja sa neograničenim mogućnostima primjene. Dostupan je za operacijske sustave Linux, Microsoft Windows, MAC OS X, Unix, a izdan je pod GLP licencom i napisan u programskim jezikom PHP.

PHP-Nukeje besplatni program za upravljanje sadržajem izdan pod GLP licencom i napisan u PHP programskom jeziku. Dostupan je za operacijske sustave Microsoft Windows, Linux, MAC OS X i Unix. Glavni mu je cilj omogućiti stvaranje portala s web stranicama koje omogućavaju korisnicima i administratorima automatizirano postavljanje vijesti.

78


Mamboje potpuno opremljen sustav za upravljanje sadržajem koji se može koristiti za manje tvrtke, ali i velike korporacije. Jednostavno se instalira, fleksibilan je, napisan je u programskom jeziku PHP te je dostupan za raznovrsne operacijske sustave: Linux, FreeBSD, MacOSX, Solaris i AIX. http://www.cis.hr/ Postoje i komercijalni CMS programi, koji se prodaju po visokim cijenama i koji daju

određenu garanciju kvalitete, međutim njih nismo uzeli u razmatranje za projekt.

8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Od svih ponuđenih sustava odlučili smo se za WordPress koji se zbog svojih karakteristika pokazao kao najbolje rješenje za upravljanje web sadržajem ovog projekta. Rad u WordPress sustavu je jednostavan i intuitivan, omogućuje jednostavno kreiranje web stranica, ne zahtijeva programske vještine te sadrži niz besplatnih dizajnerskih rješenja za različite web stranice. Obzirom da smo mi početnici, nemamo iskustva u ovom području, smatramo da je najlakše raditi sa WordPress-om. Mnogi dodaci su besplatni te nismo ograničeni na postojeću konstrukciju.

79


8.3. Web stranice projekta Slika 24. Primjer weba 1

Izvor: my1stserver-msmej841267.codeanyapp.com

Slika 25. Primjer weba 2

Izvor: my1stserver-msmej841267.codeanyapp.com

80


Stranica bi, radi potencijalnog i u buduÄ&#x2021;nosti planiranog internacionalnog trĹžiĹĄta, bila dostupna i na engleskom jeziku.

Slika 26. Primjer weba na engleskom

Izvor: my1stserver-msmej841267.codeanyapp.com

Slika 27. Primjer weba na engleskom 2

Izvor: my1stserver-msmej841267.codeanyapp.com 81


8.3.1. Struktura Web stranica projekta Internetska stranica napravljena je vlastitim angažmanom preko codeanywhere.com platforme za izradu i programiranje internetskih stranica putem css-a, html-a, Java Script-a i php-a. Struktura stranice je izrazito jednostavna i u prvoj fazi projekta pomalo i minimalistički dizajnirana te se sastoji od sekcija 'O nama/Kontakt', '3D hologram' i 'Preuzmi'.

8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) U najgornjem retku nalazi se naziv internetske stranice, koji je ujedno i naziv cijeloga projekta, a to je iSalsa. Odmah ispod naslova, nalaze se tri button opcije koje bi imale mogućnost klikanja na njih za dobivanje više informacija o određenom području. Zatim su vrlo upadljivo vidljiva 3 velika container-a, gdje je ukratko opisan projekt te su napisane vizija i misija. Svaki od tih „prozora“ ima mogućnost klikanja na naslov i pomnijeg istraživanja unutar svakoga zasebno. I konačno na dnu stranice napisan je motivirajući citat za svakoga od naših potencijalnih posjetitelja s ciljem da se što duže zadrže na internetskoj stranici i naposljetku preuzmu našu aplikaciju, aktivno ju koriste i kupuju dodatan sadržaj.

8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta Stranica bi imala jedan prikaz te bi u početnoj fazi prikazivala viziju i misiju projekta sa opcijama gdje bi se naslove moglo kliknuti i više se informirati o istome. Također, pri vrhu bila bi ponuđena 3 polja sa opcijama 'O nama/Kontakt', '3D hologram' i 'Preuzmi', gdje bi se zadnja stavka odnosila na preuzimanje aplikacija i u skladu sa time korištenje funkcionalnosti od strane klijenata.

