Page 1


Vážené sestry, vážení bratři, na následujících několika stranách této prezentace Vám předvedu, jak by se Junák (ať se již bude jmenovat jakkoli) mohl v příštích letech prezentovat z hlediska grafického. Tato aktivita vznikla zcela spontánně a jedná se o mou vlastní iniciativu, jako grafik a “mladá krev” jak věkově, tak délkou působení v Junáku vnáším na tuto věc svůj pohled. Myslím si, že určitá modernizace by mohla jít ruku v ruce s blížícím se pozměněním jména a jeden z důvodů, proč se o tom veřejně nemluví může být v otázce financí. Pokusím se ale vše probrat dále, včetně kladů a záporů. Ohledně nejen této věci mě můžete kontaktovat na Facebooku (Lukáš Neuheisl) či mailem (lukas.neuheisl@skaut.cz). Rád zodpovím dotazy a vyslechnu připomínky. Děkuji za pozornost a za projevené názory,

Lukáš Neuheisl | středisko Zápy


JUNÁK SKAUT


Návrh loga je úpravou stávajícího, vzniklého Snahou je zjednodušení loga zbavením se před cca. 11 lety. průniku lilie a trojlístku.

Původní logo (2003, Junák + Studio Najbrt) Návrh odvozeného loga (2013) Je vidět, že ani po více než dekádě logo příliš Pro lepší ohraničení loga je využito běžného nezestárlo - roli prosadit svěžest Junáka hraje kruhu - díky tomu se logo snáze oddělí od dobře. Stáří je ale vidět na logomanuálu. pozadí, na kterém je použito.


Jiné varianty? Návrh procházel různými změnami, které můžete vidět vlevo - od původního loga.

Úplně jiné ztvárnění? Můžeme uvažovat o celkově jiném zpracování lilie s trojlístkem. Nemyslím si však, že by to bylo nutné, mým cílem nebyla úplná změna tohoto prvku, pouze jeho vylepšení.


Font názvu organizace Zatím poslední variantou se stal font Raleway. Běžně dostupný bezpatkový font od The League of Moveable Type (theleagueofmoveabletype.com) se spoustou znaků, které pro nerušené psaní potřebujeme. Jako bonus 9 různých tlouštek. Ale nejen chvála na tento font, nemá např. kurzívu, zvýraznění lze dosáhnout pouze jinou tlouštkou. Tato prezentace využívá právě tento font.

JUNÁK JUNÁK JUNÁK

Další varianty? Ze začátku jsem díky malému využití v našem středisku pracoval s rodinou fontů Gotham. Slabinou je však nedostatečná zásoba znaků a také fakt, že je placený a tudíž nevhodný. Další možností byl font Cabin, který je zdarma a je pro mnohé placené ideální alternativou. Proti však mluví nedostatečná zásoba znaků a netypické K. Pokud by ovšem mělo dojít k úpravě, font zůstane bezpatkový s širší škálou tlouštek.

SKAUT SKAUT SKAUT


JUNÁK - český skaut, z. s.

Junák - český skaut, z. s.

SKAUT ČR, z. s.

Skaut ČR, z. s.

Název organizace

Jiný název organizace?

Aktuální logomanuál v kombinaci s logem využívá slova “skaut”, naopak znak využívá názvu organizace. Již v tématech předsněmové diskuze byla zmíněna dualita pojmů i těchto dvou identifikačních znaků jako spíše nežádoucí, což zohledňuji. Neskrývám však určitou lítost nad vyřazením znaku, k němu se ale dostanu dále.

Neboť VSJ proběhne v březnu tohoto roku, nemohu přesně ukázat podobu loga včetně názvu. Plný název však nastiňuji dvěma asi nejčastěji skloňovanými. Tak či tak, za vedoucí a činovníky doufám v co nejkratší variantu, byť při zachování duality.


Barevnost Tmavě modrá barva byla první užitou a takovou i zůstala v této prezentaci. Konečná barva je stále otevřená a předkládám tedy pár možných variant. Avšak nemyslím si, že by povolenou barvou měla být

pouze jedna, pro použití na tiskovinách či různé projekty Junáka by měla fungovat loga barevně odlišená, viz. ukázky dále.


