Page 1

Matèria de música

Nom_________________________ Data_________________________ Curs________

Unitat2. Els instruments Omple els següents esquemes:

Família de corda

nom genèric

mecanismes:

1

Professor: Luis Romob


 Família de Vent

q nom genèric

h

q x  h

x

q 2

mecanismes Vent-fusta :

mecanismes Vent-metall :


Matèria de música Professor: Luis Romob

Família de percussió

nom genèric:

q

mecanismes:

h 

q x  h

x

q

3


 nº audició

q 

h

q x  h

x

q 4

Nom de l’instrument

Nom genèric

Mecanisme


Matèria de música Professor: Luis Romob Nom de l’instrument

Nom genèric

Mecanisme

nº audició

q 

h 

q x  h

x

q

5

U7.PM.2 les famílies instrumentals  
U7.PM.2 les famílies instrumentals  

material extra de la unitat7

Advertisement