82


9. ZAKLJUČAK Na kraju ovog rada možemo zaključiti kako digitalno doba u sva životna i poslovna područja unosi veliki broj inovacija. Iz razloga što se svijet brzo tehnološki razvija i tehnologija nam u nekim životnim aspektima olakšava svakodnevne aktivnosti, stvorena je ideja projekta iSalsa. Tijekom proteklih godina provedena su brojna istraživanja koja dokazuju da u tehnološki visoko razvijenim zemljama u 21. stoljeću online učenje, kao i poslovanje postaju sastavni dio poslovnog i privatnog života mlade populacije te su iz dana u dan sve zastupljeniji. Uporaba holograma trenutno se koristi kao virtualni prikaz osobe, pomoću kojeg ona može prisustvovati na raznim događanjima bez fizičke prisutnosti. Kroz ovaj rad razradili smo ideju uporabe 3D holograma kao virtualnog plesnog partnera ili virtualnog učitelja, od samog početka do kraja procesa razvoja. Budućim korisnicima se nudi mogućnost plesanja i učenja koraka Salse uz pomoć holograma koji bi bio projiciran uz pomoć posebnih lasera koji stvaraju osjećaj stvarne fizičke osobe koju možemo dodirnuti. Iako na tržištu već postoje aplikacije koje nude mogućnost online tečaja plesa, smatramo kako je ovo potpuno drugačiji pristup ovom području, te je uvod u novu budućnost u plesačkom svijetu. Uz odgovarajuću aplikaciju, koja putem posebnog nastavka za mobilni ili neki drugi uređaj projicira hologram, pojedinac može učiti korake na bilo kojem mjestu u bilo koje vrijeme. Nema ograničenja poput točno određenog termina održavanja tečaja kao što je to u plesnim školama, rješava se problem nedovoljnog broja partnera s kojim bi vježbali i brojna druga ograničenja. Cjenovno ovu aplikaciju si u početku neće svatko moći priuštiti, radi tehnologije, odnosno lasera, koji su tek u razvojnoj fazi. Uz pomoć raznih državnih poticaja, sredstava iz Eu fondova, sponzora i suradnje s partnerima nastojati ćemo ovaj projekt provesti uz što manje troškove kako bi i korisnicima aplikacija cjenovno bila pristupačnija i dostupnija.

83


10.POPIS LITERATUR Spremić, M. (2017): Digitalna transformacija poslovanja, Ekonomski fakultet Zagreb Srića, V. (1995): Inventivni menedžer, MEP Consult, 1995.

84


11. POPIS WEB LINKOVA https://www.youtube.com/watch?v=anKiEoxkpxM http://www.vidi.hr/Sci-Tech/Znanost/VIDEO-3D-hologrami-u-zraku-koje-mozetedodirivati https://www.facebook.com/ISalsa-488323321585896/?modal=admin_todo_tour https://www.linkedin.com/in/luka-ulovec-82b7a815a/ https://www.linkedin.com/in/andrea-vajagi%C4%87-27a933160/ https://twitter.com/_ISalsa_ https://www.instagram.com/_isalsa_/?hl=hr https://accounts.snapchat.com/accounts/welcome https://geek.hr/znanost/clanak/napravljen-3d-hologram-kojeg-mozetedodirivati/#ixzz5AePSpjmD http://www.womeninadria.com/3d-printanje-od-ideje-proizvoda-u-nekoliko-minuta/ https://hrvatski-vojnik.hr/godina-2004-menu/item/2773-robotika-danas,-sutra.html http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63150 https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst%3A422/datastream/PDF/view https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst%3A422/datastream/PDF/view http://www.considero.hr/

85


12. POPIS SLIKA TABLICA I GRAFIKONA 12.1. POPIS TABLICA Tablica 1. Struktura troškova Tablica 2. Marketinški plan Tablica 3. SWOT analiza

12.2. POPIS SLIKA Slika 1. – Hologramski prikaz čovjeka prema predviđanjima IBM*-a 2010. Godine Slika 2. – Grafički prikaz modela poslovanja iSalsa projekta sa ključnim elementima poslovanja Slika 3. – Organizacijska struktura projekta Slika 4. - Sign up Slika 5. - Log in Slika 6. - Opcije odabira Slika 7. - Odabir „učitelja“ Slika 8. - Odabir “plesnog partnera” Slika 9. - Opcija „osoba“ Slika 10. - Zanimljivosti Slika 11. - Mogućnosti plaćanja Slika 12. - Unos šifre Slika 13. - Otisak prsta Slika 14. – Facebook profil projekta Slika 15. – LinkedIn in profil autora (1) Slika 16. – LinkedIn profil autora (2) Slika 17. – Twitter profil projekta Slika 18. – Instagram profil projekta (1) Slika 19. – Instagram profil projketa (2) Slika 20. – Snapchat profil projekta 86


