Page 1

L’Avanç Concierto de  Navidad  2011

Música de L.  Anderson S.  Proko<iev J.  S.  Bach D.  Shostakovich A.  Khachaturian J.  E.  Canet J.  Van  der  Roost

Sábado 17  de  diciembre,  19.30  h. Auditori  Pedro  Vaello,  El  Campello Ajuntament   El  Campello


CONCIERTO DE  NAVIDAD  2011

PROGRAMA:

A Christmas  Festival  ………....……..............................................................Leroy  Anderson Variaciones  sobre  un  tema  de  Proko8ieff  ……………………………....Hugh  M.  Stuart Jesu,  joy  of  man’s  desiring.....................................………...............J.  S.  Bach/arr.  A.  Reed

Masquerade Waltz…………………..............................…A.  Khacharurian/arr.  Ardenois Lyric  Waltz  …………………………………………………..............D.  Shostakovich/J.  de  Meij El  cant  dels  ocells.......................................................................Tradicional/arr.  J.  E.  Canet Puszta  (Cuatro  danzas  gitanas)................................................................Jan  Van  der  Roost   I.   Andante      

II. Tranquilo III.   Allegro  molto IV.   Marcato

----------------------------------------------------------

Banda de  l’Associació  Musical  L’Avanç  de  El  Campello Dirección:  Luis  Seguí

!

programa navidad 2011  

programa navidad 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you