Zápory?

Všechno není tak černé

Netradičně začnu tím, proč by ke změně nemělo dojít. Některé z těchto důvodů se váží i na změnu názvu organizace a tedy již byly v diskuzích uvedeny.

Argumenty se mohou zdát silné, ale musíme si uvědomit, že existují protiargumenty.

Finanční náklady Změna bude něco stát - nedokážu říct přesně kolik, ale samozřejmě půjde o nové tiskoviny, cedule na dveře/stěny, změny webových stránek atd. O něco nižší částka bude též doprovázet změnu názvu.

Nutnost zapsat značku do povědomí Stejný případ jako změna názvu.

Možné odproštění se od znaku Junáka Odstranění duality pojmů “Junák” a “skaut” včetně znaku. Z hlediska historického se jedná o citlivé téma, z hlediska propagačního o krok vpřed.

Finanční náklady Junák je organizaci dobrovolnickou, proto mnohé věci dělají dobrovolníci. Stejně tak to může být i s novou identitou, tvořením nového logomanuálu a úpravou webů. Důležité je vytvořit tým schopný realizace za krátký časový úsek. A předpokládám, že to stejně bude i v případě ponechání současné identity. Jedinými náklady bude tisk, ať už jde o současnou či novou identitu.

Nutnost zapsat značku do povědomí Novou identitou můžeme “nakopnout” změnu názvu Junáka vytvořením kampaně na našich webech a šablon k tiskovinám, které budou produkovat sama střediska.


Klady?

Nemusí se kladně jevit

Modernizace

Argumenty se mohou zdát silné, ale musíme si uvědomit, že existují protiargumenty.

11 let je dlouhá doba a myslím si, že úprava logomanuálu se změnou názvu bude muset proběhnout. Proč to tedy nevzít od začátku?

Můžeme opravit chyby identity Nejde ani o provedení jako takové. Junák je velice rozdrobený a minimum středisek má grafika, proto vídám až trestuhodné plakáty na akce. To byl i tehdejší důvod zřízení jednotné identity, což se bohužel nepodařilo splnit. Napomoci můžeme založením webového editoru tiskovin a vytvořením šablon pro ty, kteří plakáty a další kreslí.

Změny webů V poslední době se design skautských webů mění - díky za tento rozvoj. Tím se ale vizuálně odpoutávají, tento vývoj bychom měli dohnat.

Modernizace / vylepšení chyb Nemyslím si, že bych vytvářel o tolik větší šanci zavedení jednotné identity. Potenciál ale vidím v jednoduchosti, web editoru a šablonách.

Změny webů Některé weby (Teepek, Křižovatka, RoverNet) dohánějí dobu a předbíhají tak logomanuál. Některé však (jako relativně nový skaut.cz) stále zůstávají stejné, musely by se změnit, což znamená do budoucna další práci.


Další otázky, nad kterými se musíme zamyslet Finalizace To, co vidíte zde v prezentaci není zdaleka konečná podoba či řešení bez chyb. Musí být stanoven přesný řád, podle kterého se bude vytvářet, který zůstane beze změn a bude se aplikovat na jednotlivé prvky.

Realizace Je nutné najít a sestavit tým, který by byl schopný realizace. Zahrnout zde lidi zkušené, stejně tak lidi, kteří by měli zájem - vychovat si tak nové grafiky.

Stálé tvoření Spojit nové i stávající grafiky Junáka, aby se mohli domlouvat, být k dispozici ostatním a tvořit nové doplňky - piktogramy, plakáty, atd.

Hlas lidu Celá změna se nesmí odehrát nenadále, bez představení skautské veřejnosti. V minulosti vidím 2 případy nespokojených reakcí - ke štítku “100 let českého skautingu” a aktuálně k novému logu RoverNetu, které dle ankety naprosto propadlo. Občas najdeme i hlasy proti stávajícímu logu, které mluví o “motanici” a o prioritě znaku Junáka před logem.

Dodržování Junákem Není lepšího způsobu jak prosadit logotyp mezi vlastními řadami, než se jej držet. Což se momentálně v některých případech neděje.

Rychlost Na šablony webů čekají střediska více než 2 roky a výsledek stále nikde. Tato situace by se neměla opakovat v případě identity.