Slika 21. â&#x20AC;&#x201C; Hologramski prikaz aplikativnog rjeĹĄenja Slika 22. Domena Slika 23. Komercijalna domena Slika 24. Primjer weba 1 Slika 25. Primjer weba 2 Slika 26. Primjer weba na engleskom Slika 27. Primjer weba na engleskom 2

87


13. ŽIVOTOPIS 13.1. Luka Ulovec

Ulovec, Luka; univ.bacc.oec. lukanyc18@gmail.com, 00395 91 889 1262, 18. prosinca 1992., Petrova 57, Zagreb, Republika Hrvatska ZVANJE Redovan student diplomskog studija Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; smjer Menadžerska Informatika, (28 ECTS bodova; bolonjski studij 4+1), prosjek ocjena: 4,16/5,0

RAZVOJ KARIJERE 

Privredna banka Zagreb d.d., podružnica grupacije Banca Intesa Sanpaolo; Torino, Italija – praktikant kao analitičar i koordinator za rad u razvojnom timu na poslovima uspostave, testiranja i dokumentiranja različitih aplikativnih rješenja u PILOT produkciji kao i prijava IT BUG-ova aplikacije: projekt „DigiCal“; odjel `Direktni distribucijski kanali` poslovanje sa stanovništvom – digitalno (m/e) bankarstvo, travanj – listopad 2017., Radnička cesta 42, 10 000 Zagreb, (https://www.pbz.hr/) Atlantic Grupa d.d. – praktikant kao asistent Voditelja robnih marki (Durex, Duracell, Wrigley); odjelu za `Operativno upravljanje robnim markama`, srpanj – kolovoz 2016., Miramarska cesta 23, 10 000 Zagreb, (http://www.atlantic.hr/hr/)

MEĐUNARODNO OBRAZOVANJE 

 

Erasmus+ mobilnost na Sveučilištu Complutense u Madridu, Facultad de Comercio y Turismo, Madrid, Kraljevina Španjolska, zimski semestar ak.god. 2016./2017 (glavni predmet - Information Technologies and Tourism Management) Ljetna škola Sveučilišta u Oslu, Oslo, Kraljevina Norveška (International Summer School UiO), srpanj i kolovoz 2015. (glavni predmet - Gender Equality in the Nordic Countries) Rotary Youth Exchange: o travanj 2015., Izrael – Rotary Youth Leadership Awards o srpanj 2014., Kraljevina Danska – “Summer camp Westfunen” o srpanj 2013., Kraljevina Španjolska – “Catalonia Art & Nature” o srpanj 2012., Republika Turska – “The Sun of Mersin”

ZNANJE STRANIH JEZIKA Materinski jezik: Hrvatski Strani jezici: Engleski: C1 (razumijevanje, govor i pisanje) - Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International 2) Talijanski: A2 (razumijevanje, govor i pisanje) – Ekonomski fakultet u Zagrebu, Poslovni talijanski 1 – 4; `World In the City` ljetna škola 3) Portugalski: A2 (razumijevanje, govor i pisanje) – pohađanje škole stranih jezika EdukaCentar 4) Španjolski: A2 (razumijevanje, govor i pisanje) – 2 tjedni intenzivni tečaj španjolskog jezika na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Complutense u Madridu 1)

88


PROFESIONALI AKADEMSKI RAZVOJ  

2017. – 2018. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Diplomski sveučilišni studij Menadžerska Informatika, (bolonjski studij 4+1) 2011. – 2017. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski Fakultet, Preddiplomski sveučilišni studij - Poslovna Ekonomija, titula: univ.bacc.oec., (265.5 ECTS bodova; bolonjski studij 4+1), prosjek ocjena: 3,4/5,0; tema Završnog rada -> Online učenje (primjer: Coursera: Free Online Courses From Top Universities) pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Velimira Sriće (http://www.velimirsrica.com/)

Sveučilište u Zagrebu – Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb, Ekonomski Fakultet, Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska 

2007. – 2011. XVIII Gimnazija (jezična, državna gimnazija); maturirao i položio državnu maturu, lipanj/srpanj 2011

89


13.2. Andrea Vajagić Lojenov prilaz 2, 10020

Novi Zagreb

Telefon: 091 5210 760, E-mail: andrea.vajagic@gmail.com ANDREA VAJAGIĆ

OSOBNI PODATCI Ime i prezime:

Andrea Vajagić

Datum i mjesto rođenja:

28. Studenog 1994., Zagreb

Adresa:

Lojenov prilaz 2, 10 020 Novi Zagreb

Telefon:

091 5210 760, 01 6602 183

E-mail:

andrea.vajagic@gmail.com

OBRAZOVANJE 2017.

