Page 1

PRIROト君IK CELOSTNE GRAFIト君E PODOBE

streナセniナ。ke storitve


1. ZAŠČITNI ZNAK

strežniške storitve

strežniške storitve


UVOD Znak podjetja je najpomemnejši element celostne grafične podobe. Sestavljen je iz znaka in napisa. Znak je Zaščiten in se lahko uporablja samo za naše podjetje. Sestavljen je iz cyan in črne barve in ga ne smemo spreminjati. Uporaba znaka v osnovni barvi je obvezna na akcidenčnih tiskovinah in aplikacijah. Znak se lahko uporablja samo za podjetje Rapidos. Kopiranje ni dovoljeno. Zloraba se kaznuje.


RAZLIČICE ZNAKA Znak je sestavljen iz cyan in črne barve. Uporaba le teh barv je obvezna na vseh akcidenčnih tiskovinah in aplikacijah.


VELIKOSTI ZNAKA Zaščitni znak mora biti na vseh akcidenčnih tiskovinah enako velik in ga ne smemo poljubno pomanjševati ali povečevati. Spodaj je predstavljena velikost znaka, ki se uporablja na primarnih tiskovinah kot so dopisni papir, vizitka in kuverta.

vizitka strežniške storitve

dopisni papir strežniške storitve

amerikanka strežniške storitve


2. TIPOGRAFIJA


VRSTE PISAVE Pisave za akcidenčne tiskovine so tudi točno določene. Pisav ni dovoljeno spreminjati in menjati z drugimi pisavami. Vrsta pisave, ki jo uporabljamo v našem podjetju je Verdana. Za tekoči tekst uporabljamo navadno (regular) različico, za naslove pa krepko/kurzivno (bold italic) različico črk.

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŽYXĆĐQW@ abcčdefghijklmnoprsštuvzžyxćđqw 1234567890?*=)(/&%$#”!¨>:;/*-+

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŽYXĆĐQW@ abcčdefghijklmnoprsštuvzžyxćđqw 1234567890?*=)(/&%$#”!¨>:;/*-+


BARVE ZNAKA Barva znaka igra pomembno vlogo v celostni grafični podobi podjetja. Je točno določena in je ne smemo spreminjati.

100% Cyan

100% Črna

Celostnagraficna likar luka  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you