Page 1

Matèria de Música àrea d’expressió

Unitat 2 La pulsació rítmica Nom:_________________________ Curs:__________ Núm:_________

L’Hospitalet de Llobregat curs 20 - 20


Matèria de Música

2

Unitat 2


Professor Luis Romo

Introducció: Els pobles i les danses (________ - ________)

imatge?

Període Històric: Destacà per:

obres destacades:

• Es va formar a ___________, • La “___________________”, es va convertir en un deIs té _____________ marcat i compositors ______________ orquestració ____________. més populars després de la Està inclosa en el famós ba________________________. llet “___________” (1942).

Particularitats: • Va escriure més de curanta obres per al _____________ i el _____________.

• Va s e r p r o f e s s o r e n el conservatori de • En 1932, un “_________________ _________ i diputat del ________________________”. _______________________. • L’any 1961, va compondre una “__________________________”.

La _____________ és un element cultural que caracteritza cada __________ o _________ del món. Per això moltes obres musicals contenen danses _____________ amb la intenció de suggerir un ______________ concret. Danses populars catalanes: balls de ___________, balls de ___________, la _____________ (dansa nacional), etc..

Fem música 1. La pulsació És la sensació ______________ ___________ que sentim quan escoltem música. La pulsació també és una característica de la _____________.

2. La relació entre la pulsació i els ritmes Quans més sons diferents, la sensació rítmica serà més ________________.

La pulsació rítmica

3


Matèria de Música

Fem música comprenc Les músiques organitzades sobre una pulsació són de ritme ______________ o, simplement, ____________. De les que no n’estan, es diu que segueixen un ritme ____________. La música que s’interpreta amb ajuda d’una partitura, utilitza (habitualment) ritme ___________________.

3. Introducció a la grafia musical Les figures rítmiques que estudiarem aquest any són: fig. rítmiques

pulsacions

fig. rítmiques

pulsacions

fig. rítmiques

pulsacions

El musicograma és un altra forma gràfica de ________________ la música, que ens permet l’____________ de la música en les seves ___________ o _________________. Les partitures textuals anoten els ______________ que han de seguir els interprets de l’obra, però els deixen ____________ per a la seva pròpia creativitat. 4

Unitat 2


Professor Luis Romo

Parlem de Música 1. Les professions i els oficis de la música I La creació i la interpretació: El _________________ escriu o idea l’obra. L’__________________ fa la música o la instrumentació ideada per un altre persona. L’__________________ aprofita la musical d’un altre i la canvia de context, com passa als anuncis _______________. L’encarregat de posar lletra a les cançons és el ___________________. L’encarregat de posar lletra a les òperes o als musicals és el ____________________. Perque la peça musical soni amb instruments es necessita un __________________. Perque la peça musical soni amb veus es necessita un ________________. Si l’obra és per a un grup vocal gran caldrà un ____________________, en, o un _______________________ o de ________________, per a aquestes agrupacions instrumentals. El director __________________ haura decidit quines són les obres a interpretar. Hi ha també altres tasques auxiliars sense les quals una actuació seria impossible, com ara l’_________________, l’________________________ o el ______________________. L’estudi i l’ensenyament: Els ______________________ formen als cantants i als músics, tant a l’escola elemental com al conservatori de grau mitja o superior i que pot ser especialista en materies relacionades amb la __________ de la música o en l’aspecte _______________ de l’ensenyament d’un instrument. Els professors d’ensenyament primari i ____________________, que formen el ____________ musical. El _____________________comenta als mitjans de comunicació els concerts que s’han celebrat, les estrenes i les interpretacions i dóna la seva ______________ per orientar el públic. El ______________________ va des qe la recerca de músiques perdudes fins a l’estudi de la relació de la societat amb la música, la diversitat d’estils, l’evolució de la música, els seus canvis, etc...

Músics i estils L’ofici del compositor els dos primers noms d’autors de música occidental que coneixem són els de ___________ (Leonínus en llatí) al segle ____i _____________ (Perotínus) al segle __________. Vivien La pulsació rítmica

5


Matèria de Música

a París i treballaven a la catedral de la ciutat: __________________. Les peces que escrivien eren ________________ i es deien _____________.

Giorgio Mainerio i el Renaixement imatge?

(________ - ________) Període Històric: Destacà per:

obres destacades:

• Va ser ____________ a la catedral d’Udine • La dansa “________________________ fins que va canviar de veu, i posteriorment va __________” és un exemple característic ser ____________ a la catedral d’Aquileia, a de dansa _________________. prop de Venecia.

• Escrigué música ______, però se li coneix per les seves col·leccions de ____________.

El Renaixement va ser un moviment cultural i artístic que es va desenvolupar a Europa durant els segles _____ i _____ . La zona capdavantera va ser el nord d’Italia. Les monarquies mediterranies mantenien els _________________, músics que interpretaven tant peces _______________ com danses _____________.

Carlo Gesualdo, un compositor impulsiu (________ - ________)

imatge?

Període Històric: Destacà per:

obres destacades:

• Ser un compositor _____________. • L a s e v a m ú s i c a é s avançada pel seu temps, i hi • Va estudiar música a I’academia destaquen especialment els fundada pel seu ________ i al _________________, que 1594 va organitzar una petita són peces vocals amb un text _______________. poetic molt característiques de I’estil renaixentista.

6

Particularitats: • Es va casar dues vegades i totes dues relacions van ser _____________ i difícils.

Unitat 2

U2. la pulsació rítmica  
U2. la pulsació rítmica  

unitat2 del llibre de santillana de 1r de l'eso