Magisterij na Ekonomskom fakultetu

2013. – 2017.

Ekonomski fakultet u Zagrebu

2009. – 2013.

XII. gimnazija u Zagrebu

2001. – 2009.

Osnovna škola Zapruđe u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO Studentski poslovi u firmama Lagermax (administrativni poslovi), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (obrada podataka), Bio&Bio (deklariranje robe u skladištu), Orbico beauty (rad u fakturnom odjelu). Rad na sajmu Sport Fest 2017., predstavljanje Olimpijskog odbora

VJEŠTINE Vozačka dozvola B kategorije Rad na računalu (Microsoft Office, IRIS, Prilis) Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu 90


Pasivno znanje talijanskog jezika u govoru i pismu Certifikat za sudjelovanje u natjecanju â&#x20AC;&#x17E;Organize your talkâ&#x20AC;&#x153; u prezentacijskim vjeĹĄtinama na engleskom jeziku Pasivno znanje talijanskog jezika u govoru i pismu

91


14. PRILOZI Prilog: Newsletter

Izvor: izrada autora

92


15. SAŽETAK Aplikacija iSalsa inovacija je i novitet na Hrvatskom i svjetskom tržištu. Za početak aplikacija bi bila dostupna samo na Hrvatskom tržištu, a daljnjim rastom poslovanja širila bi se i na ostale zemlje svijeta. Aplikacija nudi tri različite razine tečaja, prema dosadašnjem znanju i iskustvu plesanja Salse. Razine su podijeljene na početnu, srednju i razinu za plesače. Korisnici isto tako imaju nekoliko mogućnosti programa kao što je plesanje s virtualnim plesnim partnerom u obliku 3D holograma. Odabirom ove opcije korisniku se nudi mogućnost vježbanja i plesanja s hologramom koji je projiciran pomoću lasera koji na dodir daju dojam kao da plešete s fizičkom osobom. Projekcija će biti moguća uz mobilnu aplikaciju i poseban nastavak u kojem se nalaze ti laseri. Nastavak bi se stavio na mobilni uređaj. Druga opcija je virtualni učitelj, odnosno hologram koji vas kao i fizički učitelj plesa uči osnovnim i naprednim koracima, te vam pomaže kako bi lakše i brže savladali Salsu. Najveća ulaganja u projekt se ogledaju u sklopu financijskih ulaganja za nabavu takve opreme koja je financijski dosta skupa jer takva tehnologija još nije u potpunosti razvijena. Kroz suradnju sa svojim poslovnim partnerima kao što su Asseco SEE (informatičko poduzeće), agencije za oglašavanje i marketinške kampanje, Zagrebačke banke i brojnih drugih, nastojali bi prikupiti potrebna sredstva za razvoj projekta. Marketinške aktivnosti temeljile bi se najvećim djelom na oglašavanje putem društvenih mreža i web stranice. Društvenim mrežama jer posjeduju veliki broj korisnika, informacije brzo putuju i na besplatan i jednostavan način možemo javnost upoznati s našim projektom. Web stranica bi bila dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, te bi na njoj korisnici i potencijalni korisnici mogli naći detaljnije informacije o samoj aplikaciji. Direktnih konkurenata, što se tiče konkurenata s istim proizvodom nemamo. Spomenuli smo već da je ovo novitet na tržištu. Bez obzira što nema direktnih konkurenata, postoje razne aplikacije koje nude mogućnost online tečaja plesa. Cjenovno bi bile dostupnije nego naša aplikacija pa tu postoji rizik od prelaska konkurenciji. Inovacijama, ulaganjem u odnose s klijentima, dodatnim sadržajima, održavanjem aplikacije kontinuirano ćemo se truditi stvoriti percepciju kod potrošača da nam je bitno njihovo zadovoljstvo i da su nam naši klijenti najvažniji.

93

iSalsa  

iSalsa, an innovative application that allows every user to continually and unconditionally master dance steps and salsa combinations with a...

iSalsa  

iSalsa, an innovative application that allows every user to continually and unconditionally master dance steps and salsa combinations with a...

Advertisement