Piktogramy jako základ grafiky Stávající logomanuál počítá s použitím doplňujících obrázků, toto řešení se však nejspíš neujalo natolik, aby bylo stále využíváno. Nezávisle na tomto zjištění jsem využil piktogramů, které jsem většinou vytvořil přímo na míru akcím a na grafiku na nich přímo postavil. Zbylé piktogramy jsem z časového důvodu použil z vektorů dostupných na internetu, které nejsou omezené použitím. Rozhodně jsem ale pro vytvoření nových, vlastních. Přikládám ukázku některých mnou vytvořených i s legendou.

Roveři & Rangers skauti a skautky nad 15 let Odemykání studánek pravidelná akce střediska Zápy

Zdolávání (nejvyšších) vrcholů ČR - celoroční aktivita střediska Zápy Akce k zahájení nového skautského roku

Středník - magazín střediska Zápy

Zamykání studánek pravidelná akce střediska Zápy

Symbol spacího pytle přespávací akce

Symbol listiny/novin

Betlémské světlo každoroční skautská akce

Mikuláš - každoroční akce pro děti a jejich rodiče

Symbol stopek - závod

Symbol bowlingové koule - pro propagaci roverské akce

Symbol stanu s podsadou - tábor

Karneval - každoroční akce střediska Zápy

Dětský den - návrh každoroční akce městysu a střediska Zápy


Tiskoviny

Nevkládám do toho velké naděje?

Důležitý prvek komunikace

Je jasné, že budeme muset postrčit skauty, aby vše používali. Ale musíme jim dodat vše co potřebují ve velmi krátkém čase.

V dnešní době každý komunikuje pomocí papírového sdělení. V Junáku tomu není jinak, ve střediscích proces tvoření plakátů často znamená nutné zlo, nedodržuje se používání loga, vše zapadá do stereotypu plakátů vytvořených v programech tomu neurčených v kombinaci s fotografií bez proporcí.

Jak je to s písmem?

Fotografie není nutností. Zvlášť když k tomu máte piktogramy které nemusíte připravovat a šablonu.

Samotný font Raleway v tiskovinách používám minimálně - osvědčil se čistý slab serif font Klinic Slab od Lost Type Co-op (losttype.com), který krom všech znaků nabízí 4 řezy a kurzívu. Je zdarma (resp. name your price) pro osobní, studentské či neziskové použití. Neřikám však, že by nutně musel zůstat - pouze bourá stereotyp stejného fontu textu a loga.

Barevné odlišení dle vhodnosti

Velikost plakátů

Pro jednoduché odlišení jednotlivých akcí lze celý systém plakátů přebarvit. Betlémskému světlu sluší oranžová barva, ale fantasii se meze nekladou!

Běžně připravuji velikosti A4 a A3, kde je rozeznatelnost loga ve stávající podobě skvělá. Vyzkoušeny mám i menší velikosti, ale každé logo má své minimum, kde již nejde poznat, o co jde.

Jednoduché sdělení piktogramem


Pár příkladů Veškeré materiály vznikaly postupně, jsou tudíž znát určité odlišnosti loga. Základní znaky jsou stále stejné - logo, druh písma, piktogramy a další podrobnosti k dané akci - zde závod, akce pro rodiny, výprava.

Využití: neomezené Piktogramy vidíme všude kolem nás a proto by bylo skvělé je využít. Od karet přes vizitky, diplomy, plakáty třeba až po transparent na táboře. A pokud používáte střediskový web či sociální sítě, tak i tam.


BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2013 23. prosinec 2013 11:00 - 12:30 náves v Zápech


RÁDCOVSKÉ SETKÁNÍ: DUCHOVNO 17. února 2014 | 19:30 Klubovna Zápy

Roverský bowling 7. listopadu 18:00 Brandýské Bowlingové Centrum

RÁDCOVSKÉ SETKÁNÍ: DUCHOVNO 17. února 2014 | 19:30 Klubovna Zápy zapy.skauting.cz zapy@skaut.cz

Prezentace návrhu na novou identitu Junáka  
Prezentace návrhu na novou identitu Junáka  
Advertisement